Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAIEI , CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI INSPECTORATUL COLAR JUDETEAN VASLUI

privind micarea personalului didactic n anul colar 2012-2013.

PRECIZRI I TERMENE

1.Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante rezervate 2012:


Organizarea i desfurarea concursurilor: -este realizat de unitile de nvmnt cu personalitate juridic; -este realizat de consoriile colare; -este realizat de grupuri de uniti de nvmnt prin asocieri temporare, la nivel local ori judeean. Probele concursului: 1. prob practic sau inspecie special la clas; 2. prob scris din didactica specialitii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin MECTS. Probele practice de profil, se susin numai pentru posturile care sunt condiionate la ocupare de prob practic, se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaii. Nota obinut la proba practic are o pondere de 25% n media de repartizare; Inspecia special la clas se desfsoar pe durata unei ore de curs si se evalueaz prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 12, parte integrant din Metodologie. La aceast prob nu se admit contestaii. Nota obinut la inspecia special are o pondere de 25% n media de repartizare; Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise, n concordan cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin MECTS si se evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor asigur, la cererea candidailor si traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare. Condiiile de promovare a concursului: -Rezultatul obinut la prob practic minimum nota 5,00; -Rezultatul obinut la inspecia special la clas minimum nota 5,00; -Rezultatul obinut la prob scris minimum nota 5,00. Condiii pentru repartizarea pe post: Pentru angajarea pe perioad nedeterminat: -candidaii trebuie s obin minimum nota 7 (sapte) att la proba scris, ct si la proba practic/inspecia special la clas. -media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. Pentru angajarea pe perioad determinat: -candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct si la proba practic /inspecia special la clas. -media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic / inspecia special la clas)]/4. Hotrrea asupra organizrii concursului
1

-Consiliul de administraie al unitii de nvmnt hotrste, la propunerea directorului, pn cel mai trziu la data de 30 martie 2012, dac: -organizeaz concursul independent, -organizeaz concursul n consoriul scolar din care face parte, -organizeaz concursul n asociere temporar cu alte uniti denvmnt . Consiliul de administraie al unitii de nvmnt transmite hotrrea luat inspectoratului scolar. Inspectoratele scolare public: lista unitilor de nvmnt care organizeaz concursul individual; lista consoriilor scolare care organizeaz concursul individual; lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de uniti de nvmnt, cu enumerarea unitilor componente; graficele de desfsurare a concursurilor Categorii de posturi didactice pentru concurs: Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat trebuie s ndeplineasc urmtoarele coniii: -sunt posturi/catedre complete; -n concordan cu Centralizatorul; -au viabilitate estimat de cel puin 4 ani; -n structura lor pot fi incluse maximum 4 ore opionale, -sunt constituite, de regul, ntr-o singur unitate de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 38 din Metodologie. Procedura privind nscrierea candidailor, participarea la concurs, repartizarea pe posturile didactice: 1. Cererile de nscriere se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt sau al centrului de concurs conform graficului afiat; 2. Documentele cuprinse n dosar trebuie s fie conform Anexei 22 la Metodologie; 3. Candidatul precizeaz disciplina de concurs i specialitatea postului didactic pentru care opteaz; 4. Candidatul se poate nscrie la unul sau mai multe centre de concurs n msura n care Calendarul permite acest lucru; 5. Datele din fia de nscriere a candidailor se introduc n sistemul informatizat; 6. Candidaii valideaz fia de nscriere prin semntur, conform graficului afiat; 7. Comisia afieaz graficul de desfurare a probelor practiece/orale i a inspeciei speciale la clas; 8. Candidaii susin probele practice sau inspeciile speciale la clas evaluate prin note de la 10 la 1, eventual probele orale pentru limba de predare evaluate prin calificativul admis/respins; 9. Se afieaz la avizierul centrului de concurs lista candidailor admii pentru susinerea lucrrii scrise i repartizarea acestora n sli; 10. Candidaii susin proba scris a concursului; 11. Evaluarea lucrrilor scrise la nivelul centrelor de concurs de ctre comisiile de elaborare a subiectelor, baremelori de evaluare; 12. Rezultatele concursului se afieaz la sediul unitii de nvmnt i la inspectoratele colare; 13. nregistrarea contestaiilor la nivelul centrului de concurs de ctre secretarul comisiei pentru rezolvarea contestaiilor; 14. Soluionarea contestaiilor i afiarea rezultatelor finale ale concursului; 15. Consiliul de administraie al unitii de nvmnt valideaz rezultatele concursului;

16. Repartizarea candidailor pe posturi n edin public organizat la nivelul comisiei de organizare i desfurarea concursului n ordinea prevzut n Art. 130 (4) din Metodologie; 17. Comisia de concurs elibereaz adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat; 18. Directorul unitii de nvmnt emite pe baza adresei de repartizare, decizia de numire ncepnd cu 1 sept.; 19. Directorul unitii de nvmnt ncheie cu candidaii repartizai contracte individuale de munc pe perioadnedeterminat sau determinat, dup caz; 20. Candidaii repartizai au obligaia de a se prezenta la post ncepnd ca data de 1 septembrie 2012. Data 28 martie 2012 Activitatea Afisarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt si la inspectoratele scolare; 1.Verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs si a graficului de desfsurare a probelor la unitile de nvmnt si la inspectoratele scolare; 2.Afiarea listei centrelor de concurs i a graficului de desfurare a probelor de concurs nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz concurs si pentru candidaii care solicit angajare n baza notelor de la concursul din iulie 2010 si/sau la concursul din iulie 2011; Verificarea si avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare si desfsurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar; Validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfsurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs; Afisarea listei candidailor nscrisi si a graficului privind susinerea probelor practice/orale si a inspeciilor la clas; Organizarea si desfsurarea probelor practice/orale si a inspeciilor speciale la clas; Afisarea repartizrii candidailor pe sli Desfsurarea probei scrise Afisarea rezultatelor; nregistrarea contestaiilor Rezolvarea contestaiilor Afisarea rezultatelor finale Etapa I de repartizare - repartizarea n sedin
3

30 martie 2012

2-12 aprilie 2012

18-27 aprilie 2012

20-28 aprilie 2012

30 aprilie 2012 2 mai-8 iunie 2012 1 august 2012 2 august 2012 6 august 2012 6-7 august 2012 8 august 9 august 2012 10-13 august 2012

14 august 2012

public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 7,00 (sapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n vederea angajrii pe perioada nedeterminat: a) repartizarea n sedin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin nota 7,00 (sapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat; Reactualizarea si afisarea listei posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat la centrele/unitile de nvmnt care organizeaz concurs; Etapa a II-a de repartizare - repartizarea n sedin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 si a candidailor care solicit angajare n baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioad determinat: a) repartizarea n sedin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 si a candidailor care solicit angajare n baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate n vederea angajrii pe perioad determinat, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n vederea angajrii pe perioad determinat; Transmiterea la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidailor repartizai si a listei candidailor rmasi nerepartizai; depunerea cererilor candidailor care au susinut concurs n altejudee si care au rmas nerepartizai; Publicarea la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate complete si incompleteramase neocupate, a listei candidailor repartizai si a listei candidailor rmasi nerepartizai. Etapa a III-a de repartizare: Numirea n funciile de conducere, ndrumare si
4

15-16 august2012

17 august 2012

8-9 august 2012 20 august 2012

20 august 2012

23-24 august 2012 25 august 2012

27-28 august 2012

31 august 2012

control neocupate prin concurs; Etapa a III-a de repartizare Soluionarea completrilor de norm didactic Etapa a III-a de repartizare: Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat; Etapa a III-a de repartizare Repartizarea candidailor rmasi nerepartizai dup concursul din sesiunea 2012, precum si a candidailor care solicit angajare n baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011; Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.

Inspector colar General, Prof. Mihaela Veronica Cososchi Inspector colar cu Managementul Resurselor Umane, Prof. Gheorghe Fluera