Sunteți pe pagina 1din 7

Scribd Upload a Document Search Documents Explore cabinetastrologic 2.Extrageti ce va trebuie pentru transmutare3.Puneti minile pe capul discipolului 4.

Activati urmatoarele simboluri pentru Gradul I: CHO KU REI, SEI HE KI, HON SHA ZE SHONEN, DAI KO MIO TRADITIONA L, CHO KU REI, rostind numelefiecarui simbol, de trei ori pentru Gradul al doilea daugati -ANTAKARANA, MER KA FALISH MA, ZONAR, MOTOR ZANO N, rostind numele fiecaruisimbol de cte trei oriDaca acordajele se fac la distant a de o luna (un acordaj pe luna), repetatidoar simbolurile subliniate pentru ace l acordaj, plus cele de mai sus.Daca acordajul pentru gradul I e mai vechi de o luna, repetati toatesimbolurile5.Spuneti: SUNT GATA ACUM SA DESCARC /ADUC SIMBOL URILERELEVANTE PENTRU ACEAST PERSOANA si suflati simbolurile nchakra coroanei, aduceti-le n corp prin miscarea minilor n jos, pepartile laterale ale corpului discipolului cu un singur gest rapid.6.Bateti usor discipolul pe umeri si ridicati-i minile deasupra capului, n pozitia de rugaciune MINI 1.Puneti-va vrfurile degetelor ntre vrfurile degetelor discipolului2.Spuneti: ACTIV EZ CHAKRELE N VRFUL DEGETELOR PENTRU ACANALIZA ENERGIILE SHAMBALEI, IUBIREA NECOND ITIONATA A LUIMAHATMA SI LUMINA LUI ISUS. ACTIVEZ ACUM! 3. ngenuncheati n fata discipolului. FATA DISCIPOLULUI MINI 1.I le deschideti cu blndete, ca pe o carte, si le lasati sa i seodihneasca pe ge nunchi2.Simtiti iubirea neconditionata curgnd dinspre dvs spre persoana.3.Aduceti urmatoarele simboluri Pentru Gradul I: Cho Ku Rei (si loviti usor minile), Sei Hei Ki,Hon Sha Ze Sho Ne n, Cho Ku Rei, rostind numele fiecaruisimbol de trei ori. Pentru gradul al doilea adaugati: Antakarana, Mer Ka Fa KaLish Ma, Zonar si Moto r Zanon, rostind numele fiecaruia detrei oriSpuneti: Sunt gata acum sa descarc s imbolurile relevante pentru aceastapersoana si suflati simbolurile n minile discip olului. INIMA (cu CKR iesind din ambele mini)1.Spuneti de trei ori: Afirm Cho Ku Rei levogir si dextrogir n chakrainimii tale2.Spuneti de trei ori: Afirm ca steaua cu 12 coltur i din chakra inimiitale este acum activata si suflati semnele din palmele dvs sp reambele parti ale trupului discipolului. PICIOARE 1. Puneti-va minile pe picioarele discipolului, loviti usor de trei oridupa ce ati c hemat verbal sau ati desenat fiecare simbol2.Rostiti: Sunt gata acum sa descarc simbolurile relevante pentruaceasta persoana si mpingeti-i simbolurile n picioare. 9 3.Spuneti de trei ori: Afirm ca chakrele picioarelor tale sunt activatesa concen treze energiile Shambalei, ale Iubirii Neconditionate a luiMahatma si ale Consti intei Cristice acum!4.Spuneti de trei ori: Afirm ca Steaua Pamntului e activata l a tineacum!5.Spuneti. de trei ori: Afirm ca toate energiile sunt concentrate N SPATELE DISCIPOLULUI 1. Faceti Raku pe spatele lui, pentru a fixa acordajul.2.Spuneti-i discipolului Bun

venit n Familia Shambala si lasati-l salucreze cu energia ca sa o fixeze.Acordaj ul de Gradul I se poate face de trei ori n doua zile. Unii seasteapta sa li se fa ca de trei ori n timpul unui curs. Daca simtiti rezistenta dinpartea discipolului cnd mpingeti simbolurile, e indicat sa se faca mai multdect un acordaj. Ascultativa ghizii.Acordajul de Gradul II se face o singura data ACORDAJUL PE MAIESTRIA SHAMBALAnaintea acordajelor 1.Discipolul sta pe scaun cu minile rnpreunate ca la rugaciune ndreptul fruntii.2.E xplicati-I discipolului ce se va ntmpla3.Chemati Maestrii Ascensionati (Maestrul G ermaine, dr. Usui), ngeriisi arhanghelii luminii, fiintele de lumina si iubire N SPATELE DISCIPOLULUI PE CHAKRA COROANEI 1.Se deschide prin gest, afirmatie sau vizualizare.2.Se scoate ce trebuie pentru transmutarea n Flacara Violet.3.Puneti minile pe capul discipolului.4.Aduceti urm atoarele simboluri: pentru gradul de maestru: Cho Ku Rei, Sei Hei Ki, Hon Sha ZeSho Nen, Antakarana, Me Ka Fa Lish Ma, Zonar, Motor Zanon,Sarpele de foc tibetan, Am Sui, Dai Ko Mio Traditional,Simbolul Palmei de Maestru, Cho Ku Rei, spunnd numelefiecarui simbol de trei ori Daca acordajul e nu mai vechi de o luna, repetati doarsimbolurile subliniate Daca acordajul de maestru se face mai trziu de-o luna dupagradul 2, repetati toat e simbolurile de mai sus.5.Spuneti: Afirm ca sunt gata si deschis sa primesc si sa dau maideparte toate simbolurile si energiile care sunt potrivite acestuiaacu m! Si suflati simbolurile n chakra coroanei, duceti-le n corpapoi miscndu-va minile n jos pe partile laterale ale corpuluidiscipolului ntr-un gest rapid6.Loviti usor umerii discipolului, care trebuie sa ridice deasupracapului minile mpreunate ca pe ntru rugaciune MINI 1.Plasati-va vrfurile degetelor ntre vrfurile degetelor discipolului2.Spuneti: Acti vez chakrele din vrful degetelor pentru a canalizaenergiile Shambalei, iubirea ne conditionata a lui Mahatma siLumina Christica. Activeaza acum! 10 3.ngenuncheati n fata discipolului N FATA DISCIPOLULUI 1.Deschideti minile lui usor, ca pe o carte, si lasati-le sa seodihneasca pe genu nchi.2.Simtiti iubirea neconditionata cum curge prin dumneavoastra catreaceasta persoana.3.Aduceti urmatoarele simboluri: CKR, SHK, HSZSN, Antakarana, MerKa Fa Lish Ma, Zonar, Motor Zanon, Sarpele de foc tibetan, Am Sui,Dai Ko Mio Tradition al, Simbolul Palmei de Maestru, CKR, spunndnumele fiecarui simbol de trei ori, n v reme ce loviti usor minilepentru fiecare simbol.4.Spuneti: Acum sunt gata sa desc arc simbolurile relevante pentruaceasta persoana, si suflati simbolurile n mini. INIMA 1.Spuneti de trei ori: Afirm Dai Ko Mio Traditional n chakra inimii tale2.Spuneti de trei ori: Afirm ca steaua cu 12 vrfuri e activata acum nchakra inimii tale3.Sp uneti de trei ori: Afirm ca energiile lui Mahatma si ConstiintaChristica sunt ac tivate acum! Si suflati sau atingeti cu palmelecnd spuneti Activate! PICIOARE 1.Puneti palmele pe picioare, loviti-le usor de trei ori dupa ce ati spusnumele sau ati desenat fiecare simbol: CKR, SHK, HSZSN,Antakarana, Mer Ka Fa Lish Ma, Zonar, Motor Zanon, Sarpele de foctibetan, Amsui, Dai Ko Mio Traditional, Simbol ul Palmei de Maestru,CKR, rostind numele fiecarui simbol de trei ori.2.Spuneti d e trei ori: Afirm ca chakrele picioarelor tale sunt activate,activate acum!3.Spu neti de trei ori: Afirm ca steaua pamntului e activata pentrutine, activata acum! 4.Spuneti de trei ori: Afirm ca toate energiile sunt fixate acum nMama Pamnt! N SPATELE DISCIPOLULUI Faceti Raku n josul spinarii lui, pentru a mpamnta acordajul.Spuneti bun venit disc ipolului la gradul de Maestru Shambala si lasati-l salucreze cu energia pentru a o fixa.

ACORDAJUL GRADULUI DE MAESTRU INSTRUCTOR SHAMBALAREIKInaintea acordajului 1.Discipolul sta pe scaun cu minile mpreunate n pozitie derugaciune n dreptul inimii 2.Spuneti discipolului ce se va ntmpla.3.Chemati Maestrii Ascensionati (Maestrul G ermaine, Dr. Usui) ngeriisi arhanghelii de lumina, toate fiintele de lumina si iu bire. In spatele discipolului : Chakra coroanei1.deschideti prin gest, afirmatie sau vizualizare.2.Scoateti ma terial pentru transmutare n Flacara Violeta.3.Puneti minile pe capul discipolului. 4.Aduceti urmatoarele simboluri: 11 Pentru gradul de Maestru Instructor: CKR, SHK, SHZSN, Antakarana, MerKa Fa Lish Ma, Zonar, Motor Zanon, Sarpele de foc tibetan, Am Sui, Floarea deaur a vietii, Dai Ko Mio traditional, Raku, Simbolul de maestru atlant, SimbolulPalmei de maes tru, CKR, spunnd numele fiecarui simbol de trei ori.Daca acest acordaj se face la o luna distanta de la acordajul de maestru,se repeta numai simbolurile sublinia te.Daca acordajul acesta se face la mai mult de o luna dupa cel demaestru, se re peta toate simbolurile.5.Spuneti: Afirm ca sunt gata si deschis sa primesc si sa dau maideparte toate cele 352 de simboluri ale Shambalei si energiile caresunt potrivite acestuia... acum! si suflati simbolurile n chakracoroanei, aducndu-le n c orp prin miscarea rapida a minilor pelateralul corpului discipolului, n jos.6.Lovi ti usor umarul discipolului si ridicati-i minile deasupra capului, n pozitie de ru gaciune. MINI 1.Puneti vrfurile degetelor ntre vrfurile degetelor discipolului.2.Spuneti: Activez chakrele din vrfurile degetelor pentru a analizaenergiile Shambalei, Iubirea Nec onditionata a lui Mahatma siLumina Christica. Activate acum!3.ngenuncheati n fata discipolului. n fata discipoluluiMINI 1.Deschideti-i minile usor ca pe o carte, si lasati-le sa odihneasca pegenunchi.2 .Simtiti iubirea neconditionata cum curge prin voi catre aceastapersoana.3.Aduce ti urmatoarele simboluri: CKR, SHK, HSZSN, Antakarana MerKa Fa Lish Ma, Zonar, M otor Zanon, Sarpele de Foc tibetan, Amsui,Floarea de aur a vietii, Dai Ko Mio Tr aditional, Simbolul de maestruAtlant, Simbolul Palmei de Maestru, CKR, spunnd num ele fiecaruisimbol de trei ori n timp ce loviti usor minile pentru fiecaresimbol.4 .Spuneti: Afirm ca sunt gata si deschis sa primesc si sa dau maideparte toate ce le 352 de simboluri ale Shambalei si energiile caresunt potrivite acestei persoa ne... Acum! Si suflati-i simbolurile npalme. INIMA 1. Puneti-va minile n fata chakrei inimii si spuneti de trei ori: AfirmDai Ko Mio tra ditional n chakra inimii tale.2.Spuneti de trei ori: Afirm simbolul de maestru at lant n chakrainimii tale.3.Spuneti de trei ori: Afirm steaua cu 12 vrfuri n chakra inimii tale.Activeaza acum! PICIOARE 1.Plasati-va minile deasupra picioarelor, loviti-le usor de trei oridupa ce ati r ostit numele sau ati desenat fiecare simbol: CKR, SHK,SHZSN, Antakarana, Mer Ka Fa Lish Ma, Zonar, Motor Zanon,Sarpele de foc tibetan, Amsui, Floarea de aur a v ietii, simbolul demaestru atlant, Simbolul Palmei de Maestru, CKR, spunnd numelef iecarui simbol de trei ori. 12 2.Spuneti de trei ori: Afirm ca sunt gata si deschis sa primesc si sadau mai dep arte toate cele 352 de simboluri ale Shambalei sienergiile care sunt potrivite p entru acesta... acum! 3. Spuneti de trei ori: Afirm ca chakrele picioarelor tale sunt activate.Activate a cum!4.Spuneti de trei ori: Afirm ca steaua Pamntului e activata la tine.Activata acum!5.Spuneti de trei ori: Afirm ca toate energiile sunt fixate n PamntulMama acu m!

N SPATELE DISCIPOLULUI 1.Desenati Dai Ko Mio Traditional, Simbolul de Maestru Atlant,Simbolul Palmei de Maestru si Raku, pe spinarea discipolului.2.Spuneti-i bun venit la gradul de Ma estru Instructor Shambala silasati-l sa lucreze cu energia ca sa i se fixeze. INITIERE N CMPUL MERKABA ACTIVAT 1.Faceti Activarea Merkaba cu persoana ce urmeaza a fi initiata, lanivelul la ca re e ea posibila.2.Cereti ajutorul Maestrilor, ngerilor Luminii, al lui Usui si a l doamnei Takata, deschideti-va canalul. 3. Intonati numele simbolurilor relevante pentru gradul de acordaj,spunnd numele lor de cte trei ori pentru fiecare simbol si facndafirmatia: Afirm ca aceste simbolur i sunt acum descarcate ncoroana, mini, picioare si plimbati-va minile pe partile la teraleale corpului discipolului, suflnd simbolurile.4.Spuneti de cte trei ori, la toate gradele: Afirm Mahatma, energiaMahatma si a Constiinta Christica si steaua cu 12 colturi a lui Davidactivate n chakra inimii si chakrele picioarelor.5.Spun eti de trei ori, la gradele I si II: Afirm Cho Ku Rei activat nchakra inimii si a picioarelor.6.Spuneti de trei ori la gradul de maestru: Afirm Dai Ko Miotraditi onal activat n chakra inimii si chakrele picioarelor.7.Spuneti de trei ori la gra dul de maestru instructor: Afirm Dai Ko Mio Traditional si Simbolul de Maestru A tlant activate n chakra inimii sichakrele picioarelor tale... Acum! 8. Numai la nivelul de maestru instructor: Afirm ca sunt acum deschissi gata sa pri mesc si sa canalizez toate cele 352 de simboluriShambala si toate celelalte ener gii relevante pentru acesta...acum!Activarea Simbolurilor Shambala ntr-un Cmp Merk aba activat este ceamai puternica metoda de initiere. Ea poate fi facuta doar cu cei deja antrenati n activarea propriilor lor cmpuri Merkaba. Numai un instructor Merkaba cuexperienta i poate instrui pe altii. Nu ncercati asta dect daca ati parc urscursurile speciale pentru instructori: riscul este sa suprancarcati sistemulne rvos al discipolului, provocnd scurtcircuite. E bine, desi nu necesar, sautilizat i att initierea traditionala, ct si initierea Merkaba, atunci cnd esteposibil. SCURTA INTRODUCERE N TEHNICILE SACRE MERKABA Tehnicile spirituale, ca rugaciunea si meditatia, ofera unei persoane calea ncea ta, metodica de a evolua pna la radianta necesara pentru rentoarcerea 13 Leave a Comment Submit Characters: 400 lazaret http://www.scribd.com/maydaya/d/45914... 03 / 30 / 2012 13. CUBUL LUI METATRON for Shambala Reiki Maestru Download or Print 4,156 Reads Uploaded by maydaya Download TIP Press Ctrl-F to quickly search anywhere in the document. Sections DE CE 352 DE SIMBOLURI? FOLOSIREA LUI HUI YIN PENTRU SPORIREA PROPRIEI ENERGII REIKI SIMBOLURILE DE MAESTRU SHAMBALA REIKI 1. MER LA FA KA LISH MA 2.. SIMBOLUL ABUNDENTEI 3. HO KA OI LIILI 4. SARPELE DE FOC TIBETAN 6. SIMBOLUL DE MAESTRU USUI

7. SIMBOLURILE AMSUI 8. SIMBOLUL ATLANT DE MAESTRU 10. SIMBOLUL PALMEI DE MAESTRU 11. SAMNTA SI OUL VIETII 12. SIMBOLUL FLORII DE AUR A VIETII 13. CUBUL LUI METATRON NATURA MULTIDIMENSIONALA A SIMBOLURILOR REPROGRAMAREA ADN CU CRISTALE ACORDAJELE SHAMBALA REIKI naintea acordajelor MINI FATA DISCIPOLULUI MINI PICIOARE N SPATELE DISCIPOLULUI ACORDAJUL PE MAIESTRIA SHAMBALA naintea acordajelor N SPATELE DISCIPOLULUI PE CHAKRA COROANEI N FATA DISCIPOLULUI INIMA ACORDAJUL GRADULUI DE MAESTRU INSTRUCTOR SHAMBALA naintea acordajului INIMA INITIERE N CMPUL MERKABA ACTIVAT SCURTA INTRODUCERE N TEHNICILE SACRE MERKABA DESCRIEREA TEHNICILOR SACRE MERKABA TEHNICILE DE VINDECARE SFERICA PRIN FLOAREA DE AUR A VIETII MEDITATIA CU ARHANGHELI PENTRU PURIFICAREA KARMEI TEHNICILE SACRE MERKABA - MEDITATIE PENTRU TREZIREA CONSTIINTEI Meditatia pentru recuperarea Iubirii respinse Tehnici speciale n pregatirea instructorilor Meditatia Mahatma-Merkaba Meditatia ascensiunii Meditatia de activare a Cheilor lui Enoh Ancorarea razelor de Lumina Divina Channelings Quan Yin despre eliberarea Karmei Vywamus despre energia Mahatma Vywamus despre Energia Mahatma Mahatma - Energia libertatii Melchizedek Sunt Doamna Takata 20 p. Cards 190 p. Lumini si umbre because the first one is presented blank.... don't understand why.... and peo... 18 p. Curs Veritas - Gradul 3 - Maestru Upload a Document Search Documents Melchizedek Salutare voua, aici este Melchizedek. Vorbesc ca unul dintre membriiEchipei afla te aici sa ajute pe fiecare si pe toti oamenii n stadiile detransformare evolutiv a, n calatoria Pamntului si a popoarelor lui de la materiela Lumina. Suntem foarte bucurosi sa mpartasim toate acestea cu voi, cu voitoti, caci progresele s-au fac

ut n termeni deloc nesiguri. Si ne bucuram savedem acest tinut, acest tinut al Sc otiei, cum ncepe procesul realizarii de sine.Iar tinutul detine cheia, pentru tot i cei ce sunt atrasi aici, sa ajunga la proprialor realizare de sine. Vom fi cei care vin de departe sa viziteze aceste SituriSacre, raspunznd chemarii sufletulu i lor, Prezentei lor Eu Sunt. Si toti care vorinteractiona cu acest tinut, si to ti care vor veni purtnd daruri, darurile lor desupunere fata de vointa Divina, in tentia Creatorului.Este cu adevarat un pamnt sfnt si va fi recunoscut ca atare cu darurilepe care le da n schimb. Iar acest lucru va va fi limpede pe masura ce vet i ncepe calatoria activarii acestor situri. Veti vedea tinutul raspunzndu-va, cufi ecare rasuflare a voastra n concordanta cu Sursa creatiunii. Sa fii pe acestmelea g si sa respiri aerul, sa aduci Lumina pe care o porti, sa-ti recunostivaloarea - asta spunem tuturor fiintelor omenesti care sunt chemate la SiturileSacre ale Scotiei. Cheile catre constiinta detinute de fiecare dintre aceste siturivor fi date fiintelor umane care aduc daruri n schimb. Aceste chei nu doar caactiveaza t iparele de constiinta care exista n corpul Pamntului, ci si tipareleeterice, care urmeaza sa coboare. Exista un strat, o amprenta, unde suntpastrate pe moment ene rgiile Pamntului de catre fiintele de Lumina, pazitoriale grilei universale de lu mina, Fratia Alba, caci sistemele stelare se unesc, ncao data, pastrndu-si propria rezonanta si vibratia particulara. Iar aceastaamprenta se creeaza acum, va spun em noi. Pretutindeni pe Pamnt. Este ncorpul eteric al Pamntului, pastreaza traseele Luminii ancorate odata nsiturile sacre din ntreaga lume, detine harta fluxurilor energetice - tiparelenecesare pentru a interconecta nca odata aceste situri, pent ru a ajutaPamntul si oamenii lui n Ascensiunea de la materie la Lumina. Reamintimt uturor oamenilor ca constiinta este cheia pentru calatoria individuala afiecarui a de dobndire a propriei puteri si de aliniere cu Mama/TatalDumnezeu, Mahatma, pr ezenta Eu Sunt a Sursei Creatiunii. Amprenta desprecare vorbim asteapta sa fie a ncorata n situri, exista acum una pentru acest sit,dar noi spunem ca vor fi mai m ulte. Aceasta de aici a fost creata de MareaFratie Alba pentru acest an, 1998. A trecut mult timp pe Pamntul vostru decnd nu s-a mai creat un asemenea tipar compl et ca sa fie dat acelora care s57 au oferit voluntari sa fie pastratorii cheilor, pazitorii, ngrijitorii, sau oricu mdoriti voi sa va numiti. Am merge pna ntr-acolo nct sa spunem ca niciodatanu s-a ma i dat un asemenea tipar iar acesta ar fi adevarul. Ultima data cnd s-a lucrat ast fel cu Pamntul, pentru vindecarea Pamntului a fost necesara ocalatorie dinspre lum ina n materie. Iar amprentele si tiparele care s-au datatunci au fost diferite de cele ce se dau acum, n calatoria Ascensiunii. Puteti ntelege, suntem siguri, ca o ricare si fiecare moment este pretios, stralucitor caun giuvaer, si nu se va mai repeta niciodata. La fel - un asemenea danscomplicat al formelor geometrice sac re de lumina si culoare care formeazaenergiile Pamntului, pentru lumina si energi ile care curg prin trupulPamntului, spre centul Pamntului, spre inima de cristal d e fier a MameiPamnt si de asemenea de jur mprejur n sferele ce iradiaza de la acest cristalcentral, pna pe suprafata Pamntului si dincolo de ea si afara n Univers.Ace stea nu sunt linii de energie, acestea sunt ntreteseri complicate deforme geometr ice. Nu ncurajam folosirea unor termeni precum linii de energiepentru ca e prea l inear. Va ncurajam sa va activati simturile interioare,concepnd si imaginnd forme g eometrice oriunde va duceti, orice loc vizitati,astfel nct sa va acordati propria voastra geometrie sacra, cea a stelelortetraedru, la stelele tetraedru ce se gas esc pretutindeni n cmpurileenergetice ale Pamntului. Pna acum, aceasta este una dint re formele cheiede folosit n vizualizarile voastre, n activarile voastre, si vor m ai fi si altele pecare fie ca le puteti simti n acest moment, fie ca le veti prim i si folosi maitrziu, cnd va fi mai usor pentru cmpul energetic uman sa le foloseas ca. Caci n ultima instanta, toate formele sacre si toata geometria sacra va fi an corataprin energia umana pentru a fi pastrate nca odata ca amprenta a creatiunii, pe ntreg Pamntul, prin interiorul Pamntului, deasupra si dedesubt. Va cerem sagndit i sferic, holografic, iar asta va va ajuta mult n deschiderea spre a simticu adev arat cmpurile electromagnetice. Si, dupa cum vi s-a spus si dupa cumati vazut, pi etrele si cercurile de aici au un dom, au o sfera, jumatate deasupraPamntului si jumatate dedesubtul Pamntului, ceea ce creeaza principala steatetraedru, steaua t

etraedru statica pentru acest sit. Iar n interiorul acesteisfere, lucreaza cele d oua stele tetraedru rotitoare. Va ncurajam ca, oriunde v-ati duce, sa va activati prin afirmatie propriile voastre stele tetraedru.Afirm ca stelele mele tetraedr u rotitoare se rotesc acum ntr-un felechilibrat.Aceasta simplu si are un impact p ur energetic. Cnd faceti acest lucru peun sit, pietrele va raspund va cerem deci sa comunicati n mod direct cu acestieterni pastratori ai ntelepciunii. Unele dintr e aceste situri sunt ca nistebiblioteci si, cu cat devin mai active, cu att mai m ulta informatie va fiaccesibila oricarei persoane care le viziteaza. Acestea sun t darurile lor. Aceastainformatie poate veni din timpurile diferitelor civilizat ii, darurile pot fivindecatoare si recuperatoare de putere, atunci cnd puterea cu iva a fostluata. Aceasta putere poate fi restituita, asa ca va cerem sa invocati propriavoastra vindecare n aceste situri. Afirm ca fac urmatorul pas spre deplin atate n drumul meu spre casa. Afirm ca-mi reclam potentialul, puterea, sa fie mer eupastrata n inima mea deschisa. l chem pe Dumnezeul - Sef si o chem pe Zeita,Mama /Tatal Dumnezeu care m-a creat pe mine, acest sine individualizat. Siacum caut r ealizarea sinelui meu superior, a Iubirii care este n mine ca sa oreafirm. Afirm ca cer Iubirea pe care am aruncat-o, sau neglijat-o, sau la caream renuntat. 58 Sunteti fiinte omenesti, noi va cinstim si va cerem sa va cinstiti si voiEchipa. Caci niciunul dintre voi nu sunteti singuri, toti aveti sprijinul sisustinerea pe care noi suntem aici s-o invocam. Cereti acest sprijin n toatezilele voastre s i spuneti simplu: Afirm ca renunt la tot ce sta n caleadeplinatatii mele, Afirm c a renunt la toata rezistenta avuta fata de a veni catreIubire.Cnd va deschideti c atre geometria sacra care este Creatiunea, vetidescoperi o asemenea unime si o a semenea bucurie ca veti vedea siexperimenta legaturile ce se creeaza prin uniune sacra. Prezenta Mamei Divinesi a Tatalui Divin va fi n vietile voastre.Voi reven i mai trziu. Eu, Melchizedek, si Marea Fratie Alba, va nvaluimcu prezenta si iubir ea noastra. Namaste Reiki este iubire