Structura repetitivă – Probleme Divizibilitate 1. Sa se afiseze suma numerelor naturaledivizibile cu 3 mai mici sau egale cu o valoare data n. Ex. n=20 => s=63 2.

Sa se gaseasca toate perechile A, B de cifre astfel incat numarul xAyB sa fie divizibil cu 9, unde x, y sunt cifre citite de la tastatura, x ≠ 0 Ex. x=4, y=1 => (0,4) (1,3) (2,2) (3,1) (4,0) (4,9) (5,8) (6,7) (7,6) (8,5) (9,4) 3. Sa se determine toate numerele de forma abcd divizibile cu un numar n dat. Cifrele vor fi distincte doua cate doua. Ex. n=973 => 1946, 3892, 4865, 9730 4. Determinati numerele de 4 cifre, divizibile cu 15 si pentru care suma primelor doua cifre este egala cu 12. Cate astfel de numere exista? Dar daca se impune ca cifrele sa fie diferite doua cate doua? Ex. Exista 49 numere, ex. fiind 8460. In al doilea caz sunt 24 numere. 5. Sa se afle toate numerele naturale mai mici decat 2000, care impartite la 24, 30, 18 dau restul 7. Ex: 1447 6. Sa se afle numerele de doua cifre care impartite la 15 dau restul egal cu patratul catului. Ex: 34 7. Determinati toate numerele care au proprietatea ca impartind pe 80, 134 si 152 la unul dintre ele, se obtine acelasi rest, diferit de 0. Ex: 6 8. Sa se determine suma tuturor resturilor impartirilor numerelor de 4 cifre la 999. Raspuns: s=30106 9. Sa se scrie un program care genereaza toate numerele prime mai mici sau egale cu un numar natural n citit de la tastatura. Ex: n=10 => 2, 3, 5, 7 10. Sa se scrie un program care genereaza primele n numere prime. Ex: n=10 => 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 11. Sa se afiseze toate numerele prime situate in intervalul [p,q], precum si numarul acestora, unde p si q sunt doua numere naturale date. Ex: p=10, q=25 => 11, 13, 17, 19, 23 12. Sa se afiseze toti divizorii comuni a doua numere. Ex: divizorii comuni ai numerelor 60 si 350 sunt 1, 2, 5, 10 13. Scrieti un program care detrmina cel mai mare divizor comun a doua numere intregi, prin algoritmul lui Euclid (cu impartiri repetate). Daca numerele citite nu sunt ≥ 1, se cere reintroducerea lor de la tastatura. Ex: cmmdc(882, 2100) = 42 14. Sa se scrie un program care determina cmmdc a doua numere naturale a si b, prin scaderi repetate. 15. Sa se scrie un program care determina descompunerea in factori primi a unui numar natural dat. Afisarea se va face de forma: 3268 | 2 1634 | 2 817 | 19 43 | 43 1| 16. Fiind dat un numar natural x, sa se afiseze factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea lui x in factori primi, Ex: x=1620 => 3 17. Sa se determine daca doua numere sunt prime intre ele sau nu. Doua numere sunt prime intre ele daca cmmdc al lor este 1. Ex: 15 si 38 sunt prime intre ele 18. Sa se scrie un program care determina cel mai mic numar care are exact k divizori. Ex: k=4 => 6 19. Doua numere prime impare consecutive se numers numere rpime gemene. Determinati toate perechile de numere prime gemene <=100. Ex: (71,73) 20. Sa se afiseze primele n perechi de numere gemene. Ex: n=5 => (3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31) 21. Un numar natural se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai mici decat el. Sa se verifice daca un numar n este perfect sau nu. Ex: n=28 este perfect 22. Sa se determine toate numerele perfecte mai mici decat 10000.

12. 9. (8. Ex: a=10.15). inclusiv 1 si n.20) 27. (16. Sa se converteasca intr-un sir de caractere astfel incat cifra 0 este inlocuita cu caracterul ‘a’. Ex: n=20 . Ex: p=9 => 191. Ex: A=2. O pereche de numere s. (5. C=3 => 2 Cifrele unui numar 36. palindromica daca al doilea este rasturnatul primului. b=40 => (11.20) 29. 13. 10.ultima cifra este egala cu a doua cifra . Sa se afle numarul de cifre pare. 10.a doua cifra este egala cu de 4 ori prima cifra . 4. 5.y.. Ex: un astfel de numar este 13 (132=169. Care sunt numerele prime de 3 cifre care au produsul cifrelor egal cu o valoare p data. (divizorul propriu este diferit de 1 si de numarul insusi). 331. 11. Verificati aceasta conjectura pentru numere mai mici sau egale cu 1000 Ex: n=292 => n = 283 + 7 + 2 34. 19 => nr=7 26.11). 23 * 48 * 15 * 25 *34 se termina cu 3 zerouri 30.y)=1. 92 (923 = 778688) 44. (12. 20 suma=42 nr=6 28. unde 0 <=A.15). De asemenea se vor afisa numarul divizorilor lui n si suma divizorilor lui n. Se citeste un sir de numere intregi pana cand se introduce de doua ori consecutiv aceeasi valoare. Ex: un astfel de nr este 369 41. Ex: 13 9 56 400 8 17 25 25 => 4 24. 911 39. 32. (15. (5. 32). (5. Ex: n=4529 => efcj 37.20). p=2 .3) + (1. Ex: a=10.5) = (43. B. 312=961) 42. 7. (10. Ex: n=5. (5. Se va evita efectuarea produsului celor n numere. Determinati cel mai mic numar ≤ n care are numarul maxim de divizori proprii. (14. b=25 => (10. Ex: n=20 => (3. Sa se scrie un program care sa calculeze cate perechi de numere naturale care nu depasesc un numar natural dat n. Calculati (AB) mod C . 174 => valoarea lui k maxim este 8 31. Pentru un numar n citit de la tastatura.10). Sa se gaseasca toate numerele formate din 5 cifre care indeplinesc simultan conditiile: . Ex: n=236461 are 4 cifre pare 38. (15. Se da un numar natural cu cel mult 9 cifre. astfel incat pk sa divida produsul celor n numere naturale.5). 2. (22. Sa se calculeze exponentul la care apare numarul prim p in descompunerea numarului 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . 33) 43. fara a calcula produsul. 22). au cmmdc un numar natural dat d. Sa se afiseze toate perechile de numere palindromice din intervalul [a. (13.31).n. sa se afiseze tripletele (x. Sa se determine cu cate zerouri se sfarseste produsul acestora.15. Sa se gaseasca un numar n pentru care nn are n cifre Ex: 88 = 16777216 .b].23. Se va afisa de asemenea si numarul acestor numere.25) 33.z) de numere naturale cu 1 ≤ x<y<z ≤ n. Sa se gaseasca numerele de 2 cifre care au urmatoarea proprietate: rasturnatul patratului numarului este egal cu patratul numarului rasturnat.5). Ex: n=20 => 3. adica x 2 + y 2 = z 2 si cmmdc(x. Se citesc pe rand n numere naturale si un numar prim p. B=5. se va afisa multimea divizorilor sai naturali. Se citesc n numere naturale de la tastatura. Pentru un numar natural n citit de la tastatura (1 ≤ n ≤ 1000 ) se va afisa multimea numerelor <n care sunt prime cu n. Ex: n=20 => 12 25. (33. samd. care sunt pitagorice. cifra 1 cu caracterul ‘b’.17). Se citesc de la tastatura m fractii in forma (numarator. Ex.a treia cifra reprezinta produsul dintre a patra si a cincea Ex: un astfel de numar este 28008 40. 1 ≤ n ≤ 1000 . Ex: n=20. Ex: n=20 => 1. 23). 21). 2. Se cere sa se afiseze toate numerele de 3 cifre avand cifrele in ordine crescatoare si suma lor egala cu 18. Sa se afiseze cate patrate perfecte sunt in sir. 313. ⋅ n fara a efectua inmultire. Sa se determine un numar natural de 2 cifre al carui cub are 6 cifre si se scrie cu numerele 6.4) + (2. 19. Se citeste un numar intreg.23). Pentru un numar natural n citit de la tastatura.4.b]. (23.6) +(1.17) 32. Se cere sa se gaseasca k maxim. (Conjectura lui Goldbach) Orice numar natural par mai mare decat 4 se poate scrie ca suma de 3 numere prime.15). d=5 => (5.. numitor). Sa se gaseasca toate numerele prietene din intervalul [a. 17. C <= MaxLongInt. p=3 => exponentul 8 35. 7 si 8. Doua numere intregi x si y sunt prietene daca suma divizorilor numaruli x este egala cu suma divizorilor numarului y.13). Se cere sa se calculeze suma acestor fractii (in forma ireductibila). (7. (14.

Se citesc numere intregi pana la intalnirea numarului 0.31.q<=10. p. 2. … 53. 3. Se citesc doua numere naturale n1 scris in baza b1. Ex: n=12452 0 cifre de 0 2 cifre de 2 1 cifre de 4 0 cifre de 6 0 cifre de 8 1 cifre de 1 0 cifre de 3 1 cifre de 5 0 cifre de 7 0 cifre de 9 46. Se da de la tastatura un numar natural cu cel mult noua cifre. 15-18) 49. Sa se genereze toate numerele n de p cifre cu proprietatea ca n-1 si n+1 sunt numere prime si in plus suma cifrelor lui n este tot numar prim. Sa se afiseze numarul perechilor n1 si n2 de numere citite consecutive cu proprietatea ca numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n1 este strict mai mare decat numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n2. 7. Ex: 12310 = 11110112 54. 0 => 3 (457-341. 20. 3. 18. respectiv n2 scris in baza b2 (b1. Ex: 457. sa se afiseze toate numerele naturale mai mici sau egale cu n a caror suma a cifrelor este impara. 12. Ex: 3528 = 23410 55. 11. Ex: p=2 => 12 (11. Se da un numar intreg (de tip longint). 341. Ex: 2456 < 1319 . Se citeste un numar n si o baza b.b2<=10). Sa se afiseze max(n1.45. 15. Sa se afiseze primele n numere care au suma cifrelor <=m. 10. 5597-1335. Ex: n=6513917 => 653917 47.3 sunt prime) 51. b=5 NU 50. Ex: n=15 => 1. Sa se transforme un numar din baza b<10 in baza 10. 21 48. Ex: n=3 => 113 (1. Ex: n=10. Ex: 3528 = 14145 56. Pentru un intreg n dat. 497. 5. Sa se transforme un numar din baza 10 in baza b. 9.3 sunt prime) si 30 (29.n2). 4. m=4 => 1.13. Sa se afiseze cel mai mare numar obtinut prin eliminarea unei cifre din acest numar. 5597. 13. Sa se verifice daca n poate fi scrierea in baza b a unui numar. 11. 12. 5. Ex: n= 1263 b=8 DA n = 1768 . 10. Se cere sa se afiseze cifrele numarului impreuna cu frecventele lor de aparitie. 113 sunt prime). 1335. Sa se transforme un numar din baza p in baza q. Sa se genereze toate numerele prime de n cifre cu proprietatea ca toate prefixele sale sunt de asemenea prime. 2<=b<10. 14 52.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful