Probleme-Informatica

Structura repetitivă – Probleme Divizibilitate 1. Sa se afiseze suma numerelor naturaledivizibile cu 3 mai mici sau egale cu o valoare data n. Ex. n=20 => s=63 2.

Sa se gaseasca toate perechile A, B de cifre astfel incat numarul xAyB sa fie divizibil cu 9, unde x, y sunt cifre citite de la tastatura, x ≠ 0 Ex. x=4, y=1 => (0,4) (1,3) (2,2) (3,1) (4,0) (4,9) (5,8) (6,7) (7,6) (8,5) (9,4) 3. Sa se determine toate numerele de forma abcd divizibile cu un numar n dat. Cifrele vor fi distincte doua cate doua. Ex. n=973 => 1946, 3892, 4865, 9730 4. Determinati numerele de 4 cifre, divizibile cu 15 si pentru care suma primelor doua cifre este egala cu 12. Cate astfel de numere exista? Dar daca se impune ca cifrele sa fie diferite doua cate doua? Ex. Exista 49 numere, ex. fiind 8460. In al doilea caz sunt 24 numere. 5. Sa se afle toate numerele naturale mai mici decat 2000, care impartite la 24, 30, 18 dau restul 7. Ex: 1447 6. Sa se afle numerele de doua cifre care impartite la 15 dau restul egal cu patratul catului. Ex: 34 7. Determinati toate numerele care au proprietatea ca impartind pe 80, 134 si 152 la unul dintre ele, se obtine acelasi rest, diferit de 0. Ex: 6 8. Sa se determine suma tuturor resturilor impartirilor numerelor de 4 cifre la 999. Raspuns: s=30106 9. Sa se scrie un program care genereaza toate numerele prime mai mici sau egale cu un numar natural n citit de la tastatura. Ex: n=10 => 2, 3, 5, 7 10. Sa se scrie un program care genereaza primele n numere prime. Ex: n=10 => 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 11. Sa se afiseze toate numerele prime situate in intervalul [p,q], precum si numarul acestora, unde p si q sunt doua numere naturale date. Ex: p=10, q=25 => 11, 13, 17, 19, 23 12. Sa se afiseze toti divizorii comuni a doua numere. Ex: divizorii comuni ai numerelor 60 si 350 sunt 1, 2, 5, 10 13. Scrieti un program care detrmina cel mai mare divizor comun a doua numere intregi, prin algoritmul lui Euclid (cu impartiri repetate). Daca numerele citite nu sunt ≥ 1, se cere reintroducerea lor de la tastatura. Ex: cmmdc(882, 2100) = 42 14. Sa se scrie un program care determina cmmdc a doua numere naturale a si b, prin scaderi repetate. 15. Sa se scrie un program care determina descompunerea in factori primi a unui numar natural dat. Afisarea se va face de forma: 3268 | 2 1634 | 2 817 | 19 43 | 43 1| 16. Fiind dat un numar natural x, sa se afiseze factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea lui x in factori primi, Ex: x=1620 => 3 17. Sa se determine daca doua numere sunt prime intre ele sau nu. Doua numere sunt prime intre ele daca cmmdc al lor este 1. Ex: 15 si 38 sunt prime intre ele 18. Sa se scrie un program care determina cel mai mic numar care are exact k divizori. Ex: k=4 => 6 19. Doua numere prime impare consecutive se numers numere rpime gemene. Determinati toate perechile de numere prime gemene <=100. Ex: (71,73) 20. Sa se afiseze primele n perechi de numere gemene. Ex: n=5 => (3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31) 21. Un numar natural se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai mici decat el. Sa se verifice daca un numar n este perfect sau nu. Ex: n=28 este perfect 22. Sa se determine toate numerele perfecte mai mici decat 10000.

Pentru un numar natural n citit de la tastatura (1 ≤ n ≤ 1000 ) se va afisa multimea numerelor <n care sunt prime cu n. Care sunt numerele prime de 3 cifre care au produsul cifrelor egal cu o valoare p data. C=3 => 2 Cifrele unui numar 36. Determinati cel mai mic numar ≤ n care are numarul maxim de divizori proprii. 9.15). care sunt pitagorice. palindromica daca al doilea este rasturnatul primului. 2. Se va afisa de asemenea si numarul acestor numere. De asemenea se vor afisa numarul divizorilor lui n si suma divizorilor lui n. C <= MaxLongInt.6) +(1.17). (33. 32. unde 0 <=A. inclusiv 1 si n. Sa se gaseasca un numar n pentru care nn are n cifre Ex: 88 = 16777216 . Sa se afiseze cate patrate perfecte sunt in sir.. (16. 23 * 48 * 15 * 25 *34 se termina cu 3 zerouri 30. Ex: a=10. 32). Ex: un astfel de numar este 13 (132=169. 23). Sa se determine cu cate zerouri se sfarseste produsul acestora. 2.y)=1. Ex. 5.25) 33. b=40 => (11. (7. Ex: n=20 => 12 25. Se cere sa se gaseasca k maxim. 911 39.n. 11. astfel incat pk sa divida produsul celor n numere naturale. sa se afiseze tripletele (x. (12. Pentru un numar natural n citit de la tastatura. Se citeste un sir de numere intregi pana cand se introduce de doua ori consecutiv aceeasi valoare.5). Sa se gaseasca toate numerele formate din 5 cifre care indeplinesc simultan conditiile: . 20 suma=42 nr=6 28. d=5 => (5. 331. Ex: n=5. Sa se calculeze exponentul la care apare numarul prim p in descompunerea numarului 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ . cifra 1 cu caracterul ‘b’. Ex: 13 9 56 400 8 17 25 25 => 4 24.4) + (2. (14.a doua cifra este egala cu de 4 ori prima cifra .5). 19 => nr=7 26.b].31). (Conjectura lui Goldbach) Orice numar natural par mai mare decat 4 se poate scrie ca suma de 3 numere prime. (13. 312=961) 42. Sa se determine un numar natural de 2 cifre al carui cub are 6 cifre si se scrie cu numerele 6. Se citesc n numere naturale de la tastatura. Se cere sa se calculeze suma acestor fractii (in forma ireductibila). (8. 33) 43. Ex: n=20 => 1. p=2 . Ex: A=2. 10. Ex: n=20 => (3. b=25 => (10. B=5. Sa se converteasca intr-un sir de caractere astfel incat cifra 0 este inlocuita cu caracterul ‘a’. ⋅ n fara a efectua inmultire. Ex: a=10. B. 21). (15. 10. (10. Ex: n=20.ultima cifra este egala cu a doua cifra . Sa se afiseze toate perechile de numere palindromice din intervalul [a.17) 32. Doua numere intregi x si y sunt prietene daca suma divizorilor numaruli x este egala cu suma divizorilor numarului y.b]. (5. Calculati (AB) mod C .a treia cifra reprezinta produsul dintre a patra si a cincea Ex: un astfel de numar este 28008 40. (5. au cmmdc un numar natural dat d. Ex: n=20 . Se va evita efectuarea produsului celor n numere. 92 (923 = 778688) 44.13). Ex: p=9 => 191. Ex: n=20 => 3.15.20). 22).20) 29.4. samd. Ex: n=4529 => efcj 37.15). 313. 13.. Sa se gaseasca toate numerele prietene din intervalul [a. (14. (23.20) 27. se va afisa multimea divizorilor sai naturali. Ex: un astfel de nr este 369 41. 7 si 8. 19.3) + (1. adica x 2 + y 2 = z 2 si cmmdc(x.z) de numere naturale cu 1 ≤ x<y<z ≤ n. 7.y. fara a calcula produsul. (15.23). Se citesc pe rand n numere naturale si un numar prim p.15).11). Sa se scrie un program care sa calculeze cate perechi de numere naturale care nu depasesc un numar natural dat n. Pentru un numar n citit de la tastatura. O pereche de numere s. Sa se gaseasca numerele de 2 cifre care au urmatoarea proprietate: rasturnatul patratului numarului este egal cu patratul numarului rasturnat. numitor). Se da un numar natural cu cel mult 9 cifre.12. (5. 4.5) = (43. (divizorul propriu este diferit de 1 si de numarul insusi). 1 ≤ n ≤ 1000 .23. 174 => valoarea lui k maxim este 8 31. Sa se afle numarul de cifre pare. Ex: n=236461 are 4 cifre pare 38. Se citeste un numar intreg. (5. p=3 => exponentul 8 35. Se cere sa se afiseze toate numerele de 3 cifre avand cifrele in ordine crescatoare si suma lor egala cu 18. Se citesc de la tastatura m fractii in forma (numarator. Verificati aceasta conjectura pentru numere mai mici sau egale cu 1000 Ex: n=292 => n = 283 + 7 + 2 34.10). 17. (22.

13. 21 48. 11. 4. 113 sunt prime). Ex: n=15 => 1. 3. Sa se verifice daca n poate fi scrierea in baza b a unui numar. Ex: n=10. Ex: 457. 10. 20. 2<=b<10. 5. 3. … 53. 14 52.3 sunt prime) si 30 (29.n2). Ex: 3528 = 14145 56. m=4 => 1. Sa se afiseze cel mai mare numar obtinut prin eliminarea unei cifre din acest numar. Se citesc doua numere naturale n1 scris in baza b1. 0 => 3 (457-341. 12.13.31. Ex: n=3 => 113 (1. Ex: n=12452 0 cifre de 0 2 cifre de 2 1 cifre de 4 0 cifre de 6 0 cifre de 8 1 cifre de 1 0 cifre de 3 1 cifre de 5 0 cifre de 7 0 cifre de 9 46. b=5 NU 50. Sa se afiseze primele n numere care au suma cifrelor <=m. Sa se transforme un numar din baza p in baza q. Ex: n=6513917 => 653917 47. Se da un numar intreg (de tip longint). Sa se genereze toate numerele prime de n cifre cu proprietatea ca toate prefixele sale sunt de asemenea prime. 1335. Sa se afiseze max(n1. 5. Se da de la tastatura un numar natural cu cel mult noua cifre. 341. Ex: p=2 => 12 (11. 2. Ex: 2456 < 1319 .q<=10. Ex: 3528 = 23410 55. Sa se transforme un numar din baza b<10 in baza 10. 12. p. 7. Ex: n= 1263 b=8 DA n = 1768 . Sa se transforme un numar din baza 10 in baza b. 11.45. 497. 9.3 sunt prime) 51. 15-18) 49. 5597. Se citesc numere intregi pana la intalnirea numarului 0.b2<=10). 10. Se citeste un numar n si o baza b. sa se afiseze toate numerele naturale mai mici sau egale cu n a caror suma a cifrelor este impara. Sa se genereze toate numerele n de p cifre cu proprietatea ca n-1 si n+1 sunt numere prime si in plus suma cifrelor lui n este tot numar prim. Se cere sa se afiseze cifrele numarului impreuna cu frecventele lor de aparitie. respectiv n2 scris in baza b2 (b1. 15. 18. Sa se afiseze numarul perechilor n1 si n2 de numere citite consecutive cu proprietatea ca numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n1 este strict mai mare decat numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n2. 5597-1335. Pentru un intreg n dat. Ex: 12310 = 11110112 54.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful