Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Matematică şi Informatică USM

Specialitatea Informatică

Lucrarea de laborator nr. 2


la Probabilități și Statistică

”Aplicarea metodei Monte Carlo la calcularea


integralei duble.”

Efectuat: ________ Butnaru Oleg grupa I21

A verificat: __________ Topala Oleg

Chişinău 2015
1.Cerinta:

Sa se scrie un program care calculeaza integrala.

2
∬ 𝑒 (𝑥+𝑦) 𝑑𝑥𝑑𝑦, 𝐺: 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0, 𝑥 + 𝑦 = 1
𝐺

2.Textul programului :

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
#include <conio.h>
#include<math.h>
//using namespace std;
main()
{
int n,m;
double x,y, z;
float suma=0,I;
srand((unsigned int)time(NULL));
cout<<"Introduceti numarul de puncte:";
cin>>n;
for(int i=0; i<n; i++)
{
x=((double) rand()/(RAND_MAX+1)) ;
y=((double) rand()/(RAND_MAX+1)) ;
if(y=(1-x)) m=1;
else m=0;
{z=exp(pow(x+y,2))*m;
suma=suma+z;}
I=(1*suma)/n;
}
cout<<"\n ++++++++++++++++++++++++++++++++";
cout<<"\n\n Integrala este egala cu "<<I;
cout<<"\n ++++++++++++++++++++++++++++++++";
getch();

2
3.Rezultatele programului :

6.Concluzie

In lucrarea data am efectuat un calcul al integralei duble prin medota Monte Carlo si l-am
realizat in limbajul de programare C++. R≈0.859