Sunteți pe pagina 1din 1

Control financiar 1.

Controlul financiar contabil: obiective, rol, functii, forme, asemanari si deosebiri fata de auditul financiar contabil; 2. Sistemul metodologiei de control financiar: metoda, procedeele si tehnicile de control financiar 3. Demersul metodologiec(etape) privind organizarea si exercitarea controlului financiar contabil: definire, obiective, valorificare; 4. Controlul financiar preventive la institutiile publice si intreprinderi: obiecte, organizare, exercitare, valorificare 5. Controlul financiar fiscal: - Concept, aparatul fiscal, sfera de cuprindere, forme de exercitare - Reguli si procedure de organizare si exercitare; actele de control fiscal 6. Organizarea controlului financiar al statului: organe de control, atributii, exercitare, valorificare 7. Controlul financiar de gestiune: obiective, organizare, exercitare, valorifcare 8. Contraventii la normele legale privind impozitele si taxele cuvenite statului: impozitul pe profit si tva 9. Contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii 10. Evaziunea fiscal: concept, clasificare, fapte care conduc la contraventii sau infractiuni 11. Raspunderea materiala in legatura cu activitatea gestionara contabila, materiala Audit financiar 1. Auditul financiar contabil: concept, rol, obiective, criteria de exercitare 2. Demersul metodologic (etape) privind realizarea unui angajament de audit financiar: etape, subetape, obiecte 3. Riscurile de audit financiar: importanta relative si pragul de semnificatie: definitii 4. Auditul imobilizarilor si amortismentelor 5. Auditul stocurilor si al conturilor de terti 6. Auditul conturilor de impozite sit axe 7. Auditul contului de profit si pierderi

3 subiecte control + 1 subiect audit.