Sunteți pe pagina 1din 2

Produse si servicii bancare Cap 1.

Produsele bancare In cadrul sistemului bancar romanesc isi desfasoara activitatea atat persoanele juridice romane constituite in societati comerciale bancare, cat si sucursalele din Romania ale unor banci , persoanele juridice straine. Legea bancara nr. 58/1998 defineste notiunea de banca prin persoana juridica autorizata sa desfasoare, in principal, activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nume si pe cont propriu. In aceasta definitie sunt cuprinse principalele produse bancare, respectiv depunerile de sume in depozite la vedere sau la termen variind de la o luna la 12 luni, depozite care impreuna cu capitalul social reprezinta o importanta sursa pentru acordarea creditelor, si creditele de toate felurile. Produsele bancare sunt cele oferite de banca clientelei sale, iar serviciile bancae sunt cele solicitate de clientii acestor banci. Printre produsele bancare oferite de banci clientilor sai pot fi enumerate: a) acordarea si contractarea de credite cu persoane juridice si fizice; b) operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert , inclusiv forfetarea acestora; c) emiterea de carduri diferite si operatiuni aferente acestora; d) gama de produse privind introducerea mijloacelor moderne electronice pe piata; e) operatiuni de bancassurance; f) inchirierea de casete de valori(seifuri); g) activitati de consultanta financiar- bancara, evaluari, expertizari, planuri de afaceri, studii de fezabilitate; h) emiterea de certificate de depozit pentru depuneri de sume la termen; i) transferuri ultrarapide de fonduri in intreaga lume; j) plasamente de obligatiuni pentru procurarea de fonduri persoanelor juridice emitente; k) operatiuni- tranzactii in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cambii sau trate, bilete la ordin, cecuri); l) operatiuni de leasing financiar prin societati distincte, constituite de banci in acest scop; m) transmiterea ordinelor de vanzare- cumparare la bursele de valori; Cap 2. Serviciile bancare Dupa cum se stie, serviciile bancare sunt cele care sunt solicitate de clientii bancii comerciale. Ca servicii bancare pot fi mentionate: a) operatiunile de casa primiri si eliberari de sume in numerar; b) operatiuni privind platile/incasarile efectuate la intern si mai ales in relatiile de plati cu strainatatea, in ceaa ce priveste acreditivele si incasourile documentare, ordinele de plata, scrisoarea comerciala de credit, modalitatile de plata combinate, schimbul de documente la plata, vinculatia; c) operatiuni efectuate in conturile curente ale clientilor bancari; d) emiterea de scrisori de garantie bancara si asumarea de angajamente;

e) garantiile independente si scrisorile stand by; f) alte operatiuni in care banca indeplineste si functia de intermediar pe piata financiara cum ar fi: - plasamente de titluri (obligatiuni) emise de intreprinderi si alte institutii pentru procurare de fonduri; - transmiterea ordinelor la bursa; Aceste servicii au ca scop, in principal, asigurarea relatiilor de plati si incasari interne si externe, realizarea acestor fluxuri de fonduri banesti in bune conditiuni si evitarea intarzierilor, ori a unor eventuale blocaje in sfera decontarilor interne si internationale.

S-ar putea să vă placă și