Sunteți pe pagina 1din 33

POEZII

de MAGDALENA HUSANU

CEVA SERIOS

SuspecŃi! Vă suspectez pe toŃi!


Tu, de acolo, mai taci o dată din gură!
Neuronul 3 milioane, treci mai la dreapta!
Nu vezi că deranjezi pe alŃii
Cu talentele tale de prost gust ?

Neuronul 5.667.930. Uită-te unde calci, băăăi,


Că mă doare capul bree!
TropăiŃi toată ziua iar eu trebuie să am
Grijă de toŃi să nu muriŃi şi eu să ajung

Sclerozată din cauza voastră!


Atâta dezordine şi nesimŃire n-am văzut
De când sunt. Şi mai aveŃi pretenŃie
Să vă dau indexare la salar!

Nimic!
La muncă cu voi!
Nici o indexare!

1
DACĂ-I AŞA!

Nu mai am nici inspiraŃie, nici expiraŃie!


Nu ştiu ce o să mă fac de-acum încolo!
De toate am făcut numai să-mi sap
Propria-mi groapă am uitat.
Uraa, am găsit ce să fac! O să-mi sap
O groapă şi o să cad, ca din întâmplare,
În ea, că m-am săturat de atâta cenuşiu,
de-atâta plumb.
Îngropa-mă-voi, că nu mai sunt bună de nimic.
Pământul poate mă va înghiŃi, sper eu,
Că nimeni nu mă mai înghite.
Fără sicriu şi fără plumb, aşa mă duc
Din lumea asta!
Am glumit. Îmi iubesc mizeria de viaŃă.
De fapt, aŃi observat, cochetez cu gropile,
Că dau mereu iama prin ele...

2
PENTRU TINE, NU PENTRU VECINU!

Ai plecat şi ai luat cu tine


Fericirea mea roză, imensă,
Parfumată cu doruri cârlionŃate!
Obsesii, schelete ale amintirilor
Reiese în cercuri, neapărat concentrice,
Observ. Iar eu, punându-mi mintea
La contribuŃie, urlu ca să sperii
DespărŃirea...

3
CONFIDENłE (decor doi plopi şi luna)

O dată m-am născut pentru tine


Dar am murit.
De fapt, m-am sinucis.
Eram prea plină de viaŃă
Încât moartea îmi devenise obsesie.
Sunt strigoiul propriei mele vieŃi
Şi aştept să mă nasc din nou,
A doua oară...

4
HAł

Pun eu gheara pe fericire!


Şi atunci o să vezi tu multe
CâŃi ani, ghici, voi avea atunci?
Şaizeici, şaptezeci, optzeci?
Hai, ghiceşte, câŃi ani?
Peste... ptiuu... trecut de...
Care va să zică pricepuşi nebunatic
Iubit? Pricepuşi că la a treia reîncărnare,
Aia, când eu voi fi câine iar tu,
Osul din gheara mea...
HaŃ! Şi-apoi toată ziua te voi roade!
HaŃ! HaŃ!

5
TREBUIA

Neapărat ar fi trebuit să te reclam


La administraŃie.
Şi când te-i fi dus să-Ńi plăteşti
Ce ai consumat şi ce n-ai consumat,
łio-ar fi crăpat obrazul de ruşine!
Cum să te arunci pe fereastră
Şi să-mi cazi în cap?
De sinucis îŃi arde Ńie?
Tocmai acum când mă coafasem şi eu,
că mă duceam la o nuntă în Burzulueşti.
Halal cetăŃean al poporului român, ce eşti!

6
E BINE PÂNĂ LA URMĂ

Te iubesc şi-i atât de puŃin important!


O să mor şi-i atât de puŃin important!
Vom muri cu toŃii, noi cei care suntem
Acum în viaŃă şi-i atât de puŃin important!
De-acum înainte m-apuc de negândit,
De nesimŃit. Da, mă apuc de fund
Şi sar în sus.
Bine va mai fi când eu nu voi gândi,
Nu voi simŃi şi nu voi sări!
Bine va mai fi!

7
DE VÂNZARE

Mi-am dat seama de un lucru;


până şi prostia se vinde la kilogram!
Ia legătura, neamule, de ignoranŃă!
PuteŃi servi la tavă nesimŃirea
Cu garnitură de lăcomie.
Sau poate cumpăraŃi la preŃ redus
Ipocrizia? Texte, baliverne, asta spun.
Recunosc, am cumpărat şi eu din toate
Câte-oleacă şi acum pot dormi
Noaptea liniştită.
Somn uşor, draga mea!

8
Strigare strategică: Ia neamule poezia !

La kilogram, la metru, la mai mare, la ceva


trebuie să meargă vânzarea poeziilor mele.
Le dau ieftin, ba-mi, spun un preŃ mai mare
la-nceput, apoi după ce văd reacŃia doritorilor,
mă orientez (tehnici de negociere învăŃate
şi dezvăŃate ).
Nu m-am hotărât ce voi cere : dolari, mărci,
lire sterline ( leii mă devalorizează ).
Avere fac; grăiesc mustind a răsfăŃare viitoare,
atât de viitoare încât generaŃia extratereştrilor NMZO,9
e prea puŃin îndepărtată şi lată (dibuit o rimă, în sfârşit).
Iaca.
Am reuşit să-mbărbătez vreo trei poeŃi cu lamele
la vene.
Tot am făcut ceva pe ziua de azi!
Mai deschid şi-nchid o paranteză sinceră:
( azi n-am vândut nimic dar
mâine trag speranŃe, poimâine speranŃele cresc
precum grăsimea de pe burta mea, nu mai vorbesc de
răspoimâine: Ptiuuu!).

9
REZOLVARE

Cred că n-aş suporta să te văd cotonogită


de către tine însăŃi.
Fii bărbată ! Nu mai avea aşa gânduri deplasate, nu?
depărtate de realitate!
Uite-Ńi dau o bombonică, una mică...
Nu! Dacă tot vreau bombonică pentru a mă
cuminŃi, să fie o bomboană cât roata carului şi
nici să nu îngraşe (sunt în cură),
Încă ceva.
Vreau bomboane de astea gratuite pentru
toată viaŃa.
Binee! Batem palma.

10
PE PLAIURI MIORITICE

Prostii! Toate-s prostii!


Vasile , vino-ncoa!
Da, dom 'Şef.
Spune-mi, găina ouă ghiulele?
Să mă scarpin întâi, Şefu, în cap şi vă zic părerea mea.
Găina, Şefu, ce paşaport posedă, de...?
De Mesopotamia.
Aaa ! Atunci vă spun cu exactitate.
Da, ouă ghiulele.
Completez, Şefu, numai în România găina ouă
ouă
În alte Ńări ouă orice numai ouă nu.
E bine-n Ńărişoara noastră, Şefu. E tare bine!

11
DORINłE, MĂ PRONUNł, NEÎMPLINITE

Bunăstare, Bunăstare
Vino draga mea din zare
Că eu mult te-am aşteptat
N-am suflat şi n-am urlat Ia lună
Vino, vino (oprire din actul creaŃiei,
Stop! îmi dă cafeaua în foc )
Revin - Ce ziceam? Aaaa - Bunăstare, chemARE
Eu burzuluindu-mă în tăcerea aşteptării
din ce în ce mai chinuitoare...
Hai, hui mai umbli de colo-colo bunăstare !

12
CU MÂNA PE DICłIONAR, MEDITEZ

Sunt prolifică din ce în ce mai tare


În ce? (Mă întrebai tot eu)
În mai multe... vrei să enumăr? Da.
Ghine.
În, în...îî, în...
Da ce-nseamnă adică să fii prolific?
(întrebai, bineînŃeles, tot eu)
Mă uit în dicŃionar şi-Ńi zic explicaŃia urgent

Proletariza vb. A aduce în stare de proletar


(fr. Proletariser)
Nu-i ăsta, am citit cu un rând mai sus,
Ăsta-i!
Prolific, ă adj. Care se înmulŃeşte repede (fr. Prolifique)
AAaa ! Tot eu exclamai.
Sunt aşa: atunci când fac o prostie,
Se înmulŃesc repede prostiile la mine!
Aşa-i că sunt prolifică?
Îmi place termenul, nu zic ) e nou nouŃ în
mintea mea...

13
DIN NOU ÎN MĂREłIE

De ce să n-o iau razna pe câmpii?

De ce să nu pasc iarbă, măi copii

Acum când singură m-am declarat

Un mare şi respectabil...(ghici cu

ce rimează!)

Voi face multe, nu mărunte

Voi face numai lucruri mari,

De exemplu: pleosc, pleosc!

Nu mă credeŃi? VeŃi vedea!

Cel mai măreŃ pleosc sadea.

14
DIN CÂND ÎN CÂND GÂNDESC

Nimeni nu mă iubeşte,
Gândii eu semiromantic
suspectându-mi graniŃele inimii.
Si ce dacă? Mare scofală!
Pentru asemenea concluzie merită
să-mi smulg cele cinci fire albe
Din podoaba capilară, pe care le
Lăsasem să-mi poarte noroc.
Ce dacă? Mare scofală, mare,
MăreaŃă scofală, mare sco-fa-lă!

Na! Nu mă doare, c-am mâncat


Fasole goală.

15
DACĂ-AI ŞTI, O LUME, TU

Sunt o fată bătrână grozavă.


Numai eu ştiu cât mă apreciez de mult.
Îmi vine să mă pup toată ziua în oglindă
Pup, pup, pup, pup!
N-am de gând să mă descopăr nimănui.
Nici măcar maică~mi.
Voi Ńine secret toată viaŃa,
Până ce moartea mă va despărŃi
De— aşa grandoare ce sunt eu.
Pa, iubito, nu mai mărturisi
Chiar tot!

16
LI, LA, LI, LA

Plec la piaŃă cu mâinile-n buzunarele goale.


Mă duc să inspir miros de ardei, roşii şi alte bunătăŃi.
Cred ca voi face-o cotitura în colŃ la brutărie, dar nu , mai
bine nu, că-s în cură de slăbire. Trebuie să dau jos 10 kg
însă e bine că m-ajută guvernul. Tare-i de treabă
guvernul ăsta !
Cum se-ngrijeşte el de sănătatea şi fizicul meu!

17
IACA, DACĂ NU ŞTII ISTORIE

Sunt cuiul În devenire din pantofii patrioŃilor


N-o să fac acum nici o declaraŃie jignitoare la adresa
mea şi-a dragului meu popor
De ce ? Pentru că nu e nevoie, se vede,
mergem din ce în ce cu capul mai în jos.
Un gheb în spatele fiecărui român există.
Iar cei mai şmecheri, care se chinuie să stea drepŃi o clipă,
o fac numai pentru aş apăra propriile interese, burta lor!
Aşa-i că nu ştiu istorie?
O viaŃă am şi aia o trăiesc în prezent şi-n viitor.
Ruşine să-mi fie!

18
SĂ PARTICIPĂM

Ştiu ce nu s-a organizat încă în România, patria mea,


Un concurs de înjurături.
Ar putea concura orice român, care se simte român
în care curge sânge românesc. ToŃi suntem pregătiŃi pentru
asemenea concurs. Ne-am antrenat doar în fiecare zi...
Ghici cine are cele mai mari şanse de reuşită?
Îâââ?! Preşedintele Ńărişoarei mele, dragă, cine altul!

19
ÎNTREBĂRI ?! SAU SUNT NUMAI PROSTII ?!

Am nevoie de aripi sau de rădăcini?


Un nou început întrezăresc sau e sfârşitul?
De fapt, caut, "nevoie mare " superlative
Super superlative pentru a te defini,
Ce-i atâta filosofie! Concluzia : Săraca-i limba
Româna, că alta nu mai ştiu, săraca sunt şi eu cu duhul
Iar Tu rămâi nedefinit.
Gata. Am terminat. Sunt paşnică.

20
COTOROANłA ŞI EU

Vorbesc prea mult despre mine


$i e urat, o Ştiu
Si nu e bine
Mă privesc în oglindă, pe loc muŃesc
E CotoroanŃa, fraŃilor, nu sunt eu.
Iar dacă nu mă credeŃi v-aduc îndată argumente
dintre cele mai plauzibil, ca de exemplu:
Eu sunt vopsită blond, se vede rădăcina,
Pe când CotoroanŃa e blondă natural!

21
JALE MARE

Fără tine grâul nu-ncolŃeşte


Fără tine, pe pustii ajung
Fără tine, dincolo de mine, s-a stins lumina
Fără tine n-am sa-ajung decât 1/2 în mormânt.
Fără tine-s un exemplu al durerii.
C-am aşa-s fără tine, s-o ştii !

22
PAR CEEA CE SUNT

Te-ntrebi ce-o să se-ntâmple cu mine după ce-mi vei da


ultimatumul
Voi supravieŃui demn precum un vierme pus pe fapte mari
Ai să plângi de atâta demnitate câta vei vedea la mine
si-o să vrei să mă recuperezi,
însă eu, tot demnă, te voi refuza, plină de bunăvoinŃă.

23
DESCOPERIRE

Nu-s contemporană cu mine, am observat aseară


Şi ce dacă, mi-am spus apoi.
PrinŃesă fiind, am de făcut atâtea treburi de nimic acum;
să spăI, să calc, să fac mâncare?
Mi-am dat seama până la urmă că nu-i în regulă cu
mine, de abia aseară.
Aşa-i că nu-s contemporană, măi fată cu mine însumi !?

24
NU MĂ ŞTIłI DAR VEłI ŞTI!

Mi-aş dori să ies din anonimat.


Cu ajutorul meu şi cu ajutorul meu voi ieşi.
Când, unde, cum?
Ziua aceea măreaŃă o ştiu numai eu, n-o divulg, locul e
stabilit: în tărişoara mea, unde altundeva?
Ceea ce voi face va stârni vuiet, vuiet , urlet mare şi
dat din picioare.
Nu zic acum nimic că-i secret.
Nu-mi şade bine în anonimat
Asta-i motivaŃia.

25
TOATE LA LOCUL LOR

Şade frumuseŃea
în tine precum pruncul la ŃâŃa mamei
FrumuseŃea-i la ea acasă în ochii tăi, în părul tău,
în tot trupul tău din cap până-n picioare.
Stă bine merci.
Iar eu,
rămasă cu gura căscată,
gândesc filozofic că-i doar un dar, pe care l-ai primit
dinainte de-a te naşte.

26
LA VIITOR MĂ GÂNDESC, NUMAI ACOLO

Sunt o viitoare ce vreau eu


O viitoare top model
O viitoare preşedintă de sindicat
sau o viitoare erou a patriei.
Pot fi o viitoare super star,
cosmonaut, ingineră, dromaderă, medic, gardian public ,
compozitoare, pictoriŃă etc.
Pot fi ce vreau în viitor, ăsta-i avantajul singur, singurel.

27
CAPRICII

Cu-o mutră plictisită îmi cert inima să nu mai zburde-n


toate părŃile.
Stai locului, îi spun dar nu-aude sau se face;
E zgomotoasă
şi mă suspectează de insensibilitate.
Mă ameninŃă mereu cu acelaşi lucru:
"O să mă opresc dacă mă mai dădăceşti atâta" .
Trebuie s-o las în pace şi să-i înghit toate mofturile
Se merită, cred, sper.

28
CHEMARE

Respect, cuvânt de poveste,


Poposeşte-n Ńărişoara mea unde plopul face pere
şi răchita micşunele
Te-aştept!
Uite c-am pus de cafea,
de mămăligă,
vino!

29
DIN NOU

Nu mă mai zori, c-o să-mi recuperez eu


inimioarele.
Uite una-i acolo, hop-am prins-o
Cealaltă-i iute de picior
Care-i a ta , care-i a mea ?
Asta-i a ta, cea pe care-am pus mâna , bleaga!
A mea-i mai sprinŃară
O-nhaŃ eu, imediat !
Na , c-am scăpat-o !
Da, tu ce faci, hai ajută-mă că ne-apucă seara,
iar n-am inima şi-apoi te răŃoieşti la min.

30
-^ j

Îîîîî!
Molfăi o gumă din reclamă, dorindu-mi multă fericire,
noroc şi la mai mare.
Nu-i ziua mea , urările-s pentru a-mi sugestiona
destinul.
Care va să zică vrei, îii, vrei toate bunătăŃile!
Vrei luna cu toate celelalte luni de pe cer
şi suflii în destin ca-n iaurd?
D-apoi ce, tu nu vrei asta, doar eşti umbra mea.
Lasă că vă ştiu eu pe voi umbrele, numai
să criticaŃi ştiŃi, toată ziua criticaŃi iar când vine
noaptea tăceŃi mâlc.

31
!

O să mă jelesc o viaŃă-ntreaga pentru


că nu te-am vânat atunci, în sezonul trecut de vânătoare.
Aveam şi puşca cu alice, totul era pregătit,
iar tu stăteai fără grijă, neatent la ceea ce Ńi se putea
întâmpla în preajma mea.
Ar fi fost momentul cel mai bun, l-am ratat .
De aceea o viaŃă-ntreagă într-o văicăreală-oi sta!
De-aia-s aşa smiorcăită, acum ştii de ce.

32
REZOLVARE

Câte-o cărămidă-mi cade din când în când în


Căpşorul meu drag, atunci când îmi serveşti
zâmbetul studiat în oglinjoara.
O să fac şi eu repetiŃie la oglindă
şi vei avea fericita ocazie să-mi vezi cel mai
suav, comercial zâmbet made in Romania în tranziŃie
Ploaie de cărămizi să vezi atunci asupra bunelor
Tale maniere!

33