P. 1
Analiza Stocurilor La Intreprindere

Analiza Stocurilor La Intreprindere

|Views: 207|Likes:
Published by la.rose_noire

More info:

Published by: la.rose_noire on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

Introducere Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare (aprovizionare

, producţie, desfacere), pentru a asigura desfăşurarea continuă şi ritmică a activelor de exploatare. Caracterului continuu al producţiei (sau al desfacerilor), i se opune, din motive economice, caracterul discontinuu al aprovizionărilor. Din punct de vedere financiar, stocurile reprezintă alocare de capital ce nu poate fi recuperat până când aceste stocuri nu parcurg întregul ciclu de exploatare şi sunt valorificate prin vânzarea si încasarea produselor, lucrărilor sau servidilor realizate de întreprindere. Stocul de producţie reprezintă o cantitate de resurse, care este rezultatul unei cereri şi al unei oferte, al unui mod de organizare a activităţii de asigurare a activităţii de asigurare materială şi care trebuie să asigure consumul între două reaprovizionări; necesitatea existenţei acestuia este determinată de: • necoincidenţa în timp şi spaţiu a producţiei şi consumului de resurse; • existenţa anumitor incertitudini în ce priveşte asigurarea cu resurse şi care fac necesară existenţa unor stocuri de resurse materiale, cum ar fi: • stocul de siguranţă - pentru incertitudini în ce priveşte consumul, cantităţile livrate şi timpul de livrare; stocurile creşterii preţurilor etc.
• •

speculative

-

pentru

eliminarea

unor

influenţe negative ale

existenţa unor ritmuri diferite dintre producţie (consum) şi asigurare. Astfel, consumul se poate aprecia că este practic continuu, în timp ce asigurarea este la anumite intervale de timp Această remarcă ne-ar îndemna să credem, la prima vedere, că procesul de exploatare cel mai economic ar fi cel care s-ar desfăşura fără stocuri sau cu stocuri foarte mici. Însă, o aprovizionare "în timp real" sporeşte considerabil cheltuielile de aprovizionare (transport, manipulare etc.).Pe de altă parte, gestiunea modernă a stocurilor este departe de a mai considera evidentă formarea de stocuri mari peste necesităţile rezonabile ale exploatării. Stocurile supranormative sunt însoţite, pe plan financiar, de pierderi prin imobilizarea inutilă a capitalurilor în aceste stocuri, prin cheltuieli de depozitare mari, pe care le ocazionează,
1

prin dobânzi peste cele curente, prin deteriorare şi degradări de stocuri etc. In general, pot fi avute în vedere două politici de aprovizionare: un număr mic de comenzi axate pe cantităţi mari. In acest caz, stocul este mare, ca şi costul de stocare; dimpotrivă, cheltuielile de derulare a comenzilor sunt mai scăzute, iar condiţiile de cumpărare mai bune;

un număr de comenzi axate pe cantităţi mici. Această situaţie implică stoc şi cost de stocaj diminuate, dar cheltuielile cu derularea comenzilor şi livrarea cresc. Cantităţile comandate trebuie să fie calculate de aşa manieră, încât să minimizeze ansamblul acestor costuri şi să evite rupturile de stoc. Aceste relevari vor fi argumentate in teza, printr-un sir de exemple elocvente si argumente teoretice si practice. In capitolul I al lucrarii voi vorbi despre notiunea de stoc si importanta stocurilor ca active circulante in activitatea de producer a intreprinderii. In capitolul II voi imbina mai multe tipuri de clasificare a stocurilor in viziunea a mai multi autori cu scopul de a realize un studiu amplu asupra temei. In capitolul III voi caracteriza metodele de gestiune a stocurilor la intreprindere, aducind diferite exemple practice si teoretice.

In procesul elaborarii tezei am utilizat un sir de modalitati de cercetare: 1.cercetare de birou a literaturii de specialitate, a regulamentelor in vigoare, a legislatiei, bazelor de date actuale, informatiilor statistice, a revistelor si ziarelor de specialitate. 2.cercetare de teren care presupune studiul temei vizate prin realizarea unor cercetari in cadrul diferitor societati comerciale autohtone

2

1.1Notiuni generale si importanta stocurilor pentru intreprindere

Ca si elemente de active circulante, stocurile reprezintă o investire pentru întreprindere. Fondurile investite în stocuri sunt imobilizate pentru o perioada de timp mai mare sau mai mica, ele au un cost şi prin urmare cer să fie rentabilizate. Deţinerea de stocuri trebuie explicată prin câştiguri sau economii pentru deţinător, singura justificare de a imobiliza fonduri în stocuri diverse. Constituirea stocurilor este rezultatul unei decizii de investire. Efortul financiar de investire în stocuri trebuie comensurat pe baza sumei lichidităţilor efectiv imobilizate, ţinându-se seama de durata imobilizării, de fluxurile de lichiditate intermediare (până la vânzarea stocurilor), costuri de păstraredepozitare, alte cheltuieli administrative, pentru ca în final să se evalueze pierderea sau câştigul din deţinerea de stocuri. Stocurile de resurse materiale şi produse finite au o influenţă deosebită asupra sistemului logistic al întreprinderii. Ele asigură continuitatea desfăşurârii procesului de producţie şi satisfacerea cerinţelor clienţilor. Influenţa exercitată asupra sistemului logistic se datorează atât costurilor de stocare, cat şi celorlalte costuri asociate, cum ar fi cele de lansare a comenzii, de transport, de depozitare. Asigurarea echilibrului sistemului logistic presupune înţelegerea rolului stocurilor în cadrul întreprinderii. Stocurile reprezintă cantităţi de resurse materiale/produse finite care se acumulează în depozitele de aprovizionare desfacere ale unităţilor economice, într-un anumit volum şi o anumită structură, pe o perioada de timp determinată, în vederea asigurării continuităţii şi ritmicităţii fabricaţiei şi a consumului. Intrucât stocul satisface nevoile utilizatorilor, el nu există decât dacă este reconstituit. Altfel spus, el este situat între două curente (fluxuri): un flux de intrare (de aprovizionare) şi un flux de ieşire din stoc (consum). Stocurile există în diferite puncte ale sistemului logistic al întreprinderii: în depozitele unităţii, în centre de distributie proprii, în mijloacele de transport. Opiniile referitoare la menţinerea stocurilor sunt contradictorii. Practic este imposibil, chiar pentru perioade foarte scurte, de a sincroniza perfect intrările cu ieşirile. Rolul stocului este tocmai de a evita discordanţele de cantităţi şi termene care ar apărea din variaţiile neconcomitente ale aprovizionării şi consumului. Pe perioada cat resursele materiale / produsele sunt stocate, acestea se apreciază ca fiind neactive deoarece ele nu participă efectiv, în acest interval, la procesul de transformare a lor în valori de întrebuinţare vandabile. Acest aspect este un proces economic negativ specific formării de stocuri datorită blocârii pe o anumită perioada a fondurilor financiare antrenate la cumpărarea resurselor materiale stocate. Efectul imobilizării de resurse materiale şi financiare în stocuri, privit în ansamblul său,
3

Opţiunile pentru un tip sau altul de stoc. Aceasta pentru că. perturbaţii în livrările de la furnizori sau în transport determină formarea de stocuri de siguranţă la beneficiari. necesitatea condiţionării materialelor înaintea trecerii în consum presupune constituirea stocurilor de pregătire sau condiţionare. determină intervale de timp mai mari decât perioada care se acordă pentru a evita criza de resurse materiale şi produse. intervine influenţa multor situaţii şi factori cu acţiune permanentă sau conjuncturală care condiţionează necesitatea formării de stocuri. întreruperea exploatării sau a transportului. apariţia unor dereglări. Practic această orientare nu este posibilă decât în cazuri de excepţie. 2) Anticiparea. Răspunsul constă în analiza rolului pe care trebuie să-1 îndeplineascâ stocurile. vânzările promoţionale şi perioadele de concedii. distribuitori şi clienţi. > variaţiile cererii de vânzări. periodicitatea producţiei la furnizor sau a transportului determină formarea de stocuri curente la utilizatori. de mutaţiile în structura consumului sau în potenţialul de furnizare a lor. agenţii economici trebuie să stabilească tipurile de stocuri pentru fiecare resursă materială/produs şi nivelul acestora. în procesul de furnizare. inundaţii.recomandă ca functie ideală acţiunea de evitare a formării şi deţinerii lor. depozite. Stocurile oferă siguranţă în următoarele situaţii: 1) Fluctuaţiile cerere/ofertă. Stocurile de siguranţă. 3) Transportul. care nu pot fi întâmpinate prin reprogramare. pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp?". Indiferent de situaţie sau de factorul de influenţă. stare de necesitate. situaţiile de forţă majoră (seisme. uneori nu este economic. stocurile tampon sau rezervele sunt termeni foarte utilizaţi pentru a descrie situaţiile când acestea sunt necesare: > incertitudinea performanţei fumizorului. determină formarea stocurilor de iarnă. astfel încât să fie menţinute nivelurile de servire a clienţilor. Astfel. Ajungerea la destinaţie în timp util depindc de viteza 4 . Natura situaţiilor şi factorilor specifici determină şi tipologia stocurilor care se constituie. Această metodă este folosită pentru a evita apariţia unor schimbări de capacitate şi blocajele operaţionale cauzate de aceste schimbări. Resursele materiale şi produsele traversează uneori distanţe mari între furnizori. Aşadar. pentru o mărime sau alta sunt condiţionate de răspunsul la întrebarea: "ce avantaje şi ce pierderi se înregistrează dacă se stochează mai mult sau mai puţin. Stocurile anticipatorii conţin bunuri destinate să acopere creşterea sezonieră a cererii. în timpul perioadei de reaprovizionare. caracterul deficitar al resurselor) determină formarea de stocuri sub forma rezervei de stat la resurse strategice şi de altă natură. aprovizionare şi utilizare a resurselor materiale. urmare a condiţiilor naturale şi de climă. acţiunea nu exclude efectuarea de analize şi calcule economice care să contureze strategia şi politica în domeniul formării stocurilor de la o etapă la alta în funcţie de noile condiţii care apar pe piaţa internă şi internaţională de resurse materiale.

drept rată de actualizare. Asemenea compromisuri implică achiziţii în exces pentru cerinţele imediate. pentru a evita fluctuaţiile de preţ sau pentru a profita de reducerile de preţ. Dimensionarea stocurilor este operaţiunea prin intermediul căreia se stabileşte necesarul optim destocuri. 5) Mărimea lotului. pentru o anumită perioadă de timp (un exerciţiu financiar) exprimat valoric. 4) Stocurile de protectectie împotriva riscului. costuri de administrare. a stocurilor. Existenţa stocurilor are de cele mai multe ori rolul de a îmbunătăţi eficienţa operaţională prin separarea ritmurilor de achiziţie şi fabricaţie de ritmul consumului. precum şi costul de oportunitate al capitalului investit. costuri de întreţinere etc. păstrare etc. pozitive şi negative. care nu provoacă ieşiri de casă. în vederea realizării în bune conditii a obiectului şi volumului previzionat al activităţii. Fluxurile de lichiditate periodice viitoare. ceea ce implică un compromis între costurile de transport şi nivelul activităţii întreprinderii. investiţia în stocuri este oportună întrucât aduce mai mult beneficiu decât dacă acelaşi capital ar fi fost plasat la o bancă. pentru a reduce costurile de transport. Există tipuri de stocuri care nu sunt afectate de schimbarea nivelului comcnzii sau al lotului. Suma capitalului investit în stocuri se stabileşte pe baza lichidităţii efective imobilizate. Stocurile formate din produse afiate în lucru sunt dependente de timpul de prelucrare indiferent dacă ele sunt prelucrate în lotun mici sau man Aşadar. 5 . fluxurile de lichidităţi periodice viitoare şi fluxul final actualizate.de deplasare a stocurilor. Acumulările de stoc în avans pot fi profitable dacă se fac achiziţii avantajoase. decizia de investire în stocuri se va lua ţinând seama de criteriul rentabilităţii. cu dobândă compusă. VAN=Invest in stoc±Cash Flow actualize+Valoarea actualizata a stocului Dacă valoarea actuală netă este pozitivă. pierderi evitate. cantităţile de produse şi costurile de constituire a stocurilor. de aceea este necesară o atenţie sporită înainte de finalizarea angajamentelor. se exclude suma capitalului investit în stocuri de producţie neter-minată şi semifabricate. Evident. pornind de la suma investită în stocuri. la fel se procedează şi în cazul cheltuielilor cu amortizarea instalaţiilorde depozitare. reprezintă câştiguri nete directe. pe o perioada de timp egală cu durata investirii în stocuri. Variaţia preţurilor şi a cantităţilor achiziţionate este speculativă.

de condiţionare. modificarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime. de organizarea structurală a subunităţilor de consum şi dispersia teritorială a acestora. Aceste stocuri îndeplinesc aceeaşi funcţie dar pentru condiţii diferite.1. Constituirea unor stocuri însemnate la nivelul agenţilor economici poate avea influenţe diverse: pozitive. în conjuncturi economice în care preţurile materiilor prime scad.cererea medie zilnică. In general. mai ales în faza de aprovizionare reprezintă o preocupare majoră pentru managerul oricărei întreprinderi. pierderi din degradări fizice sau morale etc. la nivelul unui agent economic se constituie trei categorii de stocuri: a) stocuri de resurse materiale. de fapt. evitând ruptura între aprovizionare-desfacere. b) stocuri de producţie neterminată. Imobilizarea unei părţi importante din capitalul circulant în stocuri reprezintă o utilizare ineficientă a disponibilităţilor proprii sau împrumutate. de strategia şi politica adoptate în formarea stocurilor în raport cu factorii care le condiţioneazâ. La nivelul acestor unităţi se prevede constituirea în mod obişnuit a stocuiui curent şi cu titlu de excepţie a stocuiui de siguranţâ. a) stocuri de resurse materiale Pentru desfăşurarea normală a activitâţii specifice. de caracteristicile proceselor tehnologice.reprezintă punctul de reaprovizionare.. Formarea de stocuri optime. de producţie sau desfacere. exprimat în unităţi fizice. de transport intern şi de iarnă. la care se impune lansarea unei noi comenzi. şi negative. punctul de reaprovizionare se poate determina utilizând următoarea relaţie: P=D*T. orice întreprindere îşi constituie diferite categorii de stocuri în funcţie de condiţiile de aprovizionare. Stabilirea momentului în care este necesară lansarea unei noi comenzi de aprovizionare. apariţia unor înlocuitori calitativi. Punctul de reaprovizionare indică doar când anume trebuie lansată comanda. de natura resurseior materiale. c) stocuri de distribuţie (de produse finite). D . stabilirea mărimii stocuiui. Determinarea punctului de reaprovizionare (momentul lansării unei noi comenzi) reprezintă. In condiţii de certitudine. nu mărimea comenzii. în cazul unei evoluţii nefavorabile a preţului materiilor prime sau al obţinerii unor conditii mai favorabile din partea furnizorilor pentru avansarea unor comenzi mari etc.2 Clasificarea stocurilor Constituirea de stocuri trebuie să asigure ritmic procesul economic specific. unde P. precum şi a mărimii comenzii reprezintă decizii fundamentale în managementul stocurilor. exprimată în unităţi fizice. 6 .

In condiţii de incertitudine. c) stocuri de distribuţie (de produse finite). In general. existenţa şi eficienţa unei întreprinderi nu este compatibilă cu menţinerea unor stocuri mari de produse finite. Insă. deşi din punct de vedere tehnologic s-a încheiat procesul de transformare şi pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create.cost de depozitare ( stoc de siguranţă cost unitar de depozitare). In situaţii de incertitudine. probabilitatea întârzierii). exprimat în zile. relaţia fund următoarea: P = D * T + SS unde P. Dar vânzarea produselor nu este posibilă imediat după încheierea procesului de fabricaţie. In general. b) stocuri de producţie neterminată Producţia neterminată este producţia al cărei proces de fabricaţie nu a fost finalizat. gestionarea stocurilor trebuie să ia în calcul probabilitatea de apariţie a întârzierilor în aprovizionare. iar SS este stocul de siguranţă exprimat in unităti fizice.T- mărimea intervalului de reaprovizionare. Feg = Cd + Sm.speranţa matematică a costului întârzierii aprovizionării (numărul unităţilor lipsă . produsele trebuie supuse unui lanţ de operaţiuni în vederea acceptârii şi vânzării lor pe 7 . Decizia de formare a stocurilor de siguranţâ va depinde de mărimea funcţiei de cost global ( costul de depozitare plus speranţa matematică a costului întârzierii aprovizionării). Sm . unde Fcg . pentru determinarea punctului de reaprovizionare se ia în calcul şi un stoc de siguranţă ( SS ). reprezintă acumulări de produse realizate de întreprindere pentru asigurarea desfâşurării în condiţii optime a activităţii de desfacere şi satisfacerea cerinţelor clienţilor. costul lipsei de materie primă. • circulant.funcţia costului global. Supradimensionarea stocurilor de producţie neterminată duce la imobilizări de capital circulant. Printr-o dimensionare corectă. iar subdimensionarea acestora conduce la întreruperea procesului de producţie. • de siguranţă. Stocurile de produse finite. pentru producţia neterminată se constituie următoarele categorii de stocuri: • de ciclu. D şi T au aceeaşi seninificatie. Cd . pentru a deveni marfă. stocul de producţie neterminată asigură desfăşurarea ritmică şi uniformă a procesului de producţie. denumite şi stocuri de distribuţie.

etichetarea. permite aplicarea unor măsuri care să ducă la reducerea perioadei de stocare. totdeauna. Astfel.Stocurile sezoniere sunt determinate de caracterul sezonier al producţiei sau consumului şi sunt constituite de întreprinderile producătoare pentru servirea clienţilor. asamblarea. trecerea cat mai rapidă a acestora în consum. a timpului necesar efectuării acestora. la creşterea imobilizărilor şi a cheltuielilor de depozitare.Unitatea producătoare îşi poate constitui stocuri de siguranţă în vederea acoperirii cererilor de vânzare când acestea depăşesc nivelul previzionat • sezoniere . se constituie şi • stocuri de siguranţă . • anticipate . până când sunt realizate şi celelalte. produsele finite constituie resurse neactive. efectuarea unor operaţii de montaj. produsele sunt reţinute în depozitele de desfacere ale producătorilor sub denumirea de produse finite. pentru a forma un lot complet. înregistrarea acestora în evidenţă. la care. ambalarea pentru protecţie şi prevenirea deteriorărîi pe timpul manipulării şi transportului. Cunoaşterea concretâ a operaţiilor care delermină staţionarea produselor în depozitele producătorilor. la diminuarea eficienţei activităţii economico-financiare a întreprinderii producătoare. care să fie livrat câtre client. care în limite iraţionale conduc la încetinirea vitezei de rotaţie a capitalului circulant. cum ar fi: comasarca unor activităţi care se pot efectua în aeeeaşi perioadă de timp (etichetarea şi marcarea concomitent cu formarea loturilor de livrare. alături de stocurile obişnuite. Pe timpul stocării. sortarea. realizarea simultană a sortimentelor sau produselor care urmează să fie livrate unui client la un moment dat. marcarea. în general. fie pe întregul an. din care se livrează în mod curent. apar două situaţii contradictorii: pe de o parte. condiţionarea produselor. simplificarea şi automatizarea evidenţei tehnico-operative). încărcarea în mijloacele de transport şi expedierea produselor. mecanizarea. pot fi constituite stocuri anticipate de produse finite în scopul 8 .piaţă. In concluzie. Astfel. întocmirea formelor de livrare. asigurarea unor proprietăţi fizico-chimice cerute de clienţi. utilizarea optima a capacităţilor de producţie nu permit. unele produse sau sortimente vor trebui stocate un timp. fie pe perioade mai scurte. Există anumite produse. se impune staţionarea temporară a produselor finite pentru efectuarea operaţiilor în concordanţă cu cerinţele consumatorilor. Rezolvarea acestor sîtuaţii presupune practic diminuarea timpului aferent operaţiiior la care sunt supuse produsele finite pentru a fi vândute clienţilor. automatizarea şi robotizarea operaţiilor. iar pe de altă parte. Tehnologia de fabricatie. programul de lansare în producţie. următoarele: primirea şi recepţia produselor finite din secţiile de producţie. formarea loturilor de livrare. în vederea sporirii eficienţei utilizâri capitalului investit.De asemenea. Operaţiile efectuate asupra produselor finite în timpul stocării sunt.

satisfacerii cerinţelor clienţilor pe durata opririi fabricaţiei (remont. retehnologizare. ambele fiind componente ale strategiei generale de dezvoltare a oricărui agent economic. In concluzie. faţă de pierderile de încăsări datorate lipsei produselor în stoc. de potenţialul de producţie. La baza elaborării unei astfel de strategii trebuie să stea volumul previzional al vânzărilor pentai satisfacerea cerinţelor clienţilor şi realizarea unui profit maxim. strategia stocurilor este influenţată de strategia de vânzări. dar este necesară şi analiza atentă a următoarelor aspecte: a) care sunt costurile şi riscurile unor stocuri mai mari decât cererea. Formarea acestor categorii de stocuri este condiţionată de strategia pe care o adoptă producătorul cu piaţa.In funcţie de natura produsului. b) care sunt costurile legate de modificarea volumului de producţie în funcţie de sezonalitatea cererii. comparativ cu extinderea acestora. c) care sunt costurile legate de sistarea unor vânzări datorită reduceni unor capacităţi de producţie. unitatea producătoare îşi poate constitui stocuri de conjunctură pentru a le plasa pe piaţă în momente favorabile de preţ. de evoluţia raportului dintre cerere şi ofertă şi implicit a preţului de vânzare. • de conjunctură. asimilarea în fabricate a unor produse noi şi renunţarea la altele). schimbarea profilului de fabricaţie.3Metode de gestionare a stocurilor 9 . 1. în comparaţie cu cele aferente păstrării în perioadele cu cerere scăzută a unor stocuri egale cu cele din perioadele cu cerere mare.

risc. a lipsei de lichidităţi. Rentabilitatea ridicată intenţionată prin acţiune politică este însoţită de riscuri mari legate de lipsa de stoc. gestiunea activelor circulante urmăreşte realizarea ciclului de exploatare cu un nivel minim de active circulante. autonomia financiară a ciclului de exploatare. creditori etc. în acest caz. de creanţe şi de lichidităţi) şi (2) determinarea modalităţii de finanţare a necesarului de active circulante (a fondului de rulment. Având în vedere aceste cerinţe ale optimizării relaţiei rentabilitate . Pentru a răspunde nevoii de rentabilitate. preocupare însoţită de creşterea costurilor de exploatare şi de diminuare a rentabilităţii. preocupări însotite de creşteri ale costului procurării capitalurilor necesare. afectată de cosrurile suplimentare ale prudenţei în asigurarea cu stocuri a continuităţii activităţii de exploatare. se pot identifica trei politici de gestiune a ciclului de exploatare cu efecte diferite ale rentabilităţii şi riscului: (1)O politică agresivă. (3) O politică echilibrată (intermediară) este cea care armonizează relaţia contradictorie dintre rentabilitate şi risc. a datoriilor de exploatare: furnizori. In privinţa pasivelor circulante se urmăreşte permanenţa surselor de finanţare. care îşi propune realizarea unei cifre de afaceri cu stocuri şi lichidităţi ridicate. (2) O politică defensivă. (1) determinarea necesarului de active circulante (de stocuri. de lipsa de lichidităţi şi de insolvabilitatea întreprinderii.Obiectivul urmărit de gestiunea ciclului de exploatare este cel al oricărei investiţii de capital: cea mai eficientă alocare a capitalului în condiţii de diminuare a riscului. a concursurilor bancare: credite de trezorerie. gestiunea ciclului de exploatare cuprinde două domenii complementare de activitate. Rentabilitatea va fi. iar gestiunea pasivelor circulante urmăreşte cel mai redus cost al procurării capitalurilor necesare. Pentru a răspunde nevoii de diminuare a riscului. gestiunea activelor circulante urmăreşte eliminarea rupturii de stoc. în mod concret. credite de scont etc.. Principala caracteristică a activelor circulante este lichiditatea ridicolă a acestora şi deci posibilitatea acoperirii operative din încasări a datoriilor. Pornind de la acest raport. Armonizarea relaţiei rentabilitate-risc se realizează în cea mai mare parte în cadrul echilibrului dintre necesarul de active circulante şi sursele mobilizabile pentru finanţarea acesteia. 10 . Există un raport specific fiecărei întreprinderi între vânzări (cifra de afaceri) şi nivelul activelor necesare pentru realizarea acestora. a efectuării unor plasamente de trezorerie şi a păstrării unei rezerve lichide în cont şi în casă. care îşi propune realizarea unei cifre de afaceri cu stocuri minime.).

Politica defensivă (2) are în vedere finanţarea activelor circulante în principal. care au costuri de procurare mult mai mari. din surse permanente (fondul de rulment).In ceea ce priveste finantarea activelor circulante într-o politică agresivă (1). în mobilizarea tuturor factorilor care să conducă la accelerarea vitezei de rotaţie. O politică neutră (3) constă în sincronizarea perfectă dintre scadenţele activelor şi pasivelor pe termen scurt. la dobânzi mai mari sau chiar riscul unei lipse de capital. Necesarul de stocuri trebuie să exprime nevoile reale de fonduri. creşteri de capital prin noi emisiuni de acţiuni sau de împrumut pe termen scurt. Fondul de rulment ar reprezenta marja de siguranţă pentru finanţarea activelor circulante şi pentru autonomia financiară a întreprinderii. Dimensionarea stocurilor este punctul de plecare in determinarea fondurilor băneşti acoperitoare. Rentabilitatea şi riscul ce ar însoţi formarea activelor şi pasivelor circulante au sensuri contrare şi se neutralizează într-o oarecare măsură. bancar sau comercial. dar şi o acoperire suficientă împotriva riscului de reînnoire a creditelor şi a creşterii ratei dobânzilor. nerealizarea volumului 11 . credite bancare etc. dar care determină şi o preocupare stresantă de a reînnoi creditele pe termen scurt. pentru reducerea absolută sau relativă a stocurilor. abaterile de la criteriul realităţii due la greutăţi financiare: imobilizări în cazul supradimensionării necesităţilor. Volumul stabilit reprezintă baza unor relaţii financiare ocazionate de autofinanţare. accentul cade în principal pe pasivele pe termen scurt (datorii de exploatare.). care au cele mai mici costuri de procurare a lor. Necesarul în stocuri trebuie astfel stabilit încât să stimuleze întreprinderea în folosirea cat mai eficientă a acestor valori.

astfel: 12 . metoda standard. natura relaţiilor cu furnizorii. respectiv creşterea sau scăderea soldului acestui cont şi chiar de evoluţia stocurilor. de caracterul continuu sau sezonier al activităţii. şi cifra de afaceri. ponderat cu volumul previzionat al CA pentru anul curent. Nevoile de finanţat pentru active circulante depind de sectorul economic din care face parte întreprinderea. respectiv creşterea sau scăderea acestora în funcţie de viteza de rotaţie. După cum se observă. împreună cu necesarul celor-lalte elemente de active circulante. ct. legătură ce poate fi exprimată sub forma raportului FR/CA.activităţii în cazul subdimensionării lor. Se pot reţine mai multe metode de dimensionare a stocurilor: metoda extrapolării. Necesarul se determină prin metoda extrapolării. Exemplu: FR0 = 40000 CA0 = 100000 CA1 = 125000 FR1 = FR0 / CA0 * CA1 FR1 = (40000/100000)*125000=50000 Această metoda leagă evoluţia fondului de rulment numai de cifra de afaceri. de condiţiile producţiei şi reglementarea plăţilor. respectiv creşterea sau descreşterea soldului contului clienţi. admitem că şi pentru anul curent se poate păstra acelaşi raport FR/CA care. Metoda extrapolării Dimensionarea stocurilor după metoda extrapolării sau metoda globală porneşte de la ideea unei legături directe între fondul de rulment. global. în principal. furnizori). Pentru o unitate cu activitate continuă previzionarea nevoilor de finanţat ale ciclului de exploatare se efectuează. ca diferenţa între activele de exploatare şi pasivele de exploatare. ca sursă permanentă de finantare. determinarea necesarului pentru stocuri nu se poate face în afara altor active şi pasive de exploatare (ct. Presupunând că în exerciţiile financiare anterioare s-a observat o stabilitate a raportului FR/CA şi că în cursul anului curent nu se întrezăresc schimbări mari faţă de anii anteriori. metoda analitică etc. clienţi. neţinând seama de alţi factori: natura relaţiilor cu clienţii. rezultă fondul de rulment necesar pentru finanţarea stocurilor.

. Când există decalaj permanent între încasări şi plăţi întreprinderea trebuie să apeleze la resurse permanente.6 mil 13 . coeficientul de conversiune depinzând de ponderea structurii costurilor. ceea ce face ca metoda extrapolării să nu fie adecvată.Imobilizări... In prima etapă se evaluează durata de rotaţie a fiecărui post din activul de exploatare şi pasivul de exploatare. avansuri acordate personalului. avansuri primite de la clienţi. datorii către personal. în volum valoric.5 mil. Condiţiile de exploatare evoluează însă. . de la un an la altul.durata stocurilor: ..…12 mil .durata creditului furnizor. . exprimată în număr de zile de flux.Nevoi de finanţat = [Active de exploatare] . în număr de zile/cumpărări. astfel: .. semifabricate. în număr de zile/vânzări. adică pe termen lung. ambalare. legat de diferite operaţiuni ca: aprovizionare.durata creditului-client. ..10 mil. stocaj. debitori diverşi.în zile sortare.... creditori diverşi..Stocuri. Pasiv .Situaţia bilanţieră a unei societati comerciale la sfirsitul exercitiului expirat se prezintă astfel: Activ . respectiv trebuie să-şi constituie fond de rulment. Exemplu .. creanţe clienţi.. materiale. . Metoda standard Metoda standard sau metoda termenelor de plată vizează determinarea nevoilor de finanţat ale ciclului de exploatare exprimate initial în zile/cifră de afaceri şi abia în etapa a doua. La activele de exploatare putem îngloba: stocuri. Fiecare durată de rotaţie se converteşte în zile/cifră de afaceri... desfacere. pentru producţia finită. mărfuri etc.5. Se porneşte de la faptul că necesarul de finanţat al ciclului de exploatare rezultă din decalajul dintre încasări şi plăţi. In consecinţă.. In etapa a doua se estimează toate nevoile ciclului de exploatare în funcţie de un indicator unic al activităţii . pentru determinarea nevoilor de finanţare a activelor circulante se impune o analiză mai precisă a acestora. . producţie.Capital propriu…. iar în pasivele de exploatare: furnizori. avansuri acordate furnizorilor..[Pasive de exploatare].în zile ale ciclului de producţie pentru producţia neterminată...cifra de afaceri sau volumul vânzărilor..în zile de cumpărare pentru materiî prime..Datorii la termen…….

....Credit furnizor (50 x 70%) 35.2......0 mil..0 zile ... un sistem de gestiune..Clienţi........7 zile -Credit client..0 mil.5 mil . General Motors.........5 mil.... Ideea de bază a sistemului constă în aceea că intreprinderea trebuie să deţină un stoc minimal.. ca şi timpul şi distanţa dintre diferitele operaţiuni. de asemenea. ceea ce reprezinta 27... Pentru ca firma să poată livra rapid.. ♦ costul mărfurilor............ de asemenea. (41 x 70%). Este.. ... dar pentru aceasta furnizorii săi ar trebui să poată livra la timp piesele care îi sunt necesare întreprinderii...2.31 mil. trebuie ca ea să întreţină relaţii urmărite cu furnizorii săi şi să existe o buna coordonare....Disponibil.. Această metodă este acum utilizată în SUA (IBM. se realizează în felul următor: a) Calcularea duratei în zile a elementelor ciclului de exploatare: • durata stocajului=(Stocuri*360)/costul marfii=2.21 mil.......69% din CA Metoda KANBAN Această metodă a fost dezvoltată în Japonia de firma Toyota......5*360/18=50 zile b) Nevoile de finanţare ale ciclului de exploatare: -Stocaj . după metoda standard.7 + 36 . Denumirea sistemului Kanban vine din faptul că se plasează un carton în uzine pentru a cere noi piese.35 = 99.36. Acest sistem este mai larg decât un sistem de gestiune a stocurilor..5*360/14=141 zile • durata creditului client=(create client*360)/cifra de afaceri=3*360/30=36zile • durata creditului furnizor=furnizori*360/cumparatori=2.. Ea este denumită....0 zile Fond de rulment în zile = 98.5 mil Total P 20.. Determinarea necesarului de finanţat pentru active de exploatare.) şi în Europa.... (70% din CA) ♦ cumpărări de mărfuri.....Furnizori…………...7 zile Fond de rulment sume=(30*99.3... Sistemul Kanban modifică ipotezele modelului clasic: 14 ........ .98.. General Electric etc....7)/360=8308333...18 mil... Suma stocurilor este redusă la minimum...... Total A 20.......pentru exerciţiul curent întreprinderea îşi propune: ♦ cifra de afaceri. metoda stocului zero sau metoda de producţie în flux continuu.

Stocurile constituie. Pentru a stabili necesarul de finanţat. Prin urmare. trimestru. Volumul absolut al elementelor de recalculare se stabileşte prin aplicarea cotelor medii de rabat. echipament şi materiale de protecţie. în acelaşi timp. I = impozitul pe profit. încărcării . Ele utilizează tot mai mult instrumente informatice. cheltuieli la stocurile finale de mărfuri.-diminuează costul de comandă al stocurilor. Acesta poate fi obţinut printr-o localizare judicioasă a unităţilor de producţie. materiale şi piese de schimb) şi stocuri pentru producţie (materii prime. corectate (eventual) pentru a le face comparabile cu condiţiile exerciţiului curent.nf = necesarul de mărfuri. după sectoare. ameliorând relatiile dintre întreprindere şi furnizorii săi. adică scăzând elementele de acumulare (rabat.) • Stocul final de mărfuri se determină pornind de la doi indicatori: volumul desfacerilor (D) şi norma de stoc în zile (Sz) sau stoc/zile desfaceri. urmând ca în final să se însumeze. se va stabili necesarul pentru mărfuri. o parte mai mult sau mai puţin importantă a nivelului bilanţului întreprinderilor. Cc = cheltuieli aferente stocurilor. impozit) şiadunând cheltuielile aferente transportului. . impozit. Metoda analitică Metoda analitică vizează determinarea necesarului de active circulante pe fiecare element în parte. alte active (obiecte de inventar. producţie neterminată etc. Acesta poate fi obţinut. R = rabatul comercial. Previzionarea cotelor medii se face în funcţie de realizările preliminate ale exerciţiului anterior. un stoc puternic crescut antrenează costuri Numeroase metode de gestiune a stocurilor au fost puse la punct.descărcării etc. materiale. care poate fi utilizată pentru noi investiţii. 15 . Modelul clasic este bazat pe faptul că anumite costuri (costuri de stocaj) cresc atunci când stocurile se măresc. Acest sistem permite degajarea trezoreriei. stocul respectiv trebuie recalculat în preţuri de reaprovizionare.diminuează stocul de securitate. Sf = stocul final de mărfuri anual. ambalaje. combustibil. Metoda Kanban consideră că aceste costuri pot fi minimizate graţie unei mai bune localizări şi coordonări între întreprinderi. după formula următoare: Sf=(D*Sz)/T Stocul final determinat în manieca arătată este exprimat în preţuri cu amă-nuntul. Nmf=Sf-R-I + Cc N. pe când altele (costul de comandă) se diminuează în acelaşi timp.

în timp ce aproximativ alte 10% din numărul articolelor deţin circa 70% din valoarea totală a stocurilor. folosindu-se.Necesarul de ambalaje. necesarul ambalajelor de circulaţie variază numai în funcţie de creşterea sau descreşterea stocului de mărfuri. la fel ca şi mărfurile pe care le însoţesc. Sfmf0 = stocul final mărfuri în exerciţiul curent şi în anul de bază.cumpărării. O strategie eficientă de gestiune a stocurilor a fost fundamentată de "Metoda ABC" care împarte stocurile de active circulante în trei grupe: 16 . nu se mai justifica. metode globale. întrucât ponderea obţinută în anul de bază se menţine şi pentru anul în curs Metoda ABC de gestiune a stocurilor In cadrul preocupărilor de determinare a mărimii optime a stocurilor. Astfel. urmărirea şi controlul detaliat al stocurilor de valoare mica. Sao = stocul de ambalaje preliminat în anul de bază. în acest scop. După cum se observă. activitatea de planificare economică şi financiară a trebuit să rezolve o altă relaţie contradictorie. Cea mai importantă categorie de ambalaje o constituie ambalajele de circulaţie şi care se caracterizează printr-o circulaţie pe principiul vânzării . In această situaţie. dar care deţin o pondere mare ca număr de articole. Pao = ponderea ambalajelor faţă de mărfuri în bază. Necesarul ambalajelor de circulaţie se obţine înmulţind stocul final curent de mărfuri cu ponderea ambalajelor faţă de mărfuri obţinute în exerciţiul precedent: Na1=(Sfmf * Pa0)/100 Pa0=(Sa0/Sfmf0)/100 Na1= necesarul de ambalaje exercitiul curent Sfmf1 . din punct de vedere financiar. s-a observat că circa 70% din numărul articolelor existente în stocuri reprezintă numai circa 10% din valoarea totală a acestora. urmărind distribuţia după valoare a stocurilor de active circulante din majoritatea întreprinderilor.

cheltuielile de transport .). pentru perioade mari de timp.o urmărire globală a stocurilor din grupa C (materiale şi produse diverse) care se vor aproviziona în loturi mari.o urmărire detaliată a stocurilor din grupele A. dar cu pondere ridicată în numărul total de articole. -grupa C ("multe. retribuţii. astfel încât să se asigure desfăşurarea continuă şi ritmică a producţiei. în curs de produse finite). B şi o determinare a mărimii matematice optime a acestora. de produse. Nevoia de finantare a stocurilor (Nfs) este determinată de totalitatea cheltuielilor de formare şi păstrare a stocurilor de active circulante în toate fazele ciclului de exploatare. în acest fel. Pentru aceste grupe se justifica folosirea metodelor analitice de fundamentare a nevoii de funcţionare pe tipuri de stocuri (curente. dar valoroase): articole de active circulante de valoare mare pe unitatea de măsură. dar mărunte"): articole de valoare mica pe unitatea de măsură. dar cu pondere mica în numărul total de articole. Metoda ABC permite: . mărimea elementelor componente ale cheltuielilor de procurare şi păstrare a stocurilor (cheltuielile de transport-aprovizionare.-grupa A (puţine. pe categorii de stocuri (de materiale. amortizare etc. de siguranţă etc. Din motive de simplificare a calculului. de produse în curs. pentru a reduce. astfel ca necesarul de capitaluri pentru formarea şi păstrarea lor să fie minim.) se defineşte prin calculul influenţei a doi factori: 17 .aprovizionare. . -grupa B: articole de active circulante de valoare medie şi cu pondere medie în numărul total de articole. de produse finite) şi chiar pe elemente componente nominalizate (pe fiecare fel de materiale.

echipament şi materiale de protecţie.. ele se dimensionează separat. existând deosebiri în modul de determinare a necesităţilor pentru diferitele elemente componente. anuale Nfs =-----------------------.medii zilnice cu elementul respectiv de stoc. In grupa "alte active" se încadrează anumite elemente cu o pondere mai mica în totalul activelor circulante. -intervalul de timp (t) dintre două reconsntituiri succesive ale stocurilor. Cheltuielile de prod. Având în vedere viteza de circulaţie mai redusă a acestor elemente în raport cu mărfurile şi ambalajele. s-au preluat la nivelul realizărilor din anii anteriori. desfacere etc. stabilit prin normele tehnice care reglementează desfăşurarea proceselor de aprovizionare. cum ar fi: materiale şi piese de schimb.---------k * t 360 Determinarea stocurilor pentru alte active. producţie. care se influenţează cu creşterea sau descreşterea relativă a parcului de transport şi a dotării cu utilaje în anul curent. obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată.cheltuielile . faţă de anul de bază: N=S0(1±P/100) P=(TU1/TU0)/100 în care: 18 . determinate pe baza cheltuielilor anuale din planul costurilor de producţie şi pe baza unor coeficienţi (K) de corectare (la mp şi la produsele în curs de fabricaţie). eventual corectate şi aduse în condiţiile anului curent. Necesarul pentru materiale şi piese de schimb se calculează pe baza stocurilor finale preliminate ale anului de bază.

pe cat posibil. cum sunt cheltuielile anticipate ocazionate de plata chiriei. necesarul se stabileşte prin analiza economică cu preocuparea ca în anul curent cheltuielile să nu depăşească. P = creşterea relativă (+) sau descreşterea (-) parcului auto şi a dotării cu utilaje în anul curent. faţă de anul de bază. N=(S0-Sf*U/100)* (1±P/100) P=(SC1/SC0)*100 în care: N = necesarul de obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată. cu deosebire că stocul preliminat la sfârşitul anului de bază. telefon. faţă de anul de bază. faţă de anul de bază. SC1. TUo = parcul de transport auto şi volumul dotării cu utilaje în anul curent. se influenţează cu creşterea sau descreşterea relativă a personalului operativ comercial în anul curent. cu vânzările prevăzute de mărfuri cu plata în rate şi cu dobânzile aferente creditelor bancare acoperitoare. Pentru cheltuielile anticipate privind reparaţiile capitale necesarul se stabileşte în funcţie de volumul reparaţiilor prevăzute şi cota ce urmează să se recupereze prin trecere pe cheltuieli în perioada curentă. respectiv anul de bază. televiziune. din totalul obţinut se scad avansurile legale depuse de cumpărători şi ratele prevăzute a se încasa de la clienţi pentru mărfuri vândute cu plata în rate. Sf = stocul de obiecte de inventar în folosinţă . TU1. presă etc. în felul următor: stocul preliminat la sfârşitul anului de bază se diminuează cu uzura aferentă obiectelor de inventar în folosinţă. abonamentelor de radio. nivelurile atinse în anul de bază. Pentru alte categorii de active circulante. necesarul se stabileşte astfel: se însumează soldul contului clienţi preliminat pentru sfârşitul trimestrului expirat. So = stocul preliminat de materiale şi piese de schimb al anului de bază. Pentru clienţi din mărfuri vândute cu plata în rate. diminuat cu uzura aferentă echipamentului în folosinţă. Necesarul pentru echipamentul şi materialele de protecţie se stabileşte în acelaşi fel ca în cazul obiectelor de inventar. So = stocul final preliminat de obiecte de inventar al anului de bază. rezultatul urmând să fie influenţat de creşterea sau descreşterea suprafeţei comerciale în anul curent. Necesarul de obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată se determină ţinând cont de stocul valoric preliminat al anului de bază. U = gradul de uzură al obiectelor de inventar în folosinţă. Pentru mărfurile expediate. P = gradul de creştere a suprafeţei comerciale în anul curent. în curs de încasare.SCo = suprafaţa comercială în anul curent.N = necesarul de materiale şi piese de schimb. respectiv în anul de bază. necesarul de active circulante se stabileşte înmulţind volumul livrărilor cu ridicata cu numărul de zile necesar pentru 19 . de gradul de uzură al obiectelor de inventar în folosinţă şi de suprafaţa pe care o deservesc.

volumul cifrei de afaceri (CA) anual sau pe trimestre. Modul în care se desfăşoară rotaţia stocurilor are o mare însemnătate pentru economia fiecărei societăţi comerciale. fie ca raport între perioada de timp (T) şi viteza de rotaţie în zile (V). ea se exprimă prin intermediul a doi indicatori: viteza de rotaţie în zile sau durata în zile a unui circuit şi coeficientul vitezei de rotaţie sau numărul de circuite pe care le parcurg mijloacele circulante într-o perioadă de timp (de obicei. în prealabil. • Viteza de rotaţie în zile (V) se determină ca un raport în care la numărător înscriem produsul dintre stocul mediu (S) şi numărul de zile din an sau trimestru (T). V=T/NC Coeficientul vitezei de rotaţie sau numărul de circuite pe care le parcurg activele circulante într-o perioadă de timp (NC) se calculează. fie ca raport între cifra de afaceri (CA) şi stocul mediu ( S). expedierea documentelor la bancă şi termenul contractual de acceptare. Viteza de rotaţie a activelor circulante şi. unităţile economice calculează. care să se reflecte pozitiv în rezultatele financiare. a stocurilor reprezintă un indicator calitativ al activităţii unităţilor economice exprimând eficienţa folosirii acestora. cu atât întreprinderea îşi va putea rezolva sarcinile economice propuse cu un volum mai redus de active circulante. va apela la credite într-o măsură mai mica şi deci va plăti un cuantum mai redus de dobânzi. Optimul investirii în stocuri Ponderea mare a stocurilor în totalul mijloacelor circulante implică necesitatea folosirii rationale.întocmirea. la coeficientul vitezei de rotaţie sau numărul de circuite (NC). eficiente a acestora. cu cat se realizează o viteză de rotaţie mai accelerată. prin urmare. stocurile medii după următoarele formule: Str=(Si+Sf)/2 în care: 20 San=∑Str/4 .un an). V= CA SxT Acelaşi rezultat se obţine raportând perioada de timp (T). supra perioada de timp. iar la numitor. an sau trimestru. NC=CA/S sau NC=T/V In vederea obţinerii acestor indicatori. în cazul că se cunoaşte acest din urmă indicator.

întreprinderea este pusă în situaţia de a face faţă în orice moment angajamentelor asumate faţă de bănci. cat şi viteza pe diferite grupe de stocuri. accelerarea vitezei de rotaţie poate avea drept consecinţe eliberări relative sau absolute de active circulante.Str = stocul mediu trimestrial. care exprimă mişcarea întregului stoc de mărfuri de care dispune întreprinderea. pentru a se interveni pe linia impulsionării cifrei de afaceri şi reducerii stocurilor cu mişcare lentă sau fără mişcare. Sf= stocul final trimestrial. or. Primul indicator exprimă eficienţa mai ales sub aspect cantitativ. de fapt. reuşeşte să-şi îndeplinească sarcinile de desfaceri cu un volum mai redus de active circulante. ambalaje şi alte active. conform necesităţilor reclamate de activitatea de buna gestionare. optimul investirii în active circulante se mai poate urmări şi prin intermediul altor indicatori. în aceste condiţii. O problemă deosebit de importantă pentru optimul investirii în stocuri o constituie structura şi calitatea acestora. De aceea. Eliberarea absolută are loc atunci când întreprinderea. poate ascunde abated în plus sau în minus ale elementelor componente. viteza calculată este media vitezeîor de rotaţie ale diferitelor categorii de stocuri şi. Separat de indicatorii vitezei de rotaţie. cum ar fi: volumul cifrei de afaceri la 1 000 lei stocuri sau volumul profiturilor la 1 000 lei stocuri. adică gradul de lichiditate a stocurilor de mărfuri. aceasta nu se poate realiza decât în măsura în care poate să-şi desfacă operativ stocurile achiziţionate. = stocul mediu anual. alţi operatori) ea intră în incapacitate de plată şi poate fi pusă în stare de lichidare judiciară chiar dacă. posibilitatea vânzării şi transformării lor rapide în bani. sau când se realizează o creştere a cifrei de afaceri într-un ritm mai accelerat decât creşterea volumului activelor circulante. Eliberarea relativă a activelor circulante are loc în condi-ţiile când se realizează o creştere a volumului cifrei de afaceri cu un volum constant de active circulante. este necesar a se analiza cu atenţie atât viteza volumului total al stocurilor pe întreprindere. San. Si = stocul initial al trimestrului. în general. furnizori. înpractică pot fi utilizaţi diverşi indicatori. cum ar fi: 21 . Cum o parte însemnată a activelor circulante este acoperită prin credite bancare pe termen scurt. fondurile eliberate se pot utiliza de întreprindere în alte scopuri. în timp ce la al doilea exprimă eficienţa sub aspect calitativ. comparand gradul de lichiditate a activelor cu gradul de exigibilitate a datoriilor. In eventualitatea că întreprinderea nu realizează cifra de afaceri prevăzută şi nu-şi poate onora la timp obligaţiile asumate faţă de terţi (bănci. In afara influenţei pozitive pe care o are asupra profitului şi ratei rentabilităţii. Iucrează rentabil şi este solvabilă. Rezultă interesul întreprinderilor de a studia atent situaţia lichidităţii. accelerând viteza de rotaţie. ca orice indicator mediu. Viteza de rotaţie este un indicator mediu.

.In funcţie de cei doi factori.Gradul de lichiditate generală = Total active circulante Total datorii pe termen scurt Un indicator expresiv din punct de vedere al lichidităţii se poate obţine şi prin diferenţa factorilor cuprinşi în raportul de mai sus: Total active circulante ..Datorii pe termen scurt = Fondul de rulment Cu cat fondul de rulment este mai mare. nn Nn .intervalul de timp pentru care se asigură consumul din cadrul stocului (la care se reînnoieşte stocul). Sisteme de gestiune a stocurilor de producţie Sistemele de gestiune a stocurilor se diferenţiază în funcţie de natura consumului (constant sau variabil) şi de intervalul de timp la care se manifestă cererea de reaprovizionare (intervalul dintre două aprovizionări succesive) care la rândul lui poate fi constant sau variabil. pentru întreprinderi. este avantajos şi mai sigur să-şi acopere o parte cat mai mare prin capital permanent. vor rezulta patru tipuri de gestiune a stocurilor. cu atât mai scăzute vor fi datoriile pe termen scurt în totalul activelor circulante. Sistemul cu cerere constantă la intervale egale (Cc . Deci: T1 =T2= . Tn .Tc) Se caracterizează printr-un consum constant în timp drept.Tn N1 =n2= . în care la intervale egale de timp se cer (se comandă) cantităţi egale.. decât prin credite pe termen scurt..cerere în perioada "n". 22 . în anumite conjuncturi economice.

dar la intervale neegale de timp. ceea ce face ca pentru perioade de timp egale să se consume cantităţi diferite. ce deter-mină cantităţi variabile necesare pentru completarea stocului. Sistemul cu cerere variabilă la intervale constante de timp Se caracterizează prin existenţa unui consum neuniform în timp. 23 . drept pentru care se pot comanda (cere) cantităţi egale.Sistemul cu cerere constantă la intervale variabile Se caracterizează printr-un consum variabil în timp. Comenzile se lansează în momentul în care nivelul stocului se situează la nivelul punctului de comandă.

stocul existent în momentul sosirii unei noi comenzi. nn deoarece: Ni = S – Siex.Deci:T1=T2 = T3 = .. există două sisteme de reaprovizionare 24 . Siex . Aceasta determină ca în funcţie de consumul corespunzător anumitor perioade să existe un nivel variabil al stocului.stocul de producţie normat. Cantităţile comandate la un anumit moment sunt egale cu stocul pentru perioada respectivă (Si) minus stocul existent (Siex): Ni=Si-Siex Sisteme de reaprovizionare Aşa cum a rezultat din analiza sistemelor de comandă. ceea ce face ca pentru recom-pletarea stocului să se folosească cantităţi variabile.Tn N1 ≠ n2 ≠n3 . în care: S . Comenzile se lansează la intervale de timp constante. comandânduse cantităţi variabile. Sistemul cu cerere variabilă la intervale variabile de timp Se caracterizează prin existenţa unui consum variabil pe unitatea de timp şi cu o cerere variabilă în timp.... Deci: T1≠T2≠…≠Tn N1≠n2≠…nn S1≠S2≠…Sn Comenzile se lansează în momentul în care nivelul stocului se situează la nivelul unor puncte de comandă.

Grafic.n. Sistemul de reaprovizionare cu punct de comandă Conform acestui sistem.mărimea comenzilor lansate anterior.timp de asigurare a comenzii. Acest nivel critic trebuie astfel calculat încât să permită asigurarea consu-mului pe perioada de timp până la sosirea noii comenzi: q = tc • cmz.n + Ssig. Ambele sisteme au la bază următoarele cerinţe: 1. In condiţiile în care tc > T. atunci: q = cmz • tc + Ssig. cmz . Dacă există şi stoc de siguranţă.consum mediu zilnic.(recompletare a stocului): • sistemul cu punct de comandă. tc . unde: q . • sistemul la intervale egale de timp. acest sistem de reaprovizionare se prezintă astfel: 25 . punctul de comandă se va calcula astfel: q = cmz • tc . dacă tc < T.punct de comandă. comandă şi recepţie la consummator • cantitatea existentă în stoc în momentul comenzii trebuie să satisfacă consumul până în momentul sosirii unei noi comenzi. lansarea unei noi comenzi pentru o nouă perioadă se face în momentul când nivelul stocului a atins un nivel critic. • timp de transmitere comandă. în condiţiile în care tc > T. • timp de transport. cuprinde: • timp de pregătire comandă. punerea la dispoziţia consumului a unei cantităţi de resurse necesită o anumită perioada de timp (tc) care. respectiv q = cmz • tc . în general. • timp de recepţie comandă şi fabricate. unde: n . numit punct de comandă.

Sistemul de reaprovizionare la intervale egale de timp Conform acestui sistem de reaprovizionare. Fundamentarea intervalelor de timp (tc) se face avându-se în vedere nece-şitatea asigurării unui timp care să facă posibilă punerea la dispoziţia consumului a unei noi comenzi până în momentul epuizării celei precedente. acest sistem se prezintă astfel. Timpul dintre două comenzi (tc) este definit prin momentele de comandă a două perioade successive. lansarea comenzilor se face la anumite intervale de timp (tc). 26 . Grafic.

Costul cu aprovizionarea. costul cu derularea a x comenzi va fi C*a/Q' Costul total de aprovizionare. din care se consumă pe perioada punerii la dispozitia consumului a unei noi comenzi. Cc . din care se consumă în mod curent. a . care trebuie minimizat.preţul unitar de aprovizionare. Pornind de la cele două sisteme de bază folosite în reaprovizionare. Presupunem că o cantitate Q corespunde stocului la începutul perioadei şi că stocul final este nul (fără stoc de siguranţă). p . altfel se amână lansarea comenzii.Analizând aceste două sisteme de reaprovizionare rezultă că sistemul cu punct de comandă se aplică în cazul unor cereri la intervale variabile (Cv . în timp ce sistemul la anumite intervale de timp este eficient pentru sistemele de gestiune cu cerere la intervale de timp constante. Rezultă că stocul mediu valoric este Q*P/2 şi costul de stocare Q*p*s/2. au apărut anumite sisteme mixte: • Sistemul la intervale egale. va fi: y = Q*p*s/2+C*a/Q 27 . stocul este împărţit în două părţi: "S". recurgem la următoarele notaţii: C . dar se lansează o comandă numai dacă Sex < q. Pentru introducerea unor relatii de calcul.costul cu derularea unei comenzi.Tv. pe care îl notăm cu y.Tv). Q . • Sistemul celor două depozite (S.consumul anual al materialului de aprovizionat.s): conform acestui sistem.indicele de păstrare anual. dacă s-a atins nivelul critic.mărimea comenzii. Indicele de păstrare (s) este aplicat la valoarea stocului mediu. se verifică nivelul stocului la anumite intervale de timp (tc). şi "s". Numărul de comenzi fiind C/Q= x. . s . este compus din costul de stocare (sau costul de păstrare) şi din costul cu derularea comenzilor. adică cheltuielile generate de stocarea unei unităţi monetare timp de un an.

în primul rând. sunt ocazionate de transportul. asupra rentabilităţii întreprinderii. Cheltuielile (Ca) determinate de declanşarea unei noi aprovizionări (unei noi comenzi) sunt cele ocazionate de studiul pieţei. manipularea. de întocmirea documentaţiilor de aprovizionare. îndeosebi a celor de mărime mica şi mijlocie. degradarea şi deteriorarea stocurilor. care variază în funcţie de numărul de aprovizionări şi cele de depozitare (Cd) variabile. Se demonstrează uşor că această mărime optima a stocurilor este cea care minimizează cheltuielile totale (CT) cu formarea stocurilor şi maximizează rentabilitatea activităţii de exploatare. cat şi din stocuri excesive. respectiv: y’= p*s/2 –C*a/Q2 de unde: Q2= 2C*a/p*s si Q = √2C*a/p*s Este astfel posibil să se calculeze numărul de comenzi x care corespund mărimii comenzii Q. mărimea optima a stocurilor este cea care armonizează relaţia contradictorie dintre cheltuielile de aprovizionare (Ca). problematica datoriilor pe termen scurt preocupă din ce în ce mai mult gestiunea financiară a întreprinderilor. operaţiile ciclului de exploatare sunt cotidiene. In al doilea rând. numite şi de antrepOzitare). In aceste condiţii. La nivelul unei comenzi se poate stabili însă un cost unitar fix (Ca). depozitarea. cu un mare grad de repetabilitate şi cu o reflectare imediată asupra situaţiei financiare. de ponderea ridicată (de pesţe 50%) a activelor (si pasivelor) circulante în totalul bilanţului întreprinderii. în raport cu mărimea stocurilor. vor fi cu atât mai mici cu cat mărimea comenzilor va fi mai mare. respectiv: C/Q=x si x2=C2/Q2= C*p*s/2a X=√C*p*s/2a iar intervalul între aprovizionări (comenzi) –“I” va fi : i=QT/C în care T = 360 zile/an. In sfârşit. Gestiunea ciclului de exploatare este cea mai importantă secţiune a gestiunii financiare a întreprinderii. Relevanţa gestiunii ciclului de exploatare este data. precum şi de costul capitalului necesar pentru procurarea lor. Cheltuielile de depozitare (Cd. de deplasarea salariaţilor pentru aprovizionări. Cheltuielile totale de pregătire a comenzilor. Cheltuielile suplimentare inutile în gestiunea stocurilor pot rezulta atât din stocuri insufiriente. variabile în funcţie de mărimea stocurilor.Acest cost este minim atunci când derivata de Q a funcţiei se anulează. de control a mărfurilor şi de analiză a eşantioanelor. într-un exerciţiu financiar. 28 .

Acest model poate fi extins şi pentru optimizarea stocurilor de produse în curs de fabricatie si a celor de produse finite. atunci stocul mediu va fi Q/2. Modelul Wilson-Whitin care optimizează mărimea stocului porneşte de la relaţia costului total pentru formarea stocului: CT=CA+Cd= A/S* Ca+S*pa/2*cd Minimul costului total se obţine în punctul în care derivata întâia a costului în raport cu mărimea stocului este egală cu zero: dCT/dS=0 S= 2*n*c*a/pa*cd în care: S = mărimea optima a stocului. Graficul următor ilustrează acest lucru: 29 . In continuare se pot determina numărul de comenzi de aprovizionare (Nr) şi intervalul dintre aprovizionări (i) Nr=N/S i= S*T/N în care: T = nr. Prin aplicarea modelului se obţin mărimi optime ale loturilor de fabricat şi ale celor de livrare. pa = preţ unitar de aprovizionare. Variabilele Ca şi Cd au semnificaţii apropiate: Ca = cheltuielile de aprovizionare cu loturi de produse în curs şi de pregătire a fabricaţiei acestora şi. cd = costul de depozitare pe unitatea de stoc. în condiţii de minimizare a costurilor ce însoţesc formarea şi păstrarea stocurilor de produse în curs şi a celor de produse finite. Ca = costul fix unitar pentru pregătirea unei noi aprovizionări. de zile calendaristice din perioada considerată (Tan=360 zile). N = necesarul anual din materialul. precum şi intervale optime ale ciclurilor de fabricatie şi de expediere a produselor. produsul sau marfa de aprovizionat. costul pe unitatea de stoc – Cd se corectează cu coef. Dacă cantitatea cerută la fiecare reaprovizionare este Q. 1 /2). Cd = cheltuielile de păstrare a stocurilor de produse în curs şi finite şi costul de oportunitate al capitalurilor imobilizate pe durata de staţionare a acestor stocuri. cheltuielilevde antrepozitare sunt o medie a cheltuielilor din prima şi a constituirii stocului şi a celor din ultima zi de existenţă a acestuia (practic.Cum stocurile sunt epuizabile prin darea lor în consum sau prin vânzare.

de asemenea.Stocurile implică două categorii de costuri: -costuri de deţinere (depozitare) -costuri de aprovizionare – livrare Costuri de depozitare Costurile de depozitare a stocurilor sunt multiple: costuri de stocaj. ele ar fi putut fi investite în alte active mai productive. depredere. numite şi costuri de comandă. Acest ultim tip de cost trebuie. Costuri de aprovizionare-livrare Acestea sunt costurile de reaprovizionare şi de livrare. atunci costul total de aprovizionare . costul capitalului imobilizat. asigurări. luat în consideraţie. deteriorare. de asemenea. Costurile totale de aprovizionare-livrare sunt egale cu produsul dintre suma fiecărei comenzi şi costul unitar al comenzii. costul total de depozitare a stocurilor este: C*Q/2 Costul total de depozitare creşte atunci când cantitatea cerută de fiecare aprovizionare creşte. Dacă "c" este costul de depozitare unitar al stocurilor. Dacă se desemnează prin: -N = volumul anual al necesarului de aprovizionat (livrat) -C = costul unitar al comenzii. Ele sunt.livrare este egal cu: N/Q*C 30 . dacă capitalurile nu erau imobilizate în stocuri. deoarece.

nc*/Q2 Costul total este minimal atunci când această primă derivată este nulă. Aceasta trece imediat prin punctul minim care corespunde cantităţii Qx optimale de comandat apoi creşte din nou. pornind de la ecuaţia: CT=N/Q*C+Q/2*c se ajunge la cantitatea optimală Qx de comandat. adică. Politica optimală a stocurilor trebuie să tindă spre minimizarea sumei costurilor de depozitare si de aprovizionare-livrare. atunci când: c/2= NC/Q2 de unde Qx= 2*N*C/ Tc T= 360 zile Data unei noi comenzi Intreprinderea trece la o nouă comandă atunci când stocul s-a diminuat şi a atins un punct minimal. 31 . Costul total de stocaj este deci egal cu: CT=N/Q*C+Q/2*c Graficul următor ilustrează evoluţia costului total de stocaj: când costul total de stocaj se diminuează atund cantitatea cerută de fiecare reaprovizionare creşte. egal cu: Qx=2N*C/Tc T=360 zile Costul total de stocaj este: CT=N/Q*C+Q/2*c Dacă se diferenţiază costul total de stocaj în raport cu cantitatea Q se obţine: dCT/dQ= C/2. Se demonstrează că.Costul total de aprovizionare-livrare se diminuează pe măsură ce cantitatea cerută creşte.

Dacă se desemnează prin: T = timpul între o comandă şi o livrare m = numărul de zile de stocuri de securitate fixate de întreprindere. firma trebuie să se reaprovizioneze atunci când stocul său atinge: (150 x 6) + (150 x 8) = 2 100 unităţi. 32 . atunci nivelul stocurilor care declanşează o nouă comandă este egal cu: (m x T) + (m x n). n = numărul de produse stocate utilizate zilnic. Dacă o întreprindere vinde în medie 150 unităţi dintr-un produs în fiecare zi şi îi trebuie un termen de 6 zile pentru reaprovizionare şi dacă stocul de securitate dorit de întreprindere este de 8 zile.Acesta este egal cu stocul de securitate crescut cu stocurile utilizate în timpul perioadei de comandă.

. 33 . Deţinerea stocurilor permite unei înrreprinderi posibili-tatea de a disocia operaţiile de aprovizionare. Nivelul stocurilor de produse finite El depinde de coordonarea între producţie şi vânzări. în întreprinderile comerciale stocurile sunt în principal constitute din mărfuri. Intr-o întreprindere industrială. de producţie şi de vânzare. de asemenea. atunci când e vorba de produse precum petrolul etc. procesul de producţie este îndelungat şi. Stocajul permite. chel-tuieli de antrepozit. . . Gestiunea stocurilor este foarte importantă în întreprindere. stocurile de producţie neterminată sunt ridicate. rise de deteriorare. dar această politică comportă limite Obiectivul unei bune gestionări a stocurilor este de a minimiza costurile ce rezultă din deţinerea de stocuri.Concluzie: Stocurile sunt bunuri deţinute de o întreprindere în vederea unei vânzări viitoare. întreprinderea va cumpăra cantităţi suplimentare. în plus. Este posibil să se diminueze stocurile de produse finite.pe de o parte.de preţul materiilor prime. pe calea supleţei condiţiilor de credit. -pe de altă parte. Nivelul stocurilor de productie neterminată El depinde în principal de durata proceselor de producţie. -de cifra de afaceri. de asemenea. eie regrupează trei categorii de bunuri: materii prime. Modele studiate au ca scop de a determina cantitatea pentru fiecare in comenzi ţinând cont: -de costuri fixe de trimitere şi recepţie a comenzii. Dacă cursurile sunt scăzute. desfăşurarea nestânjenită a vânzărilor. Se pot distinge: -materii prime -producţia neterminată. deoarece stocurile reprezintă în 15-30% din totalul activelor întreprinderii. o creştere a stocurilor diminuează costurile de întrerupere a producţiei. asigurarea de stocuri. o creştere a stocurilor antrenează costuri suplimentare.de posibilităţile de aprovizionare şi de fiabilitatea ţărilor producătoare. neîntreruperea producţiei.produse finite -Nivelul stocurilor de materii prime El depinde: -de previziunile producţiei întreprinderii. producţie neterminată şi produse finite. reducerea costurilor comenzilor de reaprovizionare.

-nu este luat în calcul în acest model un stoc minim de securitate.cererea se presupune a fi cunoscută. Dacă se consideră o întreprindere care are vânzări regulate în timp. -intervalele (termenele) de livrare se presupun a fi constante. Se pun anumite ipoteze: . aprovizionările vor avea loc la intervale regulate.-de costul de imobilizare unitar al stocurilor. -vânzările se presupun a fi constante de-a lungul anului. 34 . Ea se exprimă în volum.

lonascu I. 1996. Paris. The Theory of Finance. Cristea H. LITEC. 1995 12.Leiritz A. Paris. Bucuresti. 1999 18. SEDIFOR. 1988. 1992. 1997. New Haven. 2001 10. Bied-Charreton F. Weston Fred Financial Theory and Corporate Policy. études de cas. Economica. 6. Dumitrescu D. Sirey. M.Yale University Press. Editura Didactica si Pedagogica.Copeland Thomas. 1989. Bran P. Paris. Choinel A. Paris. Editura Economica. 1998 4. Conso P. solutions. Adochitei M. 7.G G. Bucuresti. 1998 3. Le febre. La révue banque editor. 1993. Koen V.Depallens. SEDIFOR. Basno C. Paris. Rinchart & Winston. Paris. Editura Didactica si Pedagogica. 1999 9. Neagoe I. W.. Financial Structure and Development. 2003 13. 19. Negrea Finantele agentilor economici. Editura Economica. La gestion financièr e de l'entreprise. Holt. La practique de la gestion financière. 2004 35 . Relatii financiare si monetare internationale. Sirey. Bran P. Masson. 1998 8. Guy on C La function financière dans l'entreprise . Paris.Finantele intreprinderii.Goldsmith R. Adochitei M.Ilie V. Raffegeau J. DUNOD.Bibliografie: 1. Dardac N.1998 11. Comptabilite de l'entreprise.Bucuresti. Financement des entreprises. Bucuresti. Paris. 1995 15. 14. 17. 1999 2. 1996 16.Technique actuelles de financement. Ilie Finantele intreprinderilor. Editura Didactica si Pedagogica. V. Le banque et l'entreprise . Paris.FeleagaN. Bistriceanu Gh. Floricel C Moneda-credit-banci. Charreaux G.Ferrandier R. Bucuresti. Bases de la gestion financière. 4 volume.Leiritz A. Jobard Jean-Pierre Gestion financiere de l'entreprise. Bucuresti.Gestiunea financiara a intreprinderii. New York. Contabilitate financiara. Editura Economica. 20.Lequin Y. Gestion financière-principes. Marches de capitaux et techniques financières. 2004 5. Rouyer G. E.Gestion financière. Paris. Antoniu N. Bucuresti. Editura Economica. Addison-Wesley Publishing Company.Fama Eugene Miller H.

no. 23.21. 1997. Niculescu M.Stancu I. American Economic Review. 1997. Bucuresti.Diagnosticul economicofinanciar. 36 . Finante. Teoria pietelor flnanciare..The Cost of Capital. Bucuresti.2005 22. Analiza si gestiunea financiara. Editura Romcart. Finantele tntreprinderilor.Margulescu D. Editura Economica. Robu V. Corporation Finance and the Theory of Investment.48.Modigliani F.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->