Sunteți pe pagina 1din 45

Contabilitate financiara An II zi, ID, FR- FB

Codul cursului : Denumirea cursului : Contabilitate financiara Tip curs : obligatoriu Durata cursului/Nr. credite : un semestru/ 5 Perioada de accesare a cursului : prelegeri, seminarii, consultatii Manualul recomandat : Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine Obiectivul principal al cursului : Prin continutul si structura sa, disciplina Contabilitate financiara ofera studentilor cunostinte noi, inclusiv practice, privind utilizarea procedeelor de lucru ale contabilitatii, organizarea, conducerea si executarea lucrarilor financiar contabile la un agent economic. Contextul real al relatiilor acestora cu statul, cu diversi parteneri interni si externi, cu personalul etc., de la infiintarea lor si pana la eventuala lichidare sau fuziune intra in sfera acestei discipline cu elemente de detaliu. Prezentarea si tratarea problemelor de contabilitate vizeaza in mod deosebit operatii economice complexe generate de miscarile patrimoniale de activ si pasiv la nivelul agentilor economici si in special a relatiilor acestora cu mediul extern precum si interpretari privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute. Modul de stabilire a notei finale : examen Consultatii pentru studenti : Adresa e-mail responsabil pentru contactul cu studentii :fcoman.fb@spiruharet.ro

Continutul tematic al cursului : Cap. 1. Bazele teoretice i organizatorice ale contabilit ii financiare Cadrul general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare; utilizatorii i nevoile lor financiare; principiile contabile; evaluarea elementelor patrimoniale; modul de organizare a contabilit ii; caracterizarea planului de conturi direct la Reglementrile contabile cuprinse n Directiva a IV-a a CEE i Standardele interna ionale de contabilitate; Cap. 2. Contabilitatea capitalurilor; Structura i evoluarea capitalurilor; contabilitatea formrii, creterii sau micorrii capitalurilor proprii; contabilitatea primelor de capital, rezervelor din reevaluare, rezervelor din conversie, rezultatului reportat, rezultatului exerci iului i subven iilor pentru investi ii; contabilitatea provizioanelor; contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate.

Cap.3 Contabilitatea activelor imobilizate Structura i evaluarea activelor imobilizate; contabilitatea opera iunilor privind intrrile de active necorporale i corporale; contabilitatea opera iunilor privind activele imobilizate n curs; contabilitatea amortizrii i ajustarii deprecierii activelor necorporale; contabilitatea ieirilor de active necorporale i corporale; leasingul financiar; contabilitatea imobilizrilor financiare. Cap.4 Contabilitatea stocurilor i produc iei n curs de execu ie Structura stocurilor; metode de contabilizare a stocurilor; inventarul permanent i inventarul intermitent; procedeele de contabilitate analitic a stocurilor; evaluarea stocurilor la intrarea n gestiunea agentului economic; contabilitatea intrrilor de bunuri de natura stocurilor; evaluarea stocurilor la inventar i la nchiderea exerci iului financiar; calcularea i nregistrarea ajustarilor privind deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie; evaluarea stocurilor la ieirea din gestiune; contabilitatea ieirilor de bunuri de natura stocurilor. Cap. 5. Contabilitatea decontrilor cu ter ii Contabilitatea decontrilor cu furnizorii i clien ii; contabilitatea decontrilor cu personalul, asigurrile sociale i protec ia social; contabilitatea decontrilor cu bugetul statului i fondurile speciale; contabilitatea decontrilor n cadrul grupului i cu asocia ii; contabilitatea decontrilor cu debitorii i creditorii diveri; contabilitatea opera iunilor de regularizare; contabilitatea ajustarilor privind deprecierea crean elor. Cap. 6. Contabilitatea opera iunilor de trezorerie Rolul i structura trezoreriei; contabilitatea investi iilor pe termen scurt; contabilitatea opera iunilor de trezorerie efectuate prin conturi la bnci (valori de ncasat, disponibilit i n cont, credite bancare pe termen scurt); contabilitatea opera iunilor efectuate prin casierie (n numerar); contabilitatea creditrilor, avansurilor de trezorerie, viramentelor interne i altor valori; contabilitatea ajustarilor privind deprecierea activelor de trezorerie. Cap. 7. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor i a rezultatelor Defini ia, con inutul i structura cheltuielilor i veniturilor; contabilitatea cheltuielilor i veniturilor de exploatare, financiare i extraordinare; contabilitatea cheltuielilor cu amortizrile i provizioanele; contabilitatea veniturilor din provizioane; contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit. Cap. 8. Lucrrile contabile de nchidere a exerci iului financiar Elemente de baz privind ntocmirea situa iilor financiare anuale; stabilirea balan ei de verificare nainte de inventariere; inventarierea patrimoniului; contabilizarea opera iunilor de regularizare; stabilirea balan ei de verificare dup inventariere; determinarea rezultatului exerci iului; impozitarea profitului; distribuirea profitului obinuit; ntocmirea situa iilor financiare i principalele aspecte ale valorificrii informa iilor financiare din aceste.

Bibliografie minima obligatorie :

1. Coman Florin, Contabilitatea financiar a societatilor comerciale, editie revizuita si adaugita, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2007; 2. Coman Florin, Contabilitatea financiar a societatilor comerciale, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2006; 3. Coman Florin, Contabilitatea ntreprinderii, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002; 4. Ristea Mihai, Contabilitatea financiata a ntreprinderii,Editura Universitara, Bucureti, 2005; 4. ISAC, Standardele Interna ionale de Contabilitate, Editura Economic, Bucureti, 2003; 5.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Bibliografie facultativ 1. Feleag Niculae, Ionacu Ion, Tratat de contabilitate financiar, vol. I i II, Editura Economic, Bucureti, 1998; 2. Ghid practic de aplicare a Standardelor Interna ionale de Contabilitate, Editura Economic, Bucureti, 2001, partea I; 3. Legea 571 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Monitorul Oficial nr.1066/17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, Monitorul Oficial nr.48/14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 6.Feleag Niculae, Ionacu Ion, Tratat de contabilitate financiar, vol. I i II, Editura Economic, Bucureti, 1998;

Prezentarea capitolelor : I. Bazele teoretice si organizatorice ale contabilitatii financiare.

Obiectivul acestui capitol este acela de evidentiere a importantei situatiilor financiare, a principiilor contabile si a regulilor de evaluare. Contabilitatea asigur msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i controlul activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor ob inute de o societate comercial. n acelai timp, asigur nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informa iilor cu privire la pozi ia financiar, performan a financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru propriile cerin e, ct i pentru utilizatorii externi.
Utilizatorii de situa ii financiare sunt : investitorii prezen i i poten iali; acetia, preocupa i de riscul inerent tranzac iilor i de beneficiul adus de investi iile lor, au nevoie de informa ii pentru a decide dac ar trebui s cumpere, s pstreze sau s vnd ac iuni, dar i pentru evaluarea capacit ii societ ii de a plti dividende;

angaja ii; acetia sunt interesa i n ceea ce privete stabilitatea i profitabilitatea societ ii n care i desfoar activitatea, pentru a evalua capacitatea acesteia de a oferi remunera ii, pensii, alte avantaje;
creditorii financiari; sunt interesa i de acele informa ii care le permit s determine dac mprumuturile acordate i dobnzile aferente pot fi rambursate, conform termenelor prevzute n contractele de mprumut; furnizorii i al i creditori comerciali; sunt interesa i de acele informa ii care, dup analiza lor, permit s determine dac sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite; clien ii; sunt interesa i de continuitatea societ ii, mai ales cnd acetia au rela ii de colaborare cu societatea pe termen lung sau atunci cnd sunt dependen i de societate; Guvernul i institu iile sale; sunt interesate de acele informa ii necesare reglementrii activit ii societ ii, determinrii politicii fiscale i pentru calculul venitului na ional ori a altor indicatori statistici; - publicul; acesta este interesat de informa iile furnizate de societate, datorit rolului pe care aceasta l poate avea pentru economia local, urmrindu-se, n special, acele informa ii care pot conduce la concluzii legate de evolu ia recent i tendin ele legate de prosperitatea societ ii, de sfera activit ilor sale.

Principiile contabile sunt urmtoarele:


a) principiul continuit ii activit ii care presupune c societatea i continu n mod normal func ionarea ntr-un viitor previzibil, fr a intra n imposibilitatea continurii activit ii, fr reducerea semnificativ a acesteia. n caz de continuitate a societ ii sunt respectate regulile de evaluare a elementelor patrimoniale, n func ie de valoarea de utilitate, iar n caz de noncontinuitate, evaluarea elementelor patrimoniale se realizeaz n valori lichidative, care sunt mai mici dect valorile contabile de intrare a acestora;

b) principiul permanen ei metodelor presupune continuitate n aplicarea acelorai reguli i norme privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate i prezentarea elementelor patrimoniale i a rezultatelor, asigurndu-se astfel comparabilitatea n timp a informa iilor contabile. Schimbarea metodelor este permis exclusiv n baza prevederilor legale, prevederilor unui standard de contabilitate sau atunci cnd informa iile rezultate sunt considerate mai relevante i mai credibile.
Orice modificare de metod este eviden iat n notele explicative, pentru ca utilizatorii s aprecieze dac noua politic contabil a fost aleas n mod corect, efectul modificrii asupra rezultatelor societ ii sau tendin a real a acestora.

c) principiul pruden ei are n vedere corecta evaluare a activelor i pasivelor patrimoniale, a veniturilor i rezultatelor, avndu-se n vedere eliminarea situa iilor de supraevaluare a elementelor de activ i a veniturilor, de subevaluare a elementelor de pasiv i a cheltuielilor, respectiv, aprecierea rezonabil a faptelor, astfel nct s se evite riscul de transfer asupra exerci iilor financiare viitoare, a incertitudinilor prezente, susceptibile de a greva patrimoniul i rezultatele societ ii. Pentru aceasta:
se vor lua n considerare numai profiturile recunoscute pn la data ncheierii exerci iului financiar; se va ine seama de toate obliga iile previzibile i de pierderile poten iale ce au luat natere n cursul exerci iului financiar ncheiat, inclusiv cele aprute ntre data ncheierii exerci iului i data ntocmirii bilan ului contabil; indiferent de rezultatul exerci iului, se vor efectua ajustrile de valoare datorate deprecierilor constatate. d) principiul independen ei exerci iilor conduce la delimitarea n timp a veniturilor i cheltuielilor societ ii, pe msura angajrii i a trecerii acestora la rezultatul exerci iului financiar ce le-a generat. Exerci iul financiar ncepe la 1 ianuarie i se sfrete la 31 decembrie a fiecrui an, cu excep ia primului an de activitate care ncepe din momentul nmatriculrii societ ii. Potrivit acestui principiu, veniturile i cheltuielile sunt nregistrate pe msura angajrii lor i nu pe msura ncasrii sau pl ii acestora. e) principiul evalurii separate a elementelor patrimoniale impune evaluarea separat a elementelor de activ i de pasiv; f) principiul intangibilit ii presupune existen a concordan ei dintre datele nscrise n bilan ul de deschidere a noului exerci iu financiar i datele eviden iate n bilan ul de nchidere a exerci iului financiar precedent, excep ie fcnd acele corec ii impuse de standardele contabile; g) principiul necompensrii presupune interdic ia realizrii de compensri ntre activele i pasivele patrimoniale, ntre veniturile i cheltuielile societ ii, excep ie fcnd compensrile ntre active i pasive admise de standardele contabile; h) principiul prevalen ei economicului asupra juridicului presupune ca informa iile prezentate cu ajutorul situa iilor financiare s reflecte nu numai forma lor juridic, ci i realitatea economic a evenimentelor i tranzac iilor;

i) principiul pragului de semnifica ie presupune furnizarea de informa ii prin intermediul situa iilor financiare care s furnizeze o imagine corect asupra societ ii, astfel nct s se asigure luarea de ctre utilizatori a unor decizii cu discernmnt.
n cazuri excep ionale, se permit abateri de la principiile contabile prezentate, acestea urmnd a fi eviden iate n notele explicative, alturi de motivele ce au stat la baza acestora i de evaluarea efectelor abaterilor fa de activele, datoriile, pozi ia financiar i rezultatul societ ii. Potrivit reglementrilor contabile, un activ sau o datorie se recunoate dac este posibil aducerea de ctre acestea a unor beneficii economice societ ii, respectiv generarea ieirii lor i dac costul este evaluat n mod credibil. Persoanele investite cu rspunderea de a ine contabilitatea au obliga ia de a utiliza diferite ra ionamente profesionale n vederea evalurii nivelului sub care un element nu trebuie prezentat n bilan , ci eviden iat n contul de profit i pierderi sau pentru luarea deciziilor referitoare le necesitatea nregistrrii activelor n categorii separate sau ntr-o categorie comun. Evaluarea elementelor patrimoniale se realizeaz la: a) data intrrii n patrimoniu; b) inventar; c) ncheierea exerci iului financiar (la bilan ); d) ieirea din patrimoniu.

a) La data intrrii n patrimoniul unei societ i bunurile sunt evaluate i nregistrate n contabilitate la valoarea de intrare (valoarea contabil), care poate fi stabilit, dup cum urmeaz: bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizi ie, denumit cost de achizi ie, ce cuprinde pre ul de cumprare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport aprovizionare, cheltuielile accesorii necesare intrrii n gestiune i punerii n stare de utilitate a bunurilor, iar n cazul mijloacelor fixe i costul estimat pentru demontarea i mutarea activului, respectiv costul de restaurare a amplasamentului la finele duratei sale de via ;

bunurile produse n societate, la costul de produc ie ce este determinat de costul de achizi ie al materiilor prime i materialelor consumabile, de celelalte cheltuieli directe de produc ie, de cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocate ra ional, ca fiind legate de produc ia acestora. Cheltuielile de desfacere, cheltuielile de administra ie, precum i cele financiare nu se includ, de regul, n costul de produc ie;
bunurile ob inute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate ce se stabilete, innd cont de pre ul pie ei, starea i amplasarea acestora etc.; bunurile care reprezint aportul la capitalul social al societ ii, la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii n func ie de pre urile pie ei, de utilitatea, starea i amplasarea acestora; activele dobndite prin schimb cu alte active, la valoarea just a activelor primite n schimb. Prin valoare just a unui activ primit se n elege echivalentul valorii juste a activului cedat, ajustat cu valoarea oricrui numerar sau echivalent de numerar transferat. Valoarea just a activului cedat reprezint suma pentru care activul poate fi schimbat ntre pr i neafine de bun voie i n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzac ii. b) Cu ocazia inventarierii, evaluarea elementelor patrimoniale se efectueaz la valoarea actual a fiecrui element, denumit i valoare de inventar, ce se stabilete n func ie de utilitatea bunurilor, starea i pre ul acestora. Valoarea de inventar n cazul crean elor i datoriilor este reprezentat de valoarea probabil de ncasat sau de valoarea probabil de pltit, dup caz; c) Cu ocazia ncheierii exerci iului financiar, se pune n practic principiul pruden ei care presupune evaluarea elementelor patrimoniale i reflectarea n bilan a acestora, la valoarea de intrare n patrimoniu, respectiv, valoarea contabil pus de acord cu rezultatele inventarierii. Astfel, orice pierdere probabil va fi nregistrat n contabilitate. Din compararea valorii de intrri (valorii contabile) cu valoarea de inventar (de utilitate), pentru diferen ele constatate n plus sau n minus se va proceda, dup cum urmeaz: pentru elementele de activ, diferen ele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare nu se nregistreaz n contabilitate, elementele respective fiind eviden iate n continuare la valoarea lor de intrare. Diferen ele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare a elementelor de activ se nregistreaz n contabilitate pe seama amortizrii (cnd deprecierea este ireversibil) sau pe seama constituirii unui provizion pentru depreciere (cnd deprecierea este reversibil), elementele urmnd a fi men inute, de asemenea, la valoarea lor de intrare; pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferen ele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare se nregistreaz n contabilitate prin constituirea unui provizion pentru depreciere, aceste elemente men inndu-se la valoarea lor de intrare. Diferen ele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare nu fac obiectul nregistrrilor n contabilitate, elementele de pasiv de natura datoriilor men inndu-se la valoarea lor de intrare. La nchiderea exerci iului financiar, elementele monetare exprimate n valut trebuie raportate la cursul de nchidere (cursul din data de 31 decembrie pentru fiecare valut n parte), diferen ele favorabile sau nefavorabile de curs valutar nregistrndu-se pe venituri sau cheltuieli, iar elementele nemonetare trebuie raportate la cursul de schimb de la data efecturii tranzac iei.

d) La data ieirii din patrimoniu sau la darea n consum, bunurile sunt evaluate i scoase din gestiunea societ ii la valoarea lor de intrare.
Cuvinte cheie : principiul continuitatii activitatii; principiul permanentei metodelor; principiul prudentei; principiul independentei exercitiilor; principiul evaluarii separate a elementelor patrimoniale; principiul intangibilitatii; principiul necompensarii; principiul prevalentei economicului asupra juridicului; principiul pragului de semnificatie; evaluarea elementelor patrimoniale; valoarea de intrare(valoarea contabila); cost de achizitie; cost de productie; valoareaa de utilitate; valoarea de aport; valoarea justa a activului. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.7-15).

II. Contabilitatea capitalurilor proprii Obiectivul acestui capitol este acela de evidentiere a importantei capitalurilor in cadrul societatii comerciale.
Sursele de finan are aflate la dispozi ia unei societ i o perioad mai mare de un an sunt eviden iate cu ajutorul conturilor din clasa I Conturi de capitaluri. Capitalurile se clasific n capitaluri proprii, provizioane i datorii pe termen lung. Capitalurile proprii sunt constituite prin aportul proprietarilor, prin autofinan are sau din diferite surse financiare cu caracter nerambursabil. Ele cuprind capitalul social, primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci iului i subven iile pentru investi ii. Provizioanele sunt fondurile constituite pe seama cheltuielilor ce sunt destinate acoperirii pierderilor i cheltuielilor probabile sau exigibile n viitor, certe sau nedeterminate, n ceea ce privete mrimea lor, precum i acoperirii acelor cheltuieli ealonate pe parcursul mai multor exerci ii financiare. Datoriile pe termen lung reprezint resursele financiare atrase de societate de la ter e persoane fizice i/sau juridice i care mbrac forma mprumuturilor obligatare sau creditelor bancare pe termen mediu i lung (pe termen mai mare de un an). Datoriile pe termen mediu sunt cele ce au o durat de finan are cuprins ntre 1-5 ani, iar datoriile pe termen lung sunt cele ce au o durat de finan are mai mare de 5 ani. Capitalul social al unei societ i are un caracter avansabil, fiind constituit la nfiin area acesteia pe calea aporturilor. Eviden a capitalului social subscris i vrsat n natur i/sau numerar de ac ionarii/asocia ii societ ii se ine cu ajutorul contului sintetic de gradul I Capital social, cont structurat n dou conturi sintetice de gradul II, i anume: 1011 Capital subscris nevrsat; 1012 Capital subscris vrsat. Cu ajutorul conturilor sintetice de gradul II, men ionate anterior se ine eviden a promisiunii de aport, respectiv, onorarea promisiunii de aport la capitalul social. Datorit faptului c ac iunile sunt titluri de valoare negociabile, ele se caracterizeaz prin faptul c valorii nominale (capitalul se evalueaz i nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal) i se pot asocia valoarea de pia , valoarea de rentabilitate sau valoarea patrimonial. Valoarea de pia este reprezentat de valoarea de cumprare-vnzare a ac iunilor, pe baza raportului dintre cerere i ofert la bursa de valori. Aceast valoare este determinat n func ie de stabilitatea financiar a societ ii, rata dobnzii de pe pia a financiar-bancar, calitatea managementului societ ii etc. i poate fi mai mare, mai mic sau egal cu valoarea nominal. Valoarea de rentabilitate reprezint o valoare bazat pe rezultatul ob inut de societate i poate fi exprimat sub form de valoare financiar i valoare de randament.

Valoarea financiar reprezint valoarea ob inut ca urmare a raportului dividendului distribuit pe o ac iune la rata medie a dobnzii pe pia , care este rata dobnzii corespunztoare titlurilor de valoare cu venituri fixe (obliga iuni). Dividendul distribuit pe o ac iune este fie cel ce se distribuie n cursul exerci iului financiar, fie media aritmetic a dividendului distribuit n cursul ultimelor cinci exerci ii financiare. Valoarea de randament se calculeaz similar cu valoarea financiar, cu men iunea c la numrtor se adaug cota parte din profit pe o ac iune ce se ncorporeaz n rezerve. Valoarea patrimonial presupune calculul valorii matematice-contabile a valorii matematice intrinseci i a valorii de lichidare, pornind de la situa ia patrimonial ce se eviden iaz prin intermediul bilan ului contabil. Activul net contabil = Capitaluri proprii Activele fictive sau, Activul net contabil = Activul real Datorii Activele fictive sunt reprezentate de cheltuielile de constituire a societ ii, activele de regularizare i asimilate, primele privind rambursarea obliga iunilor. Scderea acestor active din activul bilan ier conduce la determinarea activului real al societ ii. Valoarea matematic-intrinsec presupune mpr irea activului net intrinsec la numrul de ac iuni de inute de societate, unde prin activ net intrinsec se n elege diferen a dintre totalul activ net contabil, plus provizioanele pentru riscuri i cheltuieli nejustificate i valoarea capitalului subscris, dar nevrsat. Valoarea de lichidare a ac iunilor reprezint valoarea rezultat din vnzarea for at a societ ii ntr-un termen scurt i nregistreaz un nivel inferior valorii nominale. Contabilitatea analitic a capitalului social se ine pe ac ionari sau asocia i i cuprinde numrul i valoarea nominal a ac iunilor sau pr ilor sociale subscrise sau vrsate. Capitalul social al unei societ i este supus, pe parcursul func ionrii sale, opera iunilor de cretere sau micorare. Creterea capitalului social are la baz necesitatea atragerii de noi resurse cu caracter stabil, n vederea consolidrii situa iei financiare a societ ii pentru finan area investi iilor ce se doresc a fi efectuate sau pentru ntrirea credibilit ii societ ii. Aceast cretere se realizeaz pe seama a noi aporturi n natur i/sau n numerar sau pe seama ncorporrii rezervelor, a profitului, a rezervelor din reevaluare i a primelor de capital (prin opera iuni interne). Modalit ile de efectuare a creterii capitalului prin aporturi n numerar sunt emiterea de noi ac iuni i creterea valorii nominale a ac iunilor existente. n situa ia n care pre ul de emisiune al actiunilor nou emise este mai mic dect valoarea matematic-contabil, se ridic problema protejrii vechilor ac ionari, care nu particip la subscriere i care pot nregistra pierderi. Astfel, n vederea compensrii acestor pierderi se calculeaz drepturile preferen iale de subscriere (DS), care sunt titluri negociate ce intr n paritate cu ac iunile vechi i care se determin ca diferen ntre valoarea matematic-contabil veche i valoarea matematic-contabil nou a unei ac iuni. Creterea capitalului social pe seama noilor aporturi n numerar, n situa ia n care pre ul de emisiune este egal cu valoarea matematic-contabil sau pe seama noilor aporturi n natur nu presupune msuri de protec ie a vechilor ac ionari, deoarece interesele lor nu sunt atinse. Creterea valorii nominale a unei ac iuni conduce la pstrarea att a numrului de ac iuni, ct i a echilibrului dintre ac iuni i presupune acordul tuturor de intorilor de ac iuni. Creterea capitalului social, prin opera iuni interne, conduce la schimbri n structura capitalurilor proprii, spre deosebire de creterea prezentat anterior ce a condus la mrirea capitalurilor proprii. Creterea de capital prin ncorporarea de rezerve, rezerve din reevaluare, prime de capital sau prin ncorporarea profitului se poate realiza fie prin creterea valorii nominale a vechilor ac iuni, fie prin emiterea de noi ac iuni, ce vor fi distribuite gratuit ac ionarilor. n aceast din urm situa ie se impune asigurarea protec iei ac ionarilor, situa ie ce presupune calcularea drepturilor de atribuire (DA), ele fiind titluri negociabile. O alt modalitate de cretere a capitalului social este reprezentat de conversia obliga iunilor n ac iuni. Aceast transformare a obliga iunilor n ac iuni se realizeaz atunci cnd de intorii de obliga iuni, generatoare de venituri fixe, sunt interesa i n achizi ionarea de ac iuni, generatoare de venituri variabile, ca urmare a perspectivei de dezvoltare deosebit a

societ ii. Diferen a dintre valoarea nominal total a obliga iunilor i valoarea total a ac iunilor noi emise, ce fac obiectul acestei opera iuni, se nregistreaz ca prime de conversie a obliga iunilor n ac iuni. Micorarea capitalului social se realizeaz prin rambursarea unor pr i din capital ac ionarilor, prin acoperirea pierderilor nregistrate n anii anteriori etc. Atunci cnd capitalul unei societ i este considerat ca fiind suprapropor ionat fa de activitatea sa, cnd se reduc investi iile ntr-un anumit sector productiv etc., se impun diminuarea i rambursarea ctre ac ionari a unei pr i din capitalul social. Reducerea capitalului social se realizeaz fie prin reducerea numrului de ac iuni, fie prin reducerea valorii nominale a ac iunilor. Achizi ionarea propriilor ac iuni i anularea lor reprezint o alt modalitate de diminuare a capitalului social. Acoperirea pierderilor nregistrate n anii anteriori se realizeaz pe seama capitalului social, cnd nivelul acestora este foarte ridicat, pentru a fi absorbit pe seama rezervelor sau altor vrsminte pentru rentregirea capitalului. Eviden a contabil a primelor de capital se realizeaz cu ajutorul contului sintetic de gradul I 104 Prime de capital. Acest cont are func ie contabil de pasiv i se crediteaz cu primele stabilite cu ocazia fuziunii, emisiunii, aporturilor n natur sau cu ocazia conversiei obliga iunilor n ac iuni. Se debiteaz cu valoarea primelor transferate la rezerve sau ncorporate n capitalul social. Soldul conturilor reprezint primele respective, nencorporate la capitalul social sau la rezerve. Reevaluarea reprezint nlocuirea valorii nete contabile a bunurilor evaluate cu valoarea real a acestora care poart denumirea de valoare just. n cazul terenurilor i al cldirilor, valoarea just este reprezentat de valoarea de pia a acestora, stabilit de persoane autorizate sau de costul de nlocuire, mai pu in amortizarea aferent, n cazul n care valoarea de pia nu poate fi identificat. Reevaluarea poate fi dispus prin acte normative, dup cum urmeaz: dac valoarea just se modific n mod semnificativ, se impune efectuarea de reevaluri anuale; n caz contrar, se impune efectuarea de reevaluri la intervale de timp de 3-5 ani. Rezervele din reevaluare sunt men inute ca structur de capitaluri proprii pn cnd bunurile la care se refer sunt amortizate integral sau sunt realizate prin vnzare. Eviden a contabil a rezervelor din reevaluare se realizeaz cu ajutorul contului 105 Rezerve din reevaluare. Plusul rezultat din reevaluare este inclus n rezultatul reportat la casarea/cedarea activului sau pe msura utilizrii de ctre societate a acestuia. Asigurarea msurilor suplimentare de protec ie mpotriva pierderilor se realizeaz prin intermediul rezervelor. Eviden a contabil a rezervelor se realizeaz cu ajutorul contului de pasiv 106 Rezerve, cont ce se crediteaz pe seama profitului brut, profitului net sau a primelor de emisiune, dup caz. Se debiteaz cu sumele utilizate pentru creterea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor nregistrate n exerci iile precedente. Contabilitatea rezultatului reportat se ine cu ajutorul contului bifunc ional 117 Rezultatul reportat.. Contul Rezultatul reportat se crediteaz cu profitul ob inut la finele exerci iului financiar ncheiat, profit nerepartizat, cu diferen ele pozitive pe care le nregistreaz rezultatul unei societ i, ca urmare a modificrilor de politic contabil, a corectrii erorilor fundamentale depistate, a surplusului realizat din rezerve din reevaluare, precum i a pierderilor realizate n exerci iile financiare precedente, care reduc valoarea capitalului social. Potrivit prevederilor legale, profitul sau pierderea se stabilesc lunar. Din aceast cauz, conturile de cheltuieli i contul de venituri se nchid provizoriu, prin rezultatul exerci iului. Rezultatul exerci iului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile exerci iului, avndu-se n vedere generarea acestora i nu data ncasrii sau pl ii lor. Aceasta n scopul respectrii principiului independen ei exerci iului, ce prevede luarea n calculul rezultatului exerci iului numai a

acelor cheltuieli i venituri corespunztoare exerci iului financiar, respectiv, fr a se ine seama de data ncasrii sumelor sau a efecturii pl ilor. Subven iile pentru investi ii sunt reprezentate de sumele primite, n special de la bugetul statului, n schimbul respectrii de ctre societate a unor anumite condi ii referitoare la activitatea de exploatare. Sunt asimilate subven iilor pentru investi ii activele imobilizate primite cu titlu gratuit (prin dona ie) i cele constatate n plus cu ocazia ac iunilor de inventariere. Eviden a contabil a subven iilor pentru investi ii se realizeaz cu ajutorul contului de pasiv 131 Subven ii pentru investi ii, ce se crediteaz cu valoarea subven iilor de primit sau primite, cu valoarea activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate n plus la inventariere i se debiteaz cu cota parte a subven iilor pentru investi ii virat asupra rezultatului exerci iului. Subven iile primite de la buget se pot clasifica n dou mari categorii, i anume subven ii aferente activelor i subven ii aferente veniturilor. Sumele primite de la diverse persoane fizice/juridice cu caracter nerambursabil, fa de care societatea se oblig s ndeplineasc anumite condi ii impuse, se includ, de asemenea, n categoria subven ii pentru investi ii. Subven iile pentru investi ii sunt recunoscute, dac exist garan ia primirii acestora i a respectrii de ctre societate a condi iilor impuse. Subven iile aferente activelor sunt rezultate de sumele primite pentru ca societatea s cumpere, s construiasc, s achizi ioneze active pe termen lung (s finan eze activit i pe termen lung). Subven iile aferente veniturilor au drept scop acoperirea cu titlu de compensa ie a unor cheltuieli sau pierderi deja suportate, fr a exista costuri viitoare aferente. Provizioanele Provizioanele se constituie, de regul, la finele exerci iului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a cror realizare sau plat este incert sau pentru acele cheltuieli ce devin exigibile n perioadele urmtoare, cum sunt: litigiile, amenzile, penalit ile, despgubirile i alte datorii incerte; cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan ie i alte cheltuieli privind garan ia acordat clien ilor; cheltuielile legate de dezafectarea imobilizrilor corporale i alte ac iuni similare legate de acestea; cheltuielile legate de restructurarea personalului; cheltuielile de repartizat pe mai multe exerci ii: cheltuielile cu repara iile capitale ealonate, conform programului realizat de societate pe mai multe perioade de timp; cheltuielile cu repara iile curente, reviziile tehnice etc. Contabilitatea provizioanelor se ine cu ajutorul contului 151 Provizioane , cont structurat n mai multe conturi sintetice de gradul II, care asigur inerea acestora pe feluri, n func ie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. Contul Provizioane are func ie contabil de pasiv. Se crediteaz cu valoarea provizioanelor constituite sau suplimentate i se debiteaz cu sumele ce reprezint diminuarea sau anularea lor. La finele oricrui exerci iu financiar, provizioanele constituite se analizeaz i regularizeaz, dup cum urmeaz: prin debitul contului de cheltuieli, n cazul majorrii provizioanelor; prin creditul contului de venituri, atunci cnd provizionul trebuie diminuat sau anulat, deoarece devine par ial sau total fr obiect; prin creditul contului de venituri, atunci cnd se realizeaz riscul sau se efectueaz cheltuielile, acestea fiind nregistrate n mod corespunztor.

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate

Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate asigur eviden a datoriilor societ ii pe termen mediu i lung fa de ter e persoane, datorii ce mbrac forma mprumuturilor din emisiunea de obliga iuni, creditelor bancare, altor datorii i mpru-muturi. Conturile de eviden a mprumuturilor i datoriilor asimilate men ionate mai sus sunt urmtoarele: * 161 mprumuturi de emisiuni de obliga iuni. Acesta este un cont de pasiv, ce se crediteaz cu suma mprumuturilor ob inute la valoarea de rambursare a obliga iunilor emise i cu suma primelor de rambursare aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni. Se crediteaz cu suma mprumuturilor din emisiuni de obliga iuni rambursate i cu valoarea obliga iunilor emise i rscumprate anulate. * 162 Credite bancare pe termen lung. Are func ie contabil de pasiv. Se crediteaz cu suma creditelor primite i se debiteaz cu suma creditelor rambursate. * 166 Datorii ce privesc imobilizrile financiare. Are func ie contabil de pasiv. Se crediteaz cu sumele ncasate de la acele societ i ce de in titluri de participare la societatea emitent i se debiteaz cu sumele restituite. * 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate Eviden a dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate se ine cu ajutorul contului 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate ce are func ie contabil de pasiv, iar eviden a primelor de rambursare, care reprezint diferen a dintre valoarea de emisiune i valoarea de rambursare, se ine cu ajutorul contului de activ 169 Prime privind rambursarea obliga iunilor. Cu excep ia contului 167 i 169, toate celelalte conturi sunt structurate n mai multe conturi sintetice de gradul II, conturi ce asigur gruparea datoriilor contractate i a dobnzilor aferente pe feluri de datorii, respectiv dobnzi.

Cuvinte cheie : capitaluri proprii; provizioane; datorii pe termen lung; capital social; cresterea capitalului social; conversia obligatiunilor in actiuni; micsorarea capitalului; rezerve; rezultatul reportat; rezultatul exercitiului; subventiile pentru investitii; subventii aferente activelor; subventii aferente veniturilor. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.16-42).

III. Contabilitatea imobilizarilor Contabilitatea imobilizarilor necorporale


Obiectivul acestui capitol este acela de familiarizare cu conceptul de active imobilizate , definire, modalitati de intrare in patrimoniu, modalitati de amortizare, ajustari si modalitati de iesire din patrimoniu. Imobilizrile necorporale sunt reprezentate de activele identificabile nonmonetare, fr form material concret, de inute n vederea utilizrii, n scopul nchirierii acestora ter ilor etc. ntr-o alt exprimare, imobilizrile necorporale sunt acele valori economice de investi ii, fr form material concret, nregistrate ca atare, dup ndeplinirea celor trei condi ii impuse pentru recunoaterea lor, i anume: - identificabilitatea; - controlul; - beneficiile economice viitoare. Identificabilitatea reprezint condi ia ce presupune ca imobilizarea necorporal s fie identificabil clar fa de fondul comercial, adic s poat fi vndut, nchiriat, schimbat sau societatea s se poat lipsi de beneficiile economice viitoare ce pot fi atribuite imobilizrii necorporale, fr ca s se lipseasc de beneficiile economice viitoare ce apar ca rezultat al utilizrii altor active ce sunt utilizate n cadrul aceleiai activit i aductoare de venituri.

Controlul asupra imobilizrii necorporale presupune: a) ob inerea de ctre societate a unor beneficii economice viitoare din utilizarea sa; b) restric ionarea accesului altor persoane fizice/juridice la beneficiile respective. Beneficiile economice viitoare se concretizeaz fie n venituri rezultate ca urmare a vnzrii produselor ori serviciilor, fie ca urmare a unor reduceri de cost. n baza standardelor interna ionale de contabilitate imobilizrile necorporale sunt recunoscute numai dac ndeplinesc cumulativ condi iile: - se estimeaz c beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizrii necorporale vor fi ob inute de societate; - costul imobilizrii necorporale poate fi evaluat n mod concret. Eviden a contabil a imobilizrilor necorporale se realizeaz cu ajutorul conturilor din grupa 20, Imobilizri necorporale, care include mai multe conturi sintetice de gradul I. Conturile de concesiuni, brevete, licen e, mrci comerciale, alte drepturi i valori asimilate, respectiv, fond comercial sunt structurate n dou conturi sintetice de gradul II. Toate conturile eviden iate cu ajutorul conturilor din grupa 20 Imobilizri necorporale sunt conturi de activ. Acestea se debiteaz cu valoarea imobilizrilor necorporale intrate i se crediteaz cu valoarea imobilizrilor necorporale amortizate sau neamortizate la scoaterea din gestiune a acestor imobilizri, prin vnzare sau atunci cnd ele nu mai aduc beneficii economice viitoare. Soldul debitor al conturilor reprezint valoarea imobilizrilor necorporale existente. Intrarea n patrimoniul unei societ i a imobilizrilor necorporale se realizeaz prin urmtoarele ci: - achizi ii separate de active necorporale: costul imobilizrilor necorporale este reprezentat de pre ul de cumprare al acestora, de taxele i impozitele nerecuperabile, precum i de orice cheltuial necesar pregtirii acestora pentru folosire (sconturile comerciale i rabaturile sunt excluse); - achizi ii n combinri de ntreprinderi: costul imobilizrilor necorporale este dat de valoarea sa just la data achizi iei (dac nu poate fi stabilit pre ul de vnzare curent sau nu poate fi luat n calcul pre ul celei mai recente tranzac ii similare, valoarea just este reprezentat de suma pe care societatea ar trebui s o plteasc pentru imobilizarea necorporal, la data achizi iei, ntr-o tranzac ie ntre pr i neafine); - achizi ii prin intermediul subven iilor bugetare: costul imobilizrii necorporale este reprezentat fie la valoarea sa just, fie la valoarea nominal la care se adaug cheltuielile efectuate cu pregtirea imobilizrii, n vederea utilizrii sale; - schimburi de imobilizri necorporale: costul imobilizrii necorporale primite este dat de valoarea just a imobilizrii necorporale sau a unui alt activ cedat la schimb, corectat cu valoarea oricrui numerar sau echivalent de numerar transferat; - imobilizri necorporale produse n cadrul societ ii prin resurse proprii. n vederea precizrii dac imobilizarea necorporal este sau nu recunoscut, procesul de ob inere a acesteia este mpr it n dou faze. Dac imobilizarea necorporal este ob inut din prima faz, faza de cercetare, aceasta nu este recunoscut, deoarece nu pot fi evaluate beneficiile economice viitoare. Rezult c toate costurile generate de ob inerea imobilizrii necorporale conduc la creterea cheltuielilor societ ii. Imobilizarea necorporal provenit din a doua faz, faza de dezvoltare este recunoscut dac ndeplinete o serie de condi ii, precum: finalizarea imobilizrii necorporale, astfel nct aceasta s fie generatoare de beneficii economice viitoare, evaluarea corect a cheltuielilor efectuate etc. Costul unei imobilizri necorporale realizate prin resurse proprii este reprezentat de cheltuielile cu materialele i serviciile consumate, respectiv folosite pentru producerea sa, de salariile personalului implicat n activitatea produc iei, generatoare a imobilizrii respective, precum i de orice alte cheltuieli ce pot fi atribuibile generrii imobilizrii necorporale. Acest cost este recunoscut de la data cnd imobilizarea necorporal ntrunete condi iile de recunoatere; - cheltuielile de constituire ocazionate de nfiin area societ ii ce includ costurile de secretariat, costurile juridice, cheltuielile cu activit ile promo ionale i de publicitate etc., cu condi ia recunoaterii acestora; - aporturi n natur la capitalul social; costul este dat de valoarea just a imobilizrii necorporale aportate:

- intrri cu titlu gratuit (prin dona ie); costul este dat, de asemenea, de valoarea just a imobilizrii necorporale aportate. Unele active necorporale se regsesc pe sau n suporturi fizice. Pentru a trata un activ ce con ine att elemente corporale, ct i elemente necorporale, ca activ corporal sau ca activ necorporal, se impune determinarea gradului de semnifica ie a elementelor cuprinse. Rezult: - dac gradul de semnifica ie a elementelor corporale este superior gradului de semnifica ie a elementelor necorporale, activul este tratat ca activ corporal; - n caz contrar, activul este tratat ca activ necorporal. Imobilizrile necorporale sunt supuse amortizrii. Prin amortizare se n elege alocarea sistematic a costului unui activ (sau alt sum substituit costului) de-a lungul perioadei de timp de utilizare a imobilizrii necorporale, mai pu in valoarea sa rezidual (suma net pe care societatea se ateapt s-o ob in la sfritul duratei de via utile a imobilizrii necorporale, dup deducerea cheltuielilor pentru vnzare a acesteia). Eviden a contabil a amortizrii imobilizrilor necorporale se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 28 Amortizri privind imobilizrile, cont sintetic de gradul I, 280 Amortizri privind imobilizrile necorporale. Acest din urm cont este structurat n mai multe conturi sintetice de gradul II. Conturile de eviden a amortizrii imobilizrilor necorporale se crediteaz cu valoarea amortizrii imobilizrilor necorporale i se debiteaz cu amortizarea aferent imobilizrilor vndute sau scoase din activ. Standardele interna ionale de contabilitate prevd ca o imobilizare necorporal s fie amortizat pe perioada duratei de via cel mai bine estimat, presupunnd, totodat, c este pu in probabil ca durata de via (perioada de-a lungul creia societatea se ateapt s utilizeze imobilizarea necorporal) a unei imobilizri necorporale s fie mai mic de 20 de ani. n situa ia n care se estimeaz c durata de via a unei imobilizri este mai mare de 20 de ani, amortizarea se va calcula pe durata de via estimat, indiferent de numrul de ani. Perioada de amortizare este revizuibil la finele fiecrui exerci iu financiar. Ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor necorporale se constituie n situa ia n care se constat o pierdere de valoare, cu caracter reversibil, pentru orice imobilizare necorporal, mai pu in cheltuielile de constituire. Eviden a contabil a ajustarilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 29 Ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor , cont sintetic de gradul I 290 Ajustari pentru deprecierea imobilizrilor necorporale. Constituirea ajustarilor pentru depreciere este consecin a aplicrii principiului pruden ei, care presupune contabilizarea oricrei pierderi probabile. n urma comparrii valorii de inventar cu valoarea de intrare a imobilizrilor necorporale, n cazul n care se constat c valoarea de inventar este mai mic, pentru pierderea de valoare, atunci cnd se stabilete c aceasta are un caracter reversibil, se constituie o ajustare. Conturile de ajustari pentru deprecierea imobilizrilor necorporale se crediteaz cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere i se debiteaz cu sumele ce reprezint diminuri sau anulri de ajustari. Ajustarile pentru depreciere se constituie, de regul, la finele unui exerci iu financiar. Ele, dup constituire, sunt supuse analizrii i regularizrii astfel: - prin debitul contului de cheltuieli, n cazul majorrii ajustarii; - prin creditul contului de venituri, cnd ajustarea trebuie diminuata sau anulata, respectiv cnd acesta devine par ial sau total fr obiect. Scoaterea din gestiunea unei societ i a imobilizrilor necorporale se realizeaz prin nstrinare (prin vnzare, prin punerea la dispozi ia unui ter cu titlu gratuit, prin schimb etc.) sau atunci cnd nu se mai ateapt ob inerea unui beneficiu economic viitor din folosin a sau nstrinarea lor ulterioar.

Contabilitatea imobilizarilor corporale

Imobilizrile corporale sunt bunurile i valorile economice de inute de o societate pentru a fi utilizate n activit ile productive, pentru a fi nchiriate ter ilor i care pot fi folosibile pe parcursul a mai multor exerci ii financiare. Imobilizrile corporale cuprind terenurile i amenajrile de terenuri, pe de o parte, i mijloacele fixe, pe de alt parte. Terenurile i mijloacele fixe sunt recunoscute ca imobilizri corporale, dac este posibil generarea ctre societate de beneficii economice viitoare aferente lor i dac costul acestora poate fi evaluat n mod credibil. n situa ia n care o societate achizi ioneaz terenuri i mijloace fixe n scopul de a spori gradul de protec ie a mediului, ele pot fi nregistrate ca imobilizri corporale, chiar dac nu se ob in n mod direct beneficii economice viitoare. Aceasta, ntruct se consider c imobilizrile corporale respective contribuie direct la ob inerea beneficiilor economice viitoare de ctre alte active. n categoria mijloacelor fixe se includ construc iile, instala iile tehnice, mijloacele de transport, animalele, planta iile, mobilierul, aparatura birotic, echipamentele de protec ie a valorilor umane i materiale etc. Eviden a contabil a terenurilor i amenajrilor acestora se ine cu ajutorul contului de activ 211 Terenuri i amenajri de terenuri, de ctre dou conturi de gradul II, conturi ce reflect separat terenurile, respectiv amenajrile de terenuri. Contul Terenuri i amenajri de terenuri se debiteaz cu valoarea terenurilor achizi ionate, a celor reprezentnd aport la capital sau rezultate din schimb de active cu valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit, precum i cu valoare la cost de produc ie a amenajrilor de terenuri realizate de societate. Se crediteaz cu valoarea terenurilor cedate amortizate, cu valoarea terenurilor aportate, retrase etc. Potrivit legisla iei romneti, prin mijloc fix se n elege obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaz ca un ntreg, care ndeplinete cumulativ condi iile de a avea o valoare mai mare dect limita stabilit de lege, o durat normal de utilizare mai mare de un an i ndeplinete criteriile de recunoatere ca imobilizare corporal. Contabilitatea analitic a mijloacelor fixe se ine pe fiecare obiect de eviden . Eviden a existen ei i micrii mijloacelor fixe se ine cu ajutorul conturilor: 212 Construc ii; 213 Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii; 214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor materiale i umane i alte active corporale. Aceste conturi au func ie contabil de activ: se debiteaz cu valoarea mijloacelor fixe achizi ionate, realizate din produc ie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport la capitalul social, ob inute prin schimb de active, precum i cu valoarea cheltuielilor ulterioare aferente mijloacelor fixe recunoscut ca imobilizare corporal; se crediteaz cu valoarea mijloacelor fixe cedate sau scoase din activ pe orice cale. La intrarea n patrimoniu terenurile i amenajrile de terenuri, respectiv mijloacele fixe sunt evaluate i nregistrate la valoarea de intrare prin care se n elege: - costul de achizi ie pentru terenurile i mijloacele fixe achizi ionate cu titlu oneros. Acest cost este reprezentat de pre ul de cumprare, taxele vamale, taxele nerecuperabile i de toate cheltuielile efectuate pentru punerea n func iune a imobilizrii corporale; - costul de produc ie pentru mijloacele fixe produse de societate. Cheltuielile reprezentnd rebuturi, manoper sau alte resurse peste limitele considerate normale nu sunt incluse n costul de produc ie; costul de produc ie cuprinde cheltuielile cu consumul bunurilor necesare realizrii mijloacelor fixe, salariile personalului angajat n producerea lor, alte cheltuieli; - valoarea just a imobilizrii corporale achizi ionate prin schimbul total sau par ial cu alt activ. Aceasta este reprezentat de valoarea just a activului cedat, valoare care este corectat cu valoarea eventualei sume transferate n numerar sau echivalent numerar; - valoarea actual sau valoarea de aport pentru acele mijloace fixe intrate n patrimoniu cu titlu gratuit sau ca aport la capitalul social; - valoarea rezultat n urma reevalurii imobilizrilor corporale. n cazul terenurilor i cldirilor, valoarea reevaluat este reprezentat de valoarea lor de pia , valoare stabilit de evaluatori autoriza i. n cazul mijloacelor fixe, valoarea reevaluat este reprezentat, de asemenea, de valoarea lor de pia sau de costul de nlocuire, mai pu in

amortizarea corespunztoare. Dac un element de natura imobilizrilor corporale este reevaluat, obligatoriu vor fi evaluate toate elementele ce se cuprind n clasa din care face parte acel element. Imobilizrile corporale pot ncorpora n valoarea lor ini ial toate acele cheltuieli efectuate ulterior, cheltuieli ce se estimeaz c vor conduce la ob inerea de beneficii economice suplimentare, fa de performan ele ini iale ale imobilizrilor corporale respective. Potrivit standardelor de contabilitate, n costul ini ial al mijloacelor fixe se includ i costurile estimate pentru demontarea i mutarea acestora, respectiv costurile de restaurare la finele duratei de via a acestora. Imobilizrile corporale sunt folosite, de regul, pe parcursul ntregii durate de via util a acestora, aducnd societ ii beneficii economice viitoare pe toat aceast durat; din aceast cauz, valoarea amortizabil a imobilizrilor corporale este alocat sistematic, de-a lungul duratei de via util a lor. Ca i n cazul imobilizrilor necorporale, valoarea amortizabil este dat de costul imobilizrii necorporale (sau orice alt valoare substituit costului), mai pu in valoarea rezi-dual (aceasta este, de regul, nesemnificativ i, prin urmare, nu se ia n calcul). La finele oricrui exerci iu financiar se impune revizuirea duratei de via a imobilizrilor corporale: atunci cnd durata de via ce este din nou estimat difer de durata de via estimat ini ial, amortizarea imobilizrilor corporale se efectueaz n func ie de noua estimare. Eviden a contabil a amortizrii imobilizrilor corporale se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 28 Amortizri privind imobilizrile, cont sintetic de gradul I 281, Amortizri privind imobilizrile corporale. Acest cont este mpr it n mai multe conturi sintetice de gradul II, conturi ce se crediteaz cu cheltuielile aferente amortizrii imobilizrilor corporale i se crediteaz cu valoarea amortizrii imobilizrilor corporale vndute sau scoase din activ pe orice cale. Amortizarea imobilizrilor corporale se realizeaz utiliznd una din urmatoarele metode: amortizarea linear, amortizarea degresiv i amortizarea accelerat. Ajustarile pentru deprecierea imobilizrilor corporale se constituie pentru diferen ele constatate ntre valoarea de inventar a imobilizrilor corporale, mai mic, i valoarea de intrare a acelorai elemente de imobilizri, mai mare. Imobilizrile corporale, pentru care s-au constituit ajustari pentru depreciere, pentru pierderea de valoare cu caracter reversibil constatat, sunt men inute n contabilitate la valoarea lor de intrare. Eviden a contabil a ajustarilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 29 Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor, cont sintetic de gradul I 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizrilor corporale; acest din urm cont este structurat n patru conturi sintetice de gradul II, conturi corespunztoare conturilor de eviden a imobilizrilor corporale. Se crediteaz cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere i se debiteaz cu acele sume corespunztoare diminurilor sau anulrilor de ajustari. Pentru ajustarile constituite anterior, se impune la finele fiecrui exerci iu financiar analiza i regularizarea lor; aceasta se realizeaz prin debitul contului de cheltuieli, n cazul majorrii ajustarilor deja constituite sau prin creditul contului de venituri, atunci cnd ajustarile constituite se diminueaz sau se anuleaz, deoarece acestea a devenit par ial sau total fr obiect. Conturile de cheltuieli i venituri corespunztoare sunt urmtoarele: 6813 cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizrilor; 7813 venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizrilor Scoaterea din eviden a imobilizrilor corporale se realizeaz o dat cu cedarea i casarea acestora, dar i atunci cnd nu se mai ateapt ob inerea nici unui beneficiu economic viitor din cedarea sau casarea lor.

Metode de amortizare

Metodele de amortizare care se utilizeaz n ara noastr sunt urmtoarele: a) metoda amortizrii lineare; b) metoda amortizrii degresive; c) metoda amortizrii accelerate. a) Metoda amortizrii lineare presupune includerea uniform a valorii amortizabile (costului imobilizrii necorporale) n cheltuielile de exploatare, sumele fiind stabilite propor ional cu durata de via util a imobilizrii necorporale. Utilizarea acestei metode presupune calcularea cotei anuale de amortizare: 100 CA = (%), unde Durata de via util (n ani) CA reprezint cota anual de amortizare. Aceasta se exprim procentual. Exemplu: Se amortizeaz un program informatic ce are o valoare de intrare de 50.000.000 lei pe parcursul duratei de via utile de 5 ani prin metoda amortizrii lineare. 1. Calcularea cotei anuale de amortizare 100 (% ) = 20% CA = 5 ani 2. Calcularea i nregistrarea amortizrii aferente primului an (aceasta corespunde i urmtorilor 4 ani). Amortizarea anual = valoarea de intrare CA = 50.000.000 lei 20% = 10.000.000 lei 6811 = 2808 10.000.000 lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea altor privind amortizarea imobilizri necorporale imobilizrilor b) Metoda amortizrii degresive presupune includerea n cursul primelor exerci ii financiare a utilizare a imobilizrilor corporale a unei amortizri mrite, urmnd ca, de la un anumit moment, amortizarea s se determine prin utilizarea metodei de amortizare lineare. Amortizarea degresiv const n multiplicarea cotei de amortizare cu unul din urmtorii coeficien i: 1,5 dac durata de via util a imobilizrii necorporale este cuprins ntre 2-5 ani inclusiv; 2,0 dac durata de via util a imobilizrii necorporale este cuprins ntre 5-10 ani inclusiv; 2,5 dac durata de via util a imobilizrii necorporale este mai mare de 10 ani. Determinarea amortizrii degresive presupune parcurgerea urmtoarelor etape: 1) calcularea cotei de amortizare anuale: 100 CA = (%) Durata de via util (n ani) 2) ncadrarea duratei de via util a imobilizrii corporale n intervalele prezentate anterior i stabilirea coeficientului de multiplicare; 3) aplicarea coeficientului de multiplicare corespunztor la cota de amortizare anual; 4) aplicarea cotei de amortizare rezultate, la valoarea rmas pn n anul n care amortizarea anual este mai mic sau egal dect cu amortizarea anual linear, calculat pentru durata de via util rmas; 5) calcularea amortizrii prin metoda linear ncepnd cu anul n care se realizeaz condi ia prezentat anterior, pn la amortizarea integral a imobilizrii necorporale. c) Metoda amortizrii accelerate presupune includerea pe cheltuieli cu amortizarea, n primul an de via util a unei imobilizri necorporale a unei amortizri de pn la 50%, inclusiv din valoarea de intrare. Ulterior, se va aplica metoda amortizrii lineare. Folosirea acestei metode presupune acceptul organelor fiscale.

Contabilitatea imobilizarilor financiare

n categoria imobilizrilor financiare se includ titlurile de participare, alte titluri imobilizate i crean ele imobilizate. Titlurile de participare care se prezint sub o form foarte variat sunt acele titluri care prin natura lor nu sunt investi ii foarte lichide i sunt de inute pentru o perioad mai mare de un an. Acestea sunt de inute, n primul rnd, pentru a se putea executa o influen semnificativ sau un control asupra societ ilor emitente, dar sunt aductoare i de venituri (ce mbrac forma dividendelor). n categoria altor titluri imobilizate se includ titlurile achizi ionate de societate sau primite ca aport, a cror de ineri au ca scop ob inerea de venituri din dividende. Aceste titluri sunt de inute, de asemenea, pentru o perioad de mai mult de un an. Crean ele imobilizate eviden iaz mprumuturile acordate filialelor sau altor societ i pe termen lung, ac iunile proprii, atunci cnd exist inten ia de conservare a acestora pentru o perioad mai mare de un an, dobnzile aferente mprumuturilor acordate etc.

Imobilizrile financiare sunt eviden iate n contabilitate cu ajutorul conturilor de activ cuprinse n grupa 26 Imobilizri financiare. n cadrul acestei grupe eviden a vrsmintelor de efectuat pentru imobilizri financiare se realizeaz cu ajutorul contului de pasiv 269.
La data intrrii n patrimoniul societ ii titlurile sunt evaluate la costul de achizi ie. Cu ocazia inventarierii titlurilor de participare, se stabilete valoarea actual sau de utilitate a fiecrei categorii de titluri de participare sau alte titluri imobilizate. Valoarea de utilitate pentru titlurile cotate pe pia a bursier este reprezentat de cursul mediu al ultimei luni. Valoarea de utilitate pentru titlurile necotate este dat de valoarea probabil de negociere. n urma inventarierii se stabilete, de asemenea, i valoarea de utilitate a crean elor imobilizate, aceasta fiind reprezentat de valoarea probabil de ncasare. Pentru diferen a de valoare constatat n minus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare a imobilizrilor financiare, se constituie o ajustare pentru pierderea de valoare. n perioadele urmtoare, la finele fiecrui exerci iu financiar sau la ieirea din patrimoniu a imobilizrilor financiare se realizeaz analiza i regularizarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare constituite anterior: - n situa ia n care deprecierea este superioar ajustarii constituite, se suplimenteaz ajustarea; - n cazul n care deprecierea constatat este inferioar ajustarii constituite, diferen a se deduce din ajustarea constituita i se nregistreaz la venituri; - cu ocazia anulrii unei ajustari ca rezultat al ieirii din patrimoniu a imobilizrilor financiare, ajustarile constituite se vireaz la venituri. Eviden a contabil a ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din cadrul grupei de conturi 296. Se crediteaz cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustarilor i se debiteaz cu sumele ce reprezint diminuarea sau anularea ajustarilor constituite. nregistrrile contabile privind constituirea, suplimentarea, diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizrilor financiare sunt urmtoarele: a) constituirea provizionului pentru depreciere: 6863 = 296 Cheltuieli financiare Ajustari pentru pierderea privind ajustarile pentru de valoare a imobilizrilor pierderea de valoare a financiare imobilizrilor financiare b) suplimentarea provizionului pentru depreciere idem a) c) diminuarea provizionului pentru depreciere 296 = 7863 Ajustari pentru pierderea Venituri financiare din de valoare a imobilizrilor ajustari pentru pierderea

ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare d) anularea provizionului pentru depreciere idem c) La ieirea din patrimoniu, titlurile de participare i alte titluri imobilizate sunt evaluate la valoarea lor de intrare, inndu-se cont de eventualele ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare constituite. Pentru titlurile de participare sau alte titluri imobilizate de inute, care au acelai emitent i care au fost nregistrate n contabilitate la date i implicit la costuri diferite, scoaterea din gestiune se face utiliznd metoda costului mediu ponderat sau metoda FIFO (primul intrat primul ieit). La ieirea din gestiune, diferen ele dintre valorile nete ncasate (de ncasat) prin vnzare i valorile de intrare ale titlurilor, se nregistreaz la venituri sau cheltuieli, dup caz. Cuvinte cheie : imobilizari necorporale, identificabilitatea, controlul, beneficiile economice viitoare, achizitii separate de active, achizitii in combinari de intreprinderi, amortizare, valoare reziduala, durata de viata utila, imobilizari corporale, cost de achizitie, cost de productie, valoarea justa, valoarea actuala, metoda amortizarii liniare, metoda amortizarii accelerate, metoda amortizarii degresive, imobilizari financiare. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.43-70).

de valoare a imobilizrilor financiare

IV. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie Obiectivul acestui capitor este acela de evidentiere a notiunilor de stocuri si productie de gestiune.
Contabilitatea stocurilor i produc iei n curs de execu ie asigur eviden a acelor active de inute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activit ii, eviden a activelor n curs de produc ie ce urmeaz a fi vndute, precum i eviden a activelor sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul productiv al unei societ i. Eviden a contabil a bunurilor de natura stocurilor i produc iei n curs de execu ie se ine cu ajutorul conturilor din clasa 3 Conturi de stocuri i produc ie n curs de execu ie, conturi de activ. Se debiteaz cu valoarea stocurilor intrate n gestiunea societ ii prin achizi ionare de la furnizori, aportate de ctre ac ionari sau asocia i, realizate din produc ie proprie etc. i se crediteaz cu valoarea stocurilor ieite din gestiunea societ ii prin consum sau prin orice alt modalitate. La intrarea n patrimoniu, stocurile sunt evaluate i nregistrate n contabilitate la valoarea contabil (valoarea de intrare) care este reprezentat de: costul de achizi ie, pentru bunurile achizi ionate cu titlu oneros. Acesta cuprinde pre ul de cumprare, taxele de import, taxele nerecuperabile, costurile de transport, manipulare, orice alte costuri atribuibile direct achizi iei acestora. Taxa pe valoarea adugat se include n costul de achizi ie numai n situa ia n care acesta nu este recuperabil (cazul societ ilor nepltitoare de TVA); costul de produc ie pentru bunurile ob inute din produc ie proprie. Acesta se compune din costurile direct aferente bunurilor produse (cheltuielile directe de produc ie), din alocarea sistematic a costurilor de produc ie indirecte ce rmn relativ constante fa de nivelul produc iei (amortizarea, ntre inerea sec iilor i utilajelor, costul cu conducerea i administrarea sec iilor etc.), precum i din

alocarea sistematic a acelor costuri indirecte de produc ie ce variaz direct propor ional cu nivelul produc iei (costul indirect cu materii prime, materiale, cu for a de munc etc.); valoarea de aport, pentru bunurile ce reprezint aport la capitalul social. Pierderile de materiale, manopera nregistrat peste limitele normal admise pentru producerea bunurilor de natura stocurilor, costurile de desfacere, cheltuielile de depozitare (cu excep ia cazurilor cnd sunt necesare procesului de produc ie) etc. nu se includ n costul stocurilor, ci sunt incluse direct n cheltuieli. Reglementrile contabile permit ca stocurile din cumprri sau produc ie proprie s fie evaluate i la pre uri standard, pe baza pre urilor medii ale bunurilor respective (denumite pre uri de nregistrare), eviden iindu-se distinct diferen ele de pre fa de costul standard de achizi ie sau de produc ie, dup caz. Bunurile de natura stocurilor i produc iei n curs de execu ie pot intra n societate i prin alte modalit i: dup ce au fost prelucrate de ter i; plusuri constatate la inventar; prin scoaterea din func iune a unor mijloace fixe sau prin declasarea altor bunuri. Uneori, pentru achizi iile de bunuri de natura stocurilor se acord reduceri. Aceste reduceri mbrac form comercial i/sau financiar. Reducerile comerciale se ntlnesc sub form de rabaturi, remize i risturne. Rabaturile se practic asupra pre ului de vnzare, pentru defectele de calitate constatate la bunurile achizi ionate. Pentru vnzri superioare volumului stabilit sau atunci cnd societatea cumprtoare prezint o importan deosebit pentru furnizor, se acord remize. n fine, risturnele sunt reduceri de pre ce se determin avnd n vedere ansamblul de opera ii efectuate cu societatea cumprtoare n cadrul unui interval de timp determinat. n situa ia n care societatea cumprtoare achit datoriile sale nainte de termenul scadent, aceasta poate beneficia de reduceri financiare (acestea mbrac forma sconturilor de decontare). Ambalajele sunt acele bunuri de natura stocurilor destinate mpachetrii (transportrii) de produse/mrfuri, livrate clien ilor cu ocazia cumprrii de ctre acetia a produselor/mrfurilor respective. Pentru deprecierea materiilor prime, materialelor, produc iei n curs de execu ie, stocurilor aflate la ter i, mrfurilor, ambalajelor sau animalelor, la sfritul exerci iului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie ajustari pentru depreciere, pe seama cheltuielilor. La finele fiecrui exerci iu financiar urmtor sau la ieirea din patrimoniul societ ii, a bunurilor de natura stocurilor pentru care s-au constituit ajustari pentru depreciere, ajustarile constituite se suplimenteaz, diminueaz sau se anuleaz, dup caz. Eviden a contabil a ajustarilor pentru depreciere se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 39 Provizioane pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie. Aceste conturi se crediteaz cu valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor i a produc iei n curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de provizioane, pe seama cheltuielilor de exploatare i se debiteaz cu sumele ce reprezint diminuarea sau anularea provizioanelor pentru depreciere. Soldul conturilor reprezint valoarea ajustarilor r existenta la finele perioadei. Constituirea, suplimentarea, diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor i a produc iei n curs de execu ie presupune urmtoarele nregistrri contabile: 1. Constituirea ajustarilor pentru depreciere: 6814 = 39 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru depreci-erea privind ajustarile pentru stocurilor i a produc- iei n deprecierea activelor circulante curs de execu ie 2. Suplimentarea ajustarilor pentru depreciere: idem 1 3. Diminuarea ajustarilor pentru depreciere: 39 = 7814

Ajustari pentru depreci-erea Venituri din ajustari pentru stocurilor i a produc iei n deprecierea activelor curs de execu ie circulante 4. Anularea ajustarilor pentru depreciere idem 3 Ieirea bunurilor de natura stocurilor se realizeaz prin consum, prin vnzare, transmiterea spre prelucrare ctre ter i. De asemenea, sunt asimilate ieirilor i lipsurile constatate la inventar. Pentru bunurile fungibile (bunurile care n interiorul fiecrei categorii nu sunt identificabile n mod unitar, dup intrarea n gestiunea societ ii), standardele inter-na ionale de contabilitate recomand utilizarea uneia dintre urmtoarele metode de evaluare: metoda costului mediu ponderat (CMP); metoda primei intrri primei ieiri (FIFO); metoda ultimei intrri primei ieiri (LIFO). Costul mediu ponderat se poate calcula dup fiecare intrare sau lunar, ca raport ntre valoarea total a stocului ini ial, plus valoarea intrrilor n stoc i cantitatea existent n stocul ini ial, plus cantit ile intrate n stoc. Metoda primei intrri primei ieiri (FIFO) presupune scoaterea din gestiunea societ ii a bunurilor de natura stocurilor aferente primei intrri. Pe msura epuizrii bunurilor de natura stocurilor intrate prima dat, bunurile ieite din gestiunea societ ii sunt evaluate la costul de achizi ie/produc ie al celei de a doua intrri etc. Metoda ultimei intrri primei ieiri presupune scoaterea din gestiunea societ ii a bunurilor de natura stocurilor aferente ultimei intrri. O dat cu epuizarea acestora sunt scoase bunurile aferente intrrii anterioare etc. Evaluarea stocurilor identificabile (reprezentate de bunurile individualizate pentru fiecare articol n parte) se realizeaz n mod individual. Cuvinte cheie : stocuri si productie in curs de executie, rabaturi, remise, risturnuri, ajustari pentru depreciere, cost mediu ponderat, metoda primei intrari-primei iesiri, metoda ultimei intrari- primei iesiri. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.71-88).

V. Contabilitatea tertilor Obiectivul capitolului este acela de prezentare a categoriilor de terti cu care societatea intra in legatura pe parcursul functionarii sale (clienti, furnizori, bugetul statului etc.).
Contabilitatea ter ilor asigur eviden a datoriilor i crean elor unei societ i comerciale n rela iile sale cu furnizorii, clien ii, personalul, asigurrile sociale, bugetul statului etc. Datoriile i crean ele unei societ i eviden iate cu ajutorul contului din clasa 4 Conturi de ter i mbrac forma datoriilor i crean elor pe termen scurt (cu termen de decontare mai mic de un an). Prin datorii pe termen scurt se n elege totalitatea fondurilor furnizate de ter ii societ ii, societatea avnd obliga ia de a efectua o presta ie sau de a acorda un echivalent valoric. n schimb, prin crean e pe termen scurt se n elege totalitatea valorilor economice avansate de societate ter ilor, de la care urmeaz a se primi o sum de bani sau un echivalent valoric (o lucrare, un serviciu etc.). Conturile cu ajutorul crora se eviden iaz datoriile pe termen scurt sunt conturi de pasiv; ele se crediteaz cu datoriile societ ii fa de ter i i se debiteaz cu sumele pltite acestora; prezint sold creditor, sold ce reprezint datoriile rmase de pltit. Conturile de eviden a crean elor pe termen scurt au func ie contabil de activ; se debiteaz o dat cu crearea crean elor fa de ter i i se crediteaz n momentul ncasrii de sume de bani sau a

primirii altor echivalente n contul crean elor existente. Soldul este debitor i reprezint crean ele de ncasat de inute de societate fa de ter i. Conturile de ter i asigur eviden a opera iunilor cu furnizorii, clien ii, personalul societ ii, cu asigurrile, protec ia social, cu bugetul statului, cu diferitele fonduri, cu debitorii i creditorii diveri. Totodat, eviden iaz decontrile n cadrul grupului i cu asocia ii, decontrile n cadrul unit ii, conturile de regularizare i asimilate, precum i provizioanele pentru deprecierea crean elor. Contabilitatea furnizorilor asigur nregistrarea opera iunilor unei societ i cu privire la achizi ia de active imobilizate, active circulante (materii prime, materiale etc.), la executarea i prestarea de ctre ter i a unor lucrri sau servicii. Eviden a contabil a decontrilor cu furnizorii se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din cadrul grupei 40 Furnizori i conturi asimilate. Efectele de comer sunt titluri negociabile, care ncorporeaz un drept de crean al de intorului fa de emitentul acestora. Acestea sunt crean e pe termen scurt i cuprind: cecul barat; biletul la ordin; cambia; warantul etc. Contabilitatea decontrilor cu clien ii asigur eviden a decontrilor cu clien ii interni i externi pentru produse, semifabricate, mrfuri etc. vndute, lucrri executate i servicii prestate pe baz de facturi. Eviden a contabil a decontrilor cu clien ii se ine cu ajutorul conturilor de activ din cadrul grupei 41 Clien i i conturi asimilate. Efectele comerciale de primit pot fi scontate. Banca poate achizi iona aceste efecte comerciale, ea cumprnd dreptul de crean ncorporat n ele, contra unei sume de bani mai mici dect valoarea acestora (diferen a dintre cele dou valori poart denumirea de agio i revine bncii). Diferen a dintre valoarea nominal a efectelor comerciale de primit i agio poart denumirea de valoare scontat. Agio este dat de suma dintre valoarea scontului i comisionul variabil asimilabil scontului. Pre ul for ei de munc, precum i expresia valoric a pr ii din venitul na ional care este destinat consumului individual, direct al angaja ilor poart denumirea de salariu. Mrirea salariului este stabilit prin negociere ntre angajatori i angaja i, pe baza cadrului general reprezentat de contractul colectiv de munc i pe baza cadrului individual reprezentat de contractul individual de munc. Societ ile comerciale pot utiliza forme de salarizare precum: salarizarea n acord, salarizarea pe baz de cote procentuale din veniturile realizate din produc ia ob inut, salarizarea n regie sau dup timpul efectiv lucrat. La nivelul individual salariul se stabilete pornind de la salariul tarifar minim pe ar pentru un lucru de 170 de ore, n medie, pe lun i a unui tarif orar minim pe ar. Re inerile suportate de angajat sunt: - contribu ia angajatului la asigurrile sociale (9.50%); - contribu ia angajatului la asigurrile sociale de sntate (6.50%); - contribu ia angajatului la fondul de omaj (1%); - impozitul pe salarii (16%); - alte re ineri. Plata drepturilor salariale implic, de asemenea, re ineri suportate de angajator, i anume: - contribu ia angajatorului la asigurrile sociale. Baza lunar de calcul este reprezentat de fondul total de salarii brute lunare realizate de angaja i cu carte de munc i de colaboratorii si, care desfoar activit i pe baz de conven ii civile de prestri servicii i care ob in un venit brut pe an mai mare sau egal cu cinci salarii brute pe economie.

Contribu ia la asigurrile datorate de angajator se determin prin aplicarea urmtoarelor procente la baza de calcul: 19.50% - pentru angajatorii cu condi ii normale de munc; 24.50% - pentru angajatorii cu condi ii deosebite de munc; 29.50% - pentru angajatorii cu condi ii speciale de munc. Dac angajatorul desfoar activit i care sunt ncadrate n mai multe categorii, din punct de vedere al condi iilor de munc, baza impozabil se stabilete pentru fiecare dintre aceste trei categorii; - contribu ia angajatorului la asigurrile sociale de sntate. Baza lunar de calcul este reprezentat de fondul de salarii realizat lunar (inclusiv sumele pltite din acesta pentru concediile medicale). Contribu ia la asigurrile sociale de sntate se determin prin aplicarea coeficientului de 6,5 % la baza de calcul; - contribu ia unit ii la fondul de omaj; se determin prin aplicarea procentului de 2.25% la baza de calcul stabilit pentru plata contribu iei la asigurrile sociale; - contribu ia angajatorului la fondul de accidente si boli profesionale (in functie de codul CAEN al societatii); - contribu ia angajatorului la ITM; presupune virarea la Camera de munc a 0,75% din fondul brut de salarii (dac acesta ine cr ile de munc ale angaja ilor) sau a 0,25% din fondul brut de salarii (dac angajatorul este cel ce ine cr ile de munc); - contributia la fondul unic de asigurari sociale de sanatate; se determina prin aplicarea la fondul de salarii brut a coeficientului de 0.85%. - contributia la fondul creantelor salariale; se determina prin aplicarea la fondul de salarii brut a coeficientului de 0.25%si se suporta din contribu ia unit ii la fondul de omaj. Contabilitatea decontrilor cu personalul, asigurrile sociale i protec ia social se ine cu ajutorul conturilor cuprinse n grupele de conturi 42 Personal i conturi asimilate, respectiv 43 Asigurri sociale, protec ia social i alte conturi asimilate. Eviden a contabil a decontrilor cu bugetul statului se ine cu ajutorul conturilor din grupa 44. Bugetul statului, fonduri speciale i conturi asimilate. Conturile cuprinse n aceast grup sunt urmtoarele: 441 Impozitul pe profit; asigur eviden a decontrilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit; este structurat n dou conturi sintetice de gradul II, i anume: 4411 Impozitul pe profitul curent i 4412 Impozitul pe profit amnat. Potrivit reglementrilor legale privind impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de diferen a dintre venituri i cheltuieli, la care se adaug cheltuielile nedeductibile i se scad deducerile fiscale. Contul 441 Impozitul pe profit se crediteaz cu sumele datorate de societate bugetului, reprezentnd impozitul pe profit curent i cu sumele ce reprezint impozit pe profit amnat; se debiteaz cu sumele virate la bugetul statului sau cu sumele ce trec din categoria impozit pe profit amnat n categoria impozit pe profit curent. 442 Taxa pe valoarea adugat; cu ajutorul acestui cont se ine eviden a decontrilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adugat. n cadrul acestui cont se disting urmtoarele conturi sintetice de gradul II: 444 Impozitul pe salarii; are func ia contabil de pasiv; se crediteaz cu sumele datorate bugetului reprezentnd impozit pe salarii re inut din drepturile salariale revenite angaja ilor, colaboratorilor sau impozit suplimentar (datorat de o societate pentru depirea fondului de salarii admisibil) i se crediteaz cu sumele virate la buget; 445 Subven ii; este un cont de activ; se debiteaz cu sumele alocate de la buget sau alte organisme pentru investi ii sau pentru acoperirea diferen elor de pre la unele produse de baz, creditndu-se cu sumele reprezentnd subven ii ncasate. 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate; are func ie contabil de pasiv i ine eviden a decontrilor cu bugetul statului sau bugetele locale privind accize, taxe vamale, impozitul pe cldiri, terenuri etc.; 447 Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate; are, de asemenea, func ie contabil de pasiv i ine eviden a datoriilor i vrsmintelor efectuate ctre, fondul de solidaritate al persoanelor cu handicap, Camera de munc etc.

448 Alte datorii i creante n bugetul statului; este cont bifunc ional care ine eviden a sumelor reprezentnd salarii neridicate, prescrise, amenzi i penalit i etc. Mrimea impozitului pe profit se stabilete prin aplicarea cotei de 16%asupra profitului impozabil. Documentele de stabilire lunar a taxei pe valoarea adugat colectat i deductibile sunt reprezentate de registrele auxiliare Jurnalul pentru vnzri i Jurnalul pentru cumprri. Aceste jurnale se ntocmesc pe baza datelor cuprinse n facturile i chitan ele fiscale. Societ ile pltitoare de tax pe valoarea adugat sunt obligate s ntocmeasc i s depun deconturile lunare privind situa ia acestei taxe. La finele fiecrei luni se compar soldul conturilor 4426 TVA deductibil cu soldul contului 4427 TVA colectat. Pot apare trei situa ii:
a) sold cont b) sold cont c) sold cont 4426 4426 4426 > < = sold sold sold cont cont cont 4427 4427 4427 TVA de recuperat TVA de plat societatea nu are TVA de plat i nici TVA de recuperat

n categoria Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate se includ sumele reprezentnd taxe vamale, comisioane vamale, accize, impozit pe cldiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea mijloacelor de transport, a mijloacelor de publicitate, afiaj i reclam, taxele de timbru etc.. n cazul n care societatea achizi ioneaz din import bunuri ce servesc la produc ia altor bunuri, la executarea de lucrri sau prestarea de servicii, taxele vamale, comisioanele vamale i accizele sunt ncorporate n costul de achizi ie al bunurilor. % 2 Conturi de imobilizri 3 Costuri de stocuri i produc ie n curs de execu ie = 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate

n cazul contului 446 Alte impozite ,taxe i vrsminte asimilate se deschid conturi analitice pentru fiecare impozit i tax datorat(). Atunci cnd societatea achizi ioneaz bunuri ce nu ndeplinesc condi ia prezentat mai sus sau cnd se eviden iaz toate celelalte categorii de impozite i taxe reliefate anterior, contul de coresponden al acestor taxe i impozite datorate (taxe vamale, accize etc.) este contul 635 Cheltuieli cu alte impozite i taxe. n cadrul contului 447 Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate se impune crearea de conturi analitice pentru fiecare tip de datorie. Consider c similar se impune crearea de conturi analitice i la contul de cheltuieli corespunztor, asigurndu-se astfel o corela ie ntre cheltuial i elementul su de decontare. Amenzile, penalit ile i majorrile aferente acestora, n caz de neplat, sumele ncasate reprezentnd un plus din alte datorii i crean e, sunt eviden iate cu ajutorul contului de eviden a altor datorii i crean e n bugetul statului, care poart aceast denumire. Crean ele societ ii privind amenzile i penalizrile pretinse, ce au la baz o hotrre judectoreasc, viznd debitele provenite din pagube materiale, privind vnzrile de bunuri, altele dect cele ce reprezint rezultat al obiectului de activitate al unei societ i sunt eviden iate cu ajutorul contului de activ 461 Debitori diveri. Acest cont se debiteaz cu valoarea titlurilor de plasament cedate, cu pre ul de vnzare al elementelor de activ cedate, cu valoarea debitelor reactivate, cu suma mprumuturilor ob inute la valoarea de rambursare a obliga iunilor emise etc. Se crediteaz cu valoarea debitelor ncasate, cu valoarea debitelor sczute din eviden a contabil a societ ii, ca urmare a insolvabilit ii etc.

Datoriile societ ii fa de ter i aferente unor titluri executorii, aferente achizi ionrii de valori mobiliare de plasament etc. sunt eviden iate cu ajutorul contului de pasiv 462 Creditori diveri. Acest cont se crediteaz cu datoriile privind achizi ionarea titlurilor de plasament, cu sumele ncasate, dar necuvenite etc., debitndu-se cu sumele achitate creditorilor, cu sconturile ob inute de la clien i etc. n cadrul unei societ i comerciale cheltuielile efectuate i veniturile realizate n perioada curent, dar care privesc perioadele sau execu iile financiare urmtoare, cheltuielile de repartizat pe mai multe exerci ii financiare se eviden iaz cu ajutorul conturilor de regularizare 471 Cheltuieli nregistrate n avans, respectiv 472 Venituri nregistrate n avans. Folosirea conturilor de regularizare este impus de principiul independen ei exerci iilor care presupune delimitarea n timp a veniturilor i cheltuielilor aferente activit ii societ ii, pe msura angajrii lor i a trecerii acestora la rezultatul exerci iilor la care se refer. Contul 471 Cheltuieli nregistrate n avans are func ia contabil de activ; se debiteaz cu cheltuielile privind repara iile capitale neprevizibile, repara iile curente, reviziile tehnice, abonamentele, chiriile, cu cheltuielile constatate la finele unui exerci iu financiar ca fiind aferente exerci iului financiar urmtor, precum i cu valoarea repara iilor capitale efectuate cu for e proprii, constatate ca fiind, de asemenea, aferente exerci iului financiar. Se crediteaz cu sumele repartizate pe cheltuieli, conform scaden arelor. Contul 472 Venituri constatate n avans are func ia contabil de pasiv. Se crediteaz cu veniturile nregistrate n avans /sau de realizat aferente exerci iile financiare viitoare (ncasri din chirii, din vnzri de abonament, din vnzri de locuin e cu plata n rate etc. Se debiteaz cu veniturile nregistrate n avans, repartizate exerci iilor financiare aferente. La intrarea n patrimoniul unei societ i, crean ele sunt evaluate la valoarea lor nominal. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare crean se stabilete valoarea actual, valoare ce se stabilete n func ie de valoarea probabil de ncasat. Cu ocazia comparrii dintre valoarea nominal a crean elor i valoarea de inventar a acestora, se poate ivi una dintre urmtoarele trei situa ii: a) valoarea actual (valoarea de inventar) este mai mare dect valoarea nominal. Plusul de valoare constatat nu se eviden iaz n contabilitate, crean ele fiind men inute la valoarea lor de intrare (valoarea nominal); b) valoarea actual (valoarea de inventar) este mai mic dect valoarea nominal. Minusul de valoare constatat se nregistreaz n contabilitate pe seama constituirii unui provizion pentru deprecierea crean elor. Crean ele sunt men inute n contabilitate la valoarea lor nominal; c) valoarea actual este egal cu valoarea nominal. n acest caz crean ele sunt men inute, de asemenea, la valoarea lor nominal. Ajustarile pentru deprecierea crean elor se constituie pe seama cheltuielilor, de regul, la finele unui exerci iu financiar, cu ocazia inventrii: n perioadele urmtoare, la sfritul exerci iului financiar, sau o dat cu scoaterea din eviden a crean elor, n urma analizrii ajustarilor constituite, se procedeaz, dup cum urmeaz: - atunci cnd deprecierea este superioar ajustarii constituite, se constituie o ajustare suplimentara; - atunci cnd deprecierea constatat este inferioar ajustarii constituite, diferen a se deduce din ajustareaconstituita i se nregistreaz la venituri; - atunci cnd are loc ieirea din patrimoniu a unor crean e pentru care s-au constituit ajustari pentru depreciere, ajustarile respective se anuleaz prin virare la venituri, deoarece au rmas fr obiect, Ajustarile pentru deprecierea crean elor se constituie pentru crean ele a cror recuperare este incert, datorit situa iei financiare precare a clien ilor sau debitorilor diveri sau pentru acele crean e aflate n litigiu. Eviden a contabil a ajustarilor pentru deprecierea crean elor se ine cu ajutorul conturilor din grupa 49 Ajustari pentru depunerea crean elor.

Opera iunile privind constituirea, majorarea, diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea crean elor pot fi contabilizate astfel: a) constituirea ajustarilor pentru depreciere; 6814 = 49 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea ajustarile pentru deprecierea crean elor activelor circulante b) majorarea (suplimentarea) ajustarii constituite anterior: 6814 = 49 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea ajustarile pentru deprecierea crean elor activelor circulante c) diminuarea ajustarii constituite anterior: 49 = 7814 Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru crean elor deprecierea activelor circulate d) anularea ajustarii constituite anterior: 7814 49 = Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru crean elor deprecierea activelor circulate

Cuvinte cheie : terti, datorii pe termen scurt, creante pe termen scurt, efecte de comert, furnizori, clienti, retineri salariale suportate de salariati, retineri salariale suportate de angajator, decontari cu bugetul statului, impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, debitori diversi, creditori diversi, ajustari pentru deprecierea creantelor. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.89133).

VI. Contabilitarea conturilor de trezorerie Obiectivul capitolului este acela insusire a notiunilor de trezorerie prem banca, casa etc.
Contabilitatea trezoreriei asigur eviden a i micarea investi iilor financiare pe termen scurt, a disponibilit ilor bneti din conturile de la bnci, din casieria societ ii, a creditelor bancare pe termen scurt etc. Contabilitatea investi iilor financiare pe termen scurt se ine cu ajutorul conturilor din grupa 50 Investi ii financiare pe termen scurt. n cadrul acestora sunt eviden iate titlurile de valoare (ac iuni, obliga iuni) achizi ionate de societate, n vederea ob inerii unor ctiguri pe termen scurt (sub 1 an). Cu excep ia contului 509 Vrsminte de efectuat pentru investi ii financiare pe termen scurt, toate celelalte conturi din grupa 50 au func ie contabil de activ; se debiteaz cu titlurile de valoare achizi ionate sau rscumprate (cazul ac iunilor proprii) i se crediteaz cu valoarea

contabil a titlurilor scoase din gestiune. Soldul debitor reflect titlurile de valoare (valoarea investi iilor financiare pe termen scurt) aflate n portofoliul unei societ i. Valoarea de intrare a investi iilor financiare pe termen scurt este dat de costul de achizi ie. Vrsmintele de efectuat pentru investi iile financiare pe termen scurt sunt eviden iate cu ajutorul contului de pasiv 509. Vrsminte de efectuat pentru investi ii financiare pe termen scurt, cont ce este structurat n dou conturi sintetice de gradul II; primul ine eviden a vrsmintelor de efectuat aferente investi iilor efectuate la societ i n cadrul grupului, iar al doilea ine eviden a vrsmintelor de efectuat pentru alte investi ii pe termen scurt. Valoarea la inventar a investi iilor financiare pe termen scurt se stabilete n func ie de cotarea sau nu a acestora la bursa de valori (sau pia a secundar). Astfel, titlurile cotate la burs sunt evaluate la valoarea de cotare a acestora din ultima zi a exerci iului financiar. Titlurile necotate sunt evaluate la valoarea probabil de vnzare, valoare ce se stabilete avnd n vedere performan ele financiare ale societ ii emitente de astfel de titluri, pre urile utilizate n tranzac iile efectuate cu astfel de titluri etc. n urma comparrii valorii de inventar cu valoarea de intrare a investi iilor financiare pe termen scurt, pentru minusurile contabile ntre valoarea de inventar (mai mare) i valoarea de inventar (mai mic) se constituie ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie. Eviden a contabil a ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie se ine cu ajutorul conturilor de pasiv din grupa 59 Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie. Aceste conturi se crediteaz cu sumele reprezentnd constituirea sau majorarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie i se debiteaz cu sumele ce reprezint diminuarea sau anularea ajustarilor constituite. Opera iunile contabile de constituire, majorare (suplimentare), diminuare sau anulare a ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie sunt urmtoarele: a) nregistrarea constituirii/suplimentrii provizioanelor pentru depreciere 6864 = 59 Cheltuieli financiare privind Ajustari pentru piederea de ajustarile pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie valoare a activelor circulante b) nregistrarea diminurii/anulrii provizioanelor pentru depreciere 59 = 7864 Ajustari pentru piederea de Venituri financiare din ajustari valoare a conturilor de trezorerie pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare Vnzarea titlurilor de valoare, reprezint modalitatea cea mai frecvent de ieire a acestora din patrimoniul unei societ i. Opera ia de vnzare presupune efectuarea vnzrii propriu-zise a titlurilor (la pre ul de cesiune) i scoaterea lor din gestiune (la valoarea de intrare). Opera iile de ncasri i pl i efectuate de societate cu diverse persoane fizice i/sau juridice, efectuate prin intermediul unei societ i bancare reprezint decontri fr numerar. Contabilitatea decontrilor prin conturile bancare include opera iunile cu valori de ncasat, opera iunile de ncasri i pl i prin contul curent, creditele bancare pe termen scurt i dobnzile aferente. Eviden a contabil se ine cu ajutorul conturilor din grupa 51 Conturi la bnci, i anume: 511 Valori de ncasat; acest cont de active este utilizat pentru eviden ierea valorilor de ncasat (cecuri, bilete la ordin, cambii, waranturi etc.), remise bncii n vederea ncasrii, precum i a efectelor remise spre scontare. n debitul acestui cont se nregistreaz valoarea cecurilor, biletelor de ordin etc., remise bncii n vederea ncasrii sau scontrii. n credit se eviden iaz sumele ncasate. Soldul debitor reprezint valoarea cecurilor, biletelor la ordin etc., remise spre ncasare sau scontare dar nencasate. 512 Conturi curente la bnci; acest cont bifunc ional este utilizat pentru eviden ierea disponibilit ilor n lei i n devize aflate n conturi la bnci, precum i a sumelor n curs de decontare.

Se debiteaz cu sumele depuse din casieria societ ii, cu sumele ncasate prin virament etc., creditndu-se cu pl ile efectuate. Opera iunile bancare n lei se efectueaz utiliznd contul 5121 Conturi la bnci n lei, iar cele n devize utiliznd contul 5124 Conturi la bnci n valut. 518 Dobnzi; cu ajutorul acestui cont bifunc ional se ine eviden a dobnzilor datorate, precum i a dobnzilor de ncasat, aferente creditelor primite de la bnci n conturile curente i disponibilit ilor din conturile curente. Se debiteaz cu dobnzile de ncasat i se crediteaz cu dobnzile datorate. Creditele bancare pe termen scurt sunt creditele care au o durat de rambursare sub un an. Eviden a contabil a acestora se ine cu ajutorul contului 519 Credite bancare pe termen scurt, acesta avnd func ie contabil de pasiv. El este structurat n opt conturi sintetice de gradul II, apte dintre acestea avnd drept scop clasificarea creditelor contractate, ultimul eviden iind dobnzile de pltit aferente acestor credite. Se crediteaz cu valoarea creditelor bancare pe termen scurt, contractate pentru nevoi temporare de trezorerie i cu dobnzile datorate; se debiteaz cu sumele pltite bncii ce reprezint ratele scadente i dobnzile aferente, potrivit contractului ncheiat ntre societatea comercial mprumutat i societatea bancar mprumuttoare. Eviden a contabil a altor valori de inute n casieria unei societ i se ine cu ajutorul contului de activ 532 Alte valori. Acest cont ine eviden a timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odihn, a tichetelor i biletelor de cltorie etc. Se debiteaz cu valoarea acestora n momentul achizi ionrii, creditndu-se cu valoarea acestora cu ocazia consumului. Acreditivul reprezint disponibilit ile bneti ale unei societ i, eviden iate separat ntr-un cont bancar, aflate la dispozi ia unui furnizor, disponibilit i destinate efecturii de pl i ctre acestea, o dat cu ndeplinirea condi iilor aferente acreditivului. Eviden a contabil a acreditivelor se ine cu ajutorul contului 541 Acreditive, cont structurat n dou conturi analitice de gradul II, i anume: 5411 Acreditive n lei; 5412 Acreditive n valut. Aceste conturi sunt utilizate pentru eviden ierea acreditivelor n lei i n valut, deschise la bnci pentru efectuarea de pl i n favoarea furnizorilor interni i externi, precum i pentru eviden ierea micrii acestora ca rezultat al pl ilor efectuate sau a ncetrii valabilit ii acreditivelor. Debitul acestor conturi reflect sumele depuse de banc la dispozi ia ter ilor; n cazul acreditivelor n valut i diferen ele de curs valutar favorabile, aferente existentului din conturile de acreditive. Creditul acestor conturi reflect sumele pltite furnizorilor interni sau externi, sumele virate n conturile de disponibilit i, ca urmare a ncetrii valabilit ii acreditivelor; n cazul acreditivelor n valut i diferen ele de curs nefavorabile aferente existentului din conturile de acreditive. Pr ile implicate n cazul unui acreditiv sunt urmtoarele: a) ordonatorul (cumprtorul); b) banca emitent (banca cumprtorului); c) furnizorul (beneficiarul acreditivului); d) banca furnizorului. Viramentele interne sunt eviden iate cu ajutorul contului 581 Viramente interne. Acest cont de activ este folosit pentru eviden ierea sumelor virate dintr-un cont de trezorerie n altul. Acest cont nu prezint sold. Cuvinte cheie: titluri de valoare, valoare de inventar, valori de incasat, conturi curente la banci, dobanzi,credite bancare pe termen scurt, acreditiv. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.134150).

VII. Contabilitatea cheltuielilor

Obiectul capitolului este acela de prezentare si insusire a categoriilor de cheltuieli. Procesul de produc ie i desfacere a bunurilor materiale, de executare de lucrri i prestri servicii presupune utilizarea factorilor de produc ie i, implicit, consumarea acestora. Consumul i pl ile privind factorii de produc ie efectuate la nivelul unei societ i reprezint cheltuielile acesteia.
Cheltuielile includ: - cheltuielile care apar n procesul desfurrii activit ii curente a societ ii, i anume costul vnzrilor, salariile i amortizarea, ele regsindu-se sub forma ieirilor sau scderii valorii actuale (numerar, stocuri, terenuri, mijloace fixe); - pierderile care reprezint diminuri ale beneficiilor economice (n aceast categorie se includ pierderile rezultate din dezastre, cum ar fi: inunda iile, incendiile etc., precum i pierderile rezultate din ieirea activelor pe termen lung); - pierderile nerealizate care includ pierderile rezultate din creterea unor mprumuturi contractate de societate n valut. Eviden a cheltuielilor se organizeaz pe feluri de cheltuieli, dup natura lor i se grupeaz dup destina ia pe care o au n societate n cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, cheltuieli cu amortizrile, provizioanele, ajustarile i ajustarea la infla ie i cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite. Toate conturile de cheltuieli sunt conturi de procese economice, au func ie contabil de activ, se debiteaz n momentul efecturii consumurilor sau al pl ilor, cu cheltuielile respective i se crediteaz pe parcursul perioadei, n condi iile prevzute de reglementri (aa cum am exemplificat pe parcursul acestei lucrri) i cu sumele alocate la finalul perioadei, la rezultatul exerci iului. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile privind stocurile, cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de ter i, cheltuielile cu alte servicii executate de ter i, cheltuielile cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, cele privind personalul, precum i alte cheltuieli de exploatare. Cheltuielile financiare includ pierderile din crean e legate de participa i, cheltuielile privind investi iile financiare cedate, cele privind diferen ele de curs valutar, privind dobnzile i sconturile acordate, precum i alte cheltuieli financiare. Cheltuielile extraordinare cuprind acele cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare (inunda ii, incendii, cutremure etc.). Cheltuielile cu amortizrile, provizioanele, ajustarile i ajustarea la infla ie con in acele cheltuieli de exploatare i financiare privind amortizarea ,provizioanele si ajustarile i cele de ajustare la infla ie. n cadrul cheltuielilor cu impozitul pe profit i alte impozite se nregistreaz cheltuielile cu impozitul pe profit curent sau amnat precum i cele ce nu se regsesc n elementele men ionate anterior. Potrivit principiului independen ei exercitiilor, opera iile care determin cheltuielile sunt nregistrate n momentul angajrii lor. Astfel cheltuielile sunt nregistrate n faza de angajare i consum. Dup perioada de calcula ie creia i apar in, cheltuielile se grupeaz n: - cheltuieli curente: sunt considerate cheltuieli curente cheltuielile care privesc perioada curent, fr a se ine seama de momentul pl ii elementelor ce se consum (cheltuieli cu stocurile, cheltuielile privind valorile etc.); - cheltuieli nregistrate n avans; sunt acele cheltuieli care au fost efectuate n perioada curent, dar care sunt aferente exerci iului financiar urmtor; - cheltuieli ale perioadei curente ce urmeaz a se efectua i n viitor, pentru care se constituie provizioane. Cuvinte cheie : cheltuieli, cheltuieli extraordinare, cheltuieli financiare, cheltuieli cu amortizarea, provizioanele, ajustarile si ajustarea la inflatie, cheltuieli cu impozitul pe profit, faza de angajare si de consum.

(pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.151159).

VIII. Contabilitatea veniturilor Obiectul capitolului este acela de prezentare si insusire a categoriilor de venituri.
Veniturile unei societ i sunt reprezentate de urmtoarele elemente: - venituri din activit ile curente; - ctiguri din orice alte surse; - venituri nerealizate. n categoria veniturilor din activit i curente se includ veniturile din vnzri, din prestarea de servicii, executarea de lucrri, precum i cele ce rezult din utilizarea de ctre ter i a activelor societ ii (se pot ob ine venituri ce mbrac forma dobnzilor-ncasate pentru utilizarea numerarului, redeven elor-ncasate pentru utilizarea unor active pe termen lung sau dividendelor ce decurg din titlurile de valoare de inute la societ i). n categoria ctigurilor din orice alte surse se includ, de regul, sumele rezultate n urma ieirii activelor imobilizate pe termen mediu/lung. Veniturile nerealizate includ, de regul, venitul rezultat din reevaluarea titlurilor de plasament i cele rezultate din creterea valorii contabile a activelor pe termen lung. Veniturile unei societ i comerciale sunt reprezentate de sumele ncasate sau de ncasat din opera iile de exploatare, financiare sau extraordinare. Eviden a veniturilor se organizeaz pe feluri de venituri, dup natura lor, i se grupeaz n venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane i ajustarea la infla ie i venituri din impozitul pe profit amnat. Toate conturile de venituri sunt conturi de procese economice, cu func ie contabil de pasiv; se crediteaz cu sumele reprezentnd venituri de ncasat sau ncasate i se debiteaz pe parcursul perioadei, n condi iile prevzute de reglementri i cu repartizarea lor, la finele perioadei, la rezultatul exerci iului. Veniturile din exploatare cuprind cifra de afaceri, varia ia stocurilor, veniturile din produc ia de imobilizri, cele din subven ii de exploatare i alte venituri din exploatare. Veniturile financiare cuprind veniturile din imobilizri financiare, din investi ii financiare pe termen scurt, din crean e imobilizate, din investi ii financiare cedate, din diferen e de curs valutar, din dobnzi, sconturi ob inute, precum i alte venituri financiare. Veniturile extraordinare sunt reprezentate de subven iile pentru evenimente extraordinare i altele similare. Veniturile din provizioane, ajustari i ajustarea la infla ie cuprind veniturile din provizioane privind activitatea de exploatare, activitatea financiar i veniturile din ajustarea la infla ie. Potrivit principiului independen ei exerci iilor, opera iile care determin venituri sunt nregistrate n momentul generrii lor. Astfel prezentate, veniturile sunt nregistrate n momentul ob inerii i realizrii lor. Dup perioada la care se refer, veniturile se grupeaz n: - venituri curente: sunt reprezentate de veniturile perioadei curente, indiferent de momentul ob inerii lor; - venituri realizate n avans: sunt reprezentate de acele venituri ce se concretizeaz n perioada curent, dar care sunt aferente exerci iului financiar urmtor; - venituri de realizat: sunt reprezentate de veniturile ce privesc perioada curent i se concretizeaz n exerci iul financiar urmtor. Potrivit standardelor interna ionale de contabilitate, veniturile trebuie evaluate la valoarea just a mijloacelor de plat primite sau de primit; prin valoarea just se n elege acea sum la care

un activ poate fi tranzac ionat sau o datorie poate fi decontat, de bunvoie, ntre pr i aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzac ii ce se caracterizeaz prin determinarea obiectiv a pre ului. Veniturile din vnzarea bunurilor, din prestri de servicii, executri de lucrri, din dobnzi, redeven e i dividende trebuie recunoscute. Recunoaterea se realizeaz dac sunt ndeplinite condi iile: a) n cazul vnzrii de bunuri, prestri de servicii i executri de lucrri: - mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod rezonabil; - costurile tranzac iei (n cazul vnzrii de bunuri), costurile aprute pe parcursul contractelor de prestri servicii, executrii de lucrri i costurile de finalizare a acestora sunt evaluate n mod rezonabil; - este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate tranzac iei s fie generate ctre societate; - societatea nu mai gestioneaz bunurile vndute, ea transfernd cumprtorului riscurile i avantajele semnificative ce rezult din proprietatea asupra acestora. b) n cazul veniturilor din dobnzi, redeven e i chirii recunoaterea se realizeaz numai dac suma veniturilor poate fi determinat n mod rezonabil, iar beneficiile economice asociate tranzac iei vor intra n societate: - dobnzile, pe baza randamentului efectiv al activului sunt recunoscute periodic; - redeven ele, conform realit ii economice a contractului sunt recunoscute pe baza contabilit ii de angajamente; - dividendele sunt recunoscute n situa ia n care s-a stabilit dreptul ac ionarului de a primi plata. Cuvinte cheie : venituri, venituri exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane,ajustari si ajustarea la inflatie, momentul generarii veniturilor. (pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.160165).

IX. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar Obiectivul capitolului este acela de prezentare a lucrarilor efectuate la sfarsitul unui exercitiu financiar.
La finele fiecrui exerci iu financiar, o societate comercial trebuie s prezinte situa iile financiare care cuprind: - bilan ul; - contul de profit i pierdere; - situa ia modificrilor capitalului propriu; - situa ia fluxurilor de trezorerie; - politici contabile i note explicative. n ceea ce privete notele explicative, acestea cuprind date privind activele imobilizate, provizioanele pentru riscuri i cheltuieli, repartizarea profitului, analiza rezultatului din exploatare, situa ia crean elor i datoriilor, situa ia ac iunilor i obliga iunilor. Acestea includ, de asemenea, informa ii privind salaria ii, administratorii i directorii, precum i calculul i analiza principalilor indicatori economico-financiari. Lucrrile de nchidere a exerci iului financiar sunt urmtoarele: a) stabilirea balan ei de verificare, nainte de efectuarea inventarierii; b) inventarierea patrimoniului societ ii;

c) contabilizarea opera iunilor de regularizare; d) stabilirea balan ei de verificare, dup efectuarea inventarierii; e) stabilirea rezultatului exerci iului: distribuirea profitului sau finan area pierderii; f) redactarea situa iilor financiare anuale. a) Stabilirea balan ei de verificare nainte de efectuarea inventarierii are ca principal scop centralizarea i controlul exactit ii datelor nregistrate n conturi. Astfel, sunt verificate corela iile dintre conturile sintetice i analitice, dintre egalit ile generate de dubla nregistrare a opera iunilor patrimoniale n contabilitate: - concordan a dintre totalul nregistrrilor din Registrul-jurnal i totalul rulajelor creditoare din balan ; - concordan a dintre totalul soldurilor finale debitoare i creditoare din Cartea mare i totalul soldurilor finale debitoare i creditoare din balan . b) Inventarierea patrimoniului societ ii presupune inventarierea tuturor elementelor patrimoniale i are urmtoarele scopuri: - verificarea integrit ii patrimoniului societ ii; - identificarea bunurilor depreciate, fr desfacere sau greu vandabile, comenzilor n curs abandonate sau sistate etc.; - determinarea valorii de utilitate (de inventar) a elementelor patrimoniale. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii are n vedere urmtoarele: - bunurile de natura imobilizrilor i stocurilor sunt evaluate la valoarea actual (de inventar) stabilit n func ie de pre urile pie ei, starea bunurilor, importan a acestora pentru societate etc.; - crean ele i datoriile se evalueaz la valoarea lor nominal cu excep ia crean elor i datoriilor incerte care sunt evaluate la valoarea de utilitate (reprezentat de valoarea probabil de ncasat sau de plat, dup caz) i a acelor crean e i datorii exprimate n devize ce sunt evaluate inndu-se cont de cursul de nchidere al exerci iului financiar; - titlurile de valoare sunt evaluate n func ie de tranzac ionarea sau nu a acestora pe pia a bursier. Astfel, titlurile cotate sunt evaluate la cota ia din ultima zi a exerci iului financiar, iar cele necotate la valoarea probabil de negociere; - disponibilit ile n valut sunt evaluate la cursul de schimb stabilit de banca central pentru ultima zi a exerci iului financiar; - bunurile depreciate, fr desfacere sau greu vandabile, sunt evaluate la valoarea actual (de inventar), n func ie de utilitatea acestora i de probabilitatea de valorificare a lor. Inventarierea prezint o rela ie proprie de stabilire a situa iei nete a patrimoniului, i anume: Situa ia net a patrimoniului = Activul inventariat Datoriile inventariate

Contabilizarea opera iunilor de regularizare presupune punerea n practic a principiului pruden ei i a principiului independen ei exerci iilor. Astfel, pe lng contabilizarea diferen elor de inventar, se va contabiliza orice pierdere probabil i se vor delimita n timp cheltuielile i veniturile. Diferen ele de inventar pot mbrca fie forma de plusuri de inventar, fie forma de minusuri de inventar. n situa ia n care exist riscul de confuzie ntre anumite bunuri, bunuri la care s-au depistat plusuri i minusuri de inventar, se pot efectua compensri, acestea realizndu-se la nivelul valorii celei mai mici. Plusurile de inventar sunt asimilate intrrilor. Bunurile de natura stocurilor de materii prime i materiale achizi ionate constatate ca plus de inventar sunt nregistrate prin debitarea conturilor de eviden a acestora i creditarea conturilor de cheltuieli, conturi n care se nregistreaz, de regul, consumul lor. Plusurile de inventar constatate la stocurile ob inute din produc ia proprie se nregistreaz debitnd conturile de eviden a bunurilor respective i creditnd conturile de eviden a produc iei ob inute.

Plusurile de inventar aferente imobilizrilor corporale au drept cont corespondent contul Subven ii pentru investi ii

Plusurile constatate la numerarul din casieria societ ii conduc la debitarea contului de cas i creditarea contului de venituri corespunztor. Minusurile de inventar sunt asimilate ieirilor i conduc, de regul, la opera iuni contrare celor men ionate n cazul plusurilor. Bunurile de natura stocurilor de materii prime, materialelor i ambalajelor achizi ionate, constatate ca minus de inventar sunt nregistrate prin debitarea conturilor de cheltuieli corespunztoare i creditarea conturilor de eviden a bunurilor men ionate. Minusurile de inventar constatate la stocurile ob inute din produc ie proprie se nregistreaz debitnd contul de eviden a produc iei ob inute i creditnd conturile de eviden a stocurilor respective. Minusurile de active imobilizate presupun efectuarea urmtoarei nregistrri: % 28 Amortizri privind imobilizrile (pentru amortizarea nregistrat) 6583 = 20, 21, 23, Conturi de eviden a imobilizrilor necorporale, corporale i n curs

Cheltuieli privind activele cedate i alte opera iuni de capital


(pentru amortizarea nenregistrat) n situa ia n care minusurile de inventar se datoreaz vinei angaja ilor societ ii, minusurile constatate sunt imputabile: 461 = % Debitori diveri 758 Alte venituri din exploatare 4427 TVA colectat Potrivit regulilor de evaluare a patrimoniului, pentru elementele de activ, diferen ele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare, se nregistreaz n contabilitate astfel: - dac deprecierea este ireversibil pe seama amortizrii: 68 = 28 Cheltuieli cu amortizrile, proviAmortizri privind imobilizrile zioanele i ajustarea la infla ie - dac deprecierea este reversibil pe seama ajustarilor % 68 = Cheltuieli cu amortizrile, 29 provizioanele i ajustarea Ajustari pentru deprecierea sau la infla ie pierderea de valoare a imobilizrilor 39 Ajustari pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie 49

Ajustari pentru deprecierea crean elor 59 Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie Pentru elementele de pasiv, diferen ele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare se nregistreaz n contabilitate pe seama constituirii de provizioane. La finele fiecrui an, dac se constat c provizioanele pentru depreciere constituite anterior trebuie diminuate sau anulate, eviden a contabil a acestor opera iuni presupune debitarea conturilor din grupele 29, 39, 49 i 59 (dup caz) i creditarea conturilor corespunztoare din grupa 78 Venituri din provizioane i ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. La finele exerci iului financiar are loc, de asemenea, regularizarea provizioanelor constituite anterior sau constituirea de noi provizioane pentru finan area acelor cheltuieli i pierderi, a cror realizare sau plat este incert sau pentru cheltuielile care devin exigibile n exerci iul financiar urmtor. Astfel, se vor efectua urmtoarele nregistrri contabile: - majorarea sau constituirea provizioanelor 15 6812 = Cheltuieli de exploatare privind Provizioane provizioane - diminuarea sau anularea provizioanelor 15 = 7812 Provizioane Venituri din provizioane n cazul crean elor datoriilor i disponibilit ilor bneti, exprimate n valut evaluate la cursul de schimb din ultima zi a exerci iului financiar, pentru diferen ele constatate se efectueaz urmtoarele nregistrri contabile:

- n cazul diferen elor favorabile de curs valutar: % = 765 4111 Venituri din diferen e de curs Clien i valutar 461 Debitori diveri 5124 Conturi la bnci n valut 5314 Casa n valut 16 mprumuturi i datorii asimilate 401 Furnizori 462 Creditori diveri etc. - n cazul diferen elor nefavorabile de curs valutar: 665 = % Cheltuieli din diferen e de curs 4111 valutar Clien i 461 Debitori diveri 5124

Conturi la bnci n valut 5314 Casa n valut 401 Furnizori etc. Dup efectuarea inventarierii i contabilizarea opera iunilor de regularizare, se impune pregtirea datelor necesare pentru determinarea rezultatului i ntocmirea situa iilor financiare. Aceasta presupune ntocmirea unei noi balan e de verificare i verificarea egalit ilor (corela iilor) specifice. Determinarea rezultatului exerci iului presupune urmtoarele etape: determinarea rezultatului contabil; determinarea rezultatului impozabil; determinarea impozitului pe profit. Rezultatul contabil se ob ine din nchiderea conturilor de cheltuieli i venituri prin contul 121 Profit i pierdere. a) nchiderea conturilor de cheltuieli 121 = 6 Profit i pierdere Conturi de cheltuieli b) nchiderea conturilor de venituri 7 = 121 Conturi de venituri Profit i pierdere n situa ia n care contul 121 Profit i pierdere prezint sold final creditor, rezultatul contabil mbrac forma profitului. Atunci cnd soldul este debitor, rezultatul contabil mbrac forma de pierdere. Rezultatul contabil mai poart denumirea de rezultat brut al exerci iului sau de rezultat nainte de impozitare. Rezultatul fiscal se determin prin adugarea la rezultatul contabil a cheltuielilor nedeductibile fiscal i scderea deducerilor fiscale. n situa ia n care rezultatul fiscal este pozitiv, atunci se determin impozitul pe profit. Impozitul pe profit se determin potrivit formulei: Impozitul pe profit = Rezultatul impozabil x cota de impozitare Contabilizarea impozitului pe profit datorat i plata acestuia presupune efectuarea urmtoarelor dou nregistrri contabile: 441 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit 441 = 5121 Impozitul pe profit Conturi la bnci n lei Distribuirea profitului net se efectueaz la societ ile comerciale cu capital privat, potrivit hotrrilor luate n cadrul adunrii generale a ac ionarilor. Profitul net ob inut se repartizeaz, de regul, astfel: a) constituirea rezervelor legale din profitul brut nainte de impozitare: 129 = 1061 Repartizarea profitului Rezerve legale b) constituirea altor rezerve din profitul net: 129 = % Repartizarea profitului 1062 Rezerve pentru ac iuni proprii 1063 Rezerve statutare sau contractuale 1068 Alte rezerve c) acoperirea pierderilor nregistrate n anii anteriori

129 Repartizarea profitului

1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperat 457 Dividendele de plat

d) dividendele de pltit 129 Repartizarea profitului

e) reportarea profitului a crui decizie de repartizare a fost amnat pentru perioadele viitoare 121 = 1171 Profit i pierderi Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperat Dac rezultatul exerci iului este pierdere, se vor efectua urmtoarele nregistrri contabile: a) acoperirea pierderii suferite pe seama rezervelor i capitalului social 121 % = 1012 Profit i pierderi Capital subscris vrsat 106 Rezerve b) repartizarea pierderii (atunci cnd se amn decizia de acoperire a pierderii nregistrate) 1171 = 121 Rezultatul reportat reprezentnd Profit i pierderi profitul nerepartizat, respectiv pierderi nerecuperate

Cuvinte cheie :situatii financiare, lucrari de inchidere a exercitiului financiar, inventarierea patrimoniului, rezultatul contabil, rezultatul impozabil.
(pentru aprofundare vezi lucrarea Contabilitatea financiara a societatilor comerciale, pag.166182).

Teste de evaluare :

1.O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 100.000.000 lei, la o rata a dobanzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile . 2.O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 52.500.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, care este inregistrarea contabila a amortizarii in anul N .

3.O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520.000 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport ? 4.La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date : TVA colectata : 10.000.000 lei TVA neexigibila : 2.000.000 lei TVA deductibila : 12.000.000 lei Sa se contabilizeze operatiunile de inchidere a conturilor de TVA.

5.In conditiile utilizarii inventarului intermitent, care este formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 100.000.000 lei ( TVA 19% ) . 6.O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion de 10.000.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 5.000.000 lei.

Ce inregistrari contabile se efectueaza in N+1 ?

exercitiile financiare N si

7. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii : - valoarea de intrare : 50.000.000 lei - valoarea reziduala : 5.000.000 lei - durata de viata utila : 5 ani. Care este valoarea amortizabila ?

8.O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare degresiva(fara influenta uzurii morale), care este marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara ? 9. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel : 701 - 20.000.000 lei; 704 5.000.000 lei; 707

10.000.000 lei; 711 4.000.000 lei; 758 10.000.000 lei; 766 5.200.000 lei; 7721(7583) 1.000.000 lei. Care este cifra de afaceri ?
10. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel : - valorile contabile : 300(301) 1.500.000 lei; 371 2.000.000 lei; 345 6.000.000 lei. - valorile de inventar : 300(301) 1.800.000 lei; 371 1.200.000 lei; 345 6.500.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N ?

11. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000.000 lei. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii ?

12) O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 100.000.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite ? 13. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un prt de 10.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 33.500 lei/USD. Incasarea creantei de laclientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 33.400 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei ?

14. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000.000 lei si materii prime in valoare de 20.000.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un prt de 40.000.000 lei. TVA 19%. Care este inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA ? 15.O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000.000 lei si o durata de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita : acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice ? 16.O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 5.000.000 lei. TVA 19%. Care este inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice ?

17. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000 EURO. Se cunosc urmatoarele elemente : - taxa vamala 10% - comisionul vamal 5% - cota TVA 19% - cursul de schimb la data vamuirii 40.000 ROL/EURO. Care este valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama ?

18. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel : - valorile contabile : 300(301) 1.500.000 lei; 371 2.000.000 lei; 345 6.000.000 lei. - valorile de inventar : 300(301) 1.800.000 lei; 371 1.200.000 lei; 345 6.500.000 lei. - provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200.000 lei. - provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N ?

19. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la 16.000.000 lei. Care este inregistrarea contabila a plusului de inventar ?
20.O societate comercial procedeaz la vnzarea unei cldiri cu o valoare contabil de 100.000.000 lei, cu o durat de via util de 100 de ani, durata efectiv consumat 60 ani. Pre ul de vnzare, inclusiv TVA 11.900.000 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosit: metoda liniar. Care sunt nregistrrile contabile corecte privind vnzarea cldirii?

21.O societate comerciala a obtinut la 01.09.N un imprumut pe termen lung de 200.000.000 lei, la o rata a dobanzii de 15%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ? 22.O societate comerciala achizitioneaza la data de 30.10.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 150.000.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in contabitate a amortizarii in anul N este :

23.O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 180.000.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita : accelerata (procent 50%). Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520.000 lei inclusiv TVA. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport ?
24.La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date : TVA colectata : 25.000.000 lei TVA neexigibila : 25.500.000 lei TVA deductibila : 25.500.000 lei Sa se contabilizezeoperatiunile de inchidere a conturilor de TVA .

25.In conditiile utilizarii inventarului intermitent, care este formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in valoare de 150.000.000 lei ( TVA 19% ) ? 26.O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare de 20.000.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000.000 lei.
Care sunt inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 ?

27. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii : - valoarea de intrare : 100.000.000 lei - valoarea reziduala : 10.000.000 lei - durata de viata utila : 10 ani. Care este valoarea amortizabila ?

28. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 180.000.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare accelerata (folosind cota maxim admisa) , care este marimea amortizarii in anul al treilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea accelerata si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara .
29. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel : 701 - 120.000.000 lei; 704 80.000.000 lei; 706 10.000.000 lei; 711 100.000.000 lei; 758 10.000.000 lei; 765 10.000.000 lei; 766 12.000.000 lei. Care este cifra de afaceri ? 30. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :

- valorile contabile : 300(301) 20.000.000 lei; 371 125.000.000 lei; 345 420.000.000 lei. - valorile de inventar : 300(301) 20.000.000 lei; 371 120.000.000 lei; 345 400.000.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N ?

31. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000.000 lei. TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii ?

32) O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 200.000.000 lei. TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 210.000.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile efectuate cu ocazia vanzarii produselor finite ?

33. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 28.000 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 27.500 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei ?

34. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 150.000.000 lei si materii prime in valoare de 20.000.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 100.000.000 lei. TVA neexigibila 25.000.000 lei. TVA 19%. Care este inregistrarea contabila aferenta regularizarii TVA ?

35.O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 150.000.000 lei si o durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 8 ani. Metoda de amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice ?

36.O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 150.000.000 lei. Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de viata utila este de 15.000.000 lei. TVA 19%. Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt ?

37. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 25.000 EUR. Se cunosc urmatoarele elemente : - taxa vamala 8% - comisionul vamal 1%

- cota TVA 19% - cursul de schimb la data vamuirii 37.000 ROL/EUR. Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este ? 38. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel : - valorile contabile : 300(301) 1.500.000 lei; 371 2.000.000 lei; 345 6.000.000 lei. - valorile de inventar : 300(301) 1.800.000 lei; 371 1.800.000 lei; 345 6.500.000 lei. - provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200.000 lei. - provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N ?

39. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un corp de mobilier a carui valoare a fost estimata la 25.000.000 lei. Care este inregistrarea contabila a plusului de inventar ?

40. O societate comercial achizi ioneaz pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabil de intrare de 24.000.000 lei, durata de via util 5 ani. n condi iile utilizrii metodei de amortizare accelerat i a limitei maxim legale de amortizare n primul an, care este mrimea amortizrii n anul al II-lea de func ionare ?

41. O societate comercial achizi ioneaz pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabil de intrare de 36.000.000 lei, durata de via util 5 ani. n condi iile utilizrii metodei de amortizare accelerat i a limitei maxim legale de amortizare n primul an, care este mrimea amortizrii n anul al II-lea de func ionare ? 42. O societate comercial achizi ioneaz la data 16.01 N un utilaj cu valoarea contabil de intrare de 24.000.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiv varianta AD1 (fr influen a uzurii morale). Care este mrimea amortizrii n primul an de func ionare, numrul de ani n care se realizeaz amortizarea degresiv i numrul de ani care se realizeaz amortizare liniar ?

43. . exerci iului poate mbrca forma atunci cnd veniturile au o valoare total mai mare dect valoarea total a cheltuielilor, fie forma n situa ia invers.

44. mprumuturile din emisiunea de . reprezint datorii externe create prin vnzarea de titluri de valoare cu venit.ctre ter e persoane fizice sau

45. Activele sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar, fr suport material, de inute n vederea utilizrii n procesul de ., furnizrii de bunuri sau servicii, nchirierii acestora ..sau pentru nevoi administrative.

46. Gruparea activelor corporale n conturi sintetice i, n func ie de natura lor dau o imagine fidel asupra structurii acestora n cadrul ntreprinderii, datele i informa iile furnizate de reprezentnd factori importan i n analiza pozi iei ntreprinderii, luarea deciziilor manageriale care s conduc la eficientizarea ..i ndeplinirea obiectivelor ntreprinderii.

47. Activele corporale n curs reprezint investi ii..efectuate n regie proprie sau n antrepriz, care se efectueaz la costul de . sau costul de .., reprezentnd pre ul de deviz al investi iei

48. Amortizarea reprezint opera ia de alocare sistematic a valoriia unui ..de-a lungul duratei sale de

49.Metoda amortizrii.. presupune includerea uniform n cheltuielile de .a unor sume fixe, stabilite .cu numrul de ani ai duratei de via a activului amortizabil.

50. Metoda amortizrii accelerate const n includerea, n .an de func ionare, n cheltuielile de , a unei amortizri anuale de pn la.% din valoarea amortizabil.

51. Crean ele imobilizate reprezint valori economice de .. concretizate n ..acordate pe termen mediu i lung.

52. Situa ia stocurilor de materii prime n cursul lunii august este: 1 august sold ini ial 10 buc. x 1.000 lei/bacata; 5 august intrri 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 10 august intrri 30 buc x 3.000 lei/bucata; 20 august intrri 40 buc. x 4.000 lei/bucata; 30 august intrri 5 buc. x 4.500 lei/bucata; ieiri pe 18 august 55 buc i i 25 august 43 buc i. Care este valoarea ieirilor din 25.08 i valoarea stocului utiliznd metoda FIFO ?

53. n luna X a exerci iului N se achizi ioneaz mrfuri fr factur, n valoare de 1.000.000 lei, TVA 19%. n luna X+1 se primete factura n valoare de 1.500.000 lei, TVA 19%. Ce nregistrri se efectueaz la primirea facturii?

54. Situa ia stocurilor de materii prime n cursul lunii august este: 1 august sold ini ial 10 buc. x 5.000 lei/bucata; 8 august intrri 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 16 august intrri 30 buc x 3.000 lei/bucata; 19 august intrri 80 buc. x 4.800 lei/bucata; 30 august intrri 15 buc. x 2.000 lei/bucata; ieiri pe 17 august 40 buc i i 21 august 70 buc i. Valoarea stocului final evaluat prin metoda C.M.P., calculat dup fiecare opera ie de intrare i valoarea ieirilor din 21 august, este:

55. Situa ia stocurilor unei societ i se prezint astfel: la sfritul anului N valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 1.500.000 lei; 391 800.000 lei; 371 2.000.000 lei; 397 600.000 lei; 345 6.000.000 lei. La sfritul anului N+1 valorile contabile sunt: 301 1.800.000 lei; 371 2.500.000 lei; 345 6.400.000 lei. Valorile de inventar la sfritul anului N+1, sunt: 301 1.800.000 lei; 371 1.200.000 lei; 345 6.500.000 lei. Care sunt nregistrrile contabile la sfritul anului N+1? 56. O societate de ine un sold ini ial de produse finite n valoare de 2.000.000 lei, stocuri ob inute la cost de produc ie 500.000 lei; stocuri constatate la inventariere 1.600.000 lei. n condi iile utilizrii metodei inventarului intermitent, care sunt formulele contabile ?

57. La sfritul unei luni se cunosc urmtoarele date: - TVA colectat 12.000.000 lei; - TVA neexigibil 2.000.000 lei; - TVA deductibil 10.000.000 lei. Contabilizarea opera iunilor de nchidere a conturilor de TVA presupune nregistrarea:

58. La sfritul exerci iului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli i venituri la o societate comercial se prezint astfel: 601 20.000.000 lei; 604 5.000.000 lei; 607 10.000.000 lei; 666 2.000.000 lei; 701 17.000.000 lei; 704 80.000.000 lei; 766 10.000.000 lei ;721 2.000.000 lei. Suma corect a cifrei de afaceri este:

59. La intrarea n patrimoniu, stocurile sunt evaluate i nregistrate n contabilitate la valoarea sau valoarea de.care este reprezentat de costul de..sau de costul de. 60. Ambalajele sunt acele bunuri de natura..destinate mpachetrii de produse/mrfuri, livrate.cu ocazia cumprrii de ctre acetia a produselor/mrfurilor respective. 61. Metoda.. presupune scoaterea din gestiunea societ ilor a bunurilor de natura stocurilor aferente ultimei intrri. 62. Conturile cu ajutorul crora se eviden iaz datoriile pe termen scurt sunt conturi de.; ele se cu datoriile societ ii fa de ter i i se debiteaz cu sumeleacestora. 63. Eviden a contabil a decontrilor cu furnizorii se de.din cadrul grupei. ine cu ajutorul conturilor

64. Pre ul for ei de munc, precum i expresia valoric a pr ii din venitul na ional care este destinat consumului individual, direct al angaja ilor poart denumirea de. 65. Potrivit reglementrilor legale privind impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de diferen a dintrei .la care se adaug cheltuielile.i se scad.fiscale.

66. Dac la finele unei luni, o societate nregistreaz TVA de recuperat, suma aferent poate fi de la .n baza cererii de.ntocmite sau poate fi.cu eventualele sume de pltit, reprezentnd TVA n perioadele urmtoare. 67. La.n patrimoniul unei societ i, crean ele sunt evaluate la valoarea.. 68. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare crean se stabileten func ie de valoarea probabil

69. Valoarea de intrare a investi iilor financiare pe termen scurt este dat de . 70. Rscumprarea de ctre o societate a propriilor ac iuni se realizeaz fie pentru .., fie pentru corectarea.ac iunilor proprii, fie pentruacestora la angaja i. 71. Eviden a cheltuielilor se organizeaz pe feluri de., dup ..lor, i se grupeaz dup destina ia pe care o au n societate n: cheltuieli, cheltuieli...i cheltuieli 72. Sunt considerate cheltuieli nregistrate n avans acele cheltuieli care au fost efectuate n perioada., dar care sunt aferente exerci iului

73. Veniturile.sunt reprezentate de subven ii pentru evenimente extraordinare. 74. Rezultatul fiscal se determin prin adugarea la rezultatul.a cheltuielilor..i scderea .n cazul n care rezultatul fiscal este pozitiv se determin. 75. Dup efectuarea..i contabilizarea opera iunilor de regularizare se impune pregtirea datelor necesare pentru determinareai ntocmirea 76. n situa ia n care contul 121 prezint sold final creditor rezultatul contabil mbrac formaiar cnd soldul este..rezultatul contabil mbrac form de.

77. Situa ia nainte de creterea capitalului se prezint astfel: capital social 20.000.000 lei, mpr it n 20.000 ac iuni; rezerve 16.000.000 lei. Se decide creterea capitalului social prin noi aporturi n numerar pentru care se emit 10.000 ac iuni la un pre de emisiune de 1.200 lei/ac iune. Care este valoarea matematic contabil nou a unei ac iuni, mrimea D.S.-ului, raportul ac iuni vechi/ac iuni noi i formula contabil ?

78. Se transform 30.000 obliga iuni n 12.000 ac iuni. Valoarea nominal a unei obliga iuni este
1.500 lei/obliga iune. Valoarea nominal a unei ac iuni este 2.000 lei/ac iune. Indica i formula contabil corect.

79. Situa ia nainte de dubla mrire a capitalului se prezint astfel: capital social 18.000.000 lei
mpr it n 9.000 ac iuni; rezerve 9.000.000 lei. Se decide creterea capitalului social prin dubla mrire astfel: - n faza I: noi aporturi n numerar pentru care se emit 3.000 ac iuni a 1.200 lei/ac iune pre de emisiune; - n faza II: ncorporarea de rezerve n sum de 5.000.000 pentru care se emit 5.000 ac iuni. Mrimile distincte ale D.S.-ului i D.A.-ului sunt:

80. Situa ia nainte de creterea capitalului se prezint astfel: capital social 10.000.000 lei, mpr it n
10.000 ac iuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide creterea capitalului social prin noi aporturi n numerar pentru care se emit 5.000 ac iuni la un pre de emisiune de 1.200 lei/ac iune. Care este valoarea matematic contabil nou a unei ac iuni, mrimea D.S.-ului, raportul ac iuni vechi/ac iuni noi i formula contabil ?

81. Se transform 20.000 obliga iuni n 8.000 ac iuni. Valoarea nominal a unei obliga iuni este
1.000 lei/obliga iune. Valoarea nominal a unei ac iuni este 1.500 lei/ac iune. Indica i formula contabil corect:

82. Situa ia nainte de dubla mrire a capitalului se prezint astfel: capital social 10.000.000 lei
mpr it n 10.000 ac iuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide creterea capitalului social prin dubla mrire astfel: - n faza I: noi aporturi n numerar pentru care se emit 5.000 ac iuni a 1.200 lei/ac iune pre de emisiune; - n faza II: ncorporarea de rezerve n sum de 1.000.000 pentru care se emit 5.000 ac iuni. Mrimile distincte ale D.S.-ului i D.A.-ului sunt:

S-ar putea să vă placă și