Sunteți pe pagina 1din 2

Nr lider:

DECLARATIE
Subsemnatul GANESCU MIOARA, CNP 2670104343248, domiciliat in Str. Liviu Rebreanu, nr.43, bl.Z23, sc 1, et 3, ap 21, sector 3, Bucuresti, declar pe proprie raspundere ca:

Nu obtin venituri din alte surse, singurul venit este cel in baza contractului privind activitatea liderului de vanzari incheiat cu SC AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL; incadrati: Venituri din salarii ( contract individual de munca) Venituri din pensii Functionari publici Venituri din somaj Cadre militare, soldati i gradati voluntari Altele ( va rugam specificati): .. In cazul in care se obtin venituri si din alte surse, va rugam precizati Casa de Sanatate la care sunteti asigurat: CASMB Ma oblig prin prezenta sa anunt imediat platitorul de venit daca intervin modificari asupra celor declarate mai sus.

Obtin venituri si din alte surse. Va rugam bifati categoria in care va

Data 3.07.2012 Semnatura