Sunteți pe pagina 1din 24

LU

Fiz. ALEXANDRU ___


There!;ea .t. cea mal r
placuta ,.bNta', Iar prIntJe IN
.mlcroblr 81 se .na la loc de (-)
frunte muzlca, ritmul, lumina.
t Intr. muzlcl " bnlna H
1nIetpwl. de,.14, doua-hl
fire electrice. Citeodata.
fnsA, nu e&te necesar nla
mAcar unul lIngur - c. In
hemplul aIatunrt.
AeallzAnd acest montaj,
muzica. ritmul pot
devlH1l pentru dumn ..
voastra, ortund8 01 or1cAnd,
lumina. Cooving8t!-Y11


"
.o,,,,,,,
'"
.-
, SCII
,
"
20"" 4
, .
Fov. 1
fNATENJlA
COLABORA TORILOR
Revlst. este dtJschfSll
orlcIrui cititor, sJllf/UflJl crI
teriu pentru publicam fiind
calitatea articolului.
CoJaborBtori/ sunt flJQ8t1
si ,.. trlmItI matBrlaJele
numai dactilografiat.,
de bIbN-
ogrs/Ics compI6te (autor.
titlu, editura, an c.)
COr9Sp(JnZStDare
(dessn In negru
dac4 S6 poate. fotograIiJ
de ansamblu sau dmH).
Ptmtru ca autorii
prlm8IJscA fS,. fnt'rzl8r8
drepturile Int.-
gral6, coIabonIriJB vor fi
Tnsot1t6 d8 adresA tele-
fon.
Manuscrisele nepubli-
cate nu S8 restituie.
RI.spurJd6tN ptJfftnJ afir-
mati/le, solutiIle f8C0-
rnarJCNJrl/e publicate revine
Integral autorilor resp6C-
tM.
m. 3I1999
"
..
"
""
"',
""
"
l en?c
"
"""""
"

47'"
"'
..
""
'"
"'[;t==_J
. " ' ~
o
t


-
o
"
,
ID"
5-1111<
"'"
.. '"
~
"
O,luF
l1l'I141
"
1
",,'
'"
..
2,2"
m
+ -
o
:-o. t
L
Iooi1l
'"
"',
RU
n
1.Sk
IeIO?C
"
I CID?C
"" .,""
Fig. 3
--i j III) I te] I]:t I iti' j.
II
Acela care se
cu mobile de anticariat va mai greu
dect altii un amplas{Tlent
pentru aparatura sa elec-
de au
1nceput ofere ei unele piese de
mobilier stil, acestea sunt relativ
scumpe. De aceea, revista
o de mobilier pentru
televizor, pe care o construiti singur,
1n atelierul dvs. de Partea cea
mai a acestei piese de mobilier
este din muchiile prelucrate ale
etajerelor superioare. n rest,
constructia nu presupune dect o expe-
de medie.
Instructiuni de construire
Dimensiunile sunt redate in desenele
nainte de a decupa la
circular a le prelucra, trebuie
cum doriti realizati
suprafetele laterale. Aveti la dispozitie

- suprafete laterale de dimensiuni mari
(47,5 cm x 34 cm), pe care lipiti 1n
exterior muchiile decorative;
- compartimente separate complet, la
care muchiile etajerelor fie prelucrate
direct. Apoi se cu
ajutorul unor dibluri se unele
peste altele.
n functie de varianta pentru care
v-ati decis, decupati componente
prelucrati muchiile etajerelor (respectiv
ale cu freza sau rindeaua cu
profil.
1ncepeti montajul
cu partea pef'ltru 1nceput,
. se cele patru ale
soclu lui cu dibluri se n
cazul nostru, ne-am decis folosim
metoda a doua. De aceea, in la-
terale ale etajelor superioare au fost
montate central dibluri. Realizarea
unor corecte este de
utilizarea unor lere sau
cepuri.
conform principiu
puteti suprapune mai multe etajere, 1n
cazul in care aveti nevoie suprapuneti
mai multe aparate electronice.
Placa din spate poate fi dintr-o
tare. Noi am preferat
compartimentul pentru video
de fund, astfel inct nu avem pro-
bleme cu numeroasele cabluri de
conectare.
n final, piesa de mobilier va fi
cu hrtie cu bait
sau de lustruit.
TEHNIUM nr. 3/1998
-
compartiment
pentru discuti
soclu
, 550
(Urmare din pag. '17)
de cmp, in fel nct
fie cu antena la
aproximativ 6, mm de ea; Observafi ca,.
driilnul de cmp nchideti
acului va acoperi
sqala va zona (sau
verde). In felul acesta vom avea o indicatie
deoarece deviatia acului nu
depinde numai de puterea ci de
lungimea antenei.miei de distanta dintre
antena a
In . acului indicatorului
. de c?mp. celpotin partea de
a
Utiliznd o{.baterie complet
actionati. aSl,fPra antenei mici a
de cmp, sau
de antena ce
acul de cmp va atinge
extremitatea scai ei de citire, o
Drept urmare, pozitia acestui
ac '. va indica . puterea n con-
starea' de a bateriilor.
indicatie este . de' a
varia atunci cnd este luat
n Este un fenomen normal, corpul
omenesc n acest caz devenind parteinte- .
a sistemului de emisie (contragreu-
tate modificnd
antenei. Plasati'!n capaculcarcasei mufa
de trecere izoleze subantena
. de .. nainte de a nchide carcasa
este necesar.'
subantena nu atinge metalul, ceea ce
ar "suprima emisia.
In ncheierea acestui articol sunt prezen-
tate cteva aVantaje ale sistemului "digital";
deplasarea comenzilor
toarelor proportional cu . tJeplasarea
TEHNIUM nr. 3/1998

cu muchii
fixate, grosime
20 nun
Itl
N
M
340 )}
cu dibluri

,. dimensiuni. foarte' mici ale
aparaturii n special ale receptoare;
:' .0 a
toare, la 4,a V. Ca unast-
fel de ansamblu comdne peptru toate tele-
comenzile de precizie ale modelelor mici:
Lista de piese
330 ... l
340 !le 590
perete din spate din tare
aeromodele, navomodele automoqele;
- toate .comenzile pot fi simultane; toate'
servourile pot functiona independent n
timp.
Intr-un arttcorviitor vom descrie ansam-
blul de executia reglarea gene-
de
Observatte:Pentru o functionare echipamentului de nu
se va face nici un rabat de la valorile calitatea pieselor indicate.
- Rezistentele. vartabJlB ajustabJle:
VR
1
; VA
2
: VR
3
; VR
4
=' 5 kO (potentiometrele liniare de de
. .. . "
VAs;V,A
s
; VR
7
; VRa= 50 kO (potentiometele ajustabile - semireglabile)
- R8zlstente fIXe (P:: 0,25 W, S% abatere, chimice)
R1:A1?; = 10 kO .
A2' Rs. A
7
Rg, R11,R14 -100 kO
R3=33 kO
A
4
: Aa:'R
10
: R
1a
= 41 kO
A19: R20 = 4,7 kQ
A
2
i =-100 kO
R
22
= 10 kO
A23 = 1 kO
- c;ondelsatosre
C
l
: C.' s; Cg; C
12
: C
l
. a; =100.0 pF/100 V (c.e.nimic-diSC) ,
Ca; C
2
3 = 0,22 J!F/25 V lmultistrat sau cu poliester)
C
3
= 0,15 JlF/25 V (multistrat sau cu poliester)
C
4
; C7: C
l0
i C
13
;,C16 = 4700 pFl100 V (multi strat sau cu poliester)
Cs: Ca; C11; C
1
4 = 47000 pFl100 V (multistrat sau CU poliester)
C17 = 100 JlF/36 V (electrolitic cu tantal)
Cla: C19; C..21;C
2Z
; C
2
S =.22 nF/36 V (multistrat sau cu poliester)
C24 = 56 pF/l QO V (ceramic,-disc) .
C26 = 1 QOpF/1QQ V (ceramic':disc)
- Tranzistosrt .' '.' . "
T
1
; T2: .....T. 3: T. 4:.1.S;.T.6 ...:17; Ta.; T
g
= BC170; BC171; BC172. ; BC107; BC10a (A sau ...
B), cU Il cuprins ntre 100 150 . '" .
T;0;.11'1 =2N2369AsauBJ::199, cu cuprins intre 75 100.
Prof. MARCEL
L
Liceul-"Nicu Oane", Filt.iceni
aboratoarelede ale 'c) Condensatoare: 01, 02, 03'
liceelor din tara au n dotare 04' 9s, 1 JlF; e7, 08 - 22 oF. .
osciloscoape electronice monospot. , d) Tranzistoare: T 1 ' T 2 - B01 07.
Aceste osciloscoape, avnd un sin:" ' Oircuit integrat: 01-ODB400.
gur canal de intrare pe Y,. nu permit In cazul acestui comutator,
observarea sau comutarea canaJelor se
mai multe semnale. pro- 1n modul decupat (cu chopper).
se poate rezolv8,utiliznd un Gomanda".pentru comutarea
comutator electronic care aplioe canalelor este de un circuit .' Fig. 3 Reprezentarea a '
pe rnd, la pe Y a oscilo- basculant astabil realizat cu porti de timp
din semnalele
care fie studiate.
n fi'gura 1 este schema
a unui comutator' electro-
niccu un circuit integrat
tranzistoare.
Valorile pieselor ufilizate 1n
sunt
a} Rezistoarele:Rl ,R7 - 56 kn;
R3' RS .. - 2,2 R21 -18 kn;
R4' As 330 n, Rg, R103,2kn.
b} .Potentiometre: P11 P2 - tOO
kn. lin. .
_ Fig. 2 basculant astabil
cu porti NAND
electrice in punctele 11, 2, 3 13
, Fig. ,1 Schema a unui
"comutator electronic cu un circuit
integrat tranzistoare
NANO, ca. n figura 2.
Timpii de comutatie 'tai circuitelor
din figura 2 sunt dati de constantele
de timp ale circuitelor dederivatie
CS, Ri0 C7
i
, R9
('t= RC).
Dependenta. de timp a
la '2, '13
3, .11 ale celor
TEHNIUM nr. 3/1998
NANO ,este grafic n
figura 3.>
Acest, circuit pi. o
suficient'de de
frecventasemnatelor, astfel nct
pe durata unei perioade loc
la momentul t2' cnd
tranzistorul T 1 se
T 2 se permitnd astfel
aplicarea acelor
sEtmnale pe ecranul tubului catodic.
In intervalele de timp n care
Bibliografie:" \
1. Mihai Corutiu, OsiJoscopul n
labortorulelectronistului amator,
Editura 1987.
2. 1. Ristea, C.A. Popescu,
Stabilizatoare de, tensiune" Editura

IN
IN "b
lt
b)
Fig. 4 a) Crrcuit integrat coa 400; b) NAND
INTRARE
-;c

a
O
O
1
1
b
O 1
1 1
O 1
1 O
Fig. 5 Tabelul de
al unei NANo
cteva sute' de ntreruperi. Acest
mod de lucru se, la frecvente
joase. .
La realizarea circuitului basculant
, astabil al montajului din figura 1 s-a
utilizat circuitul integrat ODB400:
Acest circuit contine patru
NAND cu doua fiecare (figura
4).
Combinatii posibile ale
unei pot1Uogice starea. de
sunt date ,in, tabelul dinfigura 5.
La
porti
Nt\f\iD pircuitului ".integrat
CDB400. Oircuitul basculantastabil
are rolul de a bloca pe rnd:tranzis-
toarele Th respectiv T 2, reaUzn-
du-se astfel comutarea
a semnalelor electrice de studiat.
La 2 se cele
semnale de ,studiat La
momentUl de timpt" tranzistorul T 1
se iar tranzistorul T 2
n stare
TEHNIUM nr. 3/1998
I
-_ ..... ----0(-)
Fig. 6 Alimentator stabilizat
tranzistoarele sunt n stare de CQn-
ductie,acestea ampli-
ficarea semnalelor aplicate celor

Potentiometrele P1 P2 permit
atenuarea ,tensiunilor aplicate la
comutatoruluielectronic.
Alimentarea comutatorului elec-
tronic se cu circuitul din
figura 6 ..
Transformatorul de alimentare
trebuie furnizeze la bornele
secundare o' tensiune
de, 9,5 V. Cu rezultate
foarte bune se poate utiliza un
transformator de sonerie.
Redresarea 'tensiunii alternative
se cU ajutorul'"
redresoare monofazate 1 PM05.
. Circuitul de stabilizare a tensiunii
continue este format dintr-un ele-
ment de (dioda Zener
DZ5V6) un element de reglaj
serie (tranzistorul AC181 K).
Fig. 7
'- 1983.
3. Sandu, Dispozitive cir-
cuite electronice,' Editura
- 1975.
InjJ .
Y propun realizarea unui
electronic comandat . prin
;simpla a .. palmelor .. Montajul
permite qprinderea sau stingerea unui
bec audio etc.)
plesnind din palme. prezentei
unui triac,' trebuie ne pre-
necesa.r9 la punerea n

cum am mai spus, zgomotul
palmeJor) este, cel care va,
comanda montajul, traductorulfiind
un , microfon. Putem alege,
binenteles, o de tip electret.
Caracteristicile acesteia, sunt
niveluluisonorde care
are pentru a
putea functiona... '.' . .f
In primul rnd trebuie.
tensiunea de a microfonului. Cu
palmelor un nivel
sonor relativ ridicat, tensiunea recu-
la bornele. microfonului . este
pentru a comanda direct
aprinderea/stingerea ... ". beculuL
Tranzistorul T 1 are sarcina de a
am .. Plifica. tensiune. EX,ist. e. n1. a.
unui (P 1). va permite
ajustarea n tensIune la
acest etaj, n. - sensibili:-
tatea montajului.
Un al. oilea tranzistor T? este," apoi
utilizat ca adaptor de.
Tensiunea la acestuia
unui. binar
circuitul integrat de tip SN74Ls93 .. El
contine .p .' .a. t.ru c,l.rc .. uite ,bascu.lante.1 dar
n acest montaj nu este utilizat aect
unul. singur. Defapt, semnalul obtinut
la 'microfonului este aplicat la
ntrarea de a lui SN74LS93.
Fiecare impuls sonor, n cazul nostru
din palme, va face
,avanseze" cu un pas.
Utiliznd acestuia '. cores-
bitului binare,
vom obtine o schimbare de stare, O
sau 1 i pentru fiecare impuls. Poate fi
astfel aprinderea unui bec
n functie de starea
De precizat la . circuitului
integrat SN74LS93 curentul nu este
suficient de mare pentru a comanda
direct un Vom utiliza atunci ca
adaptor un optotriac. compo-
poate suporta tensiuni ridicate
comparabile cu cele utilizate de triacul
de comutare.
Realizarea a montajului nu
va pune probleme deosebite.
Plantareapieselor trebuie
atent, mai ales a circuitelor integrate,
a tranzistoarelor a triacului de
$Va trebui
.montat n
izolat .de acesta, recomandndu:-se
aici folosirea unuipotentiometru cu un
ax' din material plastic. ". - .
Nu a fost aJimentarea
a acestui montaj. Intruct se
presupune utilizat ocazional,o
simpla baterie de Veste
p'entrua:i . asigura alimentarea pe
curata maimulfor ore.de functionare.
Este posibil, montajul fie
alimentat prin inter,m.ed.ul unui adap-
tor, la de curent alternativ de
220 V. Aaptorul va scoate o
tensiune ntre 4,5V
5,5 V,lnceea ce curentul
pe care . adaptoruJ trebuie .
furnizeze, 300 mA vor fi suficienti. .
f -
Montajul nu trebuie fie pus sub '
tensiune dect ce a fostinstalat
ntr-o de.
,Cel mai simplu
utilizeze o cutie de plastic. Trebuie, de
asemenea, cteva n
PE?retele cutiei, ndr.eptul,
lUI, ,pentru a permite sunetuluI
n interior. ,
Montajul se Vq lega n serie pe firul
de ?Umentare a becului sau
altUI aparat), Cisemen9a unUi intre-
.. Singurul reglajce trebuie
efectuat n
Aici, prin succesive, se va
apotentiometrului.
De un exces de sensi-
bilitate poate conduce la' aprinderea
sau stingerea a ,becu.:.
lui. Acest-1tJcru se prin faptul
nume-
roase impulsuri, care pot conduce la
saturarea etajului de intrace pentru
fiecare a In aceste
conditii, la se va
schimba de mai multe ori 01n 1 sau
cum se
poate ()p[i cvasiafeatoare.
TEHNIUM,nr.3/1998
pag. 3)
tidstoare de 10 N400 V din, ,seria
care au curentul de
sare pe de maximum tOmA),
lar1>uritearedresoare poate ,fi n
apestcaz, foarteacopentor, una de
lO A sau de 20Ala 400 V, de
20PM4, pentru, cqream ,optat perso-
naJ. ,
procurarea verificarea
'.
pale,<puteti trece larealizareablocu-
lui de alimentare a montafului cu ten-
siunea (12 V) nece""
comb.inat cu alimentarea
(n tensiune de retea
apoloanei de becuri.
la V,alori maxime
paTltru R1' ae
In

componentele blocului de alimentare.
Aici., rezistenta Rt'afost
Pf, in CR"ah, ' ' R1,'
R1"), de cte 12 kW2W fiecare,
amplasate vertical. mari
de curent 1n ,,,zona" "tiristor,.punte-
becuri precum tensiunea
{310 Via vrf) realizarea
blocului ln varianta cu cablaj impri-
mat. se efec-
tuarea unor, conexiuni cu
'90nductoare suficient de, groase
Izolate. .
Amplasare componente
Blocul de alimentare
Schema este cea
din figura 1, unde coloana' de becuri
(10-20 de'becuri de 22Q,V/4Q-60 W"
conectate n. paralel) fost siru:':
bec, L. In
functie de coloana' se alege
tipul sigurahteifuzibile, Sig;: " ,
Pentru probe, pe' parcursul experi-
montajufui, se poate folosi ' o
de control cu un' singur bec de
100 W/220 V. .
Cum spl,meam, modulul de ali-
mentare' redresarea bialter-
a tensiunii de retea prin puntea
PR, de tip 20PM4. Acest bloc
tensiunea con-
qe 12V, ali-
mentarea prea.mplificatorului audio
a circuitului de ln a
tensiune.
cu conclensatorul C1. nu este propriu-
zis dioda Zener DZ jucnd
aici mal mult rolul de limitare ln tensi-
une dect de Pentru a
Circuitul de
becuri de partea de tensiune, a
fost dioda 01' 'Limitarea ln
curent se prin rezistenta serie
R1, pe care avem o
,ct mai mare valoric
(din considerente de disipatie,', ter-
astfel n"momentele
de solicitare pentru
tensiunea "de 12 V" nu
sub 10-9 V, pentru o alimenta-
re a preamplificatorului.
Personal am folOSit pentru R 1 '
diverse combinatii serie de cte trei
'rezistoarede 2W, amplasate'vertical,
ln scopul i unei' ,optime.
Valoarea a lui R1 se
experimental,ln de sensibili..,'
tatea a ,exemplarului de
tiristor. CtJ preselectionarea recoman-
(curent de sub 5 mA),
TEHNIUM nr. 3/1998
Modulul (ealizat poate fi' considerat
"bun" lampa ,de L, se
aprinde la intensitatea atunci
ntre bornade +12V(borna n+" pe
schita decaplaj) pQarta tiristorului
(borna P'l se' o , rezis-
de circa 1,5 ,kWO,5 W.
nu direct cu mna, avem de a
face tot timpul cu un cuplaj galvanic la
tensiunea retea!
nu se obtine perfor-
fie va trebUI ajus..,
valoarea lui R1' fie se
impune selectionarea' unui exemplar
mai sensibil de tiristor. da,
tensiunea la bornele
condensatorului e1 ,este de circa
'12 V 1n gol nu sca(je sub 10..,9 V pe
durata tiristoruluL
Abia, aceea puteti merge mai
departe, 'Ia realizarea modulului de
amplificare atiristoruJui,
Ampliflcatorul AF
Modl.llulcombinat de preamplifi-
este ,prezentat 1n figu-
ra 3." Partea de preamplificare nu
probleme deosebite,. fiind cla-
functionare.
Fa contirJe un etaj cu tran.z.istorul Ti,
In conexiune cu baza pentru
adaptarea la imp, ,ed, an,tajoa,
(SO), a difuzorului OU.,'
folosit ca traductor acustico..,erectric.
Functionarea a etajului se
prin simpla tatonare experi-
a valorii lui R1' ln jurul celei
indicate. Practic,se
astfel ca 10. repaus, potentialul din
colecto, Jul tranzistorului" Ti fie
circa din tensiunea .de ali-
mentare. Pentru. o ajustare mai
a lui Ri, se poate apela la o
combinatie a . . rezis,:,
toare, R1 i Rli, cum se
din schema de amp'lasare
cablaj, ln figura 4. De
valoarea a lui R1 cu
un trimer provizoriu) se poate situa 1n
jur dE? 90 kO, dar nu avem o aseme-
R1, de 100 kO
printatonare
cu R'1,de circa 900 kW.'
un etaj cu mare 1n
tensiune,. realizat cu a. mpli-
(Au) de tip ?41, n
.
CO. nflau.r. atle .10. v. ersoar.e. AITI.P hflcarea
de raportul RR/R7) se
steibi.teS.1t.e'p. ractic prin ajustarearezis-
tentel RS, n jurul valoni indicate (ori-
entativlntre300 1 MQ). .
Sensibilitatea lnfunotie de
concrete de lucru,' se alege
prin manevrareapotentiometruluiP.
ln
atiristorului" (sectiunea de
n schema de principiu
, ctin fiaura 3), este Sim-
plU,. din. tranz.istoarele. T 2 i T 3.
piesele aferente. Alegerea (obliga-
tone) . a unui tiristor foarte sensIbil per.;
mite folosirea pentru tranzistorur de
3' a unui model uzual, de
putere, dar cu factorul beta sufi-
cient ae mare.
Reglajele necesare gentru acest
submodulse efectueaza pomindde
la Astfel, se alege 1nti va-
loarea . pe. ntru R 111
(orientativ 1 ,2-2,2kO), venficnD
amorsarea a tlristorului cu
scurtcir.cuit. n lOGul tra.nzistorului T 3 ..
Apoi se tranzistorul T 3
se valoarea
R11 . astfel ca
ambrsat ferm. In fine/se
T 2t care se valoarea
rezistentei Rg, din divizorul. de
polarizare a bazei, astfel tiristorul
blocat, dar foarte aproape
de pragul de amorsare. ,.' /
mai dect intel'
conectati modulele faceti proba
"pe viu". cu toate masurile cuvemte de
protectie (mini.izolatel),avnd ln
vedere tensiunea de retea.
Apoi, o pen-
tru montaj, ln care va fi introdus mini-
difuzorul-traductor. cu cuvenitele perfo-
ratii n peretelecasatei, n dreptul mem-
branei 'acestuia. . .
un .. extrem de
important: la asamblare aveti
ca. nici o sub
nu fi cu mna dinexteri-
or, direct sau, prin intermediul unor
borne etc.
n fine, nu speriati monta-
jul nu.
actionarea de ali-
mentare: e vorba de con-
densatorului C1 (din blocul de ali-
mentare) prin . rezistenta R1'
e obicei poarta unui garaj
are grele care se
deschid Tn exterior. Orice
ct este de Tn spe-
cial Tn timpul iernii. Pe
din garajului se depune
pe pe pe
ncuietoare se face - deci,
TmtmpirJate la
manevrarea
du-ne de la schema
vom aceste difi-

Poarta este
doar dintr-o cu un
dispozitiv care o sus: n
ea este
cu plafonul. La ridicare ea nu
o mare, deoarece
masa este prin
resorturi cilindrice. Ridicarea se
face cu ajutorul unui sistem de
prghii cu resorturi role, care se
pe Astfel, partea
efectund o pe
arc, iese Tn exterior, iar partea
trece Tn interior.
cu deplasarea se
starea resorturilor compen-
satoare: Tn arcurile
sunt extinse, iar Tn
sunt aproape libere.
ntreaga este
dintr-o cutie a portii,.
care se mecanismul de
deschidere.
Cutia este din
de lemn verticale cu
120x80 mm, lungime
de 2 300 mm o
cu lungimea
de 2 750 mm, unite Tntre ele cu
ajutorul unor metalice sau
cornier. Capetele de jos se fi-
Tn fundament de beton (20
mm). Cutia se Tn golul'
portii n dibluri metalice (nervuri
de rigiditate) cu 0 10x200 mm.
iese din cu muchiile din
cornier panoul de scnduri care
are pe de
Im
I
Panoul se n cu
de benzi meta-
lice n loc de Rama are
dimensiunile 2 500x2 100 mm
se face din cornier de laminat
de 35x35x4 mm. Nervurile de
rigiditate se fac din cornier
se pot amplasa att vertical ct
orizontal cu fixare pe dinafara
ramei sau prin interior prin panou.
Suportul principal imobil .al
mecanismului este din cornier
65x65x6 mm L = 193 mm. Pe
una din laturi se ori-
ticii cu 0 = 10 mm pentru fixarea
la grinzile verticale ale cutiei.
are trei oriticii cu 0
= 8,5 mm: superioare sunt,
necesare pentru instalarea soclu-
lui resortului, iar cel inferior- pen-
tru atrnarea prghiei mecanis-
mului de ridicare pe
(balama).
Soclul din cu profilul U
de 80x43x5 mm L = 70 mm este
suport imobil pentru resort. Pentru
fixarea lui se fac trei cu 0 =
8,5mm. ,
Resortul se cu soclul
printr-o din de
cu de 30x5 mm.
Arcul trebuie 0 inferior de
30 mm 60 de spire din vergea
cu 0 7 rom.Spirele marginale se
fac sub de La
inferior al resortului se
regulatorul de' Tntin-
dere. Acesta se face din vergea
de cU 0= 8h1m. Pe o parte
este q.J un inel, iar Tn
parte se face cu filet de
M8x60 mm.
Nodul articulat inferior este
din cornier cu orificiul cu 0
8,5 mm sudat pe rama la o
de 120 mm dela nervura
'Ia axa orificiului
care pentru fixarea
prghiei mecanismului de ridicare
pe Pe prghiei
se placa de 50x40x5
mm cu' orificiu de 0 8,5 mm pen-
tru regulatorul . de ntindere a
resortului.
Partea de sus a se
la' ridicare, pe
directoare de sub tavan. Fiecare
este din
corniere de 40x40x4 mm cu
L = 2100 mm: una se cu
o margine astfel nct
dintre vrfurile
cornierelor fie de 50 mm.
gata se cu un
de placa de cu dimensi-
unile 80x60x4 mm patru orificii
cu 0 = 6 mm pentru fixarea pe
suportii verticali ai cutiei.
dintre linia a nervu-
Schema de
deschidere a
TEHNIUM ,nr. 3/1998
1
I
1
I
i
I


I:;)rgr .. JfJ.
,
5f)
1' .. 1;/ 1,6'- articulatii; 17- regulator I
a resortului; 18 -placa I
IQ"'p,.. . . .. .. ... otel; 20'-. j
. . ... .... , .. .. ... .la,- cu I
.... sQcJu):(Je;:fI><are. r_rtUlul; r911; . . I
._, ___ __
ra a grinzii orizontale a
cutiei trebuie fie de 80 mm. La
al directoare
se un segment de cu
profil U de 120x52x6 mm L =
100 mm fixat cu M10pe
grinda de pe tavan, cu.
1 00x1 00 mm.
directoarei trebuie fie strict ori-
folosin-
TEHNIUM nr. 3/1998
du-se ntre cu profil U

Reglarea care se se
face cu ajutorul de ntin':'
dere a resortului, n fel nct
n orice
Pentru ace!;ta, stabi-
lind-o ntr-o
sau
se sau se
regulatorului de
ntindere a resortului. La nevoie,
se poate schimba punctul supe-
rior de fixare a resortului,
deplasndu-se mai n
sus sau mai n jos.
se nchide A cu
amplasate n In partea de
jos, n mijloc, este
cu un mner cu h 20 mm.
II
distorsiunilor la tnregistrare cu lipsa curentului de conduce la cOFlcluzia,/
IlTStereoRecorder 80 HiFi, nu verificat
integritatea componentelor ce 11 respectiv T
202, TI'2, A20S, oR208,CaGS, C208.
TEHNIUM . nr. 311,g98
" C
E[)
88) , C .,'
8
11 TI03
E
T2 TIn*,
T5
T3 Tl06
T7
Tif T211J
T10U
T6 1202
Tl07
TIOI T502
1501
TI02 T583
C50**On
TEHNIUM .nr. 3/1998
I
C
Ing. 'chim. CONSTANTIN'PQPOVICI
. .' ioe nu s-a gndit cum se tatea de reflexle etc. S-astabllit cusp9Ctiele de raze X
poate realiza acoperirea unui metal Nu domeniu rn care acoperi- metalele depuse pe catod
cu alt metal n scopul aces-rile metaUce nu fie, folosite ntr-o o corespunde
tuja ori numai decorativ sau cine nu mai mare sau mai n majoritatea, cazurilor ,Ia retelele
s-antrebatcum o cubice cu fata ,iar acest
'.' Vom ncerca GalVanostegia fenomen, este legat" de cristalizarea
parcurgem: procesul, n Ac6perirea a . metalelor Illetalurui, de procesul deeleetrod ce
n care spatiul revisteine,per- d,epunerea unui metal pe numele de electrocristalizate.
mite, cu .de la un alt metal, cu scopul de a-I proteja Teoria procesului de electro-
generale ce sunt necEl- mpotriva ,coroziunii sau decorativ. cristalizare procesul se
sare la materialului (obiec- n acest proces n primul
tului) n rnd calitatea ' ., unul de a ioni!dr cu
final, conditiile n care se n al doilea rnd rteutralizarea sarcinii;
aceasta. obtinerea unui randament bun de - altul de distribuire' a atomilor in
Numai prin a curent. reteCIu cu formarea,.
procese.lor de acoperire", prin Schema ainstalatiei pen"
,n. parte tru depunerea este Cele etape au l'1c simultan, iar
putem vorbi', de unei o'fig. 1, unde: cationului"este conside ..
depuneri de calitate. 1 -. de curerit; numai' pesupraf,tac(lto'-
Matoda este metoda 2 - ampermetru; nuia o
cea mai de aplicare. a 'aco- 3 - petrece 1<;1
peririlor metaUce ea se pe 4 - fel - deci nu se face m.mod
legile galvanotehnicii. 5 - anod;' silT!ultan pe 1ntreaga a
Galvandtehnica se(mparte I1 6 - catod. catodului.Ea se .face
fundamentale: $ Grosimea depunerilor catodice se, anumite puncte active apoi se
1. Galvanoplastia, care 1n celelalte portiuni ale
obtinerea unor copii metalice ale cristalului. Punctele pe care are . loc
diferit,efor obiecte depe mulaje meta- ,'" sl.1Ot
lice nemetalice. Este a= colturile, cristafului,muchiile
pentru fetele cristalului. ','
bancnote, a reproduceri/or de a n 'cazul ;Jenomenullfi de electro-
de patefon, cristalizare se saturarea
de circuite imprimate, me- unde: este
talizarea plai)telor, T timpul necesar 'pentru ta Jelectrod de saltul de
insectelor etc. rhetalului (miQ).; suplimentar de
2'., Galvanostegia, care se cu Dk - densitatea. de cdrentlacatod potentialul, reversibil la
de acoperiri metalice relativ (Aldm
2
);, , ; ; tocmai de
pe a - grosimea stratUlui metaricdepuselectrodului. .
obiectele, G\coperite, prin separarea . (g/h); , , . ; ,'". Se ,considera., ,fqrmarea
me
t
aluhlidintr-o a d - a metalului
,. unui (g/cm ,,); ;rezultatula

"
curent electric continuu. A- - unul de,
cLl cupru,nichel sunt folosite h., ranQa.l11entuldecurent(%). cristalin;
pe pehtru.finisc:treadeco.; Pentru aSe o depunere: - altul a acestuia.
a diferitelor,piese de a cu' o trebuie "Viteza'.,de este' mai
aparatelor, a instrumentelor medicale, analizat att procesul catodjo, ct mare dect cea deformare,
a obiectelor de uz casnic 'etc. cel anodic. depunerea Jn
Arg' intar,ea auri,rea sunt folosite pe o caz contrar
A. Procesele catodice o t' t d '1' ,
pentru protejarea
UP
, ' s ruc ura , epunen or, aces-
aparatelor, de precizie "mpotriva Procesele cat9dice sunt' procesele tease pot n:
coroziunii pentru a da confo, rmc, metatere, ' se, pot - depuneri de ,cristale mari,
, ncepnd de la cristale izolate,
acestor ,aparate anumite depune la catod pe cale la simetrice sub
fizice superioare, ca, de exemplu, pot fi cu fenomenele de fibre sau coloane, cnd viteza de
conducUbl!ltatea capaci..cristalizare. . a granuleloreste mai mare
III TEHNIUM rtr. 3/1998
'"" '"</"";-0;:'

o
,cnd vitez.a de a
viteza de
.. sunt foarte apropiate,
.:
..
c:iOCl5e, cnd viteza. formare. a ger-
menului este mult mai mare compara-
tiv cu viteza de cristalului;
- depuneri spongioase, care se
datoresc .unorocluzuni de' gaz n
stratul metalic (de hidrogen), care se
descompun simultan cu depunerea
metalului.
" ;unei. depuneJi catodice
de:. '. .... .... ."
... ,' a.strllctura metalului suport;
. b.(iensitatea de curent;
c. .
., d: electroHtu-
lUi-
prezenta unor adaosuri n elec-
tront.
a.ngenera(; o depunere
reproduce. structura
a metalului suport.. ..' \. .' .. ' . '
.. Cu 'din-
tr-o solutie de CUS04'pe uncafod de
Cu cazul n a fost
perfect de pxizi
urme: de depunerea. metalu-
lui. reproduce perfect .
a . metalului ,de. nct
. nu, .sepoate . observa,
ratie . . metalul de
niciJh' sectiune .. ..
i 'yoelemetaledepuse?pe :C!Jt
sistem,
a
rui de ; 'l).
pelun:electrod de Sn
'reproduce .toate
n sisteme diferite.
b. La. mici apare. o
de90ncentrare ".
viteza de a germenului cristal
vite?a deformare. Se
obtine .depunere .macro-
Pe ce densitatea de
curent . paralel
pqlarizarea de concentrare$i'
'de' formare a germenului, depunerea
.devenind din ce n ce mai microcrista-
. Unit
;'; La de curent mai, mari,
concentratia cationului
catod' va . .foarterTlult
formate tind. se orienteze
cu.cristalemai mari, ceea
ce .depuneri arbores-
eente. Sub agitare sa pot utiliza den-
de curent .mai.mari, se
obtine o depunere mai mare.
I La deaurent f()arte mari,
"Ueza de formare. a germenilorcrista-
Uni d.evine foarte mare . depunerea
o nea.,.
este o . depunere
calitativ. Uneori aCeste,(iepuneri pul-
se datoresc descom-
punerii .' simultane . ahidrogenulu1
datodic.O cu . descompunerea
H.2apare o a
pA-ului n de catod, ceea
ce obtinerea hidroxidului
'EHNIUM nr.3/1998
metalului respectiv, .; hidroxizi care,
cnd sunt solubili, pot se n
depozitul catodic. .
c. Temperatura
anumiti parametri; tempera-
,turii difuzia.
formarea' depunerilor pUlverulente la
mari. de curent. Cu
temperaturii, . polarizarea se mic-
ceea ce .
cristalelor, deci o
Efectele tem-
peraturii sunt contrare celor
prin . curent se . eclJiH-
reciproc.
d. se cu o
solutie de simple, la depunerea
metalelor Ag, Pb,pepunereaare o

Fig. 1
chiar
se' dom-
plexe ale acestor cationise obtin
depuneri cu o microcrista-
compacte, aderente. Se consi-
n acest caz formarea
depunerii microcristaline este
de. o concentratie' foarte
n . cationii metalului care se
depune n timp de o
polarizare mare. .
6 a unui
metal (Ag, Cu, Au) a unui metal
alcalin: K [Me{CN)2]. Mecanismul
pentru depunerea se
poate explica n feluri:
I K[.Me(CN).2] K++ [Me(CN)2r
[Me(CN)2F Me+2CN:-
fy1e+ + Me pe catod
ntruct concentratia acestor ioni. n
solutie, proveniti din disocierea ionilor,
de. de ordinul
10 -1 O-ioni gram/I, este greu
ar exista .Ia
atf de mici se pot
formnd depuneri
Il K+ + [Me(CN12r
[Me{CN)2F + e- Me+2CN-
depunere .se face cu o
mare polarizare unei
reduse.
Este valenta metalului,
care poate .structura

ci'i6nul ce fie la
. pentru poate
cadepolarizant asupra
hidrogenului catodic, evitnd formarea,
unor aepuneri spongioase.
e. Structura unei depuneri
metalice depinde de unor
adaosuri ce au rol de a conduce la for-
marea unei /structuri. microcristaline.
Aceste adaosuri sunt substante
coloidale, tensoactive, care
depunerii.
Mecanismul de modificare a structurii
se prin faptul aceste sub-
stante coloidale ajung la catod fie prin
fie. faptului
absorb pe catior: se
o cu ei spre catod.
. I\ceste substante coloidate se
depun preferential pe portiunile mai
active le catodului, unde are loc o
a cristale lor,
aceste portiuni trebuie
se formeze noi germeni cristalinipen-
tru ca depunerea conti-
nue. se includ. n
depunerea conducnd la (')
depunere
Efectul optim cu aceste
adaosuri' corespunde cu opolarizare

B. Pasbritatea
Formarea unui oxid care
. metal ului cu q
pasivitatea
Pelicula' metalul
mpotriva actiunii fiind mai.
metalul Acesta
este' rezultatul fenomenului de
poJarizare. '.' ....
In galvanizare, fenomenul. este de
obicei devenind. pasiv.
anodul mai
Aceasta se n de cro-
mare care' . cuanozi de
plumb' sau cu . anozi de plumb cu
adaos de stibiu. Pentru evitarea aces-
tor feoomEme trebuie.
pelicula de oxid.Aceasta se rea-
pe . cale prin
anodului cu metalice
se cu anozh de plumb
din '. de . cromare) sau prin
de substante speciale care
peliculadeoxid o distrug.
In acest scop, n de ntchelarese
introduc ioni de clor sub de
de potasiu (KCI)' sau
. .
In de 0'Sidare alte
cauze. de. paslvare . a anozilor Jn baia
de depunere. In timpul electrolizei pot
se pe anozi nedizol-
vate n electrolit. .Ele
dizolvarea mai departe a anodufui.
Aceste fenomene se n elec-
troliti pe de cianur,
cuprului, alamei, zincului etc. In acest
caz trebuie se starea
suprafetei anodului se curete sis-
tematic.
(Continuare fn nr. viitor)
Il
.';DiJiJ#;Di.i'eJilll,Jj_
A con si R.lcll e poate
functiona' cu rezultate. bune, caracte-
risticile individuale ale'cc>mponentelor
de un exemplar la altul. De asemenea,
reglajelesuntreduse la minimum posibil,
a se utiliza aparate de con-
trol, cu exceptia. unui AVQ:.metru.
de
performante ridicate, egale cu ale
celor mai bune ansamble proportionale
realizate de / . de
ultimele tehniqe poate fi
pe orice model (avion, sau
automodel), deoarece receptorul este unul
din, cele mai mici din cte Acolo
unde miniaturizarea nu constituie o
receptorul se. poateoonstrui la
dimensiuni mai mari, n felul
acesta realizarea lui.
t-Ju se poate jJaranta acest echipa-
mentpoate fi construit de oriCine, dar este
sigur se la ndemna unui mare
de cititori, principalele nece-
sare pentru constructia sa fiind grija
..
Instrumentele .(aparatura de control)
sunt reduse .Ia minimum. Utilizarea unui
osciloscop este de dorit, dar nu indispen-
ne putem multumi cu un controler
universal de
Este probabil multi dintre cititorii care
vor construi acest ansamblu nu au
de .
dar nu este necesar
foarte mult pentru a constructia. Pe
cititori i .ia n
de. cele ce Constructia
e ea. face misterele
digitalului mai inaccesibile.

Descrierea Circuitului
Se poate vedea pe schema
(Fig. l' '7 pag. 24). etajul codificator, al
este foarte simplu clasic. Un
-
"
sLtntgenerate.
separate .1ntr-o. astfel
informatIa
acestor impulsuri este de
ms, n mod prinCipal
prin valoarea rezistentei de polarizarea
bazei lui. T
7

.. . ro . .partea de
din T 10
este 'un .oscilator pilotpontrolat
cuart cu n' banda de. 27
MHz. 17ensiunea de colector a oscilatorului
este prin tranzistorul
T
9
Acest tranzistor ,modulafor este montat
clasic. de repelor pe emitor. La'
acest tip de montaj nu inversiune de'
semnal, semnalul <1incolectorullvi Ta fiind'
identic cu cel din e!TIitorulluiTg. CI:I
faptului flanc;urile de urcare$L.coborre
ale impuls sunt nclinate'deefectul
. O,22!!Fcuplatentre emitor,

. ..... . ..... ..... . '. " ". '"
semnalelor este
mite .oqtinerea. ,unei emisii oLtrate,
de .0. parte de
celui de pe care trebuie
lucreze." . ' . . ' . '
se
pune dintr-g' .. de
dintr-o'. de 56 pF. 'Inductaota
din .12spire; din de cljpru iZQ';
.ou. email . diametru este de
4>0,2-0,3 mm" o
din plastic 4>6 miez (car-
de medie de televizClr).
ClJ tranzistorul final, Tl1 este.
din.3 spire CuEm4>0,3-0.,5
mm, de 0,82 J!H.
Inductanta de 12!lH de . RF dintr-lJn
de .. 4>2 mm, pe care .se
din
CuEr:n4>0,15 cir ..
cuit41 de colector al tranzistorului final; cort--
stituie sarcina Cl acestui
Acest ansamQlu, . (:uplat la antena
la centru (CLq), un etaj de
TEHNILJM nr. 3lt998
simplI,.! de bUcnrC(ndament. O
di:l4 .. 10 emi-
torullui.T
1
1> pentru a seO(i la. protejarea
acestuia din
11'1
aetrimentul tranzistorului de
ie$ire. Nu se eliminarea aces
teirezistente, puterea debi-
n este ,
mohtaj'este'f6aitesimplu dE! o
n. functionare. In-
nu nici un fel
de,reglaj;asigurnd timp o con-
tOrtbiUf putere de emisie. Constructia,
, bine o
functionare.

Circuitul imprimat este reprezentat' n
2 Se va utiliza
numaLcircuit placat cu suport dinsficlotex-
totit o grosime de 1,5":3 mm. Toate cele-
lalte tipuri de suport suntnerecomandabile,
fiind insuficient de sigure. Sudurile (cu aliaj
oositor) trebuie cu unletcon de
putere (circa 35, W'j cu fir de,lipit
(fludor) fin. tranzistoarel9r ,con-
densatoarelor rezistentelor vor fi
Cu atentie, cu unui
cutit Lipiturilese vor face, c,u cea, mai mare
componel)tele ct
mai putin posbtl. aceasta fiind suc-
in ,rest, n circuitul
piesele componente sunt relativ
montarea lor va constitui ,un foarte bun
nainte de '.a trece, la receptor,
u'nde este fTlai" dexteritate.
"Este de notat poate ti con-
2, 3 sau 4
pgrtionale. Se poate foarte bine 1ncepe cu
n, 2 neglijnd componentele
celorlalte cnd e cazul,
ulterior. Setncepe prin a repera $i dispune
initial toate, piesele componente. Mai nti
se se
fiecare din' lui la, circuitul imprimat.
Apoi se '. .. pod" dintr-un
fir scurt, emailat, se n
indicateln ,Se
bobina L .. care se focurile indicate.
Se plasnd celelalte componente
n ordinea lor: mai nti
TEHNIUM nr.311998
-
-
..
Fig.' 3 Indicator la cmp

5
Fig. 4 de
bobineleL..L. L.,apoi con-
d.ensatoarele (verificati corecta pozitionare
aluLC,t), rezistenteleajustabile(VR5, 6, 7,
8),.tranzistoarele diodele. Se va verifica
atent conectarea a tranzis-
tor a diode la placa con-
form schemei de principiu. In final se
'este senibil la
la
.' Constructia propriu-zis este
acum practic Inainte de a merge
mai departe, toate .. Ele
trebuie fieluciol;lse $iuniforme. In caz
de dubiu, nu s-a
dinainte, terminalele elementelor ce
circuitul ,( cos,itorul lipiturilor
dar nu .limitat! ,sudura' n
intentia de a face ansamblul mai plat;
risca anumite puncte de
1ntr-o care
vor fi, n caz de foarte greu
de, . Verificati apoi nu existe
scurtcircuite ntre de
n final comparati circuitul terminat cu
schema de principiu.
este cu un indicator
de .cmp lde" cmp), a
este n fig. ,3;
Contrar practicii indicatorul nu
este conectat direct la, circuitul de emisie,
dar de cmp. EI
energia de antena princi-
este 1n cutia
energia de
Montajul este foarte simplu, pentru nu
cuprinde dect o un condensator
.littl3iJ3iJ#,uiiiCtljJII"j_
o de un, microamperme-
tru. Cele borne de conextune ale '
microampermetrului sunt marcate cu +
n J montajul este orientat.
Incepeti prin a Upi., cele ale
firelor condensatorului de 0,02 ).I.F la bor-
nele microampermetrului, apoi
unul din firele inductantei (de 0,12 IlH)
firul diodei(EFD107 etc.) din partea
inelului de reper. cu
constituie antena indicatorului
de cmp. Cele fire care sunt
cositorite la bornele microampermetruluL
Cutia se din
de aluminiu cu grosimea de circa 1 mm.
Circuitul se pe prin
Scara 1:1
patru puncte deprindere, din acestea
fiind constituite din de fixare ale
celelalte
suportului antenei. Acestea vor
placa de montaj; prin intermediu,l unor
tuburi din plastic (preferabil teflon) la dis-
tanta de
Este preferabil ca de
fie de cazul tele-
comenzii unui aeromodel, ,. reco-
mandare devine obligatorie, fiind necesare
cu actiune (pentru
canale) cu Pentru
navo automod(;lle se'potutiliza cu rezul-
tate foarte bune simple, (pe un
canal), realizate n regie proprie. De$enul
unei astfel de realizate din
miniu, este dat n fig. 4. poate fi
c,u revenire la centru
(cazul sau De
pentru o ecranare electro-
carcasa
trebuie fie n mod obligatoriu
Reglarea
de'a lega bateriile de alimentare, I
se va tot montajul,
. n special nu' a avut loc vreo
inversiune sau vreun scurtcircuit. Se spune
atunci supus "testului de
verificare". Se introduce antena n
se 1n suportul Se depli-
complet apoi se bateriile.
Se pozitia antenei mici, a
(Continuare n pag. 5)
, (
Ing. STlLIAN SION ,
Aceste aparaleau n general functia tul IC3(tip 7S12)la valoarea de 12 V.
de a realiza nchiderea circuitulurelec- Cu tensiune se
tric,pentru iltlminatul sau amplificatorui operational"C1 de tip
interval de timp stabilit. 741, . ea fiind n timp
Montajul prezentat n continuare are pe colectorul tranzistorului T (8C107
particularitatea numai sau 8C237). ,Interesant este faptul
serii, la un prag de i1u.. pe baza circuitului IC1este construit
minare pe, care I stabilim un amplificator dependent de Jiu..:
n plus. are un grad nalt de
separare a. de utUizator.
Modul de functionare
Irarisformatorul de retea U de-
secundar ,o tensiune ,de
aproximativ 12V, tensiune care' este
apoi de circui-
E
minarea'meditJluiambiant, , osensul
la' intrarea inversoare are
o. FW. Rolul acestei
fotorezistente este' amplifica..,
torul operational 741 permitecomal1-
da 'bazei tranzjstorului T, deci, a
deschiderii acesfui, tranzistor numai la
un anumit nivel de iluminare a mediu-
lui ambiant sau mai exact'numai atunci
cnd ncepe' se ntunec:Gradul
<de 'ntunecare la care ncepe
lucreze circuitul din
potentiometruLR3. In aceste conditif; ,
circuitullC2, care este 1n ele-
'", a
tenaiunede, alimentare.
Comanda de, lucru a circuitului de
temporizare IC2, (555) este 'prin
intermediul' 'unlJi optocuplor.' ,Astfel,
ntre persoana care butonul
circuitul de este o izo-
lare
n circuitul de este montat
un de, sonerie, care
aduce;n circuit o de S V. La
butonului ,DT, de
ten,siune ,pe" rezistenta RS
dioda LED. din,
FotoUanzistorul din ,.optocuplor per;
mite intrarea rl actiune;a

evident,'
mel1tareapepurjlor Timpul ct aceste
becuri "vor, fi., aprinse se din' ,
potentiQm?t(UI" R6. Acest
durata de minute, deter-
,valorile, pieselor din

Montajul'se 'va executa', pri-
ceperea
Singurele' ftre;,otinse' pe pereti ,Suflt
pentru' ,butonul' sau" butoanele';de
actionare.
TEHNIUM nr. 3/1998
deu. di.n .. de aluminiu
ntr-o sau de 0,15-0,30 mm .sau o de
de spatiu suficient pentru. este .linoleum cu de 18 mm;
folQsirea unui tip de pentru lemn lungi .de 60 mm 25mm;
care poate sta prehandez; aracetin; ipsos.
de perete, 10 pozitie atunci Prelucrare instalare. Stabiliti dimen-
cnd nu este Masa aceas- siunile mesei n functie . de
tapoateselilin pune conditiunfatt, spatiului n care voiti s-o instalati.
pentru scris 'sau, desenat ct $i. profil urile celor
_unele treburi este insta- cinci principale componente,'
. de n. sau camera cum vedetI n desene: A - din
de baie).. . perete (pe de brad); B -
Materiale: din lemn de brad cu a mesei; G ,. rigla de reazem
avnd latura de 25-30 (fixata pe perete paralel cu rigla A); D ,.
m'm; o pal grQs.de 18 mm, rigla-suport pe spatele
m'elaminat, de . pe care s-o B; E -rigla-suport avnd
.mesei; o de un pe rigla G.
lungimea mesei; Separat (tot din de.brad),
balamale metal.ice .. cu cte dibluri de. avnd
patru sau orificii; un metalic lungimea laturii de 30 mm.
.din noi,>
perete, la aproximativ
40P mm oe tavan, poate deveni
aproape ct.. un
este' cu
lucrate anume, schema

tv1aterialele necesare pentru un
sunt: o dp placaj' gros de
6-8. mmsau pal melaminat. gros' de 12
mm,'cu' dimensiunea de 210x420mm;
cu diametrul florii
de aproxjm&tiv 2{}mm; o
de . din capace rf:}cuper&te
de la borcane de conserve} cu diametrul
de 40 mrn; vopsea de ulei sau lac inco-
ior.
Prelucrare. montare. pe'
foaia de
coteleindicate n
figura 1 (cu detalii). muchiile cu
" TEHNIUM nr. 3/1998
\
bine ascutit cu hr-
tie cu
straturi suprapuse de vopsea de ulei sau
nitrolac incolor
culoare& ii lemnului).
apoi - trecut, . prin
de -la locul indicat n desen
fixati-I (n partea mi piulita
MOduldefolosire- nlant - a
acestor l vedeti n figura 2.
Polita cuierului o. puteti' procura' din
sau o lucrati singuri din
de ?O-25 mm (ori pal melaminat
de 18 mm) pentru
Finisati marginile tuturor.
{care vor vizibile asam-
blare) cu hrtie Pe cele trei laturi'
exteno.are ale B, platbanda
de aluminiu (cu pentru lemn)
sau panglica delinoleum (cu prenandez,
consolidnd cu din .100 n1 00
mm). Pe latura ei dinspre perete montati
"cu pentru lemn .. o de
ct masa
respectiv, rigla fata dinspre
montatl ngla-suport D cu aju-
torul unei balamale mici. .
Pentru instalarea mesei pe perete,
procedatlJn -ordinea

a) trasati (cu oreionul) pe' perete
linii lungimii pozitiei
rigle.lor A G;
b) n' perete
nul) pentru adnci ct grosimea
unui diblu de. lemn; egal deua
lungul liniei A, apoi pe linia C;
c) dinipso$,
aracetin . cu ajutorul
. fixati repede (se n scurt timp) ,
.n perete cele 4+2 se
consplideze lipiturile diblurilor timp de. 12
ore,. caremontati riglele A. C,
folosind pentru lemn lungi de 60
mm" pe care le - nu le bateti
cu ciocanul;
d} bala. maua B .. ..pe
rigla A; apoi rigla E pe stinghia G .. La
.. liber al .. riglei E,
cu' ajutorul se face se
dintre riglele-suport E
doriti, vopsi .Iem-
noase ale mesei.
procedeu construi
instala pe perete una sau mai multe
de tip
lemn. uCuiele" pentru
PQtfi lot din lemn ,sau meta-
lice (crlige din cele Jolosite la montarea
'unei galerii. pentru.perdele, vopsite).
Fixati polita pe' perete numai cu ajutorul
unor lungi de 50 mm, introduse
ndibluri' de lemn (n. de trunchi de
Pe un lant de pot fi
la obiectele de
a unei sin-
gure persoane (de
saubluza, puloverul, sacoul,
pardesiul. sau scurta'
dedesubt (pe
(,'"
.. ___ __ ._-_. ___ 'Itt>-....;., __ -:-__ ......
- "
Unealta din
este
deosebit de

,
cui eg'e rea
fructelor (n
speciala celor
mari
re. pere, gutui,
piersicL.) din
pomii nalti,
a' le
tima cu
minimum de
efortfizic.
se direct ,n desen: o dinre.mn sau
de 01; de 1 mm,
X; pe central,. nct le
cutii metalice (recuperate dela ambalaje' de . conserve) . care
, de (fixaUa prghiile n
mobil (pe un inferor al
.. uneltei; frnghie sau din fire metalice mpletite (cablu)
pentru dintre prghiile n X; .
Modul deasarnblare a piesslor, precum felul n car,e unealta
- sunt .clarprezentate n

Dintr-o clJ profil drept-
unghiular, de aproximativ 200
mm, obtine
pentru lemn cu
fiind duritatea alijului metalic,. In
acest scop, este suficient ajustati
mijlocul (Ia un polizQr sau
pe,' o lungime de 50 mm,
crend un nclinat ntr-un unghi de
30, modelul din figura '1. Eventual
ascutit (trasat n
desen cu linii ntrerupte) cucarepila
fusese n mnerul de/emn, Acest
tip de este de folos mai ales pentru
a muchiiletJnor scnduri,
cuni n

tJndorn de otel' vrful de lucru
n patru. muchii.
n primul desen al figurii ,b
este o foarte pen- . ..
tru mdntfJje,metaUce., Cu ajutorul ..... " .
r-"'O"---....---.;..;,.,.-, putetias'ambla . . " ." ..... . . un mod '
piese. din ... simplu 'de a
'-'----_:-'
grosimea de la2 ' ... '. improviza un
mm) a folosi nituri - trasator de linii
sau ci. pro- drepte (una,
cednd cum paralele la dis-
reiese din celelalte trei tante . diferite),
desene
c
a.le figurii. folosind un mner
vedeti, dor- de ,'lenin '. 1-3
nul" taie direct (dintr-o metalice
"
't' d . )
OVlura e Clocal) . ".' Modelul. (c)
patru segmente . tri.. pentru a trasasimt.lltan cte o
ungllilJlare . echidis- linie, egar pe
tante ntr-un,a. din paralele, separate, Indreapta
piEise. .Aces.te sunt n,. stnga. uneltei. lungimea
tntroduse n orificiUl poate,.fi
circular .. practicat n la nevoie, cu Aceste scule
pot fi tras.a.rea,. "pe .. cart.on1
t I t
' t . material plastic, etc. In desenUl
a Iza ecu (d) se lucru.
r .
TEHNIUM'
I nternation_,7:fj
R6vis(i p6ntnJ'ODn,struatoril amatOri
Fondatl fn 8"u11970
Serie noul, Nr.3 (SOJ)
Martie 1998 '\
Editor
Presa Nationali SA
Plata PrfJ$eiUbeie Nr.1,
Redactor
Ing. Ioan Voleu
Redactori:

Ing CitlC8SCU
Control tehnic
Ing .. Mlhal-George Codrnal
Ing. Emil Mari,n .. ,
FI%. AlflxandruMirculescu
Ing. Cristian lvanciQvici
Corespondenti
C. S.U.A
oi Israel
.. ROb11il"t :"Germania
f.{. TUruti. . .& V"',R. Us .... u., .. ':1e.p lJbli.c.
q
. Moldova
. G. 8Qnih8dy" Ungaria
Redactia: Piata' Presei libere Nr.1
Casa Presei, Corp C,etaj 1,
camera 119-122-1elefoo: 22.3-15-30,
interior: 1186 sau 1444 /
Telefon direct: 2223226, 2221916

R.VistatEHNIUM
Plata Presei Ubefe' Nr. ,1
CAsuta 3.3
Mocai1u
Telefoo:223-f5,.30/1186
. . Difu.zare
T
." Abonamente:
la orice oficiu
(Nr. 4120 din Catalogul Romne)
cu redactJiledin
AmaterskeRadlo (Cehia), Elektor&funk
Amateur (Germama), Hortzonty.'t$Chnike
'. (Polonia),l.eHautParieur {Franta},
MQdelist ConstruQt().r & Radio . (Rusia);
Radio-Televizia Electronika. (Bulgaria),
Radlotechnika {Ungaria), RadioRMst
(Italia),' Tehnike Novine (Iugoslavia)
Gr.afica MartanaSteJereanu
DFP.lrioa Georgeta
HaralambJe, Nadia
Editorul orice responsabili-
tate n privinta opiniilor,
formulate in aceastarevennd
integral autorilor.
YolumulXXVIII, Nr. 306, 'ISSN'
Toate drepturile rezervate
I Reproducerea este cu re
10 absenta scrise
prealabile a editorului. .
Tiparul Rornprint SA
TEHNIUM nr. 3/1998
n mod
este din mai
multe scnduri. Desigur, o
realiza cum de

Se ca stlpii de
fie n partea infe-
Astfel, poate
fie mai n locul dorit,

toare a solului.
Trei din cele patru rame de
stinghii sunt fixate n de
discurile cu iar
cea de-a patra (prima) este pi-
Rama din spate este
ceva mai mare, astfel nct
atunci cnd este marginea n
cu rama din n acest fel
se o deschidere a
Instructiuniecologice
Amplasarea trebuie corect.
Orientarea n lungime trebuie fie pe directia
est-vest, iar deschiderea spre sud. n acest
mod, lumina se n
mod optim.
nti o de dimensiunea
n adncime de cca 30 cm. n
aceasta iar
excavat I mprejur. n acest mod
o mai mpotriva frigului
apei de ploaie.
TEHNIUM nr. 3/1998
tr
1. Un astfel de
mecanism rabatabil
poate fi montat pe
orice care
nu are dimensiuni
prea mari.
3. Falia tre-
buie dimen-

zgrcenie, ast-
fel nct
acopere n
totalitate

4. Pe
terale, falia se
cu
se de
scndurile la-
terale.
TEHNIUM nr. 3/1998
2. discuri pivotante, cu
servesc pentru
derea a 3 cadre din stinghii fixe
a unuia mobil.
5. Falia de
acoperire se prinde
de partea din spate
a sub
rama de stinghii, totul
fixndu-se n
6. Fixarea a
stinghiilor ramelor se
face prin montarea
unui al doilea disc,
suprapu
primului.
se rea-
cel mai bine cu
de cal. ntruct aceasta este
relativ greu de procurat,
propunem ca alterna-
utilizarea de frunze alte
resturi din care nu au
putrezit
Cu cca 8-10 zile nainte de
balotarea gunoaiele
se strng ntr-un se
umezesc. Ulterior,
mineral. Cnd
ncepe se
materialul este
introdus n cu o
tasat bine, prin cu
picioarele. marginile
trebuie balotate deosebit de
dens. Stratul de material intro-
dus ar trebui o grosime
de cel 30 cm. Ulterior
este necesar ca materialul
balotat fie umezit.
Acum timp de cte-
va zile acoperitoarea din folie,
dnd materialului
necesar pentru a se n
se produc
de gaze, care trebuie
eliminate printr-o aerisire sufi-
Abia acum se va
depune deasupra un strat de
20 cm de de calitate,
care nu fie
cu pentru a
o iar
apa nu
cteva zile
plantele.
7.
se face
amplasarea
pe locul potrivit, cu
orientare
umplere a cu
materialul cores-

ncepnd cu
acest vom
publica o serie de
articole privitoare
la construirea unui
ansamblu de

proportional-digi-
gndindu-ne
ch suntem n
asentimentul unui
mare de .
ai revistei.
Aceste articole
vor include un
studiu teoretic,
instructiuni detali-
ate de asamblare
reglare, un
I
IIII
.--!
--!
studiu critic al I G 1
ansamblului o
constructie prac-

n acest
fel facem acce-
nespe-
radi-
ocomanda pro-

-
.
J
-
73
.
G26
Pag. 16-17

S-ar putea să vă placă și