Sunteți pe pagina 1din 113

CNT

ARILE
SFINTEI LITURGHII
Copyright c 2006-2008 C at alin Frncu si Raluca Balaban.
Aveti permisiunea de a copia, distribui si/sau modica acest document conform termenilor Licentei GNUpentru Docu-
mentatie Liber a, versiunea 1.2 sau orice versiune ulterioar a publicat a de Free Software Foundation; f ar a Sectiuni Invari-
abile si f ar a Texte De Copert a. O copie electronic a a acestei licente se a a la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
Acest document a fost formatat folosind L
A
T
E
X si Lilypond. O versiune electronic a a acestui document se a a la
http://catalin.francu.com/Music/liturghia.
Versiunea 1.3 (6 iunie 2008)
3
I. Cnt ari si r aspunsuri liturgice
Liturghia catehumenilor
Preotul: Binecuvntat a este mp ar a tia Tat alui si a Fiului si a Sfntului Duh, acum si pururea si n
vecii vecilor.
Cantorul:
_
,
,
8
_

_
,
_
,
Soprano
Alto
Tenor
Bas
,

min.

min.

,
mf
A
,
mf
A
,
mf
,
mf
A
A

min.

min.

Ectenia Mare
Preotul: Cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
4
Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mntuirea suetelor noastre, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Pentru pacea a toat a lumea, pentru bun astarea sntelor lui Dumnezeu biserici si pentru
unirea tuturor, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
ne
, ,
ie
_
,
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,

Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ie
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ie

lu
,
ne

_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ie
,
ne
,
mi

,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
5
Preotul: Pentru sfnt a biserica aceasta si pentru cei ce cu credin t a, cu evlavie si cu fric a de Dum-
nezeu intr a si se roag a ntr-nsa, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4

,
,

,
_
,
,

te.
ie
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ie
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi

,
ie
lu
, ,
te.
,
ne
_
,

te.
mi ie
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Pentru Prea Sn titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), pentru cinsita
preotime si ntru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
6
Preotul: Pentru Pre sedintele t arii nostre (N) (aici se pomene ste conduc atorul statului), pentru au-
torit atile civile si militare si pentru to ti cei n autoritate, Domnului s a ne rug am.
Preotul: Pentru sfnt loca sul acesta, tara aceasta si pentru toate ora sele si satele si pentru cei ce cu
credint a locuiesc ntr-nsele, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru bun a ntocmirea aerului, pentru mbel sugarea roadelor p amntului si pentru vre-
muri pa snice, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

7
Preotul: Pentru cei ce c al atoresc pe ape, pe uscat si prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robi ti si
pentru mntuirea lor, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
ne
, ,
ie
_
,
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,

Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ie
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ie

lu
,
ne

_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ie
,
ne
,
mi

,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4

,
,

,
_
,
,

te.
ie
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ie
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi

,
ie
lu
, ,
te.
,
ne
_
,

te.
mi ie
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
8
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa

Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea
c
,
p
,
, ,
t
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfn
cresc.
,

Ns sfn
,
t
,
t
c
,
c
,
,
t sfn
,
sfn
,
Prea
p
,
p
Ns
,
,
,
c
,

toa

toa

p
,
Ns de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Ns
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre

pre

pre

pre

,
_
,
8
_
,

noi.

noi.

noi.

te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne

ne

ie

ie

ie

ie

-) -
zeu,

zeu,

zeu,

zeu,

ne

ne

9
Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: C a Tie se cuvinte toat a m arirea, cinstea si nchin aciunea, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

10
Antifonul I
Mrire... i acum... Binecuvinteaz
glasul 8
Allegretto
tu
,
tu
,
,
,
i
,
,
,
Sfn
t
,

4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
_
mf
,
_
Fi
,
,
Fi
,
,
M ri
,
4
4
2
4
,
_
,

_
_
,

Sfn
,
,
,
,
i
,
_
_
Ta
,
,
mf
,
,
Ta
,
,
M

i
,
i
,
,
,
,
,
,
,
lui
,
lui
,
,
t
,
mf
u
,
u
,
,
_
ri re
,
re
,
,
_ _
lui
,
lui
,
, ,
,
lui
,
lui
,
Duh.
,
,
ru
,
ru
_
,
,
i
,
i
,
pu
_

rea

rea
,
,
n
,
n
,
,
ci
,
ci
,

_
_
,
lor,

min.

min.

,
,
lor,
,
,
ve
mf
,
i
,
_
_
,
,
,
ve
,
,
A

,
,
A
,
Duh.
,
.
. ,

_
,
,
,
ve
,
ve
i

,
,
cii
,
cii
,,
,
,
5
_
,
_
,
_
8

,
,
a
,
a
mf
i
,
,
,
pu
,
,
_
,
_
_
i
,
cum
_
,
,
cum
,
,
Bi
z,

z,
,,
vin
,
tea
cu
,
,
tea
Bi
,
mp
,,
al
,
,
,
mp
,
_
,
_
al
,
te
,
ne
,,
ne
,
,
,
,,
cu su
,
,

,
,
,
,,

e vin
su
,
,

te e
,
,
,
,
,
,

nul

nul

te
,,
te
, ,

,
,
_
toa
,,
toa
,,
pe
,,
Dom

,
,
ce
,,
ce
,
,
le
,,
le
meu
,,
meu
,
,
,,
,,
i
,,
i
,,
,
_
7
pe
,,

Dom
,
,

11

,
,
meu,

meu,
,
,
,
me
me
, ,
sfnt
,
,
,
din
din
,
un
, ,
,
,
-) -
,
sfnt
,
,
un
,
,
,
,
l
,
,
trul
,
-) -
,

,
al nu trul l Lui,
_

Lui,
_

,
,
,,
al
,
, ,
_
13
,
cel
,,
cel
,
,
le
,,
le
,
,
,
,,
nu
,
,
_
vn
20
,
tat
,
,
tat
,
,
,
,
_
,
_ ,
, ,
,
,
,
ne.
,
,
vn
,
,
Bi
,
Bi
,
rall...
Doam

Doam
,

p
,
_

ne.
_

eti
,,
eti
,
,

,
,
ne
,,
ne
,
,
,
,
p
,
cu
,,
cu
,
,
Ectenia mic a
Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
12
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa

Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea
c
,
p
,
, ,
t
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfn
cresc.
,

Ns sfn
,
t
,
t
c
,
c
,
,
t sfn
,
sfn
,
Prea
p
,
p
Ns
,
,
,
c
,

toa

toa

p
,
Ns de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Ns
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre

pre

pre

pre

,
_
,
8
_
,

noi.

noi.

noi.

te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne

ne

ie

ie

ie

ie

-) -
zeu,

zeu,

zeu,

zeu,

ne

ne

13
Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: C a a Ta este st apnirea si a Ta este mp ar a tia si puterea si m arirea, a Tat alui si a Fiului si
a Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

14
Antifonul al II-lea
Mrire... i acum... Unule Nscut
glasul 8
Allegretto
_
, 4
4
2
4
_
, 4
4
2
4
_
8
, 4
4
2
4
_
,
4
4
2
4

Sfn
,
,
,
re
,
_

Sfn
,
t
_
_
,

lui
,
,
tu
,
tu
,
,
lui
,
,
_
_
Fi
,
,
,
lui
,
,
,
u
,
,
Ta
,
,
_
ri

M
mf
M
,
,
,
,
ri
,
u re
,
, ,
mf
,
,
,
i
,
i
lui
,
lui
,
,
i
,
i
,
,
,
_
_
Fi
,
,
mf
,
Ta
,
,
,
t
,
,
lui
,
ve
,
,
ve
,
_
_
,
,
,
ve
,
,
ve
,
,
cii
,
cii
_
,
,
i
,
i
_
,
,
n
,
n

min.

min.
,
,
A

_
_

,
,
ci
,
,
,
,
A
ci
,
,
lor,
,
lor,
,
,
i
,
i
_
_
,
,
cum

Duh.

,,
,
,
mf
,
i
,
mf
i
,
cum

,
,
a
,
a
, ,
,
pu
,
pu

rea

rea
,
,
ru
,
ru
_
,
_
,
_
8
,
_
,
Duh.
.
.
5
_
_
,
,
,
Fi
,
,
U le
,,
,,
i
,
u
,
,
le
, ,
le
,

,,
nu
,,
,
,,
cut,

i
le
,
,
,,

cut,
,
,
,
,
Cu
,,
Cu
ns
,,
,
,
_
,
_
,,
ns
,,
Fi
,
,
u
nu
U
,,
,,
ce
,
f
,
,
,
,
eti
,,
eti
,
la
,,
la
,
lui
,
,
,
f
,
,
,

,
lui
,,
ne
,
,
ce
,
vn

,
,

Ce
Dum
tul
,
,
Ce

tul
,,
vn
,
,,
Dum
,
zeu,

zeu,

,

,
_
,
ne
,,
,
_
7

15
,
i
,
,
,
i
,,
i
,,
pri
_
14
,

moar

moar

,
_
,
i
r
,
,

,
,
mit

mit

,
pri
,,
pen
,,
pen
,,
,
,
r
,,
de
,,
de
,,
tru
,,
tru
,,
,
ai
te

,,
ai
te
,
,
tru
,
din n Te
,
,
,
, ,
_
21
_
,

mn
,
,
_
,,
_
a
,
,
,
tu
,,
tu
noas
,,
noas
,
,
rea
,,
,
mn
,
rea
,,

tr

,
tr

i
,,
i
,
,
,
,
,
,
pa
,
,
_
i
,
i ta

,
,
,
,
,
,
c
,
,
Ns
,
_
,
_
28
_
,

,
,
Sfn
,
_
,
_
,
toa
_
,

ne
,
,
,
,
Dum
,
,
,
re
_
,
de
,

zeu
,
,
_
,
,
,
,
a;
,
, ,
_
35
,
,
_
,

,,
Ca

Ca
ru
,,
,

,,
rea
ri

ru
,
,
ra

a;

ra
,,
Ma
,,
Ma
,,
cioa
cioa
Fe
,,
Fe
,
,
pu
ri

,
,
,
rea

,
pu
,
re

,,
,,
n

,
tig
,
,

,
re
,,
tru
,
i
,
,
,
pat

pat

42
_
,

Te-ai
,,
Te-ai
,
_
,
_
,
,
,
,
,
,
schim
,
,
,
ne
,,
,
,
,
le
,,
le
,,
,
tru
,
bat
,,
bat
,
,
schim
,,
rs
ne n
,
,
ze
,
, ,
le,
_
,
,
_
,
_
49
_ _
nin
, ,
,

,
Te,
_
,
,
_
,

,
,
u

ne
_
,
toa se Hris
,
,
,
_
,
Dum
,
,
du-
,
,
,

16
,
,
mf
,

,
, ,
,

,
,
,
,
te
,
,

cu
,
,

,
,
,
,
,
_
,
_
56
,,
tea
,

,
pe
,
,

,
nul
,
, ,
moar
tea
, ,
,

,
pe

cl
mf
cl
cat.

ai
,
,
moar ai
,
nul cat.
moar
,

,
,
U
,

,
,
moar cu U te

,
,
i ind
,
,
,
,
,
,,
m
,
,
Sfn
,
,
,
_
64
,

,
,
_
,
u

,
pre
,,
pre
,
,
,
,
m u

Sfn ind
,
,,
ta
,
,
, ,
i

Tre
Tre
,
,
ta
,,
,
me,

me,

,
,

,
din
din
,
,
,

Sfnt,
_

Ta
,
,
,
cu
,
,
,
71
,

cu
,
,
_
,
_
,,
rit
Sfnt,
_
mn
,,
mn
,
,
rit
-

,
,
cu
, ,
hul
,
,
m
,,
m
,
,
n
,,
n
,
, ,
i
,,
i
,
,
,
cu
,
,
Ta
,,
tl
,,
tl
,
,
Du
,,
Du
,
,
,,
tu
,
,
hul
,
tu
,,
,,
pe
,
rall...
tu
,,
tu
,
te-
,
,
te-
mn
,
,
78
,

,
_
,
_
pe ie
,,
ie
,,
p
,
mn
,
p
,
pe
,,
pe
,,
noi,

noi,

ie
,,
ie
,
,
,
,
ne
,,
te-
,,
te-
ne
, ,
ne
,
,
ne
,
noi.
_

noi.
_

,,
17
Ectenia mic a
Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
18
Cantorul:
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa

Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea
c
,
p
,
, ,
t
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfn
cresc.
,

Ns sfn
,
t
,
t
c
,
c
,
,
t sfn
,
sfn
,
Prea
p
,
p
Ns
,
,
,
c
,

toa

toa

p
,
Ns de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Ns
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre

pre

pre

pre

,
_
,
8
_
,

noi.

noi.

noi.

te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne

ne

ie

ie

ie

ie

-) -
zeu,

zeu,

zeu,

zeu,

ne

ne

Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
19
Preotul: C a bun si iubitor de oameni Dumnezeu e sti si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si
Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Antifonul al III-lea
Fericirile
glasul 8
de N. Lungu
Moderato

_
,
ni,
_
_
ve
,
ve
,
ni,
,
ni,
,
ni,
,

_
_
cnd
,
cnd
,
cnd
,
cnd
,
ve
,
ve
,

_
_
_
vei
,
vei
,
vei
,
vei
,
,
_
2
4
3
4
,

_
_
me
,
me
,
me
,
me
,
_
2
4
3
4
2
4
3
4
2
4
3
4
,
_
8
_
,
,
,
,
po
,
,
po
,
,

_
_
po
,
,
po
,

_
_
_
tru-m
,
tru-m
,
tru-m
,
tru-m
,

_

_
_
_
p
,
p
,
p
,
p n
p
n
n
,
,
,
_
_
_
n
p
p
,
p
a
,
a
,
a
,
a
,

_
_
Ta
,
Ta
,
Ta
,
Ta
,

_
_
i
,
,

_
_
_
r
,
r
,
r
,
r
,

_
_
i
,
,
i
,
,
i
,
,
20
ne!

ne!

ne!

ne!

_
,
_
,
Doam

rall...
,
,
,

-
,
,
-
,
-
,
-
,
4
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,

te-
,
te-
,
te-
,
te-
,
_
8
,
,
_

noi
,
noi
,
noi
,
noi
,

Doam
,
Doam
,
Doam
,
_

ne
,
ne
,
ne
,
ne
,

_
_
pe
,
pe
,
pe
,
pe
,

cu
,
cu
,
,
_
du
,
du
,
,
s
,
s
,
,
_
_
raci
,
raci
,
,
_
_
hul,

hul,

_ _
_
,
,
,
1
Fe
p
,
Fe
p
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
8
,
,
_
cei
,
cei
,
,
_
cii

Allegretto
ri
,
ri
,
,
_
_
cii

,
,
m
,
_
_
p
,
p
,
,
m
te
,
,
,

_
_
te
,
_
i
,
,
a
,
a
,
,
_ _
_
i
,
,
,
r
,
r
,
,
a
,
a
,
,
C
,
C
,
,
_
_
ce

ce

,
_
,
8
_
,
_
,
_
14
ra
,
ra
,
,
_
_
es

es

_
_
lo
,
lo
,
,
21

cii
,
ri
,
ri
,
,
cii
,
,
_
_
ce
,
ce
,,
,

_
_
_
_
cei
,
,
,
,
,
cei
,
,
,
ce
,

ce
,
,
,
_
_
ru
,
ru
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
21
,
_
_
Fe
p
,
Fe
,
p
ri
,
ri
,
,
2
_
_
lor.

lor.

g
rit.
,
,
g
,
mn
,
mn
,
,
_
_
vor
,
vor
,
,
_
_
_
_
,

ia!

ia!

_
_
,
,
,
ce

ce

_
_
plng,

plng,

,
_
,
8
_
,
_
,
_
27
ia

ia

_
_
se
,
se
,
,
_
_
c
,
,
c
,
,
,
_
_
a
,
a
,
,
,
ia
,
ia
,
ia
,
ia
,
a
,
a
,

ce

ce

ce

ce
a
,
a
,
te
,
te
,
te
,
te
,

,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
mo
,
mo
,
mo
,
mo
,
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
p
Fe
3
cii
,
cii
,
cii
,
cii
,
_
,
35
_
,
_
,
_
8
,
,
p
Fe
,
p
Fe
,
p
Fe
,
blnzi,

blnzi,

blnzi,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
,
,

blnzi,

cei
,
cei
,
cei
,
cei
22
ri
,
ri
,
,
ri
ri
,
cii
,
cii

cii
,
cii
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,

,
mf
Fe
4

,
,

,
,
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
,
,
p
,
p
,
p
,
p
,
,
,
,
mn

,
mn
,
,
mn
,
,
mn
_
,
42
_
,
_
,
_
8
,
,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,
,
,
,
,
,

tul.

tul.

tul.

tul.
se
,
se
,
se
,
se
,
_
i
,
i
,
i
,
i
,

n
,
n
,
n
,
_

,
n
ta
,
ta
,
ta

ta
,
,

tai

tai
,
tai

tai
,
,
,
,

te,

te,

te,

te,
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c drep
,
drep
,
drep
,
drep
,
de
,
de
,
de
,
,
,
,
,
de
_
,
_
8
,
_
,
,
mnzi
,
mnzi
,
mnzi
,
mnzi

49
_
, ,
a
,
a
,
a
,
a
descrescendo

ra!
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,
,
cii
,
cii
,
cii
,
se
,
se
,
se
,
se
descrescendo
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei

ra!

ra!

ra!
,
,
,
,
56
_
,
_
,
_
8
,
_
,
descrescendo
,
descrescendo

ia

ia

ia

ia

ce

ce

ce

ce
,
pp
Fe
5
ri
,
cii
,
ri
,
ri
,
ri
,
,
s
,
s
,
s
,
s
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
pp
Fe
,
pp
Fe
,
pp
Fe
,

23
ia
se
,
se
,
se
,
ce

ce
,
ce

ce
,

ia

ia

ia

,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
64
se
,
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor mi
,
mi
,
mi
,
mi
,
,

los
,
los
,
los
,
los
,
rit.
,
mi
,
mi
,
mi
,
mi lu
,
lu
,
,
lu
,
lu
,
a
,
a
,
a
,
a
,

tivi,

tivi,

tivi,

tivi, c
,
c
,
c
,
c
,
,
p
Fe
6
,
Fe
p
,
ri
,
ri
,
ni
,
ni
Fe
p
,
Fe
p
,
,
ni
,
ni
,

_
,
_
,
_
8
,
_
,
cii

cii

cii

cii

ri
,
ri
71
i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
,
,
,
,

i!

i!

i!

i!
,
rai
,
rai
,
,
rai
,
rai
,
cu
,
cu
,
,
cu
,
cu
,
cei
,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
, ,
cei
,
cei
,
cei

Dum
,
Dum
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
,
ve
,
ve
,
ve
,
ve
,
dea
,
dea
,
dea
,
dea
,
,
_
_
,
_
,
_
Dum
,
Dum
,
78
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
a
,
a
,
a
,
ce

ce
,
ce

ce
,
a

ma,
,

ma,

ma,

ma,

,
c
,
c
,
c
,
c
vor
,
,
vor
,
vor
,
vor ia

ia
,
8
,

ia

ia

24

zeu!

zeu!

zeu!

zeu!

,
,
,
,
_
,
_
85
,
_
,
8
_
7
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
Fe
mf
,
ri
,
ri
,
ri
,
,
f
,
f
,
f
,
f
,
,
c
,
c
,
c
,
c
,
cii

cii
,
cii

cii

ri
,
,
,
rii
,
rii
,
rii
,
rii
,
de
,
de
,
de
,
,
de
,
,
to
,
,
to
,
,
to

,
to
,
,
,
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,
,
ii
,
ii
,
ii
,
ii
_
8
,
_
,
92
_
,
_
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,

,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c pa
,
,
pa

pa
,
pa
,

ce,

ce,

ce,

ce,
,
,
,

ia

ia

ia

ia

,
a
,
a
,
a
,
a

ce

ce

ce

ce
_
ri cii

cii

_
8
p
_
Fe
_
,
Fe
p
,
ri
,
,
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
_
_
cei
,
cei
,
,
100
go
,
go
,
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
che
,
che
,
che
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
,
se
,
se
,
se
,
se
,
,
,
,
,

ma!

ma!

che
,
ma!

ma!
25
,
,
lo
,
lo
,
a
,
a
,
,
drep
,
_
_
ce
,

ce
,

_
_
_
_
ra
,
ra
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
107
_
ta
,
ta
,
,
drep
,
_
_
tru
,
tru
,
,
pen
,
pen
,
,
_ _
_
c
,
,
c
,
,
,
,
,
te,

te,

,
,
,
nii
,
nii
_
_
_
_
,
ru
,
, ,
,
ce

ce
,
,
a
,
a
,
,
,

_
_
_
_
114
_
_
ru
,
_
,
8
_
,
_
,
_ ,
,
es

es

_
_
te
,
te
lor!

lor!

ri
,
,
,
ri
r
,
r
,
,
_
_
i
,
,
i
,
,
,
m
,
m
,
,
_
_
p
,
p
,
,
,
,
v
,
v
,
v
,
v
,

cnd
,
cnd
,
cnd

cnd
,
_
,
8
_
_
_
,
vor
,
vor
,
,
,
_
,
_
121
vor
,
vor
ri
,
ri
,
9
Fe
mf
,
Fe
mf
,
cii
,
cii
,
cii
,
ri
,
ri
,

,
,
,
,

,
Fe
mf
,
Fe
mf
,

cii vei
,
vei
,
vei
,
vei
,
,
26
pri
,
pri
,
pri
,
,
vor
vor
,
,
vor
vor
,
pri
,
,
_
,
8
_
127
_
,
_
,
,
o
,
o
,
r
,
r
,
r
,
r
,
,
c
,
c
,
c
,
c
,
pre
,
pre

ni

voi

voi

voi
,
pre
,
pre
,

,
,
o
,

ni

ni

ni
o
,
,
go
,
go
,
go
,
go
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
v
,
v
,
v
,
v

voi
,
,
,
,
ru

ru

ru

ru

vn
,
vn
,
cu
,
vn
,
vn
,
,
tul
,
tul
,
tul
,
tul
,
_
134
_
,
_
,
_
8
,
zi
,
zi
,
zi
,
va
,
va
,
va
,
va
,
po
,
po
,
tri
,
tri
po
,
po
,
tri
,
tri
,
,

,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
zi
,
,
,
m
,
,
m
,
,
m
,
,
m
tot
,
tot
,
tot
,
tot
,
,
cu
,
cu
,
cu
,
i
,
i
,
i
,
i
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
tru
,
tru
,
tru
,
tru
mi

mi

mi

mi
,
pen
,
pen
,
pen
,
pen
,
,
,
,
_
,
,
8
_
,
_
,
_
141
str,

str,

str,

str,

,
,
,
,
,
,

,
min
,
,
,
,
voa
,
voa
,
voa
,
voa
ind

ind

ind

ind
,
min
,
min
,
min
,
27
,
,
,
i-
,
i-
,
,
,

ra
,
ra

ra

ra

i-
,
i-
,
,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
148
v

ne!

v
,
v
,
v
,
v
,
ne!

ne!

i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
Bu
mf
,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
,
,
,
,
,
ne!

mul
,
,
.

str

str
,
t
,
t
str

str
,
,
,
,
,
t
,
,
_
,
_
8
,
_
,
,
,
mul
,
,
mul
155
_
,
se
,
se
,
,
se
,
se
,
,
f
lii,
,
,
,
,
,
,
,
ve
,
ve
,,
ve
,
ve
,

lii,

f
lii,

lii,

,
ta
,
ta
,
ta
,
ta
,

,
,
voa

voa
,
,
voa

voa
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
pla
,
pla
,
pla
,
pla
,
ruri!
p
,
,
,
,
ruri!
,

,
_
,
8
_
,
_
,
_

ruri!
p

p
162
-
te
,
e
,
,
te
,
te
,
n
,
n
,
es
,

es
,
,
,

,
t
,
,
,
es
,
,
mul
,
,
,
,
,

-
,
-
,
-
,
ruri!
p

ce

ce

ce
,
ce
,
,
n
,
n
,
,
,
28
Intrarea mic a
Preotul: ntelepciune, drepti!
Cantorul:
Venii s ne nchinm
glasul 1
Moderato

,
,
i
,
,
i
,
,
i

,
c
,
,
s
,
s
,
s
,
s

nm
nm
,
nm
,
nm
,
,
,
i
,

la
,
la
,
la
,
la
,
,
Hris
,
Hris
,
,
,
Hris
,
Hris
,
dem
,
,
dem
,
,
dem
c
,
c
_
,
c
dem
,
,
,
,
,
,
mf
Ve
4
4
2
4
,
mf
Ve
,
mf
Ve
,
mf
Ve
,
,
nii
,
,
nii
,
,
nii
,
,
nii
,

,
_
chi
,
4
4
2
4
_
4
4
2
4
8
_
_
_
_
4
4
2
4
n
,
n
,
n
,
n ne
,
,
chi
,
_
,
chi
,
,
,
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
,
chi
,
s
,
s
,
s
,
s
,
,
noi, pre
,
ie Fi
,
,
ne Fi

,
Fi
,
,
Dum
,
Fi

_
_
_
8
_
lui
zeu,
_ _
pre
_
_

tos.

tos.

tos.

tos.
zeu,
ne

noi,

noi,
Mn noi,
,
zeu,
Dum
,
pre
,
pre
Mn
,
,
lui
,
ne
,
ne
,
ne
Dum
ie
,
,
ie
zeu,
,
,
mp
,

,
ul
,
ul
,
ul
,
ul
,
,
,
,
,
,
Dum
, ,
lui
,
,
ne
,
,
mp
Puin mai micat
-,
,
ne
,
,
te-
te-
,
te-
te-
mp

lui tu
tu

ne
ie

,
,
Mn
,
,
Mn tu
,
,
,
,
,
tu
pre
,
,
din
mori,
,
noi
,
,
tru
ce
,
,
pre
,
,
Sni,
,
Sni,
,
mf
at
nat
,
,
noi
,
noi
_
mori,
,
Sni,
,
nu
,
vi
,
,
cei
cei
,
cei
cei
ce
nu
pre
vi

ce-i
ce-i
,
,
,
ce
ce
Cel
n
mi
,

eti
,
ai
eti
n
,
Cel
,
,
ce
,
,
nu
Cel
Cel
,
ce
n
cn
,
cn
,
cn
_
,
_
n
,
,
ce-i
,
pre
,
,
,
,
din
mori,
n
,
,
n
, _
at

mf
nat

mf
,
n
mi
,
tru
,
tru
,
tru
at
nat

mf
at
nat

,
,
ce
,

,
ai
ai
eti
,
eti
,
ai
mi
cn
,
vi
,
mi
vi
nu
Cel
_
8
ce-i
ce
n
,
,
,
Cel
Cel
,
din
,
Cel
,
din
_
_
_
_

,
mori,
Sni,
,

_
,
,
noi
29
_ _

,
,
,
-
,
a.

i
,

a.
, ,
i
i
A i
, ,
-
tm:
,
li
,
,

,
,
,
A lu
_
lu

tm:
8
_
A

_
_
tm:

,
_
_
,

-
li i'
A
-

a.

_
_
,
lu
,
lu
, ,
li
,
,
li
,
,
lu
a.
A tm:

,
li
n acest moment se cnt a troparele si condacele zilei.
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: C a sfnt e sti, Dumnezeul nostru, si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea, Doamne, mntuie ste pe cei bine credincio si.
Dac a preotul nu spune Doamne, mntuie ste pe cei bine credincio si, ci direct si n vecii vecilor,
atunci cantorul sare la Amin.
30
Cantorul:
Doamne mntuiete
glasul 8 (3 voci egale)
Armonizat de N. Lungu
Andante
,

_
,

mn
,


,
,
,
,
,,
Doam
,
,,
Doam
p
4
4
2
4
,
,
,

p
mn te
_
4
4
2
4
,
ie
_
tu
ie

,
,
,,
,
,,
,
te tu
,
,
,

,
ne
,,
ne
,
,
,
_
,
,

,
,
,
,

pe
_

,
cei
,
,,
cei cre

,

ne
_
bi
_

ne
,

bi
,
cioi.

din
,
,

cre
,
pe

,
cioi. din


,
(de trei ori)
Preotul: Si ne auzi pe noi.
Cantorul:
i ne auzi
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Adagio

i
,
,
_
a
,
uzi
,
,
_
,
,

,
,
,
,
,
a

_
,
i i
i
_
,
,
,
ne
,
uzi
,
,

ne
,
,
,
4
2

,
,
p
4
2
,

,,
,
,
ne ne
,
a
, ,
_
,
,
a
,
a
uzi

,
,

noi
,
,
,
noi
,

ne
,,
ne
,
,
a
,,

,
_
,
,
,

,
6
,
,
,

_
, _

,
uzi

,
i
pe
uzi
,
_

,
i

uzi

pe
,
31
,
,
,
,
,

,
,
pe

_
,
,
,
,
,
11
-

_
noi, noi.
,
,
,
_

p
,
,

pe
,
_
,
pe

-
,
pe
,

noi,
,
,,
,,

noi.
Preotul: Si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
La s arb atorile mp ar ate sti (Cr aciunul, Botezul Domnului, Smb ata Floriilor, Smb ata Pa stilor, nvierea
Domnului, Rusaliile), n loc de Snte Dumnezeule se cnt a C ti n Hristos v-a ti botezat, n Hristos
v-a ti si mbr acat, aliluia (pagina 35). La s arb atorile Crucii (n al tarea Sntei Cruci, s apt amna a 3-a din
Postul Pa stilor) se cnt a Crucii Tale ne nchin am, St apne, si Sfnt a nvierea Ta o l aud am si o
m arim.
32
Snte Dumnezeule
glasul 5
dup Ghelasie Basarabeanul
Moderato

mf

4
4
2
4
4
4
2
4

,
,
,
,

,
ne
,
Sn
ze
Dum
mf

min.
4
4
2
4
,
,
le,

, ,
u
,

8
min.
,
_
_
_
_

,
_ _
u

A
,
,
,
u
mf
Sn
,
min. ne

p
ze
ze
,
,
,
Dum
,
,

le,
,

mf
,
A
p
Sn
,
,
ne
te
Dum
Dum
,
p
,
,

Sn

,
,
,
_
,
ze
,
,
te
te
,
,
p
te
,
le,

,
A
_
u
,
,
4
4
2
4
A
ne le,

min.


,
Sn
,
,
,
Sn
mf
,
,
,
mf
,
,

re,
,
,
te de
de
,
,
fr'
,
,
,
fr'
,
Sn
,
_
,
ta

re,
,
ta
_
_
Sn
,
,
,
te
,
Sn
fr'
_
ta
,
,
Sn
,
te
,
te
_
,
,
fr' te
,
,
te
,
te
,
re,
,
,
,
,
de
,
,
Sn
,
mf
,
,
ta
,
,
,
mf
,
Sn
,
,

re,
te
,
,
,

,
_
8
,
_
,
de
_
,
,
,
33

pp
moar
te,
,
,
,
te,
_
,
noi.
pre
moar
moar
ne
,
,
,
te-
,
,
,

,
mi
pp
,
,
,
ne
noi.

p
mi

,
_
,
,
,
te-
p
mi

_
pp
, ,
_
, ,
ie
,
,
ie
,


,
,
,
,

,
ie
_
moar
,
p
,
ne

,
p
,
,,
,
,
ie

pre
,
,
_
,
mi
,
lu
_
,
pre
,
,
rall...
,
noi.
noi.
,
,
,
,

,
,
,
,,
te,
lu
,
lu
8
_
_
,
te-
pre
pp
,
,
te-
lu

te,
ne
,
,

De trei ori. Apoi:


Allegreto
8
,
Ta
,
re
,
,
Ta
t
,
4
4
2
4
4
4
2
4
mf
4
4
2
4
,
_
u
_
u
_
,
i
,
i
_
lui
Fi
,
,
i
Fi
Fi
,
,

u
,
,

_
,
,
_
Ta
_
t
_
_
,
t
,
lui
,
,
Ta
M
mf
,
,
i
i
,
lui
,
lui
M
lui
_
i
,
,
i
,
ri
,
,
lui
lui
,
u
,
,
Fi
lui
ri
,
ri
ri
,
,
,
,
mf
,
,
,
,
4
4
2
4
,
t
,
,
re
,
re
,
,
re
,
mf
,
_
_
M
M
i
_

_
i
_
lui
,
,
i
,
cum
,

_
_
i
,
a
,
,
Sfn
,
,
,
p
Duh.
,

,
lui
a
a
,
,
_
i
_
_
8

p
lui
,
Duh.
cum
,

,
Duh.
p

cum
,

tu Sfn
a
,
,

,
,
Sfn
cum
,
,
,
,
i
,
,
Sfn
,

lui
,
i
,

,
i
,


,
tu
p
,
Duh.
tu
,
,
,
,
i
,
,
tu
34
,
ve
,
rea
rea

_
min.
,
pu
ve
,
ve
,
,
,

pu
,
,
_

_
n
ci
_
,
_
min.
n

_
cii
_

,
,
,
ru
,
,
,
,
,
n
,
ve
ci
n lor.
,

,
,
,
,
cii
,
lor.

ci
,
,
8
,
ru
,
ru

,
,
i
i
,
,

,
ve
min.
,
,
,
, ,

_
_
A
A i
A
lor. cii
_
min. ve
ru
ve
,
rea
,

i
_
rea
,
,
,
cii
,
,
ve
_ _
,
pu
pu
,
A
,
ci

,
,

,
,
lor.

,
Moderato
,
_
_
,
fr'
,
_
de
,
,
de te
,

,
mf
,
moar
mf
,
,
,
Sn
,
,
_
,
mf
,
,
,
,
fr' te,
fr'
de
,
,
,
Sn
te,
,
,
,
moar
,
,
,
de
moar
,
,
,
fr'
,
,
te
,
,
,
,
,
_
,
te
,
8
Sn
Sn
,
mf
, ,
,
te,
,
te,
,
_
_
,
,
,
te
_
moar
,
,

,
,

ie
,

lu
,
ie

_
,
p
,
noi. pre
_
,
lu
te-
,
,
pp

pp
mi
,
_
p
,
mi
,
lu
_
noi.
,
ne
rall...
,
pre
pre
,
,
,
te-
,
,
te-
ie
mi
p
,
8
_
,
,
,
,
,

,
_
te-
,
lu
,
,

pp
,
,

,
_
pre
pp
,
mi
p
ne
,
,
noi.
noi.

ie

_
ne
,

, ,
ne
Rar
35
,
_
,
mf
,
_
_
u
,
f
,
,
ta

le,
_
le,
,
_
,
8
Dum
,
te
,
Sn
,
_
ne
Sn

,
,
Dum
Dum
mf
ze
,
,
,

,
f
te
_
te
,
te
,
te
,
,
te
ta
Sn
,
,
ze
,
u
,
,
le,
,
ne
te
mf
le,
Sn
f
f
Sn
ze
te

ne
,
,
ze
,
,
,
Sn
.
,
,
,
,
_
,
Sn ne
,
_
u

,
_
,
mf
Dum
,

,
,
_
u
,
,
,
ta
Sn
,
,
Sn
mf
de
mf
ta te fr'
te,
,
fr'
_
,
Sn
,
moar
, ,
,
,

,
,
re,

_
,
te,
,
,

_
_
descrescendo
,
,
fr'
_
descrescendo
fr'
_
re,
,
,
Sn

,
,
te,
,
re,
te
_
moar
_
de
te
,
8
_
te,
,
,
,
,
_
_
mf
,
,

,
descrescendo
moar
,
descrescendo
de
,
re,
,
de
,
,
,
Sn
mf

te

moar
,
te- ie
,
.
,
,
_
,
,
,
,, -
,, -
,
,

lu
_
noi.

ie
,
,
lu
_
, ,
,
ie ne
,
ne
p
mi

.
.
,
.
,
,
mi
,, -
,
_
p
_
,
p
,
,
lu
rall...
,
,
,
,
pre
,
te-
pre
_
_
lu
,
te-
pre
pre
_
noi.
,
mi
,


_
,
,
te-
p
ne

, ,
,, -
,
,
noi.
,
,
ne
noi.
8
ie
mi
36
Ci n Hristos
de G.Musicescu
Moderato
,
p
,

,
p
,
Ci
,
Ci Hris
,
,
Hris
,
,
tos
,
,
tos
,
,

_
_
n
,
,
n
,
_

_
Hris
,
,
Hris
,
,
v-ai
,
,
v-ai
bo
,
,
bo
,
,
4
2
_
4
2
_
,

,
,
zat,

zat,

n
,
,
n
,
,
te
,
,
te
,
,
ia.

_
ia.
6
lu

lu

v-ai
,
,
v-ai
,
,
_
_
tos
,
,
tos
,
,
br
,
,
br
,
,
cat,
,
,
cat,
,
,
i-m
,
,
i-m
,
,
,

A
,
,
,
A
,
li
,
,
li
,
,
,
,
,
,
,
,
Apostolul si Evanghelia
Preotul: S a lu am aminte. Pace tuturor.
Cantorul: Si duhului t au.
Cantorul cite ste prochimenul Apostolului.
Preotul: ntelepciune.
Cantorul: Din epistola c atre ... citire.
Preotul: S a lu am aminte.
Cantorul cite ste Apostolul.
Preotul: Pace tie, cititorule.
Cantorul: Si duhului t au.
Andantino
37
_
,
lu
i
li
li
li
,
,
lu
A
, ,
_
,
_
,
4
4
2
4
,
A
lu
_
lu
_
,
,
,
,
i
,
i
,
i
,
_
4
4
2
4
li
,
i
i
A
p
,
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
A
,
,
,
,
,
,
,
,
lu
,
4
4
2
4
8
,
,
,

4
4
2
4
,
,
,
,
,
_
A

li
_
,
li
,

,
,
A
p
a,
,
lu
,
_
,
a,
,
,
p
,
,
a,
_
A
,
,
,
,
A
, ,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

li

,
li
,
lu
,
i'
,
,


li
,
,
li
li
mf
,

A
,
,
mf
mf

mf
a,

,
a,
_
_

_
a tempo
A
a,
A
,
,
,
,
,
A
8
,

_
,
,
,
,
rit.
,
,

,
,
,
,
,
,
,, -
_
,
,
,
,
,

,
,, -
i
,

,

a.

a.
a.
lu

lu
,

,
,
i
i
_

,
,, -
,
,

,
,
,
,
,
_
lu
_

i
_
a.

_
,, -

lu
8
,
,
,
,
,
rall...
Preotul: ntelepciune, drepti, s a ascult am Sfnta Evanghelie. Pace tuturor.
Cantorul:
Moderato
38

tu.

mf
,

,
,

i du
mf
,
,
i
mf
,
i

tu.

i
mf
,

,
_
,
8
_
,
_
,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tu.

tu.
,
Preotul: Din Sfnta Evanghelie de la ... citire.
39
Cantorul:
Mrire ie, Doamne
glasul 8
Maestoso
M
,
,
ri
,
,
,
,
4
4
2
4
,
,
,
M
ne,
,
,
ne,
,
,
ri
e,
,
,

4
4
2
4
,

,
mf
i
,
ne,
,
re
,
Doam
,
,
,
,
i
,
,
i Doam
8
Doam
_
,
4
4
2
4
mf
mf
,
i
,
,
,
4
4
2
4
,

mf
,
e,
e,
,
e,
Doam

ri
re
,
_
M

m
,
_
m
,
,
re
,
m
ne,
re
,
,

_
ri
,
M
-
,
ri
re
,
,
_
,

f
f
re

e!
,
,
-
,
,
_
i
e!
e!
ri

ri i
,
ri

,
_
re
,
,
,
,
,
,
,
-

m
,

8

,
e!

f
,
,
,
,
i
re
, ,
-

Preotul cite ste Sfnta Evanghelie, dup a care se repet a M arire Tie, Doamne. Cnd sluje ste Arhiereu, n
acest moment se cnt a ntru mul ti ani, St apne!
Ectenia cererii st aruitoare
Preotul: S a zicem toti, din tot suetul si din tot cugetul nostru s a zicem.
Cantorul:
40
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Doamne, Atotst apnitorule, Dumnezeul p arin tilor no stri, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Miluie ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup a mare mila Ta, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Aici preotul zice ectenii pentru diferite cereri, iar corul cnt a cte o ectenie ntreit a din cele de mai jos.
Ectenia ntreit
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato
41
,,
mi
mi
,,
_
,,
lu
,,

Doam
,

_
ne
,,
ne
,,
,

te,
,,
te,
,,
,,
,,
lu ie
,,
ie
,,

_
ne
,,

mi
,,
mi
,,

_
4
4
2
4
_ _
4
4
2
4
_
_

1
Doam
,,
ne
,
mf
,
Doam
,
mf
,
,,
te,
,,
,
Doam
,
,
te, lu
,,
lu
,,
ie
,,
ie
,,

lu
,,
lu
ie

ie

_
ne
,,
ne
,,
,,
mi
,,
mi
,,

te.

te.

2
Doam
,,
Doam
,
,

_
ne
,,
ne
,
,
_ _
_
_
Doam
,,
,

Doam
,,
mi
,,
mi
,
,

_
lu
,,
lu
,
,
ie te,
,,
te,
,
,
lu
,

_
ne
,,
ne
,
,
,,
ie
,
,
,
_
, ,
Doam
,
mi ie
,
,

,
,

Doam
,,
Doam
,
,
,

lu
,,
lu
,
,
mi
,, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
ne
Doam
te,
,
mi
,

lu te,

,
,
_ _
_
_
,
,
ie
,
ne
mi
,
_
,

te.

_ _
_
_
,
3

_

te.
mi
,
_

,

,

lu
,
,
,
ie
,

,
Doam

,
mi
,
ne
,
_
,

lu
,
,
,

,
ne
,
ie
_
Doam

,,
,
, ,

_
_
,
ne
,
,
,
_ _
Doam
,,
te,
,
Doam
,
,
,
,
,
lu
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
te,
,
,
,

_
ie


ie

te,
,
ie

lu
,
,
,
_

ie
,
te,
,
mi
,
,
,
,

mi

ne
,

mi
,
,

lu
,,

lu
,,
lu
,
,
_
,

_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,

_
ie


Doam

ie
__

te.

te.

lu
,
,
_ _
_
_
ne
,
_

ne
,,
,

Doam
,
,
Doam
,,
Doam
,
,
mi
,

,
,,
42
_ _
_
_

ie te,
,,
te,
,
,
,
__
,
,
,
,

te,
,,
te,
,
,

ie
,
,

_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,

Doam
,,
Doam
,
,

ie

_
,
,
lu
,,
lu
,
,
ie
,
,
,
,
,
,
ie
,

,
,
,
,
,

te.

te.

__

_ _
_
_

Doam
,,
Doam
,
lu
,,
lu
,
,
ie

_
ne
,,
ne
,
,
mi
,,
mi
,
,

_
Preotul: C a milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu e sti si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si
Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ectenia pentru pomenirea mortilor
Preotul: Miluie ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup a mare mila Ta, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Cantorul:

ie
,
ne
_
,
mi
,
lu
,
_
te,
,
,
lu

ie
,
Doam
,
ne
_
,
mi
,
Doam

te,
,
_
5

te.

,
mi
,
lu
, ,
Doam
,
ne
_

ie
,
Preotul: nc a ne rug am pentru odihna suetelor adormitilor robilor lui Dumnezeu (N) si pentru
ca s a li se ierte lor toat a gre seala cea de voie si cea f ar a de voie.
Cantorul:
,
lu
,
ne te,

Doam
_
mi
,
,
,
,
Doam

,
ne lu
,
ie
,
,
_
,
mi
,
,
_

ie

,
te.
,
,
4
_
,
,
te,
,
mi
_
ie Doam
,
ne

, ,

lu
Preotul: Ca Domnul Dumnezeu s a a seze suetele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dum-
nezeu, mp ar atia cerurilor si iertarea p acatelor lor, de la Hristos, mp aratul cel f ar a de moarte si
Dumnezeul nostru, s a cerem. Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
43

,
,
_
te.
,

Doam D

Doam ne,

ne
,

,
ie

_
,

,
lu
,
,
mi
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
mi te.

ie


,

_
ne
,
lu

,
,
,
Doam
Preotul: Dumnezeul duhurilor si al tot trupul, Care ai c alcat moartea si pe diavolul l-ai surpat
si ai d aruit via t a lumii Tale, nsuti Doamne, odihne ste suetele adormitilor robilor T ai (N) n
loc luminat, n loc cu verdea t a, n loc de odihn a, de unde a fugit toat a durerea, ntristarea si
suspinarea. Si orice gre seal a au s avr sit ei cu cuvntul, cu lucrul sau cu gndul, ca un Dumnezeu
bun si iubitor de oameni, iart a-le lor. C a nu este om care s a e viu si s a nu gre seasc a; numai Tu
singur e sti f ar a de p acat; dreptatea Ta este dreptate n veac si cuvntul T au, adev arul. C a Tu e sti
nvierea si via ta si odihna adormitilor robilor T ai (N), Hristoase, Dumnezeul nostru si Tie m arire
n al t am, mpreun a si celui f ar a de nceput al T au P arinte si Preasfntului si Bunului si de via t a
f ac atorului T au Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Preotul: ntru fericita adormire, ve snic a odihn a d a, Doamne, suetelor adormitilor robilor T ai
celor ce s-au pomenit acum si le f a lor ve snica pomenire.
Cantorul:
ve po
,
,
,
ve po Ve
,
ni po
,
ni
,
,
ca ni
,
ca
,
,
,
ca
,
,
,

, ,
me me re, lor
,
ni me

,
re,
,
,

ni


,

_

re. ni

Ectenia pentru cei chema ti


Preotul: Ruga ti-v a, cei chema ti, Domnului.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
44
Preotul: Cei credincio si, pentru cei chema ti s a ne rug am, ca Domnul s a-i miluiasc a pe dn sii.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

45
Preotul: S a-i nvete pe dn sii cuvntul adev arului.
Cantorul:
ne
, ,
ie
_
,
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,

Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ie
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ie

lu
,
ne

_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ie
,
ne
,
mi

,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: S a le descopere lor evanghelia drept a tii.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4

,
,

,
_
,
,

te.
ie
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ie
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi

,
ie
lu
, ,
te.
,
ne
_
,

te.
mi ie
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
46
Preotul: S a-i uneasc a pe dn sii cu Sfnta Sa soborniceasc a si apostoleasc a Biseric a.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Mntuie ste, miluie ste, ap ar a si-i p aze ste pe dn sii, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
47
Preotul: Cei chema ti, capetele voastre Domnului s a le pleca ti.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: Ca si ace stia mpreun a cu noi s a m areasc a preacinstitul si de mare cuviin t a numele T au,
al Tat alui si al Fiului si al Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Cti sunte ti chema ti, ie si ti. Cei chema ti, ie si ti. Cti sunte ti chema ti, ie siti. Ca nimeni
dintre cei chema ti s a nu r amn a.
48
Liturghia credincio silor
Preotul: Cti suntem credincio si, iar a si iar a cu pace Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: C a Tie se cuvinte toat a m arirea, cinstea si nchin aciunea, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
49
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.


Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
50
Preotul: ntelepciune! Ca sub st apnirea Ta totdeauna ind p azi ti, Tie m arire s a n al t am, Tat alui
si Fiului si Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Heruvic
D. Bortniansky
Tradus de R. Balaban Largo

,
,
,
,
,
n,
,
,
n,
A

tai

tai

4
3
,
Ca

n,
,,
,
,

ri tai
cu

Ca

min.

min.
,
, ,
cu

ri

cu
,
4
3
-

n,

tai cu

pp

pp
4
3
,
_
4
3 ,
_
he
,
,
pe
,
,,
pe
,
,
,
,
ru
,
pe
,
,
vimi

vimi

n
,
,
n
,
,
im,

,
ru im,

pe
,
,
he
,
,,
he
,
,

6
,
_
,
_

chi

chi

pu
,
,
,
,
ru
,
,

pu
,
,
ru
,
,

he
,
,
,, -

vimi
,,
chi
,
,
chi
,
,
i
,
,
i
,
,
im.

im.

,
,
,
,
,
,
,

,, -
pu
,
,
pu
,
,
,
,
rit.
vimi
,
,
n
,
,
,
n
,
toa
,
,
toa
,
,
rei
,
,
rei
,
,
de
,
,
de
,
,
,
,

c
,
,
c f
,
,
,
_
,
_
11
f
,
,
,
,
re
a
,
,
a
,
,
re
,
,
cn
,
,
cn
,
,
ta
,
,
ta
,
,
,
_
,
_
,

du

du

16

Tre
,
,
Tre
,
,

via
,

via
,,
,
,
,
,
,
,
sfn
,
,
sfn
,
,
t
,
,
t
,
,

imi

imi

n
,
,
n
,
,
tre
,
,
tre
,
,
cem
,
,
cem
,
,
du
,
,
rit.

Toa

Toa

it.

pp

it.

pp

t
,
,,
t
,
,
cn
,
,
,
cn
,
,

cem,

cem,

sfn
,
,,
sfn
,
,
,
_
,
_
22
,
,
du
,
,
re-a
,
ta
,
,
,
ta
,,
,
re-a
,
,
51
s-o le
,
,
le
,
,

,
,
s-o
,
,

s-o
,
,
s-o
,
,
,

p
,
,
p
,
,
dm,

dm,

,
_
,
_

ja
,
28
lu
,
,
lu
,
,

meas

meas

,
,
,
gri
,
,
gri
,,
,
ja
,
,

gri
,
,,
gri
,
,
p
,
,
p
,
,

dm,

dm,

rit.
meas
,
,
,
meas
,,
,

ja
,
,,
ja
,
,
lu
,
,
,
lu
,
,
le
,
,
le
,
,
,
,
,
,
c
,
,
,
c
,
, ,
s-o
,
,
,
s-o
,
,
_
,
_
34

le

le

p
,
,
p
,
,

,, -

,, -
dm.

dm.
Heruvic
glasul 5
Dup I. Popescu-Pasrea i N. Lungu
Aranj. de N. Moldoveanu Adagio
,
,
,

ca
__
_
,
,
,
_

,,
,,
ca
,
re
,, ,,
,
,
re
4
4
2
4
,
,
_
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,

ca
,,

,,
,
ca
pe
,,
,
,
,
,
Noi, re,
,
,
p
,
p
Noi,

_
,,

re,
,
,
,,

,
,

pe
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,,
,

vimi,

,
,
pe vimi,
_
_
vimi,
,
,

ru
,
,

he
,
he

pe
,
_
cu
,, ,,
ru
_
,
,
_
he

,
,,

,
ru
,

,
,
_
,
,
_
vimi,

,
,
,
,
, ,
he

ru

,,
,,
,,
,,

,
,
,,

_
cu
,,
cu
,,
n
,,
n
,,

n
,,
n
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,

,
,
_
n,
,
,

_
,
,

_
_
tai
,
,
,
,
_
tai
,,
tai
,,
,
,
,
,

n,

_
_
tai
,
,
cu
,
,
,
,
52
_

_
cu
,,
cu
,,
tai

tai
,,
,,
,,
,,
,,
chi

chi
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
n
,,
n
,,
n
,
,
,
,
pu

pu
,
,
n
,

,
,
_
,
,
_
im,

,,
,
im,

chi

chi

,
pu

pu
,,
,
_

chi

,
n
,
,
,
im,

chi

chi
,
,
,
,
,
,

im,

n
,
, ,
im,
,
,
im
_ ,,
pu

,
pu
,
pu
,
,
,
_
,
,
_

,
,
,
,
,

im

_
_

,,
,
,
_
,
,

,
,
,
de

, ,
,
,
rei

,
c
,

toa

,

i
,

,
_
,
de rei

,
toa
,

_
,
, ,
,
f
,

,
,
_
,
,
_
,
,
_
i
mf
f
,

,
c
,
,
,
_
,
,
,

vi
,

vi
,,
,
,
,

,
f
,
,
,
a
,
c
c
,
, ,

,
,
_
,
,
_
f

,
,
f
toa

toa

rei

rei

de

de
,,
a

vi
,,
vi
,
, ,
_

_

,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
_
,


,
,
,

,
,

n
,

it
tre
,
,
.
,
n
mf
,,
,
,
,,
tre
,

,
imi,
,,
Tre
,

,
,
Tre

imi,

,
,,
,
,
,
,
,
_

, ,
re cn
,,

cn
,
,
cn
,,

,
_
_
re

,
,
,
_
,
,
_
,
,
,
,
ta
,
,
,
, , ,
,
i
,

sfn
,
,
,
t
t
,
,
,
,,
ta
,
,

,,
53
, ,
,
,

,,
,
_
,
,
,, ,
ta

,
,
,
,,
,

,
,
_
,
,
_
ta du a
_
cn
,,
_
,,

a
,
,

re
,
,
,
a

du
,
,
du
,,
cem,
_

,
,
,
,
,
,
,
,,
re
,
,

,
,
,

,,
,,

,
,
,,
,
, ,,

, ,
,,
,
,
,
_
,
,
_

t,

t,

,
,,
,
cem.

toa
,,
toa
,
toa
,
,
,
, ,
,
,
,

cem,

t
,,
t
,
,
,

toa
,,

meas
,
meas

,
,,
lu
lu
,
_

,,
,

c,

c,

,
,
,
,
toa

,,
,
,
t

gri
,
,
,
ja,
,

,
,,
ja,
, ,,

,
,

gri
,
ja,

,,
gri

_
,,
,
,

,
,

,
,
,

gri
gri
,
,
,
_
,
,
_
,
,
ja
,
,
ja
,
,
,
lu
,
gri
,
gri

,
,
ja
,
ja
,,
,
,
, ,
ja
,
,
gri
,
,
,
,
,

,
lu
,
,
,
,
,
lu
,,

,
3
,
a
,
,
,
,
a
,,
,
c
,
,
,
_
,
,
_

cum
,
c
,
,
,
,
,

meas
3
,
,
_

,
,
gri
,
ja
,
,
lu
,
meas

_
cum
,
c

c
,
,

a
,,
a
,,
,
,
,
,
,
,

,
,
_
,
,
_
,
,
cum

cum
,
, ,

,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
meas
,
s

s
, ,
,
meas

,
,
,
,
,
o
le

,
,
,
mp
,

, ,
,

mp
,
o
,,
p
,
le
,
,
,
_
,
,
,
s
,
,,
p
,
,
,
,
_
s
,
le

le
,
,

,
,

,
,
dm,
,
,

,
p
,,
p
,
,
dm,
,
,

,

_
,
,
,
,
,
,, ,
,
o
,
,
o

54
,
,
,
o
_
,
,
,

le

le
,
,
,
,
,
s
_
p
,
,
,

p
,

,
,
,
_
,
,
_
,

,
,
p
,,
,
,
s
,
,
,
o
,,
,
,
,

_
s
,
p
,
,
dm,

dm,

_
,

dm,

dm,

,,
s
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
le
,
le
__
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
_
,
,
_
,
, ,
,
o
_
_
o
,
,
p

,
,
,
,,
p

p
,,
,,
p

,
,

,,

_
,
,,

,
,
rall...
o
,,
o
,,
,,
,
,

le
,,
le
,,
,
dm,

dm,

,,
,,
,
s
,
pp
,
,
s
,
pp
,
,
,
dm.
_
-
_
dm.
_
-
_
,
,
_
,
,
_
Ie sirea cu Cinstitele Daruri
Preotul: Pe voi pe toti, dreptm aritorilor cre stini, s a v a pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru m-
p ar atia Sa, totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Pe Preasn titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), s a-l pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
55
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe Pre sedintele acestei t ari (aici se pomene ste conduc atorul statului), s a-l pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe fra tii no stri: preoti, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi si monahii si tot clerul
bisericesc s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe ferici tii si pururea pomenitii ctitori ai sfnt loca sului acestuia si pe al ti ctitori, miluitori
si f ac atori de bine, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru mp ar atia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe osta sii romni c azu ti pe cmpurile de lupt a pentru ap ararea t arii, s a-i pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe cei ce au adus aceste daruri si pe cei pentrucare s-au adus, vii si mor ti, s a-i pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe robii lui Dumnezeu fra tii no stri bolnavi si n suferint a, pe cei persecutati, pe cei din
nchisori, pe cei care c al atoresc pe uscat, pe ap a si prin aer, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu
ntru mp ar atia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe toti cei adormiti din neamurile noastre, str amo si, mo si, p arinti, fra ti, surori si pe toti
cei dintr-o rudenie cu noi, pe ecare dup a numele s au, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru
mp ar atia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Si pe voi pe to ti, dreptm aritorilor cre stini, s a v a pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru
mp ar atia Sa, totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ca pe mpratul
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato
,
tu
,
,
pri

pri
,

,
tu
,
,
,
ror
,
,


,
_
_
pe
pe
,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
tu
,
,
,
,
,
_
tul

,
mf
,
Ca
,
p
,
mf
m
,
,
Ca
,
,
,
ra
,
m
_
4
2
,
p ra
,
,

tu
,
ror
,
tul

,
4
2

56
m
,
m pe
,
p
,
tu
,
,,
,
tul,
,
,
,
,,
,
,

,
_

ra
,,
ra
,
,
,
,
,
,

,
,,
p
,
,
p
,
,
p
,
,
_
pe

,
mind,
,,
mind,
8
,
,
ra
, ,
_
tul
,
,,
tul,
,
tu
,
m
,
_
,
,
,
,
,
ra
,
m
,
,
tu
,
tu p
,
,
tul
,
,
,
p
,
,
, ,
v
,
,
n
_
ne
_
,
_
,
,
,
,
_

,
_ ,,
mind
,
zut
,
_

,
_

,
,
,
_
,
ror
,

_
,
,
,
, ,
14
, ,
cel
pri
_

,
,
,
_

, ,
,
mind
,


pe

pri
_
,
ror
,

de
,
te
,,
,
ce
le

ce
,
_
,

ju
,,
le
, ,
21
,
,
,

,
_

te
,
, _
,

_
con

,
de
,
,
,
,
,
,
__
, ,
,
n
,
,

_
rat
_
,
,
,
,
n
,,
,
,
A

a,
,

ge
a
reti.
reti.

,,

ge

lu

,
li
,
A
,,
,
a,

li
,
,,
,,

,
,
,
,, ,
lu
, ,,
li
,,
li
,,
i a
_
,
,
_

,
,
i

,
,
_
28
,,
lu
lu
,

i
i

,
,
_

a
,
_
,

,,
,

-
lu a,


,
_

a.
a.

-
li

,
li

,,
,
,
,
36
a i

a, lu
,
,
i

,
,,
,
,
,

Ectenia punerii-nainte
Preotul: S a plinim rug aciunea noastr a Domnului.
Cantorul:
57
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse nainte, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

58
Preotul: Pentru sfnt a biserica aceasta si pentru cei ce cu credin t a, cu evlavie si cu fric a de Dum-
nezeu intr a si se roag a ntr-nsa, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
ne
, ,
ie
_
,
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,

Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ie
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ie

lu
,
ne

_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ie
,
ne
,
mi

,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4

,
,

,
_
,
,

te.
ie
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ie
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi

,
ie
lu
, ,
te.
,
ne
_
,

te.
mi ie
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
59
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat la Domnul s a cerem.
Cantorul:

Doam
D
, ,
_
ne!
ne!

p
,
,

,
,
Doam

Doam
,
Doam
_

,
,
,
ne!

ne!
,
,
p
,
_

,
,
1.
D

,
p
D
,
p
,
D
,
_
Preotul: nger de pace, credincios ndrept ator, p azitor al suetelor si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s a cerem.
Cantorul:
60
Doam
,
Doam
,
_
,

D
8
2.
,

Doam

,
_

,
,
,

_
,
ne!
,
D

,
_
,
,
ne!

,
,
D
ne!

,
,


Doam
,
D

,
ne!
,
Preotul: Mil a si iertare de p acatele si de gre selile noastre la Domnul s a cerem.
Cantorul:
ne!
,
,
_
Doam
,

ne!
ne!

Doam
8
,

_
Doam
,
,
,
,
Doam D

ne!
3.
,

,
,
,
,
D

,
,
D
,
,
_
_

Preotul: Cele bune si de folos suetelor noastre si pace lumii la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,

,
,
,
,
,
,
,
Doam
,
,
D
,
,
,
,
ne!
_
,

,
ne!
,

ne!
_
_

,
,

,
,
D
,
4.
Doam

Doam

,
Doam
D
,
,
ne!
8
D
_

61
Preotul: Cealalt a vreme a vie tii noastre n pace si ntru poc aint a a o s avr si la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,

D

Doam
,

,
,

,
Doam
,
8
,
ne!
,
,
,
_
_

D
,
D
,
,
,
,
ne!
,
ne!
,
,
_

,
,
,
_
5.
,
,
Doam ne!
,
Doam
D
Preotul: Sfr sit cre stinesc vie tii noastre, f ar a durere, nenfruntat, n pace si r aspuns bun la n-
frico s atoarea judecat a a lui Hristos s a cerem.
Cantorul:
,
,
_
,
Doam
,
Doam
6.
,
,
ne!
,
D
,
,
,
,
,
,
,
D

,
ne!
,
ne!
_

,
,
D
,
,
Doam
ne!

, ,
,
,
,
,
Doam
,
,
,
,
8
,

_
_
,
D
,
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
62
,
re
re
,
re
,
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
8
_
4
4
2
4
,
re
,
toa

Prea
cresc.
_
4
4
2
4
,
_
Prea
Prea
c
,
p
,
, ,
t
Dum
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
sfn
cresc.
,

Ns sfn
,
t
,
t
c
,
c
,
,
t sfn
,
sfn
,
Prea
p
,
p
Ns
,
,
,
c
,

toa

toa

p
,
Ns de
,
de
,
de
,
de
,
toa
,
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
cresc.
cresc.
,
Ns
,
lu
,
,
_
,
_
lu
,
lu
,
lu
,
,
mi
p
,
,
-) -
-) -
-) -
mi
p
,
,
mi
p
,
,
mi
p
noi.
.
.
.
.
pre

pre

pre

pre

,
_
,
8
_
,

noi.

noi.

noi.

te
,
,
te
,
te
,
te
,

ne

ne

ie

ie

ie

ie

-) -
zeu,

zeu,

zeu,

zeu,

ne

ne

Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
63
Preotul: Cu ndur arile Unuia-N ascut Fiului T au, cu Care e sti binecuvntat, mpreun a cu Preas-
fntul si bunul si de via t a f ac atorul T au Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

S arutul p acii
Preotul: Pace tuturor.
Cantorul:
Moderato

tu.

mf
,

,
,

i du
mf
,
,
i
mf
,
i

tu.

i
mf
,

,
_
,
8
_
,
_
,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tu.

tu.
,
Preotul: S a ne iubim unii pe al tii, ca ntr-un gnd s a m arturisim.
64
Cantorul:
i

mea Pe
,
_
,
,
Tre
,
_
,
,
Fi
,
ul

Ta
,
tl,
,
pe
,
tul

Duh,

,
i
,
pe
,
Sfn

,
i
,
ne
,
pr
_
,
,
,
,

t.
,
o
,
,

,
,
des
,
cea
,
de
,

,
i

,
in
,
Aici uneori preotul cnt a Iubi-Te-voi, Doamne.
Preotul: U sile, u sile, cu ntelepciune s a lu am aminte!
Crezul
Cred ntru unul Dumnezeu, Tat al atot tiitorul, F ac atorul cerului si al p amntului, al
tuturor celor v azute si nev azute.
Si ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul N ascut, Care din Tat al S-a
n ascut mai nainte de toti vecii: Lumin a din Lumin a, Dumnezeu adev arat din Dum-
nezeu adev arat, n ascut, iar nu f acut, Cel de o int a cu Tat al, prin Care toate s-au f acut;
Care, pentru noi oamenii si pentru a noastr a mntuire, S-a pogort din ceruri si S-a
ntrupat de la Duhul Sfnt si din Maria Fecioara si S-a f acut om;
Si S-a r astignit pentru noi n zilele lui Pon tiu Pilat si a p atimit si S-a ngropat;
Si a nviat a treia zi, dup a Scripturi;
Si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tat alui;
Si iar a si va s a vin a cu slav a s a judece viii si mortii, a C aruia mp ar atie nu va avea sfr sit.
Si ntru Duhul Sfnt, Domnul de viat a F ac atorul, Care din Tat al purcede, Cel ce mpre-
un a cu Tat al si cu Fiul este nchinat si m arit, Care a gr ait prin proroci.
ntru una, sfnt a, soborniceasc a si apostoleasc a Biseric a;
M arturisesc un botez spre iertarea p acatelor;
A stept nvierea mortilor;
Si viata veacului ce va s a vie. Amin.
65
Preg atirea pentru Sntirea Cinstitelor Daruri
Preotul: S a st am bine, s a st am cu fric a, s a lu am aminte, Sfnta Jertf a cu pace a o aduce.
Cantorul:
Rspunsurile mari
glasul 5
de Protosinghelul Varlaam
Armonizate de N. Moldoveanu Andante
_
_
cii,

jert
,,
la
,
,
,

Mi
,,
,,
,,
dei.

dei.
,,
mf
,
,
_
u
,
,
la
,
,,
fa
,,

,,
la
, ,
la

cii,

,
,

mf
,
fa
,

,,
Mi
_ _
4
4
2
4
, ,
p
,
p
,
jert
,,

u
,
,
4
4
2
4

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tat al si mp art a sirea
Sfntului Duh s a e cu voi cu to ti.
Cantorul:
,
,
du
,,
,
,
cu
,,
cu
,
,
hul
,,
hul du

tu.

tu.

,
,
i
i
,,

_
_
_ _
Preotul: Sus s a avem inimile.
Cantorul:
c
,
,
,
_
_

Dom
,
,
Dom
A
,

nul.

,,
c
,
,
,
,
,
tre
,
A

,
,

vem

vem
,
,
,
tre
,
,
nul.
_ _
Preotul: S a mul tumim Domnului.
Cantorul:
66
,
Cu vred
,
,
e

,

,
,
i
,,
i
..
,, ,
,
,
__
,

,
,
,
,
,
,
_

,
ci
,

ni
,,
_
4
4
2
4
_ _
4
4
2
4
,
,
,
,
,
,
,
cu
,
,
es

es
,
,
,
,
,
ta
,
,

3
,
3
_ _
_
_ ,
te

te
,
,
,
,
drep
,,
,,
ta
,
te
,,
te
,
cu
,
drep
,
,
,
,
,
,

,
,

ne
,,
,,
n
,,
chi ne
_ _
_
_
_
,
n
,
,
na

chi
,,
,,
.
Ta
,
,

_ _
,
p
,
.
a
,

Ta
,,
__

_

na

a
,

,,
,
,
,
,
i
,,
i
,
,
,,
_
t
,,
t
,
,
,
,
lui
,,
lui
,
,

Sfn

Sfn
,
, ,
,
,,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
tu
,,
tu
3
,
3
,
lui
,,
lui
,
,
,, ,
,
_
_
i
, ,
i
, ,
_ _

_
u
,,
u
,
,
lui
,,
lui
,
,

Fi
,,
Fi
,
, ,
,

_
,

,
,

in

in
,
,
,
o
,
,

_
de
,
,
,
,

o
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, ,
,
Tre
,,
Tre
,,
i

_ _
_
_

Duh,

Duh,

cei
,
,
cei
,
,

de
,
,

mei
,

mei
,
,

_
,
,
,

67
,
,, ,,
,
,
i

i
,


,

t.

t.

,
,
ne
,,
ne
_ _
_
_
rall...
i
,,
i
,
,
pr
,,
pr
,
,

,,
,
,
des
,,
des
,
,
Preotul: Cntare de biruint a cntnd, strignd, glas n al tnd si gr aind:
Cantorul:
,
Sa
,
va
,
,

,
va
,

..
plin
ot,
,
,
,
4
4
2
4
_
_
4
4
2
4
_ _

ot,

Sfnt,

Sfnt,
,

,
nul
,,
Dom
,,
Dom
,
Sa
,,
,,
,,
nul
,
Sfnt
,
,
Sfnt
,
,
Sfnt,

Sfnt,

,
e
e
,
,
e
,,
,
,
rul

plin
,

,
ce
,
,
_

,
,
,
,
,
_
_
_ _

,
_
,,
,

i
,,

,

mn
,
,
,
,
mn
_
,

ce
,
,
, ,

rul
e

tul
p
,
,
,
,
,
,
_
,
,,
p
,
,
tul
_
,
sa
,
m
,
,

,,
,
,

rea
,
,
,
ri
na, m

,
,
,

,
,
, ,
_ _
,

_
na,
,
_
_
o
ri
,
,
o
,
Ta.
sa Ta.
,
o
,
,
,
O
, ,,


,
de
,
O o

,
rea

,
,
,
,
sa
,
,
,
,
na, na,

,
,

,
,,
sa de

,, ,
,
,
_
,
,

,
sa
,
na o
,
na
,
cei
,
,
,
o
,
,
de

,
cei
,,
sa
,
,
,
_
_
_ _
de
,
,
n
,
,
tru
,,
,
,
,
,
,
_
,
, ,
,
_
sa
sa
na,

,
_

na,

n
,
,
tru
,
,

68
tat

tat

cu
,,
cu
,,
vn
,,
vn
,
,
,

_
_
_ _
cel
,,
cel
,
,
ce
,,
ce
,
,
Bi sus.

sus.

,,
Bi
,
,
,
,
ne
,,
ne
,,
,,
te
,,
,,
,,
te
,,
es
,,
es
,,
,
,
,
,
nu
,
,
nu

_ _
_
_
me
,,
me
,
,
le
,,
le
,
,
,
,
ne

ne

,
,
,

vi

vi

,
n tru
,,
tru
,,
3
,
,,
n
,,
,
,
,
sa
,
,,
,,

na,

na,

sa
,,
sa
,
,
o
,
,
,
,
o
,
,
,
,
_
_
_ _
nu
,,
nu
,,
lui.

lui.

Dom
,,
Dom
,,
,,
,,
,


na,

sa
,,
O
,
,
,
o
,
,
,
,
o
,
,
,
,
na,

,,
,,
,
O
,
,
,
,

de
,
,
_
de

_
_ _
,
_

_
n
,,
n

tru
,,
tru
,,

sus.

sus.

,
,
,
,

cei

cei

sa
,,
sa
,
,
,

_

,

na,
na,

sa na

na
,
sa

,
o
,
,
o
,,
,
Preotul: Lua ti, mncati, acesta este Trupul Meu, Care se frnge pentru voi spre iertarea p acatelor.
Cantorul:
Largo

pp

pp

_ _

_
_
_
min.
_
_
min.
_
Preotul: Beti dintru acesta toti, acesta este Sngele Meu, al Legii celei noi, Care pentruvoi si pentru
mul ti se vars a spre iertarea p acatelor.
Cantorul:
69
Largo
, _
_
4
3 ,,
4
3
A
,
,

A
,
,

,
,
,

min.
,
_

,
,

,
,

,
,
,
__

,
_
min.
_


,
,
,

Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, Tie Ti-aducem de toate si pentru toate.
Cantorul:
Pe Tine Te ludm
glasul 5
Armonizat de N. Lungu
Andante religioso-cantabile
,
Te ne

ne
3
,


Te
3
,
3
,
,
,

Ti

Pre
,,
,
,
,
3
,
,
,
,
,
4
2
_
4
2
_
l

l
3
,
,
,
,
Ti

,
,
,

Pre
,
pp
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,

,
,
p
,
,
,
dm,

Ti
,
,
,

,
_
_
6
,

,
,
Ti
_
,
3
ne

ne dm,
,
,

,
,
u

,
Pre

Pre
,
u

,
,
3
ne
,
3
_ ,
,
,

Te
,
,
,
,
,
3
3
3
,
,
,
bi
_
_
12
3
,
,
,

,
3
,
,
,
,
,
,
bi

,
, ,
,

,
_ ,
,
,
cu
,
,
,
,
,
,
ne
,
,
,
cu Te
,
3
70
mul
,

e
,
i
,
,
,,
mul
,
,
,

_
_
,
tm.


,
,
,,
,
,


,
,
_
,

tm.
_

i
_
_

u
,

e
,
,
u
,,
vn

,
,
,

,,

_
_
_
16
vn i

,
,
,
i
,
,
,

,
i
,
ru
_

,
, ,
_

,,
ru
,
_
_

_
_
,
,
i
,
p
, , ,
,
ne
,,
i

ne
,
,
e,

gm
,
gm

rit.
,
,

,
,

ne

,
,
Doam
,
,
ne

mim Doam
,
_
_
22
,

i
,
p
,
mim

e,

_
,
,
,
,
,
,
nos

nos
,
,
,
ze
,

ze
,,
,
,
,,
ne
,,
a tempo
Dum
,,
,
,
ne
,
_
,
,
,
,
,
,
_
,,
,
,
lui
,,
lui
,,
,
,
_
,
,
,
, ,,
,
,
u

u
,
,
_
29
Dum
34
_
_

,
,

gm,

_
ne
,
,
,
,
_
ru
,
,
,
-
,
,
-
,
,


_
Ne
,
,
_
gm.

ppp

ppp

ru
,
,
,
tru.

pp

tru.

pp
_ ,,

,,
_

,
,

Preotul: Mai ales pentru Preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita st apna noastr a de Dum-
nezeu N asc atoarea si pururea Fecioara Maria.
La Liturghia Sfntului Vasile (n Postul Mare), n loc de Cuvine-se cu adev arat se cnt a axionul De tine
se bucur a (pagina 100). ntre nviere si n al tare se cnt a ngerul a strigat (pagina 103). La s arb atorile
mari se cnt a axioane speciale.
Cantorul:
71
Axionul Nsctoarei de Dumnezeu
glasul 5
de I. Popescu-Pasrea
Moderato
ne-
,,
cu
,,
,,
,,
ne-
,,
,
,
,
,,
a
,,
cu

,
,
_
Cu
,
mp
,
Cu
,
mp
,
,

,
,

,
vi
_
4
4
2
4
,
,
,
se

se
_
,,
,,
, ,
,
,
,,
,,
4
4
2
4
,
_
,
_
,
,
,
vi
,,
a
,, ,,
,
de

de


fe
,,
fe
,
rat

rat
,
_
,,
c
,
,
cim

cim
,
,

c
,,
ri
,
,
,
,
_
ri
,
,
s
,,
s
,
,
,
,
,
_
v

v
,
,

,
,
_ ,

Ns
,,
Ns
,
,
te
,,
te
,
,
,
,
ne

,
re

_
ne
,
,
,
Cea
,,
re
,
,,
,,
,
Dum
,
,

,
de
de
,
,
,,
zeu,
,

toa
, ,
,,

,,
,
,
, ,

_
Cea
,
toa
_
,,
_
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
_
,
_
, ,
,
,
zeu, Dum
,
ci
,
fe
,,
,
,
,
,
,,
,,
,
,
,
,
fe
,,
,,
,
,
ru
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,,
,
, ,
,
,
,
,
pu
,
,
ri
,
,
ru
,,
rea
,
,
pu
,
ci
,,
,
,
,
ri
,
,,
rea
,
,,
,
_
,
_
,,
,
,
, ,
,
,,
t

_
i

,
,
va
,
,
t
_
,,
,
,
,

va vi
,,
vi
,
,
, ,,
_
,

,
,,
,,
,
i
,

_
,
_
,
i
,
_

,
,

,
,
t
_
,
i
, ,
,
prea
prea

,
_
ne
,,
ne
,,
no
,
no
,
,
,
t
,
,
,
,
_

_
,
_
72
,
,
,
,
,
,,
,,
ne
,

,
lui
ze
,
,
_
,
_
,
,
,,

ca

,
,
,
Dum ne lui
Dum ca

,
,
,
,
,
,
ze
,
Mai

,
,
u
,
,
,,
_
,
,
u
,
,
,
,
,
,
Mai
,,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,,
ce
,
,
Ce
,

__

tru.

tru.
,
nos
,,
,

,
,
,
ce ea
,
,
,
,

,,
,,
nos
,
,
ea
,
,,
,
,

Ce
,
,
,
, , ,
,
,
_
,
_

,
_
,
,
ct ru
,
,
,
,
,
he

eti

,
ct
,
,
,
,
_
,
_
de
,
,

,
_
, , ,
mai
,
,
he

,
,
sti
,
de
sti
,,
,
t ru
,

,
cin
,
,
,
,
,
,
,

eti

_
,
,
,

t
cin mai
_
,
,
,,
,
,
_
,
vi
,
,
,
m
,
,
,
,
_
,
,

,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
mai
,

,
,
,

,
,

,
,
,
i
,
i vi
,
_
,
_
,

,
,
,
,
,
mii
,
,
mii

,,
se
,

,
de-a
,,
m
fr'
,
,
ri

_
mai
_
,
,
de-a
,
,

,

t
,
,
fr'
,
,
,
,
,,
,
_
m

se
,, ,
,,
,
,
_
,
_
m
,,
,
_
,
ri
t

_
de
,
,

,

,
,
,
re
,
_
,

,
_
_
ra
,,
na
_
,
_
,
ra
,
_
,
,,
,,
se

na
,
,
,
,
,

,
,
,
se
,,
,,
,

,
_
re
,
ct
_
de ct
,
,
,
73
,,
,
mii;
,
rea
_
,
,
,
_
,
,

_
,
,
,
,
,
,

,

,,
,,
rea
,,

mii;

,
,,
__
,,
,
ca
,
,
,

,
_

,,
,
ca
,
,
,

,
,,
,
,
,
,,
,,
,
,
,
c
,
c
,,
,
,
_
,
_
,
,

,
,
,
,, ,
f ciu
,
,
,
,
,
,,
,
ciu
,
,
,,
,
,
,,
f
, ,
stri
,
stri
,,
,,
,
,
,
,
r
r
,
,
,
,
,
,
,
_
zeu
,
ne
,
,
ne

,
,
,
zeu
_
,
_
,

,
,,
,
Cu
,
_

,
,,
,
,,
Dum

,
,,
,,
,
,,
,
Cu
,
, ,

,
,
Dum ne
,,
ne
,
,
,
pe
,
pe
,
_

__

tul
,
, ,,
,,
cut,
,,

ns
,
cut,
,,
vn
,,
vn
,,
,
_
,
_
,

,,
,
,
,
ai
,
,,
,,
,,
,
,
pe
,,
pe
,,
,,
,,
,

,
tul
,,
ns ai
,,
_
_
,
,,
,

,
,,
,,
v

,
,
_
,
_
,
_
ti
,
,
,


de

de

_
,,
cea
,
v

_
,
cea
,,
c
,
,
ne
,
,
ne
,,

,
rat

rat

,
a
,,
a
,
,
cu
,,
cu
,
,
,,
,
Ns
,,
Ns
,
,
c
,
ti
,,
,
,
,
ne

ne
,
,
,,
de
,,
de
,
,
,
_
,
_
,

rall...
te
,
zeu
__
zeu

m
,
,
,,
,
,
,,
,
,
,
re
,
,
,
,
,
,
__ ,,
,,
,
,,
,
,
Dum
,,
Dum
,
re
,
toa
,,
toa
74
,
te

,
,
,
te

_
m

m
,,
,
,
,
_
,
,

rim.
-

rim.

te
,,
,
,
_

__
rim,

rim,
,
,
m

,
_ ,
,
,,

_
,
,

Preotul: nti pomene ste, Doamne, pe Prea Sn titul Episcopul nostru(N) (Arhiepiscop, Mitropolit,
Patriarh), pe care l d aruie ste sntelor Tale biserici n pace, ntreg, cinsitit, s an atos, ndelungat n
zile, drept nv atnd cuvntul adev arului T au.
Cantorul:
te.
,

Pe
_
toi i
,

toa
,
,
,
pe
,
Preotul: Si ne d a nou a, cu o gur a si cu o inim a, a m ari si a cnta preacinstitul si de mare cuviin t a
numele T au, al Tat alui si al Fiului si al Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Si s a e milele marelui Dumnezeu si Mntuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toti.
Cantorul:

,
_
_
,

tu.
tu.

,
,
,
,
,
i
du
, ,
,
,

,
cu
,,
du
i
,
,
,
hul
hul
,
,
cu
Ectenia dinainte de Tat al nostru
75
Preotul: Pe toti sn tii pomenindu-i, iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus si s-au sn tit, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dnsele n sfntul, cel
mai presus de ceruri si duhovnicesul s au jertfelnic, ntru miros de bun a mireasm a duhovniceasc a,
s a ne trimit a nou a dumnezeiescul har si darul Sfntului Duh, s a ne rug am.
Cantorul:
76
ne
, ,
ie
_
,
ne
mp
_
4
4
,
te.
_
,

Doam
lu
Doam
,
,
mi
,
lu
,
,
ie
4
4
4
4
_
,
lu
,
,
ie

lu
,
ne

_
,
8
mi
,
,
Doam te.
te.
3.
,
mp
,
4
4
,
,
,
mp
Doam mi
,
,
,
,
ie
,
ne
,
mi

,
,
te.
,
,
,
_
mp
,
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
,
,
,
,
ne
ne
_
_
4
4

,
,

,
_
,
,

te.
ie
,
lu
,
,
4
4
,
ne
Doam
,
_
te.
,
,
lu
,
_
ie
Doam
8
4
4
,
mi Doam
Doam
,
4
4
mi
,
mi

,
ie
lu
, ,
te.
,
ne
_
,

te.
mi ie
,
,
,
lu
,
,
,
,
,
4.
,
,
,
,
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
77
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat la Domnul s a cerem.
Cantorul:

Doam
D
, ,
_
ne!
ne!

p
,
,

,
,
Doam

Doam
,
Doam
_

,
,
,
ne!

ne!
,
,
p
,
_

,
,
1.
D

,
p
D
,
p
,
D
,
_
Preotul: nger de pace, credincios ndrept ator, p azitor al suetelor si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s a cerem.
Cantorul:
Doam
,
Doam
,
_
,

D
8
2.
,

Doam

,
_

,
,
,

_
,
ne!
,
D

,
_
,
,
ne!

,
,
D
ne!

,
,


Doam
,
D

,
ne!
,
Preotul: Mil a si iertare de p acatele si de gre selile noastre la Domnul s a cerem.
Cantorul:
78
ne!
,
,
_
Doam
,

ne!
ne!

Doam
8
,

_
Doam
,
,
,
,
Doam D

ne!
3.
,

,
,
,
,
D

,
,
D
,
,
_
_

Preotul: Cele bune si de folos suetelor noastre si pace lumii la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,

,
,
,
,
,
,
,
Doam
,
,
D
,
,
,
,
ne!
_
,

,
ne!
,

ne!
_
_

,
,

,
,
D
,
4.
Doam

Doam

,
Doam
D
,
,
ne!
8
D
_

Preotul: Cealalt a vreme a vie tii noastre n pace si ntru poc aint a a o s avr si la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,

D

Doam
,

,
,

,
Doam
,
8
,
ne!
,
,
,
_
_

D
,
D
,
,
,
,
ne!
,
ne!
,
,
_

,
,
,
_
5.
,
,
Doam ne!
,
Doam
D
79
Preotul: Sfr sit cre stinesc vie tii noastre, f ar a durere, nenfruntat, n pace si r aspuns bun la n-
frico s atoarea judecat a a lui Hristos s a cerem.
Cantorul:
,
,
_
,
Doam
,
Doam
6.
,
,
ne!
,
D
,
,
,
,
,
,
,
D

,
ne!
,
ne!
_

,
,
D
,
,
Doam
ne!

, ,
,
,
,
,
Doam
,
,
,
,
8
,

_
_
,
D
,
,
Preotul: Unirea credintei si mp art a sirea Sfntului Duh cernd, pe noi n sine si unii pe al tii si toat a
via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: Si ne nvrednice ste pe noi, St apne, cu ndr aznire, f ar a de osnd a, s a cutez am a Te chema
pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat a si a zice:
Cantorul:
Tatl nostru
glasul 5
de Anton Pann
Andantino
80
,
n
n
,
n
,
n
,
eti
,
le
,
le
,
eti
,
eti
,
eti
,
Ta
,
p

Ta
,
pp
,
p

Ta
Ta
,
pp
2
4
3
4
4
4
_
_
,

2
4
3
4
4
4
_ _
2
4
3
4
4
4
_
8
_
2
4
3
4
4
4
_
_
no
,
,
no
,

stru,

stru,

stru,

tl
,
tl
,
tl
,
tl
,
,
no
,
,
no
,
,

le
,
le
,
re
,
re
,
re
,
re
,

Ca
,

stru, Ca
,

Ca
,

Ca
,

sn
,
,
sn
,
,
sn
,
,
sn
,
,

,
,
,
,

ruri,

ruri,

ruri,

ruri,

ea
,
ea

ea

ea
,
,
sc-
se
_
8
_
_
_
_
_
_ _

sc-
,
sc-
sc-
,

,
se
,
,
se
,
se
,

_
_

,
,
,
,

,
,
,
,

_
ce
,
,
,

ce
,
ce
,
ce
,
e
,

,
,
_
le
,
,
le
,
vi

Tu,

Tu,

Tu,
m
,
,

Tu,

vi
,

vi m
,
m
,
,

nu
e
,

m
,

nu

nu
,
me
,
me
nu

,
_
,
le
,
le
,
vi
,
,
me
,
me
,
,
,

_ _
_
8
_
_
_
_
_
e
,
e
,
,
81
_
,
c-
,
c-
,
Ta,

Ta,
_ _
_
8
_
_
_
_
_
a
,
a
,
fa
,

,
p
,
fa
,

,
i
_
fa
,

p
,
p
,
se
,
a
,
a
,
r
i
,
i

Ta,

Ta,

i
,
p
,
,
r
fa
,

,
,

,
r
,
r
se
,
se
,
se
,
c-
,
c-
,
_
8
_
_
_
_
_
,

pre
,
,
pre
,
,
pre
,
,
_ _
,

a
p
,
,
,
a
p
,
,
a
p
,
,
a
p
,
,

pre
,
,

cer,
,
cer

cer,
,
cer,
,
vo
,
vo
,
vo
,
,
cum
,
n
,
n
,
n

cer
-
,
-
,
cer
-

n
,
n
,
_
n
,
_
_

,
cer
-
,
Ta,
,
Ta,
,
Ta,
,
Ta, n
,

ia
,
ia
,
ia
,
ia
,
_

vo
,

cum
,
cum
,
cum
pre
,
p
,
i
,
p
,
,
i
,
i
_
_
,
,
p
,
p
,
_
,
mnt.
_
mnt.
_
mnt.
_

a
,
,
i
,
a
_ _
_
8
_
_
_
_
_
a,
,

a
,
a
,
a
,
,
pre
,
pre
,
pre
,
,
,

82

str

str
_
8
_
_
_
_
_
,
str

str

,
,
_ _

mnt.

noa
,
noa

noa

noa Pi
,
Pi
,
Pi
,
nea
,
nea
,
nea
,
nea
,
Pi
,
,
in
in
,
,
in

in
,

,
,

_
,
,

_
,
,
_
_ _
_
8
_
_
_
_
_
,

cea
,
cea

cea
,
cea
,
,
,
,
spre
,
spre
,
spre
,
spre
,
_
,
,
,
,

_ _
_
8
_
_
_
_
_
ne-
,
ne-
,
,
,
ne-
,
ne-
,

d-
,

d-
,

d-
,
,
_

d-
,
no
,
no
,
no
,
no
_
o
,
o
,
o
,
o
,
,
as

as

as
,
as
,
,
,
,
,
u
,
u
,
,
u
,
u
83
i
,


,
ne
,
iar
,
_
_
_
_
_
8
_
_ _
,
,
,

i
_
_
,
t
,
ne
,
ne

tzi

tzi

tzi
_
tzi
,
i
.

,
,

_
_
_
_
,
,
le
,
le
,
le
,
le
,
,
le
,
le
,
le
,
le
_ _
_
8
_
,
t
,
,
t
,
u
,

,
iar i
,
iar
,
iar

no

ne
,

a
,
t
,
gre
,
,
gre
,
gre
,

gre
,

,
,
pre

pre
,
,
,

,
,
pre
,
,
,
,
,
,

stre,
,,
stre,
,
stre,
,
stre,
,

pre
,,
,
cum
,
,
cum
,
,
cum
,
,
cum
,
i
,
i
,
i
,
i
,
_
,
noi
,
noi
,
,

_
_
8
_
_
_
_
_

,
noa

noa
,
noa
,
noa
,
noi
,
noi

ier
,
ier
,
ier
,
ier
84
,
no
,
no
,
no
,
no
i
,
i
,
i
,
i
lor
,
lor
,
lor
,
lor
,
tri.

tri.
,
tri.

tri.

,
_
_
_

i
,
,
,

_
,
,
,
tm
,
tm
,
tm
,
tm

_
_
_
8
_ _
i
,
,
i
,
,
i
,
,
,
,
gre
,
gre
,
_
,
,
,
i
,
,
gre
,
gre

,
,
du
,
,
nu

du
,
_
i
,
pre
,
ce
,
ce
,
ne
_
pre
,
_
_
_
i
,
,
ne
,
,
nu
,
,
du
,
ce
,
_ _
_
8
_
_
,

nu
,
,
,
,
i
_
ne
,
,
ne
,
_
_

_
nu
_

,
,
,
,
,
pi
,
pi
,
pi
,

is
_
_
rit.
pi
,, -
,, -
,, -
,, -
t,

t,

t,
du
,
n

noi
,
noi
,


t,

,
,
,
,
,
,
,

_
ce
,
,
pre
,

,
is
,
is
,
_
,

n
,
is
_
_
_
_
_
8
_
_ _
noi
,
n
,
n
,

85
iz
,
,

ne
,
,
b
,
_
.
ci
mf
,
ve

ve
,
ne

,
,
,
,
iz
_ _
_

b
,
,
,

b
,

ci
mf
,
ve
, _
_

_
_
_
_
,

_
,
iz
,
mf
ci iz
,
b
,
ne
,
,
8
a tempo
ne
,
.
ci
mf
clean.
,

clean.
,
_

,
vi
, _

vi

vi

vi
,
,
-
,
-
,
-
,
-
,
clean.

clean.

_
_
_
,
te
,
te
,
te
,
8
_ _
_
ve
,

_
cel

cel

cel

cel

de
,
de
,
_

te
,
de
,
de
,
Preotul: C a a Ta este mp ar a tia si puterea si m arirea, a Tat alui si a Fiului si a Sfntului Duh, acum
si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Pace tuturor.


86
Cantorul:
Moderato

tu.

mf
,

,
,

i du
mf
,
,
i
mf
,
i

tu.

i
mf
,

,
_
,
8
_
,
_
,
_
hu
,
hu
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
du
,
hu
,
hu
,
du
.
.
.
.
du tu.

tu.
,
Preotul: Capetele voastre, Domnului s a le pleca ti.
Cantorul:
,
_

,
Doam
,
_

,
mf
,

,
,
e i
,
,
,
_
ne.
_
,
8
_
,
ne.
mf
i
i
.
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,

Doam

,
e
Doam
Doam
_
, .
,
i
,
,
mf
e
,

e
ne.
ne.
,
,
_
mf
,
,
,
Preotul: Cu harul si cu ndur arile si cu iubirea de oameni a Unuia-N ascut Fiului T au, cu care e sti
binecuvntat, mpreun a cu Preasfntul si bunul si de via t a f ac atorul T au Duh, acum si pururea si
n vecii vecilor.
Cantorul:
87
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: S a lu am aminte. Sntele, sn tilor.


Cantorul:
Unul Sfnt
glasul 8
Maestoso
,
tos,

I
,
,
U Domn
,
nul nul
,
u Sfnt,

,
,
,
sus

,
,
,
n i
,
Hris
,
mf
,
_
,
,
m

,
ne
,
tru
_

ri
,
,
Ta Dum
,
rea

,
,
lui
,
tl.

A
,

min. zeu
Sfnta mp art a sanie
Preotul: Cu fric a de Dumnezeu, cu credint a si cu dragoste s a v a apropia ti.
88
Cantorul:
Bine este cuvntat
Glas 1
Allegretto
,
,
Cel
,
cu
,
cu
,
Bi
,
ne
,
ne
mp
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
,
mp
Bi
,
ne
Bi
4
4
2
4
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
8
_
_
4
4
2
4
,
,
,
,
_
mp
,
,
,
te
,
te
,
te
,
te
,
4
4
2
4
,
,
,
,
vn
,
ne
,
ne
,
ne
,

tat

tat

tat
mp
tru
,
ne
,
vn
,
vn
,
vn
,
tat
cu
,
tru
,
tru
,
tru
,
Cel
,
Cel
,
Cel cu
,
vi
,
Bi
,
vi
,
,
es
,
es
,
n
,
,

vi
,
,
vi
n
,
n
,
n
,
,
ne
,
es
,
es
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
,
Dumn
,
Dumn
nu
,

nu
es nu
,
nu
,
nu
,
nu
,
te
,
te
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
zeu

zeu

zeu

zeu

me
,
me
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_ ,
rit.
Dom
,
Dom
,
lui.

lui.

lui.

lui.

le
,
le
,
le
,
le
,
te
,
te
,
,
me
,
me
,
,
,
es
,
es
,
es
,
,

nu
,

nu

Dom
,
Dom
,
Dumn
,
Dumn
,
,
,
no
,
,

Dom
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
nul

nul

nul

nul

,
,
,
,
,
,
-

u!
-

u!
-

tat
,
tat
,
a
,
a
,
,
,
,
,
tat
,
tat
,
a
,
i
,
,
i
,
,
i
,

a
,
,
,
Dom

Dom

Dom
no
,
,
no
,
,
no
r
,
r
,
r
,
r
,
u!
-

u!
,
,
,
,
_
a tempo
i
,
s-a
,
s-a
,
s-a
,
s-a
,
Preotul: Cred, Doamne, si m arturisesc c a Tu e sti cu adev arat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu, Care ai venit n lume s a mntuie sti pe cei p ac ato si, dintre care cel dinti sunt eu. nc a cred
89
c a Acesta este nsu si Preacurat Trupul T au si Acesta este nsu si Scump Sngele T au. Deci m a rog
Tie: Miluie ste-m a si-mi iart a gre selile mele cele de voie si cele f ar a de voie, cele cu cuvntul sau cu
lucrul, cele ntru stiint a si ntru ne stiint a. Si m a nvrednice ste, f ar a de osnd a, s a m a mp art a sesc
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea p acatelor si spre via ta de veci. Amin.
Preotul: Cinei Tale celei de tain a, Fiul lui Dumnezeu, ast azi, p arta s m a prime ste, c a nu voi spune
vr ajma silor T ai Taina Ta nici s arutare ti voi da ca Iuda, ci ca tlharul m arturisindu-m a strig Tie:
Pomene ste-m a, Doamne, ntru mp ar a tia Ta.
Preotul: Nu spre judecat a sau spre osnd a s a-mi e mie mp art a sirea cu Sntele Tale Taine,
Doamne, ci spre t am aduirea suetului si a trupului.
n timpul mp art a sirii credincio silor, strana cnt a Trupul lui Hristos.
Cantorul:
Trupul lui Hristos
Glas 8
Andante
,
pri
,
p
mii,

p
,
,
pri
,
,
,
Hris
,

,
pri
p
,
,
tos

tos
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,

,
tos

tos
,

8
_
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
_
Hris
,
,
pri
4
4
2
4
,
_
4
4
2
4
,
pri
,
mii,
,
,
,
,
,
,
pri
_
,

Tru
pri
,
,
Hris mii,
_
mii,
,
,
Hris
,
,
Tru
p
Tru
,
Tru pul
,
pul
,
pul
,
pul
,
pri
,
vo
,
r

f
,
,
_
,
,
din
,
,
,
,
i
f
,
,
,
cel

iz
,
8
_
,
_
,
_
din

_
,
mii

mii
,
,
,
,
,
,
vo
r
,
rul r
,
i
_
de
,
r
,
,
,
,
mii
mii

vo
din
,
iz
,

,
i
,
i
,
iz
,
,
,
,
cel
,
,
,
rul
rul
,
din
,
,
f
iz
,
cel de
,
de
vo
f cel

rul

de
,
90

_
,

pp
,

,
,

tai.

,
te
_
gus lui
moar
,
,

gus
pp
,
tai.

,
_
,
8
_
,
_
,
_

,
pul
,
Tru
,
Tru
moar
,
,
Hris
,
.
.
tai.

moar

,
Hris
, ,

,
te moar
,
lui
,
te
,
,
tai.
_

,
gus tai,
,
,
Tru
gus
,
gus pul

pul
,
,
pp
,
tai,
te
pul
Tru
pp

gus
,
i
,
i
,
i
_
,
,
mii,

mii,
,
pri
,
Hris
,
din
,
din
,
_
,
,
pri
lui
,
lui
,
tos

,
,
,
,
,
,

mii

mii

iz
,
iz

_
,
_
,
8
_
,
_
,
_
pri
,
,
,
,
din
,
din
,
,
pri
,
,
pri
pri
,

mii,

,
pri
,
,
mii

,
i
,
mii

Hris
,
,
tos
,

,
,
,
tos pri
mii,
,

,
iz
,
iz tos

vo
,
_
moar
,
,
rul

rul

rul

r
,
r
,
r
,
gus
,
gus
,
gus
vo

vo

vo

f
,
f
,
rul
,
,
_
,
8
_
,
_
,

de
,
de
,
te
,
te
,
te
,
te
,
,
,
cel
,
,
cel
,
,
cel
,
,
r
,
,
moar

moar
,
moar
,
cel
,
de
,
de
,
,
gus
,
,

_
f
,
f
,
,
,
,
,
91
a
,
,
a
,
,
a
,
,
,
,
a
,
_
,
8
_
,
_
a,

a,

a,

a,

,
,
,
,
,
,
i
,
i
,
i
,
i
,
li
,
li
,
li
,
li
,
,

,
,

tai,

tai.
_

,
A
mf
,
li
,
li
,
li
,
li
,
A
mf
,
A
mf
,
A
mf
gus
,
,
gus
-

tai.
-

tai.
-

,
,
,
_
,
,
,
,
lu

lu
,
lu
,
lu
,
rit.
tai.
_
_
tai,
,

li
,
li
,
li
,
li
,
lu
,

lu
,
,
lu
,
,
,
a
,
a
,
a
,
a
,
,
,
,
i

,
i
,
i
,
_
lu

,
,
,
i
,
,
, ,
,
8
_
,
_
lu

lu

lu
,
lu
,
_
,
,
,
,
,
a,

a,

a,

a,

i
,
,
,
,
,
i
,
i

i
,
,
i
li
a,
,

a,

,
,
li
,
,
li
,
li
,
,
,
,
,
,
lu
li
,
,
,

,
a lu
a
,
_
,
_
,
8
_
,
_
i
p
,
,
p
A
,
,
i

a.

a.

a.

a.
,
,
i
,
,
li
a,

a,

,
li
,
,
,
a
,
a
,
,
,
, ,
lu
,
,
,
,
A
p
A
A
,
,
lu li
,
,
p
92
,
,
,
lu
,
li
,
li
,
lu
,
lu

lu
,
,
_
,
8
_
lu
,
lu
,
,
i

,
i
,
i
,
i
,
,
_
,
_
,
,
,
,

a,

a,

a,

i
,
,
,
,
a,
,
,
i
,
a
,
a
,
,

li
,
li
,
a
,
a
,
i
,
i

lu

lu

,
,
,
,
,
,
,
a,

a,

a,

a,

,
i
,
i
,
,
,
,
i
,
i
,
_
,
8
_
,
_
,
_
,
,
,

a
,
a
,
a
,
a
a.

a.

a.

a.

A
pp
,
,
A
pp
,
,
A
pp
,
,
A
pp
,
,
,
li
,
li
,
li
,
li
,
,
lu

lu
,
lu
,
lu
,
,
,
li
,
li
,
li
,
li
,
a,

a,

a,

a,

lu

lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
8
_
,
_
,
_
,

,
_
rall...
a
,
,
,
a
,
,
a
,
,
a
,
,
li
,
,
li
,
li
,
li
,
,
,
,
lu
,
,
lu
,
,
lu
,
,
lu
,
,
,
,
,
i

i
,
i
,
i
,
,
,
,
,
a.
-

a.
-

a.
-

a.
-

,,
,
,
,
i
,,
i
,
i
,
i
,
93
Preotul: Mntuie ste, Doamne, poporul T au si binecuvinteaz a mo stenirea Ta.
Cantorul:
Am vzut lumina
Glas 5
Allegretto
,
,
,
,
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
_
na

na

na

na

mi
,
,
,
,
Am
Am
p
,
v
,
v
,
v
,
v
,
,

4
4
2
4
,
,
,
,
_
4
4
2
4
,
,
,
,
8
_
4
4
2
4
p
,
Am
Am
p
,
p
,
a
,
a
,
a
,
a
,
de
,
de
,
de
,
de
,
cea
,
cea
,
cea
,
cea
,
lu
,
lu
,
,
lu
,
lu
,
,
,
mi
,
,
mi
,
,
mi
,
,
v
,
v
,
v
,
v
,
zut
,
zut
,,
zut
,
zut
,
mit
,
mit
,,
mit

mit
,
,
,
,
,
pri
,
pri
,,
pri
,
pri
,
,
,
,
,
Du
,
Du
,
,
Du
,
Du
,
,
,
am
,
,
am
,
,
am
,
,
t,

t,

t,

t,

ra

ra
,
ra
,
ra
,

,
,
,
,
ce
,
cel
,
cel
,
,
am ce
,
ce
,
,
ce
,
hul
,
hul
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
cel
,
cel
,
hul
,
hul
,
,
din
,
,
,
,
cre
,
cre
,
,
cre
,
cre
,
,
,
,
din
,
,
din
,
,
din
,
,
cea a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
a
,
,
cea
,
cea
,
cea
,
,
,
,
,
am
,
am
,
,
am
,
am
,
a
,
a
,
,
a
,
a
,
-
,

resc;
-

resc;

resc;
-

resc;
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
v
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
at
,
at
,
,
at
,
at
,
,
v
,
v
,
v
,
de
,
de
,
de
,
de
94
tei
,
tei
8
,
,
,
,
,
i
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
_
_
,
,
,
,
,
,
,
i
,
,
,
,
pr
,
pr tei
,
,
,
,
,
Tre
,
Tre
,
tei
,
Sn
,
,
Sn
,
,

ra
,
ra
,
ra
,

,
,
,
ra
,

_
_

_
ne
,
,
,
ne
,
des
,
_
des
,
_

t,
,
t,
,
t,
,
t,
,
,
,

,
_
rit.
,
,
,
nn
,
_
nn
n
,
n
,
,
,
chi
,
chi
,

,
.
,
.

ne,
p

ne,
p

du-
,
du-
,
c
,
,
a tempo
A
,
A
,
A
,
A
,
_
_
,
c
p
,
c
,
c
p
,
,
,
,
imi
,
imi
,
_
3
,

,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
pp

pp

noi.

-
,
-
,
-
,
-
,
,
,
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,

,
,
pre

pre
sta
,
sta
,
sta
,
sta
,
pre
,

,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
noi.
pp

noi.
pp

noi.
,
,
,
,
pre

it
,
,
it
_
it
,
,
it
,
,
rall...

mn
,
mn
,
mn
,
mn
,
,

cea

cea

cea

cea

,
ne-a
,
ne-a
,
ne-a
,
ne-a
,
,
Preotul: Totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Cantorul: S a se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s a l aud am m arirea Ta; c a ne-ai
nvrednicit pe noi s a ne mp art a sim cu sntele, dumnezeie stile, nemuritoarele, preacuratele si
de via t a f ac atoarele Tale Taine. nt are ste-ne pe noi ntru sn tenia Ta, toat a ziua s a ne nv at am
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
Ectenia de multumire
95
Preotul: Drepti, primind dumnezeie stile, sntele, preacuratele, nemuritoarele, cere stile si de via t a
f ac atoarele, nfrico s atoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie s a mul tumim Domnului.
Cantorul:
,
te.
4
4 ,
,
,
,
,
,

,
4
4
ie
Doam
p
p
,
,
ne
ne
,
ne
,
ne
,
,
,
Doam
8
_
,
ie

,
,
mi
mi
,
mi
,
mi
,
_
_

p
4
4
,
Doam
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
_
,
,
p
,
_
te.
,
,
,

_
_
,
te.
4
4
2.
,
, ,
Doam
,
,
lu
,
ie
ie

Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
te.
,
lu
,
lu
,
lu
,
lu
,
,
,
,
,
,
,

,
te.
p
,
,
_
4
4 ,
_
_
4
4
,
_
4
4 ,
8
_
4
4
,
,
ie

ie
,
ie
,
_

Doam
te.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
Doam
p
p
,
Doam
p
,
,
_
Doam
,
te.
5.
,
,
,
mi
,
mi
,
ie
,
mi
,
mi
,
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat cernd, pe noi n sine si unii pe al tii
si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
96
Doam
_
,
_
8
,
,

,

Doam
,

,
Doam
,
,
e

ne.

e
_
_
Doam
_
,
i

i
,
,
,
ne.

e
,
e
,
,

,
_

ne.

,
ne.
_
i

,
,

Preotul: C a Tu e sti sn tirea noastr a si Tie slav a n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh, acum si
pururea si n vecii vecilor.
min.

p
,
A
,
p
A
,
p
A
,
p
A

min.

,
min.
,
,

,

_
8

_
_
min.

Preotul: Cu pace s a ie sim.


Cantorul:
,
nu
,
,

_
lui.
,
Dom
,
n
,
tru nu me
,
le

,
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
97
,
te.
te.
,
,

,
,
,

Doam
,
,
p
mi
,
lu
ie
_
4
4
ne
,
,
te.
,
,
,
4
4
_
_

_
,
,
ie
,
ne Doam
,
,
,
,
ne

ie
p
mi
p
te.
_
_
Doam
,
ne
,
p
lu
,
8
,
,
4
4
,
,
,
, 1.
_
,
mi
,
ie
Doam
,
,
_
lu
mi
lu
4
4
,
,
,
Rug aciunea amvonului
Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaz a, Doamne, si sn te sti pe cei ce n ad ajdui-
esc ntru Tine, mntuie ste poporul T au si binecuvnteaz a mo stenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o
p aze ste; sn te ste pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe ace stia i pream are ste cu dumnezeiasc a
puterea Ta; si nu ne l asa pe noi cei ce n ad ajduim ntru Tine. Pace lumii Tale d aruie ste, bisericilor
Tale, preotilor, (aici se pomene ste Crmuirea t arii, dup a ndrum arile Sfntului Sinod) si la tot poporul
T au. C a toat a darea cea bun a si tot darul des avr sit de sus este, pogornd de la Tine, P arintele
luminilor, si Tie m arire si mul tumire si nchin aciune n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Fie numele Domnului
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Allegretto
,,
me
,,
me ne
,,
e
,,
e
,
Dom
,,
Dom
,,
,,
ne
,,
lui
,,
lui
,,
,
p
,
4
2
,
_
4
2 ,
_ ,,
p
,,
le
,,
le Fi nu
,,
,,
,,
Fi
,
bi
,,
,
nu
,,
,

,
bi
,
nu

nu
,

i
,
,
i
,,
_
,
_
,,
n-n
,
,

veac.

cu
,,
cu
,
,
p
7
,
veac. de
,,
vn
,

n-n
,
,,
p
,
,
tat,

tat,

a
,,
a
,
,
,,
vn
,
,
de
,
cum
,,
cum
,
,
98
le
,,
le
,,
,

nu
e
,,
e
,
mf
, ,,
nu

,,
,
me
,,
me
,
,
,
_
nu
,,
,
lui
,,
lui
,,
,
Dom
,,
,,
,
_
13
,
Fi
,
mf
,
Fi
,
nu
,,
,
Dom
i
,
,
tat,

vn
,
de
,,
de
,
,
a
,

,
,
_
,
,,
cu
,
,
cum
,
,
,
cum
,
i
,
,
_
bi
,,
bi
,
,
,
,
a
,
,
18
,
,,
ne
,,
ne
,
,

tat,

,
,
,
,
vn
,
,
cu
,
,
,
n-n
,
-

veac.

,
p
,,
,
n-n
,,
,
_
24
i
,,
i
,

veac, p
,
,
,
veac.

de
,,
de
,
veac,

,
_
n-n
,,
a
,,
a
,,
p
,,
p
,,
rall...
n-n
,,
cum
,,
cum
,,
,

Preotul: Binecuvntarea Domnului peste voi to ti cu al S au har si cu a Sa iubire de oameni, tot-


deauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Otpustul
Preotul: M arire Tie, Hristoase Dumnezeule, n adejdea noastr a, m arire Tie.
Cantorul:
,
,
re
,
tu
,
u
,
lui
,
i Ta
,
,
ri Duh

,
lui
_
,
t
,
lui
,
,
M Sfn
,
,
i Fi
,

min.
,
pu
,
ci

lor,
,
i
_
, ,
n
,
ve
,
ru

rea
,
i
,
cum
,
i
,
cii
,
ve
,
a
,
te,
_
,
Doam

,
mi
_
,
lu
_
,
ie

,
ie
,
te,
_
,
ne
_
,
mi
_
,
lu
_
,
Doam
,
ne

,
Doam


te.
_
,
,
ne
_
,
mi

,
lu


ie
,
ne
,
cu vin

Dom
,
bi
,
n

nu p

rin

te,

lui,

z.
_
, ,
nu
,
me
,
le
, ,

tea
,
tru
Preotul: Cel ce a nviat din mor ti, Hristos, Adev aratul Dumnezeul nostru, pentru rug aciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale Sn tilor, m ari tilor si ntru tot l auda tilor Apostoli, ale Sfntului (N) (al
99
c arui hram l poart a biserica), ale celui ntre sn ti P arintelui nostru Ioan Gur a de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului, ale Sfntului (N), a c arui pomenire o s avr sim, ale Sn tilor si dreptilor dum-
nezeie sti P arinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sn tilor, s a ne miluiasc a si s a ne mntuiasc a
pe noi, ca un bun si de oameni iubitor.
Cantorul:

min. A
,
_

Preotul: Pentru rug aciunile sn tilor p arin tilor no stri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, miluie ste-ne pe noi.
Cantorul:

_
,

min.

A
,
100
II. Alte cnt ari liturgice
De tine se bucur
glasul 5
de N. Moldoveanu
Andante
ti De
,

4
4
2
4
,
eti
,,
eti
,
,
cu
,,
cu
,
,
,,
,
,
_
4
4
2
4
,
_
,,
,
,
,
ce
,
,
ce
,
ea
,,
ea
,
,
ce
,,
ce
,
,
r,

r,

,
p
,
De
,
p
bu
,,
bu
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
ne
,,
ne
,
,
,
,
ti
,
,,
,,
se
,
,
se
,
,
pli
,
,
,
,

,
_
,
_

tu
,,
tu
,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,
,,
,,
,,
,
,
t
,,
t
,
,
,
,
pli

n
,,
n
,
,
toa
,,
toa
,
,
,
fp
,,
fp
,
,
de
,,
de
,
,
dar,

dar,

rul

rul

_
so
,,
bo

bo

_
i
,,
i
,,
,,
,
,
resc
,,
resc
,
,
,,
,
,
,
,
,
,

,,
,
n
,
,

n
,,

ra:

ra: so
,
,
,,
,,
,

ge
,,
ge
,

,
_
,
_
nesc;

nesc;

,
_
,
_
,,
,,
me
,,
,,
,
,
,,
,,
,,
,,
, ,
,
o
,,

o
,,
,,
,
,
mul
,
ce
,,
ce
,,
nea
,,
nea
,
,
,
mul
,
,
,,
,
,
ea

,,
me
,
,

,,
,,
ea

,,
,,
se
,,
se
,
,
,
,
Bi
,
,

eti
,
,
_
,
_

_
Bi
,,
,,
sn
,

t
,,
t
,
,

ri
,,
ri
,
sn
,
,
c
,
,,
,
,
i

i
, ,

,

_

_
i
,,
i
,
ce

ce
,
,
,
eti
,
,
,
,
,
,
,,
,, ,,
101
la
,,
la
,,
__
tor,

tor,

__
vn
,,
vn
,,
_
t
,,
t
,,
rai
, ,,
,,
cu
,,
cu
,
,
,
,

u
,,
,
rai
,
fe
,,
fe
,,
cio
,,
cio
,
,
da
,,
,
_
,
_
,,
,, ,
u
,,
da
,,
,,
,
,
,
,
,
,
__ ,,
,
,
,
__
S-a
,,
S-a
,,
,

_
din
,,
din
,
,
,
_
,
_

ei
,,
ei
,
,

re
,,
re
,,
,,
,
Dum
,,
Dum
,,
,,

_
,
ca
,,
ca
ne
,,
ne
,,
_
zeu

zeu

ri

,
_
__
,,
,,
,

ri

,
,
,
,
cut,
,,
,,
,,
,,
f

f
,
,
,
_
cut,

,
,
prunc
,,
prunc
,,

pat

pat

i
,,
i
,,

,,
,

,,
,,
__
,,

n
,,
n
,, ,
,
,,
,,
__

__

,,
,,
,
_
s-a

s-a

,,
tru
,,
,,
,,

tru
,
,
Dum
ne
,,
ne
,
,
Dum
,,
,

'na
,,
'na
,
,
veci,

veci,

,
_

ce
,,
ce
,
,
_ ,
mai
,
,
mai
,
,
Cel
,,
Cel
,
,
te
,,
te
,
,
,
,
de
,,
de
,
,

in

,
in te
,,
te
,
,

,
,
es
,,
es

nos
,
,,
,,

,
,
ul
,,
ul
,
nos
,,
,, ,,
,,
,
,
_
,
_
,,
,,
,
,
,,
,,
,,
te
,,
tru,

tru,

,,
,
ze

ze
,
,
,

te
,
,
pn
,,
pn
,
,
,
,
,
,
,
,

c
,
p
,
c
,
p
,
ru
,
,
ru
,
,
le
,
,
,
,
ce
,
,
,
ce
,
,
,

_
mai
,,
mai
,
,
,
,
le

tu
,,
tu
,
,
,
,
tat

tat

des
,,
des
,
,
f
,,
f
,
,
,
_
,
_
ct
,
,
ct
,
,
de
,

,
,
de
,
,
ce

ce

102
ri

le
ri

crat.

,
,
,
,

crat.

,
,
,
_
,
_
,
,
le

l-a

l-a
,
ti
,,
ti
,,
,,
,,
,
,
se
,,
se
,
,
De
,,
,
De
,
,

,
,
lu

lu
,
ne
,,
ne
,
,
,

pli

pli
,
,
,
,
ce
,,
ce
,
,
eti
,,
eti
,
,
ce
,,
ce
,
,
,
_
,
_

r,

,,
,
,
r,
,
,,
,,
cu
,
,
bu
,
,
cu
,
,
,,
,,
bu
,
dar,

dar,

ea
,,
ea
,
,
,

n
,,
n
,
,
de
,,
de
,
,
,

_
,
_
toa
,,
toa
,
,
,
,,
,, ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
M
,,
M
,,
, ,
, ,
ri

ri

_
ra.

ra.

,,

tu
,,
tu
,,

t
,,
t
,
,
,,
,
,
fp
,,
fp
,
,
,,
,,
re
,
,

__
__ ,
,
,
,
,,
,,
_
,,
,
,
,
_
,
_

e,
,
-
,
e,
,
-
,
,,
,
,
re
,

,
,
,
_

_
rall...

re
,,
re
,
,
i
__
i
,
_

i
,,
i
,
,

m
,,
ri
,,
ri
,
,

e.

e.

m
,,
103
ngerul a strigat
glasul 3
de Protosinghelul Varlaam
Armonizat de N. Moldoveanu Moderato
,
p
,,
rul
,
de
,
,
,
,,
,
,
, ,
n
n
,
,
stri
,,
stri
,
n
4
4
3
4
2
4
_ _
4
4
3
4
2
4
_
_
a
,,
a
,
,

,
rul
,
gat
__
gat

c
,
,
,
tre
,
,
,,
,, ,
p
,
ge
,,
ge
,,
__
cea
,
,
pli
,
,
Cu ruri,
,
,

ra
,
,
,
Cu
,,

,
, ,


_ _
,

,
_
_
,

da

,,
,
,
,,
,
,
,,
,
,
ra
,
cioa
,
,
cioa
,
t
,,
t
,
,
Fe
,,
Fe
,
,
,
cu

_
,
,

,,
,,
,
cu
,,
_ _
,

,
,
r-
,,
r-
_

_
_

_
,
,

,
r:
,
,
r:
,
,,
,,
,,
,,
Bu
,,
Bu
,,
,,
,
,
,,
,
,
bu
,,
bu
,,
_ _
_
_
,

_
cu
,,
cu
,
,

_
r-
,,
r-
,
,
_

_
i
,,
i
,,
ia
,,
ia
,,

te!
,,

te!
,,
r
,,
r
,,
zic,
,,
zic,
,,
,,
,,
,,
,,
,
,
a
_
a
,, ,,
c
,
,
,
Fi
,
_ _
,

c
,
n

_
_
,
,
ul
,,
ul tu
, ,
tu
,
, ,
,
Fi
,
,
,
n
,
,
te,
,
,
te,
,,
,
,
vi
,,
vi

104
,
,
,
ia
,
,
,
,
_ _
_
_
,

tre
,
ia
,

,,
,
,
,,
at
,
,
,,
,
,
at
,
,
tre
,
,

,
,
,

a

a
,,
,

_
,
,
mnt

,
_ _
,

din
,
_
_
_
,
zi
, ,
, ,
pe
,,
pe
, ,
,
,,
,
,,
,,
,,
_
mor

,
,
,
mnt

zi
i
,
din
,

mor
,
i
, ,
,
,
,
,
,
cat.

,
,
cat.
,
,

_
_
_ _
,,
ri
,,
ri
,
mori
,,
mori
,
,,
i-a
,,
i-a
,
,
,,
_
,
,
di
,,
di
,

,
li

li

_ _
,

_
_
,
,
,,
,
,
_
,
,
Ve
,,
Ve
,
se
,,
se
,
,
,

,
i
,,
i
,,

v
,
,
, ,

,
_
_
_ _
,
,
poa
,,
poa
,
po

po
,
,
re
,
,
,
re
,,
105
,,
mi Lu
,,
Lu mi
, ,
_ _
_
_
,

,
,
_


,
,,
,,
,,
,,
,
lor,
,,

_
,
lor,
,
re
,,
re
,,
lor.

lor.

_
po
,,
po
,,
poa
,,
poa
,,
,,
te,
,
,,
,
_
,

_
_
_
,,
,,
,
,,
,
,
mi
,,
,,
nea
,,
nea
,
lu mi
,,
z-
,,
z-
,,
te,
,
lu
,
,
,
u
,
sa
,
,
_

_ _

_
_ _
_
_
,
,
,

,
,
,
te
,
z-
,
z-
,,
nea u
,
,
,
,
,
te
,
,
,
,

nea
,
,
no
,,
no
, ,
,

e
,,
e
,
,

_
sa
,,
ru
,,
ru
I
,,
I
,
,
le

le

,
sla

sla
,

,,
va
,,
,
_

va
_
_
_ _
,

me

me

, ,
c

c
li

li
,
,
, ,,
,
te
, ,
te
,
_ _
_
_
,
,
,

,
,
,
,
nu
,,
nu
__
lui
,
,
,
,
Dom
,,
Dom
,,
,,
,
,
pes
,,
pes
,
,

lui
,
,
,,
,

ne
,,
,

,
ne
,
,
a
,,
a
,
,,
,,
,

,
,

,
,
_ _
_
_

,,
,,
ti
,,
ti
,
106
, ,
f
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
,
,
,

,
,
s
,,
s
_

rit.

rit.
,,
_
_
_ _
r
,,
r
,
,
,
Sal
,
,
,
,
,
,

_
a
,, ,
,
2
_
_
_ _
,
cum
,,
Sal
,
t
,
,
,,
a
,
,
,,
,
,
,,
t
,
,
r
,
,
ne
_
_ _
_
_
,


,
,
i
te
,,
bu
, ,
bu
,
,
,
,
te
,
,
cum
,,
_ _
i
,
oa

oa

ne

r
,,
cu
,,
cu
,
Si
,,
Si
,
,

,
,
,
,
, _ _
_
_
,

,
,
,
_
,
,
,
cu
, ,
,

,
iar
,,
,

tu

tu
,
,
iar
, ,,
,
,
,
,
,,
,
,
,
cu
,
ra
,,
ra
,
toa
,
,

,,
toa
_
_
_ _
,
,
Ns
,,
Ns
,
c
,,
c

,
,
t
__
t
,
,
,

,
,
107
Dum
,,
ne
,
,,
,,
,,
Dum
,,
,,
,,
_ _
_
_
,

_
ne
,,
zeu

zeu

,

_
,
,
,
de
,,
,,
de
,
re
,,
re
,

,
,
te-
,,
le
,
,
,,
te-
,
se
,
,
,

_
,
,
3
_
_
_ _
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
le
,,
ve
,
,
ve
,
se
,
vi e

e
,
,
n
, ,,
vi
,
,
_ _
,

,
,
,
, _
_
rea
,,
rea
,
,
n
,
te

te


,
,
n
,,
n
,
,
tru
,,
tru
,
,
_

,
ns
,,
ns
,
,

,
,
,

,
,

_
_
_ _

,
,
lui

lui
,
ce

ce
,
,

,,
,,
ns
,,
ns
,
,
cut,
,,
cut,
_ _
,

cut
,,
cut
_
_

_
,
, ,
,
al

,,
_
al
_

,,
,,
,,
,,

,
,

,,
,,
108
al

,
,
,
,,
,
,
,,
,
_ _
,

,
,

tu.
_
_

,, ,,
tu.
,,
tu,
,
,
,,
,
,
,,
109
Azi cu toi s prznuim
Colind de Florii
de Gh. Cucu

nu
,
,
sa
pi
n
tm
ru
prz

,
pri

,
Pre
,
,
Dum
,,
_
,
_

,
nat,
lim
im,
,
m
cu
,,
cii
poar
in

_
,
_
tr-n
toi
,,
1. Azi
Azi
3. La
2.
,
4. Prun

,,
e-n
Ie
s
_
,
stl

_
,
,
,,
,
cu
t

_
,
,

,
ne
,
,
,
m
a
cn
pre
_
,

to
pe
na
zeu
,,
,

la
Cn
Toi
8

_
C
_
_

o
t
,
n
s-L
,
,
cu
_

_
4
2
re
sa
_

,
_
ii-m
i-au
,
mnz
4
2
Dum
,
din
din
e
ne-n
_

_
_
,
,
Hris m
,,

_
,
tru-

,
,
_
_
,
pa
,
,
,
8
po
tos
sin.
rim.
,

sa
8
sa
_
,

un
_
na
por
_
m
re
_
,
,
,
,
_
Hris
,
, _
vi
_
,
,

_
,
na
i
tat
nel
,
,
_
,
ti
,
,
,,
_
_
_
nl
tep
ti
,
,
O
,

_
,
O
De
Hris
_

,
,
,
nl u-n.
tat.
C
C
Ca
Spre
,,
tru-
a
,
,
,
me
me
,,
_
,
tos
tos

,
,
,
i
ce

ma

,
miel. nu
,
,
rat
,
ne
p
,
,

,,
ne!
ne!
mi

mi
,
,
,
,
12
_
ne,
ne,
un

_
,
_
mi
,
,
mi
mi
_
,
,

_
,
ne,
_
,,
p
,
_
vi

vi
,
,
O,
O,
,
mi
,
nu
zeu
_
_
8
rat.
nu
nu
nu
,

nu
,
,

ne,
, _ ,

,
mi
_
m
ca
,
O,
O,
O,
,
O,
,

nu
_
nu
,
,
, ,
,
,
,
ne!
ne! mi
_
O,
O,
,
,
,,
ne.
ne.

_
110
Venii cu toi dimpreun
Cntec de Florii
de Tim. Popovici
Moderato
p
nul
mnz
,,
,
,
_

,
,
s-n
,
,
,
toi

_
4
2
_
_
_
ci
_
8
3.
,
2.
1.
,
, ,,
s-L
n-n
azi
pe
de-a
,
nii
Ii
,
,
,
,
,
,

cum
,,
sus
pe
Dom
cu
,

C
p

e
,
,
,
rim
,
,
n
,
,

u
_
m
ve
pre
pi
a
,
,
,
i
,
,
,
4
2
_
_
_
_
Pe
sin
nm
_
,
,
de
dim
,
tm
,
,
Azi 4.
Ve
,
,,
p
,
5.
,
,

Lui
_

,
_
,
,
,
_
,
,
e
,
_
_
_
,
,
,
p
i
Vo
,
,

,
ia

Dom
toi
s
n
tim
,
,
,
,
,
nu
im
ple
,
,
cu
tr
,
lim
prz
ru
,
lui
,
i
s
Ie
ne
i
,,
nu

noi
,
,
n
sa
,,
,
,,
,,

,
chi
cu
,
s
nu
,
_
,
5
,
, ,
8
,

,
_

n
,
,
_
_
_
S-m

p
In
,
_
nm
,
na
_
,
,
_
a
tos
zi
tu
o
_
de
,
,
_
,
le
noas
nul
Flo

,
,
,,
_
,
_
te.
_
tu

,,

_
,
_
le

_
ua
,

_
_
cre
,
le-a
,
,
de
_
tre
cu
ri
n
li

Mult
La
,
pp
,
pp
,
S
Pe
,

,
_
,

,
n
_
,
,
zi
de
_
s-l

,
_
po
do
por
ri
tini
,
,
_
,
,
stl
ter
,

,
ri
,
,
,
ror
min
bln
,
,
te
te
e,
e,
,
in
,
ve

_
i
se
,
,
,,
ve
,

_
,

,
,
cu
_
i

_
_
_
_
9
8
_


te.
bu
_
_
_
ver
_
,

,
_

de
lor,

_
,

_
_

ror. tu
e.
t
_
,
n
,
Dom
,
,
dras
,

ri

Tu
E
Hris
_
,
,
,
,
o
ve
_
pri
nem
ca
,

,
e.
,
_
_

i
De
,
111
,
,

mi
,
_
, ,
,
,
_
ne!
,
ne!
ne!
ne!

_
,
ne!
O!
O!
,
,
,
,,
,,
,
, ,
,

O!

O!
,
,
,
,
nu
nu
nu
nu
nu
,,
,
,
mi
mi
mi
mi
_
_

,
,

,
,
,
,
,,
_
_
_
8
13

O!
,

,
,
, ,
_
_
_

112
Venii norii de mulime
Colind de Florii
de Gh. Cucu
Moderato
Ve
Cel 2. plin
_ _
1.
,
_
,
4
2
_
,
co
,
_
_
,
_
de
bu
,
rii
de
,
,
_
no mul
n
,
_
,
_
i
,
8
,
_
_
i
in
_
,
trnd
_
ta
,
me
te,
,
nii
ce-i
4
2
,

,
pii
n
,
,
,
ca
cu
,
,
_
ia,

,
_
ta
ti
_
,
,
ia,
,
li
li
,
,
,
te
me A
,
,
8
_
,
Vrnd
Toi
sfn
i

,
_
6
_
,
,
lu
lu
_
_
,
A
,

_
,
_
ta
ri
_

_
,

,
,
,
ce
ne
,
pri
te
,
s
_
,
muri
toa
,
stl
,
zi
i
_
,
cu
de

,
te
re
_
_
,
ra

_
,
_
8
,
_
,
i
i
_
,
12
_
_
ver
tu
_
,
n
mn
_
dea
,
,
,

,
n
,

,
iz
,

,
ia,
ia,
,
A
,
,
,
8
_
_
re
te
,

_
,
li
,
,
_
,
,
17
_
li
,
,
,
,

,
a
tm
,

vi
zi
,

,
A

,
A
A
_
,
,
_
_
_
_
_
lu
,
lu
lu lu
,
,
,
b
frun
De
S-n
_
,
li
li
,

,
ia,
ia,
,
,
_
i
_
,
tot
_
ve
,
tos Pre
,
_
,
e,
,
8
_
,
, ,
_
,
_
_
,

Hris
,
A
, ,
ci
o
_
_
24
_
_
,
ne,
sus
_
,
min,
I
,
n-n
ca
_
pi
,
Doam
mul
_
_
e
,

,
p
nm
,
cum
,
,
,
,
A
A
,
,
,
e!

,
ia,
ia,
,
,
30
_
,
lu
lu
,
,
-

_
,
li
li
li
li
,
,
_
,
li
li
,
,

ia.
nul
_
,

,
,
lu
lu

_
,
8
_
,
_
_

_
ia,
ia,
,
,
,

Dom
,
,

ia.

,
,
,
,

,
A
A
_
rar
,
A
A
,
,
,
lu
lu
113
Doamne Iisuse Hristoase
de Gh. Cucu

Doam
,
se,

ra
4. i
cea
se Ii
,

,
,

ni

za

_
,
,

,
_
4
3
8
_
4
3


re,
t
me ce,
re
p

su
dat
zeu

Ii
2. Tu
1.
cu
su


nu
rs
ind
eti
ne
,
ra
5. O,
Hris

Te-ai
ne

tig
din
p

3. Dum
toa

dul se,
spre

ra

cru
i
ni
_
,
noa
_
8


6
re.
re.
ce.
,
,
zori
,


t.
se.
prin
prea
n-a

sc
tru-a
de-o
de
Sfn
mn
lu
eti
ta-i
tu tr
chip

Ai
i
Tu
,

lu
mi

me
v

Ne-ai
Pen

pat

noas
at
mi
lu
,