Sunteți pe pagina 1din 17

STRUCTURI DE CONSTRUCTII

STRATIFICATE
PROF. DR. ING. DORINA ISOPESCU
PROIECTAREA UNEI CUPOLE FABRICATA DINTR-UN STRATIFICAT SIMETRIC
Se analizeaza in continuare o CUPOLA realizata dintr-un stratificat simetric
[(0
o
/90
o
)
5
/0
o
]
s
alcatuit din lamele armate unidirectional fabricate din
rasina poliesterica si armaturi din fibre de sticla, lamele fiind asezate in cruce
avandu-se in vedere orientarea armaturii.
Straturile au aceeasi grosime t
k
=t=0.5mmsi aceasi fractiune
volumetrica de armatura V
f
=0.5.
Se vor determina eforturile de membrana din cupola si se
vor verifica tensiunile maxime.
Incarcarile sunt greutatea proprie si zapada. Se considera densitatea
compozitului =17 kN/m
3
iar pentru incarcarea din zapada q = 2,5kN/m
2
L=14,40 m
f=3,6 m

y
0
1
2
3
4
f
L
tg
2
= o
f
L
arctg
2
= o
ETAPE DE PROIECTARE

g
g
z
g
y
y
i
R
y

r
2
O
2

r
2
r
2
r
2
2 2
1
4 8
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
f L
y
2 2
2
2 4
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
f L
y
2 2
3
4
3
8
3
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
f L
y
( )
2
2
4
2
f
L
y + |
.
|

\
|
=
ETAPE DE PROIECTARE
[(0
o
/90
o
)
2
/0
o
]
s
Evaluarea incarcarilor:
] / [ 1
.
m kN h g
proprie gr
=
k
t n h =
] / [ 5 , 2
2
m kN q =
ETAPE DE PROIECTARE
0 1
1
h h
z
2

=
2 1
2
h h
z
2
+
=
Diagrama tensiunilor se poate trasa in functie de pozitia lui z astfel:
- planul median al fiecarei lamele k
2
H
-H
+
H
1
2
the midplane
K
Z
N
Z
K
t
K
Z
0
Z
1
1
x
y
2

k
1
- interfata dintre doua lamele
ETAPE DE PROIECTARE
|
|
|
.
|

\
|

(
(
(

=
|
|
|
.
|

\
|c
M
N
d h
b a
k
0

1
D B
B A
d h
b a

(
(
(

=
(
(
(

Pentru fiecare lamel se


determina:
| |
11 12
21 22
66
S S 0
S S S 0
0 0 S
(
(
=
(
(

| |
11 12
21 22
66
Q Q 0
Q Q Q 0
0 0 Q
(
(
=
(
(

11 12 16
12 22 26
16 26 16
Q Q Q
Q Q Q Q
Q Q Q
(
(
( =
(

(
(

11 12 16
12 22 26
16 26 16
S S S
S S S S
S S S
(
(
(
=
(

(
(

| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
A A A
A A A A
A A A
(
(
=
(
(

| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
B B B
B B B B
B B A
(
(
=
(
(

| |
11 12 16
12 22 26
16 26 66
D D D
D D D D
D D D
(
(
=
(
(

|
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
xy
x
z
k
k
k

c
c

c
c
0
0
0
|
|
|
|
.
|

\
|

(
(
(

+
|
|
|
|
.
|

\
|

(
(
(

=
|
|
|
|
.
|

\
|
xy
y
x
xy
y
x
k
xy
y
x
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
z
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
k
k
k

c
c
t
o
o
66 26 16
26 22 12
16 12 11
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
z este distanta de la planul median pana la lamela pentru care evaluam tensiunile
( ) | | ( )
k k k
Q c o =
ETAPE DE PROIECTARE
)
`

=
)
`

k
c
o
D B
B A
M
N
{ } | |{ } | |{ } M b N a
o
+ = c
{ } | |{ } | |{ } M d N h + = k
Unde N si M sunt forte si momente interne pe unitatea de lungime rezultate
din actiunea incarcarilor
)
`

=
)
`

M
N
d h
b a
k
c
0
( ) | | ( )
k k
Q c = o
ETAPE DE PROIECTARE
Determinarea eforturilor de membrana din cupola din greutatea proprie
Rezultanta aferenta cupolei:
ry S
y
t =
o sin cos
2 2
= = r r r
o
o
o

tg y y y r = = =
cos
sin
sin
cos
2
o sin cos
2
= = r y r
o o t
t
o t

cos 2 cos 2 cos 2=

=
A
y g
r
y g r
r
R
N
y
o o o o
u
sin sin
2
= = = tg y g g tg y p r N
z
y = y
0
=0
y = y
1
y = y
2
y = y
3
y = y
4
N

; N

; N

; N

; N

; N

kN/m
y y
S g R =
A

g
g
z
g
y
y
R
y

r
2
O
2

ETAPE DE PROIECTARE
Determinarea eforturilor de membrana din cupola din incarcarea cu zapada

r
q
z
cos q
z
qy
y
(R
y
)
//

r
2
O
2
sin cos
z y
q q =
o sin cos
2 2
= = r r r
o
o
o

tg y y y r = = =
cos
sin
sin
cos
2
o sin cos
2
= = r y r

( )
o
o o t
t
t

tg
y q q r
r
q r
r
R
N
y
2 cos 2 cos 2 sin 2
2
//

=
A
o o o o
u
2 2
2
sin cos = = = tg y q q tg y q r N
z
y = y
0
=0
y = y
1
y = y
2
y = y
3
y = y
4
N

; N

; N

; N

; N

; N

kN/m
1
q

2
cos
z z
q q =
( ) q r R
y
=
A
2
//
t
N

ETAPE DE PROIECTARE
Determinarea eforturilor de membrana din cupola din
greutatea proprie + incarcarea cu zapada
N

= (N

)
greutatea proprie
+ (N

)
incarcarea din zapada
N

= (N

)
greutatea proprie
+ (N

)
incarcarea din zapada
y = y
0
=0
y = y
1
y = y
2
y = y
3
y = y
4
N

; N

; N

; N

; N

; N

kN/m
( ) | | ( )
k k k
Q c o =
{ } | |{ } | |{ } M b N a
o
+ = c
{ } { } 0 = M
{ }

=
0
u

N
N
N
{ } | |{ } N a
o
= c
{ } | |{ } N h = k
Stratificat simetric
[h]=[0]
{
o
} are valori
ETAPE DE PROIECTARE
|
|
|
|
.
|

\
|

(
(
(

=
|
|
|
.
|

\
|
0
0
0
66 26 16
26 22 12
16 12 11
u
u

u
u

c
c
t
o
o
k
k
Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q
( ) | |( )
2 , 1 2 , 1
o c S =
( ) ( )
u
o o
, 2 , 1
=
n k 1 =
1
2
1
2
1
2
1
2

ETAPE DE PROIECTARE
( )
tL
L
c cL
R R < < o
( )
tT
T
c cT
R R < < o
( )
( )
( ) LT f
LT
c
R < t
. Criteriul tensiunilor maxime
Conform acestui criteriu cedarea are loc cnd orice tensiune din direciile
principale ale materialului depete rezistenele materialului n
aceleai direcii
( ) ( )
f m f fu tL
V 1 V R
f
o + o =
-
c
( )
( )
f
f m f
f
m
f f cL
V 1 3
E E V
E
E
V 1 V 2 R

+ =
tT
mu
tT
C
R
o
=
Tu T cT
E R c =
( ) cL LT f
R
2
1
R =
Vectorial are valoare negativa
ETAPE DE PROIECTARE
( )
1 1 1 t c
c c c < <
( )
2 2 2 t c
c c c < <
( )
( ) ( ) 12 12 f
I <
. Criteriul deformatiilor specifice maxime
Conform acestui criteriu cedarea are loc cnd orice tensiune din direciile
principale ale materialului depete rezistenele materialului n
aceleai direcii
) 1 (
) 1 (
1
L
cL
c
E
R
= c
) 1 (
) 1 (
1
L
tL
t
E
R
= c
) 2 (
) 2 (
2
T
cT
c
E
R
= c
) 2 (
) 2 (
2
T
tT
t
E
R
= c
) ( 12
) 12 (
) 12 (
LT
f
f
G
R
= I
Vectorial are valoare negativa
EXEMPLU DE CALCUL
Proprietile materialelor componente de
baz
Unit de
msur
Fibre de
sticl
Rin
poliesteric
Modulul de elasticitate, E MPa 75.000 2100
Modulul de elasticitate la forfecare,
( ) v +
=
1 2
E
G
MPa 29.600 750
Coeficientul lui Poisson, v
0,25 0,4
Coeficienii de dilatare termic o
m/m
o
C
510
-6
7510
-6


Proprietile lamelei compozite ortotrope Unitatea de
msur
In coordonate principale
(de material)
Modulul de elasticitate longitudinal E
L
MPa
3,80510
4

Modulul de elasticitate transversal E
T
MPa
7,46110
3

Modulul de elasticitate la forfecare G
LT
MPa
2,10910
3

Coeficientul lui Poisson major v
LT

0,325
Coeficientul lui Poisson minor v
TL

0,064

[(0
o
/90
o
)
2
/0
o
]
s
ETAPE DE PROIECTARE
- termenii matricei de cuplare | | B sunt nuli atunci cnd stratificatul
este simetric, deci n acest caz nu exist influene reciproce ntre
ncovoiere i forele din planul elementului;

- n coordonate principale (de material) termenii
ij
o i
ij
| (i=j),
pentru lamela compozit ortotrop sunt nuli (nu apar deformaii din
forfecare);

- n coordonate generale, termenii
ij
o i
ij
| (i=j), sunt nuli datorit
produsului cosusinu;

- matricea| | a este identic cu | |
1
A

deoarece stratificatul este
simetric;

- termenii matricilor | | h i | | b sunt nuli din acelai motiv;

- matricea| | d este egal cu| |
1
D

tot datorit simetriei stratificatului.
In conditiile in care ecuatiile de verificare nu sunt
indeplinite se va reproiecta compozitul stratificat
adoptand una din variantele:
1. Se mareste numarul de lamele;
2. Se mareste fractiunea volumetrica de armare;
3. Se adopta alt material numai pentru fibre;
4. Se adopta alt material pentru matrice;
5. Se adopta alte materiale pentru ambele
componente (fibre si matrice).
Studiu de caz: se alege localitatea si se aplica
prevederile incidente ale reglementarilor tehnice:
-SR EN 1990-1 (CR-0/2012)
-SR EN 1991-1 (CR-1-1-3/2012)
Sau ultima varianta valabila a reglementarilor
mentionate!!