Sunteți pe pagina 1din 1

Bilan Simbol si denumire cont 211 Terenuri si constructii 212 Instalatii tehnice si masini 2812 Amortizarea instalatiilor tehnice

si a masinilor 301 Materii prime 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 345 Produse finite 371 Marfuri 411 Clienti 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 512 Conturi curente la banci 531 Casa 1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat 104 Prime legate de capital 106 Rezerve 121 Profit si pierdere 519 Credite bancare pe termen scurt 401 Furnizori TOTAL In luna ianuarie 2011 au loc urm. operatii in cadrul firmei : 1. La data de 5 ian. se elibereaza materii prime , conf. bonului de consum nr. 10, in valoare de 15.000 lei, pt sectiile de productie; 2. la data de 10 ian. se acorda unui lucrator un avans spre decontare in vederea achizitionarii de materiale , in valoare de 2.000 lei, conf. ordinului de deplasare nr. 14; 3. La data de 12 ian. se achita datoria fata de furnizor, conf. ordinului de plata nr. 16, in valoare de 10.000 lei; 4. - la data de 15 ian. se ramburseaza din contul de la banca conf. ordinului de plata nr. 17 credite scadente in valoare de 12.000 de lei; 5. la data de 25 ian. se receptioneaza materii prime sosite de la furnizori, in valoare de 6.000 de lei, conf facturii nr 15. Inregistrarea cronologica a operatiilor ec-fin. Nr crt 1 2 3 4 5 TOTAL Data Inreg. Document (fel, nr data ) REGISTRUL JURNAL Explicatii Simbol conturi Debitoare Creditoare Sume Creditoare Soldurila 31 dec. 2010 (SI ) DEBIT CREDIT 260.000 125.000 13.000 40.000 18.000 17.000 30.000 32.000 150.000 60.000 5.000 450.000 150.000 15.000 15.000 32.000 45.000 17.000

Debitoare