Sunteți pe pagina 1din 298

MONOGRAFIILE

HUMANITAS
[Sir] DA VID [WILLIAM] ROSS s-a nscut n Thurso (comitatul
Caithness, Scoia) la data de 15 aprilie 1877 i a murit pe 5 mai
1971. Absolvent al facultilor de filologie clasic de la Universi
tatea din Edinburgh i Balliol College (Oxford), el s-a distins n lu
mea filozofic anglo-saxon prin alctuirea primei ediii integrale n
limba englez a operelor lui Aristotel (ediia standard Oxford,
1908-1931), traducnd Metafizica (1908) i Etica Nicomahic (1925).
n cariera sa academic a ocupat postul de decan la Oriel College
din Oxford (1935 -1947), cel de prorector al Universitii Oxford
(1941-1944) i cel de preedinte la Union Academique Interationale
(1947). n 1938 a fost nnobilat cu gradul de Lord pentru faptele de
are din primul rzboi mondial. Dup 1947 a fost ales preedintele
Comisiei Regale pentru Pres.
,
Etician i filozof al moralei, Ross a adoptat un punct de vedere
obicctivist n etic, opus' subiectivismului i utilitarismului. EI a
propus o form de cognitivism "nedefinitist", bazat pe cunoaterea
intuitiv. EI se detaeaz de kantianism, acceptnd etica obligaiei.
"Obligaia" (dut) depinde direct de cunoaterea imediat, mai mult
dect de o instan absolut, astfel nct fundamentul moralei este
unul epistemic. -
Cartea sa despre Aristotel a aprut n 1923, fiind imediat tradus
n mai multe limbi strine. Printre celelalte lucrri monografice
modere despre Arstotel (L. Robin, A. E. Taylor, W. Jaeget etc.),
cea a lui Ross a rezistat probei timpului, fiind considerat acum
"monografia de referin". Alte scrieri importante: The Right and
the Good (1930), Foundations of Ethics (1939), Plato' s Theory of
Ideas (1951) i Kant's Ethical Theory (1954).
Sir David Ross
ARISTOTEL
Traducere din limba englez de
!OAM- LLC!AM MLMTEAM i R!CHARO RLS

HUMANITAS
IlliC1IRFTI
Copera
IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
I
m
j
508944
.20
SIR DAVID ROSS
AR/STOTL
With a new introduction by lohnL. Ackrill
ediia I, 1923
Retiprit de cinci ori de Methuen & Co.
Edi ia a VI-a, RoutIedge, Londra i New York, 1995
1923,1930,1937,1945,1949, 1964 Sir David Ross
1995 The Estate of Sir David Ross
1995 John L. Ackrill, pentru introducere i adugiri
HUMANITAS , 1998, pentru prezenta versiune romneasc
ISBN 973-28-0754-7
|H!I0OUCI
( 'artea l ui Rossofcro cxpuncrcconcis i ptrunztoarcalucrrilor
I tlomfice ale luiAistotcl -unamaibunnucxist. naccastintroduccrc
""I s
p
une c|c ccva dcsprcRossictcasa, i ar apoi voi taunclc din|rc
, .11 Il'
p
rin carc studiul luiAristotcl s-a dczvoltatn aniidcdupscricrcaci.
Sir DavidRos s s-anscutn1877 i amuritn1971. S-arcmcatn
. u(apublic, attcaprofcsorunivcrsitar cti caorganiza|or,scriindci
I ( ' ll Ia|cabilc dcsprcctic. Oarclvarmncnmcmorianoas|rdrcp|cclmai
Illiportant cxcgctaristotclicdinprimajumtatca sccolului. Printr-unirdc
,tli\ii monumcn|alc,nccpndcucca aMetafizicii din 1924, ada| dovaddc
(1 minunatcmdiic,dcoascuimccxccpionmagmdirii idcclitatcacx-
1
111' sici. Erafoartcfamiliizatcumarilcrczultatcmcfilologicigcmancdin
v.ucul alX!X-lca,rccupcrndmultdinaccas|a. Oarmarcasacmtatcconst
III cunoa|crcafoartcprofundalucrrilorluiAistotcl incapacita|calui
(h' a clarificatcxtclc idca analiza argumcntclc. n abordca sacxisto
xp|| mc dircct,rcconfonan|,cvitndu-scprctcniilcsaujgonulobscur.
n afardcmarilccdiii-Metafizica (1924), Fizica (1936), Analiticele
(
1
1)49) , Parva naturalia (1955) i De anima (1961) -Rossarcalizatcxcc-
kllte |raduccri alcMetafizicii i Eticii Nicomahice ncdiiilcOxford alc
o
p
erei luiAris|otcl,alcorcditorcra.MonogaiaAristotel a fostpublicat
prima datn1923, fiindrctipritdcmaimultcori .
.
` :
Cartcacstc o cxpuncrcconcisa opcrclorluiAristo|cl, coninndmi -
| i .inu|csin|czcmctcoriilordificilcimcgumcntclorcomplcxc, alturidc
.:+cn|ariicriticcscurtc,dsugcs|ivc.Eanucstco introduccrcclcmcnt
Ix| i natunuinoviccabs olut. lccturaluiRossprcsupunco anumitcu-
i oa|crc atcrminologicifilozoficc. Existtrcitipuridccititoricoracartca
le va fi dc fol os. Estcn primul rnd cititorul intcrcs at s tic ctc ccva
1 Is prcAristotcl. Elvafis!tuitsnu o citcascdinsconsco,nici
si, () pcurgdclanccput , cmcaccamauodcabordcf princapi-
tolele dcsprccticipoli|ic,umndccldcsprcfilozofianamrii.nm doilca
rnd, s|udcntul din univcrsitatc va dcscopcri c lccturacapitolului sau a
5
Pm!CLLL
scciuniirclcvantc din cartca lui Ross i vaofcri uncadru potrivit i un
punct dcplccarc pcntru o lucrarcdcsprcAristotcl. n cclc dinurm,profc-
sionistull va citi ( s au l va rcciti) pc Ross cu intcrcs i ctig, pcn|ru a
admiraclaritatcacxpuncrii,pcntruacvaluacomcn|ariilc i pcn|ru arcHccta
asupracilorpc carcstudiulari stotclics- adczvoltatdupccRossa scris
monografiadcfa.
Au cxi sta| cu ccrtitudinc rcalizri . studiilc ari stotclicc au prolifcrat
rcmarcabilnul|imclcdcccnii. Maimul|ccauzccombinatccxplicvigoarca
inaturaaccs|circnatcri. n dcccniul alcincilcaial asclca,numrulfilo-
zofilordinunivcrsitilcdclimbcnglcza crcscutconsidcrabil. Oin|rcnoii
filozofi, muli s-auformatca studcnilaOxford- cminulluiRos s , undc
cxistao lungi putcmic|radiicastudiuluiis|otclic(iplatonici an) . La
Oxford, studiulclasicistcracombinat cucclalfilozofici(attmodcmcti
antic) , Aristotclcrastudia|maidcgrabsubaspcctulfilozofic altcxtului
su, dcct subccl utcrarsau istoric. Studcniimfilozofic, mclusivacciacarc
nuputcaucitin limbagrcac, crau ndcmnai s- i studiczc pc Platon i
Aristo|clcafilozofi i s sccnfruntccuci i dcsprcci. As|fcl , nouagc-
ncraicdcfilozofi acptatuncntuziasmpcntrufiIozofiagrcac,pcccl-a
dusmai dcpartcndilcritcaltcunivcrsiti , iarstudiilcaris|otcliccdinulti-
miianiaufostcaractcrizatattprinlrgucamtcrcsului(maialcsnStatclc
\nitc iMarcaBritanic), ct iprinlcgturamtrcfilozofiagcncraliopcra
dcsprcAristotcl.
Pcntmavcninntmpincafilozofilorccnucitcscnlimbagrcacia
clcvilorlor, auaprut noitraduccridin Aristotclcccu|au s a|ingun
gradmainaltdcprccizici dcscnsibilitatcfilozoficdcct cclctimpurii.
StudiultcmcinicalluiAristotcl, pcbazatraduccrilorbunc, adcvcnito ca-
rac|cristicobinuitacursurilordcfilozoficlaunivcrsiti, ifilozofiidc
marcau fos|capabili i dispui s sc ocupcdcAristotcl(aacum auf-
cut-ototdcaunacu Ocscartcs sau Kant) . \nclcdintrc cclcmaircmcabilc
dczvoltri n studiilc aristotclicc din ultimii ani s -au datorat influcnci
idciloritcndmclorfilozoficigcncralc.
Factoriicxtcrniaucontribuit icilantrcincrcaunciac|ivi|isusinutc
n accstdomcniu(cai al|clc)aIviciiacadcmicc.PosibilitatcadcacI-
t oriu or anlcsnitconfcrinclc intcrnaionalc, undc sc schimbidcii sc
prczintmatcrialc. Publicarcarapidaarticolclorn rcvistcs-au n culcgcri
antrcinutritmulintclcctual , maidcgrabarticolulcstc loculncarc o idcc
nou cs|cpuslanccrcarc, dcctctcadcdimcnsiunimari.
mivoindrcptaatcniaasupractorvadomcniitcmaticcparticularcn-
ccpnd cu logica. !ntcrprctarcalogiciiformalcari stotclicc( dinAnalitica
prim) afostmbogi|prinaplicarcatchnicilordin logica ma|cmati c.
Struc|ura|coriciaristotcliccasilogismului,limitclci prcsupozi | i|csal e au
fostadusclalumincu o claritatc i prccizicfoar|cgrcude al |ns n 1 ipsa
unoras|fcldctchnici. AbordarcarcccntaAnaliticii seclInde CX]1II| |tICu
6
Introducere
aristotelidl a cunoaterii tiinifice demonstrative i a definiiei tiinifice -
a readus la via un text care o vreme pruse straniu i fantezist. Exist
asemni sau analogii evidente pentru gndire ntre procedurile i scopurile
cxplicative pe care Aristotel le atribuie omului de tiin i procedurile i
scopurile (unei pri) din tiina contemporan. Ultima lucrare despre
logic, Topicele, se ocup de argumentele dialectice - argumente despre
mice fel de teme, bazate pe premise doar probabile. Este o lucrare pentru
care Ross manifest prea puin simpatie: "discuia aparine unui mod de
gndire apus". Totui cercetarea "logicii neformale" posed un avantaj i o
i mpotan a sa proprie -de altminteri, aceasta este logica majoritii agu
mcntelor n viaa cotidian, n politic i n justiie. Mai mult, dialectica (i
1I1I demonstraia) ae pretenia c este sigura cale posibil pentru stabilirea
.. principiilor prime" n filozofie; discutabil este modul n care s-a putea
lace aceasta.
Metafizica este Everestul tratatelor aristotelice. Ediia lui Ross, urmnd
l"llei a marelui su predecesor Bonitz, ofer un temei sigur pentru orice
. ,tudiu viitor. Lucrrile recente refect tendiele mfilozofia general. Dup
("(" metafizica s-a afat civa ani ntr-un con de umbr, ea a renscut ca un
uhiect forte -nu ca o investigaie neclar sau dogmatic, ci una concep
lual-interogativ, ce i acord limbajului o deosebit atenie. Caracteristicile
IIllldului de filozofare al lui Aristotel i multe dintre ideile i argumentele
ale personae au fcut ca opera lui s se nrudeasc cu cea a metafzicianu
lui din zilele noastre. De exemplu, ntrebrile despre identitate i indivi
dl\a\ie s-au afat n centrul multor demersuri, fiid considerate fndamentale
[lt'llIru nelegerea att a limbajului, ct i a realitii. Aristotel a fcut pai
1III11rtani n cercetarea acestor subiecte, astfel nct exegeza din ultimul
lilliP a adus la lumin att amploarea, ct i limitrile realizii sale. Aici, ca
)1 n alte domenii, Aristotel tinde s lucreze cu un numr foarte mic de
(' xl'lIlple i s generalizeze cu convingere din acestea. Filozofii modemi pun
III practic o lag palet de exemple i astfel descoper varietatea i com
plt-xitatea factorilor care determin dac acum este aceeai situaie ca i
III a i nainte.
Aceast atenie bogit acordat unei mulimi de exemple este o trstur
a 1 Il 01.0 fei recente, fiind datorat n parte infuenei lui Wittgenstein. Dar i
Il all idee asociat cu el are un corespondent aristotelic. Wittgenstein
IlIsisla asupra faptului c nu se poate da o simpl definiie unic terenului
"lOt'
"
(de ex.), dei criteriile de enumerare a diferitelor tipuri de activiti
d\('pl jocuri se suprapun parial: exist un grup de nelesuri de familie.
1' I l(' lllai o astfel de idee joac un rol hotrtor n metafizica lui Aristotel (i
III all parte) : cuvntul "sntos" nu nseamn exact acelai lucru n "el este
";III:itos", "lourle\l1outh este sntos", "spanacul este stos"; dar nele
',III ih' Sl lt legate ntre ele: ele toate snt axate pe sntate. dar se leag dc ea
III dill'ritt' kllll'i. AClastfi I\O\ilIlIC (a " n\eles ului rocal") este apl icat dc
7
PmCLLL
Jrislold lui "este" (sau "fiin"): doar substanele snt n sensul primar, n
l
i
mp ce calitile i cantitile etc. snt n sensuri derivate sau dependente.
Substanele snt entitile fundamentale; calitile etc. exist doar ca nite
caLiti etc. ale substanei. Aceste teme - natura substanei i primatul ei
asupra celorlalte categorii - snt nc subiect de disput, astfel c inter
pretarea dat discuiilor din Aristotel este mai ptrunztoare i sofisticat
sub infuena filozofiei dominante.
Etica Eudemic este o oper care n ultimele decenii a beneficiat de
atenia savanilor i a filozofilor. Capitolul al VII-lea din monografia lui
Ross este o expunere a Eticii Nicomahice (i la aceasta se refer el cnd vor
bete despre "Etic"). Dar, dup cum explic primul capitol, exist o ver
siune alterativ a leciilor lui Aristotel despre etic, anume cea Eudemic.
Ea a fost ntotdeauna umbrit de versiunea Nicomahic, avnd un corp de
text srac, suferind de absena unui comentariu serios. Recent a fost pu
blicat un excelent text nou, mai accesibil - o traducere atent cu comen
tariu filozofic i o monografie ce folosete analiza statistic (aturi de alte
fore de argumentare) pentr a fi o provocare la adresa punctelor de vedere
tradiionale asupra valorii Eticii Eudemice i asupra relaiei acesteia cu mai
bine cunoscuta Etic. Aceste apariii editoriale formeaz un promontoriu
pentru exegezele viitoare asupra Eticii Eudemice, care va influena n
schimb concepia noastr despre etica lui Aristotel n general.
Analiza statistic asistat de calculator a textelor a devenit mai uoar i
mai la dem. Avd opera lui Aistotel pe dischet, studentl nu mai tre
buie s se bazeze pe propriile sale resurse cnd dorete s tie un cuvnt ori
o expresie sau unde pot fi gsite pasaje asemntoare. Calculatorul face
imediat pentru el ceea ce Ross fcea din memorie -dei calculatorul nu va
face pentru el ceea ce Ross putea s realizeze n virtutea gndirii sale pro
funde i a perspicacitii sale filozofice.
Filozofia minii (hilosophy of mind) a fost subiectul unei dezbateri deo
sebit de puternice n perioada postbelic, astfel c opera de mic dimen
siune a lui Aristotel De anima a provocat multe discuii. Viziunea sa asupra
problemei sufet-corp nu este ntru totul clar. El respinge dualismul pla
tonician i definete sufetul (syche) drept forma corpului viu. Utilizarea
cunoscutei sale distincii dintre form i materie este problematic: ce pre
supune el c ar fi relaia exact dintre evenimentele psihologice i cele cor
porale? Unii au conceput teoria sa ca un fel de funcionalism, alii au
explicat-o drept relaia sofare-hardware a unui caculator fnciune. Pare
s fie absurd i anacronic s i atribui lui Aristotel asemenea idei. Dar este
caracteristic pentru lucrile unor filozofi despre Aristotel - prin opoziie
cu lucrrile tradiionale ale filologilor -ca ei s nu se simt frustrai utili
zd ideile i terminologia contemporan n interpretaea dat lui; practica
a favorizat cu sigura dialogul despre filozofia sa, nu doar asupra fLozo
fiei aristotelice a minii.

ntrebaea "ce aume nelege de fapl Jr


i
slold prin
8
Introducere
asta 7" (dac exist cu adevrat ceva pe care Aristotel s l vizeze anume)
IIU este singura pe care filozofii vor s o pun; alta ar putea fi "ce idei poate
aceast afirmaie s sugereze (inexact sau neclar) 7" i "ctre ce fel de
tcorie putea s se fi ndreptat e17"

n aceast scurt introducere, nu se pot meniona realizrile din ultimii


ani ale savanilor i filozofilor care l studiaz pe Aristotel -nfptuii care
au continuat s edifice opera lui Aristotel i a generaiei sale, i nu s o
dcmoleze. Unele domenii au fost mai puternic explorate dect altele: etica
Illai mult dect politica, filozofia naturii mai mult dect poetica. Dar n
ficcare dintre acestea au aprut texte noi i traduceri, comentarii i articole.
Totui voi ncheia cu unele remarci asupra a dou subiecte mai puin
l'unoscute. Retorica nu este o oper de filozofie teoretic, ci un manual
practic adresat oratorului public. Ea a rmas nc insuficient studiat, n
,'iuda faptului c acum avem la dispoziie un nou text mai bun. Chiar i
Ross o trateaz foarte pe scur, observnd c ea pare a f "un amestec ciudat
intre critica literar i logica, etica, politica i jurisprdena secundare, rea
l i/.at de cineva care cunotea prea bine slbiciunile inimii umane i tia prea
hine cum trebuie pclit". Cu toate acestea, ea ne solicit atenia: timp de
secole a fost autoritatea de necontestat n acest domeniu, astfel c cercetaea
I mmelor de argumentare, a tipurilor de caracter i a felurilor de emoie
anate n acest tratat va clarifica abordarea mai sistematic dat de Aristotel
anstor teme n tratatele sale strict filozofice.

n plus, Retorica mai ofer


inc sfaturi valoroase politicienilor i altor oratori publici -ct i celor cae
doesc s nu se lase amgii de tehnica abil a oratorilor publici. (Ross
.'pune c Retwica nu mai este astzi n actualitate, deoarece acum oratorii se
hazeaz mai degrab pe talent i experien dect pe instruie, iar auditoriul,
(ki mai uor de influenat ca niciodat de retoric, este "puin ruinat de
:Wl'st fapt i nu vrea s tie cum e fcut scamatoria". Dar n timpurile
lIoastre, politicienii se grbesc s fie instruii n privina felului n care s
vorheasc la televiziune, iar jurnalitii se ntrec n a dezvlui iretlicurile
IlIviate de politicieni.)
Valoarea lui Aristotel ca biolog - datorat dimensiunii i preciziei
IIh.,ervaiilor sale,
d
ar i ndrznelii i succesului teoretizii sale -a stit
loldeauna admiraie. Dar filozofii nu s-au aplecat dect foarte rar asupra
'llIdiului atent al ideilor teoretice, ct i asupra infuenei lor n filozofia
1'.,nLaI a lui Aristotel (inclusiv n metafizica sa). Capitolul scris de Ross
"sl o expunere detaliat a chestiunilor eseniale, indicd n ce constau pro
hlelllle. De atunci, editarea textelor de calitate, a comentariilor filozofice
'." a uH icolclor originale a dus la apariia multor idei i interpreti noi. Ne
plll"lll alepta i la alte realizri ulterioare, n special n ceea ce privete
11I1l"il')erea operei Nasterea animalelor, o remarcabil mbinare ntre obser
val ia "lIlpirici, argumentul dialectic i teoria tiinific. Aici, ideea aristo
,,"Ii,'ii celltral cOllform cre| a orice proces de natere este unul n care
;r8n14 9
Pml CLLL
forma se impune asupra materiei i gsete o exemplificare strlucitoare
- n procesul prin care printele mascul impune forma asupra materiei
oferite de printele femel. Aceasta adaug o nou dimensiune discuiilor
abstracte despre form i materie din Fizica i Metafizica.
Ross ar fi foarte ncntat s tie c exegeza aristotelic a naintat att de
ferm i de puteric a doua parte a secolului nostru i c la SIlitul acestui
veac monografia Aristotel va continua s serveasc drept temei sigur acestei
exegeze.
JOHN L. ACKRILL
PDIV|I OO8|! H HO!
HIIU OI dI|8!O!C
'|' `- + -`"
An. Post.
~
Analytica posteriara (Analiticasccund) .
An. Pr.
~
Analytica priOl'a (Analiticaprim) .
Cat.
~
Categoriae (Catcgoriilc) .
De An.
~
De anima (OcsprcsuHct) .
De Gen. et Corr.
~
De generatione et corruptione (Ocsprcgcncrarc i
distrugcrc)
(
_
De Int.
~
De interpretatione (Ocsprcintcrprctarc).
De Iuv.
~
De Iuventute (Ocsprctincrcc) .
De Mem.
~
De memoria (Ocsprcmcmoric).
De Resp.
~
De respiratione (Ocsprcrcspiraic) .
E. E.
~
Ethica Eudemia (EticaEudcmic).
E. N.
~
Ethica Nicomachea (EticaMic

ic)
G. A.
~
De generatione animalium (Ocsprcnatcrca
imalclor).
H. A.
~
Historia animalium (!storiaanimalclor) .
1. A.
~
De incessu animalium (Ocsprc mcrsulanimmclor) .
M. A. " De motu animalium (Ocsprc micarcaimalclor) .
Met.
~
Metaphysica.
Meteor.
~
Meteorologica.
P. A. " De partibus animalium (Ocsprc prilcanimalclor) .
Phys.
~
Physica.
Poet.
~
Poetica.
Pol.
~
Politica.
Rhet.
~
Rhetorica.
Soph. El.
~
Sophistici elenchi (Rcspingcrilcsofisticc).
Top.
~
Topica.
Capitolul I
VIAA SI OPERA
V|aa l ui Ari stotel 1
} Aristotel s-a nscu anul 384 Cr micul oras Stagira, asi Stavro,
| I;j'd-estul peninsulei Calcidice.,S-a fcut2 uneori ncercarea de a se
',,"l'operi o trstur aogen n-caracterul su i de a o atribui faptului c s-a
1I;Il'lIt n nord; dar Stagira era n adevratul sens al cuvntului un ora gre
, '.\l, colonizat din Andros i Chalkis i n care se folosea o variant a dialec-
1 11 1 II i ionian. Tatl su, Nicomah, fcea parte din clanul sau breasla lui
:\ l"Iepios i se pare3 c familia ar fi emigrat din Messenia n secolul al
VIII-lea sau al VII-lea. Familia mamei sale, Phaestis, era din Chalkis unde,
II lt i ma perioad a vieii, Aristotel s-a refgiat de dumaii lui. Tatl su
a lost medicul i prietenul lui Amyntas al II-lea al Macedoniei i e posibil
':1 Il parte din copilria sa Aristotel s i-o fi petrecut la Pella, reedina
Il"'. aI.ormal s atribuim interesul lui Aristotel pentru tiina fizic i
i u| namte de toate pentru biologie descendenei sale dintr-o familie de
III("dici. Galen ne spune4 c fmiliile di aceast breasl i nvau copiii s
I al'i disecii i e posibil ca Aristotel s fi fcut astfel de lucruri; mai mult,
l"i l-ar fi putut ajuta pe tatl su n chirgie, i aci se gsete probabil origi
IIl'a acelei relatri care-l acuz c ar fi fost doctor arlatan. Era copil cnd
au murit prinii, aa c a primit tutela unei rude pe nume Proxenos, pe al
"iiri fiu Nicanor l va adopta mai trziu .
. La vrsta de optsprezece ani el intr n coala lui Platon di Atena, l!Qe
va rmne timp de nouasprezece ani, pn la moa..lui platon. Nu trebuie
s presup,lnel!_ca ceea l-a ndreptat spre Academie a fost v!9atracie
pll1tru.fiJ,ofu el dorea s capete cea mai bun educ;tie
P ..
bre i-o putea oferi Grecia. Oricare ar fost motivele care l-ar fi determiat
s aleagaaceast coal, este limpede c ,a_gsit n filozofia lui Platon
iliruena domiant a vieii sale. Era imposibi c un' spiit att de puterc s
utLCQ!C implicit toate' nvturile platoniciene. ppntru Aristotel au devenit
treptat vizihile nistdiferene DIofunde n nrob|eme importante.lns,.!
deosebire de lucrarile sale tiinifice, n cele fI1ozotice nu eXist pagin-care
sfi nu poate amprenta platonsmului. Chiar i atunci cnd atac aumite teze
platoniciene, el se raliaz deseori celor pe care i critic i le reamitete de
1 3
ARISroTEL
principiile lo comunc.' Ascmcncaalto gcrsonali|i alcAn|ichi|ii,clnua
dus lis dc calomnia|or,indacuzat, I abtrnctc, dccom_or|amcg
_
-
lcnt1adcla|on. A cxis|ato pcrioadn carc Platonl-aaprcciat loartc
muIt, numindu-I,cititorul par excellence i,spiri|ulcoIii , maitnziu, cmd
conccpiasaaluatunconturmai dclinit, s-arpu|cacarcIaiilcdintrccisli
lostmai puincordialc. Oara|tatimpctatritPIaton, Aris|otcl e \!
mcmbru loiaIaIAcadcmici. ntr-unlragmcntccIcbrucIvorbctc cudcli-
catccdcsprc sarcinancplacutdca-icriticapccciatt dcdragiluicumcrau
mcmbrii coIiiplatonicicnc.
Mu trcbuicsnclcgcmnscdc-alungulaccstordouzccidc anicIa
lostun simpluclcv. coIiIcanticcdclilozoliccrauorganismcdcbrbai
unii dcunspiritcomun, mpr|indacclcaiconccpii lundamcntalc, dar
umrindu-i liccarc propriilcccrcctrintr-o indcpcndcnrclativ. nmod
dcoscbitputcmprcsupunccdc-alungul accstoraniccrcctilcluiAistotcI
n domcniultiinclornaturiiau dcpitcu muIt cccacc i-arfi pututolcri
Platon s au oriccaltmcmbru aIcoIii. Sc parc ccIainutiprclcgcri ,ns
doardcrc|oric, i alcutaccastaopunndu-scl ui !socra|c. Scparc cnua
studiat subndrumarcalui !socratc, dcistiIuIsu cchiIibrat, uor i attdc
binc adaptat pcntru a comunica scnsuI cu cxactitatc i lr rcdundan,
capabi I dc a atingc o dcmnitatc imprcsionant, i datorcaz mult acclui
,btrn clocvcnt acmiinHucnasuprastiluluigrcc iIatinafostattdc
marc. Mucxistscriitor( afardcHomcr) pccarcs-lcitczcattdcdcsn
Retoric. Oar cl mprtctcdisprcuIIuiPlatonfadc sciagnduiiIui
!socratc i ladclaptuldc aliridicat succcsul su oratoricdcasupraccr-
cctriiadcvmlui , iarntincrccaccastal-adctcrminats-lcriticcpcorator
ntr-un mod carc a olcnsat din pIin coalai socratic. Accstciprioadci
aparinprobabilmai multcdintrcscricrilcsalcpicrdutc, n carccl cxprim
n|r-unmod maimult sau mai puinpopuIar o scricdcprcri lilozoficcnu
prcaoriginaIc. Mmmult,n accas|pcrioadparafifos|nccputc unclcdin
lucrriIcccs-au pstrat.
Atunci cndPla|onalosturmatn348-347 LeL laconduccrcascoliidc
Spcus ippos, carccraunrcprczcntantaI tcndmtclordingatoni sm

cucarc
Arstotclscaflanputcmicdczacord- n spccialtcndinadcatransforma
,liIozolianmatcmattc-,caczitatfrndoiaIsmairmn ncon-
tinuarcncoal , snicinu ca

cn.. yr. yocqicda

cmcia
o noucoal,a sac ascmcnca, posibiIcaizbucnircascnti-
mcntoranumaccdomcncm Atcna caurmarcacdcriilui OIynthos i adis-
trugcrii conlcdcraicigrcccti sfifcutincomodcdcrca aici pcntru un
strinccavcalcgturicumaccdoncnii , daraccstc motivaiil-arfipututcu
grcualcctapcXcnocratc, colcguIdc Acadcmiccarcl-ansoitnplccarca
dinAtcna. Oricarc i-arlilostmotivcIc, claaccc_tatinvitaiaunuicolcgdin
tincr,mcmruaAcadc,_cias_car__
_
a
_@
.IstatutuIc
sc la ccl dc conductor al cctilor Atarncus i Assos din Mysi a i
strinscscLn m ccrc ,ia:i...AristotcI i-

. --
1 4
V| aa ' OCra
1
I11
1\\'lIt \';1111 tni alli. EI s-a cs[ltoit cu Pythia, nepmta i fiica adoptiv a lui
II<'I ;11<'1:1,\. carc i-a IIscut () feti cc a primit acclainume; :ccPythia
n 11l1lrlr 1n (lliplTrnci ::Isi3teI1Aten

moar|caci ,
,\II.tol\La Illtrqi nut o rclatie gcrmancnf si_Iindcafcctiunc,dcsinccga-
II/,ILI. l'Il I11])y}.!i.!.rigina din Sta_ira,i aavu|dclacauncopil,Micomah,
.111)':1 aleill'Lli nume ivain|itulalucrarcasaEtica Nicomahic.
. "- -".-.-
I )lI
p
iisCli:gcc'i'unel' e dctrctmsuuatlaMitylcnc,
III ylwjlatea insulciLcsos. Nu m ccI-adus11 accst!oc,dar sc pmc
I,'.dlast, un indigen alinsuci i cunoscu|dcjaluiAristotclcamcmbru al
\. ad\'llIiei, i-a figsi| orccdinpotrivit. PcnoadcicdcriiluilaAssosi
.111;11 lilai mul ccIc d(nMitylcnciaparinnumcroascccrcctrialcs|cr
.1'lIl1llIiul biologiei i lucrrilcsalcfacrcfcriricuorccvcm1cmmcabilla
._
--~~-~..... -...
1.IJllc JcQ q)tu_obscra|.,acsmlagunamsulci
I'Vlllla."
() lIleniune a lui!socratc' "dcsprc accastpcrioad, cu scopuldc a-i
) ' " )v()ca pc lilozofiistrnincadrulLyccum-ului, ncarccra|rata|cuprca
Pllill respect, afostconsidcratcarcfcrindu-sc l aAristotcl, alturidcali
IIIt )/, l )fi. Daclucrurilcstau aa,atuncicltrcbuicsfivizitatA|cnam accast
I
Il'I ioad, vizi|dccarcbiografii anticinutiunimic. Prcsupuncrcaparc s
1 II' lIs ncfondat. m343-342 FilipalMaccdonici, carc-lcunoscuscproba-
1111 pc Aristotcldccopil,fiind i apropia|dcvustalui, i auzisccusigura
.kspre cldclaHcrmcias , l-ainvitat sscocupcdccducaialuiAlcxdru,
I
Il' atunci vrstdctrcisprczccc i. Oormd srcmoiascvcchilclcgturi
1:1 curtea maccdoncaniacorddmarcimgon,dupcum pu|cmvcdca
III I'olitica, cducaici viitori!or conductori , Aristo|cl aacccptat invitaia.
I'O,iia i acordainflucn lacurtc i i-adat posibili|atca sintcrvincu
\lIcces n favoarcaStaguci, Atcncii Ercsului, oraulnatal alluiTcofrast,
arc l-aumat l aPc!a. Sccunoa|cfoartc puins au aproapcnimicdcsprc
|i (i nutul cducaici datc dc cl distinsului clcv. Subicctul principal al
edllcaiei trcbuic sfi fostHomcr i dramaturgii, fundamcntul cducaici
1'.Ilceti; scspunccAris|o|clarfircvizuit|cx|ulIliadei pcntruAlcxadru.
I Ivulcransdcstuldcmarcpcntru aprofitadcocducaic mai avansat.
I':ste dclasincnclcscAristotcltrcbuicsfidiscutatcuclnmodspccim
despre datoriilcconduc|orilori dcsprcartaconduccrii. Aristotclacompus
Pl'lItru clcvul su o lucrarcdcsprcMonarhie i unadcsprcColonii, ambclc
\uhiecte dcunin|crcs dcoscbi|pcntrucincva carc avcasdcvncclmai
|iiurc dintrcrcgiigrcci i dintrc colonizatoriigrcci. Estcdcprcsupuscn
IlIlIpul ederii lui cuAlcxadru-n|ilaPc !aiarmai|uziulacastclulrcgal
tie la Micza, nvccin|atca sa- atcnialuiAristotcla fos|atrascu prc-
l'ildcre sprc subicctc politicc i c acumi -aformatidccamariicolcciia
|`oii:t|tu||lcr/Gcniul luiAlcxandru l-adussprco viadcaciunc, nu dc
| udiu- lasupuncrcaAsici,mprivinacciaAris|otcllavcnizascpcFilip,
,i l nccrcarca,inconsccvcntcu crcdmaluiAristotclm supcriorita|camdu-
|i| abilagrccilorasuprabarbarilor,dcarcalizao fuziuncntrc civilizaia
1 5
AR
I
STOTEL
greac icea oriental. RelaiilC GIHlIC ceidoi babaipsnu se |i ntrcrupt
nicioda|nn|rcgimc,darnucxis|vrcunscmn al unciintimi|iautcn|icc
n|rcC1 dupccpcrioadadccolarizarc aluiAlcxandm s-a|crmina| odat
cudcscmnarcaluicarcgcntalta|luisu n340. Aistotcl s-astabilitproba-
bil atunci laS|agira. Frndoialcn |impulcdcriisalccu Alcxandru i-a
fcu|cclcmais|abilcpric|cnii maccdonicnc, caprictcniacuAntipatcr, carc
lascurt timp dupacccaafostnumitrcgcntdc ctrcAlcxandru pc durata
abscncisalcnAsia, dcvcnindas|fclcclmaiimportantomdinGrccia.
1 1
!335-334, lascuntimp dugmoartcalu|!Ig Aristotc[s-a(
j
|or sla
Atcna. Acum nccpc cca mai fructuoas pcrioad din viaa sa. !n afara
oraului,nsprcnord-cs|, probabilntrcmun|clcLycabcttos i !lissos,

c aUa
o dmbravgchinatluiA_ohoLyccios siMuzclor,odinioarunlocfav
alluiSocratc' . AiciAristotclanchiria| ctc_qcldjg - ca strin nu lc
putcacumpra- i i-

fondatcoala.maccstloc, nficcarc dimmca,clsc


plimbansusi-njos cuclcvii sinloggie sau prin|rccopaci , discu|nd
cclcmai abstrac|cproblcmcalc filozofici , iar dup-amiazsau scaracx-
puncatcmclcmaipuin dificilcunciaudicncmailargi . O vcchctradiicdis-
tingcaastfclntrcdiscuiilcacroamaticcsau avansa|c icclccxotcriccsau
popularc. Oistinciacstc, frndoial, dcstuldccvidcnt, darcanutrimitc,
dupcums-acrczutuncori, laccvamis|icnprivinadiscuiiloracroaticc
sau lapracticauncicconomisiriaadcvruluifadcpublic. Oisciplmclcmai
abstractc-logica,fizicaimctafizica-ncccsitau un studiu maiintcns i
m|crcsau unnumrmai mi cdcocni,ntimpccdisciplinccarctorica,so-
fisticasau poli|icarspundcauunciccrcrimaimari i pu|cau fi cxpuscntr-o
modalitatcmai popular. '
:
1o| aici, Aristotclaadunat robabilctcvasutc dc
Pw05sD>
c, consti-
tuin pnmadintrctoatcmarilcbiblio|cciccaucxistati modclulcclordin
Alc @drasicramon , un numdhm; i ocolcccobicctcpcntru
_ntra discursurilc, n spccia c:Ic:sIoric natural. Sc spunc c
Alcxandmi-arfi dat 800 dctalanicasrcucascs-i strncolcciai
clc-ar fi ordona|tuturorvn|orilor,pcscarilori vntorilorpsrari din
impcriulmaccdonian s-i-rtczcluiAristotcloriccfapt dcintcrcs tiin-
ific pc carc l-ar fi obscrva Povcs|ca cstc f ndoial cxagcrat, iar
cuno tinclcluiAristo|cldcsprcprilcmaindcpr|atc alc impcriuminu
sntaacumnc-amfipututatcptanurmaaccstorporunci , darrclatarca
arc probabilunoarccarctcmcinrcalitatc. Mai auzim apoidcsprc o con-
stituicimpusdcAristotclcolii,princarc,dccxcmplu, mcmbriiajungla
conduccrcprinro|aicpcc|c o pcrioaddczccczilc , cccaccnscamn,
printrc altc lucruri, cun singuromntot accstrs|impjuca rolul con-
duc|orului, susinnd tczclc n faaoricrornou-vcnii , urmnd accca i
practiccc vadcvcniuzualn univcrsitilcmcdicvalc. 16 Auzimdcmcsc
comunc si dc un banchct o datpc lun pcntru carc Aristotcl prcscria
A
rcgulilc. !nsncccacc privctc ac|ivi|atcacolii i diviziuncamunciin
intcrior|imfoartcpuin.
_
ompuncrcadiscursurilorpcntru carc opc

clc
1 6
V| aa ' OCra
1.\J:Lt!1ll' al\ lui ArsJoJlwpr!inl doar HO!1ICC um1HC probabil n prin-
o.I I " d lll'l"ioadei d doisprezec! S(' 1 rcisgrczccc ani n carc cI s-agUajaCOf-

!
|'| t'u I. ve(ul1 l - ului , iar gndirca i ccrctarca imgli@chia_}a c
!
t'II jIIILII1 Cu o par|cdn muncadcdcsclcnirc afostfcutpcntru cl dc
! \' | :siii, JczvIuico cncrica mintiicarc cstcgrobabilfrcc-a
!)1t uLC!`I pcrioadc, Aristotcla fixatprincipalclcliniidircctor a
_
o 1,I',i 'lcg
0
carcnco mcnin i a dusmaj oritatca
I \{t' l O1 maidc_artcdcctfuscscrpnc; n mcIc0intrc cIc, cumc
!
!)'Ji`u, c _oatcrcvcndicacundrcptircaptuldcanuHcsor,
.``OC dc-arnduln-aavutniciun succcsor dc valoc prin interesul
.1, :daI domcniilor_racticccacticaipolitica, coalaacxcrcitatnacclai
1 1 111\1 - .
L
raviciiobinuitc,compabilcu cca a Iui 5octcsau
1'l.llt'!1
i mul mai puteric ccitccacxcrcitatdcstu cntt mc 1sI7
.,
\
,
u
`
i
_[_
c
)
cuu-ului
+ . . *^ - ~.
l.a
u
otcalui Alcx@d J2J,Aaadcvcnitncodatccntmlunci
','l,rOt,ii dcscntimcntcantimaccdonicnc, iarrclaiilcmaccdonicncalcJui
"'llsIOlcll-a! fcu [|ntasus_iciuni:. EsIc+sibilcaostiIitatcacoliipIato-
IIi, li`\L iacclciisocraticcsfi conspuatcuscntimcntclcpoliticcmpotriva
!I I |oatc situaiilci scimputao vin absurddcimpictatc, bazatpcun
1 1 1 1 1 1 i uncpitafscriscdccldcsprcHcrmcias . _mdhott s nulc_coJc
tI . :icniIorsa cdcdouorim otrivafilp;p|ici'',alsat
: a n scinalui cofrasti s-arctrasnChalkis, unloccuputcrnic
nTtmaedonian A ici amunt 11 a322, dmauzaunciboli dccc
:cadcmulttimg.Oiogcncnc-a@strattcst@cntul lu,mccl lascu
`:j.mostcniripen eIesale gasil scIavii_cntmanu1iVndi i
::itcIn practic )ma dinrccomandrilcdinPolitica, _rcgtindclibcrca
,.dintre i5ntcm tcntai uncori s-lconccpcmpcAri stotcIouca
.:::u| un intclcct ntrupat , ns tcstamcntul s u ofcr cca mai limpcdc
. ti:i|| uricanaturiisalcafcctuoascigcncroasc.
Se ticfotcpuindcsprcnficasasau dcsprc modulsu dcvia.'"
||||adiiccrcdibilldcscriccafiindchcl , cupicioarcsubiri, cuochimici,
I ::IIH ssitnvorbircsivizibilbincmbrcat. Malitiozitatcadusmanilorl
,
. . '
.
| .prczintcaducmdo viacfcminatiplindcmdulgcnfadcpropriilc
I:ihiciuni , cccaccputcmntr-adcvrcrcdc, n pcrspcctivaopiniilorcxpri-
!Iu | C chiardccl, cstccnu craasccticncomportamcnt. Mi scspunc mai
H.::atcccraoricmdgatadcaridiculiza,lucructscpoatcdcvizibilmpro-
jria sa cxprimarc , maimultcziccriccindico mintcagcriplindcduh
. iit citatcdcOiogcncsLacnios .
) Opera l ui Ari stotel
Opcralitcrararistotclicpoatc fimpritntrciscciuniprincipalc,
(lrima constituitdin lucrrilc cu o compoziic mai mult sau mai puin
17
ARISTOTEL
popula, cae au fost publicate de el nsui, a doua din nsemni i culeger
de materiale pentru tratatele tiinifice, iar a treia din lucrrile tiinifice pro
prin-zise.

n afar de Athenaion Politeia, ntregul corpus existent al operelo


sale, n msura n care este autentic, aparine celei de a treia clase. Cu pri
vire la celelalte, cunotintele noastre se bazeaz pe fragmente pstrate 1
autorii antici i pe trei liste ce ne-au parvenit din Antichitate. Dintre aceste
cea mai veche este cea a lui Diogenes Laertios (nceputul secolului al III-lea
d.Cr.).
2
o Lista lui ncepe cu nousprezece lucrri ce par a avea un caracter
popular, i dintre care majoritatea pare a f scris, imitndu-l pe Platon, sub
form de dialog. Dialogurile par a fi fost mult mai puin dramatice dect, n
orice caz, dialogurile de nceput ale lui Platon ; dar ele au fost fr ndoial
scrise cu mai mult grij pentru efectul literar dect lucrrile pstrate i 1
ele trebuie s se refere amiraia lui Cicero pentru fumen orationis aureum
2 1
al lui Aristotel i a lui Quintilian pentru a s a eloquendi suavitas.22 E normal
s presupunem c folosirea acestei forme aparine perioadei timpurii a vieii
,
sale, cnd mai era membru acolii lui Platon ; iar acest lucru e confirat de
titlurile platoniciene ale unora din dialogurile sale - Politicus, Sophistes,!
Menexenos, Symposion -i de caracterul n general platonician al coninu-
j
turilor. Printre cele mai timpurii dialoguri se afl probabil i cel Despre
retoric, cunoscut de asemenea i sub numele de Grylos. Grylos a fost fiul
lui Xenofon, ucis n btlia de la Matinea (362-361), iar dialogul dateaz
probabil dintr-o perioad apropiat. Alt dialog timpuriu a fost Eudemos sau
Despre sufet care a primit numele dup cel al prietenului lui Aristotel
Eudemos din Cipru, care a murit prin 354-353. El a fost modelat dup
tiparul lui Phaidon i a acceptat n ntregime doctrinele platoniciene ale pre
existenei, trasmigraiei i reamintirii. Aceleai peri oade i aparine pro
babil i Protrepticos23, un ndemn spre o via filozofic adresat prinului
cipriot Themiso; lucrarea a fost foarte rspndit Antichitate, furizndu-i
lui Iamblichos materiale pentru propriul su Protrepticos, iar lui Cicero i-a
folosit drept model pentru lucrarea sa Hortensius. O dat ulterioar trebuie
atribuit dialogului Despre filozofie, n care Aristotel ddea o descriere a
progresului omeni
iI
, nmare msur platonicia, dar diferind de cea a lui
Platon n afirmarea preexistenei eterne a lumii, n care Aristotel ncepe s
se opun n mod categoric doctrinei Ideilor i a Numerelor Ideale. Diaogul
aparie aceleiai perioade ca i primele pri ale Metafizicii. Unei perioade
mai trzii, am putea spune celei de la curtea macedonia (sau mai tzii), i
apari lucrarea Alexandru sau Despre coloni,ti (? colonii) i lucrarea Despre
monarhie. Alte dialoguri despre care nu se cunoate nimic dect numele snt
cele Despre dreptate, Despre poei, Despre bogie, Despre rugciune, Despre
naterea bun, Despre educaie, Despre plcere, Nerinthos i Eroticos.
O dat cu aceste lucrri pot fi numite i poemele sale, dintre care s-au
pstrat trei specimene, i scrisorile sale. Dintre fragmentele acestora din
ur pe care le avem, cele ctre Antipater posed girl autenticitii.
18
V| aa | OCr3
1'lI(ille luclu1i QOl |I [UC GC[lC nscmnrilcQ1ClOU!C 1 CUC_CY1C UC
.II1u' Suu G0[l0 UCllIC tiini|iccpi crdutc. MaiHUl dc200 dcIIlUl1
oi, |Ji`I iIt, ul1IOUIlC IuvrcmcarcspcctivluiAristotcl,au fostpstratcn trci
, IHiu}t uH!1C0. Oartitlurilcdcscori sc rcpcticxistoarcccmotivc ssc
,
.I:UtC clistclcrcprczintmaicurndIistcdcmauscrisc scparatcdcct
oi, 1 nJI pipriu-zisc. Multc titluri dinlistaluiOiogcncsLacrtios, laprima
\,
!
i`1\` Il caHIliarc, partotui sscrcfcrclaporiunidinlucrilcpstratc.`
III !" ) ':i( ur cuaccastatrcbuic obscrvatclucrrilcccau avutocxistcnmai
|H!IIIIu! nu sntntrcgiunitari, ci culcgcridccscuripctcmc apropiatci
, , 1 "\l'uiIc scparatc sntunitilcoriginarcccaufoststrnsclaolaltuncori

|
|.t!IC Aistotcl,atcoridccditori(camcaulMetajzicii).26 !ragmcntccon-
|!t'IuDlC sntcitatc dcctrcautoriatici, dinmuItcdintrccriIcpicrdutc,i
,
!
i'IDl ustfclsncformo idccaproapccxactdcsprcconinumllor. Ccl
!
+H!J1I () si ngurlucrarc autcnticnc-a parvcnit, scparc ntr-o formtotal
i'VIul.' Mult activitatc tiinific s-a ntrcprins, i nu frrczultat,
|
`I\!III u \lS lcgmriprobabilcdintrclucrilcpicrdutc icclcpstratc.Oar
t!I1|1\C1C singurc snt dcstul dc n msur s nc dca o idcc ndcajuns dc
, "111 |nztoarcasupravctiidctcmcpccarcAristotclaacopcrit-o, dcinu
dl'spre imcnsasaactivitatclitcrar.
I |I\\IC lucrrilcpstratc trcbuic s lum n considcrcn primulrnd
" | t pu tratatclorlogicccunoscutc cclpuindinsccolulalVII-lcacaformmd
I 1,
gt/I/onul sauinstmmcntgmdmi. Primuldintrcaccstcam ordmcuzual
, .. h ('ategoriile. Autcnticitatcaaccstciciafostncgat. Mucxgtrcfcrinc
,
!
.Ii la cam Iucrrilcaistotcliccadmisccaautcnticc. Oaacaafostadmis
, I uulCHl1C nAnticmtatc' icomcntatcaolucmcvcritabildcoscricdc
.|iicntatori,mccpndnsccolula III-lcacuPorfu, cvidcnaacccptriisalc
|1tC ntr-adcvrnapoipnlaAndronicos(nccputulsccoluluiI. Cr. ) . "
'\ | ,umcntclcaduscmpotrivacidin pcrspcctivadoctrinciaristotclicc'nu
II! concludcntc, iargramatica' ' i stiluIsntnntrcgimc aristotcIicc. L!ti-
IIIt` il' asc capitolc,ccsc ocupdcaa-numitclcpostprcdicamcntc, scsimca-
la pc opoziicoarccumdifcrit. Andronicos s-andoitdcautcnticitatcalor
'oi ccsnt strinc dcintcniacii. Oaarputcafi lafcl dc bincopcralui
XI . siotcl.
1)( interpretatione afostsuspcctatdcAndronicospcbaza,dupctcsc
!
\Jl' '2, auncircfcrinc''laDe anima, cucarcnucxistniciocorcspondcn
. iiaccastlucrarc. Existnsmultcastfcldcrcfcrincn lucrridcoautcn-
| . . | atc ncndoiclnic i mai mult dc o singur modalitatc dc a lc da o
I'\plicaie. Existdovczicxtcrioarcputcmiccn favoarca autcnticitii salc ,
l.oIrast i Eudcmosau scrisamndoicri cc par s o fi prcsupus pccca
1SlO!CC, iarAmmoniosncspunccAndronicoscrasingumlcriticcarc
'>1 u manifcstatndoialacuprivuclaca.' nsHrit, stilul igramaticacipar
',a |lC autcnticaristotclicc. Totccpoatcfi argumcntatmpotrivacicstcco
|H partcdincacstc cam prcacIcmcntar, darAristotclclaboradiscursuri
.\!:! cIcmcntarcctiavasatc. '`
19
ARISTOTEL
Analitica prim i Analitica secund snt, fr ndoial, autentice, dup
cum st, de asemenea, Topicele36 i Respingerile sofistice. Aristotel o citeaz
pe ultima sub numele Topicele, iar fragmentul ei final este un epilog al
Topicelor ca ntreg.
Tratatele fizice ncep cu un grup de lucrri de autenticitate nendoielnic,
Fizica, De caelo, De generatione et corruptione i Meteorologica. Fizica a fost
original scris ca dou tratate distincte, primul cuprinznd Crile I-IV, al
doilea Crile a V-a, a VI-a, a VIII-a, deoarece Aristotel se refer deseori la
primul grup ca Fizica sau crile Despre natur, ia la al doilea, numindu-Ie
crile Despre micare. De altfel, exist multe indicii ale acestei distincii la
peripateticii trzii. Da el utilizeaz, de asemenea, termenul Fizica pentru a
cuprinde nu doar ultimele cri ci i alte tratate de fizic. Cartea a VII-a a
fost omis de Eudemos n trecerea n revist a operei i se refer mai curnd
la natura notelor preliminarii.37 Cartea a IV-a din Meteorologica nu este
autentic38 -faptul este aproape cert - i trebuie s fi luat locul unei cri
pierdute.
Urmtorul tratat din Corpus, De mundo, nu poate avea pretenia de-a-i fi
atribuit lui Aristotel. Este o lucrare de filozofie popular care combin mult
doctrin autentic aristotelic cu doctrin stoic, iar n paticular i datoreaz
mult lui Poseidonios. Poate fi datat cu aproximaie ntre 50 .Cr. i 100 d.Cr.
Ureaz o serie de lucrri autentice de psiologie, De anima i lucrrile
cunoscute mpreun ca Parva naturalia, adic De sensu et sensibilibus, De
memoria e reminiscentia, De somno, De insomniis, De divinatione per
somnum, De longitudine et brevitate vitae, De vita et morte, De respiratione.
Primele dou capitole dm De vita au primit din partea editorilor titlul De
iuventute et senectute, i dei Aristotel promite n alt loc o lucrare asupra
acestui subiect, este nesigur dac el a scris-o vreodat; n mod cert aceste
dou capitole nu se ocup cu aceast tem.
De spiritu, cae nchide aceast serie de lucrri psihologice, nu e a lui
Aristotel, cci ea recunoate distincia ntre vene i artere, care i era ne
cunoscut lui Aristotel. Ea pare s reflecte nvtura unui faimos medic,
Erasistratos, i poate fi probabil datat n jurul aului 250 . Cr.
Seria lucrrilor psiologice e urmat de un grp de lucrri de istorie nat
ra. Din primul grp, Historia animalium, Catea a X-a i probabil i Crile
a VII-a, a VIII-a 21-30 i a IX-a nu snt autentice i dateaz, dup toate apa
renele, din secolul al III-lea .Cr. Historia animalium este o culegere de fapte;
este urmat de lucrri n cae Aristotel i expune teoriile fondate pe ele.
Prima ditre acestea este De partibus animalium, mcare prima cate e o itro
ducere general n biologie. De motu animalium a fost considerat de muli
specialiti neautentic, n mare msur datorit unei presupuse referine la De
spiritu39, dar opinia recent i este favorabil; stilul ei este aistotelic40, iar
coninutul nu e lipsit de valoarea maestrului su. De incessu animalium i De
generatione animalium prezint o autenticitate cer; ultima cate a acestuia
din urm este un epilog la De partibus ct i la De generatione.
20
Vi a a i opera
Jt I | | I I t - de hi ol ogi e SIHl ulHu!C dc UH HUHu dc !lu\u!C nCuutcnticc. De
| " 1 , , , "' / 1 . I t- a fos t a!ri bui! l ui Tcofrast i lui Straton, De audibilibus cu mai
1 1 1 1 1 1 1 . 1 | j ! | | |uH ul S!ratoH= Plzysiognomonica ( '1 , secolul al III-lea . Cr. ) e un
" ' 1 1 " , 1 , ' , ' a l uccslor dou tratate, ambele probabil peripatetice. De plantis este,
, 1 1 1 1 1 1 1 " l oat c lUcrile din corpus, cea care are istoria cea mai special. Din
l ' | 1 I I li l' I l pc care le face despre sine, Aristotel pare s fi scris o lucrare
, l t - '
I
' "' pl ant c, dar care a disprut n vremea lui Alexandru din Afrodisia, ia
, 1 ' 1' s - a pstrat e o traducere din latin a unei traduceri aabe, al crei
" , 1 "1 posi bi l a fost Nicolaos din Damasc , un peripatetic din vremea lui
\ " ! ' I I S I . Amuzanta lucrae cunoscut ca De miriabilibus auscultationibus e
, I i , i !| | |! din ( 1 ) extrase di lucrrile de biologie ale lui Teofrast i ale altora;
. 1 1 1 1 ( .J ) extrase istorice, n mare parte luate di Timaios din Tauromenium (c.
1 ' , 1 )
260 . Cr. ) prin iterediul lui Poseidonios ; aceste dou seciuni au fost
1
' "" " l aol at nu mai devreme de perioada lui Hadria; (3) dintr-un apendice
1 , 1 52- 1 78) , care poate data cam din secolul al VI-lea. Mechanica pare s
i . I| lH colii peripatetice timpurii - probabil lui Straton sau unuia dintre
, I i l' i polii si. Acolo se discut despre pghie, scripete i balan i se expun
l I I succes unele dintre principiile de baz ale staticii - legea vitezelor vir
| i Iu k. paralelograul forelor i legea ieriei.
I , ucrarea Probleme, dei se bazeaz pe presupoziii aristotelice, prezint
1 I I I i l e considerabile ale unui materialism caracteristic pentr coala peri-
| I| t' | lC tzie. Lucrarea pare s fi fost compilat probabil nu mai devreme de
' o " l' ol ul al V-lea sau al VI-lea, dintr-o colecie variat de probleme mate
I I l : l t i cc, optice, muzicale, fiziologice i medicale -extrase n principal din
, " rpusul teofrastic, dar n mare msur i din scrierile colii hipocratice, iar
I I I tl!CV cauri din lucri aristotelice pstrate. Ea ofer o murie intere
' . : I I I I asupra varietii de studii spre care Aristotel i-a ndemnat discipolii.
I ' mh/emele muzicale, care st n mare cele mai interesate, constau din dou
, I I l egeri datate nu mai devreme de 300 . Cr. i nu mai tziu de 1 00 d. Cr.
De lineis insecabilibus este scris bun pae mpotriva lui Xenocrate i
[
l l Obabil nu este dup toate evidenele mult mai tzie de perioada vieii sale.
I l i vtura ei se aseamn cu cea a lui Teofrast, cruia Simplicius i- a i
, l l r i buit- o ; Straton a fost i el sugerat drept autorul ei. Ventorum situs e un
K | lS dintr-un tratat De signis de obicei atribuit l ui Teofrast i aparinnd
pni oadei vieii sale. De Xenophane, Zenone, Gorgia (mai precis De Melisso,
\' l' Il Ophane, Gorgia) se bazeaz probabil pe tratate autentice aristotelice, dar
" de fapt lucrarea unui eclectic din primul secol d. Cr.
Cea mai timpurie referire pe care o avem la Metafizic cu acest nume o
! ', i sim la Nicolaos din Daasc.

trct numele apare constat ncepd cu el,


put em presupune cu suficient certitudine c el se datoreaz muncii edito
I |uC a contemporanului su mai n vrst Andronicos i c desemna pur i
s i mplu tratatele ce se gseau dup lucrrile fizice n ediia Andronicos.
( ' atalogul operelor aistotelice al lui Hesychios menioneaz o Metafizic n
I,ece ci. Aceasta era probabil Metafizica noastr cu omisiunea ( 1 ) Crii a,
21
AH I S I1 EL
a l l' ; l rl, j I I UI I I I L arat c a fos t i nt rodus n Metafizic doar atunci cnd
1 1 I 1 I 1 I Lrot a rLa originar a fost complet. Aceast carte e o introducere nu la
1 I l Ll afi ,j c ci la fizi c s au l a o filozofie teoretic n general . Ea are un ca
rac t er arist ot di c, dar o tradiie antic i-o atribuie lui Pasicles , nepotul lui
Eudemos4 1 , iar aceast deserare e mult mai aproape de-a fi corect dect ar
fi cea la adresa unei persoane mai bine cunoscute. Metafizica n 1 0 cri
excludea mod cert (2) Caea 1, care apare separat lista lui Hesychios ca
fiind cartea Despre sensurile multiple ale cuvintelor, i ( J) cartea K, a crei
prim parte e doar o versiune prescurtat a crilor B r E iar partea ultim o
serie de extrase din Fizica II, III, i V. Gramatica din Caea K e n anumite
privine nearis totelic42 i reprezint cu destul certitudine notiele unui
elev.43 msIit, Metafizica n 10 cri exclude probabil (4)Caea A, care nu
face referire la nici una din crile celelalte i formeaz un tratat separat
despre Cauza Prim (cu o descriere preliminar a substaei fizice) .
Cele mai vechi pri ale Metafizicii snt probabil A, 1, K (prima parte), A,
N; K a fost mai trziu nlocuit de B, r, E ; M (o versiune trzie i foarte
diferit a lui N) a fost aezat naintea lui N; iar A, B, r, E, Z, H, e, 1, M, N au
fost elaborate ca un ntreg nchegat, fiind legate ntre ele prin trimiteri
ncrciate, cae ar putea fi chiar ale lui Aristotel.
Urmeaz un grup de tratate etice, Etica Nicomahic, Magna moralia i
Etica Eudemic. Muli cercettori au buit c Etica Eudemic a fi o lucrare
trzie, scris de elevul lui Astotel, Eudemos; dar explicaia cea mai natral
a titlurilor Eticilor Nicomahic i Eudemic este c aceste lucr st ediii ale
celor dou cursuri aistotelce grijite de Nicomaos i respectiv Eudemos.4
Cel mai aunit cercettor al gramaticii45 lui Aristotel a ajuns la concluzia
c gramatica Eticii Eudemice este cea a lui Aristotel. Recent, a mai fost
evideniat faptul c aceast lucrare se afl pe linia dezvoltii gndirii de la
Protrepticus la Etica Nicomahic.46 Este probabil ca ea s fie o lucrae tim
purie datnd, asemenea pilor timpurii din Metafizica, din perioada ederii
lui Aristotel la Assos , ntre aii J48 i J45. O problem ce a strit curiozi
tatea i ingeniozitatea multor cercettori apae datorit faptlui c la sIitul
crii a treia din Etica Eudemic (rspunznd celei de-a patra din Etica
Nicomahic) manuscrisele aat c urmtoarele trei cri snt identice cu
urmtoarele trei ale Eticii Nicomahice i se trece imediat la ceea ce ei numesc
cartea a aptea. Apain aceste trei ci Eticii Nicomahice sau celei Eudemice
s au paial uneia i paial alteia ? Au existat vreodat dou tratate asupra
subiectului s au versiunea pe care o avem este singura cae a existat vre
odat ? Aproape orice variant de rspuns posibil a fost dat ambelor ntre
bri, iar cteva dintre ele au avut pate de agumente i spititoae; prerile
rmn mprite cu privire la acest subiect. Majoritatea paralelelor i
referelor tre aceste ci i alte ci din cadrl celor dou tratate poate fi
regsit n egal msur i la altele. Urmtoarelor probleme nu li s-a acordat
toti atenia cuvent: ( 1 ) Cel mai vechi catog (cel al lui Diogenes Laertios)
se refer doar la o singur Etic, creia i atribuie cinci ci ; aceasta poate fi
22
V| aa | Ou|u
| i i l ' | ' | t h/ (Iell l ic( di n care l i psesc c[l r i l c nesi gure , Urmtorul catal og
, , , " I I I I l " ,) i (, 1 doar o s i ngur Eticc ; ei i snt atri buite zece ci ; aceasta poate
I I , 1 , 1 , 1 1 F, i( ' ( / Nieomahic mpreun cu crile nesigure. Dac, dup cum se
1
i l ' ' , l I pl l l l C I| mod obinuit, ambele liste stau sub autoritatea lui Hermippos,
" , 1 0 1 1 1 1 (' i i r i l e nesigure atribuite n jurul anului 200 . Cr. Eticii Nicomahice i
| . . /'.' / Idcmice. (2) Anumite paticulaiti gramaticale au fost observate
| / / | | | t ".' / Idcmic, cae nu apa n crile supuse disputei.47
1
\
I Ts l e cri apain probabil Etici i Nicomahice. Etica Eudemic a avut
l ' I "II ; l hi i odat o seciune proprie corespunztoare. Cci ( 1 ) exist referine
I I I 1 I I m 1:'/ Idemic care pa s implice o tratare difert a materialului central
, , ' 1 1 1 1 t rei cri, i (2) Magna moralia, care urmrete foarte strns tematica
I f i , 1 / /'/ Idemice, introduce n seciunea respectiv un material ce nu e de gsit
I I I ( l " l l' t rei ci cae ne-au pavenit. Magna moralia dateaz dup toate apa
I " " l l ' l e de la nceputul secolului al III-lea .Cr. ; ea conine urme ale doctrinei
I o ' l d l : l st i ce, ia limbajul ei e n anumite privine unul trziu. 48 De virtutibus et
1 / / 1 / , \ este o ncercare, datnd probabil din primul secol nainte sau dup
, ' 1 1\ t os, de a reconcilia etica peripatetic cu cea platonician.
/ 'o/itica este o lucrare atibuit n mod cert lui Aristotel. A existat o
dl \ put aprig cu privire la ordinea "adevrat" a acestor ci. mmod real,
" i l ' (" onstau ns dintr-un numr de eseuri originale, idependente, care n-au
I I I \ t elaborate pe deplin ntr-o strctur unitar.49
l ) in lucrarea Oeconomica, prima cate este un tratat bazat pe prima cae
, 1 / 'o/ificii i pe lucrarea lui Xenofon Oeconomicus, i este probabil scris de
I ' cofrast sau de un alt peripatetic din prima sau a doua gener
a
i
e
. A doua
I ar t e, o compilaie de ntmplri istorice ce ilustreaz diferite st
i
a
i
ageme
I I I I : l nciae, dateaz probabil din jurl aului 300 . Cr. A treia cae ce exist
.
1
. , ar n traducere latin ar putea fi identic cu Drepturile soului i ale soiei
I l l cnionat n catalogul lui Hesychios, dar ea nu e o lucrare aristotelic.
l considerat a fi parial lucrarea unui peripatetic ce a trit n anii 250 i
I I ) . Cr. , i paial a unui st
o
ic ce a trit n perioada 1 00 i 400 d. Cr.
Retorica este, prvina primelQr sale dou cri, cu ceritudine o lucrare
ar i stotelic. A treia carte a fost tr-o vreme suspectat, ns autenticitatea sa
a fost n mod suficient demonstrat.
s
o
Rhetorica ad Alexandrum i-a fost
at ri buit de unii cercetaturi contemporaului lui Aistotel d prima perioad
a vieii sale, Anaimene din Lapsacos, dar ea conine elemente de doctrin
a ri stotelic i dateaz probabil de la nceputll secolului al III-lea . Cr.
s
l
( ' orpusul se ncheie cu lucrarea autentic dar fragment ar a Poeticii. Dintre
l ucrile pierdute nici una nu e mai regretabil dect descrierea Constituiilor
a 1 58 de state greceti. O ntmplare fericit a adus la lumin n Egipt, n
I S90, un papirus ce coninea primele din aceste scrieri , Constituia Atenei.
Toate lucrrile pstrate sau aproape toate se consider general c apar
i n perioadei n cae Aistotel s-a aflat la conducerea Lyceum-ului, iar tre
barea care apare n mod natral este care e relaia tre lucrile sale scrise i
nvturile sale orale. S-a sugerat deseori c starea brut i nefinisat a
23
ARISTOTEL
muLtora dintre LucrriLe saLe, repetiiile i digresiunile se datoreaz faptului
c ele nu erau lucrri destinate publicrii, ci doar note de lectur ale lui
Aristotel sau notie ale elevilor si. Ultima ipotez este nlturat din mul
tiple consideraii. Este greu de acceptat c din notie le elevilor ar fi rezultat
o producie att de coerent i inteligibil ca lucrrile avute n vedere sau c
notie le diferiilor elevi (cci n-am putea presupune cu uurin c a existat
doar un singur discipol responsabil de scrierea ntregului corpus) ar prezenta
o astfel de uniformitate n stil . 52 Nici nu e posibil s considerm lucrrile
aristotelice ca fiind doar note personale de lectur ale lui Aristotel . O parte
dintr-o carte prezint n mod cert o asemenea caacteristic53 i e probabil ca
i altele, n care concizia e dus pn n pragul obscuritii54, s aib o origine
similar. 55 Dar majoritatea lucrrilor nu este de felul acesta. Ele prezint o
plenitudine a expresiei i o atenie special acordat formei literare, incom
patibile cu faptul de a fi fost doar un simplu memoradum al discursurilor.
Dou fragmente snt citate ca fiind cele ce constituie dovada faptului c
Aistotel se adresa unor asculttori i nu unor cititori ; da nici unul dintre ele
nu e convingtor. 56 Nu poate exista ndoial ns asupra legturii strnse a
majoritii lucrrilor scrise cu nvmntul oral din Lyceum.57 Aristotel arfi
putut atere n scris aceste discursuri nainte de a le fi susinut, iar lucrrile
scrise ar putea reprezenta discursurile sale n acest fel; dar pare probabil ca
el s-i fi susiut cursurile mult mai liber dect n acest mod i ca aceste cri
s fi fost fixate n scris ulterior de ctre el ca nsemn pentru a-i ajuta pe cei
ce nu au participat la cursuri i n maiera de-a avea o egistrae mai exact
a concepiilor sale dect ar fi putut-o oferi doar memoria sa i notiele ele
vilor si. Repetiiile i uoarele neconcordae ale concepiei, care au fost
observate opera lui, trebuie explicate pri faptul c el nu trata un subiect o
dat pentr totdeauna, ci revenea la el de mai muLte ori. Editaea nengrij it
a pstrat
d
eseori, prin dorina de a nu sacrifica nimic din scrierea maestrului,
versiuni duble sau triple ale tratrii aceluiai subiect.
Legtura probabil a majoritii lucrrilor pstrate cu a doua edere a
lui Aristotel la Atena (c. 335-323) e n ntregime confirmat de asemenea
note temporale ce pot fi detectate chiar n lucrrile sale. Trimiterile
ocazionale - la drumul dintre Atena i Teba, l a cLtoria pe mare spre
Aegina, l a festivitile di onisiace i la Targelia, l a iscusina de a folosi
vocea actorului Teodorus58 - presupun prezena unei audiene ateniene.
Observaiile asupra poziii constelaiei Corona corespund l atitudinii
Atenei mult mai bine dect celei a oraului Pella. 59 A doua perioad a
ederi i lui Aristotel la Atena este sugerat mai bine dect prima prin
referine ocazionale la Lyceum nsui . 6o Referinele l a evenimente istorice
indic acelai lucru.

n Meteorologica Aristotel face referire la demnitatea


de arhonte a lui Nicomah (341 ) . 6 1 Politica pomenete de uciderea lui Filip
( 336)62 ; Retorica face referire la evenimente dintre anii 33 8-336 ; 63 Consti
tuia Atenei nu putea fi conceput mai devreme de anul 329-328. 6 Teoriile
astronomice ale lui Callippos, la care se face referire n Metafizica A-, pot
24
V| a a | OCru
I I , I I " 1 " \ 1 da t at e I |u | || C GC pCr| oaGa 3 3 0-3 25 , Pe de al t part e, n
" , 1 " , / , ' /"gi l ' l l . 1 7 1 a3 1 refer i rea la i ncendi erea t emplul ui de la Efes ( 356) ,
I I I I I I / ' " I i , i , ' " 1 3 1 2 h l O, l a expul zarea l ui Dionysios al II- lea din Siracuza
| ' 1 1 1 \ ' 1 ) 1 < 1 1 1 ( 3 57-356) se face ca i cum ele s- ar fi ntmplat viv[acum,
, , I 0 1 1 1 1 , an' se deduce c aceste lucrri au fost probabil ncepute n timpul
1 " 1 1 1 1 ' 1 ' o i ' dni a 1 ui Aristotel la Atena,
1 1 , 1 ' ,1 1 1 \' |t rCbm n ce ordine ar fi cel mai probabil din punct de vedere
l ' ,
1
" 0 1 , , ) , 1 \ ' l' a Ari stotel s-i fi scris lucrrile, rspunsul trebuie s fie acela c
I I I ' ' . I I I ! . - ak ar trebui s refecte o presupus ncetare progresiv a infuenei
1
" " 1 / 1 1 1 \ It' | t` . Acceptnd acest lucru ca principiu director i folosindu-ne de
, I I , ! , 1 , ' i nd i caii minore temporale pe care le avem la ndemn, am putea
0 1 1
1 1 1 1 . 1 , a l a nceput prin a scrie dialoguri dup modelul platonician, dar c
" ' , , 1 1 1 1 1 1 1 ' ' di ntre aceste dialoguri opoziia sa fa de " separaia" formelor de
1 " , 1 I 1 1 1 i < ' sL' l l s ibile se face simit, Dialogurile aparin n principiu perioadei
I I I , . 1 1 " a rost membr al Academiei, Perioadei ederii lui n Troad, n Lesbos
, I I I 11 : l lTdonia i aparin formele cele mai timpurii ale acelor lucrri
l ' 1 1 1 , 1 1 .. (' are snt n mare msur platoniciene n spirit -Organonul65, Fizica,
" , , , / 1 ' /( 1 , De generatione et corruptione, a treia carte din De anima, Etica
, 1 1 , 1, 1 1 1 1 1 ' 11 , cele mai vechi pi ale Metafzicii i Politicii 66 ; la acestea trebuie
|
' 1 , 0 1 ' , I i l l l si adug cele mai vechi pi din Historia animalium. Celei de-a
, 1 ' 1 1 , 1 pn| oade ateniene i apaie restul lucrilor sale de cercetae -Meteo
" , { , " / I " , lucrrile asupra biologiei i psihologiei, culegerea Constituiilor i
' , 1, L i I . l' I ll ai cercetri istorice despre care tim piea pui n afaa numelor.
\ ' , ' , ki perioade i apai de asemenea Etica Nicomahic, Poetica, Retorica
I , I I l l 1 pl ctaea i elaborarea operelor ce ni s-au pstrat i au fost ncepute n
|
I I I I ; l I l a de mijl oc. 67 Am putea spune c micarea general a fost de la o
' 1 l LI ' , , \ l l' de problemele acestei lumi ctre un iteres acut fa de faptele con
, l ' I l ' , : l t t cele istorice ct i cele naturale, i ctre convingerea c "forma" i
, 1 1 ' , \ 1 1 acestei lumi nu pot fi gsite separat de ea, ci inserate n "materia" ei.
Not e
:\ l I l mi l atea principal pentru vi aa l ui Arstotel este Diogenes Laerios (prima parte
,1 "" ' ol ul ui al III-lea d. Cr. ) . Unele informaii le gsi m n Pri ma Scri soare a lui
1 I l l > l I ysios din Halicamas (30-8 . Cr. ) ctre Ammeos. Celelalte biografii antice snt
I l I ' opl atoniciene sau bizantine. Cronologia lui Diogenes se bazeaz pe autoritatea lui
:\ ! ,, , I odor din Atena ( 1 44 . Cr. ) .
, 1 ,. . dil rc Bemays i W. von Humboldt.
1 ( ' 1 . Wi l amowitz-Mollendorff, Aristoteles und Athen, 1. 3 1 1 .
l "I / lolII . Administr. ii. 1, voI. i i . 280 K.
1 li ' l' xcmplu Met. 990b 1 6.
1 , ', ' N. 1 096al l - 1 7. Cf. Pol. 1 265al O- 1 2.
I I Il' exemplu n De caelo, 1 . , II. ; P. A. , 1. ; Met. A. ; E. N. , X. ; Pol. VII, VIII,
1\ MI ' I. \92a32.
25
ARI STOTEL
1 Al l e l ocuri I ll cn\ i onalc sni Anl andri a, Argi nusae, Lcctum, Pordoselene. Proconnc
s us , Scamander, Si geum, Xanl us, Hel l espontul , Proponti sul . Cf. Thompson, trad.
Hisl. An. , p. vi i . ; id. , Aristotle as a Biologist, 1 2.
I O I 2. I 8 . um1.
I I n testamentul su el a lsat toate afaceri le n seama lui Antipater ; dar acesta pae s
fi fost doar procedeul comun pentru a invoca protecie legal.
1 2 Platon, Euthyph. 2a ; Lysis, 203a; Euthyd. 27 1 a.
1 3

n testamentul lui Teofrast, Di og. Laert. V5 1 , citim despre 'o fO1OEtOV i 'o tEp6v
(probabil altarele Muzelor i ale lui Apolo), i despre o O'oa sau loggia mae i una
mic.
14 De aici numele de peripatetici.
15 Iof P. XXXV. 1 91 -203, praf. Henry Jackson a reconstrit, plecnd de la lucrrile
lui Aristotel, unele caracteri stici interesante ale sl i i n care-i inea di scursurile i
ale unor di scursuri.
1 6 Bl akesley, Lie of Arist. 63.
1 7 Saph. El. 1 83b34- 1 84b3.
1 8 Ps. -Ammoni os, Aristotelis Vila.
1 9 F. Studniczka n Ein Bildnis des Arist. (Leipzi g, 1 908).
20 Nu se poate bazl cu certitudine pe lista expus de Andronicos (nceputul secolului 1
.Cr. ) , din moment ce omite multe dintre operele prezente ce corespund canonului lui
Andronicos ; nici nu se poate pretinde a fi un adaos al acestei l i ste, din moment ce
conine mai multe l ucrri prezente deja.
21 Acad. 2. 38. 1 1 9.
22 1 0. 1 . 83.
23 S-a discutat mult dac acesta a fost dialog sau screre continu. Balana agumentrii
nclin n favoaea ultimului punct de vedere.
24 Aceste culeger de material erau uneor realizate de Arstotel colaborae ; o inscrip
ie delfc arat c o list a nvingtorilor Ia j ocuri l e pitice era opera comun a lui
Arstotel i a nepotului su Calistenes.
25 De exemplu nr. 3 1 , 32, 53, 57-60 (Rose, Aristotelis Fragmenta, 1 886) , probabil fac
referre la pri din Tapice, i ar nr. 36 I a MeI. L.
26 Aceasta e foarte bine evideniat de Jaeger n Entstehungsgeschichte der Metaphysik
des Aristoteles ( 1 48 - 1 63) , care e cea mai bun abordae a modului de producere a
lucrrlor arstotelice.
27 Parsch a realizat un studiu bun asupra originii ari stotelice a cri i Despre creterea
Nilului (Des Aristoteles Buch Uher das Steigen des Nil , Lei pzi g, 1 909).
28 Cu excepia unui criti c anonim care face referina dup cte se pare n Schal. 33a28
. ur. (n ed. Berlin a lui Arstotel, voI. 4).
29 Aceasta pare s fe implicat prin respingerea sa a postpredicamentelor, Schol. 81 a27
. ur. Ammonios (Se hol. 28a40) afr c Teofrast i Eudemos au scris Categoriile
prin imitaea lucrrilor lui Ari stotel.
30 Cea mai recent prezentare a lor este a lui E. Dupreel n Arch. f Gesch. d. Phi/ XXII.
230-25 1 . EI atrage atenia cu dreptire asupra stilului arid, dogmatic al crii, care
e foate diferit de metoda obinuit ari stotelic de a nainta prin discutarea liber a
di fi culti lor. A fj ncl inat s atri bui aceast caracteri sti c (pe care o gsi m de
asemenea i n De interpretatione i n mari pri di n Analitica prim) faptului c
logica este n viziunea l ui Aristotel un studiu prel iminar ti inei i fi lozofei. Crile
ce se adreseaz studenilor mai puin avansai snt mai dogmatice n tonalitate.
26
V| aa | opera
1 I ( " ' \' l I kl l \ i i det al i at asupra gramat i ci i l a Ari st ot el i l a l ucrri l c pscudoari slolcl i cc
I ' ", I I ! ' I I l i i s i l l a Euckcn, J)(' Ari.lloll'iis Dic('ndi Ralione i Ubl'r den Spracigebraucil
, 1, \ , 1 / 1 .\ / < l lt' 1l'.I (n pri v i n a fol os i r i i part i cul el or, respectiv a prepozii i lor) .
'" II , '/ " / a20,
' 1 I ' , ' /1 / / 1 (l O I H .
' 1 ' " 11 , , / ' la 1 3.
\ ' 1 I t ' I I I i l' i t at ca crii susinut n mod el aborat i cu succes de H. Maier n Arch. j
, ". " I I c i , Pll i/, XIII. 23 -7 1 . El sugereaz ca referina de la 1 6a8 s fe trasferat l a
1 " , , 1 I i pus n legtur cu De An. III. 6.
I I , I I I pl ls i hi l a excepie a Cii a V-a.
1 ' " , "a hi l strnse de un elev, cf. Eucken, De Ar, dic. rat. n.
1 ' , 1 ' l I l ' l i l i c i-a atribuit-o recent lui Straton.
' "
I I I
1 , 1 1 0. Farquharson a indicat n traducerea sa alte lucrr la care s-ar face trimitere.
I I I I ", 1 ' 1 I nu a gsit nimic neai stotelic n gramatica sa,
I I ' " ", , /, 5H9a4 1 .
l ' hl l ' kl' l I , De Ar. dic. rat. 1 0, I l .
1 \ , \ k, al l dru comentea doar prima parte.
I I ,\ kx andru ne spune (Schol, 760b20) c Metafizica a fost, de asemenea, editat de
hl . l l' mos. Cf. Asclepios (Schol. 5 1 9b38) .
1 ' , 1 I I l ' kcn.
1 " I , I I " I ', l 'r , Arist. 237-270; cf. Case n Enc, Brit. l I I I . 5 1 2-5 1 5 ,
I ' 1 ' 1 Eucken, De Ar. dic. rat, 9, 34 ; Sprachgeb. des Ar, 1 0. Aceste paticulariti i s e
) 1 1 1 1 dat ora lui Eudemos.
I I I
1 ' , I I e rca lui von Amim (ef, p. 294 infra) ns , conform creia el este cel mai vechi
dl l l i re cele trei tratate etice, merit o atenie mai mare,
1 ' 1 ( ' 1 . pp, 28, 227 . uo
'' ' ' I l i l' l s a artat (Abh. d. preuss. Akad. 1 8 86) c a treia carte a fost la origine un tratat se
) I , l I al , probabil 1p1

E cae fgurea n lista lui Diogenes.


" I I I I C ' ase argumentea n Enc . Brit. 11 , II. 5 1 5 . u= c este o lucrare autentic, mai
Vl' l' hc dect Retorica. El reuete s aate c dac este anterioar Retoricii ea trebuie
a fi c o lucrare a lui Aristotel i prin urmare nu poate f a lui Anaximene. Limbajul
1 ' 1 ns aparine dup toate aparenele unei perioade ulterioare celei aistotelice.
"
/ ' 11 \'.1 . VII . , Met. a, K nu e imposibil s fie notie ale elevilor si.
" I M/ '/ , A. 1 -5, care conine doar o singur referin la o alt lucrare i n care apare de
dl l l l ori ( l 069b35, 1 070a4) expresi a )E1C 1au1a (l " urmtorl lucru cae trebuie
1 a<lt este acela c ". Cf. An. Pl' . 24al O- 1 5 .
', 1 1 k cxemplu De An. III.
' , ' , I ' rf. H. Jacksn a scos n eviden n J. of P. xxxv. 1 96-200 prezena lucrrile
I l i i Aristotel a multor metode obinuite folosite de vorbitori.
'" , ( a ) Soph. El. 1 84b3 -8. ItV1rv U)0v l 1iv TKpOa)Evrv face distincia dintre cei ce
urmea cursul i un cerc mai lag - la prima vedere cititori (cf. aEaca)Evol UJlV).
( h) E. N. I I 04b I 8 Ka1 lp4v Etl0JEV. Dar IPrlv poate desemna att "puin mai n
I I r m" ct i " alal ti eri ". Etica, dintre toate lucrri l e, conine cele mai frecvente
referiri l a asculttori ( 1 095a2 . ur. , 12, b4, 1 1 47b9, 1 1 79b25).
'1 / Fizica e intitulat n MSS. "Curs de'Fizic", i ar Politica a fost ntr-o perioad numit
"Curs de Politic".
' K " il)'s. 202b1 3 ; Met. . 1 01 5a25, 1 025a25, 1 023bl O; Rhet. 1 404b22. Cf. Pol. 1 336b28,
I'oet. 1 448a3 1 .
w Meteor. 362b9. Exist ns moti ve de ndoial aupra autenticitii acestui fragment.
27
Pm
!
CLLL
60 Cat. 2a l ; Phys. 21 9b21 ; Rhet. 1 385a28. Asocierea Lyceum-ului cu agora n primele
dou pasaje ne reamintete faptul c acestea dou erau l ocurile favorite ale lui
Socrate. Alegerea lor ca instane n discurs poate cu uun f anterioar ntemeierii
colii aristotelice.
6 1 345al .
62 l 3 1 1 b l .
6 3 1 397b3 1 , 1 399b1 2.
64 Vezi cap. 54. 7.
65 Topicele ar fi putut f compuse n ordinea urmtoare : II-VII 2, VII 3 -5 , 1, VIII.
Astfel consider H. Mai er n Syllogistik des A. IL 2. 78, n. 3. Partea principal a l u
crri i , II-VII, se mi c n mare parte n interiorul cercului pl atoni ci an de idei. F.
Solmsen a susinut n Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik c Aristotel
a ela
b
orat nti (n Topice) o logic a dialecticii, apoi (n Analitica secund) o logic
a tiinei i, n fnal, (n Analitica prim) o logic formal aplicabil att ti inei ct i
dialecticii. Cf. J. L. Stocks n Class. Qu. XXVII ( 1 933). 1 1 5-24. Aceast perspectiv
e din mai multe puncte de vedere atrgtoare, dar nu a fost pn acum sufi cient
examinat pentru a conchide asupra adevrului ei. Dac Analitica secund ar f fost
scris naintea celei prime, ea trebuie s f fost puteric retuat ulterioL H. Maier
pledeaz n Arch. f Gesch. d. Phil. XIII 23 -72 n favoarea acestei vi ziuni conform
creia De interpretatione este cea mai trzie dintre lucrri le ce s-au pstrat i a fost
lsat neterminat de AristoteL Dar Case a evideniat faptul c analiza judecii e
mult mai primitiv n De [nt. dect n Analitica prim i mult mai asemntoare cu
cea din PL Soph. 261 e . urm.
66 Au existat dispute recente asupra vechimii comparate a cilor din Politica. Protago
nitii au fost Jaeger (Aristoteles, cap. 6) i H. von Amim (Zur Entstehungsgeschichte
de,- aristotelischen Politik). Jaeger a susinut ordinea III, II, VII, VIII ; IV, V, VI ; 1 ;
von Amim pe cea 1 , III ; IV, V; VI ; II ; VII, VIII. Exist, de asemenea, dispute ntre
B. Hochmi ller (n Opuscula Philologa, 1 928), care l urmeaz pe von Amim, i ntre
A. Masion (n Revue Neo-Scolastique de Philosophi e, XXIX [ 1 927] 45 1 -63) ,
J. L. Stoks m Class. Qu. XXI ( 1 927) 1 77 -87), E. 8arker (n Class. Rev. XLV [ 1 93 1 ]
1 62-72) , A. Rosenberg (Rh. Mus. LXXXII [ 1 933] 338 -6 1 ) i W. Si egfri ed (n
Phi/ol. LXXXVIII [ 1 933] 362-9 1 ) , care l urmeaz pe JaegeL Un studiu asupra
acestor dispute m-a determinat s constat c prioritatea crilor VII, VIII fa de IV,
V, VI a fost evideniat ; dar rel ai a celor trei tratate separate n crile 1, II, III cu
celelalte cri rne ndoielnic. Problema e mult prea complicat spre a f abordat
aici . Cf. pp. 227 . urm.
67 Argumentul extrem de inteligent al lui Jaeger din Aristoteles ce i susine ordonarea
propus mi se pare convingtor.
Capi tol ul 1 1
LOGI CA
|o|rivit lui Aristotcl, tiinclc sc mpartn . tcorcticc, practicc i pro-
o I l l l ' l i ve2 ; scopulimcdiatalficcrciadintrcclccstcdc acunoatc,darscopu-
I I I , ' | or ultimcsmIunoatcrca, rcs
g
civndrummca1
, o i , II ' et c utihmm.TIogus=arscre m accastc

ficarc,ca
, I I I Iehui sficinclusprintrc tiinclctcorcticc , dar singurclctiinctco-
I d. n snt matcmatica, fizica, tcologiasau mctafizica',iarlogicanupoatcfi
I I I , + . | rat n nici una dintrc accstca. Oc fapt ca nu cstc, conform lui
, \ I I l l lt cl, o timasubstaci,cioptc aculturiigcncralc, pccarc oricinc
1 \ 1 ' |" i l soparcurgmmntcdcastudiaoricc tiinicarc,casingur,iva
I H l i i i i i e sticcarctipuridcpropoziiircclamo dcmonstraic iccfcldc
| | . . . | t s|raic artrcbui slcccar.`O conccpicsimilarjustificaplicarca
. . | i | u|uiOrganon sau instrument (al tiinci)doctrincilogicc i, ncclc
o i I I I 1 I 1' 1 1 1 [l7 , asambluluiopcrclorlogicc alc |ui Aristotcl.
lknumircadclogic icranccunoscutluiAristotcl, ncputndficon-
, I I i l i a l i storic naintcapcrioadcincarcatritCiccro. Chiariatunci,tcr-
1 . 1 1 1 1 1 l logi ca nu dcscmna att logica, ct dialcctica, iar Alcxandru cstc
1
" . . | | | i l scriitorcc folosctc :o, nscnsuldclogic. Ocnumircadatdc
\ 1 1 ' , 1 01 el acestei ramuriacunoatcrii , sau cclpuinstudiuIuiraionamcn-
1 1 1 1 1 1 1 , (' s t e ccadc,analitic. nprimulrnd,cascrcfcrlaaalizaraiona-
1 I I I ' I I I l i i I I i prinfigurialc silogismului', darprobabilar trcbuicxtmspcntru
I . | | . I l i de i aalizasilogismuluiprinpropoziuiapropoziiciprmtcrmcni.
1 ' 1 al at el e logiccscdividntrcipriprmcipalc .- ( 1 ) Analitica prim, n
' I I " Ar i s t otel caut s dczvluic structura considcratcomunoricrui
1 " 1 1 I 1 1 1 : l I l 1 ent - silogismul - iscxpunvarictilc salcformalc, indcpcn-
o i , I I I < ' . l . ua|ura subicctuluicucarc sc ocup. Accastapoatcfidcnumitn
1 1 1 1 " I I l I s t o l ogic formalsau o logicaconsistcnci. (2) Analitica secund,
. I I . . ( se di scut n continuarc caractcristicilcpccarcraionamcntul trcbuic
, o i ' a i hi i dac urmrete s nu fie pur i s impl u doar autocons istcnt, ci
| . . | | l i t' n s ens u l depl i n al cuvnt u l u i , Aceas t a este, n mod abs ol ut , o
1
"1 ' . . | i l l l l l' l s at nil de s i mpl a cons i s t ent , c i de adevr. n) Topiec/c i
29
ARI STOTEL
Rl ' .Ipi l l gcI ' i /c sol/st i cc, n cateel st udiaz acele moduri de raionament,
c o.ec| edin punct de vedere silogistic, dar care nu satisfac una sau mai
multe din condiiile gndirii tiinifice. Categoriile i Despre interpretare, n
care se studiaz, n general, termenul i respectiv propoziia, pot fi consi
derate preliminae.
Dei Aistotel nu discut problema n mod explicit, i este cla diferena
dintre logic i alte moduri de investigaie cu care ea a fost uneori identifi
cat sau confundat - gramatica, ps ihologia, mctafizica. Pentru el, logica
nu este un studiu al cuvintelor, ci al gndirii , pentr
u
care cuvintele snt
semne ; un studiu al gndiii nu prin referin la istoria ei natural, ci la suc
cesul sau eecul ei n atingerea adevului ; un studiu al gndirii, cea care nu
constituie natura lucrurilor, ci nelege natura lucruriloL
Termeni i
Categoriile ncep print
r
-o considerare a circumstaelor lingvistice, aa
cum ar trebui s nceap de fapt ntreaga logic; aici se disting "rostirile
spuse fr legtur"9 de "ros tirile spuse pe baz de legtur" , de exemplu
cuvinte i expresii ca "om" , " fuge", "n Lyceum" de afirmaii ca "omul
fuge". Despre "cuvintele fr legtur" se spune
l
O c desemneaz unul sau
altul dintre urtoarele lucrri :
Substaa (de exemplu, "om").
Catitatea (de exemplu, " de doi coi lungime").
Calitatea (de exemplu, "alb").
Relaia (de exemplu, " dublu").
Locul (de exemplu, "n Lyceum").
Momentul (de exemplu, "ieri").
Starea (de exemplu, "st").
Posesia (de exemplu, "este nclat").
Aciunea (de exemplu, "taie").
Pasiuneal l (de exemplu, "e tiat").
Aceste categorii (unele, s au chiar toate) apar n aproape fiecare lucrare
astotelic, iar doctrina este pretutiden tratat ca ceva gata stabilit. m ceea
ce privete numrul categoriilor, Aristotel nu se s trduiete s fie con
secvent cu el nsui. Staea i posesia mai apar doar o singur dat, ntr-o
alt lucrae presupus timpuriel 2, iar celelalte opt categorii snt citate alt
dat ca formnd o list completI 3, ca i cum Aristotel ar fi ajuns mai trziu
la concluzia c starea i posesia nu snt noiuni ultime, neaalizabile.
Au existat multe controverse cu privire la semnificaia doctrinei,
datorate n mare msur faptului c nicieri n opera aristotelic ea nu ne
este nfi at n plin proces de elaborare. Trendelenburg susine c dis
tinciile dintre categorii snt derivate din distincii gramaticale. Este uor de
30
Logi ca
, 0 1 , I I' , I I . a s | | | di t | | |ori i i cl or l i mbi i n |os| unudi n| rc pri nci pn|c|c | | n| i condu-
1 1 ", 1 1 " I I I l . | | i | t| l urcndoc| r i nc| , dccxcmp| u, corc| a| vc| c scdis|ingdc alte
1 " , 1 1 1 1 I I ' I I I 1 lap| u| cnumc|cdtncadrullorscacordcuuncuvntlagcnitiv
" 1 0 1 , 1 1 1 1' , I I ^ri s | o|cI nu dispuncansdco listaprilordcvorbncpccc
, 1
1
1 0 1 : 1 1 : 1 n| cmctaI t s| acatcgoriilor , singurclc pi dc vorbircpccarc cl
1 , , , 0
1
1 1 1 1 1 \ ' . a u| mc sn|numclc(substantivul) i vcrbul. 15 Ooctrinacatcgori-
,
1
, , , 1 I l i I l I l ' i i l ucrurpccarcgramaticalc scpar' i scparlucruripccarc
, I 1 1 1 1 . 1 1 1 , ' : 1 l c ian considcrarcmprcun.
1 ' " ", ' u| | pate, s-ainsistat' ' asuprafaptuluicdoctrinacatcgoriilors-a
, 1 , , . | n cadrulAcadcmiciiccadoarafostprcluatdcAristotcl , n
" , 1 ' , ( ' i l S , nu cxistnici o dovadrcal. Catcgoriilc par s aibpuinc
1 " , . . . | I I I comun, attcu,gcnurilc suprcmcdinSofistul1 8 -fiina,idcnti-
1 , 1 , . , d | |crcna, rcpausul , mi carca , ct i cu ,prilc comunc din
I I " , / l I I ' II I S I ' - ascmnarc i ncascmnarc, cxistcninoncxistcn,idcnti-
I I I , ' , 1 a l | c r| |alc, par i i mpar, unitatc i numr. Cccacci datorcazmai
| , ' 1 |a Aristotcl luiPlatoncstc acccptarcanoiunilorabstractc dc sub-
t 1 " 1 " , cal i |alc, catita|c, rclaic, activitatcipasivitatc. Aluziilcl aclcsnt
1 | . . . i | i | t i pltocl aPlaton , cl nul ccorclcazniciodatn modsistcmatic.
1 ' " , 1 I l ptaea lor caaspcctcgcncralc alcrcalitiitrcbuic sfi ajutatcon-
| | . i | | l gnduca istotclic.
1 , ' , I l' loarlc probabil ca doctrina s sc fi nscut ca o nccrcarc dc a
" 1 0 0 1 v a anumitc dificulti lcgatc dc prcdicaic cc au prcocupat coala
I I I ' "
,
1 I 1 d ipcalignditoritimpurii. Scparc cobicc|ivulluiAistotcla
1 , " , 1 , Hc1 a dcaclarificaproblcma,distingndprmcipalclctipuridcnclcs'
d, ' I I I i ntclori cxprcsiilorcc scpot combinapcntru aalctuio propoziic.
1 / , \! i / | ndaccstlucru, claajunsl accamaivcchcclasificarc cunoscuta
I .
(
i . | i ' mprincipalcdccntitatcimplicatc structurarcal| tii.
1 h' ccsntclcnumitccatcgorii ? nclcsulobinuitalcuvntului KU'
, " 1 "
1
1 . s| cccldc, prcdicat, dar primacatcgoric arc ca clcmcntcprimarc
|
(
| anc individualccarc, conformdoctrinciluiAistotcl, nusntniciodat
I I I , ' dl l ' at c propriu-zisc, cintotdcaunas ubicctc. Ocaccca, s-acrczutuncori
. . | s | anclcprimarcnu sc potrivcscladrcpt vorbindcudoctrinacatc-
" "I I r 1 I l 1' , darnuaccastac situaiaaici . ntr-adcvr, , Socratc nucstc, con-
1 "' 1 1 1 p|i ncipiiloraristotclicc, unprcdicat adccvat , dacncntrcbmnscc
', i l ' Socratc, rspunsulfundamcntal, adic ccl mai gcncral, cstc , , 0 sub-
. i . 0 . . ` , | afcl caatuncicnd, ntrcbndcccstc, rou , rspunsul dcbaz
, ' , I I ' : "o calitatc`. Catcgoriilc constituic o listacclormaicuprinztoarc
(
| t lIt atc prcdicabilccscnialmcntcasupradifcritclorcnti|idcnommabilc ,
, I I : I I I l cuvintc,nc spunccfcldccntiti snt accstcan cscnalor.
| a| cgori a primarcstc ccaa substaci- substratulprcsupusdctoatc
, " I l' | a|tc. In privinasubstanci , Aristotcl distingc( 1 ) substanaprim,
+|c nuscspuncdcsprcniciunsubicctinicinucstcntr-un subicct, dc
, \ ( ' l I l pl u, oamcnii sau caiiindividuali i ( 2) , substanclc sccundc, adic
31
ARI S TOTEL
S I K' c i i l e i genui l e n care s ubst an el e prime snt incl use ; acestea snt
" s pus e despre un subi ect , dar nu snt ntr-un subiect ". Expresia "spuse
despre un subiect " se refer l a relaia universalului cu particularul, iar
"ntr-un subiect" la relaia unui atribut cu posesorul su. Toate categoriile,
cu excepia substanei, snt "prezente ntr-un subiect " ; unele lucruri afate
n ele, de exemplu cunoaterea, snt totodat "spuse i despre un subiect
" ;
altele, ca de exemplu un aspect particular al cunoaterii gramaticale, nu
snt. 23 Astfel, distincia ntre prim i secund (adic dintre individual i uni
versal) ar fi putut fi trasat la fel de bine i n cazul celorlalte categorii, ca
i n cel a substanei ; dar Aristotel nu o face explicit.
Primatul substanelor individuale este unul dintre cele mai stabile repere
din gndirea lui Aristotel, punctul n cae el se abate cel mai vdit de la doc
trina platonician.

n timp ce substana prim este pentru el cel mai real


lucru, substana secund, i n particular infima species, constituie punctul
central al logicii sale. Cci logica este studiul gndirii, iar ceea ce conine
individualul dincolo i mai presus de natura sa specifi c se datoreaz
materiei particulare n care este inclus i, astfel, scap gndirii.

n msura n
care pot fi cunoscute, elementele unei infima species snt identice, astfel c
doar proprietile care decurg din natura lor specific pot fi nelese de
tiin.
Restul pii Categoriilor24, socotit cer autentic, evideniaz prin com
paraie caracteristicile substanei i ale celorlalte categorii mai importante.
Princi palele trsturi ale substanei snt : (1) ea nu este "ntr-un subiect" ;
(2) este predicabil n mod neambiguu (ceea ce este adevrat numai pentru
substana secund) ; ( 3) este individual (ceea ce este adevrat doar pentru
substana prim) ; (4) nu are contrariu i nici grade; (5) admite atribute con
trare. Celelalte categorii snt luate n considerare n funcie de posesia sau
de lipsa acestor trsturi ; numai ultima caracteristic este considerat
adevrat n cazul tuturor substanelor i doar pentru ele.
Ne vom ntoarce acum la prerea lui Aristotel despre actul prin care
nelesurile "cuvintelor fr legtur" snt nfi ate minii25 - apprehensio
simplex din logica trzie. El o distinge explicit de judecat. Este un fel de
contact al minii cu obiectul ei. 26 Aceast comparaie ne trimite la psiho
logia aristotelic a percepiei. Aici el distinge ntre (1) sesizarea calitilor
perceptibile proprii fiecui sim - culoare, sunet etc. i (2) sesizarea "cali
tilor perceptibile comune", asemenea mrimii i formei, i a celor con
comitente (ca atunci cnd vederea unui obiect d sugestii asupra calitilor
lui palpabile). Primul gen de nelegere este infailibil, iar al doilea failibil .
Se spune c nelegerea sensului termenilor, asemenea primului gen de
percepie, este infailibil; ea nu este nici adevrat i nici fals27 sau, tr-un
sens mai larg al termenului de " adevr ", este ntotdeauna adevrat. 28
Aristotel spune uneori c nelegerea tuturor entitilor, distinct fiind de
]udecata ce le unete, este de un atare tip simplu i direct.29

n alt parte, el
32
|Og| Oa
, 1 , " I I " 1 I 1 \ , ' kgl' na " ll 1 t i t i l or s i mpk" ca avnd o as t fel de nat ur, lO Dar
, 1 1 1 1 1 . 1 \ I k ,\ 1 I 1 I 1 l 1 e pot aVla oricare di ntre cele dou grade de simplit ate, Ele
1 " , 1 I I ( I ) 1 I , ' ; I I I : d i zabi l e n termeni de materie i fon (dup cum "concav"
0
1
, , \ " l l I p l l l l s l l neanal i zabi l n acest sens , dar " crn" nu, att timp ct el
1 1 1 '
1
0 1 1 , ; 1 1 1 1 1 I d part icula de materie -nasul)31 ; sau (2) neanalizabile chiar
I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 dlJ I l lJ 1t generic i unul dis tinctiv, Strict vorbind, doar substana,
, t i 1 1 . 1 1 \ ' ; 1 i lc1 elalte categorii sau summa genera snt simple, n sensul mult
1 1 1 , 1 1 ) " ' 1 1 , ' 1 a l al cuvntului,32 Dac lum n serios afimaia lui Aristotel con-
1 " 1 1 1 1 I al l' i a sesizarea entitilor simple reprezint nelegerea simpl,
0 1 , 0 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 c nelegerea tuturor celorlalte entiti, din moment ce implic
" ,
1
' 1 : 1 1 ,'a unei uniti dintre fon i materie sau, n ultim instan, a unui
, " I I ' o i ; 1 I I l wi diferene, este o judecat implicit, tot a a cum definiia cau-
t I , l , 1 I I l i l I i t enen este un silogis
!
implicit.33 Dar aceast doctrin nu apare
I I I f I l g, l I / l i l l ; acolo simpla nelegere a oricrei entiti se deosebete de
1 1 1 0
1
, I : l l a,
I I / opozi i a
/ " ' , I / ' / ' (, interpretare indic o perspectiv intenionat bazat pe "repre
" 1 1 1 , 1 1 , ' " asupra cunoateri i . Afectele sufletului snt " cele as emntoare
I I I ' 1 1 1 1 l I or " , 34 Conform acestei viziuni, judecata nu reprezint sesizarea
" , ' , 1 1 1 1 1 i l o existente n realitate, ci s tabilirea legturilor ( s au, n cazul
( 1 I I
1
. . . a\ i i negative, a diviziunilor) ntre aceste afecte ale sufletului care snt
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i " concepte". 35 nplus , ca urmare a faptului c separarea lui A i
I I
1
' ", 1 1 < " fi privit drept legarea lui A de non-B, toate judecile, att cele
I I ' ) ' , 1 1 1 v e , ct i cele afirmative, snt des crise n Despre suflet36 ca o "leg-
1
1 1 1 , 1 1 1 1 1 rl concepte ca i cum conceptele ar fi unul singur" - ca i cum
p l o I , ' , : ll a ar consta n unirea conceptelor care nainte erau dis pers ate n
1 1 1 1 1 1 1 1 ' , Aristotel remediaz caracterul unilateral al aces tei des crieri,
' l d, I I I I '. l l d c judecata poate fi la fel de bine numit s eparare37 - analiza
, 1 1 I ' " l I l I hl urilor confuze38 ct i legarea laolalt, din nou, a elementelor astfel
, 1 , ' , 1 ( ' plri t e ntr-un ntreg ordonat al unei judeci . Att timp ns ct jude
, , 1 1 . 1 l " sl l descris fie ca sinteza, fie ca separarea conceptlor, viziunea de
" 0 1 1 0 1 as upra adevrului i fal sitii este c j udecata este adevrat atunci
, I I i t i L' a coreleaz dou concepte A' , B' care snt " asemenea" cu dou ele-
1 1 1 1 ' 1 1 1 1' asociate ale realitii A, B, s au atunci cnd ea " s epar" dou con
' 1 ' I t" el snt asemenea cu dou elemente disociate ale realitii; i c ea
. " , 1 , ' fa l s n cele dou cazuri opuse. Aceast viziune simpl as upra ade-
1' ' ' l l I l u i ca fiind o cores ponden nu reprezint totui cea mai valoroas
, 1 I 1 1 l' lp i e a lui Aristotel des pre aces t subiect.

n alt parte, abandonnd


,
1 I 1 1 1
1
l l et ideea " conceptelor" ce se afl dispersate n minte care trebuie
1 1 1 1 1 1 1' sau desprite , el vorbet e despre gndire ca des pre ceva direct
33
ARI STOTEL
i mpl i cat l ! nal i t at c, afi rmnd pur i simplu c j udecata este adevrat cnd
ca s t i puleaz c el ementele cu adevrat unite ale realului snt unite i c
cele cu adevrat divizate snt divizate. 39 A afirma acest lucru nseamn a
stabili ntr-un anumit sens o viziune a adevrului-coresponden care este
ns independent de ideea
'
conform creia exist o s tructur mental ce
reproduce n fapt structura realitii.
Ct prive te propoziiile sau expresiile judecilor n cuvinte, Aristotel
porne te de la descompunerea platonician a propoziiilor independente
(engl. sentences) n nume (substativ) i verb.40 Apoi stabilete el sui dis
tinciile i defi
n
iiile. Un nume este "un sunet care are un sens stabilit prin
convenie, nu are referin temporal i ale crui pri luate n sine nu au
ne!cs ".4
1
Un verb este acela care, dincolo de faptul c, asemenea numelui,
transmite un neles definit, are o referin temporal i indic ceva afiat
despre altceva.42
Din dorina de a avea denumiri ct mai exacte, Aristotel accept, n afa
de nume i verbe, ceea ce numete "numele indefinit" i " verbul indefinit"
(de exemplu, non-om, nu-s ufer) -indefinite deoarece ele pot fi afirmate
despre orice fel de lucrri, att existente ct i nonexistente.43

n Despre inter
pretare, n cae se urmesc cu un interes deosebit vaantele lingvistice posi-,
bile ale propoziiei, se folosesc pe larg aces te forme, de i Aristotel este
contient de lipsa de importan a siplei negaii existena spitlui, astfel
c n celelalte scrieri logice aceste forme snt aproape complet ignorate.
Ceea ce l preocup cu precdere pe Aristotel n Despre interpretare este
trasarea opoziiilor pos ibile ntre propoziii. El consider c judecata
existenial este fona primar.

n irm mai jos toate variantele pos ibile :


Un om (adic unii) exist.
Un om nu exist.
Un non-om exist.
Un non-om nu exist.44
(Celelalte variante, obinute prin nlocuirea lui un cu orice, snt i ele
menionate.) Orice propoziie simpl de forma nume-verb duce la aceleai
vaiante :
Un om merge.
Un om nu merge.
Un non-om merge.
Un non-om nu merge.45
Exist ns un alt tip de propoziie care conduce la o i mai mare varie-
tate de fone46 :
Un om este drept.
Un om nu este drept.
Un om este ne-drept.
Un om nu este ne-drept.
Un non-om este drept.
34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o| t t nu est e drp| .
1 I I I 1 i l H I 01 1 1 est e nc-drcp|.
1 1 1 1 1 I i l i HI i l l nueste nc-drcpt .
LOg| Oa
1 l l l pl l li \ i i k de tipul ,un omcstcdrcpt ` snt propoziiincarc"este cun
0
1
l i I ' l l l - : 1 t ermen a|umat suplimcntar`, ,unaltrcilcanumc-sau-vcrb adugat
, , 1 , , 1 I : l I l l' dourt ", Un om i drept snt ,lucrurifundamcntal c iar este c o
1 1
1 . 1 I 1 ) . ; I I "l, . . . . ' ' Aristotcl sc prcocup aici - fr prca mult succcs - dc
I I I ' 1 1 1 1 1 1 l ' : 1 de copul. Elcstc conticntdcdistinciadintrc este-ul copuIativi
, , 1 , \ I ., I l' I l \ iaI4 8 , fr a avcanso idcc prca clardcsprcrclaialor. El
, d 1 \' : 1 l' divizarcapropoziicinsubstantiv ivcrbnucstctotdcaunasufi-
, l ' 1 1 ( . 1 , dar nu laccnicionccrccdcadcscompunctoatcpropoziiiIcn
" N' , 1 ,
1
ndicat icopul.AistotcIarcmcat cn cclc patrupropoziiicu
, o i " ' " ' 1 i prcdicatcopulanucstc unclcmcnt alpropoziici, darclobscrv
1 > 1
1
' 1 1 1 1 ci i ea cstc puri simplucxprcsiaactuluidc ascrtarc auncilcgturi ,
1 " " Jcoscbirc dc cIcmcntclc rcalitii a crorlcgturcstc afirmat. n
\ ", ' ; / ( / 1 " ( / prim, carcrcprczintforma mai cvoluatagnduiiluiAristotcI,
, "I I I I I : ! apae (aacumfoancjusts-aindicat)complctdcgajatdcprcdicat.
1
I I I < 1 p ropoziiilc snt considcratc prcmisclc silogismului, cc cstc i
1 " I I " 1 1 1 1 de vcdcrcdinAnalitica prim, n ficcarcpropoziictrcbuicizolatun
1 ' " d l l ' at cc spoatdcvcnisubicctuIuncialtcpropoziii , nconsccin,
\ I I ' . l l l l d |ormulcazaicitoatc propoziiilcn forma, Acstc B` s au , B
' 1 ' , I I \ l I l e IuiA`."
1 l l v i zi uncafomaprimajudccilorcstcccanjudcci aumativc
, . . Hcci ncgativc. Afirmaiaincgaiasntnmajoritatcacazurilortratatc
I I I J l l i l d co-ordonatc, dar uncoriafirmaiacstcdcscriscaavnd prioritatc
J " t . 1 dl' ncgaic. `"Aristotclnuvrcasspunccacstcpsmologicpnoritar.
r J , ) ' ; I \ i a nu cstcrcspingcrcaunciafirmaiiantcrioarc. Eacstcrcspingcrca
1 1 1 1 1 ' 1 . oncxiuni sugcratc, d cstc I a fcl dc adcvrat c afirmaia cstc
I I , p| arcaunciconcxiunisugcratc`
'
, caiacccptcai cvitarca, cclcdou
> 1 1 1 1 I i l i i nisntpuscpcacclainivcl. `

Probabilc Aistotclavcatrci motivc


. . 1 , | i s idcrccafirmaiacstc prioritar. (1) Estc maisimpln tormas a
1
1 I 1 , v . s| ic. (2)O concIuzicncgativncccsitoprcmisaimativ,pccnd
" , I
l i i c l uzie afirmativnicinuncccsitimcinupoatcavcaoprmisncga-
I I I' , 1 . '1 I ,1otuincgaianupoatcrmnc pc obazpur afirmativ, concluzia
I I I T: l t i vtrcbuic saibtoto prcmi sncgativ. i trcbuicdcci scxistc
"' Ta i i ultimcncdcmonstrabilc, nu mai puindcct afirmaii ultimc nc-
J i i o| t strabiIc,anumcacclcacarccxprimcxcIuziuncamutuaIalcsumma
, : t ' l / t ' r sau alccatcgoriiIor.`) (3) AfirmaiacstcprioritarvaIoricpcnuu c
I , I l i e o|crinformaiimaiprccisc dcsprc subicctdcctccIcdatcdcncgaic.``
A|istotcl cvitdougrcclipccclogicicniicci-auurmatlc-au fcut
' 1 I ksea. (1) El rcspingc oricc nccrcarc dc a rcducc ncgaia l aafirmaic
. | t ndc ,Anu cstcB` nscamnntr-adcvrc ,Acstc non-B`- cai
, 1 1 1 1 1 am putca ocoli ncgaia ,ncgnd nti i apoi afirmnd ccca cc am
35
ARI S T OTEL
l I L' gal . " i ( z) , el nu admi t e j udecat a , i n|i nit` ca spcci c dc udccat
al t uri de cea afi rmat i v i ccancgativ , ,Acs|cnon-B` cstc dinpunctul
s u de vedere o alirmaic cu un prcdicat ciudat i dc un tip lipsit dc
i mpor|an`
Aristotcl mpartc udccilc n privina cantitii astfcl . ( 1 ) judcci
dcsprc un univcrs al , carc snt ( a) univcrsalc . , oricc om cstc alb s au
,b) non-univcrsalc . ,cxistunom alb sau ,unomcstc alb` , 2)judcci
dcsprc individualc . , Socratc cstc alb. ` Cclc trci tipuri nuformcaz o
scdcrc trcptatagcncralitii .judccatanon-univcrsaldcsprcununivcrsal
cstc adcvratchiar dacarcxista, sziccm, uns inguromalb. Judccilc
dcsprcunivcrsalc i judccilcdcsprc individualc scrcfcrlatipuri difcritc
dc cn|iti. `"OoctrinadinAnalitica secund, ncarc univcrsalulcstc dit
ntr-omanicraproapc complctnon-cantitativ,aicicstc acccptattacit.n
plus, scconsidcrcjudccatanu a cxprimaincludcrcasubicctuluinprcdi -
ca|, cimaidcgrabcaractcrizarcasubicctuluidc ctrc prcdicat. Prcdica|ului
nu i scstabilctcniciodatcantitatca, n spccial atuncicndurmcazsus-
|ificc i s punla punctrcgulilc convcrsici, Ari stotclnu sc rcfcr, a a
cumproccdcazlogicaformal, la distribuircasau ncdistribuircaprcdica-
|ului. Punc|ul dc vcdcrc asupra j udccii ca , includcrc ' cs|c pus n
cvidcndoar atuncicnd Aristotclaj ungclasilogism, i ar apoi , cndsc
trcccdc lasilogismladcmonstraic,cstcdinnouabandona|.
mAnalitica prim63 gsimo altfcldcclasificarcajudccilordinpunctul
dcvcdcrccanti|a|iv. Elc sntmpritcnunivcrsalc, panicularc incdctcr-
minatc , judccilcncdctcrminatc sntcclcdctipul,plccrcanu cstc obinc-
faccrc. ` ,Mcdctcrminat parc afidoar o dcscricrcprovizoricajudccilor
carc sntfic univcrsalc, ficparticularc, darcarc nu sntclarcxprimatcca
atarc. Mumai dacambiguitatcacstc climinat, astfcl dcjudcci au, ca
prcmiscalc silogismului , doarvaloarcadcjudccipicularc , iarAnalitica
prim, carcpstrcazpunctuldc vcdcrc silogistic, lctratcazaa. nso
judccat dc forma , plccrca nu cstc o bincfaccrc cstc ntr- adcvr o
propoziictiinificunivcrsaldcfclulccloracccptatcnAnalitica secund,
ncarc complctitudincacantitativasubiccm|ui,dciindispcnsabil,nu cstc
chcstiuncaccntral, iar formularcacorcctnu cstc ,oricc A cstc B , ci
,Acaatarc cstcB.
Sc varcmarcafaptul cnAnalitica prim nu scrccunoatcjudccatasin-
gularca tip scparat. n discuiacu privirc lafigurilcsilogismului ` , judc-
catas ingularnuaparc nici drcptprcmis, nici drcptconcluzic. Motivul
omisiuniijudcciis ingul arc scvdctc ntr-un pasa ncarc Aristotcl,
dupcccvidcniazcclctrcifcluridc cntiti . individualc, summa genera i
clasclccarc includindividualc icarcsntincluscnsumma genera, adaug
c, discuiilc iccrcctrilcsntnmarc partcdcsprc lucruridcaccstultim
tip. nDespre interpretare, n carc scccrcctcazjudccatan s inc, nu sc
rccunoatcudccatasingulcatipscparat , Analitica prim, carcccrcctca
36
Logi ca
I
l I t il I a l l k l l Clla el pri vqt l val oarla l or n ra i onamlnt ul adevrlrat , are n
, , 1 1 . - 1 1 ' 1 a pl u l c raI i onament ul , att cel t i i n ific, ct i cel dialectic, se refer
I I I 1 1 1 . 1 1 ( ' par l l la c l ase i nu la individuale.
\ 1 . 1 1 1 1 1 i dl cal i l atea i de cantitatea j udecilor, Aristotel admite i
I I I ' " L d I I al ea l or. Pornind ca de obicei nu de la distinciile metafizice, ci de la
, , 1 , I ( ' l ' vdesc n folosirea comun a limbajului, el deosebete judecile
\ " I t ' B" , "A trebuie s fie B" i "A poate s fie B" . 67

ns ultimele dou
1 1 1 ' 1 1 1 I '. 1 1 1 1 acceptate imediat ca judeci de ordin secund. Ele snt reduse la
1 " 1 1 1 1 . 1 " hl pt ul c A este B este necesar" i "Faptul c A este B este
1
" , , i l " 1 " i snt corelate cu form( "Faptul c A este B este adevat. "68
I I I 1 \ 1 ' 1 I I I I 1 l<I de posibil snt incluse dou aspecte. Posibiul trebuie s fie ceva
I I ' 1 1 1 1 i l l l plic nici o consecin imposibil; dar el trebuie, de asemenea, s
I I ' , " \, ; 1 al crui contrariu nu este n mod necesar fals.69 El nu este, aadar,
, "1 1 1 1 . 1 1 i Clrea imposibilului : este acel ceva care nu este nici imposibil, nici
", , , " , ; 1 1 , n virtutea acestei ultime caracteristici, "A poate s fie B" este con
" I l t l l l l i i cu "A ar putea s nu fie B. "70 Unele dintre dificultile apte n
1 1 1 I , l I l ' a aristotelic a noiunii de posibil se datoreaz faptului c adeseori
\ 1 1 ' , 1 1 1 1 1" 1 ignor acest al doilea aspect al naturii sale. Deci el declar c att
| 1 1 I 1 ' I ' l' s arul, ct i ( 2) non-necesarul i ( 3) cel capabil-de-existen snt
1
" " o i I I I k, ' ' Dar, dintre cei trei, primul satisface doar una dintre condiiile
1 " 1 1 1 1 1 1 care un lucru este posibil : nu este imposibil. ( 1 ) El nu satisface
, I ' 1 1 l 1 t I l a a doua i, pr urmare, se poate spune c el este posibil doar tr-un
, I l ', l ' cundar. 72 Tot astfel, despre real se poate afirma numai ntr-un sens
I I I l i l I o
p
ri U c este posibil. 73 Cnd trecem la distincia dintre non-necesar i
, ' '
1
' , t l l I l -de-existen, observm c Aristotel nelege prin ultimul acciden-
1 , k ' 1 < l i n lumea ntmplrii i a schimbrii, n care posesia unui atribut de
, 0 I 1 1 ! ' 1 \ I l subiect este uzual, da nu invariabil, iar prin primul, accidentele
1 1 1 1 , l l l' fie nu exist reguli care s se aplice chiar i prii majoritare, fie o
1 ' , 1 1 < ' 1 < I l regul este nclcat prin excepiiJ5 Este foarte greu s spunem cu
, ' , I I l i l ate dac Aristotel s-a gndit n perspectiv la faptul c exist o sfer
0 1 1 ( 1 I l 1 t ingen real n lume. 76 El d uneori de neles c necesitatea
" I I \' ( ' l l l laz domeniul ceresc, ia contingena pe cel sublunar. Dar chiar i n
I t l l l l l ' ; 1 sublunar exist legturi prin necesitate - cele dintre un subiect i
1 " 1 1 1 1 1 , diferenele i proprietile sale. Chiar i n regiunea cereasc exist
, I I l i l l I l gen : o planet care acum se af aici este capabil s fie n alt
1 ' , 1 1 1 ( ' , Totui contingena atribuit corpurilor cereti este doar o capacitate
, k I I l i care, n timp ce lucrrile terestre au n plus capacitatea de schimbare
, , 1 1 1 1 i l at iv, de cretere i micorare, de a lua fiin i de a pieri.
1 >qi Aistotel menionea logica sa aceste distincii metaizice, ele nu
, 1 1 1 1 l u ate n considerare deCt ntr-o mic msur n studiul propriu-zis al
1 I I ' 1 I 1 i l or modale ale judecilor i ale silogismului. El se mulumete s
, 0 1 I \l ' I' ve numai c cele trei tipuri de judecat exist i s descopere inferen
l' n pot fi deduse din ele prin opoziie77, pri conversie78 i prin silogism79
37
ARI STOTEL
Jri st ot c l nu t rateaz judecat a i pot etic i pe cea disjunctiv ca tipuri dis
t inct e ele cca cat egori c.

ntr-adevr, el deosebe te propoziiile simple de


cele complexeH, da prin propoziie complex el nelege cele de tipul "A i
B snt C`, "A este B i C i "A este B, ia Ceste D
"
. Tratarea aristotelic
a ipotezelor va fi studiat mai adecvat n subcapitolul "Silogismul ".
Si l ogi smul
Se poate spune pe dept cuvnt c doctra silogismului i se datoreaz n
ntregime lui Aristotel. Termenul OUAAOyOI0C apare la Platon, dar nu n
sensul aristotelic ; naintea lui nu s-a mai fcut nici o ncercare de a descrie
procesul inferenei. Poate c n acest sens, tentativa cea mai apropiat este
concepia platonician asupra procesului diviziunii logice, pe care Aristotel
l-a numit "silogism slab
"
s l
, dar ea nu este nici mcar o schi prim a pro
cesului inferenial n genere. Dac s-a pune ntrebarea ce anume l-a
ndemnat pe Aristotel s abordeze problema, probabil s-ar putea rspunde
c interesul su esenial era de a indica condiiile cunoaterii tiinifice. La
nceputul Analiticii prime, acesta a fost consider<t drept el, primul pas ctre
el fiind studiul silogismului. Aristotel ar fi argumentat c, indiferent de cele
lalte condiii suplimentare pe care trebuie s le ndeplineasc, cunoaterea
tiiific trebuie s fie sigur cel puin de validitatea fiecrui pas pe cae l
face, lucru asigurat pri respectarea regulilor silogismului. Nu putem spune
c metoda lui Aristotel const n studiul, cu o minuiozitate orict de mare,
a procedurii efective a tiinei ; dac ar fi procedat astfel, dac ar fi cercetat
n aunime char i singura tiin exact cunoscut lui (i nou) , el ar fi
scris n cu totul alt manier. A fi avut mai multe de spus despre metoda
analitic i ar fi trebuit s recunoasc existena inferenelor non-silogistice
nu mai puin convingtoare dect silogismul - cele care fac uz de nele
gerea noastr asupra implicaiilor, nu de tipul relaiei subiect-predicat, ci de
tipul relaiilor precum egalitatea, "n vitutea a . . . " i altele asemtoae ;
cci matematica abund n astfel de inferene relaionale. Definiia silogis
mului dat de Aristotel este destul de general : "este o vorbire
s
2 n cae,
dac ceva a fost dat, altceva dect datul urmeaz cu necesitate din ceea ce a
fost dat.

neleg [ . . . ] prin aceast expresie din urm c nu mai este nevoie


de nici un alt termen din afar pentru a face consecina necesar. '' Dar se
presupune, fr o dovad suficient84 , c asta poate avea loc doar cnd o
relaie subiect-predicat ntre doi termeni este iferat din relaii subiect-pre
dicat dintre ele i un al treilea termen. Ignorarea celorlalte tipuri de inferen
la care ne-am referit mai sus se j ustific - n msura n care ea admite o
justificare - ( 1 ) prin faptul c folosesc relaia subiect-predicat tot att de
bine precum relaia special pe care se bazeaz; relaia subiect-predicat este
forma comun tuturor judecilor i tuturor raionamentelor i, prin urmare,
38
LOg' Oa
" 1 , , , | . | l . . n | u | dc s | 0di 0al | ogi c i i , ,i (2) prt n |Jp| u | c n | t mp ce vari -
1 1 , 1
, ,
o i I ' | | oi si i i cpo| |i ccrce| ate n nt regi me t |cuI iI c l Or ndica|ccom-
1
0 1 , 1 1 1 1 1 ( ' ( ' i ncercarc dc a cnumera| Oa|O vari antele posibile ale inferenei
| . | | | . . | . ,ucazcu siguran.
| | d. i | i | i dcrcmacat c n aceast parte a operei sale, teninologia lui
\ , ' . | | u ic o nuan matematic - axTfc ( "figur") , OuXa1TfC
, , I I | . | | | ( J ` , |O| Osi| pentru "propoziie"), o( "extremitate" , "margine",
| ' |
j n | |u |crmcD) . Nu este neobi nuit faptul c el reprezint fiecare
| 0 0 | . . | | | ogi smuluiprintr-o figur geometric diferit, n care liniile iau
1 ", .

po/. i i tlor, iar punctele -cel al tenenilor. mgeneral, teninologia


, , , ' . | i n prumulal din geometrie, ci din teoria proporiilor. Nu doar
, , ' I I ' ' ' ,
i , "'f"WC i o, dar i xovi fEaov erau teneni tehici teoria
, j J| c spune c Aristotel concepea premisele din diferitele figuri
, " I I ' prcdt cat despre B, B este predicat despre C" (prima figur) , " B
.
,
. | i c u| despre A, B este predicat despre C" (figura a doua) , "A este
1 ' "
j
, I I dcsprcB, C este predicat despre B" (figura a treia) -oarecum prin
, I O d "I ' | . ` cu diferitele proporii (sau, cum ar putea fi numite, progresii),
, 1 \ I I : C", "A-B=B-C" etc.
I I I . i | 1 I | 1 l I i | e privine, teninologia lui Aristotel este confuz, Termenul
, , I I ' , k v | i i c predicatul concluziei este cunoscut, n fiecare figur, drept
" | | i | .. pri m , iar cel care devine subiectul concluziei , drept termen
. | . . i | | ` , cccace se datoreaz modului n care Aristotel fonuleaz prima
| | , | i | . | . ; ulidi :
A este adevrat (sau neadevrat) despre B,
B este adevrat despre C,
deci A este adevrat (sau neadevrat) despre C,
| u | . | . ! este menionat "prim" iar C, "ultim".
I II l | j ur aa doua, ordiea tenenilor este :
B este adevat (sau neadevrat) despre A,
B este neadevrat (sau adevrat) despre C,
deci A este neadevrat despre C.
l | . | | i aici predicatul concluziei (A) este numit termen prim, din pricina
1 " , ,' | | Il' i sal e n prima figur, numit figura perfect.
1 1 1 1 1 | i ou, predicatul concluziei este numit extremul mai mare sau major,
, 0 1 ' 1 0 " | II1 concluziei, extremul mai mic s au minor. Aceast terminologie
.
, I \ l sl ut adecvat numai modului universal afirmativ al primei figuri :
A este adevrat despre toi B,
B este adevrat despre toi C,
deci A este adevrat despre toi C.
\ | . i ! t rebuie s aib cel puin extiderea lui C, i n mod nonal el este
i | | i . l 'l i n s . n alte moduri, nu este necesar s se presupun c predicatul
,
| hi zi ci este mai extins dect subiectul, ci concluzia este considerat
,
, I I
| | | ( cnd este negativ) s au succesul parial (cnd este particular) al
39
ARI STOTEL
ncercri i de a i nclude subiectul n predicat ; de aceea, predicatul mai este
numit extremul mai mae.
Remarcabil este faptul c aici punctul de vedere al lui Aristotel e n mae
msur cantitativ, lucru clar vdit n formulaea principiului primei figuri :
"ori de cte ori trei termeni snt n aa fel raportai unul la altul nct cel din
urm s fie coninut n cel mijlociu luat ca m tot, iar mijlociul s fie ori
coninut n termenul prim, ori exclus din el luat ca un tot, termenii extremi
trebuie s fie raportai ntr-un silogism perfect. "R6 Aici, cei trei termeni snt
evident tratai n extensie. Dar trebuie s ne reamintim c aceasta nu este
teoria aristotelic general a judecii, ci un mod particular de a privi
judecile, pe car
e
Aristotel l-a considerat convenabil pentru cercetarea a
ceea ce se poate infera din ele.

n viziunea lui Aristotel, principiul de mai sus este cel pe care se bazeaz
toate silogismele, deoarece, pentru el, validitatea celorlalte dou figuri nu
este independent de validitatea primeia. Concluziile lor nu se deduc direct
din premise, ci din propoziii care ntr-adev urmeaz imediat din acestea
i care se conformeaz condiiilor primei figuri, adic dictum de omni et
nullo formulat mai sus. Este discutabil dac Aristotel este ndreptit s nu
recunoasc faptul c figurile a doua i a treia snt moduri independente ale
argumentului. Prima figur pare a fi superioar celorlalte, dar nu prin ca
racterul ei diect, ci prin naturalee. Aici, micaea gndirii este n ntregime
ndreptat ntr-o singur direcie -de la termenul minor la cel. major, prin
termenul mediu. mfigura a doua, exist o micare de la fiecare din termenii
extremi ctre termenul mediu i, n atare condiii, nici unul dintre extremi
nu se impune ca subiect al concluziei, lucru adevrat cel puin n cazul n
care ambele premis e snt universale : din "nici un A nu este B" i "toi C
st B", nu se pot prezenta, ca fiind concluzii inevitabile, nici "Nici un A nu
este C" i nici "Nici un C nu este A". 'Sau, pentru a ne exprima altfel , n
aceste dou figuri exist ceva nefiresc, atta vreme ct trebuie s adoptm o
alt atitudine fa de unul dintre termeni i s tratm n concluzie ca pre
dicat ceea ce apae ca subiect n premisa ei sau ca subiect ceea ce apae nti
ca predicat. Particularitate a celei de a patra figuri este c noi combinm
ntre ele aceste dou mici nefireti ale gndirii i, ceea ce este mai ru, c
o facem ntr-un mod att de netemeinic.

n figurile a doua i a treia, trebuie


s ne s chimbm atitudinea fa de unul dintre termeni , pentru a putea
deduce concluzia; n majoritatea modurilor celei de a patra figuriR7 , proce
dm astfel fr a fi necesar, deoarece din aceleai premise rezult din prima
figur o concluzie fireasc.

ntruct Aristotel trateaz premisele n extensie, el nu admite figura a


patra. Dac poziia termenului media ar fi constituit fundamentum divisionis
al figurilor, Aristotel ar fi trebuit s admit i a patra posibilitate, n care
acesta este predicatul premisei majore i subiectul celei minore. Dar, pentru
el , extensia termenului mediu n comparaie cu extremii este fundamentum
40
|Og| Oa
. 1 " / 1 / l l l I i.\' , | n| ai ci nu sn| dcc| | rc| pos b| | | | | . ci poat c fi ma| cx| | nsdcc|
1 1 1 1 1 1 1 ' , 1 II lai |. s | rnsdcc| cellalt, ma cx| nsdcc|amndosau maircstrns
. 1 , | . | . n|. di n|rc c .
\ I l \ t l l t el cranscon|icntdcposibiIitatcainfcrcnclorclasificatcultc-
' 1 ' " , , 1 I I Hdui | cccIci dc apatrafiguri. El admitc impIicitmodurilc!csapo
1
(
l ' . . t | i cnd afirmcdin ,MiciunC nu cstc B" i ,Toi( sau unii)B
1 1 1 1 \ s. poa|c infcra, prin convcrsiaprcmisclor,,LniiA nu sn| C i
" " , , 1 1 1 1 i l e Bramantip, Camcncs i Oimaris cnd arat c din concluziilc
" " , , 1 1 1 1 i i m Barbara, Cclarcnt i OariiaIc primci figuri . ,ToiC snt A,
I I I ' I | | . | C nucstc A, ,Lni i C snt A, putcm obinc, prin convcrsi c,
o | o|c l c concluzii . ,LniiA sntC, ,MiciunAnucstcCi rcspcctiv
1 . . . i snlC. "Tcofrastaconsidcratcaccstc cincimodurisntmoduri
" l d l l l l " l I t are alcprimcifiguri. Ocaici ipnIatratarcalordatdcGalcn
I l I i l l l l ur i alc cclci dc a patra figuri cra doar un pas , dar carc impunca
, , 1 , '
1
' 1 , l l e a unuinoufundamentum divisionis alfiguriIor.
I I I
!
I ) | urcuprimafigur,Aristotclobscrvcdcoscbircadin|rcfigu-
0 0 1 ,
1 . i 1 I de iccIcinvalidccstc o chcstiuncdcintuiicdircct- pcrccpcm
" ' 1 . 1 I 1 1 : I I 1 CU faptulcnanumitccazuriconcluziadccurgcdinprcmisci n
0 1 1 , 1 0 ' . i i | . |IdcmonstrcazvaIiditatcamoduriIorvaIidcdin al|c figuriuncori
1 " I I I \ | . vcrsic, prinreductio ad impossibile, aItcori prin,cxtrapuncrc"
. 1 . , 1 1
1 1 . 1 accstuiultimproccdcu cstcurmtoarca . dac, dccxcmplu, ,Toi S
1 1 1 1 1 0 " . ,1oiS snt R" i dac,lum un S, dcpildM, atunciMvafi att
l ' o I I I R, astfclnct vaficonfirmatconcluzia ,LniiR snt P" ."'Aicinu
" | | . apcI lacxpcricnarcal, ci laimaginaic. Sc parcc aiciproccdcul
' I I | | | i crinuarco vaIoarc dcoscbit"

, astfcIcAristotcIlfolosctc doar
1 " 1 1 1 1 1 1 i confirmavaIidi|atcamodurilorcarcpotfivalidatc prin convcrsic
. .
(
| | . | reductio ad impossibile.
j
I t ' l a siIogismclc purc cl trcccla silogismcIcmodalc, cxaminnd cu o
1 1 1 . 1 1 0 ' . | | c| icconcluzicdcductibilcd combinaiilcprcmiscIorapodicticccu
1
' " . | . | . | capodicticc, aIccclor apodic|icccucclcascrtoricc, alcccIorprobIc-
1
1 1 1 1 1 0 " ClI cclcproblcmaticc, aIccclorproblcmaticccucclcascrtoricci alc

(
. p|ob| cmalicccucclcapodicticc. "'naccastpartcaopcrcisalc, cxist
' " O I I t i i' l ogicformal,astfclnctdoctrinasilogismclormodalcafostmult
I l I l ) d l li cat i rcctificatdcTcofrastcarc aadop|at principiul,concIuzia
1 1 l 1 1 1 l ' ; I /, prcmisaccamai sIab , cu altccuvintc,atuncicndo prcmiscstc
" . I I I V , concluziacstc i cancgativ,iar cnd unadin prcmisccstcparti-
, " l . l I a . i concluzia cstc particular , astfcl, dac una dintrc prcmisc cstc
o " I | l i | i cg o concluzicapodicticnu poa|c fidcdus, iar dacunadintrc
1
' " I I I I SC cstcproblcmatic,doao concluzic problcmatic poatcfidcdus.
S. ohscrvcAristotclnuconsidcr c propoziiaipotc|iccstc un tip
, 1 ' ; 1 1 at dcpropoziic. Lrmcazdc aici cclnudispuncdco tcorica silo-
J ' I ' , l I l l 1 l u i ipotcticncorclaiccucclcatcgoric. Totui cladmitcntr-adcvr
. . " , l l l l l cnte ex hypothesi ", i anumc doudin|rc clc. " ( 1 ) Slum nti
41
ARI STOTEL
del l 1 0l l st ra i a reductio ad impossibile, pe care o analizeaz n dou pi : una
n Ce o concluzie fals este dedus prin silogism, i una n cae propoziia
ce urmeaz a fi demonstrat se demonstreaz ex hypothesi. 95 Ipoteza
menio
n
at aici este cea din cae se deduce concluzia fals (deci, contraa
propoziiei care trebuie demonstrat). Problema lui Aristotel este c
inferena urmtoae : "o propoziie din a cei contrar se deduce silogistic
ceva fals este adevrat" nu este ea nsi silogistic. Deci analiza este
astfel : -Fiind necesar s se aate c, de pild, din " Unii B nu snt A" i
"Toi B snt C" urmeaz c "Unii C nu snt A", (a) presupunem c " Toi C
snt A" ; din aceasta i din "Toi B st C" derivm prin silogism c "Toi B
snt A" (despre cae se tie c este fals) ; (b) prin intermediul presupunerii
c "Toi C snt A" (adic descoperind c ea urmeaz din ceva fals) , tragem
concluzia (ne si logistic ) c "Unii C nu snt A".
(2) Demonstraia obinuit ex hypothesi este i ea mpit n dou pi.
Dac este nevoie s fie derivat o anumit propoziie, o alta, care poate fi
demonstrat mai uor, este "introdus" sau "substituit". Atunci, (a)
propoziia introdus este demonstrat prin silogism; (b) propoziia origina
este stabilit "cu ajutorl unei concesii sau al unei alte ipoteze". 96 Cu alte
cuvinte, faptul c propoziia origina rezult din propoziia introdus fie nu
este nimic altceva dect o chestiune de acord ntre persoaele cae realizeaz
argumentul , fie este dependent de o ipotez ulterioar. Ultima variant
constituie contingena pe cae Aristotel o ae n primul rnd n vedere97, ia,
pentr el , ntotdeauna argumentul ex hypothesi este n primul rnd un agu
ment dialectic, nu unul tiinific. Da acolo unde succesiunea nu este o
simpl chestiune de acord, ci se bazeaz pe o legtur real, agumentul ex
hypothesi poate s capete un caacter conc1usiv pe care l ae ntr-o msur
total doa unul din modurile sale - reductio ad impossibile.
Aristotel era contient de obiecia adus silogismului98 conform ceia
acesta conduce la o petitio principii. Dac se agumenteaz " Toi B snt A,
toi C snt B, deci toi C snt A", se poate obiecta c nu e corect s se afire
"Toi B snt A", dect dac tiu deja c C (cae este unul dintre B) este A i
c nu pot spune " Toi C snt B" dect dac tiu deja c C este A (ceea ce
este o consecin a faptului c el este B) . Aceste obiecii se ntemeiaz pe
presupoziii false. ( I ) Prima se bazeaz pe presupunerea c singura cale de
a ti dac "toi B snt A" este s examinez toate ipostazele lui B.

mpotriva
acestui lucr Aristotel tie c prin abordaea anumitor materii de studiu (de
exemplu, matematica) , se poate afirma cu certitudine un adevr universal
prin consideraea unei singure ipostaze - pentru c adevul general-uni
versal este diferit de cel enumerativ. (2) ea de a doua obiecie se bazeaz
pe presupunerea c pentru a ti c "Toi C snt B" trebuie s tii c C are
toate atributele implicate n existena lui B. Aristotel rspunde n mod
implicit acestei critici cnd deosebete proprietatea de esen. Printre
atributele implicate n mod necesa n faptul de a fi B el distinge un anumit
42
|Og| Oa
. . . . . . . | t l l' a| i i hu| c |uodamcn|a|c, ncccsarc i su|i ci cn|c, pcn|ru a-l scoate n
, . | | . ( a pl B n rapor| cu ori cc a| | | ucru, as |Icl c el consider celelalte
I I I i l o. . . | . . . sarc a|c sa|c ca dcriva|c din ele i demonstrabile prin ele, Pentru
I . , \ . . | ` cs | c B" nu este suficient s tim c el ae atributele eseniale ale
| . . . I I , .oul i diferenele ; nu este necesa nici s tim c ae proprietile
| I I . 1\
1
kL ' i |i ccare premis poate fi cunoscut independent de concluzie ;
' . . | . | | . i | | dou pot fi cunoscute independent de concluzie, Deducerea con-
' 1 . 1 . ' | | . i i p| i c "contemplaea premiselor una alturi de alta", astfel c dac
, 1 , | . . | | fi privite n relaie una cu cealalt, nu vom afla concluzia, fiind
1 ' " t i |
1
' : \ a ungcm s credem c opusa ei este adevat, f a nclca regu-
1 I o | . ad i cici. Avansarea de la premise la concluzii este o micare pur a
. . . | . | | . , ex plicaea a ceea ce era implicit , actualizarea cunoaterii cae era
| ' " 1 " , I t o ial, Astfel, silogismul este diferit de petitio principii prin aceea
1 I I I | | | i i P cc n primul ambele premise implic mpreun concluzia, n cea
| | o. | doa o premis conduce la aceasta, l O
I I l duci a , exempl ul , enti mema , reduci a
1
t t ^ii s|otcl gsim frecvent opoziia dintre silogism (sau dedUcie) i
1 1 1 , 1 1 1 1 j | , ' ' ' '
ca dou moduri fundamental diferite de naintare a gndirii -
|
. | . | | | | dc |a universa la particula, ultimul de la paicular la universal, cel
| . . . | | | l | i nd prima, mai inteligibil prin natur i mai restrictiv, iar cel de-al
| | | , 1 1 . i nd mai " cl ar pentru noi", mai convingtor, mai inteligibil n ter
o | . , IL- scnzaic i de un interes mai genera.
|

:
Este surrinztor, aada, s
, h ,
I
" ' 1 cii efortul lui Aristotel de a demonstra c inducia, asemenea celor
| . | | | | i 0| uri ale argumentului tiinific, dialectic sau retoric, este la baz
i I "l ' | I i ca. '

Caracteristic induciei este faptul c ea " leag unul dintre


, o . | i i i cu termenul median prin intermediul celuilalt extrem". Aristotel
, | | | | i |c astfel :
| | i | i u| , calul i catl (C) au via lung (A).
| | | i | t | | , calul i catrl (C) nu au fiere (B).
1
i (dac B nu este mai extins dect C) toate animalele rar fiere (B) tre-
| . | | . . . | ai b via lung, "
,'" va remaca faptul c ea este "inducia perfect" din logica moder.
' , i 1 I 1 I ', I . nl ll este valid doa dac premisa minor este simplu convertibil.
| i . | , | | | cazul acesta, concluzia nu este mai extins dect premisa. La prima
" " " ' I l' , s-a putea obiecta c nu exist o inferen real de la particular la
I I | . | . . Isai ; da o astfel de critic a fi incorect, Universala "toate animalele
1 ,\ l . c ic` nu este mai lag n extensie dect "omul, calul i catul " (pre-
. . | i od c doar acestea snt animalele fr fiere), ns vom realiza un
. | | | s ical n gdire, i nu doar n exprimae, doa atunci cd vom trece de
| + . . a | a alta ; cci, atunci cnd vom putea spune c toate animalele f
43
ARI STOTEL
fiere au vi a lung, vom fi pe cale de a nelege o legtur raional. De i
inducia perfect nu este inutil, aa cum este uneori calificat, descrierea
complet a ei din acest pasaj ca fiind bazat pe o enumeraie complet I4
este departe de a fi adecvat conceptului de inducie al lui Aristotel aa cum
apare n alte pri. Gsim multe agumente, desemnate ca inductive, n cae
concluzia se bazeaz doar pe unul sau doar pe cteva exemple. l o5 i dac
principiile prime ale tiinelor snt dobndite prin inducieI 06, este firesc ca
propoziiile de o att de larg generalitate s nu se poat baza pe inducia
perfect. Deci se observ c pentru a-i susine ipoteza confor creia toate
argumentele valide snt silogisticeI 07 , Aristotel i permite s descrie aici
inducia n termeni aplicabili doar la cazurile sal e restrnse, n care toate
paticulaele aflate sub un universal snt examinate nainte de a se trage o
concluzie despre universal. Mai trebuie remarcat c particularele nu snt
individuale, ci specii -nu acest om sau acest cal, ci omul i calul. Inducia
este tratat de Aristotel n general (dei nu totdeauna) ca o trecere de la
specii la genuri1 08, ceea ce i ajut s trateze inducia perfect ca idealul pe
cae toate induciile l aproximeaz. Cci (1) n logic i matematic este
posibil operaea unor disjuncii considerate a priori exhaustive ; de exem
plu, triunghiurile snt mpite n echilaterale, isoscele, scalene (inegale).
Un atribut al triunghiului poate fi dedus prin inducie perfect dac se tie
c el apaine unuia din cele trei tipuri de triunghiur. (2) Susind airmaia
ntr-un numr limitat de specii biologice stabilite (aa cum a i fcut ) ,
Aristotel a presupus c poate examina toate speciile de animale f fiere,
dei nu a judecat corect cnd a crezut c este posibil examinarea tuturor
cazurilor acelor specii. Inducia perfect de la specii la genuri presupune o
inducie imperect de la individuale la specii.
Dac examinm argumentele reale expuse i descrise de Aristotel ca
inductive, atunci vom descoperi c ele pornesc de la inducia perfect i
merg p la agumente n cae o regul general este susinut prin referie
doar la un singur caz. Originea natural a induciei pare a fi pentru el
" ndrumarea"1 09 unei persoane de ctre alta, de la cunoaterea particular
"ctre" cea universal. Dac este nevoie de un caz, de cteva, de mai multe
sau de toate depinde de inteligibilitatea fiecrui obiect de studiu n parte.
Cnd spune despre principiile prime ale tiinei c snt nelese prin inducie
sau prin percepieI
1
0, Aristotel nu afirm c ele a fi metode fundamental
diferite de a va principiile prime. Acolo unde fora este uor de sepaat
n gndire de materie - aa cum este n matematic -mintea trece de la
percepia adevrului ntr-un singur caz la nelegerea aplicabilitii sale la
toate cazurile de acelai fel; unde forma este mai greu de desprit de
materie, este necesar o inducie pornind de la mai multe cazuri . Dar, n
ambele situaii, este implicat aceeai activitate "mentaI"
. 1 1 1
Ct privete
aceast activitate, Aristotel nu este ntrtotul de acord cu sine nsui. Uneori
ea este considerat opera unui vou cae, dei se af n sufet, nu provine
44
|Og' Oa

(
. . |

| . s | c ecva i n| rdus n s u|| c| u| ns | arccmbr| onardt ncx| crt or.


'
'
| | . | . | i . . , . a cs | crcprczcn| a| caicumar l | u| | | ma|aza uncicvoIuii
. | . | . . t i t' | as i m pri nmcmoric i cxpcricn' ' ' , iarsimuInsuicstcdcj a
"I I ' , .
'
i . a |i i ndcorcIatcuunivcrsalu|, cuprinzmdcualtc cuvintcuncac-
. | s a| n obt cc|uIsu, fradistingc msunivcrsalu|dcmanifcstiIc
, 1 , . | | v | d0n| c.
'
' '
| | cxami nmtcoriaistotcIicamducicinu|rcbuics nc Ismprca
" " | | i l ' . . . u(aidcAnalitica prim, II, 23, dci cstc singum|locundccacstc
" | , L I i . . . nnunimc. n mod cscniaI,inducianu cpcntruclunproccsdc
, , 1 " . . | . , ci dcncIcgcrcdircct,mcdia|psihologicdc o privirc gcncraI

|
. i /0r i |orparticularc. Oar,nAnalitica prim, in|crcsulpcntmnouasa
| | | | c- silogismuI -I dctcrmmpcAris|otclsconsidcrccmducia
. | | - | | | gtsm i, prinurmc,sotratczcmformaciccamaipuinimpor-
I . . | . ' l ' a n cctrcccrcan rcvistacazuriIorparticu| arc cstc cxhaustiv.
Ni l i | . hu| c insis|atprcamultasupracclorlaltcmodurialcargumcntuIui ,
1 " . A|i |o|cll rcduccI aformasi|ogistic. ' ' `Excmplulicntimcmasnt
| . . . | . .c| oricc corcspunztoarc inducici i rcspcctiv silogismului.
\ 1 6
(
| . j | .cdifcrdc Iainducia(pcrfcct) ,nccnus c pomc|cdcIa|oatc
.
'
| | | ) i pn Ia (2) ap|icarca concluzici gcncralc unui nou parti-
,
(
. I I I lntimcma difcr dc silogism ( sau mai dcgrab dc siIogismul
. . . ( . | | ., dcoarccc forma sacstc suficicnt dc si|ogisti c) prin faptu| c
, " I , | i l . i scfacc ( 1 ) di nprcmiscdoprobabiIcsau (2) dm scmnc- adic
|
| . | | Jt | ccrcacauzclordincfcctc,nu acfcctclordincauzc. ' ' ' Rcducia'"
, 1 0
. . . | . rcsan|dcoarccccarspundcmctodcianaIiticcnmatcmatic, prin
o . . . i | cmatcianullrcccdc |a tcorcmacc trcbuic dcmonstratIaa|ta, a
. 1 " | | | r i onstraiccstc mai simpli carcconduccIadcmonstraiaprimcia,
, J ' 1 l \ . . s | o|c|nu confcrnicio scmnificaicimportancimaj orc a accstci
I I
I
' 1 , , 0 1 1 ' . n a|t partc, cl i-a dat scama cca cstc mctodatipic a dcs-
,
|
- | | | | | matcmaticc. ' "
l ogi ca ti i nei
1 | . | | i i u dc laAnalitica prim IaAnalitica secund cstc o trcccrc dcIa
| 1 1 0 | | | | |ormclorcomunctuturorraionamcntclorlastudiuItrs|urilorcc
,
1
, | | | j raionamcntul tiinific dc ccI dialcctic sau, cum s-ar mai putca
(
. | | , dccc|comun. ConinutulAnaliticii secunde cstcdivizatncincimi
, ( | | | | i ` ' : ( I ) AristotcIdcduccnti, dinna|ura|iinci, condiiiIcpccc
. |' l l I t' s Ic satisfacpropoziiilccarcvorformaprcmi scIcsaIc(!. I -) .
,
'
1 |'. 1 . uJicapoicactcristiciIcdcductibilcIogicaIcdcmonstraicidinca-
. | . | | | l cidcdcmonstraic, adicmsurancarc caprctindc saratcdccc
(

|
| . | ilcaparin subicctclorIor(!. T-34), (3) Aristotclcxamincazapoi
, + | | . | i s|icilc dcmons|raici considcratc ca mijI oc fo|osit n definiia
45
ARI S1 0TEL
propr i ct i i l or ( I l . 1 - 1 0) . (4) nscciuncaurm|oarc, cl|ratcazo varc|atc
dc subicc|cmcniona|c sporadicnscciunilcprcccdcntc (!!. I I - I 8) . (5) n
cclc din urm, cl adaugs|udiuluidcmonstraicio cxplicaicaproccsului
princarc propoziiilcimcdiatc, consti|uindclcnsclcpunctuldcplccarc al
dcmons|raici,dcvincunoscu|c (!I. I ) .
Demonst ra i a
Ari s|otclaratcoriccproccsdcnvarc, fic a altora, fic pp(g inc,
pognoatcrc icnt Lacs|c dcdoutipuri . cunoa|crca
,ccutarc cstc ircaa ,ccnscamncuvntulfolos it . Cuprvirc
lclcucuri, da scnsuIcuvin|c|orcstc Ioartc cl ar, s ingurac[c
carc trcbuiccxplici|cc cluculcs|c as|fcl , accstacstc adcvrat
dccxcmpludcqrc lcg

po|rivi|cciaoriccpoa|cfi cu adcvatafirmat
sau ncga|. Ct privctc altc lucruri (cum ar fi, dc pild, triunghiul ) , cstc
dcstuldactimcxplicitscnsulnumclui , atunci, cstc suficicn|dcJimpcdc
c lucrulcxis|, iaraccastanu|rcbuic afirmat cxplicit. Iarnprivinaaltor
lucruri, |rcbuic stimn modcxplici|attccnscamnnumclc, ct idac
lucrulcxist, dc cxcmplu, cuprivirclaunita|c.
|

Accst pasaj poatc fi pus n lcgtur cu ccl n carc Ari stotcl indic
subicctclc posibilc alc ccrcctrii tiinifi cc. | ' Accstcasnt , cc-ul , , dc
cc-ul , , daclucrulcxist, , cc cs|c lucrul . Exis|cu |otulcinciobicctc
alc cunoatcrii ( I ) ccnscamnunnumc, (2)lucrulcorcspunztorlui,
( J) cccstc lucrulaccsta, (4) cclarc anumi|c propric|i ( 5) dccc arc
ascmcncapropricti. Elc smtnumitcn ordmcanamraln carc ajungcm s
lc cunoatcm. Primul dincclc cincinucstcniciodatunobicc|alccrcctrii,
dc vrcmc cc oricc ccrcctarc pornctc dc la o cunotin dc baz, ori nu
cxistobazprcccdcntlui. Ultimul nu scrvctcniciodatcabarccunos-
cutpcntruccrcctriul|crioarc, dcoarcccnumai cxis|nimiccarc arputca
fi ccrcctatdupaccca. Aadar, cndAristotclcnumcrobicctclcccrcctrii,
doarultimclcpatru sntmcniona|c, iarcndnuicobicctclcprccogniici,
sn| amin|i|c doar primclc pa|ru. n|rcagadcsfurarc a |iincicstc dcci
dup cum urmcaz . canccpc prina- i stabili un subicc| dc ccrcctarc,
cunoscutdup numc. Mumclcfiind simplcsimboluriconvcnionalc, nu cstc
ncccs ar s nc puncmntrcbri n privina scnsului lor , clc trcbuic doar
dcclara|c. Primantrcbarc cstc . ,Ointrc cclccxistcntc cstcccvacarc rs-
pundc la accs| numc 7 Ea|rcbuic sfic prima n|rcbarc, dcoarccc cstc
absurdsntrcbm cccstc un lucru, cc propricti arc sau dc cc arc accstc
propricti , dacnutim c cxist. La fcl , artrcbui s timn|i cc cstc cl,
naintc dcancn|rcbaccpropric|iarc, dcoarcccprincunoatcrcadcfini-
icis alcpu|cm s-idcduccmproprictilc. i, n sHrit,arf absurdsntrc-
bmdc ccarcanumitcproprictidacnua ticlc arc.
46
|Og| Oa
1 1 " l I l ul l stra i a este un si logism t ii nific, adic aceIsi|ogismcarc este n
1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 I 1 I l' Ll l l oatcre i nu opini c Occiprcmisc|cdcmonstraici trcbuic s
I I ' I I ) ; h kvirat e, nsccIcaIcsiIogismuIuipo|fi n gcncraIfaIsc. EIc|rc-
" " ' ' , , 1 I il' ( 2) primc, cuaI|c cuvintc, imcdiatc sau ncdcmonstrabiIc, cci,
, I I ' , 1 , I I l i dcmons|rabiIc, artrcbuidcmonstratci atuncinuarmaifiprin-
, 1
1
" 1 I " I I I I C, EIe |rcbuicsfic(3) mai mtcIigibiIc iprimarcdcctconcIuziiIc
, 1 , , \ I I ' " , di l l el e - nun scnsuIcam dcvcnicon|icnidccIc mai dcvrcmc
' " \ 1 . 1 1 . 1 l I oastr spirituaI, cinscnsuIcatuncicnddcvcnimconticnidc
" 1 1 1 \ l ' ! L' gcm mai IimpcdcadcvruI Ior. EIctrcbuic sfic (4) cauzcaIc con-
, ' , 1 / I I I , | , adic trcbuic sdcscricfaptcIccarc sntcauzcIcfaptcIordccIaratc
I I I , " I I hl /. i e i, n accIai timp, cunoatcrcanoastrasupraIortrcbuic sfic
, 1 1 1 / , 1 . . | i oatcriinoas|rc asupraconcIuzici. '
\ , ' stc punctcdcpIccarc fundamcntaIcaIc tiincisntdctrcifcIuri.EIc
" , h l d ( | ) axiomcIc- propoziiiIc pc carc trcbuic s Ic cunotipcn|ru a
1 " 1 1 . . . | | i oatc ccva. AristotcImcIudc printrc cIc, frafacc vrco distmcic,
|
''|
I l
I I I \ i i lc adcvratcpcn|m oricc Iucru, cumfi IcgiIccon|radiciciiaIc
1 , 1 \ 1 1 1 1 1 1 . xcIus ' `, ipropoziiiIc comuncmaimuItortiinc darcarc nu snt
I I I 1 1 1 1 1 \' gi mc rcstrnscIadomcniulIor, ca dc cxcmpIu . dac dincantiti
, 1 " , 1 < - L' iaucantiticgaIc,rmncanti|icgaIc-carc nuc scns dcct

(
l | al i l a cantiti.Ctprivctctoatc axiomcIc,cIobscrvcficcarc tim
1 k asum nu n forma Ior univcrs aI, cin forma n carc sc apIic I a
"I O i ' " | cc |iinci, iar dcsprc IcgiIc con|radicici i aIc tcruIui cxcIus , cI
, / . i /. ccI cnu snt nmodnormaIincIuscprintrcprcmiscIcdcmon-
1 1 1 1 \ 1 \ ' i ; nu scraioncazdincIc, cinconcordancucIc.
'
1 ' l I l l dele dc plccarc aIc tiinci incIud i (2) ,tczcIc particularc aIc
| . | . | | . | or|mc.EIcscmpn(a) ,ipotczc, adicprcmiscIcccscrcfcr
1 " < ' 1 , . c. uc afum . ,cu|c cstc sau nu cstc i (b) ,dcfmiiiIc, carc afirm
"
1 ' \ 1 ,' cu|arc. tiinaiasumdcfiniiiIctu|urortcrmcniIorci, ns prc-
I I J " i l i e docxistcnaobicctcIorciprimc(dccxcmpIu, aritmc|icapcccaa
I I l I l l : l \ i i , gcomctriapcccaamrimiispaiaIc), dcmonstrndcxistcnaccIor-
1 , 1 1 1 1 ' | . xi st, a adar, trci obicctc aIc |iinci . gcnuI carc scprcsupuncc
, , , ' , I a, axiomcIccomuncprcsupuscdcdcmonstraiciatributcIcdcsprccarc
, kl l l onstreaz, prin intcrmcdiuIaxiomcIor, c snt aIc gcnuIui , cu aItc
, 1 I I' l l l l C, IucruIdcsprc carc dcmonstrm, IucmIpcbazacruiadcmons|rm
. 1 , ' l ' a ccdcmons|rm.
|

:
| cctrci tipuridcpropoziiiprcsupuscdctiintrcbuicdcoscbitc dc
I I J I I I I Hcsprc carcAris|otcInu admitccputcafi prcsupus, ianumc ,pos-
1 1 I 1 . 1 1 l' 1 c", ccsntprczumiicontrc opiniciccIuiccmva(adicnusnt
" I I I \' l' I ' sal rccunoscutc)sau propoziiicarc trcbuicdcmonstra|cn Ioc dcafi
l ' I ... | pusc. EIc trcbuic dcoscbi|cdc toatcprcsupuncriIc ccscrvcscIacIifi-
, I I I , ' 0 1 n privinaconcIuziciaccIui cc studiaz,da croradcvrnucstc
, " 1 1 1 1 de dcmonstraic , dccxcmpIu,prczumiagcomcmIuicIiniadcscnat
, t . - ' arc trcizccidc ccntimc|ri sau ccacstc drcapt.
' '
47
ARI STOTEL
}ccas l [t cxp| i ca i c a prczumi i |or | i inc|orncdc|crmi nit s li fal' l' 11 l o
compara iccu supoziiiIcIuiEucIid. Ocscriindtiina catrcccrc ele l a cva
mai puin|amiIiar, darmai inc|igi|, )vap]apiar,darmaigrcu dc
ncI cs, Ari stotcI cgndcap)od cIa;ja o tiincarcnu scmai afI _n
primuI stadi u, ccIaIccrcctrii, ci s-adczvoI|atmdcauns pcntru aputcafi
dcscristJ-o formdccxcontinu. Singuru|modclalunciastfc|dc
tiincpccmcI

nd

e
_
fcritdcmatcmaticimaiaIcsdc
gcomctric. EucIidapmcagcncraiciimcdiatantcrioc IuiAistotcI , astfcI
cmvrcmca|uiAistotcI cxistadcja|ucrcaElemente de geometrie, pccarc
EucIiddoar a mbogit-o i a rcstructura| -o. Estc dcmn dc rcmarcat c
aproapctoatccxcmpIcIcdcprcsupuncrii dcmonstraiidi nprimacartca
Analiticii secunde sntluatc din matcma|ic. ' "Ocsprccuvntu|,axiom sc
spuncnmodcxpIicitcafostmprumu|atdinmatcmatic. ' 'AxiomcIc |ui
Ari s|otcI corcspundMoiuniIor Comunc aIc |ui EucI i d, iar cxcmp| ul dc
axiomprcfcratdcAristo|cI , ,dacdincantiticgalcsciaucantiticgalc,
rmn cantiti cga|c , cstc una din Moiuni| c Comunc carc sc parc c
aparinccpociiluiEuclid. ' ' ' OcfiniiiIc(opwlol) I uiAris|otcI sntanaIoagc
cu0POl dc |aEucIid, iar !potczclc Iui Aristotc|corcspund, ntr-ooarccarc
msur,Pos|u|atc|or|uiEuc|id, dcoarcccdintrc cc|ccinciPostu| atc,dou
snt dcfaptprcsupuncri dc cxistcn cca a cxi stcnci linici drcptc ia
ccrcu|ui. ' '
Aristotcl afirm ccxist dou grccli carc au unfundamcntcomun.
Primacstcipo|czaconfomcrciacunoatcrcaimplicfic un rcgrcs infinit
dcIaprcmiscIaprcmisc, astfclmctnimicnupoatcfiadmisfafidcmon-
s|rat,ficacccptarcaprcmisclorncdcmonstratc i,nconsccin,nccunoscu|c ,
c ca cstc dcciimposibil. Cca| alt grccalcstcipotcza conform crcia
cunoatcrca cstc posibi| , dar scmicn ccrc - adcvru| sc rcducc |a
implicaiamutualapropoziiiIordcsprccarcnu scticnmodindcpcndcnt
carfiadcvatc. Bazacomunacclordougrcclicstcprcsupuncrcac
dcmons|raiacstc singuraca|cdccunoatcrc, impotrivaaccstordoucrori
Aristotclafirmprincipiulsu conformcruiacxistprcmisccarcnicinu
ncccsitinici nuadmit odcmonstraic. '
''
CndcunoatcmtoatcIucruriIc, timcc|cnupotfialtfcl , i, daccon-
c|uziilcnoastrctrcbuic sfic ncccsc, prcmiscIctrcbuicsficdcascmcnca
ncccsc, cccaccimpIicfaptuIccIcsnt ( I ) adcvatcpcntruficcarccaz
nptc a| subicctului Ior. Oar (2), rcIaiaafimatdcprcmiscntrcsubicct
iprcdicattrcbuicsficorcIaicper se l 34 sau cscniaI. Existpatrutipuri
dcrc| aiiper se. (a) ncazuIprimuIuitip, untcrmcncstc implicatn cscna
altuiaindcfiniias a, dc cxcmplu, liniancscnaindcfiniiatriunghiu-
Iui. Lnprcdicatcarc, n accstscns, cstcper se pcntru subicctulsu, consti-
tuic dcfiniia, gcnul s au difcrcna subicctului. (b) n aI doilca caz, unu|
dintrctcrmcnicstcatribu|uIcc|uiIa|tiI imp|icpcccIIaItndcfiniias a,
dcpiId, ficcarc Iinic cstc ,drcapt s au curb , astfcl c, drcap| s au
48
|Og' Oa
. . nl l hi i " nu
p
ol f defi ni l e fr a face o ret Cri n{l l a l ini e. Unpredi cat cm'c, n
, I \ Ts l s el l S , es t e pe se pcnt ru subiect ul s u const i t uic o proprietate sau o
, , ( ' parare care statucaz propricti aI|crna|ivcaIc subicc|uIui. AtributcIccarc
1 1 1 1 a
p
aqi n subicctu|ui|or nicinmodul (a) i nicinmoduI(b) nu snt dcct
, ' t ' t ' idl' l I te s au ccIc ccnsocsc ' ``accidcntc|c. (c) 1rccnd dcIapropoziiiIc
I l I l ' di cati vc |accIc cxistcniaIc, Aristo|cIadaugIucmriIccarc cxistper se
' o i L' are sc prcdicdcsprcuna|tsubicctdcc|dcsprcc|cnscIc. ,AIb` sau
. . pl imbmc" impIicun subicc|difcrit-ccvaccc aIbsau ccvacc sc pIimb,
dar o substanindividuaInu poa|cfifo|ositnmodadccvat caprcdica|,
l ai ( ) substa univcrsaIpoatcfidoarprcdicatuIunuisubicctcarcnucstc
. | | ccvadcctca,cics|c purisimpIuo spccicsau unmcmbmindividual aI
( ' 1 . ( d) PropoziiiIccarc nu afirmincrcnaunuiatributntr-unsubicct, ci
I t - |uradin|rc o cauzi clcctuI ci sntper se ; ccIccarc afirmo simpI
. | t i u|tancitatcadoucvcnimctcsntaccidcntaIc. Scnsuri|c (c)i (d) snt
de fi nite dcAristo|cIdoarcuscopuIdc aofcrio cxpIicaiccomp|ctascn-
u| ui Iuiper se ; scspunccprcmiscIctiincIorvorfiper se attnscnsuI
| a l , c|inscnsuI(b).
Dar, pcntru afiunivcrsaInscns strict, o propoziictrcbuic (3) sfic
+dcvrat qua ipsum dcsprc subicctuI ci. PrcdicatuI trcbuic s aparin
uoicctuIuinu doarnmod ncccsar, cicstc i nvututcanaturiispccificca
s l l hi cctului, dnum vmutcaunui caractcrgcncral pccc|mpccu altc
ccii. Ccidoar astfcIsubicctuInu va conincnimicircIcvantpcntruprc-
di cat . Trebuie s,dczbrcm liccarcprcsupus subicctdctoatcdifcrcncIc
I rel evate, pmcndajungcmIaaccIsubicctcomcnsurabiIn mod prccis cu
pndicatuI , prcmiscIctiincisntcnunuri carc sc cchivaIcazrcciprocsau
s i nt simpIuconvcrtibiIc- doar astfcIdcpropoziiiau cIcganapccarco
l ' L' rc idcaluI tiinci. ' '
Din accstccondiiipc carc trcbuic s Icndcp|incascprcmisc|c|iinci
decurg ctcvaproprictialcIor.PrimadintrccIccstcccIcvorfipropriisau
s pecifice subicctuIuitimci. mpnmuImd,cIcnutrcbuicsficmpmmutatc
de |ao aIt tiin. Cci, dactcrmcnuI mcdiu cstc un prcdicat univcrsaI
. adic unprcdicatcomcnsurabiI - aIunui gcn, cInupoatcfiunprcdicat
. omcnsurabiIalal|ui gcn. OccipropoziiiIcgcomctnccnu pot fi dcmonstratc
pri n prcmiscaritmcticc , accastas-arputcadoar dacmrimiIcspaialcar li
I l umere. 1crmcnii cxtrcmi i ccimcdiitrcbuic s aparin accIuiai gcn.
I ' remisele unei tiinc potfifoIosi|c n aIttiindoar dac obicctuIdc
| udiualuI|imcicstcincIusn obicctuIdc studiu aIprimcia, aacumobicc-
t dc dcstudiu alcopticiiialctcoriciarmonicismtincIuscmccIcalc gcomc-
t ri ei ircspcctivn ccIc aIcaritmcticii. Oar, dcfapt , opticanu cstc o tiin
di s tinct dcgcomctric, inicitcoriaarmonicidcari|mctic , opticaitcoria
armoniei sntsimpIc apIicaiiaIcgcomctrici ircspcctiv a|caritmctici i . ' '
naldoiIcarnd, i din accIaimotiv, propoziiiIcuncitiincpticuIarc
I l U pot fi dcmons|ratc prinprcmiscgcncraIc. nccrcarcaIui Brysondc a
49
ARI STOTEL
nscric un ccrc o|r-unptrat fcnd uzde principiul . ,lucruri|ccacs nI mai
mari i mai mici dcCt acclca i lucruri snt rcspcctivcgalc` cstc incorcct,
dcoarccc c| cstc un principiu adcvrat attpcntru numcrc, ct i pcntru
mimi spaialc, ncinndscamadcnaturaparticu|araobicctu|uidc studiu
a|gcomctrici . Oc aiciscdcducccprincipiilcprimc, spccificcuncitiinc,
nupotfi dcmonstratc , cci, dacar putcafidovcditcn vrcunfcl , accasta
s-arputcafaccdoarprinprcmiscgcncra|c. \mcazdcaicic, axiomc|c`,
carc sntcomuncmaimultor tiinc, nusntprcmiscalctiinclor, ci mai
dcgrabprincipiin virtutcacrora sc considcrcaccstca sc dcducdin
prcmisc. ' ''
!dca|ul cunoatcrii tiinificccstc apoidcfinitprinopcrarcauncidi s-
tinciimpqi,c`, s au afa_tu|ui, i caluicc

a
dsincicpoatcfi trasat( 1 ) n limncising

tiinc. Avcmcuno-
tinoadc,ci nu dc , dc cc` n primulrnd atuncicndprcmisclc
noastrcnu sntimcdiatc,cincccsitclcnsc|codcmonstraic i, na doilca
rnd, atunci cndinfcrmcauzadin cfcct, cccacc cstcmai intc|igibildin
cccacccstcmai fami|iar. Putcmdcducccoplanc|cstcaproapcdinfaptul
cluminacinulicctc, darprinaccastamvcrsm adcyata{rdinclogic .
causa essendi artrcbui sfic simultan i causa cognoscendi. Acoloundc,ca
iaici, tcrmcnu|mcdiu i ccl maj or sntconvcrtibilc,trcbuicsnlocuim o
infcrcndc lacfcctlacauzcu unadclacauzla clcct , dacoloundcci
nucxist, nuputcmfacc astai prinurmarctrcbuicsnclimitm doar la
cunoatcrcalui,c`.
(2)O tiinpoatccunoatc ,c- ul , i ar a|ta, ,dc cc-ul . Matcmatica
fumizcazraiuni|cpcntrufaptc!cstudiatcdc optic,dctcoriamonici,dc
astronomic i chiarpcntmunclcdintrcfaptclcstudiatcdc tiinclccarcnu-i
snt, subaltcmc, cumarfimcdicina. Occi cincvacarccstc igcomctrui
mcdicvafi capabilscxpliccpcbazcgcomctricc, dc ccrni|ccucularc sc
vindccmaiIncctdcctcclclaltc.
'
'"
Scvaobscracccculnnccrcarcadc aobinccunoatcrcalui,dccc
scdatorcazncciiunciasauaaltciadincclc dourcgulicxpuscmaisus
cuprivuclaprcmisclc tiinci- cclctrcbuicsficimcdiatci ctrcbuic
sficmaiintcligibilcdcctconcluzia. Occi cunoatcrcalui, cnucstc
tiinpropriu-zis , tiinapropriu-ziscstc unsistcmncarctotcccstc
tiut, nafardcprincipiilcnsclc, cstc cunoscutnmodncccsardinprin-
cipiilcprimc.
Oin momcntcc prcmisclctiincitrcbuics ficimcdiatc, dcmonstraia
tiinificpoatcfircprczcntatcaunproccsdc ,mpachctarc' ", adicdc
intcrpolarc atcrmcnuluimcdiu, carccstcncccsar,ntrcdoitcrmcnipccarc
dorims-icorclm ca subicct i prcdicat. Cnd afirm accasta, Ari stotcl
considcrcproccduratiincicstcanalitic, cxpunndo tcorcmcarctrc-
buicdovcditadcvratsau o problcmdcconstruciccarctrcbuicrczol-
vat, cantrcbndcarc snt prcmisclcncccsarc, dcci carc snt condiiilc
50
|Og| Oa
sol u i ei . Darci cons idern I1l <U'C msurctiina estc sintetic, ca poni od
de l a prcmi sc i mcdia| c pc carc lc combinpcntru a a ungc la concl uzi i
I I I cdi at e. Pri ma cs| cnlaptmc|odadcscopcrnii,adouacstcccaacxpuncrii,
| J| ambclc oacunrolnproccduraactualatiinci.
Dinpcrs pcctivaconccpicis alcdcsprcnaturatiinci, Aristotclpoatc
cnuna' ' condiiilcprincarco tiincstc fadcalta, maicxacti antc-
|| Om`. Eacstcastfcldac( 1 ) cunoatcfaptulimotivul, ntimpccccalalt
cunoatc doarfaptul , astfclcstcastronomia, carc sc folosctc dcmatcma-
t i c, iobscrvaia,carccstc antcrioastronomici obscraionalc. O tiin
cs|c astfcl dac(2) studiazn abstracicnsuirilcdintr-unsubstrat,n timp
ce ccalaltcstcconcrct, dcciaritmcticacstc antcrioartcoriciarmonici. O
| iincstc astfcldac( 3) implicmaipuincprcsupoziii , dcciitmctica
cstc antcrioar gcomctrici, dcoarccc unitatca nu arc poziic, n timp cc
punctularc.
ntructpcrccpiacstc doardcsprcfaptcparticulc, canu poatcndcplini
niciodatsarcinadcmonstraici. Oacam fi fostpcluni amfivzutp-
mntul carc ccrancazluminasoarclui, to| nu am fi cunoscutcauzacclipsc-
lor dc lun. Amfivzutlipsatcmporardc lumin, darnu am cunoa tc
cauzagcncralafcnomcnului. n timp cc Aristotclacccntucazastfcl limi-
|clccunoatcrii prin pcrccpic, cstc totodatconticntdcrolulpc ccl
oacpcrccpian cvoluiauncitiinc. ' Cndunuldin simurilipsctc, va
lipsi dc ascmcnca i o tiin, dcoarccc adcvrurilc univcrsalc din cc
dccurg|iinclc sntdobndi|cdinpcrccpiialcsimurilor. i, dci noinu
cunoatcmraiunilclucrurilorprinsimuri , lcnvmdclasim. Oupun
anumitnumrdccxpcricncasupraunuifapt, cxplicaiaunivcrsalncvinc
nmintcprintr-unacta raiumiintuitivc. ' 'Aristotclrccunoatcmmodcvi-
dcnt importana imaginaici tiinificc prin carc , ghicim instantancu
tcrmcnulmcdiu.
'
Sprc sr itulprimcicriaAnaliticii secunde1 45, Aristotclindrcapt
atcniactrc distincia, attdc important pcntru cl, ca i pcntruPlaton,
dintrc cunoatcrc i opinic. El lcdcoscbctcpcntruprimadat, indicnd
difcrcnclc dintrc obicctclc lor. Cunoa| crcacstc dcsprc ncccsar, opinia
dcsprc contingcnt, adicdcsprc adcvlcarc poatcfi fals sau dcsprc falsul
carc poatcfi adcvrat. Aristotclatcnimcni nuscvadcscricpcsinc
drcptcrcznd cA cstc B, cndclcrcdccA nupoatcfial|fcl , cl s punc
atuncictie cA cstc B. Dar scpoatc spunccdoioamcnipot,dinpunct
dcvcdcrc alfaptului, cunoatcircspcctivgndicxactacclcaiprcmisci
potcunoatc igndiacclcai concluziidcduscdinclc. Laaccstca,Aristotcl
rspundcc, n primulrnd,chiardacaccti oamcnicxist,nuscanulcaz
distinciadintrccunoatcrcigndnc. Chiardacobicctclclorsntacclcai,
atitudincamcntalcstcdifcrit , dc cxcmplu, unulvaacccptacprcmisa
dctcrmincscna i dcfiniia subicctului, iar ccllalt vaconsidcra cca
dctcrminpuri simpludoar un fapt cc, di nntmplarc, cstc adcvrat
51
AHI S1 0TEL
dcsprc subicc| . Dar, n al doi | ca rnd, obicctc|ccunoatcrii i a| copi ni ci nu
maisnt acc| cai cucc|ca|copiniciadcvatc s au falsc. Opinii|cfa| scsau
adcvratc sn| , dcsprc acc|a i lucru prin faptul csnt dcsprc acc|ai
subicc|, dar clcsnttotodatdcsprc , |ucruri difcrit cn msuran carc
ascrtcazprcdicatcdifcritcalcaccstuisubicct. Lafcl, cunoatcrcai opinia
potsconducmprcunlajudccatacomulcstcunanima,darunaafm
c , animal cstcdcsprc cscnaomului, iar ccalaltc, anima| cstcun
atributpccarcomullarcdinntmp|arc.
Defi ni i a
nccadc a douacartc, Aristotclpuncprob|cmacons idcrriidcmon-
straicicainstrumcntprincarc scaj ungc| a definiie, 1oa|c cclcpatrumari
tipuridcproblcmc, , c-ul, , dc cc- uI , " dac"- u| , i " care"- u1 '
4
6 au n
vcdcrctcrmcnu|mcdiu. Antrcbadac A este sau daca ; este B nscamna
ntrcba daccxist un tcrmcn mcdiu cxpl ica| i v pcn| ru cxi s | cn a sa s au
pcntru faptuldcafi B , antrcbacal' e A este sau de c(' ; (, .l c I nscamna
ntrcbacarccstcaccsttcrmcnmcdiu.1
4
7 Moiuncadc | crmcn mcdi u cstcmai
uor dc aplicatntrcbrii, dac( s au dc cc)A cs| c B" , C ' it u| m as|fcl clc-
mcntuldincscna|uiA ccfacccaA saibpropr i c| a| ca B, Cc nclcgc
Aristotclprintcrmcnulmcdiucarccxp|icsimplicil"I' |a| ul dc a |i aI|uiA?
Aicinus c puncproblcmaunuitcrmcns ilogi s |ic mcdi u, dcoarecc I I U cxist
doitcrmcnintrc cc cl s s caflc . cxistdoar | crmci t u | A, .. 1crmcnul
mcdiu cstcpuri simplufol osit aici , pri n|r-ocx| cns | c de s. | i s , n locul
noiuniidc,cauzcscnial. Aristotc|vrcas spun.i c i a | | | | i. ha " dac A
cstc " nscamnantrcbadaccxisto cscn[ i n|c l i p | h i |+ , ' al l' i t spundc la
accst numc i ca ntrcba ,care A cs| c nse: l l 1 l n: 1 a . a| | | a s. i dczvlui
accastcscnprintr-odcfiniic. Oar,n ansat i 0l t | | . i , a pl l ' : I I , ' a i n| rcbii
, dc cc, ca i a noiunii dc tcrmcn mcdi u, l a s uhs | a | | ( . " ,. I l ' n| rCtva
ncfircs c. CccaccsusincAristotc|cs|c c or i cc l' : I I I I : I I " : 1 J. | i | i | i c i unui
atributcstccutarcaunuitcrmcnmcducarc s. i I q',,' ai i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d, ' s l I bi ect i
carc satcdcccunclc subicc|c au a| r i hu | u l i. - j 1 1 \' 1 I , ! l ' a I l I l I a cstc
cclipsatdin pricinafaptu|uic|umi nasoar. l t | | l' 1 l ' | p| I I . I ', : 1 : 1 1 1 1 1 1 1'. ii |aca
prinintcrpuncrcapmntului,a|unci dc|i | i i i a c. | i p-. | J. 1 1 1 1 1 , 1 , ' , 1 ,' . . pii vca
luniidclumindatoratmtcrpuncri i pI 1 I nl 1 l 1 1 1 1 " , AJc , I I , 1 1 . 1 <
I
I ' ! 1 1 1 1 1 | . a unui
atribut, singura dcfiniic carc cs | c | t a | 1 1 1 1 1 1 1 de, I I t i ' . l l l l
I
d , 1 l ' \ pl i , ' a i e a
utiliziicuvntului, cstcdc|i ni i a care . x p| | . | | a , a l l l : l l ' i l ' l l ' l l l ; ( , a I I cauza
finalaapariiciatributu|ui . As| | o, cI/'I I / I I / l .I I / e / ! / o i +| | t i I I I I t I I I I 1 , . 1 < 1 , " I I I / nd n
modncccsardinunc|ccauzc ncL' S i 1 :1 dO: 1 I " I I a l l ' , l l l \ I I I l i l l ' l' l ' 1 1 1 : 1 1 a . arc-i
asigurdefiniia,
Oupo disculc di a| cc| i c el' 1 I 1I I 1 : l I l' : 1 ,. a : l I a l , ' I . 1 1 1 1 1
1
' " 1 1 ' 1 1 1 Jo . Ji pri n
silogism, prindiv zi unc, pri n dci | i . i a 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ' , ; \ 1 1 , 1 1 1
1
, " ' , " 1 " 1 " 1 1 "1 I I l a sau
52
Logi ca
1 '1 i n ori ce al t mij l ocl 'I K ce este l i n l ucru, Ari stot el t rcce l 9 l aoexp| icaiopozi-
I l v : a rel a i ei di nt re demonstra i e i dcliniic. Oacvrcm sa ungcm lao
dl ri ni i e cu a ut orul uncidcmons|raii, trcbuic s plccmdc lao cunoatcrc
a.| i al a na|uriidc]|n|cnJum-ului, adicdclao dcfiniicnominalal ui ,
l ' I l I n arfi dcfiniiacclipscicapicrdcrcdclumin. Acum ncntrcbm dac
. | s|untcrmcnmcdiuprincarc sartm clunasufcro astfcldcpicr-
( I cre. Pu|cmgsi|crmcnulmcdiu . ,incapabildcalsaumbr,dcinucxist
u . mi c ntrc lun i noi , adic, putcm dcducc privarca lunii dc lumin
Hi n|r-un simptomalci. Astanuncvaconducc lao dcfiniic adcvra| a
ecl ipsei. Oar putcm gsi
|crmcnul mcdiu carc cxp
rim c(uza cclipsci ,
putcmconstrui silogismulurmtor . , Oricclucrucarc arc un altcorp
intcr-
pus ntrccli surs a
dclumincs|cpriva|dclumin. Luna arc un altcorp
, pmntul)ccsc
intcrpunc ntrc caisursa sadclu
min. Occi . luna cstc
privatdclumin. !accastdcmonstraicacxis|cncicclipsci, ncarc
pornim dc lacxistcnacauzclors alc, |rcbuicrcconstruitdoarpcntruada
o dcfiniic acclipsciprinrcfcrirc lacauzclcsalc- , cclipsacstcprivarca
luniidc luminda|oratintcrpuncriipmntuluintrc ca i soarc`. Occi,
dat fiind o dcfiniic nominal a unui a|ribut s au cvcnimcn|per genus
el subjeclum, putcmavans apnl ao dcfiniicadcvra|a saper genus el
subjeclum el causam. Mutrcbuics dcmonstrm dcfiniia, ci trcbuics o
obincmcuajutoruldcmonstraici.
Ooar atributclci cvcnimcntclcpotfiastfcldcf
initc. Pcdcalt
partc,
obicc|clcprimarcalcuncitiinc,cadccxcmpluuni
tatcadinaritmctic,nu
aualtccauzc
dcct pccl cnsclc, as|fcl cdoar o
dcfiniicnominalcstc
posibiln cazullor , catrcbuicpur i simpluasuma
tsau fcutcunoscut
ntr-un
modcarcvafidcscrismaijos. '
`"Existdcci
trcitipuridcdcfiniii .
( I ) dcfiniiancdcmons|rabilaunuitcrmcnprimar, (2) dcmons|raiaadc-
vats au cauzalaunuiatribu|sau cvcnimcntcarc comprimconinu|ul
unuisilogismntr-o singurpropoziici(3) dcniianominalaunuiatri-
butsau cvcmcnt, cc corcspundcconcluziciunuisilogismfarprcmisc. ' `
'
Sc poatc obscrva c accstc |rci tipuri snt lcgatc unul dc altul , cum snt
lcgilcnaturii ,lcgilcdcrivatc ilcgilccmpuiccalcluiMill.
Aris|otcl
con|inu' `prina|acficcarcdin
cclcpatrucauzc- for-
mal, matcrial, cficicntsau final- poa|cfuncionacatcrmcnmcdiu
princarc scdovcdctccxistcnatcrmcnuluiacruicauzcstc. Edcmndc
rcmarcatfaptulc, naccstpasaj (poa|ccclmaitimpuriuncarccstc amin-
tit) , cauzamatcrialaparcn|r-onfiarcdifcritdcccapccc cao c
ndcobtclaAristotcl. Eacstcdcscriscafiind,condiiilcdincarcrczult
c un lucru dat cs|c , iar accstca sc idcntific cu prcmisclc ncccs arc
dcmonstrrii concluzici. n locus c/assicus pcn|ru cclc patru cauzc,
,ipotczclc(sau prcmisclc)concluzici sntprczcn|atccacxcmpludccauz
ma|crial' `' , alturidcal|ccxcmplcmaisimplc- bronzul sta|uii , litcrclc
cuprinscntr-o silabc|c. Es|ccaicumnAnalitica secund am avcadc-a
53
ARI STOTEL
|acc cuo conccpicmai limi|a|di ncarcnoiuncadccauzmater i al de
mai|rziu afostobinu|ul|criorprin|r-oanalogicn|rcrclaiaprcmisclor
cuconcluziai ccaama|criciculucrurilcforma|c. Capitolulparcorcali-
zarc timpuric a gndirii luiAri s |otcl, dcoarccc clncdczvluic confuzi i
considcrabilc.
Oupcc antcriorailus |ratcum sc trcccdc la o dcfiniicnoncauzalla
unacauzal,Aristo|clcontinu' `prinaluanconsidcrarcfclulncarccstc
s|abilitprimadintrcclc. O infima species |rcbuicdcfinitprin cnumcrarca
uncimulimi dca|ribu|ccscnialc ci, carc sccxtindficcarcnpartcdincolo
dc spccii, dar carc laolaltsntcocxtcnsivccuca. Pnaici , Aris |o|clnu
adoptmc|odaplatonicianadcfiniiciprindiviziunc , mctodasacs|cpuri
s implu cca a cons |ruirii a|ributclor unul ctc unul pn cc aj ungcm la o
mulimccocx|cnsivcu lucrul dc dcfini|. Oar, cndAris to|clia n consi-
dcrarcmai a|cn|mc|odaobincriidcfiniiilor' `` , cladmitc cdiviziuncaarc
o anumi|valoarc

Es|cadcvratc ca nu ara|nimic, dar( I ) ncasigurc


|rs turilc vor fi luatc n ordinca corcc|. Putcm mpri animalclc n
domcs |icc i slbaticc, darnupu|cmdivizalucrurilcdomcs |iccn animalc
ial|ccva,dcoarcccanimalclc snts ingurclclucruricarc (s|ric|vorbind) pot
fidomcsticitc. Prinurmarc, dacncfolosimdcmc|odadiviziunii, va|rcbui
scvitm adadcfiniiaomuluintr-oordinciraionalcumarfi . ,domcs-
tici|, animal,bipcd , vompunctrs |urilcs alcnordincacorcc|- , ani-
mal,domcstic, bipcd. (2)n plus , diviziuncaconfcriunaltavantaj . nc
spunccnddcfiniiaunciinfima species da|dcnoics|ccomplc|.Oacprin
dcfiniic trcccm dc la gcn la difcrcna cc nu i cs|c proxim, am putca
dcscopcricgcnulcantrcgnucs|c cpuizatdcaccastdifcrcnidccoor-
donatclcci , nu oricc animal cstcfic cu aripilcntrcgi, fic cu aripilcdcspi-
catc. Oacincmscamanpcrmancndc problcma divizii gcnului, vom
rcui s nuomitcmniciunadintrcdifcrcnclcintcrmcdiarc dc carc avcm
ncvoic pcntru dcfinirca spccici. Cclc trci lucruri dcmnc dc rcinu| sn| .
( I ) s lum drcp| caractcristici alc spccici doar atribu|clc carc aparin
cscnci ci , (2) s lc lum n ordincacorcct, mcrgnd n|o|dcaunadc la
dctcrminabl ladctcrmina| , (3) slumtoate caractcristicilcncccsarcpcn|ru
adclimitadefiniendum-ul dc oricc altccva.
Oupccacnunat as|fcl aspcctclcprincarcdcfiniiascpoa|cfolosidc
dcmonstraic, Aris totclcontinu' `prin a spuncdc cc altccva anumc arc
ncvoic dcfiniiaunui gcn. Estcncvoic, dupcc gcnul afostdivizatn infma
species alc salc i accstcaau fostdcfnitc, scutm clcmcntclccomuncn
dcfiniiilc lor, climmmdcairclcvantcpcntru gcn toatc clcmcntclcnccomunc
tuturorspcciiIor.Ascmcncadiviziunii,accstproccsnu|rcbuic sscproduc
per sa/tum; |rcbuic sfimgata strcccmlaficcarcctapdclagcnulaHa|
imcdiatdcasupraspcciciacrcidcfiniic|ocmaiam s|abilit-o isajungcm
lagcnul suprcmdcfinibildoar dup ccamproccdat printr- o gcncralizarc
gradual. Trcbuic sIimgatasdcscopcrimuncoricspcciilcdcsprccarc
54
LOg' Oa
1 1 ( ' ( 1 \ ' ; 1 1 1 1 ci apar i n unui anumi t gen scdovedesc a f i de fapt al e unor genuri
d i l l ' l I l l' , av nd un anumi t nume doar datori t unci ambi gui t i, S prc-
" 1 1 1 1 1 I I 1 l' l I l c vrem s defi ni m orgoliul. OrgoliulluiAlcibiadc,AhilciAiax
I ", l l ' I l I l' apaci t at ea dc a lacc lainsul|ci , cclalluiLysandm i Socra|ccstc
1 I 1 l 1 1 f l' l l' n\ a I"a dcsom1. Tcrmcnulnuarc un singurmclcs inicio smgur
t kl i l l i i e,
I ) qi semni ficaia da|dcAis|otclproccsuluidiviziuniicombinatcial
I ' l ' l l l' l' a l i zrii carc cs|c ntr- adcvr mctoda adcvrat dc a ajungc la
l kl i l l i \ i i noncauzalc corcctc- nu cstc nto|dcaunauor dc nclcs , cl l
t l l ' ,cri e cu succcsnaccs| capi|ol.
l _ a nccputul Analiticii secunde Aris totcl i nsi st asupra fap|ului c,
dcoarece ti ina |indcctrcpropoziii ,univcrs alc, adic, intcrschimba-
hi l e " ' )7 , n cc subicc|ul i prcdica|ul snt cocx|cnsivc, prcmisclc salctrc-
hui e s fie, de ascmcnca, intcrschimbabilc. El scn|rcabacumdactrcbuic
. auzclc icfcctclc sficncapa|cocxtcnsivc. mtr-onoufomularc,ntrc-
harea cs|c . ,poa|cfi dcdus cxis tcnacauzcidin ccaacfcctului, aacum
l' ca acfcctuluipoatcfiinfcra|dinccaacauzci ' `' , sau (naltccuvin|c) ,
" pot cxis|amai mul|c cauzc pcn|ru un s ingur cfcct?
'
`" Rspunsul lui
Ari stotel cs|c cnclcsul au|cn|ic al cauzci implic fap|ul c prczcna
eauzei poatcfidcdusdinccaacfcctului.Faptulcuncfcctcstc prczcntn
absena cauzcis alcprcsupusca|doar c prcsupusas acauznu cs|c cca
adevrat, Oricc problcm tiinificcs|c o problcm univcrsal, o pro-
bl em alcrcisubicctialcrciprcdica|sn|cocx|cnsivc , dacn|rcbm
"de cc subicctulC arc atribu|ulA, vrcm s spuncm ctocmai C (nu i al|
l ucm) cs|c cclcc arc a|ributulA. Ficsilogismul .
Toi B sn|A,
ToiC sn|B,
Occi . ToiC sntA.
AiciB cstcunatributcscnial alluiC i cauzaproprictiiA. Oaccon-
cluziacs|csimpluconvcni bil,cs|cuordcobscrva|cto|as|fcl|rcbuics
fi e iprcmisclc, idccicauzaB cs|c cocxtcnsivcucfcctulA.
Scvaobscracaccas|doc|mcs|c adcvra|dac,aacum susinc i
Aris|otcl,casccnunprinrcfcrirc laidcalul|iinci. Cci|iina|mdcctrc
propoziii,in|crs chimbabilc, ncpu|ndu-scmulumidoarcu o mulimcde
cauze, O, pnaici , Ari s|otcl nu a inu|contdcdihcul|ilcpccc lc
n|mpin|iinadc-alungulcvoluicis alc. Eapoa|c s spccificccx|rcmdc
rar oricc subicc| cruia i aparinc un anumi| atribu| , ca dcscopcr c
a|ribu|ul apcn accs | subicc| s au n al|ul , dnu poa|c |i n cae altc
subicctcmai apc i cuat|mai puin carc cs|c gcnul cclc cuprindc pc
| oa|c. A|unci, catrcbuicspunntrcbarca . ,dcccacest subiect C arca|ri-
butulA , as|fcl, sscmulumcascdoarcuunB cocxtcnsivnucutoiA, ci
doarcu ,A dinC. !accs|ava fi adcscori ccvadifcritdcacclacarc con-
stituic cauzalui ,A dinO . Atunci, prczcnaluiB nu poate fidcdus n
55
AR I STOTEL
toate cauri|cdi nprczcna| ui A, iarAl ' a avcamaimu||dcosingurcauz.
Pos ibi|i|a|ca cunoa |cri i cauzc|or ncrcciprocc a|c unui cfcc|nain|c dc
cunoa|crcacauzcircciprocccs|cc| arcxprima|dcAris|o|c|.
'

Cunoaterea pr i nci pi i l or pr i me al e ti i nei


mmarc par|c,Analitica secund |ra|cadcmonstraia, ccacarcprcsupunc
cunoa|crcaprimclorprcmi sccarcnu sn| cunoscu|cn sinc prindcmon-
s|raic. LasHr i|u|crii ' ' , Aris |o|clabordcazprob|cmamodu|uincarc
accs|casn|cunoscu|c. Carc cs|cfacul|a|caprmcarc lccunoa|cm, cunoa-
|crcacs|cdobndi|sau cs|c |a|cn|nnoidclanccputu|vicii 7Es|cgrcudc
prcsupusccunoa|crcaprcmisc|or,carc|rcbuicsficccamaisigurdin|rc
|oa|c, scafln noi dc|anccpu|, fr s|im, cs|c |afc| dcgrcudcvzu|
cumarpu|cafi primi|,dacnucs|cprczcn|dc|anccpu|, dcoarccc(sprc
dcoscbncdccunoa|crcadcmonstra|iv)caar|rcbuispoa|fi obinu|I
a avca|a bazo cunoa|crc prccxis|cn|. Pcn|ru a cvi|aaccs|cdoudifi-
cul|i,|rcbuicsprcs upuncmcscpornc|cdc|ao facu||a|cmodcs|din
carc scpoa|c dczvol|acunoatcrca. Aris|o|clconsidcrco as|fc|dcfacul-
|a|ccs|cpcrccpia,pu|inadc adcoscbi, nnscu|n oriccanimal . Primul
s |adiuncvo|uiadclas imlacunoa|crc cs|c mcmoria, , urmalsatdc
pcrccpicdupconsumarcamomcn|u|uipcrccpici. Irm|oru|s|adiucstc
,cxpcricna s au claborarca, pc bazaamintirilorrcpcta|c dcsprc acclai
|ucru, aunciconccpii,fixarcaunuiunivcrsal.nschimb, accas|acs|c origi-
nca ar|ci , n msuran carc in|crcsul cstc ndrcptat c|rc dcvcnirc, i a
|imci, nmsurancarcin|crcsulvizcafima.Trcccrcadclapicularla
univcrsa|cs|cascmcncarcgrupriiunciarma|cmp|ia|c prin aczarcan
poziicdc drcpi asoldailorunu|dup al|ul, pncc n|rcaga|ruprcvinc la
s|arcadcdiscip|in.Trcccrcacs|cposibildcoarcccns i pcrccpiaposcd
c|cmcn|ulunivcrsmului , cadcvra|cpcrccpcmunlucmpicular,dccca
ccpcrccpcmnclsn||rs|urilcpccarc lcarcncomuncual|clucruri. Oc
laprimulc|cmcntalunivcrsalu|ui|rcccm, frntrcrupcrc,prinsfcrcdincc
nccmmnal|cdcunivcrsali|a|c, pnccajungcmlaunivcrsalc|c suprcmc,
,ncanalizabilclc. Trcccrcadclapar|iculc|aunivcrsalclcincrcn|c |orcstc
considcra|inducic , nisc spunccnc|cgcrcaunivcrsalclorcc vordcvcni
primclcprcmiscalc|iinci|rcbuicsfic opcrauncifacu||imainal|cdcc|
|iina-canupoa|cfidcc|raiuncam|uitiv.
Accas|splcndidcxpucaicacvoluicincn|rcruptcdclasim|araiunc
arc un aspcctncc|ar (pcn|ru anumaimcnionai a||c|c) . Maiprcci s, carc
sn|,obicc|c|cprimc cunoscu|cprinraiuncintuitiv?Marcapc alim-
baj ului sc rcfcrlanc|cgcrcaconccp|c|or, as|fclc lucmrilc primc |rcbuic
sficobicc|clcsuprcmc, ncana|izabilc, alcconccpiilor, al|fcl spus , ca|c-
goriiIc. Oarcunoa|crcaca|cgoriilornucs|cunpunc|dcplccarc suficicn|
56
|Og' Oa
pcn| ru o gnd| rc dcmons|ra|iv. lrincipiIcprimca|ctiinc|orsntaxiomc|c,
dc|n| | | c i , ipo|czc| csauprcsupuncrilccxistcnciobicctclorprimarcalc
||| | n c| . ' Eposibi|caAristotcl sfi admisdistinciachiaraici. Oupcc a
dcscr| s asccnsiuncadclaparticularclc scnsibilclaconccptclcunivcrsalc,cl
spunc c ,cstcdccicvidcntc |rcbuic scunoatcmprimclcprincipiicu au-
| oruI nducici.Ccin accs|chipncdczvluicgcncralul. ' 'Adicscparcc
dnco|odcprogrcsuldclapcrccpiapai!icularclorlaconccpiaunivcrsalclor,
acccptun avans dcla udcciparticu| arc, cumarfi ,accstlucm nupoatc
avcaculoridifcritcn acccaipartcasa, lacclc univcrsalc, cum arfilcgca
contradiciciialtcprincipiiprimcalctiinclor. '
Topicele
Topicele sc potdiscutai mai succint. Ouptoatcaparcnclc, |ucrarcasc
mpartcn doupri . ( 1 ) CrilcI!-V!!. 2, tratatul originar, o colccicdc
,anol sau |ocuricomuncalcargumcn|ului, mprumutatcnmarcmsurdin
Acadcmic' ` , aparcnt, accastscciuncafostscris nain|cadcscopcririi
silogismu|ui . ' (2) Crilc 1, V!!. J -5i V!!!, o introduccrc io conc|uzic
scriscdupdcscopcrircasilogismului, dnaintcdc scricrcaAnaliticelor.
Respingerile sofstice smtprobabilmaitrziidcctTopicele, darmaitimpurii
dcctAnaliticele.
ScopulTopicelor cstc,dca gsi omctod,princarc sputcmargumcnta
dcsprcoriccproblcmpropus, porninddclapropoziiiprobabilc, i prin
carc sputcm cvita scdcmn contradicic' , adic, sputcm susinccu
succcs ficcarc dinprilcimplicatcntoatcdiscuiilcdialccticc- partca
,ccluicarcntrcab(principa|u|intcrlocutorcarc-ipuncntrcbriadvcr-
sarului i dcduccdinoriccrspunsprimctc) sau a ,ccluicarcrspundc.
Cualtc cuvintc, intcnianoastrcstc sstudicmsilogismuldialcctic.E| cstc
distinctdc ccl tiinificprinfaptul cprcmisclcsalcnusn|adcvratc i
mcdiatc, cidoarprobabilc,adicaacumapardrcptprobabilctuturor,sau
ma oritii,sau nclcpilor.Pcdc altptc, c| cstc distinctdc simplulsi|o-
gismcontcstabilprmfapmlcraioncazcorcct,pominddclaprcmiscrcal-
mcn|c probabi|c,ntimpcccc|laltpomctc cu raionamcntuldclaprcmisc
carc doar par probabilc, sau raoncaz incorcct .
'
' Oialcctica nu c o
va|oarc absolutprccumtiina,darnu cstc nicio ocupaicfrdcva| oarc
prccum argumcntarcafcutdoardcdragulargumcntrii. Studiulciarc trci
u|ilizriprincipa|c- ( I ) nvcdcrcauncigimnastici mcntalc. (2) nvcdcrca
capaci|iidcadiscutancon|radictoriu cu pcrsoanclcpccarc lcntlnim,
Jacnc-am fami|iizatcuopiniilcmajoritii i cu cccacc dccurgcdin clc,
amputcadczba|ccuocniipominddclapropriilclorprcmisc. (J)Atrcia
u|ilizarc cstcn folosultiinc|or,ndouscnsuri . (a)Oacsntcmcapabili
s argumcntmproblcmcattpro, cticontra artrcbuisrccunoatcmmai
57
ARISTOTEL
bine adcvru| i fa| su| cnd|cn||nim, iar (b), dinmomcn|ccnicichiar
principii|cprimc alc |iinclor nu po|fi dcmons|ra|c |iinific, clcpo|fi
aborda|c cc| mai binc prin s|udiu| opinii|or comunc, aa cum pcrmi|c
dia|cc|ica. '

" Adcvra|u| s |udiu a| dia|cc|icii din Topice cs|c rca|iza| cu


prccdcrcdinpcrspcc|ivaprimc|ordoupunc|cdcvcdcrc' " , Aris|o|c|nu
facc mai nimic pcn|ru a arta cum nc poatc au|a dialcc|ica n studiul
|iinc|or. Afirmaiaconformcrciaprimc|cprincipiia|c|iincisn||ra|a|c
pc ca|ca dia|cc|iciinucs|cnicicripusn|cgturcucca|a|tafimaic c
c|csn||ra|a|cprininducic , dar|rcbuic sncamin|im cinduciacs|c unu|
din cclc dou moduri dc gumcn|arc proprii dia|cc|icii ' ' (ccl mai bun
cxcmp|u al s|abi|iriiprincipiilorprimcprindialcc|iccs|c gumcn|u| din
Metafizica Ipcn|ru|cgcacon|radiciciia|cru|uicxclus).
Aris|o|clnccpcpri na | uanconsidcrarcdivcrsi|atcarc|aiilordin|rc
s ubicc| i prcdica|cxprimabi|cn prcmisc|cdincc dccurgargumcn|clc
s aunprob|cmc|caduscn discuic. Prcdica|u|oricrcipropozi| ics|csau
nu cs|c convcr|ibil cu subicc|ul. Oaccstcconvcr|ibil , fi e dcscriccs cna
subicc|ului,caznccclcs|cdefiniia sa,ficnu, iatunceste oproprietate,
Oacnucs|cconvcr|ibil, fic cs|cun c|cmcn|al dcfini i ci , caz ncarccs|c
genul subicc|u|ui' , ficnucs|c, ia|uncicl cs|cun accid(I l f, 1 7 .1 Aceasta cs|c
c|asificcaprcdicabi|clorda|dcAis|o|clpccc Porfi r a cOl 1i pl ica|-of
ros| soco|ind cspeciile sn| a| cinc|ca predi cah i l . Pozi i a s peciilor n
cxplicaiada|dcAis|o|c|nu cs| c(cuo excep i e, n ea/, ul j udeci lor carc
dcscmncaa|ribu|c|caccidental e) s i mi l ar cel ei a prldi l' ahi l cl or , ci celei a
subicc|u|ui, dcoccc|ra|arca ari s t ot el i c sc const i t u i e di n j udeci asupra
spcciilor,pccarclcare ntot deauna n Vl' dl' ll' ,
,
i 1 \ l I aS l l pra i ndi v i dualelor.
n|r-oanum|pri vi n, nsui Ari sl ol l' l i a I I H,di l i , ' al I l l ai t rzi u doctrina
prcdicabi|clor. n pasaj u l de fa\ ii , di s t i l l l ' \ i a di l l l l l' ) ', " 1 1 i d i feren cs|c
cs|ompa|. Ca i genu l , di feren a est e l ' ol l ,\ i dl" l al i, I l l a i l al / ', i i dl " l' t cea acci
di feren es t e, Doct r i na l a ( ' a I l' se l an' a l l l / i l " \e / ', a ."' I " , i n Al l alitica
secl/lukiI 74 : ea afi rl l l i (' ii o de fl l i \ i e SI' l i l l ' l '
I
l l i l i adl l l l i l l l ' a al l i hl l t el or dintre
care fi ecare es t e n par l l' I l l a i l i l l / '
,
dl ' l ' I I 1 < ' I I I H' 1 1 I 1 i I I < - I l < - l l l I l t , dar care sn|
mpreun cOL' x1l n s i v i I l I i , 1 '( ' dl' a i i a pi l i 1 < ' , I I I A l d, III : / " " I " , l i s l ot d afi
c fi ecare d i kl l' I I \ :i ,' l l I l nl i l l a ; 1 I I l l ' hl l l , i i I I < ' o d l l < - l l ' I I I ;\ il d l l l ' l l' l l l ei prccc-
dente i d li 1 1 i l l l a d i "' I I ' l l l a al I I I ' l u l 1 ' , ;1 I I < ' 1 I , , ' \ 1 < ' I I , I I' i I < ' I 1 J j| | | : t | /|tu-ul.
Analitica ,\'(' CI I I / t ii/ I I I, d,' I I I I l I "I I l ' ; I I ,I 1 ' : 1 < " 1
', 1 ' I I l l l r l ' pl : l 1 ; \ 1 1 1 ' o I , ' ,' ast :i Hoc|rin.
Fi ecare prll l l i s il , i 1 1 1 , , ' ; 1 1 1 '
I
l I ohl " I I I :I 1 1 I 1 \' l ' \ I " 1 1 1 1 1 1
1
', i l i i a
l
l l l i di l l t re prcdi-
cab| |c , Cli al t e l' UV i l l l l' , ) I H , hl t ' l l l l ' I < - 1 a l l ' ) 101 I I adl l ' , , ' I I I d", 1 1 1 1 1' s nt de tipul
urtor : "est e " al l i l l l al ( , l I
l
l 1 , ' I I I l I l l ' , "I I , . . d " d< ' l l l l l l l l l < l l l l l l l l i l , aI I ni l " " , cs|c
an|ma| gel l u l ' l I l l 1 l 1 l 1 i S ; 1 I 1 1 1 1 1 " " , l i l l 1 1 1 1 1 , , 1 . , 1 1 1
1
, ' p" 1 I I I " 1 < "
1
1 i l l " nl reab |c
poate pune cel ui care ri l s
l
l l l l H h I a\ l l l l l l l l di i ',0 1 1 0 1 " 1 ' 1 1 1 1 ' 0 1 1 1 I
I
, ' , i l
I
I I I ' l I l 1 se ) snt dc
accla| fel . Al t uri de prohl ,' l I l l ' k I 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 " ' + 1 1 ' ) ' , 1 1 < ' ' , I I il I d, ' ) I I l' I h,' ahi l c snt
grupa|c i al t el e, I ll a i P"l i l l l ' ( ) I l' l al , ' , I I < " I I ' I I t ' , 1 1 1 1 1 '0 1 1 1 ) ' 1 1 1 I I I V I I I I 1 1 1 1 poa|c
consti| u| ni ci odat de l ' i l l i \ i a 1 1 1 1 1 1 1 n i l 1 1 1 \' 1 1 1 1 , t i . . .. 1 I I 1 " 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 ' ) l l n' l I l l l |ru-
mosu|est e adecvare, , " ,' S l l' l e l t- v l l l l l a 1 " ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ""' " 1 ' 1 . 1 1 ' 1 1 1 1 1 \ 1 1 ' 1 I del l t i tatea
|Og| Oa
| i t | | i i cricnuinscamnc un cuvin| poa|c|i |o|osi|pcn|rudc|inircacc|ui|a|| ,
ns di |crcnanumcricara|c c| nu poa|cfi lo|osi|astfcl. ' '

naccs|fcl,
| oatcprob|cmc|cpo||i rcdusclaunulsau al|u|din|rcprcdicabi|c, as|fclc
prcdicabi|c|cformcazcadrulncccsartra|riicomplc|caproblcmclori a
| ocuri|orcomuncpcmiscndiscuia|or. Car|caa!!-aiaI!!-atratcaz pro-
b|cmclc accidcntului, Cartcaa!V-aiaV-apccclcalcgcnuluiircspcctiv
alcpropric|ii, iarCtcaa V!-aiaV!!-apccclcalcdcfiniici.
Trci dintrc principalii tcrmcni ai tchniciidialcc|icc sn| . ,prcmis a,
, problcma i ,tcza . O prcmisdialccticcs|c , , 0 chcstiunc (n mod
s|ric|, dcsigur,unrspuns), carc aparcprobabilfic tu|uror,ficmaj oritii,
|icnclcpiIor. Muoriccchcstiunccarcpoa|cfiadusnmodadccvatn
discuicnfaaunuiintcrlocu|orpoatcfiridicatIaranguIdcproblcmn
discuic. O problcmtrcbuic sfico chcs|iunccarc strnctcunin|crcs fic
prac|ic, fic unul|corc|ic, iarasupraci lic nu cxis|o opinicrspndi|, fic
cxis|o difcrcndcopinic ntrc mulimc i nclcpi, sau n mulimc, sau
prin|rcnclcpi. n plus , nu ficcarc problcmcs|c o tcz, o tczcs|c , , 0
opinicparadoxalaunorfilozofi cclcbri sau o conccpiccarc, dcipoa|c
nu cs|c susinu|dc nimcni, poatc fij ustificatprin argumcnt . Aristo|cl
adaugcuunbun-simccicstc caractcristiccnutoatc problcmclc inu
toatctczcIcmcri|sfic discutatc, cidoaracclcacarcpotfinfiatcdccci
carc au ncvoicdc gumcnt, nudcpcdcapssau dclipsauncipcrccpii
' ' ,
nu trcbuic s discutm dac trcbuic s- i cinstim pc zci i s-i iubim pc
prmi,nicidaczpadacstcaIb'"
Mudispuncmnicidc spaiuaici i nicinuavcmintcnias-lumrim pc
Aistotclmclaboratacxplicaica'01Ol, ascunztorilcdincarcraioncntul
dialcctictrcbuics-iscoa|laIuminargumcntclc. Oiscuiaaparincunui
moddcgndircapus , clrcprczintunuldintrcultimclccforturialc acclci
mici aspuituluigrcccscctrc o culturunivcrsaIcarcmccarcsdiscutc
oriccfcldc subicctfra-istudiaprincipiiIcprimcpropriiIui, cunoscutdc
noisubnumclcdcmicarcasost.CccaccldistingcpcAistotcldcsoti,
cclpuinaacum smtcidcscriia|tdccl, ctidcPlaton, cs|c cscopulsu
cstc dc a-iajutapc ccicarc-Iaudiau i pc cci carc-l citcau, nu s ctigc
foloasc sau gloric printr-o fals aparcn dc nclcpciunc, ci s discutc
chcstiuni ntr-o manicr pcct sc poatc dc intcligcnt cndnu sc dcin
cunotinc spccialc. Elnsuiaindicatnso calcmaibun, ccaatiinci ,
chiarAnaliticele salcaufcut ca Topicele sdcvindcpitc.
Respingerie sofistice
Respingerile sofistice snt o ancx in|crcsant a Topicelor. Exprcsia' '"
nscamnlitcral ,confruntrisofisticc, sofistulfiindconsidcratnprincipal
spiritulncgativcarc-ipropuncs-lncurccpcomulcinstitprmrcspmgcrca
apcntaopiniilormpitcdc accsta.Oarmctodclcrcspingcriisofisticc
59
AR I STOTEL
S|| CCC pccarcsolis|ul lcva|olosipcntma-idovcdi| afcldcbincpropriilc
|czc, dSIlC cRespingerile sofistice sntunstudiualcroriingcncral. Clasi-
|icarcaaristotclicacrorilor,ccacarcstlabaatuturorcclorlaltcclasifici
alccrorilor, sunastfcl . cxistdoutipuriprincipalc, cclccarcdcpinddc
limbaj icclcarcnudcpinddccl. Erorilcin dictione (mlimbaj)snt
' ' '.
( 1 ) Echivocaia' ', adicambiguitatcantr-unsingurcuvnt ,
(2) Amfibolia,adicambiguitatcan structurauncipropoziii (ilustrat
uorn limbagrcac,undcordincacuvintclornu cstc untcmci sigurpcntm
adccidccarc cuvntcstcsubicct i carc obicct) ,
( J) Compoziiadatoratalturrii incorcctca cuvintclor. Ln om cstc
capabil s mcarg, cndstj os , dar nu rczultdc aici c cstc capabil s
mcargcndstjos.
(4) Oiviziunca,datoratscpariiincorcctcacuvintclor. Cincicstcdoi i
trci , darnurczultdcaiciccincicstc doiicstc trci.
( 5) Acccntuarca, adicintcrprctarcaincorcctadiscurs ul ui scrisprin
acccntuarcagrcitaunuicuvnt(dccxcmplu, cuunacccn| circumHcxn
loculunuiaascuit).
() Forma cxprcsici,adicinfcrcna incorcctdin forma grmd|lcal, dc
cxcmpl u, a prcsupunc c cxprcsia , sufcrind dc o boal 0S | C o aciunc
dcoarcccarc acccaiformHcxioncai , lovindsau ,cons|ruind.
Erorilcextra dictionem (n afaralimbajului)snt .
( 1 ) Accidcntul(accidens) cstc prcsupuncrcac OdC CCVu CS|0 adcvat
pcntruunlucru cstc adcvat ipcntm accidcntclc S 3C S3U l ' ic(, I ' l'J"Sa. Oac
Coriscoscst caltccvadcct Socratc i ar Socratc cs |c 0H Ol I I , d| UHCI nu sc
dcduccccl , Coriscos, cstcaltccvadcctom.
(2) A dicto secundum quid ad dictum simpliciter (CO0U0Gu|u UNUl tcrmcn
rclativcu unulabsolut). Oac ccvaccnucxistcs|c OD| CC| U U0Cl OQlHII, nu
rczultdc aicicacclccvacxistpur i simplu. H Q| US , GuCl U0 UCI0 arc
calitiopuscn difcritcprialc s al c, nu cs |c CO|CL| S | g u' G | C| I I ambclc
calitialc s alcnmodabsolut.
(J) Ignoratio elenchi (ignorarcarcsping0l l | ) Gu| O| u | | |u | u | U | C nu sc
rcalizcazcccaccimplicrcspingcrca , uIIlD0| U GCS | t' t' u| t` Sl J| ` J|t cnu
apmcsubicctuluitrcbuicsficcxac| GC uCC u| | t ' U u| | | |u| 0 GCSjl0 carc
s-aartat capmc subicctului, nu0H u| ll U| LU ut' || | | | u l l t Suu CV0HIU3
cuunnumcambiguu , trcbuicdovcd|| C 0U ju| [ | | lt' | | || t' t' | u | U| I0 ucclai
aspcct,rclaic,fcli timpncarcs-aSQUS cii hju|[ | | | t' , | u| | t ' S j| | l jt' |` Cu |rcbuic
sficdcduscuncccsitatcOIH QICH| S C| Gu| t` . Ni l G| | \t ' G | | | | t | Gt | CS|0 att
dublu ct i non-dublu dac 3l| H cii t' | t' S | t' G0 ||l | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gu| nu cstc
dublulluitrci.
(4) Petitio principii (aluaG|C[| GOVt' G | | n' l" a I l " | | t '
[
\ | | | t ' GOvtG| | ) dOIC
(a)adovcdio propoziicdSUHHGU | tut ' | At' t ' u , | j| t i jt i / | [ | t ' , SuU ( b)ao
dovcdidinprcmiscC00 3l f |lCU| | GOvtG| | t ' 1 ' 1 1 a l ' I I 1 1 1 1 1 1 1 ' I , t u | l (I I \ | lUcia
paralclclorcuaju|orul 0|Cl | I I C| OGt' ea n'
[
i | t' S | | | | | | t ' 1 I 1 \ l i 1 t t i n| H| t' [ | u para-
60
|Og| Oa
| c| cl or . Var| an| c| c |orma| c a| c unci petitia principii rca| c, c| i a| c cc| ci
apurcn|c snt cxplica|cdcAristotcl na|tpar|c.
1 83
( 5) Fallacia consequentis (croarcaconsccvcnci), adicconvcrsiasimpl
a propoziicicarcnuartrcbuiconvcnit.Accastacstcilustratprininfcrcn-
clcgrci tcdin pcrccpic (ca atuncicnd o substangalbcncarc cstcdc
lapt ficrccstc luatdrcptmicrc-ntmctmicrcacstcgalbcn)iprinutili-
zarcagrcitadovcziiprin scmnc.
(6) Non causa pro causa (aluadrcptcauzcccaccnucstccauz),n carc
falsitatcacvidcnta unci concluziicstcinvocatpcntm arcspingco propo-
ziiccarcnucstcdcfaptunadinprcmisclcdincarcs-adcdus concluzia. Oc
cxcmplu, , dacsuHctuliviaa sntacclailucm, atunci,dcoarcccnatcrca
cstccontradistrugcrii, contrara unci anumitc distrugcrivafio anumit
natcrc , dar moartca cstc o di strugcrc i contrara vicii , dcci viaacstc
natcrc. Oaraccastacstcimposibil , dcci suflctuliviaanusntidcnticc.
Propoziiapc carctrcbuias o rcspingcmnu afostfol ositc aprcmi si
dccinucstccombtutprinobincrcaunuirczultatfals .
(T)Fallacia plurium interrogationum ut unius (unircamaimultorntrcbi
n una) , adi c, snttoatc accstclucruribunc sau nu snt bunc ? , cnddc
fapt unclcsnt bunc iaraltclcnu.
Ooctrinaaristotclicacrorilornu arc acccaivaloarcpcstctot. Lnclc
crori sntsimplcj ocuridccuvintcpccarcnulc-aracccptanicicclmainaiv
om. Altclc, dci maincltoarc, sntcxtrcmdc artificialc. Oarnprivina
unorcrori- cchivocaia,accidcntul, a dicto secundum quid ad dictum sim
pliciter, ignoratio elenchi, petitio principi i , consccvcna, non causa pro
causa Ari stotcl a indicat cclc mai importantc dintrc toatc crorilc, nu
numaipc cclc adoptatc doar pcntru nclcaaltora, ci i pc cclc c c i
n alchiar pcvorbitori' ' , tratarca sainccontdcmultcdintrccclcmai
subtilc pcricolc l acarc cstccxpus raiunca , i aici , c ai n ntrcagas a
logic,Aristotclcstcundcschiztordcdrumuri .
' '`
Clasificarcanu cstc nicidccumpcrfcct.Aistotclnsuiobscrcanu-
mitcargumcntcfalscpotfi catalogatccaapinndmaimultdcctuncisin-
gurccroriluatcmconsidcrarc
'
'ictoatccrorilcpotfi tratatccavitcmc
luiignoratio elenchi. 1 87 nstcorcticicniidcmaitziuauconsidcratccstc
ncccsarsurmczccmcasa, acoloundcs-aumdcptatdcca,aurcuitdodc
pumcori sndrcptclucrurilc.mmultccazuri, scnsulistotclicafostgrcit
intcrprctat , inaltccazurisfatulsu afostcomplctignoratprinaplicarca
ncpnatatcrmcnilorluilacutotul altctipundccroarc.
Note
Met. 1 025b25.
' 2 Sau "poetice" (7otTnK) , conform traducerii lui t. Bezdechi din Metafzica ; provine
de l a verbul 7otEO, "a face", "a produce", "a executa" (n. t. ) .
3 Ib. 1 026a1 8.
61
ARI STOTEL
4 Dqi vorbqte o dat despre , , t i i n\ a anal iti c (Rhet. 1 359b l O) .
5 P. A. 639a4 ; Met. J 005b3, 1 006a6 ; E. N. 1 094b23.
6 Conform lui Alexandru din Afrodisia (200 d. Cr. ).
7 n secolul al VI-lea.
8 An. Pl'. 47a4 ; An. Post. 9 1 b l 3 etc.
9 Cat. l a I 6.
J O 1 b25.
I l

n sensul de "nrurire", "aciune asupra subiectului" (n. t. ) .


1 2 Tap. l 03b23.
1 3 An. Post. 83b 1 5. C[ cu Phys. 225b5 -9, 226a23-25.
1 4 Cat. 6b6- 1 1 , 8al 7 -28. Astfel, tiina este un 7p6< T, dar tiinele particulae nu snt,
IIa23-32 ; O'm< este un 7p6< T, dar 'o EO'val nu este, 6b I l .
1 5 De /nt. 2, 3 i Poet. 20, a crei autenti citate st sub semnul ntrebri i , adaug
conjuncia i articolul.
1 6 De exemplu, cantitatea i calitatea includ anumite nume i unele adj ective, 4b23,
9a29.
17 De exemplu, de ctre A. Gercke n Arch. f d. Gesch. d. Phil. IV. pp. 424-441 .
1 8 25 1 . urm. , n special 254d.
19 1 85dJ O.
20 Aceast perspecti v apare clar exprimat n l ucrarea l ui O. Apelt Beitrge zur
Geschichte der Griechischen Philosophie.
21 Sau "sens ", engL meaning (n. t. ) .
22 Cat. 2al l .
2 3 I a29, 23. Cred c distincia explicit dintre calitile, cantitile etc. individuale i
calitile, catitile etc. generae, ae cror instane snt cele individuale, nu apae n
nici un alt loc n opera aristotelic. Nici Aristotel , nici flozofi a de mai trziu nu au
fcut di stincia dintre universal i particula, cu excepia categoriei substanei . ns
praf. Stout a susinut (n Proc. of the Brit. Acad. , voL X) recent o di stincie simila.
, , 0 trstur ce caracterzeaz un l ucru concret s au indi vi dual este la fel de
parti cul ar ca lucrul sau individul caracterizat. Ct privete dou bile de bi l i ard,
fecare i are ratunj imea sa particula separat i distinct de cealalt, aa precum
bilele de biliard snt sepaate ele nsele. "
24 Capitolele 5-9. Capitolele 1 0- 1 5 snt ndeobte considerate apocrife.
25 Si mpl a nelegere este numit V61Ot<, de exemplu n De An. III, 6. Expresi a ei n
limbaj este qct<, De /nt. , 1 6b27, 1 7 a l 7 i Met. J 05 1 b25. Uneori ns, qOt< este
fol osi t ca echivalent pentru afirmaie, i ar alteori acoper sensul de afirmaie i
negaie.
26 Met. J 05 I b24.
27 Met. 1 027b27 ; De /nt. 1 6aJ O.
28 Met. 1 05 1 b24, 1 052al ; De An. 430b28.
29 De blt. 1 6b27, 1 7a1 7.
30 Met. 1 027b27, 105 1 b1 7.
3 1 De An. 429b1 4, 430b30, 43 1 b1 3 ; Met. 1 025b3 1 , 1 035a6.
32 1 045a36.
33 An. Post. 75b32, 94a2, 1 2.
34 1 6a7.
35 Ih. 9-1 4.
36 430a27.
37 430b3.
38 CL Phys. 1 84a2 1 -b I 4.
62
|Og| Oa
I
I
I MeI. I 05 I b.l , e. cu I O l l b27.
| ' | 1 (>a I 7, 1 7a 1 0, 1 9b 1 0 ; eL Pl aton, Soph. 26 I c . urm.
| | 1 (,,1 1 9 . urm.
| .' 1 6h6-8 , 1 9-2 1 .
I l 1 6a30-33, b I 2- 1 5 .
JI 1 %1 4- 1 9.
| 5 20a3 - 1 5.
I h Pe care logicienii au numit-o mai trziu "propoziia celui de-al treilea adiacent".
-1 7 1 9b I 9-20, a3, 2 I b26-33.
II X 2 I a24-33.
tl 9 Ceea ce bine subliniaz Case n Enclyclopaedia Britannica, I I , I I . , p. 5 1 2.
50 De Int. 1 7a8 . ur. ; An. Post. 86b33 -36 ; Met. 1 008aI 6- 1 8 .
5 1 Met. 1 01 7a3 1 -35.
52 E. N. 1 1 39a2 1 . ur.
53 An. Post. 86b37 -39.
54 An. Post. 1. 1 5.
55 Met. 996b I 4- 1 6.
56 Bradley, Princi
p
les of Logic 1 , III.
57 De Int. 1 9b24-35, 20a23-26 ; An. Pl'. 25b22 . ur. , 5 1 b3 1 -35, 52a24-26.
58 De Inr. 7.
59 De Inr. 1 7a38 ; An. Pl'. 43a25 -32.
60 An. Pl'. 25aI 4-26.
61 A subiectului n predicat. (n. t. ) .
62 De exemplu n propoziiile : U1O 10 A dvat, EV OAQ 1q A Evat .
63 24aI 7 -22.
64 26a28-33.
65 An. Pr. , 1. 4-22.
66 43a25 -43.
67 De Inr. 2 1 a34-37 ; ef. An. Pl'. 25al . ur. 29b29-32.
68 De Int. 21 b26-33 ; 22a8 -1 3.
69 An. Pl'. 32a I 8 -20 ; Met. 1 01 9b28 -30.
70 De exemplu, De Int. 21 b35 -37.
71 An. Pl'. 25a37-39.
72 32a20.
73 Met. 1 01 9b32 ; De Int. 23a6- 1 8.
74 mprej urri ", engl. cases (I t. ).
75 An. Pl'. 25a7-bI 8, 32b4- 1 8 ; De Im. 1 9a7-22.
76 Cf. pp. 77 -8 1 , 82 . ur. , 1 58, 1 93.
77 De Int. 1 2.
78 De Int. 1 3 .
79 An. Pl'. 1 . 8-22.
80 De Im. 1 7a20-22.
8 1 An. Pl. 46a33.
82 "Argument" n traducerea lui D. Ross , _di scurs n traducerea lui A. J. Jenkinson
(n. t. ) .
83 An. Pl'. 24b I 8 -22 ; cf. Ta
p
. 1 00a25 -27.
84 An. Pl'. 1. 23.
85 Desigur, doar o anaogie foarte general.
86 An. Pl'. 25b32-35.
87 Bramantip, Camenes, Dimars.
63
AR I STOTEL
XX AI I . Pr. 2<a I <-26.
X9 53a3 - 1 2.
90 EK9Ecte.
9 1 An. Pr. 28a22-26.
92 n geometrie, EK9EOle, sau expunerea situaiilor particulare, est e foarte important.
93 An. Pr. 1 . 8 -22.
94 An. Pr. 40b25 . urm. , 41 a22-b l .
95 4 I a23-37, 50a29-32.
96 41 a37 -b l .
97 50aI 6- 1 9.
98 Sextus Empiricus, Schie Pyrrhoniene, II, 1 95 . urm. Cf. J. St. Miii, System of Logic,
Cartea a II-a, cap. 3, 2.
99 An. Pr. 67aI 2-b l l ; An. Post. 7 I a24-b8, 86a22-29.
1 00 An. Pr. 65al O-25.
1 0 1 Despre inducia la Aristotel , cf. M. Consbruch n Arch. f Gesch. d. Phi l . , V,
302-321 ; P. Leuckfeld, ib. , VIII. p. 33-45 ; G. E. Underhill n Class. Rev. XXVIII,
pp. 33-35.
1 02 An. Pr. 68b35 ; An. Post. 72b29 ; Tap. 1 05aI 6, 1 57aI 8.
1 03 An. Pr. I I , 23.
1 04 68b23, 27, 69a 1 6 ; cf. An. Post. 92a37.
1 05 De exemplu, Tap. 1 05aI 3 - 1 6 ; 1 1 3b l 7 . urm. , 29-36 ; Met . 1 025a9 - 1 1 ,
1 048a35-b4.
1 06 An. Post. 1 00b3 ; E. N. 1 1 39b29-3 1 .
1 07 An. Pr. 68b9- 1 3 .
1 08 De exemplu, Tap. 1 05 a I 3 - 1 6, dar trecerea de l a i ndi vi duale n Tap. 1 03b3 -6,
1 05b25 -29 ; 1 5 6a4-7 ; Rhet. 1 398a32 . urm.
1 09 E1YtV, Elu'c9m snt folosite de Platon cu sensul de "citarea martori lor" sau a
exemplelor, de pild n Cratylos 420d2, Republica 364c6 ; tot astfel , n P. A.
673a 1 5 , Met. 995a8. Dar, l a Aristotel, obiectul verbului este mai adesea persoana
care este "condus" -An. Post. 7 1 a2 1 , 24, 8 1 b5 ; Met. 989a33 ; cf. Platon, Omul
politic, 278a5 i fol osi rea termenului Elayryoe="seductor" (" ademenitor" , "cel
care aduce la sine", 1 t. ) . De aici se pare c deriv utilizarea lui ElU'tV fr obiect
(complement) = "a face o induci e", Tap. 1 56a4, 1 57a2 1 , 34; i, la rndul ei , de aici
deriv expresia 'o Ka9oAou ElU'tV, ib. 1 08 b1 0. ElayC este folosit de ali autori
(de ex. Democrit, 1 9. 322) n sensul de " a conduce ctre" (aparent fr a avea
sensul de "a invoca") ; la Platon exi st Elavayr"lcu un sens similar n Republica
532c5.
1 1 0 E. N. I 098a3 ; cf. An. Post. 78a34.
I I I An. Post. 88aI 2- 1 7, 1 00b3 - 1 5.
1 1 2 G. A. 736b28.
1 1 3 An. Post. 11. 1 9 ; Met. A, 1.
1 1 4 An. Post. 87b28, 1 00a1 7.
1 1 5 An. Pr. 11, 24-27.
1 16 An. Post. 7 l a9- 1 1 ; Rhet. 1 356b2-5.
1 1 7 An. Pr. 69aI 6- 1 9.
I l S An. Post. 11, 27 ; Rhet. 1 357a32.
1 1 9 avayr"l, An. Pr. 11. 25 . Se pare c ea este pn l a urm aceeai cu s i logismul ex
hypothesi, dei Aristotel nu le coreleaz prea cl ar. EI consi der alayr"l de 'o
aouv!ov ca un fel special de argument ex hypothesi.
1 20 E. N. 1 I 1 2b20-24. Cf. infra p. 1 99.
64
. ' I l I l pi i qi rca i apaqi ll l ui Zabardl a.
l ) AI I . Post. 1 , 1 .
2 . 1 /". 1 1 . 1 .
n 11i . 7 I b9-72a7 .
LOg' Oa
. 5 "A nu poate fi att B, ct i non- B", "A trebuie s fe fie B, fie non- B".
26 72a I 6- 1 8 , 76a3 8 -b2, 77a l O- 1 2, 22-25.
27 72a I 4- 1 6, 1 8 -24, 76a32-36, b3-22.
2X 76b23 -34, 39-77a3.
29 Vezi capitolele 7, 9, 1 0, 1 2, 27 ; cf. 7 1 a3, 79a 1 8 .
_( Met. 1 005 a20.
3 1 Heath, HistO/y of Greek Mathematics, voI. 1 . , p. 376.
32 Ib. 374.
33 An. Post. 1. 3.
1 34 Per se * de la sine (n. t. ) .
1 35 Cele concomitente cu accidentele, engl . c{ncomitants ( n. t. ) .
1 36 IA, 5.
1 37 1 . 7. cf. p. 73.
1 38 1 . 9, I I , 77al O- 1 2, 22 . ur.
1 39 An. Post. 1. 1 3 .
1 40 Cu sensul de "prindere", "reducere" (engl.
p
acking) (n. t. ). Vezi 79a30, 84b35.
1 41 An. Post. 1. 27.
1 42 Cf. cu De caelo, 293a25 -30, 30a5 -1 7 ; De Gen. et COlT. 3 1 6a5- 1 0.
1 43 An. Post. 1. 3 1 .
1 44 1. 34.
1 45 1 . 33.
1 46 11. 1 .
1 47 II. 2.
1 48 11. 3-7.
1 49 II. 8.
1 50 II. 9; cf. infra p. 52.
1 5 1 I I . 1 0 ; cf. 75b3 1 .
1 52 11. 1 1 .
1 53 Phys. 1 95a1 8.
1 54 An. Post. 11. 1 3.
1 55 96b1 5 -97b6.
1 56 97b7.
1 5 7 n original , reciprocating (n. t. ).
1 5 8 II. 1 6.
1 59 II. 1 7.
1 60 98b25 -3 1 , 99a30-b8.
1 6 1 11. 1 9, cf. Met. A, 1 .
1 62 1. 1 0.
1 63 1 00b3.
1 64 Cf. cu Met. 98 1 a7, unde Aristotel atribuie lui EJ1Etpiu forarea unor judeci cum
ar fi "c lui Callias , Socrate etc. , cnd au suferit de cutare boal, le-a priit cutare
leac. "
1 65 E. Hambruch a tratat bine aceast chestiune n Logische Regeln d. Plat. Schule i n der
Arist. To
p
ik (Berlin, 1 904).
1 66 Maier n Syll. des Ar. II. 2. 78, n. 3, dovedete foarte bine aceasta.
1 67 1 00a1 8 .
65
| hH lh 27 -b25 .
1 69 1 . 2.
1 70 De exemplu, cf. cu 1 05 a9.
1 7 1 Top. L2.
Pm l CLLL
1 72 Sau o diferen, pe care Astotel o include aici sub gen.
1 73 IA, 8.
1 74 96a24-b 1 4; Cf. supra p. 52.
1 75 Z. 1 2.
1 76 96b30-32, 97a28-b6.
1 77 Top. l . 5.
1 78 Vezi explicai a l ui M. Floran n Topica (Organon, voI. IV), p. 24, n. 78 (n. t. ) .
1 79 I. I I .
1 80 LOltOtKOl fVXOl (n. t. ) .
1 8 1 Cap. 4.
1 82 n traducerea lui M. Fl ori an, " omonimi a". Vezi Soph. El. (Organon, voI . I V) ,
1 65 b25.
1 83 An. ?r. 11. 1 6 ; Top. VIII. 1 3 .
1 84 1 67b35.
1 85 Conform afirmaiei sale c n tratarea dialecticii (spre deosebire de cea a retoricii,
de exempl u) el a trebuit s reconstrui as c tiina din temelii : Soph. El. 1 83
b 1 6- 1 84 b3.
1 86 1 67a35 , 1 82bl O.
1 87 Cap VI.
Capitol ul I I I .
FI LOZOF NTUR I I
Oupcumamvzut, nclasificarca aristo|clictiinclcscmpartmai
ntin tcoc(cc,cclccarcaspnaacunoatcrcdcdragulcunoatcriiprac-
ticc, care-u-a ubiiv- cunoaste-ncalit-ate d ind iuc!uzior al
con mtci' , iproduc|ivc,car;ndrcagtcuc cunoastcrcgcn_

_los
n rcalizarcaunuilucru utilsau frumos. tiinclctc cticc sc submpartn
,, co ogtc (sau mctafizic) , fizic i matcmattca. izica arc ca obicct
_run c cucxtstcnadistinct,darcc nu sntncschimbtoarc (dccxcm-
plu, ,corpuncnaturalc carc aunclc o sursdcmi ccidcrcpaus ) ,
matcmatica, pccclcncschimbtoarc, dcarc nuau ocxistcndistmct(dc
pild, numcrclc ifigurilc spaialccarc au do o cxistcnadjcctival, ca
subs|anc calificativc) , tcologia, lucrurilccarcau o cxistcndistinct i
totodatsntncschimbtoc(dccxcmplu, substclccccxistmdcpcn-
dcntdcoricclcgturi cumatcria) , caidatorcazdcnumircafaptului c
ntrcaccstcsubstcpurc, ccasuprcmcs|c Oumnczcu. ,Fizica, as|fcl
dcfinit, cstcprczcntatdcAristo|clntr-unlung irdclucrri. Fap|ulc
accstcaaufostgnditcuntarcstcmdicatlamccputullucrriiMeteorologica ;
Aristotclsusmc cs-arfi ocupatpnatuncicu( I ) primclccauzcalcnamrii
(adicclcmcntclcconstitucntcdcsprccarc a arta|nFizica 1 . , !!. c snt
implicatcn toatc schimbrilc) icumi carcanaturalngcncral(Fizica
!!!. -V!!!. ) , (2) cuordincai micarcastclclor(De caelo 1., !) , numuli
na|uraclcmcntclorcoqoraIc itransformarcalorunuln ccllalt(De caelo
!!!. , !V. ) , ( J) cu natcrca i picircan gcncral(De generatione et corrup
tione) . Eli propunc s tra|czc (4) , lucrurilccarc sc pctrccnconformitatc
cunamra-dcuonaturmai pumordonatdcctccaa clcmcntului prim
(sau cclcst) - n rcgiunca cc sc nvccincaz ccl mai mult cu mi carca
stclclor' , i (5) animalclc i plan|clc, at|n gcncral , ct iconform cu
spcciilclor(lucrrilc biologicc).
Vomvcdcacclpornctcdc lagcncral lapar|icular. n fapt, Fizica
tratcaz corpul na|ural n gcncral , na|ura comun tuturor corpurilor cc
poscdnclcnsclcsursamicrii iarcpausului. Accastamcludcnudoar
67
ARI STOTEL
c orpur i l e v i i , ci ! i e l emen| el c i componcn|clc| oranorgani ce : e l e ali i o
|cndi nt in|ri nsccdc micac licn ccrc, fic din sau sprcccn|rul univcr-
sului. Chiarilucrurilcartificialcauo micarcnatural,ntructmatcrialclc
lorsntcorpurina|uralc , darmicarcalorcalucruriartificialccstc ccvacc
lc cstc impusdcmmamctcugaruluicarc lc-acrcat i dcccaaccluicarc lc
folosc|c. `
Fizica, dupcumscspuncchiaraici , scocupcu, tiinanaturii , darnu
ofcrdclabunnccputnicio cxplicaicdcsprc ccanumcscnclcgcprin
,natur. naintcaciscntindcunlung irdclucrri, dcsprc natur`, di n
cauzcaccstafuscsctitlulprcfcratalprcsocraticilor , nlumi naacclor
opcrctimpurii, Aistotclapututscontczcpcfaptulcnclcsultitluluicra
suficicntdcclar. Artrcbuisnclcgcm cclintcnioncazstra|czc att
matcrialulfundamcntal dincarc sntfcutccorpurilcmatcrialc, ct inatura
icauzclcschimbrilorscsizabilcn clc. !mportanadcscopcririicauzclor
cstcmcnionatdclabunnccput. Faptclccxpcricnci sntrcprczcntatccao
mas confuz cc trcbuic analizat pn cnd ntrczrim implicaiilc l or
ultimc, ,originilc, ,cauzclc sau ,clcmcntclc`, carc snt,clcdclana-
tur chiardac lanccputncsnt obscurc. Oifcritcpunctc dcvcdcrc pot fi
cx|rasc din accstccazciniiatoc. O, dupcum subli ni azAristotcl ,
cxi st o singurconccpic, ccacarc conducc laanularca fi lozoficinatu-
ralc opiniapotrivitcrciarcali|atcacs|cunic, indivizibil i ncschim-
btoarc. Trcbuic s consi dcrm ca ccva stabilit dc cxpcricn faptul c
schimbarcacxi sti trcbuics ncbazmpcaccasta. Ourclca|ismula avut
unrolprcpondcrcnt nfilozofi agrcac, as tfclnc|Ari s| o|clnul- a putut
nltura printr-un simplu apcl la cxpcricn , n con| i nuarc, cl punc n
cvidcndifcritclcconfuziipcccscbazcazclcatismu| .
Substrat ul , forma , pri vai unea
Concc tiilc filozofilornaturii(opuiclca r cm rincipiu
cx cnanaturii) snt dc doutipuri rinci alc. , @ i i s us | i nc cxi st un
s ingurtig c cor_fun amcnta 11 carc yroy|o,;|c cclcht l t e lucruriprin
c~cnsarcsau rarcficrc. Altiisusti nccxis(i |crcn| ccal i | a|ivcfunda-
mcntalcntrclucruri , dar c

di n|r-t1 l1 ,I S
'
uni c carccrau
prczcntctoatc ,contrarii c . ltimaconccpicpoa| e fi cr i | i cut. Ccca cc
rcmarcAristotclcstcc colilcrccunoscm Jrelll1ltcon|rariilcaprin-
ci_i grjmc Rar I cns, so 1 igo , l I n i nefi i n , sus s | os, naintc in
rm, drcp| i curb- astfcldc opuioac un rol i mpot an| n | oatctcoriilc
an|crioarc Accastadccurgcdin na|ura pri mel or pri nci pi i . ( 1 ) Elc nutrcbuic
s|icgcncra|cunuldinal|u| i (2) |oa|ccel el al t e l ucruri |rcbuic Srl provin
dinclc Evidcn|,con|riilc primarc, ori care ar f el e, sn| i s |uc accstc condiii.
Oardoc|rinapoa|c|icon|i rma|t prin| r- u n argul l l ent mai clabora|. Oricc
.. .
68
|' | OzOl ' a malu ' '
I l i lI I di n l umcnecesi t prezena unui carac|crparticu|an in|crigg]|ui,din
" "re acest lucru provllc ; mai grcci s, daccliminm |c|urilcaccidcn|.
Al l m poate provenidin muziciandoarpcn|ru cse ntmpl canon-albuls
) 1 l 1 fi e muzician , s|ric|vorbind,cl scna|cdinnon-alb, adicdi nccvancgru
al l di nccvain|crmcdiarn|rc ncgru i alb. !arintcrmcdiarii sntformai
Ji nt r-unamcs|ccde contrarii. as|fc|c, _na aurm, cccac__unc
schimbarcadin|r-o s|c oarccarccs|ccon|rar clci s|i. "
xts|a ccicc putndouprincipiiprimc , clcnupo|finnuminfini|.
C.t ci( l ) dacarfias|fcl, fiinaarfiincognoscibil, (2) subs|anacs|c un
s i ngurgcn,iungcnarcdoaro singurcon|raric|a|cmndamcn|al, (J)cs|c
posibil s dcduccm rcali|atca din|r-un numr fini| dc principii, as |fc| c
cxplicaiasimpl, a|uncicndcs|c posibil, cs|c maibundcc|ccacom-
p|cx, (4) unc|ccon|rariisntndcobtcdcrivatc, darprincipiilcprimctrc-
buic sfic c|cmc,ncdcriva|c. Onupu|cm rcs|rngcnumulprincipiilorla
dou, aacum s-pu|casugcradmraiunidc cconomic.Pcntruc( 1 ) dcnsi-
|a|canuacioncazasuprararcficrii iniciviceversa ; iubucanuunificdis-
cordia, inicidiscordianuscpariubuca , trcbuicscxis|c una||rcilcapc
carc unullunific,iarcc|lm|ldivizcaz. (2) Scparccnucxis|nimic a
cruisubs|ans ficnn|rcgimcunuldin cclcdoucon|rarii. Con|rarii|c
sntcscnialadjcc|ivmc , clcprcsupuno subs|anncarcsscaHc. (J)Sub-
s|ananucs|cniciodatcon|rarasubs|anci. A |ratacon|rarii|ccaprincipii
primcnscamnadcduccsubs|anadinnon-subs|an, darnucxis|nimic
maiprimardcc|subs|ana.Trcbuicsprcsupuncma|unciuntertium quid,
rccurgndprmaccas|alaconccpiagndi|orilormaivcchicarcprcsupuncau
unsmgursubsua|ma|criala||u|urorlucrurilor.Oarnu|rcbuicsidcn|ificm
accs|subsua|ul|im cu niciunuldm|rccoqurilcclcmcn|arcobinui|c . focul,
acm| , pmn|uliapaincludcon|rariinna|uralor- dccxcmplu, foculsc
micnsus, pmn|ulnjos. Afi mul|mmnomalsidcntificm subsua|ul
cu ccvaintcmcdiarn|rccclcpa|m ,clcmcn|c.
Lnsingursubs|ra| i con|rariilcccdifcrprin cxccsul i lipsaanumi|or
cali|i- accs|casn|principiilcpccarc |cdczvluicunsmplu s|udiua|
schimbrii , accs|caaufos|principiilclacarc au ajuns igndi|oriidcmai
nain|c. Mimicnu s-ac|iga|, nsccvas-apicrdu|prn acccp|caamai
mul|dc|rciprmcipii. Evidcn|,dmprmcipiilcpasivc, unulcs|csuficicn| , d
dac admi|cm maimultdco pcrcchcdcprincipiicon|rarc ac|ivc, ficcarc
pcrcchcvarcclama un principiupasivdis|inc|pc bazacruias funcio-
nczc. nplus, subs|ana,fiindungcnsingular, poa|c s aibdoarprincipii
dis tinc|c prin ordinca priori|ilor i nu principii gcncricc fundamcn|al
dfcri|c. Pu|cm afirmacusigurancnucxi s|mai puindcdouinici
mai mu||dc|rciprincipiiprimc.
1 0
Vorbimdcsprc dou|ipuridifcri|cdclucruricarcdcvin , spuncm ,omu|
dcvincmuzician , i,ncmuzicianuldcvincmuzician. n primulcaz,ccca
ccdcvincpcrsist,naldoilca, disparc. Oar, cspuncmc,adcvincbsau
69
ARI STOTEL
c,non-bdcvincb, cccaccscin|impl|otdeaunacstclap|uldt un non-b
dcvincunb. Produsulconine douclcmcntc(unsubstratio |orm) , ns
ccl dc-al trcilca clcmcnt cstc presupus prin schimbarc (privaiunca dc
|orm) . naintc dc schimbarc, substratul cranumcric unul, dar includca
douclcmcntcdisccrnabilc-cclcarcurmaspcrsis|cdc-alungul schim-
brii i ccl carc urma sfic nlocuit prin opusul su. Occi, gsim trci
prcmiscalcschimbrii-matcria, forma, privaiunca. ' ' Gnditoriimaivcchi
s-au mpicdicatdcproblcmadcvcnirii, anumcc, aparcnt, cccacceste nu
poatc provcni din cccacceste, nicidincccaccnu este. Ari stotclrczolv
problcmaartnd c( I ) nimicnu provincpurisimplu dinncfiin. Ln
lucruprovincdinprivaiunc, carcintr-adcvr cstcsimpliciter ncfiina, dar
provinc din ca nu simpliciter, ci accidcntal , nu putcas sc nascdoardin
privaiunc,cidoardinprivaiuncaintr-un substrat. nplus, nimicnuprovinc
simpliciter dinfim, ci provincdincccacc cstcaccidcntal, darnu cafiind
cicancfiindlucrulpticular carc scnatc. (2) Oificultatcacstcnl|urat
prindcoscbircagradclorcxistcnci-potcnialitatciactualitatc , unlucm
provincdincccacccstcclpotcnial,nuactum. '
Trcbuicrcmarcatcmatcriai formaobicctclorfiziccsntclcmcntccc
potfidcoscbitcprmgnduc,darnrcalitatcsntinscparabilc. Miciodatnu
cxistmatcricsimpl,cidoar, informat. Eaarccclpumattafoms au
cactcrdcfmit,n msurancarcctcml, focul, acrul sau apa sntimplicatc
ncxistcnaci , accstcasnt,corpurilcnaturalc cclcmai simplc. i dac
cxistfomsimpl,atunciaccastanucstcformalucrurilorfizicc , singurclc
formc purc snt Oumnczcu, intcligcnclc carc mic sfcrclc i probabil
raiuncaumannaintci dupunircacutmpul. naldoilcarnd,trcbuics
rcmccprivaiuncanucstcunaltrcilcaclcmcntimplicatnnaturaunui
lucmca fin; aavcaofommscnipso facto afilipsitdcfomaopus,
astfclcaccstdcpcurmfaptnumaitrcbuicamintitlafclcaiprimul. n
studiuldevenirii lucrurilor|rcbuicrccunoscutfaza privaiunii-ncon-
sccin,imponanacinFizica irclativalipsdc imponannMetafizica.
Aristotcl adaug c substratul nu sc natc i nici nu picrc. Oacarfi
gcncrat,implicaun altsubstratdmcarc trcbui sprovin- daccasta
cstc tocmai naturasapropric , daca fi distrus, unaltsubstratartrcbuis
pcrsistc. Occi artrcbuiscxistcnaintcdca scnatciartrcbuisscdis-
trugnain|cdcaputcafidistrus . ' '
Nat ura
A douacartc a Fizicii sc mpartc n trci pri principalc. Capitolul !
discutscnsuldc,natur , capitolulal!!-lca,distinciantrc fizic i matc-
matic, iarcapitolclc!!!-!X, ,cauzclc admiscn fizic. Aristotclnccpc
prindistinciadintrclucrurilccc cxistprinnaturicclcc c nucxist
70
|| | OzO| | a malu ' '
pr i n nat u. Pri mel e snt ( 1 ) ani mal el e i p{u' i l e l or, (2) p|an|c|csi( 3) cor-
pui l e si mpl e i , con|ormdis|inciciuzuaIc, clc aun sincsursadcmicarc
i repaus , n |impcc |ucrurilcar|ilicia|cnu au ca atarc tcndinadcmicarc
,dcpiId,n s us sau n os ) , ci n virtutcamatcriaIuIuidin carc sn|fcutc.
Aris | o|c| nu inc|udctotdcaunan cxplicaias aas uprana|urii idccaunui
pri ncipiuaIrepausului, as|fclc, po|rivitdoctrincisalc, corpuriIcccrctinu
auo as|lc|dctcndin. Oc|cnusmtmcnionatcaiciprintrclucmrilc,carc
cxistprin na|ur i , n plus , cl nu a prcciza|nccxis tcna corpuriIor
ccrcticalucmriccnusntnicioda|nrcpaus, civcnicmmicarc. Exccp-
|nd micarcacorpurilorccrcti-micarcaasccndcn|idcsccndcntac|c-
mcn|clortcrcs|rc iacomponcntclorIor-, toa|cproccsc|c natura|c au un
terminus ad quem, ncarcdobndcscnmodna|uralrcpausul.
Aris |otclvorbc|cnmodobinuitcai cummi carcaasccndcn|sau
dcsccndcntaclcmcntcloriacomponcntcIorlorimicarcaanimalcIorar
pornidinuntru , accastacstc dc fapt distinciatrasatdc c| n|rc obicctc|c
na|uralciccIcartificiaIc. Oar,cndmccpc sccrcctczcdacmicarcapoatc
nccpcsau scpoa|cnchciavrcoda|,claratcaccas|iniicrc aparcnta
micrii nu cstc una adcvrat. ( 1 ) Micrilc localc alc animalclor sc
da|orcamicri|orcauzatcm organismullordcmmcarc,hrnnc idcpro-
ccsclcproduscdc scnzaic i dcdorincc aparn s uflctul lor. ' (2)Mici
micilc,naturalcalccorpurilorncmsuHcitcnusn|iniiatcdcclcnscIc,
cin modaccidental dc cccaccnlturobstacolclcdincalcami criilor
naturalcinmoddirect dccccacclc-agcncratilc-afcutuoarc, rcspcc-
|iv grclc (adic,prczumtiv, dc,contrariiIcprimarc- caldul i rccclc -,
carcsn|principiilcopcrativcn produccrcacoquriloruoarc dmcclcgrclc
sau a cclor grclc din cclcuoarc) . Corpurilc ncnsufIcitc au dccin clc
nsclc,unnccputalfaptuluidcafimicatdarnu, unnccputalprodu-
ccriimicrii . 1 5
Maturacstc atunci,impulsuIintrinsccctrcmicarc . Cclcxistcstc
clar din cxpcricn asta nu |rcbuic dcmonstrat . A dczbatc probIcma
cxistcncis alccstccai cumnc-ampuncnsi|uaiaunuiorbcarctrcbuics
discutcdcsprcculordcoarcccnu lc poatcpcrccpcdncct.Aistotclafmc
cxistdoupunc|cdc dcrccuprivircla, natura IucmnIor.Lmignditori
ogscscnmatcric, n ,cccacc cstc prczcntn mod dncctntr-unlucru dat,
fiindn s inclipsi|dc form. Sc vorbctcdcsprc lcmn ca fiind, natura
patului, matcrialul su pcrsistcnt,rcIativ ncfomat. Oarlcmnulmsuipoatc
sficuncaractcrtrcc|orconfcritunuilucru mmfundamcntal, dccxcmplu,
pmntul , carc va constitui n accstcaz ,natura lcmnului. Prin urmarc,
focul, apa, acml, pmntulaufostdcscrisctoatcca fiidna|uraIucrurilor,
matcrialulctcmfadccarctoa|c cclcIaltclucmrisntmodificitrcctoarc.
Alii idcn|ificnatura lucrurilor cu forma Ior aa cum cstc cxprimatn
dcfiniia lor, caractcrulpccarcl au cndsntdczvoltatcintcgraI. Aristotc|
considcrcaccas|acs|cmaidcgrabna|uraunuilucrudcc|ma|crialulsu,
71
AR I STOTEL
dcou'ccC unl ucru cs|ccccacccste i acproprias ana|urmmdcpl i n a|unci
cnd cI cxis|n rcalitatc, cnd i-a a|ins forma, dcct atunci cnd cxis|
potcniaI, adic atunci cnd cxi st doarmatcri apcntru cI . ' El idcntifi c
frccvcntnaturacaputcrccunaturacaform. Formasau modulstructurii
unui Iucru - dc cxcmpIu, a unui animaI- cstctocmai acccan virtutca
crciacl sc mic, crctc, sc aItcrcaz i rcvinc larcpaus cnd i-aatins
punc|ulfinalalmicriisalc. iinvcrs ,putinadcascmica, dcacrctc, dc
ascaltcrantr-unanumitfclcstctocmai formasau caractcruIficcruilucru.
OincoIodcaccstcutiIizri alccuvntuIui,natur laAristotcI,trcbuics
rccunoatcm c cI cstc utilizat n muItc situaii pcntru carc propoziia
,natura nu facc nimic n zadar cstc un cxcmpIu tipic . Matura trcbuic
ncIcasaicinucaunprincipiutransccndcntal , cicatcrmcncomunpcntru
naturiIc tuturor , corpuriIor naturaIc carc funcioncaz armonios unul
alturidccclIaIt.
Fi zi ca i mat emati ca
Ari stotclcontinu' 'prindcfinircacaractcruIuifizicii( I ) comparativ cu
ccIalmatcmaticiii (2) prinntrcbarcadaccastudiaznaturacamatcric
s au naturacaform. ( I ) n privinaprimciproblcmc, cldcscopcro difi-
cultatc. Corpurilcstudiatcdcfizicaun clc ,planuri i volumc i Iiniii
punctc carcconstituicobicctuIdc s|udiual matcmatici i . ntr-unanumit
scns , obicctcIc dc studiu alc cclordouti inc snt acclcai , cumputcm
atuncidcoscbitiincIc 7 RspunsuIcstc c,mtr-adcvr, matcmaticianulstu-
diazaccstcIucmri, darnuca, limitcalcunuicorp fizic. Obicctclcmatc-
maticii,dcidc faptnusntscparatcdc obicctclcfizicc,mobiIc,sntstudiatc
fcnd abs tracic dc micarc, dar accast abstracic nu impli c nici o
grccal. Eroarca|coriciidcalcpIatonicicnc s cdatorcazprctcnici dc a
ajungc la cntitilcabstractcporninddc Ia cclcmatcrialcn acrorcscn
uItimcstc implicatmatcria, sprcdcoscbirc dcobicctclcmatcmaticc. Par
iimpar,drcpt i curb, numr, Iinic, figurpotfistudiatcdincolodcoricc
lcg|urcumicarca . omuI, caca, oasclc-nu pot. Elc sntpcntruobicc-
tclcmatcmaticc- sprcafolosicxcmplulprcfcrat alluiAristotcl -prccum
cstc, crnpcntru ,curbat . , Crn cstc untcrmcnccpoatcfidcfinitdoar
ca o anumitcalitatc-concavtatca- aunuianumitobicct fizic -nasul ,
,curbat poatcfi dcfinit i sc potcnunapropoziiidcsprccl fr introdu-
ccrca unci astfcldcrcfcrinc. ' Lnul cstcrczultatulabstracici,ccllaItrczul-
tatuI adugiriisau alcontopirii . ' " Matcmatici anuIfacc abstracicdctoatc
cclcpcrccptibilc- dccxcmplu,dcgrcutatc idclipsadcgrcutatc, dcduri-
tatc sau dcfincc, dccIdurs au dcfrig. " Elpstrcazdoarcccacc cstc
canti|ativ icontinuu i atributclcaccstuiacaatarc. Aritmcticastudiaz
cantitiIcdiscon|inucsau frcxtcnsic, i argcomctriacantitiIccontinuc
72
|' | OzO| ' a malu ' '
s al i ClI ext ens i e. 2 1 Ohi ect el c gcomct ri ccau o anumi|matcri c, daraccas|a
cs | cpurcx| cnsi c, ma|cric i n|cl igibiI, numatcricpcrccptibiI, fizicsau
mobi l . 2 2 Eacs|e ccacarc facc posibiIpluraIitatcaintcligibiIcIor, aacum
ma| cri apcrccptibiIlaccposibiIpIuralitatcascnsibiIcIor Oarnicimatc-
ma|i cai nicifizicanuinscamadcdifcrcncIcindividuaIc , obicctuItuturor
st i i ncIorcstc univcrsaluI, gcnuI . Fizicanu studiazmatcriaaccstuiomsau
a ccIuilaIt, ci tipuIdcmatcricccsc gsctcn oricc om i carc,n mod`uni-
vcrsal, cstcsubstratuI formciomuIui- cccacc1omad' Aquinonumctc
materia sensibilis communis, opusluimateria individualis. Ocimatcriacstc
adcscori opusdcfiniici, dcfiniiafizicaIistaomuIui, sau aoricroraItor
spccii, trcbuicsincIuduncnundcsprcmatcriapropricspcciiIor.'Pcntru
accast matcric pcrccptibil, pc carc fizica o ia n considcrarc, trcbuic
admiscmaimultcstadii . OacnccpcmcuccImaicompIcxtipdccntitatc
|izic, IucruI nsuflcit, matcria sa - ccacarc trcbuic prccizat printr-o
Jcfiniic intcgraIfizic cstc o anumitcombinaicdc, prianomoio-
mcrc sau organc- pridivizibiIcm subprdifcritcdcaccstcamprivina
|rsturiIor i difcritcntrc cIc-, n carc i doar n carc poatc fi cuprins
|ormaspcciIor nschi mb, matcriaaccstorao constituic anumitc , pri
homciomcrc sau csuturi , matcriaacestora cstc constituitdcccIc patru
cIcmcntc. EIcmcntclcsntccIcmacIcmcntarcpostazcaIcmatcricpcr-
ccptibiIc, dcoarccc unca anaIiz apIcabI Ior cstc cca obinu| prin
dcscompuncrcan matcricprimari contrariiIcficrbintc i caId, uscat i
umcd, ar matcriapri marnucstc pcrccptbiI, ncodat nu sc gsctc
singurn cxpcricn, ci poatcfirccunoscutdoarprin gndircaabstract. `
Oac dstincagcncraI ars|o|cIc dintrc ma|cmatic fzccstc
satisfctoarc, o dcoscbitdificultatc prczintcazulmatcmaticiIorapIi-
catc- astronomia,optica,tcoriaarmonic, mccanica-, ,priIcmafzicc
aIcmatcmaticii. Ocimatcmaticc prinmctodaIor, accstctiinctratcaz
aparcntcorpurlcfizcc, astfcI c, atuncicndIcstudiaz,AristotcIIccon-
sidcrnmoduzualramuriaIcmatcmatici. 1otu , npasajuIdcfa,cIIc
socotctcntotaItatctiincfizicc. ,GcomctraconsidcrInafizcdarnu
qua fzic, opticaconsidcrIinamatcmatc,darnu qua matcmatc, ci qua
|izc. Oar cxpIicaas anu cstcntru totulcI ar. Punmai dcvrcmccI
ddcadcncIcs c IucrurprccumformasoarcIu aIuniipot ficcrcctatc
attdcfzican, ct dc matcmatican, uItimuInctratndu-lc,caImitcaIc
corpuriIorfzicc. Cu aItccuvntc, astronomiamatcmatici tincIcnm-
ditc sntsocotitc aicntocmacamatcmaticapur, prinfaptuIctratcaz
rcaltIcconcrctc, darlctratcazprivtor Iaanumitcatributccxtrascdin
rcaltatcaIorconcrct.
n aItpartc, cIconsdcrcaccstctiincsnttotaI subordonatc matc-
matciipurc prnfaptuI c clc tratcaz unanumttip partcuIardc lni i un
anumittpdc numcrc. ' OarcI dscamadc o compIcacuItcrioardis-
|ingndopticamatcmatic- o apIicaicspcciaIagcomctrici- dcop|ica
73
ARI STOTEL
fi zi c o aplicaicspccia|aop|ic i i matcma|icc , l alclproccdcaz ncazul
|corici armonici i al astronomi ci . " n|r-o as|fcl dc icrarhic, tiinamai
inaltstudiazraiuncafap|clorstudiatcdctiinainfcrioarci . "
(2) Studiulnaturii , n ambclcscnsurispccifica|c mai sus- ma|cricsi
form-, cstcsarcinafizicianului . Aris|otclobscrvc, dacprivimnapoi
laprcdcccsoriinotri, ampu|cacrcdccfizicastudiazdoarmatcria. Exist
|rci\otivccarc nc ara|cnu cs|caa. (a) Arta(carc cs|c doar imitaia
naturii)ncccsi|attcunoatcrcaformci, ct i, n|r-ooarccarcmsur, pc
ccaama|crici , undoctortrcbuicscunoascattna|urasnti i, ct i a
,ficrii iaHcgmcincarc sc afIntruchipatstatca. (b) Acccaitiin
s|udiazscopulimijIoacclc. Oarna|ura-ca-formaunui lucrucstcscopul
ctrccarcscndrcap|cvoluias a , natura-ca-matcric cstc mij loculctrc
accstscop. Concluziadcduscstc cfizicatrcbuicsstudiczcattfoma,ct
i matcria , darargumcntulsugcrcaz(cccacc Aristotcla spusnntrcgimc
n altpartc'") cca sc ocup n primul rnd dc forma IucruriIor, i ar dc
matcrialucrurilordoarnmsuran carc cacstcncccsarpcntru rcalizarca
formci. Occi, dcicunoatcrcaunuitcrmcnimpliccunoatcrcatcmcnului
su corcl ativ, fizicatrcbuic slc studiczcpcamndou. Ocai anconsi-
dcrarcdoarfomcIccc, dciscpabilcngndirc, sntincIuscnmatcric ,
adcvratafomscpabiIcstc obicctulfilozoficiprimc, nu alfizicii.
Carccstc scopul accstcicxplicaiicxtrcmdcabstractca obicctuluidc
studiualfizicii 7 Scumrctc scparcafiziciidcccIcdoutipuridc ccrcc-
tarcntrccarc sc afI. Fizicatrcbuicdcoscbitpc dco partcdcmctafizic,
s|udiulfomcIorcccxistabsolutscparat.'' Oar,nconccpialuiAristotcI ,
snt puincformc cccxistn starcpur. Oumnczcu cstcformapur , to|
astfcl snt i intcligcnclc carc mic sfcrclc , tot astfcl snt cIcmcntclc
raionalcalccorpuluiuman. Fizicanucdcafacccuniciunadintrcaccs-
tca. Oar, pcdcaltptc, canu cstc unstudiu conccntratnntrcgimcpc
matcric carc rcducc corpul viu dc cxcmpIu ( sau un compus chimic nc-
nsuflcit)laclcmcntclc salc icanu scconccntrcazasupra stmcturiicarc
facccorpulviu (sau compusul) sficcccacccstc. Aristotclscpronundc
faptnfavoarcatclcologiciimpotrivamccanicismuluisimplu, nfavoarca
studiuluiprilorn luminantrcguluin locultratiintrcguluicasimpl
sum a pril or. Fizica cstc s tudiuI nu doar al formci sau matcrici, ci al
matcriciinfomcsau alformcincmatcrialc. '
Cel e patru cauze
Aristotclimdrcapt jatcniaasupracnumcrriicauzclorcchncio-
ncamnatura-pro cmridicat lamccputulFizicii. Aastcm
a_cgrm mtcmcdiuIczttze|qAadar,cstcsarcmafiziciisstudiczc
cauzclcschimbriifizicc. Es|c ncccsar sscspccificccrortipuri dccazc
-
74
|| | OzOl | a malu || |
t rebui e s l e acorde atenie fizi ci anul ; rspunsu|lui Aistotel la aceast In|rc-
hare est e c exi st pa|ru |ipuri. ( 1 ) Se spunccacrmcn,az` sc a_Iic
I1!a " ceva dm carcunTC grovncsicarccstcprczctcauncon__nt
|Jjdus `, aacumo statuicrcalizatdinbronzcbronzn ca. (2)EIcstc
apIicat ,fomcisaumodclului'`adicaformmaaccca ccfrcbuicsclucmI
n7csttunc' , aaprccumraportul2 l cstcomuaoctavc(J)] t
, | ucruui din carcprovincgrimulnccgut'almiscrii sau alr__ggi .
Accastcauzpoatcfi rc_sitn sfcraconduitci(ccI ccdsfatula@a
unaciunicstccauzasa)imccaanaturii(tatIcstccauzacopiluIui) rcIatia
cstcngcncraIdcla qcntlaIucmlrcazatdclagroducto
|8ObiiIa
| ucmlschimbat. (4) 1cmcnul,cauz scpoatcaplica,scopuIuisauclului ,
sta|cacstcnaccstscns cauzmcI*0!0nostm.
~-~~
~
CtcvaprobIcmc sc ridicn lcgturcu cclc patru cauzc. ( l ) Ln Iucru
arccauzcccaparinnu doarunuiadinccIcpatmtipuri. (2)OouIucmrii
pot fi cauzcunuIaItuia, cxcrciiuIcstccauzacficicnta sntii, sntatca
cstc cauzafinalacxcrciiului. Cual|ccuvintc, mccanismuI' i tclcoIogia
nusntmutuaIcxclusivc , dacA ncccsitdinpunctdcvcdcrcmccanicpcB,
cstcadcvratcB ncccsitdinpunctdcvcdcrctclcologicpcA. (3) Putcm
cnuna, n cazul ficcrcia dintrc ccIc patru cauzc, att cauzaproxim a
lucruIui, carc vafi comcnsurabiI cu cI , ct i cauza s andcprtat, i
anumc, uncIcgcnuricarcincludcauzacomcnsurabil , lafclcumspuncm
cun,doctorcstccauzasntii, IafcIdcbincscpoatcspuncc,unpro-
fcsionis|cstcccIcarcocauzcaz. (4) OacA cstcconcomitcntcuB carc
cstccauzaIui C pu|cm spuncdcsprcA ccstcper accidens cauzalui C.
Adcvratacauzauncis|atuicstc ,unsculp|or , dacnsscuIp|omIcstc
PoIicIct, atunci sc poatc spunc cPolicIct cstc cauza sta|uii. (5) Putcm
cnunacauzaunuicfcctB a|tcaA, cclcarcposcdfacuI|atcarcspcctiv,c|
i ca "A carcicxcrcitfacuItatca. Cauzaconstruiriiuncicasccstca|t
,unconstructor, ct i ,un cons|ructorccconstruictc. (6) CauzcIcrcaIc
i individuaIc snt s imultanc cu cfcc|clc Ior n privinanccputuIui i a
sHrituIui, n timp cc cauzcIcpotcnialcnusnt. Muc obIigatoriucao cas
i constructoruI ci s cpiardcoda|, dar dacun cons|ructor cstc , con-
structordc casc, trcbuiccao cas sficconstruiti viceversa. (7) Ar
trcbuisspcrmcvomcnunacauzaprecis. OccxcmpIu, scpoatcziccc
un om cstc cauzaunci casc, dar nu cstc cauzaci pcntru ccstc om, ci
datoritfaptuluiccstc constmctor , unconstructorconstmictcocasdoar
pcntru c poscd art aconstruirii , ca, ccan virtutca crcia altc lucruri
cauzcazcfcc|uI,cstcchicacauza-iprccis.
Estcdcmndcrcmcatc,dintrccclcpatmcauzcaristotcIicc, doardou,
ccacficicnti ccafinaI, rspundscnsuIui naturaldc ,cauzdin limba
romn. 'Mu conccpcmmatcriai formarclativlauncvcnimcntcauzatdc
clc, ci capc nitc clcmcntcsta|icc dcscopcritcprinanalizntr-unlucru
compus . Astafiindcgndim cauza caccvancccsar i suficicntpcntru a
75
ARI STOTEL
proJucc unanumi | clcc| . ar pcn|ru Ari stotcl, ni ci unaJi ntrccc| cpa|ru
cauzcnucrasuficicntpcntmaproduccuncvcnimcnt , i,n gcncral, putcm
spunccnviziuncasatoatcccIcpatmcauzcsntncccsarc pcntm aproducc
oricc cfcct. )rcbuicsconccpcm ,cauzcIc`istotcIicccapcnitc condiii
ncccsarc dar nu i suficicntc, cnd snt Iuatc s cparat alc cxpIicaici
cxistcnciIucruriIor , i, dacIcprivimastfcI , nuvommaifisurprini dc
faptuIcmatcriai fomasntconsidcratccauzc. Cci , cusiguran, frclc
niciunlucmnupoatccxistasaunuscpoatcnatc. Ocfapt,AristotcIunific
aici sub accIainumcgcncraldc,cauz adicdc condiicncccsar
ccIcdoucIcmcntcconstitucntcsau intrinsccidcscopcritcdcj aprinanaIiza
dcvcnirii(maipuinprivaiunca,carccstco condiicprcalabiI,nuuncon-
stitucnt) icclcdoucondiiicc scimpundclasinc, cauzacficicnt(vis a
tergo) i ccafinaI(vis afronte).
,Matcria`nucstcpcntruAristotclunanumittipdclucru, aacumam
vorbi dcsprc matcric ca opus spiritului. Estc un tcrmcn n totalitatc
rclativ rclativ laform. `"Earcprczintmatcrialclcunui Iucru caopusc
structurii cc Ic inc laolalt, dctcrmi nabiluI caopus dctcrminantului . n
cadmIunuilucmconcrct,distinciadintrcmatcricifomscpoatctrasala
difcritcnivcIuri. nsfcraartci, ficm|, carc cstc produsulfinitaItopitomlui,
cstcmatcria artistului . ndomcniulnaturii, cIcmcntclc, ccsntprodusul
dctcrminataImatcriciprimc+ contriilcprimarc, caIduli rccclc, uscatul
i umcdul, sntmatcricrclativ la componcntcIclorsimpIc, csuturilc , iar
accstcasntmatcricrclativ laorganc, iar cIcsntmatcricrcIativ lacorpul
viu. 1rcbui cobscrvatcmatcriaprimnu cxistniciodatscparat , cIc-
mcntcIcsntcclcmai simplclucrurifizicc, iardi stinciantrc matcric i
formnuscpoatcfaccn s inc, cidoarprintr-o abstracicagnduii. Matcria
s ccundar,n toatc stadiiIcci , cxistscparat , dccxcmpIu, gsimn cxpc-
ricnacurcntnudoarcsuturicombinatcn organc, ci i csuturinccombi-
natcastfcI. !arn cadrulrcalitii, matcria sccundarpoatcfiscparat, nu
doargnditscparatdcformasa, dccxcmpIu, organcIcpotfi dczmcmbratc
n csuturiIcccIccompun.
,FormaarclaAristotclo mulimcdcnclcsuri . Lncoricstcfolosit
pcntrunficascnsibiI-caatuncicnd spuncmcsculptomlimpunco
nouformmatcrialuluisu. Oar, poatcmuItmai dcs , cstcconccputca
obicctal gndirii mai dcgrab dcct al simurilor, canatur intcrioar a
lucrului cxprimatn dcfiniiasa -planulstructurii saI c. Chiar i nfi-
rilcscnsibilcpotficxprimatcastfcl . nficauncistatuipoatcficxpri-
matprmtr-oformulmatcmatic,chidaccstcnmodncccsunafoc
complcx.nansamblu, ,c indicnfiarcascnsibil, iareo,stmc-
turaintcligibiI , cca dinurmcstc principalulclcmcntalnoiuniiaristo-
tcliccdcform. Occi, Loyo(formulasau dcfiniia)i'o 'i nvtvet(, accl
ccvaccfacc caccvasficcutarc-sau-cutarc, adiccscna) sntfolositc
constantcasinonimc alcIuieo. ar, maiapoi, AristotcIaacccntuatadc-
76
|| | OzO| | a alu | |
seori i dent i t at ea di nt re form, cau", a efi c i ent i cea fi nal . Chi ar dac e|e
s nt l a fl , " fi i n a lo n u e aceea i ". For ma cs |c pl anul s |ruc|urii carc
, i n|o|mcaz ' un anumi | produs al na|urii s au a| |ci . Cauzafinalcstc
acc| aip| an, considcra|cancncorpora|ncnlucrulrcspcctiv, a acuml
vi zcaz na|ura sau arta. Oar a spunc accas|a, aa cum adcscori o facc
Aris|otcl , nscamnavorbiabstract. Micina|ura,niciartanu sn| pcntru cl
|o|c cxistcn|cnsinc. Ma|uracstcunnumccolcctiv pcntmnaturilcrcspcc-
|ivca|c|uturorobicctclornatural c, artaunnumccomunpcntmcunoa|crca
ac|ual cxistcntn |itiiluainmodindividual. Atunci, strictvorbind,
cauzafinalnartcstco anumi|s|mcturpc ccuniiarti tiodctcrmin
s scmtruchipczcn|r-unanumitmatcrial.Cauzafinalnnaturcs|c s|ruc-
| uracomununcintrcgiinfima species, sprccarctindtoi mcmbriiindivi-
dualiaispcciilorfraurmriconticntscopulnoiintruchipri individualc.
Evidcnt, accastcauzfinal-formalcstccauzacficicnt. Pcn|mAristo-
|cl , mintcacstcnn|rcgimc, informat i cactcrizatdccccacctic. Sc
spuncc, dcfapt,fomaunuipat sau ccaaunuiHcrmcs, aacumcs|cnc-
|cas imaginativ dc artist, cstc ,n suflctul su, astfclcfomadinsuflc|ul
su cstcccacc ldctcrmin s lucrczcpcn|ru alcntruchipanlcmnsau
marmur. i innatur, formacarctrcbuic s gscascon|ruchiparcnou
cstc dcj aprczcnticstccauzamicrii.
Principalultipalaccs|cimicrics|ccclimplicatnrcproduccrc. Aici,
|atI , acuifuncicnrcproduccrccstcconsidcratafinntrcgimcccaa
formci, n|lnc|cnmatcriacu carc contribuicmamao noun|ruchiparc
pcntrufomaspcciilor.
Oarmicarcanatural,proccsul, arc formcmai puinradicalcdcctpro-
duccrcaunci noi substancindividualc. Existschimbarcdcloc, dccalitatc
i dc mrimc. n cc scns cauzaformal-finalcstctotuna aicicu cca cfi-
cicnt7 PotrivitluiAisto|cl,ficcarc tip dclucru matcrialc omicarcna-
|uralpc cc o va facc, a|uncicndnu va in|crfcracucl , cltindc ctrc o
anumitrcgiuncaunivcrsului- focuI ctrc pcrifcric,pmntulctrc ccntm.
Faptuldc a fi n accarcgiunccstc opartc ansci formcsalc, iar accst
lucrufuncioncazattcao cauzfinal,cti cao cauzcficicn|.Acclai
principiu sc aplica|tn schimbarcacali|ii , ct i n crctcrc sau dcs-
crctcrc. Cali|atcai mimcaccnsocscrcalizarcacomplctcidczvoltri
aunuilucrusn|incluscnforma sa i funcioncazcao cauzfinal,dcci
i caunacficicnt.
Acci dent ul
Aris|otcliaapoi nconsidcrarcnoroculi ntmplca' , carc dcobicci
sintluatcdrcpt o altcauzadugatcclortrcidcj amcnionatc. Elinccarc
s s tabilcasccxistcnalorindicnd c ( 1 ) n afar dc lucrurilccarc s c
77
ARI S roTEL
ptt rec totdell l l i l a I I (ccla.i lcI i de l ucrurile carc se ntmpln majori t atea
si tuaiilor, exi st, conform unei opiniiunanimc, cvcnimcn|ccarccons|i|uic
excepii dclarcgulilc obinuitc alcnaturii . Acclcai cvcnimcntc, consi -
dcra|cdcAri s|otcldrcptccl cccnuscpctrcc , niciprinncccs itatc, nicin
cclc maimultccazuri , sntdc ascmcncacaractcrizatccapctrccndu- scper
accidens, adic n vir|utcaunci coincidcnc. OacB produccC i arA cstc
concomitcntcuB, saudacA produccpcB iarC cstcconcomitcntcuB, sc
spunccA lproduccpc C per accidens. Oacunul acclaiindividcstc
arhitccticstcpalid, atunci, pali ddcvincper accidens cauzacascicon-
s|mitc.Ocoarcccnucxistniciunmotivntcmciatcaunarhitcctsfic palid
sau cao pcrsoanpalidsficarhitcct, construucaunccascdc o pcrsoan
palidnu scvantmpla,nicitotdcauna, nicincclcmamultc situaii `.
Oar( 2) nutoa|c cvcnimcn|clccxccpionalc sau accdcntalcsntcvcni-
mcntcntmpltoarc. Evcnimcntclcntmpltoarcaunplus ,un sfri | ,
adicproducunrczultatdoritcarc arfipututn mod natural sficunsrt
fic (a)pcntru aciuncacuunscopa agcntului uman, fic (b) pcntrucfortul
incon|icntalnaturii .
Cnd|rsturilc ( 1 ) i ( 2) scntlncsc, scobinco lcgtur,accidcntal.
Occxcmplu, unommcrgclapia, clgsctc acoloundatomc allucarc
tocmaimprumutan|c banidclao tcrpcrsoan, astfcIcomul -a luat
datoria. Estc o lcgtur,ntmpltoarc, dcoarcccC I ) napocrcadatorici
cstcdcfaptdoarocomcidcncxccpionalfadcscopulaciunisalc, ns
(2) caarfiputu|fiunobicctrczonabilalacunis a|cdacarfitiutcasta
vaurma. Moroculpoa|cfidcfinitdrcpt,cauzprinaccidcnt(per accidens)
n lucrurilc carc, find fcutc n vcdcrca unu scop, implic aciuni
intcnonatc. `Ocacurmcazclucrurlccarcpotdcvcncauzcalcunui
lucruntmpltor snt aproapc ncdctcrmnatc , nu cxstlcgi pcntru a lc
limta, astfclcprcrcagcncraldcsprcntmplarccaccvancdctcrminat,
ascuns omuluicstcj ustifcat. Ma mult, dccacnmicnuscproduccla
ntmplarc arcunanumtscns. ntmplarcanucstcocauzopcrativ, ci doar
un numcpcntru un anumittip dclcgturntrc cvcnimcntc.
Arstotclfaccapoi dstnciadintrc noroc intmplarc. Mai cxact,
, ntmplarcacstc tcrmcnulmai cuprnztorccscapl i c( 1 ) cvcnimcn-
tclornorocoasc, adicacclorcvcnmcntcntmpltoarccarc scntmpl
acclor fi incccpotacionacaurmarcauncialcgcrdclibcratc. Morocul
cstcapariia,capurcoincidcncurczultatulrcalal acuniidclibcratc, a
cccacc ar fi putut s fic nmodnatural obcctulunci atarc aciuni . Elnu
s capliclucrurilorncnsuflcitc, animalclorinfcrioarc i copiilor. ntm-
plarcaincludc(2) (a)rczultatccoincidcntcsi mi|arc alc actvit lucru-
rilorccnu poscdalcgcrcadclibcrat, caatuncicndcalulcstc salvatdcla
o ncnorocirc prinntoarccrcalui accidcntalacas, lastpnul su. Aici ,
cauzafap|uluiccls-andrcpta|naccastd| rcciccstc cxtcrioarl ui . Oar
Ari s totcl obscrv c difcrcnadntrc noroc i ntmplarc cstc ma bi nc
78
|' | OzO| ' a malu| ' |
e v i den i at n ( b) cazuri l e n carc cauza es tc i nt eri oar, dc cxcmpl u , n
nat crea mont ri l or cm'c snt " prin nat ur (adicsnt produidc impul sul
gencrati v, i ncrcnt ta|l ui ), dcicinusnt,conform cuna|ura , dinmo-
mcnt cclormaprodusdctatnu arcuitspunstpnirc pcmatcriacu
care acontribuitmama. Astfcldcrczulta|c sntntmpltoc, d, cvidcnt,
nu sntdclocnorocoasc.
Oc i accas|acst cu|ilizarca strict a tcrmcnului, trcbuic rcmarca| c
Aris|o|cl folosctc ,UXT (norocul) n scnsul gcncric , i ar 'o euteatov
(ntmpltorul)n scnsulspccific (2).
Exis|odiscuicdcsprcntmplarcnMetafizica ; canucstcprcauordc
corclat cu ccadin Fizica. ntmplarcacstc acolo dc doufcluri . ccacarc
scamncu aciuncaanci ircspcctiv ccacarc scamncuaciuncana|urii.
Accstca corcspund aproximativ, i doar aproximativ, cu ( I ) i (2) (b).
( 1 ) Aristo|clobscrv'faptulcsnta|ca, carcpoatcfiurmarcaactivitii
intcnionalcadoctomlui, scpoatcproducci spontan. Activitatcadoctomlui
cs|c diviza| n dou pri, una a gndirii cc mcrgc napoi , dc la scopul
urmrit la mijloacclc imcdia|c cc trcbuic adopta|c, i una a aciunii cc
pomctcdclascopurilcimcdiatc, culminmdcucfcctuldori|. Ccldc-aldoilca
proccspoatc avcalocfrprimul, atuncicndcorpulpacicntuluipoatc iniia
cxact accascricdc schimbripccarclc-arfi prcscrisdoctorul,adicatunci
cnd cldura sa natural nccpc acccai scric dc schimbi pc carc ar fi
produs-odoctomlprinmasaj . i, lafcl, (2) poatc cxistagcncrarcspontance
sau ntmpltoarc (carc o s imulcaz pc cca natural) atunci cnd cxist
matcriccarcpoa|c iniian sinc acclaisctdcproccscdcvitalizarcpccarc
clcmcntulmasculinlcmstituic,ngcncrarcanatural,nfcmcl."Aistotcl
crcdccmultcfomcfcriocdcviasntproduscprm|r-oastfcldcgene
ratia aequivaca dinmatcriaasupracrciaacioncacdurasoarclui."
Ocficicnclctratriiaristotclicca accidcntuluisntcvidcntc. Oistincia
dintrc uzual icxccpionalnucstc satisfctoarc. Eltratcacxccpionalul
cadatoratcapaci|iimatcricidcaprimimai multdcc|o dc|cmmaic. Oar
matcriaasupracciaacioncazacciai factorivaprimi cvidcntacccai
dctcrminaic . ncdctcrminarcaci nuimpliccontingcna. Vorcxi s|acx-
ccpiidclarcgul, darcl cvorconfmarcgula. Aistotclrccunoatcaccasta
ccl puinntr-unpasaj . `1ratarcaaccidcntuluidinFizica nuimpliccxis-
tcnacontingcnci . Ficcarccvcnimcntcstcrcprczcntatcadcrivatnmod
dctcmina|dinpropriilc salc cauzc. A mcrgclapiadmmotivcsuficicntc ,
la fcl i B. Oi npunc|uldc vcdcrc alluiA, fap|ul c B cstc acolocstcun
cvcnimcn|accidcntal(dci nupropriaprczcnalui B acolo), dcoccccl
scdatorcazunorcauzcdcsprccarcA nu|icnimic. 1otastfclcstcpcntru
B, din punctul lui dcvcdcrc, fap|uldcafi acoloal lui A. Accidcntulcstc
doar un numcpcntruntlnircancprcvzutadoulanuridccauzali|atc
riguroas. Oc acccapn acum nu avcm nici unmotiv s-i atribuim lui
Aris|otclindctcrminismul. 5
1
79
AR I STOTEL
Tel eol ogi e i necesi tate
AristotclsustinccflozofanaturaIt(chiiis

in

sezma.e.clcpatru
cau

c si s se rcrc la Iiccarc dgrcele expl i cai a pe cam.Qdcvcni-


mcntcIor. `|ze usussdscama`'ctrcbucsscogungoctrnc
crc ncagxi stcnacauzcIor fnaIcn natur, Empcdoclc a dcscopcrit
tcoriastrIuctcs pccuc ammaIccxstc1n natur oriccadaptarc
aparcntlascopuraIcprIorlornu sntdcctrczultatuI sclcccnaturalc
prinsupravcuircacclor mapotrvi , cnaturaacrcato cnormvarctatc
dcspcc ,vaccuchpdc om aItcIc ascmcnca i caurmas doar
ccIcmai potrvtc supravcuu. |n contradc|ic cu accasttcorc, ArstotcI
nccarc s dg"@Qeac gxj stcnta tclcoIo_c n natur El susnc c
adaptrIcobsqbilcjdcpId,ccIcalcdniIorlafuncapccarctrcbuc
s o ndcpIincasc) pot f _s tc totdcauna s au ccI gutng majortatca
cazurIor. OarrczuItatcIcaccidcntulunu cxisttotdcaunasau nmaj ori-
tacazurlor. Occi adaptrIc obscrvatc nu sntrczuItatuI accdcntu-
Iui. SinguraaItcmativcstcccIcsntfcutcnvcdcrcaunuanumitscop.
Oar scadmtc ccIcsntnaturaIc. ccuncIcIucrurisntnvcdcrcaunu
anumitscop.
Laprimavcdcrc, argumcntuInucstcvcridc , dcoarccc scbazcazpc
prcsupuncrcaccxsto adaptarcaparcnt ,totdcaunasaunmaj oritatca
cazurIor, ntmpccntrcagatcorcaIuiEmpcdocIccstc cadaptrlcau
fostproduscntr-unnumrrcstrns dccazuricncadaptrIcauncctat
dn ncccstmccanicc. Oar,arputcantrcbaatunciArstotcI, dc cc nu sc
produccrctcriIcdiformctotattdcfrccvcntcacclc normaIc 7 Occcan-
malcIcnasc conformcIasci 7 ArgumcntuIsu majorpcntrucxstcnapIanu-
Iuicstc pcmancnacIascIor.Muavcmsuficcntspaupcntruanc ocupa
cucclcIaItc argumcntcprczcntatcdcArstotcI.`
ElfoIosctc pcscarIargun Imbajantro_omorfc IcgatdctcIcologia
d[n
_
ur, 'INatma ascmcncaunu bungospodar,nuaruncnimc dncarc
sc_oatc facc ccvauti I. turanufacc nimc n zadar, nmcn plus .
,Maturas ccomportc a cumcaarputcas prcvadvitoruI. ``mtomarc
suraccasta nu cstcdcctafrmarcauncitcIcoloii deHmtcI
susnccIumcacstc bnc orndut , adcorcc lucrudn Iumc cstcastfcI
aczatnctasgurIumprogrcsuIctrc starcaciccamabuncuputn.
Exist cazuri rarc n carc Arstotcl confcr I ui Oumnczcu o acunc
ntcnonaI` , dar o astfcI dcatribuirc cstc ncompatibIcutcologadn
Metafizica. Poatccartrcbuprvitcao formulIitcrarcao conccsic
fcutfcIuluobnutdcgndrc.
rs|o|cIaungc sgrcbc`'dacncccs|ttcxi sfcn| natmcstc
oncccsitatc ,potctic`sa simr' '

cc=acomuncx;lcfagtcIdn
r ca bld dat grate

aa cfccclc snt
80
|' | OzO| | a alu ' '
d

\ erl l l i nat e mecani c di n cauze preexi stente. Este ca i cumamspunccun


per et e ia forma pc care o arc doar pcn|ru c pictrclc fundaici sc aaz
dat ori t propricilorgrcu|i, cpmntul ocupunlocintcrmcdiar i c
| cmnulvi ncapoi dcasupra. ar prinast as cncglijcazfaptulcpcrctcIc
cxi stpcntru unanumit scop. Elnu scnatcdinpricinamatcrialclorIuidc
construcic, chiardacfrclcclnu s-arputcarcaliza.Mcccsitatcantlnit
ai cicstc dcciuna ipotctic. B nu trcbuic s cxistcpcntru c acxistat
A
, ci
accl
A
trcbuic scxistcpcntru cB trcbuic scxistc. Matcriatrcbuic sfic
acolopcntru c formao ccrc sprc a sc rcaliza. cci primaprcocuparc a
|izicianuIuicstcdca stabiliforma, dcfiniiasau scopuI oricruiIucru pc
carclccrcctcaz,dcoarcccdinaccastapoatcfi dcdusmatcria , darcltrc-
buicsmcargmai dcpartcprinastabiIimatcria. !ardcfiniiacompIctva
cuprindcattmatcria,ct i foma.
n accIai timp, muItc fcnomcnc sc datorcaznecesiti
i
i
H)!
s au
abs olutc. EIc provin incvitabiI din naturamaterj ej _ Accast ncccsitatc
absouts crvcstcuncori scoguriIc. Luminatrcbuic strcacprn1car
dcoarcccparticuIclccisntmaifincdcctporiicomuIui,darprinaccastanc
aj utsnuncmpicdicm. `LafcI , naturafoIosctc surpIusuldcmatcric,
carctrebuie sscafIc oricumnimaIclcmari, pcntru arcaIizacoaclc. `"
Totaascntmpli nmultcaltc situaii. arn afardccazurilcncarc
mccanismul' itcIcologialucrcamprcun, cxisti situaiilcncarc do
mccanismullucrcaz. Mutrcbuic scutmtotdcaunaocauzfinal, unclc
lucruri trcbuiccxpIcatc doar princauzclcmatcriaIi cficicnt.Animalclc
trcbuic saibochi pcntru a vcdca, darcuIoarcaaccstoracstc datoratcir-
cumstanclornatcrii i nu scrvcsc nici unui scop. ' Apoi, ncccsitatcasc
opunc uncoritcIcoIogici . MatcrcamontriIorscdatorcazmatcricidcfi-
cicntc. n aItc cazuri,ncccsitatcascdatorcazmtcrfcrcncicuo aItcauz
cficicntcxtcrioar,caatuncicndacruIifocuIsntantrcnatcdcccrntr-o
mi carcdcrotaici , prin urmarc, nu-i urmcazcalcanaturaI`. Totu i
accastmicarcncnaturaIjoacunrolimporttmnczucacorpuriIordc
pcpmnt icstc dcci ptc dincursuI naturii.
Ari stotcI nu cstc un dctcrmimst absoIut. n Despre interpretare66, cl
ncagapIicabiIitatca IcgiIor tcruIuicxcIusIacnunuridcsprccvcnimcntc
particuIarcviitoarc. A afumaaplicabiIitatcacinscamna spunc cnimic
nu sc ntmpI prin accidcnt. ac att propoziia "
A
va fi B" , ct i
propoziia"
A
nuvaf B" sntacumadcvratc,
A
vafi cu ncccsitatcB saunu
vafiB. AccastaarfaccmutiIoriccdcIibcrarc. nsmpotrivaunciastfcIdc
conccpii,AristotclsusinccdcIibcrarcaiaciuncafomcazpunctcvcri-
tabiIcdcplccarc pcntru cvcnimcntclccarc urmcaz. ar, pcntru a gcnc-
raliza, Iucrurilc carc nu sc actuaiizcaz totdcauna sint capabicattdc
aciunc, ct i dc non-aciunc. Adic, cxistcontingcnchiar i nafara
aciuniiomului. n anumitccazuri, afirmaianu cstc mai adcvratdcct
ncgaia, iviccvcrsa , naItccazuri , unaarco tcndinmaipronunatdc a
81
ARI STOTEL
|i adcvra|, darccalaltpoate fi adcvrat. Es| cinmodncccsa adcvitra|
dcsprcoricclucmcori vafi , orinu vafi , danu cstc adcvrat ori cvafi,
oricnuvafi. 1rcbuicori sfic, ori snu ficobtlicnavalminc, darnu
cs|c cazulori strcbuiascs fic, ori snutrcbuiascsfic una.
Lafcl, nMetaJizica68 scspuncclanulcauzalitilorncccsarc poatc fi
|rasatnurmpnlaun punct,darnupoatcfitrasatmm dcpc . accstpunct
cs|co cauzcarcnumaiarcaltcauz. Existcondiiiprccxistcntcccfac
caunoms mocusiguranlaunmomcntda|,dnu sc poatcdctcmma
ncdacvamuridcboalsaudcmoartc violcnt, accastascvastabilidoar
cndo astfcl dccauznccauzat-unac| dcposibilita|c- sc vapctrccc.
naltpasaj",Aristotclafumcunclccvcnmcntcsntcvidcntnon-nccc-
sarc , nu putcm spunc dcsprcclcdcct c, sntc|pcccsscproduc, nu
c, sc vorproducc`. Aisto|cl scn|rcabdaccxistcvcnimcntccc snt
absolutncccsc. Singurclccvcnimcntcasupracrorascpoatcprcdicanccc-
sitatcaabsolu|sntcclc carcformcaopartcaunciscriirccurcntc-fica
unci scriicircularcnscnslitcral, cumar fi orbitclccorpurilorccrc|i, fic a
unciscriicircularcnscnsmctaforic, aacum snt succcsiuncaano|impuri-
lor sau scriilcnori-ploaic-nori -ploaic. . . sau om-smn-copil-biat-om. . .
Evidcnt , prin astamultc dc|alii din istoria lumii (chiar n afara voinc
libcrc)cad pradcontingcnci . ncnusc tic cus igurandacaccas|aa
fostadcvrataconccpicaI ui Aristotcl.
Mi carea
Ocoarcccnaturacstc un rinct iu scrii , Aristotclrcvinc'"asupra
dc niticimiscarii. Ocaci , clvacontinuaprinaluam constdcr c umitc
n

i mplicatc

mcac. Micaea est wnfnua, iccnti

um-ulcstc
a
@
ordema ca ceva djY!i ml la mnl.De 8ef eRa, lel, timpul, vidul
sntgnditccafiindimplica|cnmicarc.
.
1oicaiiau ncgatcxistcnamc (suaschimbii) . Compromisul
clca|calmccanictilor(Empcdoclc, Anaxagora,atomi|ii)a ncgat cxi s-
tcna schimbrii calitii , conform opinic lor, nucxistdcct,cstcci
scparc. ''Pcdcaltpartc, coalamcgaricaabol|contmuitatcamicrii
mprnd-onmi cunitacindivizibilc',cccacc sc poatc comparacu
sugcstialuiPlatoncmi cacaarc locdiscontnuu, , dcodat. ''Aristotcl
pstrcazattrcalitatca, cti continuitatcami cri i . Conform conccpici
salc, canu cstc onlocuirc instantanccauncistiprintr-oalta, citrcccrca
ntrc clc.
Micarcacstc ,actualucaacacccstc caatcpo|cnial`.

Occxcmplu,
daccxistccvacarccstcn mod actualx immodpotcniay, micarcacs|c
actualizcaproprictiisalcdcafiy. Ocpild,micarcanumit,consmirc`
cstcaduccrcacmzilor amortarului,construblcntr-o casnstarca
82
|| | OzO| | a malu | |
de a fi cas[l. nai nte de a ncepe cons|ruirca,constmibilulnua |os|ncac|u-
alizat , iu' cndaccas|as-a|crmina|,cons|ruibiluInumaicstc actuaIiza| Ooar
n pcrioadan cac cons|ruircascdcsfoar,cons|ruibilulcaa|ccstc actu-
al iza|, imconruircacstc |ocmai actualizcasa. Miccan gcncralcstc
ac|uaIizcapotcniaIului . Occi, faptulcpo|cnialulnui-apicrdu|complct
potcniali|atcasaicnuadcvcnitncac|ual cs|cpartcana|uriimicii .
accas|acstc difcrcnadintrc micc i ac|ivitatc. 'n ficcarc momcnt aI
ac|ivi|ii,potcnialitatcacstcn|rcruptnn|rcgimcitransformatnactu-
alitatc , nmicarc, |ransfomarcanucs|ccomplc|dcctatuncicndmicarca
ncctcaz. Cual|ccuvintc, miccadifcrdc ac|ivitatccaiincomplc|uldc
complct , sau, mai gcncral ,miccacstc activi|a|caincomplct,i arac|ivi-
|atcacstc miccacomplct.Micarcanupoatcficlasatsimpliciter nicica
potcniali|atc, nicicaactivitatc. Eacs|c o actualizc, dunaccimplic
propriasaincomplcti|udinciprczcnacontinuapo|cniaIitii.
Elcmcn|clcimplicatcn schimbarcsnt . cccaccproduccmicarca, ccca
cccstc mica|, |impul c|durcazmicca, ccadincc i ccancc cs|c
mi cat (ultimclc dounuincIuddoar cclc dou locuri implica|c n loco-
moic, ci i ccidoi |crmcniimpIicaingcncrc i distrugcrc, ccIc dou
mrimiimpIica|cncrctcrci diminuarci cclcdoucali|iimplica|cn
aItcrarc). '`Schmbcacs|cntotdcaunantrc contraru sau mtrc un con|riu
i unin|crmcdi(carccstcatuncicon|rariupcntru ccllal|) saun|rccon-
|radictorii. Lsnd lao par|cschimbcaaccidcn|al(s chimbcaasocia|
Iuia dincauzacoincidcncicub, adcvra|ulsubicc|alschimbii) i schm-
barcaa|aatlui a din cauzcb (adcvratulsubicctalschimbrii)cstc o
partc alui a, dcscopcrim cmicarcapropriu-zis|rcbuic s fic .
( 1 ) din|r-un|crmcnpozi|ivn aI|tcmcnpozitiv(contriulsu) ;
(2)din|r-un|cmcnpozitivncontradictoriulsu ,
(3) din|r-un|crmcnncga|ivncon|radictoriulsu ori
(4) din|r-un|crmcnncga|ivntr-untcmcnncga|iv.
O(4)nucstc schimbarc dcocccnucs|cntrcopui . Cazul (3) cstc
gcncrca, cazul (2)cstc distrugcrca. Cazul ( 3) cstc schimbarca, d nu
micca,dcoarcccdoarccvacarccxist-i carccxis|mtr-unloc-poa|c
fi mi cat. CazuI( 2) cstcschimbca, dar nu mi carca, dcoccccontrara
mi criicstc mi ccas au rcpausul , n |imp cc con|raradistrugcrii cstc
gcncrca. Occidocazul( ! ) cstcmicarc. '
Pcntruadcscopcri |oatc |ipurilcdcmicarc, trcbuicsncmtrcbmcror
catcgoriilcaparincmi cca. ''Mucxistmi carcnprivinasubstanei ,
dcoarcccsubs|ananuadmitccon|rarii , nicinprivinarelaiei , dcoarccc,
daca cccstcnrclaiccub scschimb,scpoa|ccatcmcnulcarccxpnm
rclaiasncctczcdc amai fi aplicabil lab, dci b nu sc schimbdcloc. Oc
|apt, schimbarcarclaiciincn|otdcaunadc un al| |ipdc schimbarc i nu
|ormcauntipindcpcndcn|Mucxistmicarc aagentului i apacientului78
dcoarcccnucxistschimbarc aschimbii,adicnucxistschimbarcpcntm
83
ARI STOTEL
cmc schi mbarca cste fie subicc| , |ic terminus a quo sauad quem.
7
'
1
Aris |o|cI
prcs upunc|aci | cnu cxis|mi carcn privina|impului- frndoiaI,
dcoarccc cI a admis |impuI cacIcmcn|n |oa|c schimbrilc, ncfiindprin
urmcdisponibilcaformdis|inc|avrcunui|ippar|iculafdcschimbc.
Ocaiciscdcduccccxis|doar|rci|ipuridcmicarc-nprivinacalitii,
acantitii ialocului, mficcarcdinclcfiindccru|con|raric|a|ca. CaIi|a|ca,
scmaispunc, nu |rcbuiclua|n scnsuIcaIi|ilorcscniaIccc formcaz
difcrcnclcdin|rc lucruri(schimbarcanprivinaaccs|oraarfi gcncrarc i
dis|rugcrc, numicc), cin scnsuIdccaIi|i, afcc|ivc, nvirtu|cacrora
scspuncdcsprcunlucru casupraluiscacioncazsau ccs|c impasibiI,
adicacclccaIi|icarcsn|obicc|cIcsimurilorparticuIarc. OmccIcpa|ru
|ipuridcschimbc,locomoiacs|ccca fundamcn|al, cacs|cimplica|n
|oa|c ccIclaI|c. SchimbarcacaIi|a|ivigcncrarca-dis|rugcrcasn|implica|c
nschimbcadcmrimc. OciAris|o|clcnunaccs|c implicaii, clnun-
cccnicioda|srcducunuI din|ipurilcdc schimbarcIaccIcIaI|c , difc-
rcnadcca|cgoriccs|cunobs|acolpusnfaaoricrci|cn|a|ivcdcaccs|fcl.
P
l
n

i
n
i t
u
l
i
d

L L
d A l

- Hnci a a is|mc|ic rasa|a c ns|o|c cs|;l m|rc


( ! ) nfini| carc nu oa|c fi cpuiza| prin mci un c dc
adugarcapiilapartc, i(2)infipig iviziunc,ccs|cdivizibilad
z nll11 tum.
EC
Pe scur(conj(a lui Aris|o|cl cs|c accca cnumrul cs|c
imIn primulscns, spaiulnccldc-al doilcai |impuln ambclcscn-
suri. Elscconccn|rcazn|i asuprachcstiuniiadccva|cfizicii , i anumc
daccxis|uncorp carccs|c infini|dcmarc, aducnd mo|ivcnfavoarca
unui rspunsncga|iv-mo|ivccx|rascnprincipaldin|coriasaasupra
,locurilornaturaIcalccclorpa|ruclcmcn|c, fiind,dinaccas|cauz, dcstul
dcncconving|oarc. Oarcladaugcdacnu cxis| dcloc infini|, a|unci
dccurg unclc rczul|a|c fal sc. ' ( ! ) Vor cxis|a un nccpu| i un sfri| al
|impului. (2)Mrimilcvorfi divizibilcm ccvaccnusn|mrimi. (J)Mumc-
rclcnuvorfiinfini|c.
Prinurmarc,n|r-unanumi|scns , cxis|unmfini|,n|impccnal|scns,
nucxis|. Mrimcaspaialnucs|cnmodac|ualinfini|,dci cs|c infini|
n divizibili|a|c. O accas| po|cniaIi|a|c nu sc va ac|uaIiza complc|
nicioda|, ascmcncapo|cniali|ii bronzului dc a dcvcni s|a|uic. Mici o
mrimcspaialnu sc va pu|cadivizavrcoda|cuadcvra|n|r-unnum
infini|dcpri . !nfinitul, casio zi ;aucao b|lic, si da|otcacxistcna
fa_|uIu|c se uzieo pzasadu_o al|a, gcn|m a f19si mbm5mlui
Toma d'Aquino,clcxis|nu in actu permanente in acto cisuccesive ia.eri.
cc a succcsiunii c 1uiaI
mrimiispaialc, pcn|ruciaici infini|ulcxis|,g]](g]u]u c sc ia
`
84
|' | OzOl ' a mal u| ' '
o Pate du
|
a||a` i
:
deoaccc,cccacc cs|cIua|`cs|_dcqpaIim|,noi|c
p(i pot f l uate ad qn-tum, _cc| nn| tuInucs|c9. sustan] ind(vidul
prccum omul sal i casa. Accs|c cazuri nu se aseamn cu ccI aI mrimii
spaiaIc prin accca c, n ccI dinurm, ficcarc par|c lua| pcrsis|, sprc
dcoscbirc dcccI aI|impului i aI succcsiuniigcncrriIorn carc canupcr-
sis|- disparc, darrcsursanusccpuizcaznicioda|.
Aris|o|cIadaugapoicinfini|uIprin adunarccs|cn|r-unanumi| scns
accIaicuinfini|uIprindiviziunc. SIum nconsidcrarc unn|rcgfini| .
IundpricgaIc din cl, oric|dcmici , n|r-un |imp oarccarc i suficicn|dc
Iungvom cpuizan|rcguI. n|rcguI, carccs|cfini| , cs|c|o|ui , infini|prin
diviziunc` n scnsul par|icular c nu-I pu|cm cons|rui prin adugarca
priIor care scad ntr- o proporie continu. Adic Aris|o|cI rccunoa|c
cxis|cnascriiIor infini|c cc convcrgIa o sumfini|. SpaiuIcs|cpcn|ru cl
o scricinfini|convcrgcn|, |impuI i numruI sn| scriiinni|cdivcrgcn|c.
nsuifap|ul cmrimcapoa|cfi diviza|IancsHri|IimpIicpcaccIac
nummIpoa|cfi spori|oric|dcmul|. MummIarcunminim, darnuarcun
maxim, spaiuI arc un maxim, dar nu arc un minim. Ma|cma|icicnii;
rcmarcAris|o|cI',nuauncvoicdco Iinicinfini|, cidoardco linicfini|,
onc|dc Iung. Aici|coriasa cs|cn|mc|vanccIar.Elsusinccufcmi|a|c
c lumcafiziccs|c o sfcrdcdimcnsiuncfini|. Ma|cma|icianuInu dis-
puncdco linicdrcap|mai lungdcc| diamc|ruI accs|cisfcrc acccsibilc
simurilorIui, iarconcluziacs|cccIcs|c Iibcrs -iimagineze o as|fcI dc
Iinicdrcap|dacvrcasofaci dacpoa|c.
Rcz
.
|coriciIuiAris|o|cIcs|c c nu cxis|nicio forma
iq|jglujca ]n|rccxis|cn[datod im_ __ an. icio cxtcn nu cs|c
,infini|prinadunarc , cs|cimposibilsficcons|mi|din|r-unnumrfini|
dc pri cgaIc. Micio cx|cnsicnu cs|c, la oriccmomcn|, diviza|nmod
ac|uaIn|r-unnumrinfini|dcpi , dci capoa|cfi aI|cma|iv sau succcsiv
diviza|n|r-unnumrinfini|dcpunc|c. ,mpul nucxis|ca unn|rnni|
da|, dcoarcccnucs|c s_ccificna|uriipriIorspLu; dm.
sprcdcoscbirc dc ctcnsc, cs|cn modpo|p[iqJt mcccaccprivc|c
adunarca. 1imgul, ascmcnc
g
nc
_
diviz|I |tmi|,darnucs|c
dlnfini|.Numrul, ca si|imguI, cs|c mod ponu|i.n ccca
cc.uuzrea Qdcoscbucdccx|cnsicsi|ip,dnu cs|cdivizibil
ldoarccccs|cdiscon|inuuiuni|a|cacon||mco Iimi|adivizi-
b]sm
Locul
nconccpialui Aris|o|cl,cxis|cnaIocuIuics|c dovcdi|'` prin fap|uI c
acoI oundccxis|uncorppoa|csmaivini al|uI , as|fcIcI ocuI |rcbuic
sficccvadifcri|dcoricarc din|rc corpuriIccarc-I ocup. Oinpunc|uI su
85
AR I STOTEL
dc vcdcrc, faptuIcI ocuI nudoarcxi s| , ci arc i ,o semni ri ca i c" cst e
dovcditprin |cndinanaturala cIcmcntclordc a s cmi casprc anumitc
Iocuri idcarmncacolo. Susijosnu sntdorcIativcpcntrunoi . ,sus`
cstc duccianccscmicfocul, i ,jos `, ccancc scmi cpmntul.
Ari stotcldis|ingcntrc ,locurilccomunc`pc cc un lucru Icmptc
cuaItclucruridc IocuI su spccificsau IocuI s u propriu. Ficcarclucru sc
afldcfaptntr-o scricdclocuri,unulnccllaIt,darloculsu propriucstc
ccIcclconincimcdiat,adiccclccnuconincnimicaItccva, accastaar
putcafi o primdcfiniicalocului.
Locultrcbuicsficunuldincclcpatru lucruri- forma,ma|cria, intcr-
valuIntrccxtrcmiti sau cxtrcmitilcnsclc. 87 Oar ( ! ) clnucstcforma.
Extrcmitilcconintorului i alc ccluiconinutcoincid, d snt difcritc,
as|fcl cformaunui lucru cstclimitalucrului , ntimp cclocul s u cstc
limitacorpuluiconinut. (2)Ococccconinutul sc schimbfrccvcnti ar
conintorul rmnc ncschimbat,intervalul ntrc cxtrcmiti(adiccxtrcmi-
tilccxtcrioarcalcconinutului icxtrcmitilc intcrioarc alcconinto-
rului) cstcconccputuncoricaocntitatcdis|inct. Oarnucstcaa , intcrvaIul
cxistnudoarn sincnsui , ci ca accidcn|alcorpurilorcarcumplusuc-
ccsivrcccptaculuI. Oacamavcaunintcrvalccs cxistcdoarns inci
ccsrmnncmicat,(a)ar trcbui scxistcunnumrinfinitdcIocurin
acclailoc. Pcntrucatuncicnd apa i acruI i-ar schimbalocurilcn|r-un
vas, prilc apci faccaccIailucru n toat apa ca i apanvas , adicar
plcca i arlsalocuriautosubzistcntcnumalor. i (b)dacs-ndcpna
vasul, IocuI Iucruluiconinutarfimutatastfclmc|unloc ajungc saib
unaltloc. O,m conccpiamea, loculcxactsauimcdiataIlucruluiconinu|
nudcvincdifcritcnd vasuI cstcmutat. Vasul cstcmutatn|r-unaItloc, d
loculconinutuIusu rmnc acclai , adicsuprafaaintcrioaravasului .
(J)Scpccmateria arputcaf I ocdacs-arl uanconsidcrccaulunui
lucru (a) ccrmncntr-ostarcdcrcpaus i (b) carc cstc continuucucon-
intorulsu. Matcriac acclcaidoucaliti . rcpausul(adicpcrsistcna
prinschimbc)icontinuitatca.Fcnomcnulccncndrcptctcscrcdcm
ccxistloccstcascmcncaccluicc ncfacc scrcdcmccxistmatcric ,
crcdcmn cxi stcnamatcricinvir|utcafaptuI ui c ceea ce afostacr cstc
acum api n cxistcnaloculuinvirtutcafaptului cunde craacr cstc
acumap. OarmatcriaunuiIucru nu cstcniciscpabildccl, nicinu-I
coninc,ntimpccloculunuiIucru cstcscpabildccli lconinc , aad,
matcrianu cstc loc.
Occi(4) loculcstclimita corpului conintor. 88 Otrcbuicfcuto dis-
tincicntrcrcccptacululunuilucru sau coqulconin tor i loculsu , rcccp-
tacululpoatcfinumitunlocmobil,ilocul,unrcccptaculmobil. Lncurcnt
dcapcstcmai dcgrabrcccp|acululunci brci pccarcopoan,dcc|locuI
ci. AstfcI , ajungcmlaultimadc!iniicalocului , clcstcprimalimitimobil
aconintorului . "Adic,Ioculunuilucru cstc Iimitaintcrioaprimului
86
|' | OzO| | a mal u | |
corp nemi cat care- l cOl l i ne (pri mul , socot it de Iaobi ect spre exterior) . De
aici urmeaz

cn timpce orice lucrudinunivcrsuIIiziccs|cntr-unIoc, uni-
vcrsuInucstc. "

Es|cdcmndcrcinu|fap|ul cAris|o|cInu ofcr o |corica spaiuIui. EI


|oIosctcrar cuvn|uIgrcccscpcn|ru spaiu" ' , iarviziunca sa dcsprc spaiu
poa|c fi gsi|n discu|arcaconccp|uIui dc ,t,u , mrimc spaiaI. EI
discu|aicidifcri|cIcnoiunidcloc, fiindimposibiIdc|rccu|cu vcdcrca
ingcniozitatcaprincarcnccarcsrccunoascjus|avaIoarca|u|urorccIor
impIica|cnnoiuncadcIocaIunuiIucru, fr, a muI|ipIicacn|i|iIcmai
muI| dcc| cs|c ncccsar . EI considcr c Iimi|a in|crioar a corpuIui
coninu|rcspcc|ccrincIcimpusc, as|fcInc|rcfuzsadmi|aI|cn|i|a|c
uI|crioarimpIica|n accas|noiunc.
Vi dul
Aris|o|cInccpc"rcmarcndc acciaccvorbcscdcsprcvids c gndcsc
I aunfcIdcIoc , cndunIocconincmas apccarco poa|cinc, cIcs|c un
pIin, i cs|c vi d a|unci cnd nu poatc , goIuI , pIinuI i IocuI sn| unuI i
accIaiIucru, doar c , fiina"'I ornuc acccai . PcdcaI|par|c, cci carc
dovcdcsccorporaIi|a|caacruIuipc caIc cmpiric, nccarcsara|c cnu
cxis|viduI , dar accas|anu facc par|cdinprobIcmapus , cccaccvors
spunccicarc crcdn cxis|cnaviduIuics|cccxis|Iocuriundcnucxis|
niciacr,niciaI|ma|cric. Exis|cnamicriipcIoccs|cconccpu|caargu-
mcn|a||pcn|ru cxis|cnaIocuIui, c| iaviduIui."OarmicarcanuimpIic
un vid, dcoarccc corpuriIc po| Iua unuI IocuI ccIuiIaI| fr a cxis|a un
in|crvaI scparabiI dc corpuri , accas|a sc poa|c obscrvan mi criIc |ur-
bionarcn

Iichidc. "`m pIus, corpuriIcpo|fi,mpachc|a|cprincxpuIzarca


IucruriIorconinu|cn cIc (dc cxcmpIu, a acruIuinap) . Argumcn|uIn
favoarcaviduIui, baza|pccxpansiuncacorpuriIorprincrc|crc, na|cdifi-
cuI|i , dincI s-dcduccfic ( I ) cnucrc|c niciuna din priIccorpuIui
carccrc|c, fic c(2)c, dacvrcunadincIcarcrc|c, a|unci(a)IucruriIc
crcscaI|fcIdcc|prin aJ1ugarcacorpuIui sau (b)arpu|cacxis|adoucor-
purin accIaiIoc, sau (c) ntregul corp ar|rcbuisfic goI, dac cI crc|c
n |oa|c priIc i prin in|crmcdiuIspaiuIui goI dinin|crioruI s u , |oa|c
accs|c consccincsn|imposibiIc.
Ais|o|cIipropuncsdovcdcascsmgurc( I ) nucxis|vidseparat de
corpuri . 96 Mai muI|c din|rc argumcn|cIc s aIc |rimi| I a noiunca crona|
dc,micarcna|uraI . Argumcn|uIdcsprccarc scpoa|c spuncccs|cccI
mai cIabora| poa|c fi |o|ui rcdus Ia urm|oca form . vi|cza micrii
variaz(a) curarcficrcamcdiuIuii(b)cugrcu|a|cacorpuIuimica|.m pcr-
spcc|iva(a) , ccvacarc|ravcrscazviduI |rcbuics-lparcurgins|an|ancu ,
din pcrspcc|iva(b), un corpgrcuar|rcbuis |ravcrsczcviduI(dcoarccccI
87
ARI STOTEL
cons| i| ui cunmcdiu)mai rcpcdcdcc|unulmaiuor. Oarnimicnuse mi c
ins|an|ancu, ia cndnucxis|mcdiucarc spoa|fi ,diviza| , nucxis|nici
unmo|ivpcn|ru carcuncorp grcu s- armicamaircpcdcdcc|unuluor.97
(2) Mucxis|vidocupat dccorpuri. "Oacrccunoa|cm cmasaunui
corp cs|cccvadifcri|dccali|ilc salcpcrccp|ibilc(chiar dacsn|scpara-
bilc doarn gndirc), nu |rcbuic s admi|cm n schimbcxis|cnavidului .
(3) Mucxis|il
i
terstiii vidc n corpuri .""nfavoarcavidului s-aspusc
daccxis|difcrcncdcdcnsi|a|cn|rccorpuri|rcbuic scxis|cividul, i
cdacnu cxis|difcrcncdcdcnsi|a|cn|rccorpuri , nucxis|comprcsi c,
iarmicarcacs|cimposibil. mpo|rivaaccs|uiargumcn|Aris|o|clara|m|i
cvidulnu arau|alacxplicarcafap|clor. Apoi, clnccarcs dca o cxpli-
caicpozi|iv. ' Ocnsificarcairarcficrcaauloc, darnu scpoa|cdcduccdc
aici cxis|cnavidului . Exis|o singurma|cric dc opuicarc, fiindpo|cn-
ial - sziccm-ficrbin|c, dcvincas|fclac|ual. Similar, acccaima|cric
scrvc|c pcn|ru un corp marc i pcn|ru unul mic. Cnd apa dcvinc acr,
acccaima|cric, frnicio adugarcdinafar, dcvincac|ualdin cccacca
fos|po|cnial , |o|as|fcl, cndacrul cs|ccomprima| sau dila|a|. Oupcum
ma|criacarcafos|rcccdcvincficrbin|c, as|fclacccaima|criccarc afos|
ficrbin|cpoa|cdcvcnimaificrbin|c, frcasdcvinficrbin|co par|ca sa
carcnucraficrbin|ccndn|rcgulcramai puin ficrbin|c. Lafcl , mrimca
masci scnsibilcpoa|c ssccx|indfrnicio adugarcdincx|crior, dcoa-
rccc acccaima|cric cs|c capabils ocupc spaiumaimul| sau mai puin.
Occi, Aris|o|clcxpliccxpansiuncai con|raciacorpurilor,n accIai fcl ca
ischimbarcacali|a|iv, cafiindda|ora|ma|cricicapabilc dcaavcamai
mul|c s|ri, adic, dc a umplc spaiulcu|oa|cgradclcposibilcdcin|cnsi-
|a|c. ' '
Accas|acs|c doc|rinapc carc Aris|o|clo opunccclciavidului. n
al|par|c' , clindicanalogiadin|rcvidi infini|. Mucxis|infini|ac|ual
i nicividac|ual , dar, |o| aacum, divizarcanu sc|crminnicioda| , i
linia,dccxcmplu, cs|cinfmi|divizibil,as|fcl c ncpu|cmimaginaoricnd
uncorpmaipuin dcns dcc| oricc al|corp da|. Ma|criacs|ccon|inuprc-
|u|indcnin univcrs , darnu cxis|limi|aposibilci salcrarcficri.
Ti mpul
Oupccaacccn|ua|par|iculari|ilcna|urii|impuluicarc sugcrcazc
accs|acs|cfic ircal,fic ,foar|cpuinrcaI , Aris|o|clcon|inuprinaluan
considcrarcna|ura|impului.
' ' O ipo|czplauzibilcs|cdca-lidcn|ificacu
mi carcas au cu schimbarca. Oaras|a nu scpoa|cn|mpla, dcoarcccnu
cxis|dcc|unsingur|imp, darmul|cmicri i, nplus, |impulnupoa|c fi
lcn|sau rapid. To|ui|impulimplic schimbarc. ' Ccia|uncicnd s|arca
noas|rraionalnu sc schimb saunu sn|cmcon|icni dc schimbarc,nu
ncgndim c|impul a|rccu|. Cndscsizm schimbarca,crcdcm ca|rccu|
88
|' | OzO| ' a al u ' '
un i nterval de t i mp i vi ceversa. Care es t e deci rcIaia di ntre t i mp i
mi carc MrimcaspaiaIcs|c con|inu, cafiindon||nuuu-ulprincipal.
Micarcacs|c continu, dcoarcccc omicarcprinspaiulcontinuu , |impuI
cs|c con|inuu, pcn|ru cc ocupa|dcmicarccontinu.Lafcl, ,an|crior i
,pos|crior scrcfcrn primulrindIaspaiu, n al doilcarndlamicarc i
n al |rcilcarnd la timp. Rccunoa|cm scurgcrca timpului atunci cnd
scsizm o difcrcnn|rc,nain|c i ,dupnmicarc, adicatuncicnd
dis|ingcm douclipc' ` iunintcrvaln|rccIc , cci cccacccstc limi|a|dc
o cIipcstc |imp. TimpuI cs|c ,numruImicrii privi|or la naintc i
dup , dcoarcccdi s|ingcm surplusuli minusulprin numr, iar sur-
pIusuliminusulmi criiprin|imp. Oar|impuIcstcnumrnunscnsuIc
arficclcucarcscnumr(adicn scnsuldcsimplunumr) , cin scnsul
cclcs|cccInumra|, adiccs|caspcctulnumrabiIaImicrii .
Lmcazunpasaj intcrcsti dificil' , alcuiscopcstc sa|c c din
cauzc micarcacstcrccunoscu|prinobscrvarcasucccsivIa difcri|c
momcntc aunuisingurcorpccscmic,|rcccrcatimpului cstcrccunoscu|
prinscsizarcafaptuluicunicuIcarac|crdc,instan|ancita|c afosta|ribuit
mai mul|or cvcnimcntc cc fac par|c din cxpcricn. Timpul dcpindc dc
clip,a|tda|ori|con|muitii saIc,c|idifcrcnicrii saIcnpri , aa cum
micarcadcpindc dc corpulmicat i liniadcpunct. Aristotcladaugc
dac|impulcs|cnumra|da|ori|cIipcIorsalc, nu|rcbuicsprcsupuncmc
clcsntpri aIctimpului,aacumnicipunc|cIcnusntprialclinici. Oac
cxis|linia,cxis|i|impuI. ' '
Aris|otcl sc oprctc apoiasuprascnsuluicxprcsici , a fi ntimp. ' ' A fi
n |imp|rcbuicsnscmnc( 1 ) a fi a|uncicndcs|c timpul , (2)afi o par|c
sau unatribu|al timpuluisau (J) afimsurabilprin |imp. Oafintimp
nunscamnafia|uncicndcs|c|impul, aacumafin micc sauntr-un
locnu cs|catuncicnd cxistmicc sau loc. Prczcntul, trccutuliviitoml
sn|n |impcaprialcsalc , cvcnimcntclcsn|n cldcoarcccsn|msura-
biIcprincl. Elcsn|coninu|cntimp|otaacumIucrurilcdin|r-unloc snt
coninu|cn accl loc. Ocoarccc, naccstscns , clc sc aflntimp, trcbuics
cxistcuntimpmaicuprinztordcctoriccal|ccvaaflatn|imp. Prinumc,
Iucrurilcvcniccnu sn|ntimppcntru cclcnu sntniciconinu|c, nici
msuratcntimp. Ocoarccc|impulcstcmsuramicrii , cIcstcimsura
rcpausuIui , doarlucrurilccarcsn|ficnrcpaus, ficn micc (adiccclc
cc scmicsau carc scpo|mica)sntn|imp. OcciadcvriIcncccsarc
nu sn|n timp. TimpuInu sc vadiminuanicioda|, dcocccmicarcanu sc
vadiminuaniciodatificcarcclipcstcprinna|urasaattnccputuIunui
viitor,ct isHritulunui|rccut. ' "
Fr a da un rspunsprcacIar, Ari stotclridico probIcmimpor|ant
atunci cnd sc n|rcab dac ar mai cxista timp dac nu ar mai cxista
suflct. ' \ O EIinsistasuprafaptuluicnuarcxistanimcnicarcsnumcrc,
nimic carcarpu|cafi numrabil i dccinu arcxis|anicinumr. Arputca
89
ARI STOTEL
exi s t a doar subs|rat uItimpu| ui , mi carca, darnu|i mpuI ns i nc, adi c ar
cxistamicarc,darfrunaspcctmsurabiI.
Mi carca aI crci numr cstc timpuIpoatc fiatt gcncrarc, c| i dis-
|rugcrc, crctcrc, schimbarc caIitativ sau Iocomoic , dar mi carcacstc
msuratnmodnaturaIprinintcrmcdiuItipuIuicidcbaz- Iocomoia,
singuruI|ipdcmicarccarcnutrcbuics-ischimbcritmuI. ' ' ' !arfcluIccI
mai cIcmcntardcmi carccstcccInccrc- aadar,ccvaascmntorcon-
ccpicitimpuriicarcidcntifica|impuIcumicarcasfcrcIorccrctiiccacarc
dcscricactivitatcauman, toatcschimbriIc i chitimpuIca fiindcicIicc.
Conti nui tatea
n vcdcrcadiscuicidcsprccontinuitatc, AristotcIdcfinctcncontinuc
civa |crmcni fundamcntali . ' ' A cs|c consccu|iv cu B cnd n anumitc
privinc(npoziic,modctc. )cstcdupB i cndnimicdinacccaicIasnu
scaHntrc ci. A cstcn contact cu B cndcxtrcmi|ilcIorsntncmijlocitn
accIaiIoc. A cstccontinuu cu B cndIimitcIcprincarc sc ating coincid.
ContactuI impIicfaptuI dc a ficonsccutiv, darnuinvcrs (dc cxcmpIu,
numcrcIc pot fi consccutivc, dar nu sc ating ntrc cIc) , iar continuitatca
impIiccontactuI , nunsi viccvcrsa.
Oin dcfiniiacon|inuuIui sc dcducc c niciun continuum nu poatc fi
compus din pri indvizibiIc - Iinia, dc cxcmpIu, nu c compus din
punctc. '
|
' Ocoarccc( l ) ccvaindivizibiInu arccxtrcmitii(2) daco Iinic
ar fi compusdin punctc, accstcaa |rcbuific s fic continuc, fic s s c
atmg. Aacumam vzut,cIcnupotsfic continuc i nicinuscpotatingc.
Pcntruc(a)ntrcguIunuiaartrcbui satingntrcguIaltuia,sau (b)ptca
unuiaopartc a ccIuiIaIt, sau (c)ptcaunuia,ntrcguIccIuiIalt. Varian|cIc
(b) i(c)sntimposibIc, dcoarcccpunctcIcnuau pri , d, dac(a)ntrc-
gulatingcntrcguI, cIcnuvorficontinuc, dcoarcccccvacontinuutrcbuics
aibpniIc scparatcnIoc.
Mai dcpartc, punctuI nu poatc fi consccutiv cu aIt punct (carc cstc
condiiaa priori aatingcrii) , nicimomcntuI nu poatcficonsccutivcuaIt
momcnt, dcoarccccxisto Iinicntrc oricc doupunctc iunintcrvaIdc
timpntrc oricc doumomcntc.
(J)OaccontinuuIarfi compusdinindivizibiIi, atuncicI arputca s fic
divizibiln indivizibiIi , dacarfi a a,indivizibiIuIaratingcindivizibiIuI ,
cccaccamvzutcnus cpoa|c.
(4) Oac cxpansiuncacstc compusdin indivizibiIi, mi carcan cx-
pans iunctrcbuicsficcompusdinmi criindivizibiIc, adic (aacum
dovcdctcAristotcI)dinmicri intcgraIccarcnuvorfi niciodatpccaIcdc
asccxccuta. Occiccvacc scmiccon|inuu trcbui sficcontinuu in
rcpaus.
90
|| | OzOl | a malu|| |
( 5) Aristotel adaug o i mai el egant dovad n favoarea divi zi bi l i t i i
in|ini|ca|impuIuii a spai uIui.
1 1 4
Fi e A un corpcarc scmi cmai rapid
dcc|B ; sprcsupuncm cB s-amicatpcdis|anaCOntimpulEF.A arli
|rcbuits parcurgacccaidis|anntr-untimpmai scur|,EG. OcciB va fi
acopcritn|impulEG o dis|anmai scunCH. Aadar,A sc vafi mica|pc
dis|anaCHntr-untimpmai scur|i to|aa, ad infinitum. Sntcmcondui
as|fcllancsHritctrcduratc idistancto|mai mici.
Lrmcaz o scurt discuic asupra paradoxurilor prin carc Zcnon a
nccrcat s dovcdcascimposibilitatcamicrii. ' ' ` Aris|o|cllcdiscu|mai
n dctaliun altpartc
1
' , cscnarspunsuluiluicons|n obscrvaiac, n
|impcctravcrsarcaunui spaiu infinit mtr-untimpfinitcstc imposibil,p-
curgcrca unui spaiu divizibil la infinit n|r-un timp finit cs|c posibil,
dcoarcccunin|crvalfini|dc|impcstc icldivizibil lainfini|.
RcstulCriiaV!-adinFizica prczintundublu in|crcs . Eadczvol|
doc|rinacon|inui|iii adivizibili|iiinfini|caspaiului, amicriii a
|impuluimtr-o scric dc afirmaiidcduscadmirabildinprincipiilcaris|o|clicc
fundamcntalc , prinaccas|a, Ari s|o|clfurnizcazunclc prcmiscncccsarc
dcmonstraicicxistcnciunuiprimmictorncmicat. Poatccnoiuncadc
bazcarc |rcbuicnclcasmain|ipcntru aclarificascnsulaccs|uitcrmcn
cs|c ccadc,momcntprimalmicrii.\ncvcnimcntscmln|r-oscricdc
momcn|c, totaadupcumuncorp scmn|r-unscricdclocuri , moca
lui Cczar a survcnitn lunamar|ica anuIui44Cr. ,nanul44. Cr. sau n
sccolul 1 . Cr. ,Primul momcn| al unui cvcnimcn| cs|c |impul pc carc
accstal ocupn mod prccis , durata sa prcciss au corcspunztoarc. n
accstscns, cxis|o analogic s|rictn|rcintcrprc|arcapccc o dAis|o|cI
timpului i ccapccarc odlocului .
Vatrcbuis nc mulumim s cxpuncmncontinuarccuprinsulcrii
ntr-ofomconcis .
Cap. J . Clipacs|c indivizibil i nimic nu sc micsau nu rmnc n
clip.
Cap. 4. 2J4b! 0-20. Oriccscschimbcs|cdivizibil.
Cap. 4. 2J4b2! -2J5a! J. Micarcacstc divizibilnprivina(a) |impului
n carc sc dcsfoar i (b) a mi crilor scpatc alc prilorcorpuluin
micarc.
Cap. 4. 2J5a! J -b5. Pcntru noiuniIc dc timp, micarc, fapt dc a fi
micatalcorpului , coqnmicarc i distandcmicarc sc potopcradivi-
ziunicorcspunztoarc.
Cap. 5. 2J5b-J2. Ocndat cc un lucru schimbat asufcritschimbarca,
scaHn cccaccs-aschimbat.
Cap. 5. 2J5bJ2-ZJaT. Oura|aprccisaschimbriiunuilucrucstc indi-
vizibil(adicmomcntul).
Cap. 5. 2Ja-Tb! 8. Existoduratprccisncarcunlucru scschimb,
darnucxistunalaccclnccpcssc schimbc.
91
ARI STOTEL
Cap. 6. 2J6bl 9-J2. Ln|ucruscschimbn |iccc parte a duat ei prc-
cisc aschimbriisalc.
Cap. 6. 2J6bJ2-2JTb22. Oricclucrucarc sc schimbacumasufcrit o
schimbarcnaintc i oricclucrucarcs-aschimbat sc schimbasc i naintc.
Cap. T. (a) Mimicnuarcncvoicdc untimp infini|pcntru a cfcctuao
micarcfinit.
(b) Mimic nu poatccfcctuao micarcinfinitntr-untimp finit.
Cap. 8. 2J8b2J -2J9a22. (a)Cccaccajungcsscoprcascscmic.
(b)OprucaarcIocntimp.
(c)Oacprcsupuncmuno duratprccisaopririiunuiIucru, atunci sc
vavcdcacclscvaoprinficccpartcaaccstciduratcda|c.
(d)Mucxis|o duratprccisaopruiiunuicorp.
(c)Nucxisto duratprccisarcpausuIuiunui corp.
Cap. 8. 2J9a2J -b4. LnIucru nu cstc, pcntrudurataprccisamicrii
salc,n niciun Iocdat.
(Cap. 9. SoluiaargumcntcIorIuiZcnonmpo|rivamicii . )
Cap. I 0. 240b8-24! a2. Cccaccn-arcpninupoatcfinmicarc.
Cap. ! 0. 24! a2-b20. Mu cxist nici o schimbc infinit unic, cu
cxccpiamicriinccrc.
Pri mul mi ctor
i coninutuI Crii a V!!!-apoa|c fi cxpus sub formaunorscrii dc
propoziii .
Cap. ! , 2. Micarcaacxistat i vacxistatotdcauna.
Cap. J. Existlucruriccsntuncorin micc, uncorinrcpaus.
Cap.4. Oricc IucruaHatnmicarccs|cmicatdcccva.
Cap. 5. 25a4-25TaJ ! . Pnmulmictornucstcmicatdcnimicdcctdc
cInsui.
Cap. 5. 25TaJ ! -258b. PrimuImic|orcstc ncmicat.
Cap. . 258b! 0-25a20. PrimuImictorcs|cctcrniunic.
Cap. . 25a20-bJ ! . Primulmictornucstcmica| , nicimcacci-
dcntaI.
Cap. . 25bJ2-20a! . Primum mobile cstcctcm.
Cap. T. 20a20-2 ! a28. Locomoiacstc tipulprimordialdc mi cc.
Cap. T. 2! a28-b2. Micio micarc (sau schimbc)nucs|ccontinu,
cucxccpialocomoici .
Cap. 8 . 2 I b2T -25a! 2. Ooar micarcacircuIarpoatcfi con|inui
infinit.
Cap. . MicarcacircuIarcstc tipul primordialdclocomoic.
Cap. I 0. PrimuImic|ornuarcpri sau mrimc iscaHIapcrifcria
Iumii.
92
|' | OzOl | a malu | |
Pcn| ru Ari s| o| cl , fapt ul e mi et o primcs |c | apcrilcrial umi i rczul t
din(a) ipo|czacmicca|rcbuicinccpu|lic dinccn|ru, |icdcl apcri|cric,
accs|ca liind s i ngurclc ,nccpu|uri pos ibilc, (b) din prcsupuncrca c
micarca|ransmi sdircc|dcmic|orulprim|rcbuicslic ccamairapid
din|rc |oa|cdcoarcccimpulsulscpicrdcn|impul|ransmi sici , i (c) din
lap|ul (prcsupus) obscrvat cmi carca s lcrci stclclor lixc cs|c cca mai
rapid. Sc ajungc astlcl laconccpiac |oa|cmi crilcn lumcsn||rans-
misc dc la,primul ( adicdc laccl mai ndcpr|a|) ccr i c, dcoarccc
mic|orulprim acioncazdircc|asupraaccs|uicorp, cl|rcbuicsli cn
partcacxtcri oaraunivcrsul ui . Aristotclnccarcn al| partc' ' s con-
crc|izczcndrzncaasagcncralizarc artndncclclcorpurilcgrclc(i , n
par|icular, soarclc)produc , prinmi carcalor, lcnomcnclc mc|corologicc
carccons|ituicmcdiulvicii|crcstrc i cum, prinri|mulzilciianopii, prin
vrcmcansmnrii i cca a rccol|ri i , dau lorma i carac|crul gcncral
cvcnimcn|clor dcpcpmn|. OarconcluziaFizicii lasncrczolva|c dou
problcmc . ( ! ) Cum poa|c|o|ui primulmi c|or, incorporali lrn|in-
dcrc, slic lapcrilcriaunivcrsului 7 i (2) cumpoa|cccvaincorporal s
|ransmi|mi carca7 Cclc_doumoduridc|ransmi|crc ami criipccarc
Aris|otcllc admitcnultiminstan snt traciunca i mpingcrca' ' ' , dar
cccacc cstc incorporalnupoa|clinvcs|itcu niciunadintrc cclcdou. El
nccarc srspundla cclcdountrcbrinMetaJizica! ! 9, undc alirm c
primulmic|orcauzcazmicarcaascmcnca,unuiobicctaldorinci sau
aliubirii, adicnicidccum ca un agcntlizic, i c dccinumai |rcbuiccon-
sidcra| c cl ar avcao localizarc spaial. ' Oar o astlcldc s oluicridic
problcmc|ota|tdcmariprccumcclcpccarc lcnl|ur.
De caelo
OclaFizica laDe caelo sctrcccdc launs|udiu al schimbriingcncral
lastudiulmicriilocalc. Primclcdoucritra|cazmi carcacorpurilor
ccrc|i, iarultimclcdoupcccaacorpurilortcrcstrc.
n|r-unul din cclc mai ndrzncc cscuri dcsprc cons|ruciaa priori,
Aris|otclnccarcsaratcmotivulpcn|rucarc struc|uraunivcrsuluicstcaa
cumniscara|. ' ' ActivitatcaluiOumnczcucs|cviaac|crn.Occimica-
rcaccrurilor,carc cs|ccorpul divin, |rcbuic s lic c|crn i dc acccaccrul
trcbuic s lic o s lcrn ro|aic. Oar ccntrul unui corp n rotaic cstc n
rcpaus. Trcbuic scxis|cunglobpmn|cscnccntrulunivcrsului. Ocoarccc
cxi stpmnt, trcbuic scxis|c i loc, cci locul(carc scmicn sus)cstc
contrarul pmn|ului (carc scmi cnj os) , n plus , cs|c nain|ca lui n
na|ur, clduraliindlorma pcn|rucarc lrigulcs|c privaiunca. Oincauzc
93
AR I STOTEL
cxi s| |oc i pmInt, cxi st i intcrmcdiarcIcI or, acruI iapa. Ixi s|cn a
accs|oraimplicgcncrarca idistrugcrca,dcoarccccontrariilcprczcntcn
cclcintcrmcdiarc |ind sscdistrugunclc pcaltcIc. Oarcxistcnagcncrrii
a|ragc dupsinco micarc circulardifcritdc ccaa primci sfcrc , cci, o
singurmicarc an|rcguluiccrvancccsitaorcIaicidcnticaclcmcn|clor
corpurilorunuIcualtul. Adic,dacsoarclc ilunaarfipurtatcnccrc dc
primulccr,atunci, ,dacsoarclcarfiaczatnRac, arfitottimpulvar,iar
dac ar fi n Capricorn, ar fi tot timpuI in ' , astfcl nct ar lipsi
influcncIcdatcdcmodificarcaclduriii afrigului, carc sntadcvratclc
cauzcalcgcncrrii ialcdistrugcrii. ' '
Conci s, sistcmuIastronomicaristotclic scnficazastfcl . Corpurilc
ccrcticonstaudinalcincilcaclcmcnt,carc nu scnatcinicinu picrc, carc
nu-ischimbcalitatcasau dimcnsiuncai carcnu scmicn linicdcapt
ascmcncacorpurilortcrcstrc, cinccrc. ' Inivcrsulconstdintr-o scric dc
sfcrc conccntricc. Pmntul cstcsfcracuo mrimcrclativ mic' `, aflatn
rcpausnccntruI univcrsului.
' nvcliulcxtcrioralunivcrsului- ,primul
ccr` - cs|c o sfcrfinitccconinccccaccnumimacum stclclcfixc. '

Accstcstclcnu au mi carcpropric, ci sntantrcnatccirculardcmi carca


uniformaprimuluiccrcupcrioadadc24dcorc. ' ' Ctprivctc micarca
mai complcxa soarclui, aluniiiaplanctclor,Aistotclacccpt,cu o mo-
dificarc, tcorialuiEudoxos , aacuma fostcadczvoltatdcprictcnulsu
Callippos . ' " Cu o incrcdibilmicstricmatcmatic, Eudoxosarcu it s
dcscompunmicarcaaparcnta soarclui i aluniintrcimicridcrota-
ic. El nc propunc s lum o s fcr cc sc ro|ctcuniIorm, avnd fixaipc
suprafaasapoliiuncisfcrcmaimiciconccntricc cu caicarc scrotctc
(acctipolisntdifcridccciaisfcrcimaimari ). Sprcsupuncm o atrcia
sfcr,lcgatdcadouaaacumcstcaccastadcprimasfcr. Incoq aflatpc
ccuatorulcclcidcatrciasfcrcvaavcaomicarc carccstccompuncrcacclor
trcirotaii . atribuinddifcritcvitczc i duccii cclortrcimicri dcrotaic, sc
poatcobincomicarc compuscccorcspundcmicriiobscrvatcasoarclui
i a lunii. Lafcl , mi carcaficcrciplanctcpoatc fi dcscompusn patru
rotaii. ' '
Callippos, cumai multc obscrvaiiminuioascnaintcalui , adcscopcrit
c cstc ncccsar sprcsupuncmcincisfcrccarc scxpliccmicarcalunii, a
s oarclui , a lui Mcrcur, Vcnus i Martc. n forma dat dc Eudoxos i
Callippos, tcoriaparc sfi fostdoarunapurmatcmatic, cinufccau nici
o sugcstic cu privirc lamccani smul mi criicorpurilorccrcti . nplus ,
mi carcaficcruiadintrc accstccorpuri (cxccptnd stclcIc ,fixc) a fost
tratatcaproblcmscparat. Oar Ari s|otclgsctcnipotczasIcrclorn
micarc dcrotaicconccnnicccvaccscpotrivctc cu sistcmulsu gcncral
dcgndircil adoptcafiind cauza rcala micrii ccrurilor. Adop|atn
formaaccasta, cltotui dcscopcrn cao dificultatc . dacntrcgunivcrsul
94
|' | OzO| | a malu ' |
est e un s i s tem de s fere concentrice n cont act ( i t rebui e s fi e n cont act ,
dcoarcccnucxistvid), sfera carc |ranspor|unuldincorpuriIcccrc|iva
ro|io dat cu cI i slcracx|crioara sistcmuIuiurm|oruIuicorp (mcrgnd
c|rc intcrior), astfcI csc vacontrazicccucxplicaiaau|osuficicn|pccarc
|coria I ui Eudoxos o d mi crii ficcrui corp. Pcntru a cvita accas|a,
AristotclinvcntcazsfcrcIcrcac|ivccarc scmicndirccicopusfadc
sfcrcIcoriginarc , princlc, domicarcasfcrci exterioare a ficcrui sis|cm
(rotaiazilnicdcIacst lavcst) cstc condusctrc intcriomI Ior. EIgsctc
as|fcl n total 55 dc sfcc. Oac mai adugm cclc patru alc focuI ui ,
acrului, apci ipmn|uIui, ajungcmla5dcsfcrcconccntriccntotal .
' ' '
Oc multc ori , Ari stotcI cstc acuza| c intcrprctcaz grci | tcoria lui
Eudoxos , dar cI nu prcapoatc fiacuzat ca dat o cxpl i caic mccanic
micriicorpurilorccrc|iinicici-an|cmcia|-opcccamaibuntcoric
matcmaticdisponibiIatunci.
' '
Miccaprimuluiccr cs|c datora|I ui Oumnczcu, cc acioncazca
obicc|al dorinci i aI iubirii. Pcn|ru Aris|otcI, spaiuIcstc finit , nucxist
vid, i armicarcatrcbuic s ficn linicdrcap|saun ccrc. Rotaiauniform
a unci sfcrc cs|c s ingura mi cc cc poatc s con|inuc la ncsHrit, f
schimbarcadircciciifra avcancvoicnicidcvid, nicidc spaiulctcm.
OcciAris|otclcstcnsituaiadcadcducccxistcnasfcrclorccrcti i dc a
cxplicarotaialorcafiindccamai intimproximitatc cu putinpc carc o
poatcavcaunlucmcoqoralfadc ac|ivita|cavcnicncschimba|a au|o-
cunoatcriidivinc. Oarmicrilc spccificcalcsoarclui, alcluniii alcpla-
nctcIorimplicsfcrcccsc micndircciidifcritcdcdircciadcmicarca
primuIuiccr,i araccas|micarccstccxpIica|nu prin aciuncalui Oumnc-
zcu, ci prin cca a unui agcnt motor scparatpcntru ficcc sfcr- , intcli-
gcnclc, aacumlc-anumi|scoIastica. ' '' Cusiguran, clvoiasajungla
unsistcmmonistiadoptpcn|m sincmaximahomcric . ,nu-ibincmuli
scomandc, ci doarunulstpnsfic. ' '!ntcIigcnclctrcbuicsficinfc-
rioc primuluimictor, dci adcvratalorrclaiccuOumnczcu imodul
lordcaacionaasuprasfcrclornusntaproapcdcloccxpli ca|c. Ococcc
sntfiincincorporalc,probabilci clcacioncazcaobicctcalcdorinci ,
nucaagcnifizici .
Aris|otclindrcaptatcniaasuprapriisublunarc a sistcmuluisun
Cancaa!!!-ai a!V-a. Aici,tcmao constituiccclcpatmclcmcntcconsidc-
ratc din punct dc vcdcrc al grcutii mari sau al grcutii mi ci , adi cal
tcndinciIordcmi carc. nDe generatione, clIcconsidcranpcrspcc|iva
putcriilorunaasupracclcilaltci dcci aputcriidc aproducccclclaltcfcluri
dc schimbarc- gcncrarca, schimbarcacalitii i schimbarcadimcnsiu-
nii . ' 'Aristotclcstc prcocupa| smcnincxistcnagrcutiiiauur|ii ' '
absolu|c, adic|cndinaunorcoquridc a sc micactrcccntmlunivcrsului
iaaltoradc ascmicac|rcpcrifcriasa. Fundamcntultcoricisalccstc( ! )
faptulc matcriad c u n anumitfcltindcs s c rdiccdintr-o( sau poatc s
95
ARI STOTEL
coboare ntr-o) matericdcal|c lcluri, i ndependent de vol umull or i , pc de
a| t par|c, (2) lap|ulcmpiricprcsupuscn|r- ocan|ita|cmai marc a unci
matcrii dc unanumit|ipscmanifcstcactcrul accluitip mai prcgnant
dcct ntr- ocantitatcmaimic, clcstcmai grcu dactipuImatcriciimplic
grcu|atcamarc sau mai uordac|ipuldcma|cricimplicgrcuta|camic. ' `
O al|tcoric susinuscmainaintc cuncorpgrcu conincpur i simpluun
numrmai marc dc pri similarc dcc|unuluor. OarAris|otclafirmc
dacar fi aa, unfoc maimarc ar trcbuiscrcascmaincctdcc|unulmai
mic, pccindclcrctcdc faptmai rcpcdc , iocan|ita|c suficicntdcmarcdc
acrartrcbuisficmai grcadcct apa,dardcfapt acrul scridicto|dcauna
dinap. O alt|coriccxplicasc, prinprczcnavidului ncorpurilcuoarc,
faptul cvolumul i grcuta|canucorcspund|otdcauna. Oar atunci, o canti-
|atc suficicntdc mic aunuicorp dc untip maigrcu ar |rcbui sfic mai
u oardcct o cantitatc suficicntdc marcaunuicorp dcuntipmaiu or,
cccaccnu scn|mpl.Aristotclnuacccp|nicifap|uIcgrcuta|cadcpindc
dcraportul dintrc s olidul i vidulaHa|c n|r-uncorp , cci atunci, o mic
poriuncdcfocar|rcbuisscmitc|afcldcrcpcdccaunamarc. Aris|otcl
susinccsingurasoIuicacccp|abilcstc dc arccunoatcccxis|fcluri
cali|a|iv difcritcdcma|cric. Oacarcxistadoaromatcric,nimicnuarputca
fiabsolut grcusau uor. m pIus, daccxis|doaroma|cricicontraraci, nu
scpoatc gsi nici o cxplicaicpcn|mgrcuta|carelativ mic sau relativ marc
a acmlui i aapci.
FaptcstccnIarcafoculuisau coborcaapcisntsimilc cu|cndina
naturalacorpurilordc adczvoltao anumitnatursubs|anial, anumitc
caliti, sau dc a crctcpnlao anumitdimcnsiunc. I 3 8 ,Mi carcaunui
corpctrcloculsu cstc miccactrcpropriasaform.` Maturafunda-
mcn|alapmn|uluicstc dc ascaHanccntmIunivcrsuluiidccicanu sc
poatc opripmccnuajungcacolosau pnccnuajungcctmai aproapcdc
ccntru,nmsurancarc i-opcrmitcclclaltcporiunidcpmnt. ntrcbarca
dc cc focul sc micn suscstc similarcuntrcbarcadc cc tcrapia, cnd
acioncazqua tcrapic,ducclasntatc nu ducc, dccxcmplu, laaIbiciunc.
Oarcxist o difcrcn . tcndinadcridiccsau dccoborrc parc s ficmai
in|imlcgatdc poscsomlci, maipuindcpcndcntdc agcniicx|crioridcct
tcndinadc schimbarc calitativsau cantita|iv, i astapcntmcma|criasau
potcniaIitatcadc locomoiccstc ,cclmai aproapcdc subs|an` , catrcbuic
sgcncrczctcndinclcdc schimbarc (aacumscobscrvlaanimaIclcdc
vrstfragcd) , cccaccaratccacstcprimn scnsuIccstcoptcin|c-
gralana|uriiposcsoruluisu nmaimarcmsurdcctcclclaltctcndinc.
Occi, ,dc ctc oriacruI sc produccdin ap- ccvauor din ccvagrcu-, cl
sc duccn loculcclmai dc sus. EIcstcinstantancuuor , dcvcnircacstc la
srit , n accI loc cI arc fiin. Lrcarca i coborrcacorpurilorcstc simpla
actuaIi zarc a potcniali|ii . CcIc intcrmcdiarc, acrul i apa, au o dubl
potcniali|atc , aaprccumacclaicorp cs|cn modpotcnialisn|os , i
96
|' | OzO| | a malu|| |
bol nav, acru| t i nde s urce n pmn| sau n ap, dar s coboare sub roc, i ar
apu s urce n pmnt , d.u s coboae sub foc sau aer. 1 39
De generatione et corruptione
Aristotel admite c exist dou concepii mai vechi cu privire la natere
i pieire. ! 40 Monitii trebuie s reduc aceste procese la schimbarea cali
tativ a unei singure substane ; pluralitii trebuie s recunoasc c ele snt
diferite de schimbarea calitii, explicnd generarea ca o asociere a
diferitelor corpuri elementare pentru a fora un agregat, iar distrugerea, ca
disocierea lor.
Atomitii au dat acestei teorii o form mai exact, explicnd naterea i
pieirea prin asocierea i disocierea atomilor. ! 4 ! Aparent, argumentul cae
justific exi stena lor este urmtorul : "Dac presupunem un corp n
ntregime divizibil, el poate fi la un moment dat ntr-o stare de diviziune
total, adic divizat n prealabil n pri fr mrime. Dar nici un numr de
astfel de pri nu poate forma un corp cu ntindere. Deci corpurile nu pot fi
n tregime divizibile ; trebuie s existe corpuri indivizibile. " Totui ipoteza
existenei atomilor conduce la consecine imposibile, discutate n detaliu de
Aristotel n alt parte. 1 42 El conciliaz concepiile contrare, insi stnd pe
faptul c un corp poate fi divizibil pretutindeni, dar nu peste tot deodat. El
poate fi divizat pretutindeni, adic nu exist nici o parte a sa care s reziste
diviziuni i, n felul n care o fac presupuii atomi. Dar nu poate fi divizat
peste tot deodat, deoarece asta ar nsemna c el ae un numr finit de
puncte, astfel nct punctul ar putea urma altui punct, iar corpul ar putea fi
mprit n toate aceste puncte i dispersat n neant ; avnd n vedere c el are
n mod potenial un numr infinit de puncte, nici un punct nu urmeaz
altuia.
Nu exist deci disocierea unui lucru n atomi, ci doa mpirea lui n
pri relativ mici. Dar disocierea i asocierea, chiar astfel redefinite, nu pot
explica schimbarea unui lucru "ca ntreg, din ceva n altceva", schimbarea
afectnd nu doa calitile unui lucru, ci i factorul formal i cel material
care fac mpreun ca lucrul s fie ceea ce este.
Aristotel arat c exist dou dificulti cu privire la "naterea non-cali
t ativ" , adic naterea unei substane, spre deosebire de adoptarea unei
caliti noi de ctre o substan. 1 43 ( 1 ) Cum poate s se nasc o substan?
Ea trebuie s provin, aparent, din ceea ce este numai potenial substan ;
dac presupunem c aceast substan potenial nu are atribute actuale, pre
supunem existena sepaat a unei fiine care este aproape nedeterminat i,
n plus , nu inem seama de dictonul : "nimic nu iese din nimic". Dar dac
presupunem c substana are n mod actual atribute nonsubstaniale,
admitem ipoteza imposibil c proprietile pot exista separat de substane.
97
ARI STOTEL
( 2) Care est e cauza perpetuitii naterii ? Cauza eficient a fost dcscmnatft
n Fizica ; ea este primul mictor i primum mobile. Acum ne intereseaz
cauza material.
Rspunsul la ambele ntrebri se gsete n afinaia c distrugerea unei
substane este, generarea alteia, i viceversa. Aadar, cauza material a
generrii-distrugerii i a perpetuitii acesteia este materia care poate s
adopte nti o form substanial, apoi alta. Generarea duce la dificulti ,
deoarece aparent ea era pentru noi o natere din ceva ce nu exist cu
desvrire, dei acum vedem c ea nu mai este asta. i perpetuitatea
generrii creeaz probleme, deoarece totalitatea existenei prea c se
risipete prin trecerea n nefiin a corpurilor, da obserm acum c nu mai
este aa ; ceea ce este imperceptibil simurilor nu este mod necesa nimic.
Generarea i distrugerea snt cele dou aspecte ale unei singure transfori
a substanei n substan. Dar unele dintre aceste transformri snt mai
corect numite cazuri ale naterii, i anume acelea n care substana produs
are o realitate mai nalt, un caracter mai sigur1 44 dect altele ; deci produ
cerea focului din pmnt este n mod categoric o natere, dar nu poate fi
numit pieire dect cu anumite rezerve, din moment ce cldura este fora a
cei simpl privaiune este recele.
Aristotel continu prin distincia mai clar dintre diferitele tipuri de
schimbare. 1 45 Alterarea este tipul de schimbae care are loc cnd (a) exist
un substrat perceptibil persistent i cnd (b) noua calitate este o calitate a
substratului persistent. Ambele condiii snt utile pentru a delimita alteraea
de natere, deoarece (a) n orice natere exist un substrat persistent, dar
imperceptibil , i anume "materia prim" i, (b) n timp ce n unele nateri
persist o calitate perceptibil (de exemplu, transparena n cazul generrii
apei di aer), noua calitate (de pild, frigul) nu este o calitate a ei, ci o "cali
tate-pereche", alturi de ea.
n alt partel 46, Aristotel insist asupra faptului c alterarea este tot
deauna o schimbae legat de cel de-al treilea din cele patru tipuri de caliti
recunoscute n Categorii
1
47 " starea i dispoziia" , " putinele naturale i
neputinele", "calitile afective i afeciunile" (deci calitile percepute de
simurile speciale) , " figura i forma" ; da aici se cons ider c alterarea
include n toate cazurile schimbarea legat n acelai timp de primul i de
ultimul tip
.
1
4R
n sensul cel mai propriu al cuvntului, materia este substratul implicat
n schimbarea substanial; dar substraturile implicate n locomoie, n alte
rare i n schimbarea de dimensiune snt, ntr-un anumit sens, tot materie.
Creterea difer de generae-distrugere i de alterae ( I ) prin faptul c ea
este o schimbare legat de mrime, nu de substan sau de calitate, i (2)
prin faptul c implic schimbarea locului. Schimbarea locului implicat de
ea este mai special : nu e nici translaie, nici rotaie, ci expansiune.
1
49 S
lum considerae punctul ( I ) . creterea nu const din apariia mimii di
ceva ce nu are mrime. Materia pe care o presupune nu este separabil, ci
98
Fi l ozof i a naturi i
doar decelabil de cea pres upus agenerare sau aa..etateC:ea.epte-
s apaaeete.eteaes .eaaeetpseas| b| | , |atetiee eep seasi bi .esteao.et
|a1| vi cib|.tema| 1|a sabs .aa, eal| |ate | m| me , 1aeeeaeem|o.ea
aeatt1| s .|ogeeama.e|eaete .et||es .emrimea eetpala|pteexi s.eot
8epet|a1|eaam| .ep|oeip||1aee.eaealeexp||ea|eiasapaee .e||.
(1) Iaete .ete,tieeatepateaebieetalaiete .e. (2) Uoeb|ee .ete .epio
eea.ae.a|eaeeva.Aees. eeva.teba|est|eaaeep,1eeaeeeoaex| s.eeva
1egeaalaoai v| 1sepaat , 1attaptale eles teaoeep a.tage1aps| ae
paa1exa|ee| e1eaeepa| at|atea aeela i | ee. (3) leota a1eesebi
ee .etea1eoa .ee, eaees .ease|t1eexpaosiaae(1eexemp|a,aeeeaa
aea|ai1|oap) , t ebaies a1agme,aete .ete, |aeta|pes| stope-
pt|asaoatat.
Io seosa|eel ma|ptept|aa|eavo.a|ai, e e .eeaeste eptep|e.atea
t|ioelevi|,asttelepea.taaae|egeeaacasatebaies emaemo.ie
(1) esatatileetese, egaoe|et| ia1eeas .|ta| .e1| ae|e)i ape| e(2) esa-
.at||eaaa..ematetie,e.|etetmsaaaap|a|s .tae.atii. Naetieepte
aesatala|qua ma.etieete .e, eeipatiea|e|es a|ema.et|a|e|a.tiies
meea1|ae| ,eeeaeetmoe|1eat|e| ebiatspeetees .etetmasaas .ae-
.atasa Caacaetieieo.aete.ei|estesa0e.albo| .et,eae, p|oames .e-
eateabaoei, eae es .e eaaeome1 peteoia| , ea eaoea tapalai, se
.aostetmoeaoe, ae.aal . letma, aeeiexpaos iaaees .eete .eea,
,es.eaotel1epa.eteseatao1a.amateie- aoeaoa|, eams-aspaoeo
eateeagema.etieoea. A.. .impe.aeeas .patetepeateabs ebimai
ma| .ma.et|e1ee.es .eoeeesapeattaaeempeasapiet1eeaesa.a|ai,
ete.eteaae|ee , 1ateo1pateteasesl beteptioaca,1ei hueaeeo-
.|oa,eeteeaoceteaz,ia1apaot|mp,aeepe1esetetetea
uapeea1e|imita.geaetaea1ealteteiete .ete,Ai s .e.e|.eeela
1iseateaeaace|ete||optima|tm1aeaaceieimate| a|e- oasabstta.a|
eia|.im,|egie1eeelabi|,ma.et| apt|m,ei,aa-oami.eleelemeo.e, eet-
pati|e s eos| b||eeae so.mate| a|e|eesata||etpeata aetetgeoetae
Atis .e.e|eaateexp|iea| e. '

L|etetmeacaees .eesataipt|ocombinare
eb|mie , eembioatea impl| eaciune i pasiune; ae|aoea i pas|aoea
imp|iecontact. Aeestettei|aetat|ttebaie|aa.e1ee|oeeosi1etae.
(1) Aaeam vca.,1ealaemisota contact eo1, auextemi .ile
|aela| . uateeo.ae.a| , oseasa|ee|ma|s .ie .,ap|ae1ea|aeat||et
eaeaapec||ei lee, a1ie,1|omemeatee,1easaptai ,1e1esab.sot
1iteteoiei|eptimea|eleeala|)laetati|eteaesem|eame1oataa|o
sasia]es. mp|as , eetpat|leeateso.gte|esaaaees m.asttelpea.taa
ae| eoasaapeo.taatiaeieaa.e. Caa| .eeav|o.e, eeotae.a. apatiaeome1
a1eeva.1eeetpat||etsablaoate,sebimb.eateuat,o.t-aoseosseeaa1,
e|apat|oe,a)eb| ee.eletma.ema.| ee, 1espteeatesepeatespaoeot -ao
aoam| .s eoseaaaolo:'

, i ,b).atael aea|let,Atis .e.e|ptebabi|se


ga1e.elat:la| aoteee|ee|mai1ioatisteaeetease1|oime1ia.+
99
ARI STOTEL
|aiaptepiete)eatesemiettatimiea|eteeipteei fr H aciona saa
ttatiae|eoate,a1|ettaeaazasaaasatet|seb|mbticalitative. Ua
astte|1eeetpvaatiogettatiatios, os o|ameasab|aoat, eeotaetal
esteteeiptee.
(2) lte1eeeset||laiAtiste.e|aasasioatt|eeoamailaetatileditetite
ae ieoeazasaptaee|et1itet|te,tiee1eatee|easemoteateaeieoeaz
asaptaeeletasemoteate. uatao|aetaoapea.epte1aeesebimbateo
eevaee es .ei1eo.ieea e| , o|eioa pea.e aeieoaasaptaaeevaee oa ate
oim|eoeemaoeae| - eaa.ate,lioiaoapea.eaeieoaasaptaa|b|e|ao|i.
Pacientul iagentul tteba|estieaee|aiogeoi1itet|iospeeie , a1|e,
.tebaies - i t|e aoa|a|.aia, etieeottata| , etiio.etme1iata| . Io aeeas .
sitaa|e,1eeeeeoateteaesteaopteees1etteeeteott-e stateeeo.tat,ea
trebuie siateapeeateve1emeeia-aeeeaaasim|lt||pae|eo.a|aio
ageot.
I
op|as , oeivetb|maoeeti1esptesabsttat ,a|teet|1espteao eeo-
ttat|a,ea1espteeevaasaptaetaiaseaeieoeaz,1eexempla,, emals-a
oe|z|t , ,eeeaeeetateees-aoelzit) . Apttet||pt|me|eeoeepii|-aa
ceoeeottatateo| aasaptasabsttatalai ,iata1epiieelei1eadeaa, asapta
eeottaii|et.
Cai otte|aetati|e1eaee| ait:| , ae|aoea|mp|ieteaeie, 1eeateee
as.te|1e|aetatiaaaeeeaimatetiesaape.eo|a|i.ateaepailet. Ageota|A
ipaeieotalB sotott-a1evtx-a ix-b, ix-a, eaeieeotet|aix-b ,pte-
ptietatea1eat|a", esteelosaieapabi|1eat|x-b |.tebaies1evio
astte|eo1esteoeeotaeteax-b. uat, pe1ealtpat.e, oae oeeesat ea
asaptaageoi|etprimi, ,patetiaetivea| eetettetmeoa sotioe|as eo
matet| e,sepateeAtis .e.elsetetet|ae|e|me.eagati|eivteas
spaoeae|aoi|e|ote|igeotetteba|es tie1|teteoia.e1ece|etiziee), s
aeieoezeeevamtimpalae|aoii|et Asaptabtaoeie evio1eeaobe|oavse
aeieoeazptio1igestie , attatetapieiosot eetetts s eacieoeze
asaptae..
uapee a1| seatat1eateetiiteoamitea|e aeiaoii-pas|aoii- eeaa
,peti|etalaiLmpe1ee|ei eeaa,a.em||eti avi1a|ai a|aiLeaeipi
uemeetit '-Ati s.e.eliosistasaptatap.a|ai eet|ee eepes.esaseep.ibi|
1esebimbeoaopti|eoeeexis .petis aage|ati,eio.eta|ita.easa,
1eiatpa.eaex| s.apetiaaieaesaseep.ibi|i .a.emaimateptioe|e.
(3) lesib!ita.eacombinrii atesttespios1eaoi|gm1i.etipemetiva|e
1ae,a)amb||eeost|taeo|tmooea| .eta|saa,b)1eaoa|es.e1isttas, oa
se peate spaoe e aa test eembioai, o timp ee ,e)1ae amb| i aa test
1| stta| , ei oa ex| steembioai peotta eoa ex| s . 1elee. Ati st e.e|
tspao1eeoieiaoa|1|ottetetmeoiiaeesteia|temat|veoaseteal|zeazo
eembioe.8ela|astoateeaoeatet|eeteieeostitaeoiitmmaaeam
s mt, tieee|oasot1istmimtetal|.a.e , meembmae, eisotoepeteo|a|
eeeaeee|aa|es . aaiote| pettitea1aiostea1ioaioteptioaoa|iz
1 00
Fi lozofi a naturi i
Iacontinuare, Aristotel afirm c nu trebuie intcrprctatrt combinarea ca
suprapunerc a prilor unui constituent cu pt|lealtuia t|e,a)eaptiatt
1eaie|aetsatimpeteept|bile,t|e,b) eapt|atem|ee Naex|statemi|
a|e|e1eettiaaavapateaexplieapte1aeeteaaaa|eetppatemegeomeate
j|eeatepteesteexae.lateleaattegal|eatieeealt p.e. lte1asal
eemb|atiiaatteba|es t|eeaaaaezaie, etie.t1ea| e| s-ptesupaa:e
satp|etteleeel eempaa. Laetat||eee.teba|eeeab|aate.tebuiest|e
(a)asttel aet s ae|eaezeaoalasaptaeela|lalt, (b) lesoe1|v|zib||e(1e
exeapla, l|ebi1ele) i(e)ptezeatea.t- emsatb|aeeeb|l|bta. Ca1
aeesteeeo1|||sata1ep||o|te,t|eeate|vame1|t|eaeee|la|.att-eaatat
ia.etme1| atte aa.atile |et et|g|aate, as .te| ea| .etatea este eaaza
eembiot||.
8evaebsetvae,spte1eesebue1eamesteea|mee|c,eembioeaest:
e |egtat eb|m|e eeap|e.oeeaeep|aat|stete||e, 1el metgema|
1epane1eeteb|m|ame1em,eeptesapaoeeatomii tmaoesebimba|,
|o1|teteataee|eg.at||att
A|ste.eltevmeaeamasaptaeaaze|ma.et|eageaett||,,aa-oam|te|e
e|emeote. lt|aaattebateasaeste1aee|esoto.t- a1eve|eaeo.e,
eot| t|alt|meaeaaa||zab||e, | a1eaa, 1aevteaaa|1| oel::stept|et| .
ta 1ete|ee|lal|. (1) kspuosallapt|mao.tebateesteeoa:x| st,aa
camete1eaaao||ga1i.et|,o|e|aoeetpptieti .letUasabs .tateeaaolet,
matet|aptim,es.eimpl|eat,1aees.aaaeeexistea sepa.,el:xi s.
1eptioea|it|eeaptiott-eaaumitea|itatesau alta1ioaoamit:calit|
eeo.t||,ee,lata1allet,ex|s .1easabstta..Ceo.t|ile(sautema|
pt|va|aoea)|sabs .ta.a|sat|egie1eeelab||e,as sa.:|emeoteiosepata-
b|leotee, aet,ap,pmo.,ee, 1e|ouso.stt|e .vetb|a1e|emeote,sat
ce|ema|s |mple1iotteeetpat|lepeteept|b||e.
Aeest:eeott|ipt|mettebu|est|eea|i .|taagib|le, 1|omemeatee
eal|t ||etaog|b|lesats|agatelee|t|eemaaetatatet|aemti|etpeteepti-
b||e u|atteea|| .|le.aag|b||e,aae|e,eamt|gtea-aetsaate-mea|e,
oa|mpl|epat:tea1eaae|eoasaa1:at|ae|eaa.. uelemeate|ettebuie
s ae|eoeze|s teae|eoezeaoa|asaptaee|a| |alt, 1|omem:ateeeles :
cemb|aaaale aa|ta||s e ttaostetmaaa|oalta|. L|etteba|es t|ept|a
atmeeaetet|zate1eea|it|le1eeal1|teee, 1easeat|||eb|1. Na1e
eas tte|e l1atatempeteazteee|e| atas eatal, l|ebi1a| , |v|eev:tsa, ei
ea|1al-teee|e] eaeageaeta|te|a|ageotala| , |ataseata|-l|eb|1alp:ee|al
pae|eatala| Ca|1alasee|azlaetat||e1eaee|a|t|p|1|see|az|aetat|le1e
t|pat|1|t:t|te,ot|apeeteee|easee|az|aetat||eemegeae|peeeleetete
geoe1eepe.t|vlat.eaaetiv,teptez:otat 1eel1ati1:teeeoceo-
stme|a|aetat|letaeasaueite,esteexam|oata1e.al|aoMeteorologica;
|at|aetti|eb|e|egieeabaa1aa|az|||aae|aaea,e|1ati|oas eatea
aeoioeteaptecesala|vie|| u|gestia, 1eexeapla, esteome1ceas .aot
1:set| sea ao te| 1e ,i|teabaea.eletA| e| At|stetelse mal ametes
1 01
ARI STOTEL
|a!|eeaeetele+l|t i|e. +ag|b||ea|aetesat1etiva.e!|aee|epa.ra.al|. +|
m+ete
Celep+ttae+|it iptim+te,|a+tempteaoopeteebi, veteeo1aeel +
+seeembio+ii.
Ceott+tii|eteee-e+|1iase+t-liebi1oapettiaseapl+te
Lxist 1eei p+tta eembio+ii pe e+te Atistete| |e +seei+z 1ap eam
atme+z.
e+l1a|iteee|e,teea|ai,
e+l1a|i|iebi1a|, +eta|ai,
teeelei|iebi1a|, +pei,
teeeleiase+ta|,pmota|ai.
8+a, m+i 1egt+b, +eeste eembio+iisot +seei +teeetpatiletsimp|e,
peottae+te,eee+eeoamimoeitee, +et, +p, pmatoasot1eettemeim-
pates +aex+get+te , eee+eeoamimteeeste, 1eexemp|a,exeesa|1ee|
1at, ++eamgbe++esteexeesal1eteee m+i1epatte, otieeate1ioee|e
p+ttaeetpatipte1emioee+lit+te-aseeiaae+opmot, teee|eo+p,
uai1it+te+o+etie|1at+o+p
,z)Atistete|tteee+eam|+ee+1e+1ea+pteb|emptioeipaltetetite+te
|+e|emeote
.

Nieiaoa|1ioeelep+ttae|emeoteoaesteptim,oe1etiv+t,
oesebimb+t , te+tettee|+te|aoa|oee||+|tatt-aoeie|a. /a)Ce+m+it+pi1
tt+ostem+teesteee++aoaie|emeotmtt-aoa|+u+time1i +t1ape|asetii|e
1em+isas , +stteltiio1imp|ie +tsebimb+te+1eatott-ee+|it +teptim+t.
(b) 1t+ostetm+te+ee+m+igte+esteee+oeateses +tepesteaop+s, +stte|
tiio1implie+tsebimb+te+o+mbe|ee+liti. (c)C+ttei+mete1esteee+
ptio eate 1eae|emeote la+tempteaotteeott-ao +l ttei|e+e|emeot,
tiee+tepietzo1ee+|it+te.ueei,teea|+ +p+petpte1aeetiepmot,tie+p.
u+te|emeote|eeembio+teoattebaiestieeeoseeative, eei+lttel, 1+e
aoa|1iottee|epiet1eee+lit +te,tmotie1eae+litii1eotiee, tie1ea
e+littieeott+tii.
mi1ep+tte, Atistete| io1ie1itiea|ti|epeee|eti1ieteei +|ai
Lmpe1ee|ee +tesasioeeeelep+ttae|emeotesotioe+p+bi|e1ett+ostet-
me' i at+ttelalo e+te, pe 1e e pte, ptepti + s + 1istioeie1iotte
el1at+, teee|e, ase +ta|i liebi1a|+bs elatei te| +tivei,pe1e+|tpatte,
+eeepte++eiaoiiteeipteee+eeott+tii|etipetmitexp|ie+te+eembiotii
e|emeote|etoeetpati|ebemeiemete. ~
1e+teeetpati|ebemeiemetettebaies eeoiapmot, 1ee+teeep-
mota|pte1emiootegiaoe+sab|ao+t, e|eoapettigsite1ect+iei .

1e+te|aetati|ettebaies eeoio+p,peottaet eieempaiittebaies


+ibaoeeotat1etioit, i +t+p+estesiogatale|emeoteemp|et+1+pt+bil| +
tetm, | peotta e, op|as , pmota| oa pe+te +1et+ tt ami1it +te.
Cbsetv+i ++t 1et+pteetieetiioviettebaies +ibpmoti +p
peottaq sebtoi i,1ee+teeeeempaiisotteai1ioeeott+tii, eittebaie
seeoia+etitee, eeottatiiletespeetive+|epmota|aii+pei.
1 02
Fi l ozof i a naturi i
Ari s tot el schieaz n continuare :xpl i cai a s a asapta eaa:letg:ae-
ts|| Caaaaa.:t|a|-ceae+t:|aeeposibil geaetatea-este,eeaeat:
pea.et| | eateaapeatet| , a1|esabs taoatempeataatabi| Caaza
tetma| | aaee|a |t|mpeeai| aa| este, tema| aeae exp|maata a
esea| a| a|ae a| | eeae veapea A1|e e tema|eatestabi|et :
apeta|e|emeate|eat -aaeemasvasetv|att|a1etio::aaeestaia, eti
|a|a1ie +teaseea|ai|aeaet|a1etemaeasa
I
as aa1eas .aetaaeet-
pa|aieeap|exesteaaseepasiae, ieeotioa|.ateaaate|i-1|oeaaze
ea1ebieete| esab|aoeaoieaeteo|tatepeeateepetavea,a1| eetem|-
tateaspeeii|et)1|apie|aa1|staaeiee|esep+1emeb||a|pioeia|a|ao| -
vesa|ai- s : a1aaget:e iaa||aa| v:sa| ai , eaeeste a1evtata|seep
tioa|.
ueaeeaaztetma|imat :ia|oa sotsatiei :ot : lea:| ::t:to:
p|ateoieieo:, a|tai1eat.eipi| :etem:, oaex|iegeoea:ae:ae|ee
acum i oa atunci i o|ei oa e ve tae: peota a atibai eeesa| 1ea
mate|ei. Ceaetetistieamatei:iestetapta|1:atimieat,1aeavem
ov:1:t:ebi :et:|eteatep|o +tsaaptiooa.a,mieateaapioeao:i
patei1iteite.Apaoapeatetaee1e|asiaeaaaoima|,o|ei|emoa|oapeate
taeeaapat. Lstea1evateeee|eaait|eiea|1a|1espate, 1aoaetae
1eetataoeieo1aeieaeazeaiostumeatea|etemei. Aasee|ageoetaea
1eapep|eti|etmate|eiesteeaieaaamtatatestta|1epteaaz
abs e|atae1ase|etmp|aa| ai, esteeeeo1iieaeeesa,1aaa| sati-
e| :ot
Lxp||eaia|a|Ai stete|1espeeaazaetieieotesteaateaea.

L|a
attat a|taa1eva e teate eepati|e eeteti s eauo mi eate eteto.
Ae:astatae:easee|:ss:aptepi:isse1:pa:z:1:eie:paoet1at1:
p:pmat, e1aeo1astt:|g:o:at:ap:tp:ta. Lst: mai :zeoabi| s
1:seti :mg:o:tea-oat::aaeevae:aa:st:-eatiio11ateatmieii
|eea|:ae::aeeexist,apeis1eseiemmie+:a|eea|eap:e:va1ateat
g:o:ttii. uatesiogatmie:oa va :xp|ieadou pee:se1e g:o:a:i
1istag:t: 1t:baies:xist:1eamieiaeeottast,ti :tio1i :ei:, ti :
pio 1it:t:oa1evit:z. ue tat, :xiste:| :1ea]amti a|:mi etii
sea:|ai 1:-a |aoga| .r+ieeteti :i :e|iptie :, a eate e| se aptepi : i s :
1eptteaz1etieeaeaoet1at1epepmat i 1eeie zeazgeoe+:ai
1ist ageea-eeteteap|aate|et,1ezve|taeai 1:e||oa|vieiiaoima|e|et,
a|temti|esezeoieea|ee|1aiii seeeteieaeee|e| p|ema. lioape-
piei saeeesive, seae|eeaazeaz1ezve|tatea po |a matuitate a aoi-
ma|e|e, iapio1epttis aeeesive,pe1aee1ee||aa|| eliaaiei|e
sa|e, s:stabi|etee|imitavieiioema|eatieeeispeeii, e||aitp:eae
e|eoaeat|ogtet1eauaa1iap|eioavia|i|eaeei1eota|eees awiooeeo-
st|taia|e.
1taastemaeaeeatioaa:|emeot :|eaaa|oa|ta|, pte1as 1eapepi-
:teai1eta:ase+:|ui,:xp||e1eeee:| :patm:|ea:ot:oas-aastabit
1 03
AR I STOTEL
1etiai.ivn ee.eatas|eteeeaeea.tiee1eeatea,iai steLUL hL mic
metea- ebestiaaes eeetiteatiia1eteb.em1itieil 1eemaiaieatea
seate.ai te1aeesebimbateaelemeotelaieaa.te|emeotisasiaeas tte.
|ameasablaoa|aelalt i,oti aal, 1evtemeee.impalesteeeotioaai
esteexteasiamsatabil am|eii,elimp|ieemie+teeeotioa,1eeieit-
eal+,asttelemieaeasteteleteete.ies .eeeaeaetaee.impalasais
tieeeatioaa.
Meteorologica
Cemeatatetiiaaa1etatmmmalteaoete1eve1eteeativi .elame1a.
pteeisoeateMeteorologica seiotegteazosebemaeete|ettizieealelai
Atistetel Cemeotatetiigteeii1ema1' Aaioeaa1ivizatattibateleele-
meoteleto
(1) Celeoatata.eelemeote|et,,a)eatiio1eetpaioa.at+le,1ee|ea||ti|e
|ega.e1emie+eaospaia,i+oamegteata.eam+e|gteata.eamie, ,b)
oeal|ta.e1ema.eie1meesm.aletaiieemaii,1eieali .ile|ega.e1e
sebimbileea|i .at|ve,eaal .eeav|oteel1ataiteee|e,as eeiaoea|t|a| -
1i.a.ea.
(2) Ce|egeoetatedeaoageo.extem.
Cemeo.ateti|aasasioate,ot|mpeeDe caelo .ta.eaz, Ia)iaDe ge
neratione , Ib), Meteorologica seeeaea(2). le1e+| .+.e,Zabae|l +
sasioee1aeoa.ataieea1iiileamesteeala|saa aleeembiotii+ates .
1isea.ateoDe generatione, ebieeta..ta.a.a|aiMeteorologica es .es .a1ia|
(1) ames .eeat|let|mpetteete,i ptioatmate .teeteate) , a1iea|aee|eta
eatetieoaeeo|o.eateeelea.tae.emeote,tie.eeeoioott-eeembinaie
impetteet, Ctilei i aiii-a) , | (2) +|amesteeatiletimpetteeteoeo
satle|te,CatteaaiV -a) ,otimpee .aetti|ebielegieeeeotioasta1ial
amesteeati|etpetteeteos a0eite,a1ie esatatile, etgaoelei tiioelevii
eemase1ioaeestea. 8- +tpateapaoeotteb+tea1ae Atistetelago1it
tee|ema eatiio1 mitexaeto aeeste ttei telati. Laetatea oi se
oti eazeaeeeottibaietetielatiioa1e]ateeaoeseatameteete|e
giei, s .a1ia|,l aetatilet1esas .
I
optioeial , ebiee.a| e| sotteoemeoele
meteetelegieeptioeiale,eava.a|i p|ea|a, al .ati1eaoe|eas .teoemiee
,teeameeme.e|ei Ca|eaLaetee) , peeaeAtistetel|eeeos i1etaome1
eteoa.1eo+tatme.eetelegie,oaastteoemie.uaCeaaiV -a.tateaz
eateta|al .tip1eeb|eete- eetat|leeempase, eamatime.a|ele|eali-
tile.eteteeptib| .e. Iott-ao+oamittel , Atis .e.e. ates .tosseosal+o.etiet
a|me.eete.egie|,1eesebio1-e1eastteoemie ,oal .seas, i-a.tgi.see.al,
a1agm1a-ista1ia.sabstaoe|et.etest.e. '
Ioviziaoe+sa, meteetelegiaeste
sta1ialeembioaiileti a.|ot.aeoe|etmataalea|eeelet+ttae.emeote
1 04
Fi l ozof i a naturi i
Aristotel ne reami ntqte c totui cauza di ci enl rl fenomenelor ce trebui e
|aa. en considerare este i a.|aeaaee.pa| le.eee .| , iap|a|te+ees.eao
|mpe|+a eev| t e+e e +e, +aeames .e | aem+l , s e+e|e. C+ace|e
m+te| +l esa.teea| , +ea| , pmatal|+p+

l| m+peblempe.+e e
|1|eA|s .e.e|este' . Ce +aameamp|eeg|aae+aa1e+a|eeteaemeaele
me.eeeleg|ee, ceo+1|a.epmoti|aa:Cl+|t|e+e++eesteiebes .|aoiae
eeo1aeea+pe| |+ e 1ee .| a- be+el | .|e |+ et|g|oe- eeoteme e| +
ex| s .,1eaexb+|+iipe1as e1et+zeles e+e|aiee+eieae+c+sap+
sap+tee|pmmtalai. Co1 +celese+elaie+1pepmo.a|ase+.,ele i1ie
1e+|eieexb+l+ie, e +l 1s +a eee, pe e+eAt| stetele +se+moam+e
p+te ea tama| , 1+i ea teea| s +a va.al Co1e|ee+1 pe +p, +1ae e
exb+l +|ee+teesteame1ieeee++p+,ti|a1oami .exb+| +| +1ev+pe| , o
eeo.+s .ea ee+1etam Lxb+| +|+ase+.es .etem+.1|ap+.|ealemiaas-
ea|e1epmo.pee+l :1e+1evea|teeieae+a1e] +pep|eti|eteeala|,
1eia.t-emsam+|mie- el1a+iaseeiaoe+.Lxb+|+|+ame1es.e
tem+t1|op+t.iea|emimseale1e+ppee+|e1e+1eveoi+et, +va1os
op|oe|p+le+l | .|le +pe| - tempet+tat+se cat | ameze+l +. l+.e+
sape| e++ +.mesteeieea|a:1 eexb+l+i+as e +., p+.e+|ate| e+
eea|ae+mbeleetb+l+i| , +va1e|1a+aaa| +|amece+| +ee|ai|+lt Aees .e
1eapt|+|e+.mesteeieeasti.a|eeee+eeaamim1eebieeitee iespee.|v
+e.upe+sapet| e+taaesame1s .|ettee, +1iet| +et,e+eeste
aate| 1e ,exees1e e|1as +a tiebee) , e| esteeev++semeoe+ aoa|
+beease+.,+etaimieaepte1aeeteeaetee. ' 1tebaieem+te+.e
oie|eexb+|+|eoaex| s .tee+l +l .,os ao+1|a.e elepe+.e spe-
1em|oebe.t.et.u|omemea.eeamp|aa.e+g+egiaae1|o.epmoti
lao,e|eso. amedevi1ea. m+.eti +.a.aetteoemea:letmeteee|eg|ee.
limele.e|ei1|oMeteorologica eeos .+a1iott-eset|e1eaeete||age-
oie+se 1e + +.+ telal o e+e eele 1ea exb+l +|| m+a| tes . 1itei .e
teoemeoe | | +a 1|teit: teme sabiauaea+ e|1ai | , + tiga|a| s +a +
m|e||. At|s .etel1|sea.at|teaemeoe|eee+aleeaeg|aae+sape|ea,
ee+tietb|ote- s .e|eecte+e, eele+e++ae|is +a +aeti|et, eeme.ele,
C+| e+L+etee Ll .eee +pei | +eg|aae+ iate| e+, +1|e l+teg|aoe+
+ei +o,exp|iea1etee.e|epe1ase+|ei1eexb+| +| +ame1-ple+|e,oe||
ee+, ea| btam, cp+1| g|o1| a. ' ue+|e| , :|eeo.|oaeateoe-
meoe|eee +a|eepesap+t++pma.alais +asabe+.uia.e +eeste+, el|:
1iseato.ipeee|e1+te+.eexb+|aieiame1e- ai,| cveae, ioao1+|i|
m|m+|1ep+te1is ea.eveaimeotele1|oeg|aoe++e|aai.ees .
1+te+.eexb+| +|e|ase+.e- votat|,ea.emae, |aae.e|talgete,a+g+oei
.sae.e , eveoio1+pei+sap+aaaigapspee| +ldeteaemeae1+te+.e
exb+| +|ei ame1:, | +oame ee|e a e+e sa. |mplie +te euee| + s +a
et+e| +-b+|ea||e, eaeabe|ele|pabe||i|e

lte.atio1eaisetaev1i .e
aamee+seebsew+||mioaie+s :,ee+|.etoe+,amal.ee+zaitest, ea
1 05
ARI STOTEL
teete|i cia priori. Lxlicaiacaeabeieleesteceaaaiintcnsanl; ci snt
t+.a|eceect1etetecta|et+eiei
Aistetel ceatiaa ea etecte|e e1ase 1e exb+l+iile , eioate o
pmot,+1iemiaealele.L|esatmiteomet+|e,tem+te1eexb+.+i +
ame1,i,tesilele, tetm+te1eee+as :+t,1espem+]eit+te++eeste+1io
amse spaoeesottie,a.beiee| e+te, tiepietetem+te1ioel e

IoC+ae++iV-+se1et+|i+c+ciaae+e+|iti|e+etive, e+|1a|i eee|e,i


me1iti ei|ee+| .tilep+sive,aseeiaoe+i 1ai1it+te+

Lteeta|pim+t+l
e+|1alaiieeelaiestegeaee+aoeinoi substane 1int-aom+tei+|1+t,pin
pecea+leapepei +eaveait.Cpas +geoetiiestepatet+ei +,1+te+t
eee|aipeceotebia|aeta|patecitie+|1alai+1+to+tat+lai

Lteetal
e|1aii+sap+substanelor care exist deja esteoamitogeoe+|,gti.e,
e+teioe|a1eteitipai-ee+eee+,tiebee+,p]ue+, a.timeledeatiio1tte-
eate1ia a1a|epe+ii|e+ttistieeaa1a|epe+ii|eo+ta+|eeeespao-
ctee .deexempla,1igesti+este1eseise+aatel1eeees1etiebee. '
ue+iei, Aistetelt eee| +t s tailei teoemeaeleleg+tem+ieao11e
ea|itilep+sive-1ait +teime|ieiaoe,aseeiaoei amecea|,se|iditie+te
i|iebetiee,sabieeimge+te.

Ca|iti|eeetpai|eeempase,asa1eite
s +aaa, satmptiteoee|eeeimp|iepatee+1e++eieo++sap+sim-
ai|e- eepai|e,peeeptibi|espeei +|e1ioDe anima i ee|ee +teim-
p|iepatio+s +aaepatio+1e +satei e +eiaoe , eptspeceeepeeebi1e
+stteldee+|iti1inaltima|tip,selabi|,inselabi|,uexibi|,io|exibi|ete. )sot
dieat+tei1etioite. Iotioa|,eepai|ebemeiemeesmtel +sitie+te eeo-
temit +teeapedemia+o+oele+pmota|ais +a ++peii eatempe+ta+
|espeeitie. u+tsemeoieaeaeesatati|e,e+iege|e,1eim+i
deete|e),smteee+eesmtoa1epeottae+apaismp|aamitee+|iti
m+teti+|e, eiipeattaem1ep|ineseeamittaoeiemegism.

Astte|
sepegteteeale+peattat+te+te|eelegie+eetpalaiviadmDe partibus
animalium, e+ev+tista1i +tbioeoe|esaee|eeeame+c
Note
1 Engl . conduct.
2 Met . 1025b18..1026a19.
3 MeteO. 338a26-b3.
4 Phys. I 84a23, 200b24.
5 I 92b9-20.
6 Ib.p.
7 I, 2, 3.
8 1.4.
9 1.5.
10 1.6.
111.7.
12 1.8.
13 1.9.
1 06
Fi l ozof i a naturi i
1 4 253a7-20, 259b 1 - 1 6.
1 5 254b33-256a3. Cf. De caelo, 3 1 1 a9- 1 2.
16 n. 1 .
17 11. 2.
18 Met. 1 025b30- 1 026alO.
19 De caelo, 299a1 5 etc.
20 Met. 1 061a28-b3.
21 Cat. 4b20 . urm. , Met. 1020a7 -14.
22 Met. 1 036a2 -1 2, b32-1 037a5 ; De An. 403b1 7.
23 De An. 403a25 -b1 2 ; Met. 1035b27-3 1 , 1 037a-7, 1043a14- 1 9.
24 P. A. 646a1 2-24.
25 De Gen. et COlT. 329a24-26.
26 An. Post. 75b 1 4-1 7 , 76a22-25, 78b35 -39, 87a3 1 -37 ; Phys. 1 93b25 -30,
1 94a7-12 ; Met. 997b20-998a6, 1 073b5 -8, 1077al -6, 1078a1 4- 1 7.
27 An. Post. 75b 1 4, 76a9, 22, 87a31-37.
28 /b. 78b35-79aI3.
29 /b. 76a9- 1 3, 78b34, 79alO- 1 3. Cf. p. 49.
30 Met. 1 025b27.
3 1 Dat find c fora i materia snt termeni corelativi, concepia lui Aristotel c forma
exist uneori n stare pur prezint o dificultate. Acesta nu este dect un alt fel de a
spune c uneori exist separat ceva care, precum elementul formal di n lucrurile
concrete, este n ntregime inteligibiL
32 De An. 403a29-b9 ; P. A. 645a30-36.
33 Phys. 11. 3.
34 An. Post. 7 1 b9-l2, 94a20 ; Phys. l84alO- 1 4.
35 Engl. pattern (n. t.).
36

n traducerea lui D. Ross, "originea imediat". origina, JE'aoATr 1 7pO (n. t.).
37 Cauza micrii n sensul (3) de mai sus (n. t. ).
38

n original, "din limba englez" (n. t. ).


39 1 94b9.
40

n traducerea lui I. Bezdechi a Metafzicii, expresia este tradus prin "esen".

n
traducerea lui M. Florian a Organonului, "ca lucrul din ceva" (1 95a20) , sau "esen"
(n.f.).
41 Adic i confer o form (n. t.).
42 De caelo, 311 al-6.
43 Phys. II
A
-6.
M 11. 5.
45 1 97a5.
46 II. 6.
47 1 032a7-29 ; 1 034a9-2 1 .
4 8 1 032a30-32 ; 1 034b4-6.
49 H. A. 539a 1 5 -25 ; G. A. 743a35, 762a8- 1 5.
50 Met. 1 027a25 . urm.
5 1 Dar cf. pp. 81, 82, 1 93.
52 Phys. II, 7.
53 11. 8.
54 1 99a8-b32.
55 G. A. 744b1 6, a36; De caelo, 291 b1 3 , a24 ; P. A. 686a22 etc.
56 De caelo 271a33, De Gen. et Con. 336b32.
57 Phys. II, 9. cf. P. A. 639b21 . urm.
1 07
AR I STOTEL
58 An. Pust. 94b27-31.
59 P. A. 663b20-35, cf. 677aI 5 -17.
60 De exemplu, De Resp. 477a I 4-3 0; P. A. 642a31-b2, 663b l 3 . urm.; G. A.
731a20-31.
61 Cu sensul de "necesitate", "deteninism" (n. t.).
62 P. A. 642a2, 677aI 7-19; G. A. 743bI6,789bI 9.
63 G. A. 778aI 6-bI 9.
64 Ib. 767bI 3 -23.
65 Meteur. 341 al . un.
66 Cap. 9.
67 Cu sensul de a trece n act.

n englez, ta energize (n. t.).


68 E. 3.
69 De Gen. et COl. II, I l .
70 Phys. III, l .
71 De exemplu n De Gen. et CorI'. 325a23-34.
72 Phys. 232a6-1O, 240b30-24I a6.
73 Parmenide, 1 56d, e.
74 EVEP'ta.
75 V.!.
76 capitolul III. 1 , "micarea" este sinonim cu "schimbarea", incluznd generarea i
di strugerea (200b32-201aI 6) . Ai ci , Aristotel dobndete un limbaj mai preci s,
restrngnd tenenul de micae prn eliminaea "schimbi privina substaei ",
adi c generarea i di strugerea. Ambele feluri de a vorbi se ntlnesc des i n alte
scrieri ale sale.
77 V. 2.
78 "Agentul"=factorl activ i "pacientul "=factorl pasiv a schimbrii (1 t.).
79 Tenen "de la care" i respectiv "Ia care" (n. t. ).
80 Acest aspect este aprofundat n VII. 3.
8 1 204a6.
82 204bl -206a8.
83 III. 6.
84 207b27-34.
85 IV. 1.
86 209a31-b2.
87 211 b6-9.
88 212a5.
89 lb. 20.
90 212b20-22.
91 Xrpu.
92 IV. 6.
93 Tenen tradus de N.I. Barbu pri n "noiune".

n orginal, 'o O'Elvat


c
ou WU10
v (n. t.).
94 214a22.
95 Numit de Aristotel av't1Epic'um<.
96 214bI 2-21 6a26.
97 Galilei presupune c Aristotel a spus c toate corpurile mai grele cad mai repede n
vi d dect cele uoare, astfel c sceptici smul fa de afirmaie l - a fcut s arunce
greuti diferite din turul nclinat din Pisa i s contribuie astfel l a revoluionarea
dinamicii. Dar, de fapt, Aristotel a ncercat s infne exi stena vidului artnd c
n vi d corpurile grele i cele uoare ar trebui , dintr-un anumit punct de vedere, s
1 08
Fi l ozof i a naturi i
5C mite cu o vitez egal i, dintr-un alt punct de vedere, cu o vitez inegal.
Concepia lui Aristotel despre viteza micrii "nenaturale" sau imprimate poate fi
urrit n Phys. 249b30-250a7; De caelo, 301b4- 1 1 , unde el enun n gerene
tocmai principiul vitezelor virtuale. "Dac deci motorul este A, iar lucrul micat 8,
iar mrimea care s-a micat este C i timpul care s-a micat este D, atunci [ . . . ] A va
mica jumtate din 8 pe distana C n timpul D, pe distana dublului lui C n timpul
D/2, va mi ca pe 8 pe distana C/2 n timpul D/2, i ar jumt ate din A va mica
j umtate din B pe distan a C n timpul D.

n Mecanica (848al l - 1 9, 850a35-b6),


teoria balanei i cea a prghiei se baeaz pe acest principiu. Dar Aristotel observ
c A nu va mi ca 28 ( sau c A/2 nu va mi ca 8) pe di stana C/2 n timpul D,
deoarece s-ar putea ca A s nu poat mica 28 deloc (Phys. 250a9 1 9).
98 21 6a26-b2 1 .
99 IV.9.
1 00 217al O-b20.
1 01 Ioachim (despre De Gen. et COl., p. 1 24) compar n mod justificat aceast con
cepie despre materie cu cea a lui Kant despre "real " din capitolul Anticipaii ale
percepiei.
1 02 Met. l 048b9 -1 7.
1 03 IV.I O.
1 04 IV. l l .
1 05 Am tradus nows (adjectiv substantivizat, l a plural) prin "clipe" ; ma pretenios ar f
"acum"-uri.

n original, Ovuv (n. t. ).


1 06 2 1 9b9-220a24.
1 07 220a27-32.
1 08 220b32-222a9.
1 09 222a29-b7.
1 1 0 223a1 -29.
1 1 1 223a29-224a2.
1 1 2 V.3.
1 1 3 VI.1 .
1 1 4 232a23 -233a1 .
1 1 5 233a21 -bI 5.
1 1 6 VI.9; 263a4-264a6.
1 1 7 De caela, 11.3 ; De Gen. et Carr. 11.1 0; Metear. 1-111 passim.
1 1 8 VII. 2, unde "aruncarea" este considerat ca un mod al mpingerii, "transportul " ca
innd de mpingere, traciune sau rotaie, iar rotaia ca o combinaie de mpingere
i tragere.
1 1 9 A.7.
1 20 Cf. cu De caela, 279aI 8 -22.
1 2 1 De caela, 11. 3.
1 22 Simplicius, in loc.
123 11.1 2, Aristotel d o explicaie O priari asemntoare faptului c micrle sferelor
planetare trebuie s fe aa cum ni se nfieaz.
1 24 1.2,3.
125 Aristotel menioneaz i accept (298 aI 5) o raz est i mativ a sa de 74 000 de
kilometri - nu chiar dublul din adevrata sa lungime. Prerea lui Aristotel ,
exprimat n acest context, c prin "Oceanul de Vest" nu este o distan prea mare
ntre Spani a i India a fost princi palul motiv care l -a ndemnat pe ColUl11h s
ntreprind cltoria sa temerar, astfel c denumirile de "lndi i lC de Vl'sl"i
"Indianul rou" snt indirect datorate lui Aristotel.
!^"4A
1 09
ARI STOTEL
1 26 11.13, 1 4. Aristotel afif corect unul din principalele motive n favoarea sfericitii
pmntului i pricepe c forma lui este datorat micrii prilor sale ctre centru.
Cf. dovada sa c suprafaa apei este sferic, II. 4.
1 27 1. 5, II. 4.
1 28 II, 6, 8.
1 29 Met. A., 8.
1 30 Pentru detal ii, vezi Heath, Arstarchus of Samos, cap. 1 6 ; Dreyer, Planeta/}' System,
cap. 4.
1 3 1 Dar ultimele patru snt oarecum ideale, din moment ce exist o trasfofare con
stat ce se produce ntre cele patru elemente, iar o pae a unui element produs de
transformarea unui altuia nu se ntoarce imediat de unde a plecat, aa cum s-ar p
rea.

n parti cul ar, Ari stotel neag existena sferelor definite de foc i aer. Focul
predomin pur i simplu n partea superi oar a atmosferei , i ar aerul n cea in
ferioar.
1 32 El nu reuete s observe c, n teori a sa, sfera exteri oar a fiecrui si stem este
inutil.
1 33 Met. 1 073a26-b 1 ; De caelo, 279a1 8-22.
1 34 Met. 1 076a4.
1 35 Exist o scurt discuie asupra generrii n De caelo, III.
1 36 Lightness (engl. ), n sensul de proprietatea de a nu avea greutate (n. t.).
1 37 IV. 2.
1 38 IV. 3.
1 39 31 2a1 7-21 .
1 40 LI.
1 41 1. 2.
1 42 Phys. 231 a2 1 . u.; De caelo, 303a3 . urm.
1 43 I. 3. Alte dou sensuri ale distinciei dintre naterea relativ i cea absolut vor f
expuse n 31 8 a31 -35.
1 44 original, positive character (n. t.).
1 45 1. 4.
1 46 Phys. 245b3 . ur.
1 47 8b25- l Oa26.
1 48 31 9b1 2-1 4
1 49 I. 5.
1 50 1. 6.
1 5 1 Phys. 226b23.
1 52 Aristotel nu preci zeaz cum, dar probabil vrea s spun "n sensul c l ucrurile
sensibile din care ele snt abstrase au U loc," sau c, aa cum ele au vOln UAl, aa
snt localizate prin gdire n spaiul imaginar.
1 53 1.7.
1 54 1 . 8.
1 55 1.9.
1 56 I. 1 0.
1 57 Comparaia i apaine profesorului Joachim.
1 5 8 11. 1 .
1 59 II. 2.
1 60 Despre rolul esenial jucat de Ouu'ov 8EpfGV s au lVEUfU n teoria fiziologic
aistotel ic i despre legtura lui Aristotel cu teoriile pneumatice mai timpurii sau
mai trzii, vezi importatul articol al lui W.W. Jaeger n Hermes, XLVIII, 29-74,
care lmurete n mare msur aceste probleme.
1 1 0
1 61 11.3.
1 62 1I, 4, 5.
1 63 II. 6.
1 64 II.7.
1 65 11.8.
1 66 1I. 9.
1 67 336b26-34.
1 68 11. 1 0.
1 69 Phys., VIII. 7-9.
1 70 Cf. MeteO/"., 1. 9.
Fi lozof i a naturi i
1 71 Adic, doar dac i Caea a IV-a este original.
1 72 339a27-32.
1 73 1.3.
1 74 Natura general a exhal aiil or este indicat n 340b23-29, 341 b6-22,
359b28-360a27.

n 340b27, textul pstrat descrie exhalaia umed ca fiind cad,


aceeai vi zi une fi ind i mpl i cat i n De Gen. el CorI". 330b4. Dar n 360a23,
367a34, ea este descris ca fiind ICLC astfel c logica pasajului 340b23-29 ne cere
s citim 'Uxpav n 1.27, unde se gsete de fapt, n dou manuscrise. Ari stotel
crede c exhal aia umed este de fapt un intermediar din punct de vedere al cldurii
ntre ap i aer (347a24) i pune accentul ba pe afinitatea sa cu apa, ba pe cea cu
aerl .
1 75 341 b1 9.
1 76 1. 4-8.
1 77 1. 9-12.
1 78 I . 1 3-II. 3. Pri ntre altele, 1. 1 3 d o fascinant descriere a i dei l or geografi ce al e
vremii.
1 79 II. 4-II!. 1 .
1 80 III. 2-6. 378aI 4.
1 8 1 378aI 5-b6.
1 82 378b26-28.
1 83 IV. 1 .
1 84 IV. 2 , 3.
1 85 IV. 4-7.
1 86 IV. 8, 9.
1 87 IV. 1 0, I l .
1 88 IV. 1 2.
Capitolul IV
"' LLL'/
uiopaoeta|1eve1etea||aiAtistete|,bie|egiaipsibelegiaoasmt1ea
tiioesepateLaetti|elai1epsibelegieibie|egietetmeazaosiogat
gtap, peeatel-attipatatptebabilmpti1apeamatmeazHistoria ani
malium estee laetateptelimioatee ate ea seepotegisttateaee|etmai
impettaote tapte 1io viaa aoima|e|et. 1tatatele tmase aa aa seep
exttageteateetiei1iotapte|eotegisttate.1eetiaseeeapopte1eoatata
|aetati|etvii(De partibus animalium, De incessu animalium) , opatte1e
temaleteseoia|(De animal. n ,:e1epteptieti|e|eta|tetieate(Parva
naturalia, De motu animalium, Lk generatione animalium). Iosopetspee-
tiva1ezve|ttiialtetieateat|ioe|etattieeoveoabilsttatmbie|egiai
psiae|egiasan ma1sepa
Atesteevaca.utucaAtistete|,e1aeateametaott-etam!ie1eme1ie.,
s tieiotetesa.de oil ei :,i at|aettilesa|eatateaeest |aetaatesto
teo1aoa| 4iotte|o.eteselesa|eptioeipa|e.Iotiioe|ematematieiieleta
tami|iizatLU eeamaimatepteaeaoetioe|etd timpa|sa; 1ateloa
ateat1eseepetuietigioaleomatematie,1io:tetim.mbie|egie,pe1e
a|tpatte, tie eoetetetimlapateteasa 1eebsetvaie, |aee|aieoatea
mtatiileta|tetebsetvateti,tie|a1esetieti|esa|eteetetiee,e|atesteama|t
oaioteatimpa|aisa, tiio1ott-adevtee|maimate1iottebielegiiaotiei,
iateeimaimatibielegime1etoiatpateaspaoe1espteel . , Liooaeasi
Cavietaatesteei1eizeiaimei, 1eiome1atiteatte1itetite, osei aa
testsimplie|evita1ebttoa|Atistete|."2
Atistete|meoieoeazapteximativeioeisate1eaoima|e 1itetite,ao
oamtmateta1eeaoetioe|etimpalais a. Iotetmaiilesa|esotos
teteioega|eeaval eate. ma|te1iottee|esots imp|ealaziittoieiao
1etalia,ma|te, simp|etepetiii,1eseetieaee|attezetv)a|epeveti|et
e|tetiletsaaa|eaoeioe|epeiaoi|egeo1ate. ' uatmalte1|ottee|e1ez-
v|aie e aeatatee imioa iezitate eate impliee ebsetvaie petseoa|
ateot 8epeateeaelstiovatatta1iseeiei1e|atat|sa , pate sti
saspas1iseeieivteeeioeizeei1espeeii1itetite1eaoima|e. ltebabileoa
1 1 2
Bi ol ogi a
a fcut niciodat disecia unui corp omcncsc!, chu U disecat at.ee+tec+te
msatembt.eaa|am+a `Ace|eaa1eaaave+ecaaeatete1itect,||aa
iotetmaia1eetiaa1epatea- 1e|actescteti .1ev|te,vateti,voteti|1e
psti , 1e| atatmaci .ii apt|ma| to11e|apescatii1iamateaLgee
ketetit||esa|e|eca|esotopt|acipa|| a1ea.eg|aoi, pecate| ecaoetea
petseoa|teat.ebioe-mace1eoia| 1tacia- i |a1tea1i iosa|e|ea1ia
ceote , e|setetetma|pa ia|aa|tetegiaa| ocatei apetteca. aoami .e
pt|1iovia,vec|oti|eAteoe|iCba| si s
ma|te1ioebsetva|i|e| ai At|s .e.e|aas .tai .a1mitaiaeetcetteti|et1e
mai ttzia. L|atecaoescat, 1eexemp|a, catac .eta|mamiteta|ee.acee-
|et' - taptttecateave1etea1eteieei|a|icetcettet|poosece|a|a|
xVi-|e+. L| atcat1istiac ieottepe .iicasis temcatt| |agioesiceica
s| stemeses||-a1esctiscaea1mitab||acatatee. A1esctiseaamoao-
ime1ezve|teaembtieoa|ai1eg|aiasemoa|atptezeoaio|m||apatta
zi 1apeaa., asemeoeaaaei pete 1e s .ageo a|baa| ea|ai, bto1 |
mieo1a- seca | camataveavia. L|1e1esetieteexce|eotce|et
pa.acameteales .emaca|aitameg.eate|et'| sceateoevi1eoe .ts-
tattematcabi|acepa|aiacetalepe1e|et,c:o-amaitestte1escepeti.
pmosece|a|a|xix-|ea. uesctieti|esale1esptebteasca-peseati1espte
pe .e|etetpi|satmiaaieaseiamateceot|tma.e1eebsetvaiaa|te-
tieatke|ateasa1espteebiceiati|e(oaos1esptes .tae.ata)a|bioe|ete
exee|eot. ' uesctietea 1espte si stema| vasca| a| mamitete|et, 1ei
ceoioetts.aticetmoebscate, eageoeta|teanebao.
Scala Naturae
Atis .ete|oaatest 1eatptimapetseaoceiais -aotmp|a.sea|eag
iotetmaia1ispeoibi|1esptespecii|eaoima|e, 1atiptima| ceaabet-
1atpteb|emac|a:i cii|et.L|ateoDe partibusl6 e1ezbateteio.etesao.
asaptapteb|emeie|asiti ctii mete1a|ail|ateoa1iviziaoiiptio1ibe-
temieeva|oetabi||atteiebiec iipt.ocipa|e. (1) uac,aacamepteptia
1iviziaoii,tiecate1.stioeieiaoa .ete1io1istioeiaptece1eot(a..ima|e|e
,eapeoetiio11iviza.e, 1eexemp|a,oaoima|eeapeoetamatei oeta-
matei oaoce|es|batieei ce|e1emest|ce)1ibetemiaimp|ictapta|ca
tieeateinfima species stieeactetizat1eesiogatdiferentia - tetma
teta|1etetmioataaoai1etetmioabi| uat1acaastaa|actati|e, ttebaie
sspatgem|oevitabi|gtapati|eoatata|ea|ectetmembtiaamaimalt1e
aoattibatcemao .vemc|asiticaaoamitepst| ,1eexemp|a,mpteaoca
aoima|e|etetestteiata|te|ecace|ematioe (2) Io1ibe.emieediferentia
otiecatepetecbeestepatoegativioaa1mitee1iteteoietea|tetieat,
,oa existspeciipeottacee+ce aa exis. . ueatao |acta 1etetmioabi|
pezitives tesasceptibi|1e1etetmioate. (3) Ama,aoge|a1etetmio+tea
1 1 3
AR I STOTEL
.e.+|+eieai laeta1:. :tmi aabi l pt:+ :p:1., 1aea:vem limi. ala
ti :e +eaiv:||+1eatemealteaa.iv:+leaoais iaga1:.e mi o+bi|aa
vemavea1:staledifferentiae s t eeempio.e+te s eei i l :eeesi s .o
e+li.+.:
u+e, peota + sep+ 1e +ee.e 1itiea|.i, vem +1ep.+pe p+easal
1iviziaoiioe+steaooeafundamentum divisionis, mpio1+aim+|el :ea
p:oe, 1eesemp|a,o1eme.ieeislb+.iee, +miote1ae:eev+tet+|oee|e-
v+o. i ee+b+o1eoeazpioeipia|peeesebazeaz1ibe.emi+ Ls .em+i
bio:+taoeisia.e1aeem1e| +aeepatm+ima|.ediferentiae; peota +
eeaae+.:e esist1e t+p.m+i :| +:a+ta+l e, eam ti p+s ei
,pet:,1e|imi.+.eaoe|e1e +l.e|e1e emalime1e diferentiae, mal .:1io.:
el :tiio1o:g+|msae+e.:.istie:e:|e1easpeeii:
A.s .et:l:eaoea .eopioeipia.:ig+1:1:+semo+:ea:s :gs :se
pio.:+aim+l :.Lsis .maio.ii1eati t+te+tet+l+.ipalaie +e :si s .o
e +1alaaeiiogae speeii uiteeoeles .o. oteio1ivizi,1+eleaa+a aiei
aoseepi oaesi s.veep+t.e+e:eoemieio+.aiie+eslepe1aes +as
l :p:p:.ae : Lsi s .o+l1eile+o1+semo+e+ot :speeiil : +eelai +i
,geoma,e, +semeoe+speeii+a+e:|e+ipi+leeepalai, 1it:io11e+t
og+1- +1iepiooam, mi m:, melieiaaes +a |i :,o:t :zim:s +a
+spim::te Lsi s.m+l.:i|:+o1+s :moe+pin+o+legi :a.:,g:oa-
i|:m+]e:ms:i , eeiAis .e.:|o:l:g:ee:e.eme|egi +1iatt:b+,l +b,
ip| +p+s:i+ipie:| +p: .i , 1io.:es.vet.:b+p:t:lai , 1iat:p+o
i selz.
Cam+p|ie:| +ees.epioeipii| +el+sitie+:+p:z:at++oim+l :le:Na
gsimasei :i|:s +l :ee| +sitie+.:igae+s. Ll :ao.:gim:eeoti:ot1:
1itieal .il :implie+t :, eeo .i :o. 1::si s .:o+sp:eiileize|+t:e +:aaiot
o aiei ao ,g:o m+,e, p:eam i 1:sp:eiil :e :s : gs :seat:1ea
as :m:a:+g:oai . u++e:+st e| +sitie+::st :1:s.a|1:el +aliaii| ::i
piaeip+l :, i est :ao+e +e +t eeatom+:ea bioe.:sta|timpa|ai , :+ +
:p:z:o.+taom+t:+vaost+ 1:ei e:i - +p:e:1+tioas- +teatoieiaa
+ltpeg:salt:i epol+Liaa+:as. uiviziaa:+s + e:+m+i| +g:st:e :+
ot:+oim+| :eusog:itsag:,spuazo11is .ioei :ime1:o:1iat:
,v:.:b+t:i,oev:.:b+.:.
I
ot:e:l :easag:pioeip+l :| :g:oaisot.
p+tmp:1:vivip+:,e :.+e::,psti, p+t ap:1:evip+:i+pe1:( :p.i| :i
+mt.bii),p:ti. I
o+t++e:s .e+mai:sistsp:eiil :ize| +t:,ema|i+oa-
mit:s p:eiiiot :m:1i +:.Aoim+| :| :ttsog:sate|+si|ie+t :1apeeo-
sist:o+pi|eleio.:m:i :s.::.Lsistmalacia (e:t+lepe1:) , e+:+u
ao :s.:ieme+l :isiaga+leabs .+aseli1:oiot:ie, malacostraca
( eas .+e::) ea ao :stei e.+: i aoio.:i eme+le , ostracoderma aa
testacee (melat:e:oaioela1e :t+lepe1el :) , eaaoes.ei eaet+t:iao
io.:i eme+l :, iiasee .:l :e +:(Ai s .e.:l :eea1as1:pioeipia|sa1:
1ivizian:sspao)sot.aip:s .e .e.. Ls.s . oat+1:aeest :atem:
1 1 4
Biol ogia
:xep| eaa|e]am.a. :ani mal, jumtate p|aat, anemone 1mae bat:|,
eastavei1emat,meaac.
l|eae1ioaes .,oaiatmalt1itae |e|epe.ias .t|,apa.
omaimaltme1ai ,1aee|maisa,est|v1io.eee|esa,ea.e1eAi s .e-
.elesteeeleae1ep|a1e1eme1a|1e,eoeate. Aoimale|epe.tiat+oja.e
o.- escala naturae 1ap,a1al 1e 1ezvel .ae a.| os 1e 1eseeo1o. | a
memeo.alptsi iieepalaipio.elai . Aees .a1epio1e1emsatae |1atii
vi .a|e 1eioa .e 1epio.e Ais tete| a tes . impesi eoat 1e e |1aa 1io
.impale|eei.a|aiea|eia.aseeoe|aziaeaeeas .aeaa,eota|o.ea.
1ezve| .aea. As .te| , otapet.eae l1aa, eeamaimate1iteeoetaeea
eateexi s .aot eaoimale|eeaso,e( a1ieeasogeea) i aoima|e|eea
aoliebi1asemo.e 1amai eee. Iapio.eaoima|e|eeasogeee| eee
aveaap| moi .ebai aa stie mai tiebioi1ee.ee|e e +te oa aveaa ,
o.a:.seepalp|moi|etea, 1apAi s .e.el , aeela1eame1eael Jaa
exeesiv.
1ipaileee|emaieve|aate1e+oima|eeaavivipate|e,a1ieaee|eaeate
aa1es .a|el1atvi .+l peo.taape1aee1eseeo1eoie +lita.ivasemotei
pmile.Ati s.e.e|oaa1eseepetitevala|vivipe|etiaeeosi1ea.embti
eoaleape1asal1uee.a|eepa|aiei Utm.ea| .ipesteaee|aoeees .e
pe1asaa ea, petee.,a1ieao ea eeaamaie e.eove|am1apeea
test eaa.. uat se |ve.eaotap.ee taeea.. 1e1itiei | e|asiti eateapeot a
Ais .e.e| , ea|peotateiee i-aaatma.. ueima,eita.eapetilet1epaoe
, eaimpetee .e,existaogmp1ioteei- pe.iieilagioei- eaeoa
1epao1e|eeea,eipte1ae1eseeo1eoivii Cmevapa.ea.eotatseeo
s i1eeaees . taptaos emoa|e|1aiivita|eisp|asezeaeestetiioe1ea-
sapa psi| ei ep.i|e|et upeee1o1o aeestme1osemoas
taeem,ee+la1eate|esi1eesiogadiferentia. Aistete|eeaoeatee
ome1sabs.ia||eea|aeesteioeeste+l.ai1eeeil+lipeti.L| exp|ie
oateea1e pai viiaa 1atei .exeesa|ai ei a 1etieitalai1e e|1a Li
pe1aeeaoptimtaz,1atoasotsatieieot1etiebioipeotaaoti
pateaextetoaealaio.-aoove|i , eittebaie1eaeeeas teioeale
peo.ta a |e ptete,aoiotei eal eepalaipiotese, poeese1ezvelt
ot-aopaivia.
liioeleioteieatettebaies.eae piot-aoalt ei|easta1iaaotetiet
ee|aialea|aiialpaia|aivia- sta1ia| |vei Aisteteloai1se+ma1e
tapta|e|+vase1ezvelteaosi1iott-aoea,1aele1esetieea.+ostet
mo1a-seot-aoevasiea,eate1ite1eaoeaa1evtatpiotap.a|eoieie
peasaoae1eahaoeielse1ezve|.ootegimeo.-etiiovie.
Ioeimai,es segsese.es .aeee|e,eateoape1aeoieimeal atve.
Uoe|epe1aeome1asexaa.aot|a|1vsees1ioeatese1ezve|.paia| ,l a
al .e|epaia|s e1ezve|.pa|simpla1iopiote ios |+it,pio.etea.e
s pee|ileiotetieae, iaaeetie|i atptiot e ee|esapei eaeeapet i i , ap
geoe+iispeo.ee1ioma.eiame,eam tioeeial
1 1 5
ARI STOTEL

Scala naturae teza|.+tes.e1apeamatmeaz:


1 Cu ou perfect
Oviparele
Cu ou imperfect
Vermiparele
Produse prin generare vscoas, n
mugurire sau generare spontanee.
Produse prin generare spontan ee.
Reproducerea
Cu snge
1. Omul.
2. Patrupedele cu pr (mamiferele terestre).
3. Cetacee (mamiferele marine).
1 4. Psrile.
S. Patrupedele cu solzi i apode (reptilele26 i
amfibiile).
1
6. Petii.27
Fr snge
7. Malacia (cefalopodele).
8. Malacostraca (crustaceele).
9. Insectele.
10. Ostracoderma (molute altele dect cefalo
pode).
II. Zoofitele.
leoemeoe|evieiipettimptite,1apAtistete|,atteigtape- ete-
teteaitepte1aeete+,seoz+i+,mieate+|ee+|. uiatte+eeste+ptim+este
ee+tao1+meota|, ee+e +tepe+teesistai siogat,1upeamesisto
p|te),atimpeeee|e|+|teoupetesist+ttea.lat1iotteteoemeoe|egta-
p+tempteaoae+,1eia+tat+aattiieiietgaae|eeii- +attezitiatetesu.,
tepte1aeete+se p+te e |-+ +tt+s oe mai mu|t. Nu 1e+t mu|te 1io
ebsev+ii|es +|eee|em+tem+te+bi|e1iaae|e1iotteee|em+ipeaettaate
1iseaiivize+z+eestsabieet. iaeeaeepi+sa, tepte1aeeteape+tes+ib
|eeatteime1ati- speat+a, 1iott-aasiagatptiotes aa1ia1eiptioi.
l+pta|eattipatatsete+1ageoet+tespeotaoeeaaestesuptioztet1in
petspeetiv+mete1e|et1eebsetv+iepeeate|e +ve+|a1ispeziieiatest
oeveie1em+ima|teseeelepaeeaee+stepiaie+test tespios. kepte-
1ueetea+sesa+tptiatt-uosiogatptiote+te |ee,sasiaee|, | +p|+atei |+
ma|e|eeate,+semeoeap|aote|et,sotstatiee. uatiotetesu|saptioeip+|
eta1etetmioeaa+tatiitepte1aeet|isexa+te. L|puoem1iseaiempteaa
1eapteb|eme+seei+te-eateesteeeattibai+tieetaiptiate|1+eeeo-
ttibai+s+,1apeamga1iseuipeet+t)vioeo+eee+i msat1iaotte-
ga|eetps +a1e+t1iatt-ep+tte1etetmio+t+s +.ltioeip+|a|+tgameata
t+veate+ptimeieeaeepii se b+ze+zpe +semo+tea1eseeo1eoi|etea
ptiaiiatiee+tep+tte+eetpa|ai|et,ebiat,1apeams-+ptesupas)opti-
vmapi|etmati|+tei+eaeteti .ti :i|et1eb|o1itekspacsa||aiAt|stete|
1 1 6
Bi ol ogi a
aaceast t. v. aeoa..aaceea c (1) descendentul .ez. a. ascmnru-i ea
ptiaiieeaapettieeasi 1eta.eea|i ia4. taasai setiaeevaaatetia|1ia
petiaaeaeetpa|aiavat|ave1ete- asemoti1eveee, aagbii t,iaat,
,z)eameaiieeaasataebtbeisaaeata|bpetaveaeepiiee1evia
bbeisaaeaptalb ,(3) eepiiioaseaaoaaeetitiai|eteiaaetstt-
meiaaia4epttai1e|aeeaaripatatmeteci1iteetptimateti +|e ,
(4) p|acte|eseama1eseetieap|aataptiate|aptiviaaptiletpeeate
p|aatapt.cteaa|eaveaapetiea1atepte1aeetii Vaima|t, (5) epeate
paaecttebatea1aeasemaateasettage1ia,pti|eemegeaea|eptia-
telai - esatati|e- saa1iaee|e,etetegeae- etaae|eAsemaateae
maltmaiaeeeataat|aa|time|e,1aeesteasmtpatisimp|aptime|eeem-
biaateatt-aaaaameme1, iaieiettaasmitete1eptimateti a|eaava1a
seama1eaemoeaptezeatmme1a|1eeempeziie.,uaeeevaeteeaz
eempeziiaaeeatamaittzia,aeeastatieaazaaseaatii, catapta|e
s maaptevioe1iotieeepatteaeetpalai . ' Atistete|iptegteteastte|
1taaa|spteeeoe|aziaeapetta|ptiatelaimaea|aaeaaa|matetia|eiete
aee|a1ea1+eaoamit tetmma.etieiramizatedetemel.
Apei,sepat1ealtetaiaaieeaeeesitaesta1ia), (6) 1aesasiipe
bazaasemori|et1eseea1eota|aieapriaiiptiaptieetpetalespeeitiee
es moattebaiesioe|a1eteeeva1iarieeepatte, aipatea|atel1e
biaessasiie1atetittapta|aietia|pet1eebieeiae|riai1ema
tat|ai,s aoatat|aittebaies tiiae|aseevaeeviae1e|acelri|esa|e.
lti|eeetpeta|esctpat i simp|ambte miateapee+tegetmeaelee
eteeazpecttasioei e1ea]ao1ae s maateviae1ia , patteaetea-
tiv- 4e|alaettet,aa1mmatetiaaaptaeteiase|aeteaz.,ueee
oa paaeme smaaete1e|abaoceepat1eac asemeaeate|aetsa-
gelei eatoeapettieeattaite1i oea, a| ee1eaatitmaeeaasieste
sagei eve:
uapeetespioge1eettioapaogeaezei , Atistetelabet1eazeeala|t
pteb|em Ceesteaatatatea|+eeattibaieitiee.aiptioteopeeea|
1epteeteate:Csio1a- seoeetp, moattebaie tie[e aaa1iatte
pti|ealeaatatale,aoesatsaaaae.gac) , ,eeevaoeaatata|aemeaea
tametii, [eepte1ae ieasatplas,,eeseeteiemetbi1, ,ebtaa.uiotte
aeeteaaaestegreasebsetvme eapeateri1eaasatp|as . L|tteba.e
stepteziateao satplas1ebtactieaete|esiteate,tierelesitee, a1ietie
a|aee|etelemeote1iomaeeee1ae|aeteea1esatatis oteae, tiea|
+e:|etaeeoatea| .zeazaeest|aeta, iattapta|eaaima|e|etiaeteis a-
teaseaaeeamaima|tsmaaat eevetba1eptimavatiaat Lste
vetba,1et+pt, 1satp|asa|btaoeire|esiteate|a retmasatiaa|,eeaoee
eeottibaie1iteet|aeecsttaiteaesata|ai. Aeeasttetmtica| asamat1e
btaaesteaaaima|eleea sagesage|e,iataeele|a|te,aat|ai1aaa|eg.
Lvi1eat,s mcaaaesteasagei1eaeeeattebaiesptesapaaeaeeste
aapte1as4iteeta|sce|ai. Ve|amalsage|ai1iatt-aaaai aa|tetmeaz
1 1 7
ARI STOl EL
esatati|e aees|a| a , eeeaeeaa iattaaeestpteeesfol1 l eali sm na.
Ueseea1eata|seamaeapmiiparisimplapeattaesatp|asa|seam
eaaetetatasage|ai , 8maaeateatmeazstetmezemaasaataa
saaattegalaaima|este1e]amaasaataasaaattegalaaima|ae1iteteaiat
i , maima|t,eeeaeetieeate1iottee|eesteame1aetaal, esteismaao
me1peteaia|"35
La temeie, eetespea1eata| semiaei btbteti este pte1aeiamea-
sttaa|- a1iesatp|asa| 1esagepeeatetemeia, 1atetite|1atiisa|e
vita|emtetieate,aateaetes-luaastetmemsma8maa,tiia1astte|
maltmai,tetmat1eetmeasttaaia, aeieoeazeaeeaaztetmalsaa
etieieata1eseea1eatalai, otimpeemeasttaaiaesteeaazamatetia|, ele-
meata|masea|iaaeieaeazasaptaelemeata|aitemiaia1apeamebeaga|
eevsete|apte|e Lxistastte|eaaa|egieattepte1aeeteaaatata|ieea
attistie. , Aee|eao1emasea|a|e|ibeteazsmaa,aeeastaaaestepatte
eempeaeotaembtieaa|aiteza|tat,1apeamaieieptematetia|aase
ttaostet 1iaspte 1a|gbet spte matetial . as aspeeta| i tetma sat
mpttite1ee|matetia|a|aipnaiatetme1ia|mienipeeee|epte1aee.
Miai|esa|emieaae|te|e,iaae|telemiematetia|a| , eaaeateteaattei
seisat|eta|sa, oeesegsetetetma,sotee|eeeimiemmi|esaa
etieatea|tptea|aiptiatt-eaaamitmiee, mieateeeviaze1at
eaaatatavatiataebieeta|aipte1as . att-emietasemotee,amas-
ea| a| aee|etaaima|eeeseetets ma, Natatatelesete s maaeae
aoea|tieapese1a1mieeoactaa|itate. aea1ta|eepu|aiei ,aai-
male|eatmgaeeaaaiteamatetieii aptmeipia|aietieieata|geaetriieate
ap|aateestepetmaaeot , , aoima|elesatasemeaeap|aatelet1ivizate.
Aeeastaoiteeetepteziateeo1iiatepte1aeetiiepetmaaeotap|aate
teeoaideeeeeeteteteaitepte1aeeteaeeastitaieatteaga|etvia , a
aoima|e,eepese1eeamaiaalttem1eviaasimatiletimietii,
aoueae1etempet.
Maittzia

,Aistete|teviae|aepteb|emeatemptioeipiaeaeeeaiea
eea1e]a1iseatatsab aame|e1epaogeaez, pteb|emeea]aeataome
te|oistetiabie|egiei Lxistee1e]aptetemateogetmeaepti|eaoi-
ma|a|aipaisaasate|epte1asesaeeesivptioepigeoez,asemeoeaeebia-
ti|etaoeip|ase :lti|eoasatteateptezeoteoembtiea,mme| Naeste
vetbaee|eoa satptezeate ei sotptea miei peotta a ti vzate, eei
p|maa|emaime1eetioimai , eateateaeestea,apemai ttzia. ns
pteaceapemai 1evtemeoaepte1acepeeeaeate apatemai ttzia,
a|tte| ea atti avat 1e]atetmapii pe cate o me1evi1eot aa e ate.
Ctigioea1ezve|tiie1egsitapiate|emasea|, asaeestaoaeoeeo-
taeteaembtieaa|o1ezve|te.L|mptetemieesemioei , smaa
mpttetemieepnii1mmatetietamizat1eteme|, aeeastpatte|a
ta1a|eipaaeea|taami eateiaamai1epatte, eaott-emaia. ,Na
patem , 1apeam ebsetv ptet. l|att, , teze|vamai bioe ai ei astzi
1 1 8
Bi ol ogi a
eni gma; putem s pune doar c ndatl ce spermato/. oi du l a pt runs n .va|se
pune n funci une setia1eaai|tziaU aictileteate l 1iieteaiazidez
veltileaaa1apalta.C|1ataesteiasttameaia| , i1eatiasttameatal
1ezvelttii Daepatema1mitees e| i1itatea|me| ieiaaea,tigi1|tateai
ttagi|itateaietieatea|teea|itiees-gsiapti|eeeaaviai sat|et
pettieaazate1esimp|ae|1ati teea|,ataaei ea1|amaeeasi1ete
ptiaeipia|avittateaetaiaeataeaesteeae, iatesa|estees, |aetati|eaa
maistaa aa Ceeaee|epte1aeeestemieeaiaiiat1emasea|a|ptiate,
eeeame1aetaa|eeeaeeesteapeteaia|itate|aeta|1iaeateetetmat
1eseea1eata| . Aeeastaesteeeeaeegsimapte1ase|e tei. Ca|1a|s aa
teee|epetamaiasaaatitiem|, 1ateeeaee1aee|apte1aeeteasabieieste
mieeaaae|te|etattebamate ,mieeaaeeastaeeaiaa1ptiaeipia|tei.
Cei taestepaaeta|1epetaite i tetmapte1asa|ai , 1eateeaexista
a|teeva,peea1mieeaNatat|iexistapte1asa|asai, teza|ta11iatt-e
a|taatateepese1tetmaame1aetaal.
Atistete||aatieipeazpeveaBaetteeaaesea1tapta|ea1ezvelte
e aeteta| mai geaeta|pteee1eaeteta|mai speeitie. Astte|, sat|eta|
aattitiv,peee|avemaeemaaeap|aate|eiaaima|e|e)pteee1sat|eta|
seazetia| , iaeesta,peeate-lavemaeemaaea aaima|e|e)|pteee1pe
ee|tatieoa| ' 8at|eta|, ataaeieo1eebazmattim,aeeesitmeaae|e-
meat, mai1ivia1eeteelepattae|emeate,iateastte|1ebazestegsit
peatmsat|eta|aattitiviee|seazetia|apaeamaee1semiaeiea|itateaei
asemateespumei- eevaeeaaesteaieiaetiaieitee, ei,aaa|ege|e-
meata|ai1iaste|e.iate|eeta|s iagataaeaieie|egtateamateti a,
,1eeaptma1eo,pestei 1easapta,1iaatiestesiagat1ivia.
Atesta1e|aag1iseatatpteb|emaaeememeateeasi1etAristete|eia-
te|ecta|tteeeasmaaaeeastptiviae|pstteazeteeteteta|.
Uistiaeiaaetaeeeaeeptiveteeaetem|,etigiaeai 1estiaa| , 1iatteia-
te|eetiee|e|a|tetaca|tia|esat|etu|aiestee1eettia|aeeAtistete|va
teveaiaeteva1m|actti|esa|e ,1eiexista|tettagmeatemeee|pe
saibave1etemeaiaeteaeeatiaaitiiiate|eeta|aieaseazaia
Cteteteatiia1taaciavita|miaima|, ptima pte eetpeta|eeia
aatetettebaiestieL^ cepese1,aaptmeipiactetetii ,iaeeasta,
Atistete|esasiaeattpebazaebseraieieti ateetiei, esteiaima.,Cei
eti1eeteetipaia|atestsepat1eambiipiaie|attebaitsse1eseatee
smgat,asemeaeaaaaitiaeei-aeeostmiteeas1epatte1etat|sa. ltia
atmate,e|ttebaiespese1eaoptmpnaeipia1iaeate1eeatgepesibi|itatea
1ea- i eta1aittapa|iatt- etaza|tetie. . . Cei aaima|a|etete, i
haaasa,asta1ia|tioa|,estesage|esaaaaega|aeestaia,vase|e1esoge
tiia1teeeptaea|a|, peca1iaimaesteietigiaeaaeestetaCteteteasae-
eesiv a ee|et|a|te pti peate tiexp|ieat1iatt-aapaaet 1e ve1ete ea
1ateta1a-seaeiaaiie|1atiii tce|ii,1ataeeastaeeastitaie1eeexp|i-
eaieaai|ateta|,tiia1aeeesame1ega|steeaaeatemcaaza|ettma|,
1 1 9
ARI S ITEL
me1a|i|a|eaaeatee| es| a]eseviaaetgaaisaa| ai. Ceaeep.i|el ui Ari stotel
ea ptivite |a et1iaea1ezve|ttii sat tta1eialbazate pe ebsetvaii
asaptaeabtieai|et, e|tiia1aaee|aitiapeapabi|1eexplieaiia priori. Ca
teateaeestea,e|ateeaete1etetiiaitiesateasasapteaaiaebsera
iei .,lapte|e,1esptegeaetateaa|biae|et)aaaatestaesatieieatae|ese ,
1aee| eexist, ataaei ttebaiesaeer1mete1itmai1egtabebsetvaiei
1eetteetii|et, iatteetii| er1eataasataaeateeeeaeee|eatitmeea
eet1eatapte|eebsetvate .
Caaza1etetaiotiisexa|aiatestma|t1iseatataaioteapetiea1eiis
tetel| ee. Atistetel gsete e oi e| aaal 1iatte pte1eeesetii si aa s-a
aptepiat1etaptesatieieat1eaa|t, iate|eteteteet|epeeateeeeosi1et
maltaaisatisteteate Lsteegteea|, go1etee| , aptesapaaeeetga
oe|eaasea|iaesepet1ezvelta1|att-aaeabt|eo,|atee|etemioioe1ioa|ta| ,
atat1eeaza| aeateexist1iottaaeepate1iteteaasistema|vasea|at,
eateesteea1m|peeateseeeasttaietemttega|etgism. ltilesexameaa
satcaaze|esexa|ai, eie|emeateeesatviaeeaeeaiteotaaei1iteteoietiee
metgemaia1ae ,aaaasea| iaoateteataaeiea1eabtieaa|, 1atetitel-
1atiisa|espetite, eeapabi|s,tetmezesap|asa|1esageatt-esmo ,
eteme|iaaateteataaeiea1elaaateaeeasttet,iatsatp|asa|1esage
tmmesabtetm1esmg,1apeaae1emeastteazseatgeteameasttaa|
|atemei) .latembtieoalestemaitietbmtesaamaiteeeotaaeie1ete|a|o
eates maaptiate|aimasea|ateaitsaaoas1emioematetiatamizat
1eptiate|eteae| . Io aeestte| , 1etetmioateasexaalesteo ptiaeipia
ptezeatebiat1iameaeotalaeta|aisexaa|. lti|esexaa|esetetmeaaai
ttziaeatspaos|aoeveiaetgisaalai1eaaveaaaameetg,1aeate
teta1eageoetasmaa, ipeattaa|tgeo1eetgaae1aettebaies 1epe
zitezeaatieaat|ti1esageasatplaspeeateoalepeatettaostetaao
smo.
laptelelegate1eete1itatesotexp|ieateptioptioeipiiasemoteate. '
Uaeptiate|emasea| 1emioaottegiaeasaptaee|a|temioio,1eseeo
1eatulemaseali, 1easemeaea, esteasematettat|aioalteptiviae.
Uaept|ate|emasea|1emia, 1atimpal sa| peeate|aptteteeste
mecitieat1eteaeiateme|ei,ee|aseatseaseabaoiealai i natat|ai ,
saaoeaza|oeateiapa|sa|eae1itieatma|tmaipatemie,aseata|s e va
asemaaaoetsttmei mai a1epttaipe|iaiepateta. Uaeptiate|e
masea| 1emiaqua io1ivi11ataaqua masea| , paiisottemele1atase-
matetitatlai ,1aepte1eaiaqua masea|1atoaqua ia1ivi 1, 1eseeo-
1eaiisatmaseali1atasematetimamei.Uaeptiate|eteme|1emia,
paiisottemeleiseaseamamamei.Uaee|emeata|temioia, 1eipte-
1emia,esteme1itieata1eeatsa| pteeesa|ai, eeiascaisatasemateti
aoetsttaeipeliaieaatem.Uaeiapa|sati|e1ate1eptiaisatameste-
eate,aseaiiaaseaseamaeaoieiaosttme, eieeasetv1eateataetem|
speeiei. Iasltit, 1aeaaesteealestemaltaaiptetaa1, paiiaaeeasetv
1 20
Bi ol ogi a
a|a|c1ec|catac.etal,.aet|cde ai| ao|mal , al t fel a ci sa.mons t r i l a
gtaaia1|attespeciilepia|letialtespec||
Tel eol ogi a
Ati stetelttaseaze1|stiacieimpett aatamal|aeacatactetistic|let
aaimalelet. Uae|eca|iticatactetizeazespecieaattegale|, alte|e,1e
exemp|uaaaum| tecazuticuleatea)vat|azaca1talspeciilet. Aceste
1eugtuput|ttebuieexpl|cateame11itetit.Cele1iat|ttebaieexp|icate
ptiatt-ecauztiaa|sau, cualtecuviate,tetma|.ueexemplu,aaimale|e
ceauecbiiau1atetittaptuluicseaza|aesteuaul1iasceputi|epeattu
cateaa|aa|e|eexi st, uaa1|a catactet| stici|eeseaia|ealeuaa|aaimal
,Atuacica1avem1eatacecupte1aseptecise| eta1aitea|eNatat|| ,aa
ttebuiesspuaemctiecateeste 1eeuo|tca|itate1eeeceacestadevine
aa,c|am1egabce|edevin aa1eeecesataaiaa,tiio1cptecesul
1e1eveaueesteasla]batiiae|iexist1e1tagaltiiaei, aavicevetsa
le1ea|tpatte,catactet|stic||evatiabi|ettebuieexp||cateptiacaazaaate-
tia|s aaceaetic|eat. ,Aaima|a|ttebaiespese1eec||ame1aecesat
,attucti1eeatua1ameatalaaaima|a|aieste1euaasemeaeagea), 1atel
vaaveaaaaaumete|1eecbi1iaaeces|tateatt-aaa|tseas Lxistasttel
e|ioitauti|izt|i1ectteAt| stete|acaaze|ettiaa|e,e|tiia1ceat|eat1e
vatiaii|espeataaea|ecetexplicaiisegsescacaazemecaaice.
Cuteateacesteame1u||ui1eabet1ateapteb|eme|etvie||etg|ceeste
aptima|ta1teleelegic. Acest|actaestece|aaiev|1eata|uctateas a
Despre prile animalelor iaceeacepeateticeasi1etatuaapea1icea|ei,
|uctateaDespre dezvoltarea animalelor. Laaceputu|pt|aei|uctie|sta-
bi|etecpeattuaabie|egcauze|etiaa|esatmu|tom|apettaate1ectce|e
eticieate. ,8|uaaceasi1etateme1a|acateme1ica|sauceasttactetu|
iacepe|uctatea.L|putce1eptma-itemaeimagiaeptec|s. . . scepalui
umit .. . ieoeaiaecataiuae| exp||caiepeattutiecatepasu|tet|etpe
celtace. . Astte|,a|actt|leNatuniscepa|biae|uiicauzatiaa|taa
maiputemic1emiate1ecta|ucttile1et1eacest gea.ltece1eu|
aatutiiesteatt1eiatimas|mi|atcuce|a|atte| , actAt| stete||ac|u1e1e
taptaacest |ecsta1iu|aatatiipriattet|iae|eceasttactiveaai1egtab
1ectpt|atte tiiae|e teetetice. ,Me1a|itatea aeces|tii i me1a|itatea
raieaa|iti isat1itetiteatiiaaaatutii1ece|e1iatiiaeleteetetice
,a1ic, oetatizicaimatemat|ca). . . Ccipeattuu|timelepuactu|1ep|e-
cate|ceastita|eceeaceeste , peattuptioe|e, ceeacetteba|estie. Ceea
cettebuietetui stie- satatea, s zicea, s auuaea- esieceeace,
1atetittaptu|uiceste1euaumete|saua|tu|. aeces|tpteexisteaasau
pte1aceteaptea|abi|auauiaatecea1eat , iauevetba1eace|aotece1eat
aaumecate,atmctexistsaaatestgeaetat,tacecastateasaauaeos
1 21
ARI STOTEL
cxis|esauscapc|ecxistcn

Ni ci nuL posibilsurmimscri a al l l eceden


telornecesarcpnlapunc|uldepornire, des pre care sepoatc spunc c,
existnddineternitate, le-adeterminatexistenacaelementconsecvent. "57
Astfel , ordineaproprie cercetriinu e de ancepe cu procesulformrii
fiecrulanlma|,cideaconsideranticaracteristicile actua|ei apoidealua
nconsiderareevoluialor, ,deoareceprocesulevoluieisefacededragul
lucruluievoluatl nuacestanvedereaprocesului."58 Empedocleaadoptat
metodaopus

Elasusinut,deexemplu, c, nufrmotiv, coloanaverte-


braleste divlzatnvertebre , ci, datorltfaptuluics - antmplat sse
rupdincauzapozlleicontorslonateaftuluinuter."59 Aliiauafirmatc
, apaconlnutnorganlsmcauzeaz,prinintermedlulcurenilor,formarea
stomacului i acelorlaltereceptacule alehraneisau excrciei , i cres-
piraiadeschideprintrecereaeiorificiilenrilor.

Aceastsi tuaieeste
analoagcuceancarecioplitorulnlemn, fiindntrebatcaresntforele
princaremnapecareo ciopleterecepioneazforma, arrspunde, prin
toporsausfredel . Rspunsulestecorectdarinsuficient. ,Nu este suficient
pentru elsspuncprinlovireacuunealtaaceastporiune aluatforma
uneiconcaviti,iarcealaltaluatformauneisuprafeeplate, cieltrebuic
sexplicemotivelepentrucare i -adirecionatn aafclloviturancts
obinacestefect i careafostobiectivulsufinal.' Grecalagnditorilor
vechiconstnaceeac, deiiaunconsiderare cauzelematerialc iefi-
ciente,einucunoscnimicdespreceleformale sau,cecacenscamnacclai
lucru, celefinale. DoaratuncicndDemocritanceputsaibovagidcc
desprenoiuneadeesen, Socrate(remarcAristotclcurcgrct) adcviat
ateniadelanatursprepolitlcietic. CmariDcmocritamcutgrecala
dcapresupunec,configuralaiculoareaconstituiccsenadifcritelorani-
malciamultiplelorlorpri .Aprocedatfclmsenaacccntuastruc-
turaiauitafuncia. mnmoartareaceeaistructurcaunavie, darea
nu mai cste mn cu adcvrat ntruct nu mai poate aciona ca o mn.
Biologultrebuiesiamconsidcrareceeaccdifercniazficcarccreaturvic
i fiecare organ viu dc ceea cee mort , iar accstac suflctul. Aceastanu
mscceltrebuicsianconsiderarcfiecarcformasucmlui.Suetul
raionalcarccstcspecific omului se adincolodcsfcracompcteneis alc,
dareltrebuie sianconsiderare puterilcsufletuluiprincarclucrurilcvii
cresci ireproducgenul , pnncaredeinscnzaiiiprmcarcscmic. Re-
producereaprezintpentruAristoteluninteres spccial, i anume acelac
perpetuareaacestuitipestepentruelevidcnaccamclaraintenionalitii
naturii . ,Oridecteoriexistunscopfinalclarsprecaretinde omicare,
nimicnuartrebuis-isteancale. Noi afmmntotdeaunacunastfelde
scopultimestemtamicrii,dinaceastareiemdctrebuiesexistecevace
cxistacuadevrati carecorespundelucruluipecarenoildesemnmcu
numeledeNatur.Cciungermenenudnatcrcnniciuncazuneifiinc
vi i , nicinuaparedinvreuna, nsfiecare germeneapare dintr-unprinte
1 22
Bi ol ogi a
anumel dnatereunulanumedesLedent= Astfel , gcrmcnel e est e cel CLue
delne lnuenadnectoc lesteproductoru|descendentu|ui `
Dupcum se va vedea, te|eo|oglaarl stote|lccsteo teleologlc,lma-
nent. Scopulfieceispeciieste intem specleil constpurislmpluna
fiacel gendelucru sau, maiprecis,macretelreproducegenulspecific,m
aaveasenzaiii a se micaattdeliberi eficlentctlpermitcondiiile
exlstenei sale habitatul, de exemplu. Doar o singur dat, se pe,
Aistotelsugereaz(icuoecendolal)cocaracteristicaunelspecli
poatefiproiectatnbeneficiula|tela , rechinllaugurapesuprafaainfe-
rioaracorpu|ui |or, pentru caatunclcndapucprada, easpoatscpa,
dipentmafiprotejaicontrasupraallmentaiei!
6
5 Prlnclplu|genera|este
acelac,naturanu nzestreazun animalcuunorgandectatuncl cnd
acestalpoatefolosi.
Cnd Aristoteldescrie structuraanlmalelorcadatorndu-se scopului
urmrit,senatenmodnaturalntrebarea . alcul scop !Nu exlstniclo
sugestie sensulc se datoreazscopuluiurmrltdeanlmalu| lndivldual.
Ingeneral,naturaesteprezentatcaaclonndn vedereaunui scop, ns
naturanuesteunagent contient , eaeste fora vitalprezentn toate
lucrurllevii. Odat,Dumnezeuesteadugat . ,DumnezeusiNaturanufac
nimic la ntmplare.
" 66
Ins Dumnezeulncare Aris totel crede cu trle
(mrturlestMetafizica) esteunDumnezeunvluitnautocontemplaie i
openndupra|umiidocaobiectaldonneisale. Expresla,Dumnezeui
Natura pe a fi o concesie fcut modurllor de gndlre comune, iar
Aristotelpe afimulumit, camulialignditoripnlael, cunoiunea
certnesatisfctoeaintenieicenureprezintintenianicluneimini.
Teleologia sanueste complet. Eltrebuiesadmitexistenamultor
imperfeciuninstmcturaanimalelor.Acesteanupotfi atribuite,asemenea
imperfeciuni|ordintr-o|ucraredet,uneideficlenearealizatorului, ci
uneideficieneamaterialului, nunsensu|cexistcevavlciatnmateria
propriu-zis sau n vreo materie anume, ci n sensul c natura trebuie
deseorisfoloseascmateriacare, orictdebunarfipentrualtescopuri ,
nu estebunpentru scopulavutnvedere. Doutipuri de imperfeciuni
prezint uninteres deosebit. Exist, n primul rnd, o imperfeciune n
membriiindividualimspeciei.Dacnaturaareuit sproducanumiiindi-
vizipeueci,decenureuetes-ifacipeceilali ! (ne-am puteantreba).
Aristotel rspunde c datorit viabilitii materiei, Cerurile se supun
deplinlegiieteme, deoeceelesntfcutedinsubstanapuraceluideal
, cincilea element , lucrurlle terestre snt obiectul schimbrii, ntruct
materialornueniciodatpmntul, apa,aeruls aufoculpur,cie fomat
dintoateacesteaaflatentr-ovietatenesrltdecombinaii. Aristotelnu
are nici o teorie aafinitilorchimicedefinite, bamaimult, nicimcaro
teoriedesprefaptulc elementele se potcombinanumainproporiifixe.
maldoilearnd,trebuieslummconsidereorgeleslabdezvoltate,
organecenupot servi unuiscopalgenuluilamaj oritateaspeciilor,in
1 23
ARI STOTEL
unc|eclcsn|attdereduseianemrcenctnuserescniciunui I d dc scop.
Despre acesteaAri stotelpoate afirmadoarcelesntprezenteprin,mr -
locrreaunursemn, pentruaindr cao rntenienormal, de r nastfelde
cazurinemplrnit,anaturii.
Explr caiileteleologice ari stotelrce nu snt toate la fel de reuite. El
izbutete deseori s explice, aproape ca unevoluronistmodern, prile
extemealeanrmalelor.Cuviern-apututapreciapreamultexplicaiaprrvind
adaptareaprilorvizibileale psrilorlacondiiile lorvariatede via.
Atuncicndnssereferlaprileinterne, el estenmare msurinco-
modatdelipsauneidrseciisuficientdeamnunite i deabsenatotaldin
vremeasaaideiloranatomicerfiziologice. Elnuconcepe, deexemplu,
exi stenasi stemuluinervosr rmportanaprimordialacreierului , funcia
creieruluieste,dupAristotel , deacorectaunexcesdecldur. Maiva-
loroase snt anumite generalizri cuprinztoare l a care a a uns. El re-
cunoate, deexemplu, caracterulcontinuualtuturorformelordevi a.El
observcexrstanumiteplanteceauunminimdeviaipotfigreudis-
tinsede materranevie , cexistfrrnecare factrecereadelaplantel aani-
male , cexrstlegturintregenuriledeanimalercomulsea,ntoate
privinel e, excepie fcndintelectul , n continuareapatrupedelorsupe-
rioare. Elesteprimulc are aformul atprincipiulomologrei, deexemplu,
dintre picioare, aripi lapsri i aripioarele petilor sau dintrepene i
solzi . Tot el mai recunoatelegeaechivalenilororgici , princareeste
explicatabsenaunuianumitorgan la o speciensensul cmateriadis-
ponibilafostfolositpentmfomareaunuiorgaltemativ.Eldescoper
diviziuneamunciinnatur,repartizareaunuiorg fiecrei funciii aunci
funciifiecrorgan' , dei evidenrazfaptulcnaturaproduceuneoriun
organnvedereaunui scopilfolosete ipentruunaldoileascop. El
ilustreazbinerelaiadintredifereneledehri diferenelenorganele
aparatului digestiv i observ c nr ci un animalnu are mai multde o
modalitate adecvat de a se apra. In aceste cazuri i n multe altel e,
metodateleologici-adatposibilitateadeadetectafaptepecarenici oalt
trataremecanicnule-arfidescoperit. idacteleologiasaesteuneoriprea
simploriabatemmoddnectateniade lacauzalitateamecanicveritabil,
aceastaeste ogreealcepoatefiiertatdrnperspectivaenormei superio-
ritipecarebiologiasaoarefadeoricarealtadinainte ifadecelece
auumat-ode-alungulamaimultesecole. `
Note
Dei trdeaz unele confuzii serioase. Cf. G. Milhaud, n Arch. f d. Gesc/. d. Phil. ,
XVI, 367-392.
2 Darwin, Lile and Letters, III, 252.
3 De exemplu : H. A. 50 l a25. Cf. criticile lui Herodot i Cte5ias din 523a17, 26.
1 24
Bi ol ogi a
4 De exempl u, relatarea amuzant des pre " martichoras" s au tigru, 50 I a25 -b 1 . Cflri
neautentice conin mult material de acest gen. CL relatri le despre panterfl i bi zon :
6 1 2a7- 1 5 , 630aI 8 -b I 7.
5 Enumerate n Lones, A. , Resea/"ches in Natural Science, 1 06.
6 Cf. mrturisirea ignoranei sale n H. A. 494b22-24, i semne de ignora n 49 1 b l ,
494b33, 495al , 495b24-26, 496aI 9.
7 Acest lucru pare a fi implicat n pasaje de genul 5 1 3a32 . un. ; P. A. 666b7 . un. ,
67 I b6-9, 676b3 1 -33. Cf. Ogle, A. , Oll the Parts ofAllimals, 1 49.
8 Cf. H. A. 572a33, 597b25 , 487b30, 594a23 , 528a32, 532b20, 53 3b29, 535a20,
557a32, 59 1 a1 6, 602a7 ; Meteo/". 348b35 ; G. A. 720b34, 756a32.
9 Referirile la teritoriul din un snt mai abundente n H. A. , V.
10 H. A. 489a34-b2, 521 b2 1 -25, 566b2 -1 7.
1 1 489a34-b I 3, VI, 1 0 ; G. A. 733a6- 1 7.
1 2 H. A. VI, 3.
1 3 H. A. 507a33-bI 2 ; P. A. 674b7- 1 5.
1 4 H. A. V, 6.
1 5 620b l l -29 ; P. A. 696a27-33.
1 6 1. 2-4.
17 H. A. 486aI 4-b22, 497b6- 1 3 ; P. A. 644aI 6-23.
1 8 H. A. 1. 6, 11. 1 5 ; P. A. IV. I O- 1 3.
1 9 H. A. 490b I 6 -1 9.
20 H. A. 1. 6, IV. l ; P. A. IV. 6-9.
21 De ex. dup felul respiraiei sau dup habitat, H. A. VIII. 2.
22 G. A. 732a25 -733bI 6.
23 Era pentru el i pri ncipal al agent n producerea schimbrii , chiar n lur a
aorganic.
24 G. A. 7 1 8b32-7 1 9a2.
25 H. A. 546b 1 5 -547al ; G. A. 761 a 1 3 - 1 9, b23 -762a9.
26 Da viperele snt ovipare intere, vi vipare extere.
27 Dar petii carilaginoi i broatele-pescar snt ovipare intere, vivipare extere, iar
aumii membri ai claselor 6-9 snt nscui sponta.
28 G. A. I. 1 .
2 9 I. 1 7. 1 8.
30 Cf. "pagenezei " lui Darwin, Variatioll , cap. 27.
3 1 722bl -3.
32 723b27-32.
33 723aI 4-1 7.
34 724a9.
35 726bI 5 - 1 8.
36 730bl O-21 .
3 7 73 1 a2 1 .
38 733b23.
39

n traducerea englez a G. A. (tr. de A. Plati), 734b 1 6 nota de subsol.


40 734b3 1 -735a4.
41 736a35-b5 .
42

n alt loc (II, 5) Aristotel spune (pe baza faptului c oule nefecundate au ntr- un
anume sens vi a - altminteri cum ar putea s se altereze ?) c elementul feminin
are suflet nutriti v, sufetul senzorial find contribuia specific a printelui mascul .
Chi ar i femela are pl1 euma, ns aceasta nu este sufi cient de puterni c pentru a
trasfona sngele n smn. Cf. p. 1 05, n. 3.
1 25
43 Neasoll n cngl . (1 / . 1. ) .
44 736b27 -737al .
AR I STOTEL
45 De exemplu, De An. I I I , 4, 5 ; Met. 1 070a26 ; E. N. 1 1 78a22.
46 An. Post. II, 1 9 ; Met. A. 1 .
47 G. A. 735a1 5.
48 740a5-23.
49 760b30-33.
50 IV. 1 .
5 1 I V. 3.
52 778aI 6-bI 9.
53 bl -6.
54 b I 6- 1 8.
55 ef Aprarea studiului animalelor, 645a7 -26.
56 639b6-2 1 .
57 Ib. 30-40a8 .
58 640a1 8.
59 Ib. 2 1 .
6 0 b I 2- 1 5.
6 1 641 a5 - 1 4.
62 642a24-3 1 .
63 640b9-3 1 .
64 641 b3-29.
65 696b4-32.

n Pol. 1 256b5 -22, Aristotel adopt atitudinea socratic susinnd c


pl antele exi st doar pentru beneficiul animalelor, i ar animalele inferioare pentru
beneficiul omului. Acolo ns el nu face biologie.
66 De caelo, 27 1 a33.
67 H. A. 502b23, 6 1 1 a3 1 ; P. A. 669b29, 670bI 2, 689b5.
68 H. A. VIII, 1 ; P. A. 68 1 a9-b8 etc.
69 H. A. 486b I 7-22 ; P. A. 693b2-5, 695b20-25, 696a25 -27 ; 1. A. 709b30, 7 1 3a l ,
7 1 4b3 . Omologia ine d e funcie, n u d e structur, iar recunoaterea e i d e ctre
Aistotel nu se ntemeia pe studiul aatomic.
70 P. A. 65 1 b 1 3 , 655a27, 658a35, 663a32, 664a l , 685a25, 689b30, 694a27, b 1 8,
695b7 ; l. A. J1 4a1 6. Totui Goethe a pretins, originalitate pentr principiul n care
susine c "natura trebuie s economi seasc ntr-o parte pentru a cheltui n alt
pare. "
7 1 P. A. 683a22 ; Pol. 1 252b l .
7 2 P. A. 659a20, 662a1 8, 688a22, 690a2.
73 P. A. III, 1 4.
74 663a1 7, cf. H. A. 487b26, 504b7.
75 Msura remarcabil n care teleologia lui Aristotel l aticipeaz pe Darwin i este
confirmat de ctre Darwin este bine scoas n eviden de F. W. Bain n Body and
Soul (Trup i suflet).
Capi tol ul V
/o' LcLJ
Suf l et ul i facul t i l e sal e

Obiectu| slho|ogleieste,deacunoastenaturasl flrea' sufletulul, apoi


cele- cesentrunescme e o adeatrataacesteatrlbute estedemon
suaa,cxistaoare, sentreabAristote|, ometodana|oagdedescoperlre
aeseneisuf|etu|ul ! E|sugereazdivizluneacapeo metodposlblli o
adoptnconsecin. Primul pas esteace|adeastabi|lceiadintre dlvlziu-
ni|e maj orea|efllnel categoril|e iapinesuf|etu| l pedeasupra
dace|esteopotenlalitatesauoactalltate.Darnaceststadiu apareodifi-
cultate. Spresupunemc exlstprl diferlteale suf|etu|uiidlferlte specll
sauchiargenuricerezu|tdmprezenaacestorprindlversecomblnaii ,
ar puteaatuncirezu|tac nu exlsto singurdeflnilea suf|etu|ul. S- a:
puteaastfcl ca faptele primare sfiegenuridiferite desuete i snu existe
unastfeldelucrucepoartnumelede,sufletngeneralsau sexistedoar
unnuc|eu slabalnaturlicomuneadiferitelorsuf|ete.
Rspunsu||uiAistote|este, prinurmare, ace|actipurlledesufletenu
sntniciattdeasemntoarepentrucao singurdefiniieasufletuluisne
deaoideesatisfctoaredesprevarietateasa, cesentindede|amodestele
manlfestrldinp|anteizoofitepn|aforme|ena|tedinomidlnzeu, i
nicinu sntattdediferitenctsnuputemrecunoateonaturcomun
tuturoracestorvarieti . Figuri|egeometricepotfi aranatenordinence-
pmdcutriunghiulicontinundcuformedincemcemaicomp|exe, fiecare
avIndn ele toateforme|eanterioare. Lafe|si forme|esuf|etululformeaz
o se oordmedefi astfelmctecargehd suBetl pupunepe
toat_ce|eanterloemaceastordine,fr se gaSI ele Su etul mmima|
es)e ce} nutritiv ci acesta exist n toate vletultoar
u ncI;
,nsuf|etite np|ante,ctsi la aimale Jotoml este s0r!nzlt)v,
cYe exisumorce anima| . Incadrul suf| et ceeai
schem,ntruci pipaitu eoformminlmal_ icjpusdtoe
celelm,zentaodatacueIei Ineori iJ ele.
5
Sobabi|nueprea
ciuatsrmm c pentmA:lstote|pipitu|, gustul, mi:osu|,auzu|, vzul
formeazoseriencarenaturadistlnctivasenzaiei, cea,deaprlmiforma
frmateriaobiectelorsale,semanifestnmodcrescnd.
1 27
ARI STOTEL
S u fl et ul scnzi t i v nu ;rc dlat |unciadepctccytic_
-!co

''-',
l
!
ec's ar a aLch t ciaccadca rcsim__

re_ |_ur,a
de H dor i , cate poate

i exncdou
facuIal care n tacultatea senzatiei i care se gsesca
mritateaanimalelor,darnulatoate. ( 1 )

xistunderivatei _elatura _ __ _
cognitiv, pe cate Arlstotel l numete im[inaie ,evecle) ,Ti de
aasla,memoraesteadueiodvoFare ulteri oar. i,z)existun
derivatalei pelaturadezirabilittii facultatead

!U'
e s aofacultatespecifi comului, aceeaaraiunii

Aceastaestetratatca
fim 1 erit ene
.. . .
ud
cndnu
ac_loneazntr-unadlnformeleei sgecializatprecnm yzul azul etc. , ci
nnaturaelgenerlcdeperceple,i snt atribultefunctiidifemds
reducdlstantadmtreslmt_ aiune.
Ari stotelncearc s arate necesitateaacestei ordoni a facultilor
suetului . Viaaoricreifime vii, dace sfiemeninutnceledin urm,
trebuie sfiemeninutprinproceselede cretere i descompunere, i ar
funcianutritivtrebuies acionezen oricefiinvi epentru a-ipstra
existena.Senzaianuestenecesarmaceeaimsur , planteleiimalele
imobilei procurhranmod automatdinsoluldincarecresc. Puterea
demicarepresupunenssenzaia,dinmomentcenufideniciunfolos
frea , nuare nici unrost caunanimal s semite dacelnu-i poate
recunoatemaatuncicndogsete. Pedeasupra,pipituleste simulcel
mainecesardintretoate. Nuenevoiecaunimsdistmgdeladist
ceeaceebmesaurupentruel , de necescaelspoatfaceastaatunci
cndencontactcuobiectul , iapoi, esten virtuteacalitilorsalepalpa-
bilecmanaestehritoate.Gustul,cateeomodlficeapiptului, e i el
indispensabilntructnseamnrecunoatereacalitilorprincarehrana
attageanimul iceeace nue hranlndeprteaz.
Celelaltesimurismtmiloacenuattnvedereafiinriictabunsti.
Petcepialadlstan, dei nu e necesar, autanimalele n procurarea
hraneii nevitareapericolului . Maimult, auzuli vzul , ndiferitelelor
modallti,duclaactivitateagndnii ,auzulare ovaloarespecial,deoarece
folosireavorbiriielnstrumentulprincipalalnvii ipredril , iarvzul,
deoecerelevcuoasemeneapreciziedifereneledintrelucruri, nudon
privinaobiectululsupropriu, culoarea, ci l nprivinanumlui, mri-
mii,formeiimicrll.
U
Sufl etul i trupul
Aristotel gunncdelancepulnDe anima <Despre sufet) L alt.teo
bare duce directn nucleul _sihologiei sale. uli
aal p_sesoluisu
t
unitateasuflet-tm__ecareovi, sau
1 28
Psi hol ogi a
snt unele dintre e|cspeci fice sufletul ui ? l l Dac suf letul are atribut e p<u t i CL!
I a, eIvafi separaGdetrupnu, e| poate lignd t separat de | tup
doar printr-unact de aGstracie asemanator cm prin care noi separm
atntcematematiceaecorpuriIorde caracemllorhZIC.
,
Malontaieifeno
mencfmmentalesntnsoitede oanumeaIectare trupeasc. i , anticipnd
ofmoasteoriemodem,eadaugaca atuncicmd sntprezenecond ii|e
corporaIenecesare, emoii|e, precummmaufrica, sntprodusc(e cea
malnensemnatcauzmentalasau chiarnlipsaei. Fenota|e
.,_ , , . . . , . - -~
pnndnnare,,lpuIeceim_Icmatcija. Adevaratalordefiniienu
va omiteniciforma sau scopu| |or (cauza|orraional) , nicimateria|or
(comiiIeIorEzroIogice). AsdcI, suetusauI'OrICe'CaZ acestgende
smet,mtra m domeniu|deinteresa|fizi in
mimamCI m mo u n care o fac dia|ecticienii, ca o simp orin de
rzbuno, saupoc0mofacfiziciemiobisnuiti,gur si slmg|ucaonfier-
bntarea smgelm m uruinimii. Forme|ecesntcu rinsenmutc:ieau
.o c e o materie speCIala si e | fl de impotant sn cun(em pe
aceasta,cumescunoastemfoge|en
_
. '
-
Se vavedeacArlstote|n e unadepta|doctrineice|or dousubst
Suetu si tru u|nu sntdousubstane, ci e|ementeinse arabi|edintr- o
singursubstant.Termenu , msepa 1 necesrtaarcioateniespecia|.
Su0etu|i trupui,asemeneaformeii materieingenera|, sntntr-unsens
separabile. Materia, ceesteacum|egat deun sufletpentru a forma o
fiinvi e, aexi statnaintede a se produceunirea i va existai dupce
aceastavanceta. Materiaesteinseparabi|numaideformngeneral,nu
deaceastanumitform. Larndulei, aceastformpoateexistaseparat
deaceastmaterie. Cci,nconcepia|uiAristote|,existdoarofomcee
ntrupatn toimembriiuneispeciii eapoateexistaindependentdeori-
caremembrudeinudetoi. De aceea,pentruexistenaeieaenevoienu
deaceastmaterie,cideacestgendematerie.Eanecesituncorpcuoanu-
mitcompoziiechimici o anumitform i nupoateexistantr-una|t
gendecorp. A vorbidetransmigraiasuf|etelor umanen trupurile ani-
ma|e|orestecaicumampresupunecadu|gherieis-puteantmpan
f|uiern |ocde da|t. ' Sufletu|nu poateexistanicinentrupat deiaici
Aristote|areoreinerenfavoareae|ementu|uisuperiordinsuetu|uman,
raiuneaactiv,ce, ntruct ,vinedinafar' , existidupmoteacor-
pului' `, deie|nuprecizeadacntr-ofomindividusauntr-ounitate
spnitua|mai|arg.
Dinperspectivaacesteiteoriigenera|eare|aieisuflet-truprezu|t c
Aristote|nuaconceputnoiuneades/nccaofiinpurspnitupentrucare
corpul s u face parte din |umeaexteri oarlafe| de mu|t ca alte corpuri
fizice. PtO el maicurnd,suetu|sitrupulfomeazounitat_ t
tim
m
eaz,estetota|incesuI letu| si tru u| sntsim |e
ce zofic. O
1 29
ARI STOTEL
ru.a=i s| cujzsuuctuluieste ocerJituinegrimiarccaa maer
e
i .
inIerenulterioar,l-arf ocatpeAristotelcafiindoideeabsurd.Sinele
nnncglme, su0eti trupnegaIamasura, estecevadat i denecercetat .
Darastfelestei lumeafizic. Aristotelfoloseteuneoriunlimba sugestiv
pentruidealism, darnprincipiuelarputeafiprobabilnumitunrealistnaiv.
Limbaul caresugereazidealismulsu estecelprincareelireprezint
gmdi:eacafiindidenticcuobiectulei. ' Concepiasadebaznueceaprin
careobiectuleconstituitdectregndire, ci aceeacminteae ,unloc al
formelor sau ,o frmalormelor ' ' , un lucrucarepnn momentuln
ceconcepeununiversaleste o simplpotenialitateicareatuncicndl
concepeestenntregimecaracterizatdeaceastconcepere,astfelnctse
poatespunecadevenitunacuobiectulei . Acestanueidealism, cirealism
extrem, neacceptndniciomodificare,cuattmaipuinconstrucia,aobiec-
tuluidectreminte.
Existtreicaracteristicialesuetului ecare moscut
lapre ecesoriisi.Elleacceptpetoatetrei, darrespingeteoriileterioare
refe etul eocauzamiscariidarnue automisctor, el se
mi

sEl cunoaste, darn

u tre ui edinaceastauzs fie


conceputcafnndcompusdinaceleaie ementecalucrulpecare-lcunoate.
a.c

jarteoevechtnuconcegaceastincor_oralitatesqEcrent
dec l

Cel puinunaltaspectimportantape ncriticapece ofaceconcep-
iiloranterioarei caresegsetenCea1 dinDe anima. Estesufletuln
ntregulsu implicatnfiecaredin activitilesalesautrebuiecaacesteas
fieatribuiteunorpidiferite!' Viaaartrebuiatnbuituneiaorimaimul-
toradinacesteprisaueaareocauzsepat !Dacsuetuledivizibil,
ce-lfacesrmnunit !Inniciuncaztmpul(careem curndunificat
dectresuet) .Ceeacefacecasuetulsfieunittrebuisaibceamai
bunmdepti:elanumelede, suet. Dacacesta areunitate,dece s nu
atribuimunitatesuetuluinsuidelabunmceput ! Dacelestedivizibilce
face unit!Pelngaceasta, unificfiecareparteasufletuluioumit
pteatrupului ! Plantele i unele insecte, dupdiviziune, posedtoate
prilesuetuluilornfiecedinprileseparate. Astfel, fisiuneapece
sufletulosuportnuenpicalitativdiferite, cinpridin cefiecare
arecalitateantregului . Defagt,suetul, deiAristotelnuo spunenacest
mod, esehomeomer,asemeneaunuitesut,nuunuiorgan. i deiel folo-
seteexpresiatradiional,pnialesuetului , cuvmtulpecare-lprefere
celde,faculti . Psihologiasaesteopsihologieafacultii, nun sensul
celsesustragesarciniiuneiexplicaiiautenticeafaptelor,referindu-sela
ofacultatemisticde-afaceunasaualta.Elianconsideraredoarfaptulc
suetulprzintovarietatedeoperaiiicmspateIefiecreiadintaceste
operaiiintermitentetrebuiespresupunemo forpermanentcare-lface
soperezen acestfel . Daraceste facultinucoexistdoarcanitepietre
1 30
Psi hol ogi a
ntr-ogrmad. EleauoorJinede|ini t, oordineavaloriil or i oorJine
invcrsaJezvoltriinmdivid. Maimult,eleauocaracteristiccepoatefi
numit,nmare,ntreptrundere. Astfel, de exemplu,raiuneaidorinasmt
facultidistincte,nsformaceamainaltdedorinpoateapreadoarla
fiineceau intelectieste eansiunaintelcctual. ' Alegereadeliberat
sau voina poate fi la fel de bine numit raiune doritoare sau dorin
raional, ineaeimplicatomulnntregime. '
InCarteaaII-a, Ari stotelncepeexpunereapozitivateorieisale. El
definetepentrunceputsufletul. Esteclcreicategoriiiaparine. Cci
corpurile, maipresusdetoatecelelaltelucruri , sntsubstanenmoduni-
versal , i dintreele, maipresusdetoatecelelaltesntcorpurilenaturale,
ntructacesteaconstituieorigmeacelorlaltenmsurancecorpurileti-
ficiale snt construite din ele. Printre corpurile naturale snt inclusenu
numaicomponentelelornensufleite, ciicorpurilcnsufleite. Iarcor-
purilensufleitesntsubstane, nunsensulsecundarncemateria(sau
potenialitatea) i forma (sau actualitatea) , ce sntadevrateelementen
subst, potfinumitesubst , elesntsubsteindividuale,contopite
dinmaterieiform. Inaceastunitateconcreteste clar ctrupulj oac
rolulmaterieisauposesoruluiatributeloriarsuetulpecelformei,sau al
atributuluiesenial.Aristotele ajutataicidefaptulc expresiaobinuitn
greacpentrufimvieesteEf'XOV aWfa, ,coqnsueit, unde ,nsue-
it stnmodevidentpentruceeacedifereniazcorpurilensufleitede
celelalte,puterea(nceledmurm)deasehrisingure,cu saufrputeri-
lecedifereniazvietilesuperioedeceleinferioe. Sufletulesteprin
urmareformasau actualitateauneifiinevii. Ins,actualitateaesteam-
bigu. Incompaiecunespecialistul, omul detiindeineactualitatea
cunoa terii , chiar i atunci cndelnu gndete tiinific , darel o deine
ntr-unsensdeplindoaratuncicndelgndetemacestmod.mmodem-
ntor, sufletule prima actualitate a corpului viu, n timp ce exercitarea
funciei este actualitateaeisecundsau deplin. Unomensufleitchi
atuncicndeldoarme, dar atuncielnu e deplinactual , funciiles ale, cu
excepiaceleivegetative, sntadormite. Uncorpviu edoaruncorpnzes-
tratcuorgane, adicconinndodiversitatedepri ingenios adaptatela
diferiteactiviti. Sufletulesteastfel,primaactualitateaunuicorpnatural
nzestratcuorgane. Infiinavie noi distingemcorpulcaree materia i
sufletulcareeforma, lafelcum launtopordistingemmaterialul icarac-
teristicadeafitopor sauntr-unochipupilai putereadeavedea , iarnoi
distingemactualitateaprim,suetul,deactualitateasecund, viaanstare
deveghe, dupcum distingemcaracteristicadeafitopordeactultieriii
putcreadeavedeadeactulvederii. Inmodevident,astfelsuetulemsepa-
rabildetrup, n afardecazulncareexistoparteasufletuluicarenue
actualitateaniciunuicoq Aistotelarenvedereraiunea. Dnunise
1 3 1
AH I SrTEL
rspunde la nt rebarea de ce, dac sulle|ulcst co astfel dcactualitate,nicio
parte a l ui nu poatc|i as||cl , | egturaraiuniicu celelaltefacultireprezint
unadintre cele maiobscureprialepsihologieisale.
O deIiniieattdeabstractcaaceastanunevaajutapreamultsnele-
gem diferitele fenomene ale sufletului , iar Ari stotel, contient de acest
lucru, purcedel aconstruciauneievalurimaiconcrete,unacarespecific
nmodalitateaindicatmai susprincipalelefacultice se gsescnsuet.
Elporneteapoilatratareaacestorandetaliu, pentrunceputanutriiei.
Nutri i a
Esteogreeal,afmel, deaseatribuicretereafiinelorviidoarsim-
pleiaciuniaelementelordincaresntalctuite. Chiari foculicldura
sntdoarcauzeauxil iarealenutriiei. Inoriceentitatenaturalexist, o
limit i unraportn cretere i mrime o limitn mrimeproprie
oricruianimaldinorice speciedat, unraportcepoatefiobservatntre
prilecorpuluisu , i araceastlimit i acest raport in deform, nu de
materie, de suet, nudecorp. nrealitate, nufoculsaucldurasntcauzele
creterii, ci suetulacioneazasuprasubsteifierbinidincorp,carela
rndulei produceo schimbarecalitativnhran, n acelaimodncare
crmaciulimicmna, caremiclarnduleicrmai prinaceastadiri-
eaznava. Suetule unmi ctornemi cat , substanafierbinte semi c
fiindmicat,maepurisimplumicat(adicmodiucatchimic) .
S- adiscutatdachrnireaedeclatde,ceeaceeasemntorsau,de
ceeacenueasemntor . Aristotelrezolvproblemaartndchrnireac
asimilare,transformareanasemntoraceeacenneraasemntor.
Scopulultim alnutriieinuestemeninereavieiiindividuale, careen
noricecazcondamnatdispariieirapide, ci aspeciei, singuraprincare
fiineleviisepot,mprtidinceeacee eterni divi n. Reproducereac
atribuitdeAristotelaceleiaifacultica i nutriia , iarnumelentregal
facultiiprimare i minimale a suetuluieste , facultateadenutriie i
reproducere.
Senzai a
Senzaiaafost tratatdemaoritateapredecesorilorluiAristoteldrept un
procespasivnesen, ncareorganeledesimsntmodificatecalitativde
ctre obiect. Inopoziiecuaceastconcepie, el accentueazideea c, dac
trebuie s numimsenzaiao modifi care, trebuietrasatodistincientre
dougenuridemodificri. Senzaianue omodificarcdegenuluneisimple
nlocuiriaunei st ricuopusu|ei, ci o modificarecare e realizareaunei
1 32
.
J1ot en i al i t rl i , nzu i n a ul l ui l ucru " s pre s i ne i s pre act `' s au , n l i mbaj ul
Fi:icii2 7 , o mpli ni rc

Di h t i nci U e n|cmciat, datnuneducepteadeparte.


Construciaunuizideste dcascmencaomp|ini:e
-
, iardistincladlntrecele
dougenurldemodi|ici, deidezvluiefaptulcactulsenzalelesteacela
pcnttucareorganuldeslml facultateasenzaieiexistnpermanen,nu
dezvluienaturacategoricmental, lncorporalaactului. Aceastaapema
binen altfragmentn careAristotelaccentueazdlferenatotaldintre
modiflcareafizlcapltelorsaualucrurllornensufleiteprlncalitlsen-
slbilei procesulmentalalsenzaieiprodusenanimaledeaceleaicaliti.
i aparencmai evidentndescrierea ' s enzai eidrepto puterede di s-
criminedatoritcreiaseaungel aacteledecognllesuperioeprintr-o
dezvoltecontmu.
Nu sepoateaflrmanscAristotelsusinecusuccescnoiuneas en-
zaiei este o actlvitatementalpurcarenuenimiccomuncuaspectele
fizice. Elrmnencsubinfluenaprlmllormaterialiti. Uniigndltorlau
descrispercepiacpercepieaasemtomluidectreasemntor,aliica
percepianeasemntoruluidectreneasemntor. Ambeleconcepiisnt
de acordn presupunereac percepiaeste o modificare acorpuluicare
percepe,indusdeunaltcorpextem. Aristotelrezolvproblemanmodul
ncearezo|vatproblemelesimiledesprenutriie, descriindprocesulca
peunulncarelucrurileneasemntoaredevinasemntoe, organulde
sim fiindasimilatobiectului. Mnadevinecald,ochiul, colorat l
aduga el |imba devine gustoas, nasul, miros itor, urechea, s onor.
Percepiasedistingedenutriieprinfaptulcntimpcencazulultimei
materiahraneieabsorbit,primaereceptivlaformafrmaterie. Dac
aceastasimileorgului cuobiectuleloc,eanuexplicfaptul:sen-
ialalpercepiei , acelacncadrulacesteischimbrifizicesurvineceva
total diferit , nelegereadectremintea calitiiunuiobiect. Doardac
receptareaformeinseamncontiina fomci, descriereapercepieiesteuna
verosiml , idescriereaorganuluicaprimind calitatea prinformaobiec-
tuluisunuestetelevant. Expresla,recepti vlaformconineo ambi-
guitatefundamental.
InevaluealuiAristotelasuprapercepieiexi stastfeloanumitco-
fuzientre psihologie i fiziologie. Pcntru a urmti fiziologia samai n
dctaliu, concepialuiesteurmtoarea. Fieceorgan desime sensibilla
unasaumaimultemulimidecalitice segsescntreex|reme , deexem-
plu, ochiule sensibillaculoarc, carepentruAristotellormeazo serien
cefiecare element in|ennediconstdinculorilealbinegrucombinate
n|r-oanumitproporie. Pentruafisensibillantreagasetieaacestorcali-
ti,otganultrebuicelnsuisfiecacterizatdeunamestecallornce
nicioculoeextremnupredominntr-opreamemsur. Simuleste
astfelo medie sau unraport. Pentru caorganul spoatfiafectatde un
obicctexteriortrebuiesatisfcutetreicondiii

(1) Schimbeadeclanatde
1 33
AHI S l ml:1
I l l I l l 1 l ll n I I l nl i u I rll ll i t s i ai brl \I anumi l rl in|cns i|a|e , a|tfe| , ineria
organul ui N mpi tdi ca afect area. Aceast a este exp|icaiadece |ucruri|e
foarte pui coloratesau sunete|efoteslabenupotfiperceputesepat, cu
toate catuncicndformeazpidinobiectemaimisau sunetemaipu-
ternicee|esntperceputenmodpotenialnsensu|cpotfirecunoscute
pringndirecafiindconstituenicesegsescnobiectulperceput. i,z)
raportu|nceelemente|econtreseacombinatentr-unobiecttrebuie
sfientr-oumitmsurdiferitderaportu||ordecombinedinorgan

Astfe|, mnanupercepeca rece sauca|dceeaceeaceeaitemperaturcu


ea. Totui ( 3) diferena dintre raporturi nu trebuie s fie prea mare. O
anumitviaiemraportulcaliti|orcontreestecompatibilcuexistena
continuaorganu|ui, dacnsraportu|epreaputemicperturbat,organule
distrus. i , ntructpipitu|e simu|indispensabi|, un excesalanumitor
ca|ititacti|ec|dur,frigsauduritate`vadistmgeo datcuorganu|
ianima|u|.
Actualizeapercepieienace|aitimp acmizeaobiectu|ui. Sunetul
n act i auzu|nactsntdosimp|easpectedi scemabi|ea|e unui singur
eveniment . Sepatdeauzu|nactnuexistsunetnact, ci dopotenia|.
Inace|aitimp, Aristote| seopuneconcepiei anterioe c,nuexistnici
alb,nicinegm,m afaactu|uivederii .Sensu|pecee| ldtrebuies
fie ace|a c dinco|o de calit i|e lor prime, obiectele au n absena
subiecilorce|epercepanumitecalitidefmitemvirtuteacoraeleproduc
senzaiiatuncicndsubieciisntprezeni.De|nuabordeazdificultile
generatedeaceste ,posibi|itipermanentealesenzaiei .
Arstote|mgteobiectelepercepieintreic|ase.
_
udintreel esnt
percutenmoddirect snsibi|elespecificefiecmi sim ice|ecesnt
comunetuturor, saucuinvzu|uiipipitu|ui.

Inprimu| caz, eroea


e imposibi|s au n orice caz improbabi|. Listantreaga sensibile|or
comunerecunoscutedeAristote|este micareairepausul, numru| i
unitatea,forma, mimeai(amputeaprobabi|aduga)timpul. ' t(ei|a
gen deobiecta|percepieiesteace|aceeperceputaccidental ca un ele-
mentsimu|talunui, sensi 1 special , ]acgrivestiunobiecta|bce
fp|uiDies, nmodaccidenta| percepipefiulluiDies.
Existmaimu|te|ucmrin studiulistotelica| simurilorspeciale(p-
ticule)ialobiecte|or|orcenuprezmtdouninteres istoric.Otem
ceaatrasatenianmoddeosebiteste structuraorganuluii amediului
iare|susinecpni pipitu|anga eazunmediu( cnea) , organu|
pipitu|uinefiindcnea, ci ceva,ninterior. Inprivinavzu|ui , e|i
construieteteoriapebazafaptelorobservate(1) cunobiectaezatdeasu-
praochiu|uinue vzut(ceeaceatcunmediue neces)i (2) cn
timp ce focu|poatefivzut i pelumin ipentuneric, obiecte|eco|o-
ratene|uminoasepotfiobservatedodacsnt|uminate. Elpresupune
de aceea cfocul (ca i corpurile cereti) e o for pe care obiecte|e
1 34
Psi hol ogi a
ndumi noase nu o aa aceea de _U race t ransparent n aci ceea ce e t rans
a.ent doa.poten i al " . T.ansparena et eni a| e o:a.ae. etistieeeaaa
aerul ui, " aeiima|.erse| ice. 8tea1ettaosareaaetaa|att-aaastie|1e
eetes.e|amiaa.Lamiaaoaeastie|emieate,eieactaa|itatesauestate ,
iaaete1as1e mieateei1eesebimbateealitativiostaotaoeeeeate
|eeott-aaaoamitme1iapeteoia|ttaospateot. Aeeastaesteptimatteat.
A1eaaesteeeaaeateaoeetppeteoia|ee|etataeieaeaz- aaiete-
1aeeesebimbateea|itativa|tetieat- asatame1ia|ai1eveoit1eaeam
eaa1evtatttaaspateotiastte|1evioeome1aetaa|ee|etati pte1aee
vza|oaet. A|exaa1ta1ioAtte1isia, teeaoeseo1ee|e1easta1i|eese
gseseoteet|aatistete|ie(pte1aeetea|am|aiii eeaaea|etii- metge
paott-aee|eoetaameteea|eateaaogea1e|amiaseeaa1. leea|
ieetpati|eeetetisotsiagate|e|aemtieatepetpte1aeeattptima(sebim-
bateame1ia,etipea1eaa , e|e pett|vzate,aotaaetie1eatattaet
e|ettaostemmaiatiotaoetiea|a|amia
laaeamttaospateaaatigatat1eateame1iaextem,osaDe sensu45,
semoitieaiaeiseextio1ea1eame1ati ., l ) Atistete|ebsetveateza|tat
alaoamitetebsetvaiiea1evtata|etgaoa|vza|aioaesaptataaexte-
tieataeebia|aieieevaoiotetieta|eapa|ai. Uame1iattspateotttebaie
1eaeeeasseextia11iteetspteetgaoa|iotemi ptioatmateetista|ioa|
ttebaiestieeempas1iott-esabstaottspateot,apa. i ,z)ttspeoa
ettatataeameaieama tiptezeotott-aogta1maimatesaamaimiem
teateeetpati|ettoieieexeepie, iatea|eateae1esetiseatiio1|imita
ttaospateota|ain corpuri ,a1ieomsataoeatettspateota|eaebiso
eetpatio ptioeipiaepaee), otimpee|amioaesteaetaa|itateattaospateo-
ta|ain condiia sa nelimitat, a1ieomsataoeateexistott-aome1iu
ttspateoteaaem|iapa.
Sensus communis
uesetieteaati stote| ieasimati|etspeeia|e,pattiea|ate) , 1eieeaiae
taieaameotepuaozteate,emmatemsatvieiat1etapta|1e-ati|egat
1eetiziei1eetizie| egieeamimp|aazibi|e.1tebaiesoeoteateem|a
1esetieteasaapeteepieioespeeia|izate,sensus communis. Lxptesiaetat
|aAtistete|

,1atsabsameazome1s atisteteteotteagteetie,pte-
vzatatiiotetptetatoaeaaoa|tsimmatataee|eteioeieateatoe|ege
aogmpma|tmaivatiat1eebieete,eieaeoateemaoiottiaseetatatet
ee|eteioeisimati.1tebaieseeoeepemsimaleaeaoietaea|tateeate
o1ep|ioeteaoamitetaoeiiavittateaoatatiieigeoetiee, osove1etea
aoam|tetseepatiease speeia|izeazo ee|e eioeis imat| ii eteeaz
etgaoea1aptatetaoeii|etspeeitiee.
1 35
ARI STOT EL
Func i i l e n care opereaz |aculta| capcrccptivn aces| modncspecia-
! izat snt urmtoelc .
( 1 ) Percepra, sensibilelorcomune. Toateacestea, dupcumsusine
Aristotel, sntperceputeprinintermediulmi crii, i anume, almi crii
mentale pe care el o consider (mai degrab n mod obscur) ca fiind
proporionatconformobiectului. Sensibilelecomunesntaccidentalefa
decele speciale, exactnaceeaimsurn care snt i obiectelenumite
ntr-unlimba tehnic,accidente , nselfaceodistmcientreceledoupe
temeiulfap|uluic, ntimpcecoincidena, szicem, aalbuluicudulcele
saucufiulluiDiaresestedounaocazional, ]/ecareobiect celpuinal
vzuluiialauzului emrime, form, durat, fie cseanmice
saurepaus, fie ceunitarsaunumrabil.Percepemsensibilelecomuneprin
vznuqua vz, cinvirtuteafacultiigeneraleperceptivecare, dincolode
funciilesale specializatealevzul ui , auzuluietc. , are i ofuncienespe-
cializatrelativlacalitilecomunetuturorobiectelorsensibile.
(2) Percepia, sensibileloraccidentale

Aceastaeste mai nti ilustrat


depercepiaprincareobiectulalbvzutestefiulluiDiares.Darmaitrziu
apareodistmcie. Exist(a)oastfeldepercepieadulceluiprinvzatunci
cndceledoucalitiaparmpreun(i anumentr-unobiectpecare l-am
vzut i gustatanteriordarpecareacumlputemvedeadoar) i (b) oastfel
depercepiecaceaafiuluiluiCleonprinvz. Inambele cazuripsihologia
modemafmcmemoriaiasociaiasntimplicatelafelcai percepia,
cazuriledifermprivinacomplexitiilucruluicaree adusprmasociaiede
ctrestimululpercepieiprezente.Atribuindsesizeasensibileloracciden-
talci acelorcomunepercepieiIararecunoatenmodclrolulucatde
asociaie, Aristotel las neexplicat failibilitatea (dei i recunoate
existena)uneiasemeneapercepiicafiindcomparatcuceaasensibilelor
speciale.
(3) Percepiape ceopercepem.
: .
Aristotelsentreabdacpercepem
cvedemprinvz, sauprinalts im. (a)Dace vorbadealtsim, atunci
(1) dinmomentceceeacepercepevedereatrebuiesperceapi culoea
care e obicctulvederii, exi stadousimuricarepercepeculoea , i
,ll)trebuiefiespresupunemunal treileasimpnncarepercepemfaptulc
percepemcvedemi aaadinfinitum, fiesaungemnceledinurmla
unsimcaresepercepepesinensui , iardacacceptmultimavariant,ar
trcbui, deasemenea, sfi atribuitcontiindesinesimuluioriginalve-
derii. (b)Pedealtpte,dacfacemacestlucm,mtructapercepeprinv
nseamnavedea,iceeacee vzutesteculoeasaucoloratul , ceeace
vedenmodoriginartrebuie sfiecolorat. Aristotelrezolvaceastdifi-
cultateprinaceeac(1) ,apercepeprmvedere L oexpresiemailargdect
, avedea , noipercepemtunericulprinvchidacnul vedem, i,lI)
ceeace vedeeste ntr-unsenscolorat, ntruct organulde simrecepteaz
obiectulsensibilfrmateriasa, i anumesemodificprinaceeaicalitate
1 36
Psi hol ogi a
i ast fel percep i i l e i i magini l e rmn n organele de s i m dupLL obiect el e
numai sntprczentc.
R. spunsul lui Ari stotel e prin urmare acelac, datori t vederii , noi
percepemcvedem,dardatoritvederiinuqua vedere, ci qua percepie.
Acestaesteunuldintrecelemaivechipasaj ealevreunuiautorncaresnt
discutatedificultileimplicatenconcepereacontiineidesine. Aristotel
nuatribuietoatcontiinadesineuneisingurefaculticentrale. Cunoa-
terea, percepia, oplnlai ralonarea, chiar dacnmodoriginarvlzeaz
oblecte, alteledectelensele, fiecaredlntreeleseconcepepesinen tre
cere. ma|tpartens, aceastactivltateref|exiveprezentatcaflindcea
caredval oare vieii , iar viaadivine descriscapurcunoaterede
sine, ,gndireagndirii.`
(4) Diferenierea ntre obiecte|e a dou simuri . ` Aceasta, susine
Aristotel, nu poatefirealizatde uns lngursimdoar, nicide doucare
acioneazseparat . Eatrebuiesfierezu|tatuluneisingurefaculticare
opereazntr-unsingurmoment ounitate sinteticaapercepiei`,dup
cumafosteanumltmaltrziu. Aristotelsugereazcsintezaerezultatul
uneifacultlcaree unadinpunctdevederealloculuiinumrului, ns
poseddiferenedeaspectsau deoperare. Inselarat cnt i mpceun
lucrupoatefipotenia|negrui alb, e|nupoatefinmodactua|ambelen
acelaltimp i, mmodasemtor,unsingursimsauorgnupoateprimi
calitateade-afialb idu|cenacelaltimp, careeoprecondiienecesa
diferenierii lor. i elpoaterspundeobiecieidoarprinanalogie, care ede
faptnceputu|uneidireciiisfnitulalteia.
Ina|t|oc`,elmergemaidepaneisusinecpercepiasimu|tanadou
ca|iti,fiecsntaleaceluiaigen(alb,negru)sau degenuridiferite(alb,
dulce), implicoperaiaunui sensus communis.
(5) Aristotelsusineclipsadeactivitateatuturor simurilorcareareloc
n tlmpu| somnului nu poate fl o simpl coinciden, ci trebule s se
datoreze|ipseideactivitateafacultiiperceptivecentra|edmcareelesnt
doar diferenleri o lipsde activitate creiancearc s i gseas c
motivaiifiziologiceitotodatocauzfina|.

I magi na i a
m
Ajungemacumlaofacultatecarenconcepialui Aristote|esteungen
deprodus auxiliaralsenzalei, iumeimagmaia. ' Termenulfav'ama
estem sensullulorigina|apropiatdefaivmSm, , aaprea, lmseamnatt
apariiaunuiobiect, ct i aunuiactmenta| care estefadeapariieceeace
este auzu| fa de sunet. Acestei utilizri i corespund pasajelen care
Aristotelvorbetedesprefav'acta caactivndnprezenaobiectuluisen-
slbil, cai atunclcndodistingedeopinle, artndcdacsoarelepares
aibdiametrudoardeunplciornolcredemtotuicelestemaimedect
1 37
AR I S fOTEL
pmnt ul l ocui t . 62 Asta ee|iva|eazapateateaa.ribait
_
aaetivitii1epet-
cepie a seasibi|e|eteemaae|ai<ovTaio, teat|aoeepatseozaiei . lat
aeeastictetptetate e eeatitmat1e ao pasa] oeare e| 1istiogeatte
<ov-oaio ea ptivite |a s eos |bi|e|e speeia|e, aeei1eote|e, i seosibi|e|e
eemaoeiatate1aeaptima|eaz<ovtoaio esteiotai|ibi|atttimpet
seazaiae ptezeat, aee|e|alte 1eaeaestetai|ibi|ebiatoptezeoa
seazaiei Aeeastaeebiva|eaeapaoeteaasateiaaimagioaieiaaetivitii
1e sesizate a aeei1eatelet i ebiat a seosibi|e|otspeeia|e, et iaee|et
eemaae , iat seozaiavatiame1eetespaoztette1as|aaive|a|aoei
simp|eateettipasiveeatettebuieiatetptetat1eette<ovtomo aaiote1e
aoe1aetieeiatermaiebaosaagteit1espteebieete.
uat,aeeamai matepe,Atistete|1esetieimagiaaiaatt-aame1ee
aaimp|ieeasemeaeatstataatea teetieisa|e1espteseazaie , iatpatea
tio1eie|aie1aepasa]e|eavateave1etemaioaioteatpateateptezeota
eeoeepiaioteaieoat1ee|. ueebieei<ovmmo e1esetiseaepeto11eat
1apeeebieeta|seosibi|aamaieptezect,mieateasat|eta|aiptioeetp,
eateeeastitaiepeteepia, 1ee|aoeazetepeteasiaoeatt ottapeti a
sat|et-1e
,
,aeeptivetesaueta|, posaib|eeteamiatitea,eteeta|e
peteoia|,a1ieoaeestateeeotieatamioiieieme1itieateioeeatieot
asa.Iott-aomemeota|tetiet,1atetit,1eexemp|a, saptimtiiseazaieio
sema, mieatea1evioeaetaa| , a1iesetetmeaieptezeoteimagiae
asemateateeaseozaia1atma|tmaipaiovie1eeteaima|tmaipaio
1emo1eaeeo1aee| aaotaptebieetiv , i ataeestaeste aeta|imagiotii .
Ceo1iiatizie|egieaaeestaiaesteetepeteasiaaeaoetga|1esimtte-
baie stiettaosmis,ptiosoge, 1eette,spitita|ooseatetteetgaoa|
1esimeeotta|,ioima.

ltioeipa|e|etaoeiipe eate |e ate <ov'oato o atat 1e iatetptetatea


seozaieiptezeotesot .
, l ) !etmateaimagioi|eta|tetieate,1iotteeateAtistete||etemateatt
peee|epezitive, etipeee|eoegative.
,z)M. _istete|oeepeptioaevi1eoiatetetioamemetiei|a
tteeati1e1aee1emeieesteetaoetie taea|tprn cateoe_eteepem
ti
_
a|,a1iea g(cu|ttiiptimate1epeteepie, eateesensus communis. le
metia,a1aage|,eim

esibi|tateimagioe.Lsteptmatmateetaaetiea
p1msaueiaia

imagioatia.Iosaaimagio

aptezeot,ei
eveoimeata|tteeateste ee| eate e teamiotit , eam e pesibi|aeest|aeta :
kspaosa||aiAtistete|este aee|aeeeeaeeiaoatetem sat|etptmpeteepie
esteaate|1eimagioesaaimptesiea|aetu|aipeteepat,asemeoeaampteatei
aoaiioe|1esigi|ia.tivia1eimagioe,oeipatemspaoee1eveoimeeoti-
eoi1eetigiaa|a|ei , i epesibi|i iovets,tiio1eeotieot1eeimagioes
tiieeotieot1eeaeaeimagiaea eevasaaeaeevaeeioe1etrecut. uae
aeeste1eueeo1iiisoto1ep|ioite, oaavem1e-ataee 1eatea simp|a
imagioaie, eieaaeta|maieemp|exoamitmemetie. Att1eaptepiatesat
ee|e1eaepetaii,sab|ioiae|,eestepesibi|savemeimagioe-memetie
1 38
Psi tl Ol ogi a
: i S{l pnSUpUI I l1 l I pr i l l ul l l arl Cfl la l doar () i l1lagi lll sUas avem doar o
sil1pl[1 ilaginl iS[l prlSUpUllel11 eavem eimagiae-memet|e
De la memori e, Atis.e.e| ttee: la am|ot|te , eate se 1| st|oge att1e
memet|aaetaaleeotioa, et| 1eteavateaaeeeaeeatesteemplet
aitat. Am|ct|teaesteaetaa||zatea,eaetettsaatt,amemetie|eatea1e-
veoit1eatpeteoia|,a1|ea1isptat1|oeeotiio. tioe|pia|1apeate
taoe|eoeazteam|ot|teaesteaeelaem| et|lelsateoetgaoe|eoeastte
1eettepeteepii t|o1 s se saeeea1ctt-eet1ioetegalat. Asee|etea
i1e|let - | peotta aeeasta avem aiei aoa 1|otte eele ma| veebi
tetma|t|

- setaeept|oasemoate,pt|oeecttat|etatesaaptioeeot|ga| -
tate ,team|otiteaaoa| eb|eett|o1est|eamat1eteamiotitea|aetatiletee
|seamosaa|soteeottatesaaeateaatesteeot|gaeoexpetieoaeti-
gicat.lataeestptioe|pia,eateepeteazoamiotiteaiove|aotat,esteptm-
e|pialeeo1aeteteettebaiea1m|saamiotiteavelaatat.Atistete|oe1e
1eset|ete1eta|iatapteeesa|aiteamiotitii| ate|a|a|]aeataea1ta|ei1e
s|ma|1istaatiiotimp.
( 3) V| sele.

!apta|eviseleaaeeoioatseozetia| ,1ei simati|esot


ioaetive o aeel memeot ,eei e|oa teeaaeate eeatt|ba|aseozaii|et
prezente | aeeosttaeiavise|et)atate- sasioeAti stetel - vise|esot
pte1asal|magiaaiei, a1iesataopte1asaaxi|iata|seozaieipteee1eate.
Io abseaastima|a|ai1|aextetiet, mioteae mai |ibet siaseama1e
imagmiimaee|aitimpma|tmaipte1ispas1eat|me|at1ee|e, ouet
,a)aaateepettaaitateapeeateeateostate1evegbe1eavetit|eaaasim
ptioa|ta|i,b)taealtateaetitieestesaspea1at1atetitptesiaoiisogelai
asaptaioimii, etgaoa|eeoua|a|peteepiei. Astte|,aei|aosemcome1
ebioaitimagioile1teptpeteepiiiaeest|aetaoseamaavisa.
At| stetela1aagteet|eis a|eeictetesaot1iseaieasaptaDivinaiei n
somn, oeatemecmeaoeebil|btaa1muabilctteete1al|tatei seeptie|sma|
exeesiv.
(4) lmagioaiacte|aieea1etioai(5) imag|naiaotelaieeagm1uea
vettiee|maibinettatateataaeieo1vemabet1a1etioaigo1|tea.
Mi carea
Ce|epatta taaeiiptioeipa|eteeaoeseatelaaeepat1eAtistete|etaa
oauiia,seazaia,mieatea,gm1itea.A]aagemaeam|aatteia1muee|e. ' L
1ee|atmieatea1emuegal sat|etsaa1eat1eepe, iat1aeavem1e-a
taeeeaa|timasitaaie,estevetba1eepatte1istiaeteateaaateoieiea|t
taoe|e
I
ome1elateaoase1ateteaztaea|t|inutri(ive, 1eeateeeeatet-
1eaaoaa1teptatspteaaseep i|mp|ietieimag|caia,tie1etioai,pe
|ogasta,eaoieiaaapatiaep|acte|et. Laoase1ateteazo|eitaealtii
senzitive, ottaetma|te|ma|eeepese1seazaiesotimebi|e. Lacase
1 39
AR I STOTEL
datoeaz ni ci riunii. ntructraiunea,chiatuncicndgndetedespreceva
cme m trebuievitatsaudimpotrivumit ,nunendeamnnmodnecesar
laevitaresauumiie, icndacioneazastfel, nuofacemtotdeaunanmod
efectiv , dorinaparesfienecesmaceeaimsur.Eanusedatoreaznici
doardorinei , ntructoameniistpniisesupunraiuniimpotrivadorinei.
Prima faGie, prin urmare, cauzele mi crii snt dorina
-
i gndirea
practic(dacputemsocotiimaginaiacaofomdegndiie). Insgndirea
i imaginaiane pun nmi carenumai daceles-aupus pe elens elemai
ntinmicareprinobiectuldorinei , astfelnct existcuadevratdoaro
singurfacultatecarenepunenmicare, i umeaceeaadorinei. Dorma
nsestededoufeluri ,voin'saudorinraional,caredoretebinele i
pofta sau dorina iraional, care dorete binele aparent

Sau, pentru a
exprimaaltfelantiteza,voinaarenvederebineleviitor, poftaplcerea
prezentneleasgreitcaplcereabsolutibineabsolut. Putemdistinge
patrulucruriimplicatenmicareaanimalelor ( 1 ) obiectu|sprecare se
aspir,caremicfsfiemicat,,z)facultateadorinei , caremicfiind
micat, (3) animalul, careemicat, (4) orgulcorporalprincaredorina
micimul,adicorgulcare,ntimpceelemrepaus(fimd,micat
dedorindonsensulde-aficalitativschimbat) , micpileadiacente
prin mpingere sau tragere. Aristotel ilustreaz aceasta prin aciunea
ticulaiilor,nceunadintresuprafeelecontigueestenrepaus , cealalt
nmicederotai e, adicnacelaitimp tras impins , nsorganul
ultim care iniiazmi carea estc inima, care e pivotul ntregului corp,
punctulnce corpulepusnmicedectresuet.
Dorinaeste astfelcauzamicii. Eapresupunensimagmareabinclui
sau aplceriicetrebuieatinse imaginarece poateficalculatoare(adic
deliberatoare) saupurisimplusenzitiv. Inultimulcaz, animalulacio-
neazpebaza, imaginaiei vagiimediat cciapare (ichiari animalele
inferioare aunacest sens imaginaiei dorin) , nprimulcaz, bunurile
imaginatesntcomparateunulcualtul . Existtreiposibiliti . , l ) aciune
iraionaldinpoft,,z)predominarealternativapofteiasupravoineii a
voineiasuprapoftei(adiclipsdecumptare) , (3) aciunegeneratde
dorina,nmodfirescmainalt, i umevoina. *
'
Prin urmare, dorina i mi carea corporal pot fi considerate efecte
secundarealescnzaiei. Celepatrufacultiprincipalesntastfeliedusela
treinutriia, senzaia,gndirea.Nendreptmacumspreultima.

-
Gndi rea
Gndireaestereceptivlafomainte|igibildu cumsimtuleralacea
scnibil. ' Eanutrc mesaai aoformpozitiv aei ro rideoarece
. .e.:

dica-o sfie as(muatobiectuluiei , singmab natJ Jr este ..


1 40
Psi hol ogi a
aceea c e ( ) capaci l al e ; l' a nu are acl ual i l al e nai nl e de a gndi . Trebui e de
acea si fl c l oI al indl' pi:nl i de corp; dci{, i!a L calilltc pm"
l i cu l ar nai nt e de U gr1 A mod c(yd Ea L |aa|.a.eapr|o eenQL
cupri ndcmx 4 csent a. n timp ee simtul esteeeaprin care co| eptm1cu
escna-ntrupaI -n-ma1erie
lea ebiee|| pet ti ti1|eate o pt|vica aeeste| 1esetiet| . ( 1 ) Dae
taiaaeacaatec|mieeemaoeac| e| aca|1ictteebieete|esa|e, eampeateea
caaeate eaceateteat|io1aome11e-aaeiecaasaptaaeeva:,z)Dae
ta |aceaeeacsieegoese|bi|, ataoei,a)1aee astte| pt|optept|as a
aatat,iateegceseibi|a|esteaoa|siogatcspee|e, ee|e|a|te|aetat|eesot
eaoeseatettebaiestieeaces eate1atet|taoaiamesteeeata|aoea , o
timp ee,b)1aenu eeegoeseibi|pt|cpteptiasaoatatspeeit|e, eatte-
baiespese1eaoamestee1eea||tateeetaeeeaee|e|a|te|aemtistieeeg-
cese|bi|eAtistete|teze|vpt|ma1|ea|tateeaipeeea|a|t,asemoteate,
eaptivite|aoattiieiseozaie,atimo1eta|aoeaepeottaoeepat1eat
peteo|a|i1ectieeaebieete|eei,pteeameeataeec|oe1eatpeteoia|eeea
eevat||mpt| matma|ttz| aoea)i 1evioeaoaeaebieete|es a|e1eato
pteeesa|eaoeatetii10L leeea1e- a1eaaeteze|vaeeepto1ott-aoseos
a1eaapesib|||tate-atmo1emioteaeste eegoeseibi|oaee|a|me1ea
ieb|eete|esa|e.meaoeateteateme|etimatetia|emioteaeaoiteaeb|ee-
ta| e| , micteacottegimee amp|at eacttega| eb| eet, cemaiex| sto1
o|mieoebieetpeeesoa-|peateaptio1e|cieiepeam|o||ees
oa t|e eeapat ea ebieeta| , astte| , eaoeseo1a- i ebieeta| , miotea se
eaoeatepes |oe. mioteaateataoe|osioeaeeeaiea|itateeetaeeeaa|te
|aetat|st|eeegoese|bi|e, aeeastaoaeosaoa1aes stt|oeieb|ea||-
tatea1eatitetmtat|matet|e, eeeoatataeseoia|am|o|| . latem
astte|tesp|ogeptimapesibi|itate. Laetuti|eextetieeoaaao|eiaote|1e
m|oteoe|e, 1eeateeesot|aetatieeoeteteoeetetme|esotptezeote
1eome1imp||eit,i m|cteaestei1eotiepeteoia|1eeatemepate.
Co1itease1iv|1eo1eame1a||tiptioe|pa|e Lx|st( 1 ) go1iteaa
eeeaee esteoe1|v|zat, ac1eAti stete|ioe|a1e, a)eeeaeeen mod actual
nedivizat n cantitate 1eie1iviz|b||,a1ieemtimeceateampatea1is-
tiogepti1ae ege.lmeecuama|es, aeesteasmteaptioseptmtt-ao
siogataeta|mioii,ott-uotimpoe1|vizat,1ei1iv|z|bi|. ,b)Ceeaeeein
divizibil n felul su, einfima species, e1easemeoeaeaptiosott-aotimp
ce1ivizat| ptiott-aoaetoe1|vizata|sat|eta|ai. ,e)Ceeaeeeindivizibil n
mrime, 1eexemp|aao paoet, eeaoeseatptiott-aoaet1e

ega|e.Uopaoet
eeaoeseatpati simp|ueaeevaee ca atec| ei|aogime, c| ei|ime, oiei
a1oe|me,e|ioieeaeeeaeeoaatec|ei||me, cieia1oeime,ee||peaeeva
ee ca ate1atatete. ueeapt|c1eteaacetastte|1e ebieete ce1ivizate
- eeeaeeampateacamiictaiie1iteet- se1|sticge,z)ee||a|tt|p1e
eaceatete,]a1eeata,eeacete1eaeeceepteimaee|aitimpaoa|izea
acctteg1atcee|e1eae|emeatea|esa|e1esabieetiattibat. ieaa
1 41
ARI STOTEL
cazul simul ui , undeaveam distinciadintrepercepiainfailibilasensi -
bilelorspccialeipercepiafailibilascnsibilelorcomunciaaccidcntelor,
Aristotelsubliniazc, n timp ceudecatae failibil, intuiiadirect
cuprindereaeseneiunui singurobiect nucste.

otel urcedelaaartamcefelraiuneaelegatdcimaginaic. Un
gndnu esteoimagine, darnoinuputem n 1 araima i

)is ,
, acultateagndirii ndeteformelen ima mi . Oima ineepocuren
ment apttcular,naceeaimsurncareeioscnzaie , gndJ!ea aparc
mmiiatuncicindpinteadj sccrncuppilLdeidentitat itxe.dou sau
aimulteimagini. Dar,chiariatuncicnde_rmsunastfcldeunivcrsal,
teonaarrstotelicafimcimaginatiacncnecesarmmii. ,Su0emnu
gmdecni ciodat n li saoricrci imagini . Casin demonstraiageo-
mcrca, dei nu nc folosim de mrimca particular a trIn_i ului , noi
desenmunuldeo anumitmrime , lafcl i ncazulgndiriingcneral ,
acanegr@Gva ooocaot, fatl, Doi oeagiori a,cat
tativ,iardacobiectulnostrue ccvacantitativdarfinit,noini-limagi-
nmcapcocantitatedefinit.Nimicnupoatcfigndit gturcuun
coniinuum i nimic, ort ar fi de atemgoraI, nu _oatc fi gnditnma
egafumcuttmpu"Aristotcparc s ii pc,.;.opus
conccpieiluiPlaton,exgrimatgrmconstructiaLiniciDi|zatc' , acccac
ntimpccgndircatiinificarencvoicdcautomlnchi uirilor, nirca
fi ozo icaarcdc-a ace o cu o purc aniciun astfcld,a|utor.
AistotclsustmccafoIosneaimuntme rcmIgccae ratiuncatrcbuics-l
platcascgcntruasociereacicufacu tailc mcntalc mferioc.
Rai unea92 acti v i pasi v93
Trcbui enccledinurm slumnconsiderarc punctul culminantal
psmologiciaristotclicc. , Dcoarccc, susmcc|,,dupcummtotcccxist
nnatursca0pcdcopartcccvacamatcricpcntruficccgcn ica
estctocmceeacecxistcapotenatuturorccapinunuigcniardc
altptc,cxistunaldoilcafactorcauzal i crcatorprincarescsvrcsc
toate,precumsccomportartafadcmatcrialulei, cncccsarcai nsuct
sfiinczeaccstcdifcrenc.`Douaspcctctrcbuiccvideniateaici. (_Dis-
tinciadip(;cratiuncaactiv ilcapasivsc faccnintcriorulsu0eui.
ucrucincvitabilpentruonccmtcrpretccarcidentificiunca
activcuoratiunedivinc - " rmcmaIajJuciindi-
vi uluiuman. Eanucincvitabilpcntruconccpiaconformcreiaraiunca
activcoraimedivinimancntsuctclorumc.Principaladificultatcla
care estecxpuso asemcneaconccpiccstcaceeacsingurulfragmcntn
careAristoteltrataznamradivm CteaA aMetafizicii dodcscricrc
U |ui Dumnezeuntr-un limba cc nu sugereaz imanena. (2) Raiunea
1 42
Psi hol ogi a
act i v naL l I ra i une LL creeaz di n . m. c Ea l ucreaz eun ma.et|a|aa. ,
pe 6liocTTrcC-- el ae
_
t:97 Ce
_
-
,
.ae sasunaprio
a.es. ac.a. teba| es aeaa:em1ia:e|e:emaz: , Lxistaaio.ele:t ,
a '. .aA.is.e|e| , ,1eaaoata.o:ts1evioteate,iataoa|ta| , tio:ate
se a1ep|iaes: teate` ltima 1iotte a:este 1ea teeziii ttimite | a
ae | aaeaebiaa|taoe|egetii. Dap:amta:a|tateaseozitiv1eviae
ob|e:te|esa|eo seasa|:tetma|etestettaasmissabie:ta|aiseos|b||i
a.viaepeottamemeototteagaaatatasabie:ta|aiseasibi|, |ate|taiaoea
aevioe |1eoti :o :aaeatete :a ebie:te|e sa|e. A:ta| ae|egetii este
a.t|bait,tioatmare,taiaaiias|ve. Cete|eatt|baitnao:itauoiiactiver
Iaseosda:eealaia
[
e
g
aiteteate| actati|e :Attai:teeazebiecte|e
me1e|a1maten
.
|e. l1a: iaatti
_
t te|a|tatiaoiia:tive
attte ai stiea:e| a1eata:e:atatiaoea_asivs 1evioobie:te|esa| e
tiorae|egetea|ot.
}
tebaiesve1emai:iaoex

m|aa|tio:ipia|aige-
oeta|atistote|i::oototm:ia, eottuatte:e1e|aao|a:meteoi|aao
|a:taa:taa|esteoeve|etet1eaaoa1eao|a:ta:ateexist1e] aoa:t. '
Lsteevi1eat : vom:aoeate | a:tati e :at, o seos:ateot, aa |e-am
:aoos:ataotetiet. Atis tete| se otteabastte|:ameateavea|e: acest
|a:ta. lm| i:eateaeeastttaoziie1e|ae:aoeateteeteaia||aaaa
a:taa|:exist:evaaoei :e:aoeate1e] aoa:t,vteaoe|emeot:atee
seatat1e:eatimaoeasttebiaait,astte|a:taeioa sotem:eatieai
1ea:east:aoeateteteexisteat,1at:atee:ateatea:esteaott-eeema-
oi:ate:a:eotiioaebioaitsaa:ataiaaeaasivie:eo1a:eea:easta
|a:aaeatete :lat:u1Astete|setetet' ' | amemeate|eo:eatemu
ev| a:aaceeaa|aiDamoezea, e|sevatiga1it,oa:eastiotettetate)
|a memeate|e o :ate seatatea 1iotte taiaoea a:tiv i cea asiv e
o|tatati aei1eveoim:ootieoi1eaoitateaoeastt:aptiocipia|aci
:aoeateteeotet1eaaoaa:tai :om|et.
le|ioiaaeestaime11eago1itaiaaeaa:tiva:ieoeazasatace|ei
pasiv :e aa
j
el
[
e matetiai lasc cate

g
j__
)o
,
mge
ob

e|etcezoos:ibi|e.D oaeeeaittaAistete|intte1aceaoa|tme1
1e[ote, :eatesagetat1eati|izateaseate|ai:asimbe|eottaI1eea
Bme|ai|al|ateo.
UZ
ltimataiaaeeaoeagmatetiei1eveoio1toate|acm-
ti| e, :ea|a|te aaa|eag:aazeieti:ieote tia :ate seo1ep|ioes:toate
|aemti|e,ome1a|itateaaaeisttiezitiveasemeoea|amiaii ,::i, ott-ao
aaamitseos , |nmioata:e:a| eti|eexisteate1eateteaia|s1evio:a|eti
:eexi st a me1a:taa| . Aaamite:ea1iiia|e:a|etii sattezeate io
otaaeti:,1atpeottuaavea:a|etivzateome1a:taa|maieae:esato:
e:eo1iie,iaoame|amioa ,taiaoeaa:tiveta1eiote|igibi|aa:ame
|amiaata1e:eea:eevizibi|. Aoa|egia:a |aminaaattebaieae:eotaat
pteama|t. kaiaoeaaetivoaeaome1iaattetaiaoeapasiviebie:ta|ei ,
a:eo:epiaatistete|i:, eaaeateteaeete|aie1ite:t, aaaoame1iat.
Deiaaeaame1ia,taiaoeaa:tiveaaa|trei|ea|aeta,e|agtaiaoea
1 43
ARI STOTEL
pasi v ieeiee. , 1eeetteeaiesiaemeec.1aevtemsae|egemiap.a|
eaaoatetii, 1apeam|amiaae aaa|ttei|ea|aeta, sepatat1eee|i i1e
eeieet,1eeatettebaiesiaemseama1aevtemsae|egemtapta|ve1e-
tii. Lamiaaeeea1iiaaaaime1iaeatea1eveaitttacspateatcme1aetaa|
ptiaptezeaaaceisatse1e|amic' ,iat1atetitae:aa|iztiiepesibi|ea
eebia|eatepoate ve1eas vad ame1aetaa|,iatpeattaebieeta|vizibi|s
tievzatcme1aetaa|.mebipasematet,etaiaaeaaetiveaaeate1e]a
teateebieete|eiate|igibi|etaeepesibi|eataiaaeapasiv, eateasiaeee
petecia|itate,seaaeaseame1aetaa|,iea|aeta|eepeatetieaceseats
tieeaceseatame1 aetaa|
, lataeestiate|eet,aetiv), eecticaAristete|,,estesepatat,aeateetabi|
iaeamesteeat,tiia1,a1iepecttaeeste),pticaatatasaaet, aetivitate
tea|~. Ceitet1eaaaataeteta|aetivestesapetietee|aipasivitete1at
ptiaeipia|1emiaaatasaptamatetiei ` Ice|esa|eav
]
ata|ai,sepatat tte-
baie|aataiei1iaapatiiaa|tetieataexptesiei,ataaeiec1atestsepatat .
Lasemaitietapta|etaiaceaaetiv,acitpeatmevtemeeaeeapasiv,
peateti sepat1eea ,iattetetireaee|at|a1istmgeteaee|ei1iaatma
eaza|metiii |a saptavieaiteaptima|ai. Ia a|t| ee, Ati stete|vetbete
1espte,taiaae1eateasaptavieia1metii,1aee|aeaa|eeaeate1is-
tmeia1icttetaiaaeaaetivi eeapasivaaeavatcve1ete , ataaeieo1
eae ptezeate| se ga1etec me1evi1ect |ataiaaeapasivea tiia1,
asemeaeasima|aiiimagiaaiei,epeiategttasaueta|ai, eateeaeta-
a|itateaacaieetpame iaa-ipeatesaptavieai.Ce|e|a|teexptesiite|esite
aaeeastttazpeottataiaaeaaetivaeeeataeaztapta|eeteta|ia1e-
pea1ect1eeetpiecapese1peteaia|iticetea|izate1ateaaeatetet-
1eaacaeeeaeeeaceatemetea.
Lxisti1ectitate, eeatiaaAistete|,,attetiiaaaaetiebieeta|ei.
Iasebimb, eeavittaa|esteactetieatctimpatieeateia1ivi1,1ateea-
si1etatageaeta|aaesteaotetieatctimp. 1etaietee1atga1ete,iat
a|t1ataaga1ete. Amvzatmaisasectt-aaaoamitseastaiaaea
aetiveste,csauet , 1ataeicasctemeectieci1ee|saasatem1eata
memeate|e1ei|amicate , astte|, att-acaoamitseasoia1ivi1eaceatetea
petecia|pteee1aeaceateteaaetaa| Ias, pe aasamb|a , aa e aa ,
taiaceaaetiveaceateame1 aetaa|peem1taiaaeapasiveaaeate1e
peteaia|pacaee|memect Apateevi1ectetaiaceaaetiv,eateatee
se gsete a sat|et, tteee 1iaee|e 1e ic1ivi1 , patem ptesapaae ea
a1teptitee,pecttaAtistete| ,eaestei1ectiecteiic1ivizii.
, Iassepatattiia1, e| esteaamaieeeaeeatea|itateeste, iaamaiea
ateestee| aematiteti veoie. Nei aaavemmemetieeaiate|eeta|aetiv,
1eeateeee|esteceateetabi|,peec1mte|eeta|ateetabi|pasivestepietiteti
tte|tiicagc1iteateaaeagetaimie.
ueitaiaceaaetivesteatet-
1eaaaaceaieetabi|iaeamesteeat,eimp|ieati1eeaeaatataeia1ev-
:ateebeata:impa|aseeietiieieaeerpa|, 1ateexistastateaeipat
1 44
Psi hol ogi a
al ul l ci .aaasoci en:a e rupl i. I mpl i cii acesl l ucru c ra i unea l i ps i t de | cap
l' s l e con t i ent , dup cl l m cea di n t rp nu es t e, ele n treaga nt i ndere a
Ll i lloaterii sale ?
keaateasatptiaz|eate- aeiaaaeteamiatio- ptimeteee| atiti-
care ntr-un ttagmect aatetiet 1ia eatte, a eate Atistete|vetbete 1e
. a|| aeaabttaeiiasaptavieiimeata|e ' , Ga1iteaiteueetatea se
ofi l esc 1iaeaazataiatiiaaatta aaaaietgaa eateeate, 1atasiaee|
i ntelectul ~ esteaeateetabi|.
I
ase|imb1iseemetea , eaiiabiteasaaata
nu satateetea|e iate|eeta|ai~, eialeeetpa|aieate-|pese1, amsataa
.ate|epese1. Ueaeeeaea1aeestase1isttage,aamaiateaieimemetie,
aieiiabite. Aeeste1eaasuitiaaetaaa|eiate|eeta|ai, ei a|eattega|ai
.empaseeapietitUebaaseam,iate|eeta|eeevamaiapteape1e1ivia
i aesapas ateeiaai i . '
I
o |amioaaeestai pasa] , e |impe1e e peatta
Atisteie|memetiaaasaptavieaietemetii metiva|estee( l ) taiaaea
aetiveste aeateetabi| , eaaae imptesieaat 1eeiteamstaae|evieii ,
eaaeateteaeiaa pteziatatmetempeta|esaa1eeiteamstaa . peeia1
(2) taiaaeapasiveeeimptesieaat1eeiteuustaaes-a1istmse1atea
meat.eaia1ivi1a|ai
U|time|eatitmaiia|eeapite|a|aipetptioiema|titadiae1eiatetpte|i,
I aaame .
( 1 ) , itttaiaaepasiv, taiaaeaaetivcapeateeuaeateaimie
(2) , itttaiaaeaetiv, taiaaeapasivnupeateeaaeaieoimie
(3) , ittaiaaepasivaa eeapatiaeaaeatetea.
(4) , itttaiaaeaetivaaeeapatiaeaaeatetea.
8epeateve1eaea aatiaeaaieiaaa1ia aeesteiatetptetti ,aeeste
eaviateaueeasti.uieeoetivaiepeatmtapta|e,aeiaaavemmemetie.
L| epati si mp|atezaoi 1ei|eeapite|a|aiatitma1, i tt1etaiaae
aetivaueeapatiaeaaeatetea.
A|exaa1tai1eaiitietaiaaeaaetiveaDaaaezea,iataeeasteeaeepie
e a1eptat1eZabate||a, a|etuiatgaoeat ' peatetitezamat1apeam
atmeaz .,kaiaaeaaetivapateeaevi1eaeaexista1aattegimesepa-
tat1eoatetie. ' ' ' IaMetafizica A, siagata||eeaeateAistete|1iseata
me1iateoieaatee te|1etetoepateimatetia|eexis|, siagate|eastte|1e
tetmepe eate e| |eteeaaeatesatUamaezea i iate|igeae|e. kaiaaea
aetivaapeatetinieiuaa1iatteaeesteiaeiatetiee,iate|igeae|e), eei
aeesteaaa apateat siagatataaeie 1e a mieastete|e ee |e eetespaa1.
kaiaaeaaetivttebaieptiaatmestieUamaezea, eate,tiia1, iate|igi
bi|a|etigiaat ' `, estesatsaiate|igibi|itiiaeateee|e|a|teiate|igibi|e.
Uamaezea, eataiaaeaetiv, esteptiaatmateee|eatetaeeeaebieeta|
peteaia|eaaeatetiis 1eviaaaebieetaetaa|a|eaaeatetiii, maee|ai
timp,1pes|bi|itatetaiaaiipasive, eat.as iaeate1eatpcteaia|itatea
eaaeatetii ,seaaeaseome1aetaa|,|ate|eum|amioaseate|aitaeeea
1 45
ARI STOTEL
vizioilalpe|eaia|s1eviavizib|laetaa|i atee|ia|vz.etpeteaia|s
peatve1eaaae1actaa|.
ltetea|aiZabate||aeaetieee|ip1ema1eatilaataeeasi1ereea
mateateaie. Uatatpateapteaeaze|a|sa1eagsieeetespea1ea
petteetatteDe anima i Metafizica, e|aaeeteateiatetptetateeateeam
aeaatara|aeeeaeeeptivetepeptimakaiaaeaaetivapateaee|eame1
e|eaexista1asat|e|amaa iatX(pl(6, peeateel|ae|egeea, sepa-
tat, ptebabi|aseama ,sepatabi| ,me1alitatea1eiiaateataiaaiiaetive
atimp|vieiiaaaiia1ivi1pate s eeattastezeea statea sa atuaeiea1
existX(plceEi, 1apmeatteam1ivi1a|ai le1easapta,egtea1eptesapas,
asemeaea| ai Zabate||a,:a:atae:em|ei1evOlt6v mai eata11eetaee|
1evomv eaesteteptezeatateatea1pesibi|:aaeateteaia1ivi1aa|.
O teptezeatate |aiUamnezeaaDe anima eaiaaaeataia1ivi1aaat
tia aeeesatiaeempatibi|eateptezeatateaSadm Metafizica' drept
tmseeaJeat. Datedesetietea8aeatiia1pesesetaIatte aeea-
aeatetiaaiateeaoei s-eavemi1ezvalamda-ae-eae tiiaeempati-
bi|aeaptezeatatea1iaCai+eaA eatuadCe ee8eeaaeatedo' pe8iae.

e posi6[ | ca cel e dQu etti s tepteziate medaFti 1ivetg

t,a|e
a1itiiistete|iee1este1iviaitateU taaeaeeessptesapaaemast
la

Naexistde fapt nici meg[onmea alUamaezean aeesagmeat


1iaDe anima i,1eiaetivitateaeeatiaaagm1uiieeapeaieiesteattaa
tetasemateateeaeeaattjhuit|aiUamaezeam MetafI ZI ca, Adtote|
pte i|O! l l e
iQ8Hi pe8818 QQ1 E ma|tmai_tebabi|:ae s!etezut
.
*" * * * - .
att-eiethjeextins ccntiaaa1e|atiiate|emtetieate,ee|emaiseataa1ate
amatetie, pa|aem,ee ati|eeeteti, iate|i eate|eiUamaezea,taiuoea
aeuva m em tund 1011 ajnttemeobtiisagel etiai aeesteiietatmi, 1a
aua1a-seatt-e poziie infroar ft dealjj ca i fa deUaaezea.
AesteiRtsrpretaeO di De anima 1 0 Ltrimite doctrna pu JcIs
t
2a1 etafzjca
J
Note
"Esena" (n engl. ) (n. t. ).
2 "Atributele sufetului" (n engl. ) dup cum specifc note i trad. rom. a tratatului
Folosim mai jos trad. rom. de N, 1. tefescu (n. t. ) .
3 De An. 402a7.
4 402al O-b8.
5 41 4a2-4, 41 5a3-6, 435a1 2.
6 Beare, Greek Theories of Elementary Cognition, 230 . un. Cf. De An. 429a2.
7 Spusele lui Hamlet "sim,

gur c ai , altfel nu ai putea s te mit i " (i i i


A. 7 1 ) , pro
babil trimit la Aristotel (O. O. Oreenwood n Class. Rev. , xvii. 463 . un. ) .
8 41 3a22-27, 41 4a29-41 5a1 2.
9 Well-being, tenen folosit de Ross pentru traducerea conceptului grec de Euoaq.wvia
(n. r. ) .
1 0 I I I . 1 2, 1 3 ; De sensu, 436bl O-437aI 7 ; Met, 980a21 -b25.
1 46
Psi hologi a
1 1 103a3 -5.
1 .' 103a5 -b 1 9, 4 1 2b6-9, 4 1 3a4-9.
1 \ I 07b24.
1 1 ( ; A. 736b28 .
1 1 30a22 ; Cf. indicaiilor din 41 3a4-7, b24-27.
1 | I De exemplu, 429b6, 430a3.
1 / 429a27, 432a2.
1 K 4 1 1 a26 . urm.
1 ti '132b5, 433a22-25, b28.
} I ) 7pOaipEct, "alegere deliberat", "decizi e", "opiune" (n. t. ) .
. ' 1 1'. N. 1 I 39b4 .
.' 2 Aristotel arat n alt parte (41 5b7-28) c sufetul nu e numai actualitate i cauz
rormal a corpului ci (conform princi pi ul ui general al identitii dintre cauzele
foral, fnal i efcient) e i cauza lui fna i cea efcient a tuturor schimbilor
pe care el le provoac, fe ele de loc, de calitate sau de mrime.
23 I I . 4.
24 Cf. cap. III, n. 1 60.
25 1 1. 5.
26 41 7b6, 1 6.
27 246b2, 247b2.
28 engl. pelfecting ; n trad. rom. a lui N. 1. Barbu a Fizicii apar termenii "mplinire",
"terinare" ( n. t. ).
29 246aI 8 -20.
30 424a32-b I 8 .
. l a5 , 432a 1 6 ; An. Post. 99b35 . urm.
32 425b22.
33 424a1 8 .
3 4 424a2- 1 O, 26-bl , 426a27-b8, 429a9-b3, 435a2 1 .
3 5 De c e nu i moliciunea?
36 435b7- 1 9.
37 425b25-426a27 ; Cat. 7b35-8aI 2; Met. 1 0 1 0b3 1 - 1 0 1 1 a2. Cf. p. 1 56 . U.
38 11. 6.
39 41 8al O.
40 De sensu, 442b5 -7.
41 4 1 8 a 1 7 , 425a 1 5 ; De sensu, 437a9, 442b5 ; De Mem. 450a9, 45 1 a 1 7. Cf. De An.
433b7.
42 II. 7 -1 1 ; De sensu, 3-5.
43 422bI 9-23, 34-423aI 7, 423b l -26.
44 Chiar i l a obiectele fosforescente "culoarea lor propri e" nu poate fi vzut n n-
tuneric, 41 9a2-6.
45 438a1 2- 1 6, b5 - 1 6, 439a21 -bI 4.
46 E de gsit la 425a27 ; De Mem. 450a1 0; P. A. 686a3 1 ; cf. De Mem. 455a1 5 .
47 41 8aI 0-20, 425a1 3 -b l l , 428b22-30 ; De sensu, 442b4- 1 O ; De Mem. 450a9- 1 2,
45 1 aI 6, 452b7 -1 3.
48 425a1 5.
49 41 8a2 1 .
5 0 425a2-b4.
5 1 425aI 2-25 ; De somno, 455aI 2- 1 7 ; cf. 429b26-29, 430a2-9 asupra cunoaterii de
sine a raiunii.
52 Cf. Platon, Charmide, 1 68d, e.
1 47
ARI STOTEL
53 E. N. 1 1 70a25 -b I O.
54 Met. 1 074b34.

n traducerea lui t . Bezdechi.

n englez, knowing of kl1owillg,


"cunoatere a cunoaterii "(Il. t. ).
55 426bI 2-427aI 4.
56 terminologie kantian (1. t ).
57 De se11SU, 447bI 7 -448aI 9, 448bI 7-449a20.
58 De somllO, 454b25-27, 455a20-b 1 3 .
59 455b28 -458a25.
60 455bI 4-28.
61 427b27 -429a9.

n trad. rom. ( N. 1. tefnescu) a lucrrii De anima, termenii snt


"reprezentare" , "i maginaie", "contempl are" , primul find cel mai des folosit (1 t.).
62 428a24-b9 ; De insomniis, 458b28, 460b3 -27.
63 428bI 8 -30.
64 De insomniis, 495b7, 46 1 a3 -8 , 25 -b I 5 ; P. A. 659b I 7- 1 9 ; G. A. 744a3 . Pentru
motivele lui Aristotel de a privi inima, i nu creierl ca organ de sim central , cf. De
somno, 45 8a 1 5 ; De Iuv. 467b28 . urm. ; ie Vita 469a4-23 ; De Resp . 478b33 .
urm. ; P. A. 666a 1 4 . urm. ; G. A. 781 a20 . urm.

n aceast pri vin el a fost


reacionar, iar greeala sa a frnat cunoaterea timp de secole.
65 De insomniis, 459b5 . urm.
66 De Mem. 1 . Asupra teoriei aristotelice a memoriei i reamintiri i , cf. Bergmann n
Arch. f Gesch. d. Phil. VIII. 342-352.
67 De Mem. 2. "Amintire" sau "reaminti re" (1. t . ).
68 Aristotel e ntr-o oarecare msur anticipat de Platon n Phaidon 73d-74a.
69 De insomniis 1 -3.
70 41 3a23, b l l -1 3.
7 1 III. 9.
72 Sau "nzuina" n trad. rom. (N. 1. tefescu) (n. t.).
73 III. 1 0.
74

n engl. wish, specie de dorin, i aume cea raional (n. t . ).


75

n engl. appetite.

n trad. rom. , "apetiti vul "(I. t . ).


76 ef. analizei nutriei, 41 6b20-29.
77 Phys. 244a2 ; M.A. 698aI 4-b7.
78 P. A. 665al O- 1 5.
79 433b29, 434a5 - l 0.
80 Mai corect, n limbajul Eticii stpnirea de sine i lipsa de stpnire altereaz.
8 1 434aI 2- 1 5 .
8 2 111. 3-8.
83 IlIA.
84 Apprehension (engl. ) , "cuprndere" sau "nelegere" (n. t . ).
85 III. 6.
86 JII. 7, 8.
.
87 427bI 4-1 6, 43 l a1 6, 432a7- 1 4; De Mem. 449b3 1 .
88 43 1 b2.

n trad. rom. : " sufetul intelectiv practic gndete deci formel e prin
imagini " (n. t.).
89 434a9, cf. An. Post . I OOa4- 1 6 ; Met. 980b28 -98 1 aI 2.
90 De Mem. 449b30-450a9.
91 Republica 5 1 0b-5 1 1 d.
92

n terminologia arstotelic se utili zeaz expresiile "intelect activ i intelect pasiv".


D. Ross fol osete pentru vou< reason, moti v pentru care am adoptat termenul
1 48
Psi hologi a
ra i unc echi v al ent I l accst subcapi t ol cu " i nt el ect " , i ndependent de orice
conota i e bUt i an (Il. t. ) .
1 ) \ Ari st ot el vorbete de " rai une pas i v" ddr nu fol osete expresi a "rai une acti v".
1 ) 1 I I I . 5.
1 ) ) Trd. rom. (N. 1. tefnescu) (n. t. ) .
% I'V tT luxi pu i n probabil s ai b sensul de "n cazul sufletului " . i o unire
t emporar a celor dou raiuni ntr-o singur personalitate e implicat de xwpl(td
1 . 22. La fel , afirm Teofrast (ap. Them. 1 08, 23) J.ElK'OV yap 1W o vou EK 'E 'ou
1Olll'lKOU KUt ' tOU OUVaJ.EL
1)7 n acelai mod descre Teofrast vou-ul activ ca o Kvii v, ceea ce activeaz vou-ul
pasiv (ap. Prisc. 29, 14, ap. Them. 1 08, 24) .
'm Trad. rom. de I . Bezdechi . i aici vom gsi traduce .ea termenului vou prin
"i ntelect", tradus de Ross prn reason. Vezi n. 92, p. 1 49 (n. t. ).
<l Vezi n. 92, p. 1 49 (n. t.) .
1 00 Met. 1 049b24. Trad. I. Bezdechi (n. t.) .
1 0 1 Met. 1 072bI 4, 24; E. N. I I 77b26- 1 1 78a8, 1 1 78b I 8 -32.
I U2 Republica 507b-509d.
1 03 41 8b1 2.
1 04 Trad. rom. Separable, " separabil " e tradus aici prn "sepaat " (n. t. ) .
1 05 Trad. rom. (n. t. ).
1 06 408b24-30.
1 07 n trad. engl. intuitive thought and contemplation (n. t. ).
1 08 n trad. engl. reasoning (n. t. ) .
I 09 Trad. rom.
1 1 0 De reb. nat. , "De mente agente ", capitolele 1 2, 1 3 .
1 1 1 De An. 430a1 7.
1 1 2 Met. 1 072a26-32.
1 1 3 Abordri bune al e variatelor interpret ri pot fi gsi t e n edii a l ui Hi cks di n De
anima, l xiv -l xix ; Adason, Development ofGr. Phil. p. 249-254; Webb, Studies
in the Hist. ofNat. Theol. p. 264-273 ; Kurfess, Zur Gesch. d. Erklrung d. arist.
Lehre vom sog. vou 1OllnK6 u. 1UelnK6.
Capitolul VI
Vcl/' L' L/
Raiunea care l-a inspirat pe Aristotel de-a lungul Metafzicii este dorina
de a dobndi acea form de cunoastere care e cea mai demn de a purta
numele de neepCIUne_o Dorina de a cunoate, subllnlazel- est-lscut
o!wuLf-se ob
se
rv
leeImide]csni vel plcerea pe care ne-o d
folosirea srilor. Prima treapt deasupra acesteia in diecia di
coterii este cea iplicat n folosiea memorei, care ne distinge de ani
malele inferioae. Urtoaea treapt - i una la care numai omul ajunge -
este "experiena", din care prin unificarea mai multor amintiri asupra unui
acelai gen de obiect (de exemplu asupra a ceea ce i-a ajutat pe Callias , pe
Socrate i pe alii cnd au suferit de o anumit boal) obinem, fr a-i
cunoate raiunile, o regul a practicii. O treapt mai sus este " arta",
cunoaterea regulilor practice care se bazeaz pe principii generale.
Deasupra tuturor st "tiina", cunoaterea pur a cauzelor ; aceasta este cea
mai nalt cunoatere pentru c nu este, ca arta, limitat n interesul su de
ctre obinerea unei finaliti de ordin practic, ci e cunoatere de dragul
cunoaterii. Acesta este ultimul i cel mai nalt produs al civilizaiei. l
"nelepciunea" nu trebuie s fe doa tiint sau cunoastere a cauzelor,
w
. . . ..
ci cunoatere a cauzelor prime i a celor mai universale. Cci aceasta satis-
fMeoplt ctLerIuI meIpcIUnii e care ar trebUI sa-1 folosim n mod
a este cea mai cuprinztoae cunoatere ; cunoaterea espre ceea
ce e cel mal greu de cunoscu, dm moment ce obIectele ei, fiind cele mai
umversale, snt cele ma nde aate de simuri ; cea mai exact cunoatere,
dm moment ce obiectele ei snt cele mai a stracte, ce e mai puii-com
ple cea maI mstructiv; cea maI sufCIenta SIeI sau mdependeni; i cea

.de auoritate din moment ce va f mter aha cunoastere a cauzi


finale a tuturor lucrrilor. Filozofia se nate din mirarea prima i mic
n Qlecia aboliii ei, n diecia nelegerii luma n totalitate, n aa fel nct
sa nu mal eXl te nic O mjrare fat de lucrurI asa cum se prae. 2
Aristotel a enumerat n Fizica ceea ce considera a primele cauze -ma
terial, formal, eficient i final. El continu prin a verifica exactitatea
1 50
Met af i zi ca
; l I l al izei sal e cercetnd dac fi l ozofi i anteri ori au descoperi t vreo alt cauz
I I I afra acest ora. n cadrul acest ei cerceti el se ocup de evaluaea ntregii
fi l ozofii timpurii, ce cupri nde restul Crii A. Concluzia sa, dup cum se
poate anticipa, este c nici un gnditor anterior n-a descoperit vreo alt
cauz n afaa celor patru, dei toate patru au fost luate n considerare, chiar
dac doar ntr-un mod "nedesluit" sau " blbit ".
n Cartea B, Aistotel fixeaz principalele probleme crora trebuie s le
fac fa presupusul filozof. Pentru Aistotel, metafizica rmne prettindeni
I l l ai complet dect orice domeniu al gndirii, un prilej de "probleme " sau
" dificulti". 4 Exist anumite puncte n care el se decide asupra doctrinei ;
pe asamblu ns, nu avem de-a face cu un sistem dogmatic, ci cu o serie de
ncercri de a descoperi adevrul ntr-o zon pe cae o simte a fi plin de
obscuritate. n Crile r, E-I , m, N se poate spune c problemele din
Cartea B snt destul de bine definite, ia referinele ocazionale la cele
dezbtute anterior5 accentueaz legtura. A este un tratat independent, dar
completeaz pe alocuri soluia lui Aristotel asupra unor probleme. Numai L
i K se gsesc n afara schemei. 6
Dou mari ntrebri l preocup pe Aristotel. 7
( 1 ) Este metafizica posibil ca o tii suprem unc -o ti sinoptic
i care s studieze natura nu a uneia sau alteia ditre realiti ci a realului n
sie i s deduc natura paicula universului dintr-un pricipiu central ?
Rspunsul s u, care se poate gsi n principal n Cile r i E cu ajutorul
Analiticii secunde, este c o tiin a metafizicii este posibil. Tot ceea ce
exist are o anumit natur care i apaine pur i simplu datorit faptului c
fiineaz, ia aceasta poate f cunoscut. Exist anumite prcipii care st va1a
bile pentru tot ce exist, i acestea stau la baza oricrei demonstraii -legea
contradiciei i a terului exclus. s metafizica nu poate s deduc paicu
larul realitii di acestea sau di oricare alte principii centrale. Exist feluri
distincte de realitate avnd fiecare natura sa proprie i avnd principii prime
care nu snt deduse, ci st elese n mod diect asemenea prmelor prcipii
unversale. i nci natua esenia1 a reaitii nu se maest mmod plenar i
egal n tot ce exist. Fia nu este un atibut ce aparine n exact acelai sens
oricrui lucru care exi.ti. Exist un gen de fii care este n sensul cel mai
strict i deplin - i anume substana; i toate celelalte lucruri snt pur i
simplu n viutea unei relaii definte cu substana -ca nite caiti ale sub
staei, relaii te substae sau a1tele asemenea. i ceea ce e adevrat referi
tor la fiin e adevrat i despre unitate ; orice este este unu i orice este unu
este, iar untatea are nelesuri diferte, dei legate tre ele dup cum este un
tate a substanei, a calitaii, a cantitii etc. 8 "Fii" i "unitate" st teneni
ce stau deasupra distinciei te categorii i st aplicabile oricei categorii.9
Acestora trebui e s le adugm " binele" ; dar "binele" nu e tocmai pe
aceeai poziie. El e aplicabil oricrei categoriil O, dar nu oricrui lucru care
este ; concepia lui Aristotel e mai degrab aceea c "bine i ru" constituie
1 51
AR I STOTEL
o opoziie ce poate fi gsi t n cadrul oricrei categori i . Din astfel de su
gestii scolasticii au dezvoltat doctrina despre " transcendentia " -ens, Ullum,
verum, hanum, res, aliquid. Dar aceast list, dei se bazeaz pe indicaii din
Aristotel, nu are autoritate aistoteli c.
Exist trei . onare a entitii - cele ce au existen sub-
S'anial separat dar snt subiecte ale schlm arn, ce e ce nu se schib dar
exista doa ca elemente reco nosclbIe al reahaI0r concrete le' ce au
eX1S enta se araC s i nu se schimb. Acestea smt sialate de trei
st m. e lS mcle - fizi
.
teolo iaSu metafizica. ' ' Fizica i
ema ca pot fi la rndul l or subdivizate ; matematica, spre exemplu, n
principalele ramuri , aritmetica i geometria, i numeroase aplicaii ale lor.
i n timp ce exist principii comune ntregii matematici (de exemplu,
cantiti egale sczute din cantiti egale dau cantiti egale) , exist de
asemenea principii proprii aritmeticii i altele proprii geometriei.
Dpu concepii cu privire la subiectul metafizicii pot aprea, subliniaz
Aristotel ' ne ntreba dac fi
a
rim este universal I' privina
scopului ei sau dac se ocu de un domeniu paticular al re tal. Dar cele
do IZIUni st reconciliabile ; dac exist vreo su stana nesc lm 'aare,
stdIUl el va face obiectul filozofiei rime si va fi universal doadit6rit
fap L Ul ca este prim. 1 2 Studiind genul primar al fiieI, met lZlca sdiaz
fiiqatare. Adevata nejura a finei se exprm W n ceea ce poate
exista doar ca element ntr-o totalita nici n ceea ce este corpt
de po en,la ltate i schimbare, ci numai n ceea ce este deopotnva su -.
st<a SI e<
-
Restrngerea metafizicii la studiul unui domeniu al fiinei ( i al altor
domenii doar n msura n care ele i datoreaz acestuia fiina) reapare n
Cartea A, Obiectul ei de studiu este n acel loc restrns pentru nceput la
substa, ca fiind "prima pare" a universului. Apoi substana este mpr
it, nu ca n Cartea E n dou moduri, substan cae se schimb i cae nu
se schimb, ci n trei - cea sensibil eter (corurie cereti), L U sensibil
pieritoare i cea insensibil. 1 3 Primele dou se spune c foreaz obiectul
fizicii l 4, Zi conform capitolelor 2-5, care se ocup de substana sensibil,
trebuie privite ca fid preliminarii la capitolele 6-10, care se ocup de sub
stana insensibil. Dar nu numai A, 2-5, ci i o mai mare pate a crilor
Z-8 se ocup cu principiile supstaei sensibile i ar trebui privite ca fiind
doar preliminaii la preocuprile de metafizic dac nu a fi forma, prin
cipiul cel mai discutat n aceste cri, cae constituie de asemenea ceea ce
exist separat i neschimbabil Dumnezeu i "inteligibilele" care mic
sferele planetare. Nu se poate spune c n practic distincia ntre fizic i
metafizic este bie pstrat de Aistotel i trebuie observat c ceea ce con
stituie coniutul Fizicii e ceea ce noi am numi metafizic. I s Nu avem de-a
face cu o cercetae inductiv a legii naturale, ci cu o aaliz a priori a lucr
rilor materiale i a evenimentelor ce le apain,
1 52
Met af i zi ca
( z) A doua nt lebU pri nci pal a l ui Ari st ot el a fost dej a at i ns pri n
ant i cipae. Este nt rebaea dadl exist att substane nonsensibile ct i sen
s i bi l e, i dac Ls te aa, ce snt ele. Snt ele universale, dup cum susine
Pl aton n teoria sa a ideilor, entiti substaniale autosubzistente ?

n parti
cul ar, cele mai largi universal e, fi ina i unitatea, snt substane ? i apoi ,
snt obiectele matematicii substane ? Ultimelor trei ntrebri Aristotel l e
rspunde n mod categoric negativ. Polemica mpotriva formelor platoni
ci ene, adic mpotriva substaniaitii universalelor, este una dinte trsturile
pregnante ale Metafizicii, asupra creia Aristotel revine tot mereu. Ar fi plic
ti s itor s urmrim aceast polemic n detaliile sale ; argumentele snt de
valoare inegal. Ideea principal este urmtoarea : Lumea care ne este dat
n experien este o lume a lucrurilor individuale concrete acionnd i
reacionnd unul asupra altuia. Prin contemplarea acestora noi devenim
contieni de caracterele comune ale mai multor individuale. Acestea snt
pentru Aristotel la fel de reale, la fel de obiective ca i idividualele. Ele nu
snt n nici un fel produsul miii, nu mai mult dect Formele pentr Platon.
Dar el ne avertizeaz s nu le atribuim un mod de existen care e propriu
doar universalelor, adic existena cum e caracteristic individualeloL Nu
trebuie s postulm o lume separat a universaleloL i nu trebuie s pre
supunem c putem explica lumea, cae e una a schimbii, numai prin aciu
nea universaleloL Fora omului este ntr-un anumit sens ceea ce acioneaz
la naterea fieci om,idividual , ns ea este forma omului aa cum apare
ntruchipat n tat su. Fora casei acioneaz n construirea oricrei case,
dar ea este forma unei case aa cun este ea conceput de un constructor
individual.
A putea fi ndoielnic dac Platon " separa" astfel universalul de paticu
l arele sale. A distinge universalul de particularele s ale nseamn ntr-un
anume sens a-l separa. Aceasta sean a-l gndi ca entitate distinct. Este
greu de spus dac Platon l gdea, de asemenea, ca entitate ce exist n mod
separat. Mare parte din exprimarea sa conduce ea nsi la aceast con
cluzie, dar este posibil ca el s fi afirmat doar ntr-un mod accentuat i
pitoresc doctrina conform creia particularele implic ntotdeauna un uni
versal. Este ns greu de presupus c Aristotel ar fi putut interpreta att de
greit un maestru cu care a fost probabil n legtur constant atia ani de
zile, n aa fel nct s considere ca o diferen fundamental ceea ce era n
mod real doar o diferen de accentuare i expresie.
Mai departe, Aristotel i atribuie lui Platon credina n existena obiec
telor matematice ca ceva "itermediar" ntre Idei i paticulare. 1 6 Concepia
proprie a lui Aristotel referitoare la obiectele geometriei le atribuie o poziie
intermediar, dei nu ca o clas de entiti separate aezat ntre alte dou
clase de entiti separate. Dup aceast concepie, ele snt obiecte sensibile
considerate n abstracie fa de calitile lor sensibile. Consider lucrurile
sensibile pur i s implu ca avnd contururi de o anumit form i vei avea
1 53
AHI STO I EL
obiectele geometriei - 1 7 Dar o alt abstracie este posibil. Pot i s ndeptezi
nu numai " materia sensibil" a lucrurilor sensibile, dar poi ndeprta i
"materia inteligibil", extensiuneal 8 , obiectelor geometrice, i ajungi atunci
la esena liniei drepte, a cercului etc. , adic la principiul pe cae ele st con
struite. Da, a zice Aristotel, ntreaga diferen ntre concepia sa proprie i
cea platonician rezid n faptul c el nu atribuie exi sten separat ni ci
rezultatului interediar nici celui fial abstraciei, timp ce platonicienii
le-o atribuie ambelor. Aspectele controversei se ntorc spre acelai punct ce
apare cu privire la discuia despre forme, adic dac platonicienii neleg
prin " sepaarea" lor recunoaterea unei separri efective sau doar o
diferen cognoscibil ntre lucrurile " sepaate".
Dei Aristotel neg c univers alele sau obiectele matematice a fi sub
stane, el susine c exist substane nonsensibile. Exist n primul rnd
Dumnezeu, mi ctorul nemicat al universului l 9 , iar n al doilea rnd
inteligenele cae, micate de Dumnezeu, mic sferele planetae. 2o Ia n
treilea rnd el aat c intelectul uman ( sau elementul " activ" din el) este
capabil, la moatea idividului, s existe sepaat de orice COr
.
2
1
Pri mel e pri nci pi i al e demonstrai ei
Afirmnd c metafizica va studia primele principii al e demonstraiei,
Aristotel stabilete22 cele dou principii de baz ce susin ntreaga demon
straie, "principiile prime comune" ale Analiticii secunde -legea contra
diciei i cea a terului exclus. Prima este mai nti exprimat sub forma c
" acelai atribut nu poate s apain i s nu apain aceluia i lucru n
acelai timp i n acelai mod". Aceasta, se va putea observa, este pe deplin
obiectiv afirmat ca fiind o lege a fiinei. Da din ea decurge o lege psiho
logic ; a gndi c acela i atribut aparine i nu apaine aceluiai lucru n
acelai timp, n acelai mod, ar nsemna s te defineti n mod contradic
toriu n acelai timp i n acela i mod, ia aceasta este, prin urmae,
imposibil. 23
Aristotel nu face nici o ncercae n mod direct de a demonstra legea. A
cere o demonstraie pentru ea, afir el, nseamn a trda dorina cuiva de
a nva logic. A cere o demonstraie pentru orice nseamn a cere un
regres ce trebuie s fie infinit ; ia o cerere ce prin nsi natura sa nu poate
fi satisfcut n-a trebui fcut. Iar dac ceva trebuie cunoscut fr demon
straie, ce poate fi mai potrivit spre a fi astfel cunoscut dect legea con
tradiciei , o lege de cae, dup cum am vzut, este imposibil a ne ndoi n
gndire, dei o putem respinge prin vorbe ? Ce putem face pentru a con
solida legea este ( 1 ) s-i respingem pe cei ce o neag, atnd c prin faptul
c o neag ei i accept adevul , i (2) s artm insuficiena conside
rente lor ce duc la negarea ei. 24
1 54
Metaf i zi ca
( 1 ) Advcrsaru l nos t ru t rcbui c s: fi c prcgt i t s afi rmc c(a ; dac reuz
s:i o fac, nu nc put cm at cpt a s-I convi ngcm n mai marc msur dect am
cOl l vinge o legum{l. Nu trebuie s-i cerem s fac o afirmaie ; trebuie doar
s ii - i cerem s rosteasc un singur cuvnt , de exemplu " om"
.
Dac spune
acest cuvnt n mod evi dent el nelege ceva prin el, un anume lucru. El
i l l l plic deja faptul c "a fi om" este ceva definit i nu este deopotriv "a nu
li om", i prin urmae faptul c ceea ce este om nu este deopotriv, n acelai
scns de " om", ceva ce nu este om. El admite astfel adevrul legii con
I radiciei. Un scepticism consecvent trebuie s fie fr grai . 2
5
Pe lng
aceasta, a nega legea contradiciei nseamn a anula toate distinciile din
l I nivers. Dac "a fi om" este deopotriv "a nu fi om", omul nu este afortiori
( din moment ce exist mai mult opoziie ntre " a fi om" i " a nu fi om"
dect ntre " a fi om" i " a nu fi corabie") o corabie, i prin urmare (dac
l egea nu e adevrat) este o corabie, i n mod analog este orice altceva. 26
Respingerea legii trebuie s fie parial sau total. Dac este parial, se
presupune c legea este valabil n anumite cazuri. Dac este total, atunci
sau (a) orice poate fi afirmat poate fi negat i orice poate fi negat poate fi
afirat, sau (b) orice poate fi afirat poate fi negat, da nu i orice poate fi
negat poate fi afirmat. Dar ultima variant implic faptul c ceva, n mod
cert, nu este, iar opusul su, n mod cert, este ; adic se admite valabilitatea
legii n anumite cazuri. Ia dac adversarul nostru accept prima vaiant, el
spune c nimic nu ae o natur defmit, adic nimic nu este. El va spune c
toate enunurile snt adevrate i c toate ( incluznd propria sa negare a
legii) snt fal se. El nu va spune nimic definit, iar nou nu ni se poate
pretinde s discutm cu elP
Aciunile oamenilor ne arat c ei nu gndesc n acest fel . Dac acelai
l ucru este om i nu este om, pe baza aceluiai principiu acelai lucru este
bun pentru om i nu este bun pentru el, n acelai timp. Dar nimeni, dac se
gdete c a trebui s fac ceva, nu se hotrte s nu-l fac pe motivul c,
deopotriv, nu ar trebui s-I fac. 28
(2) Respingerea legii se menine sau nceteaz o dat cu dictum-ul pro
tagorean c ori de cte ori A pare a fi B,el este B.Aceia ce resping legea
din motivul unei difculti reale pe care au experimentat-o gndind asupra
naturii lumii (alii dect aceia ce o resping mai mult de dragul argumentrii)
o fac n acest mod datorit observaiei lor c n natur contraiile pot aprea
din acelai lucru. Ei susin c din moment ce ex nihilo nihil fit29 , lucrul tre
buie s fi avut atribute contrare. Acest argument trebuie respins (a) prin dis
tincia dintre potenialitate i actualitate - acelai lucru poate n mod
potenial da nu n mod actual avea atribute opuse ; i (b) prin evidenierea
faptului c exist un alt gen de substan care nu este dependent, sub nici
o form, de potenialitate sau schimbare.
n mod simila, credina n adevl apaenelor provine, pentru anumii
oameni , din observarea lucrurilor sens ibile. Ei observ c acelai lucru
1 55
AR I STOTEL
apare pentru unii oameni dul ce, pentr altii ama, iar ei vd c adevrul nu
poate fi determinat printr- o simpl nsumare a prerilor. Ei observ c
acelai lucru apare n mod sensibil diferit pentru acelai om n momente
diferite i cons ider c nici una dintre senzaii nu poate fi mai adevrat
dect ceal alt. 3 l
Cauza erorii rezid n identificarea lucrurilor sensibile, n care exist un
element sporit de variabilitate, cu ntreaga realitate. Aceti gnditori vd c
toate lucrurile sensibile se schimb mereu i deduc c nimi c nu poate fi
afirmat n mod adevrat despre ele ; ei uit c ceea ce pierde o calitate mai
pstreaz nc ceva din ceea ce pierde i c ceea ce urmeaz s devin o
parte a ceva trebuie dej a s existe. Ei uit c lucrurile care se schimb n
cantitate trebuie s fie stabile n calitate. Ei uit c lumea sublunar a
schimbrii e doar o mic parte chiar din universul fizic. Ei uit c dincolo
de universul fizic exist lucrri care nu se schimb. 32
Trebuie s obserm faptul c dei senzaia calitilor " speciale" speci
fice fiedrui sim este infailibil, " imaginaia", care este implicat n toate
celelalte operaii ale simului , nu este infailibil. Trebuie s-i ntrebm pe
aceti gnditori dac se ndoiesc mod real dac mimile i culorile snt n
felul n care le apar, de la distan sau din apropiere, omului bolnav sau
celui s ntos , celui ce doarme s au celui ce e treaz, specialistului sau ama
torului. Aciunile lor arat c ei nu fac lucrul acesta. Mai mult, nici un sim
nu d inforaii opuse n acelai timp despre propriul su obiect. i nici
mcar nu livreaz inforaii opuse la momente diferite despre calitatea sen
sibil, ci doar despre obiectul ce o posed. Acelai vin poate, dac el se
modific sau se modific corul celui ce-l percepe, s apar o dat dulce iar
alt dat nu, dar dulceaa lui nu se schimb; ceea ce trebuie s fie dulce te
buie s ndeplineasc mereu aceleai condiii. Aparenta autocontradicie a
senzaiei dispare dac trasm distinciile necesare ; acelai lucru nu apare
diferit aceluiai sim, n acelai mod, sub aceleai condiii, n acelai mo
ment. Noi putem admite c fr fiinele ce au calitatea de a percepe nu
exist nici cal iti sensibile i nici senzaii, dar obiectele ce stimuleaz
percepia trebuie s fie independente de percepie. Dac nimic nu exist i
doa gndirea face ca un lucru s existe, esse-ul omului nsui s-a afla n
faptul de a fi gndit ca om, i nu s - ar afla deci n gndire ; esse-ul lui ar fi
percipi, i nu - dup cum toat lumea tie c este -percipere. 33
Se va vedea cum, pornind de l a o discuie asupra legii contradiciei,
Ari stotel a fost condus spre un atac mpotriva senzaionalis mului sau a
ideali smului subiectiv. Poziia lui este dup cum urmeaz : Percepia
senzorial propriu-zis, independent de orice amestec al asociaiei i inter
pretrii, este infailibil. Este contiina unui lucru (un aioeov) , care este
diferit de contiin, este un aspect ce ns oete simultan (mx8o<) 34 un
obiect (uroKElIEVOV) . Fiecare astfel de sensum deine un caracter al distin
tivitii propri i , diferit de cel a opusului su. " Dulcele" , de exemplu, e
1 56
Met afi zi ca
fol os i t pent ru aaUnaMi t .\ l l .\H defn i t . Or i ce .\t l .\ l ori de C t e e| i s e
face experieaag trebuie s ai b ae:s.caracter 1aea.aeazs fe cesemcat
L`H 4a|ceiaapoate ti1esemaatea, ama:4aeeacest eatae|e:s|ma|
O se ceattaz|eepesiaecatetetitel aLNUH. Astie|, aeeptiveteLH,
O existmetivscea1eim1e|egeaeeatta4ieie|
easao-a| , 4ei1itetit4eseazaie(cda8T<s saaaia8Ta) , este4epea-
4.at 1eee| eepeteepe. Lste 1etaptetezaltaatact|citiiaaa| aaam||
obi ect eaucamitsabieeteepeteepe. uaetieebieetaltieeetpa|ee|ai
ce peteepesatetumitesebimbti,aaLNU 1itetitestepte1as Astte| ,
.+. atatuceiea1|um aeeasi1eteebieeta|tizie,auexistmetivsptea
aae|aa1eia||egeaeeatta1ieiei , tapa| ecameseaeum1a|eeacebieet
eeatetetiet|cumeamamat1eatetieebieeta|tieeevaaeetpa|
measame1ieat itaptu|eattseazaiaetiseasao-u|satte| ative|a
aasubieeteepeteepei aaputeaexistattaeesta1eve1etett
| ga1eauexistaimieee sautiete|ativ|auaastte| 1esubieet-e
ema|estemsutatatatet|aetuti|et Ceipeteepiaaaapeptiapteptia
aeasttveia. Laestestima|at1eaa|aetasaa1ea|ta|ittebaiestie
.eva1itetit 1e eeea ee stima|eaz. iat 1ae se spuae e ,eeea ee sti-
maleazi,eeeaeeestestimu|at s aa ,eeeaeeestepeteeputi , ee| ee
eteepesattetmeai telativiaaa|peattua|ta|, aeeastaaaateeeeaee
s .imu|eaz i estepeteepatauateeaatutas aptepti e, ic1epea1eat1e
aspeetu|sastima|ativi1eeel 1eatipeteepat
maiexistaae|emeatsap|imectaviziuaealaiAtistete|. Lxistaau-
miteeea1iiieetavetizeazpeteepiaebieete|etaaeum sate|ecme1
tea| ,iaaumepteximitateaebieetu|ui,estesteasattapa|uiistea
devegbeuaeaeeeatumaeest |uetu, e| pe simp|ieeeauexist
aumaiunCNU 1eteusau1u|ee, 1eexemp|u,ei iea|itieetespucz-
toae eeapiaebieete|ettizieei eaeea1iiitavetabi|epeteepieiaei
sesizmunCNU em1ebieetul1eiaeea|itateaeetespuaztee,atmpee
a eea1iiinetavetabi|e aei peteepem, s zieem, seasao-u| amat ea1
ebieetu|ateealitatea1e1a|ee. uaeputema1ei1aeAtistete|asus-
iaute teetieatt1eeemp|ieateaaeeastai 1aei - a1ezve|tatpc| a
eaptimplieaii|eaeeeaeesusiae. Cutetetite| aea| 1i teee, auexist
a1eia|eteetias aimp|ietapta|eaataseasibi|a|aiea|1i teeette-
buies existeuaea|1i uateeeee sctaattegimeebieetive , eeieea-
stituiatatuteteetputi|eteemp|exe,iaelazm1etge|e1esim,epteieetat
ave1eteaepetaieieeptiveteeal1a| iteee| e. iatec1, e|1istiage
attee|1atatizieieeasecsibi|. ue| aatittasate1istiaeiesimi-
|aeazaleuletiisaualmuesu|ai, 1eexemplu.
Atgameata|tezumataieieeciaeaptiaeipiaapteapeteteepeateti
spusataveateatespiagetiiatt aseeptieismuluiet i aseczua|ismului.
Atgameata|eesasiae|egeaeeatta1ieieiaueateateaspeete|esa|eimuc
laaeazaeuea|itii,1atamateAistete|se|imiteaz|aap|ieeamete1ei
1 57
AR I STOTEL
adecvat e, aceea de U arta c nsi negaea legii contradiciei implic afir
marea ei. Argumentul privind terul exclus-lO urmeaz linii similare.
Al t determi nare a subi ectul ui metafi zi ci i
Cartea E, artnd c studiul fiinei separate, netransformabile este
studiul fiinei ca fiin, elimin anumite sensuri ale " fiinei " ca irelevante
pentru metafizic, i aume , l ) fiina ca accident sau inciden[1 i (2) fiina
ca adevr. 42 , l ) Fiina ca accident nu este studiat de metafizic, deoaece
ea nu poate fi studiat deloc. O cas, de exemplu, are un numr nedefinit
de atribute accidentale. tiina nu se poate angaja n studiul acestor serii de
atribute ; tiina construci ei , de exemplu, se concentreaz asupra con
struciei unei case , care trebuie s fie ceea ce este o cas n mod es enial,
" un adpost pentru vieuitoare i lucruri"43, i face abstracie de atributele
ei incidentale . In mod simil a, geometria nu studiaz oricare i fiecae
atribut al triunghiului, ci doar acelea care i aparin l ui qua triunghi. Iar
metafizica nu va studia acele legturi ale subiectului cu atributul n care
atributul nu decurge din natura subiectului ci e doar incidental lui. Ea nu va
studia toate acestea, deoarece ele nu snt deloc obiecte ale cunoaterii.
Dou pos ibiliti par a fi preconizate de Ari stotel . (a) Accidentalul ,
excepia de l a lege, poate avea o lege a sa proprie. Dac A e n mod
obinuit B, ar putea exista o lege confon creia n aumite condiii Aeste
ntotdeauna s au n mod obinuit non-B. 44 Dac aceast lege este
descopert, accidentul aparent e dezvuit ca nefiind un accident, astfel c
tot nu exist o cunoatere a accidentalului. Dar (b) n aciunea uman, i
probabil i n alte cazuri, Aristotel recunoate o contingen real, cae nu
poate deveni niciodat un obiect al cunoaterii. 45 Dac un om se compor
ntr-un anumit mod, e destinat s aib o moarte violent ; dar nu exist
nimic din care s decurg cu necesitate c el se va comporta n acel mod,
i pn ce el nu va face astfel , nu este determinat dac el va muri n mod
violent. 46
(2) Cellalt sens al fiinei care nu este studiat de metafizic este cel al
" fiinei ca adevr ". Acest lucru este eliminat, deoarece nu aparine
obiectelor ci strilor mentale ; el este studiat, trebuie s presupunem, nu de
metafizic ci de logic.47 Aristotel accept, ntr-adevr, noiunea de "lucrr
false", i probabil i pe aceea de "lucruri adevrate". Dar fe (a) un " lucru
fals " nseamn un lucru nonexistent, iar un lucru adevrat unul existent,
situaie n care " fals " i " adevrat" nu snt folosite n sensul lor propriu i
nu avem de-a face cu " fiina ca adevr" ci cu fiina ca existen; fie (b) un
lucru fals este unul ce produce apaena a ceva care nu exist acolo, aa cum
realizeaz un decor sau un vis. 48 Acestea snt probabil obiecte de studiu nu
pentru metafizic ci pentru psihologie.
1 58
Met afi zi ca

Ri i l l l n d( J url sensuri pri nci pal e al e fi i n ei - fi i na penl ru cm'e categoriile


' . 1 1 1 1 l cl as i fi care i fi i n a acl uaI rI i cea potenial. Di ntre aces|ea,primaeste
', l l 1 di al n ZI ! , ul t i ma n (-.
Substana
^| | sto|clnuneofernMetafizica niciunfeldetratareacateoqrca
1 I 1 1 l|. CTegonleaFeIedecifsubstantasmt,sim ledeviatiisi auxili___ale
I I i l \ e i . ubstanaesteanterioarlorntreimoduri . , l ), deoarece ea
poat e cxrstaseparat mpceeenu_ot.Astanunseamndi poeexista
I :r1 ele I rm ce elenu potexistanafaraei. O substantligsitde_
I l l a\ i e lafelde imgosjb} | ca Q calitate ce M resugunenicio substan.
S lihs l ana este ntre ul lucru incluznd calitile, relatiile etc. cre
I l l n aza esena sa, iar aceasta oate exista se arat. Ea implic deci
I ' a l i t: . , aracesteanusntcevaexterioreidecareeaarenevoiec a deun
; l da( J s . O calitate este, ge dealt_arte, o abstracjc cc poate -x;s(adoar
I l I l r- o substan. Inmodevident, dacacestaeste sensul e care-ldel,
Ar i st ote gmdestesub tacafiindlucrul in i vi ual. Substanclesecunde
( a< |caenuqLi peciil ..), tiRs Hni , 8Fsale, n'l pot , cofrm dpctnc[ui
opri i, sexisteseparat citrebuie ccialeale
1 I 1 t1 ll or
,z)Substanae antcrioarprindcfiniie. Cnddefinimunmembru al
o.| creiacategoriitrebuiesinudem idefiniiasubstaneicestca
s a ostrat. Aristotel arat c definindo substan nu treie s includem
de ri niiaanimaltcevadinnicioaltcategoric , daraceastanu eadevat
di n momentceoricediferentia ccaparineuneisubsta teocalita1e.
(3 ubstanacanterioarcunoasterii. Cunoatemunlucmmaibinccmd
l i m ce ste el, dect atunci cnd tim ce calitate, cantitate s au loc are.
nl r-adev, dacdorim scunoatcmunlucruce aparineuneialtecate-
oriidectsubstana,nutrcbuiesnentrcbmcecitiareetc. , ci cecste
el , careeste cvasiesenasa, acccacarelface sfiecccaceestc. Inacest
umensbstantaen modcvidentgnditnuca find }YCll l ccocrL ca
fi i i;atura esenial. Iaraccst sensdubludominntreguldemersallui
Ar| stoteldesorqsubsta.
Existenasubstanei i distinciadintrcea i celelaltccategoriiaupentm
Aristoteloevidenclar. Sensulprimals ubstaneieste ,cceace nu este
aserat despreunsubiectdardesprecarcscasertcazoricealtceva. Exist
| crmcniccpotfiguraattcasubicctecticapredicate , deexemplu,putcm
s pune,albulesteo culoare i putemde asemeneaspune ,butcanule
alb. Existali termeni, carc, conform luiAristotel, potfiguradoar ca
subiecte. , , (Lucrul)albesteunbuteannuesteopredicaiepropriu-zisci
li na accidental. ' Aceastteorielogicpareafiunagrei t.
-
Darchiar
1 59
ARI STOTEL

Jacteorialogicnu e aJevrat, Jis|inciametafizicJin|re substan i


nonsubstanialestecorect. ReLeciaas upraunuienunca, Socrateeste
paliJ' aratcnucalitateadeafipaliJ, nicivreoaltcalitatecombinatcu
eanSocrate, nicinsumareaacestorcal iticuceadeafipa|id, nuecea
Jesprecare seafnmcepid,cicevacarearctoateacestecaliti,lucrul
inJiviJualcareestesabs/ra/am-ul lori ncaree|esntunificate. Aceasta
este, frnJoial,perspectiva, omu|uisimplu. Mestencdezbtutde
ctrefilozofiJacsubstanaimp|icnafardeo sumdecalitaiun,ceva
necunoscut care sfie sabs/ra/am-ul 10L Aristote| adopt perspectiva
omului simplu. O substan este pentru el (dac-L ls m la o parte pe
Dumnezeui altemteligene)ounitateceimplicnunumaicaliticiiun
elementiraionalsau necunoscut, pecare e|lnumetematerie sau sab
s/ra/at. Iarmpicu|arfaptulschimbri} conduceladistmciadmtrecali-
tate isubstan. O calitatenu se poate schimba.Eaesteceeace esteinu
poatedeveninimictceva, poatefisuccedatdeoaltcalitate. Dacexist
unastfeldelucncaschimbarea, fiinJdiferitdesimplasuccesiune, atunci
trebuiesexistesubstancacevadiferitdecalitai. DarAristotelnueste
mulumitslaselucrurilea a, s insiste asupradifereneidintrc|ucruri|e
individual e, pe de o parte, i ca|iti irelaii, pede alta(deiacestaeste
unuldintrepuncteleprincipalealegndinise, nspecialnopoziiefade
platonism) , e|cerceteaceanumedmsubstaneleindividualel facesfie
substane Jac e materia sau forma ( sau esena) . Aceast opoziie,
precumi ceadintrepotenialitate i actua|itateformeazcaracteristicile
principa|ea|emetafiziciiluiAristotel. Celedouantitezesntstrns legate,
Jar, vorbinJpe larg,ntr-unalumeae privitstatic, aacumesteea |aun
anumitmoment al istorieisal e, iarncealaltdinami c, cafiindntr-un
procesdeschimbare.
Materi e i form

riori
smtsu staneleimaterie,mcaretoatecele|a|t ate
sC mpTxe,mcare omaemcoqoratnmmute sau maigutinetra-
turaci n cre ma|-r actoF8fela frme din LG <ai
ccaredintreacestemoduride apriviprob|emacereoanumit
atenie. ( 1 ) Dacncepem cuunobiectterestmconcret, sspunemuncorp
viu, gsimcestecapabildeschimbare subpatru aspecte. Sepoatemica
nspaiu , sepoateschimbasubaspectulcalitii , poatedevenimaimare
saumaimic , poatefidistms (iafostgenerat) . Materia(UAl) fiindpentm
Aristotelceeaceepresupusdeschimbare, unlucru care sepoateschimba
sub toate cele patru aspecte e privit cafiindnvelitn patru straturi de
materie ,materialocal s au materiapentru locomoie, materiapentru
alterare,pentruschimbareamrimii, pentmapariieidispiie. Acesteaau
1 60
Met af i zi ca
( ) odi ne lIgi c defi ni t rl ; a doua o.ehaane
p
e .| aa a.te. a:a :|eaa
/a.ta| a .te| aseim
p
l i c te

.pto

. U|||me|e|te|le gsimde fapt metea


. . . .eaa, e|eaia|a|ateteetati|etsab|aoe,matetia|eea|msoa
. . e1eat|egieia1eeo1eot1eee|e|a|tettei, eieateexistaseatat1ee|e,
i ex|stastte|ostete|eeeteti, eate,tioatmate, sot, mai1ivioe1eet
' a..ati|etetestte Ctiee|aetaio1ivi1aa|1io|ameeaexeeiasitite|et
l ' st e eaaitateatetmeiee|aioea,matetia|eea| uataogeo1ematetie
nc maitatetiateateti1istios1eettego1ite,1eioaexistoieie1at
n a|ata ,matetiei seosibi|e , a1ie, ee| aio o atatamatetiei |eea|e.
/.eastaeste, matetiaiote|igibi|- eaa|teeaviote,exteosiasaia|.
x.caoeateteaaeesteiaaatettziaoga1itea|aiAtistete|ieste|imitat
la Metafizic, attaetmeoieoateaex| ieitoe-eteziot l|eeo11e| a
..ce|aetuseosibi|,seeateeeaeeeatteagasamatetieseosibi|Iaeaza|
' actati|ettetestte,seeateabsttageetaio11e| aea|iti|e| ettao1ameo-
. a| e e eate |e ese1- ea|1 saa teee, aseat saa ame1- i 1io teate
.a| iti|eeeaseeative ,oeaza||aetati|eteetetiseeateabsttageetoio1
de |aeaaeitatea|et1etetaie , ambe| e, 1eeettiv, veteeotioaasaib
etmimtime. 8evatitteeattioabsttaeie1e|aeetati|eaetaa|este
ebieete|e matematiee. 8e otgo1io tim tazaeeste eetati ati
. a|aeaebieetetti1imeosieoa|ei oimiemaima|t 8eet eeosi1etaaei
eciaoi|e|aoea|eaeesteteetpatise|i1eseate1eatteia|et1imeosiaoe,
4eeate sot1etatioseatabi|eIome1aoa| eg, seet|aaoeeosi1etate
.atatseeiaai|e|ioiatea|eaeestetp|aaati,1eioieiaeesteaoaaaeexis -
. .aseatat. uei aeams-aabsttasteteeeaees- atoamia|imba]a|
cemaomatetie,oas-aa]aosoe| atetmaatCeie|me1teatsaaao
|aosaaaoeets e|i1tiea|atse1eesebese1etetma|ioiei1tetesaaa
|aaa|ais aaas e| i 1a|ai ,eeateaoamii| ateoieieaiaai1eotitieat-e, o
me1oaiv, eaoamete|e2, teseetiv3 i459, ieeatematematieame1eto
l tetezioteuaeatateemaimate tioeeaaii)tmtata|1eatioeete-
.ateoexteosie.uaeseabsttage1ioexteosiesaa1io,matetiamte|igibi|,
a|aoeioavamaitmoeoimie,1eettetmaat.
l|ateo a ttatat saia| eatiio1e|emeota| matetia| saa substratum-ul
. atatet|aemti|etseosibi|e,matetia|a|1ioeatee|esotme1e|atetmtmo-
4eteatetme|et,eesmtasemoteateexisteoe|eteteme,letme|e.^leotm
Atistete|, exteosia,1eiine|aso|aetati|eseosibi|e,oaestematetia|a|1io
catee|esotteate. Aeestaesteeevaeetsaa1emaima|toeiaoiioeastte
ebioaite1ematetie, eevaeeese1attmieateetiexteosie latmatetia
sab|aoateo|usieaaeitateaee|et|a|tetteime1ati1esebimbe.
(2) Vemoeee1iooea1e|aee||a|teat , ea ,matetiatim- e
extesie, seeateebsetva, eateeteattetat|aAtistete| ,1ei eeotiaaatetii
|aiaativit-e, eao1tetue,eaeaaa1iotteee|emaiimenaoteim|i-
caiia|esistema|aisa. matetiatimaaexistaieietiseatat.Lae1eat
aae|emeotooatata|aetati|etia1ivi1aa|e, eeoeteteotetmimaterie.
1 6 1
ARI STOTEL
Ea exist doa unit cu unul dintre primele contrarii, caldul i recele, i cu
unul dintre celelalte prime contrarii , uscciunea i umiditatea. Orict de
puin complexe ar fi corpurile terestre, ele snt fie pmnt, fie ap, aer sau
foc. Aceste patru "corpuri simple", la rndul lor, snt materialul din care
snt alctuite corpurile " total amestecate" Sau homeomerice. Mineralele
snt, n general, corpuri homeomerice i n acelai fel snt i prile cele
mai simple, mai puin organizate ale plantelor i animalelor, adic esu
turile. Acestea furnizeaz materialul pentru alte pri ale plantelor i ani
malelor, ce snt organizate n vederea unor funcii superioare - s
sluj easc, de exemplu, senzaiei sau locomoiei. Acestea snt prile s au
orgaele anomeomerice. 6! Dup cum esuturile snt material pentru organe,
organele snt la rndul lor material pentru ntregul corp viu, care este o uni
tate i mai complex, o unitate mai complet format dect organele, dup
cum i acestea snt mai complet forate dect esuturile, iar esuturile dect
" corpurile simple". 62 n cele din urm, la om, cel mai organizat i format
dintre aimale, exist o for supraadugat, cae nu este principiul struc
turii corpului sau a vreunei pi din el, nu folosete nici un organ corporal
i poate supravieui trupului. Acesta este intelectul sau, mai preci s, inte
lectul activ - acea entitate mi s terioas care susine gndirea intelectului
pasiv. O treapt mai sus se gsesc inteligenele ce mi c sferele pla
netare - substane pure ce nu snt deloc unite cu corpurile, da acioneaz
ah extra asupra sferelor lor corespunztoare. i deasupra tuturor este sub
stana pur cae este Dumnezeu.
Orice substan n univers este individual; universalul este ntotdeauna
pentru Aristotel ceva care, dei este complet real i obiectiv, nu ae
existen separat. Substanele pure, la fel ca i substanele concrete din
matere i form, st individuae. Dar aici apar difculti. ( 1 ) msubstanele
concrete Aristotel gsete " principiul individuaiei" n matere. De regul,
el reprezint, cele din urm, forma fiecei infima species ca fiind identic
n fiecae membru al speciei, astfel nct ea nu poate marca distincia dintre
dou individuale, iar materia, se zice, este cea care poate face acest lucru. 63
Pe ce anume se bazeaz, atunci, individualitatea substanelor pure ? Poate
consta doar ntr-o diferen de fLrmg iar scolasticii au tras concluzia logic
atunci cnd au considerat inteligenele i pe Dumnezeu ca fiind s ingurii
membri ai infimae species sepaate. Dar acest lucru cu greu rezolv dificul
tatea. Cu toate c o specie poate avea doa un singur membru, natura speciei
este capabil de-a avea mai muli dect unu. Cum se poate, atunci, distinge
fiecare dintre inteligene de membrii care pot fi gndii, dei nu exist, ale
aceleai specii ? Nici prin for, nici prin materie ; atunci n ce alt mod se
poate ?
(2) Lsnd deoparte aceast dificultate, exist ceva nesatisfctor n
faptul de a aeza principiul individualitii unei substane concrete n
materia sa, n ceea ce este "n sine de necunoscut " . 64 Aceasta conduce la
1 62
Met af i zi ca
concl uzi a paradoxal c cel e mai real c l ucruri din l ume ( l snd la o parte
subst ancle pure) nu pot fi n ntregime cunoscute.
Aceste dificulti trebui e l uate n cons iderare pe mai departe. (1) Ten
di na lui Aristotel de a situa n materie principiul individualitii s e dato
reaz predominanei n mintea sa a ideii de infima species, adic a ideii c
exi st combinaii fixe de trs turi ce formeaz nucleul naturii oricrui
i ndivid n care ele snt prezente i c doar acestea singure constituie ceea ce
natura caut s protej eze i s perpetueze. Toate celelalte diferene de
i mportan i persisten mai mic dect acestea snt presupuse nedemne de
a fi numite for i st considerate ca fiind rezultatul unirii forei identice
cu materie diferit. Dar s urs a pluralitii membrilor unei specii nu este
s i mpla materie ci materia impregnat cu caliti -este faptul c exist mai
mult matere specific necesa dect este nevoie pentr o singur realizae
forei specifice. 65 Astfel, fora de om se unete cu un aume fel de cae
i os . Ba mai mult, dac dou poriuni de carne i os , cu care se unete
forma, snt calitativ identice, ele nu au un potenial mai mare de a produce
doi oameni distinci dect dac ar fi fost poriuni de materie prim. Ele tre
buie s difere prin caracter, adic prin form. Socrate i Callias , chiar dac
concorda prin forma lor specific, trebuie s difere prin fora materiei
I OL Urd aceast liie de gdie, a ajunge la ideea unei esene a idivi
dului, care include n afaa formei specifice asemenea caracteristici pera
nente ulterioare ce apar din materia din care snt fcui indivizi diferii. i
l und considerae corelaia dintre form i scop n sistemul aristotelic, a
putea susine c scopul fiecrui individ nu este doa acela de a atinge
perfeciunea caracteristic s peciei, ci de a o realiza n modul particula
pentr care fora sa individual l face potrivit. Exist ns slabe dovezi c
Aristotel a fi gndit n acest mod problema. 66
(2) n diferite pasaje Aris totel indic o s oluie la ntrebarea cum pot fi
cunoscute individualele. (a) Dei nu pot fi ,definite, se spune c individua
lele pot fi cunoscute cu ajutorl gndirii ituitive sau al percepiei - indivi
dualele inteligibile ca " acest cerc", prin intermediul primeia, individuale
sensibile, pri cea di urm. 6
7
Separat de procedeul discursiv i abstractiv al
tiiei exist modaliti de nelegere mult mai concrete i directe prin care
ntreaga natur a idividului este surprins ntr-un singur act. Aristotel are
n vedere aici un fapt important, faptul c cunoaterea noastr asupra indi
vidualelor, de exemplu a pers oanelor, nu se susine n forma unei mulimi
de propoziii univers ale i nu ar putea fi complet prins ntr- o asemenea
form. Dar el nu dezvolt nicieri o astfel de teorie a gndirii intuitive n
care aceast funcie s fie corelat cu alte funcii pe care el i le atribuie -
cunoaterea principiilor prime ale tiinei, precum i cunoaterea esenelor
i a substaelor necompuse. 68
(b)

n alt parte69, el prezint o s oluie diferit. Doar cunoaterea care


exist ca potenialitate, adic n modul n care ea exist n mintea unui om
1 63
ARI STOTEL
de tiin atunci cnd el nu gndete asupra obiectului tiinei sale, este cea
despre universal ; cunoaterea actual este despre individual. Sau, din nou,
dup cum priviea este n mod direct "despre aceast culoare" i doar acci
dental despre culoare n genere, deoarece aceast culoare este o culoare, la
fel cunoaterea gramatical este n mod diect " despre acest caz al lui alfa"
i doar n mod accidental "despre alfa". Aceast discordan conine, de
asemenea, un adevr. Considernd propriul exemplu aristotelic, actualitatea
cunoaterii gramaticale nu poate fi limitat la nelegerea unei mulimi de
legi univers ale. Un nvat care interpreteaz un pasaj anume gndete n
modul cel mai deplin gramatical. Iar ceea ce e adevrat pentru aceast
tiin e adevat pentr toate. Am putea merge mai depate i spune c gn
diea tiinific actual nu are deloc de-a face cu universale separate de par
ticularele lor, ci cu universale ca universale ale particularelor lor.
Nu exist nelegere a unei legi generale care s nu fie nsoit de o
anumit contiin perceptual sau imaginativ a lucrrilor particulare ce se
subsumeaz ei. Cnd particularele au fost total pierdute di vedere, legea nu
mai este un obiect al cunoaterii genuine, ci o memoria technica conve
nabi l, care poate fi revitalizat sau, dup spusa lui Aristotel, actualizat
doar printr-un contact proaspt cu lucrurile paticulare.
Dar aceasta nu rezolv n ntregime dificultatea. Cci, dei elaborarea
tiinific este n felul acesta legat de lucrurile paiculare, ea nu are de-a
face cu ele n ntreaga lor particularitate. Omul de tiin le trateaz ca pe
nite ipostaze ale unui universal i e doar ntr-o vag msur contient de
naturi le lor individuale diferite. Pentru cunoaterea lor adecvat, percepia
sau gndirea intuitiv apare la fel de necesar ca tiia.
Lunga dezbatere a Cii Z asupra problemei cae este elementul sub
stanial n lucrri se ncheie
7
0
cu declaraia c este forma sau esena. Mo
dalitatea de abordare este dup cum urmeaz. S-a convenit c substana
este o surs creatoare i o cauz, c este ceea ce face ca lucrrile s fie. Ea
este rspunsul la ntrebarea "de ce ?", de exemplu "de ce tun ?" sau " de
ce constituie aceste crmizi i pietre o cas ? " n toate cazurile de acest
fel noi cutm o cauz, care este - pentru a vorbi n termeni abstraci -
esena, dar n anumite cazuri, ca acel a al casei ( s au n general ale unor
arte/acta) , este scopul la care trebuie s ajungem, iar n alte cazuri (ca n
acela al tunetului) cauza motrice. ntrebarea noastr este ntotdeauna, "Ce
face ca materia s fie un lucru particular ? " Rspunsul este " prezena
esenei lucrului particular", care nu este un alt element n lucru alturi de
celelalte elemente materiale, nici altceva ce ar fi compus din aceste ele
mente. Aceasta este ceea ce transform anumite elemente n cae i anu
mite alte elemente ntr-o silab.
Ideea pe care Ari stotel o accentueaz cu precdere aici este aceea c
esena nu trebuie gndit nici ca un component ce exist pe lng compo
nentele materiale, nici ca fiind ea alctuit din componente materiale. Dac
1 64
Met af i zi ca
l l pr i v i m n pr i mul f el vom avea nevoie de un pri nci pi u ulteri or de structur
! l l ' l I t ru a expl i ca L OT1 se poate uni cu componentel e material e ; dac o
Ll l lm n ul t i mul mod, vom vrea s tim cum snt unite aceste componente
1 "' l I t ru a forma esena, adic va trebui s ntrebm despre esen ceea ce la
I I l l ' eput am ntrebat despre lucrul concret -ce face ca el s fie ceea ce este,
TI l' bui e s ne debaras m de orice nelegere materialist a esenei i s -o
I I at ii m ca pe un principiu de structur a lucrului concret. S- ar putea crede
d Pl aton a accentuat suficient n doctrina Formelor aceast poziie n detri
I l l l nt ul viziunii materialiste a presocraticilor. Dar este corect ca Aristotel,
pr i n faptul c respinge doctrina platonician a formei transcendente , s
pl i n accentul n mod egal pe natura imaterial a formei imanente n care
d nsui credea,
Este demn de remarcat c prin numirea esenei ca soluie la ntrebarea :
. . ( ' are este cauza finei unui lucru i pri urmare substana lui 7", Aristotel
I I I di c faptul c acesta este doa un rspuns abstract. Dac ntebm ce face
\ ` H aceast cae i aceste oase s fie un om, aceste cmizi i aceste piete
, i i fi e o cas, aceti nori nite nori de furtun, nu exist dubii n a rs
punde : " prezena esenei unui om, a unei case, a unui tunet. " Da rs
pl i nsul nu ne duce mai depate, Aristotel aat calea spre o explicaie mai
I l' al , afirmnd c ceea ce numim n mod abstract ca fiind esena este,
pr i vit n mod concret, uneori o cauz final, alteori o cauz eficient. n
l I l od normal este o cauz final, Raiunea pentru care aceast carne i
aceste oase constituie un om este aceea c el e snt informate de forma
ol J l ului , sufetul uman ; da un rspuns mai profund este acela : "deoaece
de snt n aa fel organizate, nct s se subordoneze scopurilor pentr care
l i n om exist, activitatea moral i intelectual. " n cadrul biologiei sale,
!ri stotel tinde constant s explice structura prin funcie, i n mod
asemntor cu arte/acta. Ce face ca aceste cmizi i aceste pietre s fe o
l ' as 7 Faptul c snt n aa fel aranj ate nct s serveasc drept adpost
pentru fiine vi i i bunuri . 7
1
n mod normal , atunci, cauza formal este i
I I l 1 a final. 72 Da n procesul producerii substanelor naturale i a arte/acta
I l' zult anumii produi auxiliai pentru cae nu avem nici o cauz final73
., i care trebuie s primeasc o explicaie n mod mecanic, prin referin la
o cauz motrice. Tunetul poate fi , fr ndoial, menit s terorizeze
l ocuitorii din Tartar, dup cum sus in pitagoreicii, dar este mai sigur a-l
l' x plica ca datorndu-sc stingerii focului n nori sau printr-o alt explicaie
de ordin mecanic. 74 i chia ceea ce e datorat unei cauze finale e datorat, de
asemenea, unei cauze mecanice, Lumina emis prin lanter ne ajut s nu
I IL mpiedicm, dar ea se datoreaz faptului c ceea ce are particule mici
I rebuie s treac prin ceea ce are pori mai - s au altei raiuni fizice. 75 Ia
aceast aciune dubl, a cauzei finale i a necesitii, o gs im, n mod
l 1 ormal, n toate substanele naturale ct i n arte/acta.
76
Astfel, Catea Z,
i dentificnd substana, ceea ce face un lucru s fie ceea ce este, cu esena,
1 65
ARI STO rEL
vi zeaz L expl i cai e mai pu i n abstract i mai sati s fctoare, pri n cauze
finale sau mecanice sau prin ambele.
Anal i za deveni r i i
Este natural s ne ndreptm n continuare atenia s pre analiza lui
Aristotel asupra devenirii . 77 Obiectivul su principal este de a arta c n
fiecare dintre cele trei moduri de producie - natural, artistic i ntm
pltor - snt implicate condiii similare. ( 1 ) Prin natur Aristotel nelege,
n acest context, puterea, inerent tuturor lucrurilor vii, de a iniia s chim
barea i n particular de a- i reproduce specia. n modul natural ca i n
orice alt mod de generare "tot ce devine ia na tere prin ceva, din ceva i
devine ceva"7R . Adic, ceea ce este implicat n generarea natural este :
(a) un individ, adic printele-tat, ce are deja forma specific pe cae tre
buie s o aib urmauJ79 ; (b) o materie capabil de a fi vehicul ul formei
specifice, adic materia ce e constituit din printele-mam8
0
; (c) un nou
individ avnd aceeai form specific. (2) mproducia artistic preexistena
formei este mai puin evident. Construcia unei case nu pre-supune exis
tena actual a unei case, aa cum generarea presupune un tat actual pre
zent. Totui, ntr-un anume sens , avem de-a face cu o cas pre-existent,
adic forma casei n modul n care este ea conceput de ctre constructor. 8
1
( 3) Producia datorat ntmplrii este de dou feluri - una care imit
natura i una cae imit ata. O pers oan necalificat poate pres crie acci
dental acela i tratament pe care l -ar pres crie un medic pe cons iderente
tiinifice82 ; iar reproducerea, care pentru formele superioare de via
necesit unirea sexuat, are loc la niveluri inferioare (aa consider Aristo
tel) n mod spontan. 83 i n ambele cazuri el se strduiete s arate c, la fel
ca n producia natural i artistic, trebuie s existe dinainte o pae a pro
dusului finaJ. 84
Prin generare, forma nu este mai puin generat dect materia. Dac ar
fi n sine produs, ar fi produs din ceva diferit, adic prin impunerea altei
forme asupra altei materii, i dac, la rndul ei, acea form a fi produs, a
fi prin impunerea a nc unei alte forme asupra altei materii i aa mai
departe ad inJinitum. 8 5 Cea mai simpl interpretare a acestui pasaj ar fi
aceea c el ne dezvluie eternitatea formei . Totu i uneori Aristotel ne
vorbete despre form ca lund fiin i trecnd n nefiin n mod instan
taneu. 8 6 Se pare c trebuie s dis tingem, ntre generarea propriu-zis
(naterea unei noi substane) i formele minore de schimbare (schimbarea
calitii sau a mrimii, cae includ orice producie de arteJacta) . n primul
caz, fora trebuie s pre-existe n mod actual, n printele-tat; n ultimul
caz, ea trebuie s existe doar n mod potenial. 87 n acest caz ea nu est e
1 66
Met af i zi ca
l ' t lr : dar la nu i a na t cr l ni c i pr i n t r- un procls . Ea s ur vi nl i l l s t antanlu
i nt r-un procls. nt r- un anumi t moment ea nu ebtLg i ar in alt moment ea este,
dar nu va aj unge ni ci odat s i a fii n. Un lucru alb poate deveni negr, dar
a l hul nu devine niciodat negru. Lucrul alb devine negru puin cte puin,
dar n fiecare parte negrul survine instantaneu asupra albului. 88 Contactele,
asemenea formelor, " snt i nu snt, fr a deveni sau a se distruge"8 9 ; iar
forma casei individuale ia fi in n mod ins tantaneu o dat cu ultimul
cont act al iglei pe igl, forma ves elei de bronz, individual, o dat cu
l I l t imul contact al ciocanului cu bronzul. n mod asemntor, forma indi
v i dual a animalului individual ia fiin n mod instantaneu n ultimul
moment al transfonrii vitalizante a elementului feminin de ctre cel mas
c u l in. Ceea ce devine devine puin cte puin, dar forma nu are pri ; ea
este structura ntregului, 90
Chiar i acolo unde forma specific pre-exist n mod actual (adic n
generare natural) , ea nu exist separat de cazurile individuale. Fona este
e t ern doar n virtutea succesiunii continue a compunerilor sale care nu
queaz niciodat. Forma indic un "astfel ", niciodat un "acesta" ; o ca
racteristic, niciodat lucrul concret care o deine, De aceea Formele pla
t oniciene nu pot fi folosite pentru a explica faptele generrii. 91
Acestei analize a devenirii trebuie s- i adugm cea din Cartea A. 92 n
afara celor trei cauze interne - form, materie, privaiune93 A atrage
alnia asupra a trei cauze extere, anume ( 1 ) cauza motrice proxim, adic
n producia arti stic, arta care este implicat, iar n generarea natural,
prlrintele-tat94 ; (2) n cazul generrii naturale, cauza motrice comun i
Cla ndeprtat, anume : soarele n modul su de a se mica pe o traiectorie
el i ptic i de a produce anotimpurile95 ; ( 3) cauza final sau cauza mobil
pri m care pune n micare nu prin aciune mecanic, ci prin faptul de a fi
dorit i iubit. 96 A acoper astfel o pae mai mare dect Z. Interesul Crii Z
in problema devenirii st n lumina pe care o arunc asupra relaiei dintre
form i materie ; interesul Crii A se ndreapt asupra ntrebrii n ce
msur se poate spune despre toate lucrurile c au aceleai cauze. 9
7
Aristotel scoate n eviden faptul c, exceptnd cele ce privesc cauza
prim, lucrurile din diferite genuri au doar n mod analogic aceleai cauze ;
i recunoa te, mai clar dect n alte locuri , existena individualului ca dis
I i nct de forma specific, atunci cnd s pune " materia, forma i cauza ta
motrice nu snt identice cu ale mele, ci ele snt identice doar n cadrul
noiunii generale ce le nglobeaz"98 , i n acelai spirit, el isist c "acea
cauz universal nu exist ca principiu, cci principiu al unui individ este
101 un individ; din omul n genere n-ar putea proveni dect omul n genere ;
dar aa ceva nu exist, ci omul concret Peleus este tatl lui Ahile, iar cauza
ta e tatl tu",99 Astfel, prima cauz nu este un principiu genera, ci este, de
asemenea, un spirit individual. 1 0o
1 67
ARI STOTEL
Poten i al i tate i act ual i tate
Distincia dintre form i materie este tratat Cartea Z cea mai mae
parte ca una ce exist ntr-un lucru individual n fiecae moment al istoriei
sal e, sub forma distinciei dintre es ena unui lucru, dup cum apare n
definiia sa, i substratul necunoscut f de cae esena nu poate exista. Dar
n msura n care discuia nainteaz, Aristotel tinde s acorde mai mult
atenie micrii lucrurilor dinspre o condiie -relativ neformat spre una re
lativ fomat, ia expresiile "potenialitate" i " actualitate" ncep s fie
folosite ; iar n Cartea E el revine asupra discuiei acestei distincii. El dis
tinge dou sensuri ale lui (uva
/
<. l
O
l
Unul dintre sensuri este cel pe care
cuvntul l denot n greaca comun, respectiv putere, puterea dintr-un lucru
de a produce schimbae n alt lucru. Cellalt sens , de cae el este n primul
rnd interesat , este potenialitatea dintr-un singur lucru de a trece dintr-o
stare n alta. Aristotel vede limpede noiunea de potenialitate este in
definibil ; el i poate doa indica natura trimind la exemple particulare.
Dup cum este un" om cae construiete fa de unul ce tie cum s constru
iasc, dup cum este omul treaz fa de cel care doarme, cel cae vede fa
de cel care posed vedere dar i ine ochii nchi i , ceea ce e fcut din
materie fa de materie, produsul finit fa de materialul brut, aa este n
general actualitatea fa de potenialitate.
coala megaric a negat existena potenialitii. Un lucru, afirm ei, fie
se afl fie nu ntr-o anumit stae, iar aceasta e tot ce se poate spune despre
el. Ceea ce face Aristotel este s insiste c aceasta nu e tot ce se poate spune
despre acel lucru. Pare a fi un simplu truism a spune c nainte ca A s fi
fost n mod actual n starea B, trebuie s fi fost astfel n mod potenial ; i,
fr ndoial, dac rspundem la ntrebarea "de ce a devenit A n mod
actual B" spunnd "pentru c era deja n mod potenial B", dm un rspuns
care de fapt nu e un rspuns . Ideea de potenialitate a fost deseori folosit
pentru a acoperi simpla srcie a gndiri i . Totui exist un motiv real n
insistena lui Aristotel asupra acestei idei. Motivul este acela c schimbarea
nu e catastrofal. Nu exist situaia ca A care este n ntregime non-B s
devin brusc B. Lund n considerare A cu mai mult atenie vom gsi anu
mite condiii ale lui B deja prezente n el ; dac nu a fi aa, A nu a deveni
niciodat B. Un om care a nvat o dat arta construciei poate, dac are
chef i dac ae materiale, s nceap s constriasc; un om care nu posed
aceste lucruri nu va putea face astfel. Trebuie s recunoatem, prin urmae,
existena, ntr-unul , a unei capaciti de a construi care lipsete din cellalt.
Sau, de pild, exist doi oameni dintre care nici unul nu aude n acel
moment nimic. S facem s rsune un clopoel lng ei ; unul aude, iar
cellalt nu. Faptele n sine ne conduc la recunoaterea unei diferene ntre
condiiile lor iniiale, diferen pe care o exprimm spunnd c unul poate
1 68
Met af i zi ca
: 1 I 1 /, i pc dnd ce l l al t nu . Nu put em expl i ca schi mbarea fr s apelm l a
I H l t Ln i al i t ate. 1 02
Dar nu L putem explica folosind doa potenialitatea. Nimic nu trece din
pot en ialitate spre actualitate fr intervenia a ceva actual . Ia actualitatea
(' s t e anterioar potenialiti i . Ea este logic anterioa, atta timp ct " a fi
( ' : I pabil de a fi B" este o noiune mai complex dect "a fi B". Dar ea e ante
i l l ar i n alt sens . A nu este n mod potenial B pn nu poate ajunge s
I i L n mod actual B, i o dat ce nu poate s fac astfel dect pri n inter
I l I cdi ul a ceva care e dej a actual , potenialitate a lui de a fi B presupune o
: I L' t ualitate. De exemplu, snt capabil de a cunoate ,eea ce nc nu cunosc
doar din cauza faptului c exis. ceva ce cunosc dej a; orice cunoatere
provine dintr-o cunoatere pre-existent. i mai depate, ultima explicaie
: l l ucrrilor, pentru Aristotel, st n scopul cruia i snt subordonate. Astfel ,
; I ctualitatea este scopul ctre cae tinde potenialitate a, i nu viceversa.
Ani malele nu vd cu scopul de a avea facultatea vederi i, ci o posed cu
scopul de a vedea. 1 03
Dar principal a demonstraie a anterioritii actualitii este urmtoa
rLa' 04 : Ceea ce este etern este anterior prin natur fa de ceea ce e peri
s abii ; i nimic nu e etern n virtutea potenialitii. Cci ceea ce posed
potenialitatea fiinrii posed i potenialitatea non-fiinrii, n timp ce
Lernul este ceea ce pri n nsi natura s a nu poate s nu fie. De aceea,
ntr-un sens, toate entitie primae din univers snt lipsite de potenialitate.
l )umnezeu este actual n sens deplin, deoarece El este ntotdeauna ceea ce
E este n orice moment, i nu are n El nici un element de potenialitate
nerealizat, Fora este de asemenea ntregime actual, Nici o form spe
ci fic nu cepe sau sIrete vreodat de a f; ea doa urmea s se actuali
zeze n indivizi noi. Chiar i materia, dei dintr-un anumit punct de vedere
este potenialitate pur, este independent de tipul de potenialitate ce pene
t reaz cel mai adnc, potenialitatea non-fiinrii ; ea este eter. i , dup
cum am vzut, toate lucrurile individuale din lume pot fi ordonate dup
msura n cae st infectate cu potenialitate. Corpurile cereti st (n afar
de Dumnezeu i de inteligene) cel mai puin contaminate de ea; ele nu au
ni ci un fel de potenialitate de a lua fiin i de a nceta s fiineze, s au de
a-i modifca mrimea sau calitatea, ci doa ceea ce ae legtur cu micaea
l ocal. i chiar aceea nu este o potenialitate de a se mi ca s au a nu s e
mica. Prin propria lor natur ele snt cu necesitate n continu micae, i a
s i ngura potenialitate implicat este aceea c micaea lor poate fi de la A
spre B sau de la B spre C sau de la C spre A. Toate lucrrile sublunae snt
supuse celor patr feluri de potenialitate, da chia i acolo exist ceva cae
este pur actualitate, i anume, infimae sp'ecies care snt eterne din cauza
s uccesiunii continue a generaiilor.

n sfrit, doctrina aristotelic a anterioritii actualitii l conduce la


ncgz, rea existenei n lume a oricrui principiu al rului. J
O
S Ceea ce este
1 69
AR I STOTEL
potenial este s uperior actualit ii rele i inferior celei bune. Dac ceea ce
este eter nu poate avea nici un element de potenialitate, fortiori nu poate
avea nici un element al rul ui . "Nu exist ru separat de lucrurile indivi
duale. " Rul , cu alte cuvite, nu este o trstur necesa a universului ci un
produs auxiliar al lumii-ca-proces , ceva ce rezult n mod ntmpltor n
decursul efortului susinut de lucrurile individuale spre a atinge acea
perfeciune ce li se ofer, i astfel de a se apropia ct mai mult posibil de
viaa divin, "de a deveni nemuritoae n msura n care pot "1 06. Faptul c
ele eueaz n' mare msur n tentativa lor se datoreaz materiei s au
necesiti i , dar acesta nu reprezint un principiu al rului ci un principiu
indiferent fa de bine i ru. Iar pentru Aristotel lumea-ca-proces este n
aa mae msur O nzuie spre form sau bine nct materia nsi e uneori
descris ca nzuind n acest mod. 1 07
Teol ogi a ari stotel i c
Cartea A este cu ndreptire vzut ca fiind d(svrirea Metafizicii.
Aristotel a dat numele de teologie celei mai nalte dintre tiine, tiina
despre acel fel de fiin care combin existena substanial, auto-depen
dent cu idependena fa de orice fel de schimbare1 08 ; i tocmai aceast
cae gsim singurl su eseu slstemateologie. Exist pasaje i cele
lalte lucrri ale sal e, care arunc o lumin as upra concepiilor s al e te 0-
logice1 09 ; i altele mcae se conforea mmod evident concepiilor epocii
sale. 1 1 0 El pare a fi inserat n lucrrile s ale tiIPurii demonstraii ale
exi stenei lui Dumnezeu, tot
a
l diferite fa de cea care se gsete n A. n
dialogul Despre filozofie se spune c el ar fi dat ceea ce poate fi numit o
anticipare a argumentului ontologic ; " dac exist un mai bun", argu
menteaz el, "trebuie s fie i un cel ma bun; printre lucruri unul este mai
bun dect altul ; de aceea trebuie s existe un cel mai bun, care trebuie s fie
divinul .
! l l
Nici n-a omis s foloseasc agumentul teleologic.

n acelai
dialog el descrie o ras uman cae contempl pentr prima dat frmuseea
pmntului i a mii, mreia cerului plin de stele i cae trage concluzia c
aceste lucruri formidabile provin de la zei. 1 1 2 Visele, premoniiilel 1 3 i
instinctul animal l 1 4 au fost folosite mai departe de ctre el ca evidene
p
entr existena fiielor divine. Dar mlucrile cae s-au ma pstrat i cae
prezint concepiile sale de maturitate, adaptaea este n mod obinuit pus
pe s eama teleologiei incontiente a naturii mai degrab dect pe seama
mplinirii unui plan divin.
n A 1 1 5 ns, l gsim argumentnd pentr existena unui Dumnezeu att
de diferit de concepiile religioase populare, nct nu putem bnui nici un
element de conformitate cu modalitile de nelegere sau prejudecile
1 70
Metaf i zi ca
1 I I I l i i I I r i l l i i l i t i l l l pu l u i su ; :i l gsi l l l argumentnd pe baza unor principii
, I d l l l l ' mtdii natG n metafi zi ca sa. Ag.l nleot uLd\Jlci, LLJ. L form
I I , ' l l l I l l' ntl l l ui cosmol ogic, poate fi t.:& dp.cuurmez. Substanele
, 1 1 1 1 pri l l Ieie dintre lucrurile ce exist, I 1 6 De .ae toate substale.S
I I I I ' 1 1 1 oare, t oate lucrurile snt pleritoare. Dar exi dou lucrri care 1U snt
1
' 1 1 ' l l l oare, shimbarea i timpul. Timpul nu poate lLfi !lL! ici j,_y!!
1 1 1 1 1 \ |` . L, ccLaceasta ar nsemna c a existat un timp nainte cJp.ul s
\ 1 , l l sau c ar exi st a un tmpdup ce t1p.ll I XH, mi!r
, 1 1 1 1 1 1 1 bare; )r;be ;] m.mg j,,,c__c,.U
| | I I ' nl i c cu_ ss.himbaea, un concomitent al eLI ! : Da .gua.shbae con-
1 1 I 1 1 I i i es tchim_IQculujs i!gunchimbare conti,",J9<\1. . ,
' , I l' mi carei-
'
ci
rcular} 1 9 Trebuie deci s exis e micae. cicul
, ' I ( ' ( n, I 20
Pentr a produce micarea eter trebuie s existe , l ) substana etern.
I ' l l l ii aici a fi suficiente Formele platoniciene. Dar (2) aceast substan tre
l ' l l i l s fie capabil de a cauza micaea, pe care Formele nu snt capabile
' . l l
cauzeze}21 (3) Nu trebuie s aib doar aceast putere ci s o i exercite.
( , 1 ) Esena sa nu trebuie s fie puterea ci activitatea, cci altfel ar fi posibil
' l l I u-i exercite aceast putere, ia micarea n-ar fi eter, adic cu necesi
' 1 / / 1' f ntrerupere. (5) O astfel de substan trebuie s fie imaterial,
I i l ' l l arece ea trebuie s fie eter. 1 22
Acest rezultat este confirmat de experien 1 23 , c ae ne aat c exist
| l' Va care se mic cu o micare circular venic, i anume cerurile cu
., l l' I e . Trebuie s existe ceva care le mic. Dar ceea ce mic i este la
I l I I dul lui micat este un iteredia cu care nu putem fi mulumii ; trebuie
. ; 1 existe ceva c ae mic fr a fi la rndul s u micat . 1 24 Iar motorul
1 I l' l I l icat ctre care trimite experiena trebuie s fie eter, substanial, fii
pu actual a crei existen a fost deja demonstrat.
Dar cum poate ceva cauza micare fr s fie micat ? Cauzarea fizic a
I I l i cii presupune un contact reciproc al celui ce e micat cu cel ce mic
i deci o reacie a celui micat asupra celui ce mic. 1 25 De aceea, motorul
l I lmicat trebuie s cauzeze micare ntr-un mod ne-fizic, pri faptul de a fi
1 1 1 1 obiect al dorinei .

ntr-un pas aj cauzarea micrii de ctre motorul


l I emicat e conceput ca avnd un caracter cvasifizic ; se afim c primul
1 I 1 0tor nu ar aciona pur i simplu n mod direct asupra sferei exterioare a
I I niversului, ci doar indirect asupra sferelor interioare, dar gsindu-se n
I I l od actual n afara universuluil 26 ; aceasta ns este o exprimare imprudent
asupra creia nu trebuie insistat . Concepia nou a lui Aristotel este c
I I l otorl prim nu se gsete n spaiu. 1 27
Y,Jit multe dispute asupraJntrcrii. 9i .I este pentu
Ari s
!
t

l do

.
uzaal. < sci
l1
_
b.i !i s <u_ i c.ea efiien. Rsp''.ll .
este c DuIlIzeu este pa!i yficieI
p
rmJaptul de a fi cauza final, dar
1 71
ARI STOTEL
nu n al t fel . Mai mult, El nu este cauza final n sensul de a fi ceva care
O ete niciodata, ci care ntotdeauna trebuie s fi e. E este o fiin
nemuritoare a cei influen radiaz'
p
rin
u
niv
;
r
'
s
i
n asemene-a 'chip; nCt
orice lucru care s
i
intmpl - la oiice' riveTaca nu lif1i"'Cofear-
do
.
!ill QR!L.el ha_zaEdul ut! l ljerului arbitru -' de
p
i
'
r
de c
e
' Ef
El mic n mod nemijlocit "primul cer" ; adic El t;,
z
jl}!^

u]um'p1mIuT DoceJ|
da

(t!.JpLc inspir
dragoste i dorin, p<re s reiuTte 'cr: ;
p
r
pl cr" :fe Yft , JaJ
-
<cest
lucru este Q!irJ.l t-rin afirm<iile _cin alt locuri c corpurile cereti ar
flfiine

v
ii . 1 28 Mi crile soarelui , lunii i planeteir snt ex'late -prin
ipoteza unei "s erii " de sfere concentrice, fiecare avndu- i polii fixai n
nveljul urmtoarei sfere exterioare. Astfel, fiecare sfer transmite pro
pria micare sferei urmt oare din interiorul ei, iar motorul prim, micnd
sfera cea mai din afar, le mic pe toate celelalte. El determin soarele s
se mi te n jurul pmntului o dat la 24 de ore, i astfel produce
alternana zilei i a nopii i toate celelalte di n viaa terestr care snt
deterinate de aceasta. Dar alterana anotimpurilor, cu consecinele sale
n timpul de semnat i de cules i de nmulire a animalelor, e mai impor
tant n economia teres tr, iar aceasta se datoreaz mi crii anuale a
soarelui pe o elips; generarea n orice loc anume tinde s aib loc atunci
cnd soarele se apropie de acea pate a pmntului, ia distrugerea, cnd el
se deprteaz. 1 29 Iar aceast mi care ca i celelalte mi cri speciale ale
s oarelui , lunii i planetelor snt datorate " inteligenelor ". Aces tea, de
asemenea, mi c n calitatea lor de " scopuri "
1
3
0
; adic ele mi c prin
faptul de a fi dorite i iubite, Relaia lor cu primul motor nu e specificat,
dar, deoarece motorul prim es te singurul conductor al universului l 3 1 ,
acela de care " depind cerul i ntreaga natur"1 32, trebuie s presupunem
c mic inteligenele ca fiind obiectul dorinei i al iubirii lor. Detaliile
sistemului snt lsate obscure, dar trebuie, probabil, s concepem fiecare
sfer cereasc drept o unitate format din trup i sufet, cae-i iubete i
dorete "inteligena" corespunztoare.
Cum produc dragostea i dorina micrile fizice care trebuie s fie
explicate ? Teoria afirm c fiecare sfer dorete o via ct mai asemn
toare cu aceea principiului ei mictor. Viaa acestui principiu este o via
spiitual continuu neschimbat. Sferele nu o pot transmite ma departe, dar
ele fac urmtorul lucru bun posibil prin faptul de a realiza singura micae
fizic perfect continu, i anume micarea n cerc.
1
33 Micaea rectilinie nu
a fost luat considerae de Aistotel pentr faptul c dac ea este continu
necesit un spaiu infinit, n privina cuia Aristotel era sceptic. 1 34
Trebuie s ne ntoarcem acum la expunerea lui Ari stotel asupra mo
torului pri m, Activitatea fizic fiind exclus de ctre natura sa imaterial,
el i acord doar activitate mental, i numai acel fel de activitate mental
1 72
Met af i zi ca
\ l lL I I U dat onaz nimic tru pului, adic cunoaterea ; i doar acel fel de
\ l l l l ( l aterc care nu impl icrl nici un proces, nici o tranziie dinspre premise
. ple concl uzi e, ci e direct i intuitiv. Motorul prim nu e doar form i
; t l ' l ualitate, ci via i gndire, iar tenenul Dumnezeu, cae nc nu apuse,
l i nceput s fie folosit pentru a-l numi. I 35
Cunoaterea, cnd nu e dependent de simuri i imaginaie, ca la om,
I I l ' hui e s fie o cunoatere despre lucrul cel mai bun ; iar acesta este
I ) umnezeu. Obiectul acestei cunoateri este de aceea El sui. "Gndirea se
) '. l I llete pe sine nsi prin pariciparea la inteligibil , cci ea nsi devine
I I I l digi bil, intrnd n atingere cu obiectul su i cugetndu-l, astfel c inte
kctul i inteligibilul se confund devenind inteligibile. "1 36 Cu alte cuvinte,
prin intuiie gndirea se gsete ca ntr-un contact direct cu obiectul ; deci nu
avem situaia unei cunoateri a unui lucru prin intermediul unui termen
I nediu. La fel ca n cazul senzaiei, fona sensibil ajunge n gndire, lsd
in urm materia
1
3 7, astfel nct n cunoatere este transportat forma inte
l i gibil. Iar natura gndirii este aceea de a nu avea natur proprie, ci de a fi
caracterizat n ntregime de ceea ce cunoate la un anumit moment dat ;
dac a avea o natur a ei proprie, aceasta ar interfera cu reproducerea per
flct a obiectului n mintea cunosctoae, dup cum o oglind ce are o
culoae proprie reproduce mai puin desvrit culoarea obiectului oglin
dit. 1 38 De aceea n cunoatere gndirea i obiectul ei au o natur identic, ia
pentru a cunoate un obiect nseamn a cunoate gndirea cuiva n felul n
care ea se gsete n procesul de cunoatere a obiectului.
Aceast interpretare a contiinei de sine are intenia de a explica n
primul rnd contiina de sine ce nsoete cunoaterea unui obiect. Doar
prin i n cunoaterea a ceva diferit de ea, gndirea devine obiect al gn
dirii . Nu trebuie s conchidem de aici c ceea ce ea cunoate n primul
rnd este sinele ei sau c ceea ce apae ca fiind o explic are a devenirii sale
n propriul ei obiect s-a transforma ntr-un petitio principii. Dar ceea ce
Aristotel i atribuie lui Dumnezeu este cunoaterea, cae se are doar pe
sine ca obiect. O ncercare de a face concepia lui Aristotel despre cu
noaterea divin mult mai tolerabil a fost fcut prin prezentarea ei ca
fiind, invers fa de cunoaterea obinuit, cunoatere direct a sinelui i
indirect a lumii. Nec tamen sequitur, afirm Sf. Toma, quod omnia alia a
se ei sunt ignota ; nam intelligendo se intelligit omnia alia. 1 39 Muli ali sco
l astici au exprimat aceeai concepie, iar Brentano o susine prin referire
la pasaju1' 40 n care Aristotel spune c cunoaterea termenilor corelativi e
aceeai . Toate celelalte lucruri n afara lui Dumnezeu i datoreaz
ntreaga lor fiin lui Dumnezeu, astfel nct cunoaterea de Sine a lui
Dumnezeu trebuie s fie n acelai timp o cunoatere a tuturor celorlalte
l ucruri. Aceasta este o linie de gndire posibil i fructuoas, dar nu este
cea pe care o adopt Aristotel. Pentru el, faptul c Dumnezeu s-a cunoate
1 73
ARI STOTEL
peSinei cE| arcunoatetoatecelelalte|ucrurireprezi ntalternative
'
.

i prinafirmeaprimeiae| oneagimplicitpe adoua. E|neagnmod


explicitmaimu|tdectarconinevariantaadoua , elneagpos ibi|itatea
cunoateriiruluidectreDumnezeu i ori cetrecerede| aunobiectal
gndiriilaaltul . ' Rezultatu|dorineideaexc|udedinviaadivinorice
|egturcuru|i ori ce,umbrdeschimbare est eidea|ulimposibi| i
steri|a|cunoateriifra|tobiectdectsine|e.
ConcepiadespreDumnezeuprezentatnCteaA estecusiurtuna

o
T
e.

ine

ocunoaterecarenuestL cuqar,apiy__; p_qm.


universului, carenudecurgedin unoa(ereaS.; O inuentcarecugreu
poatefinumitoactivitate,ccieaesteacelfeldeinu

Q poateavcanmodincontientasupraalmiasaup LC chi w sie. sau


opicturopoateaveaasupraadmnatoru|uici. Epuinde muc cuI(rio-
rilor comentatori le-a fost greu s cread c aceas a e)a u __ra
concepia|uiAristote|i au ncerca|s citcascun|ucrudiferitn ceeace
spune e|. Chiar Alexandru a ncercat s gseasc |a maestruIsu o
recunoatereaprovideneidivine,iarmulinvaianticiau fostdcacord
cuelnaceastprivin.ChiariAvenoes, timpceinega|uiDumnezeu
oriceactivitatecreativioricelibertateavoinei,iatribuia icredeac
umeazpeAistote| ocunoaterea|cgilorgencra|ea|euniversu|ui.Sf.
Tomai DunsScotuss-au pronunat cuprecauie,dau tins smterpretezc
Dumnezeularistote|icntr-unsenstcist. Epocanoastrafostmartoraunci
|ungicontroversentreBrentanoiZeller,primulsusmnd,aldoileanegnd
interpretarea teist. Incercarea |ui Brentano trebuie s fie declaratun
eec
'
, Aristote|nuarenicioteorie, nicidesprecreaiadivin,nicidcsprc
providenadivin.Darexisturme|aelaleunui moddegndiremai puin
iddectcelpecare l- vzutnteoriasa.
Cactivitatca|uiDumnezeuesteunadccunoatcrcidoardecunoaterc
nu estenumai o teoriedinCarteaA ; ea parc s fic o ptcpermancnta
gndiniaristoteliceiesteexprimatcuaceeaic|aritatcimalt|oc.' Pcde
a|tpe, criticndu-|peEmpedoc|epentru faptul deafiexclusope din
reitatedmcunoaterea|uiDumnczeu,elicriticnfondpropria|imitarc
acunoaterii|uiDumnezeu|aautocunoatcre. ' `CndAistotc|ianconsi-
derarenaturaluiDumnezeu, e|simtecdacI-aracorda|uiDumnezcuvreo
intenie cuva|oarepracticnlume, L-arcobordinperfeciuneaSa, dar
atuncicndianconsiderare|umea,e|tindcs-LgndeascpeDumnezcu
ntr-unmodcarehaducentr-ore|aiemaiapropiatcuea.
/

_
1ntrebareaestedacAristotelIlconcepepeDumnezeucafiindcre-
\. *aoru| |umii, rspunsulestecu sigurannegativ. Pentru e| materi a este
necreat, etern , elargumenteaznmodspecialcontracreaiei|umii . '
+ceasta nu ar exc|ude ideea c materia este susinutn existen din
1 74
Met af i zi ca
l ' I lri t at e de ct re Dumnezeu, dar nu ex i st vreo urm U unci Ut fel de coe
I i i i l e | aAr i st otel . Mai mul t , i nt el i genele apar ca || | aeaeeteate,exi sta1
. dependLa| . Iar ncercarca l ui 8tec.aae1eaat.aeiote|eeta|tieete|
. i n e amaaei ndi vi duale esteeteat1eDamaezea| aoateteaio1ivi1a|ai
.aeazpepateatsa|pasa]e|etaeatepte-existeoaetetoataiaoiieste
. . . aa|ame1|impe1e
1
47
|x|staapasa]oCatteaA oeateAtistete|pate|aptimave1etes sa
" , lTezc e Damoezea exist att imaoeot |ami| et i ttaaseeo1eat ei .
!.ebaie s mai eeteetm si o eate 1ia atmtee|eeeuelurioatuta
1e.a|aieaprae
i
,
I

l8a,

ma|8ioe ,eateeapeeevasepatateate
l' . s|oia

i eatta )u, Sq! C1 peeto1aia|aaame, saa, mai1egtab,


II I ambe|ete|ati1ee1at,eamseatmp|ott-eamat,ao1eoioe|eeeast
:de o..]|aa. ,-de a|tp

tte, att-emsatmaimate,o
l ' al itlle' geneiflTui " er; Cci naei eee|eateexistdatetit 4iseip| ioei, ei
aceasta exist dtorit lui.' 1 48 Dar, ebiat1aeAtistete|atitmebiae|e
. s| st1eepettiveaspititttaoseeo1ec.i eaet1iceimaaeat,e| caspaoe
(' Dumnezeu exi st oaeeste1eame1ati IoA Damoezeaesteome1
. :aia|peottae|eaazaptim, i eeoeepiasa1eseetite|aata1eetnoei
aa|etietitiisabstaoei, eaazattebaiestiepeattae|esabstaoioao
a|straeie, aaeameste et1ioea.le1easapta,e|vetbete1espteet1ioeea
0 . a11atetat|ai Damoezea, aaoet peateti spas eDamoezea| |ai
acieoeazeaa1evato|ameieesteoacest seosimaaeat
Uoa1iotteee|emaievi1eoteeataetetistieia|eeeoeepieiati stete|iee
despre aoivets este te|ee|egia sa 1eta|iat. Io atata aoet otmp|ti
ecazieoa|ei aeeioei1eoe|et,toate eateexistsaaseotmp|existsaa
se otmp|ove1eteaaoaiseep Datoaeebiata a1e|impe1eeete|1e
. atetptetatettebaiea1eptataiei Ioe|egee|ptinaeeasta( 1 ) esttaetata
i i stetiaaoivetsa|aisotmp| i aiteaaoaip|ao1ivio : 8au(2) ee|es e
4ateteazaoaietetteeotieota| tiioe|etamaoeetteaoamiteseepati :
>aa(3) eexistooatateoaioioeeotieotspteseepati :, l ) ltima
vatiaotesteexe|as 1eteetia1ioA, eeotetmeteiasiogataae.ivitatea
| aiDumoezeaesteaateeaoeatetea Datexistatmea|euoaime11itetit
Jego1iteebiat ioA. Co1Damoezeaesteeempatatcaaogeoeta|1e
armat, 1atetiteaiaexistet1ioe, saaeaeeo1aetetu|uoaipepet, saa
ca1aoivetsa| esteeempatateaegespe1tieoeate1itetitetaoeii ,mai
aa|tsaamaipaiopteeizate,sotattibaitetieeaimembta,1e|aee|mai
mate po | a ee| mai mie , este gtea s oa ptesapai eAtistete| se
,a1ete|auoDamoezeaeateeeotte|eaptioveioa8aptioeipa|e|e|inii
ae1ezve|tatea|eistetiei|amii. iatao|imba]asemotetot|oimi oa|te
| eeati A|exao1taiattibaie|aiAtistete|eete1iooaetivitateaptevi-
aeoia|,ataoeieo1estevetba1esptemeoioeteaspeeii|et.Aeeastiatet-
pretare se bazeazpe ao pasa] o eateAtistete|spaoeepeotta aee|e
1 75
ARI STOTEL
fiine care datorit distanei la care se af de principiul prim snt incapa
bile de o existen permanent (adic pentru oameni, animale i plante, n
opoziie cu stelele) Dumnezeu a hotrt care este urmtorul bine, dirijnd
continuitatea generaiilor. n mod similar, meritul lui Anaxagora de a fi
introdus intelectul ca o cauz a ordinii n lume implic s i se acorde lui
Dumnezeu o capacitate de ordonare general a universului , ce duce de
asemenea la astfel de afirmaii ca " Dumnezeu i natura nu fac nimic n
zadar "l S0. Dar e uluitor ct de puine urme ale acestui mod de gndire
putem gsi, dac nu lum n considerare pasajele n care Aristotel se con
formeaz probabil opiniilor comune ; el nu fol os ete niciodat cuvntul
"providen" pentru Dumnezeu, dup cum au fcut-o Socrate i Platon1
5
1 ;
el nu crede n mod serios n pedepsele i recompensele divine ; el nu
manifest nici un interes , ca acela al lui Platon, n a j ustifica cile lui
Dumnezeu spre om.
1 5
2
(z) Adoua variant pare s fie exclus de faptul c teleologia n natur
este total opus efortului gndirii . l s 3 n general , ar pea c a treia con
cepie este cea care predomin n gndirea lui Ari stotel. Cci , fcnd
abstracie de pasajul n cae afirm c Dumnezeu i natura nu fac nimic n
zadar, exist multe altele n care spune direct c natura nu face nimic n
zada. Ideea de teleologie incontient este, cu adevat, nesatisfctoae.
Dac am privi aciunea nu ca pur i simplu producnd un rezultat ci ca tin
znd la producerea s a, trebuie s vedem agentul sau ca imaginndu- i
rezultatul i tinznd s-I obin s au ca instrument al unei alte inteligene
cae prin intermediul lui i realizeaz s copurile contiente. Teleologia
incontient implic un scop care nu e scopul oricrei gndiri i prin ur
mare nu e deloc un scop. Dar limbajul lui Ari stotel sugereaz c el (ase
menea multor gnditori moderni) nu resimte aceast dificultate si c, n
cea mai mare parte, el se

simea mulumit s lucreze cu noiunea dfinali


tate incontient a naturii nsei.
Note
I MeI. A. 1 .
2 A. 2.
3 A. 1 0.
4 clopiat .
5 r. 1 004a33, 1. 1 053bl O, M. 1 076a39, b39, 1 086a34 ( ?) , b1 5 .
6 ef. p. 2 1 . un.
7 Exi st n totalitate vreo 1 5 probl eme care snt ridicate n B. I i discutate n
modalitate dialectic n B. 2-6.
8 Acestea fonneaz obiectul crii MeI. 1.
9 r. 1 , 2.
1 0 E. N. I 096aI 9.
I I Mel. E. l .
1 2 Ib.
1 76
Metafi zi ca
1
, 1 " NcmicaI " n Irad. l Ui Bczdcchi (Il , t. ) .
1 1 1 069a36.
1 ) Doar o metafi zi c a naturi i , bi nenel es.
1 (, A. 987b I 4.
1 7 M. 2, 3.
I K Z. 1 036a l l .
1 ') A. 7 .
. ( } A. 8.
21 A. 1 070a24-26 ; De An. m. 5 .
.' 2 r, 3 -8 .
. ' , 1 r. 3 .
. '4 Am spaiu pentru a indica doar cteva dintre cele mai evidente puncte ale complica
tului agument ce unea. O discuie complet se poate gsi Maier, Syll, d. Arist.
1. 41 - 1 01 .
.l e 1 006al l -b34.
H, 1 007b 18 - 1 008 a2.
n 1 008a7-b2 .
. ' K 1 008bI2-27 .
. ') Din nimic nu se creeaz nimic (n. t.).
I(} 1 009a6-38.
I I 1 009a38-bl 1 .
1 2 I Ol Oal -b1 .
1 ,1 I Ol Obl - 1 01 1 bI 2.
14 I Ol Ob20 . un.
l e Ib. 1 9-26.
1 ( I Ol Ob30-IOl l a2.
1 7 I Ol Ob3- 1 1 .
I K e. 1 047a4-7 aat, de asemenea, c toate calitile secundae (cad, dulce) aparin
obiectelor independent de senzaie.
1' p, A. 648bI 2-649b7.
I ( } G. 7.
1 1 E. 2, 3.
1 2 E, 4.
U H. 1 043a1 6.
l i E. 1 027a25 .
I ' Cf. pp. 8 1 . un. , 1 82, 1 93 .
. 1 (, 1 027a32-bI 4.
r "Fiina ca adevr" este ns discutat n e. 1 0, care nu-i are probabil locul n
Metafzica.
I H L. 1 024bI7-26.
1 ') Afnat n relaie cu E. N. 1 096a21 .
( } Z, 1 028a32-b2.
I An. Post. 83al - 1 7.
2 Greeala pare c se datoreaz unui eec n a distinge complet relaia logic su-
biect -predicat de relaia metafzic substa-atribut.
,I Phys. 260b4.
i 260a29.
i H. 1 042b3 ; De Gen, et Corr. I. 5.
() H. 1 044b7 ; e, 1 050b21 ; Phys. 260a28.
1 77
ARI STOTEL
57 Z. I 036a9, 1 037a4. Cf. K. l 059b 1 5.
58 M. I 077b I 7 -30.
59 De An. 404b1 8 -25, 429bI 8-20 ; H. 1 043a33.
60 Tim. 50c, 52a.
6 1 Teori a anomeomeric - teorie conform creia atomii material i fundamentali snt
diferii (n. t. ) .
62 Z. 1 040b5- l 6.
63 d. l O l 6b32 ; Z. 1 034a5 -8 , 1 035b27 -3 1 ; /. 1 054a34 ; A. 1 074a3 1 -34 ; De caela,
278a6-b3.
64 Z. I 036a8.
65 De caela, loc. ci t.
66 Principalul pasaj este A. I 07 1 a27-9, "cauzele l ucrurilor ce i n de acelai gen snt
diferite, dar nu n mod specifc, ci datorit faptului c ele se deosebesc de l a individ
la individ : materia, forma i cauza ta motrce nu snt identice cu ale mele. " Cf. Z.
I 038b1 4; De An. 41 2a6-9.
67 Z. 1 036a2-8.
68 6. 1 0.
69 M. 1 087aI 0-25 ; cf. De. An. 41 7a21 -29.
70 Z. 1 7.
7 1 H. 1 043a1 6, 33.
72 1 044b 1 .
7 3 /b. 1 2.
74 An. Past. 94b33.
75 /b. 27-3 1 .
7 6 /b. 34-37.
77 Z. 7-9.
78 I 032a1 3 ; trad. rom. de t . Bezdechi .
79 1 034a21 -bl , 1 032a25.
80 H. 1 044a35.
8 1 Z. 1 032b 1 .
8 2 1 034a20.
83 1 032a30, 1 034b4-6.
84 1 034a24-30.
85 1 033a24-bI 9.
86 1 039b26 ; H. 1 044b21 , 1 043b 1 5 .
8 7 Z: 1 034b 1 8.
88 H. 1 044b21 -26 ; Phys. VI. 4.
89 De caela 280b27.
90 Alex. /n Met. 486, 1 3 -33.
91 Z. 1 033bI 9-29.
92 A. 4-5.
93 1 069b32-34, 1 070b1 8, 22.
94 1 07 l a I 4, 28.
95 /b. 1 5
:
96 /b. 36.
97 1 070a3 1 .
98 I 07 1 a27.
99 /b. 1 9-23. Trad. rom. de t. Bezdechi (n. t. ) .
1 78
Metafi zi ca
1 00 1 075a l l - 1 5 .
1 0 1 I 045b35- 1 046a l l , 1 048a25 -b4.
I 02 e 3 .
I O.l 1 049b4- 1 050b2.
1 04 1 050b6- 1 05 1 a2.
1 05 1 05 1 a4-2 1 .
1 06 E. N. 1 1 77b33.
1 07 Phys. 1 92aI 6-23.
l OR E. 1 026al O- 1 9 ; K. l O64a33-b3 .
1 0< Asupra ntrebrii dac " intelectul acti v" din De anima tIebui e identifi cat cu
Dumnezeu, cf.
pp
. 1 42- 1 49.
1 1 0 Acestea pot fi deseori recunoscute prin referna la zei, la
p
lural g
p
e cae o conin.
Cf. E. N. 1 099bl l , 1 1 62a5, 1 1 79a25.
I I I Fr. 1 476b22-24.
I I Ib. a34-bl l = Cf. al l -32.
1 1 3 Fr. l 475b36- 1 476a9.
1 1 4 Cic. , De N. D. ii. 49, 1 25.
1 1 5 Ca
p
. 6, 7.
1 1 6 1 069aI 9-26g cf. Z 1 .
1 1 7 Adic "numrul schimbi , Phys. 2 l 9bl etc.
1 1 8 Phys. 26I a3 1 -b26.
1 1 9 26I b27-263a3, 264a7-265aI 2.
1 20 A. 1 071 b- 1 1 .
1 2 1 Cf. A 99 l a8 - 1 1 , b3 -9, 992a29-32; Z. 1033b26- 1 034a5.
1 22 A. 1 07 I jI 2-22.
1 23 l O72a22.
1 24 Cf. Phys. 257a3 1 -b 1 3.
1 25 Ib. 202a3 -7.
1 26 Ib. 267b6-9.
1 27 De cae/a 279a1 8.
1 28 Ib. 285a29, 292a20, bl .
1 29 De Gen. et Carr. 336a32, b6.
1 30 A. 1 074a23.
1 3 1 1 076a4.
1 32 l O72b1 3 .
1 33 Phys. 265 bl .
1 34 265a1 7.
1 35 A. l O72b25.
1 36 Ib. 20.
1 37 De An. 424a1 8.
1 38 Ib. 429aI 3 -22.
1 39 In Met. l i b. xii . , l ect. xi . " Nu rCzult totui c toate cel el alte n afaa lui i snt
necunoscute ; cci nlCgndusC
p
e sine, nelege i toate celelalte lucruri " (n. t. ).
1 40 Tap. 1 05b3 l -34.
1 41 A. 1 074b22.
1 42 Ib. 25, 32, 26.
1 43 Este examinat n detaliu de ctre K. Elser n Die Lehre des A. ibeI das Wirken
Gattes, Minster, 1 893. Am rezumat
p
rinci
p
alele idei ale argumentului lui Bren
tao n Mind xxiii. 289-29 1 .
1 79
ARI STOTEL
1 44 De cae/o 292a22, b4 ; E. N. l 1 58b35, l 1 59a4, 1 1 78b l O; Pol. l 325b28. 1pit< este
atribuit lui Dumnezeu n E. N. 1 1 54b25, Pol. 1 325b30, dar ntr-un sens mai larg
n care 8erpia este un fel de 1pcgt< (1 325b20).
145 Met. B. 1 000b3 ; De An. 4l 0b4.
146 De caelo 301 b3 1 , 279b1 2 . urm.
1 47 Mai ales De An. 430a23.
1 48 1 075al l - 1 5 . Trad. I. Bezdechi (n. t. )
1 49 1 075a1 5 , 1 076a4, 1 075a1 9.
1 50 De caelo 27 1 a33.
1 5 1 Xen. Mem. i . 4, 6 etc. ; Platon, Timaios 30c, 44c.
1 52 Soluia sa la problema rului st ntr-o referin l a 'o K1oiov care se gsete n
materie (Phys. 1 92aI5). Nu acea materie prezint vreo dispoziie spre ru ; ci fiind
o potenialitate de opoziii, ea este o potenialitate de ru n aceeai msur n care
este de bine.
1 53 Phys. 1 99b26.
Capi tolul VI I
cl| L/
Contorm lu AstotcI, cunoatcrcacstcdctrctclur- tcorctc,prac-
t i cau groductv,dugcumcstcurmhc draguI cnuma, smug_
cumrcprczntunm|locpcntru ancconduccvaas au_cntrp;}
ccvtlSa fmas tttna_racttcsuprcm, acccacrcatoatcccIclaItc
ii snt subordonatc, cstcpoItcas au - dup cum no, cc dc az , avind
ctnamadcplnaapcnct omuut!afccomumttdccitsta1uI,
amf la tnctnat s-onumm tn socaI. Etcacstcdoa ptcdn
accasfatttnts,inmodcor;gupzto;,AstotcInu vorbctc ncodatdc
cacao tntscgat,cdoqrde ztuduIcaractcruIu saudc , dscuIc
ucasucdcs_rccactcr. `
lntrcagatna,poItc sc dvdcin douprccpott numtc
convcntona cttctpohttca. ttcaut AnIoclcstc, f indoaI, una
soc, lpohttcasacstcunactc, clnuutinEtic apmca ndvduI
t i mctnmodcscntmunmcmbruuFc1iticptul c
vi aqrospcrastatuutcxtstnuma_nvtccprospcrcatndvz!or.
Vatmuk,clnuarcncoindoalcintrccclcdoumo+urdcivcstgac
cxi sto dtcrcn. Cu prvrcIanaturarclacdntrc clc,clnucstcatitdc
c

x_Ict.La cputuIEtI CI I , e dcscrc bnclc statuIucatnd,mamc


ma dcsvrtdccitccIaIndvduu,tpcccldc-aldoIcapur:mpIu
ca pe ceva cu cc trcbutc snc rcscmnm dacnuIputcm obnc pc
primuI_accstscnsaIvaIor cndvduaIcc s crcascin tmp
cc-ldscut,arIaslutuI IucrricIvorbctcdcparcstatultnumain
scrcuIvcumoraIcandvdulu,intrndcIcmcntulconstrmgtordccarc
cstcncvocpcntrucadorncIcomulu sficsubordonatcraunisalc. '
ldccatundamcntalaEticii c afrmatdnprmatraz . , Orccart
oiceIestgaie, ca t onccacmnconccdcczcpar sttnda s
auumcbtnc , dc accca,pcbundrcptatc s-a atirmatcbncccscce! ' spn
carcas_itmalc. 'Tomc acvadtc dn
i cndinadcaproduccactstIucrusdcrivvaloca.Eticalu7rtclcin
1 81
ARI STOTEL
ntregime teleologic ; moralitatea const pentru el n a desfura anumite
aciuni nu din cauz c observm c ele snt drepte n sine, ci datorit fap
tului c le vedem fi astfel nct ne vor duce mai aproape de "binele pentru
om". 5 Aceast viziune nu poate fi ns cu adevrat reconciliat cu distincia
pe cae el o traseaz ntre aciune sau ndrumae, cae e valabil n sine, i
producie, cae i deriv valoaea di "lucrae" -frul , statuia sau orice ar
fi ceea ce el produce. Dac ar fi insistat mai tare asupra acestei distincii a
fi ajuns la un tip de teorie mai kantian. Distincia nu rmne fr infuen
asupra eticii sale, dar n principal categoria mijlocului i a scopului este cea
prin care el interpreteaz aciunea uman.
Scopul spre cae tinde o aciune paicula poate s fie doar un miiloc
spre un scop mai ndeprtat, dar trebuie s existe o limit a acestei serii ;
ori< aciune trebuie s ab Un scop ultim care e valoros n sme, iar
Aristotel deduce prea repede c ultimulcop a tturor aciunilor trebUIe s
f(e acelaI. Se nd1ca astel doua mteEal : "Cae este acest scop ?" 1 "Cae
ese tllna care-l cerceteaz?" Aceast a doua ntrebare primete uor
rspuns. tiina politic decreteaz cae snt tiinele ce trebuie studiate i
de ctre cine ; tiinei politice i snt subordonate cele mai nalt apreciate
capaciti, asemenea strategiei ; tiina politic ne spune ce trebuie s facem
i ce nu trebuie s facem; prin urmare, tiina politic este cea care stu
diaz binele necesa omului. 6 Cealalt ntrebae este mai dificil i necesit
n vederea soluionrii ei complete ntregul corp al Eticii. Trebuie s fim
mulumii dac i rspundem cu acurateea permis de natura subiectului.
Etica se ocup cu "luCDJ L St mare
p
arte astfl ", " lucmrj care au
capacitatea de a fi altfel ", si nu ie s r de la ea demonst
raii pe
I
fe OS1 1 e entru o tiin care, asemenea matematicii _!. z
d spre " ucruri cae snt prin necesitate". ? Aistotel distinge frecvent ntre
elememul necesar 1 cel contingent din univers . Nu este ntotdeauna
limpede dac el nelege prin aceasta c exist evenimente cae st n mod
obiectiv nedeterminate sau dac el dis tinge ntre necesitatea pe care o
putem identifica i cea cae ne scap ; dar el crede n mod vdit c n
aciunea uma, n orice mprejurae, exist o contingen actua. Cu toate
acestea, chia dac admitem ( 1 ) c consecinele fizice ale actelor noastre
nu pot fi anticipate cu precizie i (2) c aciunile viitoare snt n realitate
nedeterminate, Aristotel pare s greeasc prin presupunerea c aceste
fapte diminueaz precizia posibil a filozofiei morale. Ele o pun n imposi
bilitatea de a spune cu precizie cae aciuni vor produce rezultatele cele mai
bune; dar tiina cae e macat de acest lucru este etica aplicat sau cazuis
tica, ncercaea de a spune ce aume a trebui s facem n anumite cicum
stae date, i nu etica abstract, cae cerceteaz ce nseamn "ar trebui" i
de ce trebuie s facem ceea ce a trebui s facem.
Dna diteti' iomieex+eemaibine exprim,t.iX
H
alt
pae. Etica raioneaz nu porind de la principiile prime, ci naintndhEe .
1 82
Et i ca
e l e ; ea orete nu de l a ceea ce est e i ntel i gi bi l n s ine_ ci de l a cLea ce ne
l' st e fami l i ar, a lca e a faptele brute, i reface ratiunllbiactnr
pentru a reda cunoaterea necesar a fteloste nS.9_Qe o_fcajie
buna. Matematca-i

z un asifel d
e
biect ale crui principii prime snt
( iQte printr- o abstracie uoar din datele simurilor ; substana mate
maticii o reprezint deducerea concluziilor din aceste principii prime.
Principiile prime ale eticii snt prea adnc scufundate n .detaliil compor
t amentului uman pentru a fi att de uor aduse la suprafa, iar substana
et icii const tocmai n a le aduce la suprafa, Pentru aceasta trebuie
ndeplinite dou condiii. n primul rnd, cercettorul trebuie s fie astfel
educat, nCt s accepte opiniile generale asupra problemelor morale, care
reprezit nelepciunea comun neamului. Aceste opinii nu snt nici foae
l i mpezi i nici foare consecvente, dar, aa cum snt ele reprezint singurele
date pe care le avem i de la care s porim spre principiile prime, A doua
condiie este o cercetare prin care aceste opinii snt examinate, comparate
ntre ele, curate de inexactitile i inconsecvenele lor i gsite a produce
adevruri " mai inteligibile n sine", nicidecum evidente la prima vedere,
dar evidente de la sine o dat ce aj ungi la ele. 8 Dac etica nu este demon
strativ, este ea atunci dialectic (pentru a folosi o distincie deseori trasat
de Aristotel n logica sa) ? ntr-un anume sens , da; unul dintre modurile de
folos ire a dialecticii este chiar acesta de a ne conduce ctre principiile
prime. 9 De aici ainte, Aristotel raioneaz deseori dialectic, nu plecnd de
l a principiile tiute a fi adevrate, ci de la opiniile " celor muli " s au ale
"nvailor", iar n mod special de la cele din coala platonician. Dar nu
urmeaz de aici c Etica este un prelungit argumentum ad hominem n
favoarea opiniilor pe care el nsui nu le accept ; cu siguran el nu ar fi
crezut c aceasta are vreo valoare. Cci n mare parte el accept opiniile
Academiei ca fiind propriile sale opinii , iar atunci cnd nu este a a, el nu
ezit s o spun .

8copul vi e i i umane
.
S
t
t

t opinia "mulimii " c scopul este euoat'via. l O La


orgme, a Jec lvul corespunztornsemna "vegheat de un geniu bun", dar
n greaca comun cuvt!!! desemna doa norocul, ansa, deseori cu reff
lsperitatea exterioar. Traducerea convenional prin "fericir

-
'
t
i mprOPrIe n Etic ' cci ge
Cnd frcire " desemneaz o stare afctiv,
diferit de "pIcere" doar datorit sugestiei sale de permanen, profun
z1ie I semntate, Aristotel isist

pra ftului c euoatovia. un gen


qe activitate ' c ea OI! e nici un fel de plcere, chiar dac plcerea o
nsoete HBe Hff Mult mai directa redare eudaimonie 1 1 este de
1 83
ARI STOTEL
aeeeamaibao.LaottebateadaeAtistete|atestaabedeois_m_ibioe
sape|m|aatitma:asasas(muai re!aatacascopa|vieiiesteaetivitate,

d de
-
m |a

u|o

e
_ cIos
t
.
o |ips+ aoei
exptesrrmaibuoe uoeavotcateoasu eteazeaciaoeeiestateatectiv.
Aspaoecbioe|epeottuem steEUOatlvia ouoe a cepteadepatte,
dupcameadmiteAtistete|. Nivtems timcete|deviaesteEUOat
Jovia. lattumedutigtiociga|e1ea ttiyatdetagtstiea|esedeeameoi.
\ ma]etitateaeeoi|etozaiesc_e , dar acesta _(seoppeottu
' savis auaoima|e. Cvatiaotmaibaoeceostituieceaocateseoza-
spteonoa aceasta eect[ieii oliticeUateooateadepm de
maimu|tdece|ceeacetddectdece|cateeptimete,otipcescepu|
viittebuiestiecevacateestedeatesttu.Coeateapatestiedetit
cacevacateoeas:gut te tiaoeasttvittate, iat vmaesereta1|
maicaa evatatscepu|vieiipe|itice. Uat vittuteaestecempati
ioacuvitateaicusciaisuletiota,idm c_aacestemaoupeates
Iie

evtata|sceg Uoiieameoi, p_e a|tgatte, uttescbogi, 1at


a]|eiouuoscep. Viaa contemplare estegtpenuu
Ca X-a, deAtistete oemc s qe c ea estece|mai oa|t
cp. '

_ ______ ____, ...- - ~-~ -- ~~ ~~ ~ ~- ~~--~- ~ - ~_


- .
, __ _
P(teoa prepuscevamai abstts dect acestebuoutievideote- e
!etmoe|uicatee sutsaottegu|uibioecate s egseteouoivets .
CeottaacestuiaAtistete|at umeoteaz( 1 c ,bioe|e ou ate uo seos
comuotatutet . _u toagacestez el peatea un.cq
te|es:reasaeste euocemptomissugetodc
teatece ivde|auosio ut (bioeeia
substaoei,tzte+li DtR@ZI' sau aiote|ectu|u_sace|esotuoa
p: aJgie- bioe|edinn-ecategetieestepeotmtehioaceai
caegotiecume bioe|edioa|t etieatdea|te|actutidioaceacate-
g gumeoteaz(2) , 1upcumattiatgumeotatcnie|aorice
P|atooiciao,couexist!omabine|uisepatatdemaoiestti|e
eiceoctete , i(3) dacattiexistat, attitestoete|esitoatepeouuscoputi|e
ptaetice , ioe|epentru om estece|maitspoditbioe,ceotemp|ateacia
oevaa]utaoviaadeteatezi|e|e. '
Lxistdeuc otmom.L|
tte sa | esototdeauoaoumaiqtagu| |ui,
oiodatcami]|ecsptea|tceva. 8i ttebuiesesuticieotosioe, evacate
psmelaceviatade

dezf aleas Ambele catactetist ,


eu ameoiei )atmaittebuieocs tspuodem|aceoseamotetjcitea
Veottua tiostajs tsaod|aaceastottebAtistete|iotteduce
o oeap|ateoici
de sau 6uie'Qseotreab t, e|
dei-atdaemu|uisaistacia maxim" dar peptfl a tsgao_)

cest

|actue|gseteoecesatsottebecate
a
tr..omul
ui.
mtte ateaestemgtumutatdjage,i

ocadta||eteaadmiteuotspuas
1 84
Et i ca
i mpl u. Nu L ni ci o di fi cult at e n U observa faptul c funcia unui cnte
din fluier este aceea de a cnta' din fluier sau c aceea a unui topor este de
H tia. Cu privire chi ar l a pri ale organismului uman - ochiul , mna
este simpl u de vzut la ce folosesc el e. Nu este uor a vedea care este
funcia specific omului. Aristotel rspun e a ltrebare on
si omu poa e ace. Creterea i re roducerea ne este
comuna noua CIt I anim elor i plantelor, iar senzaia, nou i animalelor ;
nicfa dintre acestea nu poate fi functia caracteristic omului. Dar n om,
dUJ cum am v
Zt n De
anima. exist o facultate mai nalt supra
adugat acestor facultti,:pe cae Aristotel o numete 'o A6yov ov, "ceea
ce are un plan s au o regul". n cadrul acesteia exist o subfacultate care
nelege planul i una care se subordoneaz lui. Eudaimonia treuie s fie
viaa acestei faculti. n al doilea rnd, ea trebuie s fie activitate , nu
simpl potenialitate. mal treilea rnd, ea trebuie s fie n acord cu vitutea
sau, dac exist mai multe virtui, cu cea mai bun i mai desvrit dintre
ele. ma patrulea rnd, ea nu trebuie s se maifeste doar pe parcursul unor
perioade scurte, ci de-a lungul ntregii viei. ! S
Aceast definiie este confirmat de concepiile comune asupra eudai-
moniei i n a l ' ti ea le perfecioneaz. S-a susinut c eudaimonia
este vitute ; a ' este acel en de achune entru care VIrutea
reprezint tendinta. S- a susinut c a fi Icerea; noi afirmm c este a
to necesar nsoit de plcere. S-a susinut c ar fi prosperitate eXte
rioa;
.
oi afirmm c fr o msura a prospenfall un O It:e
exercita actIVItatea cea bun care este eudaimonia. Astfel, principalele ele
iente din noiunea comun a eudaimonie snt admise definiia noastr.
Virtutea este izvorul din cae rsare activitatea cea bun
p
l Lerea este
foiioarea ei natural, ia pos
p
ertatea este pecondiia ei normal! 6 ; cu
toate acesfea, Ari stotel se grbete s adauge! ? c un caracter nobil
"strlucete printre" cicumstae dverse.
Eudaimonia fiind activitate n acord cu virtutea, Aristotel pune n dis
cuie" natura virtutii, subiect care l reocu n la sfr Itul Cii
a m vazut c n afara intelectului propriu, acea parte a noastr ce
poate elabora un argument s au un plan, exist o parte care poate urma
planul . Fiind un intermediar, aceasta poate fi caracterizat att ca parte a
elementui rational ct i a celui iraional din noi. Natura ei real esie
cum revelat ; ea este facult ea dorint
.
n omul cu" -s e
. une regulii vieii pe cae el i-a caotmiete. iar n omul necumptat
nu se supune. Exist de aceea dou felui de vjrui virllil e elementlui
raional propriu i cele ale elementului i erediar, vituiile intelectului i
c .a e caactenJui De primele se ocup Cartea a VI-a, de ultimele'i II-a,
a V -a. Fragmentul cuprins ntre Cartea a II-a i pn la Cartea a III-a
1 1 1 5a3 dezbate natura general a caracterului bun i a aciunii bune ; iar
cel cuprins ntre Catea a III-a 1 1 1 5a4 i pn la sfritul Crii a IV-a dez-
1 85
ARI STOTEL
bat e n detalii virtuile capital e recunoscute de grecii din vremea l ui
Ari stotel ; Cartea a V - a dezbate n mai mare detaliu problema dreptii.
Buntatea caracterul ui
Aristotel ncepeI 9 prin a discuta n ce fel poate fi obtinut bun.a
caatterului, n ce form material si n ce fel apare ea. Ea nu este nictu
ral, flI nenatural omului ; noi avem de la nce ut o disponibilita pentr
L re Ule dezvoltat prin practic. Ea nu seamn cu faculttile
s u m care snt prezente presupune Aistotel , nc de la ncepudeph
ea lor ; dup cum doonstrumd nvm s fim constructori sau cn
td s fmTntei din ghitar, la fel devenim drepi sau cumptai doar
atunci cnd acionm drept sau cumptat. "Stile de caract! fOaz.
d.in activiJi asemntoOle". 2 Prima regul ce se impune referitor la acest,e
activiti este aceea c att excsul ct i insuficiena tre,buie ,evitate. D

cau insuficienta exerciiilor fizice sau ale hranei.!t ,u


tbare corpului, l a fel , dac ne vom teme de orice vom deveni lai, i aLdac
nVea fric de niic vom deveni nesbuii
iil L
va crete curajul n noi. Iar actele pe care le nfptUlm atunci cnd am obti- _
nut virtutea vor avea aceeasi caracteristicV mod acelea din c-a
,
o tat vjruta Gsim aici21 germenele teoriei medietii (sau a sens ului
mijl ocitor)22 ; discuia o vom amna pentru mai tziu.
Cel mai bun indicator asu ra dis oziiei intere a omului este senzaia
sa de acere sau durere atunci cnd realizeaz acte vituoase sau vicioase.
l cereot 1 cu adevrat numite c ontinutul virtutii moral e.
Umrirea plcerii si evitarea durerii snt principalele surse l.a(iunii
viioase. Vitutea are de-a face cu actiuni si sentimente i toate acestea'snt
ioite de plcere sau durere.
y
Prin durere se corecteaz acIUnea vI

}
"
oasl.
COlar i ale motlvafll ale acini n atara Icerii
-
noblete a i utilul
-
a uc cu sine pl c 1.n ma e a simti l cere n mite lucrun ete
sdit n noi nc de la nastere ; mclinm s judecm toate aci!l" e prin
placerea sau durerea pe care o ofer. Este mai reu s 1
w
" iva
placem eCI victoria asupra ei este obiectul esenial
vIrtuii. Nu trebuie ns s afimm c vitutea este eliberarea de p acere
i durere ; poririle pre plcel i d'll W tlie Slprmate ci mocl1te .
ntr-o form adecvat. Trebuie s nvtm s simim plcerea n mod
c?rec I Ia tImpul potivit. Aistotel nici nu preaete, nici nu condamn
tendinele inerente omului. Ele snt indiferente n sine ; ele devin bune sau
rel e dup cum snt supuse " dreptei reguli" sau li se permite s se afirme
mpotriva ei, regul pe care natura noastr raional o nelege pentru sine
i caut s o impun asupra 10r. 23
paradste implcat Ifui Aristotel , acela c devenim
bac fptuiI cte bune ; cum putem s fptui "acte lune .aC u
1 86
Et i ca
I I l i l l e nu snt em baai :El ae.ates.xp| i e.e.xi s.edi feren a.t.
+.aze1ispez. ie|abitaalbaoi ee|eee1eeatg1ictt-e1is-
ez. . ebabi.a|bag Cbiatoea1ta|te|etexistaoacamepatale|ism,
s. eesibi|svetbimeeteetgtamatieal ,1eexempla,taeaoeatete-
,a|ilegtamatiea|e.Uatoatte|aeta|eeteeteateeeoteazesteptaitea,
' ae.atea, o timp ee qu vem ziee oieie1at eao em este vittaes s au
ae .eoeazvittuespoeeoaaoptaitaetal, l ) iio1eeotieot1eeeeaee
|aee, (2) alegodaetu|i1e1tagalsu i ( 3) eatezaltata|aoeioelioaii
etmeote.Aste|, patadexu|1ispate ,aeiaoi|eeepte1aevutateaousot
tiaoatuta|etiotetoei1eatptioaspeeta|letextetietaseooteateea
.e|epeeatevittatea| epte1aee. Atistete|iodieaieieapteeizie1istioeia
aictteee|e1eue|emeoteiHplieateott- eaeiaoe1es vtit- ,a) e
|aeta|optaitttebaies ie|ueta|pettiviteettebuieteat aaee|eeit-
eamstaoei,b)ettebaietea|izatp|eeod1e|aemetivaiebao
Ca|eaesteaeum|ibetpeottuapatea1ae1eioiieavittuii. Vaioti
..ebaiestabi|itgeoa|ei. Llttebuiesieaou| 1iotte eeletteilaetuti- ao
ateet, eaea|tates aaedispeziiebabitaa| .Uieteoa1iottevittatei
vieiu,pe1eepatte, i |aetati|eoeatte,pe1ea|t patte,esteatmtito
aeest|ecodetalia. Vittuteaoupeatei uoaeet|ae|eaapetita|peottu
p|eete,moiasauteama,oeioaoumimeameoiibuoisaut,oai|udm
saa b|ammpeotta e simtaceste|aetuti , pe1ea|tpatte, e|e oieioa
imp|ievteea|egeteioicioatepteziotmeoioeteauoeiatitadioi,eisot
1esimp|eseotimeotepasive. Uioaeeleaimetive, vmateaoapeatei,de
asemeaea,esimp|aea|tate. 1tebaiedeaeeeasiee1ispeziiebabitua|
eese1ezve|tpeseaaoeitaea|tiptmexetsateaseospteptiuaaee|ei
taeu|ti
Ioaceeaimsateetcetateaoeasttestevalabi|ipeottavieia ,eate
esteataoeiditeteoaadevmate
I
oetieecontinuum 1ivizibil,iatmate-
tiale|evittaii- ateeta|iaeiaoea- sotaste|)existaop|as, aooioas
ieme1ie. Lxisteme1ieebieetivsaaatitmetie, eebi1istaotade
extteme. Uat exist i e me1ie ,te|ativ |aoei eate e 1ietitpeotta
eameoidietii. Zece|ivtedemoeatepetipteama|tsaapteapaio ,ou
tezu|t e ase at i caatitateaeeteet peotta etiee em. Ctice att i
meteagtiodspteeme1ie1eaeeste| , oimieoapetiadagatsaasees
1io|uctatea1eattpetecttae1isttuge.
I
ome1asemtet,vittatea
metalva tiode spte medie atto eeptivete aecta|ct i optivioa
aciuoiiiptioutmatepeatef 1eioitea , L dispeziie1eaa|ege, eeo-
stodoeseoott-emsat]astotapetteaoei1etetmioat1eetegu|,
iameoe|u|oeate detetmioa-epesesetu|oe|epeiaoiiptaetiee.

8eosulu|timeiptiaaeesteideioiiiavittuiipeatei amoatpo
a]aogem|aCatteaaVi-a,ocateestepaso1iseaieoe|epeiuoeaptae-
tic.1tebaiedeatsebsetvmacamedeioiiavittaiimeta|eeeaioee
1 87
ARI STOTEL
teiet|c| aev|ttate|cte|eetaa|.Vittateaoeta|caesteeeop|etcs|ce
Ca s1ei| v|ttateaoeta| ttebuietie s pesezi ta asai ae|epe|aae
ptaetie, t|esatmeziexemp|a|saapteeepte|eea|vaeateeate , eeiptia
ap|ieateaptiaeipii|et geaeta|eptiott-aopteees 1e taieoate a eiteao-
staae|eteaza|aiptiea|ateste1etetmiaataeiuaea]ast. Vemve1eamai
ttzia 'ev|nateameta|a seasu|ei1ep|ioimp|iepese1ateaoe|epeia-
aiiptaetiee1eetteasaiemu|vittaes .Ce||a|te|emeatoeua1etiaiie,
tetetioa|ame1ie,peateti|aatoeeosi1etateaeum. Aeeasta,ttebuiesae
team|at|m, estepeottaAti stete|eeeaee 1|teteoiazvittateameta|1e
vie|a. mtapetteapetteeiaaea,a|eieo1eia|, vmuteaesteeexttem,1at
, ptiae__i1ptiaeeaeepta|eatee1etioet e, vittateaesteeme1ie-
tate'i stete|oaoestta|este1eats e'|tmetieetiseev|to1extte-
m.leexistma|tma|ma|tttieospe|e1etio||eisa| 1eetseat|a
speleisimp|emedio tutissimus ibis. Amvzatoparteeeesteteet|a.
Laesteaiotea|eaaptetestopettivaeeoeepie|aseet|ee,oaoibeisteee
eamnot|cimpu|saatata| , ioega|msatmpettivaeeoeepie|
ata|isteeeti1|e|opa|sut||eeasaptaetieaietitie|smi|e|ast|taieea
tott1iteeteateav| etij Nie| a:a1|ottee|eoaestebaas aateaosioe ,
e6t oeaot|tatepet.ivit1|otieeate,uatimppettiv|t, aome1adeevat,
ebieetepettivitepeottatieeate.Lsteo1eie|o|eos1aeteetiame1|et|i
esteme1u|a1eevat1eaexptimaaeeasteeoeepiesoteas|adevtat.
(1) Attatimpetvinateaiop|ieeaoam|tioteos|tateaateetu|a|sauebe|-
taiteaaoeiaaamite sume1ebaoisaueevaasemotet,existeeateeate
a1eeveoae1esetieeaeme1ieUattimpa|, ebieetu|, me1u|ttebaie,1e
asemeoea,stiepettivite,|atoeeteatea|uiAtistete|1eaap|ieaeoeiaoe
eaat|tativeaaeeea1eme1|eaeestete|eoeoteoea1ta|aeiao|i] asteou
esteavteuoebipoeaouoat1esaeees .(2) Nuotet1eaaoaavemsituaia
eaaeiaoeaa1eevatssegseaseott-eoedie. Cb|daea1miteme
ateete|eiostiaetivesotia1iteteoteoabsttaet,existeeaziioeeaomeet
piea|pateatioattegimeiohibatia|te|eoeeaoateetpattiea|at
attiatmatpa|aa|time|eeeoseeioe.lateati aoaeeideat, dei teatte
tteeveot, a| aeiaoii] aste ea s tie aoiotetme1iatotte 1euextteme.
(3) Lacta| eseaia| oa esteaee|aeateete|eatttebai s aib aoamite
|ateasitipatt| eu|ate, ei e atttebuis se supuoaottegime, dteptei
tega|isaa, 1apeamammaiputeaspaoe,ssesapaoseosa|uidatetiei.
UatAistete|tspuo1eaeesteiebieeiiptioa|timapatteadetio|ieisa|e.
(4) Cbio|amiaatetaza|uiistete|iea|sugestie|eet|eesimp|aea|ea|
atitoetieaevaspaaeeeatttebaistaeem, este siop|us -|boa|me
sas|oeeot|eaoeatemextteoe|e| eapei , p|eeo11e|ae|e, ioteto
oe1|a.Lxistptebabi|eazat|oeateaeestlaetasepetteee. Uaevteaas
tiaeaetattteba| s eeott|ba||aaoaet1eeatitate, potoeepept|oa
ebsetvaeeeeottiba|e1e100 1e|itee1ioee|edepesibi|iti|eme|e,i
1 88
Et i ca
c anade L j umt at e de .oteaaatfi meschi n3 . i , p|eec11e|aaees.e
| | m. . e, vo| pa.eas .ab|||eateattisamapettivit uatatt|egteea|s
| amaeest|aetaeaeeva|aateame1a|aiaeateae| 1ee|1ematet1eaaaa
s aaame1ebiaaiteeeaeetteba|estaeem. N|eiAtis tete|aa- i tepte-
z. ctastte|sitaaia , eeatetm|aiAtistete|, aei,peteepemame11iteet
]asta|iia]asta|.
1eetiapteziotva|eeeaeteeaaeateteaaeeesitiiiattedaeeti|sis-
tema|ais aa, 1apeamAti stete|eziee, as|mettiei, ama|tita1ioea1e
tea1iaeeeexistaaei. 8imettiaesteeae|aaeeaatitativ,daeiaaea
baa iare patteaeieaatitat| v , aattebaie stieaieipteapaia, aiei
pteama|t. Cteeiiaveaa1teptatesasma1epeatmapte1aeeorice |aem
baa te|a|sa- aaeepsates, eepet1ettmmeas, eae|aaevit-
taeas- sataeeeseaaamitete|a|ieaatitative. Ap||eat|aeaza|vitta|i,
1eett|aaptebab||eaaesteteteeeav|agteate,1atex|staeaepatte
1ea1ev.

tete| aeepe s- | iarSIj de Fneaie eftft |atetptett||et


gteitept|aa sab|iaiatapta|eaateateateete|es aa aeiaai|eeepetti
aamitea1miteme1|e ,osa| aame|eaaeta,eamt|aeminatea,inv|1ia,
a1a|teta| , tatta| , bemieida|, |mp|ieaaeataetettaa||et A1ie,aeestea
aasataamepeatmateeteoeattemeta|eea|etaieseeeainata|vittai| ,
e|peatmexeesesaa1etieieaegteitea|eaeestetateete ,oapeottaaeiaai
eea1e-ataeeeaeaoamite|as1eebieete,eipeamiaaigreite eeaa
1e-ataee ea e astte| 1e e|as. Neta |aateaeste e detieieagteita
minii , tatta| , aaexeesgte|ta1eba1|teaavetii.me1iaesteepasexee-
sa|aiiinsatieieaeii1eaeeeaaaexistaie|me1|etateaexeesiiasat|-
e|eo,1apeamaaexistoie|exeessaaiasatieieaame1ietate.
1eetia despte me1ietat e este a eeatiaaate i|asttat de e seatt
teve1eteaptiaeipa|e|etvittai| v|eii. Aeeastaestete|aatmaittziaa
maime1eta|iaivatimaibineexamioatea1vemat|ageseeiaaeaIII. ,
l l l 5a4-V. fin. Atistete|a1aagev|ei||eepasesatmaiepas eaaa|
a|ta| a1eetvittaiieatesegseteattee|e. Aeeasteeaeepieatesteti-
tieat1eKaotpemetiva|eex| stediteteamaimateattemet| vaia
meta|iteateee|e|a|te1eetatteet|ee1ea1intteee|e|a|teiedetapt
tteeeteade|aaavie|a|aa|tv|e|aestemaiae1eeteeade|av|eia|a
v|ttate. Avata| | t|sipiteta|sat|ate|1e1et|e|tatiopt|v|oaat|ta1|a||
]asteasaptabaa||et,| pt|aameaaemeeet|s|p|tetiat|aeteeasae
ma|tmaiasematetaaa|avat|abttaee1eetaaa|aee |vate| esi
baa||ame1eeteet.Ct|t|eaeste]ast|t|eat ,1eaaspeeta|| etextetiet,a
pt|viaa|aeta|a|teateaepasst||meata|eaageata|a| , v|e|i|esatma|
epaseatte e|e 1eetv|na||
ia aebe|ete, Ati stet| subl j n az izpta| evittatea e aaeeti mai
teape1eexeess|a|teeti e|eat |ataeest|aetadia1ve.
1 89
ARI STOTEL
Iaaaam| .eeazati,aces. teza|tatpteviae1|aas |aatat_te[], eutaja|
e_egt|aaatatasamaiepas|asittii1ee:r|)i Iaalteeatie|
pteviae1i a,aei a| ae , vittateaaaestemaiasemateateaaai vieia
tee|ai|a|t, daoi!mdemseepaaemv|eia|aita1eeesoteqai
ae||aai , astte|, aoie

aaemma:ma|t1eeeata1estta|ai1ecitv+iu|ui
epas uiaaeesteaameazstata|ptaetie1eane te() de yjia|eeeste
emaepasvittaiieetes aazteei(2) dev|eia|s teeesatemai
ae ma| i eate ae etetp|eete mai mate uat, |a atmaatmei, aieio
tegalageaeta|aaaea]atpteama|taatieettebaiestaeem, ttebaie
sateptmpaaeat|mae|teamstaae|epattiea|ateittebaiesiaem
eeat1ee|eaattegime , ,]a1eeea|etioe1eaaaaamesim 38
Act ul vol untar i al egerea del i berat
aimie|aaeestea, a1ieoeateeotga|achAea subjga|su|!nej e
exCmeuezistibDe.Aeteletptaite1mtepeotmaotumaime,eum
eaeeaa uoerioeeatatnaoarvaspetimpdetattao,pottigo rte
etiiaJtea|izatesabeeasttogetesi _otti aamite ,aetemixte, dsot
mar aptegiate de atul volunt. ueseti so me1absttaet, o astte| de
aelaae,eamtiaeateaaeetatiipestebot1,esteaoaetpeeeoiei
aoemaema|aa|-attaeeamedve|aatat,1atmeta|itateaate1e-ataeeea
aeiaaipattiea|ateaeiteamstaoepattiea|ate, iataeoatexta|eiteum-
ste|etsa|eaetaa|eaoastte|1eaetesteaoa|1eeeomeoiaatteba|es
seta|aezeoa-i asamatespeasab|||tatea, est ee|,1easemeoea,eeti-
gioeaaetaa|amieiieetpa|aiviaede|aosu| ema|. Astte|1eaeiaoi
sataaeoti|adabi|e ,aaeeti ,ataoeieodaoemt taieteae|aoieeo-m
ti ttebait tptaite, atetit ttieii de o 1atete pe ee oimeoi ou at r
sapenat- e, elesotdeiettat ,dexistamiteaeteeetaeb|moea
|eese ptetetabi|sicae. dinaceast cz.4 st de j egatsuboieiur
gt_ede a|tpatte, aa peatef sasioatetoateaete|es vtitede
dtaga|p|eetiiia|aaet|aetatitezu|tdioeoosttogeti ,eatiio1datotate
aaaitaetetextetaaea. Laaeestaive|toateaete|eoeasttetezu|tadio
eeasttagete ,p|eeteaeeasoeteastte|deaeteaeatee|eoustaasab
eeasttagete ,eaaza|etesteageota|asai.
Iqeeeaeeptiveteeea|a|tsatsaiove|aotatu|aisiaaameignoranta,
siat ttas a|e aite 1ltiaetii. (1) aeaeta|eemi s1ioigaetaoeste
.
T

1 90
Et i ca
regretat a| |etiet, e| este | ave|aa.at , 1ae aa, e| ea|e ti aami| 1eat
+ea- veaa at. Aeeas.1i s. i ae.ieaa este s ati ste.eate. Naexi s. vtee
1"eteatea|1eseasatte,ave|aa.ati , aea-velaatat . 8- atpatea
agetaepti aUKOUatOV Atistete|ae|ege ,aeiateai eaat , i atpti aOUX
i KOUatOV, ,iave|aatat , 1ates.ee|eaete|eaeiateaieaateiee|e1eat
. ave|aateaapetti1iteteaiateptiaatita1ioeaa|tetieaageata|ai . (2)
Oma|eateaeieoeazsabiauueaabatatiis aa amaieiaeiaeaza
. aetaa1ataa1iaeaazaigaetaaei . igaetaaaesteeaazaptexim, 1at
. aetaaase1ateteazeaiasibatatiisaamaieiCeaetaliza1,ampatea
paaeeteieameaiitiaeieaeazn igaetaaaaeeeaeeatttebaisae,
4ai|e|etaasat1iaaeeasteaaziove|aa.ate.A1eaa1istiaetie
.teeatteia. ,+)Tgaetaaaeetaeeeaeaeiaaestieiave|aat
aaesteigetaaaaeeeaeeeaapeattaaei , aeeast,igaetaaaa|egetea
ae|ibetats aa, igaetaaaptiaeipii|etgeaeta|eaaesteeea1iiaaaei
aeiaaiiavelaatateei atatii . igaetaaaee1isea|pesteigaetaaaeit-
.amstaae|etptiea|ate. Aeiaaeaeve|aatatataaeiea1, l ) etigiaeaei
.steaageati (2) e|eaaeateeiteamstaaeleaeateaeta|ate|ee
Neiaaea1e1pOaipEat<, a|e ete teteteatia| aa tat1e aa1eriai-
iav tai i . Atistete iaeeateaeamseex_liciteze A|egeteaaaeste, ia
ae1evi1eat, eeexteasivaeiaaiive|aatate.Aeiaoe eepii|eti a|eaai-
maem inncne i , ia aat1e asta, aeiaai|e svtitea ptipaaaai
aemeataaamesatve|aatate1ataaa|es eame11e|ibetat. A|egeteaa
|es t i1eatirieat1ea|iga1itetiea aa re| 1e retma1etiaei pen,
mne_dmtaataroaaia s aa ea aa e!de e_iaie_attiea|at, 1at
Atistete aaatemati1itiea|tiaae1istiage1eteateaeestea. Laeste
manmaraptepiat1e1enatataroaal, 1at, l ) patems1et ceea L e
impes: 1 , iasaaa-| atema|e e. (2) latem1etieevaeateaa1epia1e1e
epnaaeasttaeiaae, 1ataa-lpatema|ege. (3) uetiaavizeazseepa|,
a|egetea- mi !eaee|e. sa eteazatiaa|eebieeta|a|e etiiesteeH
taemuias-adeeisptiade|ibetate. Astte|, 1e|ibetateasetaeeasapta
aeeeaee ae stapteptiapatete i pe7e teahzat. Las etaeeasa ta
rj eaee etiaaa see anet , eaptesa aaeaasee 1etetmioati i aa
ee si etateme1a|aeatepeatetiebtiaat i,metga1aapor e aseep
nij!eaee, eeatiaasseateme1e|ami] |eaee|aaltemi] |eaee, paea1
a] aage|aaami]| ee ee peatef a1eptataieiiaeam. lteee1atapeateti
eempatateaeeaaaoaimatematiei aaeateaaalizeazptiotegtesiepte-
b|emaeettebaiestieteze|vatpeatmaa] aage|aepteb|emmaisimp|
aeteise|aiei-atpetmiteseteze|vepeeea|a|t,iaamai1epattepa
ea1a]aage|aaaapeeatepeates-eteze|veeaeaaetiae|epeeate|eate
|a1ispeziie , ,a|tima|pas a|aaa|izeiesteptima|aet1iaeaaetaa|iztii .
A1ie1e|ibetateaesteasemateatepteeesa|ai1e1eseepetuematematie,
aeestarim1epasee|aia expaaetii1e1aetive. uapeameste|imitat1e|a
1 91
ARI STOTEL
aeepa.de eevaeateeste al.tel1eetea, a1ie 1etiaapeattaaaebieet
1etetmiaat,lateleste|imitat|aee|lalteapta|sa1eettealteeva1eet
ea,iaaamepeteepiaeiteamstaae|etaetaa|e
Iattegalpteeespeatetitet-
ma|atastte| .
Dorn
Deliberare
Percepie
Alegere
Aciune
Eu doresc A.
1 B este mij locul pentru A.
C este mij locul pentru B.
N este mijlocul pentru M.
N este ceva ce pot face aici i acum.
Eu aleg N.
Eu fac N.
Asttel , alegetea 1e|ibetat este , aspitaia 1elibetat spte eeea ee
1epia1e1eaeisaa, 1apeamatmAtistetelaa|tpte ,,eaestee
ego1itestimalat1e1etia, tiee1etiasasiaatdega1ite,iptia-
eipialdeaeeastaatatesteema| .
8- aetitieat 1eseeti tapta| epsibe|egia | ai l|ateo i Ati stete| aa
pteziateeeaeepie1istiaet1espteveia.Ueettioa|aiAtistetel1espte
a|egetea1e|ibetatesteame1evi1eateoeeteedeatetma|aeastte|1e
eeaeepie. Cteva1iatteeaetetistiei|e1eettiaeisa|epteziotaaavaas
meta1eetieea|tga1aatetiotasaptasabieeta|ai- sepeaa|egetii
1e|ibetate1epettidetiataioaa|,|imiteaei|a|aetatiaieiaeeese,
aieiimpesibi|e, ei|aaee|eaeeseaua,atttebaimaieato1sspaaem,
ga1ite ea tiia1a) pateteaaeastt , teeaaeateteaei eaimpl ieo1att
1etiaaetitaiaaea, iaa 1eat1etia+ taiaae, ei1etiaeea1as1e
taiaaeitaiaaeaptias 1e1etia.Uetiaiiasa1esptea|egeteeadetia
1elibetatgteeteeeosi1eta1-eeaaatel1e1etia,eeeaee1etapteaaa
este , 1atatitmaia sa e ea pateati oamittie ga1ite stima|at1e
1etia,tie1etmsasmat1ega1iteatate1etioaaaestegeaalei,e
estevotba1eaa|aetaaea, 1itetit1eteatepteeeadiii|esa|e.
I
oeaa|aeta
ttebaietemeat .Atistete|dee|ea|egeteaesteasaptami]|eaee|et,aa
aseepa|ai.Aeeastaestee|imiteeeoaesagetatamedaatatalaie1e
eavatalgteeese, aiei1eee|eag|ezese , peateexista|ate|1ebiaea|egete
attes eepati, ea iattemi] |eaee. Uetapt, aataeelet1eapasa]ea
ee7POUiPEOt este1iseatattetmal, ea gteummgsimtetetite|ai1eea
mi]|eaee|et

Attatesta|Eticii, etiaee|e|mte|aettiistete|ieeeae
a geaetal seasa| 1e , iateaie i aa se tetet la mi]l ee ei |a seop.
Ueettiaaspeeitiea7POUiPEOt esteepatteiategta|ateetieiatistete|iee,
1eaaeteette1asasaptate|esitii geaetaleaeavatalai.
Aetivitilevittaeaseaetiia11earve|aatareei i aaeet1eaalegetea,
teza|tevittateaivieia|stau a_ateteaaeastt. 8pasa|ai8eetatee
1 92
Eti ca
, .i +ea| aae taaebaave. ees.eta| s, maipa(iaas | . aa(iaaeate
l l t el l1 pteg.i(isatitmmeema|aaestesatsaiiaiiateta|aeiaai|et.
+eai aaataeeteavtee1at seeaviagaa em s aa-i tiettigs aa
foame, 1ia memeat ee aeest | aeta aa- i sta pateti , 1at |egi s| atetii
l l cearc seeaviageameaiiptioteeempeosi pe1eapssaeieoeze
vi . aes, imp|iea1ame1e|atevittateai vieia|staaapatetileaeastte.
Ei aaeeasi1et oieiebiatigaetaaa, peattaeeema|asai eteeaaza,
ca e seazoeaza|aeiaoiitev.Uaeaaematitmeaaeaaetea
| :ea, aeiitspao1em, attittebaitsaigti] s-eeaaeti . Uaeaeva
aaeee|estesttaetata|aepstet|aasemeoea|aetati ,aeitspaa1em
, ca,1ataia]aasare|alsta1eat1atetitvieiitale1esttoate ,eataeteta|
e tetmeaz1eat o 1eeatsa| aaei aeiaai . 8ttea a pateteaema|ai
vieies1eaaa1eveaivieies , 1ataaatmeaz1eaieieaeampeateaeeta
smaitieastte|.
O a|taeeteate peatetiteatpeatta a sepa1e tespeasabi|itatea
aeta|ai. 8epeatespaaee,peea1teieameoiiiatmtesebiae|eletapa-
teat,eioasattespeasabili1eeeeaee|eapate|eteaia1bme.Laaeeasta
Atite|peatetepliea, 1apeamamvzat, e1ae, tieeateesteatt-aa
|e|tespeasabil1estatata|sameta| ,ataaeivatiatt-aaaoamitre|tespea-
s abi| i 1e eeeaeeiapateeatiia1biae , 1at1aeaaestetespeasabil,
ataaeivittateaaae a mai matemsatve|aatat1eetviei al , seepal
iieetaiemtiia11etetmiaatpeottae|aaptioalegeteei ptiaaatatsaa
att-aa a|t tel Aeeasta este peate abet1atea atistete|ie eea mai
aptepiataaei1iseaiiasapta|ibeta|aiatbitta,iatteza|tata|esteatt-aotel
aeeeoe|a1eat.Naesteatteatitmatea|ibeta|aiatbitta,etatspaas 1at
ae;|etaeateatitatespeasabi|itateaaetiaai|etgtesite,otigeesi|e-at
asasi peeelebaoe. kevza1atita1iaeageperOI li 4i'tate fat de
.

|ietalbi
.
ai stietetioate . ( 1 ) lgtitea
U1ae pattiea|atatmer(c|puin asasastiaee|aoeeti)ome1aeeesat
ael

getiiptemise|etagte@Uaeteteee1aleettebaiegastat, i
aees!aetapattiea|ate1a|ee, aaemeate|peategastai aaestempie-
1ieat1eoimiettebaie s-e tae ime1iat. ' (2) O 1ateeeataeteta| s- a
tetmat e| bimbat tiaveia.`(3), eIaotat"a_-
oeazpeattaAtistete|eevaee atee ivaaea|ibtateavemei, eaeise
apheieempettameotalaiaaimaelet. le1ea|tpe, ttebaieebsetvat
ea([istete|patesetea1att-eeeatiageaebieetiveateaae1eat
aa simp|aeatemismpeattaigaetaaaaeastt|egat1eviitet.El aaatee
e

piee|at1esp

te
9

geaaivet

a|aeaazii.(2)_EI a1

e
-
atr-
ta1iae.latampettivaeeaee tiei

taa medy_it,
oeaaeasttasat a:deniot. ``Io
me."tteba:es aspml impattasestee7iaema|ais ima o

1 93
AR I STOTEL
l iberul abitru. da c nu a examinat problema n detaliu i nu s-a pronunat
r
n aceast privin ntr-un mod absolut consecvent.

Vi rtu i l e moral e
Aristotel poreste prin a ilustra i testa teoria sa despre vitute s '
ticl ar teoria sa asupra medietll, pnntr-o examinare detaliat a viruilor.
8 spune ca el _ ivesc afectele si actiunie. Domeniul lor este uneori
de init prin referire la un tip de afect, alteoriri referire la un _de aciu
ne;ar acest lucru es te doar o chestiune de convenien ; o virtu
t
te o
n1ma de a stpni o anumit clas de afecte i de a aciona corect ntr-o
anumit situaie. Lista virtuilor56 poate fi rezumat dup cum am fcut-o
mai j os . Astfel, avem ( l ) trei virtui ce constau n atitudinea j ust n
privina afectelor primare de team, plcere, mnie57, (2) patru virtui c_e
privesc dou dintre principalele scopuri ale omului n . s ocietate. -
urmirea averii i cea a onoarei , ( 3) trei virtui ce privesc relaia social,
(4) dou caliti ce nu snt virtui , o dat ce nu snt dispoziii ale voieL
Acestea din urm snt stri intermediare i snt Iudabile ; da ele snt stri
medii ale afectelor, nu atitudini ale voinei fa de afecte. Ele snt n mod
ingenios tratate n Etica Eudemic58 sub forma calitilor instinctive din
care se dezvolt cumptaea i dreptatea. Expunerea opu ilor indignrii
ndreptite din Etica Nicomahic este n mare pate confuz, ia n Catea
a IV-a aceast " medietate de afect" nu apare deloc
.
Aceast parte a Eticii prezint o des criere vie i deseori amuzant a
calitilor admirate s au blamate de ctre grecii cultivai din epoca lui
Aristotel. Metoda adoptat e exact .us celei unate de Platon. Platon (n
Republica) ia cele patru virtui cardinale recunoscute n epoc - nelep
ciune, curaj , stpirire de sine, dreptate - i le interpreteaz ntr-un mod
aa de l arg, nct fiecare dintre ele este n pericol s se suprapun peste
celelalte, iar dou dintre ele -nelepciunea i dreptatea -tind aproape s
se identifice cu virtutea ca ntreg. La Aristotel, sfera diferitelor virti este
restrns cu s trictee, i ar nou ni se d posibilitatea cu att mai mult s
estimm lrgiea i spiitualizaea idealurilor morale pe care secolele ulte
rioae lui Aristotel le-au realizat. Nu se face nici o ncercare pentru a
obine o diviziune logic exhausti v a afectelor sau actelor. Ordinea este
ntmpltoare ; dou dintre virtuile cadinale snt tratate pentru nceput n
detaliu (discutarea celorlalte dou fiind rezerat pentr Crile a V -a i a
VI-a) ; celelalte virtui snt luate n considerae pur i simplu n modul y
care i apar lui Aristotel, una sugernd-o fr ndoial pe cealalt care i
urmeaz. Dou idei speciale ce trebuie remarcate n cadrul dscrierii
virtui lor snt ( l ) lumina pe care ea o arunc asu pra teoriei medietii i

1 94
A
l
e
c
t

T
e
a
m

n
c
r
e
d
e
r
e
5
9

A
n
u
m
;
'
,

p
l
"
e
r
i

,
l
e

p
;
p

;
'
u
l
u
;

}

(
d
u
r
e
r
e
a

r
e
z
u
l
t
a
t


d
i
n

d
o
r
i
n

a

p
e
n
t
u

a
s
e
m
e
n
e
a

p
l

c
e
r
i
)

M

n
i
e

R
e
l
a

i
i

s
o
c
i
a
l
e

P
u
d
o
a
e

D
u
r
e
r
e

f
a


d
e

s
o
a
r
t
a

b
u
n


s
a
u

r
e
a

a

a
l
t
o
r
a

A
c

i
u
n
e

E
x
c
e
s

{

L
a
s
i
t
a
t
e

N
e
c
h
l
b
z
u
m

a

D
e
s
f
r
u

O
f
e
r
i
r
e
a

b
a
n
i
l
o
r

}

P
r
i
m
i
r
e
a

b
a
i
l
o
r

{
R
i
s
i
p


A
v
a
r
i

i
e

O
f
e
r
i
r
e
a

b
a
n
i
l
o
r

n

c
a
n
t
i
t
a
t
e

m
a
r
e

V
u
l
g
a
r
i
t
a
t
e

P
r
e
t
e
n

i
a

d
e

o
n
o
a
r
e

l
a

s
c
a
r


m
a
r
e

V
a
n
i
t
a
t
e

U
r
m

r
i
r
e
a

o
n
o
a
r
e
i

l
a

s
c
a
r


m
i
c


A
m
b
i

i
e

I
r
a
s
c
i
b
i
l
i
t
a
t
e

{

A

'
p
u
n
,

"
e
v
O
m
I

d
e
.
p
r
e

,
;
n
,

L

u
d

e
n
i
e

A

o
f
e
r
i

p
l

c
e
r
e

-
p
r
i
n

a
m
u
z
a
m
e
n
t

B
u
f
o
n
e
r
i
e

n

g
e
n
e
r
a
l

n

v
i
a


L
i
n
g
u

i
r
e

S
t

r
i

m
e
d
i
i

a
l
e

a
f
e
c
t
u
l
u
i

T
i
m
i
d
i
t
a
t
e

I
n
v
i
d
i
e

M
e
d
i
e

C
u
r
a
j

C
u
r
a
j

C
u
m
p

t
a
r
e

G
e
n
e
r
o
z
i
t
a
t
e

G
e
n
e
r
o
z
i
t
a
t
e

M

r
e

i
e
f
o

R
e
s
p
e
c
t

d
e

s
i
n
e
f
I

F


n
u
m
e

B
l

n
d
e

e

S
i
n
c
e
r
i
t
a
t
e

S
p
i
r
i
t

v
e
s
e
l
f
2

A
m
a
b
i
l
i
t
a
t
e

D
e
c
e
n


I
n
d
i
g
n
a
r
e

n
d
r
e
p
t

i
t

I
n
s
u
f
i
c
i
e
n


n
u
m
e

}

L
a

i
t
a
t
e

I
n
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e

A
v
a
r
i

i
e

}

R
i
s
i
p


M
e
s
c
h
i
n

r
i
e

M
i
c
i
m
e

s
u
f
e
t
e
a
c


I
n
d
i
f
e
r
e
n


!

o
"

A
p
a
t
i
e

A
u
t
o
d
e
p
r
e
c
i
e
r
e

`
`

G
r
o
s
o
l

n
i
e

U
r
s
u
z
e
n
i
e

N
e
r
u

i
n
a
r
e

R

u
t
a
t
e

ARI STOTEL
( 2) intruziunea elementelor non-morale, dintre care descrierile "mreiei ",
gr_andorii sufleteti (cuAo\uXiu) . spiritului vesel, reprezint cea mai
bun m,rturie. Mreia, de exemplu, apare a fi mai degrab o chestiune de
bun gust estetic . Aceste idei snt suficient de bine ilustrate dac lum n
considerare descrierea curajului, cumptrii i grandorii sufleteti.
( 1 ) C ra ul. Toate relele induc o team n mod natural, dar unele (cum
este proasta reputaie) snt n mod just de temut ; st
l
)

,!_( _
friCI nu Inseamn evident cura' ul adevrat. Altele (cum a fi srcia, boala,
ji Irea amiliei cuiva, invidia) probabil nu ar trebui s induc team ; dar
stpnirea unei astfel de frici nu reprezint curaj n sensul strict. Curajul
trebuie s fie privitor la cel mai nfricotor dintre rele, adi c la moarte ;
dar la moarte nu n orice circumstan, de exemplu pe mare s au n cazul
unei boli, ci n cele mai nobile circumstane, adic n lupt. Qmul curaOL
este acela cae nu se teme de o moarte nobil. El va f
.
e
. - In cazul bolii, dar n astfel de circumstane nu exist vreun c_op al
acii sau vreo mreje moare. 64
-- .
-mul curaj os se va simti cu rins de team, dar el o va stpni ; el va
nfrt pencolul as a cum se cuvine I cum o cere ratmnea ra u
fr osul '

tou KU ou EVEKU)
65
; cci acesta este scopul virtuii.
"66
Exist o ambiguitate n expresia greac mai sus citata. Ea poate semnifica
c "datorit aciunii, nfrntarea pericolului este ea nsi frmos". Sau ar
putea nsemna " de dragul obinerii obiectului frumos ". Ultima variant
este cea vizat de concepia lui Aristotel despre aciune ca intind spre un
scop altul dect el ns u i - ca tinznd, n ultim instan, spre viaa teo
retic, scopul teoretic al omului - i de evaluarea alegerii morale ca ale
gere a mijloacelor ce vizeaz scopul. Dar afirmaia este parafrazat de mai
multe ori67 n primul sens i niciodat n ultimul sens , i apare limpede c
n tratarea actual a virtuilor Aristotel uit ntr-un fel de concepia s a
foral; nu exist nici 'un loc n care el ncearc s deduc necesitatea vre
unei virtui din scopul suprem ce trebuie atins . El descrie agentul ca fiind
micat spre aciune de ctre contemplarea " strlucirii" actului bun n sine
i astfel devine n trataea sa amnunit un intuiionist. Teoria formal
rmne n aer, iar noi rmnem cu impresia c atunci cnd Aristotel se con
frunt cu faptele moral e, el resimte inadecvarea ei.
Existjntinu Aistotel, cinci genuri de curaj diferite de curajul moral
pro,riu-zis . Exist un curaj politic, curaj ul ce nfrunt pericolul de a
ItIga onoruri i de a sc a e ezonoare atn Uite e le i curajului , res
pectiv asittii. Aceasta se aseamn cel mai mult curajului adevrat, deoa
re motivatia sa este una nobil, si anume onoarea. O form inferioar a
curajului poiitic este aceea n care otivaia o reprezinT frica de pedepse.
Ia (b) curajul experienti , asa cum apare el Ia soldall de profesi e.
Atunci cnd i pierd ncrederea datorat experienei , ei devin mai repede
1 96
Eti ca
_ . dect s ol dai -cett cni iscri i mai sas. Ei st Cc) caraj a|i nspirat 1e
I nill l e saadurere care es te nrudi t cu cel amtat 1e aaima|e Acestaeste
..: a " cel mai natu ' " de curaj ; dac i se a1aaga|egeteasi emetivatie
L orecta, e|1eviaecaggtoguzjs Lxist(1)i eata]a|1atetataaaitem-
:tameats anui n Dac sgraa ses_a|bet,aaastte|1eeata_1ipate
.ata11eeateeeaaestesastiaat1eemotivaie eeteet.(e)Lxia|
aetaaei, eeestesimai
p
uin rezistent aectce| aatetipt.
uei eata]a| este e atita1iaea1eevatattaceeaeeptiveteseati-
aeata|oete1etiieti ee|a|ttieii, e|apatema|tmaievi1eatoeitcam-
| aae|eeeiaspitteam ,e| aseamaamedeseoia|ottaoteaaceea
ce pteveaedatetea. 8eepa|saeste, att-a1evt,p|eat, 1acestaeste
ambtit1edateti|eeate-|aseesc iatt-adevt,Atistete|admitecacti-
v iti l e vittaeasesatageaeta|p|cateaamaiamsataacatescepu|
esteatias , aaexisteasemeaeaatmeaieptestabi|itatteaetivitatea
v irtuoas i p|eete, 1apeam1iseaia1espteea1aimeaie1iaCatteai
eptesapaaepteaaet
ltima| |acta cateaeapateptebabi|ataacicad|amaceasi1ete
aeeasttemesteace|acesteaeaatata|1ea epaaecata]a| attaecbib-
zmeicti|aitii.Cgasa|cata]a|aieste|aitatea,iegasa|aecbibza-
intei, prdena7 1 . Amti1ispais gadimc diteteaa1mttea|time|e1ea
esteaaalate|ectaa|i aaaaameta|icAtistete|acecs-i sasia
1ecttmasaame1ietiiptezeata1emsaticieaiate|ectaa|caicadti
aaviciumeta| ,catesetapetteaz|acata] pe 1e epteaace|aimeda
ee|aitateasetapeneaz1incea|a|tpatte. iageaeta pateaspaae
escbematrinitavicii|etivimi|etestegteit,tiecevmteede
aaviciaepasei , epasa|camptiiesteaecamptea,ce|a|geaetezitii,
mescbiatia, ma1tieipteptiiiesteepas|ipsatespecta|aide siae ,
baaei1ispeziii-pteastadispeziie,dteptii- aedteptatea. Nattebai
eessemtmp|eastte|ptinmsiaatata1istinciei1iattevutateivicia
Viciaas eamasa_aaetegasi v| aiastiacta|aatata| , vittate, stpoitea
iastiocta|aiptiasima|datetieisaadatetita|teimetivatiisa etiee -
dapcama uma nstete , ca a] ateta|tega|iidezv|aitedetatiaae. Ua
asite|deceatte|pateati pteamat,asaapeatetiaicie1atpteama|t.
Cateateacesteategsimaceacepia|aiAtistete|maimalte|actatidect
ae-epetmiteaceastctitie. Ceeacee|aotteztit,dei aaaexp|icatsati-
eieat1ebine,ceastaaceeacama|tecazatiteacii|eaatata|e|astima|i
apapetecbideepai Lxistaa1eeteadiadeaevitapetice|a|, cii ,
aaa1eai-|asamaagtab- etea1iamaipaiacemaa1ectceala|t,
1atcateexisticate,aumaipaiadeetcea|a|t, ttebaie1emiaat, , de
1taga|ttamesa|aimeta| . Uase|1ataattebaies tiesc|ava|, avata|ai
sa, dapcamatestaamitaceasttea1ia,1apcamaaa|ta|aattebaie
s tie se|ava| tticii sa|e. i aaa| i ce||a|t ttebaie s atmeze tega|a.
1 97
ARI STOTEL
Trinitatea lui Aristotel nu trebuie s o substituim printro s ingur dualitate
ei prin dou, i s o reprezent astfel :
Aect Virtute Viciu
Team Curaj Laitate
Atracie pentr pericol Pruden Nechibzuin
La fel, n privina banilor avem:
Aec! Virtute Viciu
Instinctul de acumulare Generozitate Meschinrie
Instinctul de risip Cumptare Risip
pla exter, lucrarea virtuoas este o cale de mijloc ntre extreme, dar
pentru a evita cele dou extreme trebuie depite impulsuri diferite. pla
luntric, curajul reprezint un lucru cu totul diferit de pruden, gene
rozitatea de cumptae. Nu avem aici spaiul pentru a aplica aceast analiz
i celorlalte cazuri, ea fiind aplicabil cu sigura n mai multe cazuri.
Cellalt punct care trebuie remarcat din prezentarea curajului este pu
terica restrngere a scopului su. Arstotel menioneaz un sens mai larg al
cuvntului care se aplic oamenilor care nu au team, de exemplu, cderea
n dizgraie sau pierderea bogiei. El respinge ns acest sens ca nefiind
propriu-zis curaj .75 Cu toate acestea a fi o greeal s afirmm c el
nelege prin curaj doar simplul curaj fizic. Curajul care e pur instinctiv e
descris ca fiind doar un germen din devratul cura' s-ar utea ez
v ru a se dezv 1 a t buie adu at o motivatie adevgr.
Trettie a mfruntm pericolul nu entr

c epl cere. ci pentru c
esle un lucru nobj s pced afl. In alt sens al termenului "fizic" ,
smgurul gen de curaj pe care el l recunoate este curajul fizic. Frica pe cae
trebuie s o nvingem este frica de rul fizic, iar n sens restrns este doar
frica de moarte n btlie. Curajul navigatorului sau al exploratorului snt
excluse. Excluderea este, desigur, nejustificat, da este explcabil, dac ne
amintim c acetia nu nfrunt moartea pentru ara lor, aa cum o face sol
datul. Mreia scopului vizat, sigurana statului fac ca pentru Ari stotel
moatea soldatului s fie n mod unic nobil, dei el nu se refer n mod
explicit la acest scop, ci l prezint mpreun cu aspectul nobil al aciunii.
(2). Ct1 taea. Domeniul acestei virtuti este si el rest e s une c
ea se re er la lceri i dureri, ns litate este limitat la cele diti.
acerile mentale snt primele excluse. Pentr cei ce st sclavii acestora noi
avem I te nume dect cel de "desfrnat". Plcerile vului, auzului, mio
sului snt i ele excluse ; cEmptarea se refer dor la aele slmf Snt
savurate diect att de aimalele inferioare ct si de om adic . . i
41 gustu Ul _ ..snt incluse ns toate plcerile pipitJ'i i al gnstnlu..i
doa cele pur animalice, ca acelea ale mncatului, butului si r.!a!.i!lr
1 98
Et i ca
sexuale.76 Singurele dureri care intr n sfera de preocupae a cUrtrii
s cauzate de dorina nemplinit pentru astfel de pIceri.?7 -
In afa de mgushmea excesiv a conceptului de cumptare, importat
de reinut aici este eecul doctrinei cii de mijloc. Viciul datorat insufi
cienei, faptul este recunoscut, nu are nume, i abia dac exist. Singurul
lucru cae poate fi opus autocontrolului este lipsa sa. n acest caz, doar un
istinct trebuie stpnit; instinctul de a mbria plcerile n cauz. Aici nu
exist un viciu datorat insuficienei; "insuficiena" poate s fie o insensibi
litate nscut, pentf care cineva nu poate fi blamat, sau ascetism, ceea ce
nu este sclavie fa de instinct, ci supunerea instinctului unei reguli, dei
probabil nu este vorba de "regula cea dreapt".
(3) Gran. doea suflteasc sau, dup cum am mai putea s o numim,
mdf propne sau respectul de sine, ocu un loc s ecial e lsta viutilor.
O
mucu gran oae su eteasca este cel ale cui merite i pretenii st la fel
de marI. Pnn urmare, aceast yrg( le presupune pe celelalte i le d
strlucire; ea este "un fel goroau avniIgr". Ceea ce acest om preti
de est onoarea, dar marile onoruri, chiar i cele
'
conferite de oamenii buni,
i vor tace doar cu moderaie plcere, deoarece in ce mai fericit caz el
prime

t ceea ce 1 b __ toate acestea el le va accepta, ele fiind


lucrl cel mai bun pe cae semenii si i-l pot oferi. El va dispreui onorrile
dinartea oamenilor de rd nu mai putin dezonoarea. Dac s-a nscut
dit-o faiie aleas, ae putere sau bogie, acestea i vor mri sentimentl
propriei valori. Nu iubete pericolul, ns, confrntat cu o primejdie mare,
nu i va cra via socotmd c vIata oate fi stat la un ret rea mae.
Este onCll gata s fac un bine, dar se ruineaz atunci cnd i se face un.
ome, punndu-se n acest fel e OZlIa ceor mtenor Omul cu randoare
su e easca ras Iteste biele rtr-un bie i mai mae, aa fel nct s-i
n a oreze prietenul. . aduce aminte de cei carora e-a acut un ine, msa
i 'uit pe cei care i-au fcut lui un bie; i face plcere s i se aduc amite
de binele pe care l-a fcut, dar nu de cel care i s-a fcut. De la alii el cere
puin, ns el este ntotdeauna gata s ajute, n faa celor mari se poar cu
mndrie i este curtenitor fat de cei de condiie medie. Nu

r
e po I dobr,dite onorri si nici acolo unde al
. .

a ete sa acioneze dect acolo unde trebuie fcut un lucru impor


tat. Este deschis n dragoste i n ur, n vorbire i aciune; nu dorete s
trasc dup cum vor an, excepIe rcmd pnefenll SaI; nu se extazIaz I
ad ie; nu dorete sa-I aduc amite de ru; nu bfete i nu lucreaza
s ate' nu se t uieste la pierderea unor ucrn mmore' ra averie
frumoase I'nefolositoae. Pasu lUI este ncet, vocea profund, iar vorbirea
linitit.78
Cele descrise mai sus snt trsturi minunate, dar n general imaginea
este una nemulumitoare, ea fiind o aticipare a neleptului stoic cruia i
lipsete ns autonjosirea n faa idealului datoriei. Caacterul ofensiv al
199
ARI STOTEL
acestei imagini este ndulcit, dei nu i nlturat, dac ne aducem aminte c
se presupune c omul care se comport astfel trebuie s posede, pentru
nceput, cele mai mari merite posibile. n acelai timp, nu putem presupune
c descrierea acestei virtui, spre deosebire de celelalte, este ironic sau o
simpl expunere a unor concepii populae. Paagraful trdeaz pur i sim
plu ct se poate de evident preocuparea fa de sine care reprezint partea
negativ a eticii lui Aristotel.
Dreptatea
Din cele patru virtui cardinale ale lui Platon de rezentat
dre a I me epclUnea. Catea a V -a este dedicat dreptii.79 AristQ1
fces prin a recunoaste dou sensuri ale

lui. Pri"drept" te
l

ceea ce este Ica Fa ceea 'ce si ust; aceste sensuri


tep. Enla w,irespey cca paticular". Primul dlI
acste sensuri nu este unul pe care i l-am atribui cuvntului "drept" n mod
natural. Aceasta se explic n parte prin faptul c 3iKcnO a nsemnat la
origine "cel ce respect obiceiul sau norele" (3iK) n generaJ81 mgreaca
trzie, dreptatea tinde s devin identic cu totalitatea dreptii.82 Cuvntul
c3tKEtV a fost folosit n special n legea atic pentru a exprima orice ncl
care de lege. Inculpatul ntr-un proces civil este acuzat de a fi nedreptit un
idivid, prizonierl nt-un ca penal este considerat a f nedreptit cetatea.
Aristotel crede c legea trebuie s tin sub control ntreaga via uman i
smpun, nu att moralit_I
)
o
gtogcqcqtooqmcnIs
acionee "Oeaa ul a ceea ce es e nobil" ci . e confofIoate
viri
.
-. aca legea unui anume stat face acest lucru do-a paial, aceasta
seatoreaz faptului c legea este doa o adumbrire grosolan i pripit a
ceea ce ar trebui s fie.83 D{eptatea n acest sens dcgucmm(d lege,
este similar cu virtutea, di termenii nu snt identici ca semnificaie.
TenuI "dreptate" se refer la caracterl social implicat n orice virtute
moral i asupra cuia terenul de "virtute" nu ne atra e atentia.
u oa e acestea, mteresul su principal rezid "dreptatea particula".
Omul care "nu este drept" n acest sens este cel care ia mai mult dect i se
cuvine din lucrurile care snt bune n sine, dar nu snt ntotdeauna bune
pentr o anume persoa, de exemplu, bunurile extere, cum ar f bogia i
onorurile. Brbatul cae fge din btle sau care i pierde cumptul poate fi
considerat nedrept ntr-un sens ma larg; el ns nu este ac aparator. Avidi
tate a este un viciu paicula cae trebuie deosebit de celelalte vicii, iar acest
viciu poat n mod special numele de "nedreptate". Dre
p
tatea particula

este de dou feluri: drf? gibuaonnmrmsi a bogiei ntre
ceteni i ctea corectiv rezent relaiile dintre oaeni.84 n ambele
cazuri, dar I Q a treilea pe care Aristotel l introduce dup un moment de
200
Et i ca
regndire, el ncearc s arate c dreptatca nseamn stbi |ireaunu Ic!de
ovo/oyo cccace nseamn n prmu! rnd proporic`i incluJcianumitc
rc!aii numcricc)"`in acclai timpccc!c trci !c!uri Jc drcptatc stabi!csc
diferite !cluridc ovo/oo, nu ntotdcauna ca proporic, Jupcumspuscsc
!aton", darnicica rcciprocitatc, dupcumspuncaupitagorcicii.
Orcptatca distributiv angajcaz dou pcrsoanc si dou !ucru, iar
sar ma c cstc, tn cazu unu un distribuit, s-! mpart n
proportc c cg acuproporia mcrim!uintrccclcdouapcrsoanc t
B ntrccarctrcbuicmprit. Lutoatcaccstca mcrituI cstccstimatdi!critn
divcrsc statc. n dcmocraic, !ibcrtatca cstcstandardu!si totioamcn)) |;hcrJ
sn considcracga!i. n o!igarhic, standardu! cstc bo
nob,arnarstocrat ac
A . B =L:O,amnci
A: L=B: Oiprinumarc
AL:B O=A:B.
Adic, dac Lcstcdat lui AimO!ui B, poziiacorcspunztomca ppi-
lorcstc acccaicainaintcdcdistribuic, iar drcptatcava!i!ost!cut.
Ast!cl, drcptatca cstc calca dcmij!oc ntrc a damaimuIt luiA dcct i sc
cuvinc,iarIu B ma multdcctcstcaI lui.'
Accast prczcntarc a drcptii distrbutivc sunomccumciudatn urc-
cm!cnoasuc, noinuobinuimsconsidcrstatu!ca!undccIccdistrbuic
bogia ntrc cctcni.Nai dcgrab noiI socotim drcptccI carc distribuic
grcutisub !ormdctaXc. Lutoatc accstca, n rccia cctcanul sccon-
sidcra,dupcums-a spus, macurmdcaacionarmstatdcctcontribuabil,
iar proprictatca public, adic inutuluncinoicolonii, cra adcscorimppit
ntrc ci, ntimp cc asistcna public pcntru cci ncvoiai craica rccunos-
cut. Aristotcl parc ssc gndcasc i la distribuirca pro!iturilor printrc
pacncrinpropopian cmcciauinvcstitna!accrca Ior, mppucaunci
motcniri intr i ca n accla principiu. rn distribuirca dc onOruri,
AristotcIarcnvcdcrcdistribuirca!uncii!orpotrivit ,ipotczci` !undamcn-
talcastnispccialcpcntmcmcstatutuldcomlibcr, bogia, origincanobi!
sauvututcatrcbuicsrcprczintcstandmdul.Accastconccpicjoacunrol
importantnPolitica.9o
Orc tatca corectiv scsubmpmtcn ( 1 ) tranzaciivo!untarc, cumm!i
vnzarca, mpmmutuIin tranzaciiinvoluntmc carcan a]caza rau a
sa ra, cum ar urtu , atacu! cu vio!cnt !izic). OcoscbrcaJntrc
tranzac cvo untmcsi invoIuntmcconstn acccac ncJcclor dtnti
,Im0utranzacIctstcvount o c . ,,,!
!ostvaamataa tnuattDmncontractnmodvo!un(@. Lclcdoucatcgori
dcncdrcptatcrspund distincicintrc ncIcg,onItactsidcsau
pr tnc

ur vtmarca cstcconsidcratca !iindndrcgJat


pnvui, iar obicctivuI udcctoru!ui nu cstc acclg a
201
ARISTOTEL
pedeps i, ci de U face dreptate
.
"Tranzaciile involuntare" pe care Aristotel
1c menioneaz snt de fapt , cele mai multe dintre ele, i crime, iar n
sistemele juridice modere ele ar face obiectul acuzrii penale, adeseori ns
ele snt acionate i de legea civil, aceasta fiind lumina n care Aristotel le
consider9
1
, n conforitate cu practica greac.
Dreptatea corectiv nu se manifest asemenea dreptii distributive
potrivit proporiei geometrice, ci potrivit "proporiei aritmetice" sau, mai
exact, nu este vorba de proporie ci de progresie aitmetic. Aici nu se pune
problema stabilirii unui raport ntre meritele a dou pers oane; legea nu e
interesat dac un om bun a nelat un om ru sau viceversa; ea i trateaz
ca fiind egali. Legea este interesat doa de natura specific a prejudiciului
care include o referin la statutul prilor i la caracterul voluntar sau in
voluntar al actului92; ia n cons iderare "daunele morale i intelectuale",
precum i prejudiciile financiare i fizice. Prile snt privite s ub aspectul
ctigului i respectiv al pierderii , terenii "ctig" i "pierdere" fiind pre
luai din trazaciile comerciale dintre diverse persoane. n ura prejudiciu
lui, pile se afl poziia A C, B - C, A fiind tratat ca " B. Ceea ce face
judectorl e s ia de la A i s-i dea lui B, atzndu-i astfel pe fiecare tr-o
poziie ce reprezint media atmetic dintre ctig i pierdere. i ca n cazul
dreptii distributive, poziia relativ a prilor (aici una de egalitate) se
menie, cci ( A fd " B) A C - C " B - C C. 93
Pitagoreicii au definit dreptatea ca "reciprocitate" , adic lui A s i se
fac ceea ce el i - a fcut lui B - cu alte cuvinte "ochi pentru ochi i dinte
pentru dinte". Aceast formul s impl nu se aplic, subliniaz Aristotel,
nici dreptii distributive, nici celei corective, dar exist un al treilea gen -
dreptatea schimbului sau dreptatea comercial -n care ea se aplic dac o
elegem ca "reciprocitate n acord cu o proporie" n loc de "reciprocitate
pe baza egalitii ". 94 Reciprocitatea este necesar pentr a da coeziune sta
tului, cci unitatea este meninut prin schimbul serviciilor, ia oaenii nu
vor accepta schimbul dac nu vor prmi la fel de mult bine pe ct au dat. Da
simpla reciprocitate, o zi de munc pentr o zi de munc, nu se poate rea
liza, deoarece prile ce intr n schimb au valori diferite. Ele i produsele
lor trebuie s fie echivalate naite ca schimbul s ab loc. Avem nevoie de
aceea de o unitate n termeni din care s poat fi evaluate produsele lor.
Este cutat unitatea adevrat; cea care unete poporul. Dar A al crui
produs B l dorete ar putea s nu doreasc produsul l ui B s au s nu aib
nevoie de el atunci cnd B are nevoie de al lui. Pentru a evita fuctuaia
valorii de schimb ce ar decurge de aici, au fost introdu i baii, cae snt o
"reprezentare convenional a cererii", o "garanie a faptului c dac nu-i
doreti nimic la schimb, poi s obii lucrul dorit atunci cnd voieti ". Baii
devin ei nii obiect al fuctuaiei valorii, da n mai mic msur dect alte
bunuri.95 Dac acum o cas valoreaz 5 mine96 iar un pat o mi, noi tim c
202
Eti ca
l cas valoreaz 5 paturi, as t fel nct dac arc loc "un aranj ament la
schimb" acesta va avea n vedere aceast situaie, adic, dac A (un con
structor) cump de la B (productor de paturi ), iar B cumpr C (o cas)
de la A, va exista "o reciprocitate proporional" (adic reciprocitate ce ia
n considerae calificaea cerut a prilor i valoaea relativ a produselor
lor), iar schimbul va fi unul echitabil. Aceast noiune a banilor care
faciliteaz schimbul n natur n loc de a-l elimina (practic) este una
ciudat, dar trebuie amintit c n economie, ca de altfel n multe alte
domenii, Ari stotel a fost aproape cel mai timpuriu gnditor97 , i ar dac se
recunoate acest lucru, acest capitol98 mpreun cu unele din Politica99 pot f
vzute ca o contribuie remacabil la aceast tem.
Cele trei tipuri de persoane pe cae Aristotel ni le prezint ca actionnd
n spiritul drepti i (1) omul de stat , cel cae distribuie onorurile j
rto
r
l c a ricultorul
sau meteugaul
/
b rodusele la un ret corec
o data ce cazurle de nclcae a contractului i prejudiciile snt exem le ale
nedtatll, onoraea contractelor si nfrnaea e a fapte ce aduc prejudicii
deple ale dreptii. Ari stotel a acoperit aproape complet cmpul
aciunilor la cae cuvintele "drept" i "nedrept" se pot aplica. Dar el nu a
subliniat diferena ce exist ntre numeroasele tipuri de dreptate i nedrep
tate. Dac omul de stat i judectorul acioneaz n spiitul dreptii , dac
ceteaul paticula i onoreaz contractele i se abine de la a leza drep
turile altor oameni, aceasta depinde de propria lor voin. Ei pot deveni su
biecte a numeroase tentaii de a aciona nedrept, iar aciunea lor just poate
fi pe drept numit viuoas. Nu exist ns vitute moral n dreptatea co
mercial aa cum este ea descris de Aris totel. "Dreptatea" aici nu este o
virtute, ci un fel de "guvernator" n ansamblul ma inii economice ce
menine preurile de schimb s nu fuctueze puteric fa de valoarea real
a bunurilor schimbate n vederea nevoilor umane. Sensul acestei diferene
a f putut s-I deterie pe Aristotel s nu recunoasc dreptatea comercia
ca pe unul di tipurle priae ale dreptii i s o intoduc dup o perioad
ma lung de gndie.
Discuia a evideniat, afi Aristotel, c aciunea dreapt este caea de
mijloc ntre a lucra necinstit i a fi tratat n mod necins tit. Omul de stat i
judectorul, cae mpa bunuri sau cons tat prejudiciile n mod corect, nu
snt ameninai de pericolul vreunei nedrepti; ia ceteaul simplu, cria
i s-ar putea da prea mult sau prea puin printr-un act nedrept al omului de
stat sau judectorului, nu acioneaz n nici un fel att timp ct acest lucru
ae loc, ci e cu totul pasiv. Cele dou puncte de vedere st confuze. Singura
persoan care alege cu adevrat ntre prea mult, prea puin i aciunea
corect este individul cae alege fie s ia ceea ce i se cuvine, fie s ia mai
mult, fie s ia mai puin. n privina celei de a treia vaate nu este vorba de
203
ARI STOTEL
nici un instinct egoist ; dac el o adopt, nu nseamn c se comport vicios .
Astfel, ncercarea de a prezenta dreptatea ca pe o cae de mijloc euea. Ea
este o cale de mijloc, sublini az Ari stotel, da nu ca celelalte virtui, ci doa
n sensul c produce o stae de lucruri interedia ntre aceea cae A ae
prea mult i aceea n cae B ae prea mult.
I
O
Aristotel face dou distincii : ( ! ) cea ntre dreptatea poli tic si ce;
nepo1lt1c. Prima este aceea cae ae loc m " socIetatea al crei scop .. _ ste o
eXIsten autarhic, adic aI creI membri snt liberi i egali"IO
I
, cu alte
cu' vmte, mtre cetenii unui stat liber. Da dincolo de aceasta cc:Tc
poate f numIt prin analogie dreptate, care exi st ntre stpn i sclav sau
ntre pinte i copil. n acest caz, partea subordonat este ntr-un sens o
pate din cea superioaa; n\ qvem de a face cu persoane lbere, total sepa
rate una de alta, ia dreptatea n sensul de lin al cuvntului nu oate exista
ntre ele . .elaia mtre so i soie i dreptatea ce poate exista ntre ei
reprezint o form intermedia; adic cetenii posed drepturi n sens
deplin, soiile lor le posed doa ntr-un grad mai redus, ia copiii i sclavii
n cea mai mic msur.I02 (2) A doua distincie este cea ntre dreptatea
convenional i cea natural. EXta o clas de drepturi i ndatoriri re
clute unIversal , dar peste ele se suprapun drepturI i ndatoriri cre<te
prin legIe unor stateparkulae. ArIstote se opune concepieLsof iste
coune pentru LC orice juI cnv=onaI; OarI
ral, spune el, admite exceptii,I03
Xstotel trece apoi la partea inter a dreptii. Dreptatea nu este doar
simpla re1zae a unei medll sau a uneI pro ortii ci res une o anumit
st pm ; es e vor a de tendina de a aciona ntr-un anumit mod prin
ilidiul alegerii deliberate. Oamerl nu smf m ega masura responsabili
de taLe acIUnIl cae n fapt nu izbutesc s realizeze media. Snt recunos
cute patru stadii ( afaa aciunii coercitive) . ( !) Dac acionezi n necuno
tin de cauz i pricinuieti un prejudiciu care n-ar fi putut fi anticipat
ra
i
onal, acesta este un accident . (2) Dac acionezi din ignoran i f
rutate i cauzezi un prejudiciu cae a fi putut fi anticipat raional, aceasta
e o greeal (legea noastr ar numi-o neglijen) . (3) Dac acionezi n
cunotin de cauz dm fr deliberae, de exemplu, n caz de mnie, actul e
unul nedrept, dar nu implic faptul c tu eti nedrept . (4) Dac acionezi
prin alegere deliberat, att actul ct i fptuitorul snt nedrepi.
1
0
n trasarea acestor distincii, Aristotel este ntr-o oarecare msur
inspirat de practica tribunalelor greceti, dar intenia sa este una profund
moral, nu una juridic. Teoriile sale au avut ns l mrnHucnau
iurisprudeni st;ncia dmtre legea si echt=, g@ e*emplu, . desi
i datoreaz foima exact unei multitudini de fa te istorice _mare
m tIa lui Ari stotel asu r e le
efeptate superioa dreptii IggI, _un amendament al legii, n msura n
cae generaltatea ei o face incomplet
" . 1
0
5
204
Eti ca
Vi rtuile i ntel ectual e
Aris totel trece apoi de la virtutea moral la cea intelectual. Dou
mo
t
Ive fac neces ara sfudlere ultimei g) Omul virtuos a fost definit ca
a

lOnjnd n conformitate cu re u

ntificaea acestei reguli


eS era,le mtelectual, iar noi trebuie s-i cercetm natura. (2)Eudai
monia a fost definit ca activitatea sufetului n acord cu virtutea iar da
v' mai multe, n acord cu cea mai bun i mai desvrsi

1
07
Daca vr s a tIm ce este fericirea, noi trebuie sa lum n considerare
natura virui lor intelectuale ct i a celor morale i s ne ntrebm cae vir
tute din toat mulimea apainnd ambelor clase este cea mai bun.
Elementul din noi care formuleaz reguli - elementul raional - se
divide n (a) facultatea tiinific prin care noi contemplm obiectele cae
nu admit contingen (regulile pe care le formuleaz snt de tipul "S este
ntotdeauna P pentru c S e mereu Niar Nmereu P") i (b) facultatea cal
culatoare (ultimal
0
8 numit i facultatea opinativ), prin care studiem
lucrurile n care exist contingen; regula ei (silogismul practic) este de
tipul "A trebuie nfptuit pentru c A este un mijloc n vederea lui B iar B
este un scop", n care existena i a lui A i a lui B este contingent.
1
0
9
Astfel, dintre cele trei elemente predominante din sufet - senzaia, inte
lectul, dorina - senzaia nu deterin niciodat aciunea, dup cum putem
vedea din faptul c animalele inferioare au senzaie dar nu acioneaz.
Celelalte dou elemente deterin aciunea moduri diferite, deoaece vi
tutea moral a fost considerat ca o dispoziie de a alege, iar alegerea ca o
dorin deliberat, adic ceea ce implic dorina spre un scop i judecata
(modalitatea "calculatoare" a raiunii) care descoper mijloacele necesare
atingerii scopului. Obiectul raiunii n forma sa tiinific este adevrul;
obiectul raiunii n forma sa calculatoare este adevrul ce corespuge
dorinei ndreptite, adic adevrul privitor la mijloacele ce vizeaz sati s
facerea dorinei ndreptite. Simpla gndire nu determin nici o micare, ci
doar gndirea orientat spre un scop. Omul , vzut ca factor iniiator al
aciunii, este o unitate compus din dorin i raiune. ntruct adevrul este
scopul celor dou pri raionale ale sufetului, virtutea fiecreia trebuie s
fie lucrul prin cae ea ajunge la adevr.
I 1
0
Exist cinci modalitti ale spiritului prin care noi accedem la adevr i
sedenumiile crora implic infalhblhtatea lor - stiita, aa, nelepciu
neractic, nelepCIUnea intuitiv si ntele ciunea teoretic. ll 1 (1) tiFna
se ocupa a cu ceea ce este necesar si eter b transmisibil rin nv
n'

pome e mtotdeauna de la ceea ce e cunoscut s i continu rin


in1ucle sau SI oglsm. ar inducia nu e un proces tiinifc; e'lizlz
primele principii de la care porneste .eul silogistic, caLeprezAnt
tiin. tnnta este "dispozia grncae noi demonstrm".
Il2
205
ARI STOTEL
(2) Prin manipularea contingentului noi putem avea n intenie fie s
facem I !3 ceva - s fim activi ntr-un anumit mod, fie s realizml
1
4 ceva
s producem ceva distinct de activitatea de producere n sine. Arta este "dis
poziie prin care noi realizm lucruri cu ajutorul unei reguli adevrate" .
1
1
5
Ea se ocup cu lucrurile cae nu st nici necesae, nici conforme naturii lor,
adic nici cu A-ii care snt inevitabil B, nici cu A-ii care tind s devin B
datorit unui principiu iern, ci cu A-ii care pot fi fcui s fie B prin
lucraea unui agent exter
!
Opera de art, cae este obiectul pus a sa
prin activitatea de "realiz e", este ea nssi mi'locul s re c

alt,
adic
.
I, In ce e din urm, spre o form de actiune,ius
reaIzall) cae ieste plpnul scop. In felul acesta, arta este subordc1at
neiuIii prachce.16 Arta Incude att utIul Ct I artele frumoase, i

Aristotel are n vedere de regul primul aspect. In primul
Sl_,JQJ
o
!
irea
opereI de art const n utilizaea ei ca inst a unei activitti itele
tu e; In a mlea ca, folosirea ei ar putea fi presupus a fi con
teIlae estta, da nu eXIsta nici un indIcIU clar c Aristote a fi-gndit
acest lucru ca un scop n sine.
(3)

nelepciunea plactic_reprezint puterea de a delibera bine, nu!


privinoaal In cae trebuie realizate lu ' iculae sau st' a
ti cum a fi santatea i puterea fizic (acestea snt obiecte a!:ei),
ci pnvIna " ucrun or une pen ru SIne nsusi", adic a modului n care
P&t aaea o mfeag stae de a fi cae ne va satisface. Ea este "un habitus
al acIUnll Insotd raIUne adevarat, avnd ca obiect &ea ce cstbine i
ceea ce este ru pentru om" . 1 17 Atfel, nteletu! practic ar trebui s stie. l
p
i
imul rnd, care snt "lucrurile bune entru om"; otrivit conce tiei lui
Anstote , e sa cunoasc concluzia la care a n e el nsusi .n
Cartea a -a, ca ce mai bun lucru pentru om este viaa contemplaii c
el trebui s dehereze n rivina mijloacelor prin care aceasta ar
t
ebui
c_easta Ispoziie sau habitus I nu Ispoziia tiinific este cea
cae poate f degradat prin plcere i durere; viciul, care consider plcerea
i evitarea plcerii ca scop al vieii, distruge "principiul prim", adic
premisa major a silogismului practic, i ne mpiedic s recunoatem
obiectele adevate ctre cae a trebui direcionat viaa. Il S
(4) Intelectul intuitiv este acela rin ca oi ntele em ultimele premise
de la c porete tIina. El surprinde princi ii le prime prin "inducie" .
A asta nu trebuie In e easa ca m uctIa erfect" a lo iCIem or moderi,
cae nu con uce spre unoaterea unui universal veritabil. nici ca "iducie
iferfect", cae ajunge la o concluzie doar probabil, ci ca procesul.n
cae In urma experimenti unui anumit num de cazuri particulare_!
r ege un adevr universal cae atunCI I maI apoi este privit evkent de
l__nducia n acest sens este atvIatea "itelectului intuitiv
:
19
(5) Inelepciunea teoretic este umrea dIntre Intuitie si stiint ndre tat
sprc.e e mai nobile obiecte. Ea este superioar nelepciunii practice. asa
206
Eti ca
cum obiectele sale, cum cU f corpurile ceretil1o, snt NupLrioare omului, al
carul me formeaz o lec u c nu ractlce. lll Mentionarea cor
purilor cereti arat c "nelepciunea teoretic" nu e folosit aici , ca n
cazul altor pasaj el22, doa de filozofie, n opoziie cu tiina ; ea cuprinde
probabil toate cele trei diviziuni ale "nelepciunii " recunoscute n Meta
]/:/c - metafizic, matematic, tiina naturii. Contemplarea acestor
subiecte este, n concepia aristotelic, dup cum vom vedea, n Cartea
a X-a, viaa ideal pentr om.
"nelepciunea practic" este simila stiintei olitice da esena lor nu
e aceeas i ntele ciune care asigura
binele individual i pe cel al statului; da numind-o elepciune practic, ne
g?<m Ia ea ca realznd un anume lucru, iar numind-o tuna poltca, un
alt lucru. m Identificarea celor dou urmeaz c opera Eticii (care e
prezentat ca o lucrae de politic) nu e o lucrare de tiin propriu-zis, ci
de nelepciune practic. n fond, Aristotel desfoar pn la un anumit
punct aaliza intenionat cae revine dinspre fericire spre mijloacele pro
ducerii ei adecvate. El las n seama agenilor individuai sacina de a con
tinua procesul n lumina circumstanelor lor individuale. "nelepciunea
practic", ne spune Aristotel , a tins s fie limitat la acea pate a ei ce se
refer la biele individului, n ideea c el i va obie propria bunstae cel
ma bine dac o va urmr singur ; da aceast tendin este greit, deoaece
ntr-un stat imperfect nu poate fi dus ca mai bun via individual.
i
a
"tiia politic" a fost redus la patea ei executiv, dei i acest lucru este
la fel de greit. 124 Schema complet a diviziunii este dup cum urmeaz:
cuno_terea
necesalui
(nelepciun
i
ea teoretic)
contingentului
'


Inelepciunea practic
Itelectul intuitiv tiina .
Despre stat / familie /

Arta

individ

("Politica") (Economia) (" nelepciunea


'
practic")
Arhitectonica (Legislativ) Subordonata
'
Deliberativ Judicia
207
ARI STOTEL
Pn acum nelepciunea practic a fost net distins de percepie i de
intelectul intuitiv
.
Acum ns Aristotel arat tendina de a le unifica.
1 2
5
ntruct nelepciunea practic se intereseaz de aciunile particulare, este
mai bine s cunoatem concluzia silogismului practic fr a cunoa te
premisa major dect s cunoatem premisa maj or fr concluzie.
1
26 Cu
alte cuvinte, Aristotel recunoate un mod secundar al nelepciunii practice
care cunoate lucrl corect ce trebuie nfptuit fr a ajunge la el printr-un
proces de analiz deliberativ - o nelepciune privind detaliile, care e de
gsit n cei ce dein o anumit experien de via, chiar dac ei nu pot for
mula principii generale.
1
2? n consecin, chiar dac nelepciunea practic
re nc opus intelectului ituitiv, ea se ai a fi un fel de percepie -
nu una prin care noi percepem calitile surprinse doar de un singur sim,
nici chiar cea prin care percepem lucrurile sensibile obinuite, cum ar fi
forma, ci un al treilea fel.'28 Lucrul esenial referitor la percepie este acela
c ea este nelegerea faptului individual, iar n acest sens l arg nelepciu
nea practic direct, iraional este un fel de percepie ; binele este pentru
oamenii educai un fel de sensibil comun, aa precum este forma pentru
toi oamenii . Pe deasupra, dei intelectul intuitiv a fost definit ca fiind
nelegerea principiilor generale, lucrul esenial cu privie la el este acela
c el este nelegere diect, neraionalizabil. Ultimii termeni minori a silo
gismului practic, ca i ultimii termeni majori ai silogismului demonstrativ
nu snt nelei prin argumentare, ci pritr-o percepie cae poate fi la fel de
bine numit intelect ituitiv. Astfel de premise snt descrise ma depae ca
" puncte de plecare ale cauzei finale", deoarece la universale se ajunge
plecnd de la particulare.
1
29 Aici pare a exista o confuzie ntre premisele
minore i concluzi e, cauzate fr ndoial de faptul c ambele snt
propoziii singulare ce au acelai subiect. S-ar putea afirma cu ndreptie
c la nivelul prereflectiv despre care vorbete aici Aristotel , ceea ce este
surprins este tocmai corectitudinea actelor particul are, iar de l a acest ea
trecem la formularea de principii generale de ti pul ,1 atare aciune este
bun", din care mai trziu deducem corectitudinea unor particul are ulte
rioare de acelai tip. Acest lucr ar fi analog cu ceea ce se ntmpl n sfera
pur intelectual, n care universalele snt nelese prin inducie pornind de
la particulare, i ar particularele noi snt deduse din universale. ns cu
noaterea unor premise minore pariculare nu poate conduce la cunoaterea
principiilor generale pentru c premisa minor este un simplu enun fac
tual, " un anume act are o calitate anume", predicatul nefiind sub nici o
form unul moral. Exist urme ale aceleiai confuzii i n alt parte (la
Aristotel sau la un interpolator) . 1 3
o
Aristotel i ndreapt apoi atentia spre problema Jtjttii ntelepciunii
teoretice i practice. Prima ar a
L
itoare, deoarece nu
L
m. oaccle pentru a atinge eudaimonia ; ultima, de asemenea, din cauz c
_

208
Et i ca
erceteaz aciunile pe care un om bun le va fptui indiferent dac posed
s au nu ne e . An ruCI se s ereaza aptul c obctul
ne epcmnii practice este cel de a ne face api s devenim buni, nu este de
nici un folos pentru cei care snt deja buni, iar ct despre cei care nu snt
buni, de ce oare nu a consulta un nelept, cum consult alii un doctor, n
loc s ncerce ei nii s devin elepi ? Rspunsul const n aceea c ( ! )
separate de efectele lor, ambele forme de nelepciune snt bune n ele
nsele pur i simplu datorit faptului c snt virtui. (2) Ambele feluri de
nelepciune produc fericire, fiind cauza ei formal, distinct de cauza efi
cient ; nelepciunea, sau mai curnd exercitarea ei, este esena fericirii.
Bineneles , concepia intenionat a lui Aistotel const n aceea c scopul
omului este viaa teoretic; el pare a spune aici mai puin distinct c viaa
nelepciunii practice este, de asemenea, o parte a scopului.
1
31 (3)elep
ciunea practic produce cu adevrat un efect. Fr ndoia, viutea ne face
s alegem scopul corect spre care nzuim, dar nelepciunea practic ne
face s aegem mijlocul corect. Ea nu poate ns exista independent de vir
tute. Puterea de a-i atinge propriul scop, fie c e bun sau ru, nu reprezint
nelepciune practic, ci abilitate. S intim spre inta cea adevrat - aici
doar. virtutea poate asigura acest lucru - i abilitatea va deveni nelep
ciune practic; s intim spre un scop greit, i ea va deveni simpl viclenie
abi1. 13
2
Dup cum nelepciunea practic implic vitutea moral, virtutea
moral n sens propriu implic nelepciunea practic. Am putea
ntr-adevr s ncepem de la o virtute natural, de la o dispoziie habitual
care s ne determine a ne comporta drept i cumptat, de exemplu ; dac
ns aceasta nu este nsoit de cunoaterea efectelor pe care aciunile snt
pasibile de a le avea, ea nu devine niciodat o virtute moral propriu- zis
i rmne inutil i (ca n cazul persecutorului contient) poate deveni peri
culoas. Astfel , sugestia c virtutea ar putea fi perfect fr nelepciunea
practic, bazndu- se pe refuzul de a vedea interdependena celor dou,
apare a fi una greit.
n acest moment, Aristotel este capabil s-i determine poziia fa de
cele dou probleme contrariante. ( ! ) Virtutea nu este, dup cum susinea
Socrate, simpl nelepciune, dei ea implic o anumit nelepciune,
nelepciunea practic. Regula dreapt nu reprezint ntregul ei coninut,
dei fr o asemenea regul ea n-ar putea exista. (2) Chiar dac virtuile
naturae pot exista separat unele de atele, viuile morale
.
nu pot, deoaece
orice virtute moral implic nelepciunea practic i orice nelepciune
practic implic toate virtuile morale. ntruct nelepciunea practic
implic ideea c omul nu-i urmeaz tendinele sale instinctuale aa cum
s-ar ntmpla ele s fie - unele bune, altele rele - ci i direcioneaz n
treaga via spre binele suprem, aceasta este incompatibil cu dezvoltaea
mora unilateral.
209
ARI STOTEL
n final, este fixat sumar relaia dintre nelepciunea moral i cea inte
lectual. Este adevrat c nelepciunea practic determin ce fel de cer
cetri trebuie ntreprinse ntr-o anumit situaie, dar realiznd acest lucru
nseamn a emite ordine nu ctre nelepciunea teoretic ci n interesul ei.
Ea este inferioa, nu superioa nelepciunii teoretice.
1
33
Problema ridicat la nceputul Crii a VI-a - "cae este regula dreap
t" -nu a fost soluionat prin attea explicaii, ns rspunsul lui Aristotel
este acum cla. Regula dreapt este dobndit de ctre posesorul nelepciu
nii practice prin analiz deliberat i spunndu-i acestuia c scopul vieii
umane este realizat cel mai bine prin anumite aciuni care pstreaz o
poziie intermediar ntre extreme. Supunerea fa de o asemenea regul
reprezint virtutea moral.
Stpni rea de sine i li psa de stpni re de si ne
n Cartea a VII-a, Aristotel continu s se ocupe cu relaiile dintre in
telect lrona,dmtr-un punct de vedere diferit. P

stinse, afir
:
l"ti grade ale rutii lpsa dcstmc(sadslbkiunea de v
q
n)
2
vhm!, osuahtatea i , corespunzator lor treI grade e bunatatll, sta
mrea de sine, .vlrtu ea, "VIrtutea erOIca I Ivm". Se spun puine lucrri
d(p g0nKexteme, bestIahtatea i virutea suprauman (sau sfinenia,
dup cum putea-o numi noi) . Ultima e ra; prima se gsete ndeosebi
l a babai, da apare uneori la oamenii civilizai din cauza bolii s au a
mutilrii ; uneori denumirea e folosit pentru excesul de viciu obinuit.
1
34
Ulteriorl3
5
, tipul bestial este sepaat complet de tipul morbid. Nimic mai
mult nu se afi9despre viutea suprauma i, ntr-adev, doctrina ais
totelic, p msur ce este elaborat, nu las loc pentr nimic altceva supe
rior "virtuii" . CJmptaea (care este una dintre virtutile ce se gsesc la
nivel uman este 'descrisl36 ca agajnd ntreaga absen a dorinelor rele
exist loc pentr n VI u e supraumaa mC_ 2 ..<<st---
Interesul pricipal st n discutaea stpniii de sine i a lipsei de stp
nie i a aumitor stri nudite lor. sena lipsei de stpnire e corect indi
cat

a fi aciunea din pasiune, cunoscnd rul pe cae individul l provoac;
esena stpnirii de sine este aceea c un om, cunoscnd tendintele sale de
a 11 ru, le reZIsta prIn supunerea fa de "re uli". Aic

i se regsesc trei pro


bleme prinClpa e : (1) Acioneaz oae omul lipsit de stpnire de sine din
cunoatere i dac este aa, n ce sens ? (2) Cae este sfera lipsei de stp
nire ; este plcerea sau durerea n general s au ntr-o form particular ?
(3) Este stpniea de sine aceeai cu ti a? ntrebaea a doua primete un
rspuns scurt pe IOCI3? prin afiaia c sfera proprie lipsei de stpnie este
aceeai cu eea a desfruluil3 8 ; individul lipsit de stpnire de sine difer
21 0
Eti ca
ns de cel desfrnat prin aceea c ultimul acioneaz din alegere, gndind
c trebuie ntotdeauna s urmreasc plcerea de moment, n timp ce
primul nu gndete astfel, dar o urmeaz n egal msur.
( 1 ) Prima ntrebare este cea mai important. Ideea c putem aciona
mpotriva opiniei da nu a cunoaterii este abandonat de la nceput; ea nu
ne va putea ajuta s rezolvm dificultatea, cci opiia poate fi nsoit de un
sentiment de certitudie tot att de mare ca i cunoaterea. Soluia proprie a
lui Aistotel este oferit n stadii succesive : (a) Este trasat disticia fami
liar dintre potenialitate i actualitate - este posibil s acion greit dac
avem n mod latent o cunoatere a ceea ce este drept, dei a fi imposibil,
dac am fi n posesia cunoaterii la momentul oportun. Aceasta este o con
tribuie original la soluionarea problemei ; partea ei slab pentr Aristotel
const n faptul c ea nu distinge ntre diferitele modaliti ale cunoaterii
care, confor teoriei sale, snt implicate n cunoaterea lucrlui pe cae tre
buie s-I facem. Ctre acestea i ndreapt Aristotel atenia mai departe.
(b) Am putea cunoate n mod actual premisa major, de exemplu, "aimen
tele uscate snt bune pentr orice om" ; am putea cunoate n mod actual i
premisa minor cae constituie aplicaia personal, "snt om", i probabil i
alte premi se minore, ca aceea c "acest aliment este uscat ". Da dac nu
posed o cunoatere actual a minorei finale "acest aliment este de genul
acela", lipsa acesteia a putea face posibil o aciune ra stpnire de sine.
Partea sl ab a acestei a doua soluii const n aceea c face ca lipsa stp
nirii de sine s depind de necunoaterea premisei minore, cae este o
afirmaie despre un fapt non-moral i de necunoaterea a ceea ce a face
aciunea involuntar, conform textului din Catea a III-a.
1
39 Dac aciunea
din lips de stpnie de sine este volunta, dup cum este n mod evident,
necunoaterea implicat trebuie s fie sau necunoaterea premisei maj ore,
sau datorat unui lucru pent care agentul trebuie nviovit, atfel nct el
acioneaz (conform distinciei din Catea a III-a
1 4
0
) n, da nu prin, ne
cunoatere. Aceasta este alternativa pe cae o adopt Aristotel. Cci (c) el
adaug o nuanare a distinc4iei dintre potenialitate i actualitate. Se
recunoate un gen de cunoatere potenial mult ndeptat de actualitate
- aceea a omului care doarme, a celui nebun sau beat. Acesta se afl cu
dou stadii mai ndeptat de cunoaterea actual; el trebuie ma nti s se
trezeasc din somn s au beie sau s se nsntoeasc i abia apoi va putea
trece de la cunoaterea potenial l a cea actual. Astfel , condiia omului
lipsit de stpnie de sine este de fapt nrdit cu aceasta din urm; pasiunea
modific staea trupeasc dup cum o fac somnul, nebunia s au beia i n
unele cazuri duce oamenii la nebunie. Dac individul lipsit de stpnie de
sine emite uneori sonor maxime morale n timpu aciunii sale, aceasta nu
reprezint nici o dovad c el le cunoate mod actua. (d) Astotel ajunge
acum la un contact mai intim cu faptel e. Atunci cnd ambele premi se ale
21 1
ARI STOTEL
silogismului practic snt prezente (procesul raionrii, pe LUlL l -am vzut
mai sus c este ntr-adevr un sorit, este tratat, pentru a simplifica lucrurile,
ca silogism) , trebuie s nfptuieti aciunea indicat de silogism; acest
lucru e la fel de cert ca acela n cae, dac nelegi legtura dintre premisele
unui silogism teoretic, trebuie s tragi, prin urmae, concluzia. Astfel, dac
avem premise ce afirm c "tot ceea ce este dulce trebuie gustat, ia acest
lucru este dulce", trebuie, dac nu sntem mpiedicai, s gustm obiectul
dulce. Aceasta n-a fi, bineneles , lips de stpnire, ar fi desfrnae. Da
mai exist i un alt ca posibil. Am putea avea o premis major de fora
"nimic d ceea ce e X nu a trebui gustat ", da premisa minor "acest lucru
e X" am putea s nu o cunoatem deloc s au doa ntr-un sens ndepat n
care, dup cum am vzut, se poate spune c un om beat tie "versurile lui
Empedocle", ia pe de alt pate am putea avea o alt premis major "tot
ce e dulce e plcut" i o minor " acest lucru e dulce" i am putea avea
dorina pentru ceea ce e plcut . Atunci vom intra n posesia lucrului dulce,
ia aciunea lipsit de stpie de sie va fi fost fptuit sub infuena unei
reguli, i anume, o regul pe deplin consecvent teoretic cu regula dreapt.
Tocma datorit faptului c lipsa de stpire nseamn supunere la o regul,
ea nu poate exista la animalele inferioae. \4\
Rezultatul final al acestei soluii este de a justifica pn la un anumit
punct concepia lui Socrate c nimeni nu poate aciona mpotriva cunoa
terii. Atunci cnd fptuieti un lucru ru nu-l tii n acel moment c este un
lucru ru. Nu a trebui s ne ndoim de faptul c situaia descris aci poate
s existe. Da cel mai bun ca aceast explicaie va da seama doa de una
dintre cele dou fore ale lipsei de stpnire pe cae Aristotel le va distinge
mai trziu -de impetuozitatea ca fiind opus slbiciunii. El nu pomenete
nimic de vreo lupt moral; premisa minor a silogismului moral (i
mpreun cu aceasta concluzia "N-a trebui s fac asta") nu a fost niciodat
prezent s au fusese dej a nbuit de ctre dorin. 142 Iar demersul ce
explic felul n cae aciunea greit poate fi nfptuit n absena
cunoaterii nu poate explica de ce a dispr\t cunoaterea. n alt pate 143 ,
Aristotel se aat dispus s accepte existena unei lupte morale, un confict
ntre dorina raiona i pof, n cae agentul posed o cunoatere actual
a geelii din aciunea particula pe cae o ntrepride. Trebuie presupus c
interesul pentru distinciile sale favorite dintre potenial i actual, dintre
premisa minor i major l-au trdat conducndu-l spre o teorie fora cae
apae a fi inadecvat concepiei sale proprii asupra problemei expuse. Ceea
ce lipsete din teoria lui formal este recunoaterea faptului c lipsa de
stpnire nu se datoreaz lipsei de cunoatere ci slbiciunii voinei.
(2) Aristotel i a apoi considerare sfera lipsei de stpnire. Lucrurile
c

z plcerea i strnesc dori nte snt de trei feluri : )lurile


cae merit n ele nsele s fie alese da admit excesul , dup cum snt vic-
.
.. ~-. .,
21 2
Eti ca
toria, onoarea, bogia; (b) lucrurile care n ele nsele snt de evitat;
,c)lucrunle neure In ele nsele, dar necesare vieii cor ului (nutriia- i
actlVltatea .
1
44 Lipsa de stpnire de sine n sensul
-tit
'
;
l
cuvn
tului se refer la ultimul din cele trei feluri, care este i sfera proprie des
fru lui ; ntr-un sens mai larg ea poate aprea cu referire la prima din cele
trei i este prin urmare mai puin culpabilizabil, datorit valorii n sine a
obiectelor.145

n ceea ce privete cea de a doua categorie, lucruril\ care nu


snt n mod natural sau n ele nsele plcute, plcerea poate exista totui i
n cazul lor, iar lipsa stpnirii de sine n sensul ei special poate aprea n
legtur cu ele, i aceast lips de stpnire poat fi (i) bes tial, cnd
ntreaga natur a agentului nu e foare diferit de cea a animalelor slbatice
(de exemplu, canibalismul) sau (ii) morbid, cnd dorina avid se
datoreaz bolii (de exemplu, pederastia) . O astfel de lips de stpnire este
subuman, dup cum tipul corespunztor de desfrnare a fos t des cris ca
subuman i
'
ca aflndu- se la extrema opus a virtuii supraumane. 146 Cu
toate acestea, mai este prezentat nc un al treilea fel de lips de stpnire
ntr-un sens specializat, cu referire la mnie. 147 Astfel, nu doar cumptarea
ci i multe alte virtui (n principi u, fr ndoial, toate, dar Aristotel nu
duce analiza att de depate) din " li sta virtuilor" posed forme ale
slbiciunii voinei (ca fiid disticte de viciu) corespunztoae lor.
(3) La cea de a treia ntrebare, Aristotel rspunde c n timp ce sfera
stpnirii de sine i a lipsei de stpnne o re rezin 'te (geri, tria
e caracter este puterea e a rezista unei dureri c;qgJindorina
pentru asemenea plceri, iar sIbiciun!darWl.enea dU!.re.
Pri
-
dose mparte ea nsi n dou genuri ~
biciunea, care delibereaz dar nu se poate menine pe pozitie n decur 1
des aurarll aCIUnIi , i impulsivitatea, care nu are rbdare s delibereze.
_ul ImpulSIv este mal bun dC cel slab. gcntm c prezint o tentaie
brusc i violent de a se depi pe s ine. 148

n mod asemntor, lipsa de


stpnIre este de regul mal puin incurabil dect viciul deliberat ; ea este
intermitent, n timp ce desfrul este impregnat n caracterul omului, nu
cunoate pocina i distruge sursa veritabil a aciunii viruoase, adevrata
concepie despre scopul vieii umane. Omul desfrnat nu numai c gndete
c plccrea de momnttrobuicmtotdcunaurmnt dac aceasta ar fi
totul, el ar putea fi convins pe cale raional - ns aceast OpInIe este
xpresla caracterulm su autenttc. 149
--
Pl cerea
eneral. Trei
21 3
ARI STOTEL
bun nici n sine nici per accidens contepia lui Speusippos; (2) c unele
pen snt bune, dar cee mal mule SInt rele conccPe exprimat

n
P_bos de Platon
1
5
1
;
3

chiar dac toate plcerile snt bune, plcerea nu


poate fi binele su re
.
nea ex nmafa In Phlibos
.
1
52
nteresul principal rezid aici n dezbaterea lui Aristotel asupra teoriei
c plcerea nu este bun deoaece e un proces - acela de a umple un vid.
Tezele sale snt urmtoarele : ( ! )
.
Chiar n cazul aa-numitelor plceri rele
unele pot fi bune pentru o aumit persoan sau la un anumIt moment dat,
n tImp ce alee, care Implca durerea, nu snt sub nici o form )ceri
adevaa oate fi bun n aceeasi msur ca si o stare, iar
ctivittile care ne readuc la starea noastra natra cu e In mod
accIden, da activitatea Implcata decurge dm acea arte a .oatre
care a rmas n con Ia na uraIa. xlsta activitti ca acelea ale gndirii ,
clcute fr
'
a imphca deloc vreo deficie sau stare nenatural.
Cnd ne aflm n starea noastr natural, gsim plcerea n ceea ce este
plcut n sine ; cnd ne aflm n curs de restabilire a ei, o gsim n lucruri
ce nu snt plcute n elc nselc. (3) Plcerile nu snt proccsc ci activiti i
scopuri i doar unele snt ocazionale
"
cu referire la procese, I anume, cm:
cemsoesc desavrea natur noastre proprii ; ceelalte snt ocazionale cu
refenre acerea u es e o evemre erceputa senzorial " , ci
actea nestnjenit a unei stri naturale
.
(4) A de uce aptu Cfunele
plen smt ree dm cauz c ee favonzeaz mbolnvirea echivaleaz cu
a spune c unele lucruri utile sntii snt rele di cauz c ele snt dun
toae profitului bnesc ; chia i gndirea este uneori duntoare sntii.
Doa plcerile strie snt o piedic pentru orice lucr; plcerile ce decurg
dtndire ajut gndlfea. () Argu
mentele
azqte.[u| dComul
cu-mptat evit plcerea, c omul nelep_l_.il_i!J .. plcerea ci elibe
r_a de urere,-c aImall I copiii c. p" lc:erf-:.t.ate s bazeaz pe
grccala p_qstnge mtre at
rp
easc, ce preupune dorin i
durie; iplcerea cae e bunjndifer gcaicm.'
Faptul cpIcie"s1Ubun ureaz di faptul c durerea este un ru
(dup cum toi o admit) i c plcerea e opus durerii exact felul n care
durerea este un ru. Chia dac cele mai multe plcer st rele, eudaimonia
trebuie s fie exercitaea nestingherit fie a tuturor facultilor noastre, fie
a unora dintre ele, iar aceasta nseamn plcere, astfel nct - att ct per
mite accast obscrvaie - plcerea ar putea fi un summum bonum. Con
cepia gcneral este ndreptit a privi plcerea ca pe un ingredient al
eudaimoniei, ntruct, avnd n vedere c eudaimonia este o activitate per
fect, ea a trebui s fie liber de orice constrngere. Este un nonsens s
afirmm c omul bun este fericit chinuindu-se. Faptul c toate animalele
caut plcerea este un semn c ntr-un anume sens ea este un summum
bonum; dar de fapt nu toate caut plcerea pe cae cred c o caut, ci toate
caut aceeai plcere ; cci toate au de la natur ccva divin.
1
54
21 4
Eli ca
Chia si Icerile corporale, care datorit rl bunei l oc cunoat eri snt iden
tifadesea cu plcerea ca ntreg, tre Ule sa cb ltr-un sens, atja
t imp cit urenle ce li se opun snt recunoscute ca rele. Snt bune doar n
sensollf eae IU snt ree saa smr1e-fi mod pozitI pn la un anumit
grad de intensitate ? Astfel de plceri snt concepute a fi preferabile altora
( !) deoarece ele elimin durerea mai bine dect o fac alte plceri mai puin
violente (pe de alt pate, prejudiciile aduse plcerii snt datorate faptului
c unele dintre ele presupun existena unui ru, iar altele o nat
t
r deteri
orat) . (2) Fcnd abstracie de anumite dureri particulae, durerea este,
dup cum afirm uni i fiziologi, o stare normal a creaturii animale; dato
rit violenei lor, asemenea plceri alieneaz aceast durere. Persoanele
tiere i uor de strit snt n orice mprejurare n permanen neobosite i
au uneori nevoie de astfel de perioade de linite.
Da adevratele lucruri care calmeaz astfel o dorin s au vindec o
imperfeciune snt doar n mod indirect plcute ; numai activitatea prii ce
rmne sntoas n noi este cea cae produce vindecarea i d natere
plcerii. Lucrurile cae snt plcute n mod natural snt cele ce stimuleaz
activitatea unei naturi date. Am putea ilustra sensul aistotelic aeznd n
contrast satisfacia dat de muzic ce apae ca o uurae a durerii sau an
goasei cu "s atisfacia" n sens propriu resimit de un meloman. Dac
natura noastr ar fi una simpl si liber de orice opozii am
agsi
s

factie printr-o singlf ,|c,,jmuabil i n aest mod apagpe


riena lui Dumnezeu, a crui activitate J| implic nici un proces, ci este o
, ,

e a imobilittii", o actiyjtate c-;atine scopul n tit

(l
e
rt
al ei. 155
.
-
n Catea a X-a plcerea este tratat dintr-un punct de vedere diferit.
Pn acum Aistotel a apat-o mpotriva atacurilor excesive i i-a reven
dicat un loc n cadrul eudaimoniei, un loc pe care l a un moment dat l - a
exagerat ntr-att, nct a sugerat c ea a fi principalul bun ( el nu afirm
niciunde acest lucru n mod total neechivoc). El nceac acum s constru
iasc o expunere mult mai echilibrat, definindu-i concepia nu doa n
opoziie cu cea a oponenilor extremiti ai plcerii , da i cu cea a lui
Eudoxos , care o consider ca fiind binele nsui. Aceste dou discuii se
repet ntr-o msur ma mae i se contrazic tr-o msur mai mic; ns
nici repetaea nu este att de strns i nici contradicia att de violent, nct
s pun n dificultate presupunerea c ambele snt ncercri independente
ale lui Aristotel. Acolo unde exist contradicie, trebuie s acordm loc
preferenia Crii a X-a, cci aici Aristotel nu critic do
a

ci i airm n mod pozitiv propria poziie. 157 Co


-
n
:
c
:
e
:
p
c

;
i
;
a
,
,

urmeaz : Plcerea asemenea vederii, este cor let n fiecae moment a
eXIstenei ale; ea nu e perfectI a ca ltatea ei rintr-o exercitae mai
ndelungat. De aceea nu poate
21 5
ARI STOTEL
miscare necesit timp, vizeaz un
.

it_ scop

i este complet
doa atunci cnd i atinge scopul, si aume fi parcursul dl!llei n cae
se

ar, luai . ca ntreg, fie n momentul atingerii scopului. Fiecare


fragment al unei micri este icomplet i e definit de celelalte i de ntreg.
Asamblaea pietrelor este diferit de sparea canelurilor unei coloane, ia
aceasta la rndul ei e diferit de construcia de ansamblu a templului i, n
timp ce construcia templului este o realizae deplin, aezaea temeiei s au
a triglifului este o operaie incomplet, fiind doa o contribuie la un ntreg
mai cuprinztor. Chiar i n caul unei micri relativ omogene ca aceea a
mersului , etapele s ale reprezint etape de la puncte diferite spre puncte
diferite i ca atare snt micri diferite. Plcerea, pe de alt pate, este n
orice moment al ei perfect n natura ei, dup cum reiese n mod evident i
din faptul c savuraea plcerii nu are loc n timp i c nu putem spune c
am fost sati sfcui repede sau ncet, dei putem deveni mulumii repede
sau ncet. Scopul acestui pasaj este de a confirma punctul de vedere dej a
exprimat n Cartea a VII-a n sensul c obieciile aduse plcerii i cae se
bazeaz pe presupunerea c este o tranziie nu snt valabile. Dac a fi o
tranziie, o mplinire, o ntregire, ea ar fi fost inferioa strii n care i
gsete apogeul i pe tot parcursul s atisfacerii am fi nelinitii pn ce am
atige staea la cae ne conduce plcerea. Ea este ns un lucru complet n
sine i total s atisfctor n fiecare moment al ei, la fel ca activitatea
percepiei sau a gndirii .
. De la tema naturii plcerii Aristotel trece la cea a conditiilor ei. Atunci
cn
d
nul dintre simtunl noastre se af ntr-o stare stoas Igajat
nsEe un obiect care e bun n felul lui (de exemplu, un obiect viZbil n
mod distinct), activitatea acelui simt este n mod necesar mai pcuf, iar
acest lucru este valabil i n caul gndirii. PIcerljni. acti
vitatea. In alt loc, Aristotel avaseaz ideea c Icerea intensific activi
a ea, adic face ca activitatea momentului ce urmeaz s fie mai intens
deC a fi fost n alte condiii. 158 Ins aici semnificaia pe care o da Ta
fi Cplcerea desvrete ntr-un aume sens ntreaga activitate pe cae o
nsoete. a este, orice ca, o conditie ga| hI tw hnq agn
tul (de exemplu, obiectul sensibil) i cel ce suport aciunea (de exempJu,
ul s au organul su) reprezint condiii preliminare. Ea este asemenea
tinereii nfloritoare, ceva ce survine n activitatea produs n aceste
condiii i , fiind ea nsi demn de dorit, o face i mai demn dect ar fi
fost -n aceeai msur n cae, dup Kat, adugarea fericirii transform
bonum supremum n bonum consummatum.
Plcerea fiind astfel strns legat de activitate, s-ar putea presupune c
oann' i as Ira spre placere pentru ca el as Ir s re Via i pentru c pl
cerea desvrseste activitatile ce alctuiesc viata. Ari stote amma -astfel
pentru mal thlrspunsu|la ntrebarea dac viaa este dorit de dragul
21 6
Et i ca
plcerii NU pl cerea de dragul vieii. Plcerea nu apare sepil "at dc activi
tate, iar activitat ea este incomplet fr plcere ; nu conteaz foarte mult
dac afirmm c dorim o activitate qua plcut sau o plcere qua nsoind
activitatea. 1
5
9
Din moment ce activitile difer prin specificul lor, plcerile ce le
desvresc difer de asemenea, cci fiecare activitate poate fi desvrit
doar de propria sa plcere. Noi reuim s realizm lucrurile mai bine dac
le facem cu plcere ; cu ct ne place mai pui ceea ce facem, cu att tindem
s facem alte lucruri, "cum fac cei care ronie dulciuri la teatru, mai ales
cnd actorii joac prost". Noi facem lucrurile mai ru atunci cnd intervin
plceri strine ; ele au n mae msur acelai efect ca acela al " durerilor
propriu-zise", dureri ce izvorsc din activitatea imediat. De aceea, exist
o mare diferen ntre o plcere i alta. i dup cum activitile difer prin
caracterul lor bun sau ru s au prin modul n care snt demne de dorit,
plcerile lor proprii vor diferi n mod corespunztor. Fiecare specie de ani
male posed propria plcere, oameni diferii ns resimt plcere n lucruri
diferite. Care snt atunci plcerile veritabil umane ? Cele pe care le s avu
reaz omul nelept sau, pentru a o exprima mai obiectiv, cele ce desvr
esc funcia sau funciile proprii umane.
1 60
n acest fragment, Aristotel distine plcerea de activi.1 u
noae existena unei diferente ntre ea si actiyittile verita.a.alea ale
percepIeI sau gndirii. Ea nu este 1 lcmpe l ah _.u.de
nfi useare ce se adaug !ucru!urealizat. n acest sens, fragmentul de
fa prezmt un avans considerabil fa deaea a VII-a. Distincia ditre
genurile plcerii e mai completa dect orice tratae ce se gsete acolo. Da
n ultima pate a fragmentului exist o tendin de a confunda problema
legitim, care snt plcerile valoroase, cu una nendreptit, care dintre
plceri snt cu adevrat plceri . Toate plcerile snt plceri autentice ;
despre caacterul lor bun, nu despre faptul c snt plceri, este j udector
omul bun.
Pri eteni a
Este oarecum surprinztor s gseti dou cri ale Eticii dedicate n
ntregime tematicii prieteniei. Trebuie ns s ne reamintim c termenul
grecesc are un sens mai larg dect cel englezesc ; el poate desemna orice
atracie reciproc dintre dou fiine umae. Discuia este o rectificare pre
ioas adus unei impresii pe cae restul Eticii ncearc s o instaureze, cci
cea ma mae pae a sistemului moral al lui Aistotel este idiscutabil cen
trat asupra sinelui. Este vorba de propria EvoaqlOV1a, ni se spune, cea spre
care omul aspir s au ar trebui s aspire. n descrierea dreptii exist o
21 7
ARI STOTEL
recunoatere implicit a drepturilor celorlali
.
Dar ntreaga Lt|c, n afaa
crilor care se refer la prietenie, foarte puine lucruri snt spuse care s
sugereze c oamenii pot i ar trebui s manifeste un interes personal cu
privire la ceilali oameni ; altruismul lipsete aproape cu desvrire. Urme
ale unei perspecive egoiste snt prezente chia i n expunerea ce se refer
la prietenie, cci prietenia nu este o simpl bunvoin, dup cum a trebui
s fie, ci reclam ntoacerea gestului. Da dreptatea este nfptuit avnd
n vedere elementul altruist ; a iubi se afim a fi un lucru mult mai aproape
de esena prieteniei dect a fi iubit l 6
1
; un om i dorete binele prietenului
su de dragul lui, nu ca miloc de obinere a propriei sale fericiri.
1
62
Dife
ritele forme ale prieteniei menionate de Aristotel snt toate ilustrri ale
naturii esenial sociale a omului. La nivelul cel mai de j os el are nevoie de
" prietenia prin utilitate", atta timp ct nu prezint o autosuficien eco
nomic. La nivel superior, el realizeaz "prietenia bazat pe plcere" ; el
gsete o satisfacie natural n mijlocul societii prietenilor si. Pe plan i
mai nalt, el realizeaz "prietenii din buntate" n care prietenul i ajut
prietenul s duc o via mai bun.
1
63
Motivele pe cae Aristotel le avanseaz n tratarea temei prieteniei sint
n num d dou. Prietenia este o vItute s au [gaicxac!) implic viutea
foarte neces
;
vieii . l 64 Ultimul motiv este cel pe care se pIne mai
!ult accentul -II Catea 1 prietenii at .fd.Q P.ate
irportant din echipamentul necesar dobndirii fericirii. Aici necesitatea
prietenilor est afimat di mai 'ere. Cum putea s
ne asigurm prosperitatea f ajutorul lor i cum putem s ne bucurm de
ea fr a o mprti ? Cnd sntem tineri avem nevoie de sfatul lor, cnd
sntem btrni de gria l

r, cnd sntem n foarea vrstei ei ne ofer opr


nitatea de a face acte nobile i ne ajut pgdranostrefctiv.
Patea mai interesant a dezbaterii este aceea n care Aristotel expune
dconform creia prietenia se bazeaz pe dagostea omului bun pentr
se nsui balt loc e ne averizeaz mpotriva percolului de a presupune
c "relaia cu sine nsui" poate fi un teren exact. "Extinznd sensul prin
analogie, se poate spune c exist un fel de dreptate nu ntre om i sine
nsui , ci ntre diferitele pi din fiina l ui . "
1
6
5
Aristotel critic n mod
itenionat n acest loc concepia lui Platon despre deptate ca fiid n mod
esenial o relaie a sinelui, fr ns a avansa o teorie diferit despre pri
etenie - crezndu-se ndreptit, fr ndoial, de natura mai intim a
relaiei. P

tr caacteristici ale prieteniei (care pot fi reduse la dou - lipsa


de interes i simpatiamt considre acMztcttzatMQaomulm bun cu
sine nsusi. Omul bun Ii dmcmrfe t ce e mai bun pentru ea
elementu(

inteecta d Mczctc_cimcel maI autentIC sinele sl.; .. el
posed cea mai desvrit amonie cu s inele n fiecare moment i c
<
n
stanta cea mai mare n once moment Om cauz c aceste relatii exist n
.
~

21 8
Eti ca
interiorul omul ui bun i pentru e rietenu
.
L, L afirm
c

netenla poseda aceste caracteristici descrise maiUh


1
66 ici _to_ri.< ____
An,stotel se prezint ca o ncercre deal tra atim"ldintre egoism i
altruism, artnd c egoismul omului bun are exact aceleasi cragtetistici
C' alrIsmul Dar Incercaea de a gsi )n inerioml sinehi eleente ta
tice care ar putea interesa pe cineva i a genera simpatia fa! c c(Ilalt
este un eec ; aceste relaii presupun sinele a dou persoae distincte. n alt

.ristotel pare s urmeze o cale mai bun. sugerd c si oee} e 1)


lucru static, ci este capabil de extensie nelimitat. Atunci cnd vorbeste de
m l de comporae fat de prieteni ca fa de "rte euri "' 6? sau ca fat de
" o parte desprins dip fi na acestora"
1
68, el are veder fpmcun Om
noate s - i extind astfel interesele s ale proprii nct bunstarea altui
inhvld s devin obiect direct al 10teresului su !afeL + proiis a
]nstan. O mam, de exemplu (un caz la cae Ari stotel recurge ade
seori)
1
69, resimte durerea atunci cnd fiul ei sufer de durere la fel de mult
ca atunci cnd a fi afectat chiar corpul ei. As tfel, altruismul ei ar putea fi
numit egoism. Da a spune acest lucru nu nseamn a-l condamna. Exist
o iubie de sine bun, precum i una rea ; problema este ce fel de sine este
acela pe cae l iubeti . Ar putea fi unul ce i gsete s atisfacia n bani,
pnoae sau plceri trupeti, " bunuri ce constituie obiect de disput", cae
snt de un asemenea fel, ct cu ct un om deine mai mult, cu att un atul
trebuie s posede mai puin. Sau ar putea fi unul care e interes at de
bunstaea prietenilor s au a semenilor si. Un astfel de om i va cheltui
banii pentru ca prietenii s i s aib mai muli, dar chia i atunci el va
obine partea cea mai bun din aacere ; ei vor obine doa bani, da el va
obine "nobleea moral ", s atisfacia de a fi nfptuit ceva drept. i chiar
atunci cnd moae pentru alii, el ctig mai mult dect pierde.
1
7
0
maceast seciune a Eticii intelectualismul lui Aristotel devine din ce n
ce mai evident. Raiunea este prezentat ca elementul cel mai autoritar din
om, ceea ce este el nsui cu adevratl ?l , ceea ce i d satisfacie omului bun
ca urare a jertfiii de sie.
I 72 macest fel, drumul este pregtit pentu seciu
nea Eticii n care Aristotel i propune s explice n ce const eudaimonia. 1
7
3
Vi aa i deal
Am vzut din Catea 1 c eudaimonia nu trebuie s fie o stae sau o dis
poziie habitual, ci o activitate, i nc una demn de dorit n sine. Astfel,
lucrurile demne de dorit doa de dragul lor ! activittik __ c, <orespund
vitutii si (2)distracll e. lS c ,la nu poate fi sco |vi!ii, cci, di este
dorit n sine, ea nu e va oroasa 10 ea n ,_ ca Q relxare ce ne
pregtte pentru itti serioase. Eudaimoniq trebuie " fie o activitate
21 9
ARI STOTEL
n acord cu viutea.
1
7
4 Din Cartea a VI-a stim c virtutea intelectual si cea
morala se disting una de alta. Am vzut _ lelciunea teoretic prcum
i cea practic snt bune n sine, n afar de orice fel de bun e care l
pro uc, o dat ce snt virtuI a e unor pari distincte al tu lui 's
_
-a
spus U mo categonc mte epclUnea teoretic si, mai putin categoric, c
cea practic nu este, s au nu este numi un miioc n vederea eudaimoniel ,
ia 'exercItarea ei constituie eudaimonia. Am mai vzut apoi c nelepclU
nea teoretic este superioar celei practice i c, n orice caz, oparte a va
lorii acesteia din urm este cea care ajut la producerea celei dinti.
limpede c pentru Aris totel contem lati ste rinci ala component a
eu az moniei ; dac actiunea moral este o alt cor onent s au aar un
mloc 10 vederea producerii eudaimoniei nu este ns asa de evident.
Neclaritatea nu e n ntregime nlturat de Catea a X-a. Eudaimonia, ni se
spune, trebuie s fie activitate n conformitate cu virtutea celei mai bune
pri din noi, care este intelectul. Activitatea care este eudaimonie este teo
retic. Aceasta este activitatea cea mai nalt de care sntem capabili, din
moment ce ea este exercitarea a ceea ce este mai bun n noi asupra celor
mai bune obiecte dintre toate, cele ce snt etere si neschimbtoare ; ea este
ceea ce putem face cel mai mult fr ntrerupre, aducndu-ne cu sine
plcerea stabilitii i purtii autentice. Ea este cel ma puin dependent
de ali oameni, n timp ce virtutea moral necesit ali oameni ca obiecte
ale activitii sale. Totodat, ea s ingur pare s fie dorit pentru sine, n
timp ce activitile practice -n special cele mai mree dintre ele : aciu
nile omului de stat i ale soldatului -vizeaz bunuri ce se af dincolo de
, le oar lucrurilor omeneti , ci trebuie
as a vlell venice , tra10d viata a ce a e
cel mai bun lucru din noi si cu adevrat sincIcnostru. Cel tritcn
acest fl este omiiI cel mai fericit. 1 76
s:u toate acestea, el nu este surl om frcI Vaaviruii oaLi
a nelepciunii practice, preocupat fiind de sentimenele iz_gdin nalra
noastr corporal, este viata ntreii nte compuse Larc este olul i
genereaz o eudaimonie ce poate fi numit

.
1
77
Partea
atri mta atuncI vlell morale de ctre Aristotel pare a fi una dubl : ( 1 ) Ea
constituie o form secundar de eudaimonie, una spre care regres m prin
faptul c nu sntem n ntregime raiune i nu putem tri ntotdeauna l a
nivelul vieii contemplative i (2) ea ajut la apariia formei superioare de
eudaimonie
,
Aristotel vorbete foarte puin despre modul n care se reali-
220
Et i ca
i. eaz aces t l ucr. n el epci unea pract i c a omul ui politic s tipuleaz prin
l egi s l ai e urmrirea s tudi i lor filozofice i tiinifice. De aceea trebuie s
presupunem c n viaa particular Aristotel s- a gndit la aciunea moral
ca fiind cea care s tipuleaz existena activiti i intelectuale, innd n fru
pasiunile. Da, dei teoria s a formal face n aa fel nct viaa moral s
devin subs idiar celei intelectual e, aceast relaie nu e dezvoltat mai
departe n detaliu. Atunci cnd Aristotel e angajat n studierea activitilor
moral e, el l e trateaz ca fiind bune n ele nsele, iar agentul moral ca
neaflndu-i motivaia aciunii n ceva ce s- a afa dincolo de aciune, ci n
propria noblee. n cons ecin, el acord o valoae mai nalt vieii morale
dect o gaanteaz teoria sa foral.
Dac ne-am ntreba ce nelege Ari stotel n special prin viata contem
plativa, ras unsul a I aea e e meeclem laea adevlui n dou
s au probabil trei domenll : ma ematlca, metafi zic .,~.-.ifozfi a
naturii . I 78 Viaa fericit nu este una dus n c V , ia a
contemplii adevaru Ul eja obinut.
1
7
9 S- a sugerat di d f oma,pentru
ArIsttel de o VIata m coemplatie, -,,grcnm itim Nu este
ns nimic de demonstrat spre a arta c vi aa n contemplaie estetic
formeaz pentru Aristotel vreo pate a vieii ideale ; n Poetica, unde el ia
n considerae o form paticula a experienei estetice, aceea a tragediei,
el face ca valoarea ei s rezide n efectul ei medical. Pe de alt parte,
deoarece cea mai nalt for de .--,,|..-este des-matpnnuqO
deeologiel 80, este rezonabil s presupunem c acea
te l iave a avea caacter unui cult propriu contemplaiei natii re,
Acest aspect al vieii ideale este puteric accentuat n Etica Eudemic, unde
idealul este definit ca " slujire i contemplae a Divinitii
", 1
8
1
NO!0
1 An. Pas|. 89b9 ; Pa/. 1 26 1 a3 1 , etc. E||ca(\\tx)ar desemna tiina caracterului.
2 EN. 1 094b7 -1 0.
3 1 1 79a33 . Um.
4 n acest capitol ne vom referi la traducerea n limba romn de S. Petece! (n. |. )
5 Uneori ns, teleologi a s a est e imanent ; actul bun este un mijloc spre bi ne, n
sensul . c fOmeaz un element n viaa ideal.
6 1 094al -b1 L
7 bl 1 -27.
8 1 095a2- 1 1 , 3 O-b1 3, 1 098a33-b4, 1 1 42al 1 -20, 1 1 45b2-7.
9 Tap. 1 01 a36-b4.
10 1 095aI 4-20.
1 1 Well-being n engl . are sens mai larg dect n romn, desernnd starea de a se simi
bine ; traducerea n romn nu poate recupera integral sensul i e contaminat de
interpretarea ei ca bunstare materi al, prosperitate ; de aceea am optat pentru re
darea direct a temenului de eada|oan|a(n t.).
221
1 2 1 095bI 4- 1 096a I 0.
1 3 1 096al l - 1 097aI 4.
ARI STOTEL
14 TOipyov - "funci e", "oper", " lucrare", "sarcin", "act" (n. t. )
15 1 097aI 3 -1 098a20.
1 6 1 098b9-1 099
bS

- "
1 7 1 1 00b30.
18 1 l 02a5 -1 1 03al O.
1 9 1 1 03aI 4- 1 1 05bI 8.
20 l I 03a I 4-b25. n trad. rom. avem formularea "din acte asemntoare se nasc dis
poziii habituale de aceeai natur
"
- I I 03b22 (n. t. ) .
21 b26- 1 1 04b3 .
22 Exi st mai muli termeni greceti redai n engl . prin mean : IEcov="mijl oc" ,
"termen mediu", " msur j ust" ; IEau =" intermedi ar", " mediu" ; IEc6'1=
"medietate", "linie de mijloc" (defnind virtutea) ; sensul de msur just l ae n
mod direct i IE'pov (n. t. ) .
23 I I 04b3 - 1 1 05aI 6.
24 l I 05aI 7-bI 8 .
25 AI patrulea fel de calitate ce apare n Cat. 8 - forma - este n mod evident
irelevant.
26 Sau capacitate (capacit) - corespunztor grecescului 8uvalt (n. t. ) .
27 Et (disposition) n rom. e tradus cu habitus, "di spoziie habitual, permanent"
(n. t. ) .
28 I I OSbI 9 -1 1 06a I 3 .
29 "Dispoziie habitual dobndit n mod voluntar" n trad. rom. (n. t. )
30 1 l 06aI 4- 1 1 07a2.
31 1 1 43b1 8 -1 l 45al l .
3 2 l I 07a6-8. Trad. rom. (n. t. ) .
33 i datorez ilustrarea profesorului J. A. Smith.
34 1 1 04a1 8.
35 l I 07a8 -27.
36 a28 -1 1 08bl O.
37 1 l 08bl l -30.
38 l I 08b30- 1 1 09b26.
39 Dei aceasta ar putea indica dac un act a fost s au nu consi stent cu caracterul
general al agentului.
40 1 1 09b30-1 1 1 1 b3.
41 n trad. rom. l
p
Oat
p
Ect apare ca " alegere deli berat", "opiune" (sensul de pre
ferenial apare implicit - vezi i notele la traducerea romeasc a Eticii) (n. t. ) .
42 OPEt = "nzuin", "dorin" n general, e gen pentru E1t'tlta ("dorin
iraional ", " poft ") , eUlo ("mni e", " impulsivitate") i OUAEct (" dorin
raionaI", "voin") (n. t. ) .
43 1 1 l I b4- 1 1 1 2a I 7.
44 1 1 1 2aI 8 - l l l 3a I 4.
45 1 1 39b4.
46 Trad. rom. (n. t. ) .
47 1 I I I b4-1 1 1 3 a I 4, 1 1 39aI 7-b I 3 .
48 Singurele pasaje n care pare s fac lucrul acesta snt Met. 1 025b24, E. N. 1 1 45a4,
1 1 62b36, Rhet. 1 363a1 9.
222
Eti ca
49 Cel e mai evi dent e exempl e sint Tol'. 1 72b I I , MeleOl. 339a9 ; MeI. I 004b25 ; Pol .
1 269b 1 3 , 1 27 1 a32, 1 30 1 a 1 9, 1 324a2 1 ; Rii e! . 1 3 55b 1 8 , 1 3 74al l , b 1 4 ; E. N.
1 1 02a 1 3 , I I I Ob3 1 , 1 1 1 1 b5 , 1 1 1 7a5 , 1 1 36b 1 5 , 1 1 5 1 a7, 30, 1 1 5 2a 1 7, 1 1 63a22,
1 1 64b l , 1 1 79a35 i n special I I 44a20. Unele dintre aceste pasaje nu snt absolut
decisive n sine, dar evidena cumulativ este irezistibil.
50 1 1 1 3b3 - 1 1 1 5a3.
5 1 1 1 47a26-3 1 , cf. 1 1 39a3 1 -33.
52 1 1 1 4a1 2-2 1 , 1 1 37a4-9.
53 l l l l a25 , b8.
54 De lnt. 1 8 a33 -1 9b4; Met. 1 027b l O-1 4, ef. pp. 8 1 . urm. , 1 58.
55 1 1 l 3bI 4-1 7 , 1 1 44bI 7-30, 1 1 45b22-28.
56 1 1 07a28 - 1 1 08bI 0, 1 1 1 5 a4- 1 1 28b35 .
57 "Curajul" i "cumptarea" snt discutate mai nti , deoarece ele snt virtui " ale
pilor iraional e", 1 1 1 7b23.
58 III. 7.
59 n trad. rom. , "ndrneal" ( n. t. ).
60 n trad. rom. , "mrinimie" (n. t. ) .
61 sel-respect n engl. n trad. rom. apae "grandoare sufleteasc" (n. t. ) .
62 n trad. rom. , "veselie" (n. t. ).
63 n trad. rom. , "disimulare". Vezi i notele di n traducere (n. t. ) .
64 1 1 I Sa6-b6.
65 n engl . tradus cu noble (n. t. ) .
66 b7- 1 1 1 6aI 5. Trad. rom. ( n. t. ).
67 1 1 1 6al l , 1 5, b3, 1 1 1 7aI 7, b9.
68 1 1 1 6aI 5- 1 1 l 7a28.
69 1 1 1 7a29-b22.
70 "Frca" n trad. rom. (n. t. ) .
7 1 Discretion n trad. engl. (n. t. ) .
72_ Meanness, n trad. rom. , " lipsa de gust ".
73 "Lipsa grandori sufleteti" n trad. rom.
74 J. L. Stocks , The Test ofExperience, n Mind XXVIII ( 1 9 1 9) .
75 I l
i
Sa1 4-24.
76 1 1 1 7b23 -1 1 1 8b8.
77 1 1 1 8b28- 1 1 1 9a5.
78 1 1 23a34- 1 1 25a3S.
79 Despre modul n care Aristotel trateaz dreptatea i legtura ei cu practica greac,
cf. Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence, II, 43 -7 1 .
8 0 1 1 29a3- 1 1 30aI 3.
8 1 Cf. Hor. , Od. , 3 , 52 unde Pi si strate este "drept" deoarece el d cupa cu vin mai
nti zeiei Atena. Acest sens se regsete frecvent la Homer.
82 Cf. expresia proverbi al "dreptatea concentreaz n ea ntreaga virtute", ci tat n
1 1 29b29.
83 Pentru producerea de virtui Ari stotel se bazeaz pe educaia stabilit prin lege,
1 1 30b25.
84 1 1 30al 4 - 1 1 3 1 a9.
85 La orgine grecii par a fi recunoscut trei mijloace (IEDT"eC) . aritmetic, geometric
i armonie, i numai o s ingur avaoya, cea geometric. Mai trzi u, ei au aplicat
avaoya n toate cele trei cazuri . Cf. , Heath, The Thirteen Books of Euclid' s
Elements, II, 292.
223
AR I STOTEL
86 Gurgias 508a; Legile 757a, b.
87 1 1 3 I a9-b24.
88 J. Bumet, ad loc.
89 1 1 3 I b29.
90 Pol. III, 9; V, 1 .
9 1 Considerate drept cri me, drept delicte mpotriva statului i n u mpotriva unui
individ, ele snt cazuri de nedreptate "universal" i nu "paticula".
92 Cf. I 1 32a2 cu b28.
93 1 1 3 1 b25 - 1 1 32b20. M aflu n incapacitatea de a accepta punctul de vedere al
Prof. Bumet i (cu oarecare ezitare) cel al lui Grant, n sensul c dreptatea
"di orthotic" ("corecti v", n. t. ) normalizeaz tranzaciile corecte n timp ce le
redreseaz pe cele incorecte ; nici nu cred c Arstotel face deosebire ntre totalul
de ctig al lui A i de pierdere a lui B, adic, ntre delictul lui A i pierderea lui
B, dei, fr ndoial, A i poate cauza lui B o vtmare mai mult sau mai puin
mare dect a intenionat, iar legea greac (Ia fel i Platon n Legile, 767 e, 843 cd,
862 b, 9 1 5 a) a luat n considerae ntr-o oarecare msur acest lucru.
94 "Proporia reciproc" nu este tratat n matematica greac drept un al treilea mod
al turi de cel geometric i aritmeti c ; cel de al treilea mod este " proporia
amonic
"
. "Proporia reciproc" (av'tElov8EVm, cf. [Ar. ) Mech. , 8 50a39; Euc. ,
El. VI, 1 4, 1 5 ; XI, 34) implic pur i simplu rearanjarea terenilor n proporie
geometric. Dac A: B=C: D, A, B se spune c snt n proporie geometrc cu C,
D, i A, D n proporie reciproc cu B, C.
95 Cellalt mare avantaj al banilor, transportabilitatea lor, a fost reliefat n Pol. ,
I 257a34.
96 Moned greceasc (n. t. ).
97 Platon a fcut un lucr remarcabil n acest domeniu.
98 1 1 32b21 - 1 1 33b28.
99 1. 8 -1 1 .
1 00 1 1 33b29-1 1 34aI 6.
1 01 Trad. rom. (n. t. )
1 02 1 1 34a 1 7-bI 8 .
1 03 b I 8 - 1 1 35aI 5.
1 04 1 1 35aI 5 - 1 1 36a9.
1 05 1 1 37a3 1 - 1 1 38a3. Cf. Rhet. , 1 374a26-b22. Rolul mare jucat de echitate n
administraia greac a Justiiei este bine evideniat de P. Vinogradoff, n Outlines
of Hist. Jur. , II, 63 - 69.
1 06 1 1 03b32 etc.
1 07 1 098 a1 6.
1 08 1 1 40b26, 1 1 44b 14.
1 09 1 1 38b I 8 - 1 1 3 9a I 7. n trad. rom. e vorba de partea epistemic i cea reflexi v ;
terenii greceti snt 'o EltO'lav0Ov pentru prima i 'o AoyO'KaV sau mai des
folositul 'o 8o/aO'KOV pentru a doua (n. t. ) .
I l O 1 1 39a I 7 -b I 3 . n acest subcapitol am tradus reason fie prin intelect, fie prin
ratiune, n fuctie de context (n. t. ).
I I I El0'i1, 'EXV, e
p
avlct, voi, Ooeia. n trad. rom. ultima apare frecvent ca
"nelepciune speculativ" (n. t. ).
1 1 2 bI 436.
1 1 3 Do n engl (n. t. ).
1 1 4 Make n engl. (n. t. ).
224
Eti ca
1 1 5 !attad. ton. . ,aaIwhilus a|todacet| | aso | t deta| aaeadevrat" ( I I . 1. ) .
1 1 6 1 1 40a l -23, cf. 25-28.
1 1 7 Trad. rom. (n. I. ) .
1 1 8 a24-b30.
1 1 9 b3 1 - 1 1 41 a8, ef. 1 1 39b27 -3 1 ; An. Post. 1 00b3 - 1 7. ef. pp. 43 -45.
1 20 e rv 6 K6<Jo Ove<'lKEv ( l 1 4I bl ) .
1 21 1 1 4I a9-b8.
1 22 De ex. 1 1 42a1 7.
1 23 1 026a I 3 -23.
1 24 1 1 41 b23 -1 1 42a l L
1 25 ef. 1 1 43a25.
1 26 1 1 41 bI 4-22.
1 27 1 1 42a l l -20, 1 1 43b7- 1 4.
1 28 1 1 42a23 -30, cf. l 1 09b23 , 1 1 26b3.
1 29 1 1 43a35-b5.
1 30 De ex. n 1 1 41 b20 i probabil n 1 1 42a23 -30.
1 3 1 1 1 44a3 -5.
1 32 1 1 43b I 8 -1 1 44b L
1 33 1 1 45a6- 1 1 , cf. 1 094a28 -b2, 1 1 4I a20-22, 1 1 43b33 -35.
1 34 1 1 45 aI 5 -b20.
1 3 5 1 1 48b I 5 -1 1 49a20.
1 36 1 1 5 I b34-1 1 52a3.
1 37 Dar cf. p. 21 2 . un.
1 38 eL p. 1 99.
1 39 l 1 I Ob3 1 - 1 1 1 1 a24.
1 40 1 1 1 0b24-27. eL p. 1 9 1 .
1 41 1 1 46b8 - 1 1 47bI 9.
1 42 n 1 1 47b 1 3 -1 7 Aristotel arat c ntr-un anume sens concepia lui Socrate este
dreapt. Nu acionm mpotriva cunoaterii adevrate, deci cunoaterea tiinifc,
deoarece premisa minor a silogismului practic nu este universal i prin urmare
nu este tiinifc.
1 43 De exemplu, n 1 l 02b1 4-25, 1 1 45b21 - 1 1 46a4, 1 1 50bI 9-28, 1 1 66b6- 1 0 ; De
An. 433a-3, b5-8, 434a I 2- 1 5.
1 44 1 1 47b23-3 1 , 1 1 48a22-26.
1 45 1 1 47b20-1 1 48bI 4.
1 46 1 1 48bI 5 -1 1 49a20.
1 47 1 1 49a24-b23.
1 48 1 1 50a9-b28.
1 49 b29- 1 1 5 1 a28.
1 50 1 1 52bl -24.
1 5 1 48a . un.
1 52 53c, 66e-fn.
1 5 3 1 1 52b25- 1 1 53a35.
1 54 1 1 53bl - 1 1 54a7.
1 5 5 1 1 54a8 -b3 L
1 5 6 1 1 72aI 9- 1 1 74aI 2.
1 57 1 1 74aI 3 -1 1 76a29.
1 5 8 1 1 75a30-36, 1 1 77b2 1 .
1 5 9 1 1 74al 3 - 1 1 75a27.
225
1 60 1 1 75a2 1 - 1 1 76a29.
1 6 1 1 1 59a27.
1 62 1 5b3 1 .
ARI STOTEL
1 63 1 l 55b1 7- 1 l 56a5 , 1 1 69b3 - 1 1 70b 1 9.
1 64 1 1 55a3-5.
1 65 1 1 38b5-7.
1 66 1 1 66al -b29.
1 67 1 1 61 b28, l l 66a32, 1 1 69b6, l 1 70b6.
1 68 1 1 6 1 b 1 8.
1 69 1 1 59a28 , 1 1 6 1 b27, 1 1 66a5 , 9.
1 70 1 1 68a28 - 1 l 69b2.
1 7 1 1 l 56a1 7.
1 72 1 1 68b30.
173 1 1 76a30- 1 1 79a32.
1 74 1 l 76a30- 1 l 77aI 1 .
1 75 1 1 78b8 -22.
1 76 1 l 77aI 2- 1 1 78a8.
1 77 1 1 78a9-22.
1 78 Toate trei snt ramuri ale nelepciunii teoretice (MeI. 1 005bl , 1 026a1 8) , dar fzica
este studiul evenimentelor contingente ( l 1 40aI 4- 1 6) , n timp ce nelepciunea
teoretic este al celor noncontingente ( l 1 39b20, 1 1 40b3 1 , 1 1 4 1 a3 , 1 1 4 1 a1 9).
Contradicia poate fi nlturat recunosCndu-se c fzi ca este studiul el ementului
non-contingent din evenimentele contingente ; elementul varabil este incalcul abil
i nu poate f studiat deloc.
.
1 79 1 1 77a26.
1 80 MeI. 1 026a1 9.
1 81 E. E. 1 249b20.
Cap| lo| 0' V' ' '
0.` I CA
Structura Politicii ridic o dificultate i o problem foarte discutate. Mai
muli savani modemi susin c ( 1 ) naintea Cilor a IV-a-a VI-a a trebui
s fie aezate Crile a VII-a i a VIII-a, iar unii susin c naintea Crii a
V-a ar trebui aezat Cartea a VI-a. (1) Ultimul capitol din Cartea a III-a
anun trecerea la discutarea celei mai bune constituii ; o astfel de discuie
se gsete n Cartea a VII-a ; prima propoziie a acestei Cri exist, ntr-o
for incomplet, i n ultima fraz din Cartea a III-a, ca semn al ncercrii
lui Aristotel, s au a unor editori ai lui, de a corela cele dou Ci. n plus ,
Caea a IV - a revine asupra unei discuii despre constituia idealI , tip ce
Crile a VII-a i a VIII-a nu fac nicieri vreo referin diect la Crile
l-a -a VI-a.
2
Pe de alt pae, dup clasificaea constituiilor di Caea a III-a
i dup discutarea monarhiei (i, ntmpltor, i a aristocraiei) din ultima
pate a Cii, ne-am atepta ca ea s continue cu discutaea celorlalte tipuri,
a a cum se procedeaz n Crile IV-VI. Cile a VII-a i a VIII-a, axate
mai degrab pe problema educaiei dect pe cea a constituiei, a putea tre
rpe n mod deterinat continuitatea ideii. (2) Caea a VI-a continu fiul
gndiii de la sfritul Cii a IV -a despre organizaea potrivit a diferitelor
fore de guvemmnt, iar Cartea a V-a (despre revoluii) ntrerupe aceast
continuitate. Pe de alt parte, Cartea a VI-a face adeseori referine apoi la
Cartea a V -a3 , iar Cile a IV -a-a V -a mplinesc ntr-un mod firesc pro
gramul expus la nceputul Crii a IV _a4 ; Cartea a VI-a pae s fie o idee
trzie prin care Aristotel a dezvoltat subiectele Cii a IV -a.
Dar poate c nu este corect s afirmm c exist o ordine originar sau
potrivit a Crilor Politicii. Studiind nceputurile diferitelor Cri5 se
descoper c lucrarea este o mbinare de cinci tratate separate : ( ! ) despre
familie -un preambul potrivit pentru studiul statului, deoarece statul pro
vine din familie (Cartea I) , (2) despre presupusele comuniti ideale i
despre cele mai preioase constituii existente (Caea a II-a) ; (3) despre stat,
cetean i despre clasificarea constituiilor (Caea a III-a) ; (4)despre con
stituiile inferioare (Cile a IV -a-a VI-a) ; ( 5) despre statul ideal (Cile
227
ARI STOTEL
a VII-a i a VIII-a) . Toate aceste seciuni, cu excepia cel ei de d doua, snt
neterminate sau incomplete. Pe ansamblu, ordinea tradiional (care s-a
realizat cel mai devreme n secolul 1 d. Cr. ) d cea mai consecvent linie a
gndirii, cu excepia Crii a V -a, care ar trebui mai bine aezat dup
Catea a VI-a. 6
Cile a VII-a i a YIII-a difer de primele trei pri f(ptul c adopt un
ton mult mai dogmatic ; stilul mai ngrijit sugereaz c, n orice caz, ele se
bazeaz n parte pe lucrri publicate. ? Crile a IV-a-a VI-a difer de restul
Politicii prn aceea c adopt un ton mai practic i mai puin idealist ; n spe
cial Cartea a V -a, prin atenia pe care o acord mijloacelor de pstrare i
celor mai corupte forme de guvernare, este prefigurarea Prin!lui lui
Machiavelli. De asemenea, ele difer de restul Politicii n privina numeroa
selor date istorice pe cae le conin. Trebuie s ne reamintim c Aristotel a
realizat (sau a coordonat) prezentaea a 1 58 de constituii greceti. Mai mult
dect oriunde, n Crile a IV - a-a VI-a se simte ct de bine stpnete el
ntreaga tiin a oraului-stat i ct de adnc este ndcinat n istorie.
Chia i n celelalte Cri ale sale, metoda este inductiv. Totodat, el i
ntemeiaz adeseori concepiile politice pe teorii mai profunde i mai fun
daentale, metaizice sau etice. El i suete prioritatea (t-un sens bine
definit) ntregului asupra prilor ; identitatea dintre natura unui lucru i
scopul ctre care el se ndreapt ; superioritatea sufletului fa de trup, a
raiunii n faa dorinei ; imporana moderaiei, a cumptrii ; diferen ntre
prile organice i cicumstanele auxiliare. Concepiile sale politice snt o
parte dintr-un sistem de gndie extins i bie nchegat. Da uneor utilizaea
principiilor generale este oaecum arbitra, astfel nct avem impresia c
ele snt nfiate drept motive n favoarea unor idei pe care Aristotel le-ar
fi admis oricum.
Politica ncepe cu o seciune8 care ( I ) aparent apr statul mpotriva
concepiei sofiste ce susinea c statul exist pr convenie, neavd nici un
temei pentru supunerea cetenilor si, i (2)claific natura sa, distin
gndu-l de celelalte forme de comunitate. Aristotel plonjeaz in media res
afirmnd c, de vreme ce orice comunitate este format n vederea unui
anumit folos i statul, care este comunitatea suprem i atotcuprinztoare,
trebuie s tind ctre folosul suprem. Punctul de vedere teleologic pe care-l
adopt este caacteristic ntregului sistem. :Sensul i natura oricrui lucr din
lume, fie acesta creatur, instrumente sau comuniti, trebuie cutate elul
existenelor sale. n cazul unui instrument , exist un scop urmrit de cel
cae-l folosete, astfel c forma instrumentului concord cu scopul impus
asupra materiei sale din exterior. n cazul unei creaturi sau al unei comuni
ti, scopul este imaent acesteia - pentr plant, viaa evoluiei i a repro
ducerii ; pentr animal, viaa senzaiei i a dorinei cae se suprapune peste
viaa vegetativ.; pentr om i pentru comunitatea uman, viaa raiunii i a
aciunii morale ce se suprapune peste celelalte dou. Explicaia lucrurilor nu
228
Pol i t i ca
NL gsete n lucrurile di n care s-au dezvoltat , ci n lucrurile n care se vor
dezvolta ; natura lor nu se af n originea lor, ci n destinul lor.
Cuvntul pe cae l traducem prin " stat" nseamn, nu mai pui, " ora ".
Desi Aristotel scafa la sfII pocqau a y((cc|grzccti pJ

;
relatii foarte apropiate cu Fiii si u Alexandru 0mL
gra
. u - si nu imperiul -este forma superioar de care este capabil .gene
rai cetatea greceasc i nu doar forma superioar a vieii politice de pn
,, Ori ce ans amblu mai mare era pentru el un s implu trib" s iu o con
gregaie prost nchegat de oameni. Nici imperiul, ce-i impune civilizaia
asupra unor oameni mai napoiai, i nici statul-naiune nu intrau n sfera de
interes a concepiei sale. mafa de imperiul macedonean, existau evoluii
politice interes ate n Grecia (ca de exemplu imperiile Atenei i Spaei i
diferitele federaii de state egale) de cae el nu ine seama. Aristotel face o
s ingur aluzie la consecinele faste ce ar putea rezulta dintr-o unire a
statelor greceti . 9 n privina investigaiei n centrul vieii politice greceti,
Aristotel rmne ra egal ; da avea ceva mai puin imaginaie. A presupus
cu uurint c viata omului oate fi trit cel mai de
.
unita
erea con uca
,
guverat". Pe parcursul istoriei, oraele-state i-au dovedit incapacitatea de
a
f
ace fa unor agregate sociale mai mari i mai puterice. Dar inferiori
tatea lor nu a fost nc dovedit; trebuie spuse mai multe n favoarea con
cepiei aristotelice. Poate cititorl prefer s gseasc aici o apare a sa de
pe poziii raionale.
Este evident c statul aparine genului " comunitii", dar diferena nu
este clar. Aristotel i asum responsabilitatea de a arta c diferena nu
ese, aa cum s-a presupus , dimensiunea sa maxim. Metoda lui de desco
perire a diferenelor statului este de a-l anal' &3-i
ce ngml e.

ls"ta dOli pstnt ppmar carc dctcmn file


Uane s se asociezemele cu
1 0 . "
re ce altur
pe bar at i pe femeie, i instinctul de autoconservare. ce alii pe stpn i
pe scav - mm(ea prevazatoare_1UEl0! robust -n vederea ajutorului
mutual Aste, obmem o sOCte minim& q1|coan
fmilia, care este " as ocierya stabilit prin natur pentru .procurarea
necesitilor zilmce". Aistotel nu specific aceste necesiti suplimentare,
da.e poaie presupune c se gndea c satul face posibil diviziunea mai
lag a muncii i deci c poate satisface necesiti mai diverse i poate oferi
o protecie mai bun contra oamenilor i a animalelor. El adaug c satul
este fomlat mai firesc prin unirea mai multor familii cu acelai descendent.
A treilea stadiu este unirea mai multor munitate des tul de
:e pent a h aproape sau chiar autQSlIfcient, nscndu-se datorit yieii,.
eXlstmd m vederea uneI VIe bune". Aceasta este dtferena statuluI. El
a' apt dm aceleaI motive ca i satul pentru via. Da se constat c el
229
ARI STOTEL
satisface nc o aspiraie - dorina unei viei bune. Ea i nclude pentru
Aristotel dou lucruri, activi tatea moral i cea intelectual. Stul ofer
activitii morale un cmp mai potrivit dect cel al familiei i al satului.o
ma vriac Iullme de relalI in care vItuIe pot exercitate i confer o
extmde mai mare activitii intelectuale. Este posibil o diviziune com
pleta a munClI Intelectuale, aste ca fecare contiin este mai puternic
s timulat de contactul ntre contiine. "D. formele anterioare de soci
etate snt naturale, tot astfel este i statul deoarece el este eul lor, I
nata Uil lucru este elul su. Cci numim natura unUI lucru ceea ce este
aelucr cmd este depln mplinit. [. o . j D.i este eviden g s|aml este.o
creaie a naturii, iar omul este prin natur un animal politic. _o . j El, cel
inctil s[raIasc n socIetate sau care nu are nevOIe de nImic pentru c
i este sufCIent siei, trebuie s fIe on far, ori zeu. _tLfCl a adis - ~
foloase gildIlI ohuce, Insistnd asupra faptulUI ca statul nu exist printr-o
si
i
np a convenie, ci este ndcinat In na ra umaa; ca natur u , n sensul
lui cel mai adevat, nu se gsete n originile vieii umane, ci n scopuo!e
cteca ea se rmet,c riaactr thzamiu este un dechn de Ia o pre
sup VIaa no da pnmItIva ; ca s a u nu este o re

A
libe _ CI un mI I oc e a o o ndi. Ai ci , el contrazice explicit dou
cneii cae se bucurau de mare atenie n Grecia : ( I ) cea apainnd unor
sofiti, ca de pild Lycophronl l sau Thrasymachos , confon ceia legea i
statul snt simple rezultate ale conveniei ce interfereaz cu libertatea indi
vidului i cae snt impuse asupra lui de stpnii s i s au adoptate de el ca
simpl protecie mpotriva agresiunii ; i (2) cea a cinicilor, conform ceia
omul nelept i este suficient siei i nu a trebui s fe ceteanul nici unei
, ci doa al lumi -viziune ncurajat de deziuzia abtut asupra Greciei
dup nfrngerea de la Cheroneia.
Descriind statul ca pe ceva natural, Aristotel' nu vrea s-I fac indepen
dent de voina uman. El se formeaz i scmenine tocmai prin voina
uman i doar prin voia uman poate fi modelat "mai aproape de dorina
inimii ". Dar Aristotel afirm c el este nnscut, n sensul c este
ndciat n natura lucrrilor i nu n capriciile omului.

n interesul dovedit pentru stat, Aristotel nu depreciaz familia ca


Platon. Statul este pent el o comunitate de comuoitt.Familia ae propria
sa fnctiorganizarea vieiTotusi nu snt incluse ajcj ale commta
cor membr este omul - biserica sa locul su de mu

.
cpe
a e voluntaiat de care apaie. S-a obserat de mai multe ori c acolo
Ude Aristotel spune ca omul este un animal politic, ar fi mai bine s spu
nem "aimal social", avnd n vedere faptul c el ae nevoie de asociaii si
ntr-o vaietate de ipostaze, nu doar ca simpli ceteni-asociai. Iitincjia
dintre stat i societate nu era cla la nici un gnditor grec. Religia era ntr-o
ale C mmochcstipcnainal, ceva n mare te xIeor i
coneRiQla, r-Q ademarcmm chst. e cult si (de pn
230

Pol i t i ca
I prblem de convingere adnc i emoie, nct ideea unei :rri ntre
bi serIca i Stt, astfl IncI s a eXi ste mai multe biserici ntrun s tat s au o
lehc cu membrI In ma lil state este InSI nifiant la reci, iar una din
infuenele ce ne-a e era e o preocupare excesiv entr roble ma statu
U1 era a senta In cazu Of. rin urmae, educaia moral, despre cae majo
ma cr c este ocupaIa freasca a bl'SerI Cll , a 10st ferm atribule
Astot satuIu le p us , cit pnvete a te s ocieti din intenou statu ui
bazate pe voluntariat, att de profund era intervenia statului grec n toate
compatimentele vieii , nct astfel de societi au fost concepute de ei ca
funcii ale statului.
Dar dac am dori s -I completm pe Aristotel spunnd c omul este un
aimal social, rme adevat i c el este un aimal politic. Uniea poltic
nu este mai puin natural dect celelalte amintite 'aici, cae snt evident mult
mai voluntare ; doar biserica se poate compara n importan i valoare cu
ea. Cu s iguran, o pretenie puternic se poate ridica i n privina orga
nizaiilor economice ; dar majoritatea acestora a meninut mai puin cate
goric fidelitatea omului dect bis erica i ara, astfel c nu ar fi de dorit
pentru umanitate ca societile ce in de " simpla via" s poat vreodat
dobndi un precedent asupra celor care fac apel la ceva mai nalt n om.
Scl avi a
,
Dup ce arat modul prin care statul rezult din cminul familial, Aristo-
te nhnu l

rnd In co

sId
.
e

e , , atI

or
!

jnul

i': " ReaIa


stapm-sclav I cea a dobmdlu av motsmtb
i
utate m ami
pnvete sclavia12, el int confict cu douv
. .
su_Jine c
con ucere a sc av ui este identi
m
|cea
po nca, I un ca al reglinorale a conducericelor iferor de ctre cei
supenon, I mcae susme c g Knco dstinje
_,
i scav, c scavia se bazeaz pe o convenie nenatura :este ca atae
inist. A!itotel b pteocugmanti de indcaea esegisclavului.
1
3 n
esen, el este , un instrument pentru administrarea vietii ", cu alt

i
l
e,
" n o Iect viu e oseSIe . aca suveIca ar toace f a f condus de o mil 1
(IrCI Aistote aticipea icontient epoca automatizii), atunci stpii
nu ar mai avea nevoie de sclavi. Dar sclavul !u este un instrument al produc
erii, ci al aciunii - nu pentru a face un aumit aticol, ci pentru a ajuta la
organizaea vieii n general. Aici se discut mai degrab despre sclavul
domestic dect despre cel folosit agrcultr sau idustre.
Urmtoarea ntrebare1 4 este dac exist vreo persoan hrzit de la
natur s joace acest rol. istotel rspunde indicnd < atiteza ditre supe

iQ i inferior
.
se

gct :: corp iSlfet)! t

e
mtelect I donna, Intre om SI amm 1 0 t stfel mc t ,
ac unde exi ta o astfe de drcnmtndo| rur ete n avatajul
231
ARI STOTEL
ambelor faptul c unul l poate conduce pe cellalt. Natura tinde s produc
L_.-de di stmctIe ntre oameni g ( fe pc uni bUni pentru mun

a
f ca, iar pe altii, entru viata olitic. Deci unii oam . s e la nat
h ., ar tii snt scIay
e e alt parte, mai este ceva de spus n acest sens . 1 S O mare parte
s claviei existente este ntemeiat pe cuceriri, astfel c o amselaie. este
de testat n mod natural . Fiecare concepie amintit mai sus merge prea
depae i se iieptrnde cu cealalt. Puterea tinde s impun o su eriori-
tate de un anumit ti si deci fora este deil a entr a institui dep-
t:; pe e alt ate exis oa o relatie recproc
bii
n
ionat poate fi just:Jici una din aceste concepii nu se poate
sUSme pe sme n faa celei intermediare, conform ceia cel superior n
caliti trebuie s conduc. Nici una nu va afma c, n orice ca, un anu
m
it
tip de dreptate se ntemeiaz pe obiceiuri i c sclavia conform obiceiului
rzboiului este prin urmare j ustificat. Chiar i cei cae susin acest lucru
vor ezita s justifce nrobirea oaenilor de neam nobil (sau a elenilor) . n
fond, i ei vor s ntemeieze sclavia pe inferioritatea naturii. Unde exist o
atare situaie, sclavia este n interesul att al stpnului, ct i al sclavului.
Dei este regretabil, nu este surprinztor c n concepia aristotelic un
anumit aanjament precum sclavia, care era o parte att de familiar vieii
cotidiene a grecilor, apaine naturii lucrurilor. Trebuie remarcat c sclavia
din Grecia era lipsit de abuzurile care au dis creditat sclavia roman i pe
cea din timpurile moderne. Truie njrate aielii articulale
modului de acceptae a sclaviei la Aris!1. El admite c distincia e
omuTer nnscut i scavul nns
c
nu _ t+ himi
Id cla
precum a don. Copilul unui sclav nnscut nu este totdeauna sclav. 1 6
(2)clavia prm simplul dept dccucerie n rhoj frebu|erePiirea
superi<F nu nseamn totdeauna excelent total. e se ntmpl dac
ntr-:i-'ra Oi cauza este nedreapt? In nici un caz greCii nu tioui
e
'
s
ia
sclavi pe ali greci. 1 7 Se poate foate bine ca acest element di concepia lui
Ari stotel s-i fi surprins pe contemporanii si sau pe marea lor majoritate,
Unde Aristotel ne apare drept reacionar, lor putea s le apar foarte
revoluionar. (3)Interesul stpnului i cel aI scIayuIucoincid. S(Inu
trebuie s abuzeze tonfatea sa. El trebuie s fie prieten cu sclavul su.
El nu trebUie doar sa-i comande, ci s si stea de b cuSil
(4) u. uror sc avilor tre Uie s li se dea spera elrrii. 1 9
Ce nu se poate nicidecum accepta din viziunea aristotelic este despi
caea cu toporul a rasei umane n dou. Exist o gradare continu a ome
nirii, att n privina calitilor morale, ct i a celor intelectuale. Aceast
grad are conduce, i probabil va conduce totdeauna, la un sistem de subor
donare. Dar ntr-un astfel de sistem nici un membru nu trebuie privit ca
simpl " unealt vie". Tratarea aristotelic a problemei conine n mod
implicit respingerea teoriei sale. Aristotel admite c sclavul nu este doa un
232
Pol i t i ca
simplu trup, ci are un tip de raiune subordonat ce i permite nu doar s se
supun unei comenzi , ci i s urmreasc o discuie
.
Din nou, el afirm c,
dei sclavul n calitate de sclav nu poate fi prietenul stpnului su, ca om, el
poate s fie. 20 Dar natura s a nu poate fi mprit. Faptul de a fi om este
"
incompatibil cu faptul de a fi un simplu istrument viu.
Dobndi rea averi i
Urmtoaea pate a Politicii21 , cea care formeaz principala contribuie
aristotelic n domeniul economiei22, este legat de tema central a Crii I
prin ntrebarea cu privie la felul n care dobndirea avuiei este corelat cu
gos podirea cminului. Aristotel rspunde la ntrebare, distingnd dou
moduri de dobndire a averii. 23 Exist modul natural, cae const n ago
nis irea produselor naturale necesare scopurilor vieii. El distinge aici trei
tipuri principale : punatul, vntoaea (mprit n furt i braconaj , pescuit
i vntoarea propriu-zis) i agrcultura. Acest mod este limitat natural prin
nevoile omului pentru mncare i mbrcite. El este o parte a gospod
ririi cminuluI i a atei guverrii24 sau, mai bine spus , o condiie preli
mia a lor25 ; elul gospodalui i al celui cae guverea este de a folosi
ceea ce a fost astfel agonisit.
Negoul este o form intermediar ntre primul i al doilea mod de a
dobndi averea. 26 Aristotel face aici distincia, devenit celebr mai apoi,
ntre valoarea lucrurlor n folosi i valoaea lor n comer. Poi ncla un
pantof sau l poi s chimba pe altceva; n ambele cazuri, foloseti " pro
priu-zis " pantoful, da prmul caz constituie utilizaea lui "ca atae", n cae
se face uz doa de el i de nimic altceva. Schimbul comercial este dintr-un
aumit punct de vedere natural, att timp ct el reprezint achiziia bunurlor
ce snt realmente necesae nevoilor vieii. La al doilea mod de a obine
avuia, cel nenatural, se ajunge atunci cnd bunurile ncep s fie schimbate
nu pe alte bunuri, ci pe bani. Trs tura intrinsec a banilor, reliefat de
Aistotel, este c ( 1 ) ei snt mai uor de purtat la sine dect bunurile i c (2)
au o utilitate a lor proprie, diferit de cea din schimbul comercial. Acest
lucru este adevrat pentru monedele metalice ; nu este de mirae c el nu a
putut prefigura apaiia bacnotelor. Mai surrinztor este c el privete n
ntregime dobndirea averii pri comer, altfel dect prin nego, drept nena
tural. Fr ndoial, obiecia lui se bazeaz pe un temei moral. El con
damn agonisiea nelimitat a averilor dicolo de nevoile vieii. Da el nu-i
d seaa c nevoia de bogie de dagul bogiei poate aprea chia i cel
mai timpuriu stadiu, cnd bunurile snt acumulate i schimbul nu a nceput
nc i c profitul este posibil nu doar n nego, ci i n schimbul bunurilor
pe bani. Nu a remarcat nici c ptura comercianilor, condamnat de el,
pres teaz un foarte util rviciu public i i realizeaz profitul doar din
233
ARI STOTEL
acest motiv. n mae msur, concepia sa reflect prejudecata obinuit a
grecilor cu privire la comer drept o ocupaie meschin
.
Aristotel consider apoi c dintre toate modurile nenaturale de dobdie
< averii , cel mai ru este cmtria, deoarece bani i , ei n i i o invenie
nenatural, snt folosii aici nu pentru scopul lor origina, cel de schimb, ci
pentru unul i mai nenatural. 27 i aici , o prejudecat moral justi fi cabil
mpotriva cmtriei nedrepte l face pe Aristotel s sesizeze serviciile eco
nomice aduse de cei cae mprumut bani. F ndoial, el nu se gndea la
mprumutul care favorizeaz munca harnic, ci la acela care exploateaz
srcia celui nevoia , care, obligat de nevoile zilnice s ia bani cu mpr
mut, devine de fapt n aceste condiii sclavul celui de la care a obinut
mprumutul.
Aristotel ncheie cartea printr-o discuie cu privire la diferitele tipuri de
stpnire potrivite ntr-un cmin. 28 Sclavul nu are facultatea de a delibera;
femeia o are, dar ea este lipsit de autoritate ; i copilul o are, dar el este
imatur. Prin urare, stpnul i comand sclavului n mod despotic, soul i
comand soiei n mod constituional i tatI -copilului n mod monarhic.
Deci familia conine n mod anticipat trei dintre principalele tipuri de
guverare.
Comuni tatea i deal
n Cartea a II-a, Aristotel se dedic studiului critic al comunitilor pre
supuse ideale, al constituiilor istorice i al legislatorilor celor mai de vaz
cu putin, cu scopul de a evoca cele mai semnificative idei i realizri di
acest domeniu. El ncepe printr-o critic a Republicii lui Platon, examind
pentru nceput propunerea acestuia de a pune n comun femeile i copiii29 ;
exist aici dou argumente pricipale. ( 1 ) Platon greete spunnd c " e cu
att mai bie cu ct unitatea statului este mai mare". Naturi itime a statului
i aparine pluralitatea, i mai preci s, pluralitatea
c
elemente deoseBte.
Sfatul dIfer de naIUne, pe care ArIstotel o consideri. a
t
ne
dierenIat .

ntr-un stat eXIst o varietate de funcii ce pot fi rezumate n


idea c unii trebuie s conduc, ia alii s fie condui. Aici , Aristotel pae
s uite adevrata schem platonicia. Platon este foarte contient de diver
sitatea funciilor n stat, astfel nct el recunoate trei clase cla dis tincte.
Clasa femeilor i a copiilor este acceptat doa dou ditre ele -n clasa
conductorilor i n cea a rzboinicilor - i doar n privina acestora se
poate spune c Ari stotel ae dreptate cnd afirm c Platon exagereaz n
nevoia sa de unitate. (2)Chiar dac uni tatea a fost un ideal corect pent()
stat, s-ar prea C ea nu poate fi produs prin organizarea propus de
Platon. 3o Platon crede c unitatea s-ar putea obine dac orice om a spune
"este al meu" sau "nu este al meu" despre acelai lucru. Da Aristotel aat
234
Pol i t i ca
c, dei un copi l este copilul t ut uror n st atul pl atoni ci an, n sensul c este
UdLpt Ut de t oi paznicii de o anumit vrst, el nu es te copilul tuturor n
sensul de a fi copilul fiecruia. Nici un om nu-i va dui aceleai sentimente
i nu-i va purta tot atta grij ca propriului su copil. Problemele tuturor st
problemele nimnui . Fiecae cetean ar avea o mie de fii i fiecare fiu, o
mie de tai ; n aceste circumstane, ntre ei ar fi doar o prietenie formal.
Este mult mai bine s fii un v adevat dect un fiu n sensul lui Pl aton !
Argumentul aistotelic este c intens itatea afectelor se poate dobndi
doar prin sacrificarea extinderii acestora. Prin introducerea creelor i a
orfelinatelor, Platon nu urmrea s nlocuiasc prinii mori s au pe cei
incapabili de a- i ndeplini responsabilitile, ci s nlocuiasc pinii n
toate situaiile ; da pri aceasta nu poate aprea afeciunea dorit de el. Aici
ncrederea lui Aristotel n instituiile existente i refuzul s u de a neglija
uzul datorit abuzului snt jus tificate. Hegel are dreptate cnd spune c
Platon, n comparaie cu Aristotel, nu este "destul de idealist", dac idea
lismul este definit ca puterea de a vedea elementele ideale n realitate n loc
de a distruge realitatea cu sperana descoperirii idealului n alt parte.
Qlegtur cu proprietatea3
1
Arstotel distinge trei posibile variante n
practica curent :
( 1 ) Proprietateaparicular asupra pmntului i folosina comun a pro
duselor.
~
(2)Proprietatea comun i folosia particula.
(3)roprietatea com.! si folosinta comun.
El indic faptul c, (a) n sistemul proprietii comune, cei care lucreaz
din greu i primesc puin vor avea multe nemulumiri ndreptate mpotriva
celor care lucreaz puin i primesc mult. (b) Viaa comun i mai ales pro
prietatea comun snt o surs importat de dispute, de pild pritre simpa
tizani. (c) Oamenii snt mult mai eficieni cnd snt pui s lucreze pentru
ei nii. (d) Simul proprietii este un izvor important de plcere, fiind o
fon a iubirii de sie. (e) Utilizarea proprietii n folosul unui prieten este
un alt izvor de plcere i o ans pentru exercitarea virtui i . ([Certurile
iscate n legtur cu proprietatea particular nu snt datorate acesteia, ci
slbiciunii naturii umane. (g) Platon nzuiete ctre o unificare exagerat.
Nu prin unitatea extrem se transform statul ntr- o comunitate, ci prin
educaie. (h) Se pae c Platon bnuia c doa paznicilor li se aplic comu
nismul ; de ce nu a avut curajul s-i susi convingerile i s -I accepte i
n cazul agricultorilor ? (i) Nu este necesa ca paznicii s fie privai de feri
cire pe motiv c este suficient ca statul s fie fericit .. Fercirea o pot avea
g_indivizii pepm toate aceste motjc Arstotel a prima dintre ce
trei posibiliti - proprietatea aticula si folosinta comun -m otriva
celo oua. m putea ilustra sensul atiei sale astfel s unnd c
a on a hpu ui de organizare n care cei bo ati ofer ublicului
235
ARI STOTEL
accesul cel mai liber racticabil a aleriile lor de pictur, la parcurile i la
terenun e or de vntoare. 9tU reme socialismu] seamn o organize
maiun a industriei de ctre stat Arstotel ar simpatiza cu el. de9.arece
avea o vedere mult mai fer n privina funciilor statului dect cea de tip
laissez faire a scoli ii-dl Dar n msura n care el nsan con
fis'carea ctigurilor muncii particulare i ncercarea de a crea o egalitate a
poses ii lor pe care o va rsturna totdeauna inegalitatea natural a capaci
tilor i a muncii, Aristotel este un individualist i poate c nimeni nu a
exprimat mai bine raiunea individualismului. Se va observa c el nu a
insistat prea mult asupra principalului argument economic n favoarea
individualismului - c oamenii vor munci mai cu spor dac rezultatele
muncii lor vor fi culese direct de ei nii i de copiii lor, dect dac acestea
ar trebui vrs ate ntr-un fond comun. EI a condamnat dej a agonis irea
bogiilor peste msura cert de scopurile vieii i viaa bun. n concepia
lui Aistotel, cetenii nu trebuie angajai n munca industrial i nu trebuie
s realizeze profit di servicile publice pe care le presteaz. mesen, argu
mentul su este c proprietatea, ca i familia, este o extensie natural i
normal a personalitii , o surs de plcere i o ocazie pentru activiti
benefice. A uni averile nseamn a ncerca s depeti egoismul printr-un
act palamentar, ns sursele egoismului snt prea adc mdcinate pentr
a putea f nlturate prin legislaie ; ele se gsesc n slbiciunea omului. Iar
remediul mpotriva egoismului const, aa cum realmente credea i Platon,
n educaie -educaia n "spiritul constituiei"32, care i poate deterina pe
oameni s-i foloseasc n mod generos avutul i s aprobe liber utilizarea
comun a bunurilor lor individuale.
multimul capitoP3, Aristotel aalizeaz propuner pentr egalizaea pro
prietii. EI susine c o cretere a populaiei poate aula n mod sistematic
orice egalizae a proprieti ce ar fi putut fi stabilit pn atunci ; c nu avu
turile, ci dorinele omenirii trebuie egalizate ; exist un num mic de crime
cauzate de dorine, astfel c ele pot fi eradicate printr-o asemenea sugestie ;
c avuiile cetenilor trebui stabilite nu doar prin luarea n considerare a
bunstrii comunittii , ci i a nevoii de a rezista unor inamici strini.
Concluzia ntregii discuii este c "e mai bine s nvm naturile cele mai
nobile s nu doreasc mult i s prevenim ca cel de jos s ia mai mult ".
Stat ul i ceteanul
p C un e la atea fundamental, cea mai im ortant, a
Politicii. Prima ntrebae propus este : "ce este statu ?", cu un sens foarte
practic pentr Aristotel. Ea apare atunci cnd o nou cmuire ncearc s se
decline de responsabilitile ridicate de aciunile celei aterioae pe motivul
c ele nu au fos t aciuni ale statului . Deoarece statul este compus din
236
Pol i ti ca
ceteni, Aristotel se ntreab la nceput ce este un cettean si ci ne este el .
( | ) A locui ntr-un anumi t l oc nu nseamn avea cal itatea de cctcan,
deoaece strinii si sclayjj locuiesc si ei n acelai loc. (2) Dreptul de a da m
judecat ;de a f judecat nu confer nici el o astfel de calitate, deQ'__ el
poe f atribuit printr-lI acord i strinilor Aceste persoane snt ceteni
doar ntr-un sens restrns, aa cum snt cei prea tineri sau cei prea btrni
spre a fi ceteni propriu-zii. (3) A fi descendentul unui cetean nu
nseamn a fi cetean ; cci ce s- ar putea spune atunci desp
'
re primii
ceteni ? 34 Tstura ceteanului F8ffiH zisesp:alc c pa tcip la
adminis traia justiiei i la adunarea puterii executive. Dar atunci cnd
specllle unUl gen pot fi aezate n ordmea valorii lor, aa cum e cazul
tipurilor constituiilor, ele nu mai au prea multe n comun. Deci lensul ter
me,ului a, cetean" difer n funcie de forma de guverare Dy
dat este cea mai otrivit entr democraie ; n alte state, ca de ild n
parta sau n Creta, nu toi cetenii legifereaz i .i ec, ci doar ce
Lc :
<
detin anumite functii. 35
-cepia lui Ac(stotqldespre cetean este foarte diferit do
deraece fora dcgent pe cae g ae n ve_i_ te Jun
damemala, nu este reprezentativ. Ceteanul su nu este mulumit s- i
spun opmia legtr cu alegerea conductorilor ; fecare cetean va con
duce la rndul su, nu doar n sensul de a fi simplu membr al executivului,
da i sensul, mult mai nsemnat pentr Aristotel, de a ajuta la ntocmiea
legilor statului su, deoaece executivului i se atribuie funcia ceva mai
puin imporat, cea de a aduce adugii legilor atunci cnd ele st inadec
vate datorit generalitii 10r. 36 Aristotel a restrns att de mult numul
cetenilor, tocmai din pricina acestei idei mree despre ndatoririle
ceteanului. Agricultorl sau muncitorul, despre cae s-ar putea crede c
st capabili s-i aleag reprezentaii, st considerai mod natural inca
pabili s conduc cu adevatY Dar Aristotel sacrific prin asta nu doa
efectul educativ al privilegiilor politice asupra celor cae la nceput nu snt
aproape deloc capabili s i le exercite, ci, lsnd marea mas a populaiei
f drepturi electorale, pune n pericol chiar stabilitatea statului.
Cetenia statului-ora nu excludea ur si sim lu un numr m2e __ 1
popu alel oraului, ci, n us , nu utea f extins la colonii saua._ o!a.<:l
o pncma fa tu lui c ea im lica i calitatea de a fi mem1
aduni' LL esw) i al juriilor. Concepia feudal a fidelitii fa de un
suvera tuturor a fost cea cae le-a permis statelor modere "s lege lao
lalt nu doar populaiile cucerite de cuceritorul lor, ci i colonitii de l a
mae distan de patria mam"38.
O dat ce am definit conceptul de "cetean", putem defini statul drept
un aramblu de cetteni
.
.
.
.
. .
.
. Aristotel revine39 asupra
ntre arii puse la nceput, referitoare la ce este i ce nu este o aciune a
statului, lucru care ne conduce la ntrebarea n ce const identitatea statului.
237
ARI STOTEL
n identitatea locului i a locuitorilor ? Evident c nu
.
Un corp compus se
schimb cnd regulile compuilor s i se modific ; tonalitatea muzical
dorian i cea frigian conin aceleai sunete, dar nu snt aceeai tonalitate.
La fel, asemnarea statelor const n principal n asemnarea constituiilor
lor. Totui aceasta nu prejudicia ntrebrii dac o nou crmuire trebuie s
achite obligaiile celei vechi.
Un alt aspect legat de cetean este adus acum la lumin
L
40 Calitatea
s
.
a a tuturor cetenilor nu este bineneles aceeai, de
-
vremeHc-e
au rolurI dIferite n stat. Da ei a
.
ectiv comun : SI ranta s Nu
t eai sa presupunem c vitutea conductorului si cea a upul(.t att
de diferite nct conductorul nu trebuie s aib valenele unui sypus .
opozIi a ti s conduci i a ti s te supui exist n cazul slujbelor de
servitor : stpnul nu trebuie s tie cum e s fie slug. Dar iia conduceri
ca om liber a oamenilor liberi oate fi dobndit doar prin a da ascult .C, ca
om 1 er altor oameni liberi, aa cum i coma ara poate fi !yat
oa prin su unerea mi
.
e epcmnea ndrumatoare este specific doa
con uctorului ; toate celelalte virtui ale s ale trebui e s aparin, deopo
triv, supus ului.
Exist n acest sens dou ntrebri ce pot fi uor confundate : "Care este
esena ceteniei ?" i "Care snt atributele ceteniei ?" Ultima ntrebae i
gsete un rspuns cnd se spune c "un cetea este cel ai crui mam i
tat au fost ceteni ". Prima ntrebare l preocup n principa pe Aistotel ;
dar adevratul rspuns al cel_ei de a doua urmeaz din rspunsul corect al
primeia. Dac a fi cetean nseamn a ndeplini aumite functii ancna
din lit

te " ste ca actatea de n sfrsit a C
Rspunsul dat de Aristotel la ntrebarea "Ce trebuie s fie un cet
ean ?" se bazeaz n parte pe propriul s u raionament i n parte pe uti
lizarea obisnuit a cuvntului. Un cettean trebuie s fie membrul unui
ora-stat, nun simplu aderent, ni un s lu mi ' loc de existent a sta lui.
e smt atunci funciile mi ' ale unui membru? Statutul le al, dre tul
de a judeca i de a judecat nu snt suficiente. El face apel aici la folosiea
01nuit a noiunii ; aceste drepturI le snt acordate multor oameni care nu
se numesc ceteni. n selectia funciilor constitutive ale unui cetean,
Aristotel se inspir di
:
obiceiul atenian al acelor vremUrI : a fi membru al
jmIUl SI membru al adunii acestea snt funciile minimale, Ultima
cmeristic poate prea oaecum ntmpltoare pentru noiunea de cet
ean. Pot exista moduri de guvernae n cae nu este prezent si stemul cu
juriu, astfel c noiunea de cetenie este nc destul de lag. n plus, a fi
membrul adunrii supreme nu este n mod necesar o pate a ceteniei ;
Aristotel nu reuete s prevad posibilitatea guverrii prin reprezentae.
Am putea fi ncliai s gsi esena minim a ceteniei faptul de a avea
un cuvnt de spus n aegerea membrilor adunrii.
238
Pol i ti ca
Poate s ne s ud rat ul d Ari s t ot el excl ude dinr ceteni cl asa
aitol |or Moti ' -e I

LC fce este c ;-;aa-um mlmcitor este


incompatibil Cl practicae v. Exist dou motive n sprij inul
aceteI afirmaii . ( I ) Primul este lipsa timpului liber. Acest argument i
pierde importana o dat cu invenia guvernrii prin reprezentae. Munci
torul poate s nu aib timpul necesa pentru a sta n adunae, da nu exist
nici un motiv ca el s nu aib dreptul la un vot. (2) Aristotel susine c
unealta manual paraiizeaz de fapt sufletul, fcndu-1 astfel nepotrivit
pentru virtutea nltoare. i aici , judecata sa este prea superficial.
Platon admite c munca este compatibil cu cetenia, n timp ce Aisto
tel respinge acest lucru. n realitate, exist ns o mic diferen ntre ei,
deoaece Platon nu-i atribuie muncii nici o funcie politic n afa de cea a
supunerii , n timp ce Aristotel , tocmai pentru c n viziunea sa munca nu
este capabil de nici o at funcie mai nat, tinde s o admit n cetenie.
Diferena dintre ei st pur i s implu n modul lor diferit de a defini cet
enia. Aristotel ar numi munca di statul platonician un mijloc de existen,
nu o pate a statului. Cu greu ne-aq putea ndoi c Aristotel a aplicat i aici
n mae grab, aa cum nu raeori o face n alte pri, schema sa favorit a
scopurilor i a mij loacelor. n fapt, societatea nu poate fj prtit n dou
pi, una fiid un simplu mijloc pentru atigerea bunstrii celeilate. Fie:
due fiin umt capabud w vicvatupet sie, atfel
c s arc1la statului este s asi ure dre turile att entru cei umili jt s i.
pen mem 1 d cel mltivati. Teoriile pur egalitare ale statului m
prea depate m gcca-t le-
t
s ignore djfcrqmdccapacitatc
cae de fapt i fac pe unii mai potrivii pentr o " viat bun" dect pe altii.
ste, teoria aistotelic este Important prin faptul c ne amintete c
exist diferene. Da nici o mpire a populaiei n pri ae statului i nici
s implele sale condiii de existen nu rezolv problema gradaiei complexe
a capacitilor s au pe cea a puterii virtuJii - accentuat n alt parte de
Aristotel - de a " depi "42 circumstanele nefavorabile.
Cl asi fi carea consti tui i l or
De la consideraiile privind cetenia, Aristotel trece l a clasificaea con
stit

iilor.43 O constituIe este dehmta drept orgaizaea magistraturilor n


stat I 1 spe
C
Ial a serviciilor de ce mal inalt nivel. Natura constitutiei
epmde de funcia autontativ, mplus, statul se mdatorit faptului
ca oametUi au fost adunai laolalt de interes ele lor comune. Cazul este
diferit de cel al asocierii stpnului cu sclavul, unde doa interesele
stpnului snt considerate eseniale, ia cele ae sclavului, numai n msura
n cae i stpul ae de suferit dac sclavul pete ceva. Prin unae,
guverrile ce tid ctre iteresul comun snt adevrate ; cele cae unresc
.
239
ARI STOTEL
doa interesul conductorilor snt forme deviate. D.ci tipurile dare

t mprite pcipal dup motivul guverii. cadrul fiecruia dintre


cee dou tipuri putem avea guveri ale unui om, ale unui num mic sau
ale unui numr mai mare de oameni.44 Avem astfel :
Constituiile adevrate Formele deviate
Monarhia Tirania
Aristocraia Oligarhia
"Regimul constituional " 45 Democraia
Clasificarea este n mare mprumutat din Omul politic46 al lui Platon,
ns aici principiul diviziunii este altul ; constituiile se deos ebes c n con
formitate cu respectul s au respectiv cu lipsa de respect acordate legii (o dis
tincie prin care Aristotel obinuia s deosebeasc subspeciile democraiei
i pe cele ale oligarhiei una de cealalt). Mai mult, n cadrul fiecruia dite
aceste grupuri principale, Platon dis tinge cele trei specii prin numrul
conductorilor, n timp ce Aristotel prefer o distincie calitativ, deoaece
utilizarea unei distincii exclusiv cantitative47 nate unele dificulti. Guver
nrile unei majoriti bogate nu snt democraii, a a cum nici cele ale unei
minoriti srace nu snt oligarhii. Dar dac includem n definiia noastr
gradul de navuire alturi de numrul relativ de reprezentani n corpul de
guverare i dac defm oligarhia drept guverarea unei minoriti bogate,
iar democraia drept guverarea unei majoriti bogate, am putea ls a l a o
parte dou dintre cele patru combinaii pos ibile. Numul este ntr-adevr
irelevant ; oligarhia este esenialmente o guvernare a bogailor, iar demo
craia, o guvernare a sacilor. Din acest punct de vedere, regimul politic
const esenialmente n guverarea clasei de mijloc.48 mpriea populaiei
n bogai -s au respectabilii - i sraci - s au poporl -constituie mare
baza clasificii aristotelice.49
Este adevat c n alt parte50, combind cele dou pricipii,
a definit democratia dre t uvernarea unei majoritti s race i
.

uvemarea unei minoritti bo ate ar acolo el accentua distinctiile ce


se gsesc ntre principalele tipuri de cons tituii , astfel c trs pre
s upunem c doa democraia i oligahia de tipul cel mai restrns trebuie s
s atisfac aceast condiie dubl. _a-a] pas aj se a_c, n fond,
ctorii oligarhici snt caracterizati mai deplin prin faptul c snt de
neam bun, c au averi i educaie, iar cei democratici snt de condiie infe-
rioar, sraci, avnd o slujb medie.
-
EXist o al modalitate de a stabili diferena dintre cons tituii. Putem
ntreba care este principiul pe care se bazeaz funcia public.5 1 Ct privete
oligarhia, am putea spune c principiul cutat este " averea" ; oligarhiile i
confer o maxim importan n stat, lucru foarte normal de vreme ce ele
desemneaz fncionai publici pe baza contribuiei acestora la averea i.
Dar scia nu st l a baza atribuirii funciilor publice n democraii ; aici,
funciile publice s e desemneaz pe baza unui criteriu liber, n mod egal
240
Pol i t i ca
pentru toi. n plus, temeiul pe baza cruia se atribuie uterea n sistemele
monarhice i n aris ocr este unicitatea monarhului sau numrul mic
ar c aseI conductoare ci virtutea su rem a re elui sau virtutea cor a
ra il ca mme acacdcl a putere. La fel, regimul constitutional atribuie
_e politice pe baa prinCi
.
i! :

jl
:1 vtii

ial ?umI
.
ui sau aa
cum spune ArI stotel ade ! Q L tI sim hst de VI ea
exercItat In ca rul grzilor civile joiiupL
p
uterqtjrqnuIujstt\
meIat pe for i fraud.
~na pale)2, se face o analiz a statuh!.n alt manier. Dac am enu
mera speciile animalelor, ar trebui s determinm mai nti organele nece
sae vieii animale ; combinaiile posibile ale acestora a conduce la tot att
de multe feluri de animae. Orgaele statului s

coli i a celor industiali a
ctorI r, a ce or care strng im
cecae Iau eCJzii 53 Clasifcarea constittijl or crespund\ acestd analize
funCIOnale a statului. Dar, n timp ce nimeni nu poate fi i srac i bogat, o
s
i
r pers oan va putea ocupa mai mult de o funcie o dat ; de aici i
concepia comun conform creia constituiile se clasific n democratice i
oligarhice
.
S-ar putea ca aceast abordare a statului s se fi fcut pe baza
unei clasificri judicioase pe care Aristotel de fapt ar fi oferit-o anterior ;
da, dei ea reapare ocazional n Politica54, nu este niciodat anaizat pn
la capt.
Adoptarea acestor multiple puncte de vedere face difcil de urrit clasi
ficarea aristotelic a constituiilor. Dar ea nu conduce de fapt dect n mic
msur la o diviziune contradictorie, fcnd ca ideea lui Aristotel despre
diferitele constituii s fe mai just dect adoptaea oricrei ate bae posi
bile. Trebuie s ne amintim propriul s u avertisment asupra clasificrii
lucrrilor reale pe baza unui principiu unic de diviziune. 55

istingerea constituiilo

, att prcipiul centr_q


"
diviziune al lui
Aristotel, ct SI rnci ii le sale de su diviziunce sjm. f9JQsll ic: u1 n
mo - curent. Ultimul rspunde distinctiei curente dintre gl\.!.l.con
sTfuionaI I ce|_.gJPotice ; si astzi se mai opereaz distinci a
_
)ntre
monahle, aristocraie, oi i ahie si i e a roa e la fel cum a reali
zat-o Aristote Da n prezent au devenit importate i a
l
-
d
"'
d
ma
caie, ca de exemplu cea dInte guvernarea rima si cea re !ezITat!,
In re s ate e UnItare, ederaii i im eri ' dintre uvemele centralizate
si ce e escentr Izate ; U re constitutiile scrise si cele nescrise ; dintre
"
ca
e
uXIbile I cele infeXIbIe. Nu este sim lu s s ui des re o u

'
;
are
primara, ar mCI espre una reprezentativ, dac este monarhic, arito
cratic s au democratIc.
i
nr-unul dmtre cele mai rafinate capitole ale Politicii56, Astotel aat c
preteniile aistocrailor, oligahilor i ale democrailor depind de diferi tel e
moduri de aplicare a concepiei lor despre dreptate. Toi snt de acord c
241
AR I STOTEL .
dreptatea este egalitate pentru cei egali i incgalit ate pentru cei incgali.
ntrebarea este cine snt cei egali i cine snt cei inegali. Cei navuii se cred
superiori n toate i pretind c partea ce li se cuvine n st at trebuie s fie
proporional cu averea de care dispun. Cei care au un statut egal cu al
altora se cred egali sub toate aspectele i pretind c toi oamenii liberi ar
trebui s aib drepturi politice egale. De aici provin oligarhia i democraia
.
Da statul nu exist nici pentru aliana i apraea contra nedreptii (caz n
cae fiecare om a putea conta ct unul i nici un om n-ar putea conta mai
mult deCt unul) , nici pentru schimbul de bunuri (caz n cae avuia a trebui
s asigure puterea). Dac averea a fi obiectul statului, atunci dou state
ntre cae a exista tratate comerciale a trebui s fie unul i acelai . Un stat
unita a trebui s aib un singur corp de magistrai i a trebui s se ngri
jeasc de bunstaea tuturor membrilor si. Fr o finalitate moral, un stat
devine o s impl alian, iar legea, o simpl convenie i o protecie
mpotriva nedreptii, Iar nici o putere efectiv de a-i face pe oameni mai
buni. Dou state nu pot f unul singur, chiar dac snt nvecinate i chiar
dac au dreptul de cstorie ntre membrii lor s au de comer reciproc. Nu
att deprtaea spaial face ca dou state s nu fie unul, ci mai ales natura
limitat a obiectelor schimburilor lor. Statul este o comunitate a pros
peritii, n vederea unei viei perfecte i autosuficiente. Comunitatea
locului, a cstoriilor reciproce, a legilor ce previn crima i reglementeaz
comerul snt condiii necesae pentru un stat , dar ele nu creeaz un stat.
Atunci, dac statul exist n vederea unor aciuni nobile, puterea nu a trebui
conferit nici omului liber, nici celui de vi nobil, nici bogatului, ci celui
bun. Cei care interpreteaz egalitatea ca pe ceva lipsit de buntate " vorbesc
doar despre o aumit pate a dreptii".
-iciodat nu a fost exprimat un ideal statal mai nalt i mai categoric
deCt acesta. Putem s recunoatem superioritatea sa n faa " nihilismului
administrativ" de care vorbete Huxley -teoria statului "poliist", conform
creia statul ar trebui s interfereze cu libertatea individului doar atunci cnd
individul i propune s penurbe libertatea altora. Ne putem ntreba ns
dac Aristotel nu se ndreapt prea mult ctre extremele opuse ale "negi
mentii". El nu crede c oamenii pot realiza morala prin actul parlamen
tului. Dar crede c statul poate institui o deprindere de a face bine i de a
respinge rul. Aceasta nu este moralitate, da Aristotel susine c e o con
diie prealabil a moralitii i c moralitatea tinde s urmeze dup ea.
Experiena ne dovedete n mod evident c a avut dreptate.
Restul Crii a III-a este o lung dezbatere, n care meritele diferitelor
constituii corecte. snt discutate impaial, n vederea stabiliii celei ideale ;
rspunsul lui Aristotel la aceast problem este dat mai clar n ultimele dou
capitole. n acelai timp, el recurge frecvent la alt ntrebae, dac oamenii
ar trebui s fie supremi sau dac legea a trebui s fie suprem.
242
Pol i t i ca
La nceput , bal ana nclin n favoarea guvernrii cel or mul i . Patru
motive snt oferite pentru a atribui o anumit valoae preteniei mulimii de
a conduce. ( l ) Mai muli ini pot fi mai valoroi ntr-un colectiv dect un
num restrns de persoane valoroase. Aristotel vorbete ca i cum nelep
ciunea i virtutea ar putea aciona mpreun i presupune cu uurin c n
alte sfere, cum ar fi cele al
f
analizei muzicii i poeziei , prerea mulimii
este preferabil prerii celor puini. Totui n ceea ce privete ces tiunile
practice, afinaia sa este plin de adevr
.
Se ntmpl frecvent ca un proiect
conceput de un om sau de o mn de oameni inteligeni, cnd este supus
ateniei simului comun al unui numr de oameni simpli, s dezvluie defi
ciene nesesizate de autorii lui. Se observ deseori c un comitet este n
ansamblu mai nelept dect cel mai nelept membru al su. Aristotel nu
admite c acest procedeu a avea o aplicabilitate universa i atrage atenia
c, n orice caz, el este un argument n favoarea atribuirii anumitor funcii
colective celor muli i nu n favoarea atribuirii unor funcii executive unor
indivizi dintr-o clas cu o educaie inferioar. (2) Excluderea continu a
mulimii de la partici parea la funciile publice este periculoas, deoarece
poate produce o nemulumire general. (3)n particula, a trebui spuse mai
multe n legtur cu atribuirea alegerii , a realegerii s au a demiterii
conductorilor poporului n general . Ct privete ultima funcie, n orice
art, un neprofesionist inteligent poate judeca aproape la fel de bine ca i un
expert. Ct privete prima funcie, se poate spune c locuitorul unei case
poate aprecia mai bine miestria ei dect constructorul ei, tot astfel cum
oaspetele poate judeca mai bine calitatea unui osp dect buctaul care l-a
realizat. Un om nu este judectorul cel mai potrivit pentru puterea sa de a
conduce sau pentru perfeciunea conducerii s ale reale ; conductorii trebuie
s fie numii n funciile publice i pot fi demi i din aceste funcii de cei
care beneficiaz s au sufer de pe urma mandatului l or - cei c are poart
pantoful i tiu bine unde strnge. 57 (4)Individul poate fi uneori stpnit de
patim
;
este puin probabil c o mulime s fie cuprins deodat de
patim. 58 Aristotel trateaz aici masa poporului ca i cum aceasta ar fi
compus din indivizi izolai i aplic acestei ipoteze legile probabilitii. El
ignor faptul c mulimea poate fi condus de patim prin cei mai ptimai
membri ai ei . El admite doar concluzia c este mai puin probabil ca un
numr de oameni la fel de virtuoi s greeasc, n compaaie cu un sigur
om la fel de virtuos ca ei.
Pretenia mulimii poate fi pus mod evident la zid doa ntr-un singur
caz5 i anume n SItuaIa, extrem de im robabil, n care un smgur om
depaete m per ecmne nu oar pe ceilalti ' ' vizi n arte, ci LXeaga
masa a of. Ar fi absurd s se promulge legi pentru un astfel de om. Socie
te democce nu tac dect s surghiuneasc astfel de oameni. stiind c
eleu pot sa-I mtegreze ; singura lor cale potrivit este s i ss_.!punJe
243
ARI STOTEL
bunvoie
.
Aceasta monarhia omn| oi perfect este pentru Ar|s(q(o\-
s

uIa Ideal. Da el tie c astfel de oameni nu C gsesc aprape niciodat.


Monarhi a
Aceasta conduce mod fiesc la o discuie mai cla despre monahie. 6
0
Aristotel enumer cinci tipuri de monarhie - cel spartan (nentrerupta i
iresponsabila ndemnae ctre rzboi, sub supravegherea religiei) i
monahia absolut, cu trei fore interediae. Tipul spartan, fiind nerepre
zentativ, nu trebuie luat n considerae n mod special. El nu este o form
separat de cons tituie, deoarece orice constituie poate recunoate un
conductor permanent n exerciiul puterii. Nu trebuie s lum n consi
derare dect tipul principal. 61 Meritele monarhiei snt considerate prin
referire la agumentele expuse deja n favoaea preteniei mulimii, ia con
cluzia ce se poate deduce este c domnia mai multor oaeni valoroi, adic
aistocraia, este mai bun dect domnia unui om, nu mai bun dect ei. Snt
trecute n revist obieciile accidentale cae in de monarhie : un rege va dori
n mod firesc s trasmit urailor si puterea, da nu exist nici o garanie
c ei vor fi mai buni dect el. Un rege trebuie s aib un corp de paz, pe
cae l poate folosi ns necorespunztor. Problema principal rmne ns
cea dac regele a trebui s fie suprem sau legea. 6
2
Pe de o parte, s- a putea
spune c legea, care este raiune lipsit de orice pasiune, a trebui s fie
suprem; pe alt pae, legea poate cpta culoarea guvernrii, eventual
imperfecte, cae a creat-o. S-ar putea argumenta c legea, datorit genera
litii ei, nu poate servi toate cazurile paticulae i c a fi absurd ca medi
cina sau alt tiin s opereze cu reguli fixe. Da acolo unde legea nu poate
stabili ceva, poate oae s o fac un singur individ? Nici analogia cu medi
cina nu este convingtoae. Un medic nu ae nici un motiv s nu procedeze
cum este mai bine pentr pacientul su, deoaece regulile st adeseori afec
tate de animozitate i parialitate. n plus , dac legea scris a fi considerat
prea infexibil, am putea face apel n ultim instan la un tip de lege mai
important, cea nescris, tradiional. Concluzia este c legea trebuie
respectat de cte ori este posibil i c indivizii trebuie lsai s decid doa
n cazurile n cae legea este mut.
Aici concepia aistotelic este oaecum neobinuit. Cci de unde pro
vine legea? Ea trebuie stabilit sub stpnirea unui om, a unui numr mic de
oameni sau sub stpnirea majoritii i prezint inevitabil defectele creato
rilor ei
.
ntr-o anumit msur, nelesul aristotelic rspunde ndoielii
noastre n privina aciunii administrative, necontrolate de puterea legis
lativ. Da Aristotel poate merge mai departe. El pune sub semnul ntrebrii
chia i decretele adunii (echivaentul atic cel mai apropiat de noiunea de
"palament") i crede c Atena a fost rinat de preferina ei pentru decrete,
244
Pol i t i ca
nu pent ru legia El nu fi mulumi t de un s i st em sub care parament ul , n
activitatea sa zilnic, poate face orice legal i orice ilegal , i ar prefera
msurile sofisticate mpotriva schimbilor fundamentale ale legii. Ar vrea
s pstreze legea relativ stabil i s adune funciile puterii legislative ca
ceva anexat legilor, schimbarea lor find privit drept ceva excepional
.
Aristotel trage concluzia c relaia regelui cu supuii si63 nu este mod
neces a una nenatural i nu mai mult dect cea dintre un stpn i sclavul
s u. Totul depinde de dou lucruri ( 1 ) de faptul c regele ar
'
trebui s
caute bunst area supuilor si, nu pe a s a proprie, i (2) de acela c, indis
cutabil, ar trebui s fie superior supuilor n caliti . De fapt, nu ne putem
pronuna care guverare este mai potrivit unei anumite populaii, fr a lua
n considerare natura sa particular. Este una n care un singur om s au o
sigur familie st deasupra celorlali pri vitute ? Atunci, este -el mai bine
ca ea s fie condus de un rege. Este format dintr-o mulime de oameni
care pot fi condui ca oameni liberi de oameni a cror perfeciune i face
capabili de decizie politic? Atunci este mai bine ca ea s fie guverat de
o aristocraie. Este ea o populaie n care "exist n mod natural o mulime
agresiv, capabil s conduc i s se supun la rndul ei unei legi ce ofer
fnciie publice celor strii, confor meritelor lor ?" Atunci, ei i se potri
vete regimul constituional. Preferina lui Ari stotel este pentr monarhia
unui "zeu printre oameni", deoarece vitutea transcendent se gsete mai
uor ntr-un s ingur om, dect ntr-un numr mai mare de oameni. Dar el
recunoate c acesta este un ideal aproape imposibil de realizat. Statul ideal,
pe care l descrie mai tziu (n Cartea a VII-a) , este o guverare ce aparine
oamenilor care au virtutea cea mai ridicat i cea mai nalt, n care nimeni
nu primete cetenie dac nu are aceast calitate i n care toi cetenii
conduc i snt condui . Dar el consider iar c acesta este un ideal aezat
mult prea sus pentr natura uman i prin urare nfiea regimul con
stituional drept ideal realizabil pentru statele greceti din timpul s u, n
care calificarea pentru conducere nu este virtutea cea mai nalt i cea mai
ridicat, ci virtutea militar ndrjit a clasei de mij loc. El crede c, dup
toate aparenele, democraia a nceput s fie acceptat64, astfel c cel mai
practic lucru pe care-l poate face un politician este s o ofere oamenilor,
amestecnd-o cu o puternic doz de oligarhie.
Morfol ogi a stat ul ui
o dat cu Crile a I V -a VI-a, s e ajunge l a o parte care se pare c iniial
era un tratat sepaat, mai tehnic n caracter dect restul operei, i care aborda
n det aliu speciile i sub speciile constituiilor. Dintre cele ase forme de
guvernare, doar monarhia i aristocraia au fost discutate65 ; rmn de dis
cutat regimul constituional, tiania, oligarhia i democraia.66 Ultimele dou
245
ARI STOTEL
au fos t discutate n opoziie una fa de cealalt n I V. 3 -6, regimul con
stituional n IV. 8, 9, I l , iar tiania n IV. I O.
Se postuleaz c tirania, fiind pervertirea celei mai bune forme de
guverae, trebuie s fie cea mai rea, c oligarhia este urtoarea n ordinea
inferioritii i c democraia este cea mai tolerabil dintre cele trei perver
tiri, dei rmne doar o pervertire. Aristotel schieaz apoi o schem pentru
discuia sa ulterioar. Trebuie s ne lmurim:
( ! ) cte feluri de constituii exist (IV. 3- l O) ,
( 2) cae constituii snt cel mai bine adaptate la circumstanele normale
i care este constituia imediat urmtoare celei ideale (IV . 1 1 ) ,
( 3) care dintre tipurile inferioare de guverare snt adecvate fiecui fel
de populaie (IY. 1 2) ,
(4) cum trebuie orgaizate aceste forme (lV. 1 4- 1 6, VI) ,
(5) cum se distrug i cum se conserv constituiile (V).
Aristotel admite cinci tipuri diferite de democraii, care se disting ntre
ele att pri natura instituiior lor, ct i pri cea a populaiilor n snul crora
s-au ivit. 67 Exist ( 1 ) democraia bazat strict pe egalitate, n care cel nstit
nu conteaz mai mult dect cel srac i nici sracul mai mult dect bogatul. 68
Exist (2) democraia n care magistraii snt alei pe baza unei minime
condiii asupra proprietii. Acest tip de constituie este cel natural pentru
populaiile agricole s au pas torale, care, conform concepiei aristotelice,
constituie cea mai bun baz pentru democraie. Avantajul acestui t i p de
populaie, asupra cruia Aristotel insist cu cinism ntr-un fel , est e c
oaeni snt prea ocupai i prea pritivi spre a face altceva dect s atepte
ntrunirile sporadice ale adunrii pentr a alege magis traii i pentru a-i
chema pe acetia s dea socoteal, astfel c ei vor consimi s-i transfere
puterea de guverare celor mai buni. Di punctul su de vedere, ceea ce face
ca o democraie s fie bun este c ea nu prea este o democraie. ntr-un
astfel de stat, legea nu sufer din prcia abundenei de decrete ; cei mai buni
conduc, fiind totui supui controlului impus de alegerea popular.69
Dup alte dou tipuri intermediare70, se ajunge (5) la tipul n care ser
viciile n adunare snt pltite iar decretele tind s nlocuiasc legea ; poporul
este stpnit de demagogi ; cei bogai snt oprimai ; autoritatea magistrailor
este nedeterminat; meteugarul i muncitorul snt fora suprem. Ea este
foae asemtoare tiraniei i, asemenea acesteia, nu prea constituie n vi
ziunea lui Aristotel o constituie. ?l El admite tendina istoric a constituiilor
de a trece de la forma monarhic, prin aristocraie, oligarhie i tiranie l a
democraie, da i tendina democraiei de a trece de la forma cea mai mo
derat la cea extrem. 72 Similar, se disting patru tipuri de oligarhie73 i trei
de tiranie. 74
Aristotel trece apoi la cazul constituiei care, datorit raritii s ale, a fost
neglijat de predecesorii sj75 , i anume regimul constituional. Ea este o
contopire ntre oligarhie i democraie, ns termenul este n mod uzual
246
Pol i t i ca
apl i cat cont opi ri l or cme t i nd ctre democra i e (ceea ce Ari st ot el i arat ) , n
t i mp ce cele care t i nd ctre ol i garhi e snt i nexact numi t e ari stocraii76
.
Cmacteristica regimului constituional este c ine seama, n atribuirea func
i ilor publice, att de averea, ct i de statutul de om liber. Snt indicate trei
metode de contopire
.
7 7 Dou dintre ele const au n prel uarea ins tituiilor,
parial sau n totalitate, de la ambele forme de guvernare. A treia const n
adoptarea unei ci de mijl oc ntre prevederile celor dou. Astfel , regimul
constituional urmea o cale de mijloc ntre oligarhie i democraie, cci nu
pune o condiie foate restrictiv de proprietate n cazul funciilor publice,
dei exist totui o astfel de condiie. n fapt , ea atribuie clasei de mij loc
puterea ; iar aceasta este trs tura pe care Aristotel a accentuat-o cu pre
cdere mai trziu.
Putem afirma acum c ea este cea mai bun constituie pentru maj ori
tatea statelor, abstracie fcnd de s tatul ideal, care este doa o aspiraie
ndeprtat. 78 Am aflat din Etica faptul c viaa fericit este viaa medie.
Cnd darile sorii snt abundente sau cnd ele lipsesc, este greu s urmm
raiunea. Cei care au prea mult tind ctre viol en, cei cae au prea puin,
ctre escrocherii mes chine. Primii nu nva nici l a coal deprinderile
supunerii, i prin urmare nu se pot supune nimnui ; ceilali nu pot comanda
niciodat i trebuie s fie condui ca sclavii. Astfel apae " un stat de stpni
i sclavi, unii dispreuind, ceilali dumnd". Fericit este acel ora cae ae
un num mae de ceteni din clasa de mijl oc, cei cae snt capabili s
pstreze echilibrul celor dou pri extreme. Aceast clas este sigura cae
nu trebuie s se team de o coaliie a rivailor ei ; Aistotel susine c bogaii
i sracii vor avea totdeauna credere n clasa de mijloc, mai degrab dect
s aib ncredere unii n alii. n lipsa unei astfel de clase, apae democraia
sau oligarhia, fiecae dintre ele putndu-se transforma uor n tianie. Totui
democraiile snt mai sigure dect oligahiile, deoarece tind s aib o clas
mijlocie mai numeroas. Multe guverr au fost democratice sau oligahice
doar din cauza faptului c aveau o clas de mijloc prea puin numeroas.
Aristotel nu ilustreaz regimul su constituional prin referire la vreun
exemplu concret, cu excepia celui al Spatei, ns este sigur c el s-a gndit
la constituia atenian din anul 4! l , n cae puterea a fost conferit unui
num de 5 000 de ceteni cae posedau amur grea, iar s istemul plii
pentru frecventarea adunrilor a fost abolit. Din Athenaion Politeia79 am
alat c Aistotel, ca i Tucidide, l considera pe Theraenes, autorul acestei
cons tituii, drept unul dintre cei mai importani oaeni politici ai Greciei.
El trece acum l a o parte mult mai tehnic a subiectul ui - discuia cu
privire la elementele deliberative, executive i judiciare80, despre care recu
noate aici, mai cla ca oriunde, c snt pile cele mai imporante ale sta
tului. Scopul su este s aate c organizile legate de aceste elemente snt
specifice fecrei forme de constituie. Punctl cel mai remacabil al tratii
aristotelice a elementului deliberativ este recomandaea ca factorii de
247
ARI STOTEL
decizie s fie alei neaprat n numr egal, din clase difcritc. H 1 Aceasta ar
putea fi o guvernare reprezentativ, dar Aristotel nu i sesizeaz importana
covritoare. El examineaz apoi executivul8
2
, deosebind diferitele moduri
de numire n funcie, dup cum
( ! ) toi cetenii sau unii dintre ceteni aleg,
2) toi cetenii sau o clas (cae snt difereniai printr-o condiie asupra
proprietii, naterii sau meritelor) snt eligibili,
(3) desemnarea se face prin vot sau prin tragere la sori.
Apoi, cele dou variante de la fiecare dintre aceste posibiliti se pot
combina astfel : de exemplu, toi cetenii aleg pentru unele funcii publice,
doar unii pentru alte funcii. Exist deci 3 x 3 x 3 posibiliti. Aristotel le
analizeaz aproape pe toate, atribuindu-Ie acelor constituii crora li se
potrivesc. n alt parte, el ofer o explicaie detaliat, interesant, asupra
mecanismului guverrii (a) esenial i (b) dorit ntr-un stat. 83
El continu n Cartea a VI- a s discute n detaliu organizarea cea mai
potrivit a democraiilor (capitolele 1 -5) i a oligarhiilor (capitolele 6, 7) ,
cons idernd c trstura distinctiv a democraiei este pretenia la egali
tate -fr legtur cu diferenele de merite - i la libertate, interpretat ca
dreptul oricui de a "face ce vrea". 84 Cele dou pretenii luate mpreun duc
la nevoia ca cineva s poat s nu fie condus deloc sau cel puin s aib
ncliaia de a conduce. Di aceste surse, Aistotel a dedus organizaea con
stituional, ce tinde s se regseasc mai mult sau mai puin n orice
democraie. Dar el susine c este o greeal s presupunem c msurile
cele mai autentic democratice snt acelea care stabiesc democraia n forma
ei cea mai caracteristic ; msurile cele mai avantajoase pentru o astfel de
guvernare snt cele care o vor face s dureze cel mai mult. 85 Adevrata
nelepciune nu const n oprimarea clasei opuse, ci n tratarea ei cu ge
nerozitate.

n plus , dei plata populaiei pentru prezena l a ntlniri este


caracteristica democraiilor, democratul nelept nu o va aplica pn la pau
perizare -dei el nu va pregeta s creeze msuri menite s aj ute cetenii
cei mai sraci s lucreze n ferme sau n afaceri i deci s promoveze pros
peritatea i autorespectul lor.
Patol ogi a statul ui
Aristotel i ndreapt acum atenia asupra cauzelor i a desfurrii
revoluiei i asupra mijloacelor de a le preveni. Caea a V-a conine o mare
cantitate de informaii istorice, dar ceea ce e mai important pentru ce urm
rim este nelepciunea des vrit pe care o dovedete Aristotel cnd ana
lizeaz cauzele bolilor corpului politic i cnd ofer remediul lor.
Exist diferite grade ale revoluiei , fie c ia forma unei schimbri de
constituie, fie c protagonitii ei o pstreaz neschimbat, mulumindu-se
248
Pol i t i ca
s pun mna pc putere. n plus , L revoluie poate face cu greu ca o ol igmhic
s fie mai mult sau mai puin oligarhie sau o democraie mai mult sau mai
puin democratic. m fne, o revoluie mai poate fi dreptat mpotriva unei
instituii, lsnd forma de guverare neschimbat.
Aristotel trateaz mai nti cauzele generale ale revoluiei
.
Punctul su de
plecare snt noiunile unilaterale i pervertite de dreptate pe care le au
oamenii. Democraii cred c din pricina faptului c oamenii snt la fl de
liberi, ei a trebui s fie absolut egali ; oligahii cred c, deoaece oamenii
snt inegali n privina averilor, ei ar trebui s fie absolut inegali. Aceasta
este starea de spirit a revoluionarul ui. 86 Obiectivele sale snt c tigul i
onoarea s au evitarea pierderii i a dezonoarei. Cauzele care l conduc la
starea lui de spirit snt indignarea, produs de acumularea ctigurilor i a
onorurilor de ctre alii, insolena, teama, predominana nejustificat a unor
indivizi, ruinea, creterea disproporionat a unor pri ale statului, intrgile
electorale, lipsa oricrei griji pentru evitaea admiterii persoanelor perfide
n funciile publice, neglij area schimbrilor mici, discrepanele dintre ele
mentele statului. Cunoaterea lui Aristotel n domeniul istoric i-a permis s
exemplifice cu competen aceste cauze ale revoluieiP
El examineaz n continuae cauzele revoluiei n unele tipuri specifice
de state - n democraii (cap. 5) , n oligahii (cap. 6) , n aristocraii i n
regimurile constituionale (cap. 7). Democraiile snt ndeobte nimicite de
excesele demagogilor, care i determin pe cei bogai s se alieze contra
guverului ; sau demagogii pot instaura tirania. Oligarhiile snt distrse din
pricina ( 1 ) revoltei datorate conducerii opresive sau (2) din cauza rivalitii
dintre oligarhi, cae i deterin s joace rolul demagogilor. m aistocraii,
revoluiile se datoreaz uneori faptului c onorurile statului snt restrnse la
un cerc prea mic de beneficiari. Totui , de obicei , prbuirea unei aristo
craii sau a unui regim constituional se datoreaz unei combinri
in adecvate a elementelor democratice i oligarhice. Regimul constituional
tinde s se schimbe n democraie, iar aristocraia n oligarhie. Dar
re aciunea schimb uneori regimul constituional ntr-o oligahie i o aris
tocraie n democraie. Se remarc i efectul influenei strine n produ
cerea revoluiilor. 88
Se discut mai departe despre prevenirea revoluiilor. 89 Cel mai impor
tant lucru este meninerea spiritului de supunere la legi, n special n ches
tiunile minore ; nceputurile schimbrii trebuie supravegheate cu grij. A
doua regul este de a nu se pune baz pe nscocirile care nal poporl i
care se dovedesc practic inutile. n plus, i aristocraiile i oligarhiile pot
dinui, dar nu din cauza stabilitii constituiilor, ci datorit faptului c
conductorii snt n relaii favorabile cu supuii lor, c nu-i ofenseaz nici
odat pe cei ambiio i n probleme de onoare i pe oamenii obinuii n
probleme de bai, c impun spiitele dominate n distribuirea conducerii i
c admit ntr-o oarecare msur instituiile democratice. Conductorul tre-
249
ARI STOTEL
buie Srl ndepruteze din calea poporului su pericolul unui atac strin i tre
buie s inventeze, dac este nevoie, pericole pentru a-l pune n alert. Clasa
conductoare trebuie s-i ps treze cu orice pre propria-i solidaritate.
Efectul politic al schimbrilor n distribuia avuturilor trebuie supravegheat
cu grij. Nici o persoan i nici o clas politic nu trebuie lsat s devin
prea puteric; fe trebuie ca cei bogai i cei sraci s se controleze unii pe
alii"fie ca puterea s-i fie conferit clasei de mijloc.
O chestiune pe care Aristotel trebuie s o accentueze este faptul c ar
trebui s li se ofere conductorilor posibilitatea de a avea venituri i n afara
s lujbei lor. Poate c el exagereaz msura n care oamenii obinuii se
mulumesc s nu dein puterea att timp ct nu-i suspecteaz pe stpnii lor
de del apidare. Prin urmare, el trebuie s se ngrijeasc cu cea mai mare
atenie de scrutinul pentru alegerea magis trailor. De vreme ce prin avo
catur oligarhiile i pot exploata pe cei sraci, ia democraiile pe cei bogai ,
Aristotel aat ct de importat este ca partidul de guvermnt s fie extrem
de precaut n ceea ce privete comportamentul su fa de cel condus. Celui
din urm ar trebui s i se acorde egalitate sau prioritate n toate funciile pu
blice, n afar de cea suprem.
Pentru funcia suprem snt necesare trei lucruri -loialitate fa de con
stituie, capacitate administrativ i integritate. 9o Cum trebuie s alegem,
dac nu le putem avea pe toate trei ? Trebuie s vedem care caliti snt
obinuite i care snt rare. Pentru alegerea unui general, trebuie s preuim
cu precdere ndemnarea mai mult dect integritatea, deoarece ndemnare a
militar este rar ; pentru alegerea unui funcionar financiar, trebuie s
preuim itegritatea sa, deoaece cunoaterea necesa aici este una comun.
Acesta este unul dintre puinele pasaj e n care Aristotel spune mai multe
despre adecvarea candidailor la postul pe care candideaz. El vorbete
frecvent despre dreptate i crede c funcia public este o recompens
pentru virtute, ceea ce se datoreaz n parte obiceiului atenia de mprire
a puterii executive ntre mai multe comitete, astfel c nici un funciona nu
poate face singur prea mult bine sau prea mult ru. Dar este mult mai
important s ne amintim c termenul pe care l traducem prin " virtute" se
refer att l a perfeciunea intelectual, ct i l a cea moral i c, iniial, att
principiul aristotelic, ct i nelesul s u actual nsean c cel mai potrivit
pentru conducere ar trebui s conduc.
Aristotel aat c multe obiceiuri aparent democratice duc la prbuirea
democraiei, aa cum unele obiceiuri oligarhice nimicesc oligarhiile. Demo
craia i oligarhia nu trebuie mpinse pn la extrem, pentru c se pot auto
distruge ; trebuie gsit o cale de mijl oc. Dar, nainte de toate, educaia
trebuie s fie forma de guvernmnt ; oamenii trebuie obinuii "nu s fac
acele lucruri pe care democraii sau oligarhii le ndrgesc, ci acelea cae fac
posibil existena oligarhiilor i a democraiilor". Tierii oligarhi nu trebuie
educai n lux, nici cei democrai n ideea c libertatea const n a face ce
250
Pol i t i ca
vrei . g OamLni i nu trebuie s cread c t ri conform legi l or const i t u i ei
eNtL o sclavie ; pentru c aceasta est e salvarea 10L"
Aristotel vorbete i despre cauzele i msurile de prentmpinare ale
revoluiei n monahii i tiranii. 91 Monarhia are natura aristocraiei ; tirania
este o contopire a democraiei extreme cu oligarhia extrem. Ceea ce s-a
spus despre aceste forme de guvernare este prin urmare adevrat i pentru
monarhie i tianie. Regalitatea este pstrat prin limitarea puterilor sale. 92
Tirania poate fi pstrat ( 1 ) n felul tradiional, prin umilirea poporului,
semnd necrederea printre oameni i acaparndu-le puterea sau 2)fcnd
guvernarea tiranului mai asemntoare cu a unui rege ; tiranul trebuie s
apar ca un tat al statului, protectorul cetenilor, un om cu o via mode
rat, camaradul celor gospodari, eroul mulimii. "Astfel, temperamentul su
va fi o virtute sau cel puin pe jumtate o vitute ; i el nu va fi han, ci doar
pe jumtate han. "
Stat ul i deal
Crile Politicii care susi c se ocup de constituia cea mai bun93 tra
tea de fapt chestiunile constituionale doar sporadic. Ele par un eseu gene
ral despre constrirea unui stat idea, ocupndu-se ma mult dect de orice de
structurarea sa educaiona.
Pentr a descrie constitutia ideal, trebuie s deterinm nti care este
cea
"
mai donta Viaa. Anstorel mcccHHrcItlare a anuilrabctrine
ce aptn de ptehcii. B1nurile pot fi mpite n bunuri extenoare,
bUUi a nupdI0I i bunuri ale sufetului, astfel nct omul fericit ar trebui
s espuna de taie iei. Dar nu toate au o vaoare egaa, deoarece Upe
riena araia ca un mt grad de viute combinat cu bunuri exterioae mode
rate produce mai mult bucurie dect bunurile exterioare impresionante
combinate cu o virtute modest. Bunurile exterioare snt bune pentru noi
doar cnd le posedm ntr-o aumit limit, peste care ele devin duntoare.
Dar nimeni nu ar putea susine c un om are prea mult virtute. (2) Este
doar n interesul sufetului ca bunurile exterioare i cele ale trpului s fie
potrivite, i nu viceversa.
Dac virtutea este cea mai important pentru individ .. ea trebuie s fie
prImordial i pentru stat, care este o totalitate de idivizi. ttuuie
sa a hUnun exfenoae suficiente pentru ducerea la bun . ashl1l10r
btne.
- Chidac viaa dedicat virtuii este s ocotit drept cea mai bun, ne
putem totui ntreba94 dac viaa dedicat afacerilor i politicii s au viaa
contemplativ este cea mai bun. Unii cred c guverarea constituional
este un obstacol n caea bunstrii individur: rm admratom regrmului
saran - susin c doar guverarea arbitrar este compatibil cu fericiea;

*
251
ARI STOTEL
de fapt, dac putem spune c n multe state legile aspir la ceva, atunci acest
ceva este meninerea puterii. Dar n realitate ( 1 ) nu se poate spune c domi
naia asupra altora este dreapt, dect dac acetia snt "nscui pentru a
sluji" ; dominaia cu orice pre, independent de particulaitile situaiei, nu
se poate justifica; ia (2) un ora poate fi fericit, chiar i n stae de izolare ;
influena reciproc a prilor sale poate fi un motiv suficient pentru activi
tatea fericit.
Ambele variante snt paial ndreptite, parial nendreptite. 95 Prima
are dreptate socotind viaa omului liber mai bun dect pe cea a despotului
i se nal susinnd c toate stpnirile snt despotice. Cea de a doua gre
ete creznd c puterea suprem este cea mai bun dintre toate lucrurile.
Dominaia este bun numai atunci cnd se face doa asupra celor inferiori de
la natur; dar atunci ea este bun. n plus, viaa aciunii nu implic n mod
necesar relaia cu alii. Gndirea este ea nsi o activitate, de vreme ce ea
este cea mai asemntoare vieii lui Dumnezeu.
De la aceste remarci preliminare, Aristotel trece a oi la descrierea sta
tului eal. 6 numIte condln smt necesare, ( 1 ) prima dintre ele fiind
populaI a. -doa numaul ceteni l or centge Q_i pUin
numrul ce or ce nu snt cetteni a ricul
.

.Z! t
i
.mseriaii,
mu Iitr , CI I capacItatea lor de Q rezlya L trebuie qgqde lu .
Un vas care are doar o palm lungime nu este nicidecum un vas, dar nici
acela care are cteva sute de metri lungime ; ntre aceste limite exist vase
cae snt vase, chia dac st nc prea lungi sau prea scure pentru a naviga
aa cum o face un vas. Dac se impune ca statul s fie auto suficient, este
necesa o lmit inferioar a populaiei. Dar dac depim o anumit limit
maxim, guveraea i ordinea potrivit devin imposibile. "Cine ar putea fi
crainicul unei astfel de gloate dac nu are vocea lui Stentor ? " Dac
cetenii trebuie s judece i s distribuie funciile dup merit, ei trebuie
s -i cunoasc reciproc caracterul ; dac populaia este prea mare, aceste
lucruri ar decurge la voia ntmplrii. Pe scurt, statul trebuie s poat fi
cuprins cu o singur privire.
Aici, limita maxim i cea miim snt nedefiite. Concepia aistotelic,
conform creia perfeciunea depinde de limit i nu doar de simpla dimen
siune, aduce o corecie salutar admiraiei fanatice pentru marile imperii .
Dac inem ns seama de nevoile materiale, morale sau itelectuale, cerina
de autosuficien justific i implic ntr-adevr o comunitate mai mare
dect credea Aristotel. Putem considera c ideea sa despre limita superioar
a statului este mginit n aumite privie. Nu trebuie s ne mire faptul c
populaia Marii Britanii nu poate fi servit acum doar de un vestitor. n
deciziile legale, noi credem acum c e mai bine ca j uriul s nu tie prea
multe despre caracterul general al prilor implicate sau, dac totui se
ntmpl aa, ar trebui s nu in seama de aceste date. n alegerea guver
nului nostru, considerm acum c nu este necesar s cunoatem personal
252
Pol i t i ca
persoanele pc care le aducem l a putere ; n general, noi tim destul e, dacrl nu
chi ar prea multe, despre faptele 10L Ct privete ordonarea celor condui ,
put em spune direct c ordinea poate fi meninut acum peste o populaie
mai mare dect intuia Aristotel.
(2)Teritoriul. 97 El a trebui s fie suficient de martPfntm a aslta
liber "tihnit, dar nici chiar att de mare nct s n
t
rein l!x _ _

trebui s fie re . .
.
namicului, uor de prsit entru 10cuit.QL
.Cl . i
popu ala, el ar trebui s poat fi cuprins dintr-o singur privir

. Comu
nicaIa cu marea este avantajoas, att din cauza siguranei n caz de rzboi,
ct i pentru aprovizionarea cu cele necesare98 ; teama curent, conform
creia creterea populaiei i intrarea strinilor ce aduc o tradiie strin pot
fi duntoare ordiii, nu trebuie luat prea serios. Dar oraul trebuie s fie
o pia pentru sine, nu pentru alii ; adic, n comerul pe care-l practic,
oraul nu trebuie s caute navuiea peste msur, ci s realizeze imporul
produselor necesare i exportul celor n surlus.
(3) Caracterul cetenilor.99 n neamul grecilor s-au contopit spiritul nalt
al ras
e
or nordIce I mtehgena celor orientale. Deoarece doar n el s-au
amestecat leea I guvernarea potnvit, dac s-ar realiza condiia de a
fi nchegat ntr-un stat , el ar putea fi capabil s conduc lumea. Icqmai
bun combinaie de inteligent si s"iit dcaracterl gcqIgcgncetei
Unl stat.
Aa cum fiecare compus natural necesit aumite circumstae ce nu st
constituenii si orgaici, tot aa un stat are nevoie de aumite cicumstae,
afaa constituenilor s orgaci. J O Pent a distige pile statului de cir
cumstaele necesae lui, trebuie s enumer funciie lui. El trebuie s aib
( ! ) agricultori, (2)meteugari, (3) o clas combativ, (4) o clas de stii,
(5) preoi, (6) judectori care decid ce este dept i potrivit. I OJ
n ce msur se pot combina toate aceste funcii ntr-o singur per
soan ? 102 Meteugaii nu pot avea viutea i nici agrcultorii tia necesar
ndeplinirii datoriilor publice. n plus, diferitele caliti snt necesare pentru
lupttorii, judectorii sau consilierii notri -puterea pent unii, nelepciu
nea pentru ceilali. Dar cei ce se afl n posesia balanei puterii nu vQr
consimi s fie deposedai pentru totdeauna de putere. S facem atunci astfel
nct acelai om s fie rzboinic n tieree, conductor la maturitate i preot
cd prsete viaa activ. n cele di un, proprietile funciare trebuie s
fe miile acestor oameni, nu n ale celor ce cultiv pmtul, de vreme ce
ei nu snt ceteni, ci sclavi sau servitori barbari. Astfel, obinem schema :
( 1 ) Rzboinicii, care devin mai apoi preoi i care snt n permanen
nstrii.
2)Agricultorii.
(3) Meteugarii.
Cele ase cl ase ale noastre s-au redus la trei, ns doar prima clas este un
constituent r, rpanic al statului.
253
ARI STOTEL
Dei Aristotel s-a exprimat mpotriva proprietii comune asupra pmn
tului, el pledeaz pentru naionalizarea parial a sa, pe motivul achi trii
costurilor servi ciilor divine i ale mesel or comune, cons iderate mijloace
pentru promovarea unitii
.
J
0
3 Ct privete pro rietatea rivat asupra
pmntului, fiecare cettean treb i rul
of , UlUI I una lng oras . astfl ni|mprica uccorcc (toi s fie
interesai n aprarea teritoriului statului .
Dupa ce a acordat un interes deosebit organizrii unei ceti greceti
ideale i dup ce a descris-o foarte clarJ
0
4, Aristotel abordeaz subiectul ce-l
va preocupa pn la sfritul Crii a VIII-a, cel al educaiei. Scopul nostru
este s descoperim cea mai bun form de guverare, iar aceas ta va oferi
cel mai nimerit prilej de a fi fericit. Dar fericiea depinde n primul rnd de
virute i abia n al doilea rnd de bunurile exterioare ; virutea depinde ns
de trei lucruri - de natur, de obicei i de o regul raional de via.
Educaia are de-a face doar cu ultimele dou.
Ea va diferi dup cum funciile de conducere i de supunere se vor
schimba ntre ele sau vor fi permanente. J
05
n general, nici unul dintre
cetenii notri nu este superior celorlali ntr-o msur att de clar nct s
fie fcut conductor peraent. 1 06 Va trebui s-i educm pe cetenii notri
s devin n primul rnd buni supui i, astfel transforai, s devin apoi
buni conductori. Nu exist nimic degradant ntr-o astfel de supunere, de
vreme ce aciunile snt onorabile sau degradante nu att ca aciuni n sine,
ct mai degrab n scopurile ctre care s e ndreapt. De obicei, scopul
omului poate fi gsit n partea sa ce este capabil s ntocmeasc o regul,
nu n aceea care abia poate urma una ; adic el se gsete n raiune. Ne
reamintim c raiunea poate fi de dou feluri : practic i speculativ, dintre
care cea de-a doua este superioar primeia. Prima este legat de rzboi i
n general de afaceri, a doua de pace i n general de timpul liber ; este evi
dent c afacerile i rzboiul tind s asigure linitea i pacea. Prin urmare,
nu exist o greeal politic mai mare -aici Aristotel critic entuziasmul
la mod pentru instituiile spartane - dect s tratezi rzboiul i domiaia
ca parte central i ultim a existenei unei naiuni. Oamenjj mhi cb
fereasc n primul rnd de propria lor nrobire ; n a Trs ncerce
si creeze un impenu pentru bunastarea celui guvernat ; in al treilea And,
tr

cela care smt destinai s fie


sclavI. LaCI moralitatea nalOnal are aceleai reguli ca i cea personal ;
"aceleai lucruri snt cele mai bune att pentru indivizi, ct i pentru stat. "
Cu tot interesul acordat statului, Aris totel nu se las amgit de iluzia
aezrii statului deasupra moralei i a considerrii lui ca avnd o mulime
de legi morale particulare, mult mai conciliante dect cele care leag lao
lalt indivizii.
"ol.ai repede dect sufletul , iar dO
,
rinJ..m npcdc
dect raIUnea.
1 0
7 Aadar, educaia ncepe cu trupul, continu cu dorinele,
=
"
254
Pol i t i ca
i ar n cel e di n urm se nchei e cu rat i unea. Dar ea va educa trupul n i nt e
resul Nunetului, im' dorinele n interesul ratiuni i . Grija legislatorului pentru
generaiile tinere trebuie s nceap nc dinainte de natere.
I u8
Prin unare,
Aristotel ncepe s- i expun concepia asupra eugeniei - asupra vrstei
optime de cstorie i a firii pe care trebuie s le aib prinii. El adaug
precepte despre hrana, exerciiul i distracia copiilor.
l uv
care mod de guverare este creat si pstrat printr-o anumit trstm:
specific, intrmseca cetatenilor c statul trebuie s o ajute prin educaie, dar
e nu trebuie lsat n seama prinor, CI trebuie s aib un caracter public
i s fie identic pentru toi cetenii. Nici un cettean nu-i apzg;oesiei ;
tOI aparm statului , astfel c statul t
*
sc de f din
pr', sa e.
Nu pute
m
intra n detalii n privina educaiei pe care Aristotel o descrie
n continuae aici
.
Trebuie reamintit c o atare educaie este a cetenilor, nu
a claselor - ele snt circumstane, nu constitueni ai statului, Astfel se ex
plic att uniformitatea sa, ct i faptul c statul este att de puin utilitarist,
att de predominant moral.
! l l
Cetenii s i nu vor trebui niciodat s-i
ctige existena, astfel c nu snt neccsarc nici educaia profesional, nici
cea tehnic, Pur i simplu ei trebuie educai astfel nct s devin buni sol
dai i buni supui , iar mai a
!
Oi s devin bq!i conductori. n plus , este
evident c Aristotel, gndind statul ca agent moral direct, nu ca mij loc de
ndeprtare a eventualelor obstacole n calea bunstrii, accentueaz edu
caia moral mai mult dect nclim noi s o facem, i noi presupunem c
j ocurile i leciile au un efect moral , dar credem c el nu este chiar att de
diect precum credea Aristotel i c ele snt cu att mai benefice cu ct acest
scop se impune mai puin ateniei.
Nu doar discuia cu privire la educaie est e lsat nencheiat, dar i
multe alte aspecte lipsesc din tratarea s tatului ideal. Nu se spune nimic
despre organizarea sau procedura adunrii corpului deliberativ, a celui legis
lativ, executiv sau judiciar, Nu putem ti dac imaginaia lui Ari stotel a dat
gre sau dac o parte a tratatului s-a pierdut ; dar Aristotel, ca i Platon, fi
putut la fel de bine s trag concluzia c, dac exist o educaie bun, tot
restul pc eare-l cere statul ar putea una,
NO!0
l 289a3 1 . Este foarte puin probabil ca referina aceasta s fie la Crile a VII-a i a
VIII-a. Cf. p. 257, n. 65. Celelalte pasaj e citate de Zeller, l 28 9b 1 5 , l 290a2, 39,
l 293b2 nu snt concludente.
2 Dar l 325b34 se refer probabil l a aceste Cri, mai degrab dect la Cartea a II-a.
3 l 3 l 6b34, l 3 l 7a37, 1 3 1 9b4, 37.
4 l 289bI 2-26.
5 Confirmat de o lucru minor, dar semnificativ : absena particulelor de l egtur la
nceputul anumitor Ci din Politica.
255
ARI STOTEL
6 Despre ordinea n care dU fost scrise Cile, vezi p. 28, n. 65.
7 Probabil pe Protrepticul.
8 1. 1 . 2
9 I 327b32.
10 1. 2.
I I 1 280bl O.
1 2 1. 3 -7.
1 3 1. 4.
1 4 1. 5.
1 5 1. 6.
1 6 1 254b32-39, 1 255bl -4.
17 1. 6.
1 8 1 255b9- 1 4, 1 260b5 -7, 1 278b33.
1 9 I 330a32.
20 E. N. 1 l 6I b5.
21 1 . 8- 1 1 .
22 Dar vezi ndeosebi p. 202.
23 Un al treilea mod -mineritul , tierea lemnelor etc. - este adugat n 1 258b27 -33.
Cu privire l a ntreaga problem, vezi J. Cook Wilson n Class. Rev. X. 1 84-9.
24 1 256b26.
25 1 256al l , 1 258aI 9-37.
26 1. 9.
27 1 258b2-8. Despre doctrina l ui Aristotel i alte dezvoltr ulteroare al e ei, vezi pu-
blicaia Economica, anul 1 922, pp. 1 05 - 1 1 1 .
28 1. 1 2, 1 3.
29 11. 2-4.
30 11. 3.
31 11. 5.
32 1 337a1 4.
33 11. 7.
34 1 275b2 1 -34.
35 IIl. 1 .
3 6 111. 1 6.
37 Ul. 5
38 E. Barker, Political Theory of Plata and A ristotle g p. 299.
39 IlI . 3.
40 III. 4.
41 1 278a20.
42 E. N. l 1 OOb30.
43 III 6-9.
44 III. 7.
45 Aristotel denumete aici constituia, pentru a avea un termen cunoscut, cu numele
generic de lAttfia "constituie". n E. N. , 1 1 60a36 el o numete "timocraie", con
stituia ce are la baz o condiie asupra proprietii. (Am preferat s traducem
politeia, engl. palit), printr-un termen tehni c, "regim constituional ", pentru a-I
deosebi de "constituie", constitution, n. t. ) .
46 297c-303b.
47 111 . 8.
48 IV. ! 1 .
49 1 29 1 b l 5 . urm. , 1 295bl . urm. , 1 302b40-1 303a I 3 , 1 304a38-b4.
256
Pol i t i ca
50 1 290a30-b20.
5 1 Ocupaia funcionarilor publici. Engl. oice (a| ) .
52 1 290b22- 1 29 I b I 3.
53 La care se adaug clasa preoilor, cf. 1 328b2 . ur.
54 1 297b39, 1 3 1 6b39 . ur. , 1 328 a2 1 . ur.
55 P. A. 1. 1 .
56 III. 9.
57 111. 1 1 .
58 1 286a3 1 -b7.
59 III. 1 3.
60 III. 14- 1 8 .
6 1 111. 1 5.
62 1 28 I a34-39, 1 282bl -1 3, l 286a7-24, 1 287a I 8-b23.
63 111. 1 7.
64 1 286b20.
65 Se pare c aceast afirmaie ( l 289a30) face apel l a o parte pierdut a Crii a III-a
care trata ari stocraia. Cf. p. 255, n. 1 . Aristotel adaug n IV. 7. (ef. 1 293b33 -42,
1 294aI 9-25) o not despre trei tipuri de aristocraii , numite astfel n mod imprecis.
66 IV. 2.
67 Cf. cu 1 3 I 7aI 8 -33.
68 Acest t i p este deosebit doar n 1 29 I b30-3 8 ; n IV. 6 i n IVA el es t e considerat
alturi de a! doilea, de care se deosebete prin faptul c nu exist o condiie asupra
proprietii.
69 1 29 I b39-4 1 , 1 292b25 -33, 1 3 1 8b6- 1 3 1 9a24.
70 Pentru cel de-a! treilea, vezi 1 292b l , b34-38 ; pentru cel de-al patrulea, 1 292a2-4,
b38-41 ; ele snt menionate fr ni ci o distincie n 1 3 1 9b24-b2.
71 1 292a4-37, b41 -1 293al O, 1 296b26-30, 1 298a28 -33, 1 3 1 7a24-29, ! 3 1 9bl - 1 1 .
72 1 286b8-22, 1 292b41 , 1 297bI 6-28.
73 1 292a39-bl O, 1 293aI 2-34, cf. cu 1 298a34-b5, V1. 6.
74 IV. 1 0.
75 IV. 7.
76 IV. 8.
77 IV. 9.
78 IV. I I .
79 28. 5, 33. 2.
80 IV. 1 4-1 6.
8 1 1 298b21 -23.
82 IV. 1 5.
83 V1. 8.
84 V1. 2.
85 V1. 5, cf. cu 1 309b I 8 -1 3 1 Oa36, 1 3 1 3a20-33, 1 32 1 a26-bl .
8 6 V. 2.
87 V. 3. 4.
88 1 307bI 9-24.
89 V. 8, 9.
90 V. 9.
9 I V. 1 O, 1 1 .
92 V. I I .
93 VII, VIII.
94 VII. 2.
257
'
95 Vil. 3.
96 VIIA-1 2.
97 VII. 5, 6.
98 VII. 6.
99 VII . 7.
1 00 VII. 8.
ARI STOTEL
1 0 1 La care se adaug, n paragraful l 290b39 . ur. , clasa negustorlor i clasa func-
ionarilor publici.
1 02 VII. 9.
1 03 VII. 1 0.
1 04 VIUl , 1 2.
1 05 VIU4.
106 Ceea ce este totuna cu renunarea l a idealul aristocratic de a conduce prin cei puini,
care snt i cei ma buni.
1 07 VII. 1 5 .
1 08 VII, 1 6.
1 09 VIU7.
1 1 0 VIII. 1 .
1 1 1 Partea care tratea educaia n tiin i filozofie lipsete.
Cap| |o' 0' I X
I0 CA; 0I CA
Retori ca
Grecii erau o ras cu un nalt spirit politic, da i cu o tendin litigioas,
astfel c1ele discursului erau un bun mijloc unversal de infuenae, ca i
n democraiile modere. Faptul c teoria limbajului se bucura d paea lor
de mai mult atenie dect se bucur n comunitile actuale (n cae uti
lizaea ei este ma puin important) confim spiitul lor mereu animat de
curiozitate intelectual. S- au scris i naintea lui Aristotel unele "arte ale
discursului " ; totui el deplgea faptul c_toate acestea neglijau elementul
agumentativ n oratorie i c acordau atenie subiectelor neeseniale, cUI
a fi proQ1ce:ea emoiei n auditoriu. Aristotel recunotea importana
recurgerii l

e'9i<, insistd asupra idei c ea trebuie produs de qiscursul


nsui i nu pr mici ncocii f?ite,fecvente n tibunalele greceti. 1/ De
fapt, erIeag defectele scriitorilor de dinaintea lui de preocuparea acestora
mai degrab pentru oratoria din tribunale, dect pentru mai nobila ramur
politic a aei. Sub ambele aspecte, Aistotel se agajeaz s-i depeasc
predecesorii . 2 Elementul agumentativ n oratorie este accentuat de- la
nceput i pn la slfit. Retorica este c9,siderat o pate sau o seciune a
dialecticii. 3 Ea ae legtur mai degrab cu dialectica dect cu demonstraia
tiinific; asemenea celei dinti , ea rateaz agumentele ce nu presupu
n
cunoaterea vreunei tiie speciale i cae ,ot fi urmrite i folosite de ori
cae om inteligent. mprincipiu, oratoria, ca i dialectica, poate trata orice
subiect, da, n practic, ea este destinat cu precdere subiectelor asupra
crora oamenii delibereaz i deci este legat, pe lng logic, de nc o
tiin; "ea este o ramur a dialectic ii i a studiului caacterlui uman, care
poate fi numit mai adecvat politic"4, lundu- i forma din prima, ia
coninutul din a doua.
Retorica este " puterea de a vedea posibilele ci de persuasiune a oa
menilor cu privire la orice subiect dat "5 . Jersuasiunile snt de dou fe
luri - cele extratehnice, cae exist deja i n- tebuie dect folosite (cum
fI matorii, tortura, evidena documentelor) i cele tehnice, cae trebuie
inventate de orator. Ultima ae trei specii : persuasiunile raportate la carac-
259
AR I STOTEL
terul6 oratorului (adic procedeele discursului, prin care el determin audi
toriul s-i foneze o prere bun despre caracterul su), cele ce constau n
cre terea emoiei n auditoriu i cele ce conduc la prob, sau favorizeaz
apariia acesteia, exclusiv prin fora argumentului. nti este luat n conside
rae cea de a treia specie de persuasiune. Ea are dou subspecii principale :
exemplul , corespondentul n retori c al induciei, i entimema, cores
pondentul n retoric al silogismului . 7 Dintre acestea, ultima este metoda
retoric prin excelen, "corpul persuasiunii
"
8
.
"Argumentele prin exemplu
nu snt mai puin convingtoare, ns entimemele smulg mai multe
aplauze. Desigur, modul argumentului carebuie folosit este dictat de
circumstanele n care lucreaz oratorul . Subiectele pe cae trebuie s le
trateze snt de tipul celor asupra crora noi deliberm, n msura n care
acestea snt n afara scopului atelor s au al tiinelor propriu-zise ; iar
oamenii crora li se adreseaz nu pot urmri un ir prea lung de raiona
mente. El se va ocupa cu probabiliti (din moment ce lucrurile certe nu
constituie obiectul unei deliberri) i va fol osi nlnuiri scurte de argu
mente, iar n loc s deduc premisele din principiile prime, va considera c
ele snt adevrate atunci cnd pot fi acceptate dup toate apaenele.
Entimemele snt de dou feluri. Exist agumentele specifice ce trateaz
subi
e
ufunor tiine, de pild etica s au fizica, i argumentele generale
deduse din :oxot literal , locurile n cae trebuie s se gseasc agu
mentele, altfel spus , domeniile n cae ele se afl. n proporia n cae ora
torl folosete agumentele specifice, el deservete domeniul retoricii ; da,
avnd vedere numrl relativ mic de argumente general valabile disponi
bile, Aristotel admite c oratorl poate folosi, deopotriv, agumente speci
fice, propunndu-i s le discute pe acestea mai nti. Din punctul de vedere
al condiiilor n care lucreaz oratorl , ele pot f deduse n mae parte din
etic i din politic. l O
Da mai nti el distinge trei ramuri ale retoricii. Cel cae ascult poate fi
spectator sau judector al faptelor, fie aceste
a

tecute, fie viitoae. Exist


deci ( 1 ) oratoria practicat de consiljr, cel cae face ca o cauz viitoare s
par oportun sau de prisos ; (2)-c
e
a a avocatului , c.el care face ca o fapt
trecut s pa legal sau ilegal; (3) oratoria "Qe pre!we"l l , prin care se
nfiea nobleea sau imoralitatea unui lucr existent n prezent. Aristotel
remac cu . o ironie grav c oratorul politic poate accepta ca fiind
nedreapt cauza pentru care pledeaz, dar el nu poate admite sub nici o
form c ea nu este oportun ; avocatul poate accepta c clientul su a
cauzat un prejudiciu, dar niciodat c a nclcat legea; elogiatorul poate
accepta c subiectul preamriii este incontient de propriul interes, s tre
buie s pledeze cu orice pre pentru probitate a sa moral.
1 2
Aristotel continu indicnd tipurile de argument potrivite oratoriei
politice (1. 4-8) , declamrii (1. 9) i pledoariilor din curile judectoreti
(1. 1 0- 14), cu o anex referitoae la dovezile "extratehnice" menionate deja
260
Retori ca i poet i ca
( 1 . 1 5) . Subst an a m;estor capi t ol e est e un fel de fi l ozofi c pol i ti c i l lIoral
popular, care prezi nt un oarecare i nt eres n vederea unei comparaii cu
concepiile s ale tiinifice expuse n alt parte ( de pild, seciunea consa
crat elocinei judiciare clarific doctrinele din Etica Nicomahic despre
responsabilitate i dreptate) ; dar Aristotel are grij s scoat n eviden
caracterul pur popular al celor spuse de el despre astfel de subiecte. "Att
timp ct cineva ncearc s construiasc dialectica sau retorica nu ca
deprinderi practice, ci ca iine, el nu face altceva dect s anule'ze n mod
incontient caracterul lor natural ; procednd astfel, le transform n tiine
cu un obiect precis de studiu, i nu n tiine ale siPplelor argumente. "1 3
Ultimul capitol conine o explicaie vie i amuzant a diferitelor iretlicuri
ale meseriei de avocat, cum a fi trecerea de la legile scrise la cele nescrIse ;
aici se ilustreaz, poate mai bine dect n orice alt pasaj , trstura retoricii ,
remarcat corect de Aristotel, de a "demonstra contrariile"1 4.
Pn aici nu a fost vorba dect despre "dovezile specifice", extrase din
etic i politic. l S n loc s continue, aa cum ne-am atepta, cu "locurile
comune" ale argumentului , el trece acum la cellalt tip de persuasiune -
acela prin care oratorul ofer o impresie favorabil despre propriul s u ca
racter (11. 1 ) i la cel prin care stete diferite emoii n rndul auditoriului
( 11 . 2- 1 1 ) ; abia n capitolul 1 8 se ajunge la locurile comune. Capitolele
1 2- 1 7 formeaz o seciune ce trateaz "caracterul" altfel dect pn acum.
Ea se ocup de caracterele pe care ne ateptm s le gsim n auditoriu,
dup cum membri s snt tineri sau btrni sau dup cum au sau nu aumite
darri nnscute -trsturi la care oratorl trebuie s-i adapteze stilul de a
vorbi n mod firesc, pentr a produce n cei care l ascult emoiile dorite de
el ; aceast seciune este subordonat celei precedente. 1it19,
Aristotel ajunge n cele din urm la "locurile comune" ale oratoriei , adic
domeniile n care trebuleasee cele mal genrale argumente. Acestea
st patru la numr - "posibilul i imposibilul" i "viitorul", extrem de spe
cifice oratoriei politice, "trecutul ", foarte specific discursului elogiativ, i
"mrimea" (inclusiv mmea comparativ), deosebit de specific declama
iei. Fiecare domeniu conine o varietate de agumente, de exemplu, "dac
un lucr e posibil , cel contrar lui este de asemenea posibil ", "dac un lucru
este posibil, cel asemntor lui este de asemenea posibil ", "dac ceva mai
greu este posibil, ceva mai uor este de asemenea posibil ". Aristotel trece
apoi la "persuasiunile comune" - mult mai generale - s au formele sub
care se prezint toate argumentele retorice, exemplul (capitolul 20) i enti
mema (capitolele 2 1 -24) . Ultima include i q, sau sentimentul moral
general, cae este premisa major sau concluzia unui silogism cu restul lsat
neexprimat . n capitolul 23, gsim o nou mulime de txot, 28 la numr,
complet diferite de cele patru menionate n capitolele 1 8 i 1 9. Relaia
dintre aceste dou mulimi este destul de ncurcat, ceea ce se poate explica
favorabil prin faptul c Retorica reprezint notele mai multor prelegeri de
261
ARI STOTEL
curs . Subiectele capitol ului 23 snt doar o parte di ntre cel e enumerate n
Topice - exist aici o discuie despre "contrarii ", despre "infexiuni simi
lare", despre " termeni relativi ", despre a fortiori etc. Exist i o list cu
erori, asemntoare celei din Respingerile sofistice. m final, se afl o expli
caie a felurilor de respingeri (cap. 25) i o anex destinat combaterii a
dou interpreti eronate (cap. 26) .
Sfuitul celei de a doua Ci i nceputul celei de a treia constau ntr-o
mprie absolut nou a coninutului artei retoricii n : mijloacele persuasiu
nii (adic subiectele tratate pn aici : argumentul, caacterul i emoia) ,
stilul i planul discursului. Aceasta pare a fi o parte ce se raporteaz la o alt
lucrare, astfel c Diels susine1 6 c este foarte probabil ca cea de a treia
Cate s fi fost o lucrare independent despre stil i plldiscursul1i , pe
care Aristotel a ataat-o ulterior celor dou ce trateaz oratoria.
Despre stil se discut n capitolele 2- 1 2, iar despre plan n capitolele
1 3 - 1 9. Elocuiunea, adic potrivirea triei , timbrului i a ritmului vocii,
nti este clasat expeditiv ca fiind una extratehnic, necesar doar pentru
cucerirea prii vulgare a audienei. Ct privete stilul, Aristotel arat c
retorii timpurii au imitat diciunea poeilor, ns stilul n proz este esenial
mente diferit de cel poetic. El remarc faptul c este deosebit de absurd ca
prozatorii s imite diciunea poeziei de vreme ce chia poeii au adoptat un
stil mai apropiat de cel al limbajului comun. 1 7
Virtuile fundaentale ale stilului snt n primul rd claritatea, iar n a
doilea rnd adecvaea la subiect : stilul nu trebuie s fie nici mediocru, nici
pompos . Aristotel ia n considerare 'pertii nceput relaia acestuia cu
alegerea cuvintelor. Claritatea este as igurat prin folosirea cuvntului
obinuit i potrivit pentru exprimarea gndului, da mai este nevoie de ceva;
pentru a evita lipsa de sens , mai trebuie introdus un element de nfru
museae i ceva neobinuit, "cci oaenii se miunea de cele ce nu le st
apropiate, ia a te minuna este pIcut"1 8. Dar, spre deosebire de poezie, proza
nu prea permite aa ceva, avnd n vedere c tema ei este inferioar; nici
chia n poezie nu trebuie puse cuvinte prea elevate n gura unui sclav sau a
unui tn. Trebuie.rdicat sau cobort tonul n functie de demnitatea subiec
tu.!lLlucru his teac neobservat. Dscu!sl tebuie s pa natral,
tt astfel cum totdeauna vocea unui mare actor pare c este -cea a per'so
najului interpretat. Aristotel remac arta aleas a lui Euripide de a produce
un efect poetic prin alegerea adecvat a celor mai obinuite cuvinte.
Cuvintele rare, cuvintele compuse, cuvintele inventate ale poeziei trebuie
evitate ; doa cele de uzant curent -cuvintele si metaforele obisnuite -
trebuie folosite de orato. 1
9
'
Folosie omamentelor
'
seci i baale tebuie evi
tate cu orice pre.20
De la discuia privind alegerea cuvintelor izolate, Aristotel trece la dis
cutaea combinrii lor n propoziii. Titlurile paagrafelor snt aici "puritatea
graatical" (cap. 5), "demtatea" (cap. 6),"proprietatea" (cap. 7), "amonia
ritmic" (8), "constriea perioadelor" (cap. 9) , "vivacitatea" (cap. 1 0, 1 1 )
262
Retori ca i poeti ca
i stilurile potrivite cc| or |rci Hpr i ri a| c rc|ori ci | - po| i | i c.t , | ui di c,
declamativ (cap. 1 2) . Aceste capitole conin multe observaii profunde i
j uste, care au devenit ulterior locuri comune n lucrrile des pre stil ; ne
mulumim s evideniem cteva aspecte poate mai puin dezbtute. Aistotel
insist pe faptul c proza trebuie s fie ritmic, fr a fi metric. Un
i
m
prea pronunat poate prea artificial i poate abate ateni
a
de la ideea ora
torului ; un discurs complet lipsit de ritm poate prea un ir nesfrit de
cuvinte. Dactilii i spondeii snt prea maiestuoi pentru proz : iambul este
prea adesea prezent n limbajul zilnic ; troheul este o msur prea uoa.
Aistotel se decla, aada, favoaea ritmului de peon, cae nu st la baa
nici unui metru definit i, prin urae, este mai
p
uin evident dect celelalte
ritmuri. El recomand combinaia: o silab lung i trei scurte la nceput, i
trei scurte, una lung la sfrit. Ct privete ritmul n general al
propoziiei
n totaitate, el
p
refer stilul periodic compact celui liber al lui Herodot. El
sesizeaz valoarea antitezei , a echilibrului i a asonanei pentru divizarea
propoziiei ntr-o perioad cu nceput, pate de mijloc i sfrit. El recu
noate superioritatea limbajului cae "aduce lucrurile laolat n faa ochilor
notri" i care "reprezint lucrurile n aciune". Ce vitalitate are expresia
" floaea vstei" n compaaie cu expresia "un om desvrit "
! 2 1
Trecnd l a
p
roblema
p
lanului discursului, Aristotel ironizeaz mprirea
curent a discursurilor n pri dintre cae u
n
ele snt specifice de fapt anu
mitor cl ase de discurs . Prile eseniale snt n numr de dou : expunerea
situaiei proprii i demonstraea ei. Da el consimte s admit n ntregime
diviziunea isocratic a discursului exordiu, expunerea situaiei, dovad i
peroraie. Capitolele urtoae trateaz aceste patru pri n raporturile lor
cu cele trei tipuri de oratorie - politic, juridic i declamatorie ; exordiul
n capitolele 14 i 1 5, expunerea n capitolul 1 6, dovada n capitolul 1 7 (cu
o anex privind utilizaea interogaiei) i peroraia n ca
p
itolul 1 9.
La prima vedere, Retorica pae un aestec ciudat ntre critica litera i
logica, etica,
p
olitica i juris
p
rudena secundare, realizat de cineva cae
cunotea prea bine slbiciunile inimii umane i tia preabine cum t
re
buie
p
clit. Pentru a nelege cum se cuvine catea, nu trebuie s pierdem din
vedere scopul ei p
ractic ; ea nu este o lucrae teoretic des
pre aceste materii,
ci un maual destinat orator
ul
ui . Aa cum el nsui decla, Aristotel nu' a
fost aici un deschiztor de drumuri, ca n alte domenii. Da lucraea sa a
cptat o autoritate deosebit : doctrinele lui apa mod repetat n lucrrile
similare ae scritorlor geci, roma i modemi. Multe dintre afimaiile sae
se a
p
lic doa societii greceti, da o i mai pae parte a lor e genera vala
'

bil. Dac retorica ni se pae mai


p
uin vie dect maj oritatea lucrrilor lui
Aristotel, este din cauz c astzi oratorii nclin (
p
oate ndreptit) s
s
e
bazeze pe talentul i pe experiena lor nscut, ma degrab dect
p
e lecii,
ia auditoriul, dei la fel de tributa retoricii ca totdeauna, se simte puin
ruinat de acest fapt i nu vrea s tie cum e fcut scamatoria. Din aceste
263
AR I STOTEL
motive, am tratat pe scurt Retorica, mulumindu-ne cu da o idee asupra
coninutului ei n general i care poate va face lectura ei mai facil.
Poeti ca22
Pe de alt parte, Poetica este una ditre cele mai vii o
p
ere ale lui Aristo
tel. Nici una dintre scrierile sale nu a atras atenia unei att de mari pleiade
de interprei ; nelesul nici uneia nu a fost att de aprig disputat. i chia
dac nu s-ar fi pstrat nimic din opera ari stotelic dect acest scurt frag
ment -ce trateaz un subiect destul de depat de tema aistotelic cen
tral -, tot am fi recunoscut n autorul ei
p
e unul dintre cei mai mari
gnditori analitici.
Termenul de xotqtt are mai multe nelesuri la Aristotel.

n sensul lui
cel mai general, el cuprinde arele utile i pe cele frumoase, ca o
p
use artei
vieii i tiinei.

n Poetica, el ae un neles mai restrns , a


p
ainnd genului
" imitaiei"23, coextensiv cu atele frumoase ; dar termenul nu acoper n
ntregime acest gen. Se face o distincie24 ntre atele cae imit prin inter
mediul culorii i al forei i cele cae imit pr voce, astfel c cele d ur
cores
p
und a
p
roximativ poeziei sensul ei aistotelic, ca opus atelor plas
tice ; ns corespund doar a
p
roximativ, deoarece ar trebui s extindem
noiunea de "voce" la cea de "sunet" pentru a include i muzica instru
menta i a trebui s o generalizm i mai mult
p
entru a include i dansul.
Ce anume este comun att muzicii i dansului, ct i noiunii noastre de
poezie i ce anume l determin pe Aristotel s le
p
un pe toate laolalt
ntr-un singur grup ? El nu spune nimic p
recis n acest sens, dar ideea sa
p
oate f relevat dac lu n considerae pricipiile p
e baa cora el l sub
divide. Ele snt : miloacele, scopurile i maniera de imitae.25 ( 1 ) Mijloacele
s
p
ecifice grupului amintit snt ritmul , limbajul i armonia26, ele avnd n
comun succesiunea temporal, ca opus extensiei spaiae -pr cae
p
icta
i sculp
tura produc efectele caacteristice lor. Desigur, fenomenele spaiale
vizibile au imporana lor n spectacol, da, n conce
p
ia lui Aristotel, rolul
lor este unul secunda27 ;
p
utem
p
resupune c el a fi
p
utut crede c nu a fi
mare
p
ierdere dac actorii i-ar interpreta rolurile n s
p
atele unui ecran.
2
8
Armonia nu exist niciodat fr ritm, astfel c cele a
p
te combinaii
posibile ale celor trei mijloace snt reduse la cinci. Deci "poezia" comport
urmtoaea diviziune :
Ritm
Limbaj
Ritm+limbaj
Ritm+amonie
Ritm+limbaj+armonie
264
Dansul
Imitaia n proz (mima,
dialogurile socratice).
Elegiile, poemele narative
Muzica instrumental
Lirica, tragedia, comedia.29
Ret ori ca i poeti ca
Sc arat c pLeZi a se di st igc de proz nu pri n metru, ci pri n fapt ul c
este o "imita ie" ; schiele imaginare de caactere sau de moravuri, aa cum
snt mimele, snt poezie, dei nu au metru, ia Empedocle nu este poet, dei
scrie metru. Ce este aada imitaia? Aristotel nu precizeaz nicieri acest
lucru. El preia de la Platon cuvntul de " mim" ca pe un termen curent n
critica literar. n concepia lui Platon, ata este imitaea lucrurilor sensibile
prin intermediul unei copii aflate pe o treapt inferioa a realitii;o, ceea ce
l face s condamne arta pe dou temeiuri . Totdeauna artistul pretinde c
este altcineva. Dac descrie o btlie, el pretinde n mod mincinos c tie
cum se duce o btlie. Dac griete prin gura lui Ahile, pretinde c este
Ahile. " Viaa n Republica lui Platon", aa cum foarte just s-a observat3 l ,
"era mprit sectoae, asemntoare unei table de ah; ia dreptatea, vir
tute caacteristic comunitii sale, nsemna s te miti totdeauna doar n
cmpul tu i s nu treci niciodat dincolo de el, n cel al vecinului. Da
poetul este un intrs. " Ia, al doilea rnd, aistul nu imit niciodat direct
realitatea; el imit lucrurile sensibile, care nu snt dect umbrele terse ale
realitii. Aristotel nu contrazice n mod explicit aceast concepie, ci ofer
nite probe pentru corectarea ei.
32
Arta imit "caracterele, emoiile i
aciunile "33 - nu lumea sensibil, ci lumea afat n mintea omului. Dintre
toate atele, cea mai puin i mitativ i creia i s- a imputat cel mai puin
faptul c ncearc doar s reproduc un lucru deja existent este muzica; da,
pentru Aristotel, ea este cea mai imitativ. 34 Asta poate nsemna un singur
lucru : c ea este arta cea mai expresiv, cea care reuete cel mai bine s
nfieze emoia, sau (ntr-un sens mult mai strict, deoarece emoiile nu
exist dect n sufet) , cea care reuete cel mai bine s produc n alii
emoiile cele mai apropiate de cele imaginate sau simite de aist. Aceeai
concluzie se poate trag dac se ia considerae diferena dinte mijloacele
adoptate de fecae a n pae. Toate aele poetice "imit" aciunea, ns
drama n mod evident o reproduce ntr-o maier mai complet, astfel c,
dac celel alte tind s o reproduc, ele nu fac dect s se iroseasc inutil,
folosindu-se de atare mij loace inferioare. n plus , prin celebra formul
"poezia este ceva mai filozofic i mai elevat dect istoria, deoaece
afirmaiile ei se refer mai degrab la universal, dect la particul ar"35se
ajunge la aceeai concluzie. Poezia nu pretinde s reproduc un lucru indi
vidual, ci s dea o nou ntruchipare unui adevr universal. Exist un
anumit pericol n conceperea poeziei ca universal, deoarece se poate ajunge
uor la concluzia c poezia a prezenta tipurile generale de caracter, golite
de orice trstur individual, cae fac ca att personajele reale, ct i cele
imaginae s fie interesante i plcute. Teoria lui Aristotel a fost adeseori
neleas aa, da a o interpreta astfel nseamn a concepe universalul pur i
simplu ca pe ceva ce "poate fi predicat despre mai multe lucruri deodat"36
i a uita c, pentru Aristotel, universalul este necesarul. 37 Istoria descrie
evenimente n cae deducerea necesa c efectelor din cauze este nvluit
265
ARI STOTEL
de o multitudine de intervenii accidentale ;
p
oezia, i n particula tragedia,
descrie dependena inevitabil a destinului de caracter. Vom vedea c, n
ans amblu, Aristotel rmne fidel acestui
p
rincipiu cnd discut tragedia,
ns ,
p
e de alt parte, el nu se elibereaz complet de influena cuvntului
"imitaie". Dac s-ar fi debarasat de acest termen, el a fi ales probabil altul.
Vom urmri mai de
p
ate infuena nefast asupra sa a termenului amintit.
Trebuie s revenim acum la m
p
rirea
p
oeziei n speciile sale. (2) Al
doilea
p
rinci
piu al diviziunii este urmtorul : imitatorul imit oamenii n
aciune,
p
e cei afai fie
p
este, fie sub, fie la nivelul naturii umane obi
nuite. 38 Acesta este un
p
rinci
p
iu independent , cae conduce la divizaea n
trei a fiecui ti
p
recunoscut mai sus. Im
p
ortana sa p
entru Aristotel rezid
n faptul c i permite s deosebeasc tragedia - schiarea pers onaj elor
pozitive - de comedie - schiarea
p
ersonajelor negative. 39 El va clarifica
mai trziu aceast distincie. Comedia i descrie
p
e cei inferiori mediei, "nu
referitor la unul sau la toate ti
p
urile de viciu, ci doar referitor la un singur
ti
p p
articular, la ridicol, care este o s
p
ecie a hidosului ; ridicolul
p
oate fi
definit ca o greeal sau o deformare ce nu
p
roduce durere sau injurii
altora. "40 lar tragedia descrie caracterele cu adevrat su
p
erioare, dar nu
chiar att de nde
p
rate de noi, nct s ne
p
ierdem sim
p
atia
p
entru ele.41

n
p
lus , n cadrul fiecrui ti
p
de
p
oezie exist autori care descriu caracterele
cele mai elevate, iar alii care le descriu
p
e cele inferioare.42
Aceast clasificare a
p
ersonajelor descrise n
p
oezie ca bune sau rele
arat ct de mult era influenat Aristotel n critica estetic de tendina mo
ralizatoare, totdeauna
prima n ordiea ap
ariiei i cae este deosebit de
p
u
teric la Platon. Aristotel admite existena personajelor negative n drame,
ns doar atunci cnd snt certe de intrig43, i doar n roluri secundare. El
nu
p
oate concep
e
posibilitatea existenei unui erou cae,
p
recum Macbeth,
Richard al III-lea sau Satan, ne capteaz atenia doa prin " intensitate" .
Gndirea sa e
i
a condiionat desigur de tradiiile dramei greceti ; dar un
p
ers onaj precum Clitemestra a fi
p
utut, dac ar fi luat-o n considerare n
mod adecvat, s-I deterine s nlocuiasc terenul de "buntate" cu cel
de "gradoare" sau "intensitate".
( 3) mal treilea rnd, imitaiile - dar evident, aceasta nu se aplic dect
celor care folosesc limbajul, adic
p
oeziei n sensul dat de noi se m
p
art
n imitaii narative i dramatice44, ceea ce ne d distincia dintre ep
o
p
ee i
dam adaugat celei cae d primul
p
rinci
p
iu al diviziunii i care este mai
important dect ea; n dram, aciunea este imitat de aciune.
Aristotel descrie apoi45 originea poeziei i a daei n
p
aicular. Poezia
i are originea n dou instincte primitive - cel al imitrii i cel al delec
trii
p
roduse de imitarea realitii. Ne plac aceste imitri, chiar dac
lucrurile imitate snt dureroase n sine -remarc ce ne demonstreaz ct de
depae era Aristotel de o concepie
pur reproductiv asupra aei. Aistotel
266
Retori ca i poeti ca
explic acest ultim instinct ntr-o manier prea i ntelcct ual i st, drept L form
a instinctului de cutare a cunoaterii, care este nceputul oricui progres
mental ; se spune c pl cerea const n recunoaterea lucrului menit a fi
reprezentat prin opera de art. Dar el semnaleaz ntmpltor o alt plcere,
la fel de important, pe care o re simim n faa operei de art - plcerea
sensibil pentr lucruri cum a fi culoarea, amonia i ritmul.
Nscut din aceste rdcini, poezia se mpate n mai multe ti
p
uri, con
form trs turilor poeilor : " Cei mai buni dintre ei vodnfia aciunile
nobile, ia cei mai slabi, aciunile josnice"46. Astfel, vor aprea pe de o parte
invectivele, pe de alt parte, imnurile, panegiricele i poemele epice.

n
final , ultimele dou curente vor culmina n comedie, respectiv n tragedie,
"deoaece aceste moduri noi ale artei snt mai mree i mai preioase dect
cele anterioae"47. Mai precis, tragedia i comedia se nasc prin introducerea
unei pri vorbite improvizate, legate de ditirambi i de cntecele falice.
Totodat, este pus n eviden legtura prima ntre tragedie i dans.
Poezia epic i tragedia se apropie una de alta prin faptul c snt
imitaiile unor " subiecte serioase, n vers cu metru lung"48 ; ele difer prin
aceea c ( 1 ) epopeea nu ae dect o for nativ i (2) c ea nu ae limite
fixe de timp, n vreme ce tragedia " se mrginete pe ct posibil la aproxi
mativ un singur ciclu sola sau ca aa ceva"49. Aristotel ine- seaa aici de
diferena de lungime existent n tradiia grecilor (da i n cele ulterioare)
dintre dram i epopee, derivnd- o din mrimea duratei aciunii nfiate.
Acest pasaj , unde Aristotel postuleaz "unitatea temporal", nu istituie un
canon n sine, ci mai degrab un fapt istoric legat de obiceiul practicat n
drama greceasc - dei, fr ndoial, el concepuse "unitatea de timp" ca
potrivit " uniti i " de aciune, unica asupra creia insi st. ` Referina la
"unitatea de loc" este la fel de slab; el se limiteaz s afie c tragedia
nu poate reprezenta aciunile ce se petrec simultan n locuri diferite.

n al
treilea rnd, ( 3) epopeea i draa difer i n privina constituenilor lor. m
plus fa de ritm i limbaj , existente deopotriv i n epopee, drama mai
folosete i mijloacele amoniei.
Aristotel definete apoi tragedia. Ea este " imitaea unei aciuni eievateS
1
i totodat complete n sie, avnd o anumit ntindere, printr-un limbaj cu
adaosuri plcute, fiecae folosite sepaat n prile operei ; ntr-o form dra
matic, nu ntr-una naativ; cu incidente cae nasc mila i teama, prin cae
s realizeze purificarea de asemenea emoii. "S2 CU unele idei din aceast
definiie sntem dej a familiarizai - cu genul ( imitaia) i cu diferenele
legate de scopul, mijloacele i maniera de imitare ; expresia " limbajul cu
adaosuri plcute" este explicat astfel : " limbaj ritm amonie". "Fiecae
nfi at separat n prile operei " se refer la faptul c tragedia, spre
deosebie de ditiabi, folosete amonia doa prile ei corale. S3 Aceste
diferene snt suficiente pentru a distinge tragedia de toate celelalte forme,
att n cadrul literaturii greceti, ct i n orice literatur, ns Aristotel mai
267
ARI STOTEL
adaug i alte caracteristici . ( I ) Aciunea reprezentat trebui e s fie com
plet, adic trebuie s aib nceput, parte de mijloc i sfrit. Ea nu trebuie
s aparin acelui tip de compoziie despre care nu nelegem de ce ncepe
astfel i se termin astfel. 54 Trebuie s aib un nceput oarecum inteligibil
de la sine, care s nu provoace implicit ntrebarea "cum de s-a ntmplat
asta?" ; trebuie s aib un sfrit satisfctor, care s nu provoace ntrebarea
" i dup aceea ? " ; i o parte de mijloc care este cerut de nceput i care
cere sfritul . i ,
f
n plus, ea trebuie s aib o anumit ntindere. 55 Aristotel
este totdeauna sigur c orice lucru, fie c este o abarcaiune, un ora sau o
oper de art, are o limit dimensional proprie.

n particular, frumuseea
depinde de dimensiune ; dac obiectul este prea mic, "percepia noastr
devine indiscerabil pe msur ce se apropie de istantaneitate" ; dac este
prea mare, "unitatea i ntregul su scap spectatorului ". Tot aa dup cum
un ansamblu vizibil frumos trebuie s poat fi cuprins dintr-o singur
privire, i o pies tragic trebuie s fie de o lungime ce poate fi reinut n
memorie. Creterea interesului provocat de diferitele pri ale operei fiind
cumulativ, aciunea trebui

s aib o anumit lungime, tocmai pentru a
provoca interesul nostru n ntregime ; dar nu trebuie s depeasc o
anumit lungime, pentru c altfel interesul se risipete prin epuizare.
Aceast diferen distinge tragedia de scurtele improvizaii din care s-a
nscut de-a lungul istoriei, dar ea separ i tragedia bun de cea slab. Cele
dou diferene snt amndou interesante, deoarece aici Aristotel se refer
explicit la condiiile formale ale frumuseii, s
p
re care se presupune c tide
dramaturgul , ca orice alt artist. Dintre cele trei condiii ale frumuseii
menionate alt pate56, " simetria" este omis pentru c
p
robabil este prea
specific artei plastice. Condiia referitoare la nceput, pate de mijloc i
sfrit este identificat cu " ordinea" Y Iar n regula mimii recunoatem
condiia a treia, " limitarea" . (3) Pentru a fi complet, definiia trebuie s
menioneze cauza fial a tragediei , Aistotel numid aici purificarea drept
scopul ei . S- a scris enorm pe aceast tem. Princi
p
ala disput este ntre
concepiile care consider Ku9apctc-ul dre
p
t o metafor extras din cere
monialul purificrii, scopul tragediei fiind unul moral, i cele care consider
c Ku9apctc-ul este o metafor luat din curirea de umorile corporale
duntoare58, scopul tragediei fiind non-moral . Primul punct de vedere a
fost adoptat de multe nume celebre, printre cae i Lessing, iar cel de-al
doilea a fost susinut ncepnd cu Renaterea i a fost fundamentat aproape
complet prin argumentele lui Berays . 59
Putem distinge ntre un scop imediat i unul ulterior al tragediei. Scopul
ei imediat este de a provoca mila i teama, mila pentru suferiele trecute i
prezente ae eroului, teama pentr cele care-l aeni. Pe baza unor pasaje
din Retorca60 s-a presupus c, n timp ce mila spectatorului este pentru
erou, teama sa este pentru sine nsui, i anume pentru faptul c un destin
asemntor l va lovi i pe el. 61 Dar nici un spectator obinuit nu se teme c
268
Retori ca i poeti ca
va avea, de exemplu, soarta lui Oedi p. Pentru a confirma aceast i pot ez,
teama ar trebui generalizat ntr- o temere vag, resimit pentru un destin
necunoscut ce st n faa fiecruia dintre noi ; dar nu exist la Aristotel
indicii ale unei astfel de idei. De fapt, el spune clar c teama este resimit
pentru erou. 62 Este adevrat c pentr ca noi s putem avea acest sentiment,
eroul trebuie s fie "precum noi ", dar aceasta se datoreaz faptului c, f
un anumit grad de asemnare, nu am putea simi o team " sinPatetic"
pentru el.
Este un fapt bine cunoscut c tragedia nate mil i team, i acesta este
unul dintre capetele de acuzaie ale lui Platon contra ei ; el spune c, stimu
lnd emoia, tragedia ne face mai emotivi i mai slabi. Aistotel i rspunde
n mod implicit, spunnd c efectul ultim al tragediei nu este acela de a ne
face mai emotivi , ci acela de a ne debarasa de emoie. C acesta este nele
sul lui K

9apc ne-o dovedesc dou pasaj e din Politica63, n care Aristotel


descrie anumite feluri de muzic - numite " orgiastice" sau " entuziastice",
n opoziie cu altele care snt "etice" sau altele " practice" (deci care imit
caracterul unei aCiuni) - ca nzuind nu ctre educare, nici ctre relaxare,
ci ctre K

9apcnc. " Sentimentul care i a forme vi olente n unele suflete


exist mai mult sau mai puin n orcie - de pild, mila i teama, la care se
adaug entuziasmul. Cci i emoia i are victimele ei printre oameni ; dar,
ca rezultat al cntecelor divine, i vedem pe acetia - dup ce au simit
influena melodiilor cae incit sufetul pn la furia divin - cum s e re
stabilesc ca i cum ar fi gsit un remediu i o puriicare. Acelai tratament ar
trebui aplicat celor cae au o nclinaie ctre mil sau ctre team s au, n
general, ctre emoie, i tuturor celorlali, n msura n care fiecare este sus
ceptibil de astfel de emOii ; toi trebuie ntr-un anumit fel purificai, iar
sufletele lor, iluminate i ncntate. Doar n acest sens, melodiile purifica
toare i confer omului o plcere inocent. " Pentr o mai complet expli
caie a K

9apmc-ului , acest pasaj face mai depare o referin la Poetica ; ea


trimite fr doial la Catea a doua, care nu s-a pstrat.
Trei lucruri trebuie remarcate aici - ( 1 ) faptl c melodiile catarice snt
diferite de cele etice, care vizeaz " instruirea", adic des vrirea carac
terului. Lucrl acesta este suficient pentru a respinge opinia celor care con
sider explicaia aristotelic a tragediei drept una moralizatoare, invocnd
purificarea de patimi . Scopul cia i se subsumeaz tragedia este plcerea.

n general, artele frmoase tind i ele ctre realizarea plcerii, spre deose
bire de artele utilitare care produc cele necesare vieii i spre deosebire de
tiine, care tid ctre cunoatere. 64 Dar plcerea nscut din K

9apmc este
una particular, diferit de cea nscut din simpla relaxare sau din amuza
ment. 65 Poetul tragic trebuie s aspire numai i numai la producerea plcerii
rezultate din satisfacia milei i frici i . Nu este sigur dac Aristotel a re
cunoscut plcerea estetic drept specie inclus n plcere n general , con
innd i plcerea produs de diferite arte. (2) Limbajul este unul medical,
269
ARI STOTEL
ceea ce este cu att mai evident cu ct el este examinat mai ndeaproape n
corelaie cu operele sale biologice i cu scrierile lui Hipocrat. 66 (3) Folosirea
de ctre Aristotel a lui KaeapOu; n alt parte arat c, n concepia ari s
totelic, "purificarea unor astfel de emoii " nseamn probabil " nlturarea
lor", nu (aa cum s-a presupus adeseori) " eliminarea elementelor inferioare
din ele", dar nici eliminarea lor complet. Aristotel crede c nu este bine ca
un om s fie eliberat complet de toate tendinele ctre mil i team ; "exist
lucruri de care trebuie s ne fie fric"67 i lucruri de care trebuie s ne fie
mil. K8apOl nseamn doar "nlturarea lor n msura n care snt n
exces ". Nu exist nimic n accepiunea medical a termenului de K8apm
care s contrazic aceast interretare, iar bunul sim este, de asemenea, n
favoarea ei.
Procesul menionat aici se aseamn foarte mult cu " abreacia" sau eli
berarea de emoiile puternice, creia psihanaliza i acord o importan
major. Exist, aadar, aceast diferen, pe care psmanalitii ncearc s o
evidenieze n cazurile anormale, descri s de Aristotel drept efect al
tragediei asupra spectatorlui normal. Oare majoritatea oamenilor prezint
o tendin excesiv ctre mil i team ? Vznd suferinele eroului tragic,
se elibereaz ei de ele ? Este absolut sigur c noi avem anumite ctiguri
prin vizionarea sau citirea unei tragedii i c ea conduce la acest efect prin
mil i team. Dar nu exist oare i un alt motiv ? Oare nu e mai corect s
spunem c oaenii crora le lipsesc mila i teama, doar pentr c viaa lor
nu le-a prea oferit ocazia unor astfel de sentimente, snt zvrlii ditr-o dat
n afara lor nsei i constri s realzeze culmile i adcimile experienei
umane ? Oare aceast lrgire a experienei umane i nvtura pe care o
cptm de " autocunoatere i autorespect"68 nu snt adevrata raiune a
valorii atribuite tragediei ? Explicaia aristotelic a tragediei este probabil
valabil pentr acele persoane care doresc tot timpul s se afe sub iperiul
prii ntunecate a naturii umane. Nu omul obinuit este vizat, deoarece lui
i plac deznodmintele fericite, de care Aristotel nu prea pomenete aici. 69
De la definiia tragediei , Aristotel trece apoi la enumerarea elementelor
sale. mordinea imporaei, exist urmtoarele : (A) elementele implicate n
obiectul reprezentat : intriga, caracterul, gndirea; (B) elementele implic
a
te
n mijl oacele de reprezentare : diciunea ( inclusiv cele dou mijloace
descrise formal drept limbaj i ritm), melodia ; (C) elementele implicate n
maiera reprezentrii : spectacolul (cu o menionare specia a machiaj ului
actorilor). Aristotel se strduiete s demonstreze c itriga este mai impor
tant dect caracterul i gndirea, ceea ce a provocat critica celor care sus
ineau c ntr-o pies (sau ntr-un roman) elementul principal este
caracterul. S-a spus c intriga, dac este separat de caracter i de gndire,
se reduce la o mulime de micri ale unor persoane fr o calitate moral
sau intelectual deosebit ; o astfel de intrig -realizat cu manechini n
loc de personaje -nu ae nici o vaoare atistic. Aceast crtic este evident
270
Ret ori ca i poet i ca
absurd. Cum pot personajele de pe scen s-i duc la bun s llr'it rolul fr
a implica un anumit scop i o anumit cantitate de inteligen n ceea ce
fac ? i cum se pot manifesta caracterelen lipsa unei intrigi ? Nu trebuie s
mergem cu abstracia chiar att de departe. Sensul aristotelic poate fi des
coperit dac remacm c ( 1 ) opoziia dintre intrig i caacter poate fi luat
ca exemplu pentr cea ditre actualitate i potenialitate. Personajul, ca opus
intrigii, este tocmai personajul-ca-fiind-inactiv i, pentru a fi

acord cu
principiile sale metafizice70, Aristotel este constrns s dea ntietate intrigii,
care este personajul-n-aciune. 7
1
i este fr ndoial adevrat c maj ori
"
tatea celor pasionai de teatru pun mai mare pre pe o intrig interesant,
chia i atunci cnd personajele snt comune, dect pe caractere igenios sau
profund schiate, care nu fac nimic deosebit. (2)

n marea maj oritate a


cazurilor, Aristotel folosete n Poetica termenii de "personaj " i "gndire"
pentru revelarea personajului i a gndirii n limbaj. 72 Acum s-ar admite c
expresia dramatic cea mai semnificativ a calitii morale i intelectuale
este aciunea. Deci "intriga" asimileaz cea mai important parte a carac
terului i a gndirii, devenind fr ndoial partea cea mai important a
piesei . "Caracterul " i " gndirea" devin simple expuneri suplimentare n
discurs a ceea ce este cel mai bine expus n aciune ; se spune n mod
explicit c " gndirea" este mai degab un subiect al retoricii, dect al teoriei
poetice. 73
Ct privete celelate elemente, putem remaca faptul c Aristotel descrie
melodia ca pe cea ma mae dintre " deliciile" tragediei, ns doar ca pe un
accesoriu, dei unul foae plcut, iar spectacolul ca pe elementul cel mai
extratehnic74 dintre toate ; de altminteri, el recunoate c efectul tragic nu
im
p
lic faptul ca piesa s fie jucat. Ct privete intriga, Aristotel arat C75
unitatea ei nu const n aceea c ae doar un personaj ca subiect. Multe ici
dente n via st irelevante unul raportat la altul. "Povestea [e . ] trebuie s
reprez

nte o aciune, una ntreag, cu incidente astfel nchegate nct, dac


mutm sau elimim unul ditre ele, totaitatea lor s se dezmembreze i s
se disperseze. "76 Aceasta este singura unitate asupra creia insist Aistotel
i p
o
ate c este descrierea ei cea mai bun. Deci "rolul poetului este s
descrie nu faptele care s-au ntmplat, ci pe acelea care s-a fi putut ntm
pla. "77 Poate n acest sens afirm Aristotel c poetica spune lucruri mult
ma universae dect istoria.78 Tragedia ader la nume istorice doa pent c
ceea ce s-a ntmplat odat poate evident s se repete i di aceast raiune
capt convingere ; de fapt, ea se ndeprteaz uneori cu succes de aceast
tradiie.
Pn aici , Ari s totel a explicat s,ensul afirmaiei c tragedia est e imi
tarea unei aciuni complete. Dar ea este totodat imitarea incidentelor ce
provoac mila i teama. Astfel de incidente au efectul cel mai pronunat
" cnd se produc pe neateptate i simultan unul fa de ceIlalt"79. Inci
dentele de acest tip pot fi caracterizate pe scurt astfel : " rsturnarea
271
ARI STOTEL
sorii " i "descoperiea", cele dou caacteristici ale unei intrigi complexe,
n comparaie cu una simpl. 8
0
Orice tragedie real implic, ntr-adevr, o
schimbare de la bucurie la tristee sau de la tristee la bucurie ; prin "rstur
narea sorii ", Aristotel nelege schimbarea petrecut ntr-un singur act sau
o singur scen, ca de pild cea produs n Oedip Rege, cnd mesagerul i
dezvluie lui Oedip cine i snt prinii. Cel de-al treilea element s
p
ecific n
intrig, cruia Aristotel i acord atenie, este " suferina", adic crimele, tor
turile i cele asemenea lor, produse
p
e scen. 8
1
El presupune82 c o bun tragedie va trebui s fie com
p
lex, n sensul
definit mai sus. Trei tipuri de intrig trebuie evitate. "Nu trebuie ca un om
bun s treac de la bunstare la mizerie, s au un om ru, de la mizerie la
bunstare. Prima situaie nu inspi nici mila, nici teama, ci doar dezgustul.
A doua este cea mai puin tragic cu putin [. . o j ea nu stete n noi nici
sentimentul uman, nici pe cel de mil, nici pe cel de team. Pe de alt parte,
nu trebuie artat cum un om extrem de ru cade di bunstare n starea de
mizerie. O astfel de poveste poate genera sentimente umane n noi, dar nu
ne va conduce nici la mil, nici la team ; mila este produs de nenorociea
nemeritat, ia teama este produs de soarta unuia care ni se aseamn
nou. "83 Atunci, adevatl erou tragic este "tipul interedia de personaj ,
un om care nu este din cale-afar de virtuos i de drept, a crui soart ne
norocit se datoreaz nu att viciului i depravrii sale, ci mai mult unor
erori de judecat84 - i, de asemenea, un om aat ntr-o stae de mare feri
cire, de reputaie aleas i prosperitate. "85 Fr ndoial, preferina lui
Aristotel pentru astfel de scheme se bazeaz n parte pe Oedip Rege, cae
este dama sa preferat, aa cum Antigona era pentr Hegel. Cu sigura, o
astfel de schem este una eminamente tragic. S lum ca exemplu Othello
(dar exist i altele, poate la fel de bune) . Este greu s o includem pe
Cordelia sau pe Antigona86 n schem; ele a
p
ai mai degrab
p
rimului tip
de personaj pe care Aristotel l-a respins, nu pe considerentul c ar fi ru, ci
pentru c nu e cel mai bun. i Macbeth i Richad al III-lea par s aate c
cel de-al treilea tip respins de Aristotel poate f la fel de tragic ca oricare
altul, n timp ce Coriolan i Antoniu, Hamlet i Lear nfieaz decadena
personajelor nobile prin erori ale voinei, mai degrab dect prin greeli de
judecat.
Aristotel
p
recizeaz87 mai departe situaiile cele mai potrivite pentru a
inspira mila sau teama. Persoana care plnuiete sau mplinete aciunea
tragic trebuie s fie un prieten sau o rud a celui cruia i se ntmpl acest
lucru, nu un duma al lui sau cineva indiferent pentru el.

n intriga ideal,
el va
p
lnui fapta n total ignoran a relaiei cu el i va descoperi relaia
chiar la timp.
Snt enumerate88 ase forme ale descoperirii ; ntre ele, se acord ntie
tate celei care rezult nu din vreun "artificiu al semnelor i al podoabelor9",
ci a crei surpriz " se produce datorit unui incident plauzibil"90, ca n
272
Ret ori ca i poet i ca
Oedip Rege i n l]/gcn|a|n !aur|da. Artnd importana faptul ui ca poet ul s
se pun n locul personajelor s al e, Aristotel realizeaz o interesant
mprire a poeilor dou clase. "Poezia cere un om foarte druit ei sau pe
cineva cuprins de un delir interior ; primul poate s-i asume uor tempera
mentul cerut prin modelare, iar al doilea poate ntr-adevr s ias din sine9 1
prin emoie. "92 A vem aici ceva care se aseamn oarecum cu tipul clasic i
cel romantic sau cu apolinicul i dionisiacul din limbajul lui Nietzsche i
este cu att mai regretabil c Aistotel nu a dezvoltat aceast idee.
A
lt clasi
ficare interesant a tragediilor este cea dup elementul dominant n ele : cele
ale rsturnrii sorii i ale descoperirii , cele ale suferinei, cele ale carac
terelor i cele ale spectacolului. Pe Ct este posibil, trebuie combinate toate
aceste elemente. 93 Este foarte bine ilustrat inutilitatea ncercrii de a
ngloba totalitatea unei aciuni epice n cadrul unei singure tragedii. 94
Ct privete "caracterul", snt enunate patr reguli. 95 Caracterele trebuie
s fie bune (dei, aa cum am vzut, nu excesiv de bune) ; trebuie s fie po
trivite, de exemplu, sexului personajelor ; trebuie s fie asemntoare origi
nalului legendar ; trebuie s fie coerente, chiar i n incoerena lor.

nainte
de orice, n caracter, ca i intrig, trebuie cutat necesarul sau probabilul ;
discursul i aciunea trebuie s decurg din caracter. Pentru a indica cea mai
potrivit cale a exprimrii "gndului " personajelor din dram, Aristotel ne
trimite la Retorica. 96 Cele spuse cu privire la "diciune" snt, pe de o pare,
o interesat analiz a "pilor discursului "97 iar, pe de alt pae, mai multe
sugestii98 asupra felului n care poezia trebuie s combine claritatea cu
nobleea, printr-o ntreptrundere judicioas a l imbajului obinuit cu fore
neobinuite i , nainte de toate, cu metafora. " Acesta este singurul lucru
care nu poate fi nvat de la alii ; i este, totodat, un semn al geniului, de
vreme ce o metafor reuit implic o percepie intuitiv asupra asemnrii
cele diferite. "99
O adevrat intuiie pentru trsturile diferitelor forme literare apare n
capitolele n care Aristotel compar poezia epic cu tragedia. Ele se asea
mn prin necesitatea unitii aciunii, ceea ce le distinge pe amndou de
istorie
1
O; se aseamn i prin aceea c au aceleai specii - simple i com
plexe, expuneri de caactere i de suferine etc. - i aceleai elemente, cu
excepia faptului c poezia epic nu dispune de Cntec i de spectacol. Ele
difer ( 1 ) prin lungimea lor. Chiar dac acelai principiu general se aplic
n cele dou cazuri, anume c opera trebuie s poat fi cuprins dintr- o
singur privire, epopeea poate s fie totui mai lung, de vreme ce forma
narativ i permite s descrie un numr mai mare de evenimente simultane.
Acesta i confer " grandoaea i totodat varietatea de iterese trezite de ea,
lsnd loc epi soadelor de diferite feluri "
1
0
1
, deci toate cele care, prin
abundena lor, tind s epuizeze drama. Ele mai difer (2) i prin metrul lor.

nsi natura a deprins poezia epic s utilizeze " metrl cel mai grav i cel
mai sczut -care, n comparaie cu toate celelalte, face utilizarea cuvintelor
273
ARI STOTEL
ciudate i a metafrelor mai acceptabiI
"10 2
. (3) Epopeea " este mai deschis
ctre imposibil, factorul esenial al miraculosului, deoarece aici cei care
acioneaz nu snt deloc vdii. Urrirea lui Hector pe scen pare ridicol
o o . j dar n poem, absurditate a ei nu se observ. "1 03 Deci, chiar i n epopee,
imposibilitile se justific doar dac servesc scopului poeziei nsei, re dnd
mult mai surprinztor efectul .
Care dintre cele dou este arta s uprem ?
1 0
4 Opinia curent consider
tragedia inferioar poeziei din pricina vulgaritii ei excesive, care a devent
o mod. Aristotel consider c aceast obiecie este irelevant i d ntie
tate tragediei din urmtoarel e motive : ( 1 ) Este o form mai bogat dect
epopeea, graie muzicii i spectacolului care se altur efectului . (2) Are o
vivacitate mai mare, chia i cnd este citit. (3)

i atinge efectul printr-o


concentrae mult mai mae. (4) Posed o unitate mai puteric a aciunii. i
(5) produce mai complet efectul specific poeziei -plcerea care se nate
din mil i di team.
Tragedia i poemul epic snt singurele forme ale poeziei tratate mai pe
l arg n Poetica. Exist un capitol despre istoria comediei1 0S i se pare c a
doua carte, care nu s-a pstrat, trata problema naturii sale. Cellalt subiect
pricipal al acelei ci era o explicaie detaliat asupra Ku9apm<-ului, care
fi fost att de important pentru noi ; probabil c acolo comedia era
descris ca avnd un efect purificator asupra tendinei de a rde, la fel cum
tragedia purific de mil i team. Din poezia liric, snt menionate acci
dental doar ditirambul i nomul ; fr ndoial, Aristotel considera c ea
apaine teoriei muzicii, mai degrab dect poetici. Deci Poetica nu este nici
pe depae o teorie a poeziei n general, cu att mai pui a aelor frmoase ;
nu putem extrage din ea o teorie complet sau mcar total consistent, dei
ea conine poate mai multe idei semnificative despre art dect orice alt
carte. Ea reprezint nceputul delimitrii de dou greeli care au dunat n
repetate rduri teoriilor estetice - tendia de a confnda judecile estetice
cu cele morale i cea de a concepe arta ca pe o reproducere sau o fotografie
a realitii. Prin afiraiile sale, Aristotel recunoate implicit c frmosul
este un bun independent att de interesul material, ct i de cel moral ; dar el
nu a reuit s mearg pn la capt i s dea o explicaie clar a natrii sale.
NO!0
Ca, de exemplu, aducerea n tribunal a vduvelor i orfanilor care plng.
2 Rhet. L I .
3 l 354al , l 356a30.
4 Concepia aristotelic despre retoric i se datoreaz n mare parte lui Platon care, n
Phaidros, o defnete ca find o tiin flozofc bazat pe dialecti c i psihologie i,
de asemenea, ea se datoreaz exerciiilor de retorc din Academie, fcute n spiritul
acestora.
5 1 355b26.
274
Ret ori ca i poeti ca
6 DOoC ; traduceri l e mai recent e prefer sit redea acest termen pri n "caract er moral "
(I l . [. ) .
7 Cf. p. 45.
8 l 354a 1 5 .
9 1 356b22.
10 1.2. T61oC este definit drept cel sub a crui gen "se af multe entimeme" ( 1 403aI 9).
161ot mai snt numii (1o\XEla, "elementele constituente al e argumentului " (ib. ) .
Ci cero i Quinti l i an le compar cu terenuri le de vntoare, cu scobiturile i
adnciturile di n pmnt unde trebuie cutate metalele i cu magazi i le de unde l e
putem scoate (Cic. Tap. 2. 7 ; de ar. I I . 34. 1 47, 4 1 . 1 74; de Fin. IV. 4. 1 0; Quint. V.
1 0. 20-22).
I l Sau "expozitiv", "deseriptiv", "epideictic" ; E1tOmK6v (n. t. ) .
1 2 I. 3.
1 3 1 359bI 2- 1 6.
14 1 355a29-36.
1 5 Dar el aplic accidental 161oC-ul de "mrime comparabi l" oportunitii i justiiei
n 1. l 4; cf. cu 1 393a8 - 1 6.
1 6 Abhandl. d. K. preuss. Akad. d. Wiss. 1 886.
1 7 nl. l .
1 8 1 404bl l .
1 9 III. 2.
20 III. 3.
21 1 41 1 b24-29. Metafor preluat de Simonides de la pitagoreiei, care considerau c
ptratul este o figur desvrit ; literal , "un om ptrat ", avop6c 1E1payOvw (n. t. ) .
22 Descrierea de mai jos a Poetic ii a fost inspirat n mare parte de articolul l ui R. P.
Hardie din revista Mind, IV (serie nou) , 350-364.
23 1 447aI 3- 1 6.
24 Ib. 1 8-20.
25 Ib. 1 7
26 apovia, tradus de Ross prn tune, "acordul ". Am preferat U teren mai apropiat de
orginalul grecesc (n. t. ).
27 1 450bI 6-20, 1 453b3- 1 1 , 1 462al O- 1 3, 1 7.
28 Dac inem cont de sensul restrns a terenului de "ritm", prn care el s e deosebete
de "metru" i de afiraia c pn i proza ar putea avea rtm (Rhet. 1 408b30) , am
putea spune c rtmul este mijlocul comun tuturor celor numite de Aristotel poezie.
29 1 447a3-b29.
30 Evi dent, este greu de spus n ce msur concepi ile exprimate de Socrate n
Republica i aparin lui Platon nsui.
3 1 Prckard, Aristotle an the Art of Poetry, 33.
32 Aa cum i Platon a fcut-o de nenumrate ori .
33 1 447a28.
34 Pol . 1 340aI 8-bI 9.
35 1 45 I b5-7.
36 De exemplu, De Int. 1 7a39.
37 De exemplu, An. Post. 1. 6.
38 Poet. cap. 2.
39 1 448aI 6- 1 8.
40 1 449a32-35.
41 1 453a7-8.
42 1 448al l - 1 6, 1 460b33-35.
275
ARI STOTEL
43 1 454a28, 1 46 I b I 9-21 .
44 Cap. 3, Cf. Platon, Republica 382d-394b.
45 Cap. 4.
46 1 448b25 .
47 1 449a5.
48 b9, n lectura lui Bywater.
49 b 1 2.
50 Cap. 8 -1 1 .
5 1 Tradus de Ross prin "bune" . . Celel alte traduceri prefer "nobil ", "mre", "eroi c".
n original , c1ouoa(o (n. 1. ) .
52 De exemplu (cred) , de alte emoii de mil i team.
53 Cf. I 447b27.
54 1 450b23 -34.
55 34- 1 45 1 aI 5.
56 Met. I 078a36.
57 1 450b35.
58 Compararea efectelor poeziei cu expulzarea umorilor duntoare fcut de un medic
dateaz de pe vremea lui Gorgias (HeI. enc. , 8- 1 4) . Dar nu exist l a el o doctrin a
expul zrii patimei
p
rin
p
roducerea ei.
59 Mi l ton a exprimat o concepie intermediar. "Tragedi a, aa cum era compus pe
atunci, a fost considerat totdeauna drept cea mai serioas, cea mai moral, cea mai
proftabil dintre toate celelalte genuri poetice ; i Arstotel a pretins din acest motiv
c ea are puterea, provocnd mila i teama s au teroarea, s purifce mintea de astfel
de patimi sau de cele asemntoare lor, adic s l e tempereze s au s le reduc la o
msur j ust prin plcerea strnit de citirea sau vi zi onarea acestor patimi bine
imitate. Natura nsi , prin efectele ei proprii , justifc aceast afirmaie, deoarece,
n medicin, l ucruri l e de factur i de cal i t ate mel ancol i c snt fol osi te pentru a
combate melancolia, cele acide pentru a combate aciditatea i cele srat
i
pentru a
ndeprta umorile srate" (pref. Ia Samson Agonistes) Cf. : His servants he, with new
acquistl Of true experience, from this great eventlWith peace and consolation hath
dismissedl,And calm ofmind, ali passion spent [Pe slujitorii lui s plece-i las(Aceast
pild dup ce le-a dat)/Cu sufetul de patimi curat. Trad. rom. de Petre Solomon,
ESPLA, Bucuret i , 1 959, p. 1 70) (Sampson Agon. , ad fin. ] . Despre originea
concepiei lui Milton, vezi Bywater 1. of P. XXVII. 267 -275.
60 1 382b26, 1 386a26.
61 Lessing, Hamb. Dram. St. 75.
62 1 453a5.
63 1 34l a21 -25 , b32- 1 342aI 6.
64 Met. 98 1 b21 , ef. Poet. 1 448bl 3 , 1 8 , 1 460a1 7, 1 462a 1 6, b 1 .
65 Pol. 1 34I b38-41 , 1 342aI 6-28 ; Poet. 1 453a35, b I O, 1 459a2 1 , 1 462b1 3.
66 Exist mai multe pasaje n l iteratura antic c e confrm aceast interpretare : Plut . ,
Qu. conv. 3. 8. 657 A, Arist. Quint. , De musica 3. 25 (p. 1 3 Jan), Iamb! . , De myst. 1 . 1 1 ,
3. 9 (ed. Parthey), Produs, Plat. Remp. 1 , pp. 42, 49 . urm. , Krol!.
67 E. N. 1 1 1 5a1 2.
68 Shel l ey, Defence of Poetry, n Prose Works (ed. Forman) I I I , 1 1 6 (citat de E. F.
Carritt, Theor of Beaut, 1 40).
69 1 453a23 -39.
70 Met. Q 9.
7 1 1 450a1 6-23.
276
Retori ca i poeti ca
72 1 450a6, 29, b5, 9, I I , 1 456a36. CL n part i cul ar 1 450b! . , |e.soaa e| ent r- o . es
snt cele care reveleaz scopul moral al cel or ce act i oncaz 1 . . . ) acol o uHdC HU C
evi dent " , adic din aciune. Doar n 1 454a l 8 personaj ul i ncl ude revel area
personajului n actiune.
73 1 456a34-36, ef. 1 450b6-8.
74 Cf. cu a'Exva din Rhet. 1 355b35, 1 404a 1 6. Spectacolul corespunde aici elocinei
din retoric.
75 1 45 1 a 1 6.
76 Ib. 3 1 -34.
77 Ib. 36.
78 b6.
79 1 452a4.
80 Cap. 1 0.
8 1 Cap. I L
82 1 452b30-32.
83 Ib. 34- 1 453a6.
84 Se pare c ulapia trebuie asimil at erorii de judecat. ulaptTla este folosit n
acest sens n E. N. 1 1 35 b 1 2-1 8, Rhet. 1 374b6 ; iar ulapna este adesea folosit ca
eroare intelectual. Este uneor folosit pentru a ilustra defectele de caracter (E. N.
1 1 1 5 bI 5 , 1 1 1 9a34, 1 1 48a3) , dar acest sens pare a fi nlocuit aici de Bt' ulaptiav
IEYaTv, 1 453 a 1 5 . Cu greu i se poate opune un O8C defect de caracter lui
lox8Tpia.
85 1 453a7- 1 0.
86 Tentativa lui Hegel de a arta c soarta Antigonei s e datorea propriei sale greeli
este cu siguran greit. mtragedie, ca i n viaa de zi cu zi, destinele umane snt
de multe or att de legate uele de atele, nct oaenii sufer de pe urma greelilor
atora ; i tema nu este cu nimic ma puin tragic din aceast pricin.
87 Cap. 1 4.
88 Cap. 1 6.
89 Se refer la semnele distinctive. n original, 1EptBEpairv (n. t. ).
90 1 455aI 6-20.
91 Sensul originar al terenului de "ex-taz" (E1uctamc) este "ieire din fire" (n. t. ) .
92 a32-34.
93 b32- 1 456a4.
94 1 456al O- 1 9.
95 Cap. 1 5.
96 1456a34.
97 Cap. 20, 2 1 .
9 8 Cap. 22.
99 1 459a6-8.
1 00 Cap. 23.
101 1 459b28 -30.
1 02 b34-36.
1 03 1 460aI 2- 1 7.
1 04 Cap. 26.
105 Cap. 5.
Succesori i i comentatori i l ui Ari stotel
Conductorii colii l (. Cr. )
Aristotel
Teofrast
Straton
Lycon
Ariston di Ceos
Critolaos
Diodoros
Erymneos
x
y
Andronicos
a
p
rox. 334-322
322-288
288-aprox. 269
a
p
rox. 269-225
225-a
p
rox. 1 90
aprox. 1 90- 1 55
aprox. de l a 1 40
a
p
rox. de la 1 1 0
aprox. de la 40
Comentatorii greci (d. Cr. )
Aspasios
Alexandru
Porfir
Dexi
p
Themistios
Syriaus
Ammonios
Filopon
Simplicius
Olimpiodoros
Elias
aprox. de la 1 1 0
a
p
rox. de la 205
aprox. 233-303
a
p
rox. de la 350
a
p
rox. 3 1 7-388
aprox. de l a 430
aprox. de la 485
a
p
rox. 490-530
aprox. de la 533
aprox. de la 535
aprox. de la
'
550
' Datele menionate la primii ase conductori a colii indic perioada probabil cnd au
condus. ntre Erymneos i Andronicos se pare c au exi stat doi conductori ale cror
nume s-au pierdut.
278
Succesor i i i comentator i i l ui Ari stot el
David
Asc1epios
Mihail
Eustrat
Stephaos
Sophonios
aprx. dc l a 575
aprox. de la 570
aprox. de la 1 090
aprox. 1 050- 1 1 20
aprox. de la 1 1 50
aprox. de la 1 300
Ali conductori peripatetici
Eudemos
Aristoxenos
Dicacarchos
Phanias
Clearchos
Menon
Demetrios din Phaleron
Hieronimos
Phormion
Sotion
Boethos
Ariston di Alexadria
Staseas
Cratippos
Nicolaos
Sosigenes
Xenarchos
Adrastos
Herminos
Achaicos
Aristoc1es
Boethius
Scurt bi bl i ografi e
LUCRRI GENERALE DESPRE ARISTOTEL
G. Grote : Aristotle, ed. a 3-a, Londra, 1 883.
A. Gercke : art. "Aristoteles " Pauly' s Real-Elcyclopadie, Stuttgat, 1 896.
E. Zeller : Di e Philosophie der Griechen, II, 2, ed. a 4-a, ed. anastatic,
Berlin, 1 92 1 , trad. engl . , 2 voI. , Londra, 1 897.
T. Case : art. "Aistotle" n Encyclopadia Britannica, Cambridge, 1 91 0.
T. Gomperz : Griechische Denker, voI. 3 , Leipzig, 1 902, trad. engl. , voI. 4,
Londra, 1 91 2.
F. Brentao : Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig, 1 91 1 .
O. Hamelin : Le Systeme d' Aristote, Paris , 1 920.
E. Rolfes : Die Philosophie des Aristoteles, Leipzig, 1 923.
W. Jaeger : Aristoteles, Munchen, 1 923, trad. engl . , ed. a 2- a, Oxford, 1 948.
J. L. Stocks : Aristotelianism, New York, 1 925.
G. R. G. Mure : Aristotle, Londra, 1 932.
L. Cooper : Aristotelian Papers, Ithaca, New York, 1 939.
A. E. Taylor : Aristotle, Londra, 1 943.
L. Robin: Aristote, Pari s, 1 944.
S. Mansion : Le Jugement d' Existence chez Aristote, Louvain i Paris , 1 946.
H. F. Chemiss : Aristotle' s Criticism ofPre-Socratic Philosophy, Baltiore, 1 935.
H. F. Chernis s : Aristotle ' s Criticism of Plato and the Academy, voI. 1 ,
Baltimore, 1 944.
V. Rose : De Aristotelis Librorum Ordine et Auctoritate, Berlin, 1 954.
V. Rose : Aristoteles Pseudepigraphus, Leipzig, 1 863.
R. Eucken : Die Methode der Aristotelischen Forschung, Berlin, 1 854.
R. Shute : On the History of . . . the Aristotelian Writings . . . , Oxford, 1 88 8 .
M. Schwab : Bibliographie d'Aristote, Paris , 1 896.
J. L. Heiberg : Mathematisches zu Aristoteles, Leipzig, 1 904.
T. E. Lones : Aristotle' s Researches in Natural Science, Londra, 1 9 1 2.
C. Giacon : I Divenire in Aristotele, Padova, 1 947.
P. Moraux : Les Listes Anciennes des Ouvrages d' Aristote, Louvain, 1 95 1 .
T. L. Heath : Mathematics in Aristotle, Oxford, 1 949.
280
Scurt bi bl i ograf i e
J. Van der Meulcn : Aristoteles, di e Mitle in s(' i l / (' n! /)(, 1 / /(, 1 / , Ams t<.rdal l l ,
1 95 1 .
I . Diring : Aristotle in the Ancient Biographical Tradition , Gotcborg, 1 957.
Aristoteles Latinus : codices descripserunt G. Lacombe et L. Minio
Paluello, 1 939, 1 955.
EDIII COMPLETE, TRADUCERI I COMENTARII
Aristotelis Opera. Berlin, 1 83 1 - 1 870. Val. 1 , 2 text, ed. I. Beker, i frag
mente, ed. V. Rase. Val. 3 traducerea latin. Val. 4 Scholia, ed. C. A.
Bradis i H. Usener. Val. 5 Index Aristotelicus, ed. H. Bonitz.
Textele Teubner ale operelor complete cu excepia lucrrilor Categoriile, De
interpretatione, Analiticele, Meteorologica, De mundo, De generatione ani
malium, Rhetorica ad Alexandrum se gsesc n Spengel-Hammer,
Rhetores Graeci, val. I.
Oxford, ediie complet, ed. J. A. Smith i W. D. Ross , 1 908 - 1 952.
Commentaria in Aristotelem Graa (23 vol. ) . Berlin, 1 882- 1 909, cu
Supplementum Aristotelicum (3 vaL) , 1 882- 1 903.
H. Richards : Aristotelica, Londra, 1 9 1 5.
LOGICA
Organon : text, trad. lat. i cor. , J. Pacius, Frankfurt, 1 597 - text i cor. ,
T. Watz, 2 val. , Leipzig, 1 844- 1 846.
Aristotele, Organon, Introduzione, tradizione e note, G. ColIi, Turin, 1 955.
De interpretatione i Analytica posteriora : cor. , Sf. Toma d' Aquino, Roma,
1 882.
Prior and Posterior Analytics : introd. , text i comentariu, W. D. Ros s ,
Oxford, 1 949.
Analytica posteriora : trad. lat. i cor. , J. ZabaelIa, Veneia, 1 582 etc.
Topica et Sophistici elenchi : text, W. D. Ros s , Oxford, 1 958.
Sophistici elenchi : text, trad. i cor. , E. Paste, Londra, 1 866.
J. ZabaelIa : Opera Logica. Veneia, 1 578 etc.
H. Bonitz : Ueber die Categorien des Aristoteles, Viena, 1 853.
O. Apelt : "Kategorienlehre des Aristoteles " n Beitl'dge H Geschichte der
Griechischen Philosophie, Leipzig, 1 89 1 .
F. A. Trendelenburg : Elementa Logices Aristoteleae, ed. a 9-a, Berlin, 1 892.
H. Maier : Syllogistik des Aristoteles, 3 val. , Tibingen ; 1 896-1 900.
G. Ca1ogero : I Fondamenti delia Logica aristotelica. Florena, 1 927.
F. Solmsen : Entwicklung der Aristotelischen Logik und Rhetorik, Berli, 1 929.
H. van Amim: Das Ethische in Aristoteles ' Topik, Viena, 1 927.
1 A. R. Becker : Die aristotelische Theorie d. Mglichkeitsschiisse, Berlin, 1 933.
281
ARI STOTEL
P. Gohlke : pie Entstehung der aristotelischen Logik, Berlin, 1 936.
M. Grabmann : Bearbeitungen und Auslegungen der aristotelischen Logik aus
der Zeit von Peter Abaelardus bis Petrus Hispanus, Berlin, 1 937.
J. W. Miller : The Structure of Aristotle ' s Logic, Londra, 1 938.
S. Mans ion : Le Jugement d' Existence chez Aristote, Louvain i Paris , 1 946.
C. A. Viano : La Logica di Aristotele, Torino, 1 955.
FILOZOFIA NATURII
Physica : text, trad. lat. i cor. , J. Pacius, Frankfur, 1 596 etc.
-trad. lat. i cor. , J. Zabarella, Veneia, 1600.
-cor. , Sf. Toma d' Aquino, Roma, 1 884.
-text i cor. , W. D. Ross , Oxford, 1 936.
- text, W. D. Ross, Oxford, 1 950.
- Cartea a II-a, trad. fr. i cor. , O. Hamelin, Pari s, 1 907.
De caelo, text, trad. , introd. i note, W. K. C. Guthrie, Londra i Cabridge,
Mas s . , 1 939.
De caelo, I-III, De gen. et corr. , Meteorologica : cor. , Sf. Toma d' Aquio.
Roma, 1 886.
De caelo ; text, D. J. Allan, Oxford, 1 936.
De gen. et corr : text i cor. , H. H. Joachim, Oxford, 1 922.
Meteorologica : text, trad. lat. i cor. , 1. L. Ideler (2 vol . ) , Leipzig,
1 834- 1 836.
Meteorologica : text, trad. i note, H. D. P. Lee. Londra i Cabridge, Mass,
1 952.
-text, F. H. Fobes, Cambridge, Mas s . , 1 91 9.
- 1. Dtring, Aristotle ' s Chemical Treatise, Meteorologica, C. a I V - a cu
introd. i cor. , Gothenburg, 1 944.
J. Zabarella : De rebus naturalibus, Koln, 1 590 etc.
H. Bergson : Quid Arist. de loco senserit, Paris , 1 889.
o. Gilbert : Die Meteorologischen Theorien des griechischen Altertums,
Leipzig, 1 907.
P. Duhem: Le Systeme du Monde, vol. 1 , Paris , 1 9 1 3 .
A. Mansion : Introduction e la Physique Aristotelicienne, ed. a 2-a, Louvan
i Paris, 1 945.
H. Carteren : La Notion de Force dans le Systeme d'Aristote, Pari s, 1 924.
A. Edel : Aristotle ' s Theory of the Infinite, New York, 1 934.
G. Sorof: De Aristotelis Geographia capita duo, Halle, 1 880.
P. Bolchert : Aristotleles' Erdkunde von Asien u. Libyen, n Quellen u.
F orschungen zur alten Gesch. u. Geog, Berlin, 1 908.
H. E. Runner : The Development of Aristotle illustrated from t he Earliest
Books ofthe Physics, Kampen, f. .
282
Scurt bi bl i ografi e
BI OLOGI A
Historia animalium: text, trad. germ. i cor. , H. Aubert i F. Wimmer, 2
voI . , Leipzig, 1 868.
De partibus animalium: trad. i note, W. Ogle, Londra, 1 882.
H. 1. Dtring : Aristotle ' s De partibus animalium, critical and literary com
mentaries, Gothenburg, 1 945.
De generatione animalium: text, trad. ger. i note, H. Aubert i F. Wimmer,
Leipzig, 1 800.
J. B. Meyer : Aristoteles ' Thierkunde, Berlin, 1 855.
F. KoII : Zur Geschichte der aristotelischen Zoologie, Viena, 1 940.
PSIHOLOGIA
De anima : cor. , Sf. Toma d' Aquino, Torino, 1 936.
- text, trad. lat. i cor. , J. Pacius, Frankfurt, 1 596 etc.
- trad. lat. i cor. , J. Zabarella, Veneia, 1 605 etc.
- text i cor. , F. A. Trendelenburg, ed. a 2-a, Berlin, 1 877.
- text, trad. i cor. , E. Wallace, Cambridge, 1 882.
- text, trad. fr. i cor. , G. Rodier, 2 voI . , Pari s, 1 900.
- text, trad. , cor. , R. D. Hicks, Cabridge, 1 907.
-text, A. Forster, Budapesta, 1 91 2.
- text, W. D. Ros s , Oxford, 1 955.
Averrois Cordubensis Compendium librorum Aristotelis quod parva naturalia
vocatur, L. Shields, Cabridge, Mas s . , 1 949.
Parva naturalia, cor. , Sf. Toma d' Aquino, Veneia, 1 588.
Parva naturalia, text i cor. , W. D. Ross , Oxford, 1 955.
De sensu i De memoria : text, trad. i cor. , G. R. T. Ross, Cabridge, 1 906.
De sensu i De memoria : text, A. Forster, Budapesta, 1 942.
De sensu i De memoria, cor. , Sf. Toma d' Aquino, Torino, 1 928.
De somno et vigitia liber adiectis veteribus translationibus et Theodori
Metochitae commentario : H. J. Drossaart Lulofs , Leyden, 1 943.
De insomniis et De divinatione per somnum: text i trad. lat. , 2 voI. , H. J. D.
Lulofs , Leyden, 1 947.
A. E. Chaignet : Essai sur la Psychologie d'Aristote, Pari s, 1 883.
A. K. Grifin : Aristotle ' s Philosophy of Conduct, Londra, 1 93 1 .
F. Nuyens : L'
E
volution de la Psychologie d'Aristote, Louvai, Haga i Pais,
1 948.
F. Brentano : Aristoteles ' Lehre vom Ursprung des Menschlichen Geistes,
Leipzig, 1 91 1 .
H. Cassirer : Aristoteles' Schrit' Von der Seele ' , Ttbingen, 1 932.
283
ARI STOTEL
METAFIZICA
Metaphysica : text, trad. germ. i cor. , A. Schwegler, 4 voI . , Tibingen,
1 847- 1 848.
-text i cor. , H. Bonitz, 2 voI . , Bonn, 1 848- 1 849.
-text i cor. , W. D. Ros s, 2 voI. , Oxford, 1 924.
-text, W. Jaeger, Oxford, 1 957.
-trad. J. Warrington, Londra, 1 956.
- Crile I-XII, cor. , Sf. Toma d' Aquino, Torino, 1 935.
-Cartea I, trad. i note, A. E. Taylor, Chicago, 1 907.
- Cartea I, trad. fr. i cor. , G. Colle, Louvain i Pari s, 1 922.
- Crile a II-a i a III-a, trad. fr. i cor. , G. Colle, Louvain i Pari s, 1 922.
- Catea a IV -a, trad. f. i cor. , G. Colle, Louvain i Pari s, 1 93 1 .
L. Robin : Theorie Platonicienne des Idees et des Nombres d ' apres Aristote,
Pai s, 1 908.
C. Wemer : Arislote el l' Idealisme Platonicien, Pais , 1 9 1 0.
W. W. Jaeger : Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des
Aristoteles, Berlin, 1 91 2.
F. Ravaisson : Essai sur la Meraphysique d' Aristote, ed. a 2-a, Pari s, 1 9 1 3 .
J . Chevalier : Notion du Necessaire chez Aristote et ses Predecesseurs, Lyon,
1 914.
J. Stenze1 : Zahl und Gestalt bei Plato und Aristoteles, Lei
p
zig, 1 924.
H. von Amir: Die Entstehung der Gotteslehre des Aristoteles, Viena, 1 93 1 .
N. Hartran : Aristoteles und das Problem des Begrifs, Berli, 1 939.
H. Weis s : Kausalitat und Zufall i n der Philosophie des Aristoteles, Basel,
1 942.
E. Oggione : Aristotele, La Metafisica, Milano, 1 950.
K. V. Gajendragadka: Aristotle ' s Critique of Platonism, Mysore, 1 952.
M. Wundt : Untersuchungen zur Metaphysik des Aristoteles, Stuttgart, 1 95 1 ,
1 953.
S. G. Nogale : Horizonte de l a Metafisica Aristotelica, Madrid, 1 955.
J. Owens : The Doctrine of Being i n Aristotelian Metaphysics, Torino, 1 95 1 .
ETICA
Ethica Nicomachea : cor. , Sf. Toma d' Aquino, Torino, 1 934.
-text i cor. , A. Grant, 2 voI. , ed. a 4-a, Londra, 1 885.
- text, 1. Bywater, Oxford, 1 8:-0.
- cor. , J. A. Stewat, 2 voI. Oxford, 1 892.
-text i cor. , J. Bumet, Londra, 1 900.
- cor. , H. H. Joachir, Oxford, 1 95 1 .
- Cartea a V-a, text, trad. i cor. , H. Jackson, Cambridge, 1 879.
- Cartea a VI-a, text, trad. i cor. , L. H. G. Greenwood, Cambridge, 1 909.
- Cartea a X-a, text i cor. , G. Rodier, Pai s, 1 897.
284
Scurt bi bl i ograf i e
Le Plaisir, Eth. Nic. VI, 1 1 - 14, X, 1 -5, cu I rad. i not e, 1 . .1 . Fes t ugi cr e,
Paris , 1 936.
Ethica Eudemia, text, trad. lat. i cor. , A. T. H. Fritzschc, Rati sbon, 1 85 1 .
- text i trad. , H. Rackham, Cambridge, Mas s . , 1 952.
H. von Amim: Die drei aristotelischen Ethiken, Viena, 1 924.
-Eudemische Ethik und Metaphysik, Viena, 1 928.
-Nochmals die aristotelischen Ethiken, Viena, 1 929.
- Der neueste Versuch d. Magna Moralia als unecht zu erwei
s
en, Viena,
1 929.
K. O. Brink : Stil u. Form d. pseudoaristotelischen Magna Moralia, Ohlau,
1 933.
R. Walzer : Magna Moralia u. Aristotelische Ethik, Berlin, 1 929.
A. Mansion : Autour des
E
thiques attribuees a Aristote, Louvain, 1 93 1 .
H. Schilling : Das Ethos der Mesoies, Ttbingen, 1 930.
N. Harmann : Die Wertdimensionen der Nicomachischen Ethik, Berlin, 1 944.
M. E. Hamburger : Morals and Law: The Growth of Aristotle ' s Legal Theor,
New Haven, 1 95 1 .
POLITICA
Politica : cor. Sf. Toma d' Aquino, Veneia, 1 595.
- text, trad. germ. i cor. , F. Susemihl, Lei
pzig, 1 879.
-text i cor. , W. L. Newman, 4 voI . , Oxford, 1 887- 1 902.
- trad. cu introd. , note i anexe, E. Barker, Oxford, 1 946.
-text, W. D. Ross , Oxford, 1 957.
- Cile I-III, VII, VIII, text i cor. , F. Susemihl i R. D. Hicks, Londra,
1 894.
Athenaion Politeia : text i cor. , J. E. Sandys, ed. a 2-a, Londra, 1 9 1 2.
-text, F. G. Kenyon, Oxford, 1 920.
E. Barker : Political Thought of Plato and Aristotle, Londra, 1 906.
H. von Amim: Zur Entstehungsgeschichte de/ aristotelischen Politik, Viena,
1 924.
RETORICA I POETICA
Rhetorica : text, trad. lat. i cor. , L. S
p
engel, 2 voI. , Leipzig, 1 867.
-text i cor. , E. M. Co
p
e i 1. E. Sandys, 3 voI. , Cambridge, 1 877.
-text, W. D. Ross, Oxford, 1 959.
- introducere, E. M. Cope, Londra i Cambridge, 1 867.
O. Kraus : Neue Studien zur Aristotelischen Rhetorik, Halle, 1 90.
Poetica : text, trad. lat. i cor. , T. Tyrwhitt, Oxford, 1 794.
-text i cor. , J. Vahlen, ed. a 3-a, Leipzig, 1 885.
- text, trad. i eseuri, S. H. Butcher, ed. a 3- a, Londra i New '" k . 1 ' 1( l '
285
ARI STOTEL
-text, trad. i cor. , I. Bywater, Oxford, 1 909.
-text i trad. , D. S. Margoliouth, Londra, 1 9 1 1 .
-text i cor. , A. Rostagni, Torino, 1 927.
- text i cor. , A. Gudeman, Berlin, 1 934.
- trad. i note, T. Twining, ed. a 2-a, Londra, 1 8 1 2.
L. Coo
p
er : The Poetics of Aristotle, its Meaning and lnfuence, New York,
1 924.
L. Coo
p
er : Aristotelian Papers, Ithaca, N. Y. , 1 939.
J. Bemays : Zwei Abhandlungen iber die Aristotelische Theorie des Dramas,
Berli, 1 880.
F. L. Lucas : Tragedy in Relation to Aristotle ' s Poetics, Londra, 1 927.
L. Cooper i A. Gudema: A Bibliography ofthe Poetics of Aristotle, New
Haven etc. , 1 928.
D. de Montmullin : La Poetique d' Aristotle : Texte Primitif et Additions
Ulterieures, Neuchte1, 1 95 1 .
FRAGMENTE
Dialogorum Fragmenta : text i cor. , R. Walzer, Florena, 1 934.
Fragmenta Selecta, text, W. D. Ross, Oxford, 1 955. Select Fragments, tad. ,
W. D. Ros s , Oxford, 1 952.
E. Bignone : L'Aristotele perduto e la Formazione di Epicuro, Florena, 1 936.
J. Bidez : Un Singulier Naufage litteraire dans I' Antiquite, Brxelles, 1 943.
P. Wi1
p
ert : Zwei aristotelische Frihschriften iber di e ldeenlehre.
Regensburg, 1 949.
DIVERSE
De mundo : text, W. L. Lorimer, Paris, 1 933.
De coloribus : text i cor. , C. Prantl, Munchen, 1 849.
Mechanica : text i cor. , J. P. van Ca
pp
elle, Amsterdam, 1 8 1 2.
Musical Problems, text, trad. i cor. , F. A. Gevaert i J. C. Vollgraf, 2 voI . ,
Ghent, 1 899- 1 902.
C. Stum
p
f: Pseudo-Aristotelische Probleme iber Musik, Berlin, 1 897.
"De lineis insecabi1ibus " : trad. germ. i note, O. A
p
e1t n Beitrge zur
Geschichte der Griechischen Philosophie, Lei
p
zig, 1 8 91 .
De Melisso Xenophane Gorgia : text, H. Diels , Berlin, 1 900.
Oeconomica, 1 : trad. i cor. , B. A. van Groningen, Leyden, 1 933.
" Rhetorica ad Alexandrum" : text, C. Hammer n Rhetores Graeci, voI . 1 ,
pp. 8 - 1 04, Lei
pzig, 1 894.
-tad. , H. Rackham, Londra, 1 937.
286
Edi i i n l i mba romn al e operel or ari stotel i ce
l a care se fac tri mi teri pe parcursul l ucrri i
Organon (voI. 1 : Categoriile, Despre interpretare, traducere, studii introduc
tive, itroduceri i
l
ote de Mircea Florian, Editura tiiific, Bucureti,
1 957 ; voI. II : Analitica prim, traducere i studiu introductiv de Mircea
Florian, note de Dan Bdru i Mircea Flori an, Editura tiinific,
Bucureti, 1 958 ; voI. IT: Analitica secund, traducere, studiu introductiv
i note de Micea Florian, Editura tiinific, Bucureti ; 1 96 1 ; voI IV:
Topica, Respingerile sofistice, traducere, studiu itroductiv, note i idice
terminologic a Organonului de Micea Florian, noti de Dan Bdru,
Editura tiinific, Bucureti, 1 96 1 ) .
Categorii, traducere i inter
p
retare de Constantin Noica, Editura Humanitas,
Bucureti, 1 994.
Fizica, traducere i note de N. 1. Barbu, studiu introductiv, note, indice
tematic i terminologie de Pavel A
p
ostol, studiu analitic i note de
Al. Po
p
escu, Editura Moldova, lai, 1 995.
Metafizica, traducere de t . Bezdechi, studiu introductiv i note de Dan
Bdru, Editura Iri , Bucureti, 1 996.
Despre sufet, traducere i note de N. 1. tefnescu, studiu introductiv de
Alexandr Boboc, Editura tiinific, Bucureti, 1 969.
Etica Nicomahic, traducere, studiu introductiv, introducere, comentarii i
index de Stella Petecel, Editura tiinific i Enciclo
p
edic, Bucureti,
1 988.
Poetica, traducere, studiu introductiv i comentarii de D. M. Pi
pp
idi, Editura
Academiei, Bucureti, 1 965.
I ndi ce de nume propri i
Academia 1 3 - 1 5, 25, 3 1 , 1 83
Alexandru cel Mare 1 5 - 1 7
Alexandru din Afrodisia 2 1 , 27, 29,
1 35, 1 74
Ammonios 1 9, 26
Anaxagora, 82, 1 76
Anaximene din Lampsacos 23
Andronicos , 1 9, 2 1 , 26
Anti
p
ater 1 6, 1 8, 26
Assos 14, 1 5, 22
A verroes 1 74
Baer, von 1 1 9
Bemays, 1. 268
Brentano, F. 1 74, 1 75, 1 79
Bryson 49
Calistenes 26
Calli
pp
os 24, 94
Cha1kis 1 3, 1 7, 1 1 3
Cicero 1 8 , 29, 275
Columb 1 1 0
Democrit 1 22
Descartes 1 29
Diels, H. 262
Diogenes Laertios 17- 1 9, 22, 25, 27
Duns Scotus 1 74
Empedocle 80, 82, 1 02, 1 22
Euclid 48
Eudemos 1 8, 1 9, 22, 26, 27
Eudoxos 94, 95
Euripide 262
Galilei 1 08
Goethe, J. W. 1 26
Gorgias 276
Grylos 1 8
Hegel, G. W. F 235, 272, 277
Hermeias 14, 1 5, 1 7
Hermippos 23
Herodot 265
Herpy llis 1 5
Hesychios 21 -23
Hipocrat 1 1 6, 270
Homer 1 4, 1 5, 223
Huxley, A. 242
Isocrate 14, 1 5
Kant, Im. 21 6
Lesbos 1 5, 25
Lessig, G. 268
Lyceum 1 5, 1 7, 23, 24, 28
288
I ndi ce
Lycophron 230
Machiavelli, N. 228
Megara, coala din 82, 1 68
Milton, J. 276
Mitylene 1 5
Nicolaos din Damasc 21
Nicomah, fiul lui Aristote
l
1 5
Nicomah, tatl lui Aistotel 1 3
Nietzsche, Fr. 273
Pasicles 22
Pella1 3, 1 5, 24
Pitagoreicii 201 , 202
Platon 1 3, 14, 17, 1 8 , 3 1 , 59, 64, 82,
1 1 3, 1 42, 143, 1 53, 1 6 1 , 1 65, 176,
200, 21 4, 21 8, 230, 234, 235, 239,
240, 255, 265, 266, 269, 275
Porfir 1 9, 58
Poseidonios 20, 2 1
Protagoras 1 55
Proxenos 1 3
Pythia, fiica lui Aristotel 1 5
Pythi a, so i a l u i Ari st ot el 1 5
Quintilian 1 8, 275
Socrate 1 6, 28, 3 1 , 36, 55, 60, 1 22,
1 50, 1 60, 1 63, 1 76, 1 92, 209, 21 2,
225, 275
Spata 229
Speusippos 14, 21 4
Stagira 1 3 , 1 5, 1 6
Straton 21
Teofat 1 5, 17, 19, 21 , 23, 26, 41 , 149
Thrasymachos 230
Timaios din Tauromenium 21
Toma d' Aquio 73, 84, 104, 173, 1 74
Trendelenburg, F. A. 30
Xenocrate 14, 2 1
Xenofon 1 8 , 23
Zabarella, J. 145, 146
Zeller, E. 1 74
Zenon 9 1 , 92
Cupri ns
Introducere de John L. Ackll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITOLUL 1 : VIAA I OPERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Viaa lli Ariotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Opera lui Aristotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
ote .o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o
CAPITOLUL II : LOGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Tenenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
' . Propoziia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silogismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Inducia, exemplul, entimema, reducia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
' Logica tiiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demonstraia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o
Defiiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Cunoaterea pricipiilor prime ale tiiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Topicele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respingerile sofistice . . . . . . * o o o o . o o o . o o o o o o o o o o o o o o
Note o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
CAPITOLUL III : FILOZOFIA NATURII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substratul, fona, privaiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Fizica i matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Cele patr cauze . . . . o o o o . o o o . . o o o o o o o . o o o . o o o o o
Accidentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teleologie i necesitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi carea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I nfi nit ul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . - . . - . - - . . . . . . o - . - . .
Locul
29 1
5
1 3
1 3
1 7
25
29
30
33
38
43
45
46
52
56
57
59
61
67
68
70
72
74
77
RO
82
84
85
ARI STOTEL
Vidul
it
Primul mictor
De caelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De generatione et corruptione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Meteorologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
CAPITOLUL IV: BIOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Scala Naturae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Re
producerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o o o o o .
Teleologia . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
X7
h
90
92
93
97
1 04
1 06
1 1 2
1 1 3
1 1 6
1 21
1 24
_CAPITOLUL V: PSIHOLO

IA o o o . . o . o o o . o . o o . o . o o o . . . o . o o o
Sufetul i facultile o . o o o o o . o o o . . . o o o . o o . . . o o o
Sufetul i trup.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nutriia o o . . o o o o . o o o . o . .
;
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32
Senzaia . o o o o o o o . . . . o . o o . o o o o o . o . o o o o o o o o o o o . . 1 32
Sensus comnis . o . o o . . o o o o . o o o . o o o o . o o o o o o o o o o 1 35
Imagiaia o o . . o . o o . o o o o o . o . o . o . o o o o o . o o o o o . o . o . 1 37
Micarea .

. . . o . o . . o . . . . . . . . . . . . o o . 1 39
; Gndirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40
aiunea activ i pasiv o o o o o o . . o . . o . . o o . o o o o 1 42
Note o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 46
CAPITOLUL VI : METAFIZICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' ' Primele pricipii ale demonstraiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alt determinare a subiectului metafizicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
' ,Substana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materie i form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
g Analiza devenirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potenialitate i actualitate . . . . o . o . o . o . o . o . o . . . o . o o . o o
Teologia aristotelic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
l 0
1 54
1 58
1 59
1 60
1 66
1 68
1 70
1 76
CAPITOLUL VII : ETICA o . . o o . o o o . o o . o . o . o . o o o . o o 1 8 1
`Scopul vieii umane f. o o o o o o o o o o o o o o o 1 83
"
B
untatea caracterului . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 86
Actul voluntar i alegerea deliberat o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
` | Virtuile morale . . . o o . o . . o . . o . o o o o . o o . . o o o . . o . o o .
Drep
tatea . o . . o . . o . o . o . . . o . o o o . o o
292
Cupr i ns
Virtuile intelectuale e . a o a a a a a a o o . . o . . s a . . . . r . . . . . . . 12( )
Stpnirea de sine i lips a de stp
nire de s i ne . . . . . . . . . . . . . . . I ( )
Plcerea . o o o o o o o e . . o o o e . . o o e a . . a o e . . . a . . . . . - . . . . . . .' I \
Prietenia . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 1 1
Viaa ideal o o o a o . o o o o o . . o o o o . o o o o e o e . o e e . e . e . e . e . . . - . . ' l i 9
Note o o o o o o o o o e o o o o o o o a o o o o o o a a a o o o o o a o o e e - a s e - e - e - s - - ni
.APITOLUL VIII : POLITICA . o o o e o o o e o o o o o e o o o e o e o e o e e e - - - - r 227
Sclavia o o o . o o o . o . o . o o o . o o . . . . o . . . o o . . o o o o a o a a a a . . . s 2.\ 1
Dobndirea averii o o . . o . . o o o e o . . e o o . o . o . o o o . . . o . o a a e . a . . . 2.' 1
omunitatea ideal o o o o o . . o o o o o . o . o . . o . . o o o . o o o o o o o e . e e . 234
Statul i ceteanul o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J5
_Clasificarea constituiilor . o . o o o o . o o o . o o . . o o o . . o . . o o . o . o e o . 239
Monarhia o o o o o o o o o o . . o o o a . o o o o o o . o . o . o o o o . o . . o o o o . . o . . 244
Morfologia statului . a o . o a a o o a a o . o o . o . o . o o . . . . . o o o o . o . o o o 245
Patologia statului . o . o . . . o o o . o . o o . o . . . o . o o o o . o . o . o o . . . o o o 248
yStatul ideal . o o o o . o o o o o . . o o o o . o o o o . o o o o o o o o o o . o o o . o o o . o . 25 1
Note o . o . . e o o o o . o . o o o o . o o . o o o o o o . . o o o o o . o o o . o o o o o . . o o . 255
CAPITOLUL IX: RETORICA I POETICA . . . . o . . . . . . . . . o . o . . . . . o 259
Retorica . o o . . o . . o . o o . o o o o o o o . o o o . o o o o o o . o . . . o o . o . o . o . o 259
Poetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Note . o . o o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o . o . o o o o . o . o o o o . o . o . o o o e o 274
Succesorii i comentatorii lui Aristotel o . o . o . . o . . . . . . . . . . . . . . . 278
Scurt bibliografie . . o o . o o o . o . o . . . . . o o o o . o . o o o o o o . o . o . o o o 280
Ediii n limba romn o o o o o o o . o . . . o o o o o . . . . . . o o . o . o . o o o o o 287
Indice de nume proprii o o . o o . o . o . o . o o o o . o . o . o o o o o o o o . o o o o o 288
Redactor
DANIEL TEFNESCU
Apt 1 998
BUCURETI - ROMNIA
TiparulexecutatlaRegiaAutonom , JonitomlOlicial

S-ar putea să vă placă și