Sunteți pe pagina 1din 191
Niels Hannestod monumentele artei romane PROGRAM ICONOGRAFIC $1 MESAJ DTU HEROINE fucuresi, sme Pentru ca un om ambijios tintreprinzitor ‘fie capabil dea manipula ali oameni, el trebule st fie cupail dea: maneora simbolurle, interpretindw-le si reinterpretind-te. INTRODUCERE Propaganda in arta roman’ CCuviniu latin propaganda mu avea t vocabula- ‘ult roman tnftesul-de ast ol Hind lt Ent pontrw prima oard de Contrareforma la t= fxputal veocult XVIE, end Bisrica Catotch, {olasind rsa tm seopurtpoitice, a deschis = fonsine impotrice protestant foe det {rumen terme ‘In suplimental din 1982 la Oxford English Dicllonay, propaganda este defines dept gprepsoer tena elormasel se, teler ‘mod tendentls, tn soopul dea fncuraja ort atm- ‘Mra’ enum attudine sa reat ‘Pentru anumite concgpte care or fl aut acu reald ecopeire, romanifor fe Tipseau Termeni adcoati nu ent, de pda, niet un ola pontra imperialism, dey 0. asemence ‘dee ar jt pornt de ta 0 ba real. De Jape, Somes oraannd, ot peri dt had pay re plac ese negated ‘nd tote Yoloshd de dupmans, dar” powtioe ‘Gach © utc de prietentl Tntradetr, prec ‘Siescor propaganda fost ate de. tendentt- ‘ast tne curfnal al mu cope. st conotalt ‘morale:'Ne rejerim ém prima vind fa fotontrea 1d tn Germania nace, are datorité nor ‘hovahid opecate ale ststsmalul de seducere@ tmavelor, aves tn deonebi de ficient mister fl propigandei. In aceaperioad, tren Biter 9 imum rar, eu comaa brine altel, jt din faptal cd te tonpad. prt ait sho, mondial Marea, Bra fine {ase un Iitister af Propagandet, in vreme ce Be duratacelut de al dotlea tlcbot scceast ‘Scrend ave fie Indeplinta de wn Miniter ata Inform Aven dect cusinéal 36 it folosim, deqt et oate sunera uncon H.asoctagt neferiite. Im 403%, cind mort Pesbotulat se adunou dears siege. Charest pBrglcere de” convingert stu aproducere de Fronoingiss cast definite fn pare, erin ‘arocterad et neutra, just; en nu tx hit'0 po ‘ile moral fart de motile decgustiteare Ce ot siete waren propaganda, {Gea mi mare parte a ceea ce in mod wore mal percepem cn ard de-a lungul inca pes Hoade romane. ponte ft considerath, de apt, droge mantferta rat rot or "palit reat ale prepatoniet, Be to bn cnt rte sendin format, a tire et ree ulate perscanet care 6 finan on) eor a, intr fiecare pert de rtd este puta. foarea unui mesa}. Bupa C: W. Moris ual din tntemeteirtd semiotic matern rll, fia mand dopinde de sore fciheme de ‘ernc™ (1038, tar yopera de aril Tuots ca 4 Intreg esto o'struchd‘semnticnith co dee serineac clase de obiite stu situa Care po Seda corectaristite ‘pe are. oceata Te ore (29339. Im impertud roman exista desigur sh ceca am putea donut artt politics. Lucre oe Wert, de pid, de operele pur decoration, res ‘eum majrtacea peturtior ox care ronal ist Impodepean periiy sau, de cope, statuor Gree plate to gradi parte Dr Shin Saou eret pate etme expec Sie apa, luc implica port depots alsa air anuraespa CdS ot cart ifn othr sae decorse Pinte ermal sn alte lar publ, si lopacs penta tract erect fet i tpert i sey sare dccorafien sven mat pra tna scop pote dec dove ft tropice ca" poyortt 096 sta bine wtnd Ue orca edanarea elitr su senta ot fe gic tnrun motte amblett sorepunas= ford ‘fore obordar cit te vast concept ot tnptes oven area to cafe the tenia aren de fof ct Sei ort fi fant fit e grompent Romy tm periadae repute fl. ‘vir cnteropeiiee de tote Wel oot facie murat mura Ye care aesea Sot Sct i ern ears Serena Pyronderent ofl, aca ort pater toe edie ttt pete sere eed fh chip et mel Umnpde oo tet Iai n'ai” Mt at ney nave ta In br pnt ctr iain Bare ta pune; fa" lonnt ocr mame ‘ent par fee ma repecenaice vi Ine iustlive tend cement gonuren sens! we rhelog, fled spr denen: lect 'te mildest co Si ton= tate weed sot mecrar cafe expt aspen o tvtcare rst risfoos be farina Ta care ve refer Deon name Prune cate in operie exter etic oak Fepreduse in exter tr tere ep Water entrentaeOjRi tet exsst edge pe reputraduseNetadoteta’ et At clr conser are opine