Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIILE: 2.3 i 2. ! CONSTRUCII CIVILE" INDUSTRIALE" AGRICOLE" CATEGORIILE DE IMPORTAN A i B SESIUNEA I" # $ #% MAI 2##& ATENIE ' Proba scris va dura 2 ore. Testul cuprinde 34 ntrebri tip gril i 1 ntrebare la care rspunsul considerat corect de ctre candidat trebuie completat. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un ! n csu"a corespun#toare. $n subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte% ca# n care vor fi bifate mai multe csu"e. &ac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda ' (#ero) puncte. *u se admit corecturi.

+ubiectul nr. 1 '%2 puncte ,onvocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucrrilor a-unse n fa#e determinante ale e.ecu"iei fr asigurarea condi"iilor de verificare se sanc"ionea# prin/ 0 2 , amend1 reprogramarea fa#ei determinante1 conform celor stabilite de repre#entantul 3+,.

+ubiectul nr. 2 '%2 puncte 4.ecutantul poate ncepe e.ecu"ia lucrrilor de construc"ii dac sunt ndeplinite urmtoarele condi"ii/ 0 2 , e.isten"a autori#a"iei de construire1 e.ist proiect verificat de verificator de proiecte atestat1 sistemul propriu de management al calit"ii este certificat.

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. 1 6 7

+ubiectul nr. 3 '%2 puncte Reali#area unei construc"ii fr respectarea reglementrilor te8nice privind stabilitatea i re#isten"a% care ar putea produce distrugerea total a construc"iei se pedepdete cu/ 0 2 , 9 ani nc8isoare1 nc8isoare de la 9 ani la 1' ani1 inter#icerea unor drepturi.

+ubiectul nr. 4 '%3 puncte :n conformitate cu prevederile ;egii 1'61<<9 cu modificrile i completrile ulterioare% dirigin"ii de antier rspund potrivit obliga"iilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construc"iei 0 2 , da% pentru o perioada de 9 ani de la recep"ia lucrrii/ da% pe toat durata de e.isten" a construc"iei1 da% pe toat durata de e.isten" a construc"iei% pentru viciile structurii de re#isten" re#ultate din nerespectarea normelor de proiectare i de e.ecu"ie1

+ubiectul nr. 9 '%3 puncte ,ontinuarea lucrrilor de construc"ii oprite din dispo#i"ii ale organelor de control% indiferent de consecin"ele abaterilor constatate constituie/ 0 2 contraven"ie1 infrac"iune.

+ubiectul nr. = '%3 puncte :n conformitate cu prevederile ;egii 1'61<<9% cu modificrile i completrile ulterioare% investitorii au obliga"ii referitoare la calitatea construc"iilor i anume/ (,ompleta"i obliga"ia legal a investitorului n raport cu aspectul enun"at n rspunsuri1 e.. proiectul de e.ecu"ie 5 asigurarea verificrii de ctre verificatori de proiecte atesta"i) 0 acorduri% avi#e% autori#a"ie de construire 5 ...................................................................... ............................................................... ........................................................................... 2 verificarea corectitudinii e.ecu"iei 5 ................................................................................. ......................................................................................................................................... . , cartea te8nic a construc"iei 5 ......................................................................................... ............................................ ..............................................................................................

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. 2 6 7

+ubiectul nr. > '%3 puncte :n ce situa"ii are dirigintele de antier obliga"ia de a dispune oprirea lucrrilor de e.ecu"ie ? 0 lucrri e.ecutate necorespun#tor de ctre e.ecutant1 2 , & nerespectarea de ctre e.ecutant a dispo#i"iilor i6sau a msurilor dispuse de proiectant 6 de organele abilitate1 lucrri e.ecutate de ctre persoane neautori#ate conform reglementrilor legale n vigoare1 necompletarea cr"ii te8nice a construc"iei cu toate documentele necesare prev#ute de reglementrile legale.

+ubiectul nr. 7 '%3 puncte +c8imbarea solu"iei te8nice din proiectul autori#at pe parcursul e.ecu"iei lucrrilor implic obligatoriu/ 0 2 ob"inerea unei noi autori#a"ii de construire% indiferent de modificri1 dispo#i"ie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte atestat% n anumite condi"ii.

+ubiectul nr. < 0utori#a"ia de construire se eliberea# pentru/ 0 2 , mpre-muiri i mobilier urban% pie"e1

'%3 puncte

lucrrile de construire% reconstruire% consolidare% modificare% sc8imbare de destina"ie1 repara"ii la instala"ii interioare aferente construc"iei% n limitele propriet"ii.

+ubiectul nr. 1' '%3 puncte ,onform Regulamentului de recep"ie a lucrrilor de construc"ie i instala"iilor aferente acestora% aprobat prin ?.@. nr. 2>361<<4% cu modificrile i completrile ulterioare% comisia de recep"ie la terminarea lucrrilor% numit de investitor% poate s propun acestuia (investitorului): 0 2 , admiterea recep"iei (cu sau fr obiec"ii)1 admiterea recep"iei (cu sau fr obiec"ii) sau respingerea recep"iei1 admiterea recep"iei (cu sau fr obiec"ii)% amAnarea sau respingerea recep"iei1

+ubiectul nr. 11 ,omportarea spa"ial a structurilor din #idrie se asigur prin/ 0 2 , & reali#area legturilor dintre pere"i i planee1 reali#area legturilor dintre pere"i i stAlpiori1

'%3 puncte

reali#area legturilor dintre pere"ii structurali de pe cele 2 direc"ii principale1

reali#area legturilor dintre pere"i i centurile de la partea inferioar i superioar.

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. 3 6 7

+ubiectul nr. 12 '%3 puncte 0legerea tipului de funda"ie "ine cont de urmtoarele condi"ii de e.ecu"ie ale infrastructurii/ 0 2 , & adAncimea spturii pentru reali#area funda"iilor construc"iilor i modul de asigurare a stabilit"ii spturii1 solu"ia stabilit de investitor1 e.isten"a unor construc"ii n vecintate care pot fi afectate de lucrrile de e.ecu"ie a infrastructurii; pre#en"a re"elelor de apBcanal% de energie electric1 e.isten"a unor construc"ii n vecintate care pot fi afectate de lucrrile de e.ecu"ie a infrastructurii ;

+ubiectul nr. 13 '%3 puncte ,are din urmtoarele verificari sunt obligatorii al terminarea sapaturilor pentru fundatii in raport cu prevederile proiectului/ 0 2 , & adancimea de fundare1 natura terenului1 po#itia in plan1 dimensiunea sapaturilor1

+ubiectul nr. 14 '%3 puncte 3n care dintre urmatoarele situatii nu se admite armarea cu plase sudate din +T*2/ 0 2 , & la elemente solicitate preponderent la intindere sau torsiune1 ca armatura de re#istenta in elemente cu risc de aparitie a fenomenului de oboseala1 la armarea fundatiilor1 la armarea #onelor plastice potentiale ale elementelor structurale cu rol de protectie seismica1

+ubiectul nr. 19 '%3 puncte 4lementele pentru #idrie cu goluri ori#ontale pot fi folosite pentru pere"i structurali numai la: 0 2 , & construc"ii cu un singur nivel din categoria de importan" , i &1 construc"ii cu un singur nivel cu func"iunea de ane.e gospodreti1 construc"ii cu un singur nivel cu caracter provi#oriu1 construc"ii provi#orii PC24 de categoria de importan" ,. '%3 puncte

+ubiectul nr. 1= +tructura de protectie a acoperisului este alcatuita din/ 0 2 , termoi#olatie% 8idroi#olatie% componente au.iliare% foi metalice cutate1

beton armat monolit% elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat (plane% curbe sau ondulate)1 termoi#olatie% 8idroi#olatie% comonente au.iliare% racorduri la elemente adiacente1 '%2 puncte

+ubiectul nr. 1> Presiunea de contact fundatieBteren% notata p! are ca unitate de masura/
2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. 4 6 7

0 2 ,

*6mm1 D*6m1 Dpa1

+ubiectul nr. 17 ,e rol au rosturile seismice E 0 2 , de separare a funda"iilor turnate cu diferite clase de beton1 de separare a tronsoanelor cu caracteristici dinamice diferite1 de mpiedicare a deplasrilor laterale.

'%3 puncte

+ubiectul nr. 1< Fonoliti#area mbinrii dintre stAlp i funda"ia pa8ar se reali#ea# prin/ 0 2 , monoliti#area prin betonare cu beton clasa ,761'1

'%2 puncte

betonarea spa"iului din pa8ar cu beton de clasa minim ,1=62' cu dimensiunea ma.im a agregatelor 1=mm1 betonarea spa"iului din pa8ar cu beton de clasa minim ,12619 cu dimensiunea ma.im a agregatelor 3'mm.

+ubiectul nr. 2' '%3 puncte :ndirea prin sudare la o"elurile beton G2 i P, 92 se admite prin suprapunere i n ca#ul n care ndoirea capetelor barelor nu este posibil% cu urmtoarele condi"ii/ 0 2 , este inter#is1 diametrul barelor ndite s fie mai mic de 2' mm1 n barele cu diametrul egal sau mai mare de 2' mm se vor e.ecuta cordoane de racordare. '%3 puncte

+ubiectul nr. 21 Racordarea in trepte a fundatiilor este necesara in urmatoarele situatii/ 0 2 , ampasamente pe terenuri in panta sau stratificatie inclinata1 cladiri cu subsol1 intersectii de fundatii avand cote de fundare diferite/

+ubiectul nr. 22 '%3 puncte :n ca#ul cldirilor cu mansard sau cu pod necirculabil i cu arpant din lemn% se vor prevedea centuri/ 0 2 , la partea superioar a tuturor pere"ilor care depesc ultimul planeu1 la partea superioar a tuturor calcanelor1 numai unde prevede proiectantul structurist.
pag. 9 6 7

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

+ubiectul nr. 23 ;a terminarea montrii armturilor se verific/ 0 2 , &

'%3 puncte

numrul% diametrul i po#i"ia armturii n diferite sec"iuni transversale ale elementelor structurii1 distan"a dintre etrieri% diametrul acestora i modul de fi.are1 lungimea por"iunilor de bare care depesc rea#emele sau care urmea# a fi nglobate n elemente ce se toarn ulterior1 nc8eierea corect a elementelor cofra-elor i asigurarea etaneit"ii acestora.

+ubiectul nr. 24 '%3 puncte Pentru construc"iile cu caracter special (re#ervoare% silo#uri% cuve% construc"ii masive etc.) po#i"ia rosturilor de lucru se va stabili/ 0 2 , prin dispo#i"ie de antier1 prin fia te8nologic a e.ecutantului1 prin proiect.

+ubiectul nr. 29 '%3 puncte :n cursul betonrii elementelor de construc"ii n condica de betoane se va consemna/ 0 2 , & 4 ora nceperii turnrii% data i elementul n care se toarn1 ora nceperii i terminrii preparrii betonului1 evenimente aprute pe parcursul turnrii betonului (intemperii% ntreruperea turnrii din diferite cau#e etc.)1 temperatura mediului la ora i data turnrii pe timp friguros1 temperatura mediului la ora i data turnrii n toate perioadele de turnare.

+ubiectul nr. 2= '%3 puncte ,are sunt punctele de sta"ionare la reali#area lucrrilor de beton precomprimat% pentru care se ntocmesc proceseBverbale de lucrri ascunse E 0 2 , & 4 reali#area canalelor 6 tecilor i starea lor nainte de tensionare1 reali#area fasciculelor inclusiv a ancora-elor i starea lor1 verificarea for"ei de control i a frecrilor1 aplicarea protec"iilor1 nceperea opera"iei de transfer.

+ubiectul nr. 2> '%3 puncte ;a decofrarea elementelor de construc"ie turnate care din urmtoarele procese verbale se vor ntocmi% pentru consemnarea n cartea te8nic a construc"iei/ 0 amplasarea unor goluri pentru introducere vibrator1
pag. = 6 7 2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

2 , &

aspectul betonului dup decofrare1 constatatarea aspectului necorespun#tor al betonului dup decofrare1 po#i"ia unor armturi rmase nebetonate i care urmea# a se ngloba n elemente de structur ce se vor turna ulterior.

+ubiectul nr. 27 :nainte de nceperea lucrrilor de terasamente se efectuea#/ 0 2 , trasarea reperelor pentru materiali#area cotei #ero1 predarea i primirea amplasamentului1 ndeprtarea stratului vegetal.

'%3 puncte

+ubiectul nr. 2< '%3 puncte ,lasa minim a betonului n pere"ii structurali la cldiri cu nl"imi mai mari de 1' nivele se recomand a fi/ 0 2 , ,126191 H ,2963'1 I ,2963'.

+ubiectul nr. 3' :n ca#ul n care nu se pot evita rosturile de lucru% suprafa"a acestora va fi/ 0 2 , la stAlpi i grin#i B perpendicular pe a.a acestora1 la stAlpi i grin#i B la 49 grade fa" de a.a acestora1 la plci i pere"i B perpendicular pe suprafa"a lor.

'%3 puncte

+ubiectul nr. 31 '%3 puncte ;a 8alele uoare cu structur metalic% mbinrile stAlp metalic B funda"ie de tip articula"ie vor fi/ 0 2 , deasupra pardoselii cu 9'B1'' mm1 sub nivelul pardoselii1 sub nivelul pardoselii% n cutii cu capace pentru a se putea efectua controlul lor.

+ubiectul nr. 32 '%3 puncte &in punct de vedere al verificrilor de efectuat% dispo#i"iile de antier date de beneficiar i proiectant sunt/ 0 2 , obligatorii1 facultative1 au aceeai putere ca i proiectul de e.ecu"ie.

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. > 6 7

+ubiectul nr. 33 '%3 puncte ,onform prevederilor ,odului de proiectare pentru structuri din #idrie% indicativ ,R =B2''=% la construc"iile cu pere"i structurali de #idrie confinat (J,)% continuitatea armturilor din centurile de la nivelul planeelor curente i de la acoperi poate fi ntrerupt n urmtoarele situa"ii/ 0 2 , cu condi"ia s se prevad stAlpiori din beton armat la ambele margini ale golului1 cu condi"ia s se prevad o centurBbuiandrug% la podestul intermediar% legat de cei doi stAlpiori1 cu condi"ia s se prevad o centur peste parapetul de #idrie al ferestrei aflat sub ntreruperea centurii% legat de cei doi stAlpiori.

+ubiectul nr. 34 Krecven"a verificrilor referitoare la calitatea lucrrilor este/ 0 2 , stabilit de organul de control1 dat n prescrip"iile te8nice specifice i n normativul ,9=B791 stabilit de proiectant% n ca#uri speciale.

'%3 puncte

+ubiectul nr. 39 '%3 puncte Pe parcursul e.ecutrii lucrrilor% nainte ca ele s devin ascunse% verificrile se refer la/ 0 2 , e.aminarea e.isten"ei i con"inutului sinte#elor i conclu#iilor acestora1 efectuarea de incercri suplimentare1 determinarea prin msurtori a coresponden"ei elementelor verificate cu prevederile proiectului din punct de vedere al po#i"iilor% formelor% dimensiunilor i modului de re#emare% inclusiv ncadrarea n limitele abaterilor admisibile.

ISC" # .#(.2##&

2.3 i 2.4 ,onstruc"ii civile% industriale i agricole 5 ,ategoriile de importan" 0 i 2

pag. 7 6 7