Sunteți pe pagina 1din 33

NTREBRI EDILITARE ALIMENTRI CU AP I CANALIZARE

Subiectul nr. 1 x puncte Necesarul de ap pentru nevoi gospodreti se stabilete n ipoteza alimentrii cu ap prin cimele stradale corespunztor unui debit specific Qs cu valoare de: A $ & ) ! l"om zi# !% l" om zi# '% l" om zi( 1%% l" om zi.

Subiectul nr. * x puncte Necesarul de ap pentru cldiri de locuit la care se prevd cimele n cur+i se stabilete corespunztor unui debit specific Qs cu valoare de: A $ & ) ,% l"om zi# -% l" om zi# 1%% l" om zi# !% l" om zi.

Subiectul nr. . x puncte /entru localit+ile av0nd de la !%% la !%%% de locuitori este necesar un debit pentru stingerea incendiilor de ! l"sec timp de . ore. &are este volumul rezervei de ap necesare n sistem 1n gospodria de ap2 pentru combaterea incendiilor3 A $ & ) 1%% mc# !% mc# ! mc# !' mc.

Subiectul nr. ' x puncte Stabilirea solu+iei generale de alimentare cu ap pentru o localitate sau grup de localit+i se face pe baza unor calcule te4nico5economice( urmrind realizarea unor costuri minime de investi+ii i exploatare pentru o perioad de calcul de: A $ & ) 1! ani# 1% ani# *! ani# ! ani.

Subiectul nr. ! x puncte 6n situa+ia unei re+ele de distribu+ie( care distribuie un debit orar maxim mai mic de ! l" sec( se vor amplasa 4idran+i de incendiu n numr de: A $ & ) * buc.# . buc.# ' buc.# nu se amplaseaza 4idran+i.

Subiectul nr. x puncte /entru localit+ile cu p0n la !%%% locuitori( pe re+eaua de distribu+ie av0nd un debit orar maxim mai mare sau egal de ! l"sec se vor amplasa 4idran+i de incendiu n numr de: A $ & ) * buc.# . p0n la ! buc. func+ie de lungimea re+elei# - buc# - p0n la 1% buc. x puncte

Subiectul nr. /resiunea de regim n re+eaua de distribu+ie a apei poate fi de: A $ & ) maxim - bari# ' p0n la ! bari# 1% bari# nu se specific n normativ.

Subiectul nr. , x puncte /e conductele principale de ramifica+ie din re+eaua de distribu+ie se vor monta robinete de sec+ionare 1vane2 la distan+a de: A $ & '%% ml 5 -%% ml# *%% ml 5 '%% ml( peste 1%%% ml.

Subiectul nr. 7 x puncte Amplasarea cimelelor stradale se va face pe re+eaua de distribu+ie la distan+e de: A $ & ) '%% ml# maxim .%% ml# !%% ml# nu se specific n normativ.

Subiectul nr. 1% x puncte Subtraversarea drumurilor 8ude+ene cu conducte de aduc+iune sau conducte de distribu+ie se va realiza n urmtoarele condi+ii: A $ & ) cu conducte de protec+ie din mase plastice( etanate la capete( prevzute la un capt cu coloan de observa+ie( prote8at cu capac# fr conduct de protec+ie# nu se specific n normativ# n tuburi din b.a. de diametru corespunztor.

Subiectul nr. 11 x puncte Subtraversarea drumurilor comunale cu conducte de distribu+ie se va realiza n urmtoarele condi+ii: A $ & ) nu se specific n normativ # cu montarea de conducte de protec+ie din mase plastice( etanate la capete i fr coloan de observa+ie# n tuburi din b.a.# fr conducte de protec+ie.

Subiectul nr. 1* x puncte )iametrul coloanei de observa+ie montat la subtraversarea drumurilor 8ude+ene este de: A $ & *!% mm 5 .%% mm# nu se specific n normativ# '%% mm.

Subiectul nr. 1. x puncte Amplasarea 4idran+ilor subterani pe re+eaua de distribu+ie se va realiza la distan+e de: A $ & ) nu se specific n normativ# maxim !%% ml# -%% ml ntre 4idran+i# maxim ,%% ml ntre 4idran+i.

Subiectul nr. 1' x puncte 6n localit+i av0nd ntre !%%% i 1%.%%% locuitori( pe por+iunile de re+ea de distribu+ie ce distribuie un debit orar maxim mai mare de 1% l" sec se vor amplasa 4idran+i de incendiu n numr de: A $ ! p0n la 1% buc.( func+ie de lungimea re+elei# nu se specific n normativ#

&

1* 4idran+i.

Subiectul nr. 1! x puncte /entru localit+i av0nd de la !%%% la 1%.%%% locuitori( este necesar un debit de stingere a incendiilor de 1%l"s timp de . ore. &are este volumul rezervei de ap necesare n sistem 1gospodria de ap2 pentru combaterea incendiilor: A $ & ) ! mc# 1%, mc# *%% mc# 1!% mc.

Subiectul nr. 1x puncte Sta+iile de pompare aferente re+elei de distribu+ie a apei se vor ec4ipa cu o pomp suplimentar pentru incendiu( ac+ionat n mod independent( n cazurile n care debitul de incendiu are valoarea de: A $ & ) ! l"sec# ' l"sec# 1% l"sec# nu se specific n normativ.

Subiectul nr. 1 x puncte 6n conformitate cu reglementrile n vigoare 1S9AS S: '1-.2 privind efectuarea probei de etaneitate a conductelor ce alctuiesc un sistem de alimentare cu ap( lungimea tronsoanelor de prob este de: A $ & ) maxim !%% ml# mai mare de !%% ml dac experien+a i garan+iile oferite de antreprenor sunt acceptate de beneficiar# nu se specific# mai mic de !%% ml. pentru tronsoane de re+ea pe terenuri n pant.

Subiectul nr. 1, x puncte &are sunt cazurile n care se impun respectiv recomand adoptarea structurilor din beton monolit pentru recipien+i3 A $ & recipien+i funda+i pe pm0nturi sensibile la umezire( consolidate# recipien+i pentru lic4ide cu agresivitate intens sau foarte intens indiferent de natura terenului de fundare# recipien+i care necesit protec+ii interioare sau exterioare( funda+i direct pe terenuri de compresibilitate mare#

recipien+i pentru lic4ide neagresive care necesit protec+ii interioare sau exterioare( funda+i direct n terenuri de compresivitate mare.

Subiectul nr. 17 x puncte 6n alctuirea constructiv a recipien+ilor( care sunt criteriile luate n considera+ie la alegerea formei radierului i funda+iilor 3 A $ & ) libera deplasare din contrac+ie( n cazurile n care nu s5au luat alte msuri de preluare a acesteia# evitarea sc4imbrii brute de sec+iune# caracteristicile lic4idului nmagazinat# asigurarea condi+iilor necesare executrii 4idroizola+iilor i protec+iei anticorozive. x puncte

Subiectul nr. *% &are sunt factorii care determin grosimea plcii de fund a recipientului 3 A $ & ) solicitrile mecanice# marca i gradul de impermeabilitate al betonului# presiunea exercitat de lic4idul nmagazinat# proba de etaneitate.

Subiectul nr. *1 x puncte &are este grosimea minim recomandat a se executa la pere+ii exteriori ai recipien+ilor3 A $ & ) 1- cm pentru pere+ii din beton armat monolit# *% cm pentru pere+i din beton precomprimat cu fascicole nglobate# .% cm pentru pere+ii din beton armat monolit ce nmagazineaz lic4ide agresive# 1* cm pentru pere+ii din elemente prefabricate.

Subiectul nr. ** x puncte &are este grosimea minim a stratului de acoperire cu beton a armturii de rezisten+ din radier i perete 3 A $ & ) * cm pentru elementele din beton armat tencuite n contact cu lic4ide neagresive# * cm pentru elemente din beton armat tencuite n contact cu lic4ide agresive# *(! cm pentru elemente din beton precomprimat tencuite n contact cu lic4ide neagresive# . cm pentru elemente netencuite n contact cu lic4ide neagresive.

Subiectul nr. *. x puncte &are sunt factorii determinan+i n stabilirea bilan+ului termic necesar dimensionrii izola+iei termice a recipien+ilor 3 A $ & ) temperatura lic4idului la intrare n recipient# temperatura exterioar# presiunea atmosferic# durata de stagnare a lic4idului n recipient.

Subiectul nr. *' x puncte &are dintre recomandrile enumerate mai 8os sunt specifice realizrii protec+iilor anticorozive la recipien+i 3 A $ & ) reducerea minim a strpungerilor prin pere+i# posibilitatea de control i remediere din exterior a pieselor de trecere# folosirea pieselor de trecere i conductelor nerezistente la coroziune# interzicerea fixrii scrilor conductelor prin ancorare de pere+i.

Subiectul nr. *! x puncte /reciza+i care din tipurile de protec+ie anticoroziv enumerate mai 8os( se folosesc n cazul unei agresivit+i slabe a lic4idului nmagazinat n recipient. A $ & ) vopsitorii anticorozive# acoperiri bituminoase constituite din amors i mastic bituminos aplicat la cald# fluatizare# silicatizare.

Subiectul nr. *x puncte &are din verificrile mai 8os enumerate trebuiesc fcute la nceperea fiecrei faze de lucru3 A $ & ) calitatea lucrrilor executate n faz premetgtoare# existen+a n antier a utila8elor# nsuirea prevederilor din caietul de sarcini i din fiele te4nologice de ctre forma+ia de lucru# respectarea normelor de protec+ia muncii.

Subiectul nr. * x puncte /reciza+i care dintre verificrile enumerate mai 8os sunt specifice la montarea cofra8elor la pere+ii executa+i din beton armat monolit : A $ pozi+ionarea corect a armturilor la racordarea cu radierul# cur+area rostului i ndeprtarea betonului slab#

& )

existen+a detaliilor de alctuire a cofra8elor elaborate de proiectant# montarea pieselor de etanare din rost. x puncte

Subiectul nr. *, ;ontarea prefabricatelor pentru pere+ii rezervoarelor se face conform cu: A $ & ) precizrile dirigintelui de antier# conform proiectului te4nologic ntocmit de constructor# conform proiectului# precizrilor responsabilului te4nic cu execu+ia.

Subiectul nr. *7 x puncte /reciza+i care dintre recomandrile enumerate mai 8os sunt specifice verificrii etaneit+ii recipientului: A $ & ) umplerea recipientului n cel mai scurt timp posibil# umplerea recipientului lent 1 minim *' de ore 2# men+inerea recipientului par+ial umplut cu ap( timp ndelungat# remedierea prealabil a deficien+elor vizibile care pot avea consecin+e asupra etaneit+ii.

Subiectul nr. .% x puncte &are este pierderea de ap maxim admis( la verificarea final a etaneit+ii recipientului prin proba de umplere cu ap3 A $ & ) %(*!% l"zi i mp suprafa+ udat# %( !% l"zi i mp suprafa+ udat# 1(% l"zi i mp suprafa+ udat# 1(! l"zi i mp suprafa+ udat. x puncte

Subiectul nr. .1 6n ce condi+ii se face verificarea final a etaneit+ii recipientului 3 A $ & ) func+ie de natura lic4idului nmagazinat# nainte de aplicarea tencuielilor# n cazul n care apar pete de umezeal pe pere+i# dup aplicarea tencuielilor i a straturilor de protec+ie.

Subiectul nr. .* x puncte <xploatarea( ntre+inerea i verificarea periodic a recipien+ilor se face conform cu:

A $ & )

prescrip+iile proiectului de execu+ie# urmrirea curent a comportrii n exploatare# prevederile regulamentului de exploatare i ntre+inere elaborat de ntreprinderea de exploatare pentru fiecare recipient# regulamentului de exploatare i ntre+inere elaborat de ntreprinderea de exploatare pentru fiecare recipient# pe baza indica+iilor proiectantului.

Subiectul nr. .. x puncte /reciza+i care dintre situa+iile enumerate mai 8os sunt considerate defavorabile la amplasarea recipien+ilor. A $ & ) terenuri instabile( de compresibilitate mare# terenuri cu nivel ridicat al apei subterane( sau care prezint agresivitate fa+ de betoane# terenuri stabile# terenuri aflate n vecintatea unor instala+ii la care se pot produce pierderi mari de lic4ide agresive ce pot conduce la ridicarea nivelului freatic. x puncte

Subiectul nr. .' /reciza+i c0nd se aplic la recipien+i protec+ia prin torcretare. A $ & ) nainte de efectuarea probei de etaneitate a recipientului# la maxim .% de zile de la terminarea precomprimrii# dup efectuarea probei de etaneitate a recipientului#

dup efectuarea probei de etaneitate a recipientuilui la maxim '% de zile de la terminarea precomprimrii.

Subiectul nr. .! x puncte &are dintre recomandrile precizate mai 8os le considera+i necesare la realizarea izola+iei 4idrofuge 3 A $ & ) asigurarea continuit+ii straturilor verticale i orizontale prin racordri corespunztoare# asigurarea continuit+ii izola+iei 4idrofuge n zonele n care peretele recipientului este traversat de conducte# asigurarea compatibilit+ii izola+iei 4idrofuge cu agresivitatea lic4idelor nmagazinate# asigurarea compatibilit+ii izola+iei 4idrofuge cu agresivitatea natural i industrial a terenului.

Subiectul nr. .x puncte /reciza+i n care din situa+iile prezentate mai 8os se execut protec+ii anticorozive de tipul ((silicatizare= 3 A lic4idul nmagazinat prezint o agresivitate intens#

$ & )

lic4idul nmagazinat prezint o agresivitate slab# lic4idul nmagazinat prezint o agresivitate foarte intens# i>ndiferent de gradul de agresivitate al lic4idului nmagazinat.

Subiectul nr. . x puncte 6n ce situa+ie este necesar etanarea rosturilor i a mbinrii dintre tuburile colectoare( n cazul execu+iei unui drena8 orizontal( +in0nd cont de viteza apei n colector 3 A $ & ) ? @ %(! m"s n soluri minerale i %(1 m"s n soluri turboase# ? @ 1(% m"s n soluri minerale i %(! m"s n soluri turboase# ? @ 1(! m"s n soluri minerale i 1(% m"s n soluri turboase# ? @ %(1 m"s n soluri minerale i %(! m"s n soluri turboase.

Subiectul nr. ., x puncte 6n cazul folosirii tuburilor din beton armat la drenuri colectoare( n ce cazuri se vor lua msuri de protec+ie anticoroziv a suprafe+ei exterioare a tuburilor 3 A $ & ) pozarea tuburilor n soluri turboase# pozarea tuburilor n soluri minerale cu pA B !# pozarea tuburilor n soluri minerale cu pA @ !# pozarea tuburilor n soluri argiloase.

Subiectul nr. .7 x puncte Abaterea admis de la panta longitudinal dup pozarea drenurilor colectoare 1drenuri orizontale2 este de maxim : A $ & ) C %(! D# C 1(% D# C 1(! D# C *(% D.

Subiectul nr. '% x puncte )up pozarea drenurilor colectoare 1orizontale2 deplasrile capetelor tuburilor pot fi de maxim: A $ & ) 1"* din grosimea peretelui tubului# 1". din grosimea peretelui tubului# 1"' din grosimea peretelui tubului# nu este permis.

Subiectul nr. '1 x puncte )up pozarea drenului colector 1orizontal2( trecerea de la un diametru la altul 1dac n sec+iunea respectiv nu este prevzut cmin2 trebuie s se fac treptat( astfel ca n orice sec+iune( diferen+a diametrelor s nu depeasc : A $ & ) *! mm# !% mm# .% mm# '% mm. x puncte

Subiectul nr. '* <xecu+ia drenurilor orizontale colectoare i absorbante se face ncep0nd : A $ & din zonele amonte spre aval# din zonele aval spre amonte# nu are importan+.

Subiectul nr. '. x puncte ;aterialul filtrant granular de natur mineral 1pietri( balast( zgur2 folosit la execu+ia drena8ului orizontal se depoziteaz : A $ & la punctele de lucru# pe platforme special amena8ate# se pozeaz mecanizat direct n tranee.

Subiectul nr. '' x puncte 6n cazul alimentrii drenurilor orizontale din stratul freatic( indica+i grosimea filtrului granular 1materialul filtrant2 msurat deasupra generatoarei superioare a tuburilor : A $ & ) 1! E *! cm# *! E !% cm# ! E1% cm# *! E .% cm.

Subiectul nr. '! x puncte 6n cazul alimentrii drenurilor orizontale din captarea scurgerii superficiale provenite din precipita+ii sau n cazul drenrii terenurilor argiloase( indica+i grosimea filtrului granular 1materialul filtrant2 msurat deasupra generatoarei superioare a tuburilor : A $ & ) 1! E .%cm( *! E !%cm# !% E !cm# 1! E '!cm.

Subiectul nr. 'x puncte Abaterea n plan admis a traneei i deci a drenului orizontal de la pozi+ia proiectat 1devierea axului2 este de : A $ & ) C%(!m# C1(%m# C1(!m# C*(%m.

Subiectul nr. ' x puncte Abaterea maxim admis a distan+ei ntre liniile de drenuri orizontale de la pozi+ia proiectat este de : A $ & ) C1(%E1(!F din G 1lungimea drenului2# C*(%E.(!F din G 1lungimea drenului2# C.(%E.(!F din G 1lungimea drenului2# C*(!E.(%F din G 1lungimea drenului2.

Subiectul nr. ', x puncte Abaterea maxim admis de la panta longitudinal proiectat a liniei de dren orizontal este de : A $ & ) 1(!D# %(!D# 1(%D# %(1D.

Subiectul nr. '7 x puncte )up execu+ia drena8ului orizontal( prin metoda traneei( se verific umplerea traneei cu pm0nt excavat. >ndica+i gradul de compactare pe toat grosimea umpluturii : A $ & ) 7-F# 7,F# nu se compacteaz# 7%F.

Subiectul nr. !% x puncte 6n cazul execu+iei unui dren vertical indica+i care este procentul maxim admis de nisip n noroiul de fora8 : A $ !F# .F#

& )

F# 1%F.

Subiectul nr. !1 x puncte 6n cazul execu+iei unui dren vertical indica+i care este rolul materialului filtrant 1filtru propriu5 zis2 : A $ & ) de a se reduce pierderile de sarcin# de a stabiliza pere+ii gurii forate# de a reduce nnisiparea# de a micora coeficientul de permeabilitate n apropierea coloanei filtrante.

Subiectul nr. !* x puncte 6n cazul execu+iei drenurilor verticale( c0nd se face opera+iunea de deznisipare a fora8ului 3 A $ & ) la darea n folosin+# n timpul exploatrii# la colmatarea stratului acvifer# dup o perioad de stagnare n exploatare a fora8ului.

Subiectul nr. !. x puncte 6n cazul drenurilor verticale( c0nd evacuarea apei din pu+uri se face cu pompare individual( care sunt zonele unde se poate amplasa sorbul pompei 3 A $ & ) deasupra filtrului( n zona cu coloan plin# n dreptul filtrului# ntre filtre( n zona cu coloan plin# sub ultimul filtru( caz n care piesa de fund este mai ad0nc.

Subiectul nr. !' x puncte &are sunt apele uzate mena8ere( tratabile n sta+iile de epurare pentru localita+i mici3 A $ & apele mena8ere fecaloide( care provin din apele folosite la closete( ca agent de transport pentru evacuarea de8ec+iilor# apele uzate mena8ere( provenite din apele folosite la splat i alte activita+i gospodreti# ape meteorice( provenite din precipita+ii.

Subiectul nr. !! &um pot fi sta+iile de epurare de capacitate mic3

x puncte

A $ &

simple( alctuite dintr5un modul# n baterie( alctuite din mai multe module( legate de obicei n paralel# nu pot fi montate n baterie.

Subiectul nr. !x puncte &e condi+ii esen+iale trebuie s prezinte ec4ipamentele i construc+iile aferente realizrii sta+iei de epurare 3 A $ & s fie prote8ate mpotriva ng4e+ului# nu este cazul s fie prote8ate mpotriva ng4e+ului# s prezinte rezisten+ la agresivitatea solului.

Subiectul nr. ! x puncte &are sunt exigen+ele impuse de Gegea nr.1%"177! privind te4nologia folosit pentru realizarea sta+iilor de epurare 3 A $ & rezisten+a i stabilitate( siguran+a n exploatare( siguran+a la foc( igiena i sntatea oamenilor# numai exigen+a de protec+ie a mediului# numai exigen+a de rezisten+ i stabilitate.

Subiectul nr. !, Ga execu+ia lucrarilor pentru sta+iile de epurare mici( este necesar: A $ & s existe proiect de execu+ie( autoriza+ie de construire i avize# s se execute monta8ul ec4ipamentelor de orice fel#

x puncte

s fie executate n terenuri supuse la ac+iuni dinamice 1erodri( tasri(etc2( fr luarea msurilor corespunztoare n domeniu.

Subiectul nr. !7 Ga executarea spturilor pentru funda+ii( este necesar: A $ &

x puncte

s se amplaseze pu+uri de colectare sub talpa funda+iilor( n vederea drenrii terenului# s fie asigurate de ctre beneficiar studii geote4nice# s se execute spri8iniri ale pere+ilor verticali cu ad0ncimi mai mari de 1(! m( n cazul terenurilor cu coeziune mi8locie.

Subiectul nr. -% x puncte &onform H< %'-"*%%*( ce fel de pm0nt se folosete la executarea umpluturilor3

A $ &

pm0nt rezultat din lucrrile de sptur# orice fel de pm0nt( fr studiul posibilit+ii de compactare# orice fel de pm0nt( cu umiditate foarte mare.

Subiectul nr. -1 x puncte &are sunt elementele ce se verific la fasonarea i montarea armturilor din o+el 3 A $ & ) constatarea existen+ei certificatului de calitate i a examinrii aspectului exterior# dimensiunile geometrice# ndoirea la rece pe dorn# fixarea praznurilor( pieselor de trecere i pieselor metalice nglobate. x puncte

Subiectul nr. -* &onform H< %'-"*%%*( n ce condi+ii se executa lucrrile de betonare 3 A $ &

n orice anotimp i condi+ii climatice( dac betonul are certificat de atestare a calit+ii conform N< %1*"77# numai dup nc4eierea procesului5verbal de recep+ie a lucrrilor de spturi( cofra8e i armturi# cu existen+a fiei te4nologice( pentru betonarea elementului.

Subiectul nr. -. x puncte &onform H< %'-"*%%*( cum se trateaz betonul dup turnare( func+ie de temperatura exterioar 3 A $ & prin stropire cu ap dup * 5 1* ore de la turnare# prin stropire cu ap imediat dup turnare# acoperirea cu materiale de protec+ie( sau aplicarea de pelicule de protec+ie.

Subiectul nr. -' &ompactarea betonului se face: A $ & manual sau mecanic( prin vibrare# la * 5 ' ore de la betonare# nu este necesar.

x puncte

Subiectul nr. -! Aidroizola+ia la sta+iile de epurare pentru localit+i mici se execut func+ie de: A categoria de umezire a suprafe+ei interioare( a pere+ilor sau radierului#

x puncte

$ &

rezisten+a la fisurare a construc+iei# ac+iunea temperaturii i a solicitarilor mecanice asupra 4idroizola+iei.

Subiectul nr. -&onform H< %'-"*%%*( 4idroizola+ia bazinelor i rezervoarelor( se prevede: A $ & n func+ie de grupa de fisurare# n func+ie de modul de ac+iune al apei depozitate i de presiunea acesteia# n func+ie de zona climateric a regiunii.

x puncte

Subiectul nr. x puncte Ga execu+ia lucrrilor de 4idroizola+ii( la ce temperatur exterioar se aplic masticul de bitum 3 A $ & 8& 5 9&( vara i 55&...I5& iarna# 16& 5 18& vara i 10& 5 *0& n perioada de iarn# Nu se +ine cont de temperatura exterioara.

Subiectul nr. -, &ontrolul calita+ii lucrrilor de 4idroizola+ii se face: A $ &

x puncte

mpreun cu beneficiarul( pe msura execu+iei( nc4eindu5se procese 5 verbale de lucrri ascunse( privind calitatea acestora# la sf0ritul lucrrii prin desfacerea n unele puncte pentru constatarea identita+ii structurii conforme cu proiectul# numai la recep+ia la terminarea lucrrilor

Subiectul nr. -7 ;ontarea ec4ipamentelor pentru sta+iile de epurare( se face: A $ & direct pe pm0nt( indiferent de temperatura exterioar# numai pe un radier din beton sau cuv din beton#

x puncte

n aer liber( izolate termic sau ntr5o incint special amena8at cu mediu ambient de minim I10&.

Subiectul nr. % x puncte ?erificarea lucrrilor de realizare a montrii unei sta+ii de epurare pentru localita+i mici se face de ctre: A proiectant( executant i diriginte de antier#

$ &

n toate etapele de execu+ie( conform programului de control# numai de ctre >nspectoratul de Stat n &onstruc+ii.

Subiectul nr. 1 /robele pentru re+elele care se racordeaz la sta+ia de epurare se fac: A $ & cu aer# cu ap la presiunea de 1(! bar presiunea nominal( timp de .% minute# cu ap la presiunea de ! bar timp de *' ore.

x puncte

Subiectul nr. * /robele pentru ec4ipamentele componente sta+iilor de epurare se fac: A $ & conform indica+iilor productorilor# numai dac se prevede expres n proiect# nu se fac.

x puncte

Subiectul nr. . &um se face recep+ia lucrrilor la sta+iile de epurare3 A $ &

x puncte

la terminarea lucrrilor( cu asigurarea utilit+ilor 1energie electric( amena8area terenului( protec+ia sanitar( drum acces( etc.2# n termen de -% zile de la comunicarea terminrii lucrrilor de ctre executant# n termen de 1! zile de la comunicarea terminrii lucrrilor de ctre executant.

Subiectul nr. ' x puncte Amplasarea filtrelor de nisip cu nivel liber se face cu respectarea prevederilor din reglementrile specifice referitoare la protec+ia sanitar( av0ndu5se n vedere i necesit+ile unei eventuale extinderi. Jnde se amplaseaz( de regul( filtrele de nisip 3 A $ & ) la intrarea n sta+ia de tratare a apei# la ieirea din sta+ia de tratare a apei# nu conteaz pozi+ia n sta+ia de tratare a apei# n vecintatea decantoarelor.

Subiectul nr. ! Kiltrele de nisip cu nivel liber se dimensioneaz pentru urmtoarele debite 3 A debitul de ap zilnic maxim#

x puncte

$ & )

debitul de ap maxim orar# debitul de ap zilnic mediu# debitul de ap zilnic maxim la care se adaug debitul necesar pentru acoperirea consumurilor proprii din cadrul sta+iei de tratare.

Subiectul nr. x puncte Suprafa+a util a filtrelor 1suprafa+a sec+iunii orizontale a cuvelor la nivelul fe+ei superioare a stratului filtrant2 func+ioneaz n cuve. Numrul de cuve se determin printr5un calcul te4nico5 economic. &are este numrul de cuve n care se frac+ioneaz suprafa+a util a filtrelor 3 A $ & ) o cuv# dou cuve# trei cuve# cinci cuve.

Subiectul nr. x puncte Kiltrele rapide se realizeaz n 4ale nc4ise n care trebuiesc pstrate anumite temperaturi n timpul iernii. &are este temperatura ce trebuie asigurat n 4alele nc4ise n care sunt amplasate filtrele rapide de nisip 3 A $ & ) %L&# I1L&# I.L&# I!L&.

Subiectul nr. , x puncte /entru splarea filtrelor se recomand metoda n contracurent cu ap filtrant i aer. :egimul de splare se propune prin proiect i se definitiveaz n perioada de regla8 a sta+iei de filtre. &are este debitul apei de splare i al aerului necesare pentru un metru ptrat de suprafa+ filtrant( recomandate la splarea filtrelor 3 A $ & ) ntre * 5 . l"s pentru ap# ntre 5 1% l"s pentru ap# ntre , 5 1% l"s pentru aer# ntre 1* 5 1, l"s pentru aer#

Subiectul nr. 7 x puncte :adierul cuvelor se prevede cu pant spre conducta de golire iar n galeria de conducte trebuie amena8at o rigl longitudinal cu descrcare pentru colectarea eventualelor scpri de ap. &are este panta cu care se realizeaz radierul cuvelor spre conducte de golire 3

A $ & )

%(!F# 1F# 1(!F# *F.

Subiectul nr. ,% x puncte /entru buna func+ionare a filtrelor rapide de nisip cu nivel liber este nevoie s se amena8eze un depozit pentru rezerva de nisip filtrant( acesta fiind amplasat la distan+ convenabil. KM:;9<N9 &are este procentul aproximativ de nisip filtrant ce se depoziteaz ca rezerv( n depozitul amena8at corespunztor 3 A $ & ) !F# 1%F# 1!F *%F.

Subiectul nr. ,1 x puncte Ga sta+iile de filtre av0nd cuve cu suprafe+e utile mari se prevede o instala+ie pentru amena8area 4idraulic a nisipului filtrant. KM:;9<N9 &are este suprafa+a util a cuvelor sta+iilor de filtre pentru care sunt necesare instala+ii pentru manipularea 4idraulic a nisipului filtrant 3 A $ & ) *!mp# .%mp# .!mp# '1mp.

Subiectul nr. ,* x puncte Kiltrele lente se realizeaz n bazine descoperite cu excep+ia instala+iilor 4idraulice care se amplaseaz n cmine sau galerii. &are este viteza de filtrare adaptat pentru filtrele lente 3 A $ & ) ' m"*'4# !m"*'4# -m"*'4# 1%m"*'4.

Subiectul nr. ,. x puncte Kiltrele lente func+ioneaz cu debit constant i nivel variabil. 6n acest scop( alimentarea cu ap decantat se asigur prin repartizarea debitului la cuve cu a8utorul deversoarelor cu nivel liber.&are este grosimea ini+ial a stratului filtrant 3 KM:;9<N9

A $ & )

%(,%m# 1(%%m# 1(*%m# 1(!%m#

Subiectul nr. ,' x puncte /entru buna func+ionare a filtrelor lente de nisip cu nivel liber este nevoie s se amena8eze un depozit pentru rezerva de nisip filtrant( acesta fiind amplasat la o distan+ convenabil de cuve. &are este procentul aproximativ de nisip filtrant ce se depoziteaz ca rezerv( n depozitul amena8at corespunztor 3 A $ & ) 1!F# *%F# *!F# .%F.

Subiectul nr. ,! x puncte Nisipul filtrant trebuie s aib caracteristicile prevzute de S9AS 1 1*. &0t trebuie s fie granulometria la filtrele rapide 3 A $ & ) 1(%mm# 1(!mm# *(%mm# *(!mm.

Subiectul nr. ,x puncte )imensionarea conductelor te4nologice ale cuvelor de filtrare se face n func+ie de viteza maxim. &0t trebuie s fie viteza maxim pentru conductele de ap filtrant ? A $ & ) 1(%m"s# 1(*m"s# 1(, m"s# 1! 5 *%m"s.

Subiectul nr. , x puncte :ezervorul necesar sta+iei de filtrare trebuie s aib volumul corespunztor splrii unei cuve. &are este timpul de splare a unei cuve 3 A $ 1% minute# 1! minute#

& )

*% minute# .% minute.

Subiectul nr. ,, x puncte &onductele i canalele te4nologice ale cuvelor de filtrare au urmtoarele scopuri: A $ & ) aduc+iunea apei decantate# aduc+iunea apei de splare# aduc+iunea aerului de splare# golirea decantorului.

Subiectul nr. ,7 x puncte ;onta8ul conductelor n galeria de conducte va trebui s asigure un spa+iu de circula+ie( fr obstacole de 1(% ... 1(*%m. &are este nl+imea minim a spa+iului de circula+ie 3 A $ & ) min. '(%%m# min. *(%%m# min. !(%%m# min. 1%(%%m. x puncte

Subiectul nr. 7% ?entila+ia 4alei filtrelor se va face: A $ & ) natural 1prin ferestre2# mecanic# mixt# fr ventila+ie.

Subiectul nr. 71 Kiltrele rapide se prevd n diferite construc+ii: A $ & ) acoperite# neacoperite# acoperite cu elemente prefabricate# acoperite cu elemente demontabile.

x puncte

Subiectul nr. 7* x puncte 6nl+imea liber a 4alei filtrelor trebuie s asigure nl+imi libere minime deasupra spa+iilor de circula+ie. &0t trebuie s fie nl+imea minim liber 3

A $ & )

*(-%m# 1(,%m# 1( %m# *('%m. x puncte

Subiectul nr. 7. >luminarea 4alelor de filtrare se va prevedea: A $ & ) direct i lateral# prin luminatoare# prin ferestre# prin pere+i vitra+i.

Subiectul nr. 7' x puncte Ga realizarea conductelor de aduc+iune i a re+elelor de alimentare cu ap i canalizare a localit+ilor se pot utiliza tuburi din: A $ font ductil1K)2( polietilen de nalt densitate 1/<>)2(beton precomprimat 1$/2( beton armat 1$A2# font ductil1K)2( polietilen de nalt densitate 1/<>)2( poliester armat cu fibre de sticl i inser+ie de nisip1/AKS>N2( beton precomprimat 1$/2( beton armat 1$A2( beton simplu 1$S2( gresie ceramic 1H&2# font ductil1K)2( polietilen de nalt densitate 1/<>)2( beton simplu 1$S2( gresie ceramic 1H&2# beton simplu 1$S2( gresie ceramic 1H&2( beton precomprimat 1$/2( beton armat 1$A2.

& )

Subiectul nr. 7! &e caracter au prevederile normativului >**5773 A $ & ) au caracter de recomandare# sunt obligatorii#

x puncte

au caracter de recomandare( cu excep+ia celor care se refer la cerin+ele de calitate( conform Gegii nr.1%"177!( care sunt obligatorii# sunt la latitudinea utilizatorului normativului.

Subiectul nr. 7x puncte &are sunt condi+iile ce trebuie avute n vedere la amplasarea conductelor n terenuri cu caractere diferite 3 A asigurarea rezemrii corespunztoare i a stabilit+ii conductelor( n terenuri cu capacitate portant redus i protec+ia anticorosiv exterioar n terenuri agresive#

$ & )

nu exist condi+ii speciale# protec+ia anticorosiv exterioar n terenuri agresive# asigurarea rezemrii corespunztoare i a stabilit+ii conductelor( n terenuri cu capacitate portant redus.

Subiectul nr. 7 x puncte 9uburile( piesele de legtur i accesoriile din font ductil( montate ngropat sau aerian se utilizeaz la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber( cu temperaturi ntre: A $ & ) 55& 5 I5&# 0& 5 '0&# orice temperatur# 0& 5 1%0&.

Subiectul nr. 7, x puncte )iametrele nominale )n standardizate ale tuburilor i pieselor de legtur n fabrica+ie( pentru ap potabil sau industrial i canalizare sunt cuprinse ntre: A $ & ) '%5*%%% mm pentru ap potabil sau industrial# '%5*%%% mm pentru ap potabil sau industrial i 1%%51,%% mm pentru ape uzate# 1%%51,%% mm pentru ape uzate# '%5.%%% mm pentru ap potabil sau industrial i 1%%5.%%% mm pentru ape uzate#

Subiectul nr. 77 x puncte Hama uzual de diametre pentru +evile din polietilen de nalt densitate( cu clase de presiune cuprinse ntre .(* i 1- bari este: A $ & ) )nO1%% mm p0n la 1%%% mm# )nO1%% mm p0n la 1-%% mm# )nO1- mm p0n la 1-%% mm# )nO!% mm p0n la !%% mm.

Subiectul nr. 1%% &e tuburi se folosesc n domeniul alimentrilor cu ap potabil i industrial 3 A $ & ) /AKS>N( $/( K)( /<>)( $S( H&( $A# /AKS>N( $/( K)# /AKS>N( $/( K)( /<>)( $A# /<>)( $S( H&( $A.

x puncte

Subiectul nr. 1%1 x puncte Ga proiectarea re+elelor de alimentare cu ap a unei localit+i se respect prevederile: A $ & ) S.:. '1-.51( S.:. '1-.5*( S9AS -,17# S.:. '1-.5*( S9AS -,17( S9AS .%!1# S.:. '1-.51( S.:. '1-.5*( S9AS -,17( S9AS .%!1# S.:. '1-.51( S.:. '1-.5*( S9AS .%!1.

Subiectul nr. 1%* &e metode se adopt pentru pozarea tuburilor( n vederea respectrii pante 3 A $ & ) 8aloane de nivel; teuri# nivele cu lunet# aparate cu laser.

x puncte

Subiectul nr. 1%. <xecutarea patului de pozare i montarea conductelor se vor face numai: A $ & ) c0nd stratul de ap este minim# n absen+a apei# c0nd apa este par+ial scoas din ant# simultan cu scoaterea apei din an+.

x puncte

Subiectul nr. 1%' x puncte Sc4imbrile de direc+ie se execut n func+ie de materialul conductei i de sistemul de mbinare( prin: A $ & ) montarea curbelor prevzute n proiect# montarea tuburilor nclinate n mufe p0n la ung4iul maxim admis de productor# folosirea capacit+ii de curbare a +evilor din /<>)# prin teuri. x puncte

Subiectul nr. 1%! /entru ad0ncimea an+ului mai mare de ! m( l+imea antului este: A $ & determinat pe baza te4nologiei adoptate pentru execu+ie# )extI,% cm# )extI!% cm#

)ext I % cm.

Subiectul nr. 1%x puncte 6n terenurile st0ncoase( la montarea tuburilor( se prevede executare unei spturi mai ad0nci( sub cota de pozare i se umple cu: A $ & nisip# balast compactat# pm0nt bine mrun+it#

Subiectul nr. 1% Ga lansarea tuburilor nu se utilizeaz: A $ & ) c4ingi late# lan+uri neprote8ate# cabluri# funii la capete pentru diri8are.

x puncte

Subiectul nr. 1%, 6mbinrile cu flane se utilezeaz pentru: A $ & ) intercalarea armturilor# mbinarea tuburilor# montarea curbelor# montarea teurilor.

x puncte

Subiectul nr. 1%7 /entru mbinri unde se pot folosi piesele de racord obinuite( se pot folosi: A $ & ) piese de racord tip Hibault pentru /AKS>N# manon dublu de mbinare# coliere de racord# flane.

x puncte

Subiectul nr. 11% x puncte /roba de presiune a conductelor de aduc+iune i a re+eleleor de alimentare cu ap se consider reuit dac: A $ nu prezint scurgeri vizibile de ap(pete de umezeal# pierderea de presiune s nu depeasc valorile din proiect#

& )

pierderi de max ! F# pierderi de 1% F.

Subiectul nr. 111 x puncte /roba de presiune a conductelor de aduc+iune i a re+eleleor de alimentare cu apse execut numai la temperaturi de:

A $ & )

min de 5&( prognozate pe o durat de . zile# min de 10&( prognozate pe o durat de . zile# min de 3&( prognozate pe o durat de . zile# min de 1&( prognozate pe o durat de . zile.

Subiectul nr. 11* x puncte &are sunt tipurile de mbinri folosite la asamblarea tuburilor de polietilen ntre ele i respectiv cu piesele speciale3 A $ & ) mbinri nedemontabile# mbinare tip Hiboult# mbinri demontabile# mbinare cu flane.

Subiectul nr. 11. &onform H/ %'."77( probarea conductelor se realizeaz: A $ & ) nainte de darea n func+iune a instala+iilor dup repara+ii# n timpul exploatrii# nainte de efectuarea repara+iilor#

x puncte

Subiectul nr. 11' x puncte &e condi+ii trebuie s ndeplineasc tronsoanele de conducte pentru a fi supuse la prob 3 A $ & ) au montate toate armturile# la re+elele exterioare s5a realizat o acoperire par+ial a conductei ls0ndu5se mbinrile libere# la re+ele s5au realizat masivele de ancora8# s5a efectuat o splare a conductelor.

Subiectul nr. 11! x puncte &onform prevederilor H/ %'."77( nainte de efectuarea probei de presiune se verific:

A $ & )

umplerea complet a traneelor conductelor# concordan+a lucrrilor executate cu proiectul# pozi+ia 4idran+ilor i a vanelor ngropate pentru re+elele exterioare# calitatea sudurilor i armturilor.

Subiectul nr. 11x puncte &are este lungimea maxim a tronsonului de prob pentru re+elele exterioare de ap3 A $ & ) .%% m# '%% m# !%% m# -%% m.

Subiectul nr. 11 x puncte &u ce solu+ii se efectueaz dezinfec+ia re+elelor de alimentare cu ap( i care este perioada minim de utilizare3 A $ & ) solu+ie de 1%5*%mg"l clor( 1* ore# solu+ie de *%5.%mg"l clor( *' ore# solu+ie de .%5'%mg"l var( 1, ore# solu+ie de *%5.%mg"l var( .- ore. x puncte

Subiectul nr. 11, /reciza+i debitele de umplere recomandate la proba de presiune3 A $ & ) 1 l"sec pentru )n ntre 7% 5 *%% mm# %(1 l"sec pentru )n B 7% mm# * l"sec pentru )n O *%% mm# %(! l"sec pentru )n ntre 7% 5 1-% mm.

Subiectul nr. 117 &ine determin nl+imea minim de ngropare a unei conducte de ap3 A $ & ) ad0ncimea minim de ng4e+# traficul pietonal# natura terenului# traficul stradal.

x puncte

Subiectul nr. 1*%

x puncte

&e opera+ii necesit mbinarea cu piese tip Hiboult( conform H/ %'."773 A $ & ) stabilirea distan+ei dintre capetele +evilor +in0nd seama de dilatarea maxim posibil a tronsoanelor# introducerea flanelor pe cele dou +evi# aducerea inelelor de etanare i a flanelor pe pozi+iile de fixare# str0ngerea uruburilor.

Subiectul nr. 1*1 x puncte /reciza+i cum se realizeaz mbinrile rigide la asamblarea tuburilor din /?& rigid ntre ele( respectiv cu piesele speciale i armturi3 A $ & ) cu manoane de dilatare# cu inele de etanare din elastomeri( n mufe# cu flane# prin lipire cu adeziv n mufe. x puncte

Subiectul nr. 1** &um se livreaz i se transport tuburile din /?&( polietilen i polipropilen3 A $ & ) prin rostogolirea tuburilor pentru diametre mai mari # orizontal n pac4ete ambalate pentru diametre mai mari# prin t0r0rea tuburilor cu diametre mai mici de 11% mm# n colaci sau pe tamburi pentru /< cu diametre mai mici de 11% mm.

Subiectul nr. 1*. Ga ce temperatur se recomand s se depoziteze +evile de /?&( /< i //3 A $ & ) I! 5 I'% L&# I* 5 I.% L& I1 5 I*, L& 5* 5 I*! L&

x puncte

Subiectul nr. 1*' 6ntre ce limite se consider ad0ncimea de ngropare a unei conducte3 A $ & ) 6ntre generatoarea inferioar a conductei i nivelul solului# 6ntre generatoarea inferioar a conductei i zona de acoperire# 6ntre generatoarea superioar a conductei i nivelul solului# 6ntre patul de pozare i nivelul solului.

x puncte

Subiectul nr. 1*! x puncte Ga ce interval de timp se va efectua probarea conductelor la presiunea 4idraulic prevzut n proiect3 A $ & ) minim *' ore de la realizarea ultimei lipituri pentru /?&# minim *' ore de la realizarea ultimei lipituri pentru /?&( // i /<# la circa * ore dup realizarea sudurii pentru // i /<# imediat dup terminarea realizrii mbinrilor cu inel de cauciuc din /?&( // i /<. x puncte

Subiectul nr. 1*Ga ce se folosesc +evile i fitingurile din /?& 1policlorur de vinil23 A $ & )

la instala+ii interioare de ap pentru stins incendiul tip sprinPlere( drencere( 4idran+i# la instala+iile n aer liber( dac nu sunt luate msuri de protec+ie mpotriva radia+iei solare i a ng4e+ului# la instala+ii exterioare de alimentare cu ap i canalizare din ansambluri de cldiri# la re+ele de canalizare urban i sisteme de drena8. x puncte

Subiectul nr. 1* Ga ce se folosesc +evile i fitingurile din /< 1polietilen23 A $ & ) la re+ele pentru iriga+ii# la cldirile cu risc mare de incendiu# la re+ele de canalizare mena8er i pluvial(

la instala+iile sub presiune n aer liber neprote8ate de razele solare sau de ng4e+. x puncte

Subiectul nr. 1*, Ga ce se folosesc +evile i fitingurile din // 1polipropilen23 A $ & )

la instala+iile interioare i exterioare de evacuare a apelor uzate mena8ere av0nd temperaturi de maxim 7% grade &elsius# n zonele instabile i n zonele seismice# la instala+ii interioare de ap pentru stins incendiul tip sprinPlere( drencere( 4idran+i# la re+ele interioare i exterioare de ap rece( ap cald sau te4nologic pentru cldiri de produc+ie( agricole sau zoote4nice.

Subiectul nr. 1*7 x puncte /rin ce procedee se realizeaza etaneizarea pere+ilor rezervoarelor pentru nmagazinarea apei 3 A $ realizarea unui beton de clasa & *!".% cu permeabilitate redus# limitarea desc4iderii fisurilor la %(1 mm pe fe+ele n contact cu apa#

& )

tencuieli impermeabile care se aplic n . 5 - straturi succesive la interiorul rezervorului( iar la sf0rit se aplic un strat sub+ire de finisa8 din glet de ciment# pelicule 4idroizolante care asigur impermeabilitatea i rezisten+a c4imic( aplicate peste un strat suport din mortar de ciment de * 5 . cm aplicat prin torcretare.

Subiectul nr. 1.% x puncte Hrosimea pere+ilor exteriori realiza+i din elemente prefabricate cu nl+imea 4O' m a rezervoarelor de ap nu va fi mic de: A $ & ) 1%cm# 1!cm# *%cm# *!cm.

Subiectul nr. 1.1 x puncte &are sunt tipurile de rosturi utilizate la alctuirea rezervoarelor din beton armat( monolite sau prefabricate( respectiv cu radier monolit i cu suprastructur prefabricat 3 A $ & ) rosturi de contrac+ie( de lucru( de tasare( prevzute n radier# rosturi verticale n pere+i( respectiv rosturi de mbinare a prefabricatelor de perete# rosturi orizontale( de legatur ntre perete i funda+ie 1radier2# rosturi nclinate n pere+i( de legatur ntre perete i funda+ie 1radier2.

Subiectul nr. 1.* x puncte Alegerea materialului de etanare a rosturilor rezervoarelor realizate din elemente prefabricate se face func+ie de: A $ & ) grosimea peretelui rezervorului# natura lic4idului nmagazinat# nal+imea lic4idului n rezervor# ad0ncimea de ngropare a rezervorului.

Subiectul nr. 1.. x puncte ;embrana de etaneizare a rosturilor rezervoarelor mici din elemente prefabricate executate n zonele rurale se poate realiza din: A $ & ) o+el# aram# cauciuc# material plastic# x puncte

Subiectul nr. 1.'

&e condi+ii trebuie sa ndeplineasca betonul de monolitizare a rosturilor rezervoarelor mici din elementelor prefabricate n zone rurale 3 A $ & ) clasa cel pu+in egal cu cea a prefabricatelor# dimensiunea maxim a agregatelor mm# ciment cu ntarire rapid# raportul A"& mai mare de %(!!.

Subiectul nr. 1.! x puncte $etonul sau mortarul folosit la monolitizarea rosturilor rezervaorelor mici din elemente prefabricate realizate n zone rurale poate fi preparat cu: A $ & ) adaosuri plastifiante# adaosuri care mpiedic contrac+ia# acceleratori de ntrire# cimenturi expansive.

Subiectul nr. 1.x puncte /entru etaneizarea rosturilor la legatura perete5radier a rezervaorelor mici din elemente prefabricate realizate n zone rurale se utilizeaz: A $ & ) mastic de bitum cu microazbest# bitum cauciucat# c4ituri pe baz de rini acrilice i epoxidice# mortare speciale armate cu fibre.

Subiectul nr. 1. x puncte Ga cofrarea rosturilor verticale n vederea monolitizrii elementelor prefabricate a rezervaorelor mici din elemente prefabricate realizate n zone rurale se interzice: A $ & ) folosirea cofra8elor plane# folosirea cofra8elor metalice# folosirea dispozitivelor de fixare a cofra8elor care traverseaz rostul# folosirea prai+urilor din lemn.

Subiectul nr. 1., x puncte &are este abaterea limita fata de verticala a suprafetei i muc4iilor pere+ilor rezervoarelor mici din elemente prefabricate realizate n zone rurale fa+a de proiect 3 A $ & !mm"m# 1%mm"m# 1!mm"m#

.mm"m dar nu mai mult de 1! mm.

Subiectul nr. 1.7 x puncte &are este abaterea limit la montarea ancora8elor fasciculelor la rezervoarele mici din elemente prefabricate realizate n zone rurale 3 A $ & ) I!mm# 5!mm# C!mm# C,mm.

Subiectul nr. 1'% x puncte &onform prevederilor H/ %,1"*%%.( protec+ia toroanelor i a s0rmelor S$/( dispuse la exteriorul rezervorului se face cu: A $ & un strat de mortar torcretat( de min. '(!cm grosime( pe ntreaga suprafa+# un strat de tencuial de mortar de ciment de *(!cm grosime pe ntreaga suprafa+# un strat de rini epoxidice de *cm grosime pe ntreaga suprafa+#

Subiectul nr. 1'1 ?erificarea etaneita+ii rezervoarelor din beton armat i precomprimat se face: A $ & ) nainte de aplicarea stratului de protec+ie# dup aplicarea stratului de protec+ie#

x puncte

dup efectuarea repara+iilor defectelor vizibile care pot avea consecin+e asupra etaneit+ii# dup verificarea instala+iilor 4idraulice.

Subiectul nr. 1'* x puncte &are sunt opera+iile obligatorii atunci c0nd se constat pierderi de ap la exteriorul rezervorului de ap 3 A $ & ) golirea rezervorului# efectuarea repara+iilor prin in8ectare sau torcretare# efectuarea probelor instala+iilor 4idromecanice# deconectarea de la re+eaua electric. x puncte

Subiectul nr. 1'. ?erificarea final a rezervoarelor se face: A $ dup aplicarea tencuielilor# dup aplicarea straturilor de protec+ie#

& )

nainte de conectarea la sursa de electricitate# nainte de efectuarea izolrii conductelor. x puncte

Subiectul nr. 1'' <xecutantul lucrrilor de construc+ii 5 monta8 are obliga+ia: A $ & )

s verifice calitatea materialelor puse n oper i calitatea lucrrilor pe parcursul execu+iei ntocmind /.?.G.A.# s sc4imbe solu+iile din proiect cu solu+ii care pot avea ca rezultat un avanta8 economic raportat la valoarea estimat a lucrrilor# s ntocmeasc detalii n nume propriu pentru corectarea deficien+elor de execu+ie n baza crora s execute lucrri de remediere# s stabileasc o te4nologie proprie de executare a lucrrilor cu modificarea solu+iilor din proiect pentru uurarea aplicrii acestora.

Subiectul nr. 1'! x puncte /entru asigurarea verificrii realizrii corecte a execu+iei lucrrilor( dirigintele de antier rspunde fa+ de: A $ & ) investitor# executant# nici unul# investitor i executant.

Subiectul nr. 1'x puncte )up nlturarea neconformit+ilor constatate la execu+ia unei lucrri( cine emite dispozi+ia de antier pentru continuarea lucrrilor3 A $ & ) dirigintele de antier# proiectantul# responsabilul te4nic cu execu+ia# proiectantul i responsabilul te4nic cu execu+ia. x puncte

Subiectul nr. 1' &e este faza determinant3 A

stadiul fizic la care o lucrare de construc+ii poate continua dup ntocmirea unui proces verbal de verificare 5 constatare a calit+ii lucrrilor cu acceptul beneficiarului( proiectantului i executantului# stadiul fizic la care o lucrare de construc+ii nu poate continua fr acceptul scris al beneficiarului( proiectantului( executantului i al >S&# stadiul fizic la care o lucrare de construc+ii nu poate continua fr acceptul scris al beneficiarului( proiectantului i executantului#

$ &

stadiul fizic la care o lucrare de construc+ii nu poate continua fr ntocmirea unui proces verbal pentru verificarea calit+ii lucrrilor care devin ascunse( cu acceptul beneficiarului( executantului( proiectantului i >S&.

Subiectul nr. 1', x puncte 6n conformitate cu &1-5,'( = parametrul de baz pentru caracterizarea perioadei de timp friguros= este temperatura aerului exterior care se msoar la: A $ & ) ora , diminea+a# ora 1% diminea+a# ora 1*# nu exist condi+ie de or.

Subiectul nr. 1'7 x puncte 6n conformitate cu &1-5,'( = zi friguroas= este ziua n care temperatura aerului exterior este: A $ & ) B %Q&#

B I !Q&# B 5 !Q& B 51%Q&. x puncte

Subiectul nr. 1!% 6n conformitate cu &1-5,'( =perioada conven+ional de timp friguros= este A $ & ) %1.11 5 %1.%'# %1.1* 5 %1.%.# 1!.11 5 1!.%.# 1!.1* 5 1!.%..