Sunteți pe pagina 1din 26

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII


Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureti Romnia
Tel: +40 21 318.17.00; Fax: +40 21 318.17.01; E-mail: isc@isc-web.ro; www.isc-web.ro
Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 Trezoreria Municipiului Bucureti; Cod fiscal 14234699
SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN
DOMENIILE: 2.3 si 2.4 - CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE I MINIERE DE
SUPRAFA, CATEGORIA DE IMPORTAN A si B
SESIUNEA noiembrie 2007

ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.

Subiectul nr. 1. 0,3puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obligatii
referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)

A acorduri, avize, autorizatie de construire ..

B verificarea corectitudinii executiei .......................................................................

C cartea tehnica a constructiei .

Subiectul nr. 2. 0,3puncte


Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare, si
anume:
A trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
B protectia instalatiilor existente in pamant ;
C verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului)

Subiectul nr. 3. 0,3puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti

Subiectul nr. 4. 0,3puncte


Conform prevederilor NE 012-99, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor, au un efect pozitiv asupra
mbuntirii caracteristicilor i proprietilor acestora.
Precizai care este scopul utilizrii aditivilor ?
A mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate executrii elementelor de construcii cu armturi dese, seciuni
subiri, nlime mare de turnare;
B imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor puse in lucrare prin pompare;
C mbuntirea comportrii betoanelor la nghe - dezghe;
D creterea rezistenei i a durabilitii betoanelor,

Subiectul nr. 5. 0,3puncte


n ce condiii se execut lucrri de spturi lng construcii existente sau n curs de execuie?
A cu prevederea prin proiect de msuri speciale pentru asigurarea stabilitii acestora;
B numai cu fia tehnologic vizat de responsabilul tehnic cu execuia;
C numai cu fi tehnologic vizat de dirigintele de antier.

Subiectul nr. 6. 0,3puncte


Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte:
A rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei;
B latimea rostului este de minim 3 cm, pentru terenuri obisnuite;
C rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei;
D executarea rostului se trateaza ca faza determinanta.

Subiectul nr. 7. 0,3puncte


In conformitate cu prevederile normativului CR 6/2006, zidaria cu rosturi verticale tip nut si feder/lamba si uluc,
indiferent de tipul si dimensiunile elementului pentru zidarie, poate fi utilizata pentru:
A pentru toate tipurile de elemente;
B numai pentru elemente nestructurale;
C pentru elemente de rigidizare si nestructurale;

Subiectul nr. 8. 0,3puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza
determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
C expertizarea tehnica a lucrarii executate;

Subiectul nr. 9. 0,3puncte


Caietele de sarcini pentru lucrarile de constructii vor cuprinde:
A calcule privind dimensionarea structurii;
B cerinte pentru materialele componente ale betonului, armaturi;
C pozitia rosturilor de lucru;
D reguli de control al calitatii lucrarilor inclusiv precizarea fazelor determinante;

Subiectul nr. 10. 0,3puncte


Executantul lucrarii transmite investitorului pentru aprobare:
A Planul calitatii;
B Programul calitatii si Programul de faze determinante;
C Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
D Procedurile de executie si control.

Subiectul nr. 11. 0,3puncte


Rosturile de lucru la structurile din beton armat vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele cerinte:
A la stalpi - suprafata rosturilor de lucru va fi perpendiculara pe axa acestora;
B la grinzi - suprafata rosturilor de lucru va fi la 45 fata de axa acestora;
C la placi si pereti suprafata rostului va fi perpendiculara pe suprafata lor;

Subiectul nr. 12. 0,3puncte


La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale:
A cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa cu 8 ore inainte de turnarea betonului;
B inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00m;
C betonarea in straturi orizontale de maximum 1,00m inaltime;
D betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de executie.

Subiectul nr. 13. 0,3puncte


La punerea in opera a betoanelor pompate se vor lua toate masurile in asa fel incat:
A procesul de pompare sa de desfasoare continuu, fara intreruperi;
B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;
C grosimea stratului de beton sa fie maximum 40 cm;
D betonul sa nu fie compactat prin vibrare.

Subiectul nr. 14. 0,3puncte


Straturile ce alcatuiesc, de principiu, un acoperis compact sunt cele enumerate mai jos.
Stabiliti prin numerotare (1, 2, 3..) ordinea straturilor din interior la exterior:
A strat de difuziune a vaporilor de apa;
B strat suport rezistent;
C strat de panta si/sau de nivelare;
D finisaj interior;
E bariera contra vaporilor de apa;
F strat termoizolant
G strat de protectie a termoizolatiei;
H hidroizolatie;
I protectie hidroizolatie;

Subiectul nr. 15. 0,3puncte


Calitatea lucrarilor de hidroizolatii se verifica, in general:
A vizual ;
B determinari de laborator pe probe prelevate din materialele utilizate;
C prin inundarea cu apa in punctele cele mai inalte.

Subiectul nr. 16. 0,3puncte


In conformitate cu prevederile normativului P100/2006, rosturile de separatie intre cladirile,
tronsoanele adiacente se clasifica in functie de rolul in structura si de modul in care se
dezvolta pe verticala cladirii. Completati raspunsurile cu specificatia rosturi complete(care
traverseaza atat suprastructura cat si infrastructura; sau rosturi partiale (se realizeaza
numai in suprastructura:
A rosturile seismice la cladiri cu lungimi mari:............... ................................................
B rosturi de tasare:................. .......................................................................................
C rosturi de contractie dilatare: ....................................................................................

Subiectul nr. 17. 0,2puncte


Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie;
B imprejmuiri si mobilier urban, piete ;
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii;

Subiectul nr. 18. 0,3puncte


Subliniati in enunturile de mai jos, domeniile de utilizare corecte pentru tipurile de tencuieli enuntate:
A tencuieli groase (20-25 mm) se pot utiliza la finisarea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor, protectia
hidroizolatiilor, finisarea intradosului planseelor din beton armat;
B tencuielile subtiri din 2, 3 straturi de cate 1mm grosime - se pot utiliza la finisarea suprafetelor lise ale peretilor
interiori si exteriori, intradosul planseelor din beton prefabricat, protectia termoizolatiilor din polistiren, realizarea
de elemente decorative la tavane si pereti. ;

Subiectul nr. 19. 0,3puncte


Conform prevederilor NE 012-99, defectele admise privind aspectul elementelor din beton i beton armat sunt:
A defecte de suprafa cu adncimea de maximum 1 cm i pe o suprafa de maximum 400 cmp, iar totalitatea
defectelor de acest tip este de maximum 10% din suprafaa feei elementului pe care sunt situate ;
B defectele cu adncime mai mare de 2% dect grosimea stratului de acoperire, lungime maximum 10 cm, iar
totalitatea defectelor de acest tip este limitat la maximum 5% din lungimea muchiei respective
C nu sunt admise defecte
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea a calitatii
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu posibilitatea
distrugerii partiale a constructiei

Subiectul nr. 21. 0,2puncte


Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor, procese -
verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese -
verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii

Subiectul nr. 22. 0,2puncte


nainte de nceperea lucrrilor de construcii, ce trebuie sa verifice dirigintele de antier?
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor

Subiectul nr. 23. 0,2puncte


Bifati afirmatiile corecte:
A armatura preintinsa: armatura care se pretensioneaza inainte de turnarea elementului;
B armatura postintinsa: armatura care se postensioneaza dupa intarirea elementului;
C armatura nepretensionata pasiva: armatura cu rol constructiv;

Subiectul nr. 24. 0,3puncte


La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere mai multe masuri. Completati raspunsurile de
mai jos cu motivatia masurii enuntate:
A mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie: (de
ce?) ..........................................................................................................................................
B necesitatea sprijinirii peretilor sapaturii se stabileste tinand seama de : (enuntati cel putin 2
criterii) ............................................................................................................
...............................................................................................................................................
C daca se executa in aceeasi incinta mai multe constructii apropiate, atacarea lucrarilor va incepe cu cele situate la
adancimea ........................(.cea mai mare/cea mai mica)?

Subiectul nr. 25. 0,3 puncte


Dirigintele de antier are dreptul s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut
n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n construcii,
n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale

Subiectul nr. 26. 0,3puncte


n conformitate cu prevederile normativului CR6/206, fundatiile de tip continuu a peretilor structurali din zidarie,
pot fi:
A blocuri din beton simplu, cu una sau mai multe trepte;
B blocuri din beton simplu si cuzineti din beton armat;
C talpi din beton armat;
Subiectul nr. 27. 0,3puncte
Legatura dintre plansee si peretii structurali din zidarie se realizeaza prin:
(completati raspunsurile)
A la zidaria nearmata ..................................................................................................
B la zidaria confinata ...................................................................................................

Subiectul nr. 28. 0,3puncte


Marcati afirmatiile corecte privind stalpisorii de confinare a unei structuri din zidarie:
A latura minima este 25 cm;
B diametrul barelor longitudinale este 10 mm;
C diametrul etrierilor va fi 6 mm;
C etrierii vor fi dispusi la distante 15 cm in cimp curent si 20 cm pe lungimea de innadire a armaturilor
longitudinale.

Subiectul nr. 29. 0,3 puncte


n cazul in care, investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in
contract, se procedeaza la:
A nu se accepta;
B se incheie un proces-verbal de receptie partiala, in care se consemneaza starea partii de lucrare;
C se incheie un proces-verbal de predare-primire intre executant si investitor.in care se consemneaza starea partii de
lucrare;

Subiectul nr. 30. 0,3 puncte


Bariera contra vaporilor de apa este o componenta a unui element de constructie:
A dispusa paralel cu directia de migrare a vaporilor de apa;
B cu rolul de a reduce riscul de condens a vaporilor de apa in structura elementului;
C cu rezistenta neglijabila la transferul de caldura dar cu rezistenta mare la permeabilitatea la vapori;

Subiectul nr. 31. 0,2 puncte


Normativul P100/2006 defineste clasele de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri, si anume:
A 3 clase;
B 4 clase;

Subiectul nr. 32. 0,3 puncte


Explicitati alcatuirea urmatoarelor tipuri de pereti structurali din zidarie:
A zidarie simpla/nearmata: .............................................................................................
B zidarie confinata: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................
C zidarie cu inima plina: .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Comisia de receptie examineaza: (completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata
ex: documentele continute in cartea tehnica - analizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea lor cu
prevederile legale in vigoare):
A privind autorizatia de construire- ...................................................................................
B privind executia lucrarilor -
..
C referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit de...............................

Subiectul nr. 34. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund
potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie;

Subiectul nr. 35. 0,3 puncte


Figurile de mai jos reprezinta detalii ale fundatiei unui perete interior al unei cladiri cu subsol; varianta a)- intregul
subsol este la acelasi nivel, varianta b) - pardoseala subsolului se afla la cote diferite. Completati figurile de mai jos,
cu denumirea straturilor marcate :

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZARE DIRIGINTI DE ANTIERN DOMENIUL CCIA 2.3 si 2.4 categ. de imp. A
si B
SESIUNEA NOIEMBRIE 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
2
ABC
3
B
4
ABCD
5
A
6
BC
7
B
8
B
9
BCD
10
ACD
11
AC
12
BD
13
AC
14
A=4, B=2, C=3, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9
15
AB
16
A=rosturi complete,B=rosturi complete, C=rosturi partiale
17
AB
18
A-finisarea supr. int. si ext. a peretilor, protectia hidroizolatiilor
B- finisarea supr. lise ale peretilor int si ext, intradosul planseelor de prefabricate, protectia termoizolatiilor din
polistiren
19
A
20
AB
21
B
22
ABC
23
AC
24
A=sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate
B=adancimea sapaturii, natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea, gradul de fisurare, umiditatea terenului,
conditiile meteorologice si climatice din perioada de executie, tehnoogia de executie
25
ABCD
26
ABC
27
A-prin centuri din beton armat pe toti peretii
B- prin inglobarea/ancorarea armaturii din stalpisori in sistemul de centuri de la fiecare planseu
28
AC
29
C
30
BC
31
B
32
A= zidarie xare nu contine suficienta armature pentru a fi considerata zidarie armata
B=zidarie prevazuta cu elemente pentru confinare de b.a. stalpisori si centuri;
C=perete alcatuit din 2 ziduri paralele avand spatiul dintre ele umplut cu beton sau cu mortar-beton armat;
33
A-respectarea prevederilor din AC
B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant
34
C
35

GUVERNUL ROMNIEI
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCTII
Str. APOLODOR nr. 17, Sector 5, Bucureti Romnia
Tel: +40 21 318.17.00; Fax: +40 21 318.17.01; E-mail: isc@isc-web.ro; www.isc-web.ro
Cont: RO30TREZ7005025XXX000273 Trezoreria Municipiului Bucureti; Cod fiscal 14234699
SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN
DOMENIUL: 10.1 Consolidari constructii inclusiv monumente
Sesiunea noiembrie 2007
.ATENIE !
Proba scrisa va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.

Subiectul nr. 1. 0, 3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, interventiile la constructiile existente se fac pe baza: (completati
raspunsurile cu prevederile legale ):
A unui proiect avizat de un verificator de proiecte atestat;
B unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat;
C unui proiect avizat de proiectantul initial al constructiei.

Subiectul nr. 2. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au obligatii
referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)
A acorduri, avize, autorizatie de construire ..
B verificarea corectitudinii executiei .................................................................................
..................................................................................................................................................
C cartea tehnica a constructiei ...

Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte


Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
A s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor
B s-a efectuat receptia finala

Subiectul nr. 4. 0, 2 puncte


In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
C executarea de modificari la o constructie, fara respectarea reglementarilor tehnice privind rezistenta si stabilitatea;

Subiectul nr. 5. 0, 2 puncte


Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor, procese -
verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica de betoane, procese -
verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii

Subiectul nr. 6. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se autorizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti

Subiectul nr. 7. 0,3 puncte


nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de santier verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor

Subiectul nr. 8. 0,3 puncte


Dirigintele de antier are dreptul s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut
n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n construcii,
n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale

Subiectul nr. 9. 0,2 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza
determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A receptia fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;

Subiectul nr. 10. 0,3 puncte


n conformitate cu prevederile Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii (HG 273/1994), din comisia de
receptie trebuie sa faca parte obligatoriu:
A reprezentantul proiectantului;
B reprezentantul executantului;
C reprezentantul administratiei publice locale;
D reprezentantul investitorului;

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


In cazul camasuirii elementelor structurale (stalpi, pereti structurali), inainte de a se incepe executarea camasuirii se
va analiza:
A starea lor tehnica;
B necesitatea sprijinirii provizorii a structurii;
C verificarea la starea limita de deformatie;

Subiectul nr. 12. 0,3 puncte


Aderenta intre betoane de varste diferite este puternic influentata de:
A rugozitatea suprafetei de contact;
B rezistenta betoanelor in zona de contact
C gradul de curatire a suprafetei de contact;

Subiectul nr. 13. 0,3 puncte


Tipurile de suprafata la interfata dintre betoanele turnate in etape diferite, care pot fi intalnite in practica sunt:
A suprafata driscuita;
B suprafata striata;
C suprafata netezita, asa cum rezulta din vibrare in conditiile unui raport a/c redus;

Subiectul nr. 14. 0,3 puncte


Ce este o zidarie confinata (ZC):
A zidarie prevazuta cu stalpisori si centuri din beton armat;
B zidarie prevazuta cu armaturi in rosturile orizontale;
C zidarie exterioara;

Subiectul nr. 15. 0,3 puncte


Comisia de receptie examineaza: (completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata
ex: documentele continute in cartea tehnica - analizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea lor cu
prevederile legale in vigoare):
A privind autorizatia de construire- ..................................................................................
B privind executia lucrarilor - ............................................................................................

C referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit de...............................
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
La execuia lucrrilor de consolidare a monumentelor, pentru elementele din structura de rezistenta, betonul se
vibreaz:
A cu vibratorul
B manual, cu tij metalic

Subiectul nr. 17. 0,3 puncte


In cazul consolidarilor prin camasuire, este obligatorie tratarea mecanica la interfata a betonului existent :
A da
B nu

Subiectul nr. 18. 0,3 puncte


Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte:
A rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei;
B latimea rostului este de minim 3 cm, pentru terenuri obisnuite
C rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei
D executarea rostului se trateaza ca faza determinanta

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


ntreruperea execuiei zidriei la construcii situate n zone seismice se poate face:
A n trepte
B n trepi
C nu se admite ntreruperea la ziduri portante

Subiectul nr. 20. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier raspund
potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie;

Subiectul nr. 21. 0,3 puncte


Conform prevederilor NE 012-99, procedeele de nndire a armturilor pot fi realizate:
A prin legare cu srm oelit
B prin suprapunere, sudur, manoane metalo-termice, manoane prin presare

Subiectul nr. 22. 0,3 puncte


In cazul consolidarilor prin camasuire sau suprabetonare este obligatorie aplicarea unuia dintre procedeele de mai
jos:
A sablarea la interfata a suprafetei betonului existent;
B perierea usoara;
C prelucrarea cu jet de apa de foarte inalta presiune

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare a unor lucrari de construire la monumente, constituie:
A infractiune
B contraventie

Subiectul nr. 24. 0,3 puncte


In cazul turnarii unei suprabetonari, alegeti afirmatiile corecte:
A inainte de turnare, interfata trebuie sa fie uscata;
B in momentul turnarii suprabetonarii, interfata trebuie sa fie umezita;
C suprabetonarea trebuie protejata si mentinuta umeda pana ce betonul atinge 50% din rezistenta proiectata;

Subiectul nr. 25. 0,3 puncte


Pentru ancorarea prin aderenta, cu rasini sintetici, se pot folosi bare de otel -beton:
A de tip OB 37;
B de tip PC;

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Betonul in care se ancoreaza barele de armatura, cu rasini sintetice, trebuie sa
indeplineasca unele conditii:
Completati raspunsurile.
A sa corepunda din punct de vedere al rezistentelor, cel putin clasei de beton.(C4/5?, C8/10?, C16/20? )
B sa fie corespunzator din punct de vedere al starii ......(fizice? chimice?)

Subiectul nr. 27. 0,3puncte


Fundatiile peretilor structurali la cladirile din zidarie pot fi: .
A fundatii de tip continuu;
B fundatii izolate;
C fundatii izolate legate cu grinzi de beton armat;

Subiectul nr. 28. 0,3 puncte


Consolidarea exterioara a structurilor de beton armat si zidarie prin pretensionare trebuie sa fie precedata de :
A injectarea fisurilor existente cu pasta de ciment, rasini epoxidice;
B marcarea zonelor de beton sau zidarie distruse;
C camasuirea zonelor afectate;

Subiectul nr. 29. 0,3 puncte


La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, se vor respecta
urmatoarele cerinte:
A latura sectiunii minim 30cm
B armare long. constructiva - 416 PC 52
C etrieri OB 37 6mm/15cm

Subiectul nr. 30. 0,3 puncte


La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, etrierii se vor indesi :
A in zona inferioara, pana la 50 de cm deasupra fundatiei;
B in zona de innadire a armaturii longitudinale;
C la partea superioara, sub centura;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Executantul lucrarii trebuie sa transmita investitorului :
A Manualul calitatii;
B Planul calitatii care include si Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
C Proceduri de executie;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, executantii lucrarilor de
constructii, investitorul pot sa colaboreze cu un laborator:
A autorizat de catre ISC pentru incercarile respective;
B acreditat de RENAR pentru incercarile respective;
C laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare, daca este autorizat pentru incercarile respective;
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):

A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce
afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin
natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au consemnat
nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
Subiectul nr. 35. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte atestat, n anumite
condiii.
Comisia19.04.2009
Publicat de as la 06:19
SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 3.1. DRUMURI,
PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU DE INTERES NAIONAL
Sesiunea noiembrie 2007

ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
Utilizarea materialelor geosintetice la mbrcminile rutiere determin:
A sporirea duratei de via a mbrcminilor rutiere;
B creterea costurilor de ntreinere;
C nu se recomand utilizarea lor;
D scderea costurilor de ntreinere.

Subiectul nr. 2. 0,3 puncte


Elementele, in profil transversal, ale unui drum din clasa tehnica II sunt urmatoarele :
A platforma;
B cai de circulatie unidirectionale;
C benzi de incadrare (ghidare);
D benzi de stationare ;
E acostament ;
F zona mediana.
Subiectul nr. 3. 0,3 puncte
Controlul in timpul executarii imbracamintei rutiere din beton are in vedere o serie de aspecte. Nominalizati 3
aspecte mai importante: (NE 014):
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Subiectul nr. 4. 0,3 puncte


Mixtura asfaltica de tipul AB 1 se poate utiliza conform SR 7970, pentru:
A drumuri de clasa tehnica I-V;
B strazi din categoria tehnica II-IV;
C autostrazi;
D drumuri de clasa tehnica II-V;

Subiectul nr. 5. 0,2 puncte


nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena autorizaiei de construire;
B concordana ntre prevederile AC i ale proiectului de execuie;
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 6. 0,2 puncte
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin executantului;
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal;
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul;
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului;

Subiectul nr. 7. 0,3 puncte


Precizati tipul sistemului rutier compus din urmatoarele straturi: pat drum, substrat de fundatie, fundatie, strat de
baza, strat de legatura, strat de uzura.
A sistem rutier rigid
B sistem rutier nerigid
Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
Dirigintele de antier are obligatia s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut
n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n construcii,
n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale
Subiectul nr. 9. 0,2 puncte
Cine remediaz defeciunile aprute n perioada de garanie?
A constructorul
B proiectantul
C dirigintele de antier
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Care din urmatoarele degradari sunt de tip structural:
A degradari datorate oboselii
B gropi care afecteaza stratul de suprafata
C faiantari
D fisuri si crapaturi transversale

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


Care este temperatura mixturii asfaltice la asternerea mixturilor asfaltice conf. SR 174-2:
A bitum D60/80 - min.155 C;
B bitum D80/100 - minim 140C
C bitum D60/80 - minim 145 C

Subiectul nr. 12. 0,3 puncte


Care sunt abaterile maxime admisibile la cotele mbrcminii n axa benzii fa de cotele din proiect, n profil
longitudinal ?
A 10mm, la autostrzi, piste, ci de rulare i platforme aeroportuare, drumuri de clas tehnic II i strzi de
categoria I i II;
B 20mm, la drumuri de clas tehnic III...V, strzi de categoria III i drumuri de exploatare de categoria I;
C 30mm, la strzi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II...III, locuri de staionare, alei carosabile i
platforme de parcare portuare i industriale.

Subiectul nr. 13. 0,3 puncte


Unde se execut rosturile de dilataie transversale la mbrcmintea din beton de ciment ?
A la capetele tablierelor sau plcilor viaductelor, podurilor, podeelor, etc;
B la capetele curbelor cu raze mai mici de 300 m;
C la capetele curbelor cu raze mai mari de 300 m;
D n punctele de schimbare a declivitilor cnd proiectul nu prevede racordri convexe.

Subiectul nr. 14. 0,3 puncte


Calitatea mbrcmintei rutiere, nainte de darea n exploatare, este apreciat drept corespunzatoare, daca:
A nu se constat fisuri i crpturi la suprafaa dalelor;
B nu se constat vizual defecte de execuie (goluri n suprafaa sau laturile mbrcmintei, segregri, exfolieri, etc.);
C calitatea betonului livrat este corespunztoare din punct de vedere al rezistenelor la ncovoiere si compresiune

Subiectul nr. 15. 0,3 puncte


Care sunt verificrile ce se fac la pregtirea suprafeelor de remediat executate cu mixturi asfaltice la cald:
A verificarea tierii verticale a marginilor suprafeei de plombat;
B verificarea curirii i amorsrii suprafeei de plombat;
C verificarea temperaturii suportului;
D verificarea umiditii relative.

Subiectul nr. 16. 0,3 puncte


n ce condiii climaterice se poate executa stratul de baza din anrobat bituminos , in conf. cu SR 7970?
A tot anul cu condiia ca stratul suport s fie uscat, iar temperatura atmosferic s fie minim +5 C;
B n perioada martie - octombrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim
+10 C;
C n perioada mai - septembrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim
+10 C;

Subiectul nr. 17. 0,3 puncte


Ce tip de mixtur asfaltic se utilizeaz n cazul podurilor situate pe drumurile publice cu trafic foarte intens i greu?
A beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum pur;
B beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat ;
C asfalt turnat;

Subiectul nr. 18. 0,3 puncte


Ce tipuri de pmnturi se utilizeaz la executarea lucrrilor de terasamente?
A pmnturi coezive;
B bolovniuri i roci stncoase;
C pmnturi vegetale;
D pmnturi necoezive.

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


Care sunt caracteristicile cu ajutorul crora se evalueaz starea tehnic a drumurilor?
A planeitatea suprafeei de rulare;
B rugozitatea suprafeei mbrcminii rutiere;
C capacitatea portant a complexului rutier exprimat prin valoarea deformaiei elastice caracteristice;
D starea de degradare a mbrcminii rutiere, caracterizat prin indici de degradare.

Subiectul nr. 20. 0,3 puncte


Gradul de neregularitate a suprafeei unui drum se poate determina prin urmtoarele metode:
A rigl i pan;
B rigl mobil de 3 metri;
C cu viagraph-ul;
D cu teodolitul.

Subiectul nr. 21. 0,3 puncte


Geosinteticele se pot utiliza (conf. normativ AND 592) in zone cu:
A fisuri si faiantari pe suprafete mari, unde necesita o acoperire partiala sau totala a suprafetei; ;
B in dreptul rosturilor dintre dalele unei imbracaminti din beton;
C structura rutiera instabila cu degradari majore;

Subiectul nr. 22. 0,3 puncte


Capacitatea portanta a terasamentelor se determina (conf. Instructiune AND 530):
A la nivelul terenului de fundare;
B la nivelul partii superioare a terasamentului;
C in interiorul stratului de forma;

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Grosimea minima a stratului compactat pentru stratul de legatura cu criblura, conform SR 174-1 este de:
A 4 cm;
B 6 cm;
C 3cm;

Subiectul nr. 24. 0,3 puncte


La prepararea betoanelor rutiere trebuie sa se utilizeze obligatoriu aditivi pentru (NE 014):
A imbunatatirea lucrabilitatii;
B reducerea tendintei de segregare in timpul transportului;
C sporirea rezistentei la inghet-dezghet;
D micsorarea contractiei;

Subiectul nr. 25. 0,3 puncte


Deficientele si degradarile care se pot remedia prin aplicarea straturilor foarte subtiri la rece in cazul imbracamintei
bituminoase (conf. normativ 523) sunt:
A suprafata poroasa, slefuita sau imbatranita;
B fisuri
C denivelari in profil longitudinal si /sau transversal mai mari de 2 cm
D denivelari in profil longitudinal si /sau transversal sub 2 cm

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt (SR 174):
A bitum neparafinos pentru drumuri, tip 60/80, tip 80/100, tip 100/120;
B bitum modificat cu polimeri;
C bitum aditivat;

Subiectul nr. 27. 0,3 puncte


Autostrazile sunt:
A drumuri nationale de mare capacitate si viteza;
B care pot intersecta o linie ferata sau un drum national;
C intrarea si iesirea autovehicolelor este permisa numai dinspre stanga si catre dreapta;

Subiectul nr. 28. 0, 3 puncte


Numiti tipurile de mixturi asfaltice utilizate in stratul de uzura al drumurilor de clasa tehnica I;
A ..
B
C ..............
D
E
Subiectul nr. 29. 0, 3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, interventiile la drumurile, asa cum sunt ele definite prin Ordonanta
43/1997, cu completarile si modificarile ulterioare, se fac pe baza:
A unui proiect avizat de un verificator de proiecte atestat;
B unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat;
C unui proiect avizat de proiectantul initial al constructiei.
Subiectul nr. 30. 0, 3 puncte
Precizati grosimea minima a stratului de uzura din mixtura asfaltica, conform SR 174:
A MASF 8 -
B MASF 16
C strat de uzura cu bitum modificat/bitum aditivat.

Subiectul nr. 31. 0, 3 puncte


Ce tip de beton asfaltic se foloseste in cazul drumurilor cu declivitate in profil longitudinal de 9%:
A BAR
B BA16

Subiectul nr. 32. 0,3 puncte


Prezentati alcatuirea de principiu a caii pe partea carosabila a unui pod, incepand de la tablier in sus:
A 1=...................................................................
B 2=.....................................................................
C 3=......................................................................
D 4=........................................................................

Subiectul nr. 33. 0,3 puncte


In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in
amplasamentul repartizorului, pana la 120C, se procedeaza la:
A mentinerea utilajului in zona de intrerupere si terminarea operatiei;
B compactarea imediata a suprafetei nivelate;
C indepartarea resturilor de mixtura ramase la capatul benzii;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Rosturile la podurile de osea din beton armat i beton precomprimat se execut din:
A asfalt turnat armat cu plase metalice;
B asfalt turnat armat cu geogrile;
C asfalt turnat armat cu geotextile;

Subiectul nr. 35. 0,2 puncte


Care sunt obligatiile investitorului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind:

A acorduri, avize, autorizatie de construire ..

B verificarea corectitudinii executiei .......................................................................

C cartea tehnica a constructiei .

SUBIECTE N DOMENIUL: 3.1. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE


CABLU DE INTERES NAIONAL
SESIUNEA noiembrie 2007
Subiectul
Rspunsul corect
1
AD
2
ABCE
3
mentinerea omogenitatii pe parcursul punerii in opera;distribuirea uniforma a betonului in fata utilajelor de
compactare, mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevazute; executia corecta a rosturilor de
dilatatie, masuri speciale in cazul rosturilor de lucru, taierea rosturilor transversale in timp util, asigurarea mentinerii
pozitiei din proiect a ancorelor si gujoanelor de otel-beton, respectarea masurilor de protectie a suprafetei betonului.
4
BD
5
ABC
6
ACD
7
B
8
ABCD
9
A
10
AC
11
BC
12
ABC
13
ABD
14
ABC
15
AB
16
B
17
B
18
ABD
19
ABCD
20
ABC
21
AB
22
AB
23
A
24
ABC
25
ABD
26
BC
27
A
28
A=MASF8, B=MASF16, C=BA16m, D= BAR16m, E=BAR 16a
29
BC
30
A=3cm, B=3,5cm, C= 4cm
31
A
32
1=beton de panta sau de rezistenta support
2=hidroizolatie
3=strat de protectie
4=strat de uzura
33
BC
34
AB
35
A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC
B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar
Publicat de as la 06:34

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 3.3. DRUMURI,
PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU DE INTERES LOCAL - SESIUNEA noiembrie 2007
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.

Subiectul nr. 1. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, sistemul calitatii in constructii se compune din : (Numiti 4
componente ale sistemului)

B .......................................................................................................................................

C ........................................................................................................................................

Subiectul nr. 2. 0,2puncte


Dirigintele de antier rspunde fa de investitor pentru:
A ncadrarea n valorile de investiii aprobate de conducerea unitii
B asigurarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii n perioada de pregtire - execuie -
recepie
C urmarirea comportarii in exploatare a constructiei

Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte


Conform Legii 10/1995, investitorii au urmatoarele obligatii referitoare la calitatea constructiilor:
A aproba nivelul calitativ al lucrarii de constructie propus de proiectant;
B avizeaza modul de solutionare a defectelor aparute pe parcursul executiei;
C obtine acordurile, avizele prevazute de lege si Autorizatia de construire;
D convoaca factorii care trebuie sa participe la faza determinanta;

Subiectul nr. 4. 0,2 puncte


Obligaiile pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare revin factorilor:
A furnizori de produse pentru construcii
B executani, utilizatori, responsabili tehnici cu execuia, experii tehnici precum i autoritile publice i asociaiile
profesionale de profil
C investitori i proiectani

Subiectul nr. 5. 0,3 puncte


Referitor la neconformitatile, defectele aparute in faza de executie a unei lucrari de constructie, completati
afirmatiile de mai jos, cu factorii responsabili prevazuti de Legea 10/1995 (investitor/proiectant/verificator de
proiecte atestat/executant):
A actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor :.........................
B stabilirea modului de tratare a neconformitatilor..................................
C insusirea modului de tratare a neconformitatilor..........................................................
D aplicarea masurilor privind corectarea neconformitatilor ...........................................

Subiectul nr. 6. 0,3 puncte


nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor

Subiectul nr. 7. 0,2 puncte


La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin executantului
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului

Subiectul nr. 8. 0,2 puncte


Dirigintele de antier are obligatia s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al calitii;
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnic;
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut
n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare;
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n construcii,
n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb condiiile iniiale.

Subiectul nr. 9. 0,3 puncte


Conform prevederilor Legii 10/1995, dirigintele de specialitate raspunde:
A pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr-un interval de 20 de ani;
B pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in perioada de garantie;
C pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor tehnice in vigoare, pe toata durata de
existenta a constructiei;

Subiectul nr. 10. 0,3 puncte


Pe parcursul executiei imbracamintilor bituminoase se verifica:
A umiditatea agregatelor naturale si continutul de impuritati;
B modul de compactare;
C caracteristicile bitumului utilizat;
D grosimea stratului,

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


Care este grosimea minima constructiva totala a stratului de baza din mixturi asfaltice: (SR 7970/2001):
A mixtura asfaltica tip AB1 ; minim 5,0 cm
B mixtura asfaltica tip AB2: minim 6,0 cm
C mixtura asfaltica tip AB1: minim 6,0 cm;
D mixtura asfaltica tip AB2: minim 5,0 cm

Subiectul nr. 12. 0,3 puncte


Ce tipuri de agregate se folosesc la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
A nisip natural, sortul 0 - 4;
B pietri concasat, sorturile 4 - 8, 8 - 16, 16 - 31;
C agregate naturale de balastier;
D criblur, sorturile 8 - 16, 16 - 25.

Subiectul nr. 13. 0,3 puncte


Lucrrile de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile nu se pot executa:
A dac suportul are +5C;
B dac temperatura atmosferic este de +5C;
C pe ploaie, ninsoare i lapovi.
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Temperatura la asternere a mixturii asfaltice preparata cu bitum D60/80 trebuie sa fie minim (SR 7970):
A 140C;
B 150C;
C 175C;
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrarilor pregatitoare privind:
A remedierea defectiunilor existente;
B curatirea si amorsarea;
C umezirea;
D reprofilarea;
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
In cazul in care imbracamintea bituminoasa nu se poate aplica imediat dupa executia stratului de baza, stratul de
baza se protejeaza prin:
A aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu;
B nu se protejeaza;
C straturi bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie bituminoasa;

Subiectul nr. 17. 0,3 puncte


n ce condiii climaterice se poate executa punerea in opera a mixturilor asfaltice pentru strat de baza (conf. SR
7970):
A tot anul cu condiia ca stratul suport s fie uscat, iar temperatura atmosferic s fie minim +5 C;
B n perioada martie - octombrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim
+10 C;
C n perioada mai - septembrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s fie minim
+15 C.

Subiectul nr. 18. 0,3 puncte


Controlul calitatii lucrarilor de executie a stratului de baza din mixturi asfaltice cuprinde:
A controlul calitatii materialelor;
B controlul procesului tehnologic de preparare si punere in opera a mixturii;
C verificarea gradului de fisurare a stratului executat;

Subiectul nr. 19. 0,3 puncte


Care sunt lucrrile pregtitoare pentru execuia pietruirii unui drum de pmnt, n cazul unui terasament existent?
A nivelarea platformei, realizarea pantelor transversale conform proiectului, compactarea terasamentului;
B ndeprtarea pmntului vegetal, defriarea, nivelarea prii carosabile, realizarea pantelor transversale conform
proiectului, compactarea terasamentului;

Subiectul nr. 20. 0,3 puncte


Tratamentele bituminoase cu agregate naturale de balastiera neconcasate se aplica la drumuri cu trafic redus care
prezinta urmatoarele degradari:
A suprafata faiantata;
B suprafata slefuita;
C suprafata poroasa;
D suprafata cu fagase;

Subiectul nr. 21. 0,3 puncte


Sa se precizeze care dintre tipurile de mixturi asfaltice mentionate in raspunsuri se utilizeaza in stratul de uzura si sa
se precizeze dimensiunea maxima a granulei:
A ABPS 31; ..............................................................................
B BAPC 8; ................................................................................
C BAPC 16 ................... ..........................................................
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Tipurile de imbracaminte rutiera pe care se pot aplica tratamente bituminoase cu agregate naturale de balastiera
neconcasate:
A imbracaminte din beton de ciment;
B imbracaminte din macadam;
C drumuri pietruite;
D drumuri cu pamant stabilizat;

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Ce tipuri de pmnturi se utilizeaz la executarea lucrrilor de terasamente?
A pmnturi coezive;
B bolovniuri i roci stncoase;
C pmnturi vegetale;
D pmnturi necoezive.

Subiectul nr. 24. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta:
A drumurile se clasifica in 4 clase , dupa intensitatea traficului;
B strazile se clasifica 4 categorii, in raport de intensitatea traficului;

Subiectul nr. 25. 0,3 puncte


n conformitate cu Legea 10/1995, constituie contravenie de la prevederile legii urmtoarele fapte:
A realizarea de construcii fr proiecte;
B organizarea necorespunztoare i neaplicarea sistemului de conducere i asigurare a calitii;
C realizarea unei construcii fr respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea i rezistena cu
posibilitatea distrugerii pariale a construciei.

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Cu ce se protejeaza stratul de baza daca este dat in circulatie, inainte de executia imbracamintii bituminoase (SR
7970):
A tratament bituminos;
B straturi bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie bituminoasa;
C cu emulsie bituminoasa.

Subiectul nr. 27. 0,3 puncte


Ce este macadamul: (CD 16/2000)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................

Subiectul nr. 28. 0,3 puncte


Care sunt valorile constructive pentru grosimea imbracamintii bituminoase usoare, realizata din mixturi asfaltice
(CD 16/2000):
A stratul de legatura - minim 4, 0 cm;
B stratul de legatura minim 6,0 cm;
B stratul de uzura - minim 3,0 cm;

Subiectul nr. 29. 0,3 puncte


Pentru ce zone climatice ( reci/calde) se utilizeaza urmatoarele tipuri de bitum neparafinos (SR 754):
A D60/80 ....................................
B D80/100 ...................................

Subiectul nr. 30. 0,3 puncte


Tratamentele duble inverse contribuie la:
A imbunatatirea suprafetei de rulare;
B sporirea capacitatii portante a caii;
C stratul de uzura - minim 3,0 cm;

Subiectul nr. 31. 0,3 puncte


Se poate efectua receptia la terminarea lucrarilor de modernizare a unui drum, in situatia in care santurile/rigolele
nu au fost executate?
A nu;
B da;

Subiectul nr. 32. 0,3 puncte


Cte tipuri de sisteme rutiere cunoatei ?
A sistem rutier rigid;
B sistem rutier etan;
C sistem rutier nerigid;
D sistem rutier complex.
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Explicitai notaiile urmtoare:
A BADPC - ........ ............................................................... .............................................
B AB 1 - ............................................................................................................................
C BADPS - ........... ............................................................................................................
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Specificati obligatiile investitorilor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu privire la:
A acorduri, avize, autorizatie de construire
B verificarea corectitudinii executiei ................................................................................

C cartea tehnica a constructiei

Subiectul nr. 35. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate din inspectia in faza determinanta,
reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;