Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL:


3.3. DRUMURI, PODURI, TUNELE, PISTE DE AVIAIE, TRANSPORT PE CABLU DE INTERES LOCAL SESIUNEA noiembrie 2007
ATENIE !
Proba scris va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere 7.
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, sistemul calitatii in constructii se compune din : (Numiti 4
componente ale sistemului)
A
B .......................................................................................................................................
C ........................................................................................................................................
Subiectul nr. 2. 0,2puncte
Dirigintele de antier rspunde fa de investitor pentru:
A ncadrarea n valorile de investiii aprobate de conducerea unitii
B asigurarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii n perioada de pregtire execuie - recepie
C urmarirea comportarii in exploatare a constructiei
Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte
Conform Legii 10/1995, investitorii au urmatoarele obligatii referitoare la calitatea constructiilor:
A aproba nivelul calitativ al lucrarii de constructie propus de proiectant;
B avizeaza modul de solutionare a defectelor aparute pe parcursul executiei;
C obtine acordurile, avizele prevazute de lege si Autorizatia de construire;
D convoaca factorii care trebuie sa participe la faza determinanta;
Subiectul nr. 4. 0,2 puncte
Obligaiile pentru obinerea unor construcii de calitate corespunztoare revin factorilor:
A furnizori de produse pentru construcii
B executani, utilizatori, responsabili tehnici cu execuia, experii tehnici precum i autoritile publice i
asociaiile profesionale de profil
C investitori i proiectani
Subiectul nr. 5. 0,3 puncte
Referitor la neconformitatile, defectele aparute in faza de executie a unei lucrari de constructie,
completati afirmatiile de mai jos, cu factorii responsabili prevazuti de Legea 10/1995
(investitor/proiectant/verificator de proiecte atestat/executant):
A actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor :.........................
B stabilirea modului de tratare a neconformitatilor..................................
C insusirea modului de tratare a neconformitatilor..........................................................
D aplicarea masurilor privind corectarea neconformitatilor ...........................................
Subiectul nr. 6. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de antier are obligatia de a verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 7. 0,2 puncte
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere de orice sarcin
executantului
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cu proiectantul i executantul

D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului


Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
Dirigintele de antier are obligatia s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii;
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic;
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului
calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare;
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale.
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
Conform prevederilor Legii 10/1995, dirigintele de specialitate raspunde:
A pentru viciile ascunse ale constructiei, aparute intr-un interval de 20 de ani;
B pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in perioada de garantie;
C pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor tehnice in vigoare, pe toata
durata de existenta a constructiei;
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Pe parcursul executiei imbracamintilor bituminoase se verifica:
A umiditatea agregatelor naturale si continutul de impuritati;
B modul de compactare;
C caracteristicile bitumului utilizat;
D grosimea stratului,
Subiectul nr. 11. 0,3 puncte
Care este grosimea minima constructiva totala a stratului de baza din mixturi asfaltice: (SR 7970/2001):
A mixtura asfaltica tip AB1 ; minim 5,0 cm
B mixtura asfaltica tip AB2: minim 6,0 cm
C mixtura asfaltica tip AB1: minim 6,0 cm;
D mixtura asfaltica tip AB2: minim 5,0 cm
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
Ce tipuri de agregate se folosesc la prepararea betoanelor rutiere de ciment ?
A nisip natural, sortul 0 - 4;
B pietri concasat, sorturile 4 - 8, 8 - 16, 16 - 31;
C agregate naturale de balastier;
D criblur, sorturile 8 - 16, 16 - 25.
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Lucrrile de remediere pe timp friguros cu mixturi asfaltice stocabile nu se pot executa:
A dac suportul are +5C;
B dac temperatura atmosferic este de +5C;
C pe ploaie, ninsoare i lapovi.
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Temperatura la asternere a mixturii asfaltice preparata cu bitum D60/80 trebuie sa fie minim (SR 7970):
A 140C;
B 150C;
C 175C;
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport este supus lucrarilor pregatitoare privind:
A remedierea defectiunilor existente;
B curatirea si amorsarea;
C umezirea;
D reprofilarea;
Subiectul nr. 16. 0,3 puncte
In cazul in care imbracamintea bituminoasa nu se poate aplica imediat dupa executia stratului de baza,
stratul de baza se protejeaza prin:
A aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu;
B nu se protejeaza;
C straturi bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie bituminoasa;
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
n ce condiii climaterice se poate executa punerea in opera a mixturilor asfaltice pentru strat de baza

(conf. SR 7970):
A tot anul cu condiia ca stratul suport s fie uscat, iar temperatura atmosferic s fie minim +5 C;
B n perioada martie - octombrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s
fie minim +10 C;
C n perioada mai - septembrie, cu condiia ca stratul suport s fie uscat iar temperatura atmosferic s
fie minim +15 C.
Subiectul nr. 18. 0,3 puncte
Controlul calitatii lucrarilor de executie a stratului de baza din mixturi asfaltice cuprinde:
A controlul calitatii materialelor;
B controlul procesului tehnologic de preparare si punere in opera a mixturii;
C verificarea gradului de fisurare a stratului executat;
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
Care sunt lucrrile pregtitoare pentru execuia pietruirii unui drum de pmnt, n cazul unui terasament
existent?
A nivelarea platformei, realizarea pantelor transversale conform proiectului, compactarea
terasamentului;
B ndeprtarea pmntului vegetal, defriarea, nivelarea prii carosabile, realizarea pantelor
transversale conform proiectului, compactarea terasamentului;
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
Tratamentele bituminoase cu agregate naturale de balastiera neconcasate se aplica la drumuri cu trafic
redus care prezinta urmatoarele degradari:
A suprafata faiantata;
B suprafata slefuita;
C suprafata poroasa;
D suprafata cu fagase;
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Sa se precizeze care dintre tipurile de mixturi asfaltice mentionate in raspunsuri se utilizeaza in stratul de
uzura si sa se precizeze dimensiunea maxima a granulei:
A ABPS 31; ..............................................................................
B BAPC 8; ................................................................................
C BAPC 16 ................... ..........................................................
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
Tipurile de imbracaminte rutiera pe care se pot aplica tratamente bituminoase cu agregate naturale de
balastiera neconcasate:
A imbracaminte din beton de ciment;
B imbracaminte din macadam;
C drumuri pietruite;
D drumuri cu pamant stabilizat;

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


Ce tipuri de pmnturi se utilizeaz la executarea lucrrilor de terasamente?
A pmnturi coezive;
B bolovniuri i roci stncoase;
C pmnturi vegetale;
D pmnturi necoezive.
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta:
A drumurile se clasifica in 4 clase , dupa intensitatea traficului;
B strazile se clasifica 4 categorii, in raport de intensitatea traficului;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
n conformitate cu Legea 10/1995, constituie contravenie de la prevederile legii urmtoarele fapte:
A realizarea de construcii fr proiecte;
B organizarea necorespunztoare i neaplicarea sistemului de conducere i asigurare a calitii;
C realizarea unei construcii fr respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea i rezistena cu
posibilitatea distrugerii pariale a construciei.

Subiectul nr. 26. 0,3 puncte


Cu ce se protejeaza stratul de baza daca este dat in circulatie, inainte de executia imbracamintii
bituminoase (SR 7970):
A tratament bituminos;
B straturi bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie bituminoasa;
C cu emulsie bituminoasa.
Subiectul nr. 27. 0,3 puncte
Ce este macadamul: (CD 16/2000)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Care sunt valorile constructive pentru grosimea imbracamintii bituminoase usoare, realizata din mixturi
asfaltice (CD 16/2000):
A stratul de legatura - minim 4, 0 cm;
B stratul de legatura minim 6,0 cm;
B stratul de uzura - minim 3,0 cm;
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
Pentru ce zone climatice ( reci/calde) se utilizeaza urmatoarele tipuri de bitum neparafinos (SR 754):
A D60/80 ....................................
B D80/100 ...................................
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
Tratamentele duble inverse contribuie la:
A imbunatatirea suprafetei de rulare;
B sporirea capacitatii portante a caii;
C stratul de uzura - minim 3,0 cm;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Se poate efectua receptia la terminarea lucrarilor de modernizare a unui drum, in situatia in care
santurile/rigolele nu au fost executate?
A nu;
B da;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Cte tipuri de sisteme rutiere cunoatei ?
A sistem rutier rigid;
B sistem rutier etan;
C sistem rutier nerigid;
D sistem rutier complex.
Subiectul nr. 33. 0,3 puncte
Explicitai notaiile urmtoare:
A BADPC - ........ ............................................................... .............................................
B AB 1 - ............................................................................................................................
C BADPS - ........... ............................................................................................................
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Specificati obligatiile investitorilor, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu privire la:
A acorduri, avize, autorizatie de construire
B verificarea corectitudinii executiei ................................................................................
C cartea tehnica a constructiei
Subiectul nr. 35. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate din inspectia in faza
determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;