Sunteți pe pagina 1din 15

EDILITARE

Subiectul nr. 1 (NP 133/1-2013 CAP. B, pct. 1.4 alin. (2), p. 340)

Întrebare : În ce perioadă a anului se execută captarea din ape de suprafață?

A☐ În orice perioadă.

B☒ În perioada de ape mici şi temperaturi peste +10 C.

C☐ Perioade de ape mari şi temperaturi peste +20 C.


D☐ În intervalul primăvară-toamnă.

Subiectul nr. 2 (NP 133/1-2013 Partea B, pct. 1.5, alin. (7), p. 341)

Întrebare : Conductele de aducțiune apei se așează pe un pat de nisip de minimum :

A☐ 30 cm

B☐ nu este necesar strat de nisip.

C☒ 10 cm.
D☐ 40 cm.

Subiectul nr. 3 (NP 133/1 -2013, Partea B, pct. 1.5, alin. (7), p. 341)

Întrebare : În tranșee de săpături după așternerea patului și montarea conductelor cum se execută
umpluturile până deasupra conductelor de aducțiune a apei ?

A☒ Umplutura până deasupra conductei (10 cm) se execută manual, cu material sortat, fără
corpuri tari, bine compactată.

B☐ Umplutura până deasupra conductei se poate executa manual sau mecanizat din material sortat sau

grosier.

C☐ Umplutura până deasupra conductei se execută manual, din pământul nesortat scos din săpătură.

D☐ Umplutura până deasupra conductei se execută mecanizat cu material sortat.

Subiectul nr. 4 (NP 133/1 -2013 CAP. B, pct. 1.5, alin. (11), p. 341)
Întrebare : La efectuarea probei de presiune la conductele de transport al apei(aducțiune, rețea) tubul
poate fi înglobat în pământ ?

A☒ Tubul poate fi înglobat în pământ cu excepția îmbinărilor neprobate.

B☐ Nu este permisă acoperirea cu pământ.

C☐ Tronsonul de probă poate fi înglobat în pământ pe toată lungimea sa.


D☐ Tronsonul de probă poate fi înglobat în pământ după minimum 24 h de la montaj.

Subiectul nr. 5 (NP 133/1 -2013, Partea B, pct. 3, alin. (5), p. 353)

Întrebare : La rețelele de alimentare cu apă verificarea gradului de compactare al umpluturilor din tranșee
se efectuează:

A☐ Înainte de realizarea probei de presiune a conductelor.

B☒ Numai după realizarea probei de presiune a conductelor .

C☐ După refacerea părţii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect .


D☐ După cel puțin 3 zile de la terminarea lucrărilor de umpluturi.

Subiectul nr. 6 (NP 133/1 -2013, Partea A, pct. 4.2.3.6, lit. e, p.252)

Întrebare : La proba de etanșeitate a rezervoarelor de înmagazinare a apei execuția se consideră


corespunzătoare dacă:

A☒ după 10 zile pierderea de apă nu depăşeşte 0,25 l/zi/m² suprafaţă udată (după ce se scad pierderile
prin evaporare);
B☐ după 10 zile pierderea de apă pierderea de apă este cu cel mult 10% peste limita prescrisă 0,25 l/zi/m²
suprafaţă udată, cu acordul proiectantului ;
C☐ există curgeri evidente de apă numai la un număr redus de zone ale pereților rezervorului;
D☐ după 10 zile există în exterior pete de umezeală pe cel mult 10% din suprafață și există acordul
proiectantului.

Subiectul nr. 7 (NP 133/1 -2013 Partea B, pct. 1.7, alin. (4), lit. h, p. 345)

Întrebare : La execuția rezervoarelor de înmagazinare a apei pentru remedierea defectelor de betonare


(beton segregat, fisurat, goluri) măsurile de etanșare și remediere vor fi stabilite și urmărite de :

A☐ șeful punctului de lucru și diriginte de șantier.

B☐ responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier.


C☒ proiectant cu acordul investitorului.
D☐firma de consultanță.

Subiectul nr. 8 (NP 133/1 -2013 Partea B, pct. 1.7, alin. (4), lit. j, p. 345)

Întrebare : La execuția rezervoarelor de înmagazinare a apei dacă este prevăzută în proiect tencuială
interioară, aceasta se execută :

A☐ după 7 de zile de la turnarea betonului;


B☐ înainte de proba de etanşeitate;
C☐ după minimum 14 de zile de la terminarea turnării betonului;
D☒ după proba de etanşeitate.

Subiectul nr. 9 (NP 133/1 -2013, Partea B, pct. 2, alin. (12), p. 351)

Întrebare : Proba de presiune pe tronsoane, a conductelor din reţele de alimentare cu apă, este
considerată corespunzătoare dacă :

A☐ pierderea de presiune depășește cu cel mult 5% valoarea prevăzută în proiect și există pete de
umezeală la un număr redus de îmbinări;
B☐ la examinarea vizuală nu prezintă scurgeri vizibile de apă, petele de umezeală s-au produs pe
maximum 10% din suprafața îmbinărilor și există acceptul proiectantului;
C☒ la examinarea vizuală nu prezintă scurgeri vizibile de apă, pete de umezeală pe tuburi şi în special în
zona îmbinărilor, pierderea de presiune nu depăşește valorile prevăzute în proiect;
D☐ la examinarea vizuală nu prezintă scurgeri vizibile de apă, pete de umezeală pe tuburi apar pe
suprafețe de cel mult 50 cm², nu apar pete de umezeală la îmbinări la îmbinări.

Subiectul nr. 10 (NP 133/1-2013, Partea B, pct. 2, alin. (7), p. 351)

Întrebare : Unde se realizează și se măsoară presiunea de probă la rețelele de alimentare cu apă?

A☐ În punctul cel mai înalt al reţelei

B☒ În punctul cel mai coborât al reţelei,

C☐ La mijlocul rețelei.
D☐ La capătul rețelei.

Subiectul nr. 11 (NP 133/1-2013, Partea B, pct. 1.7, alin. (4), lit. i, p. 345)
Întrebare : Proba de etanșeitate a rezervoarelor din beton armat pentru înmagazinarea apei se realizează :

A☒ după întărirea betonului, minimum 28 de zile de întărire

B☐ după minimum 14 de zile de la terminarea turnării betonului

C☐ după minimum 10 zile pe timp de vară și 20 de zile pe timp de iarnă, de la terminarea turnării
betonului.
D☐după 60 de zile de la turnarea betonului.

Subiectul nr. 12 (NP 133/1-2013, Partea B, pct. 1.8, alin. (12), lit. b, p. 347)

Întrebare : La montarea conductelor de apă din masă plastică, se va realiza rezemarea pereţilor săpăturii
la adâncimi mai mari de:

A☐ 4,00 m;
B☒ 1,50 m;
C☐ 6,00 m;
D☐ 5,00 m.

Subiectul nr. 13 (NP 133/1-2013, Partea B, pct. 2, alin. (6), lit. b, p. 351)

Întrebare : Unde se începe umplerea tronsonului de probă la efectuarea probelor de la rețelele de


alimentare cu apă?

A☒ Umplerea tronsonului cu apă se face prin punctul cel mai de jos al acestuia
B☐ Umplerea tronsonului cu apă se face prin punctul cel mai înalt al acestuia
C☐ La mijlocul tronsonului.
D☐La capătul tronsonului.

Subiectul nr. 14 (NP 133/2-2013, partea B, pct. 2.2.3 , alin. (1), p. 773)

Întrebare : Execuția lucrărilor de săpătură a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii la rețele de canalizare se


realizează :

A☐ din amonte spre aval;


B☐ din mijlocul tronsonului;
C☒ din aval spre amonte;
D☐ dintr-un capăt al tronsonului.

Subiectul nr. 14 (NP 133/2-2013 Partea B, pct. 2.2.4 , alin. (1), p. 773)

Întrebare : La execuția lucrărilor de săpătură a tranşeelor de la rețele de canalizare, este necesar proiect de
sprijiniri pentru:

A☒ săpături cu adâncimi mai mari de 5,00 m;


B☐ săpături cu adâncimi mai mari de 12,00 m;
C☐ săpături cu adâncimi mai mari de 8,00 m;
D☐ săpături la terenuri în pantă cu panta peste 15%.

Subiectul nr. 15 (NP 133/2-2013 CAP. B, pct. 2.2.3 , alin. (3), p. 773)

Întrebare : La execuția lucrărilor de săpătură de la rețele de canalizare, pentru circulaţia pietonilor peste
tranşei se prevăd :

A☐ dulapi de lemn;
B☒ podeţe (pasarele) de acces dotate cu balustrade de protecţie;
C☐ zone cu umpluturi de pământ ale tranșeelor;
D☐ panouri din tablă culcate peste săpătură.

Subiectul nr. 16 (NP 133/2-2013 Partea B, pct. 2.2.7 , alin. (1), p. 774)

Întrebare : La execuția rețelelor de canalizare, umplerea tranşeelor cu pământul rezultat din săpătură se
face după :

A☒ un control de nivelment şi verificarea calităţii execuţiei lucrării ;


B☐ verificarea vizuală a montajului conductei de către șeful punctului de lucru;
C☐ verificarea vizuală de către responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier;

D☐ verificarea de către reprezentantul firmei de consultanță și șeful punctului de lucru.

Subiectul nr. 17 (NP 133/2-2013, Partea B, pct. 2.2.7 , alin. (1), (3), p. 775)

Întrebare : La execuția rețelelor de canalizare, cum se realizează umplerea tranşeelor?

A☐ peste tuburi se aşterne pământ din săpătură și se compactează ultimul strat de 50 de cm, umplutura
urmând a avea un grad de compactare Proctor de minimum 90%;

B☐ peste tuburi se aşează pământ afânat și eventual se pot îngloba bolovani mari din săpătură, resturi
de beton, resturi de lemn provenit din sprijiniri sau cofraje, dar nu mai mult de 20% din volumul
umpluturii;
C☐ peste tuburi se aşează pământ și resturi din săpătură și se compactează ultimul strat de 30 de cm;

D☒ peste tuburi se aşează numai pământ afânat, compactat în straturi, umplutura urmând a avea un

grad de compactare Proctor de minimum 97%.


Subiectul nr. 18 (NP 133/2-2013, Partea B, pct. 2.2.6 , alin. (2), p. 774)

Întrebare : La execuția rețelelor de canalizare, conductele de canalizare se așează:

A☐ pe pat de argilă;
B☒ pe pat de nisip;
C☐ pe pat de balast;

D☐ pe fundul tranșeei, nu este necesar pat.

Subiectul nr. 19 (NP 133/2-2013, Partea B, pct. 3.4.8 , alin. (3), lit. n, p. 781)

Întrebare : La execuția stațiilor de epurare, la turnarea betonului durata maximă admisă a întreruperilor de
turnare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării este de :

A☒ nu trebuie să depăsească timpul de începere a prizei betonului;

B☐ 4 ore de la prepararea betonului la cimentul fără adaosuri;

C☐ o jumătate de oră de la prepararea betonului la cimentul cu adaosuri;

D☐turnarea betonului se poate relua oricând fără măsuri speciale.

Subiectul nr. 20 (NP 133/2-2013, Partea B, pct. 4 , alin. (3), p. 781)

Întrebare : La execuția stațiilor de epurare, proba de etanşeitate la bazinele din beton armat se va face :

A☐ după realizarea hidroizolaţiilor la interiorul bazinelor;


B☐ după realizarea hidroizolaţiilor la interiorul şi exteriorul bazinelor;
C☒ înainte de realizarea hidroizolaţiilor la interiorul şi exteriorul bazinelor;

D☐după 20 de zile de la turnarea betonului.

Subiectul nr. 21 (C56-02, art. 6.1, 6.2)

Întrebare : În cazul lucrărilor de rețele de apă și canalizare la care s-au produs abateri de calitate sau de la
prevederile proiectului de execuţie care sunt responsabilitățile dirigintelui de șantier privind continuarea
execuției lucrărilor:

A☐ de a stabili împreună cu constructorul soluții urgente de remediere pentru asigurarea continuității


lucrărilor;
B☒ dirigintele de șantier cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demontarea sau refacerea
lucrărilor executate necorespunzător;
C☐ sesizează I.J.C. și proiectantul să ceară constructorului oprirea execuției lucrărilor;

D☐ anunță responsabilul tehnic cu execuția.

Subiectul nr. 22 (C56-02, art. 7.2.4, Anexa IV. 4)

Întrebare : Care sunt factorii care participă la verificarile lucrărilor în faze determinante ale execuției care
conform programului de control al obiectivului se realizează fără participarea reprezentantului I.S.C. ?

A☐ Constructorul și beneficiarul
B☐ Constructorul.
C☒ Constructorul , beneficiarul și proiectantul.

D☐ Proiectantul și constructorul.

Subiectul nr. 23 (C56-02, art. 6.1, 6.2)

Întrebare : În cazul lucrărilor de rețele de apă și canalizare la care s-au produs abateri de calitate sau de la
prevederile proiectului de execuţie care sunt responsabilitățile responsabilului tehnic cu execuția privind
continuarea execuției lucrărilor?

A☐ De a stabili soluții urgente de remediere pentru asigurarea continuității lucrărilor.


B☒ Responsabilului tehnic cu execuția opreşte execuţia lucrărilor și permite reluarea lucrărilor numai după
execuția remedierilor.
C☐ Sesizează I.J.C. să dispună oprirea execuției lucrărilor;

D☐ Sesizează conducerea firmei care execută lucrările.

Subiectul nr. 24 (NE012/2-2010, pct. 15.5.7)

Întrebare : În ce condiții este permisă acoperirea pereților unui rezervor din beton armat cu alte
lucrări(tencuieli, hidroizolație etc)?

A☐ pe baza dispoziției scrise a dirigintelui de șantier și șefului de șantier.

B☐ printr-un proces verbal încheiat între constructor și investitor.

C☒ pe baza dispoziției dată de proiectant.


D☐ pe baza dispoziției scrise a șefului de șantier.

Subiectul nr. 25 (NE012/2-2010, Tabelul H1, nr. crt. 5, pct. a )


Întrebare : Cum se prelevează pe șantier probele de beton pentru verificarea rezistenței la compresiune la
28 de zile pentru beton clasa > C16/20?

A☐ minimum 1 cub/cilindru pentru fiecare tip de beton, lot, schimb(zi) la 100 m3 de beton clasa >
C16/20.
B☐ o proba pe zi la alegere din oricare din clasele de betoane turnate.

C☒ minimum 3 cuburi/cilindri pentru fiecare tip de beton, lot, schimb(zi) la fiecare 50 m3 de beton
clasa> C16/20.

D☐ nu este necesară prelevarea probelor de beton întrucât există rezultatele încercărilor probelor
prelevate la stația de betoane.

Subiectul nr. 26 (NE012/2-2010, pct. 8.1.6)

Întrebare : În cazul în care executantul nu poate aproviziona oțelul beton prevăzut în proiectul unei stații
de epurare cum se pot modifica tipul și clasa oțelului beton ?

A☐ Cu acordul scris al dirigintelui de șantier dacă oțelul provine dintr-o țară din UE.

B☒ Cu acordul scris al proiectantului, prin dispoziție de șantier avizată de investitor.

C☐ Printr-o notă încheiată între constructor și investitor, dacă oțelul provine dintr-o țară din afara UE.

D☐ Pe baza dispoziției șefului de șantier și după caz a reprezentantului firmei de consultanță.

Subiectul nr. 27 (NE012/2-2010, pct. 8.5.2 lit. e )

Întrebare : La verificarea stării de corodare a armăturilor din oțel beton montate în cofraje se refuză
recepția armăturilor dacă :

A☐ armăturile prezintă rugină superficială neaderentă (brun-roșcată), care se curăță ușor prin ștergere;
B☐ armăturile prezintă rugină superficială aderentă (brun-roșcată sau neagră), cu aspect mat, rugos, care
nu se desprinde prin lovire;

C☒ armăturile prezintă rugină în straturi care se desprind prin lovire și reducerea secțiunii este mai mare
decât cea corespunzătoare abaterilor limită admisibile negative;
D☐ armăturile nu au rugină.

Subiectul nr. 28 (NE012/2-2010, pct. 11.3.9, lit. c )

Întrebare : În ce situație betonul adus la punctul de lucru trebuie refuzat și se interzice punerea sa în operă
?

A☐ În urma examinării vizuale de către laborant, betonul este considerat necorespunzător.


B☒ Dacă nu se încadrează în limitele de consistență prevăzute sau prezintă segregări.

C☐ Dacă are o culoare neuniformă.

D☐ În urma examinării vizuale de către șeful punctului de lucru betonul este considerat necorespunzător.

Subiectul nr. 29 (NE012/2-2010, pct. 11.5.2 )


Întrebare : Cine stabilește poziția rosturilor de lucru la turnarea betoanelor în construcții masive,
rezervoare, cuve, radiere, elemente de mare deschidere?

A☐ Executantului prin procederile tehnice de lucru.


B☐ Prin dispoziție de șantier emisă de responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier.
C☐ Șeful de șantier înainte de începerea lucrărilor de betonare.
D☒ Se stabilește prin proiect.

Subiectul nr. 30 (NE012/2-2010, pct. 8.1.7, lit. c )

Întrebare : Executantul unei structuri din beton armat are obligația de a asigura efectuarea de încercări de
laborator ale armăturilor din oțel beton, pe care urmează să le pună în operă, astfel:

A☐ Dacă producătorul provine dintr-o țară din UE nu este obligat întrucât dispune de rezultatele
încercărilor primite de la producător.

B☒ pe câte 3 epruvete din fiecare lot și diametru.

C☐ pe câte 1 epruvetă din fiecare lot și diametru.

D☐numai dacă solicită investitorul prin contract.


Subiectul nr. 31 (GE 046-2002, pct. 3.1, lit. b )

Întrebare : La execuția unei stații de epurare care este ordinea de atacare a lucrărilor de săpături pentru
fundații?

A☐ În faza inițială se atacă lucrarile cu fundațiile la adâncimea cea mai mică.


B☐ Se începe cu săpăturile la fundațiile cu dimensiunile în plan cele mai mari.
C☒ În faza inițială se atacă lucrarile cu fundațiile la adâncimea cea mai mare.

D☐ Se începe cu săpăturile la fundațiile cu dimensiunile în plan cele mai mici.

Subiectul nr. 32 (GE 046-2002, pct. 3.1, lit. b)

Întrebare : La pamânturi argiloase, sensibile la umezire, ce măsură se ia când turnarea betonului în


fundaţie nu se face imediat după executarea săpăturii fundației?

A☐ Săpătura va fi realizată la cota din proiect.


B☐ Săpătura va fi realizată la o cotă mai adâncă cu 10-20 cm decât cea proiectată, pentru a atinge un strat
mai tare.
C☒ Săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată cu 15-25 cm decât cota finală și va fi continuată înainte de
turnarea betonului în fundație.
D☐ Nu sunt necesare măsuri speciale.

Subiectul nr. 33 (GE 046-2002, pct. 3.1, lit. b)

Întrebare : În timpul executiei unei stații de epurare, constructorul are obligația de a solicita prezența
proiectantului geotehnician la următoarele faze de lucrare:

A☐ la predarea amplasamentului și la trasare;


B☒ la atingerea cotei de fundare și ori de câte ori constata neconcordanțe între studiu geotehnic si
caracteristicile reale ale terenului si caracterului apelor subterane;

C☐ la atingerea cotei de fundare și la terminarea executării fundațiilor din beton;

D☐ la atingerea cotei de fundare și la terminarea executării săpăturilor pentru fundații.

Subiectul nr. 34 (NE012/2-2010, pct. 8.3.6 )


Întrebare : La execuția elementelor structurale din beton armat legarea armăturilor la încrucișări se
realizează cu :

A☐ 1 fir de sârmă galvanizată de 2 mm diametru.


B☐ două fire de sârmă zincată de 1-1,5 mm diametru.

C☒ două fire de sârmă neagră de 1-1,5 mm diametru.

D☐ se pot fixa cu sudură.


Subiectul nr.35 (GE 046-2002, pct. 3.5, lit. e)

Întrebare : La execuția unei stații mici de epurare, la turnarea betonului compactarea mecanică se execută
cu vibratorul de interior, care este durata de vibrare și când trebuie încheiată vibrarea mecanică a
betonului?

A☐ Durata de vibrare este de cca un minut, vibrarea se termină când la suprafața betonului se separă apă.
B☐ Durata de vibrare este de cca 30 -60 sec, vibrarea se termină când stabilește lucrătorul care mânuiește
vibratorul.

C☒ durata de vibrare este de 5-30 sec, vibrarea se termină când betonul nu se mai taseaza, suprafața
betonului devine lucioasă și orizontală.

D☐ durata de vibrare este de 20 -60 sec, vibrarea se termină înainte de a se modifica poziția armăturilor.

Subiectul nr. 36 (GE 046-2002, pct. 3.5, lit. g)

Întrebare : Pentru asigurarea condițiilor favorabile de întărirea betonului la temperaturi peste +5°C și
pentru a reduce deformațiile de contracție, la recipienții pentru lichide(rezervoare, bazine) menținerea
umiditații prin stropire cu apă, se va asigura :

A☐ timp de 15 zile și stropirea se va repeta la intervale de 12 ore;


B☐ timp de 5-7 zile și stropirea se va repeta la intervale de 24 ore;

C☐ timp de 5-10 zile, în funcție de anotimp și stropirea se va repeta la intervale de 36 ore;

D☒ timp de 14-28 zile, în funcție de anotimp și stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore.

Subiectul nr. 37 (GE 046-2002, pct. 3.5, lit. g)

Întrebare : La construcțiile subterane hidroizolațiile contra apelor fără presiune , sunt prevăzute împotriva :

A☐apelor din interiorul construcțiilor subterane;


B☐ umiditații pamântului și a apelor din precipitații, ce nu stagneaza în zona de umplutură, nivelul apei
freatice fiind peste cota de fundare;

C☒ umiditații pamântului și a apelor din precipitații, ce nu stagneaza în zona de umplutură, nivelul apei
freatice fiind sub cota de fundare;

D☐ apelor provenite din precipitații.

Subiectul nr. 38 (NP 084-2003, pct. I.1.3, I.1.4)


Întrebare : Conductele din policlorură de vinil, neplastifiată(PVC) nu se utilizează la :

A☐ branșamente îngropate de alimentare cu apă rece;


B☒ rețele exterioare de apă și canalizare aferente construcțiilor de locuințe, social-culturale, montate
direct în pământ, sub străzi sau sub spații cu circulație de autovehicule;

C☐ rețele exterioare îngropate de alimentare cu apă rece și caldă, aferente construcțiilor pentru
construcții de producție, agricole și zootehnice;

D☐ rețele exterioare de canalizare a apelor uzate și menajere și/sau meteorice.

Subiectul nr. 39 (GE 046-2002, pct. 3.6, lit. d)

Întrebare : În cazul rezervoarelor si decantoarelor circulare cu pereti etanși realizate din beton cu grad de
impermeabilitate P4, P8, P12, se vor prevedea la exterior urmatoarele sisteme de protecție:

A☐ contra apei stagnante depozitată în interior;


B☒ contra umiditații pamântului și apelor fară presiune sau contra apelor cu presiune, sub 5 m coloana de
apă;

C☐ contra apei în mișcare depozitată în interior;

D☐ contra apelor provenite din precipitații.

Subiectul nr. 40 (NP 133/2-2013 , Partea A, pct. 8.1.2.5, alin. (1), p.579 )

Întrebare : Ce este un bazin de aerare din cadrul unei stații de epurare?

A☐ Construcţie descoperită care utilizează principiul fizic al flotaţiei naturale/artificiale pentru separarea
din apă a grăsimilor, uleiurilor, produselor petroliere şi a altor substanţe nemiscibile şi mai uşoare
decât apa.
B☐ Construcţie descoperită care are rolul să reţină substanţele în suspensie sedimentabile gravimetric care
au trecut de deznisipatoare şi separatoare de grăsimi.
C☒ Construcţie în care se realizează procesul de epurare biologică a apelor uzate în prezenţa oxigenului

introdus artificial prin aerare şi a nămolului activat de recirculare care conține bacterii aerobe.

D☐ Bazin natural sau excavat în pământ, amenajat de cele mai multe ori în depresiuni naturale, având
adâncimi de apă de 0,6-1,2 m şi obiectiv epurarea apelor uzate brute sau epurate parţial.

Subiectul nr. 41 (NP 133/2-2013 pct. 4.2.2 , alin. (3))

Întrebare : În intersecțiile mari unde se amplasează gurile de scurgere care servesc pentru colectarea şi
descărcarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare ?

A☐ La mijlocul intersecției.
B☐ Pe platforme amenajate cu pante.
C☐ Amonte de trecerea de pietoni.

D☒ La limita cu trotuarul, pe spaţii necirculate.

Subiectul nr. 42 (NP 133/2-2013, Partea A, pct. 3.1, alin. (1), lit. a, p. 400)

Întrebare : Unde se amplasează rețeaua de ape uzate pe străzi şi trotuare sub 10-12 m lățime?

A☐ Sub trotuar.
B☐ Pe fiecare latură a străzii.
C☒ Se amplasează în axul străzii.

D☐ La limita cu trotuarul, pe spaţii necirculate.

Subiectul nr. 43 (NP 133/2-2013, partea B, pct. 3.4.8, alin. (3), lit. c, p. 780)

Întrebare : În ce situație betonul adus la locul de turnare trebuie refuzat și se interzice punerea în operă ?

A☐ În urma examinării vizuale de către laborant, betonul este considerat necorespunzător.


B☐ Are o culoare neuniformă.
C☒ Nu se încadrează în limitele de consistenţă prevăzute sau prezintă segregări.

D☐ În urma examinării vizuale de către șeful punctului de lucru betonul este considerat necorespunzător.

Subiectul nr. 44 (NP 133/2-2013, partea B, pct. 5, alin. (2), p. 782)

Întrebare : Încercarea de etanșeitate a reţelelor de canalizare se efectuează pe tronsoane de maximum:

A☐ 5 km.
B☒ 500 m.
C☐ 100 m.

D☐ 200 m.

Subiectul nr. 45 (NP 133/1-2013, partea A, pct. 3.5.1.1, p. 140)

Întrebare : Camera de liniștire, cameră de depunere a nisipului şi cameră de colectare a apei deznisipate
intră în alcătuirea unui(ei):

A☐ decantor lamelar;
B☐ stații de epurare;
C☒ deznisipator orizontal;

D☐ stații de filtre.
Subiectul nr. 46 (NP 133/1-2013, partea A, pct. 6.3.5.2.2, alin. (2), (4), p. 310)

Întrebare : Trecerea conductelor de aducțiune pe sub căile de transport, la adâncimi mai mici de 4 m se
realizează :

A☐ prin terenul natural;


B☒ se face prin conducte protejate în tuburi de protecție cu diametrul de 1, 5 ori mai mare decât al
aducţiunii;
C☐ prin galerii de protecţie;

D☐ canale prefabricate din beton armat.

Subiectul nr. 47 (NP 133/1-2013, partea B, pct. 1.5, alin. (9), p. 341)

Întrebare : Pentru preluarea deformaţiile date de variaţia temperaturii apei transportate, conductele de
aducțiune din PE vor fi:

A☐ aşezate rectiliniu în şanţ;


B☒ aşezate şerpuit în şanţ;
C☐ așezate pe un pat de argilă;

D☐ înglobate în material grosier bine cilindrat.

Subiectul nr. 48 (NP 133/2-2013, partea A, pct. 5.5, alin. (1), p. 424)

Întrebare : În ce condiții sunt necesare rețele de canalizare cu funcționare sub presiune, pentru colectarea
si transportul apelor uzate?

A☐ în orașe cu rețele foarte ramificate, în cazul adâncimilor de pozare foarte mici pentru rețeaua cu
funcționare gravitațională;
B☐ în zone cu pante mari pentru scăderea vitezei în rețeaua de conducte la 0,7 m/s ;
C☒ în zone cu terenuri plate cu denivelari foarte mici, în zone depresionare sau cu contrapante unde
celelalte sisteme de canalizare nu se pot aplica;

D☐ pentru scăderea consumurilor energetice specifice.

Subiectul nr. 49 (Ordinul M.T. nr. 47/1998, pct. 3.15)

Întrebare : Cum se amplasează reţelele subterane magistrale de distribuţie sau colectare pentru apă, în
zona drumurilor?

A☐ aerian paralel cu drumul;


B☐ aerian paralel cu drumul sau îngropat;
C☐ în tranșee;

D☒ în galerii circulabile, prevăzute cu puncte de branşare distribuite la distanţe optime.

Subiectul nr. 50 (NP 133/2-2013, partea B, pct. 3.4.2, alin. (2), (4), p.777)

Întrebare : La execuția stațiilor de epurare care dintre metodele de sprijinire a săpăturilor este indicată
pentru săpături adânci sub nivelul apelor subterane ?

A☐ sprijiniri cu panouri metalice montate manual;


B☐ sprijiniri cu cherestea din lemn de esență tare ;
C☒ sprijiniri cu palplanșe montate prin vibrare în pământuri necoezive şi prin batere în pământuri coezive;
D☐ sprijiniri cu dulapi și bile din lemn de brad, montate manual.