Sunteți pe pagina 1din 5

UBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIERN DOMENIUL: 2.1.

CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE I MINIERE DE SUPRAFA, CATEGORIA DE IMPORTAN


D
Sesiunea NOIEMBRIE 2007

ATENIE !
Proba scrisa va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere - 7
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorii au
obligatii referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)
A acorduri, avize, autorizatie de construire
B verificarea corectitudinii executiei ................................................................................
C cartea tehnica a constructiei ..
Subiectul nr. 2. 0, 2 puncte
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
A s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor
B s-a efectuat receptia finala
Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta cu
posibilitatea distrugerii partiale a constructiei

Subiectul nr. 4. 0, 2 puncte


Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea lucrrilor,
procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a defectelor, condica de
betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii
Subiectul nr. 5. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti
Subiectul nr. 6. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de santier verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea
construciilor
Subiectul nr. 7. 0,3 puncte

Dirigintele de antier are dreptul s verifice:


A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de control al
calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind documentaia
tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ
prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea n
construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care schimb
condiiile iniiale
Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a inspectiei in faza
determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
n conformitate cu prevederile Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii (HG 273/1994), din
comisia de receptie trebuie sa faca parte obligatoriu:
A reprezentantul proiectantului;
B reprezentantul executantului;
C reprezentantul administratiei publice locale;
D reprezentantul investitorului;
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Adncimea minim de fundare se stabilete n funcie de:
A adncimea de nghe;
B condiiile de teren;
C tipul utilajului cu care se realizeaz sptura.
Subiectul nr. 11. 0,3 puncte
Sudarea electric cap la cap este admis pentru:
A nndirea barelor de oel -beton de acelai diametru;
B nndirea barelor de diametre diferite fara conditii speciale
C nndirea barelor de caliti diferite.
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile
pregatitoare, si anume:
A trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
B protectia instalatiilor existente in pamant ;
C verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului)
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Ce este o zidarie confinata (ZC):
A zidarie prevazuta cu stalpisori si centuri din betona armat;
B zidarie prevazuta cu armaturi in rosturile orizontale;
C zidarie exterioara;
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Comisia de receptie examineaza: (completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata
ex: documentele continute in cartea tehnica - analizeaza inscrisurile din aceste documente si conformitatea
lor cu prevederile legale in vigoare):
A privind autorizatia de construire- ....................................................................................
B privind executia lucrarilor - .............................................................................................
C referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit
de...............................

Subiectul nr. 15. 0,3 puncte


Conform prevederilor NE 012-99, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor conduce la:
A mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate executrii elementelor de construcii cu armturi dese,
seciuni subiri, nlime mare de turnare;
B punerea n oper a betoanelor prin pompare
C mbuntirea comportrii betoanelor la nghe - dezghe
D creterea rezistenei i a durabilitii betoanelor, prin mbuntirea structurii acestora
Subiectul nr. 16. 0, 3 puncte
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corepunzatoare este obligatorie realizarea urmatoarelor cerinte:
A durabilitatea constructiilor
B rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si
protectia mediului; izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; protectia impotriva zgomotului;
C siguranta si stabilitate
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte
Fundatia unei constructii se executa :
A fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare
B cu intreruperi, in functie de posibilitatile de betonare

Subiectul nr. 18. 0,3 puncte


Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte:
A rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei;
B latimea rostului este de minim 3 cm, pentru terenuri obisnuite
C rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei
D executarea rostului se trateaza ca faza determinanta
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
ntreruperea execuiei zidriei la construcii situate n zone seismice se poate face:
A n trepte
B n trepi
C nu se admite ntreruperea la ziduri portante
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, dirigintii de santier
raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Functie de rolul pe care il indeplinesc in constructie, peretii de zidarie pot fi:
A pereti structurali
B pereti nestructurali cu rol de compartimentare
C pereti nestructurali cu rol de contravantuire
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se executa verificari etapizate
preliminare, in cursul executiei si finale. Completati ce se verifica in cazul celor 3 etape:
A verificari preliminare: .................................................................................................
.................................................................................................................................................
B verificari in cursul executiei: .........................................................................................
..................................................................................................................................................
C verificari
finale: ........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale:
A cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa cu 8 ore inainte de turnarea betonului;
B inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00m;
C betonarea in straturi orizontale de maximum 1,00m inaltime;
D betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de executie.
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
Suportul de rezistenta al unei hidroizolatii poate fi constituit din:
A beton armat monolit;
B elemente prefabricate din beton celular autoclavizat;
C lemn
D termoizolatie rigida;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
In cazul zidariei confinate, stalpisorii din beton armat vor fi amplasati:
A la capetele libere ale fiecarui perete;
B In lungul peretului, astfel incat distanta dintre axele stalpisorilor sa nu depaseasca 7 m;
C la intersectiile peretilor;
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
Lucrarile de hidroizolatie la cald se pot executa :
A la temperaturi intre -5C si + 25C;
B daca suprafata suport este curata, fara asperitati mai mari de 2mm;
C daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit
Subiectul nr. 27. 0,3puncte
Fundatiile peretilor structurali la cladirile din zidarie pot fi: .
A fundatii de tip continuu;
B fundatii izolate;
C fundatii izolate legate cu grinzi de beton armat;
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Controlul calitatii executiei pardoselilor se face pe faze de executie la:
A stratul suport
B straturi intermediare
C stratul de finisaj
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, se vor respecta
urmatoarele cerinte:
A latura sectiunii minim 10cm
B armare long. constructiva - 412 PC 52
C etrieri OB 37 6mm/15cm
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, etrierii se vor indesi :
A in zona inferioara, pana la 50 de cm deasupra fundatiei;
B in zona de innadire a armaturii longitudinale;
C la partea superioara, sub centura;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Executantul lucrarii trebuie sa transmita investitorului :
A Manualul calitatii;
B Planul calitatii care include si Planul de control al calitatii, verificari si incercari;

C Proceduri de executie;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, executantii lucrarilor de
constructii, investitorul pot sa colaboreze cu un laborator:
A autorizat de catre ISC pentru incercarile respective;
B acreditat de RENAR pentru incercarile respective;
C laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare, daca este autorizat;

Subiectul nr. 33. 0,3 puncte


Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari
ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si
care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele care s-au
consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
Subiectul nr. 35. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte atestat, n
anumite condiii.