Sunteți pe pagina 1din 13

1. Care dintre cuvintele de mai jos are sensul de ntmpltor ? a) hazardat b) fortuit c) inavuabil 2.

Care dintre cuvintele de mai jos are sensul de a dezvalui ? a) a releva b) a dezavua c) a revela 3. Care dintre cuvintele de mai jos este sinonimul cuvntului angular ? a) ascu it b) unghiular c) analog !. Care dintre cuvintele de mai jos nseamna neobosit" zelos ? a) ire#utabil b) infatigabil c) ineluctabil $. Ce sunt perechile de cuvinte % investit si nvestit& iminent si eminent ? a) antonime b) sinonime c) paronime '. Cuvntul pre#abricat este #ormat prin % a) derivare cu pre#i( b) compunere c) este mprumutat ). *inonimul lui se socoteste este % a) a se impune b) se consider c) se calculeaz +. ,ndica i" prin incercuire rspunsul corect % -n e(emplul % ./e o #a a monedei strlucea capul de bour al 0oldovei1 .2 #a 1 are a) sens de baza b) sens figurat c) sens derivat

3. ,ndic prin ncercuire rspunsul corect. -n te(tul % .*olzii #runzelor mrunte 4 s5au zburlit pe5o ramur1 a) de baz 67oparceanu 8.) Cuvntul solzii are sens b) derivat c) figurat

19. Care dintre cuvintele de mai jos nseamn nepotrivire ? a) inadvertent b) antinomie c) prenoni ie 11. Care dintre perechile de cuvinte de mai jos sunt antonime ? a) ntamplator 5 #ortuit b) inadvertenta potrivire c) virtuos5virtuoz 12. -n te(tul % .2" tu nici nu visezi" btrne" c i in cale mi s5au pus : 7oata #loarea cea vestita a ntregului ;pus1 a) figurat Cuvntul .#loarea1 are sens % b) propriu c) secundar ,ndic prin incercuirea literei" rspunsul corect % -n te(tul % .<i dac5a #ost pe it des = lucru tare de5n eles> ?ar dintr5al prin ilor @irag C i au trecut al casei prag" ?e bun seam cel mai drag ; #ost ales1 68. Cosbuc) a) substantiv 13. Cuvntul tare este % b) adjectiv c) adverb 1!. Cuvntul c i este % a) adjectiv relativ b) adverb relativ c) prenume relativ a) atributiv b) circumstan ial de mod c) completiv direct

1$. Cuvntul c i introduce o subordonat % 1'. ?e bun seam este o locu iune % a) adverbial b) verbal c) adjectival

1). ,ndic" prin ncercuire" rspunsul corect . .0ereu romnii au stat de veghe la hotarele patriei1. /redicatul au stat de veghe este e(primat prin % a) verb predicativ b) locu iune adverbial c) locuiune verbal predicativ

1+. -n te(tul % .0a@ina este pentru tiat hrtie1. /redicatul nominal are numele predicativ e(primat prin % a) adjectiv b) verb la supin c) substantiv cu prepozi ie 13. -n te(tul % . ;m ntlnit oameni a@a de cinsti i cum nu sunt al ii1. a) nume predicativ Cuvntul cum este % b) complement de mod c) subiect 29. Ce parte de vorbire este o data cu n conte(tul % .;m plecat o data cu ,onescu ? a) adverb b) locu iune adverbial c) locuiune prepozitional d) locu iune conjunctional 21. -n propozi ia % . Cine este acest om ? . predicatul este % a) este b) este acest c) este om d) este cine 22. Ce #unc ie sintactic are pronumele personal din propozi ia % . Ai5a inapoiat la timp cartea?1 a) atribut pronominal b) complement indirect c) subiect 23. Ce #unc ie sintactic ndepline@te cuvntul eviden iat % .?u5te" baiete" @i s nu te mai intorci cte zile vei avea1. a) subiect b) nume predicativ c) nu are nici o funcie sintactic 2!. Bumeralul din propozi ia % .;u venit acolo cincizeci de oameni1" este % a) atribut b) complement circumstanial de mod c) nume predicativ d) complement indirect 2$. /ronumele din enun ul % .C5a trimis la timp1" este % a) complement direct b) complement indirect c) atribut

2'. -n propozi ia % .0i5a ars casa1" pronumele ndepline@te #unc ia sintactic de % a) complement indirect b) atribut pronominal c) complement direct 2). -n #raza %10i5a trimis o carte veche" de care nu aveam nevoie1" pronumele subliniat ndepline@te #unc ia sintactic de % a) complement indirect b) atribut pronominal c) complement direct 2+. -n propozi ia % ./leac" omule" din calea ma@inii :1" subiectul este % a) subn eles b) inclus c) nedeterminat d) e(primat printr5un substantiv 23. -n conte(tul % .7rebuie muncit mult pentru a intra la aceast #acultate1" cuvntul muncit este % a) nume predicativ b) subiect c) complement direct 39. -n te(tul % .* nu #i avut attea probleme" ar #i reu@it1" propozi ia subliniat este% a) cauzal b) principal c) conditional 31. -n #raza % .-ncurcatura de care mi5era #ric s5a produs n cele din urm1" cuvntul subliniat este % a) subiect b) complement direct c) complement indirect d) nu are #unc ie sintactic 32. -n conte(tul % .Bu @tiuse ce s spun1" cuvntul subliniat este % a) subiect b) complement circumstantial de mod c) atribut d) complement direct 33. Cte propozi ii subiective sunt in urmatorul te(t % . ?ac a@a stau lucrurile" ar #i bine ca toat lumea s vin la ora #i(at1 ? a) una b) dou c) trei

3!. Cte predicate verbale con ine urmatorul te(t % .?up povestea aceasta omul a rmas de batjocur si n5a mai putut s5@i recapete demnitatea niciodat1 ? a) unul b) dou c) trei 3$. Cte atribute adjectivale se a#l in te(tul % .2ul sau inceputul lumii era simbolul atributului" al unui absolut n care te cu#unzi #ie prin somn" #ie prin eros" ambele #iind #uziunea in care ins@i moartea capt sensul unui nou inceput1 ? 6*ergiu ;l. 8eorge D ;rhaic @i universal) a) unul b) dou c) trei 3'. Cte propozi ii subiective sunt in #raza % .0i5e #ric s nu gre@esc @i de aceea ar #i bine s #iu mai prudent1 ? a) una b) dou c) trei 3). -n propozi ia % .C5a abandonat in mijlocul strzii1" cuvntul subliniat este % a) atribut substantival b) complement circumstanial de loc 3+. Ce #unc ie sintactic ndepline@te pronumele relativ din #raza % ;m vzut acel spectacol pe care mi l5ai recomandat1 ? a) subiect b) complement direct c) atribut pronominal d) nu are #unc ie sintactic 33. Ce #el de propozi ie introduce locu iunea conjunc ional de vreme ce % a) concesiv b) temporal c) cauzal d) conditional !9. -n #raza % .-ntrebarea este dac voi ajunge ceea ce mi5am propus" n cazul n care am s m strduiesc att ct m vor ine puterile1" cte propozi ii predicative sunt ? a) una b) dou c) trei d) patru

!1. -n conte(tul % .=rau in jur de $9 de oameni1" .n jur de1" ce parte de vorbire este % a) adverb precedat de prepozi ie b) locu iune prepozi ional c) locuiune adverbial !2. Ce parte de vorbire este cuvntul cea din propozi ia % . ;m vazut banca cea nou1 ? a) prenume b) articol c) adverb !3. -n propozi ia % .; #ost pe aici in lipsa =lenei" cuvintele subliniate sunt % a) substantiv precedat de prepozi ie b) locu iune adverbial c) locuiune prepoziional !!. -n enun ul % .;u s vin timpuri grele1" verbul a avea este ? a) copulativ b) de#ectiv c) auxiliar !$. -n propozi ia % .; pierdut din nebagare de seam1" cum sunt interpretate mor#ologic cuvintele subliniate ? a) ca doua substantive precedate de prepozi ii b) ca locuiune substantival c) ca locu iune adverbial !'. Ce este din punct de vedere mor#ologic termenul desigur din te(tul % .?esigur c vor invinge1 % a) verb b) parte a unui verb c) adverb !). -n propozi ia % 1*5a pogort asupra5i mila dumnezeiasc1" termenii sublinia i sunt % a) pronume personal precedat de prepoziie b) adverb cu verbul a #i c) locu iune prepozi ional !+. Cocu iunea verbal a5@i aduce aminte este % a) totdeauna la diatez reflexiv b) totdeauna la diatez activ c) uneori la diatez re#le(iv" alteori la cea activ" in #unc ie de conte(t

!3. -n propozi ia % ./otrivit dorin ei ei" am cumprat un inel cu diamant1" cuvntul subliniat este % a) verb la participiu b) adjectiv c) prepozitie d) adverb $9. /ronumele relativ cine poate avea valoare adjectival ? a) de cele mai multe ori b) uneori c) niciodat $1. Ce valoare mor#ologic are cuvntul subliniat" din enuntul % .-l @tia gata de orice1 ? a) adverb b) substantiv c) adjectiv $2. -n propozi ia % .-n tablou aprea imaginea unor oameni muncind pe cmp1" verbul la gerunziu ndepline@te #unc ia sintactic de % a) atribut b) complement c) predicat $3. -n propozi ia % .=l alearg de doua ori mai repede ca mine1" numeralul este % a) colectiv b) ordinal c) distributiv d) adverbial e) multiplicativ $!. -n conte(tul % ./ardon" domnule" m con#undati : cuvntul subliniat este % a) substantiv b) verb c) interjectie $$. -n enuntul % .Be era #oame1" subiectul este % a) pronumele ne b) este inclus c) nee(primat d) substantivul foame e) subn eles $'. .Bu @tiuse ce s spun1" cuvntul subliniat este % a) subiect b) complement direct

c) complement de mod d) atribut e) nu are #unc ie sintactic $). -n propozi ia % .=ra un om ntre dou vrste1" atributul este e(primat prin % a) substantiv cu prepozi ie b) numeral c) locuiune adjectival d) locu iune substantival $+. -n enun ul % .,ar in ceea ce prive@te proiectul vostru" rmne de vzut1" verbul la supin are #unc ia sintactic de % a) subiect b) nume predicativ c) complement direct d) atribut $3. -n propozi ia % .=l nu poate vorbi despre un lucru insu#icient cunoscut1" verbul la modul in#initiv are #unc ia sintactic de % a) nume predicativ b) subiect c) complement direct d) atribut '9. -n conte(tul % .2ri@icum ar #i imprejurrile" el va trebui s lupte mai departe1" cuvntul subliniat este % a) complement de mod b) nume predicativ c) subiect d) nu are #unc ie sintactic '1. /ronumele relativ din te(tul % .C5a trdat tocmai pe el" sub a crui in#luen @i5a #cut debutul1" ndepline@te" la nivelul propozi iei din care #ace parte" #unc ia sintactic de % a) complement direct b) subiect c) atribut d) complement de mod '2. Cte predicate verbale se a#l in #raza % . = normal s se supere @i" chiar dac m5ai contrazice" imi place s cred ca va avea atta demnitate s nu #ac el primul pas spre mpcare1 ? a) dou b) trei c) patru d) cinci e) @ase

'3. Cte propozi ii completive directe se a#l in te(tul % .*e @tie c s5au hotrt s plece" de@i toat lumea i avertizase c va ploua1 ? a) una b) dou c) trei d) nici una '!. Cte propozi ii circumstan iale de loc sunt in te(tul % .?up ce am plecat din or@elul unde mi5am petrecut vacan a" am cunoscut acest om #ormidabil1 ? a) una b) dou c) niciuna '$. Cum interpretezi mor#ologic cuvintele subliniate % .-l @tiam un om" de obicei" calm1 ? a) substantiv precedat de prepozi ie b) adverb cu prepozi ie c) locuiune adverbial ''. ,n #raza % .2rict de greu va #i @i chiar in ciuda predicilor ce ni se vor ivi in cale" m voi lupta s ajung cineva" de@i nimeni nu crede in mine in momentul de #a 1" cte propozi ii succesive sunt % a) una b) dou c) trei d) patru '). -n e(emplul % .;ceasta este o carte a celui mai mare poet englez1" a este % a) prepozi ie b) articol posesiv genitival c) verb au(iliar '+. Eerbul .a #i1 din e(emplul % .;@ #i #ost anun at dac venea1" are valoare gramatical de % a) auxiliar b) copulativ c) predicativ '3. -n e(emplul % .Codrii preau polei i sub lumina lunii" cuvntul subliniat are #unc ie de % a) complement de loc b) complement de timp c) complement de cauz

)9. -n e(emplul % .*5a plictisit de inv at opt ore pe zi1" supinul de inv at are #unc ia sintactic de % a) subiect b) complement circumstan ial de cauz c) complement indirect )1. -n e(emplul % .Cum ai #i procedat" rezultatul ar #i #ost acela@i1" adverbul relativ introduce o subordonat % a) circumstan ial de mod b) circumstan ial de cauz c) subordonata concesiv )2. -n e(emplul % .-mi place unde nu e mult lume1" subordonata este % a) completiv direct b) circumstanial de loc c) subiectiv )3. -n e(emplul % .*5a anun at unde va avea loc #estivalul1" propozi ia subordonat este % a) subiectiv b) completiv direct c) circumstan ial de loc )!. -n #raza % .Cum se ridic norii" soarele lumineaz cu putere1" adverbul relativ cum introduce o subordonat % a) cauzal b) temporal c) modal )$. -n e(emplul % .0uncind cu ambi ie" vei reu@i in via 1" verbul la gerunziu are #unc ia sintactic de % a) complement circumstan ial de mod b) complement circumstanial conditional c) complement circumstan ial de timp )'. -n te(tul % .=u nu m ncumet D zise /rslea D a prinde pe hot " ci zic c o ncercare de voi #ace @i eu nu poate s5 i aduc nici un ru1" se a#l % a) o subordonat completiv direct b) dou completive directe c) trei completive directe )). -n te(tul % . =u nu i5a@ dori vreodat s ajungi s ne cuno@ti" Bici ca ?unrea s5nece spumegand a tale o@ti1" sunt % a) o subordonat completiv direct b) dou completive directe c) trei completive directe

)+. -n te(tul % .5 =u stiu" zise el" la ce te gndesti1 :" propozi ia .zise el1 este % a) principal b) subordonat c) incident )3. -n #raza % .Cesne e s dai @i anevoie s iei1" propozi iile 2 si ! sunt % a) completive directe b) subiective +9. -n #raza % .=l a rmas cum l @tim1" subordonata a ,,5a este % a) predicativ b) completiv direct c) circumstan ial de mod +1. -n #raza % .?ac a n eles nseamn c a #ost atent la e(plica ie1" propozi ia numrul 1 este % a) conditional b) subiectiv c) completiv direct +2. -n e(emplul % .0 gndesc la tine1" termenul subliniat este % a) interjectie b) pronume reflexiv c) pronume personal +3. -n e(emplul % .Bu stiu de va veni pe la noi1" cuvntul de este % a) prepozi ie b) interjec ie c) conjuncie +!. -n te(tul % .<i trece a@a mult vreme. Copilul cre@tea" cre@tea mereu" ntr5o zi ca5n dou @i5n dou ca5n nou. <i5i plcea copilului" drag ?oamne" i plceau trei lucruri mai de seam>1" verbele sunt la timpul % 6/escaru@5-mpratul) a) imper#ect si per#ect simplu b) prezent si imperfect c) imper#ect si mai mult ca per#ect +$. -n te(tul dat mai sus" cuvintele n cazul nominativ cu rol de subiect sunt % a) dou b) patru c) trei

+'. -n te(tul .>Cre@tea ntr5o zi ca5n dou @i5n dou ca5n nou1" o din .ntr5o zi1 este % a) articol nehotart b) numeral cardinal c) adjectiv nehotart +). -n e(emplul % .<i toat ndejdea5i la voi1 68. Cosbuc)" i este % a) pronume personal b) verb predicativ c) verb copulativ ++. -n te(tul % .Fiua @i noaptea ninge necontenit1" construc ia subliniat" din punct de vedere mor#ologic constituie % a) dou substantive legate prin conjunc ie copulativ b) dou adverbe c) o locuiune adverbial +3. -n te(tul % .-n #runtea ora@ului #usese ales un primar harnic1" termenul subliniat are sens % a) propriu b) figurat c) derivat 39. -n e(emplul % .=ra un om de nimic1" de nimic are valoare mor#ologic de % a) pronume negativ b) substantiv cu prepozi ie c) locuiune adjectival 31. -n e(emplul % GBu ai citit ziarul1" termenul ai are valoare gramatical de % a) articol posesiv b) verb de sinestttor c) verb auxiliar 32. 7ermenii % ceas" inim" #loare" primvar" apar in % a) masei vocabularului b) vocabularului fundamental 33. -n te(tul % .;l vostru5i plnsul strunei mele1" este % 62. 8oga) a) pronume posesiv in cazul N, cu funcia de subiect b) pronume posesiv in cazul B" cu #unc ia de nume predicativ c) pronume posesiv in 8 cu #unc ia de atribut 3!. -n te(tul .Cine5i acvila ce cade ? " cuvntul subliniat este % a) pronume relativ" cu #unc ia de subiect b) pronume interogativ cu funcia de nume predicativ c) adjectiv interogativ cu #unc ia de atribut

3$. -n te(tul % GCabana de pe a crei teras admiram priveli@tea strjuia muntele1" termenul subliniat este % a) atribut pronominal in cazul genitiv b) complement direct in cazul ;c 3'. -n te(tul % .Copilul era lini@tit numai de prin ii lui1" era lini@tit este % a) predicat nominal b) predicat verbal 3). -n te(tul % .,ntrand n casa" l5a observat pe colegul su citind1" termenul subliniat are #unc ia sintactic de % a) complement circumstan ial de mod b) complement circumstan ial de cauz c) complement circumstanial de timp 3+. -n te(tul % .-nvtnd si repetnd" vei reu@i1" verbele subliniate au #unc ia sintactic de % a) complement circumstanial condiional b) complement circumstan ial de mod c) complement circumstan ial de cauz 33. -n te(tul % ./esemne c va vorbi la adunare1" termenul subliniat este % a) adverb de mod b) adverb predicativ 199. -n te(tul % .<i5a cumprat o hain pentru vnt1" segmentul subliniat are #unc ie sintactic de % a) complement circumstan ial de scop b) complement indirect c) atribut substantival prepoziional