Sunteți pe pagina 1din 70

Universitatea .......................... din .........................

Facultatea de tiine Economice Specializarea: Contabilitate i Informatic de estiune

!UC"#"E $E !ICE%&'

Conductor tiinific: Lector Univ. Dr. ..................... Absolvent: ..............................

!ocalitatea #nul
1

Universitatea .................. din ......................... Facultatea de tiine Economice Specializarea: Contabilitate i Informatic de estiune

!ucrare de licen
"eflectarea (n contabilitate a e)portului de mrfuri la *E+#! ,"EC-* S.".!.

Conductor tiinific: Lector Univ. Dr. ....................... Absolvent: ...................................

!ocalitatea #nul

CU,"I%S: C#,I+-!U! I. C-%&I%U+U! I "-!U! C-*E"&U!UI E.+E"I-".........................................../ 1.1. Comerul exterior definire fund!ment!re rol..........................................................." 1.2. #i$olo%i! societ&ilor de comer exterior....................................................................1' 1.3. (tructuri or%!ni)!torice !le societ&ilor de comer exterior........................................12

C#,I+-!U! 0. C-%+#1I!I+#+E# E.,-"+U!UI $E *'"FU"I ,E C-%+ ,"-,"IU ,E C"E$I+ C-*E"CI#! ,E +E"*E% !U% ............................................................2/ 2.1. Documente i structuri s$ecifice ex$ortului...............................................................1" 2.2. *x$ortul de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen lun%...................1+ 2.3. Cont!bilit!te! !,ustrilor s$ecifice ex$ortului............................................................21

C#,I+-!U! 3. S+U$IU $E C#4 ,"I5I%$ C-%+#1I!I4#"E# E.,-"+U!UI $E *'"FU"I ,E C-%+ ,"-,"IU ,E C"E$I+ C-*E"CI#! ,E +E"*E% !U% ................06 3.1. (curt istoric l! -*#AL ./*C0- (./.L...................................................................2+ 3.2. 1olosire! invent!rului intermitent vs. invent!rul $erm!nent......................................2+ 3.3. Altern!tiv! ex$ortului de mrfuri 2n condiiile de livr!re 103 i C1/......................3" 3.4. Utili)!re! efectelor de comer $entru 2nc!s!re! contr!v!lorii mrfurilor v5ndute l! extern..................................................................................................................................41 3.". /eflect!re! 2n cont!bilit!te ! ex$ortului de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen lun% l! -*#AL ./*C0- (./.L...................................................."2

Concluzii i propuneri....................................................................................................77
1iblio8rafie.......................................................................................................................79 #ne)e.................................................................................................................................7:

C#,I+-!U! I. Coninutul i rolul comerului e)terior 2.2. Comerul e)terior ; definire< fundamentare< rol

Comertul1 2l constituie un domeniu fo!rte im$ort!nt de cercet!re i !$lic!re ! cont!bilit&ii res$ectiv !ctivit!te! de mi,locire ! sc6imbului de m&rfuri $rin intre$rinderile comerci!le !t5t 2n interiorul &rii c5t i 2n reliile cu str!in&t!te!. Circul!i! m&rfurilor $rin comerul interior i exterior forme!)& com$onentele de b!)& !le circul!iei %ener!le ! m&rfurilor c! f!)& ! re$roduciei soci!le. Derul!re! o$er!iunii de ex$ort 2nse!mn& !ns!mblul !ctivit&ilor $rin intermediul c&ror! !re loc livr!re! m&rfii de l! v5n)!tor l! cum$&r&tor $e de o $!rte i efectu!re! $l&ii de c&tre cum$&r!tor 2n beneficiul v5n)!torului. 7n cee! ce $rivete livrarea internaional= a m=rfii< $rinci$!lele !ctivit&i sunt: 8 .re%!tire! m&rfii 2n vedere! ex$ortului i f!ctur!re! l! extern9 8 *x$edii! i tr!ns$ortul intern!ion!l9 8 Asi%ur!re! m&rfurilor9 8 :&muire!. 7n !cest $roces sunt im$lic!te $e l5n%& $&rile contr!ctului comerci!l v5n)&torul i cum$&r&torul i o serie de firme s!u or%!nism $rest!to!re de servicii s$eci!li)!te: o *x$editori9 o ;ntermedi!ri de tr!n)it9 o Arm!tori9 o C!se de !si%ur&ri9 o 0r%!ne v!m!le9 o ;nstituii de control !l c!lit&ii etc. >n cazul exportului indirect sau n comision n relaia comercial de baz e)ista trei p=ri: .roduc&torul furni)orul m&rfii $entru ex$ort 1irm! de comer exterior c!re $o!te !cion! $e cont $ro$riu s!u 2n c!lit!te de intermedi!r. Clientul extern !cest! din urm& $ut5nd fi l! r5ndul s&u 2n funcie de form! de distribuie intermedi!r comerci!nt $e cont $ro$riu s!u benefici!r fin!l !l m&rfii. Comerul e)terior este o r!mur& distinct& ! economiei n!ion!le c!re cu$rinde o$er!iile comerci!le s!u de coo$er!re economic& i te6nico8stiinific& 2n r!$orturile cu str!in&t!te! $rivind v5n)!re!8cum$&r!re! de m&rfuri lucr&ri servicii licene consi%n!i! s!u de$o)itul re$re)ent!re! s!u comisionul o$er!iile fin!nci!re !si%ur&rile turismul i 2n %ener!l orice !cte s!u f!$te de comer. 7n urm! !cestei definiii comerul exterior cu$rinde dou& com$onente de b!)&: 1. -peraiunile comerciale internaionale re$re)int& o form& de interde$enden& 2ntre 2ntre$rinderile i economiile n!ion!le 2n sfer! comerci!li)&rii i includ:
1

1lorin /. .!r!sc6ivescu -.D. Cont!bilit!te! o$er!iunilor de comer exterior A$lic!ii i studii de c!) *ditur! #e6no$ress ;!i 2''+

"

comerul internaional cu m=rfuri< c!re este form!t l! r5ndul s&u din: exportul de mrfuri care cuprinde totalitatea operaiunilor comerciale prin care o ar vinde unei alte ri o parte din mrfurile produse sau prelucrate. 7ntr-un sens mai larg, el cuprinde i serviciile prestate de o anumit& tar& 2n alte t&ri 2n domeniul transporturilor, asigur&rilor, creditului, turismului, licenelor etc. Aceast& ultim& component& a exportului este denumit&, 2n literatura de specialitate, export invizibil (tranzacii comerciale internaionale care nu au ca obiect m&rfurile). importul de mrfuri care cuprinde totalitatea operaiunilor comerciale prin care o ar cumpr mrfuri din alte ri n vederea satisfacerii consumului productiv i neproductiv. comerul internaional cu servicii comerciale, numit i comer invizibil, care cuprinde serviciile conexe operaiunilor de export-import (transporturile, asigur&rile, licenele), turismului internaional! operaiunile comerciale combinate, respectiv reexportul, compensaiile, s"ic#-ul, prelucrarea 2n lo#n, operaiunile de perfecionare etc., adic& te#nicile utilizate pentru facilitarea sc#imburilor i valorificarea oportunit&ilor de profit comercial. 2. #lianele i cooper=rile internaionale re$re)int& o form& de)volt!t& ! le%&turilor economice dintre st!te 2n vedere! re!li)&rii unei str!te%ii comune dur!bile 2n domenii diferite de !ctivit!te. /!iunile c!re st!u l! b!)! !cestor le%&turi $le!c& de l! existen! unor interese comune com$lement!rit!te te6nolo%ic& ex$lo!t!re! eficient& ! com$onentelor i resurselor $ro$ii. .rinci$!lele forme de !li!ne i coo$er&ri intern!ion!le sunt urm!to!rele: cooper=rile pe baze contractuale< 2n c!re $ot fi incluse contr!ctele de licent& fr!ni)!re! subcontr!ct!re! etc. to!te constituind forme de tr!nsfer intern!ion!l de te6nolo%ie de $roducie <liceniere! subcontr!ct!re!= s!u de comerci!li)!re <fr!ni)!re!=9 aliane strate8ice sub form= de asociaii< consorii etc. $entru contruire! de obiective 2n comun livr&ri l! c6eie consultin%8 en%ineerin% etc.9 cooperarea instituionalizat=< re$re)ent!t& de societ&ile mixte. Coninutul !ctivit&ii de comer exterior $une 2n eviden& urm!to!rele rel!ii:

Volumul comerului exterior = Exportul total + Importul total

>

din c!re: Exportul total = Exportul de mrfuri + Exportul invizibil + exportul din operaii de cooperare

Importul total = Importul de mrfuri + Importul invizibil + Importul din operaii de cooperare nfaptuirea activitii de comer exterior izvorte din necesitatea folosirii avantajelor create de diviziunea internaional a muncii, aparut ca rezultat al dezvoltrii forelor de producii ! 0d!t& cu de)volt!re! forelor de $roducie s8! !d5ncit i divi)iune! intern!ion!l& ! muncii i im$licit s8! de)volt!t comerul exterior. Un !lt f!ctor c!re determin& divi)iune! intern!ion!l& ! muncii 2l constituie condiiile n!tur!le <de resurse de clim& de sol=. Activit!te! de comer exterior este un im$er!tiv !l de)volt&rii fiec&rei n!iuni. $rin participarea, sub diferite forme la circuitul mondial de valori, comerul exterior are multiple efecte economice i neeconomice asupra fiecrui participant la realizarea sa, cum ar fi%& efecte economice de tip valoric concretizate sub forma diferenelor dintre ncasrile i plile internaionale din operaiunile de export-import generate de diferenele dintre productivitatea naional i internaional a factorilor de producie! efecte economice de tip material concretizate sub forma valorilor de ntrebuinare care satisfac cantitativ i calitativ anumite nevoi reale ale economiei naionale! efecte economice de tip propagat sau indirect care, de i nu se localizeaz n mrimi concrete, reprezint aprecieri orientative privind aportul comerului exterior la introducerea progresului te#nic, mbuntirea proporiilor din economie, valorificarea mai bun a factorilor de producie interni, facilitarea mutaiilor structurale ale produciei materiale interne etc.! efecte economice de tip social i politic care, de i nu se pot cuantific&, exercit influene pozitive cu incidene multiple asupra unei economii naionale. /el!iile economice intern!ion!le !u devenit 2n $erio!d! !ctu!l& un f!ctor de $rim& im$ort!n& c!re condiione!)& 2ntr8o m&sur! 2nsemn!t& evolui! economiilor
2 3

Dumitru :i!n 8 Cont!bilit!te! 2n comerul exterior :ol. ; *ditur! *conomic& 2''+ .o$ A 8 Cont!bilit!te! de %estiune 2n comer *ditur! ;ntelcredo Dev! 1??+

tuturor t&rilor lumii indiferent de m&rime! lor de nivelul de de)volt!re economic& stiinifico8cultur!l&. Comerul exterior cu$rinde o$er!iile comerci!le s!u de coo$er!re economic& si te6nico8stiinific& 2n r!$orturile cu str&in!t!te! $rivind v5n)!re! si cum$&r!re! de m!rfuri execut!re! de lucr&ri $rest!re! de servicii turism etc. 0 com$onent& ! !ctivit!ii de comer exterior cooperarea economic= international=< re$re)int& o form& su$erio!r& ! le%&turilor economice dintre st!te 2n c!re se 2m$letesc elemente din domeniul $roduciei cu cele din sfer! circul!iei cele din economie cu cele din stiin& i te6nic& $resu$un5nd existen! unor le%&turi m!i str5nse i $e $erio!de m!i lun%i 2ntre $!rteneri. *! se re!li)e!)& 2ntr8o serie de forme concrete cu diferite %r!de de com$lexit!te 2n funcie de domeniile de !ctivit!te i de interesele economice !le $&rilor. 7n orice domeniu de !ctivit!te un loc !$!rte 2n or%!ni)!re! cont!bilit&ii revine $!rticul!rit&ilor $e c!re le $re)int& c! ex$resie ! tr&s&turilor economico fin!nci!re $ro$rii. .rinci$!lele tr&s!turi c!re 2i $un !m$rent! !su$r! cont!bilit!ii sunt: c!r!cterul economic !l !ctivit&ii interferen! f!ctorului n!ion!l cu cel intern!ion!l !l !ctivit&tii diversit!te! i s$ecificit!te! !ctivit&ii de comer exterior sistemul de fin!n!re credit!re i decont!re ! !ctivit&ii.4 Caracterul economic al activit=ii. Derul!re! !ctivit&ii de comer exterior !n%!,e!)& un circuit de fonduri m!teri!le i b&nesti %ener!tor de re)ult!te economice. 7n consecin& e! !re un c!r!cter economic contribuind l! cre!re! i s$orire! venitului n!ion!l !l t&rii. C!r!cterul economic !l !ctivit&ii de comer exterior se re%&sete i 2n or%!ni)!re! i conducere! cont!bilit&ii. -odelul cont!bil este cel s$ecific unit&ilor economice c!re $rin coninutul i structur! s! evideni!)& rel!ii $rivind investii! de fonduri m!teri!le i b&nesti consumul !cestor fonduri oc!)ion!t de desf!ur!re! $roceselor economice $recum i re)ult!tele economice %ener!te de !ceste $rocese. 1iind de ti$ economic modelul cont!bil !l !ctivit&ii de comer !re l! b!)& $l!nul de conturi %ener!l destin!t tuturor unit&ilor $!trimoni!le c!re desf&o!r! !ctivit&i economice. Interferena ; factor naional i internaional. Din $unct de vedere economic 2n c!drul !ctivit&ii de comer exterior se interfere!)& munc! soci!l& cu c!r!cter n!ion!l i ce! cu c!r!cter intern!ion!l. .e $l!n ,uridic !ce!st& interferent& se re%!sete sub form! elementelor de extr!neit!te 2n c!drul r!$orturilor cu c!r!cter economic i fin!nci!r. *x$rim5nd r!$orturi economico8fin!nci!re 2ntre subieci de dre$t !$!rin5nd unor economii n!ion!le diferite rel!iile de comert exterior ies $!ri!l s!u tot!l de sub ,urisdicti! intern& ! unui st!t i se com$lete!)& cu u)!ntele i normele dre$tului intern!ion!l s!u cu normele de dre$t civil ori comerci!l !le unui !lt st!t. @i 2n cont!bilit!te sunt $re)ent!te elemente cu c!r!cter n!ion!l i intern!ion!l. *le se refer& l! $reurile utili)!te $entru ev!lu!re! o$er!iilor i v!lorilor condiiile de livr!re mod!lit&tile de $l!t& sistemul de fin!n!re credit!re i decont!re.
4

Dumitru :i!n 8 Cont!bilit!te! 2n comerul exterior :ol. ; *ditur! *conomic& 3ucuresti 2''+

$iversitatea i specificitatea activit=ii de comer e)terior. Constituie o consecint& ! !d5ncirii divi)iunii intern!ion!le ! muncii i ! im$!ctului de)volt&rii tiintei si te6nicii mondi!le. C! urm!re !l&turi de form! cl!sic& ! v5n)&rii intern!ion!le !u !$&rut noi forme de comer exterior ex$orturile com$lexe coo$er!re! economic& comerul cu dre$turi de $ro$riet!te industri!l& i intelectu!l& <brevete de invenii m&rcile de f!bric& consult!n& de s$eci!lit!te consultin% !sisten& te6nico in%inere!sc& en%ineerin% $rocedeele i te6nicile nebrevet!te BnoC 6oC= le!sin% fr!nc6isin%. Doile forme de comer i coo$er!re !u !numite $!rticul!rit&i c!re le deosebesc un! de !lt!. -!i mult difereniere! mer%e $!n& !colo 2nc5t c6i!r !cee!i form& de !ctivit!te !re s$ecificit!te! 2n derul!re determin!t& de subiecii $!rtici$!ni $revederile contr!ctu!le i conveniile comerci!le intern!ion!le referito!re l! condiiile de livr!re mod!lit&ile de $l!t& tr!ns$ortul i !si%ur!re!. 7n $l!n cont!bil formele de re!li)!re ! !ctivit&ii de comer exterior im$lic& 2n cont!bilit!t!te! fin!nci!r& utili)!re! de metodolo%ii !decv!te coninutului fiec&rei! dintre ele i!r 2n cont!bilit!te! de %estiune constituire! fiec&rei forme s!u ti$ de !ctivit!te c! o structur& c!re se evideni!)& distinct $otrivit nevoilor de %estiune intern&. Sistemul de finanare< creditare i decontare. 1in!n!re! i credit!re! re$re)int& mod!lit&ile de !si%ur!re de c&tre (C* ! fondurilor neces!re desf&ur!rii !ctivit&ii. .e c!le! fin!n&rii se !si%ur& fondurile $ro$rii sub form! c!$it!lului soci!l i ! celorl!lte fonduri $ro$rii: re)erve re)ult!tul exerciiului fondurile $ro$rii cu sco$ determin!t subveniile $entru investiii. .e c!le! credit&rii se !si%ur& com$let!re! neces!rului tot!l de fonduri sub form! d!toriilor fin!nci!re comerci!le s!u de !lt& n!tur&. Al&turi de fin!n!re i credit!re decontarea activit=ii de comer e)terior exercit& o influen& deosebit! !su$r! cont!bilit&ii. *lementele de structur& $rivind decont&rile intern!ion!le i c!re se re%&sesc 2n cont!bilit!te se refer& l!: mi,lo!cele de $l!t& instrumentele de $l!t& i de credit i mod!lit&ile de $l!t&. *i?loacele de plat=/ re$re)int& tot!lit!te! v!lorilor m!teri!le i b&neti $rin c!re se $o!te lic6id! un !n%!,!ment fin!nci!r. 7n !cest sens se $ot folosi !urul devi)ele v!lut! dre$turile s$eci!le de tr!%ere unit!te! monet!r& euro$e!n& moned! n!ion!l&. Instrumentele de plat= i de credit sunt 2nscrisurile s!u efectele comerci!le 2n v!lut! c!re 2nlocuiesc mi,lo!cele tr!diion!le de $l!t& i cu !,utorul c&ror! se re%lemente!)& lic6id!re! unor !n%!,!mente intern!ion!le. 7n !ce!st& c!te%orie se cu$rind: tr!t! biletul l! ordin i cecul. *odalit=ile de plat= ex$rim& te6nicile b!nc!re $rin intermediul c&ror! se !si%ur& o$er!iile de 2nc!s&ri i $l&i intern!ion!le. C! mod!lit&i de $l!t& se $ot folosi: !creditivul document!r inc!sso8ul document!r ordinul de $l!t& scriso!re! comerci!l& de credit sc6imbul de documente l! $l!t& vincul!i!. .rinci$!lul mi,loc de $l!t& utili)!t 2n decont&rile intern!ion!le 2l re$re)int& valuta moned! n!ion!l& ! unei !ri folosit& 2n o$er!ii s!u tr!n)!cii intern!ion!le.
"

Dumitru Cotlet Adin! -i6es Cristi!n .eres 0!n! Lobont Cont!bilit!te! !ctivit!ii de comer exterior *ditur! 0ri)onturi Universit!re 2''"

Din $unct de vedere !l $osibilit&ilor de $resc6imb!re e)ist= valute convertibile c!re !u $utere circul!torie i 2n !lte &ri dec!t ce! de ori%ine i valute neconvertibile c!re nu dis$un de !ce!st& c!$!cit!te. At!t v!lutele convertibile c5t i v!lutele neconvertibile $ot exist! sub form& de dis$onibilit&i 2n cont i de v!lut& efectiv&. 7n $rinci$iu moned! unei &ri se $o!te $resc6imb! 2n moned! oric!rei !lte !ri. Ace!st! constituie o necesit!te ! efectu&rii decont&rilor intern!ion!le. /!$ortul de ec6iv!len& dintre unit!te! monet!r& ! unei &ri i unit&ile monet!re !le !ltor &ri re$re)int& cursul valutar s!u cursul de sc@imb. Cursul v!lut!r se forme!)& i se modific& )ilnic $e $i!! v!lut!r& $e b!)! r!$ortului dintre cerere! i ofert! de v!lut& i se d& $ublicit&ii sub denumire! de curs de referint& !l 3&ncii D!ion!le. 7n !ctivit!te! fin!nci!r cont!bil& cursul v!lut!r este utili)!t $entru necesit&i interne de c!lcul eviden& i decont!re cum sunt: elebor!re! i urm&rire! execuiei bu%etelor de venituri i c6eltuieli eviden! cre!nelor i !n%!,!mentelor externe decont!re! l! intern ! o$er!iunilor de ex$ort i de im$ort. 2.0.+ipolo8ia societ=ilor de comer e)terior L! !ctivit&ile de comer exterior 2n /om5ni! $ot $!rtici$! toi !%enii economici c!re din $unct de vedere !l formei ,uridice se $ot %ru$! 2n: 8 8 8 re%ii !utonome9 !soci!iile f!mili!le i $erson!le fi)ice c!re !u c!lit!te! de comerci!nt9 societ&ti comerci!le

"e8iile autonome< c! entit&i economice or%!ni)!te 2n r!murile str!te%i%e !le economiei n!ion!le $ot desf&sur! !ctivit&i de comer exterior sub form! im$orturilor neces!re !ctivit&ilor de $roducie i investiii i ! ex$orturilor unei $&ri din $roduci! obinut&. #sociaiile familiale i persoanele fizice care au calitatea de comerciant $ot $!rtici$! l! !ctivit!te! de comer exterior 2n limit! $osibilit&ilor m!teri!le i fin!nci!re de c!re dis$un. C6eltuielile m!ri $e c!re le im$lic& tr!n)!ciile comerci!le intern!ion!le $recum i concuren! societ&ilor m!ri le determin& de cele m!i multe ori s& se constituie 2n !soci!ii cu st!tut de $erso!ne. Societ=ile comerciale $ot $!rtici$! l! tr!n)!cii comerci!le intern!ion!le !t5t din $ostur! de ! !ve! c! obiect $rinci$!l de !ctivit!te sc6imbul de m!rfuri $rest&rile de servicii intern!ion!le coo$er&rile economice intern!ion!le c5t i din $ostur! de ! !ve! c! obiect secund!r de !ctivit!te im$ort8ex$ortul !numitor c!te%orii de m&rfuri com$let5ndu8i !stfel obiectul de !ctivit!te res$ectiv $roduci! i comerci!li)!re! bunurilor simil!re celor im$ort!te8ex$ort!te. 1orm! de constituire i funcion!re ! societ&ilor comerci!le le im$!rte $e !ceste! 2n societ&i: 2n nume colectiv 2n com!ndit& sim$l& 2n com!ndit& $e !ciuni $e !ciuni i cu r&s$undere limit!t&.

1'

"ocietatea #n nume colectiv <(DC= este societ!te! comerci!l& !le c&rei obli%!ii soci!le sunt %!r!nt!te cu $!trimoni!l societ&ii i cu r&s$undere nelimit!t& i solid!r& ! tuturor !soci!ilor. .&rtile soci!le nu $ot fi re$re)ent!te de titluri de v!lo!re ne%oci!bil&. "ocietatea #n comandi simpl <(C(= este societ!te! comerci!l& !le c&rei obli%!ii sunt %!r!nt!te cu $!trimoni!l soci!l i cu r&s$undere nelimit!t& i solid!r& ! !soci!iilor com!ndit!i 2n tim$ ce !soci!ii com!ndit!ri r&s$und num!i cu !cordul $ro$riu i nu !u dre$tul s& se !mestece 2n !dministr!re! societ&ii. C!$it!lul soci!l este divi)!t 2n $&rti soci!le c!re nu $ot fi ced!te de com!ndit!ri f&r! !cordul un!nim !l! !cestor!. "ocietatea #n comandit pe aciuni <(CA= $&stre!)& c!r!cteristicile societ&ii 2n com!ndit& sim$l& cu meniune! c! $&rile com!ndit!rilor sunt se$!r!te 2n !ciuni c! titluri de v!lo!re ne%oci!bil&. "ocietatea pe aciuni <(A= este societ!te! comerci!l& !le c&rei obli%!ii soci!le sunt %!r!nt!te cu $!trimoni!l soci!l i!r !soci!ii sunt obli%!ti s& r!s$und& 2n limit! c!$it!lului subscris ex$rim!t 2n !ciuni. Aciunile $ot fi tr!nsmise liber !ltor $erson!e nefiind neces!r consim&m!ntul celorl!li !cion!ri. "ocietatea cu raspundere limitat <(/L= re$re)int& societ!te! comerci!l& !le c&rei obli%!ii sunt %!r!nt!te cu $!trimoni!l soci!l i!r !soci!ii 2n num&r limit!t r&s$und num!i cu cot! lor soci!l&. C!$it!lul este fr!cion!t 2n $&ri soci!le c!re sunt 2n $rinci$iu netr!nsmisibile !ltor $erso!ne si nu sunt re$re)ent!te $rin titluri de v!lo!re !! cum sunt !ciunile. (ociet&ile comerci!le $ot $!rtici$! l! tr!n)!cii comerci!le intern!ion!le fie 2n mod direct fie 2n mod indirect $rin intermediul societ&ilor de comer exterior <(C*=. "ocietile de comer exterior $"%E& sunt societ&i comerci!le s$eci!li)!te c!re !si%ur& $!rtici$!nilor l! !ctivit&i de comer exterior res$ectiv clienilor i unit&ilor $roduc&to!re o serie de servicii $entru derul!re! ex$ortuluiEim$ortului de m&rfuri. Aceste societ&i $ot !cion! !t!t $e contul $!rtenerilor s&i c5t i $e cont $ro$riu 2n c!lit!te de comerci!nt. .rinci$!lele servicii $e c!re le ofer& o societ!te de comer exterior sunt:> cercetarea i prospectarea pieelor externe 2ndeosebi !tunci c5nd condiiile de !cces sunt dificile i costurile o$er!iunilor de$&sesc $osibilit&ile $roduc&torului9 punerea la dispoziie a unei reele de comercializare de,! im$l!nt!t& i function!l& $e $i!! de desf!cere9 asi'urarea distribuiei fizice a mrfurilor $rin st!bilire! r!$orturilor cu firmele caru !si%ur!tor etc. c! i $rin efectu!re! form!lit&tilor !dministr!tive 2n s$e! v!m!le9 finanarea operaiunilor i preluarea riscurilor le%!te de tr!n)!ciile intern!ion!le 2ndeosebi !tunci c5nd !cione!)& $e cont $ro$riu. 7n /om5ni! societ&ile de comer exterior sunt 2n %ener!l structur!te $e trei ti$uri de servicii: ( operative ce inii!)& i re!li)e!)& efectiv o$er!iunile de comer exterior. Aceste! $ot fi or%!ni)!te du$! criteriul $rodusului !l )onei %eo%r!fice s!u du$& o formul& mixt&9 totod!t& ele $ot fi s$eci!li)!te $e ex$ort res$ectiv im$ort. 7n c!drul serviciilor o$er!tive se rer!li)e!)& trei m!ri c!ter%orii de o$er!iuni:
>

.o$! ;. #r!n)!cii de comer exterior *ditur! *conomic& 3ucureti 2''A

11

ne%ociere! i 2nc6eiere! contr!ctelor9 derul!re! l! extern res$ectiv urm&rire! livr&rii m&rfii i ! efectu&rii $l&ii 2n rel!iile cu $!rtenerul extern9 derul!re! l! intern res$ectiv r!$orturile cu $!rtenerii interni furni)ori de m&rfuri $entru ex$ort s!u benefici!ri de m&rfuri din im$ort. ( de sintez ce fund!mente!)& str!te%i! i f!cilite!)& derul!re! o$er!iunilor i!r $rintre !ceste! se num&r&: m!rBetin% i con,uncturi <cerere! $ieei $ros$ect!re el!bor!re! str!te%iei de m!rBetin%=9 $romov!re $ublicit!te! <recl!m& comerci!l& $ublic rel!tions etc= 8 funcionale ce 2nde$linesc funciile %ener!le !le 2ntre$rinderii si sunt cele c!re se re%&sesc i 2n orice !lt& firm&: resurse um!ne <select!re! form!re! i $romov!re! $erson!lului= cont!bilit!te fin!nci!r !dministr!tiv ,uridic etc.
#!belul nr.1.1.

Criterii de cl!sific!re ! societ!tilor Criterii de cl!sific!re Du$& form!re! c!$it!lului investit: #i$olo%i! cores$un)&to!re 8societ&i de $erso!ne <2n nume colectiv i 2n com!ndit& sim$l&=9 8societ&i de c!$it!l <$e !ciuni i 2n com!ndit& $e !ciuni=9 8societ&i de $erso!ne i c!$it!luri <societ&i cu r!s$undere limit!t&=. 8societ&i cu c!$it!l de st!t9 8societ&i cu c!$it!l $riv!t9 8societ&i cu c!$it!l mixt. 8societ&i n!ion!le9 8societ&i multin!ion!le. 8societ&i m!ri9 8societ&i mi,locii9 8societ&i mici. 8societ&i de sc6imb de m&rfuri <ex$ort8 im$ort de m&rfuri=9 8societ&i de $rest&ri servicii intern!ion!le <tr!ns$orturi intern!ion!le controlul m&rfurilor etc.=9 8societ&i de coo$er!re intern!ion!l& <lucr&ri de construcii8mont!, !sisten& te6nic& i service etc.=.

Du$& !$!ren! c!$it!lului investit: Du$& !$!ren! n!ion!l&: Du$& m&rime! societ&ilor: Du$& obiectul de !ctivit!te:

2.3. Structuri or8anizatorice ale societ=ilor de comer e)terior

12

-!re! diversit!te ! societ&ilor de comer exterior este determin!t& i de diversit!te! structurilor de or%!ni)!re. An!li)! com$!r!re! i $erfecion!re! sistemului societ&ii $resu$une cuno!stere! ti$urilor $osibile de structuri or%!ni)!torice. .rinci$!lele c!te%orii de stucturi or%!ni)!torice !le societ&ii de comer exterior sunt urm!to!rele: 8 structura or8anizatoric= pe zone 8eo8raficeA 8 structura or8anizatoric= pe produsA 8 structura or8anizatoric= pe funcii. Structura organizatoric pe zone geografice este formul! !do$t!t& cel m!i frecvent deo!rece !si%ur& o direct& !bord!re ! $ieelor o m!i bun& cuno!stere ! s$ecificului !cestor!: concuren! exi%enele consum!torilor riscuri etc. Ace!st& or%!ni)!re este recom!nd!t& !tunci c5nd $i!! de ex$ort im$une o !bord!re s$ecific& fiec!re serviciu fiind s$eci!li)!t 2n !cest sens.

Director <de ex$ort=

(ervicii s$eci!li)!te

/es$ons!bil )on! Asi!

/es$ons!bil )on! /usi!

/es$ons!bil )on! Afric!

1i%ur! 1.1.0r%!ni%r!m! $e )one %eo%r!fice

Structura organizatoric pe produs este b!)!t& $e rolul $rodusului <%ru$ei de $roduse= 2n definire! str!te%iei de ex$ort i !tribuire! res$ons!bilului de $rodus com$etenele $rivind ex$ortul. Ace!st& structur& este $otrivit& $entru societ&ile c!re dis$un de o %!m& v!st& de $roduse !$!rin5nd unor domenii de !ctivit!te diferit&. *! ofer& clientelei f!cilit!te de inform!re 2n le%!tur& cu $rodusul 2n $rocesul v5n)&rii i 2n $erio!d! $ost8v5n)!re d!r com$ort& riscul de ! subordon! $roblemele loc!le 2n r!$ort cu controlul centr!l.

13

Director <de ex$ort=

(ervicii function!le

.rodus 1
1i%ur! 1.2.0r%!ni%r!m! $e $rodus

.rodus 2

.rodus 3

Structura organizatoric pe funcii este b!)!t& $e ide! c& diferitele funcii im$lic!te de ex$ort necesit& !$titudini s$ecific i $ermite delimit!re! s!rcinilor com$etenelor i res$ons!bilit&ilor. 0r%!ni)!re! $e funcii este $otrivit& $entru firmele c!re ex$ort& $roduse $uin diversific!te $e un num&r redus de $iee i com$!tibile 2n cee! ce $rivete modul de !bord!re. Director <de ex$ort=

(tudiere! $ieei v5n)&ri .ros$ect!re rel!ii cu intermedi!rii

*xecut!re! comen)ilor Confirm!re comen)i documentele de ex$ort ex$ediie

Cont!bilit!te 1in!nci!r C!lcul costuri Control f!cturi bu%et

.romov!re $ublicit!te .l!nific!re tr!ducere re!li)!re

(ervicii $ost8 v5n)!re

1i%ur! 1.3.0r%!ni%r!m! $e funcii

14

7n $r!ctic! societ&ilor de comer exterior structurile or%!ni)!ion!le sunt de f!$t 2mbin&ri ! celor trei modele $re)ent!te <$e $rodus $e )one %eo%r!fice i $e funcii= !d!$t!te s$ecificului $ieei de desf!cere i c!r!cteristicilor societ&ilor.

C#,I+-!U! 0. C-%+#1I!I+#+E# E.,-"+U!UI $E *'"FU"I ,E C-%+ ,"-,"IU ,E C"E$I+ C-*E"CI#! ,E +E"*E% !U% 0.2. $ocumente i structuri specifice e)portului Documentele $entru ex$ortul de mrfuri se $ot %ru$! 2n trei c!te%orii: != documente de ex$ediere tr!ns$ort !si%ur!re i vmuire 9 b= documente de livr!re 9 c= documente de decont!re. 7n continu!re voi $re)ent! $e scurt documentele !ferente unui ex$ort de mrfuri+: F Cererea de ofert se $o!te defini c! un !ct comerci!l c!re din $unct de vedere ,uridic re$re)int o m!nifest!re de voin ! unui im$ort!tor de ! cum$r! o m!rf s!u de ! st!bili le%turi comerci!le cu v5n)torii. F -ferta de mrfuri: re$re)int $ro$unere! $entru 2nc6eiere! unei o$er!iuni de ex$ort c!re $o!te s $orne!sc din inii!tiv! ex$ort!torului s!u s fie rs$uns l! o cerere de ofert. 0fert! $o!te fi c!r!cteri)!t c! un !ct ,uridic unil!ter!l %ener!tor de obli%!ii comerci!le. *ste un !ct ,uridic 2ntruc5t re$re)int o decl!r!ie concret ! ofert!ntului c!re vi)e!) re!li)!re! unui r!$ort ,uridic bil!ter!l res$ectiv ! unui contr!ct comerci!l i 2n !l doile! r5nd ex$rim inteni! ofert!ntului de ! se obli%! f! de destin!t!rul crei! 2i este !dres!t ofert!. F #creditivul este mod!lit!te! de $l!t ce! m!i utili)!t 2n tr!n)!ciile intern!ion!le fiind utili)!t cu $redilecie 2n situ!ii 2n c!re exist sus$iciuni $rivind solv!bilit!te! $!rtenerului de tr!n)!cie s!u !tunci c5nd v!lo!re! tr!n)!ciei este consider!bil. Acreditivul este un !n%!,!ment scris !sum!t de o b!nc 2n numele clientului su <cum$rtorul= de ! $lti v5n)torului sum! s$ecific!t cu condii! c! v5n)torul s res$ecte termenii i condiiile st!bilite9 !ceste se refer l! dou !s$ecte $rinci$!le: $re)ent!re! documentelor c!re certific dre$tul de $ro$riet!te !su$r! mrfii livr!te i $l!t!. F Factura comercial este documentul c!re descrie tr!n)!ci! comerci!l efectu!t 2ntre $rile contr!ct!nte. Acest document include urmto!rele elemente: numele i !dres! v5n)torului numele i !dres! cum$rtorului d!t! emiterii numrul numrul contr!ctului s!u !l comen)ii c!ntit!te! i descriere! mrfii $reul unit!r $reul tot!l !lte t!xe !su$r! cror! s8! c)ut de !cord v!lo!re! tot!l ! f!cturii det!lii cu $rivire l! ex$ediere <%reut!te! mrfii numrul coletelor numrul i 2nsemnele de ex$ediere= condiiile de livr!re i de $l!t.
+

.o$! ;. #r!n)!cii de comer exterior *ditur! *conomic& 3ucureti 2''A

1"

F Factura pro forma <$roform! invoice=: este un document solicit!t de im$ort!tor ex$ort!torului $entru !8i servi l! re!li)!re! unor form!liti $re!l!bile im$ortului. De exem$lu f!ctur! $ro form! $o!te servi $entru obinere! licenei de im$ort s!u $entru desc6idere! !creditivului. F %ota comand= conosament: se com$lete!)& de c&tre ex$ort!tor i se tr!nsmite firmei tr!ns$ort!to!re 2n vedere! com$let&rii conos!mentului <este $r!ctic o ciorn& ! conos!mentului ex$ort!torul vre! s& se !si%ure c! 3EL nu v! fi com$let!t %reit=. F Conosamentul maritim <bill of l!din%=: document emis de cru unui ex$editor semn!t de c$it!nul v!sului de un !%ent s!u de !rm!tor $rin c!re se certific 2n scris $rimire! 2ncrcturii condiiile 2n c!re se efectue!) tr!ns$ortul <contr!ctul de tr!ns$ort= i !n%!,!mentul de ! livr! m!rf! deintorului le%!l !l documentului 2n $ortul de destin!ie indic!t. F !ista de colisa? <$!cBin% list=: cun$rinde inform!ii $rivind n!tur! $rdusului num&rul coletelor c!ntit!te! net& i brut& livr!r& etc. F Certificatul de ori8ine <certific!te of ori%in=: este un document emis de un or%!nism s$eci!li)!t din !r! ex$ort!torului <C!mer! de comer= l! cerere! cestui! din urm c!re confirm n!tur! c!ntit!te! v!lo!re! etc. mrfurilor livr!te c! i locul lor de f!bric!re i include o decl!r!ie $reci)5nd !r! de ori%ine ! bunurilor res$ective. F Certificat de clas al navei <cl!ss certific!te=: este un document $rin c!re se certific vec6ime! n!vei c!re v! efectu! tr!ns$ortul i f!$tul c 2nde$linete condiiile im$use l! nivel intern!ion!l. F $eclaraia privind mrfurile periculoase <d!n%erous %oods decl!r!tion=: se 2ntocmete 2n c!)uri s$eci!le !tunci c5nd n!tur! $rodeselor tr!ns$ort!te o im$une <de exem$lu $roduse $ericulo!se $recum cele c6imice= i conine inform!ii $rivind condiiile c!re sunt neces!re $e $!rcursul tr!ns$ortului F Cambia <bill of exc6!n%e=: este un titlu de credit sub semntur $riv!t emis de un creditor <v5n)torul= 2n c!lit!te de tr%tor c!re ordon debitorului su <cum$rtorul= numit tr!s s $lte!sc fie direct tr%torului fie l! ordinul !cestui! unui benefici!r o sum de b!ni d!t l! o d!t $recis i 2n locul indic!t 2n document. F +est Certficate: este un document emis de ctre $roductor $rin c!re f!ce $reci)ri su$liment!re $rivin $rodusul c!re f!ce obiectul unui ex$ort. F $etalii te@nice: este $r!ctic o not inform!tiv $rin c!re v5n)torul tr!nsmite cum$rrotului !numite det!lii $e c!re le consider m!i im$ort!nte 2n $rim! et!$ ! tr!t!tivelor. F Scrisoarea de (naintare a documentelor : este o not $e c!re o trimite ex$ort!torul bnicii s!le cu $rci)ri $rivind documetele !ferente ex$ortului i c!re se vor !ve! 2n vedere l! 2nc!s!re! !creditivului de ctre ex$ort!tor. F ,olia de asi8urare: se $ltete de ex$ort!tor !tunci c5nd revine 2n s!rcin! s! $rocur!re! !cestei! i servete l! !si%ur!re! mrfurilor $e $!rcurs extern. 0$er!iunileA cont!bile $rivind ex$ortul de mrfuri 2mbr!c forme v!ri!te 2n funcie de criteriile du$ c!re !ceste! se difereni!) i !nume: Du$ mod!litile de re!li)!re de ctre (C* ! ex$ortului de mrfuri !cest! se 2m$!rte 2n ex$ort de mrfuri $e cont $ro$riu i ex$ort de mrfuri 2n comision9 Du$ termenul de decont!re ! mrfurilor ex$ort!te deosebim: ex$ort cu 2nc!s!re l! vedere i ex$ort $e credit comerci!l9
A

.o$! ;o!n )ranzacii de comer exterior *ditur! *conomic! 3ucureti 2''A

1>

Du$ mod!litile de decont!re cu clienii externi distin%em: ex$ort cu decont!re $rin !creditiv document!r cu decont!re $rin inc!sso document!r i $rin efecte de comer9 Du$ condiiile de livr!re c!re difereni!) nivelul i structur! $reului extern ex$ortul $o!te fi re!li)!t 2n condii! 103 C1/ s!u C;19 Du$ $rovenien! mrfurilor ex$ortul $o!te fi re!li)!t cu mrfuri indi%ene s!u cu mrfuri strine <reex$ort=. As$ectele du$ c!re se difereni!) metodolo%iile cont!bile sunt multi$le: de l! structur modul de c!lcul i eviden ! c6eltuielilor i veniturilor ! !n%!,!mentelor i cre!nelor decont!re! !cestor! i $5n l! c!lculul re)ult!telor fin!nci!re. 0.0. E)portul de mrfuri pe cont propriu pe credit comercial pe termen lun8 *x$ortul? de mrfuri $e credit comerci!l este o form ! ex$ortului 2n c!re im$ort!torul <client extern= efectue!) $l!t! mrfurilor cum$r!te l! un !numit termen du$ intr!re! 2n $osesi! lor s!u 2n mod e!lon!t $otrivit cl!u)elor $rivind condiiile de $l!t st!bilite $rin contr!ctul extern. Ace!st form de ex$ort este determin!t de insuficien! fondurilor fin!nci!re !le im$ort!torului m!i !les 2n c!)ul ex$orturilor de volum com$lexit!te i v!lori ridic!te. ;m$ort!torul benefici!) de fonduri !tr!se tem$or!r 2n circuitul su economic 2n $erio!d! de tim$ din momentul $rimirii mrfurilor $5n l! $l!t! lor. 7n !cel!i tim$ ex$ort!torul 2i imobili)e!) fondurile l! nivelul v!lorii mrfurilor v5ndute f!$t c!re8i $o!te $roduce 2ntr8o msur m!i m!re s!u m!i mic de)ec6ilibre fin!nci!re 2n %estiune! s!. 7n $r!ctic! comerului intern!ion!l1' !u fost $use l! $unct o serie de instrumente fin!nci!re i mec!nisme de !$lic!re ! lor menite s $ermit desfur!re! norm!l ! sc6imburilor economice intern!ion!le. *x$ortul de mrfuri $e credit comerci!l s8! rs$5ndit r!$id d!torit !v!nt!,elor cre!te cee! ce ! condus l! intensific!re! sc6imburilor economice intern!ion!le. ;nstrumentele conce$ute i !$lic!te 2n re!li)!re! ex$orturilor $e credit vi)e!) dou !s$ecte: unul !r fi 2ntre%ire! l! ex$ort!tor ! fondurilor imobili)!te 2n mrfurile ex$ort!te lucru c!re se re!li)e!) $e c!le! fin!nrii ex$ortului $rin credite b!nc!re $urtto!re de dob5n)i9 cel de8!l doile! !r fi recu$er!re! de ctre ex$ort!tor ! c6eltuielilor fcute cu $l!t! dob5n)ilor externe $erce$ute im$ort!torului $entru $erio!d! de credit!re. 7n %estiune! (C* ex$ort!to!re $e cont $ro$riu se 2nre%istre!) diferen! dintre dob5nd! 2nc!s!t de l! im$ort!tor i dob5nd! $ltit bncilor $entru fin!n!re! ex$ortului $e credit comerci!l. .erfecion!re! instrumentelor fin!nci!re de stimul!re ! ex$orturilor $e credit i mec!nismelor de !$lic!re ! lor ! !dus cu tim$ul l! o continu diversific!re ! lor !stfel c !ceste! se $ot %ru$! du$ diferite criterii fiec!re !v5ndu8i rolul su 2n or%!ni)!re! !ctivitii comerci!le fin!nci!re i cont!bile ! (C*.
?

1'

-!ri!n Covle! %ontabilitatea #n comerul exterior *ditur! .ro Universit!ri! 3ucureti 2''> Const!ntin #om! %ontabilitate #n %omerul Exterior *ditur!: (edcom Libris ;!i 2''"

1+

.rivite din $unct de vedere !l ex$ort!torului instrumentele fin!nci!re de stimul!re ! ex$ortului $e credit 2n $rinci$!l creditele se %ru$e!) 2n $rimul r5nd du$ $o)ii! (C* 2n c!drul rel!iilor de credit!re. 7n funcie de !cest criteriu creditele $rivind ex$ortul de mrfuri se %ru$e!)11 2n: 8 credite !cord!te de (C* <credite comerci!le s!u te6nice = 9 8 credite $rimite de (C* <credite b!nc!re s!u fin!nci!re=. 7n funcie de $erio!d! de tim$ $entru c!re se !cord creditele !cord!te i creditele $rimite se %ru$e!) l! r5ndul lor 2n: 8 credite $e termen scurt <sub 1 !n=9 8 credite $e termen mediu <de l! 1 l! 3 !ni=9 8credite $e termen lun% <$este 3 !ni=. Creditele se $ot %ru$! du$ diferite !lte criterii: de ex. creditele comerci!le $e termen scurt se $ot %ru$! du$ te6nicile de fin!n!re 2n : credite comerci!le fin!n!te din credite b!nc!re $rin cont curent9 credite comerci!le fin!n!te din credite b!nc!re $rin cont se$!r!t de credite .!. Cont!bilit!te! ex$ortului de mrfuri $e cont $ro$riu $o!te fi !bord!t din urmto!re! $ers$ectiv: 8 cont!bilit!te! ex$ortului de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen scurt9 8 cont!bilit!te! ex$ortul de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen mediu i lun%. %ontabilitatea exportului de m*rfuri pe cont propriu, pe credit comercial pe termen scurt *x$ortul $e credit comerci!l $e termen scurt se $r!ctic de re%ul $entru mrfuri %ener!le i $resu$une c 2nc!s!re! mrfurilor ex$ort!te se f!ce l! un !numit termen de livr!re. #ermenul res$ectiv este 2nscris 2n f!ctur! comerci!l. (C* $erce$e clienilor o dob5nd $entru creditul comerci!l !cord!t. Dob5nd! c!lcul!t c6i!r d!c se include 2n $reul extern nu se constituie c! venit din ex$lo!t!re ci c! venit fin!nci!r. C!lculul dob5n)ii externe l! ex$orturile $e credit comerci!l $e termen scurt se f!ce du$ formul! dob5n)ii12 sim$le !$lic!bil 2n r!$ort de modul de ex$rim!re ! $erio!dei de credit!re <luni )ile=.: Ds G :* x H x t 1'' x # Ds G dob5nd! sim$l9 :* G v!lo!re! ex$ortului exclusiv dob5nd!9 H G $rocentul dob5n)ii9 t G tim$ul <$erio!d! de credit!re= ex$rim!t 2n luni s!u 2n )ile # G Dur!t! unui !n <12 luni s!u 3>" de )ile du$ cum t este ex$rim!t 2n luni s!u )ile=. C5nd $reul extern ne%oci!t include i dob5nd! $entru c!lculul corect !l mrimii v!lorii externe 103 net res$ectiv C1/ s!u C;1 !ceste! din urm se diminue!) cu
11 12

:i!n D. %ontabilitatea #n comerul exterior *ditur! *conomic 3ucureti 1??? .o$! ;o!n )ranzacii de comer exterior *ditur! *conomic! 3ucureti 2''A

1A

dob5nd! i $entru !ce!st! se $rocede!) l! rec!lcul!re! cotei $rocentu!le ! dob5n)ii du$ formul! sutei mrite: Hr G 1'' x H 1'' I H 7n c!re Hr G $rocentul rec!lcul!t !l dob5n)ii9 H G $rocentul dob5n)ii C!lculul dob5n)ii incluse 2n $re se f!ce du$ rel!i!: Ds G :* <inclusiv dob5nd!= x Hr x t 1'' x # 0 !lt c!r!cteristic ! ex$orturilor $e credit13 $e termen scurt o constituie f!$tul c fin!n!re! fondurilor imobili)!te 2n mrfurile ex$ort!te $e credit comerci!l se f!ce $rin credite b!nc!re !cord!te $rin contul curent s!u $rin cont se$!r!t de credite. .entru !ceste credite (C* $ltesc bncilor fin!n!to!re dob5nd! <c6eltui!l! fin!nci!r= ! crei surs de !co$erire o re$re)int dob5nd! extern 2nc!s!t. 1in!n!re!14 ex$ortului $e credit comerci!l $e termen scurt $rin credite b!nc!re !cord!te $rin contul curent <credite 2n cont desco$erit= se $r!ctic num!i 2n c!)ul decontrii ex$orturilor $rin inc!sso 8 document!r i $rin efecte de comer. Dob5nd! extern $erce$ut im$ort!torului $entru $erio!d! de credit!re se reflect 2n mod diferit 2n cont!bilit!te 2n c!)ul 2n c!re este inclus 2n $reul extern f! de c!)ul 2n c!re este f!ctur!t se$!r!t. 7n c!)ul 2n c!re dob5nd! extern este inclus 2n $re e! se 2nre%istre!) c! venit fin!nci!r l! f!ctur!re! mrfurilor: 411 J +'+ +'A +>> 7nc!s!re! mrfurilor inclusiv dob5nd! se reflect !stfel: "124G 411 i +>" s!u "124 i >>" G 411 G

7n c!)ul 2n c!re dob5nd! extern este f!ctur!t se$!r!t de m!rf e! se 2nre%istre!) 2n eviden! o$er!tiv ! serviciului de ex$ort i!r 2n cont!bilit!te! se evideni!) num!i l! 2nc!s!re. C! !t!re: 8 $entru f!ctur!re! mrfurilor l! ex$ort <exclusiv dob5nd!=: 411 G J +'+ +'A
13 14

:i!n Dumitru %ontabilitatea #n comerul exterior *ditur! *conomic 3ucureti 1??? -!ri!n Covle! Cont!bilit!te! 2n comerul exterior *ditur! .ro Universit!ri! 3ucureti 2''>

1?

8 $entru 2nc!s!re! mrfurilor <exclusiv dob5nd!= : "124G411 i +>" s!u "124 i >>" G 4119 8 $entru 2nc!s!re! dob5n)ii: "124 G +>> /eflect!re! dob5n)ii externe cu !,utorul contului +>> indiferent d!c este s!u nu inclus 2n $reul extern $une 2n eviden $o)ii! centr!l de referin i neutr!lit!te! $reului extern 103 net f! de orice !lt com$onent ! $reului extern. %ontabilitatea exportul de m*rfuri pe cont propriu pe credit comercial pe termen mediu i lun' *x$ortul $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen mediu i lun%1" se $r!ctic $entru mrfurile com$lexe cu v!lo!re ridic!t decont!bile 2ntr8o $erio!d m!i m!re de tim$. C! mod!lit!te de $l!t se utili)e!) !creditivul document!r. Deo!rece ex$ort!torul de$une un efortul fin!nci!r ridic!t este neces!r c! $unere! 2n f!bric!ie ! $roduselor s se f!c num!i du$ 2nc!s!re! unui !v!ns convenit $rin contr!ctul extern <circ! 1'81"J din v!lo!re! 103 net=. Deo!rece societile de comer exterior nu !u i !ctivit!te de $roducie ele tr!nsfer !v!nsul 2n lei unitilor $roducto!re cu c!re !u 2nc6ei!t contr!cte $entru f!bric!re! res$ectivelor $roduse. Decont!re! mrfurilor cu furni)orii interni se f!ce l! livr!re! !cestor! l! extern du$ reinere! $re!l!bil ! !v!nsului !cord!t. .l!t! se f!ce din credite b!nc!re $urtto!re de dob5n)i <d!c (C* nu !u dis$onibil 2n cont=. Decont!re! cu clienii externi1> se f!ce 2n mod e!lon!t i !nume: 8 !v!ns 2nc!s!t 2n!inte de $unere! 2n f!bric!ie ! $roduselor9 Av!nsul res$ectiv se reine de clienii externi din v!lo!re! mrfurilor f!ctur!te. #ot l! livr!re clienii externi rein din v!lo!re! extern 103 net o cot de %!r!nie de bun execuie c!lcul!t $e b!)! unei cote $rocentu!le convenite. Ace!st cot $o!te fi reinut efectiv de clienii externi s!u $o!te fi $str!t l! b!nc! comerci!l ! ex$ort!torului c!) 2n c!re clienii externi vor $rimi o scriso!re de %!r!nie b!nc!r $entru o v!lo!re e%!l cu cot! de %!r!nie. Cot! de %!r!nie1+ reinut de clienii externi se restituie de !ceti! l! ex$ir!re! $erio!dei de %!r!nie s!u du$ c!) se elibere!) scriso!re! de %!r!nie b!nc!r d!c derul!re! contr!ctului ! decurs 2n mod norm!l. 8 l! livr!re! mrfurilor se m!i 2nc!se!) o $!rte din v!lo!re! extern 103 c!lcul!t $e b!)! unei cote $rocentu!le convenite $recum i c6eltuielile externe 2n tot!lit!te! lor9 8 restul din v!lo!re! extern 103 net $lus dob5nd! c!lcul!t se 2nc!se!) 2n r!te $ltibile l! interv!le st!bilite $rin contr!ctul extern <!nu!l semestri!l trimestri!l=. -odul de decont!re cu clienii externi $une 2n eviden c! mrime! creditului comerci!l $e termen mi,lociu s!u lun% !cord!t de (C* ex$ort!to!re re$re)int de f!$t circ! +"8A' J din v!lo!re! extern 103 ! mrfurilor ex$ort!te. Dob5nd! $entru creditul comerci!l !cord!t $e termen mi,lociu i lun% se c!lcule!) du$ formul! dob5n)ii com$use.
1" 1>

:i!n Dumitru %ontabilitatea #n comerul exterior *ditur! *conomic 3ucureti 1??? .o$! ;o!n )ranzacii de comer exterior *ditur! *conomic! 3ucureti 2''A 1+ Const!ntin #om! %ontabilitate #n %omerul Exterior *ditur!: (edcom Libris ;!i 2''"

2'

7n $reul extern !l mrfurilor com$lexe ex$ort!te se includ 2n $lus f! de $reul extern !l mrfurilor %ener!te o cot de !sisten te6nic i de service i o cot de risc $en!liti i ne$rev)ute $entru !co$erire! eventu!lelor c6eltuieli cu !ce!st destin!ie 2n $erio!d! de %!r!nie. Din $unct de vedere cont!bil reflect!re! o$er!iunilor se f!ce cu !,utorul conturilor $ro$rii ex$ortului $e cont $ro$riu cu 2nc!s!re l! vedere i celui $e credit comerci!l $e termen scurt l! c!re se !d!u% conturile s$ecifice !cestei mod!liti de ex$ort i !nume : 41? KClieni8creditoriL 4'?L1urni)ori8debitoriL 4+1 K:enituri 2nre%istr!te 2n !v!nsL 2>+ KCre!ne imobili)!teL 1>21 KCredite b!nc!re $e termen lun%L 1>A2 KDob5n)i !ferente creditelor b!nc!re $e termen lun%L 1"1 K.rovi)io!neL.

0.3. Contabilitatea a?ustrilor specifice e)portului A,ustrile !$!r c! urm!re ! de$recierilor reversibile !dic tem$or!re i se refer l! stocuri cre!ne riscuri i c6eltuieli. .entru de$reciere! stocurilor 2n c!)ul (C* de mrfuri se $ot constitui $rovi)io!ne c! efect !l $rinci$iului $rudenei $rin com$!r!re! v!lorilor cont!bile cu v!lorile de invent!r. :!lo!re! cont!bil este v!lo!re! de intr!re i!r ce! de invent!r este v!lo!re! re!li)!bil net conform ;A( 2 K(tocuriL. A= A,ustrile $entru de$reciere! stocurilor se determin $rin includere! $e c6eltuieli i se utili)e!) $entru rectific!re! v!lorii cont!bile 2n sco$ul obinerii v!lorii de bil!n. :!lo!re! recunoscut 2n bil!n este v!lo!re! ce! m!i mic 2ntre cost i v!lo!re! re!li)!t net <:/D=. *xem$lu: (e consider urmto!re! situ!ie ! contului 3+1 K-rfuriL: D (;: 0$.1 #(D: 1.''' :!lo!re! de invent!r: ?"' lei De$reciere de v!lo!re: "' lei :!lo!re! de invent!r !ferent stocului existent este de ?"' lei <v!lo!re! bil!nier=. +entru deprecierea de valoare se constituie provizion, 3+1 K-rfuriL > #(C: (1D: C

79B2

CC@eltuieli de e)ploatare privind a?ustrile pentru deprecierea activelor circulanteD

3:6

C#?ustri pentru deprecierea mrfurilorD

/F

21

7n ex. <DI1= l! 31 decembrie se consider soldul contului 3+1 K-rfuriL G A'' lei i v!lo!re! de invent!r +A' lei. :!lo!re! cont!bil :!lo!re! de invent!r De$reciere! de v!lo!re .rovi)io!ne neces!re .rovi)io!ne existente Diminu!re! $rovi)io!nelor existente
3:6 C#?ustri pentru deprecierea mrfurilorD E 692B

G A'' lei G +A' lei G 2' lei G 2' lei G "' lei G 3' lei
C5enituri din a?ustri pentru deprecierea activelor circulanteD 3F

3= A,ustri $entru de$reciere! cre!nelor Creanele $ot fi: 8 2n funcie de n!tur! !ctivitilor: 8 comerci!le9 8 imobili)!te. 8 2n funcie de %r!dul de certitudine: 8 certe9 8 incerte. 8 2n funcie de moned! de ex$rim!re: 8 2n devi)e9 82n moned n!ion!l. 8 2n funcie de $erio!d: 8 $e termen scurt9 8 $e termen mediu i lun%. Cre!nele 2n devi)e se de)volt !n!litic 2n funcie de n!tur! clienilor i se !n!li)e!) din $unct de vedere !l incertitudinii !cestor!. D!c !ceste cre!ne devin incerte se $une $roblem! constituirii !,ustrilor de de$reciere $entru o mrime st!bil 2n funcie de %r!dul de incertitudine. :!lo!re! cont!bil ! cre!nelor este d!t de v!lo!re! nomin!l din momentul !$!riiei lor i!r v!lo!re! de invent!r este v!lo!re! $rob!bil de 2nc!s!t l! 2nc6idere! exerciiului. Diferen! dintre v!lo!re! cont!bil ! cre!nelor i v!lo!re! de invent!r %enere!) constituire! de !,ustri <:!lo!re! de invent!r M :!lo!re! cont!bil=. Contul de !,ustri $entru de$reciere! cre!nelor se re%sete 2n %ru$! 4? i se de)volt $e conturi 2n funcie de n!tur! elementelor de cre!ne. L! 2nc6idere! exerciiului cre!nele ne2nc!s!te 2n devi)e se convertesc l! cursul de 2nc6idere diferenele const!t!te fiind tr!t!te c! venituri s!u c6eltuieli din diferene de curs v!lut!r.

22

*xem$lu: L! sf5ritul ex. D se consider urmto!re! situ!ie ! clienilor inceri: Clieni O Q R #ot!l Cre!ne 2n devi)e 2.''' P ".''' P 4.''' S Curs l! f!ctur!re 3 3 3" :!lo!re! 2n lei >.''' 1".''' 14.''' 3".''' .erio!d! de 2nc!s!re 0ctombrie KDL Doiembrie KDL (e$tembrie KDL Nr!dul de recu$er!re A'J ?'J +'J

L! 31.12. D 1 P G 3 1 lei S G 3 4 lei. != 7n ex. DI1 se 2nc!se!) Clientului KOL 2n tot!lit!te i KQL 2n $ro$orie de +'J. Nr!dul de recu$er!re $entru Q G A'J R G "'J L! 31.12.D 1 P G 3 1 lei 1 S G 3 3A lei. b= 7n ex. DI2 se 2nc!se!) Q R devine insolubil 1 P G 3 2" lei L! 31.12.D: 1 S G 3 3A" lei c= 7n ex. DI3 se !ctive!) cre!n! insolv!bil i se 2nc!se!) l! cursul de sc6imb 1 S G 3 3? lei ;. 0$er!iile 2n ex. D: -& nre'istrarea creanelor incerte
B229 CClieni (n liti8iuD E B222 CClieniD 3/.FFF

!& %alculul #n #nre'istrarea diferenelor de curs valutar O: 2.''' P <3 1 8 3= G 2'' <DC: f!vor!bil= Q: ".''' P <3 1 8 3= G "'' <DC: f!vor!bil= R: 4.''' S <3 4 8 3 "= G 4'' <DC: nef!vor!bil=

23

J 411AEO 411AEQ i >>"

+>"

+'' 2'' "'' 4''

411AER

(itu!i! cre!nelor l! 2nc6idere de exerciiu fin!nci!r D: O: 2.''' P >.2'' lei Q: ".''' P 1"."'' lei R: 4.''' S 13.>'' lei .& %alculul i #nre'istrarea deprecierilor de crean* O: >.''' x 2'J G 1.2'' lei Q: 1".''' x 1'J G 1."'' lei R: 14.''' x 3'J G 4.2'' lei >.?'' lei
792B E B:2 7.:FF

II /peraii #n exerciiul 0+-, 4= 7nc!s!re! cre!nelor de l! Clienii O i Q cursul v!lut!r l! d!t! 2nc!srii fiind 3 2 leiEP O: 2.''' P x 3 2 G >.4'' lei R: 3."'' P x 3 2 G 11.2"' lei 1+.>"' lei Curs v!lut!r l! 2nc6idere de exerciiu: O: 2.''' P x 3 1 G >.2'' lei R: 3."'' P x 3 1 G 1'.A"' lei 1+.'"' lei DC: f!vor!bil G 1+.>'' lei 8 1+.'"' lei G ""' lei

24

1& %alculul i #nre'istrarea diferenei de curs valutar aferent* creanelor #n sold la .- 2II Q <3'J=: 1."'' P x 3 1 G 4.>"' lei Conversie: 1."'' P x 3 2" G 4.A+" lei DC: <I= G 22" lei

R: 4.''' S x 3 4 G 13.>'' lei 4.''' S x 3 3A G 13."2' lei DC: <8= G A' lei 411AEQ i >>" G G +>" 411AER 22" A'

3& %alculul i #nre'istrarea diferenelor de depreciere Q: 1."'' x 3 1 x 2'J G ?3' lei R: 4.''' x 3 4 x "'J G >.A'' lei +.+3' lei .rovi)ion neces!r G +.+3' lei .rovi)io!ne existente G >.?'' lei (u$liment!re $rovi)ion G A3' lei
792B E B:2 93F

;;;. 0$er!iile 2n exerciiul DI3: 4& ncasarea creanelor de la 567 Q: 1."'' P x 3 2" G 4.A+" lei <cursul de l! 2nc!s!re G cursul de l! 2nc6idere! exerciiului=
/20B E B229G H B.96/

8& nre'istrarea clientului 6 care a devenit insolvabil >"4 K.ierderi din cre!neL G <o$."= 411AER 13."2'

2"

9& nre'istrarea creanelor insolvabile #n conturile din afara bilanului #n scopul urm*ririi #n continuare Debit cont A'34 13."2' lei Debitori scoi din !ctiv urmrii 2n continu!re -:& ;nularea ajust*rilor pentru deprecierea creanelor ( clieni
B:2 E 692B 6.63F

IV /peraiile #n exerciiul 0+., --& <eactivarea creanei fa* de 5=7


B222 CClieniD E 6/B C5enituri din creane reactivateD 23./0F

-!& nc>iderea contului 8:.? Credit A'34 13."2' lei

13= 7nc!s!re! cre!nei KRL9 1 S G 3 3?" lei Cre!ne existente DC: <I=
/20B

4.''' S x 3 3?" G 13."A' lei 4.''' S x 3 3A G 13."2' lei G >' lei


E B222 67/ I CClieniD C5enituri din diferene de curs valutarD 23./9F 23./0F 7F

2>

C#,I+-!U! 3. S+U$IU $E C#4 ,"I5I%$ C-%+#1I!I4#"E# E.,-"+U!UI $E *'"FU"I ,E C-%+ ,"-,"IU ,E C"E$I+ C-*E"CI#! ,E +E"*E% !U% 3.2. Scurt istoric la *E+#! ,"EC-* S.".!. Denumire firm: -*#AL ./*C0- (./.L. Dumr de ordine 2n /e%istrul Comerului : ,3"E123"E2+.'1.1??2 Cod Unic de 7nre%istr!re: 1A1"?"?E3'.11.1??2 Activit!te $rinci$!l: Lucrri de construcii ! cldirilor re)idenile i nere)ideni!le 8412' (ediul soci!l: Niroc nr. 2' Tudeul #imi 3.0. Folosirea inventarului intermitent vs. inventarul permanent (e folosit metod! invent!rului $erm!nent <-;.= $entru %estion!re! stocurilor de mrfuri metod ce se !$lic 2n un!nimit!te 2n cont!bilit!te! o$er!iunilor de comer exterior din /om5ni!. Du 2ns l! fel se 2nt5m$l i 2n $r!ctic! societilor de comer exterior din !lte ri unde $o!te fi 2nt5lnit i folosire! metodei invent!rului intermitent <-;;=. ;n c!)ul utili)rii -;; to!te !$rovi)ionrile cu mrfuri se 2nre%istre!) direct 2n contul de c6eltuieli de ex$lo!t!re. 7n conturile de mrfuri se 2nre%istre!) num!i stocurile de l! 2nce$utul i sf5ritul $erio!dei <exerciiului= !stfel: l! sf5ritul exerciiului curent conturile de stocuri se debite!) cu v!lo!re! mrfurilor const!t!te l! invent!r diminu5ndu8se 2n mod cores$un)tor c6eltuielile de ex$lo!t!re <3+1 G >'+=9 l! 2nce$utul exerciiului urmtor !re loc o$er!i! invers credit5ndu8se conturile de stocuri $rin debitul contului de c6eltuieli de ex$lo!t!re <>'+ G 3+1=. /e)ult c soldul contului de c6eltuieli $rivind mrfurile ex$rim l! sf5ritul exerciiului ieirile de mrfuri c!lcul!te du$ rel!i!: Ieiri E JSold iniial K IntrriL ; Sold final !dic: E E SI K I M SF

;eirile de mrfuri c!lcul!te 2n modul !rt!t se re$!rti)e!) !$oi !su$r! contului de re)ult!te <121 G >'+=. Utili)5nd d!tele $re)ent!te 2n studiul de c!) unde s8! folosit 2ns -;. o$er!iunile s$ecifice -;; se 2nre%istre!) !stfel:

2+

1. @a #nceputul anului 0, se #nre'istreaz* anularea stocului final de m*rfuri constatat la sfAritul exerciiului precedent $0(-& B "au altfel spus, preluarea la c>eltuieli a stocurilor iniiale, la desc>iderea exerciiului .resu$un5nd c stocul inii!l <1.''' B% x 2' lei E B% G 2'.''' lei= re$re)int stocul fin!l de l! sf5ritul !nului $recedent <D81= se !nule!) l! 2nce$ut de !n !cest stoc fin!l $rin o$er!i!:
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 362

C*rfuriD

0F.FFF

!
7F6 BB07

%ump*r*rile de m*rfuri #n cursul exerciiului 0, #n sum* de 3- 1:: lei, )V; !?C


I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G 4'1

K1urni)oriL

67.07F 72./FF 2B.67F

. 362

%onstatarea stocului final de m*rfuri la sfAritul exerciiului 0, #n sum* de !4 8:: lei, potrivit inventarului efectuat
C*rfuriD

G 7F6

CC@eltuieli privind mrfuriD

06.9FF

7n urm! 2nre%istrrilor o$er!iilor de m!i sus situ!i! contului >'+ KC6eltuieli $rivind mrfurileL se $re)int !stfel: Contul 7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD %r. oper. !ei !ei %r. oper. 1. 2'.''' <(;= 2+.A'' <(1= 3. 2. >1."'' <;= 2+.A'' #ot!l A1."'' "3.+'' <*= (1D Astfel costul mrfurilor ieite este d!t de formul! (; I ; (1 !dic: /3.6FF lei G 2'.''' lei I >1."'' lei 2+.A'' lei * G (; I ; (1 ? "oldul final debitor $"DE& de 1. 4:: lei al contului 3:4 se preia la sfAritul exerciiului de contul de rezultate -!-, prin operaiunea,

2A

121

C,rofit sau pierdereD

G 7F6

CC@eltuieli privind mrfuriD

06.9FF

7n conclu)ie folosind !mbele metode !t5t -;. c5t i -;; se !,un%e l! !cele!i re)ult!te fin!le. #otui 2n /om5ni! se $r!ctic -;. -;; rm5n5nd do!r o $re)en teoretic 2nt5lnit num!i 2n liter!tur! de s$eci!lit!te. Alternativa evidenierii costului mrfurilor vndute prin metoda !" Conform ultimelor re%lementri !le ;A( 2 K(tocuriL !! cum !m descris 2n C!$itolul 4 $rivind stocurile costul mrfurilor v5ndute m!i $o!te fi determin!t i $rin metod! C-. <Costul -ediu .onder!t=. Ace!st metod fce! $!rte 2n!inte de ultimele modificri !le ;A( 2 din !ltern!tiv! c!lculului costurilor stocurilor ieite din %estiune !le tr!t!mentului de b!). De !semene! exist! i un tr!t!ment !ltern!tiv o$ion!l $re)ent!t de ;A( 2 d!r nu i recom!nd!t i !nume metod! L;10 <L!st ;n 1irst 0ut E Ultimul ;ntr!t .rimul ;eit=. 7n $re)ent ;A( 2 ! renun!t l! noiune! de tr!t!ment cont!bil de b!) i !ltern!tiv exist5nd !cum c! recom!ndri !le ;A( 2 do!r metodele 1;10 i C-. fr !ltern!tiv! L;10 f! de celel!lte dou. 7n continu!re voi $re)ent! conform d!telor $roblemei determin!re! costului mrfurilor v5ndute i $rin cele dou metode !mintite m!i sus cu $reci)!re! c exem$lific!re! s$eei $rin metod! L;10 este evideni!t do!r $rin $rism! f!$tului c s8! folosit i $rin $rism! $osibilitii de com$!r!bilit!te cu metodele 1;10 i C-.. #. *etoda C*, D!tele $roblemei: stoc inii!l de m!rf A: 1.''' B% x 2' leiEB% !c6i)iii de m!rf A de l! intern de l! $roductorul rom5n: U 2n momentul x1: 1."'' B% x 21 leiEB% U 2n momentul x2: "'' B% x 22 leiEB% U 2n momentul x4: 1.''' B% x 1? leiEB% v5n)ri de m!rf A l! extern ctre im$ort!torul strin: U 2n momentul x3: 2.>'' B% Costul mediu $onder!t $o!te fi determin!t $eriodic s!u cu oc!)i! rece$iei fiec&rei noi livr&ri l! de$o)it. -omentul c5nd se c!lcule!)& costul mediu $onder!t este determin!t de situ!i! $!rticul!r& ! 2ntre$rinderii. Costul mediu $onder!t se determin& conform rel!iei: Siv K Iv Cmp E Sic K Ic unde: Siv stocul l! 2nce$utul $erio!dei ex$rim5nd v!lori9 2?

Iv intr&rile 2n cursul $erio!dei ex$rim!te v!loric9 Sic stocul l! 2nce$utul $erio!dei ex$rim!t c!ntit!tiv9 Ic intr&rile din cursul $erio!dei ex$rim!te c!ntit!tiv. 7n funcie de costul mediu $onder!t se determin& v!lo!re! ieirilor fie $eriodic <l! sf5rit de lun&= fie du$! rece$i! fiec&rui lot conform rel!iei: 5e E N ) Cmp unde: 5e v!lo!re! ieirilor N c!ntit!te! ieit& *v!lu!re! ieirilor $e b!)! costului mediu $onder!t c!lcul!t l! sf5ritul lunii $resu$une uurin& 2n !$lic!re d!r nu $ermite ev!lu!re! ex!ct& ! ieirilor din cursul $erio!dei. 7n sc6imb !tunci c5nd ev!lu!re! se f!ce du$& fiec!re ieire c!lculele sunt mult m!i ex!cte. 7n conclu)ie C-. se $o!te c!lcul! lun!r s!u du$& fiec!re o$er!ie de intr!re c! r!$ort 2ntre v!lo!re! tot!l& ! stocului inii!l $lus v!lo!re! intr&rilor $e de8o $!rte i c!ntit!te! existent& 2n stocul inii!l $lus c!ntit!te! intr!t& $e de !lt& $!rte. Astfel distin%em dou v!ri!nte: 5arianta 2: C*, calculat lunar
C-. lun!r G <1.''' B% x 2' lei= I <1."'' B% x 21 lei= I <"'' B% x 22 lei= I <1.''' B% x 1? lei= G 2' 3+" 1.''' B% I 1."'' B% I "'' B% I 1.''' B%

Astfel cunosc5nd v!lo!re! C-. lun!r se $o!te c!lcul! costul mrfurilor v5ndute l! extern i v!lo!re! stocului fin!l de mrfuri: Costul ieirii din momentul )3: 2.>'' B% x 2' 3+" lei G /0.:6/ lei (tocul fin!l G <4.''' B% 2.>'' B%= x 2' 3+" G 1.4'' B% x 2' 3+" G 2A."2" lei 7nre%istr!re! costului mrfurilor v5ndute l! extern $rin metod! C-. lun!r se v! reflect! 2n urmto!re! 2nre%istr!re cont!bil:
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 362

C*rfuriD

/0.:6/

C!lculele i o$er!iile !cestei v!ri!nte sunt reflect!te 2n contul !n!litic de stocuri !stfel:

3'

(tocul de m&rfuri KAL C!lculul C-. lun!r


$ata 2.% O1 O2 O4 O3 +otal Cant. 8 1."'' "'' 1.''' 8 3.FFF Intr=ri ,GU 8 21 22 1? 8 8 5al. 8 31."'' 11.''' 1?.''' 8 72./FF Cant. 8 8 8 8 2.>'' 0.7FF Ieiri ,GU 8 8 8 8 2' 3+" M 5al. 8 8 8 8 /0.:6/ /0.:6/ Cant. 2.FFF 2."'' 3.''' 4''' 1.4'' 2.BFF Stoc ,GU 2' 8 8 8 2' 3+" 0F<36/ 5al. 0F.FFF "1."'' >2."'' A1."'' 2A."2" 09./0/

5arianta 0: C*, calculat dup= fiecare intrare ;ntr!re 2n momentul x1:


<1.''' B% x 2' lei= I <1."'' B% x 21 lei= C-. G 1.''' B% I 1."'' B% G 2' > lei

Av5nd 2n vedere c $rim! ieire este !bi! l! momentul x3 du$ momentul x1 nu se c!lcule!) nici o ieire l! v!lo!re! C-. de 2' > lei d!r se st!bilete v!lo!re! stocului fin!l du$ intr!re! din momentul x1: (toc fin!l: 2."'' B% x 2' > G "1."'' lei ;ntr!re 2n momentul x2:
<2."'' B% x 2' > lei= I <"'' B% x 22 lei= C-. G 2."'' B% I "'' B% E 2' A33 lei

(tocul fin!l du$ intr!re! din momentul x2: (toc fin!l: 3.''' B% x 2' A33 G >2.4?? lei Costul ieirii din momentul )3: 2.>'' B% x 2' A33 lei G "4.1>> lei (tocul fin!l du$ ieire! din momentul x3: (toc fin!l: 4'' B% x 2' A33 G A.333 lei ;ntr!re 2n momentul x4:
<4'' B% x 2' A33 lei= I <1.''' B% x 1? lei= C-. G 4'' B% I 1.''' B% G 1? "24 lei

31

Av5nd 2n vedere c 2n momentul x4 ! !vut loc ultim! intr!re fr ! m!i !ve! loc nici o ieire stocul fin!l rm!s se v! c!lcul! du$ v!lo!re! !cestui ultim C-. c!lcul!t: (tocul fin!l du$ intr!re! din momentul x4: (toc fin!l: 1.4'' B% x 1? "24 G 2+.334 lei 7nre%istr!re! costului mrfurilor v5ndute l! extern $rin metod! C-. c!lcul!t du$ fiec!re intr!re se v! reflect! 2n urmto!re 2nre%istr!re cont!bil:
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 362

C*rfuriD

/B.277

C!lculele i o$er!iile !cestei v!ri!nte sunt reflect!te 2n contul !n!litic de stocuri !stfel: Stocul de m=rfuri C#D Evidenierea C*, calculat dup fiecare intrare
$ata 2.% O1 O2 O3 O4 +otal Cant. 8 1."'' "'' 8 1.''' 3.FFF Intr=ri ,GU 8 21 22 8 1? 8 5al. 8 31."'' 11.''' 8 1?.''' 72./FF Cant. 8 8 8 2.>'' 8 0.7FF Ieiri ,GU 8 8 8 2' A33 8 M 5al. 8 8 8 /B.277 8 /B.277 Cant. 2.FFF 2."'' 3.''' 4'' 1.4'' 2.BFF Stoc ,GU 2' 2' > 2' A33 2' A33 1? "24 2:./0B 5al. 0F.FFF "1."'' >2.4?? A.333 2+.334 06.33B

Com$!r5nd cele dou& v!ri!nte !le metodei costului mediu $onder!t se const!t& c& ev!lu!re! ieirilor din stoc du$& $rim! v!ri!nt& <C-. lun!r= $re)int& !v!nt!,ul unui c!lcul sim$lu d!r nu $ermite v!lori)!re! ieirilor 2n cursul $erio!dei de %estiuneElunii: /0.:6/ lei O /B.277 lei. :!ri!nt! ! dou! 2ns& <C-. c!lcul!t du$& fiec!re intr!re= ofer& $osibilit!te! v!lori)rii ieirilor 2n cursul $erio!dei de %estiuneElunii: /B.277 lei P /0.:6/ lei d!r $re)int& inconvenientul unui c!lcul m!i com$lex d!r c!re este !nul!t 2n )ilele no!stre de !v!nt!,ul mi,lo!celor inform!tice. 7n !ns!mblu metod! C-. tinde s& !nule)e efectele creterii s!u descreterii $reurilor deo!rece nivelul costului mediu $onder!t i !l costului stocului fin!l c!lcul!t conform !cestei metode este influen!t de to!te $reurile $l&tite $e $!rcursul exerciiului i de $reul stocului inii!l. 1. *etoda !IF- Jcare (n prezent nu mai este recomandat de I#S 0 CStocuriL Conform ;A( 2 K(tocuriL !ce!st metod ! fost elimin!t ne m!i exist5nd noiune! de tr!t!ment de b!) i !ltern!tiv sin%urele recom!ndri !le ;A( 2 $rivitor l! ev!lu!re! costului stocurilor ieite din %estiune rm5n5nd 1;10 i C-.. D!r $entru un coment!riu m!i det!li!t !m simit nevoi! evidenierii lui 2n continu!re in5nd cont c $5n nu de mult se $ute! folosi l! recom!nd!re! ;A(C <;ntern!tion!l Accountin% (t!nd!rds Committee= c! !ltern!tiv. 7n trecut 0r%!nismul intern!ion!l de norm!li)!re ;A(C o$t! $entru inter)icere! metodei L;10. ;nter)icere! er! motiv!t& de f!$tul c& mod!lit!te! de determin!re ! v!lorii l! ieire $rin !ce!st& metod& nu este 2ntru totul com$!tibil& cu $rinci$iul 32

costului istoric. -etod! ! fost ulterior 2ns& !dmis& $e l5n%& metodele de referin& <tr!t!mente de b!)&= c! tr!t!ment !ltern!tiv $entru ! evit! eventu!lele $resiuni ce !r fi $utut fi exercit!te !su$r! or%!nismului de norm!li)!re <;A(C= de norm!li)!torii !meric!ni. 7n condiiile 2n c!re metod! este !dmis& de !dministr!i! fisc!l& !meric!n& !b!ndonul !cestei! !r fi $rovoc!t o cretere ! s!rcinii fisc!le ! 2ntre$rinderilor !meric!ne. #otui 2n $re)ent conform ultimelor revi)uiri situ!i! !$licrii metodei L;10 s8! cl!rific!t !,un%5ndu8se l! conclu)i! c e! trebuie com$let elimin!t. L;10 er! formul! $refer!t& de 2ntre$rinderi 2n $erio!dele de cretere ! $reurilor deci 2n condiiile unei economii infl!ioniste deo!rece !ce!st& mod!lit!te de ev!lu!re conduce! l! cretere! v!lorii consumurilorEieirilor i l! micor!re! v!lorii stocurilor fin!le. Astfel er! evident c& formul! L;10 conduce! l!: 8 cretere! v!lorii ieirilor deci l! reducere! $rofitului c! re)ult!t !l corel!iei dintre costurile elementelor de stoc ieite i veniturile obinute din v!lorific!re! !cestor!9 8 reducere! v!lorii stocului fin!l. /educere! efectelor !su$r! $rofitului cores$un)&to!re $erio!dei de cretere ! $reurilor $o!te !$&re! c! re)ult!t !l corel!iei dintre costurile din $erio!dele !nteriore cu veniturile re!li)!te l! v!lorific!re c5nd $reurile de v5n)!re curente sunt m!i m!ri. #ot 2n $erio!dele de cretere ! $reurilor corel!i! dintre costurile ieirilor i veniturile din v!lorific!re $ot !ve! l! b!)& v!lori curente res$ectiv costuri curente i $reuri curente. 7n !cest c!) 2n contul de $rofit i $ierdere re)ult& o corel!re semnific!tiv& i!r efectul !su$r! re)ult!tului mic nesemnific!tiv. Are loc elimin!re! distorsiunilor determin!te de desincroni)!re! 2n tim$ ! costurilor i veniturilor. 7n $rim! situ!ie efectele l! nivelul $rofitului sunt !ccentu!te c6i!r de !ceste desincroni)&ri efectele !cestei erori de desincroni)!re sunt corel!te 2n ce! de! dou! situ!ie c5nd !t5t costurile c5t i veniturile elementelor sunt 2n v!lori curente. 7n conclu)ie este consider!t& 2nc de unii !utori c! ce! m!i corect& determin!re ! re)ult!tului deo!rece costurile curente sunt corel!te cu $reurile curente de v5n)!re indiferent c!re din c!ntit&ile intr!te sunt v5ndute s!u consum!te. Av!nt!,ele !$lic&rii metodei L;10: 8 sunt folosite costurile !ctu!le l! d!t! l! c!re elementele de stoc sunt eliber!te 2n $roducie s!u v5ndute9 8 este uor de c!lcul!t9 8 sunt folosite $reurile !ctu!le menion!te $e f!cturile de !c6i)iie9 8 2n $erio!dele infl!ioniste metod! L;10 tinde s& st!bile!sc& o v!lo!re m!i mic& ! veniturilor 2n com$!r!ie cu celel!lte metode de ev!lu!re reduc5ndu8 se riscul im$o)it&rii creterii venitului c! urm!re ! infl!iei. De)!v!nt!,ele !$lic!rii metodei L;10: 8 v!lo!re! stocurilor decl!r!t& 2n situ!iile fin!nci!re $o!te fi subev!lu!t& deo!rece reflect& v!lo!re! unor stocuri ev!lu!te l! $reuri vec6i v!lo!re c!re este ire!l& com$!r!tiv cu v!lo!re! stocului l! $reuri curente9

33

este $ermis& de ;A( 2 K(tocuriL c! un tr!t!ment !ltern!tiv d!r nu c! un tr!t!ment de b!)&9 8 nu urm&rete distribui! norm!l& ! elementelor fi)ice de stoc9 8 2n $erio!dele de defl!ie metod! L;10 tinde s& st!bile!sc& o v!lo!re m!i m!re ! venitului 2n com$!r!ie cu celel!lte metode de ev!lu!re9 8 reflect!re! stocurilor 2n situ!iile fin!nci!re l! v!lori subev!lu!te subev!lue!)& inform!iile red!te de !numii indic!tori bil!nieri <lic6idit!te solv!bilit!te fondul de rulment etc.=. D!tele $roblemei: stoc inii!l de m!rf A: 1.''' B% x 2' leiEB% !c6i)iii de m!rf A de l! intern de l! $roductorul rom5n: U 2n momentul x1: 1."'' B% x 21 leiEB% U 2n momentul x2: "'' B% x 22 leiEB% U 2n momentul x4: 1.''' B% x 1? leiEB% v5n)ri de m!rf A l! extern ctre im$ort!torul strin: U 2n momentul x3: 2.>'' B% C!lculele i o$er!iile $ro$rii metodei L;10 sunt reflect!te 2n contul analitic de stocuri c! m!i ,os: Stocul de m=rfuri C#D Calculul costului stocurilor de mrfuri ieite dup= metoda !IF$ata 1.D. O1 O2 O3 O4 32.%. E)pl. (i ; ; * ; M Cant. 8 1."'' "'' 8 1.''' 3.FFF Intr=ri ,GU 5al. 8 8 21 31."'' 22 8 1? 8 11.''' 8 1?.''' 72./FF Cant. 8 8 8 "'' 1."'' >'' 8 0.7FF Ieiri ,GU 8 8 8 22 21 2' 8 8 5al. 8 8 8 11.''' 31."'' 12.''' 8 /B./FF Cant. 1.''' 1.''' 1."'' 1.''' 1."'' "'' 4'' 4'' 1.''' 2.BFF Stoc ,GU 2' 2' 21 2' 21 22 2' 2' 1? 8 5al. 2'.''' 2'.''' 31."'' 2'.''' 31."'' 11.''' A.''' A.''' 1?.''' 06.FFF

.otrivit metodei L;10 m!rf! A ieit din %estiune se ev!lue!) !stfel: "'' B% l! un $re de 22 leiEB% G 11.''' lei 1."'' B% l! un $re de 21 leiEB% G 31."'' lei >'' B% l! un $re de 2' leiEB% G 12.''' lei +otal: 0.7FF Q8 RRR. /B./FF lei Deci v!lo!re! tot!l l! c!re se scot din %estiune cele 2.>'' B%. m!rf A 2n urm! v5n)rii lor l! extern este de "4."'' lei sum ce se v! re%si 2n 2nre%istr!re! cont!bil de m!i ,os $rivind sco!tere! din %estiune ! mrfurilor v5ndute l! extern:
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 362

C*rfuriD

/B./FF

34

:!lo!re! stocului fin!l se determin !stfel: != :!lo!re! stocului inii!l 2'.''' lei b= :!lo!re! intrrilor >1."'' lei c= :!lo!re! ieirilor "4."'' lei 5aloarea stocului final Ja K b M cL 06.FFF lei Astfel !n!li)5nd re)ult!tele celor trei metode de c!lcul!re ! costului mrfurilor v5ndute <C-. 1;10 i L;10= se observ c cel m!i !v!nt!,os $entru firm din $unct de vedere fisc!l !r fi fost s utili)e)e metod! L;10 !ce!st! v!lori)5nd ce! m!i m!re sum c!lcul!t $rin cele trei metode $ermi5nd evideniere! unor c6eltuieli m!i m!ri i 2n consecin ! unui $rofit im$o)!bil m!i mic i m!i de$!rte 2n consecin ! unui im$o)it $e $rofit $entru firm m!i mic. D!r 2n $re)ent conform ultimelor revi)uiri !le ;A( 2 rm5ne l! l!titudine! firmelor ce metod vor !$lic! dintre cele dou rm!se $ermise 1;10 i C-. do!r cu condii! s o !$lice cu re%ul!rit!te 2n fiec!re !n $entru ! $ute! !si%ur! com$!r!bilit!te! d!telor cont!bile 2ntre !ni. 3.3. #lternativa e)portului de mrfuri (n condiiile de livrare F-1 i CF" C!)ul cel m!i frecvent 2n circul!i! mrfurilor $e $!rcurs intern <2n /om5ni!= 2n c!)ul ex$ortului de mrfuri $e cont $ro$riu este: Unitatea productoare S SCE S Client e)tern .e l5n% !cest flux din motive de lo%istic i str!te%ie ! firmelor m!i $ot fi 2nt5lnite i !lte c5tev! c!)uri $!rticul!re $e c!re le voi $re)ent! 2n continu!re res$ect5nd d!tele inii!le din $roblem. Situaia 2: -rfurile cum$r!te sunt livr!te clienilor externi direct din depozitul produc*torului Astfel cum$r mrfurile i le in 2n de$o)itul $roductorului8v5n)tor d!r ne!duc5ndu8le 2n %estiune! $ro$rie nu $ot s le 2nre%istre) $e contul 3+1 K-rfuriL. 7ntr8o !semene! situ!ie se $o!te !$el! l! un! din urmto!rele dou $osibiliti de 2nre%istr!re cont!bil $rivind m!rf! cum$r!t: ;&m*rfurile s* fie #nre'istrate pe baza facturii produc*torului #n contul #$% &!rfuri aflate la teri'
3/6 BB07 I C*rfuri aflate la teriD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

67.07F 72./FF 2B.67F

3"

A$oi concomitent cu f!ctur!re! l! extern se v! evideni! i costul mrfurilor v5ndute <2.>'' B%= ce se v! trece $e c6eltuieli $rin metod! 1;10 conform d!telor din $roblem:
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 3/6

C*rfuri aflate la teriD

/3.6FF

b( m*rfurile livrate s* fie evideniate direct #n contul )*% & +eltuieli privind mrfurile' $e b!)! f!cturi $roductorului <1!ctur! fisc!l ! !cestui! ctre mine= f!cturii mele externe <;nvoice8ul meu ctre clientul extern cum$rtor= i f!cturi mele fisc!le <de !semene! ctre clientul extern cum$rtor= i ! documentelor de ex$ediie i de tr!ns$ort. Ace!st situ!ie se $o!te folosi !tunci c5nd f!cture) mrfurile l! extern 2n !cel!i tim$ cu $roductorul meu intern c!re8mi f!cture!) m!rf! v5ndut mie $resu$un5nd c 2ntre!%! m!rf cum$r!t o d!u i eu m!i de$!rte l! extern:
7F6 BB07 I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

67.07F 72./FF 2B.67F

Situaia 0: Ein lips* de spaiu de depozitare, sau din alte considerente, m*rfurile cump*rate s* fie l*sate #n custodia produc*torului 7n !cest c!) $e b!)! $rocesului verb!l de custodie mrfurile sunt 2nre%istr!te 2n contul 3"+ K-rfuri !fl!te l! teriL:
I C*rfuri aflate la teriD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

3/6 BB07

67.07F 72./FF 2B.67F

C6eltuielile de custodie <de$o)it!re $str!re etc.= sunt su$ort!te de (C* i se !c6it l! $relu!re! mrfurilor. De !semene! (C* su$ort i c6eltuielile de circul!ie $e $!rcurs intern $5n l! locul de destin!ie ! mrfurilor ieite din custodie. -odul de reflect!re 2n cont!bilit!te ! !cestor c6eltuieli se difereni!) 2n r!$ort de fluxul de mic!re ! mrfurilor du$ cum urme!): aL d!c l! ex$ir!re! $erio!dei de custodie mrfurile sunt livr!te clienilor externi direct din de$o)itul cum$rtorului c6eltuielile de custodie i cele de circul!ie $5n l! frontier! rom5n se 2nre%istre!) c! i $reul de cum$r!re !l mrfurilor 2n contul >'+. Deci:

3>

i= $entru $reul de cum$r!re !l mrfurilor ce mi8!u fost livr!te:


7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD

G 3/6

C*rfuri aflate la teriD

72./FF

ii= $entru c6eltuielile de custodie i cele de circul!ie $5n l! frontier! rom5n s $resu$unem 2n v!lo!re de ".''' lei
I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

7F6 BB07

7.0FF /.FFF 2.0FF

bL d!c l! ex$ir!re! $erio!dei de custodie mrfurile sunt !duse 2n de$o)itul (C* c6eltuielile de custodie i cele de tr!ns$ort intern !fecte!) costul de !c6i)iie !l mrfurilor i se 2nre%istre!) 2n contul 3+1. 0$er!iunile cont!bile s$ecifice sunt: i= $entru $reul de cum$r!re !l mrfurilor !duse 2n de$o)itul (C*:
362 C*rfuriD

G 3/6

C*rfuri aflate la teriD

72./FF

ii= $entru c6eltuielile de custodie i cele de tr!ns$ort intern $5n l! de$o)itul (C*: d!c !mbele servicii sunt furni)!te de furni)orul8$roductor8de$o)it!r8 tr!ns$ort!tor:
I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

7F6 BB07

7.0FF /.FFF 2.0FF

d!c furni)orul8$roductor este do!r de$o)it!r urm5nd c! serviciul de tr!ns$ort de l! furni)or $5n l! de$o)itul (C* s fie fcut de un !lt tr!ns$ort!tor 2nre%istr!re! serviciului de de$o)it!re f!ctur!t de ctre $roductor $resu$un5nd c !r fi 2n sum de 4.''' lei:
I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

7F6 BB07

B.:7F B.FFF :7F

3+

2nre%istr!re! serviciului de tr!ns$ort f!ctur!t de ctre un ter tr!ns$ort!tor !ltul dec5t $roductorul $resu$un5nd c !r fi 2n sum de 1.''' lei: G BF2
CFurnizoriD 2.0BF 2.FFF 0BF

70B BB07

I CC@eltuieli cu transportul de bunuri i personalD C+5# dD

cL d!c l! ex$ir!re! $erio!dei de custodie mrfurile sunt trimise s$re $relucr!re unor uniti s$eci!li)!te !ceste! sunt urmrite 2n cont!bilit!te cu !,utorul contului 3"+ d!r 2n !n!litice distincte !stfel: i= trimitere! mrfurilor de l! unit!te! $roducto!re8furni)o!re ctre unit!te! $relucrto!re ! mrfurilor 2n v!lo!re de >1."'' lei
3/6 Unitatea prelucrtoare

G 3/6

Unitatea productoare

72./FF

ii= $relu!re! mrfurilor du$ $relucr!re 2n contul 3+1


362 C*rfuriD

G 3/6

Unitatea productoare

72./FF

iii= 2nre%istr!re! c6eltuielilor de $relucr!re i tr!ns$ort $5n 2n de$o)itele (C* $resu$un5nd c !mbele servicii se f!cture!) de ctre unit!te! $relucrto!re:
I CC@eltuieli privind mrfurileD C+5# dD

G BF2

CFurnizoriD

7F6 BB07

2.0BF 2.FFF 0BF

(itu!i! c5nd cele dou servicii de $relucr!re i tr!ns$ort intern se f!c de ctre firme diferite se $o!te vede! m!i sus l! $unctul bL cazul iiL unde 2n loc de serviciul de de$o)it!re !vem 2n c!)ul nostru serviciul de $relucr!re urm!t de tr!ns$ortul cu o !lt firm. Situaia 3: *xist i $osibilit!te! c! mrfurile cum$r!te de l! furni)or i !duse 2n de$o)itele $ro$rii !le (C* s fie !bi! !cum trimise s$re $relucr!re. 7nre%istr!re! mrfurilor trimise s$re $relucr!re se f!ce cu !,utorul contului 3"+: i= trimitere! mrfurilor s$re $relucr!re

3A

3/6

C*rfuri aflate la teriD

G 362

C*rfuriDG #

72./FF

-!rf! trimis s$re $relucr!re !m not!t8o cu !n!litic 3+1 K-rfuriLEA i!r m!rf! $rimit du$ $relucr!re o vom not! 3+1 K-rfuriLE3 2ntruc5t este o !lt m!rf c! urm!re ! modificrilor suferite. ii= $rimire! mrfurilor $relucr!te de l! firm! $relucrto!re
362 C*rfuriDG1

G 3/6

C*rfuri aflate la teriD

72./FF

C6eltuielile de $relucr!re tr!ns$ort iEs!u !lte c6eltuieli oc!)ion!te se 2nre%istre!) $otrivit situ!iilor $recedente. Condiiile D* L;:/A/* 103 C1/ i C;1 sunt folosite 2ns num!i $entru tr!ns$ortul m!ritim 2n $r!ctic !$el5ndu8se 2ns i l! tr!ns$ort rutier cu trenul s!u !eri!n s!u combin!te <tr!ns$ort multimod!l=. .entru sim$lific!re i o urmrire m!i $r!%m!tic !m $refer!t s folosesc do!r !ceti trei termeni ei fiind cei m!i folosii 2n tr!n)!ciile intern!ion!le cu mrfuri. Ce! m!i m!re $!rte ! tr!ns$orturilor efectu!te c! volum i v!lo!re se f!c $e c!le m!ritim i fluvi!l recur%5ndu8se 2n conclu)ie $re$onderent l! cele trei condiii de livr!re m!i sus !mintite. 7n m!re $rin F-1 se 2nele%e c m!rf! este livr!t de ex$ort!tor l! %r!ni! rii s!le l! bordul n!vei de tr!ns$ort fr ! fi $ltite !lte c6eltuieli de tr!ns$ort i !ferente tr!ns$ortului. .rin CF" m!rf! este livr!t de ctre ex$ort!tor 2n !r! im$ort!torului ex$ort!torul su$ort5nd i c6eltuielile de tr!ns$ort $e $!rcurs extern $e c!re bine2neles c l! v! cu$rinde 2n $reul de v5n)!re !l mrfurilor. .rin CIF m!rf! este livr!t de ctre ex$ort!tor 2n !r! im$ort!torului ex$ort!torul su$ort5nd !t5t c6eltuielile de tr!ns$ort $e $!rcurs extern c5t i c6eltuielile cu !si%ur!re! mrfurilor $e $!rcurs extern to!te !ceste c6eltuieli externe cu tr!ns$ortul i !si%ur!re! bine2neles c l! v! cu$rinde 2n $reul de v5n)!re !l mrfurilor. 7n $roblem! $re)ent!t de mine l! ex$ortul 2n nume $ro$riu cu 2nc!s!re l! vedere !m relief!t situ!i! com$lex 2n c!re mrfurile sunt ex$ort!te 2n condii! de livr!re C;1 $rin c!re ex$ort!torul su$ort i $reul tr!ns$ortului extern i !si%ur!re! extern inclu)5ndu8le bine2neles ulterior 2n $reul de v5n)!re !l mrfurilor ce se v! f!ctur! clientului im$ort!tor. Cazul #: :5n)!re! mrfurilor l! extern 2n condii! de livr!re F-1MConstana .resu$un5nd c 2n $roblem mrfurile !r fi fost livr!te 2n condii! de livr!re 1038 Const!n! !dic mrfurile sunt urc!te de mine c! ex$ort!tor $e v!s 2n .ortul Const!n! fr ! $lti 2ns tr!ns$ortul i !si%ur!re! $e $!rcurs extern re)olv!re! $roblemei se sc6imb f! de $roblem! de b!) do!r l! 2nre%istr!re! f!cturrii mrfurilor ctre clientul extern unde nu v! m!i !$re! contul +'A K:enituri din !ctiviti diverseL c!re $relu! v!lo!re! 2nc!srilor $entru tr!ns$ort extern !si%ur!re i !lte c6eltuieli c!re !r m!i fi 3?

!$rut $e $!rcurs extern ci v! !$re! c! venit num!i contul +'+ K:enituri din v5n)!re! mrfurilorL c!re v! $relu! 2nc!srile $entru v5n)!re! mrfurilor $use l! dis$o)iie $e v!s 2n .ortul Const!n! Astfel 2nre%istr!re! v5n)rii mrfurilor ctre clientul extern 2n condii! de livr!re 103 Const!n! se $re)int !stfel:
4111 CClieniD

G 6F6

C5enituri din vTnzarea mrfurilorD

32.0FF

Cazul 1: :5n)!re! mrfurilor l! extern 2n condii! de livr!re CF"M,ort de destinaie din ara clientului e)tern .resu$un5nd c 2n $roblem! de b!) mrfurile !r fi fost livr!te 2n condii! de livr!re C1/8.ort de destin!ie din !r! clientului extern !dic mrfurile sunt urc!te de mine c! ex$ort!tor $e v!s 2n .ortul Const!n! $ltesc i tr!ns$ortul $5n 2n $ortul din !r! clientului extern 2ns fr ! $lti !si%ur!re! $e $!rcurs extern re)olv!re! $roblemei se sc6imb f! de $roblem! de b!) do!r l! 2nre%istr!re! f!cturrii mrfurilor ctre clientul extern unde vom !ve! contul +'+ K:enituri din v5n)!re! mrfurilorL ce v! $relu! v!lo!re! mrfurilor v5ndute 2n condii! 1038Const!n! i de !semene! vom !ve! i contul +'A K:enituri din !ctiviti diverseL ce v! $relu! v!lu!re! tr!ns$ortului $e $!rcurs extern $ltit de mine. 7ntocmire! 1!cturii externe de u) intern: Factura e)tern de uz intern
%r. crt. 1. 2. #. Elemente de calcul :!lo!re! extern C1/ #r!ns$ort extern ,aloarea extern -./ net 1 0 1 5aloarea (n valut JUL A.A'' 1.''' %.2** 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 3".2'' 4.''' #1.1**

Astfel 2nre%istr!re! v5n)rii mrfurilor ctre clientul extern 2n condii! de livr!re C1/8.ort de destin!ie din !r! clientului extern se $re)int !stfel:
B222 CClieniD

G
6F6 6F9

I C5enituri din vTnzarea mrfurilorD C5enituri din activiti diverseD

3/.0FF 32.0FF B.FFF

4'

3.B. Utilizarea efectelor de comer pentru (ncasarea contravalorii mrfurilor vTndute la e)tern *fectele de comer s!u efectele comerci!le sunt instrumente de $l!t folosite $entru decont!re! mrfurilor 2n tr!n)!ciile intern!ion!le de im$ort8ex$ort cu sc!den l! termen scurt <M 1 !n=. *fectele comerci!le sunt titluri ne%oci!bile c!re re$re)int cre!ne decont!bile l! vedere s!u l! termen 2n beneficiul $erso!nelor c!re le $osed. (ub !s$ect $!trimoni!l efectele comerci!le 2ncor$ore!) o cre!n tr!nsmisibil od!t cu trecere! !cestor! din $ro$riet!te! unei $erso!ne 2n $ro$riet!te! !ltei $erso!ne. .entru reflect!re! 2n cont!bilit!te ! o$er!iunilor de ex$ort se folosesc 2n $lus urmto!rele conturi: 413 K*fecte de $rimit de l! clieniL cont de !ctiv 2n c!re se 2nre%istre!) 2n debit efectele emise i cele !cce$t!te l! $l!t de ctre clieni i!r 2n credit efectele $rimite cele 2nc!s!te i reinerile le%!le fcute de bnci re$re)ent5nd comisio!nele cuvenite !cestor!9 "113 K*fecte de 2nc!s!tL cont de !ctiv 2n c!re se evideni!) 2n debit efectele !cce$t!te $rimite de l! clieni efectele !cce$t!te de$use l! b!nc s$re 2nc!s!re i!r 2n credit efectele 2nc!s!te i reinerile le%!le fcute de bnci9 >2+ KC6eltuieli cu serviciile b!nc!re i !simil!teL cont de !ctiv 2n c!re sunt 2nre%istr!te comisio!nele b!nc!re $erce$ute $entru 2nc!s!re! efectelor de comer i!r 2n credit c6eltuielile re$!rti)!te !su$r! re)ult!tului exerciiului. (C* efectue!) 2n exerciiul D un ex$ort de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen scurt 2n urmto!rele condiii: F $e 2>.'2.D societ!te! cum$r mrfuri de l! furni)ori interni l! costul de !c6i)iie de 3'.''' lei #:A 24J fin!n!re! fc5ndu8se $rin credite de tre)orerie. F $e 2A.'2.D $ltete mrfurile $recum i dob5nd! cuvenit bncii de "'' lei9 F $e '1.'3.D vinde mrfurile l! extern 2n condii! de livr!re %D< F +ort de destinaie din ara importatorului $e credit comerci!l $e termen scurt de ? luni $entru sum! de ?."'' P din c!re: tr!ns$ort extern de 1.2'' P c!lcul!t $e b!) de d!te $revi)ibile9 $rocentul dob5n)ii externe este de " J9 F $e 1".'3.D $rimete f!ctur! unitii $rest!to!re de servicii de tr!ns$ort extern de 1.3'' P9 F $e 2'.'4.D !c6it f!ctur! unitii $rest!to!re de servicii de tr!ns$ort extern9 F $e 1.12.D 2nc!se!) contr!v!lo!re! mrfurilor v5ndute l! extern $rin inc!sso document!r F evolui! cursului 2n lei ! monedei euro ! v!ri!t !stfel: l! 1.'3.D: 1 P G 4 '' lei l! 1".'3.D: 1 P G 4 2' lei l! 2'.'4.D: 1 P G 4 1+ lei l! 1.'A.D: 1 P G 3 ?" lei l! 1.12.D: 1 P G 4 13 lei

41

7n d!t! de 2'.'3.D se $rimete c!mbi! !cce$t!t de clientul extern 2n 2?.1'.D se de$une l! b!nc s$re 2nc!s!re i!r l! 1.12.D se 2nc!se!) i se 2nre%istre!) comisionul reinut de b!nc de 1'' P o$er!iile s$ecifice ex$ortului de mrfuri $e credit comerci!l $e termen scurt decont!bil $rin efecte de comer sunt urmto!rele: - ;c>iziia de m*rfuri de la unitatea produc*toare, pe data de !3 :! 0
362 BB07 I C*rfuriD C+5# dD E BF2 CFurnizoriD 36.0FF 3F.FFF 6.0FF

0. +lata m*rfurilor ac>iziionate de la unitatea produc*toare, din credite de trezorerie, pe data de !8 :! 0


BF2 CFurnizoriD E /202 CConturi la bnci (n leiD 36.0FF

3. 7nre%istr!re! i $l!t! dob5n)ii !ferente creditelor de tre)orerie


777 CC@eltuieli privind dobTnzileD E /202 CConturi la bnci (n leiD /FF

B. @ivrarea m*rfurilor la extern, la data de - :. 0


B222 CClieniD E 6F6 6F9 677 I C5enituri din vTnzarea mrfurilorD C5enituri din activiti diverseD C5enituri din dobTnziD 39.FFF 30.F27 B.9FF 2.29B

7n contul 4:4 se 2nre%istre!) v!lo!re! extern 103 net 2n contul 4:8 se 2nre%istre!) v!lo!re! tr!ns$ortului extern i!r 2n contul 433 se 2nre%istre!) v!lo!re! dob5n)ii externe <dob5nd! comerci!l=. /. %oncomitent se descarc* 'estiunea de m*rfurile vAndute
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD E 362 C*rfuriD 3F.FFF

7. "e primete #napoi cambia acceptat* de clientul extern, pe data de !: :. 0

42

Elemente de calcul :!lo!re! efectului de comer

5aloarea (n valut JUL ?."''

5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 3A.'''

B23

CEfecte de primitD

B222

CClieniD

39.FFF

6. Eepunerea cambiei spre #ncasare la banc* la termenul scadent, #n data de !9 -: 0


/223 CEfecte de (ncasatD E B23 CEfecte de primitD 39.FFF

9. ncasarea cambiei la scaden*, #n data de - -! 0


!= :!lo!re! C1/: b= Comisionul b!nc!r: Suma net (ncasat Ja ; bL: ?."'' P 1'' P :.BFF P ?.4'' P x 4 '' lei G 3+.>'' lei ?.4'' P x 4.13 lei G 3A.A22 lei 2.000 lei E /223 67/ I CEfecte de (ncasatD C5enituri din diferene de curs valutarD 39.900 36.7FF 2.000

!= :!lo!re! 2n lei l! f!ctur!re: b= :!lo!re! 2n lei l! 2nc!s!re: $iferen de curs valutar favorabil Jb ; aL: /20B CConturi la bnci (n valutD

:. %oncomitent, se #nre'istreaz* i comisionul reinut de banc*


Elemente de calcul Comisionul b!nc!r 5aloarea (n valut JUL 1'' 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 4''

706

CC@eltuieli cu serviciile bancare i asimilateD

/223

CEfecte de (ncasatD

BFF

43

D o$. + /D: #(D:

/223 3A.''' 3A.''' 3A.''' /C: #(C: (1D: 3+.>'' 4'' 3A.''' 3A.''' '

C o$. A o$. ?

*obilizarea efectelor de comer pentru refacerea cas@MfloVMlui Devoi! de lic6iditi fin!nci!re i de !co$erire s!u micor!re ! riscurilor le%!te de fin!n!re! extern !u condus l! !$!rii! i im$unere! unor forme de mobili)!re ! creditelor comerci!le. Dintre !ceste! s$ecifice creditului comerci!l sunt: scont!re! forfet!re! i f!ctorin%ul. Ultimele dou sunt !$lic!bile i creditelor comerci!le $e termen mediu i lun%. Scontarea re$re)int form! de mobili)!re ! creditelor $e termen scurt $rin c!re ex$ort!torul <benefici!rul efectului de comer= $o!te obine lic6iditi 2n!inte de termenul de $l!t !n%!,!t $rin v5n)!re! efectului comerci!l ctre o banc*. -obili)!re! creditelor comerci!le $e termen scurt $e !ce!st c!le !re loc 2n b!)! uneiEunor Convenii de scont!re 2nc6ei!te cu b!nc!Ebncile comerci!le i $o!te fi re!li)!t deod!t $entru m!i multe efecte de comer s!u $entru un sin%ur efect de comer. (e 2nele%e c! 2n o$er!iunile de comer exterior bncile comerci!le c!re !cord creditul de scont 2i i!u msurile $re!l!bile eliminrii riscului de ne2nc!s!re l! sc!den ! efectelor. 7n $rinci$!l !ceste msuri const!u 2n $rimire! $entru scont!re do!r ! efectelor de comer !v!li)!te de ctre o b!nc din !r! im$ort!torului !%re!t de b!nc! ex$ort!torului s!u !cce$t!re! unei scrisori de %!r!nie b!nc!r. 7n situ!i! 2n c!re l! termenul de $l!t im$ort!torul !re defeciuni de $l!t i!r b!nc! comerci!l c!re ! %ir!t $l!t! efectului de comer $rin !v!li)!re din diferite motive nu8i onore!) obli%!iile !sum!te b!nc! comerci!l c!re ! !cord!t creditul de scont !re dre$t de recursE de re%res !su$r! v5n)torului cre!nei <ex$ort!torului=. Creditul de scont c!re se !cord de ctre b!nc este e%!l cu v!lo!re! efectului comerci!l diminu!t cu t!x! scontului <c!re este dob5nd! c!lcul!t $e $erio!d! rm!s $5n l! termenul de $l!t !l efectului= i cu comisionul cuvenit bncii. )axa scontului se c!lcule!) du$ formul!:
:!lo!re! nomin!l ! titlului x #!x! scontului 1'' x x 3>" Dr. de )ile c!lend!ristice de l! scont!re $5n l! sc!den! de $l!t ! titlului

( G VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV %omisionul bancar se c!lcule!) du$ formul!:

C G :!lo!re! nomin!l ! titlului x .rocentul de comision st!bilit de b!nc

C6eltuielile oc!)ion!te de scont!re! efectelor de comer se reflect cu !,utorul conturilor >2+ KC6eltuieli cu serviciile b!nc!re i !simil!teL $entru comisionul i s$e)ele b!nc!re i >>+ KC6eltuieli $rivind sconturile !cord!teL $entru scontul $erce$ut i reinut de ctre bnci. -!i !$!re 2n $lus i contul "114 K*fecte remise s$re scont!reL cont de 44

!ctiv 2n c!re se 2nre%istre!) 2n debit v!lo!re! efectelor de$use s$re scont!re l! bnci i!r 2n credit sumele nete $ltite de bnci i reinerile fcute din v!lo!re! efectelor comerci!le <comisionul b!nc!r i scontul= Astfel trec5nd l! $roblem!ti)!re! noiunii de mobili)!re ! efectelor comerci!le se $reci)e!) c se $rimete c!mbi! $e 2'.'3.D !$oi se de$une s$re scont!re l! 2?.'+.D i!r l! 1.'?.D se 2nc!se!) c!mbi! i se 2nre%istre!) reinerile re$re)ent5nd comisionul b!nc!r de A+ P i scontul !ferent. 7n continu!re $re)int num!i 2nre%istrrile cont!bile strict le%!te de !cest !s$ect: 1. +rimirea cambiei acceptate de clientul extern, #n data de !: :. 0
Elemente de calcul :!lo!re! efectului de comer 5aloarea (n valut JUL ?."'' 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 3A.'''

B23

CEfecte de primitD

B222

CClieniD

39.FFF

1. Eepunerea cambiei spre scontare, #n data de !9 :4 0


/22B CEfecte remise spre scontareD E B23 CEfecte de primitD 39.FFF

#. ncasarea cambiei depus* spre scontare, #n data de - :9 0


!= :!lo!re! extern C1/: b= Comisionul b!nc!r: c= (contul: ?."'' P A+ P ?? P

Suma net (ncasat Ja ; b ; cL: :.32B P

(contul se c!lcule!) du$ formul! de c!lcul ! dob5n)ii externe cu $reci)!re! c tim$ul lu!t 2n c!lcul este de 3 luni <$erio!d! rm!s $5n l! sc!den! efectului de comer=: A.3'' x 4 +> x 3 luni (contul G VVVVVVVVVVVVV G ?? P <rotun,it= 1'' x 12 luni (!u se m!i $ute! ,udec! i !stfel: tiind c dob5nd! $e ? luni $erce$ut de ctre ex$ort!tor im$ort!torului este de 2?> P t!x! de scont $e 3 luni este 2?> P : 3 G ?? P .
!= :!lo!re! 2n lei l! f!ctur!re: b= :!lo!re! 2n lei l! 2nc!s!re: $iferen de curs valutar favorabil Jb ; aL: ?.314 P x 4 '' lei G 3+.2"> lei ?.314 P x 4 13 lei G 3A.4>+ lei 2.022 lei

4"

/20B

CConturi la bnci (n valutD

E /22B 67/

I CEfecte remise spre scontareD C5enituri din diferene de curs valutarD

39.B76 36.0/7 2.022

3. %oncomitent, se #nre'istreaz* reinerile reprezentAnd comisionul bancar i scontul


Elemente de calcul != Comisionul b!nc!r b= (contul +otal reineri Ja K bL 5aloarea (n valut JUL A+ ?? 297 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 34A 3?> 6BB

I 706 776 CC@eltuieli cu serviciile bancare i asimilateD CC@eltuieli privind sconturile acordateD

/22B

CEfecte remise spre scontareD

6BB 3B9 3:7

D o$. 2 /D: #(D:

"114 3A.''' 3A.''' 3A.''' /C: #(C: (1D: 3+.2"> +44 3A.''' 3A.''' '

C o$. 3 o$. 4

1orfet!re! i f!ctorin%ul sunt noiuni simil!re scontrii cu deosebire! c sunt m!i scum$e $e motiv c instituiile $rei!u s!rcin! de 2nc!s!re ! cre!nelor de l! clienii externi <im$ort!tori strini= fr ! m!i !ve! dre$t de recurs Ede re%res !su$r! v5n)torului cre!nei <ex$ort!torului= deci !stfel instituiile fin!nci!re s$eci!li)!te 2i !sum riscuri m!i m!ri d!r com$ens!te $rintr8un cost m!i m!re !l serviciului de $relu!re ! riscului. "efinanarea e)portului prin contractarea unui credit bancar (ntrMun cont distinct .!rticul!rit!te! !cestei forme de ex$ort o constituie $rimire! creditului b!nc!r 2ntr8un cont se$!r!t !nume "1?1 KCredite b!nc!re $e termen scurtL. /!mburs!re! creditului se f!ce $otrivit contr!ctului de credit!re fie e!lon!t de re%ul lun!r fie 2n tot!lit!te l! ex$ir!re! $erio!dei de credit!re. Dob5nd! d!tor!t $entru creditul $rimit se evideni!) 2n contul "1?A KDob5n)i !ferente creditelor b!nc!re $e termen scurtL. .l!t! dob5n)ii se f!ce od!t cu r!mburs!re! creditului <lun!r s!u l! ex$ir!re! $erio!dei de credit!re=. 4>

;ncludere! $e c6eltuieli <fin!nci!re= ! dob5n)ii d!tor!te se f!ce lun!r cu urmto!rele $reci)ri: !tunci c5nd r!mburs!re! creditului se f!ce lun!r i!r d!t! r!mbursrii nu coincide cu sf5ritul lunii tot lun!r se 2nre%istre!) i dob5nd! c! c6eltui!l fin!nci!r <debit cont >>> KC6eltuieli $rivind dob5n)ileL= i c! obli%!ie de $l!t ctre b!nc <credit cont "1?A KDob5n)i !ferente creditelor b!nc!re $e termen scurtL= indiferent c e! se c!lcule!) $e b!)! unei r!te fixe s!u ! unor r!te v!ri!bile9 !tunci c5nd r!mburs!re! creditului se f!ce 2n tot!lit!te l! ex$ir!re! $erio!dei de credit!re dob5nd! d!tor!t $o!te fi evideni!t: din momentul !cordrii creditului d!c se c!lcule!) $e b!)! unei r!te fixe. 7n !cest c!) !$!re necesit!te! evidenierii dob5n)ii tot!le c!lcul!te c! c6eltui!l 2n !v!ns <debit cont 4+1 KC6eltuieli 2nre%istr!te 2n !v!nsL= urm5nd c! lun!r s se evidenie)e $e c6eltuielile fin!nci!re <debit cont >>> KC6eltuieli $rivind dob5n)ileL= cot! $!rte !ferent9 lun!r direct $e se!m! c6eltuielilor fin!nci!re <debit cont >>> KC6eltuieli $rivind dob5n)ileL= d!c dob5nd! se c!lcule!) $e b!)! unei r!te v!ri!bile. 2. ;c>iziia de m*rfuri de la unitatea produc*toare, pe data de !3 :! 0
I C*rfuriD C+5# $D E BF2 CFurnizoriD 36.0FF 3F.FFF 6.0FF

362 BB07

0. %ontractarea creditului bancar pe termen scurt, #n data de !8 :! 0


/202 CConturi la bnci (n leiD E /2:2 CCredite bancare pe termen scurtD 36.0FF

3. nre'istrarea dobAnzii aferente creditului bancar contractat


777 CC@eltuieli privind dobTnzileD E /2:9 C$obTnzi aferente creditelor bancare pe termen scurtD /FF

B. +lata m*rfurilor ac>iziionate de la unitatea produc*toare


BF2 CFurnizoriD E /202 CConturi la bnci (n leiD 36.0FF

<ambursarea la scaden* a creditului i a dobAnzii datorate


I E /202 CConturi la bnci (n leiD 36.0FF 37.6FF /FF

/2:2 /2:9

CCredite bancare pe termen scurtD C$obTnzi aferente creditelor bancare pe termen scurtD

4+

Facturarea dobTnzii separat de marf Dob5nd! er! inclus 2n $reul f!ctur!t clientului extern. *xist $osibilit!te! 2ns c! dob5nd! extern s fie f!ctur!t se$!r!t de m!rf !dic s fie 2nre%istr!t 2n eviden! o$er!tiv ! serviciului de ex$ort i!r 2n cont!bilit!te se fie evideni!t !bi! l! 2nc!s!re. 1. Dacturarea m*rfurilor la export, la data de - :. 0
%r. crt. 1. 2. 3. Elemente de calcul :!lo!re! extern C1/ #r!ns$ort extern 5aloarea e)tern F-1 net 2 M 0 5aloarea (n valut JUL ?.2'4 1.2'' 9.FFB 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 3>.A1> 4.A'' 30.F27

B222

CClieniD

E 6F6 6F9

I C5enituri din vTnzarea mrfurilorD C5enituri din activiti diverseD

37.927 30.F27 B.9FF

0. ncasarea clientului extern, exclusiv dobAnda


!= :!lo!re! 2n lei l! f!ctur!re: b= :!lo!re! 2n lei l! 2nc!s!re: $iferen de curs valutar favorabil Jb ; aL: /20B CConturi la bnci (n valutD E B222 67/ ?.2'4 P x 4 '' lei G 3>.A1> lei ?.2'4 P x 4.13 lei G 3A.'13 lei 2.2:6 lei I CClieniD C5enituri din diferene de curs valutarD 39.F23 37.927 2.2:6

3ine2neles d!c cursul v!lut!r !r fi sc)ut l! 2nc!s!re !tunci !m fi 2nc!s!t m!i $uini lei dec5t l! f!ctur!re i !m fi !vut o diferen de curs v!lut!r nef!vor!bil ce se m!teri!li)! 2n contul >>" KC6eltuieli din diferene decurs v!lut!rL. 3. nre'istrarea dobAnzii, la momentul #ncas*rii ei de la clieni, pe - -- 0 D G 2?> P9 1 P G 4 13 lei9 W D G 2?> P x 4 13 leiE P G 1.222 lei

4A

/20B

CConturi la bnci (n devizeD

677

C5enituri dobTnziD

din

2.000

Facturarea la e)tern a mrfurilor (n condiiile CIF sau CF"< cu date previzibile sau certe privind valoarea transportului e)tern 7n $reul de f!ctur!re !l clientului extern !m introdus v!lo!re! tr!ns$ortului extern $e b!) de d!te $revi)ibile fr ! !ve! l! d!t! f!cturrii ctre clientul extern d!te certe $rivind v!lo!re! f!cturii de tr!ns$ort extern. .resu$un5nd c tr!ns$ortul extern c!lcul!t $e b!) de d!te $revi)ibile ! fost st!bilit l! 1.>'' P i ulterior f!ctur! unitii $rest!to!re de servicii de tr!ns$ort extern rm5ne !cee!i 2n v!lo!re de 1.3'' P voi $re)ent! 2nre%istrrile cont!bile s$ecifice !cestei situ!ii: 7ntruc5t f!ctur! de tr!ns$ort este !cum cu 3'' P m!i m!re l! cursul de 1 P G 4 '' lei d!tele $roblemei se sc6imb 2n felul urmtor:
%r. crt. 1. 2. 3. 4. /. Elemente de calcul :!lo!re! extern C1/ #r!ns$ort extern :!lo!re! 103 brut < 103 net I Dob5nd! extern= Dob5nd! externX 5aloarea e)tern F-1 net W2 M J0 K BLX 5aloarea (n valut JUL ?."'' 1.>'' +.?'' 2A2 6.729 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 3A.''' >.4'' 31.>'' 1.12A 3F.B60

X Dob5nd! extern <D= se c!lcule!) $e b!)! v!lorii 103 brut i ! $rocentului rec!lcul!t de dob5nd du$ formul! sutei mrite: :* <inclusiv dob5nd!= x H r x t D G VVVVVVVVVVVVVVVVVV 1'' x t H
r

1'' x H 1'' x " "'' G VVVVV G VVVVV G VVV G 4 +> <rotun,it= 1'' I H 1'' I " 1'"

+.?'' x 4 +> x ? luni D G VVVVVVVVVVVVV G 2A2 P <rotun,it= 1'' x 12 luni B. @ivrarea m*rfurilor la extern, la data de - :. 0

4?

B222

CClieniD

E 6F6 6F9 677

I C5enituri din vTnzarea mrfurilorD C5enituri din activiti diverseD C5enituri din dobTnziD

39.FFF 3F.B60 7.BFF 2.209

Contul +'A K:enituri din !ctiviti diverseL evideni!) v!lo!re! tr!ns$ortului extern ce urme!) ! fi 2nc!s!t de l! clientul extern 2n sum de >.4'' lei $e d!te $revi)ibile <1.>'' P x 4 '' leiEP=. /. ncasarea clientului extern
!= :!lo!re! 2n lei l! f!ctur!re: b= :!lo!re! 2n lei l! 2nc!s!re: $iferen de curs valutar favorabil Jb ; aL: /20B CConturi la bnci (n valutD E B222 67/ ?."'' P x 4 '' lei G 3A.''' lei ?."'' P x 4.13 lei G 3?.23" lei 2.03/ lei I CClieniD C5enituri din diferene de curs valutarD 3:.03/ 39.FFF 2.03/

7. nre'istrarea facturii de transport extern, primit* abia pe data de -1 :. 0


!= :!lo!re! 2n lei l! d!t! livrrii l! extern: 1.3'' P x 4 '' lei G ".2'' lei b= :!lo!re! 2n lei l! d!t! $rimirii f!cturii: 1.3'' P x 4 2' lei G ".4>' lei $iferen de curs valutar nefavorabil Jb ; aL: 07F lei I CC@eltuieli cu transportul de bunuri i personalD CC@eltuieli din diferene de curs valutarD E BF2 CFurnizoriD /.B7F /.0FF 07F

70B 77/

6. <e'ularizarea veniturilor #nre'istrate la op ?, cu diferena dintre c>eltuielile de transport extern antecalculate de - 3:: G i cele efective de - .:: G
Elemente de calcul Diferen! dintre c6eltuielile efective i cele !ntec!lcul!te 5aloarea (n valut JUL 3'' 5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 1.2''

"'

6F9

C5enituri din activiti diverseD

6F6

C5enituri din vTnzarea mrfurilorD

2.0FF

D /D: #(D (1C: D /D: #(D: (1C: ' ' 1.12A ' ' 31.>+2

6F6 CF" /C: #(C: 3'.4+2 1.2'' 31.>+2 31.>+2

C o$. 4 o$. +

D o$.+ /D: #(D: (1C:

6F9 CF" 1.2'' 1.2'' 1.2'' ".2'' /C: #(C: >.4'' >.4'' >.4'' o$. 4

677 /C: #(C: 1.12A 1.12A 1.12A

C o$. 4

.entru re%ul!ri)!re! veniturilor cu diferen! dintre c6eltuielile de tr!ns$ort extern !ntec!lcul!te i cele efective se v! lu! 2n consider!re cursul de l! d!t! f!cturrii l! extern. 7ntruc5t c6eltuielile efective de tr!ns$ort extern !u fost m!i mici dec5t cele !ntec!lcul!te cu 3'' P soldul contului +'+ ! crescut cu 1.2'' lei <contr!v!lo!re! 2n lei ! celor 3'' P= i 2n !cel!i tim$ soldul contului +'A ! sc)ut cu !cee!i sum. (oldul contului +>> rm5ne l! nivelul v!lorii trecute 2n f!ctur! extern de u) intern. (old cont +'+ <31.>+2 lei= I (old cont +'A <".2'' lei= I (old cont +>> <1.12A lei= G :!lo!re! extern C1/ <3A.''' lei= 9. +lata facturii unit*ii prestatoare de servicii de transport extern, pe !: :? 0
!= :!lo!re! 2n lei l! d!t! f!cturrii tr!ns$ortului: b= :!lo!re! 2n lei l! $l!t: $iferen de curs valutar favorabil Ja ; bL: 1.3'' P x 4 2' lei G ".4>' lei 1.3'' P x 4.1+ lei G ".421 lei 3: lei

BF2

CFurnizoriD

E /20B 67/

I CConturi la bnci (n valutD C5enituri din diferene de curs valutarD

/.B7F /.B02 3:

7n situ!i! 2n c!re l! f!ctur!re! mrfurilor ctre clientul extern !m fi !vut d!te certe des$re tr!ns$ortul extern !dic !m fi $rimit inii!l f!ctur! de tr!ns$ort extern i !$oi !m fi f!ctur!t m!rf! clientului extern !tunci l! o$. 4 2n dre$tul contului +'A !m fi !vut v!lo!re! tr!ns$ortului din f!ctur! emis de tr!ns$ort!tor o$. + n8!r m!i fi !vut loc

"1

i!r o$. A !r fi rm!s identic9 l! o$. > de 2nre%istr!re ! f!cturii tr!ns$ort!torului nu s8!r m!i fi 2nre%istr!t i contul >>" c!re nu i8!r m!i fi !vut rostul ci do!r e%!lit!te! >24 G 4'1 cu sum! din f!ctur! de tr!ns$ort extern. @i 2n condii! C;1 d!tele se $re)int identic c! 2n condii! C1/ !mbele inclu)5nd 2n condii! de livr!re preul transportului $ltit de ex$ort!tor din !mbele decur%5nd identic !cele!i s$ee c! 2n condii! C1/ $rivind v!lo!re! tr!ns$ortului c!lcul!t $e b!) de d!te $revi)ibile9 (in%urul lucru 2n $lus !r fi fost c!lcul!re! 2n K1!ctur! extern de u) internL ! $rimei de !si%ur!re ce !r fi trebuit tot ex$ort!torul s8o su$orte i s8o includ 2n $reul fin!l C;1 de v5n)!re ctre clientul extern. .rim! de !si%ur!re nu !r fi influen!t cu nimic discui! de)btut !ici cu $rivire l! v!lo!re! tr!ns$ortului re!l s!u $revi)ion!t.

3./. "eflectarea (n contabilitate a e)portului de mrfuri pe cont propriu pe credit comercial pe termen lun8 la *E+#! ,"EC-* S.".!. *E+#! ,"EC-* S.".!. efectue!) l! 1.'?.D un ex$ort de mrfuri $e cont $ro$riu $e credit comerci!l $e termen lun% de 2 !ni cunosc5nd c: l! 1.'+.D 2nc!se!) de l! clientul extern un !v!ns de 2.''' P sum ce re$re)int 1' J din v!lo!re! extern 103 net. 7n !cee!i )i (C* vire!) contr!v!lo!re! 2n lei ! !v!nsului $rimit unitii $roducto!re9 l! 2".'A.D unit!te! $roducto!re f!cture!) m!rf! ctre (C* l! $reul de livr!re de +'.''' lei I #:A 24J9 l! 31.'A.D (C* !c6it f!ctur! unitii $roducto!re l! 1.'?.D (C* f!cture!) m!rf! clientului extern 2n condii! de livr!re C;1 $entru sum! de 2".''' P din c!re: !si%ur!re $e $!rcurs extern: 1.4'' P tr!ns$ort extern efectiv: 1.3>' P dob5nd! extern: 2.24' P <$rocentul dob5n)ii externe este + AJ=9 decont!re! ex$ortului $e credit comerci!l $e termen lun% cu clientul extern se f!ce !stfel: 1' J din v!lo!re! extern 103 net l! 1.'+.D <!v!ns=9 2' J din v!lo!re! extern 103 net I !si%ur!re! $e $!rcurs extern i tr!ns$ortul extern l! 1.'?.D9 diferen! rm!s I dob5nd! extern !ferent se 2nc!se!) 2n 2 r!te !nu!le e%!le <l! 1.'?.D I 1 1.'?.D I 2=9 clientul extern reine din sum! f!ctur!t l! livr!re cot! de %!r!nie de 3 J din v!lo!re! extern 103 net c!re se restituie inte%r!l l! ex$ir!re! $erio!dei de %!r!nie <l! 1.'?.D I 1=9

"2

evolui! cursului 2n lei ! monedei euro l! d!t!: 1.'+.D : 1 P G 4 '" lei 1.'?.D : 1 P G 4 1' lei 31.12.D : 1 P G 4 '' lei 1.'?.D I1 : 1 P G 4 2' lei 31.12.DI1 : 1 P G 4 1" lei 1.'?.DI2 : 1 P G 4 2" lei

erine: 7nre%istr!re! o$er!iunilor cont!bile 2n cont!bilit!te! (C* $otrivit d!telor de m!i sus. 4ezolvare: aL -peraiunile (n cursul e)erciiului % 7ntocmire! f!cturii externe de u) intern
%r. crt. 1. 2. 3. 4. /. Elemente de calcul :!lo!re! extern C;1 Asi%ur!re $e $!rcurs extern #r!ns$ort extern Dob5nd! extern X 5aloarea e)tern F-1 J0K3KBLX 5aloarea (n 5aloarea (n lei valut JUL J2U E B<2F leiL 2".''' 1'2."'' 1.4'' ".+4' 1.3>' "."+> 2.24' ?.1A4 0F.FFF 90.FFF

netW2M

D G :*' <1 I H=n :*' :*' sum! creditului comerci!l !cord!t H $rocentul dob5n)ii G + AJ G '.'+A n numrul de !ni G 2 != :!lo!re! extern 103 net: b= Av!ns l! 1.'+.D <1'J x 103 net=: c= .l!t l! 1.'?.D <2'J x 103 net=: 2'.''' P 2.''' P 4.''' P

reditul comercial acordat 5 a 6 b 6 c(: 13.*** 7 D G 14.''' x <1 I '.'+A=2 14.''' G 14.''' x 1 1> 14.''' G 2.24' P <rotun,it= !a 2.F6.% 2. 7nc!s!re! !v!nsului de 1' J din v!lo!re! extern 103 net de l! clientul extern

"3

Elemente de calcul Av!ns <1'J 103 net=


/20B

5aloarea (n valut JUL 2.'''


E B2:

5aloarea (n lei J2 U E B<F/ leiL A.1''


CClieniMcreditoriD 9.2FF

CConturi la bnci (n valutD

0. :5n)!re! v!lutei l! cursul )ilei de 1 P G 4 '" lei


/202 CConturi la banc (n leiD E /20B CConturi la bnci (n valutD 9.2FF

3. :ir!re! !v!nsului 2n lei ctre unit!te! $roducto!re!


BF: CFurnizoriMdebitoriD E /202 CConturi la bnci (n leiD 9.2FF

!a 0/.F9.% >.
362 BB07

7nre%istr!re! f!cturii unitii $roducto!re


I C*rfuriD C+5# $D E BF2 CFurnizoriD 97.9FF 6F.FFF 27.9FF

!a 32.F9.% /. .l!t! f!cturii unitii $roducto!re != :!lo!re! f!ctur!t b= Av!ns reinut $iferena de plat JaMbL
BF2 CFurnizoriD E /202 BF: I CConturi la bnci (n leiD CFurnizoriMdebitoriD

?3.3'' lei A.1'' lei 6/.0FF lei


93.3FF 6/.0FF 9.2FF

!a 2.F:.% 7. 1!ctur!re! mrfurilor livr!te $e credit comerci!l $e termen lun% clientului extern <ve)i f!ctur! extern de u) intern= "4

B222

CClieniD

E 6F6 6F9 B60

I C5enituri din vTnzarea mrfurilorD C5enituri din activiti diverseD C5enituri (nre8istrate (n avansD

2F0./FF 90.FFF 22.327 :.29B

-bservaii: 1. 7n contul 4:4 se 2nre%istre!) v!lo!re! extern 103 net 2n v!lo!re de A2.''' lei 2n contul 4:8 se 2nre%istre!) !si%ur!re! $e $!rcurs extern 2n v!lo!re de ".+4' lei i tr!ns$ortul extern 2n v!lo!re de "."+> lei i!r 2n contul ?4! se 2nre%istre!) dob5nd! extern 2n v!lo!re de ?.1A4 lei. 2. D!tele se $rei!u din f!ctur! extern de u) intern 6. Concomitent se desc!rc %estiune! de mrfurilor v5ndute
7F6 CC@eltuieli privind mrfurileD E 362 C*rfuriD 6F.FFF

9. 7nre%istr!re! reinerilor fcute de clientul extern din v!lo!re! f!ctur!t


Elemente de calcul Av!ns <1'J x 103 net= Cot! de %!r!nie <3J x 103 net= 8otal
B2: 076 I CClieni ; creditoriD CCreane imobilizateD

5aloarea (n valut JUL 2.''' >'' 1.)**


E B222 CClieniD

5aloarea (n lei J2 U E B<2F leiL A.2'' 2.4>' 1*.))*


2F.77F 9.0FF 0.B7F

-bservaie: 7n contul !34 se 2nre%istre!) cot! de %!r!nie reinut de clientul extern :. Concomitent se 2nre%istre!) diferen! de curs v!lut!r !ferent !v!nsului 2nc!s!t de l! clientul extern

""

!= :!lo!re! 2n lei ! !v!nsului 2nc!s!t: 2.''' P x 4 '" lei G A.1'' lei b= :!lo!re 2n lei ! !v!nsului reinut: 2.''' P x 4 1' lei G A.2'' lei Eiferena de curs valutar nefavorabil* $b F a&, -:: lei
77/ CC@eltuieli din diferene de curs valutarD E B2: CClieniMcreditoriD 2FF

B2: A.2'' A.2'' A.2'' o$.? /d #sd /c #sc A.1'' 1'' A.2'' A.2'' o$.A o$.1

2F. 7nc!srile l! livr!re! l! extern <2'J 103 net I !si%ur!re! $e $!rcurs extern i tr!ns$ortul exetrn=
Elemente de calcul 2'J x 103 net G 2'J x 2'.'''P Asi%ur!re! $e $!rcurs extern #r!ns$ortul extern 8otal 5aloarea (n valut JUL 4.''' 1.4'' 1.3>' ).%)* 5aloarea (n lei J2 U E B<2F leiL 1>.4'' ".+4' "."+> 1%.%1)

-bservaie: Du !$!r diferene de curs v!lut!r 2ntruc5t 2nc!srile se f!c 2n !cee!i )i cu f!ctur!re!.
/20B CConturi la bnci (n valutD E B222 CClieniD 06.627

22. 7nre%istr!re! f!cturii cu !si%ur!re! $e $!rcurs extern


723 CC@eltuieli cu primele de asi8urareD E BF2 CFurnizoriD /.6BF

20. .l!t! f!cturii cu !si%ur!re! $e $!rcurs extern


BF2 CFurnizoriD E /20B CConturi la bnci (n valutD /.6BF

">

23. 7nre%istr!re! f!cturii cu tr!ns$ortul extern


70B CC@eltuieli cu transportul de bunuri i personalD E BF2 CFurnizoriD /./67

2B. .l!t! f!cturii cu tr!ns$ortul extern


BF2 CFurnizoriD E /203 CConturi la bnci (n valutD /./67

bL -peraiunile la 32.20.% 2/. 7nre%istr!re! diferenelor de curs v!lut!r !ferente cre!nelor ne2nc!s!te 2".''' 2".''' 2".''' /d #sd (fdG1".>4' B22 lei J P= 1'2."'' 1'.>>' 2+.+1> 1'2."'' 3A.3+> 1'2."'' 3A.3+> o$.1' /c (fd G >4.124 Cursul U Sold != scri$tic 2/.7BF U 8 b= l! cursul 4 lei )ilei Eiferena de curs valutar nefavorabil* $a F b&, 5aloarea lei >4.124 >2.">' - 13? (n B22 JUL 2.>'' >.+>' ?.3>' ?.3>' o$.1' o$.> o$.A

/c #sc

o$.> o$.A

/d #sd

#sc

"+

77/

CC@eltuieli din diferene de curs valutarD

B222

CClieniD

2./7B

27. 7nre%istr!re! diferenei de curs v!lut!r !ferent cotei de %!r!nie de >'' P != :!lo!re! 2n lei l! cursul de l! reinere: >'' P x 4 1' lei G 2.4>' lei b= :!lo!re! 2n lei l! cursul )ilei <31.12.D=: >'' P x 4 '' lei G 2.4'' lei 9iferena de curs valutar nefavorabil 5a 6 b(: )* lei
77/ CC@eltuieli din diferene de curs valutarD E 076 CCreane imobilizateD 7F

26. Constirtuire! $rovi)ionului $entru cot! de %!r!nie reinut de clientul extern Elemente de calcul Cot! de %!r!nie
7920

5aloarea (n valut JUL >''


E 2/20

5aloarea (n lei J2 U E B<FF leiL 2.4''


C,rovizioane pentru 8aranii acordate clienilorD 0.BFF

CC@eltuieli de e)ploatare privind provizioanele pentru riscuri i c@eltuieliD

29. C!lculul i 2nre%istr!re! diferenelor de curs v!lut!r !ferente dis$onibilitilor 2n v!lut /20B JUL 2.''' >.+>' 3.+>' 3.+>' o$.1' o$.14 /d #sd (fd G 4.''' /20B JleiL /c #sc 2.''' 1.4'' 1.3>' 4.+>' 4.+>' o$.12 o$.1 o$.2

"A

A.1'' 2+.+1> 3".A1> 3".A1> o$.1' o$.14 /d #sd (fd G 1>.4''

A.1'' ".+4' "."+> 1?.41> 1?.41> o$.12 /c #sc

o$.1 o$.2

Cursul U Sold != scri$tic B.FFF U b= l! cursul )ilei Eiferena de curs valutar nefavorabil* $a F b&,
77/ CC@eltuieli din diferene de curs valutarD E /20B

8 4 lei

5aloarea lei 1>.4'' 1>.''' ?::

(n

CConturi la bnci (n valutD

BFF

2:. Constituire! veniturilor !ferente exerciiului D din dob5nd! f!ctur!t l! extern <$entru $erio!d! 1.'?.D 31.12.D= Dob5nd! tot!l c!lcul!t $entru 24 luni <2 !ni x 12 luni=: Dob5nd! lun!r G 2.24' E 24 luni: Dob5nd! !ferent exerciiului D G 4 luni x ?3 33 P Elemente de calcul Dob5nd! !ferent !nului D
B60

2.24' P ?3 33 P 3+3 32 P

5aloarea (n valut 5aloarea (n lei JUL J2 U E B<2F leiL 3+3 32 1"3' >1
E 677 C5enituri din dobTnziD 2/3F<72

C5enituri (nre8istrate (n avansD

B60

"?

1"3'.>1 1"3'.>1 1"3'.>1 /d #sd

?.1A4 ?.1A4 ?.1A4 #sc

o$.1? o$.> /c

(fc G +.>"3 3? -bservaii: 1. 7n contul 433 se 2nre%istre!) dob5nd! extern <comerci!l= !ferent do!r $entru cele 4 luni din !nul D <$erio!d! 1.'?.D 31.12.D= 2. 7n !nul urmtor se v! 2nre%istr! 2n contul 433 dob5nd! !ferent do!r !nului D I 1 <ve)i o$er!iune! 24= i!r !nul D I 2 dob5nd! !ferent lunilor i!nu!rie se$tembrie <o$er!iune!2+= 3. (e v! lu! 2n consider!re cursul monedei euro de l! d!t! f!cturrii mrfii l! extern 4. Ace!st o$er!iune m!i $o!te fi reflect!t 2n cont!bilit!te in5nd cont de diferenele de curs v!lut!r cu $reci)!re! c re)ult!tele fin!nci!re nu vor fi !fect!te !stfel: != :!lo!re! 2n lei l! cursul de l! f!ctur!re: b= :!lo!re! 2n lei l! cursul )ilei <31.12.D=: 9iferena de curs valutar favorabil 5a 6 b(:
B60 C5enituri (nre8istrate (n avansD E 677 67/

3+3 32 P x 4 1' lei G 1."3' >1 lei 3+3 32 P x 4 '' lei G 1.4?3 2A lei #%:## lei
I C5enituri din dobTnziD C5enituri din diferene de curs valutarD 2./3F<72 2.B:3<09 36<33

cL -peraiunile (n cursul e)erciiului % K 2 !a 2.F:.% 0F. 7nc!s!re! $rimei r!te !nu!le i ! dob5n)ii !ferente de l! clienii externi Dr. .erio!d! de c!lcul crt. 1. 1.'?.D 1.'?.D I 1 2. 1.'?.D I 1 1.'?.D I 2 8otal -bservaii: >' /!t! >.+'' P >.+'' P 1#.3** P Dob5nd! 1.12' P 1.12' P 1.13* P #ot!l 2nc!s!t de

+.A2' P +.A2' P 1$.)3* P

Elemente != :!lo!re! extern 103 net b= Av!ns <1'J x 103 net= c= .l!t! de livr!re <2'J x 103 net= d= Cot! de %!r!nie "ata total Ja ; b ; c ; dL o o o o

5aloarea (n U 2'.''' 2.''' 4.''' >'' 23.BFF

"ata anual G 13.4'' P E 2 !ni G >.+'' P :!lo!re! dobTnzii totale este $relu!t din f!ctur! extern de u) intern <2.24' P= $obTnda anual G 2.24' P E 2 !ni G 1.12' P Suma total de (ncasat <1".>4' P= re$re)int soldul fin!l debitor !l contului 411 l! 31.12.D <o$er!iune! 1"=

!= /!t! !nu!l: b=Dob5nd! !nu!l:

>.+'' 1.12'

Suma de ncasat la 1.*;.< = 1 5a = b(: %.21* != :!lo!re! 2n lei ! cre!nelor l! 31.12.D: b= :!lo!re! 2n lei ! cre!nelor l! 2nc!s!re <1.'?.D I 1=: 9iferena de curs valutar favorabil 5b 6 a(: +.A2' P x 4 '' lei G 31.2A' lei +.A2' P x 4 2' lei G 32.A44 lei 1.$)3 lei

/20B

CConturi la bnci (n valutD

E B222 67/

I CClieniD C5enituri din diferene de curs valutarD

30.9BB 32.09F 2./7B

02. 7nc!s!re! cotei de %!r!nie de l! clientul extern l! ex$ir!re! $erio!dei de %!r!nie != :!lo!re! 2n lei l! cursul de l! 31.12.D I 1: b= :!lo!re! 2n lei l! 2nc!s!re: 9iferena de curs valutar favorabil 5b 6 a(:
/20B CConturi la bnci (n valutD E I

>'' P x 4 '' lei G 2.4'' lei >'' P x 4 2' lei G 2."2' lei 11* lei
0./0F

>1

076 67/

CCreane imobilizateD C5enituri din diferene de curs valutarD

0.BFF 20F

dL -peraiunile la 32.20.% K 2 00. 7nre%istr!re! diferenelor de curs v!lut!r !ferente cre!nelor ne2nc!s!te

B22 JP= (idG 1".>4' ' 1".>4' o$.2' /d #sd (fd G +.A2' B22 JleiL (idG >2.">' 31.2A' ' 31.2A' >2.">' 31.2A' o$.2' /d #sd (f G 31.2A' Cursul U (old != scri$tic +.2A' P b= l! cursul )ilei 8 4 lei 5aloarea (n lei 31.2A' 32.4"3 /c #sc +.A2' +.A2' +.A2' /c #sc

>2

Eiferena de curs valutar favorabil*, $b F a&,

- -4.

B222

CClieniD

67/

C5enituri din diferene de curs valutarD

2.263

03. C!lculul i 2nre%istr!re! diferenelor de curs v!lut!r !ferente dis$onibilitilor 2n v!lut /20B JUL (idG 4.''' +.A2' >'' 12.42' 12.42' o$.2' o$.21 /d #sd (fd G 12.42'

' ' /c #sc

/20B JleiL (idG 1>.''' 32.A44 2."2' "1.3>4 "1.3>4 o$.2' o$.21 /d #sd (fd G "1.3>4

' ' /c #sc

Cursul U

5aloarea lei

(n

>3

(old

!= scri$tic 12.42' P b= l! cursul )ilei Eiferena de curs valutar favorabil* $b F a&,


/20B CConturi la bnci (n valutD E 67/

8 4 1" lei

"1.3>4 "1."43 -49

C5enituri din diferene de curs valutarD

26:

0B. Constituire! veniturilor !ferente exerciiului D I 1 din dob5nd! f!ctur!t l! extern <$entru $erio!d! 1.'1.D I1 31.12.D I 1= Dob5nd! tot!l $entru 24 luni <2 !ni x 12 luni= : Dob5nd! !nu!l G 2.24' P E 2 !ni: -bservaie: A se consult! sc!den!rul de l! o$er!iune! 2'
Elemente de calcul Dob5nd! !ferent !nului D I 1 5aloarea (n valut JUL 1.12' 5aloarea (n lei J2 U E B<2F leiL 4."?2

2.24' P 1.12' P

B60

C5enituri (nre8istrate (n avansD

677

C5enituri din dobTnziD

B./:0

B60 (icG +.>"3 3? 4."?2 4."?2 4."?2 o$.24 /d #sd (fc G 3.'>1 3? ' +.>"3 3? /c #sc

>4

0/. Anul!re! $rovi)ionului $entru cot! de %!r!nie restituit de clientul extern


2/20 C,rovizioane pentru 8aranii acordate clienilorD E 6920 C5enituri din provizioane pentru riscuri i c@eltuieliD 0.BFF

eL -peraiunile (n cursul e)erciiului % K 0 07. 7nc!s!re! r!tei ! dou! i ! dob5n)ii !ferente de l! clienii externi != :!lo!re! 2n lei ! cre!nelor l! 31.12.D I 1: b= :!lo!re! 2n lei ! cre!nelor l! 2nc!s!re <1.'?.D I 2=: Eiferena de curs valutar favorabil* $b F a&,
/20B CConturi la bnci (n valutD E B222 67/

+.A2' P x 4 1" lei G 32.4"3 +.A2' P x 4 2" lei G 33.23" 48!


I CClieniD C5enituri din diferene de curs valutarD 33.03/ 30.03/ 690

06. Constituire! veniturilor !ferente exerciiului D I 2 din dob5nd! f!ctur!t l! extern <$entru $erio!d! 1.'1.D I 2 1.'?.D I 2= Elemente de calcul 5aloarea (n valut 5aloarea (n lei JUL J2 U E B<2F leiL Dob5nd! !ferent !nului D +4> >A 3.'>1 3? I2 -bservaie: != Dob5nd! tot!l f!ctur!t l! extern <factura extern* de uz intern& b= Dob5nd! !ferent! nului D <operaiunea -9& c= Dob5nd! !ferent !nului D I 1 <operaiunea !?& EobAnda aferent* anului 0 + ! $a F b F c&,
B60 C5enituri (nre8istrate (n avansD E 677 C5enituri din dobTnziD

2.24' P 3+3 32 P 1.12' P 4?3,38 G


3.F72<3:

B22

>"

(idG 32.4"3 32.4"3 ' 32.4"3 32.4"3 32.4"3 o$.2> /d #sd /c #sc

B60 (icG 3.'>1 3? 3.'>1 3? 3.'>1 3? 3.'>1 3? o$.2+ /d #sd ' 3.'>1 3? /c #sc

>>

Concluzii i propuneri *x$ortul de mrfuri $e cont $ro$riu re$re)int o mod!lit!te indirect de re!li)!re ! ex$ortului i se c!r!cteri)e!) $rin f!$tul c societile de comer exterior cum$r mrfuri de l! $roductorii s!u de l! !n%rositii din !r $e c!re le v5nd 2n strint!te 2n nume $ro$riu i totod!t $e contul i $e riscul lor. /e)ult!tele !ctivitii de ex$ort sunt reflect!te 2n %estiune! societilor de comer exterior. (ocietile de comer exterior trebuie s 2nc6eie diverse contr!cte cu $!rtenerii de !f!ceri cu c!re inter!cione!). Astfel (C* 2nc6eie contr!cte cu unitile $roducto!re de l! c!re cum$r mrfurile cu unitile $rest!to!re de servicii interne i externe <tr!ns$ort !si%ur!re control !l c!litii mrfurilor etc.= i bine2neles cu clienii externi cror! le livre!) mrfurile. .reurile din contr!ctele 2nc6ei!te cu unitile $roducto!re se ne%oci!) 2ntr8o !numit condiie de livr!re: fr!nco f!bric mrfurile sunt livr!te l! $o!rt! f!bricii fr!nco de$o)it (C* mrfurile sunt livr!te 2n de$o)itele (C* cu$rin)5nd i $reul tr!ns$ortului $5n l! de$o)it i fr!nco frontier! rom5n mrfurile sunt livr!te de ctre f!bric l! frontier! rom5n de unde vor fi $relu!te i ex$edi!te m!i de$!rte de ctre (C* l! ex$ort mrfurile cu$rin)5nd !stfel i $reul tr!ns$ortului $e $!rcurs intern de l! f!bric l! frontier! rom5n. Contr!ctele 2nc6ei!te cu unitile $rest!to!re de servicii sunt de re%ul contr!cte c!dru ce se 2nc6ei! !nu!l 2ntre (C* i $rest!torii de diverse servicii externe urm5nd c! 2n tim$ul !nului $entru fiec!re serviciu extern $rest!t de firmele s$eci!li)!te s se 2nc6eie i semne)e o nou Anex l! contr!ctul c!dru !nu!l 2n c!re se st!bilete do!r $reul serviciului restul condiiilor contr!ctu!le $str5ndu8se nesc6imb!te. C! form ! mod!litii indirecte de ex$ort ex$ortul 2n comision re!li)!t de societile de comer exterior <(C*= se c!r!cteri)e!) $rin f!$tul c !ceste! 2n c!lit!te de comision!re derule!) ex$ortul de mrfuri 2n numele lor d!r $e contul i $e riscul unitilor $roducto!re. Dre$t urm!re re)ult!tele fin!nci!re !le ex$ortului de mrfuri 2n comision se reflect 2n %estiune! unitilor $roducto!re. Comerul 2n comision $resu$une rel!ii comerci!le8fin!nci!re 2ntre cel $uin trei $!rteneri: v5n)tor8ex$ort!tor intermedi!r8comision!r cum$rtor8im$ort!tor. Cores$un)tor o$er!iune! de comision $resu$une existen! ! cel $uin dou contr!cte: contr!ct extern de v5n)!re cum$r!re i contr!ct de comision.

>+

.lec5nd de l! criteriul termenului de decont!re ! mrfurilor ex$ort!te cont!bilit!te! ex$ortului de mrfuri 2n comision $o!te fi !bord!t din urmto!re! $ers$ectiv: cont!bilit!te! ex$ortului de mrfuri 2n comision cu 2nc!s!re l! vedere9 cont!bilit!te! ex$ortului de mrfuri 2n comision $e credit comerci!l. .rinci$!lele $robleme de n!tur economico8fin!nci!r c!re influene!) modul de or%!ni)!re ! ex$ortului 2n comision l! (C* se refer l! rel!iile economice !le !cestor! $rivind ex$ortul fluxul mrfurilor ex$ort!te i rel!iile fin!nci!re. /el!iile economice !le (C* !u l! b!) contr!ctele economice 2nc6ei!te cu unitile $roducto!re cu clienii externi i cu unitile $rest!to!re de servicii. Contr!ctele economice 2nc6ei!te cu unitile $roducto!re sunt contr!cte de comision c!re din $unct de vedere ,uridic 2m$uternicesc (C* s derule)e contr!ctele externe contr! unui comision ce re$re)int contr!v!lo!re! serviciilor $rest!te. /e)ult c obiectul contr!ctelor de comision nu 2l constituie tr!nsferul $ro$rietii mrfurilor ci $rest!re! unor servicii de s$eci!lit!te cu $rivire l! 2nc6eiere! i derul!re! contr!ctelor de v5n)!re8cum$r!re intern!ion!l.

>A

1I1!I- "#FIE: 1= C6iric Lefter %urs complet de contabilitate i fiscalitate vol.; ;; *ditur! *conomic 3ucureti 2''' 2= C6iric Lefter %urs complet de contabilitate i fiscalitate vol.;;; ;: *ditur! *conomic 3ucureti 2''1 3= C6iric Lefter %urs complet de contabilitate i fiscalitate vol.: *ditur! *conomic 3ucureti 2''3 4= Cotle Dumitru9 -i6e Adin!9 .ere Cristi!n9 Lobon 0!n! %ontabilitatea activit*ii de comer exterior, *ditur! 0ri)onturi Universit!re #imio!r! 2''" "= 1ele!% Dicul!e9 ;on!cu ;on )ratat de contabilitate financiar* <vol. ; i ;;= *ditur! de :est #imio!r! 1??> >= 1ele!% Dicul!e9 1ele!% <-!lciu= Lili!n! %ontabilitate financiar* F o abordare european* i internaional*, vol. ; i ;; *ditur! ;nfome%! 3ucureti 2''" += 1ele!% Dicul!e9 1ele!% Lili!n! %ontabilitate financiar* F o abordare european* i internaional*, edii! ! dou! vol. ; i ;; *ditur! *conomic 3ucureti 2''+ A= -!te Dorel9 Cotle Dumitru9 ;neov!n 1elici!9 Y!e%!n C!meli!9 ;osif And!9 3obi!n Dicol!e9 De%ru Codru! %ontabilitate financiar* *ditur! -irton #imio!r! 2''3 ?= -iron Dumitru Comer intern!ion!l *ditur! A(* 3ucureti 2''3 1'= .5nte! ;!cob .etru9 3olde! N6eor%6e %ontabilitate financiar* romAneasc* conform* cu Eirectivele Europene edii! ! ;;;8! *ditur! ;ntelcredo Dev! 2''A 11= .5nte! ;!cob .etru9 3olde! N6eor%6e %ontabilitate financiar* romAneasc* conform* cu Eirectivele Europene edii! ! ;;8! *ditur! ;ntelcredo Dev! 2''+ 12= .ere ;on9 -!te Dorel9 C!ciuc Leonor!9 ;osif And!9 ;mbrescu C!rmen Hazele contabilit*ii *ditur! -irton #imio!r! 2''4 13= .o$! ;o!n )ranzacii de comer exterior *ditur! *conomic! 3ucureti 2''2 14= .o$! ;o!n )ranzacii de comer exterior *ditur! *conomic! 3ucureti 2''A 1"= .uiu Alex!ndru )e>nici de ne'ociere, contractare i derulare #n afacerile economice internaionale *ditur! #ribun! *conomic 3ucureti 1??+ 1>= (ndulescu ;on <e'uli i practici #n comerul internaional, tipolo'ia i ne'ocierea contractelor de comer exterior, '>id practic *ditur! All 3ecB 3ucureti 1??A

>?

1+= (ut Dicol!e %omer internaional i politici comerciale contemporane, vol I i II, Editura Economic* 3ucureti 2''3 :!nce! Di!ne +l*i i finan*ri #n operaiunile de comer exterior vol. 2 *ditur! *x$ert 3ucureti

+'