Sunteți pe pagina 1din 54

PREEDINTE DE EDIN, Ioan Bldea

ANEX la H.C.L.S. 6 nr. 143/29.0 .2010

!"R#$LAR$L CERERII DE !INANARE INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE U.E. !"R#$LAR PENTR$ PR"%RA#$L "PERAI"NAL SECT"RIAL CRETEREA C"#PETITI&ITII EC"N"#ICE Axa Prioritar III "Tehnologia Infor a!iei "i Co #ni$a!iilor %entr# &e$toarele %ri'at "i %#(li$" )o eni#l Ma*or de Inter'en!ie + ,)e-'oltarea "i $re"terea efi$ien!ei &er'i$iilor %#(li$e ele$troni$e. /%era!i#nea 0 ,S#&!inerea i %le entrii de a%li$a!ii de E1Ed#$a!ie. C$PRINS$L CERERII DE !INANARE ''' (n )a*+l ,ar-.n.r/a-.l0r, ).r.r.a 1. 2/nan3ar. 4a 2/ )05,l.-a-6 7/ -ran85/86 1. l/1.r+l 1. ,r0/.)-, 9n86 4a )0n3/n. /n20r5a3// r.2.r/-0ar. la -03/ ,ar-.n.r//. 1. In20r5a3// ,r/4/n1 80l/)/-an-+l 2. D.8)r/.r.a ,r0/.)-+l+/ 3. C0n)0r1an3a )+ ,0l/-/)/l. $.E. 7/ l.:/8la3/a na3/0nal6 4. !/nan3ar.a Pr0/.)-+l+/ ;. L/8-a 1. an.<.

(NRE%ISTRAREA CERERII DE !INANARE 2

Se completeaz de ctre Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale In8-/-+3/a= Organismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale Da-a 7/ 0ra 9nr.:/8-r6r// 0n l/n. >>>>>> [zz/ll/aaaa; hh:mm] N+56r 1. 9nr.:/8-rar.>>>>>... N+5.l. 02/3.r+l+/ 1. ,r0/.)-= [Se completeaz cu nr. de nregistrare on-line precum i de la registratur M.C. .!.] N+56r/n+5.r. 1. 9nr.:/8-rar.................................... [Se completeaz ulterior" cu nr. de nregistrare o#$inut/e pentru completri de la registratura M.C. .!. % dac este cazul] N+56r a,.l 1. ,r0/.)-. 1 C01 S#IS= [se completeaz de ctre &.!.'.S.!. ] S.5n6-+ra >>>>>>>>>>>

Tabelul de mai sus se va completa numai de ctre O.I.P.S.I. V rugm s nu completai, modificai sau tergei tabelul (up completarea cu in)orma$iile solicitate" cererea de )inan$are se *a numerota corespunztor" n con)ormitate cu pre*ederile de la punctul +, din ghidul solicitantului" i se *a depune mpreun cu toate documentele necesare la sediul M.C. .!. ] TITL$L PR"IECT$L$I CRETEREA PRE%TIRII PR"!ESI"NALE A AN%A?AIL"R P"LIIEI C"#$NITARE SECT"R 6 PRIN I#PLE#ENTAREA $N$I SISTE# IN!"R#ATIC #"DERN DE E@ED$CAIE

IN3/RMA4II PRI5IN) TIPUL ASISTEN4EI 3INANCIARE NERAMBURSABILE S/LICITATE

Ti%#l a&i&ten!ei $o #nitare nera (#r&a(ile6 3ond#l E#ro%ean de )e-'oltare Regional7 B#get#l de &tat 1. IN!"R#AII PRI&IND S"LICITANT$L 1.1. S"LICITANT )IREC4IA 8ENERAL9 )E P/LI4IE C/MUNITAR9 SECT/R : 2;02<=;> N# e $a-#l Str. )r# #l Ta(erei nr.2?7 et.2 &e$retariat@%olitia:.ro AAA.%olitia:.ro

N+5.l. 0r:an/*a-/./ C01 1. 9nr.:/8-rar. 2/8)al6 Nr. 1. la R.:/8-r+l A80)/a3//l0r 7/ !+n1a3//l0r A1r.8a /n8-/-+3/./ A1r.8a 02/)/al6 1. .@5a/l a /n8-/-+3/./ A.B ,a:.

1.2. TIP$L S"LICITANT$L$I= B A#toritate a ad ini&tra!iei %#(li$e $entrale B A#torit!i ale ad ini&tra!iei %#(li$e lo$ale "i #nit!ile ad ini&trati' teritoriale B A&o$ia!ie de de-'oltare inter$o #nitar B In&tit#!ii %#(li$e $e f#n$!ionea- la ni'el lo$al B Parteneriate Cntre a#torit!i %#(li$e $entrale &a#D"i in&tit#!ii %#(li$e $e f#n$!ionea- la ni'el $entral B Bi(liote$i de dre%t %#(li$ $# %er&onalitate *#ridi$ B In&tit#!ii %#(li$e $e f#n$!ionea- la ni'el $entral MARINESCU CEEAR IULIAN )ire$tor 8eneral =;<+.=?;.:=> =+2.<20.2;.<0 0

N+5. 7/ ,r.n+5. !+n)3/. N+56r 1. -.l.20n N+56r 1. 2a<

A1r.86 1. .@5a/l

1.4. PERS"ANA DE C"NTACT


N+5. 7/ ,r.n+5. !+n)3/. N+56r 1. -.l.20n N+56r 1. 2a< A1r.8a 1. .@5a/l

Mirela Ca%rin$i# Fef Ser'i$i# G#ridi$ =;<<.H>>.+>0 =+2.<20.2;<0 $a%rin$i#I irela@Jahoo.$o

1.;. PERS"ANA RESP"NSACIL C$ "PERAI$NILE !INANCIARE N+5., ,r.n+5.= !+n)3/.= N+56r 1. -.l.20n= N+56r 1. 2a<= A1r.86 .@5a/l= 1.6 . TRED"RERIE Tr.*0r.r/./S+)+r8al6 Se$tor : A1r.8a= C01 ICAN= N+56r+l 1. )0n-= 1. . Cal.a %/+l.8-/, nr. 3, S.)-0r 6, C+)+r.7-/ R/;?TREE;=:>=2=LLL==>+2H KKKKKK.................... Mihai 5ali )ire$tor Exe$#ti' Ad*#n$t =;<H.+=:.>0: =+2.<20.2;.<0 KKKKKKKKKK..

SPRI?IN PRI#IT (N PREDENT SA$ ANTERI"R C"NSTEND (N !INANARE NERA#C$RSACIL SA$ (#PR$#$T$RI DIN PARTEA INSTIT$IIL"R !INANCIARE INTERNAI"NALE FI.!.I.G

A!i (enefi$iat de finan!are nera (#r&a(il &a# de C %r# #t#ri din %artea I.3.I. Cn <

#lti ii 0 aniM )a H N# H &%e$ifi$a!i #r toarele infor a!ii %entr# %roie$tele %entr# $are )a$ )A7 ' r#g

a!i (enefi$iat de finan!are nera (#r&a(il &a# C %r# #t6 [Se *or completa in)orma$ii pentru ma-im trei proiecte" selectate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de )inan$are. 'entru )iecare proiect se *a completa c.te un ta#el" dup modelul de mai /os ] 5 r#g & &%e$ifi$a!i da$ %entr# %roie$t#l NCn Cntregi e &a# %ar!ial7 re&%e$ti' ai fo&t

a$ti'it!i din %roie$tO $e $on&tit#ie o(ie$t#l %re-entei $ereri de finan!are a &oli$itat &%ri*in finan$iar din fond#ri %#(li$e7 in$l#&i' fond#ri U.E.M )a H )a$ )A7 ' r#g N# H &%e$ifi$a!i #r toarele infor a!ii6

D.n+5/r.a ,r0:ra5+l+/ 7/ nr. 1. 9nr.:/8-rar. a ,r0/.)-+l+/ >>>>>>>> S+r8a 1. 2/nan3ar. >>>>>>>>>>>. S-a1/+l la 1a-a 1.,+n.r// ).r.r// 1. 2/nan3ar. ................................... [se *a completa cu: n e*aluare" n curs de )inan$are" respins etc.] 5 r#g finan!are a )a H )a$ )A7 ' r#g Cn #lti ii 0 aniM N# H &%e$ifi$a!i #r toarele infor a!ii6 & &%e$ifi$a!i da$ %roie$t#l $e $on&tit#ie o(ie$t#l %re-entei $ereri de

ai (enefi$iat de &%ri*in finan$iar din fond#ri %#(li$e7 in$l#&i' fond#ri U.E.7

T/-l+l ,r0/.)-+l+/ 7/ nr. 1. r.2.r/n36 ......................................................................... A+-0r/-a-.a )0n-ra)-an-6/0r:an/*a3/a 2/nan3a-0ar................................................. A)-/4/-63/ 2/nan3a-. Fr.8,.)-/4 a).l. a)-/4/-63/ )ar. 8. r.:68.8) 7/ 9n ,r0/.)-+l )ar. 2a). 0B/.)-+l ,r.*.n-./ ).r.r/ 1. 2/nan3ar.G..................................................... &al0ar.a ,r0/.)-+l+/>>>>>>>F9n LEIG S+r8a 1. 2/nan3ar.>>>>>>>>.

>

DESCRIEREA PR"IECT$L$I PR"IECT CRETEREA PRE%TIRII PR"!ESI"NALE A AN%A?AIL"R P"LIIEI C"#$NITARE SECT"R 6 PRIN I#PLE#ENTAREA $N$I SISTE# #"DERN DE E@ED$CAIE

2.1.

AXA PRI"RITAR PENTR$ PR"%RA#$L "PERAI"NAL

SECT"RIAL CRETEREA C"#PETITI&ITII EC"N"#ICE I D"#ENI$L #A?"R DE INTER&ENIE AXA PRI"RITAR III @ ITEHN"L"%IA IN!"R#AIEI I C"#$NICAIIL"R PENTR$ SECT"ARELE PRI&AT I P$CLICJ D"#ENI$L #A?"R DE INTER&ENIE 2 IDED&"LTAREA I CRETEREA E!ICIENEI SER&ICIIL"R P$CLICE ELECTR"NICEJ 2.2. L"CAIA PR"IECT$L$I R"#ENIA ?$DE$L/?$DEE= L"CALITATEA / L"CALITI= toate /ude$ele / localit$ile. ] ADRESA / ADRESELE DE I#PLE#ENTARE= C+)+r.7-/ S.)-0r 6

[ dac proiectul se implementeaz pe mai multe /ude$e sau localit$i" se *or men$iona

L0)a3/a ,r0/.)-+l+/6 Lo$a!ia %rin$i%al e&te6 Ro nia7 M#ni$i%i#l B#$#re"ti7 Se$tor :7 )ire$!ia 8eneral a Poli!iei Co #nitare &e$tor :7 &tr. )r Ta(erei7 nr. 2?7 $od %o"tal =:2<2;. Proie$t#l 'a fi i %le entat "i Cn #r roarele lo$a!ii6 Str. Pan#l An$#!ei7 nr. <7 $od %o"tal =:+2:<7 Se$tor :7 M#ni$i%i#l B#$#re"tiQ Str. R&adni!ei7 nr. >H7 $od %o&tal =:=:027 Se$tor :7 M#ni$i%i#l B#$#re"tiQ S%lai#l Inde%enden!ei nr. 02>102;7 $od %o"tal =:+2;;7 Se$tor :7 M#ni$i%i#l B#$#re"ti. 2.3. DESCRIEREA PR"IECT$L$I 2.3.1. "B/.)-/4+l ,r0/.)-+l+/ [ Se *or prezenta o#iecti*ul general 0scopul1 i o#iecti*ele speci)ice ale proiectului" care tre#uie s corespund rezultatelor ce se *or o#$ine la )inalul implementrii proiectului; de asemenea" se *a e-plica cum contri#uie proiectul la realizarea o#iecti*elor speci)ice a)erente a-ei prioritare" precum i la realizarea o#iecti*ului general al '.&.S. C.C.2. 3u mai mult de dou pagini] Obiectivul general al proiectului e&te )r.7-.r.a ,.r20r5an3.l0r ,r02.8/0nal. al. an:aKa3/l0r ,r/n 20r5ar. )0n-/n+6 9n-r@0 ,.r/0a16 1. ; an/ 1. la 8.5nar.a )0n-ra)-+l+/ 1. 2/nan3ar.. I %le entarea #n#i &i&te de in&tr#ire7 de ti% E1Ed#$a!ie7 $a etod $o %le entar %entr# in&tr#irea "i %erfe$!ionarea $ontin# a anga*a!ilor Poli!iei Co #nitare Se$tor : $are 'a a&ig#ra atingerea #r toarelor o(ie$ti'e6 Efi$ienti-area %ro$e&#l#i de in&tr#ire Cn $adr#l Poli!iei Co #nitare Se$tor :7 !innd $ont de fa%t#l $ anga*a!ii &#nt di&%er&a!i %e arii geografi$e relati' Cntin&e7 a&tfel Cn$t 'a fi %o&i(il in&tr#irea #n#i n# r ai are de anga*a!i ai ra%idQ Standardi-area ni'el#l#i de infor a!ii tran& i& la $#r&ant "i %o&i(ilitatea de a e'al#a o(ie$ti' $antitatea de $#no"tin!e a&i ilateQ Red#$erea $o&t#rilor de in&tr#ire. Anali-ele tehni$o1e$ono i$e di&%oni(ile Cn %re-ent arat red#$eri ale $o&t#l#i in&tr#irilor $# a%roxi ati' >=RQ Red#$erea ti %ilor de &et#% %entr# $#r&#riQ Cn &$hi (7 %rofe&orii &e %ot $on$entra %e a$t#ali-area $#ri$#leiQ Cre"terea %erfor an!elor de Cn'!are %rin tehni$ile e1Learning "i aterialele intera$ti'e de in&tr#ireQ

Po&i(ilitatea de a $on&#lta ra%id 'ol# e 'a&te de infor a!ie "i de a g&i re-#ltat#l $el ai a%ro%iat de ne$e&it!ile i ediate. Po&i(ilitatea de re'enire a&#%ra aterialelor de $#r& %ar$#r&e anteriorQ )i&e inarea noilor %ro$ed#ri "i a (#nelor %ra$ti$iQ Crearea #nei Bi(liote$i 5irt#ale de $on!in#t de in&tr#ire intera$ti' "i %o&tarea %e Internet a infor a!iilor de intere& %#(li$. Se are Cn 'edere f#rni-area $tre in&tit#!ii de Cn'! nt7 /.N.8.1#ri "i &o$iet!i $o er$iale a #nor $#r&#ri on line grat#ite de in&tr#ire "i $on"tienti-are a $et!enilor fie ei anga*a!i &a# ele'i "i &t#den!i %e te e de intere& $# ar fi6 Ed#$a!ie $et!enea&$ )i&e inare &t#dii de $a Tehni$i de a*#tor "i inter'en!ie Cn $a- de #rgen! C0n-r/B+3/a ,r0/.)-+l+/ la r.al/*ar.a 0B/.)-/4.l0r 8,.)/2/). a2.r.n-. a<./ ,r/0r/-ar. 7/ a 0B/.)-/4+l+/ :.n.ral al P.".S.C.C.E= Proie$t#l e&te rele'ant %entr# Axa Prioritar 0 S .T.Ln0l0:/a In20r5a3/./ 7/ C05+n/)a3//l0r ,.n-r+ 8.)-0ar.l. ,r/4a- 7/ ,+Bl/) . "i7 de a&e enea7 %entr# )o eni#l Ma*or de Inter'en!ie + 1 FID.*40l-ar.a 7/ )r.7-.r.a .2/)/.n3./ 8.r4/)//l0r ,+Bl/). .l.)-r0n/).J al Axei Prioritare 07 do eni# al $r#i o(ie$ti' e&te 1. a ,+n. la 1/8,0*/3/. 8.r4/)//l. a15/n/8-ra-/4. ,r/n 5/Kl0a). .l.)-r0n/)., r.8,.)-/4 1. a )r.a B.n.2/)// a-M,.n-r+ +-/l/*a-0r/ F,0l/3/7-/ )05+n/-ar/, al3/ an:aKa3/G, )M- 7/ ,.n-r+ /n8-/-+3//l. )+ )ar. P0l/3/a C05+n/-ar6 S.)-0r 6 /n-.ra)3/0n.a*6. Proie$t#l $ontri(#ie la de-'oltarea "i $re"terea efi$ien!ei &er'i$iilor ele$troni$e7 %rin i %le entarea #nor a%li$a!ii &oftAare de #lti genera!ie. )e&$rierea detaliat a a$e&tor a%li$a!ii e&te %re-entat Cn $adr#l su#capitolului c! " #escrierea funcional i te$nologic, dup caz, din $adr#l St#di#l#i de 3e-a(ilitate aferent %re-ent#l#i %roie$t7 )a,/-0l+l 2 @ #escrierea investiiei. Mai *o&7 Cn $adr#l $a%itol#l#i +.0.;. 1 .P0-.n3/al// B.n.2/)/ar/ a/ ,r0/.)-+l+//:r+,+l 3/n-6 )+an-/2/)a-. S din %re-enta Cerere de 3inan!are &#nt %re-entate $ategoriile de (enefi$iari ai %roie$t#l#i7 iar Cn St#di#l de 3e-a(ilitate aferent %re-ent#l#i %roie$t7 Capitolul 4 1 %eneficiarul proiectului " grupul int &#nt %re-entate7 Cn detali#7 toate (enefi$iile $e 'or fi $reate7 Cn #r a i %le entrii7 %entr# to!i $ei $e 'or intera$!iona $# 'iitor#l &i&te integrat de E1Ed#$a!ie. 2.3.2. C0n-.<[ Se *a preciza dac proiectul pentru care se solicit )inan$area este o component a unei opera$iuni comple-e" un proiect ce )ace parte dintr-un program mai amplu"

e-plic.ndu-se dac acestea sunt independente sau legate din punct de *edere tehnic i )inanciar. 3u mai mult de dou pagini ] Pre-ent#l %roie$t n# &e 'rea a fi o ini!iati' i-olat7 $i &e Cn&$rie Cntr1#n $ontext a %l#7 $ara$teri-at de o tendin! tot ai ai a$$ent#at de de-'oltare a intera$!i#nii dintre axi

oa eni N&a# dintre oa eni "i in&tit#!iile %#(li$eO %rin inter edi#l I.T.TC. A$ea&t de-'oltare e&te i %#&7 %e de o %arte7 de ne'oia &o$iet!ii de a efi$ienti-a la odalit!ile de $o #ni$are Cn 'ederea di in#rii ti %#l#i alo$at tran&fer#l#i de infor a!ii7 iar %e de alt %arte de $adr#l legi&lati' Cn do eni# NCn $adr#l $a%itol#l#i + din St#di#l de 3e-a(ilitate aferent %re-ent#l#i %roie$t S N#escrierea investiiei7 8+B)a,/-0l+l &ecesitatea i oportunitatea realizrii investiiei e&te %re-entat $adr#l $e regle entea- od#l de intera$!i#ne %rin inter edi#l T.I.C. dintre anga*a!ii )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor : "i %erfe$!ionarea $ontin# a a$e&toraO. )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar a Se$tor#l#i : are Cn 'edere integrarea %re-ent#l#i %roie$t de E1Ed#$a!ie $# alte do# %roie$te $are a# de arat "i an# e6 ,5ormarea continu a personalului din administra$ia pu#lic local % calea spre ser*icii pu#lice de calitate. %roie$t %ro%#& &%re finan!are %e P./. ).C.A. Axa %rioritar I.).M.I. 2.0 NU (#nt!irea efi$a$it!ii organi-a!ionaleO "i7 ,6m#unt$irea calit$ii i e)icien$ei ser*iciilor 'oli$iei Comunitare prin implementarea unui sistem modern de control al documentelor . %roie$t $e 'a fi de%#& &%re finan!are %e P./.).C.A. Axa %rioritar II )MI +.+. NU (#nt!irea $alit!ii "i efi$ien!ei f#rni-rii &er'i$iilorO A$e&te in'e&ti!ii &e dore&$ a fi a$o%erite din &#r&e de finan!are nera (#r&a(ile di&%oni(ile Cn $adr#l Progra #l#i /%era!ional Se$torial VCre"terea Co %etiti'it!ii E$ono i$e.. 2.3.3. A)-/4/-63/ ,r.4/*/0na-. a 8. r.al/*a [Se *or detalia acti*it$ile i se *a a*ea n *edere corelarea cu calendarul acti*it$ilor pre*zut la punctul 7.8. 3u mai mult de dou pagini ] Un ta(el#l de a$e&tora. Nr. A)-/4/-a-. 2 Se narea $ontra$t#l#i de finan!are D.8)r/.r. a)-/4/-a-. Unitatea de i %le entare a %roie$t#l#i 'a %#ne la di&%o-i!ia A#torit!ii de H ai *o& a introd#& a$ti'it!ile aferente %roie$t#l#i %re$# "i de&$rierea

+ 0

<

P#(li$itate $# %ri'ire la &e narea $ontra$t#l#i de a&i&ten! finan$iar nera (#r&a(il Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i $on&#ltant %entr# anage ent#l %roie$t#l#i %e %erioada i %le entrii /rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie &er'i$ii de $on&#ltan! %entr# anage ent#l %roie$t#l#i

>

Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$ Manage ent#l %roie$t#l#i

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$

Manage ent toate do$# entele ne$e&are &e nrii $ontra$t#l#i de finan!are. Se 'a %#(li$a Cn -iar7 arti$ol %#(li$itar $# &e narea $ontra$t#l#i de a&i&ten! finan$iar nera (#r&a(il. U.I.P. 'a reali-a "i &#%#ne a%ro(rii )o&ar#l de Li$ita!ie %entr# &ele$tarea #n#i $on&#ltant %entr# anage ent de %roie$t %e %erioada i %le entrii %re-ent#l#i %roie$t. Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# $o %letrile "i odifi$rile #lterioare. Untr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te &#( 2+>.=== de e#ro7 &e 'or a$hi-i!iona a$e&te &er'i$ii %rin $erere de oferte. Un #r a der#lrii %ro$ed#rii7 U.I.P. 'a de&e na $"tigtor#l li$ita!iei. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n $ontra$t de %re&tri &er'i$ii. U.I.P. 'a reali-a "i &#%#ne a%ro(rii ).L. %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n ).L. %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$. A$ea&t a$ti'itate 'a fi reali-at de $tre Unitatea de i %le entare a %roie$t#l#i NU.I.P.O. A$ea&ta 'a 'eghea la (#na de&f"#rare a a$ti'it!ilor %roie$t#l#i. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n %roie$t $oerent i %le entat. Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare. A&tfel7 Cntr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te %e&te 2==.=== e#ro7 &e 'a a%li$a %ro$ed#ra li$ita!iei de&$hi&e. A&tfel &e 'or reali-a #r toarele &#(a$ti'it!i6 1Reali-area "i tri iterea an#n!#l#i de %arti$i%are Cn S.E.A.P.Q 1 P#nerea la di&%o-i!ia %arti$i%an!ilor a do$# enta!iei de li$ita!ieQ 1 Pri irea "i Cnregi&trarea ofertelor de &er'i$ii "i e'al#area a$e&toraQ 1 Co #ni$area re-#ltatelor $tre ofertan!i "i an#n!area $"tigtor#l#iQ 2=

1 E'al#area %o&i(ilelor $onte&ta!iiQ 1 )e&e narea $"tigtor#l#i "i &e narea $ontra$t#l#i de f#rni-are (#n#ri "i &er'i$ii. A$hi-i!ie &i&te infor ati$ 5or fi a$hi-i!ionate e$hi%a entele7 li$en!ele E1Ed#$a!ie7 in&talare "i %#nere Cn "i &er'i$iile %re'-#te Cn $ontra$t#l de f#n$!i#ne e$hi%a ente a$hi-i!ie de (#n#ri "i &er'i$ii. E$hi%a entele
"i li$en!ele &oftAare a$hi-i!ionate %rin $ontra$t#l de f#rni-are de (#n#ri "i &er'i$ii 'or fi in&talate "i %#&e Cn f#n$!i#ne Cn %re-en!a U.I.P.7 a&ig#rnd#1&e "i in&tr#irea %er&onal#l#i de&e nat. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a $on&ta Cn a$hi-i!ia efe$ti' a (#n#rilor "i Cn$heierea #n#i P.5. de %#nere Cn f#n$!i#ne.

H.2

H.+ H.0 H.<

2= 22

Anal/*a 8/-+a3/./ .</8-.n-., /n8-alar. 7/ )0n2/:+rar. 8/8-.5 /n20r5a-/), /5,0r-+l 1a-.l0r /n/3/al. 9n Ba*a 1. 1a-. a 8/8-.5+l+/ /n20r5a-/) E@E1+)a3/. Anali-a &it#a!iei exi&tente "i )o$# entarea %ro$e&elor interne "i a %er&onali-area &i&te #l#i $onfor fl#x#rilor infor a!ionale din $adr#l Poli!iei $erin!elor Poli!iei Co #nitare Co #nitare a Se$tor#l#i :7 definirea interfe!elor &i&te #l#i7 a ti%#rilor de date &to$ate "i tran& i&e7 a for #larelor #tili-ate. )e-'oltare de f#n$!ionalit!i &#%li entare fa! de 'er&i#nea i %li$it a &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i %er&onali-area for #larelor "i interfe!elor $onfor re-#ltat#l#i %ro$e&#l#i de anali-. In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e &er'ere &er'ere "i %e &ta!iile de l#$r# ale "i &ta!ii de l#$r#7 C %re#n $# toate %er&onal#l#i od#lele %er&onali-ate de-'oltate. Config#rarea &i&te #l#i infor ati$ Cn Config#rarea t#t#ror $o %onentelor #r a anali-ei &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat7 !innd $ont de re-#ltatele %ro$e&#l#i de anali-. I %ort#l datelor ini!iale din a%li$a!iile I %ort#l "i integrarea datelor ini!iale din a$t#ale Cn (a-a de date a &i&te #l#i a%li$a!iile exi&tente Cn %re-ent Cn Poli!ia infor ati$ integrat Co #nitar a Se$tor#l#i :7 Cn (a-a de date %ro%rie &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat. Te&tarea "i a$$e%tarea &i&te #l#i Te&tarea &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i darea &%re #tili-are Poli!iei Co #nitare7 %rin inter edi#l #n#i P.5. In&tr#irea #tili-atorilor finali In&tr#irea #tili-atorilor Cn 'ederea integrrii &er'i$iilor in&talate Cn a$ti'itatea $#rentQ introd#$erea &i&te #l#i de (#ne %ra$ti$i Cn #tili-area &i&te #l#i. Se 'a Cn$heia #n P.5. de in&tr#ire. 22

2+ 20 2<

2>

2: 2;

In&tr#irea ad ini&tratorilor &i&te #l#i Se 'or in&tr#i ad ini&tratorii &i&te #l#i infor ati$ infor ati$ de E1Ed#$a!ie. 5a fi Cn$heiat #n P.5. de in&tr#ire. A&i&ten!a tehni$ %entr# tre$erea la Se 'a a&ig#ra a&i&ten!a tehni$ Cn 'ederea #tili-area &i&te #l#i tre$erii la #tili-area Cn a$ti'itatea $#rent a &i&te #l#i infor ati$ de E1Ed#$a!ie. Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# U.I.P. 'a %regti "i &#%#ne a%ro(rii ).L. &ele$tarea #n#i a#ditor %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n ).L. %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor. /rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 &er'i$ii a#dit U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare. A&tfel7 Cntr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te &#( 2>.=== e#ro7 &e 'a a%li$a %ro$ed#ra a$hi-i!iei dire$te. 3inalitatea a$ti'it!ii e&te Cn$heierea #n#i $ontra$t de %re&tri &er'i$ii de a#dit. A#dit#l %roie$t#l#i A#ditor#l &ele$tat 'a reali-a a#dit#l finan$iar al %roie$t#l#i. A$ea&t a$ti'itate &e 'a Cn$heia $# #n ra%ort de a#dit. Infor area %#(li$#l#i a&#%ra 5or fi reali-ate a$ti'it!i de infor are a finali-rii "i re-#ltatelor %roie$t#l#i %#(li$#l#i. Se 'a %#(li$a Cn -iar an#n! $# Cn$heierea %roie$t#l#i. Se 'or reali-a ateriale %ro o!ionale $# Cn&e nele U.E. "i 'or fi a%li$ate %o&t1it#ri %e e$hi%a entele a$hi-i!ionate.

2.3.4. ?+8-/2/)ar.a n.).8/-63// /5,l.5.n-6r// ,r0/.)-+l+/ [Se *a preciza de ce este necesar acest proiect i care este *aloarea sa adugat. 3u mai mult de dou pagini] /%ti i-area rela!iei dintre ad ini&tra!ia %#(li$ "i $et!eni %oate fi reali-at doar %rin a%li$area #n#i anage ent %#(li$ $ore&%#n-tor 1 orientat &%re $et!eni "i $ola(oratori7 axi efi$ien! "i $# $# efi$a$itate Cn reali-area atri(#!iilor legale Cn $ondi!ii de

re&%on&a(ilitate Cn l#area de$i-iilor. Efi$a$itatea Cnde%linirii a$e&tor atri(#!ii e&te indi&ol#(il legat de grad#l de %regtire "i for are %rofe&ional a f#n$!ionarilor %#(li$i. Refor a ad ini&tra!iei %#(li$e i %li$ a"adar for elor de organi-are7 a %er&onal#l#i "i a &#ri de C (#nt!ire a randa ent#l#i7 a anageriale.

etodelor

2+

Efi$ienti-area ad ini&tra!iei %#(li$e7 f#n$!ionarea a$e&teia Cntr1#n $o&t#ri $t ai &$-#te &e 'a reali-a Cn (#n

od tran&%arent "i $#

&#r %rin %rofe&ionali-area %er&onal#l#i

$are1"i de&f"oar a$ti'itatea Cn a$e&t do eni#. Un general7 for area re%re-int o di en&i#ne $on&tant "i f#nda ental a re&#r&elor # ane. Confor anali-elor efe$t#ate la ni'el#l ad ini&tra!iei %#(li$e lo$ale din Ro nia7 ai degra( %ro(le a $# $are &e $onfr#nt a$ea&ta n# e&te att n# r#l anga*a!ilor7 $t #n$ii "i #n in&tr# ent e&en!ial de ge&ti#ne a

&#%ra%#nerea re&%on&a(ilit!ilor7 $alitatea %re&trilor "i re-#ltatele &la(e ale anga*a!ilor. Strategia de refor are $a &$o% to$ ai %rofe&ionali-area re&#r&elor # ane din ad ini&tra!ia %#(li$7 iar o(ie$ti'ele ei &%e$ifi$e 'i-ea- Cn &%e$ial re$r#tarea "i %ro o'area (a-at %e dar ai ale& #n ai (#n. )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor : e&te o in&tit#!ie relati' tnr7 fiind Cnfiin!at la 2 artie +==> $onfor Potrrii Con&ili#l#i Lo$al al Se$tor#l#i : nr. <D+=.=2.+==>7 Cn (a-a Legii nr. 0;2D+==< %ri'ind Cnfiin!area7 organi-area "i f#n$!ionarea Poli!iei Co #nitare "i a Potrrii de 8#'ern nr. ++H>D+==< %entr# a%ro(area Reg#la ent#l#i 1 $adr# de organi-are "i f#n$!ionare a Poli!iei Co #nitare. Pro(le a $ea ai a$#t a a$e&tei in&tit#!ii o re%re-int fa%t#l $ de la Cnfiin!are7 o %ro%or!ie extre de i$ a anga*a!ilor N a*oritatea f#n$!ionari %#(li$iO a %arti$i%at la $#r&#ri de for are %rofe&ional $ontin# &a# de %erfe$!ionare. A&tfel7 Cn $ei a%roa%e > ani de la Cnfiin!are7 dintr1#n n# r de >>= de anga*a!i7 doar a%roxi ati' 2=R a# #r at #n $#r& de %erfe$!ionare organi-at Cn $adr#l )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :. A$e&t l#$r# &e trad#$e %rin ne'oia &tringent de for are a anga*a!ilor7 ai ale& $ Cntreaga a$ti'itate e&te $entrat %e %rote*area intere&#l#i %er&oanelor "i $o #nit!ii. A'nd Cn 'edere %re'ederile Legii nr. 2??D2HHH %ri'ind Stat#l#l f#n$!ionarilor %#(li$i7 re%#(li$at7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare7 re&%e$ti' $on!in#t#l arti$ol#l#i >=6 od $ontin## a(ilit!ile V3#n$!ionarii %#(li$i a# dre%t#l "i o(liga!ia de a1"i C (#nt!i Cn erit "i %rin $o %eti!ie de&$hi&7 ni'el#ri de &alari-are ade$'ate7 anage ent al re&#r&elor # ane "i #n %ro$e& de %regtire %rofe&ional

"i %regtirea %rofe&ional.7 o(liga!ia a#torit!ilor "i in&tit#!iilor %#(li$e %re'-#t de arti$ol#l >27 de a %re'edea Cn (#get#l an#al %ro%ri# &# ele ne$e&are %entr# a$o%erirea 20

$helt#ielilor de %erfe$!ionare %rofe&ional a f#n$!ionarilor %#(li$i organi-at la ini!iati'a ori Cn intere&#l a#torit!ii &a# in&tit#!iei %#(li$e7 dar "i di&%o-i!iile Potrrii de 8#'ern nr. 2=::D+==? %entr# a%ro(area nor elor %ri'ind for area %rofe&ional a f#n$!ionarilor %#(li$i7 )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor : dore"te & organi-e-e $#r&#ri de %erfe$!ionare %entr# anga*a!ii %ro%rii7 Cn &$o%#l de-'oltrii re&#r&elor # ane "i %e $ale de $on&e$in!7 & tind &%re C (#nt!irea $a%a$it!ii ad ini&trati'e. Un $ontext#l e#ro%ean7 $nd &e %#ne a$$ent#l %e $alitatea re&#r&ei # ane "i %e C (#nt!irea efi$a$it!ii organi-a!ionale7 &la(a %regtire %rofe&ional a f#n$!ionarilor %#(li$i din $adr#l a#torit!ilor %#(li$e lo$ale re%re-int #n handi$a% &erio& Cn atingerea de-ideratelor Ro niei de C (#nt!ire "i efi$ien! Cn f#rni-area &er'i$iilor %#(li$e. 8r#%#l !int e&te re%re-entat de f#n$!ionari %#(li$i "i %er&onal $ontra$t#al $are n# a# %arti$i%at la ni$i#n %rogra de %regtire &a# %erfe$!ionare %rofe&ional organi-at de $tre )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor :. Prin a$$e&area a$e&t#i %roie$t7 &e dore"te $a #n n# r de :>= de anga*a!i & #r e-e $#r&#ri de %regtire Cn #r toarele do enii6 a$hi-i!ii %#(li$e7 E.C.).L.7 li (a engle-7 rela!ii %#(li$e "i $o #ni$are Na&i&tent "i &%e$iali&tO7 agent de %oli!ie $o #nitar7 %ro o'area de-'oltrii d#ra(ile "i %ro o'area egalit!ii de "an&e7 ex%ert %re'enirea "i $o (aterea $or#%!iei. Ne$e&itatea %arti$i%rii la $#r&#l de a$hi-i!ii %#(li$e re-id din i %ortan!a a$e&t#i do eni# Cn $adr#l in&tit#!iilor %#(li$e %rin tran&%#nerea dire$t Cn #tili-area efi$ient a fond#rilor %#(li$e. 4innd $ont de odifi$area legi&la!iei na!ionale din do eni#7 Cn &en&#l ar oni-rii a$e&teia $# )ire$ti'ele Uni#nii E#ro%ene n# erele 207 2; "i 2?7 /rdonan!a de Urgen! a 8#'ern#l#i nr. 0<D+==: %ri'ind atri(#irea $ontra$telor de a$hi-i!ie %#(li$7 a $ontra$telor de $on$e&i#ne de l#$rri %#(li$e i a $ontra$telor de $on$e&i#ne de &er'i$ii a &#ferit n# eroa&e a$ea&t odifi$ri "i $o %letri. C#noa"terea t#t#ror a&%e$telor legate de %ro$ed#rile de a$hi-i!ie %#(li$7 a %rin$i%iilor $are g#'ernea- aterie re%re-int o o(liga!ie7 dar "i o ne$e&itate %entr# e'itarea ri&i%irii fond#rilor %#(li$e. Un f#n$!ionar $are a #r at #n a&tfel de $#r& 'a fi $a%a(il & a$orde &%ri*in "i $on&iliere Cn l#area #nor de$i-ii $ore$te %ri'ind a$hi-i!ionarea de %rod#&e7 &er'i$ii &a# l#$rri re&%e$tnd $erin!ele legale. Prin nat#ra a$ti'it!ilor de&f"#rate7 2<

f#n$!ionarii %#(li$i din $adr#l $or%#l#i o%erati'7 re&%e$ti' agen!ii de %oli!ie $o #nitar7 ia# $onta$t -i de -i att $# $et!enii &e$tor#l#i7 dar "i $# %er&oane $are tran-itea- B#$#re"ti#l %rin ra-a lor de a$!i#ne. A'nd Cn 'edere &tat#t#l de $a%ital e#ro%ean "i de-iderat#l de %#n$t de atra$!ie t#ri&ti$ %e harta Ro niei7 Cn a$ti'itatea de -i $# -i7 agen!ii de %oli!ie $o #nitar %ot fi &oli$ita!i & inter'in Cn &it#a!ii Cn $are e&te ne$e&ar $#noa"terea li (ii engle-e. Totodat7 %er&onal#l ad ini&trati' tre(#ie & &e fa iliari-e-e $# ter inologia &%e$ifi$ ad ini&tra!iei %#(li$e oderne $are a %rel#at nen# rate $on$e%te din V%#(li$ ad ini&tration.. Un a$ela"i ti %7 %ar$#rgerea #n#i $#r& de li ( engle- ofer %o&i(ilitatea &ta(ilirii de $onta$te dire$te $# a#torit!i %#(li$e din $adr#l &tatelor %roie$te. Un a$ti'it!ile %e $are le de&f"oar7 e&te de ne$on$e%#t $a f#n$!ionar#l %#(li$ & n# #tili-e-e tehnologia odern %entr# a %#tea (enefi$ia de toate a'anta*ele ino'a!iei. etodelor oderne C#r&#rile de E.C.).L. &e adre&ea- f#n$!ionarilor %#(li$i $are n# a# ex%erien! Cn #tili-area $al$#lator#l#i7 Cn &$o%#l fa iliari-rii "i a%oi a%rof#ndrii de re-ol'are a %ro(le elor $# $are &e $onfr#nt. Re&%on&a(ilitate7 &#%ort7 di&%oni(ilitate. A$e&tea &#nt e&a*ele %e $are in&tit#!iile e (re ale Uni#nii E#ro%ene Cn 'ederea Cn$heierii de %arteneriate Cn $adr#l altor

ad ini&tra!iei %#(li$e tre(#ie & le tran& it (enefi$iarilor S $et!enii &e$tor#l#i :. C#r&#rile de A&i&tent rela!ii %#(li$e "i $o #ni$are "i S%e$iali&t rela!ii %#(li$e a(ordea- te ele &%e$ifi$e do eni#l#i rela!iilor %#(li$e7 $are define&$ "i $onfer 'aloare od#l#i Cn $are in&tit#!ia C"i define"te identitatea. /(ie$ti'#l #r rit %rin organi-area a$e&tor $#r&#ri e&te a$ela de a oferi &er'i$ii %#(li$e de $alitate de $tre f#n$!ionari a $ror %rioritate o re%re-int &ati&fa$erea exigen!elor $et!enilor. Un a&%e$t deo&e(it de i %ortant Cn de&f"#rarea nor al a a$ti'it!ii anga*a!ilor %#(li$i7 Cl $on&tit#ie a&ig#rarea #n#i $ontext de legalitate "i oralitate. In&tit#!ia dore"te $a %rin $#r&#l de ex%ert Cn %re'enirea "i $o (aterea $or#%!iei & a&ig#re %re i&ele ne$e&are (#nei de&f"#rri a a$ti'it!ii. Prin %re-ent#l %roie$t &e #r re"te %erfe$!ionarea %rofe&ional a #n#i n# r de >= de agen!i de %oli!ie $o #nitar. )e&f"#rarea #n#i a&tfel de $#r& e&te 2>

*#&tifi$at de ne$e&itatea a$t#ali-rii %er anente a $#no"tin!elor Cn do eni#7 &#%ra%#& %e o $re"tere a ratei infra$!ionalit!ii $are e&te generat de a$t#ala %erioad de $ri-. C#r&#rile de Pro o'are a de-'oltrii d#ra(ile "i de Pro o'are a egalit!ii de "an&e &e adre&ea- #n#i n# r are de anga*a!i ai )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 datorit a$t#alit!ii a$e&tor te e "i ne$e&it!ii $on"tienti-rii de $tre %arti$i%an!ii la a$e&te $#r&#ri a a%li$a(ilit!ii a$e&tor $on$e%te. 4innd $ont de ni'el#l a$t#al de in&tr#ire "i de organi-are a %rogra elor de for are "i %erfe$!ionare $ontin# a anga*a!ilor din $adr#l )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 a%re$ie $ i %le entarea a$e&t#i %roie$t re%re-int %rioritatea a$e&tei in&tit#!ii7 Cn de er&#l &# de efi$ienti-are a &er'i$iilor %#(li$e. Ne$e&itatea i %le entrii %roie$t#l#i e&te i %#& de #n $# #l de fa$tori %re$# 6 E</8-.n3a +n0r ,r0Bl.5. -.Ln/). N&it#a!ia detaliat %ri'ind &tarea tehni$ a e$hi%a ent#l#i infor ati$ exi&tent Cn a$e&t o ent e&te %re-entat Cn $adr#l St#di#l#i de 3e-a(ilitate aferent %re-ent#l#i %roie$t7 la )a,/-0l+l 2.B7 Situaia actual, necesitatea i oportunitatea investiieiOQ L/,8a 0r/)6r+/ 8.r4/)/+ .l.)-r0n/) 1. ,.r2.)3/0nar. ,r02.8/0nal6 a an:aKa3/l0r ,0l/3/./ )05+n/-ar.. 2.3.;. R.8+r8.l. 5a-.r/al. /5,l/)a-. 9n r.al/*ar.a ,r0/.)-+l+/ [Se *or preciza sediul/punctele de lucru a)erente acti*it$ilor pre*zute prin proiect" dotrile" echipamente !. . de$inute i utilizate pentru implementarea proiectului etc.] Pentr# reali-area Cn %re-ent7 d#% $# %roie$t#l#i %ro%#&7 )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar a #r ea-6 Se$tor#l#i : &e 'a folo&i de o %arte dintre dotrile %e (a-a $rora C"i de&f"oar a$ti'itatea o Re!ea#a intern de 'o$e a in&tit#!ieiQ o Re!ea#a intern NL.A.N.O %entr# tran&fer#l de date Cntre $al$#latoarele $e 'or fi i %li$ate Cn reali-area %roie$t#l#iQ o S%a!iile aferente #nde &e 'or in&tala e$hi%a entele ne$e&are &#&!inerii a%li$a!iei de E1Ed#$a!ie. 2:

2.3.6 R.*+l-a-. an-/)/,a-. ' Se *or descrie rezultatele anticipate pentru )iecare acti*itate i su#-acti*itate men$ionat la punctul 7.9.9 3u mai mult de dou pagini ] Prin reali-area ta(el#l#i #r tor7 a dorit & %#ne Cn e'iden! $orelarea a$ti'it!ilor $# &#(a$ti'it!ile aferente7 indi$atorii de e'al#are %entr# a$ti'it!iD&#(a$ti'it!i7 $ine &#nt re&%on&a(ilii %entr# d#$erea la (#n &fr"it a a$ti'it!ilorD&#(a$ti'it!ilor7 %re$# "i $are &#nt %o&i(ilele &#r&e de 'erifi$are ale indi$atorilor aferen!i a$ti'it!ilor.
Nr. )r-. 2 + A)-/4/-a-./8+Ba)-/4/-63/ Se narea $ontra$t#l#i de finan!are P#(li$itate $# %ri'ire la &e narea $ontra$t#l#i de a&i&ten! finan$iar nera (#r&a(il Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i $on&#ltant %entr# anage ent#l %roie$t#l#i %e %erioada i %le entrii /rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie &er'i$ii de $on&#ltan! %entr# anage ent#l %roie$t#l#i R.*+l-a-. Un $ontra$t de finan!are &e nat Un an#n! $# &e narea $ontra$t#l#i de finan!areQ %ro o'are A.M. "i a#torit!i i %li$are / do$# enta!ie de atri(#ire %regtit "i a%ro(at %entr# reali-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie %#(li$ / %ro$ed#r de atri(#ire a $ontra$t#l#i de a$hi-i!ie %#(li$7 de&f"#rat $onfor /.U.8. nr. 0<D+==:6 1Reali-area "i tri iterea an#n!#l#i de %re& "i %#(li$area Cn S.E.A.P. 1 Reali-area "i tri iterea in'ita!iilor de %arti$i%are $tre $el %#!in trei fir e 1 P#nerea la di&%o-i!ia %arti$i%an!ilor a do$# enta!iei de li$ita!ie 1 Pri irea "i Cnregi&trarea ofertelor de &er'i$ii "i e'al#area a$e&tora 1 Co #ni$area re-#ltatelor $tre ofertan!i "i an#n!area In1/)a-0r/ 1. .4al+ar. Un $ontra$t Un an#n! de %re& R.8,0n 8aB/l U.I.P. U.I.P. S+r8. 1. 4.r/2/)ar. Conta$tQ ra%ort inter ediar EiarQ ra%ort inter ediar

/ do$# enta!ie de atri(#ire

U.I.P.

)o$# enta!ie de li$ita!ieQ ra%ort de a%ro(are

<

Cerere de ofertQ #n an#n! de %re& "i #n an#n! SEAPQ o do$# enta!ie de atri(#ireQ $el %#!in trei oferte de $on&#ltan! %ri ite "i Cnregi&trateQ #n an#n! Cn $are &#nt $o #ni$ate re-#ltatele %ro$ed#riiQ %o&i(ile $onte&ta!ii e'al#ateQ #n $"tigtor al %ro$ed#rii de&e nat.

U.I.P.

Pre&aQ S.E.A.P.Q in'ita!ii de %arti$i%areQ do$# enta!ie de li$ita!ieQ oferta de $on&#ltan!Q %ro$e& 'er(al de e'al#areQ an#n! $"tigtorQ fax

2;

Nr. )r-.

A)-/4/-a-./8+Ba)-/4/-63/

R.*+l-a-. $"tigtor#l#i 1 E'al#area %o&i(ilelor $onte&ta!ii 1 )e&e narea $"tigtor#l#i "i &e narea $ontra$t#l#i de %re&tare &er'i$ii

In1/)a-0r/ 1. .4al+ar.

R.8,0n 8aB/l

S+r8. 1. 4.r/2/)ar.

>

Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$

/ do$# enta!ie de atri(#ire %entr# li$ita!ia f#rni-or#l#i de &i&te infor ati$ %regtit "i a%ro(at ad ini&trati' U.I.P. C %re#n $# fir a de anage ent &ele$tat Cn $adr#l li$ita!iei de &er'i$ii 'or ge&tiona a$ti'it!ile ne$e&are i %le entrii %re-ent#l#i %roie$t. / li$ita!ie de&$hi& de&f"#rat %otri'it %re'ederilor /.U.8. nr. 0<D+==:6 1Reali-area "i tri iterea an#n!#l#i de %re& "i %#(li$area Cn S.E.A.P. 1 P#nerea la di&%o-i!ia %arti$i%an!ilor a do$# enta!iei de li$ita!ie 1 Pri irea "i Cnregi&trarea ofertelor "i e'al#area a$e&tora 1 Co #ni$area re-#ltatelor $tre ofertan!i "i an#n!area $"tigtor#l#i 1 E'al#area %o&i(ilelor $onte&ta!ii 1 )e&e narea $a"tigtor#l#i &i &e narea $ontra$t#l#i de f#rni-are (#n#ri E$hi%a entele %rin&e Cn $ontra$t#l de f#rni-are de (#n#ri

/ do$# enta!ie de atri(#ire

U.I.P. "i 3ir a anage ent

)o$# enta!ie de li$ita!ieQ ra%ort

Manage ent#l %roie$t#l#i

A$ti'it!ile %roie$t#l#i reali-ate $oerent

U.I.P. 3ir a de anage ent

Ra%ort final a&#%ra %roie$t#l#i

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$

/ li$ita!ie de&$hi&Q #n an#n! de %re& "i #n an#n! S.E.A.P.Q o do$# enta!ie de atri(#ireQ #n an#n! Cn $are &#nt $o #ni$ate re-#ltatele li$ita!ieiQ %o&i(ile $onte&ta!ii e'al#ateQ #n $"tigtor al li$ita!iei de&e nat.

U.I.P. 3ir a de anage ent

Pre&aQ S.E.A.P.Q do$# enta!ie de li$ita!ieQ ofertQ %ro$e& 'er(al de e'al#areQ an#n! $"tigtorQ fax

A$hi-i!ie7 in&talare "i %#nere Cn f#n$!i#ne e$hi%a ente

N# r e$hi%a ente a$hi-i!ionate

U.I.P. 3ir a de anage

P.5. de %redare1 %ri ireQ ra%ortQ fa$t#riQ ordin de

2?

Nr. )r-.

A)-/4/-a-./8+Ba)-/4/-63/

R.*+l-a-. 'or fi li'rate7 in&talate "i %#&e Cn f#n$!i#ne Cn lo$a!ia %ro%#& de (enefi$iar.

In1/)a-0r/ 1. .4al+ar.

R.8,0n 8aB/l ent

S+r8. 1. 4.r/2/)ar. %lat

Anali-a &it#a!iei exi&tente7 in&talare "i $onfig#rare &i&te infor ati$7 i %ort#l datelor ini!iale Cn (a-a de date a &i&te #l#i infor ati$ integrat 1Anali-a &it#a!iei exi&tente "i %er&onali-area &i&te #l#i $onfor $erin!elor Poli!iei Co #nitare )o$# entarea %ro$e&elor interne "i a fl#x#rilor infor a!ionale din $adr#l Poli!iei Co #nitare7 definirea interfe!elor &i&te #l#i7 a ti%#rilor de date &to$ate "i tran& i&e7 a for #larelor #tili-ate. )e-'oltare f#n$!ionalit!i &#%li entare fa! de 'er&i#nea i %li$it a &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i %er&onali-area for #larelor "i interfe!elor $onfor re-#ltat#l#i %ro$e&#l#i de anali-. In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e &er'ere "i &ta!ii de l#$r#7 C %re#n $# toate od#lele %re&onali-ate de-'oltate. Config#rarea t#t#ror $o %onentelor &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat7 !innd $ont de re-#ltatele %ro$e&#l#i de anali-. I %ort#l "i integrarea datelor ini!iale din do$# entele exi&tente Cn %re-ent Cn )ire$!ia 8eneral de Nr. de %ro$e&e do$# entateQ nr. fl#x#ri identifi$ateQ interfe!e &i&te definiteQ nr. for #lare #tili-ate. Nr. de %ro$e&e a#to ati-ate $o %letQ nr. for #lare %er&onali-ate ele$troni$. U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare Ra%ort a&#%ra do$# enta!iei de anali-

H.2

H.+

1In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e &er'ere "i %e &ta!iile de l#$r# ale %er&onal#l#i

Nr. erori &e nalate Cn a%li$a!ie.

U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare

Ra%ort de i %le entare

H.0

1Config#rarea &i&te #l#i infor ati$ Cn #r a anali-ei

Nr. erori &e nalate Cn a%li$a!ie.

U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare

Ra%ort de $onfig#rare

H.<

1Editarea $on!in#t#l#i digital ini!ial7 %re$# "i $rearea $#r&#rilor de (a-

Nr. erori &e nalate Cn a%li$a!ie.

U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare

Ra%ort de i %le entare

2H

Nr. )r-.

A)-/4/-a-./8+Ba)-/4/-63/

R.*+l-a-. Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 Cn (a-a de date %ro%rie &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat.

In1/)a-0r/ 1. .4al+ar.

R.8,0n 8aB/l

S+r8. 1. 4.r/2/)ar.

2=

Te&tarea "i a$$e%tarea &i&te #l#i

Te&tarea &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i darea &%re #tili-are a Poli!iei Co #nitare In&tr#irea #tili-atorilor Cn 'ederea integrrii &er'i$iilor in&talate Cn a$ti'itatea $#rentQ introd#$erea &i&te #l#i de (#ne %ra$ti$i Cn #tili-area &i&te #l#i. In&tr#irea ad ini&tratorilor &i&te #l#i infor ati$ de E1Ed#$a!ie. A&i&ten! tehni$ Cn 'ederea tre$erii la #tili-area Cn a$ti'itatea $#rent a &i&te #l#i infor ati$ integrat. U.I.P. 'a %regti "i &#%#ne a%ro(rii ).L. %entr# &ele$tarea a#ditor#l#i Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare. A&tfel7 Cntr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te &#( 2>.=== e#ro7 &e 'a a%li$a %ro$ed#ra a$hi-i!iei dire$te. A#ditor#l &ele$tat 'a reali-a a#dit#l

Un &i&te erori

te&tatQ nr.

U.I.P. fir a &er'i$ii &oftAare U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare

P.5. de a$$e%tant

22

In&tr#irea #tili-atorilor finali

Nr. %er&oane in&tr#ite

Ra%ort de in&tr#ire

2+

In&tr#irea ad ini&tratorilor &i&te #l#i infor ati$

Nr. %er&oane in&tr#ite

U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare U.I.P. 3ir a &er'i$ii &oftAare

Ra%ort de in&tr#ire

20

A&i&ten! tehni$ %entr# tre$erea la #tili-area &i&te #l#i

Nr. erori &e nalate Cn a%li$a!ie

Ra%ort a&i&ten! tehni$

2<

Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor

/ do$# enta!ie de li$ita!ie

U.I.P.Q fir a anage ent U.I.P.Q fir a anage ent

)o$# enta!ia de li$ita!ie

2>

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie &er'i$ii a#dit

Un $ontra$t de %re&tri &er'i$ii

Contra$t de &er'i$ii

2:

A#dit#l %roie$t#l#i

Un %roie$t 'erifi$at

U.I.P.Q fir a

Ra%ort de a#dit

+=

Nr. )r-.

A)-/4/-a-./8+Ba)-/4/-63/

R.*+l-a-. finan$iar al %roie$t#l#i.

In1/)a-0r/ 1. .4al+ar.

R.8,0n 8aB/l anage ent

S+r8. 1. 4.r/2/)ar.

2;

Infor area %#(li$#l#i a&#%ra finali-rii "i re-#ltatelor %roie$t#l#i

5or fi reali-ate a$ti'it!i de infor are a %#(li$#l#i. Se 'a %#(li$a Cn -iar an#n! $# Cn$heierea %roie$t#l#i. Se 'or reali-a ateriale %ro o!ionale $# Cn&e nele U.E. "i 'or fi a%li$ate %o&t1it#ri %e e$hi%a entele a$hi-i!ionate.

Un an#n! de -iarQ ateriale %#(li$itare

U.I.P.Q fir a anage ent

EiarQ ateriale %#(li$itare

2.3. . P0-.n3/al// B.n.2/)/ar/ a/ ,r0/.)-+l+//:r+,+l 3/n-6 )+an-/2/)a- F1a)6 .8-. ,08/B/lG [Se *a indica cine #ene)iciaz sau cine este a)ectat de rezultatele proiectului" direct sau indirect. 3u mai mult de o pagin] 8r#%#l !int al %roie$t#l#i e&te re%re-entat de :>= de anga*a!i ai )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor : $are 'or %arti$i%a la #n n# r de +> de $#r&#ri de in&tr#ire. 3a%t#l $ Cn $ei a%roa%e > ani de la Cnfiin!are7 o %ro%or!ie extre de i$ a anga*a!ilor a %arti$i%at la $#r&#ri de for are %rofe&ional7 a deter inat in&tit#!ia & o%te-e %entr# a$e&t gr#% !int. Prin %arti$i%area a$e&tor anga*a!i la $#r&#rile de for are %rofe&ional7 in&tit#!ia &e a%ro%ie de Cnde%linirea de-iderat#l#i de for are %rofe&ional an#al a $el %#!in >=R din anga*a!ii %ro%rii. )in %#n$t de 'edere &tati&ti$7 gr#%#l are Cn $o %onen! ?H de fe ei "i 02> (r(a!i. Ponderea ai are a (r(a!ilor e&te $on&e$in!a fa%t#l#i $ %rin nat#ra a$ti'it!ilor ai #l!i (r(a!i. )in rnd#l anga*atelor Cn&$ri&e la edii. de&f"#rate7 in&tit#!ia are anga*a!i

%rogra ele de for are7 0> &#nt a(&ol'ente de &t#dii &#%erioare "i >< a# doar &t#dii $#%rin& Cntre 2> "i +< de ani7 iar 0< &e Cn$adrea- la gr#%a +>1>< de ani.

Cele 0> de anga*ate &e Cn&$ri# Cn #r toarele $ategorii de 'r&t6 > dintre ele a# 'r&ta )in $ei 02> (r(a!i din gr#%#l !int7 <> &#nt a(&ol'en!i de &t#dii &#%erioare "i +;= &#nt a(&ol'en!i de &t#dii edii. 20 dintre a(&ol'en!ii de &t#dii &#%erioare a# 'r&ta $#%rin& +2

Cntre 2> "i +< de ani7 iar 0+ a# 'r&ta $#%rin& Cntre +> &i >< de ani. Cei +;= de (r(a!i $# &t#dii edii &e %re-int a&tfel6 2+ a# 'r&ta $#%rin& Cntre 2> "i +< de ani7 iar re&t#l de 2>? a# 'r&te Cntre +> "i >< de ani. To!i %arti$i%an!ii la $#r&#ri $are 'or #tili-a %latfor a de E1Ed#$a!ie &#nt de na!ionalitate ro n "i de religie ortodox. Ni$i#n#l din A$e"tia 'or %arti$i%a la $#r&#ri d#% $# a*oritatea anga*a!ilor in&tit#!iei n# a ai %arti$i%at la 're#n $#r& de in&tr#ire organi-at de in&tit#!ia &oli$itant. #r ea-6 C#r&#l de Ex%ert a$hi-i!ii %#(li$eQ C#r&#l de A&i&tent rela!ii %#(li$e "i $o #ni$areQ C#r&#l de Ex%ert Rela!ii %#(li$e "i $o #ni$areQ C#r&#l de Ex%ert %re'enirea "i $o (aterea $or#%!ieiQ C#r&#l de Li ( engle- S ni'el edi#Q C#r&#l E.C.).L. NStartWCo %letOQ C#r&#l de Agent de %oli!ie $o #nitarQ C#r&#l de Pro o'area de-'oltrii d#ra(ileQ C#r&#l de Pro o'area egalit!ii de "an&e. C#r&#rile de for are %rofe&ional &e organi-e- Cn &%a!ii %ro%i$e %entr# (#na de&f"#rare a a$ti'it!ii de in&tr#ire. 2.4 #ANA%E#ENT$L PR"IECT$L$I ['reciza$i care sunt resursele umane alocate proiectului 0e-istente i *iitoare1" precum i metodologia de implementare a proiectului] 6n cazul n care solicitantul nu inten$ioneaz s contracteze managementul proiectului la acest punct" se *or descrie: X numrul persoanelor implicate/a*ute n *edere pentru managementul proiectului" pozi$ia" atri#u$iile i rolul )iecrui mem#ru din echipa de proiect" e-perien$a rele*ant necesar pentru rolul propus n echipa de proiect" C.:.-ul" )iele de post corespunztoare. 6n cazul n care solicitantul inten$ioneaz s contracteze managementul proiectului" ulterior semnrii contractului de )inan$are" la acest punct se *or descrie: X cerin$ele minime 0e-perien$a similar" e-pertiza etc.1 pe care solicitantul le *a cere prin caietul de sarcini de achizi$ionare a ser*iciilor de management al proiectului1. X acti*it$ile de management al proiectului ce *or )ace o#iectul contractului de ser*icii de management al proiectului.

++

X modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia 0C.:." )iele de post corespunztoare" rol n organiza$ie" atri#u$ii etc.1 *or *eri)ica/monitoriza acti*itatea contractorului care *a )urniza ser*icii de management al proiectului. Se *a preciza" de asemenea" modul n care se *a asigura monitorizarea implementrii proiectului: strategia pe care o are solicitantul n acest sens" responsa#ilit$ile mem#rilor echipei de proiect" procedurile care *or )i urmate i calendarul acti*it$ilor de monitorizare. (e asemenea" se *a descrie procedura de *eri)icare/super*izare a acti*it$ii echipei de proiect aplica#il n cadrul institu$iei solicitante" respecti* n cadrul )iecreia dintre institu$iile mem#re ale unui parteneriat. 6n cazul n care pr$i din managementul proiectului *or )i realizate prin su#-contractare n #aza unor contracte de/a e-istente la momentul semnrii contractului de )inan$are se *or descrie: X acti*it$ile de management al proiectului ce )ac o#iectul contractului; X modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia 0C.:." )iele de post corespunztoare" rol n organiza$ie" atri#u$ii etc.1 *or *eri)ica/monitoriza acti*itatea contractorului care *a )urniza ser*icii de management al proiectului. Se *a preciza" de asemenea" modul n care se *a asigura monitorizarea implementrii proiectului: strategia pe care o are solicitantul n acest sens" responsa#ilit$ile mem#rilor echipei de proiect" procedurile care *or )i urmate i calendarul acti*it$ilor de monitorizare. (e asemenea" se *a descrie procedura de *eri)icare/super*izare a acti*it$ii echipei de proiect aplica#il n cadrul institu$iei solicitante" respecti* n cadrul )iecreia dintre institu$iile mem#re ale unui parteneriat. Manage ent#l %roie$t#l#i %re&#%#ne &# a t#t#ror a$!i#nilor de $oordonare7 Cnto$ ire ra%oarte7 Cnto$ ire do$# ente de li$ita!ie7 der#lare %ro$ed#ri de li$ita!ie7 &#%ra'eghere exe$#!ie $ontra$te. Manage ent#l %roie$t#l#i &e 'a a&ig#ra de $atre 0 $n/-a-. 1. I5,l.5.n-ar. a Pr0/.)-+l+/ F$.I.P.G7 $e #r ea- a &e $on&tit#i %rin de&e narea #nor %er&oane din interior#l &o$iet!ii7 %re$# $.I.P. $e &e 'a o$#%a de 1 1 1 1 5ana:.r 1. ,r0/.)-Q 1 A8/8-.n- #ana:.r N r.8,0n8aB/l )+ /n20r5ar.a ,+Bl/)6O 2 r.8,0n8aB/l/ -.Ln/)/ N#n#l din %artea )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 re&%e$ti' #n#l din %artea &o$iet!ii $e 'a oferi $on&#ltan! Cn i %le entarea %roie$t#l#iOQ +0 "i %rin $ontra$tarea &er'i$iilor #nei &o$iet!i de $on&#ltan!. anage ent#l %re-ent#l#i %roie$t 'a fi $o %#& din H e (ri

"i 'a a'ea #r toarea &tr#$t#r6

2 r.8,0n8aB/l/ .)0n05/)/ N#n#l din %artea )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 re&%e$ti' #n#l din %artea &o$iet!ii $e 'a oferi $on&#ltan! Cn i %le entarea %roie$t#l#iOQ

2 r.8,0n8aB/l/ )+ a)L/*/-//l. ,+Bl/). N#n#l din %artea )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 re&%e$ti' #n#l din %artea &o$iet!ii $e 'a oferi $on&#ltan! Cn i %le entarea %roie$t#l#iOQ

2 r.8,0n8aB/l/ K+r/1/)/, #n#l din %artea )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 re&%e$ti' #n#l din %artea &o$iet!ii $e 'a oferi $on&#ltan! Cn i %le entarea %roie$t#l#iOQ

Co %eten!a t#t#ror %o&t#l#i anexate.

e (rilor din $adr#l $.I.P. 'a fi do'edit %rin C.5. 1 #rile "i fi"ele

Pr/5.l. 10+6 ,0*/3// 40r fi o$#%ate de $te o %er&oan &ele$tat dintre anga*a!ii organi-a!iei &oli$itante N)ire$!iei 8enerale a Poli!iei Co #nitare Se$tor :O. A -r./a, a ,a-ra, a )/n).a 7/ a 7a8.a ,0*/3/. 'or fi o$#%ate fie$are de #n re%re-entant al &o$iet!ii de $on&#ltan!7 "i re&%e$ti' de o %er&oan de&e nat de $tre (enefi$iar#l %roie$t#l#i7 $e #r ea- a fi in&tr#it de $tre $on&#ltant7 Cn Cnde%linirea &ar$inilor &%e$ifi$e %o&t#l#i din $o %onenta U.I.P.. Un a$e&t &en&7 &#(linie linie e$ono i$7 %e linie *#ridi$ "i tehni$7 Cn 'ederea #nei fa%t#l $ &1a o%tat ai (#ne $oordonri a $ &o$ietatea de %entr# o $ola(orare Cntre $on&#ltan!i "i %er&oanele din interior#l %oli!iei $o #nitare %e a$ti'it!ilor aferente i %le entrii %roie$t#l#i. )e a&e enea7 %re$i- %roie$t#l#i Cn $ele ai (#ne $ondi!ii.

$on&#ltan! 'a a&i&ta U.I.P. Cn toate a$ti'it!ile Cntre%rin&e7 Cn &$o%#l i %le entrii

Ca 501al/-a-. 1. )0n1+).r. a ,r0/.)-+l+/, 8. 40r /5,+n. r.la3// 1. r.8,0n8aB/l/-a-. 7/ 8+B0r10nar. 9n-r. ,.r80an.l. 1.8.5na-. )a r.8,0n8aB/l/ 1. ,r0/.)-, 9n )0n20r5/-a-. )+ ,r0:ra5+l 1. /5,l.5.n-ar. a ,r0/.)-+l+/. (anagerul de proiect S )1na Mirela Ca%rin$i# S $# #r toarele atri(#!ii6 $oordonea- e$hi%a de %roie$t "i &ta(ile"te &ar$inile %entr# fie$are &#%ra'eghea- "i $oordonea- $ontra$t#l#i de finan!areQ +< o(ie$ti'elor7 de&f"#rarea a$ti'it!ilor $onfor e (r#Q

anage ent#l general al %roie$t#l#i6 reali-area grafi$elor "i re&%e$tarea $la#-elor

identifi$ a(aterile a%r#te Cn der#larea %roie$t#l#i "i ado%t e$hi%ei de i %le entare a %roie$t#l#iQ

&#ri $ore$ti'e7 e (rii

d#% infor area ordonator#l#i %ri$i%al de $redite "i $on&#ltarea $# &ta(ile"te &trategia de

odifi$are a a$ti'it!ilor %roie$t#l#i d#% infor area

ordonator#l#i %rin$i%al de $rediteQ &#%er'i-ea- ra%oartele a$ti'it!ilorQ re%re-int e$hi%a de i %le entare a %roie$t#l#i Cn rela!ia $# &ta$Yeholder1&iiQ a&ig#r de$ontarea Cn ter enele $ontra$t#ale dintre exe$#tant7 a#ditor7 $on&#ltant "i )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor :Q $on'oa$ "i $ond#$e "edin!ele de e'al#are intern a %roie$t#l#iQ Cnto$ e"te ra%oartele $tre /.I.P.S.I. M.C.S.I. B#$#re"ti.

)sistent (anager*ul S )1na )aniela 8henea7 &e 'a o$#%a de infor area %#(li$ Cn legt#r $# %roie$t#l. 5a $oordona Cnde%linirea t#t#ror %ro$ed#rilor legate de an#n!#ri7 de $o #ni$area $# a&&1 edia7 de reali-area de &igle "i ateriale infor ati'e.

+esponsabilul te$nic N )1n#l Con&tantin Si ion 1 'a a'ea #r toarele atri(#!ii6 l#$rrilorQ 'erifi$ re&%e$tarea tehnologiilor de exe$#!ie Cn $onfor itate $# #r re"te reali-area l#$rrilor din %#n$t de 'edere tehni$ %e tot ela(orea- ra%oartele &%e$iale referitoare la difi$#lt!ile "iD&a# ela(orea- ra%oartele de a$ti'itate tehni$ referitoare la %roie$tQ a$$e%t la %lat doar l#$rrile exe$#tate $onfor %roie$t#l#i tehni$7 %roie$t#l tehni$7 nor ati'elor "i S.T.A.S.1#rilor Cn do eni#Q %ar$#r&#l der#lrii a$e&toraQ a(aterile %roie$t#l#iQ %regte"te te ele de referin! %entr# $aietele de &ar$ini ale 'erifi$ $on$ordan!a dintre %roie$t7 $aietele de &ar$ini7 tehnologiile "i

A&i&tent#l#i tehni$ "i ale Exe$#tant#l#iQ %ro$ed#rile ne$e&are reali-rii l#$rrilor7 a&i&t la %rele'area %ro(elor "i la 'erifi$area

nor ati'elor "i S.T.A.S.1#rilor Cn do eni#Q identifi$ defi$ien!ele "i %ro%#ne &ol#!ii de re ediere a a$e&toraQ +>

'erifi$rilorQ Cn &it#a!ia ini!ialQ

efe$t#ea- 'erifi$rile legale "i $ertifi$ do$# entele aferente 'erifi$ re&%e$tarea %re'ederilor legale %ri'ind $alitatea Cn $on&tr#$!ii7 odifi$rii do$# enta!iei &a# ado%trii #nei alte &ol#!ii tehni$e de$t $ea re-ol' %ro(le ele $on&tatate de $o i&ia de re$e%!ieQ reali-ea- &#rile di&%#&e de $o i&ia de re$e%!ieQ

'erifi$ re$e%!ia l#$rrilor.

+esponsabilul economic S )1na 5ali Mihai 1 'a a'ea #r toarele atri(#!ii6 %regte"te te ele de referin! %entr# $aietele de &ar$ini ale A#ditor#l#iQ &ta(ile"te "i $oordonea- a$ti'itatea e$ono i$o1finan$iar "i $onta(il a efe$t#ea- $onta(ilitatea analiti$ a %roie$t#l#i7 !ine regi&trele exa$te "i "i Cnregi&trrile $onta(ile &e%arate "i tran&%arente ale i %le entrii

%roie$t#l#iQ %eriodi$e7 %re$# %roie$t#l#iQ %roie$tQ %roie$tQ %re'i-ionea- "i onitori-ea- $a&h1floA1#lQ onitori-are7 inter ediare ela(orea- ra%oartele de a$ti'itate finan$iar1$onta(il referitoare la arhi'ea- "i %&trea- toate Cnregi&trrile "i regi&trele ti % de > ani de la 'erifi$ $ore$tit#dinea efe$t#rii %l!ilor "i a o%era!i#nilor finan$iar1 #r re"te $helt#ielile %roie$t#l#i "i le Cn$adrea- Cn (#get#l a%ro(at efe$t#ea- e'iden!a finan$iar1$onta(il Cn $onfor itate $# legi&la!ia Cn ela(orea- ra%oartele finan$iare aferente fie$rei a$ti'it!i i %li$ate Cn data Cn$heierii ofi$iale a P./.S. C.C.E. +==;1+=20Q $onta(ile i %li$ate de %roie$tQ %entr# %roie$tQ 'igoare "i $# exe$#!ia (#getarQ

Cnto$ e"te ra%oartele finan$iare %eriodi$e de $la#-elor $ontra$t#l#i de finan!are.

"i final $onfor

+:

+esponsabilul ac$iziii publice S )1na )aniela 8henea 1 'a Cnto$ i do$# enta!ia %entr# li$ita!ii7 $aiet#l de &ar$ini7 #r rind totodat "i Cnde%linirea t#t#ror %ro$ed#rilor ne$e&are a$hi-i!ionrii de e$hi%a ente "i l#$rri ne$e&are reali-rii %roie$t#l#i. +esponsabilul ,uridic " )1na Mirela Ca%rin$i# S 'a 'erifi$a $onfor itatea $# %re'ederile legale a do$# enta!iei de atri(#ire "i a altor a&%e$te %ro$ed#rale %entr# $ontra$tele de &er'i$ii "i de (#n#ri. Unitatea de i %le entare a %roie$t#l#i NU.I.P.O 'a reali-a %lanifi$area "i U.I.P. Cn &$o%#l i %le entrii $# &#$$e& a %roie$t#l#i %ro%#&7 d#% $# 1 1 1 1 Planifi$area atent a t#t#ror a$ti'it!ilor %roie$t#l#iQ E'al#area ti %#rie a arginilor de eroare %entr# fie$are a$ti'itate Cn %arteQ aterialeQ "i a onitori-area

a$ti'it!ilor7 toate atri(#!iile "i re&%on&a(ilit!ile a$e&teia fiind reg&ite $a o(liga!ii ale #r ea-6

Alo$area re&#r&elor # ane "i

Ur rirea exe$#!iei fa-elor %roie$t#l#i Nre&%e$tarea &%e$ifi$a!iilor7 %re$# ter enelor de i %le entareOQ

1 1

/rgani-area de Cntlniri %eriodi$e Cntre %arti$i%an!ii la %roie$tQ Coo%erarea %er anent Cntre %er&oanele re&%on&a(ile de i %le entarea %roie$t#l#i.

Un %ri'in!a i %le entrii efe$ti'e a %roie$t#l#i7 &e 'or &#&!ine li$ita!ii %entr# a$hi-i!ia de (#n#ri "i &er'i$ii. Un a$e&t fel7 &e 'a a&ig#ra re&%e$tarea %rin$i%iilor referitoare la #tili-area fond#rilor %#(li$e. 2.;. D$RATA DE I#PLE#ENTARE A PR"IECT$L$I FDIN #"#ENT$L SE#NRII C"NTRACT$L$I DE !INANAREG Pre$i-a!i d#rata i %le entrii %roie$t#l#i7 ex%ri at Cn l#ni6 [Se *a a*ea n *edere )aptul c acti*it$ile de/a e)ectuate p.n la data semnrii contractului de )inan$are pentru proiectul care )ace o#iectul acestei cereri de )inan$are nu *or )i luate n calcul la estimarea duratei de implementare. 'entru a a*ea o imagine corect asupra procesului prin care trece un proiect de la depunere i p.n la semnarea contractului de )inan$are" * rugm s citi$i cu aten$ie ;hidul solicitantului. +;

: rugm s corela$i in)orma$ia pri*ind durata de implementare a proiectului cu calendarul acti*it$ilor pre*zute la punctul 7.8. <ten$ie: perioada de implementare a proiectului nu poate depi 74 de luni] D+ra-a /5,l.5.n-ar// 4a 2/ 1. 14 l+n/ 1. la a,r0Bar.a 2/nan36r// n.ra5B+r8aB/l. ,.n-r+ ,r0/.)-+l ,r0,+8, )0n20r5 :ra2/)+l+/ %ANTT ,r.*.n-a- 5a/ K08, la )a,/-0l+l 2.6. 2.6. CALENDAR$L ACTI&ITIL"R [Completa$i ta#elul de mai /os cu toate acti*it$ile i su#-acti*it$ile proiectului care au a*ut loc p.n la momentul depunerii cererii de )inan$are i/sau pre*izionate a se realiza n *ederea implementrii proiectului. (e asemenea" se *or completa perioadele n care acestea s-au realizat sau se *or realiza. 'entru acti*it$ile pre*izionate se *or )olosi nota$iile : =iua +...=iua n" >una + ... >una n. <ne-a$i" de asemenea" un gra)ic ;<3 acti*it$ilor] Un ta(el#l #r tor7 &#nt %re-entate a$ti'it!ile "i &#(1a$ti'it!ile %ro%#&e a fi reali-ate %entr# i %le entarea %re-ent#l#i %roie$t. Un $oloana a do#a &#nt %re-entate a$ti'it!ile %roie$t#l#i7 Cn ti % $e Cn $oloana a treia7 &#nt %re-entate &#(1a$ti'it!ile %roie$t#l#i. Coloana %atr# "i $in$i %re-int l#naD&%t na de Cn$e%ere7 re&%e$ti' l#naD&%t na de &fr"it a a$ti'it!iiD&#(a$ti'it!ii %re'-#te a &e reali-a.
Nr. Crt. )en# ire a$ti'itate )e&$riere &#(a$ti'itate L#na de Cn$e%ere L 22 L#na de Cn$heiere L2

al

Se narea finan!are

de Unitatea de i %le entare a %roie$t#l#i 'a %#ne la di&%o-i!ia A#torit!ii de Manage ent toate do$# entele ne$e&are &e nrii $ontra$t#l#i de finan!are. P#(li$itate $# %ri'ire la Se 'a %#(li$a Cn -iar7 arti$ol L2 &e narea $ontra$t#l#i de %#(li$itar $# &e narea a&i&ten! finan$iar $ontra$t#l#i de a&i&ten! nera (#r&a(il finan$iar nera (#r&a(il. Pregatire $aiete de &ar$ini U.I.P. 'a reali-a "i &#%#ne L2 %entr# &ele$tarea #n#i a%ro(rii )o&ar#l de Li$ita!ie $on&#ltant %entr# %entr# &ele$tarea #n#i anage ent#l %roie$t#l#i %e $on&#ltant %entr# anage ent %erioada i %le entrii de %roie$t %e %erioada i %le entrii %re-ent#l#i
2

$ontra$t#l#i

L2

L2

,L2. re%re-inta %ri a L#na de i %le entare a %roie$t#l#i.

+?

Nr. Crt.

)en# ire a$ti'itate

)e&$riere &#(a$ti'itate

L#na de Cn$e%ere L2

L#na de Cn$heiere L+

<

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie &er'i$ii de $on&#ltan! %entr# anage ent#l %roie$t#l#i

>

Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or &i&te infor ati$

Manage ent#l %roie$t#l#i

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or &i&te infor ati$

%roie$t. Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# $o %letrile "i odifi$rile #lterioare. Untr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te &#( 2+>.=== de e#ro7 &e 'or a$hi-i!iona a$e&te &er'i$ii %rin $erere de oferte. Un #r a der#lrii %ro$ed#rii7 U.I.P. 'a de&e na $"tigtor#l li$ita!iei. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n $ontra$t de %re&tri &er'i$ii. U.I.P. 'a reali-a "i &#%#ne a%ro(arii ).L. %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n ).L. %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or de &i&te infor ati$. A$ea&t a$ti'itate 'a fi reali-at de $tre Unitatea de i %le entare a %roie$t#l#i NU.I.P.O. A$ea&ta 'a 'eghea la (#na de&f"#rare a a$ti'it!ilor %roie$t#l#i. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n %roie$t $oerent i %le entat. Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare. A&tfel7 Cntr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te %e&te 2==.=== e#ro7 &e 'a a%li$a %ro$ed#ra li$ita!iei de&$hi&e. A&tfel &e 'or reali-a #r toarele &#(a$ti'it!i6 1Reali-area "i tri iterea an#n!#l#i de %re& "i %#(li$area Cn S.E.A.P.Q 1 P#nerea la di&%o-i!ia

L+

L+

L0

L2+

L0

L:

+H

Nr. Crt.

)en# ire a$ti'itate

)e&$riere &#(a$ti'itate

L#na de Cn$e%ere

L#na de Cn$heiere

In&talare "i %#nere f#n$!i#ne e$hi%a ente

%arti$i%an!ilor a do$# enta!iei de li$ita!ieQ 1 Pri irea "i Cnregi&trarea ofertelor de &er'i$ii "i e'al#area a$e&toraQ 1 Co #ni$area re-#ltatelor $tre ofertan!i "i an#n!area $"tigtor#l#iQ 1 E'al#area %o&i(ilelor $onte&ta!iiQ 1 )e&e narea $"tigtor#l#i "i &e narea $ontra$t#l#i de f#rni-are (#n#ri. L; Cn 5or fi a$hi-i!ionate e$hi%a entele %re'-#te Cn $ontra$t#l de a$hi-i!ie de (#n#ri. E$hi%a entele
a$hi-i!ionate %rin $ontra$t#l de f#rni-are de (#n#ri 'or fi in&talate "i %#&e Cn f#n$!i#ne Cn %re-en!a U.I.P.. 3inalitatea a$e&tei

L;

a$ti'it!i 'a $on&ta Cn a$hi-i!ia efe$ti' a (#n#rilor "i Cn$heierea


#n#i P.5. de %#nere Cn f#n$!i#ne.

H.2

Anal/*a 8/-+a3/./ .</8-.n-., /n8-alar. 7/ )0n2/:+rar. 8/8-.5 /n20r5a-/), )r..ar.a 1. )0n3/n+- 1/:/-al /n/3/al Anali-a &it#a!iei exi&tente "i %er&onali-area &i&te #l#i $onfor $erin!elor %oli!iei $o #nitare

L11

H.+

In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e &er'ere "i %e

)o$# entarea %ro$e&elor interne "i a fl#x#rilor infor a!ionale din $adr#l %oli!iei $o #nitare7 definirea interfe!elor &i&te #l#i7 a ti%#rilor de date &to$ate "i tran& i&e7 a for #larelor #tili-ate. )e-'oltare f#n$!ionalit!i &#%li entare fa! de 'er&i#nea i %li$it a &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i %er&onali-area for #larelor "i interfe!elor $onfor re-#ltat#l#i %ro$e&#l#i de anali-. In&talarea &i&te #l#i infor ati$ %e &er'ere "i &ta!ii de l#$r#7 0=

Nr. Crt.

)en# ire a$ti'itate

)e&$riere &#(a$ti'itate

L#na de Cn$e%ere

L#na de Cn$heiere

H.0

&ta!iile de l#$r# ale %er&onal#l#i Config#rarea &i&te #l#i infor ati$ Cn #r a anali-ei

H.<

Creearea de $on!in#t digital ini!ial Cn (a-a de date a &i&te #l#i infor ati$ integrat Te&tarea "i a$$e%tarea &i&te #l#i In&tr#irea #tili-atorilor finali

2=

22

2+

In&tr#irea ad ini&tratorilor &i&te #l#i infor ati$ A&i&ten!a tehni$ %entr# tre$erea la #tili-area &i&te #l#i Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor

20

2<

2>

/rgani-area %ro$ed#rii de a$hi-i!ie &er'i$i# a#dit

C %re#n $# toate od#lele %er&onali-ate de-'oltate. Config#rarea t#t#ror $o %onentelor &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat7 !innd $ont de re-#ltatele %ro$e&#l#i de anali-. I %ort#l "i integrarea datelor ini!iale Cn (a-a de date %ro%rie a &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat. Te&tarea &i&te #l#i infor ati$ a$hi-i!ionat "i darea &%re #tili-are %oli!iei $o #nitare7 %rin inter edi#l #n#i P.5. In&tr#irea #tili-atorilor Cn 'ederea integrrii &er'i$iilor in&talate Cn a$ti'itatea $#rentQ introd#$erea &i&te #l#i de (#ne %ra$ti$i Cn #tili-area &i&te #l#i. Se 'a Cn$heia #n P.5. de in&tr#ire. Se 'or in&tr#i ad ini&tratorii &i&te #l#i infor ati$ integrat. 5a fi Cn$heiat #n P.5. de in&tr#ire. Se 'a a&ig#ra a&i&ten!a tehni$ Cn 'ederea tre$erii la #tili-area Cn a$ti'itatea $#rent a &i&te #l#i infor ati$ de E1 Ed#$a!ie. U.I.P. 'a %regti "i &#%#ne a%ro(rii ).L. %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor. 3inalitatea a$e&tei a$ti'it!i 'a fi #n ).L. %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor. Pentr# (#na de&f"#rare a a$e&tei a$ti'it!i7 U.I.P. 'a re&%e$ta %re'ederile /.U.8. nr. 0<D+==:7 $# odifi$rile "i $o %letrile #lterioare. A&tfel7 Cntr#$t 'aloarea lot#l#i &#%#& a$hi-i!iei %#(li$e e&te &#( 2>.=== e#ro7 &e 'a a%li$a

LH

L22

L22

L22

L22

L22

LH

L22

L2+

L2+

L2+

L2+

02

Nr. Crt.

)en# ire a$ti'itate

)e&$riere &#(a$ti'itate

L#na de Cn$e%ere

L#na de Cn$heiere

2:

A#dit#l %roie$t#l#i

2;

Infor area %#(li$#l#i a&#%ra finali-rii "i re-#ltatelor %roie$t#l#i

%ro$ed#ra a$hi-i!iei dire$te. 3inalitatea a$ti'it!ii e&te Cn$heierea #n#i $ontra$t de %re&tri &er'i$ii de a#dit. A#ditor#l &ele$tat 'a reali-a L20 a#dit#l finan$iar al %roie$t#l#i. A$ea&t a$ti'itate &e 'a Cn$heia $# #n ra%ort de a#dit. L2< 5or fi reali-ate a$ti'it!i de infor are a %#(li$#l#i. Se 'a %#(li$a Cn -iar an#n! $# Cn$heierea %roie$t#l#i. Se 'or reali-a ateriale %ro o!ionale $# Cn&e nele U.E. "i 'or fi a%li$ate %o&t1it#ri %e e$hi%a entele a$hi-i!ionate.

L20

L2<

0+

%ra2/)+l a)-/4/-63/l0r Nr. Cr-. D.n+5/r. a)-/4/-a-. Se narea $ontra$t#l#i de finan!are P#(li$itate $# %ri'ire la &e narea $ontra$t#l#i de a&i&ten! finan$iar nera (#r&a(il Pregatire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i $on&#ltant %entr# anage ent#l %roie$t#l#i %e %erioada i %le entrii /rgani-are %ro$ed#ri de a$hi-i!ie &er'i$ii de $on&#ltan! %entr# anage ent#l %roie$t#l#i Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or &i&te infor ati$ Manage et#l %roie$t#l#i /rgani-are %ro$ed#ri de a$hi-i!ie %entr# &ele$tarea #n#i f#rni-or &i&te infor ati$ A$hi-i!ie7 in&talare "i %#nere Cn f#n$!i#ne e$hi%a ente Anali-a &it#a!iei exi&tente7 in&talare "i $onfig#rare &i&te infor ati$7 i %ort#l datelor ini!iale Cn (a-a de date a &i&te #l#i infor ati$ integrat Te&tarea "i a$$e%tarea &i&te #l#i In&tr#irea #tili-atorilor finali In&tr#irea ad ini&tratorilor &i&te #l#i infor ati$ Pregtire $aiete de &ar$ini %entr# &ele$tarea #n#i a#ditor /rgani-are %ro$ed#ri de a$hi-i!ie &er'i$i# a#dit A#dit#l %roie$t#l#i Infor area %#(li$#l#i a&#%ra finali-rii "i re-#ltatelor %roie$t#l#i 1 T"TAL &al0ar. #// R"N 2ara T&A 1 2.2 >+ Nr. */l. 2 2 Nr. 86,-. =.2 =.2 Nr. l+n/ 2 =.=0 =.=0 2 ; 2.= =.+0 ; 1 1 0H0.;>=7== 1 2.2==.? ?< +.?++.= <27H? 0>>. >;?72H 2+.>= = 2.0> = 1 1 2;.< 007=? +?.> ?= 4. 43.269, 2; := 0= :>= 2+= := ?.: <.0 :< 2;.2 ?.: +.== 2.== 0= +2.;= <.== +.== 0= 2?= +>.; :.== 1 <> 0> 2> 2= 0= 2> 2> :.< >.= +.2 2.< <.0 +.2 +.2 2.>= 2.2; =.>= =.00 2.== =.>= =.>= 1 1 1 2> + 2 0 = 0= 0= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 2 > 2 > 0= 0 = 0 = 0= 0 = 0= 0 = 0= + 2 0= H 2 + 0 < > An+l 1 : ; ? H 2= 22 2+ An+l 2 20 2<

0=

0=

1 0=

00

2. . INDICAT"RI

INDICAT"RI

&al0ar. la 9n).,+-+l ,.r/0a1./ 1. /5,l.5.n-ar.

&al0ar. la 82Mr7/-+l ,.r/0a1./ 1. /5,l.5.n-ar.

&al0ar. la 82Mr7/-+l ,.r/0a1./ 0Bl/:a-0r// 1. 5.n3/n.r. a /n4.8-/3/./ F60 l+n/ 1. la 1a-a 2/nal/*6r// ,r0/.)-+l+/G 2==R

R.al/*ar. Ponderea $#r&#rilor ele$troni$e i %le entate $a #r are a reali-rii %roie$t#l#i7 Cn total#l ne$e&it!ilor de in&tr#ire N$#r&#rilorO Nr. de $#r&#ri ele$troni$e di&%oni(ile N# r $onexi#ni internet (road(and R.*+l-aNr. de %er&oane in&tr#ite %entr# folo&irea a%li$a!iei infor ati$e N# r#l de #tili-atori ai %roie$t#l#i7 anga*a!i ai &oli$itant#l#i N# r#l de #tili-atori %er&oane fi-i$e

=R

;=R

= <

2+ <

+< <

= =

2> +>=

;>= <==

[Solicitantul poate introduce indicatori suplimentari" uor msura#ili" care s contri#uie la monitorizarea proiectului i care /usti)ic *aloarea adugat a acestuia. (in ta#elul de mai sus" se *or completa doar acei indicatori speci)ici proiectului" iar indicatorii suplimentari )urniza$i se *or detalia.] 0<

2.P. PARTENERII I#PLICAI (N DER$LAREA PR"IECT$L$I I %le entarea %roie$t#l#i &e fa$e Cn %arteneriatM Da H )en# irea %artenererilor N+ H Ti%#l organi-a!iei %artenere Contri(#!ie finan$iar Mod de i %li$are Cn i %le entare )a$ )a7 $o %leta!i #r tor#l ta(el6

N$ ESTE CAD$L 2.9. RELAIA C$ ALTE PR"%RA#E / STRATE%II / PR"IECTE [Se *a descrie modul n care proiectul rela$ioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii na$ionale n domeniu" modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte )inan$ate din )onduri pu#lice/pri*ate n /ude$" modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local de dez*oltare etc." complet.nd ta#elul de mai /os" cu in)orma$ii rele*ante pentru proiect] TIP DEN$#IRE #"D DE RELAI"NARE PR/8RAM STRATE8IE Strategia 8#'ern#l#i de Infor ati-are a ad ini&tra!iei %#(li$eQ Strategia de de-'oltare Cn do eni#l ad ini&tra!iei %#(li$eQ PR/IECT PR/IECT Strategia de de-'oltare lo$al 3or area $ontin# a %er&onal#l#i din ad ini&tra!ia %#(li$ lo$al S $alea &%re &er'i$ii %#(li$e de $alitate U (#nt!irea $alit!ii "i efi$ien!ei &er'i$iilor %oli!iei $o #nitare %rin i %le entarea #n#i &i&te $ontrol al do$# entelor 2.10. TAXA PE &AL"AREA AD$%AT /rgani-a!ia e&te %ltitoare de T.5.A.M Da H N+ H 0> odern de D/r.)D/r.)D/r.)D/r.)D/r.)-

)a$ )a7 exi&t a$ti'it!i Cn $adr#l %roie$t#l#i %entr# $are &oli$ita!i finan!are $onfor %re-entei $ereri7 %entr# $are organi-a!ia e&te %ltitoare de T.5.A. M Da H )a$ )a7 ' r#g de&f"#rate. C&( (2 '>? ! &@ (2 .:.<.: 2.11. PR"IECT %ENERAT"R DE &ENIT E&te %roie$t#l %entr# $are &oli$ita!i finan!area generator de 'enit#riM Da H )a$ )a7 ' r#g detalia!i N+ H & e&ti a!i 'enit#rile $e #r ea- a fi reali-ate Cn ti %#l & &%e$ifi$a!iilor din Anexa 2+. N+ H & %re-enta!i $od#l de %ltitor de T.5.A. %entr# a$ti'it!ile

i %le entrii %roie$t#l#i "i %e d#rata de 'ia! a in'e&ti!iei. )e a&e enea7 ' r#g odalitatea de $al$#l a 'enit#rilor e&ti ate $onfor N$ ESTE CAD$L 2.12. S$STENACILITATEA PR"IECT$L$I

[: rugm s preciza$i modul n care proiectul se autosus$ine )inanciar dup ncetarea )inan$rii solicitate prin prezenta cerere de )inan$are" capacitatea de a asigura operarea i ntre$inerea in*esti$iei dup )inalizare 0entit$i responsa#ile" )onduri" acti*it$i" orizont de timp" resurse umane care s ndeplineasc condi$iile tehnice minime" sustena#ilitate tehnic1.] Pe %ar$#r&#l $elor 2< l#ni de i %le entare a %roie$t#l#i7 &#&tena(ilitatea finan$iar a %roie$t#l#i 'a fi a&ig#rat din &#r&e finan$iare %#&e la di&%o-i!ie de $tre Con&ili#l Lo$al al Se$tor#l#i : $onfor ne'oilor %roie$t#l#i7 &# e $e 'or fi re$#%erate #lterior %e (a-a do$# entelor *#&tifi$ati'e Cn %ro%or!ie de H?R din 'aloarea $o&t#rilor neeligi(ile. Un $eea $e %ri'e"te $helt#ielile $# T.5.A.1#l7 (enefi$iar#l %roie$t#l#i7 Con&ili#l Lo$al al Se$tor#l#i : 'a %#ne la di&%o-i!ia %roie$t#l#i a$ea&t &# %e $are o 'a re$#%era #lterior Cn (a-a /.8. nr. +HD+==;. Un $eea $e %ri'e"te #r rirea de&f"#rrii a$ti'it!ilor %re'-#te Cn grafi$#l a$ti'it!ilor7 de a$e&t l#$r# &e 'a o$#%a e$hi%a de i %le entare a %roie$t#l#i for at din H e (ri dintre $are < 'or fi %#"i la di&%o-i!ie de $tre )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar 0:

Se$tor :7 $eilal!i 'or 'eni din %artea fir ei $are 'a a$orda $on&#ltan! %e %erioada de i %le entare a %roie$t#l#i. Cei < e (ri ai e$hi%ei %#"i la di&%o-i!ie de $tre anager de %roie$t7 a$hi-i!ii %#(li$e7 (enefi$iar#l %roie$t#l#i 'or Cnde%lini f#n$!iile de

finan$iar7 tehni$ "i *#ridi$7 $ele < %er&oane n# ne$e&it training &%e$iali-at %entr# a o$#%a a$e&te f#n$!ii Cn $adr#l U.I.P.. )#% i %le entarea %roie$t#l#i7 re&%on&a(il $# a$o%erirea $o&t#rilor de Cntre!inere "i o%erare e&te Con&ili#l Lo$al al Se$tor#l#i : %rin a&ig#rarea &#r&elor finan$iare an#ale Cn 'ederea a$o%eririi a$e&tora. )in anali-a fl#x#rilor de n# erar Cnregi&trate la &fr"it#l fie$r#i an reie&e fa%t#l $ %roie$t#l e&te 'ia(il %rin di&%oni(ilitatea &#r&elor de finan!are %entr# a$o%erirea $o&t#rilor %roie$t#l#i Cn %erioada de i %le entare "i a $o&t#rilor de o%erare Cn %erioada de ex%loatare.
TACEL$L S$STENACILIT II !INANCIARE Total intrri -./0! Re&#r&e de finan!are totale 5enit#ri de la (#get#l lo$al al (enfi$iar#l#i %entr# a$o%erirea $helt#ielilor %ri'ind entenan!a in'e&ti!iei in$l#&i' T.5.A.

$.#. Mii R/NDan Mii R/NDan

2010 0.000 =.=== 3,09

2011 3. 1P, 2 , 0.;2?7;+ 07=H 7;;

2012 929.6P0 H+H.:?=

2013 30 .43 =.===

2014 330.2P3 =.===

201; 3;4.423 =.===

2016 3P0.39; =.===

201 40P.341 =7===

Mii R/NDan Mii R/NDan Mii R/NDan Mii R/NDan #// R"N/an #// R"N/an

=.===

=.=== 3. 1P, 23,

=.=== 929.6P0 ,

0=;.<0;

00=.+?0

0><.<+0

0?=.0H>

<=?.0<2

Total ieiri Total $o&t#ri de Cntre!inere "i o%erare in$l#&i' T.5.A. Co&t#ri totale $# in'e&ti!ia /n)l+8/4 T.&.A. T0-al 2l+< n+5.rar !l+< 1. n+5.rar )+5+laest sustena#ilitate proiect

0.000 =.=== =.===

09 =.=== <.:22.+2:7:0

30 .43 =.=== 0=;.<0; =.===

330.2P3 00=.+?0 =.===

3;4.423 0><.<+0 =.===

3P0.39; 0?=.0H> =.===

40P.341 <=?.0<2 =7===

2.2>+.?=<72>

0 0 )a

0 0 )a

0 0 )a

0 0 )a

0 0 )a

0 0 )a

0 0

0 0 )a

0;

2.13. I#PACT$L ASISTENEI !INANCIARE NERA#C$RSACILE AS$PRA I#PLE#ENTRII PR"IECT$L$I aO a$$elere-e i %le entarea %roie$t#l#i Da H 5 r#g & detalia!i. N+ H

A&i&ten!a finan$iar nera (#r&a(il &oli$itat %entr# i %le entarea %roie$t#l#i 'a a'ea rol#l de a a$$elera i %le entarea %roie$t#l#i. Toate in'e&ti!iile %re&#%#&e de i %le entarea %roie$t#l#i &#nt ne$e&are deoare$e &i&te #l infor ati$ E1Ed#$a!ie %ro%#& N$# toate ti%#rile de &er'i$ii %e $are le Cnglo(ea-O 'a $on&tit#i f#nda ent#l intera$!i#nii dintre anga*a!i "i ne'oia lor de %erfe$!ionare %rofe&ional $ontin#. A'nd Cn 'edere i %ortan!a lor7 in'e&ti!iile %re'-#te Cn %roie$t 'or fi efe$t#ate indiferent da$ finan!area din fond#ri &tr#$t#rale 'a fi a%ro(at &a# n#. In$on'enient#l e&te $7 Cn $ondi!iile neo(!inerii finan!rii nera (#r&a(ile7 d#rata de i %le entare a %roie$t#l#i 'a fi ti % 1. ).l ,+3/n ; an/. / e'ent#al in'e&ti!ie ai are efe$t#at a$# 7 dar doar din fond#ri %ro%rii7 n# ar %#tea in'e&ti!ia efe$t#at $# a*#tor#l a&i&ten!ei finan$iare. a'ea a$elea"i re-#ltate %re$# #lt %rel#ngit7 deoare$e dat fiind a %loarea i$i7 C %r!ite %e o d#rat de in'e&ti!iei7 ea n# 'a %#tea de$t & fie e"alonat Cn in'e&ti!ii

Re&#r&ele finan$iare n# ar %er ite &#&!inerea #n#i efort %entr# a$o%erirea integral a $o&t#rilor de reali-are a infra&tr#$t#rii %ro%#&e. A&tfel7 %e 'iitor7 ne'oia #nor in'e&ti!ii %entr# C (#nt!irea odalit!ilor de intera$!i#ne a Poli!iei Co #nitare "i Ser'i$iilor P#(li$e &#(ordonate a$e&teia 'a %er&i&ta. Prin a$$e&area fond#rilor &tr#$t#rale7 %roie$t#l 'a %#tea fi i %le entat Cn $ir$a 2 an. (O e&te e&en!ial %entr# i %le entarea %roie$t#l#i Da H 5 r#g & detalia!i. N+ H

A&i&ten!a finan$iar nera (#r&a(il e&te e&en!iala %entr# i %le entarea %roie$t#l#i. 3rag entarea in'e&ti!iei Cn in'e&ti!ii ai i$i7 reali-ate Cn ti %7 ar Cn&e na n# #n %a& 0?

Cnainte f$#t Cn &en&#l %ro o'rii $on$e%t#l#i de intera$!i#ne efi$ient Cntre $et!eniD %er&oane *#ridi$e "i )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor :7 $i o %rel#ngire a &it#a!iei %re-ente7 Cn $are %o%#la!ia Se$tor#l#i : %e de o %arte "i f#n$!ionarii %#(li$iD "i anga*a!ii %oli!iei $o #nitare "i ai &er'i$iilor de ad ini&tra!ie %#(li$ $e 'in Cn $onta$t $# $et!enii ar Cnt %ina a$elea"i gre#t!i generate de $o-ile fre$'ente7 de &oli$itrile foarte n# eroa&e 'enite din %artea $et!enilor N$ereri $are #r ea- #n tra&e# ane'oio& de la %ri ire "i %n la &ol#!ionare7 tre$nd %rintr1#n &i&te do'ede"te a fi %e o traie$torie de&$endentO. Mai (iro$rati$ a $r#i efi$ien! &e #lt7 #r rirea &tadi#l#i de &ol#!ionare

a &oli$itrilor $et!enilor 'a r ne7 "i Cn $ontin#are7 i %o&i(il de reali-at. Re-ol'area in$on'enientelor Cn %ri'in!a intera$!i#nii dintre $et!eni "i )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar Se$tor :DSer'i$iile %#(li$e %rin reali-area Cn eta%e a #n#i &i&te infor ati$ folo&ind doar fond#ri %ro%rii re%re-int o o%!i#ne i %o&i(il de l#at Cn $al$#l. E$hi%a entele ne$e&are a# fo&t %ro%#&e Cn ideea f#n$!ionrii Cn $adr#l #n#i fl#x. Iar a$e&t fl#x n# 'a fi #n#l $o %let N"i7 Cn a$e&te $ondi!ii7 n# 'a oferi efi$ien!a doritO fr a$hi-i!ionarea integral a e$hi%a entelor %ro%#&e Cn %re-ent#l %roie$t. Pri ria Se$tor#l#i : n# $on&ider 'ia(il o%!i#nea a"te%trii %n la a$hi-i!ionarea integral a t#t#ror e$hi%a entelor7 a'nd Cn 'edere $7 de"i la o ent#l %re-ent n# &e Cnregi&trea- Nla ni'el lo$al7 regional "i $hiar na!ionalO o rat foarte ridi$at de #tili-are a &i&te elor infor ati$e de intera$!i#ne Cntre a#torit!ile %#(li$e lo$ale "i %o%#la!ie7 a$e&t l#$r# Cnregi&trea- o e'ident tendin! de $re"tere. [indi)erent de op$iunea selectat" * rugm s /usti)ica$i rspunsul. 3u mai mult de + pagin] 2.14. IN!"R#ARE I P$CLICITATE Pre-enta!i detalii %ri'ind &#rile %ro%#&e de infor are "i %#(li$itate Cn legt#r $# a&i&ten!a finan$iar nera (#r&a(il. [ : rugm s preciza$i msurile pe care le *e$i ntreprinde pentru respectarea cerin$elor regulamentelor comunitare de asigurare a *izi#ilit$ii contri#u$iei comunitare la proiect. :or )i incluse urmtoarele tipuri de acti*it$i de in)ormare i pu#licitate:

0H

1 1 1

comunicat de pres cel pu$in ntr-un cotidian na$ional/local pri*ind nceperea proiectului 0dup semnarea contractului de )inan$are editarea sau a)iarea de: pliante" #rouri" a)ie" #annere" etichete" etc. anun$ de pres la nchiderea proiectului cu men$ionarea rezultatelor o#$inute n ziarul local cu cea mai mare audien$

'entru mai multe detalii pri*ind o#liga$iile re)eritoare la in)ormare i pu#licitate" * rugm citi$i capitolul +A din ;hidul solicitantului ] Nr. Cr-. 2 + 0 < > A)-/4/-a-.a 1. /n20r5ar. 7/ ,+Bl/)/-a-. F46 r+:65 1.8)r/.3/, ,. 8)+r-G An#n! Cn %re&a lo$al /rgani-are $onferin!e Bro"#ri 1 ateriale ti%rite A%li$area de eti$hete %e e$hi%a entele a$hi-i!ionate An#n! %re& D+ra-a .8-/5a-6/ P.r/0a1a l./ 26r6 T&A 2.2>= +2.>2= <.2+= :>= 2.2>= C08-+r/ .8-/5a-.

1 L$NA

C/NC/R)AN4A CU P/LITICILE U.E. FI LE8ISLA4IA NA4I/NAL9 3.1. &6 r+:65 86 .<,l/)a3/ 501+l 9n )ar. ,r0/.)-+l 4a r.8,.)-a ,r/n)/,/+l Q,0l+a-0r+l ,l6-.7-.J F1a)6 .8-. )a*+lG [Con)orm principiului Bpoluatorul plteteC" poluatorul este o#ligat s suporte cheltuielile pentru realizarea msurilor de pre*enire a polurii sau s plteasc pentru pagu#ele pro*ocate de poluare. ] Prin$i%i#l V,0l+a-0r+l ,l6-.7-..7 in&%irat din teoria e$ono i$7 &ti%#lea-6 %ol#ator#l Nfie el %er&oan fi-i$ &a# %er&oan *#ridi$O7 tre(#ie & ia Cn $al$#l#l $o&t#l#i %rod#&#l#i final toate externalit!ile "i & le internali-e-e. N.r.8,.)-ar.a ,r/n)/,/+l+/ Q,0l+a-0r+l ,l6-.7-.J 8. )0n)r.-/*.a*6 9n ,lan r.al 9n 1.,67/r.a 4al0r/l0r 8-aB/l/-. ,r/n 8-an1ar1. a .5/8//l0r 1. ,0l+an3/ ,.r/)+l07/ . A$ti'it!ile %ol#ante de ti%#l $elor din ind#&trie7 agri$#lt#r7 tran&%ort et$. a# #n i %a$t negati' a&#%ra 'ie!ii "i &nt!ii oa enilor7 %re$# "i a Cntregii (iodi'er&it!i.

<=

A$ti'itatea $e 'a a'ea la (a- &i&te #l infor ati$ $e $on&tit#ie o(ie$t#l %re-ent#l#i %roie$t n# &e Cn$adrea-7 Cn&7 Cntr1#n#l dintre do eniile a intite $a fiind $# %oten!ial ri&$ a&#%ra edi#l#i "i &nt!ii %o%#la!iei. anage ent al do$# entelor n# 'a edi#l#i Cn$on*#rtor. T0a-. .)L/,a5.n-.l. 8+n- 8,.)/2/). I %le entarea &i&te #l#i infor ati$ integrat de ad#$e ni$i #n %re*#di$i#

105.n/+l+/ I.T.RC.. N/)/ +n+l 1/n-r. .)L/,a5.n-.l. ). 8. 40r a)L/*/3/0na, n+ ,0l+.a*6. T0a-. .)L/,a5.n-.l. ,r0,+8. 8,r. a)L/*/3/0nar. 40r 2/ 10-a-. )+ ,.r/2.r/). )ar. 86 a8/:+r. 0 .5/8/. 5/n/56 1. ra1/a3//. A8-2.l 4a 2/ ,r0-.Ka- a-M- 5.1/+l )M- 7/ 86n6-a-.a an:aKa3/l0r. / alt %ro(le Cn Cnt %inarea $reia )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar a Se$tor#l#i : 'a 'eni $# &ol#!ii %al%a(ile e&te a$eea a &ta!iilor de l#$r# de%"ite din %#n$t#l de 'edere al $onfig#ra!iei7 &ta!ii $e n# 'or ai %#tea fi folo&ite Cn $adr#l &i&te #l#i infor ati$ de E1Ed#$a!ie "i $are7 Cn $on&e$in!7 'or tre(#i $a&ate. 8e&tionarea de"e#rilor ele$tri$e "i ele$troni$e7 d#% aderarea la Uni#nea E#ro%ean7 &e 'a fa$e de $tre &%e$iali-ate Cn re$i$larea e$hi%a entelor din &e$toarele I.T.TC.7 ele$tro$a&ni$e "i de il# inat. Re$i$larea de"e#rilor ele$troni$e e&te regle entat la ni'el e#ro%ean %rin dire$ti'a Co i&iei E#ro%ene E.C.DH:D+==+ "i tran&%#& Cn legi&la!ia na!ional Cn Potrrea 8#'ern#l#i nr. <<?D+==>. Legea &e refer la tran&ferarea re&%on&a(ilit!ilor de $ole$tare "i re$i$lare Cn o(liga!ia %rod#$torilor "i i %ortatorilor. Pentr# re$i$larea de"e#rilor I.T.TC. $e 'or re-#lta Cn #r a Cnlo$#irii &ta!iilor de l#$r# ne$onfor e &e 'a a%ela fie la 'arianta Cn$heierii #n#i $ontra$t $# o a&e enea &o$ietate &%e$iali-at7 fie la 'arianta $ole$trii a$e&tor de"e#ri de $tre a$t#al#l f#rni-or de &er'i$ii de $ole$tare a de"e#rilor $are7 la rnd#l &#7 &e 'a o$#%a de re$i$larea "i re#tili-area e$ologi$ a a$e&tora.

3.2. DED&"LTAREA D$RACIL [2-plica$i modul n care proiectul asigur dez*oltarea dura#il. (ez*oltarea dura#il presupune satis)acerea necesit$ilor n prezent" )r a pune n pericol capacitatea genera$iilor *iitoare de a-i satis)ace propriile necesit$i de <2

dez*oltare. .!.C. este parte a dez*oltrii dura#ile" prin promo*area tehnologiilor curate i reducerea resurselor de consum]. P#n$t#l de %le$are Cn for #larea $on$e%t#l#i de de-'oltare d#ra(il Cl $on&tit#ie Ra,0r-+l C05/8/./ #0n1/al. ,.n-r+ #.1/+ 7/ D.*40l-ar. a ".N.$. 7 $#no&$#t &#( den# irea de Ra,0r-+l Cr+n1-lan17 Cn $are &e $on&e nea- ideea %otri'it $reia ,+5an/-a-.a ar. )a,a)/-a-.a 1. a r.al/*a 0 1.*40l-ar. 1+raB/l6 S de a garanta &ati&fa$erea ne$e&it!ilor a$t#ale fr a $o %ro ite $a%a$itatea genera!iilor 'iitoare de a1 "i &ati&fa$e %ro%riile ne$e&it!i.. Con$e%t#l de dezvoltare durabil &e 'a ateriali-a Cn $adr#l %re-ent#l#i %roie$t %rin a)L/*/3/0nar.a 1. .)L/,a5.n-. +l-ra,.r20r5an-. 7/ )+ )0n8+5 r.1+8 1. .n.r:/. . PardAare1#l a$hi-i!ionat 'a a'ea %ara etri de f#n$!ionare e$ono i$i7 l#$r# $e 'a fi &%e$ifi$at Cn $aietele de &ar$ini. Tot Cn &%ri*in#l $on$e%t#l#i de de-'oltare d#ra(il tre(#ie en!ionat fa%t#l $ introd#$erea ge&tionrii ele$troni$e a do$# entelor 'a a'ea $a re-#ltat o &$dere $on&idera(il a $antit!ii de $on&# a(ile #tili-ate6 $antitatea de hrtie #tili-at 'a &$dea la ai %#!in de *# tate fa! de $antitatea #tili-at Cn $ondi!iile &i&te #l#i a$t#al.

3.3. E%ALITATEA DE ANSE [>egisla$ia n domeniul egalit$ii de anse garanteaz drepturi egale pentru cet$eni" ast)el nc.t s poat participa la *ia$a economic i social )r discriminare pe criterii de ras" se-" religie" diza#ilit$i" *.rst. 'rincipiul egalit$ii de anse *a )i aplicat n toate etapele implementrii proiectului. 2-plica$i modul n care acest principiu a )ost luat n considerare n: ela#orarea proiectului" implementarea ulterioar a acestuia" n managementul proiectului" n identi)icarea grupurilor $int. 3u mai mult de 7 pagini] Att a$ti'itatea %re-ent7 $t "i $ea $are &e 'a de&f"#ra Cn #r a i %le entrii %roie$t#l#i7 $on&tit#ie $adr#l de de&f"#rare a a$ti'it!ii #n#i %er&onal &ele$tat &tri$t %e (a-a $o %eten!elor %rofe&ionale7 fr ni$i #n fel de di&$ri inare legat de &ex7 a%artenen! %oliti$7 religioa&7 etni$ &a# orientri ale anga*a!ilor. Un $adr#l )ire$!iei 8enerale de Poli!ie Co #nitar a Se$tor#l#i :7 e&te ,r0504a- ,r/n)/,/+l .:al/-63// 7an8.l0r7 oferind#1&e7 t#t#ror anga*a!ilor7 a$elea"i o%ort#nit!i de anga*are7 a$elea"i <+

$ondi!ii de l#$r# "i o%ort#nit!i de %ro o'are Cn $adr#l in&tit#!iei. Un $eea $e %ri'e"te li(er#l a$$e& la $on$#ren!7 )ire$!ia 8eneral de Poli!ie Co #nitar a Se$tor#l#i : n# 'a i %#ne re&tri$!ii $are & a'anta*e-e #n an# it $on$#rent7 Cn defa'oarea alt#ia7 Cn $eea $e %ri'e"te l#$rrile de &er'i$iiD(#n#ri. Un a$ea&t %ri'in!7 &e 'a re&%e$ta legi&la!ia Cn 'igoare. NLegea nr. +=+D+==+7 $# %ri'ire la IE:al/-a-.a 1. 7an8. 9n-r. 2.5./ 7/ B6rBa3/J.O Un a$e&t &en&7 (enefi$iar#l %roie$t#l#i &e anga*ea- & re&%e$te6 legi&la!ia Cn do eni#l egalit!ii de "an&e7 %rin egalitatea de "an&e "i trata ent#l egal Cntre anga*a!i7 fe ei "i (r(a!i7 Cn $adr#l rela!iilor de %e $riterii de &ex7 a%artenen! la gr#%#ri #n$ de ori$e fel7 in$l#&i' %rin introd#$erea de di&%o-i!ii %entr# inter-i$erea di&$ri inrilor (a-ate inoritare7 ra&7 religie7 di-a(ilit!i et$7 Cn reg#la entele de organi-are "i f#n$!ionare "i Cn reg#la entele interne ale #nit!ii. %rin$i%i#l egalit!ii de "an&e "i Cn $a-#l i %le entrii $ontra$telor de f#rni-are de (#n#ri %e $are le 'a Cn$heia Cn 'ederea reali-rii o(ie$ti'elor %roie$t#l#i VCREFTEREA PRE89TIRII PR/3ESI/NALE A AN8AGA4IL/R P/LI4IEI C/MUNITARE SECT/R : PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM IN3/RMATIC M/)ERN )E E1E)UCA4IE.. Prin a$ti'it!ile %ro%#&e7 %roie$t#l no&tr# %ro o'ea- dre%t#rile f#nda entale &#&!in#te de Uni#nea E#ro%ean7 re&%e$ti' nedi&$ri inarea "i egalitatea de "an&e. Att la &ta(ilirea gr#%#l#i !int7 $t "i la de&e narea e$hi%ei de anage ent a %roie$t#l#i n# &1a reali-at ni$io deo&e(ire &a# ex$l#dere %e %rin$i%ii de etnie7 religie7 $ategorie &o$ial7 gen7 'r&t7 a%artenen! la o $ategorie defa'ori-at7 $on'ingeri &a# orientare &ex#al. 8r#%#l !int al a$e&t#i %roie$t e&te for at din :>= de anga*a!i. Se Cn$#ra*ea- a&tfel %arti$i%area #n#i n# r i %re&ionant de anga*a!i la %rogra e de for are %rofe&ional $are $ontri(#ie att la $re"terea grad#l#i de %rofe&ionali& &tandard ridi$at de for are Cn $adr#l la ni'el indi'id#al7 $t "i la &ta(ilirea #n#i i$roCntre%rinderii.

Proie$t#l %ro%#& Cn$#ra*ea- Cntr1o for #l integratoare $re"terea grad#l#i de $on"tienti-are a&#%ra dre%t#l#i la egalitate "i nedi&$ri inare7 &ti #lea- %arti$i%area Cn &o$ietate a gr#%#rilor $are &#nt 'i$ti e ale di&$ri inrii "i %ro o'area #nei &o$iet!i (a-ate %e o ai are $oe-i#ne. <0

5alorifi$area diferen!elor de gen $on&tit#ie %re i&e %entr# de-'oltarea &o$iet!ii "i totodat a&ig#r #n $adr# Cn $are rela!iile &o$iale a# la (a- 'alori $a toleran!a "i egalitatea. Pro(le ati$a %ro o'rii egalit!ii "an&elor Cn 'ia!a &o$ial %entr# a (ele &exe $on&tit#ie o $erin! e&en!ial %entr# &o$ietatea ro nea&$7 fiind $on&iderat o $o %onent de (a- a %reo$#%rii %entr# re&%e$tarea dre%t#rilor f#nda entale ale oa enilor. Prin %arti$i%area gr#%#l#i !int la $#r&#ri de for are %rofe&ional $ontin# &e #r re"te &ti #larea Cn egal &#r a $ontri(#!iei fe eilor "i (r(a!ilor la de-'oltarea d#ra(il "i la %rogre&#l &o$iet!ii. Untr#$t Cn &o$ietatea ro nea&$ %er&i&t Cn$ diferen!ieri &e nifi$ati'e Cn $eea $e %ri'e"te ni'el#l de %arti$i%are a fe eilor "i (r(a!ilor la a$ti'it!ile %rod#$ti'e7 od#l de %arti$i%are a a$e&tora la 'ia!a %#(li$ "i la l#area de$i-iilor7 %rin a$ti'it!ile %ro%#&e &e #r re"te e&to %area a$e&tor diferen!e. I %le entarea %roie$t#l#i %ro%#& tran& ite e&a*#l $ %entr# de-'oltarea real a &o$iet!ii e&te e&en!ial $a fe eilor & li &e a&ig#re Cn od real egalitatea de "an&e Cn $eea $e %ri'e"te a$$e&#l la ed#$a!ie7 la for are7 la #n lo$ de #n$ "i la %arti$i%area la l#area de de$i-ii %#(li$e "i %oliti$e. Printre %rogra ele de %erfe$!ionare "i for are %rofe&ional $ontin# &e reg&e"te "i $#r&#l de Pro o'area egalit!ii de "an&e. A$e&t $#r& #r re"te fa iliari-area $# %rin$i%iile egalit!ii de "an&e "i nedi&$ri inrii7 $#noa"terea e$ani& elor "i odalit!ilor de i %le entare a a$e&tor %rin$i%ii Cn in&tit#!iile %#(li$e7 identifi$area (enefi$iilor #nei &o$iet!i a egalit!ii de "an&e "i trata ent. Te ati$a general 'a $#%rinde #r toarele $o %onente6 Rol#l "i a$ti'itatea &tr#$t#rilor exi&tente la ni'el interna!ional7 na!ional7 regional "i lo$al Cn l#%ta C %otri'a di&$ri inrii "i %ro o'rii egalit!ii de "an&e %entr# to!iQ Bariere "i odele de inter'en!ie 'i-nd a&ig#rarea egalit!ii de "an&e "i trata entQ Pro o'area efi$ient a "an&elor egale %entr# to!iQ C#lt#ra egalit!ii "i di'er&it!iiQ Benefi$ii ale egalit!ii la ni'el &o$ial7 &tr#$t#ral "i organi-a!ional. 3.4. ACHIDIII P$CLICE 5 r#g & $o %leta!i for #lar#l %ri'ind %rogra #l a$hi-i!iilor ne$e&are %entr# i %le entarea %roie$t#l#i6 <<

ACHIDIII DE#ARATE / E!ECT$ATE PEN LA DEP$NEREA CERERII DE !INANARE /(ie$t#l Nr. Crt. $ontra$t#l#i ne$e&ar %entr# reali-area %roie$t#l#i 2
A$hi-i!ia &er'i$iilor de $on&#ltan! %entr# ela(orare S.3. "i C.3.

5aloarea real NLeiO

Pro$ed#ra a%li$at

)ata Cn$e%erii %ro$ed#riiZ 2?. =>. +=2=

)ata finali-rii %ro$ed#riiDStadi#l %ro$ed#riiZ +=. =>. +=2=

>H.>==

Un$redin!are dire$t

+ 0

111 111 111 111 111 111 111 111 ACHIDIII PREC"NIDATE D$P DEP$NEREA CERERII DE !INANARE )ata /(ie$t#l $ontra$t#l#i ne$e&ar %entr# reali-area %roie$t#l#i
A$hi-i!ia &er'i$iilor de $on&#ltan! Cn anage ent#l %roie$t#l#i

111 111

Nr. Crt.

5aloarea e&ti at NLeiO 00<.+>=

Pro$ed#ra a%li$at

e&ti at %entr# Cn$e%erea %ro$ed#riiZ L#na 2 L#na 0

)ata e&ti at %entr# finali-area %ro$ed#riiZ L#na 0 L#na :

2 +

Cerere de ofert Li$ita!ie

dire$t Z Se 'a $o %leta $# nr. &%t nii7 l#nii Nex. a treia l#nO de la &e narea a$ord#l#i de finan!are. [6n cazul demarrii anterioare a procedurii de achizi$ie pu#lic" solicitantul *a ane-a copia anun$ului de lansare1 6. !INANAREA PR"IECT$L$I <>

Sele$tare f#rni-or <.+??.>=<72; %entr# e$hi%a ente7 a%li$a!ii infor ati$e "i li$en!e din $adr#l &i&te #l#i infor ati$ de E1Ed#$a!ie Sele$tare f#rni-or 2;.<007=? &er'i$i# a#dit

Un$redin!are

L#na 2<

L#na 2<

4.1. DETALIEREA C"ST$RIL"R PR"IECT$L$I PE !IECARE CATE%"RIE DE CHELT$IAL S+r8a 1. 2/nan3ar. a )L.l-+/.l/l0r .l/:/B/l. CL.l-+/ala .l/:/B/l6
Ra-a 1. )0@ 2/nan3ar.

CATE%"RII DE CHELT$IELI ELI%ICILE

A8/8-.n36 n.ra5B+r@ 8aB/l6 &al0ar.a 26r6 T.&.A. Fl./G 4

C0n-r/B+3/ . ,r0,r/.

&al0ar.a 26r6 T.&.A. Fl./G


1

S 3T4/2U100

&al0ar.a 26r6 T.&.A. FL./G ;T2@4

I.

CL.l-+/.l/ )+ /n4.8-/3//

4.2PP.;04,1

9P. 00

3.947.688,78

80.565,08

I.1

CL.l-+/.l/ ,r/4/n1 a)L/*/3/0nar.a .)L/,a5.n-.l0r 7/ 10-6r/l0r Cheltuieli pentru achizi$ionarea de ser*ere" calculatoare tip desDtop / porta#ile" monitoare" echipamente de re$ea" dispoziti*e pentru conectare" echipamente peri)erice etc." /usti)icate din punct de *edere a implementrii proiectului Cheltuieli de instalare" con)igurare dac este cazul i nu sunt incluse n pre$ul de achizi$ie a echipamentelor .!.C.

1.110.PP4

9P. 00

1.0PP.666,32

22.21 ,6P

1.0;0.913,P

9P. 00

1.029.P9 ;,;2

21.01P,2

;9.9 0,2

9P. 00

;P. 9

0,

1.199,4

<:

Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mi/loacelor )i-e i/sau o#iecte de in*entar" care nu intr n categoria de mai sus" necesare pentru implementarea proiectului Cheltuieli de instalare" dac este cazul i nu sunt incluse n pre$ul de achizi$ie a dotrilor CL.l-+/.l/ ,.n-r+ a)L/*/3/0nar.a 1. a,l/)a3// /n20r5a-/). 7/ l/).n3. Cheltuieli pentru achizi$ionarea aplica$iilor so)tEare/licen$elor necesare implementrii proiectului" inclusi* solu$ii de securitate so)tEare Cheltuieli pentru achizi$ionarea de aplica$ii in)ormatice 0pentru realizarea crora poate )i necesar parcurgerea urmtoarelor etape: analiza cerin$elor" proiectare" implementare i testare1; Cheltuieli pentru con)igurarea i implementarea #azelor de date" migrarea i integrarea di*erselor structuri de date e-istente" dac acestea nu au )ost acoperite n cadrul cheltuielilor de mai sus; CL.l-+/.l/ ,r/4/n1 -.8-ar.a 8/ a)).,-ar.a 8/8-.5+l+/ Cheltuieli pentru dez*oltarea con$inutului digital ini$ial necesar pentru implementarea proiectului

I.2

2.P22.041,9P

9P. 00 1,14

2. 6;.60 0,P3

;6.44

1.49P.40P,P4

9P. 00

1.46P.440, 66

29.96P,1

1.323.633,14

9P. 00

1.29 .160, 4

26.4 2,6 6

H?. ==

I.3.

3;;.; P,19

9P.00

34P.466.63

.111,;6

78,.7A,.4F

H?.==

7AA.,4A"4G

A.7,A",+

<;

Cheltuieli pentru conectarea la in)rastructura #road#and" Cheltuieli pentru realizarea i con)igurarea re$elei >.<.3. necesar pentru )unc$ionarea proiectului

+8.74+"F

FG. ,, FG. ,,

+A.F+H", 8 HH.A,4", G

974"G9

HF.,GA"G

+.AG+"H +

II.

CL.l-+/.l/ ,.n-r+ 8.r4/)// 1. )0n8+l-an36, a+1/-, /n20r5ar. 7/ ,+Bl/)/-a-. Servicii de consultan pentru elaborarea proiectului te$nic, studiului de fezabilitate -conform cerinelor din g$idul solicitantului!, alte studii necesare pentru pregtirea cererii de finanare

440.91;,0P

9P. 00 6. P

432.09 P,30

P.P1

1..122

H?. == AH.G9+ 1.190

Servicii cu privire la semnarea contractului de asisten financiar

3.314

H?.==

+.+7G"F8

23,04

Servicii de consultan 5n domeniul managementului de proiect 8$eltuieli pentru obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente investiiei, inclusiv elaborarea documentaiilor necesare 8$eltuieli necesare pentru realizarea ac$iziiilor publice -inclusiv servicii de asisten ,uridic 5n scopul elaborrii documentaiei de atribuire i9sau aplicrii procedurilor de atribuire a contractelor de ac$iziie public!

667.412

H?. == 97H.A8A 6.6P;

<?

8$eltuieli cu servicii de auditare intermediar i final pentru proiect, inclusiv auditarea securitii reelei i aplicaiei informatice 8$eltuieli de informare i publicitate pentru proiect

3:.766,2/

H?. == H?. == 9P. 00 9P. 00 H?. == 6. P

+H.,G4" 4+ 7G.,,G" 4 432.09 P,30

94G"8 8

4/.1/2

AH+"8 P.P1

T"TAL CL.l-+/.l/ ,.n-r+ 8.r4/)// 1. )0n8+l-an36, a+1/-, /n20r5ar. 7/ ,+Bl/)/-a-. III.


CL.l-+/.l/ ,.n-r+ 0r:an/*ar.a 1. )+r8+r/ 1. 20r5ar. ,r02.8/0nal6 Cheltuieli legate de )ormarea pro)esional a personalului care *a utiliza produsele so)tEare implementate Cheltuieli legate de )ormarea pro)esional a personalului care *a asigura mentenan$a solu$iei dac acesta este anga/at al #ene)iciarului

440.91;,0P

13.P;0

13.; 3

+7.A,,

+7.7A,

7A,

+.9A,

H?. ==

+.979

7H

T"TAL CL.l-+/.l/ ,.n-r+ 0r:an/*ar.a 1. )+r8+r/ 1. 20r5ar. ,r02.8/0nal6 I&.


CL.l-+/.l/ a2.r.n-. 5ana:.5.n-+l+/ 1. ,r0/.)-7 da$ n# a# fo&t a$o%erite Cn $adr#l $helt#ielilor de la $a%.II Cheltuieli salariale pentru personalul contractual Cheltuieli de deplasare Cheltuieli cu transportul de #unuri Iirotic Cheltuieli cu achizi$ia de echipamente .!.C. T"TAL CHELT$IELI ELI%ICILE

+9.GA,

H?. ==

+9.AH9

7HH

@ 9P.

, , , , , 4. 43.269,2; 00

94.P6 ;,3P

A.

7.;7/.7 26,/;

<H

CATE%"RII CHELT$IELI NEELI%ICILE

CL.l-+/ala n..l/:/B/l6 &al0ar. FL./G 1.13P.3P4,62 @ @ 1.13P.3P4,62

1 2 3 C.

Ta<a ,. 4al0ar. a16+:a-6U CL.l-+/ala 1 F)+ T.&.A.G CL.l-+/ala 2 F)+ T.&.A.G T"TAL CHELT$IELI NEELI%ICILE

T"TAL C$%ET

C.
CTAVC

;.PP1.6;3,P

U Ta<a ,. 4al0ar. a16+:a-6 NT5AO aferent $helt#ielilor eligi(ile [ T5A n# e&te $helt#ial eligi(il7 ni$i $ea aferenta $helt#ielilor eligi(ile7 ni$i $ea aferent $helt#ielilor neeligi(ile. Iene)iciarii #ene)iciaz de acordarea .:.<. a)erent cheltuielilor eligi#ile n con)ormitate cu pre*ederile &rdonan$ei ;u*ernului nr. 7F/7,,H pri*ind modul de alocare a instrumentelor structurale" a pre)inan$rii i a co)inan$rii alocate de la #ugetul de stat" inclusi* din 5ondul na$ional de dez*oltare" n #ugetul institu$iilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru o#iecti*ul con*ergen$" modi)icat prin >egea nr. 74F/7,,H pentru apro#area &rdonan$ei ;u*ernului nr. 7F/7,,H. S$RSE DE !INANARE A PR"IECT$L$I Pre-enta!i detalierea &#r&elor de finan!are ale %roie$t#l#i7 $onfor NR. CRT. I &AL"AREA T"TAL A PR"IECT$L$I S$RSE DE !INANARE C"ST T"TAL ta(el#l#i6 C"ST ELI%ICIL

FLEIG FLEIG >.??2.:>07?; <.;<0.+:H7+> in$l#&i' T5A >=

II II.2 II.+ III

C"NTRIC$IA S"LICITANT$L$I Contri(#!ia Cn n# erar U %r# #t ASISTEN !INANCIAR NERA#C$RSACIL S"LICITAT

H<.?:>70H fara T5A = <.:<?.<=07?:

H<.?:>70H = <.:<?.<=07?:

6n cazul n care proiectul este realizat n parteneriat" se *a completa cte un ta#el re)eritor la sursele de )inan$are pentru )iecare partener. %ra2/) .8-/5a-/4 al ).r.r/l0r 1. ra5B+r8ar. N$ ESTE CAD$L C.r.r. 1. ra5B+r8ar. nr. 2 + 0 ... n T0-al B+:.A)-/4/-a-./ 8+Ba)-/4/-a-. S+5a .8-/5a-/46 Da-a 1.,+n.r// Pn la ..... Pn la ..... Pn la ..... .... Pn la .....

[ 3umrul total de cereri de ram#ursare este de ma-im 4 0pentru proiectele de ma-im +7 luni1 i ma-im G 0pentru proiectele de ma-im 74 luni1 i se *or relie)a n gra)icul de ram#ursare de mai sus. 'rima cerere de ram#ursare se *a depune n ma-im F luni de la semnarea contractului de )inan$are dar nu mai t.rziu de 8 luni de la data primirii pre)inan$rii" dac este cazul. :aloarea cheltuielilor eligi#ile solicitate prin ultima cerere de ram#ursare tre#uie s reprezinte minim +AJ din *aloarea )inan$rii neram#ursa#ile.] . ANEXE I CERTI!ICAREA APLICAIEI ;.1 LISTA ANEXEL"R Un $ontin#are &e g&e"te li&ta do$# entelor ne$e&are la de%#nerea %roie$t#l#i. Bifa!i do$# entele ata"ate Cererii de 3inan!are6 D0)+5.n-. a-a7a-. Da N+ >2

2. )o$# ente &tat#tare Cn $a-#l a&o$ia!iei de de-'oltare inter$o #nitar X &#nt anexate Cn $o%ie6 a$t#l $on&tit#ti'7 &tat#t#l a&o$ia!iei7 $ertifi$at#l de Cn&$riere Cn Regi&tr#l a&o$ia!iilor "i f#nda!iilor7 hotrrea *#de$torea&$ de do(ndire a %er&onalit!ii *#ridi$e7 &a# alte do$# ente *#&tifi$ati'e de Cnfiin!are a a&o$ia!iei +. )o$# ent#l &tat#tar Cn $a-#l %arteneriatelor6 a$ord#l de %arteneriat 1 da$ e&te $a-#l 0. A$t#l de organi-are "i f#n$!ionare al &oli$itant#l#iD&oli$itant#l#i "i L %artenerilor7 da$ e&te $a-#l &a# e$hi'alent Cn $o%ie7 "ta %ilat7 $ertifi$at VConfor $# original#l. "i &e nat de re%re-entant#l legal <. Cererea de finan!are S Anexa 2 L >. St#di#l de fe-a(ilitate 1 Anexa + S %entr# %roie$tele $# 'aloarea X finan!rii a$ordate ai are &a# egal $# 2.;>=.=== lei :. Anali-a ne$e&it!ilor 1 Anexa 0 S %entr# %roie$tele $# 'aloarea finan!rii a$ordate &#( 2.;>=.=== lei ;. )e$lara!ia de eligi(ilitate 1 Anexa < S %entr# &oli$itant "i fie$are dintre L %arteneri7 da$ e&te $a-#l ?. )e$lara!ia de anga*a ent 1 Anexa > S %entr# &oli$itant "i fie$are dintre L %arteneri7 da$ e&te $a-#l H. B#get#l %roie$t#l#i S Anexa : L 2=. Matri$ea logi$ a %roie$t#l#i 1 Anexa 2= 22. C.5.1#rile "i fi"ele de %o&t aferente %er&oanelor i %li$ate Cn L anage ent#l i %le entrii %roie$t#l#i &a# a #r ririi $ontra$telor de anage ent de %roie$t 1 odel Anexa 22 2+. C.5.1#l "i fi"ele de %o&t ale %er&oanelor $e fa$ %arte din e$hi%a tehni$ L a %roie$t#l#i &a# a #r ririi $ontra$telor de anage ent tehni$ al %roie$t#l#i S odel Anexa 22 20. )a$ &er'i$iile de anage ent ale %roie$t#l#i &#nt &#(1$ontra$tate6 1 1 A$ti'it!ile de anage ent al %roie$t#l#i $e fa$ &a# 'or fa$e o(ie$t#l $ontra$t#l#i de &er'i$ii de Pre-entare $# %ri'ire la anage ent onitori-a a$ti'itatea $ontra$tor#l#i od#l Cn $are &oli$itant#l "i %er&oanele

anga*ate ale a$e&t#ia 'or 'erifi$a D

$are 'a f#rni-a &er'i$ii de anage ent al %roie$t#l#iQ 2<. Ca-ier#l *#di$iar al re%re-entant#l#i legalD al &oli$itant#l#i7 ata"at Cn original S %entr# &oli$itant "i %arteneri7 da$ e&te $a-#l. >+

2>. )e$i-ia de a%ro(are a %roie$t#l#i "i a $helt#ielilor legate de %roie$t X Nda$ e&te $a-#lO7 att a 'alorii totale a %roie$t#l#i7 $t "i a $ofinan!rii %ro%rii N#nde e&te $a-#lO S %entr# &oli$itant "i %arteneri7 da$ e&te $a-#l. 2:. )o'ada a&#%ra lo$a!ieiDlo$a!iilor #nde &e i %le entea- %roie$t#l Na$t L de %ro%rietate7 $ontra$t de Cn$hiriere7 alte do$# ente *#&tifi$ati'eO 2;. Co%ia an#n!#l#i de lan&are a %ro$ed#rilor de a$hi-i!ie %#(li$7 da$ e&te $a-#l 2?. )iagra a 8antt aferent $alendar#l#i de a$ti'it!i %re'i-ionate a &e reali-a Cn 'ederea i %le entrii %roie$t#l#i 2H. )e$lara!ie din %artea in&tit#!ieiDin&tit#!iilor $e 'aD'or #tili-a

e$hi%a entele %rin $are & &e $onfir e i %li$area Cn %roie$t S da$ e&te $a-#l. +=. )o'ada n# r#l#i de lo$#itori ai lo$alit!ii Cn $are &e i %le entea- &i&te #l $onfor In&tit#t#l#i Na!ional de Stati&ti$ S %entr# %roie$te i %le entate la ni'el lo$al +2. Mod#l de $al$#l al a&i&ten!ei nera (#r&a(ile Cn $a-#l %roie$telor generatoare de 'enit NAnexa 2+O S da$ e&te $a-#l

;.2 DECLARAIE Confir $ infor a!iile in$l#&e Cn a$ea&t $erere "i detaliile %re-entate Cn do$# entele a%li$at e&te ne$e&ar de&$rierii. oti' %entr# $are %roie$t#l ar %#tea anexate &#nt $ore$te "i a&i&ten!a finan$iar %entr# $are a %roie$t#l#i %entr# a &e der#la $onfor )e a&e enea7 $onfir $ n# a $#no"tin! de ni$i#n

& n# &e der#le-e &a# ar %#tea fi Cntr-iat. Un!eleg $ da$ $ererea de finan!are n# e&te $o %let $# %ri'ire la toate detaliile "i a&%e$tele &oli$itate7 in$l#&i' a$ea&t &e$!i#ne7 ar %#tea fi re&%in&. Pre-enta $erere a fo&t $o %letat Cn $onfor itate $# %re'ederile art. +H+ din Cod#l Penal $# %ri'ire la fal& Cn de$lara!ii. Da-a !+n)3/a 0)+,a-6 9n /n8-/-+3/. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW >0

N+5. 7/ ,r.n+5. F5aK+8)+l.G WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW S.5n6-+ra 7/ 7-a5,/la WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

><