Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa interjudetean Seciunea: Contabilitatea Unitii Economice Clasa: a X-a BAREM DE CORECTARE
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct Se puncteaz oricare alte formulri / modaliti de rezolvare a cerinelor Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare de 10.

Subiectul I (2 puncte x 10 enunuri = 20 puncte) 1.c; 2.d; 3.b; 4.c; 5.c; 6.c; 7.c ; 8.d; 9.d; 10.b Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II II.1. a- A; b- F; c- A; d-A; e-A.

(30 puncte)

(10 puncte) Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. II.2. 1-b; 2- e; 3- c; 4-f; 5-a. (10 puncte) Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. II.3. (10 puncte) Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte. (1) procedeu; (2) specific; (3) activul; (4) pasivul; (5) rezultatele

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

Subiectul III

(40 puncte)

a)

Bilant orizontal

( 5 puncte)

S.C. PAINEA DE AUR S.R.L.

Bilant
Intocmit la data de 31 Decembrie 2012 Activ Denumirea elementelor patrimoniale I. Active imobilizate Imobilizari necorporale - Programe informatice Imobilizari corporale - Utilaje II. Active circulante Stocuri - Materii prime - Materiale consumabile - Produse finite Creante - Clienti Disponibilitati banesti - Cont la banci in lei - Casa III.Active de regularizare IV.Prime privind rambursarea obligatiunilor Total Activ Sume 73 000 3 000 70 000 47 000 5 000 2 000 10 000 5 000 15 000 10 000 Denumirea elementelor patrimoniale I. Capital si rezerve - Capital social II. Provizioane III. Datorii - Furnizori - Credite bancare pe termen scurt - Personal salarii datorate - Impozit pe profit Pasiv Sume 20 000 20 000 100 000 20 000 50 000 25 000 5 000

IV. Pasive de regularizare

120 000

Total Pasiv

120 000

INTOCMIT

VERIFICAT

b)

Analiza si articolele contabile (25 puncte) Se acorda cate 5 puncte pentru fiecare operatiune corect si complet analizata si inregistrata.( 2,5 p pentru fiecare analiza contabila si 2,5 p pentru fiecare articol contabil)
5311 = 4111 cf. R.C. (Chitanta) 401 = 5121 cf. E.C. ( O.P.) 542 = 5311 cf. R.C. (Chitanta) 4411 = 5121 2.000

1. 5311 A + D 4111 A - C 2. 401 P D 5121 A - C

5.000

3. 542 A + D 5311 A - C 4. 4411 P - D

2.000 5.000

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

5121 A - C 5. 301 A + D 401 P + C

cf. E.C. ( O.P.) 301 = 401 cf. Facturii fiscale 3.200

c)

Registrul Cartea Mare ( T-urile conturilor)

( 5 puncte)

1012 20 000

C SI

D SI RD TSD SFD

208 3000 RC 3000 TSC 3000 -

RDTSD20000

RCTSC 20000 SFC

D Si 70.000 RD TSD SFD -

2131

301

RC TSC 70.000

SI 5.000 5) 3.200 RD 3.200 RC TSD 8.200 TSC SFD 8.200

D SI

3022 2 000

D 2) 5.000

401

RD TSD 2.000 SFD

RC TSC 2.000

RD 5.000 TSD 5.000 18.200

SI 20. 000 3.200 (5) RC 3.200 TSC 23.200 SFC

4111

421

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

SI RD TSD

5.000

2.000

(1) RD TSD 25.000

5.000 SFD

RC 2.000 TSC 2.000 3.000

SI 25.000 RC TSC 25.000 SFC

D D 5191 SI RD TSD 50.000 50.000 C

441 SI 5.000

RC TSC 50.000 SFC

(4) 5.000 RD 5.000 TSD 5.000

RC TSC 5.000

5121

5311

C 2.000(3)

SI 15.000 RD TSD 15.000 SFD

5.000 (2) 5.000 ( 4) RC 10.000 TSC 10.000 5.000

SI 10.000 (1) 2.000 RD 2.000 TSD 12.000 SFD

RC 2.000 TSC 2.000 10.000

D (3) 2.000

542

C SI

345 10.000 RC TSC 10.000

RD 2.000 TSD 2.000 SFD

RC TSC 2.000

RD TSD 10.000 SFD

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa interjudeean a Concursului Inetrjudeean Dumitru Rusu

d) Balanta soldurilor la 31.01.2013


S.C. PAINEA DE AUR S.R.L.

( 5 puncte)

Balanta de verificare
Intocmita la 31.01.2013

Simbol cont Debitoare 1012 208 2131 301 3022 345 401 4111 421 4411 5121 5191 5311 542 TOTAL

Solduri finale Creditoare 3.000 70.000 8.200 2.000 10.000 3.000 5.000 10.000 2.000 113.200 20.000 18.200 25.000 50.000 113.200

Intocmit

Verificat