Sunteți pe pagina 1din 15

CUPRINS

pag ) pag )

Molecula pag * nveliul electronic .. pag + Configuraia electronilor . Proprieti periodice i neperiodice .. pag + Ioni pozitivi - ioni negativi. Caracter pozitiv - caracter negativ .. Valena - Electrovalena - Covalena pag , Interacii ntre ioni i ato i !egtura ionic !egtura covalent .. pag . Interacii ntre olecule pag . !egtura de "idrogen .. pag . Interacii dipol-dipol pag / Interacii Van der-#aal$ pag / %tri de agregare pag 0 &eele cri$taline .. pag 0 Cri$tale ionice . . pag )1 &eele ato ice . pag )) Cri$tale %olide etalice '$olide oleculare 'cri$tale etalice( .... pag )) oleculare( . .. pag )2 pag pag ,

%oluiile pag )2 Concentraia procentual pag )* Concentraia olar Concentraia nor al ..

Molecula reprezint cea de te peratur.

ai

ic parte dintr-o $u6$tan care poate e7i$ta li6er i n aceleai condiii

onoato ice8 5e9 :e9 ;r9 <e= $i ple > diato ice8 529 Cl29 42= poliato ice8 P+9 %/= Moleculele > diato ice8 5Cl9 Ca%= > co pu$e > poliato ice8 5:4*9 :a2%4+9 52%4+= Moleculele pot fi notate cu a?utorul for ulelor c"i ice care conin $i 6olurile c"i ice i indici. E7e ple8 Ca*'P4+(2 @ *A;Ca B 2A;P B /A;4@ *A+1 B 2A*) B /A)- @ )21 B -2 B )2/ @ *)1 M Ca*'P4+(2 @ *)1gC ol M 52%4+ @ 2A;5 B )A;% B +A;4 @ 2A) B )A*2 B +A)- @ 2 B *2 B -+ @ 0/ M 52%4+ @ 0/ gC ol M )2 pB
2+ Mg )2

)2 eD

)2 n
*,

Calculai

a$a ato ic a Cl cuno$cEnd c izotopul Cl reprezint .,F i 2,F.

Cl
).

;Cl @ ., . ;) B 2, . ;2 )11 )11 ;Cl @ ., . *, B 2, . *. )11 )11 ;Cl @ *,9,

Gotalitatea electronilor care graviteaz n ?urul nucleului for eaz nveliul electronic. nveliul electronic e$te for at din $traturi9 $u6$traturi i or6itali. Orbitalul atomic: reprezint zona din $paiul din ?urul nucleului unde $e g$e$c cu pro6a6ilitate electronii $u6 for a unor nori electronici. 4r6italii ato ici $unt de patru tipuri8 - or6ital de tip s au for $feric8 - or6ital de tip p au for 6ilo6ar8 - or6ital de tip d au for tetralo6ar= - or6ital de tip f au for co ple7= 4r6italii de acelai tip au aceeai energie i for eaz $u6$traturi a$tfel8 - or6italul de tip s for eaz $u6$traturi de tip s ce pot $ o6in a7i 2 electroni. - or6italul de tip p n nu r de trei9 for eaz $u6$traturi de tip p ce pot $ conin a7i - electroni. - or6italul de tip d n nu r de cinci9 for eaz $u6$traturi de tip d ce pot $ conin a7i )1 electroni. - or6italul de tip f n nu r de apte9 for eaz $u6$traturi de tip f ce pot $ conin a7i )+ electroni. Observaie ! Hn or6ital ato ic poate $ conin a7i 2 electroni cu condiia ca acetia $ fie cuplai.

are

IJ

IJ

IJ

or6itali ce conin cei 2 electroni cuplai Straturile electronice: $unt n nu r de apte9 notate cu literele8 K9 !9 M9 :9 49 P9 L $au cifre ara6e8 )9 29 *9 +9 ,9 -9 . i $unt for ate din $u6$traturi8 - $tratul ) 'K( e$te for at din un > $u6$trat de tip s ce poate $ conin a7i 2 eD9 notat cu )$2 = - $tratul 2 '!( e$te for at din un $u6$trat de tip s ce poate $ conin > $u6$trat de tip p ce poate $ conin - $tratul * 'M( e$te for at din un > $u6$trat de tip s ce poate $ conin > $u6$trat de tip p ce poate $ conin > $u6$trat de tip d ce poate $ conin - $tratul + ':( e$te for at din un > $u6$trat de tip s ce poate $ conin > $u6$trat de tip p ce poate $ conin > $u6$trat de tip d ce poate $ conin > $u6$trat de tip f ce poate $ conin
>

a7i a7i a7i a7i a7i a7i a7i a7i a7i

2 eD9 notat cu 2$2 = - eD9 notat cu 2p- = 2 eD9 notat cu *$2 = - eD9 notat cu *p- = )1 eD9 notat cu *d)1 = 2 eD9 notat cu +$2 = - eD9 notat cu +p- = )1 eD9 notat cu +d)1 = )+ eD9 notat cu +f)+ =

*pnu rul $tratului nu rul de electroni tipul $u6$tratului :u rul a7i de electroni de pe un $trat e$te dat de relaia 2 A n2. nu rul $tratului

&epartizarea electronilor9 ato ilor pe $traturi i $u6$traturi n ordinea creterii energiei ace$teia $e nu ete configuraie electronic. Reguli de ocu are cu electroni a straturilor i substraturilor: ). %traturile i $u6$traturile $unt ocupate cu electroni n ordinea creterii energiei ace$teia. K ! M : 4 P L $ p d f E ) 2 * + , - . creterea energiei 'E( 2. Hn or6ital poate fi ocupat de a7i 2 electroni cu condiia $ fie cuplai 'regula lui Pauli(. *. 4r6italii aceluiai $u6$trat avEnd aceeai energie $unt ocupai ai ntEi cu un electron fiecare9 i apoi cu cel de al doilea.

IJ

IJ
*d

IJ

'5und(

)$ 2$ 2p *p *d +d +f ,f ,d -d +p ,p -p .p *$ +$ ,$ -$ .$ D

4rdinea de co pletare cu electroni a $traturilor i $u6$traturilor e$te ur toarea8

)$ 2$ 2p *$ *p +$ *d +p ,$ +d ,p -$ +f ,d -p .$ ,f -d .p E7e ple8 )E8 )$) grupa I;9 perioada )= 2E8 )$2 grupa aII-a9 perioada )=

*E8 )$2 2$) grupa I9 perioada a 2-a= +E8 )$2 2$2 grupa a II-a9 perioada a 2-a= ,E8 )$2 2$2 2p) grupa a III-a9 perioada a 2-a= -E8 )$2 2$2 2p2 grupa a IV-a9 perioada a 2-a= .E8 )$2 2$2 2p* grupa a V-a9 perioada a 2-a= /E8 )$2 2$2 2p+ grupa a VI-a9 perioada a 2-a= 0E8 )$2 2$2 2p, grupa a VII-a9 perioada a 2-a= )1E8 )$2 2$2 2p- grupa a VIII-a9 perioada a 2-a= ))E8 )$2 2$2 2p- *$) grupa I9 perioada a *-a= )2E8 )$2 2$2 2p- *$2 grupa a II-a9 perioada a *-a= )*E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p) grupa a III-a9 perioada a *-a= )+E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p2 grupa a IV-a9 perioada a *-a= ),E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p* grupa a V-a9 perioada a *-a= )-E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ grupa a VI-a9 perioada a *-a= ).E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, grupa a VII-a9 perioada a *-a= )/E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- grupa a VIII-a9 perioada a *-a= )0E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$) grupa I9 perioada a +-a= 21E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 grupa a II-a9 perioada a +-a= 2)E8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 *d) grupa I9 perioada a *-a=

Proprietile ele entelor care depind de configuraiile electronice9 i variaz n funcie de M $unt proprieti periodice. > $arcina nucleului 'M(= > neperiodice > a$a ato ic ';(= Proprieti raza ato ic= > raza ionic= > periodice > volu ul ato ic= > energia de ionizare= > aviditatea pentru electroni= > caracterul electroc"i ic9 electropozitiv9 > electronegativ9 valena
>

Pentru a-i realiza configuraii electronice $ta6ile pe ulti ul $trat9 ato ii ele entelor cedeaz9 accept $au pun n co un electroni. Ele entele din grupa I9 II9 III principale ' etalele( cedeaz electroni (1, 2, 3) tran$for Endu-$e n ioni pozitivi i au caracter electro o!itiv. Ele entele din grupa V9 VI9 VII principale 'ne etalele( accept electroni (3, 2, 1) tran$for Endu-$e n ioni negativi i au caracter electronegativ. E7e ple8 )):a8 )$2 2$2 2p- *$) -) e- :aB 8 )$2 2$2 2p).Cl8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, B) e- ClD 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p-

)-48 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ B2 e- Cl2D 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p)0K8 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ +$) D) e- KB 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p21Ca8 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ +$2 D2 e- Ca2B 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p*.&68 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 *d)1 +p- ,$) D) e- &6B 8)$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 *d)1 +p)2Mg8 )$2 2$2 2p- *$2 D2 e- Mg2B 8 )$2 2$2 2p)*;l8 )$2 2$2 2p- *$2 *p) D) e- ;l*B 8 )$2 2$2 2pCaracterul electropozitiv crete n grup9 de $u$ n ?o$9 cu creterea nu rului de $traturi i $cade n perioad de la $tEnga $pre dreapta cu creterea nu rului de electroni cedai. E7e ple8 ).Cl8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, B) e- ClD 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p*,Nr8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 *d)1 +p, B) e- Nr D 8)$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 *d)1 +p0O8 )$2 2$2 2p, B) e- OD 8 )$2 2$2 2p)-48 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ B2 e- Cl2D 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p),:8 )$2 2$2 2p- *$2 *p* B* e- :*D 8 )$2 2$2 2p- *$2 *pCaracterul electronegativ $cade n grup9 de $u$ n ?o$9 i crete n perioad de la $tEnga $pre dreapta. Ele entul cu caracterul electropozitiv cel ai pronunat e$te franciu 'Or(. Ele entul cu caracterul electronegativ cel ai pronunat e$te fluorul 'O(. Energia a6$or6it de un ato la for area ionului pozitiv prin cedare de electroni $e nu ete energie de ioni!are. Energia cedat $au a6$or6it de un ato la for area ionului negativ prin acceptare de electroni $e nu ete aviditate entru electroni.

"alena: e$te capacitatea de co 6inare a ato ilor9 ele entelor9 cu ali ato i= $e e7pri prin valen i reprezint nu rul de electroni cedai9 acceptai $au pui n co un. Valena ele entelor care accept $au cedeaz electroni $e nu ete electrovalen i poate fi pozitiv $au negativ. Valena ele entelor care pun n co un electroni $e nu ete covalen. E7e ple8 21Ca8 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ +$2 grupa a II-a ;9 perioada a +-a D2 e- Ca2B 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p).Cl8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, grupa a VII-a9 perioada a *-a B) e- ClD 8 )$2 2$2 2p- *$2 *p-

ntre particulele ce alctuie$c $u6$tanele9 $e anife$t interacii 'legturi( care n funcie de tria lor i de natura particulelor9 confer $u6$tanelor proprieti diferite. > legturi ionice '$e $ta6ile$c ntre ioni(= > puternice 'legturi c"i ice( > legturi covalente '$e $ta6ile$c ntre ato ii ne etalelor(= Interacii > legturi etalice '$e $ta6ile$c ntre ato i a ne etalelor(= > $la6e 'de natur fizic( > interacii inter oleculare= !egtura ionic $e realizeaz ntre ioni de $e n contrar for ai prin tran$ferul de electroni de la ato ii ele entelor puternic electropozitive ' etale( la ato ii ele entelor puternic electronegative 'ne etalele(. Oor area legturii ionice pre$upune dou etape8

). Oor area ionilor ':aCl(= )):a8 )$2 2$2 2p- *$)


D) e-

:aB

).Cl8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, D) e- ClD 2. ;tracia electro$tatic ntre ionii for ai '$e dega? energie(=
;E :aB B ClD OE :aBClD P :aCl Oor area legturilor ionice n co puii ionici e$te un proce$ e7oter 'cu dega?are de energie(. E7e ple8 Modelai for area legturii ionice n co puii8 Ca4= ;lCl*= MgNr2= ;l24*= NaO2=

Ca4

: Ca # :# # #4

D2 eB2 e-

Ca2B 42D
OE

Ca2B B 42D

Ca2B42D P Ca4

%ro rietile com uilor ionici: Ionii de $en$ contrar for ai prin tran$fer de electroni $e atrag pEn la di$tane ini e per i$e de recur$iile nveliurilor electronice for End co pui ionici 'agregate tridi en$io-nale(. %ro rieti: - $unt $u6$tane $olide= - au punct de topire i fier6ere ridicate= - $unt ca$ante '$e $frE (= - $unt $olu6ile n ap i in$olu6ile n $olveni nepolari= - n $tare $olid nu conduc curentul electric9 dar conduc curentul electric n $oluii i topitur= E7erciii8 Precizai ce co pui ionici $e pot for a din ato ii8 )):a9 ).Cl9 /49 21Ca9 )*;l9 )-%9 i odelai for area lor8 )):a8 )$2 2$2 2p- *$) D) e).Cl8 )$2 2$2 2p- *$2 *p, B) e/48 )$2 2$2 2p+ B2 e21Ca8 )$2 2$2 2p- *$2 *p- +$2 D2 e)*;l8 )$2 2$2 2p- *$2 *p) D* e)-%8 )$2 2$2 2p- *$2 *p+ B2 e:a249 CaCl29 ;l2%*9 :aCl9 :a2%9 Ca49 Ca%9 ;lCl*9 ;l24*= :a24 # 2 :a D2 e- 2:aB ## :# #4 B2 e- 42D 2:aB B 42D OE 2:aB42D

:a24

!egtura covalent $e realizeaz prin punere n co un de electroni ntre ato ii identici $au diferii. 52 # #Cl2 : # # # ## ## : # B# 5 P 5: 5 :# 5 # #Cl B # #Cl P : # #Cl: # #Cl !egtura covalent $e realizeaz prin ntreptrunderea or6italilor ato ici or6itali oleculari. E7e ple8 ## : # B# # #Cl : : ## : 5 # # P 5 # #Cl P 5 D# #Cl onoelectronici cu for are de

: # #4 # ## # : :# # :: # # : :# # # # : # B #4 P 4 4 P 4 @ 4 ## ## ## ## ## ## # # # #

: B : P

: P:R:

&egtura covalent oate fi: - $i pl8 cEnd fiecare ato pune n co un un electron 'e$te for at din D (= DQ - du6l8 cEnd fiecare ato pune n co un dou perec"i de electroni 'e$te for at din D DQ - tripl8 pre$upune trei perec"i de electroni 'e$te for at din DQ D &egtura covalent oate fi: - polar '$e for eaz ntre ato i diferii(= - nepolar '$e for eaz ntre ato i identici(= E7e ple8

# ## ## :

# ## # ## :

## : ## ## ##

')legtur $i pl9 polar( 5 4 ##2 # # : 25 B # 4 P

: P 5S4 : 5## :4 5 5 '2 legturi $i ple9 polare(


:5* ## ## ## # : # B *5 # P 5## : ## 5 P :S:S5 # ## 5 '* legturi $i ple9 polare( 5

Nr2 : # #Nr # B# # #Nr : :# # ## # # : :# # # # : ## # # P # #Nr # #Nr P # #Nr D# #Nr ') legtur $i pl9 nepolar( E
I I

2p IJ 2$

I $p*

ntre oleculele $u6$tanelor $e $ta6ile$c interacii $la6e de natur fizic. n funcie de natura oleculelor interaciile pot fi8 - legtura de "idrogen= - interacii dipol-dipol= - interacii Van der-#aal$= !egtura de "idrogen $e anife$t ntre oleculele care conin unul $au ai uli ato i de 5 i ato i puternic electronegativi cu volu ic. Observaie ! Prin $ta6ilirea legturilor de 5 ntre olecule $e for eaz a$ociaii oleculare. 524 '524(n 5 5 5 5

4 D 5 4 D 5 4 D 5 4 D 5

Interaciile dipol-dipol $e TB TD 5 U Cl TB TD TB TD TB TD TB TD TB TD

anife$t ntre

oleculele polare fiind fore de orientare.

TB TD TB TD ai $la6e decEt legturile de 5.

Interaciile dipol-dipol $unt

Interaciile Van der-#aal$ $e anife$t ntre olecule nepolare $au foarte $la6 polare i ntre de gaze rare. Interaciile Van der-#aal$ $unt ai $la6e decEt interaciile dipol-dipol. E7e ple8 Cl29 ;r9 52 etc=

olecule

Materia e7i$t n patru $tri de agregare8 - $olid - tendina de aglo erare a particulelor - lic"id ce $unt caracterizate de 2 factori co ponente= - gazoa$ - tendina de icare a particulelor - pla$ a co ponente= Starea solid 'predo in factorul )(8 Caracteri$tici8 - di$tanele dintre particule $unt ici= - forele de atracie dintre particule $unt ari= - $u6$tanele $olide prezint for i volu propriu= Starea lic'id 'cei doi factori coe7i$t n egal $ur(8 Caracteri$tici8 - di$tanele dintre particule $unt ai ari= - forele de atracie dintre particule $unt ai ici= - $u6$tanele lic"ide au doar volu propriu preluEnd for a va$ului n care $e g$e$c= Starea ga!oas (predo in factorul 2(8 Caracteri$tici8 - di$tanele dintre particule $unt foarte ari= - forele de atracie $unt ici= - nu au nici for nici volu propriu= %lasma:$u6$tanele n $tare de pla$ $e a$ea n cu $u6$tanele gazoa$e 'gaze ionizate( alctuite din8 electroni9 ioni9 ato i neutri9 fotoni. %u6$tanele $u6 for de pla$ au proprietatea de a i ite radiaii electro agnetice9 n $pecial lu ina9 $unt 6une conductoare de electricitate i au te peraturi ridicate. E7e plu8 $u6$tana $oarelui9 flacra9 coloana lu inoa$ rezultat n ur a de$crcrilor electrice. Substane solide - ele pot fi8 - solide amorfe: particulele co ponente nu au o di$punere ordonat n cadrul $u6$tanei 'e78 ceara9 a$ele pla$tice9 $ oala9 $ticla(=

Observaie ! %olidele a orfe $unt con$iderate lic"ide $u6rcite. - solide cristaline: particulele con$tituente $unt di$pu$e n od ordonat n colurile9 pe uc"iile $au feele unor figuri geo etrice for End reele cri$taline= ace$tea $e o6in prin repetarea de un anu it nu r de ori a unor figuri geo etrice nu ite celule ele entare=

Cla$ificarea reelelor cri$taline8 ). Vup for a geo etric a celulei ele entar 'ptrate9 cu6ice(= 2. Vup natura particulelor co ponente alei reelei= &eelele pot fi8 - ionice 'particule @ ioni(= - ato ice 'particule @ ato i(= - oleculare 'particule @ olecule(= - etalice 'particule @ ato i etalici $u6 for cva$ioni(= Cri$talele ionice $unt $u6$tane $olide9 cri$taline care prezint reele ionice ntre particulele co ponente i $e anife$t fore de atracie de natur electro$tatic 'cri$talele ionice prezint legturi ionice(. %ro rietile substanelor ionice: - la te peratura o6inuit $u6$tanele ionice $unt $olide= - au puncte de topire care variaz de la /1)o C ptr. :aCl pEn la 2,.,o C ptr. Ca4= - cri$talele ionice $unt ca$ante datorit re$pingerii dintre $arcinile identice atunci cEnd $unt apropriate unele de altele prin lovire $au co pri are= - $u6$tanele ionice $e dizolv n ap= - conduc curentul electric n $tare topit $au dizolvat= - $unt tran$parente i incolore9 cu e7cepia unor co pui ionici ai etalelor tranziionale= )m ortana substanelor ionice: ). Clorura de $odiu - $e folo$ete la ali entaie i ca aterie pri pentru o6inerea clorului9 acidului clor"idric9 "idro7ilului de $odiu9 $odei de rufe9 n indu$tria $punului i a coloranilor9 n t6crie9 n edicin '$erul fiziologic conine 190 g :aCl la )11 l de ap(= 2. 5idro7ilul de $odiu - e$te tot o $u6$tan ionic i $e folo$ete n indu$tria $punului9 "Ertiei9 t$ii artificiale9 celulozei9 coloranilor9 la rafinarea uleiurilor inerale i vegetale9 la ercerizarea 6u 6acului. *. 47idul de calciu - e$te o $u6$tan ionic ce reacioneaz energic cu apa for End "idro7ilul de calciu9 produ$ cuno$cut $u6 nu ele de lapte de var $au var $tin$9 utilizat n con$trucii pentru vruitul pereilor i pentru pregtirea ortarului 'a e$tec de var $tin$9 ap i ni$ip(. +. %ulfatul de cupru - e$te o $u6$tan ionic folo$it la prepararea $oluiei pentru $tropitul viei de vie 'zea 6ordelez(. *n reeaua clorurii de sodiu+ ionii de $odiu $e g$e$c pe i?locul uc"iilor i n centrul cu6ului9 iar ionii de clor $e g$e$c n colurile cu6ului i n centrele feelor cu6ului.

:aB ClD

10

&eelele ato ice $unt reele cri$taline n nodurile crora $e afl ato i ai ne etalelor. E7e plu8 car6onul $e g$ete n natur $u6 for a orf 'cr6uni( i cri$talin 'dia antul9 grafitul9 funerele(. ,iamantul: n cazul dia antului9 reeaua e$te cu6ic9 n care ato ii de car6on $unt legai fiecare de ali patru ato i de car6on. C C C D C D C -rafitul: n cazul grafitului9 reeaua e$te "e7agonal $tratificat.

%tructurile diferite ale dia antului i grafitului deter in proprieti diferite ale ace$tora8 Proprietatea ). %tare de agregare 2. Culoare *. 4pacitate +. Ven$itate ,. %olu6ilitate -. Vuritate .. /onductibilitate electric Via antul %olid Incolor ;re putere de refracie @ *9, gCc * are Wrafitul %olid :egru 4pac @ 292 gCc In$olu6ile Mic %e iconductor 'n prezena etalelor pentavalente(
*

In$olu6ile n $olveni o6inuii Ooarte are :u curentul electric conduce

n cri$talele etalice9 ato ii etalelor care ocup nodurile reelelor etalice $unt legai prin legturi etalice. n ato ii etalici li6eri9 electronii au o di$tri6uie diferit fa de cei din ato ii ce for eaz cri$taluri etalice9 a$tfel n ato ii etalici li6eri9 electronii $unt di$tri6uii n or6itali ato ici nu ii i nivele de energie. n cadrul cri$talelor etalice9 ato ii etalelor $e apropie ntre ei9 a$tfel ncEt9 electronii din nivelele e7terioare $e conto esc for End or6itali e7tini pe ntreg cri$talul9 a$e enea unor zone continue nu ite 6enzi de energie.
- - -

-----

) ato

etalic li6er

11

Observaie ! Cu cEt nu rul de electroni necuplai din 6anda de valen e$te ai are cu atEt legtura etalic e$te ai puternic. Prezena celor dou 6enzi e7plic a?oritatea proprietilor $pecifice etalelor. %tare de agregare8 etalele $unt $olide cu e7cepia ercurului '5g( care e$te lic"id 'ato ii etalelor au poziii fi7e n cri$tale etalice(. ;$pectul8 prezint luciu etalic9 pot fi opace9 argintii $au colorate 'o parte din lu in ce cade pe $uprafaa etalului e$te reflectat9 iar alt parte e$te a6$or6it de electronii o6ili(. Conducti6ilitate electric8 etalele $unt 6une conductoare de electricitate 'electronii din 6anda de valen trec n 6anda de conducie $u6 aciunea unui cE p electric e7terior(. Ge peratura de topire8 variaz n li ite largi de la D*0 o C pentru ercur '5g( pEn la *+)1 o C pentru Xolfra '#(. Vuritatea8 variaz n li ite largi9 adic ave etale oi '$odiu9 pota$iu(9 dure i foarte dure. %olu6ilitate8 $unt in$olu6ile n $olveni o6inuii9 dar $unt $olu6ile n topiturile altor etale cu for area unor $oluii $olide nu ite alia?e. Pla$ticitate8 etalele $unt alea6ile 'pot fi tra$e n foi( i ductile 'pot fi tra$e n fire(. Hnitatea $tructural de 6az a $olidelor oleculare e$te olecula. Cri$talele oleculare ce prezint reele oleculare au n nodurile ace$tora fore dipol-dipol9 Van der-#aal$ i legturi de "idrogen '5(.

olecule legate ntre ele prin

%oluiile $unt a e$tecuri o ogene de dou $au ai ulte $u6$tane di$per$ate olecular. /om onentele unei soluii: - dizolvantul $au $olventul '$u6$tan n cantitate ai are care dizolv(= - dizolvatul $au $olvatul '$u6$tan n cantitate ai ic care $e dizolv(= /lasificarea soluiilor: ). Vup $tarea de agregare8 - $oluii lic"ide= - $oluii gazoa$e 'aerul(= - $oluii $olide 'alia?ele(= 2. Vup $olu6ilitate - $olu6ilitatea reprezint cantitatea a7i de $olvat care poate fi dizolvat n )11 g $olvent. *. Vup concentraie - cantitatea de $u6$tan dizolvat ntr-o anu it cantitate de $olvent. > $aturate8 d @ $ %oluiile > ne$aturate8 d Y $ > $upra$aturate8 d Z $ %oluiile pot fi8 - diluante= - concentrate= 4 $oluie concentrat $e poate dilua prin adugare de $olvent9 iar o $oluie diluat $e poate concentra prin adugare de $olvent. /oncentraiile soluiilor (ti uri de concentraie0: - concentraia procentual= - concentraia olar= - concentraia nor al=

12

Concentraia procentual reprezint cantitatea de $u6$tan dizolvat n )11 g $oluie. C'p( @ $ d . )11 d @ a$a de $u6$tan dizolvat= $ @ a$a $oluiei= c @ concentraia e7pri at n F9 n procente C @ Vd . )11 V$ Vd @ volu ul $u6$tanei dizolvate= V$ @ volu ul $oluiei= c @ concentraia e7pri at n F9 n procente de volu = $@ dB
$olvent

a$ice=

Observaie ! Ma?oritatea $oluiilor au ca $olvent apa. $@ dB


ap

Concentraia ')111 c ( de $oluie.


*

olar reprezint nu rul de

oli de $u6$tan dizolvat care $e g$ete ntr-un litru

CM @

n . V$ 'l( CM @ oliCl

d M M @ a$a ato ic=


n@ CM @

d . MAV$ 'l( n @ nu rul de oli= V$ 'l( @ volu ul $oluiei e7pri at n litri=

13

Concentraia nor al reprezint nu rul de ec"ivaleni gra


C: @ e .

dintr-un litru de $oluie.

V$ 'vali(=

e @ nu rul de ec"ivaleni gra V$ @ litru= C: @ valiCl=


e@

d E a$a ec"ivalent= M@

E@ M

E@

a$a ato ic=

%entru aci!i:
p @ nu rul de protoni cedai '5 (= M acidului E @ nu rul gruprii 5B E7e ple8 E 5Cl @ *-9, @ *-9, ) E 52%4+ @20/ @ +0
B

%entru o1i!i (sruri0:


p @ nu rul de ato i de Metal <=
E @ nu rul M atoacidului ilor de

etal

E7e ple8 E ;l24* @ )12 @ ). 2A* E CaCl2 @)A2 ))) @ ,,9,

%entru ba!e:
p @ nu rul de grupri 45= M 6azei 45 E @ nu rul gruprii E7e ple8 E :a45 @ +1 @ +1 ) E ;l'45(* @ ./ @ 2*

%entru substane elementare:


; . E @ valena E7e ple8 E 42 @ *2 @ )2 E Cl2 @ .) @ .) )

p @ nu rul eD $c"i 6ai $au acceptai=

14

M E @ nu rul de eD $c"i 6ai $au acceptai

15