Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014 Proba E. d) Fizică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ

 

(45 puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

c

3p

2.

b

3p

3.

d

3p

4.

a

3p

5.

b

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

Subiectul al II-lea

 

II.a.

Pentru:

 

4p

Reprezentarea forţelor asupra corpului A Reprezentarea forţelor asupra corpului B

2p

2p

b.

Pentru:

FT

F

f

1

m g= 0

µ

A

=µmg

A

 

1p

1p

4p

T 1 m g= 0

B

 

1p

rezultat final: F =1,8N

 

1p

c.

Pentru:

 

4p

m

T

2

B

g T

2

=

m a

B

µ

=

m g m a

A

A

m

 

1p

2p

rezultat final:

a = 0,4 s

2

1p

d.

Pentru:

T

2

=

m (g a)

B

 

2p

3p

rezultat final:

T

2

= 0,96N

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Subiectul al III-lea

III.a.

Pentru:

 

4p

E

A

= E

c

A

+ E

p

A

1p

E

c

A

= 0

1p

E

p

A

= mgh

 

1p

rezultat final:

 

E =

A

1500 J

1p

 

b. Pentru:

 

3p

2

2p

E

c

B

mv

=

2

 

rezultat final:

 

E

c

B

=

1350J

1p

 

c. Pentru:

 

4p

L

AB =

mgh

 

1p

L

BD

= −mgh

1

1p

L

G

= L

AB

+ L

BD

 

1p

rezultat final:

L

G

=

375J

1p

 

d. Pentru:

 

4p

E = L

c

total

 

1p

E = 0

c

1p

L

total

= L + L

G

Fr

 

1p

rezultat final:

L

Fr

= −

375J

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B.

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

 

(45 puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

a

3p

2.

c

3p

3.

b

3p

4.

b

3p

5.

a

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

B.

Subiectul II

 

II.a.

Pentru:

 

3p

ν =

pV

 

2p

RT

 

rezultat final:

ν

7,1 10

2

mol

 

1p

b.

Pentru:

 

4p

m

0

=

µ

N

A

 

3p

rezultat final:

m

0

4,65 10

26

kg

1p

c.

Pentru:

 

4p

pV = (ν +ν )RT

 

1p

p

ν

1p

=

p

+

ν ν

'

 

m′=ν′⋅µ

1p

rezultat final: m′ = 20g

 

1p

d.

Pentru:

 

4p

p

max

V = (ν +ν )RT

max

 

1p

p

T

 

=

1p

p

max

T

max

T

=

p

max

T

 

1p

max

p

rezultat final:

T

max

=

350K

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

B.

Subiectul III

 

III.a.

Pentru:

 

3p

reprezentare grafică corectă

 

3p

b.

Pentru:

 

4p

U

T

2

2

= ν C T

V

2

= 2T

1

 

2p

1p

rezultat final:

U

2

=

900 J

 

1p

c.

Pentru:

 

4p

L

12

(

= p V V

1

2

1

)

 

2p

L

12

= ν RT

1

 

1p

rezultat final:

L

12

=

300 J

 

1p

d.

Pentru:

 

4p

Q

c

edat =

Q

23

 

+

Q

31

 

1p

Q

23

(

= νC T T

V

1

2

1

ln V

)

1p

Q

31

=ν

RT

1

V

2

1p

rezultat final:

Q

c

edat

=−

660J

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C.

PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

(45 puncte)

Subiectul I Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

b

 

3p

2.

b

 

3p

3.

a

 

3p

4.

c

 

3p

5.

a

 

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

C.

Subiectul II

 

II.a.

Pentru:

R

s

=R +R

3

A

1p

4p

R

 

RR

s

2

=

1p

 

p

R

s

+

R

2

R =R +R

e

1

p

1p

rezultat final:

R

echiv

=

15

1p

b.

Pentru:

E

1

(

+ E = I R + r + r

2

e

1

2

)

3p

4p

rezultat final: I = 0,4 A

 

1p

c.

Pentru:

 

4p

I=I +I

2

3

 

1p

I

3

(

)

R + R = I R

3

A

2

2

 

1p

N

=

I

3

100

1p

 

I

max

rezultat final: N = 20

 

1p

d.

Pentru:

E

1

(

E = IR + r + r

2

e

1

2

)

2p

3p

rezultat final: I′ ≅ 0,02A

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

C.

Subiectul III

 

III.a.

Pentru:

 

3p

 

U

η

=

E

 

2p

rezultat final: E = 10 V

 

1p

b.

Pentru:

 

4p

W

R =

U

2

R

∆t

 

2p

∆t

= 3000 s

 

1p

rezultat final:

W

R

= 13500 J

 

1p

c.

Pentru:

 

4p

R

=

R R'

1p

 

p

R R'

+

P

max

R

p

=r

 

2p

rezultat final: R' = 2,25

 

1p

d.

Pentru:

 

4p

P =

U

2

1p

 

R

R

I ′ =

E

 

1p

 

2

r

U′=I′⋅R

p

 

1p

rezultat final:

P

R

'

11,1 W

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ

 

(45 puncte)

Subiectul I

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

d

3p

2.

a

3p

3.

c

3p

4.

a

3p

5.

b

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

Subiectul al II-lea

 

II.a.

Pentru:

 

4p

C

=

1

2p

 

f

rezultat final:

C = 5m

-1

2p

b.

Pentru:

 

4p

1

 

1

1

=

x

x 1 = −30cm

x

2

1

f

 

2p

1p

rezultat final:

x

2

= 60cm

 

1p

c.

Pentru:

 

4p

β

=

y

2

2p

y

1

β

= − 2

 

1p

rezultat final:

y

2

= 2cm

 

1p

d.

Pentru:

 

3p

d

= f + f

1

2

 

1p

d

= 2f

 

1p

rezultat final: d = 40 cm

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

Subiectul al III-lea

 

III.a.

Pentru:

 

3p

Reprezentarea corectă a celor două refracţii şi a reflexiei pe oglindă

3p

 

b. Pentru:

 

4p

sin r =

sin i

 

3p

 

n

rezultat final: r = 30°

 

1p

 

c. Pentru:

 

4p

sin i = n sin r

 

1p

Incidenţa pe oglindă i = i = r

1

2

1p

n sinr = sin i

2

 

1p

rezultat final: i = i

2

 

1p

 

d. Pentru:

 

4p

cos r =

h

 

1p

x

 

d

= 2x

 

2p

rezultat final: d 1,15 cm

 

1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p