Sunteți pe pagina 1din 48

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE COALA POSTLICEAL HENRI COAND SPECIALIZAREA : ASISTEN MEDICAL GENERAL

LUCRARE DE PROIECT NGRIJIRILE POSTOPERATORII ACORDATE BOLNAVELOR CU FIBROM UTERIN

COORDONATOR: TNCABA ELENA CARMEN ABSOLVENT :MARITESCU T. MARIA

TIMISOARA, !"# CUPRINS MOTIVAIA LUCRRII ...2 CAPITOLUL I DATE TIINIFICE DESPRE FIBROMUL UTERIN .........................................3 1.1.Definiie ..3 1.2.Etiopatologie .3 1.3.Tipuri de localizare .4 1.4.Simptomatologie..4 1.5.Inve tigaii clinice !i de la"orator ...# 1.#.Diagno ticul !i fi"romului uterin ........$ 1.$.Evoluia !i progno ticul fi"romului uterin ..$ 1.%. &omplicatiile fi"romului uterin................. ....% 1.'.Tratamentul fi"romului uterin...' CAPITOLUL II NGRIJIRI POSTOPERATORII ....12 2.1.(olul a i tentei medicale )n )ngri*irile po toperatorii )n fi"romul uterin....12 2.2.+etode !i mi*loace de lucru .......13 CAPITOLUL III PREZENTAREA CAZURILOR..14 3.1 &,-./ I.14 3.2.&,-./ II....22 3.3.&,-./ III...30 CAPITOLUL IV TEHNICI APLICATE N PROCESUL DE NGRIJIRE..3% 4.1. E1ecutarea in*eciei intramu culare...3% 4.2.In talarea i intreinerea unui cateter veno 3' CONCLUZII ..43 BIBLIOGRAFIE44

MOTIVAIA LUCRRII 2ur ingul promoveaz3 3n3tatea4 previne )m"oln3virile4 trateaz3 "olnavii din punct de vedere omatic !i p i5ic )n orice unitate anitar34 comunitate !i are rolul de a uplini nevoia afectat34 pentru a recupera )n timp util per oana "olnav3. , i tenta medical3 e te con!tiina celui lip itde con!tiin34 drago tea de via3 pentru un amputat recent4 vocea pentru cel prea la" ca 3 vor"ea c3. , i tentei )i revin o erie de arcini pe care tre"uie a le )ndeplinea c3 cu mult3 eriozitate !i profe ionali m4 dintre care cea mai important3 e te aceea de a a*uta "olnavul cu tact4 )nelegere4 delicatee !i atenie. ,m ale ace t u"iect )n urma tagiului efectuat )n Secia 6inecologie4 con ider7nd c3 profila1ia !i tratarea afeciunilor ginecologice4 precum !i ocrotirea mamei !i copilului unt cele mai importante. &a femeie 4 am fo t impre ionat3 de num3rul de tul de mare de femei care ufer3 de afeciuni ginecologice !i de dorina lor de a avea copii. De aici deriv3 arcinile multiple ale unei "une a i tente medicale !i de noi depinde rezolvarea cu ucce a pro"lemelor4 de eori vitale4 pe care le ridic3 ginecologia !i o" tetrica. 8ngri*ire acordate unei "olnave operate de fi"rom uterin unt multiple. 9entru a efectua operaia !i a acorda "olnavei )ngri*irile core punz3toare e te nevoie de o ec5ip3 complet34 )n care cadrele medicale au un rol important. (olul a i tentei e te de a preg3ti pacienta preoperator !i de a preveni complicaiile po toperatorii4 prin upraveg5erea atent3 a "olnavei !i )ngri*irile acordate. Se pune c3 untem tot at7t de tineri ca !i credina noa tr3. &rezul meu e te acela al profe iei4 de a d3rui faturi !i )nelegere celor 3n3to!i4 )ngri*iri celor uferinzi4 de a:i a*uta pe ace!tia din urm3 3 dep3!ea c3 momentele dificile ale "olii pentru a e putea reintegra )n familie !i ocietate.

CAPITOLUL " DATE TIINIFICE DESPRE FIBROMUL UTERIN


".".DEFINIIE :

;i"romul uterin < e te cea mai comun3 tumor3 "enign3 uman3 !i cea mai frecvent3= e dezvolt3 din mu culatura neted3 a peretelui uterin > miom ?4 dar prezint3 !i o component3 con*unctiv34 de unde !i denumirea de fi"rom= a fo t emnalat din cele mai vec5i timpuri ca !i @pietre ale uteruluiA.
". . ETIOPATOLOGIE

Eforturile depu e pentru elucidarea etiologiei fi"romului uterin au fo t doar parial r3 p7ndite4 geneza r3m7n7nd )nc3 )n domeniul ipo tazelor. Ducning >1'4#? )l con idera o di trofie particular34 pentru c34 pre deo e"ire de tumor34 pe l7ng3 propriet3ile proliferative4 )n multe cazuri de fi"rom uterin4 e p3 treaz3 !i propriet3i de regre iune. Dup3 concepia lui BlocC >1'#1?4 fi"romioamele nu ar fi tumori autonome4 ci 5iperplazii de adaptare la un tre local4 )n care factorii reactivi devin e1u"erani. ;i"romul uterin are o frecven3 de 1% D 25 E din afeciunile ginecologice4 apare la femei )ntre 30 D 45 de ani !i la femei terile4 cu o inciden3 de 20E la femeile de pe te 35 de ani. E te de trei ori mai frecvent la negre e4 datorit3 unei predi poziii ganetice. &7t prive!te antecedentele patologice4 fi"romul uterin poate fi a ociat cu tul"ur3ri cardiace !i FT,. E1i t3 mai multe teorii privind apariia fi"romului uterin. Git5er poon emite Teoria hormonal )n 1'334 potrivit c3reia 5iper ecreia foliculinei cauzeaz3 formarea c5i turilor ovariene4 cu ecreie cre cut3 de e trogeni !i 5iperplazia de endometru cu care e a ocia frecvent fi"romul uterin. ,ce ta e dezvolt3 cu prec3dere )n perioada de activitate ovarian34 cre!te )n timpul arcinii4 dup3 tratamente cu &lomifen4 contraceptive !i regre eaz3 dup3 menopauz3. Teoria genetic pre upune e1i tena unei gene care4 prin diver e mutaii4 ar duce la con tituirea formaiunii tumorale. Dupa Teoria muscular4 apariia fi"romului e te urmarea prolifer3rii e utului miomato !i con*untiv cardiova cular. Teoria resturilor embrionare < e con ider3 fi"romul ca fiind con ecina unor re turi em"rionare localizate periva cular4 care e multiplic34 form7nd re turi
4

concentrice de fi"re mu culare netede la periferia c3rora prolifereaz3 e utul con*unctiv. .ltima4 e te Teoria neurofibromatozei4 care e1plic3 apariia fi"romului )n cadrul unui proce de neuro:fi"romatoz3 generalizat3. ;i"romul uterin e dezvolt3 de o"icei )ntre 35 D 55 de ani4 fiind foarte rar )nt7lnit )nainte de 25 de ani !i nu apare niciodat3 )nainte de pu"ertate au dup3 menopauz3. 8n graviditate4 fi"romul uterin cre!te )n dimen iune datorit3 modific3rilor 5ormonale e1i tente )n arcin3. ".#.TIPURI DE LOCALIZARE ;i"romul uterin e prezint3 ca o formaiune tumoral3 unic3 au4 cel mai ade ea4 multipl34 de dimen iuni varia"ile4 ce e di tinge de e uturile din *ur !i creeaz3 zone de 5ipertrofie neregulat3 a uterului. 2odulii fi"romato!i au num3r !i dimen iune varia"il3. Tumorile colului unt de o"icei olitare4 )n c5im" la nivelul corpului nodulii tumorali unt multiplii. .neori4 num3rul nodulilor e te a!a de mare4 )nc7t uterul ia a pectul unui ciorc5ine @graped mHomaA. +3rimea nodulilor variaz3 de la forme micro copice p7n3 la dimen iuni gigante4 de pe te 45 Cg greutate. &on i tena fi"romului e te cre cut34 cu zone de duritate lemnoa 3 au cu poriuni emifluctuente4 )n funcie de formele de degenerare pe care le ufer3. /a femeile )n v7r t3 e g3 e c fi"roame calcificate4 a c3ror duritate e te cea a o ului. /ocalizarea fi"romului uterin e te variat34 )n raport cu diferitele egmente ale uterului au ale mu!c5iului uterin < : localizare corporal3 < cea mai frecvent34 apro1imativ '#E4 ediul tumorii put7nd fi fundic4 peretele anterior au po terior uterin= : localizare cervical3 < e te mai rar34 045 D 245E !i coe1i t3 de o"icei cu fi"roame ale corpului= ediul poate fi upra: au intravaginal= : localizare u"peritoneal > fi"roame u" eroa e? < pot fi e ile au pediculate D c7nd e pot tor iona au c5iar rupe= : tumori localizate )n plin miometru >fi"roamele intramurale au inter tiiale? < c7nd unt de mici dimen iuni nu modific3 conturul uterului4 dar c7nd cre c )n volum produc o m3rire a uterului4 care devine neregulat4 nodular. 8n ma*oritatea cazurilor4 prin cre!terea lor )n timp4 ace te tumori a*ung fie u" ero 4 fie u"muco = fi"romul uterin u"muco edezvolt3 u" endometru !i4 de!i e te cel mai puin frecvent >apro1imativ 5 E?4 are o mai mare importan3 clinic34 prin 7nger3rile pe care le determin3 c5iar !i atunci c7nd are dimen iuni mici.
".$.SIMPTOMATOLOGIE

;i"romul uterin e manife t3 foarte variat4 )n funcie de num3rul4 m3rimea !i localizarea tumorilor.
5

F%&'()*+ ,-%)./(),/%0 < Evideniat de cele mai multe ori cu ocazia unui e1amen ginecologic de rutin3 au de coperit )n timpul e1plor3rii c5irurgicale a prlvi ului. H1)(',2%%+1 */1'%31 < S7nger3rile uterine reprezint3 imptomul cel mai frecvent )nt7lnit la femeile cu fi"rom uterin. S7nger3rile uterine e prezint3 foarte variat clinic. E1plicaia lor e te dat3 de va cularizaia cre cut3 a uterului4 m3rimea cavit3ii uterine !i de o deficien3 )n contracia mu cular3 pentru a a igura 5emo taza. 8n ordinea frecvenei e )nt7lne c < : +enoragia < 5emoragia men trual3 D reprezint3 cea mai o"i!nuit3 !i caracteri tic3 form3 de 7ngerare la femeile cu fi"romiom. +enoragiile nu e in taleaz3 niciodat3 "ru c4 men truaiile devin progre iv mai a"undente4 frecvent cu c5eaguri4 dureaz3 mai mult de o 3pt3m7n34 f7r!ind cu o erozitate rozacee. : +enometroragiile < unt 7nger3ri care continu3 o men truaie a"undent3 p7n3 la men truaia urm3toare. Se )nt7lne c cu o frecven3 de apro1imativ 22E din cazuri. : +etroragiile < Sunt mai rare4 )nt7lnindu: e )n 13E din cazuri= ele urvin )ntre men truaii4 di continuu4 fiind revelatoare mai ale pentru un miom u"muco au un polip fi"ro . H%4'('11, < 8n perioada menopauzei e )nt7lne c 5emoragii continue cu e1acer"3ri. /eucoreea e )nt7lne!te u" form3 5idroreic3. Fidroreea con t3 )ntr:o pierderede lic5id clar4 apo 4 al"icio 4 al c3rei cantitate poate a*unge p7n3 la 1 litruI 245. 9ioreea D au pierderi purulente D pot releva c7teodat3 un polip fi"ro pe cale de necrozare. /eucoreea "anal3 nu e te un emn de fi"rom. F%&'(,)1+1 4*'1'(,-1 < ,pariia durerilor avertizeaz3 c3 e1i t3 ceva mai mult dec7t un fi"romiom "anal. Durerea rezult3 din degener3rile ce urmeaz3 tul"ur3rilor circulatorii4 infecioa e4 tor iunii unei tumori pediculate4 prin compre iune la nivelul pelvi ului au printr:o leziune a ociat3. Durerile au caractere diferite < : dureri cu caracter colicativ4 pa modic D reflect3 contraciile uterine ce tind 3 e1clud3 din cavitatea uterin3 un nodul u"muco au un polip fi"romato = uneori durerea ia a pectul di menoreei particulare4 atunci c7nd fi"romiomul con tituie un o" tacol )n evacuarea 7ngelui men trual= femeia acuz3 o *en3 pelvian3 au verita"ile dureri lom"o:a"dominale4 )n oite de o 7ngerare redu 34 urmat3 apoi de c5eaguri4 care f7r!e c criza dureroa 3= : dureri inten e cu caracter lanciant D )n oite de emne de iritaie peritoneal34 v)r 3turi4 u"ocluzie D urvin )n cazul fi"roamelor intracap ulare= : dureri cu caracter de crampe f7!ietoare D iar c7nd e adaug3 fe"r34 fri oane4 leucocitoz34 e con tituie emnul upuraiei !i a"ced3rii unui nodul fi"romiomato . &re!terea rapid3 a unui fi"rom uterin e )n oe!te de o tare de ten iune 5ipoga tric3. Inclavarea unui fi"rom uterin )n micul "azin e e1prim3 prin dureri caracteri tice cu iradieri )n mem"rele inferioare4 prin compre iunea realizat3 de tumor3 pe r3d3cinile ciaticului. 8n funcie de m3rimea !i localizarea lui4 un fi"rom
#

uterin poate avea r3 unet a upra organelor vecine4 gener7nd o erie de imptome @de )mprumutA. +anife t3rile clinice unt date de compre iunea tumorii pe c3ile urinare4 rect4 va e. Simptome vezicale< : apar tul"ur3ri micionale= : polaCiuria> miciuni mai frecvente? cu caracter diurn= : retenia de urin3 < e )nt7lne!te mai rar4 e manife t3 mai ale premen trual4 rareori ia a pect de retenie acut3. Simptome rectale < )n general unt puine D ten iune4 con tipaie4 ocluzie mecanic3. Simptome va culare < compre iunea venoa 3 poate fi ur a unui edem al mem"relor inferioare. , ocierea unei infecii latente )n micul "azin !i a unei 5ipercoagula"ilit3i creeaz3 condiiile apariiei fle"itelor pontane. Simptomale clinice e o"in prin e1amenul ginecologic.
".5.INVESTIGAII CLINICE I DE LABORATOR

Inve tigaii clinice < caune4 o"ezitate4 teren varico . Inve tigaii de la"orator < F" >5emoglo"in3?4 Ft >5ematocrit?4 leucocite4 trom"ocite4 timp de coagulare > TJ4 TF4 TS?4 KSF4 grupa anguin34 (5. E1amene "ioc5imice ale 7ngelui < uree anguin34 glicemie4 tHmol4 proteinemie. E1amen de urin3 < urocultur34 te t de arcin3. E1amen cardiologic < EL64 m3 urarea T,. E1amin3ri complementare < : 5i terometria < permite evidenierea cavit3ii uterine4 alungite4 deformate au alteori pare curtat3 prin noduli u"muco!i intracavitari= : c5iureta*ul uterin < e face cu cop e1plorator4 terapeutic4 "iop ic= : 5i tero alpingografia < indicat3 )n diagno ticarea unui fi"rom u"muco 4 e efectueaz3 cu o u" tan3 de contra t lipo: au 5idro olu"il3= : radiografia impl3 < evideniaz3 tumorile calcifiate4 ca pete al"urii au al": cenu!ii rotun*ite= : fle"ografia uterin3 < metod3 radiologic3 de vizualizare a va cularizaiei pelvine4 utiliz7nd calea endouterin3 de in*ectare a u" tanei de contra t= : e1amenul ecografic < apreciaz3 dimen iunile4 num3rul !i c5iar topografia tumorilor4 e1cluz7nd o arcin3= d3 detalii a upra ituaiei fi"romului4 depi teaz3 leziuni a ociate !i permite upraveg5erea tratamentului= : e1amen colpo copic !i citologic= : 5i tero copia < vizualizeaz3 "aza de implantare a unui fi"rom endocavitar=
$

: celio copia= : ci tografia= : cli ma "aritat3.


".6 DIAGNOSTICUL FIBROMULUI UTERIN

D%,23(-/%0* .(7%/%8 < e "azeaz3 pe datele concrete clinice !i paraclinice !i pe cele ale e1amenului ginecologic. D%,23(-/%0*+ 4%91'13:%,+ e face cu < : arcina D )n care oprirea men truaiei !i nu 7ngerarea e te emnul cel mai important4 iar e1amenul vaginal ne arat3 caracterele peciale ale uterului gravid >moale4 glo"ulo 4 contracii?= reaciile "iologice de arcin3 elimin3 acea t3 po i"ilitate= : arcina e1trauterin3 au 5ematocelul= : cancerul de col uterin D apare )n *urul menopauzei au dup3 ea4 7ngerarea e te f3r3 leg3tur3 cu men truaia neregulat3= : inflamaiile !i tumorile ane1iale= : c5i t vegetant= : c5i t dermoid= : tumori c5i tice de ovar D olid fi"rom de ovar= : uterul fi"romato D e te deo e"it de fi"romul uterin4 e )nt7lne!te la femeile multipare >)n apropierea menopauzei?4 manife t7ndu: e cu men truaii neregulate4 )n oite de "alon3ri !i dureri a"dominale= la e1amenul clinic uterul e te m3rit4 forma neregulat34 dur4 cavitatea uterin3 e te mai mare4 dar regulat3= : adenomioza D determin3 o m3rire neregulat34 nedep3!ind o arcin3 de 12 3pt3m7ni !i apare la femeile tinere= : uterul malformat= : pelviperitonita tatic3.
".;EVOLUIA I PROGNOSTICUL FIBROMULUI UTERIN

;i"roamele au evoluie lent34 fiind mult3 vreme uportate. 8ntre 40 !i 50 de ani e te momentul critic4 c7nd tul"ur3rile 5emoragice unt mai accentuate4 de aceea operaiile unt mai frecvente )n acea t3 perioad3 a vieii. ;i"romul )nceteaz3 3 mai crea c3 dup3 menopauz34 deoarece ufer3 un proce minim de involuie datorit3 tran form3rii e utului miomato )n e ut fi"ro . 9rogno ticul e te "un4 deoarece e te o tumor3 "enign34 care e poate opera !i care involueaz3 involuntar la menopauz3. &7nd intervin complicaii )n evoluia tumorii4 progno ticul e te mai rezervat. &7nd e a ociaz3 calcinomuri de col uterin au c7nd intervenia c5irurgical3 e efectueaz3 la femeie4 manife tat pe un teren mai
%

puin favora"il4 progno ticul poate fi grav4 mai ale dac3 e1i t3 !i un ri c operator cre cut.
".< COMPLICAIILE FIBROMULUI UTERIN

C().+%0,:%% +(0,+1 infecioa e < apar )n fi"romul u"muco 4 iar apariia unei infecii e traduce prin emnele ei caracteri tice < fe"ra4 durerea4 alterarea at3rii generale= fi"romul infectat4 rar )nt7lnit4 e m3re!te )n volum !i devine mai moale= : complicaiile ane1iale< pot fi acute au cronice= : endometrita >inflamaia endometrului? e te )n oit3 de m3rirea cavit3ii uterine !i deformare4 e manife t3 cu leucocitoz3 !i u!oar3 5ipertermie !i e e1teriorizeaz3 u" form3 de leucoree= : necro"ioza eptic3 au gangrena unui polip produ de col e manife t3 cu dureri pelvine de tip e1ploziv4 )n oite de pierderi ro!cate= polipul devine fria"il !i 7ngereaz3 la atingere= : 5emoragiile < apar foarte de )n fi"romul u"muco = 5emoragia e te un imptom !i poate deveni !i o complicaie prin repetare4 mult mai de dec7t prin a"unden3= uneori pot fi foarte a"undente4 nece it7nd o intervenie c5rurgical3 de urgen3= : complicaii mecanice < 5emoragii intraperitoneale4 tor iunea acut3 au lent3 a unui fi"rom4 ocluzie inte tinal34 compre iunea pe organele din *ur >compre iuni vezicale au rectale?= : complicaii va culare < edemul >proce ul nu e te rever i"il !i tratamentul e te c5irurgical?= : degenere cenele fi"romului uterin pot fi "enigne > degenerare c5i tic34 degenerare ficoza coloidal3 !i calcaroa 3? au maligne > degenerarea malign3 arcomatoa 34 foarte rar3 !i foarte grav3?= degener3rile maligne pot fi atunci c7nd fi"roamele cre c rapid !i e )n oe c de metroragii. C().+%0,:%% 2131',+1 : aparatul re pirator < apar emne de uferin3 prin reducerea capacit3ii ale4 datorit3 tumorilor voluminoa e care ridic3 diafragmul= : aparatul circulator < apar dureri pericardice4 palpitaii4 di pnee paro1i tic34 ta5icardie4 FT,4 edem4 fle"ite ale venelor mem"relor inferioare au a micului "azin= : aparatul urinar < di urie4 polaCiurie4 retenie urinar34 5idronefroz34 fenomene datorate compre iunii prin dezvoltarea tumorii= : o"ezitatea < e te frecvent3 !i e te un factor defavora"il c7nd e te vor"a de un act c5irurgical= : tul"ur3ri ale croazei anguine > a po i"ilit3ilor organice de a:!i regla 5emoragia? e1plic3 )n parte pericolul trom"ogenozei fi"roamelor.
'

C().+%0,:%% (&-/1/'%0,+1 : terilitate= : la a ocierea cu arcina pot ap3rea < compre iune a upra ple1ului olar4 vezicii urinare4 rectului > manife tate prin tene me vezicale4 pelvialgii4 polaCiurie4 di urie4 tene me rectale4 dureri lom"o: ciatice? !i c5iar4 )n cazul fi"roamelor mari4 avorturi4 na!teri premature4 in erii *oa e ale placentei. C().+%0,:%% .(-/(.1',/('%% : fle"otrom"oze < unt complicaii ma*ore4 manife tate ade ea prin em"olie pulmonar3= : ocluzii po toperatorii= : peritonite = : complicaii urinare4 pecifice 5i terectomiei totale4 c7nd e te vor"a de o fi tul3 uretro:vaginal3 au fi tul3 vezico: vaginal3.
".=. TRATAMENTUL FIBROMULUI UTERIN

T',/,)13/*+ .'(9%+,0/%0 < e recomand3 com"aterea factorilor ce pot determina deregl3ri 5ormonale meta"olice. .n cop important e te )ntreinerea unui ec5ili"ru 5ormonal4 cu evitarea )nc3rc3turilor 5ormonale !i com"aterea realizeaz3 treptat. 9rofila1ia fi"romului uterin con t3 )n < : la pu"ertate e upraveg5eaz3 )ntreaga dezvoltare a funciei genitale a femeii= : com"aterea cauzelor de conge tie pelvin3 !i a di funciilor neuroendocrine= : atenie )n utilizarea tratamentelor cu e trogeni !i a contraceptivelor= : timularea natalit3ii la v7r t3 t7n3r3= : depi tarea tumorilor )n fazele incipiente latente4 prevenirea dezvolt3rii !i a complicaiilor prin medicaie deconge tiv3 !i igien3 riguroa 3= : evitarea interveniilor c5irurgicale timpurii !i repetate pe fera genital3= : prevenirea recidivelor dup3 operaii4 cauzele favorizante care unt conge tia pelvin3 !i )nc3rc3turile 5ormonale4 vor fi com"3tute= : pentru o "un3 profila1ie e te nece ar con ultul periodic !i di pen arizarea cazurilor cu ri c de )m"oln3vire > femei care au f3cut tratamente 5ormonale4 intervenii c5irurgicale genitale4 terilitatea primar34 pu"ertatea patologic3?= : upraveg5erea tumorilor depi tate !i tratate. T',/,)13/*+ 0*',/%8 : tratament farmacodinamic cu deconge tionante= : ca m3 ur3 de urgen3 e aplic3 tratamnt medicamento pentru oprirea imediat3 a 5emoragiilor au pentru prevenirea repet3rii lor= : tratamentul fi"romului uterin e te c5irurgical.
10

indromului de

conge tie pelvin3. 8n perioada de activitate genital3 a femeii4 m3 urile profilactice e

Tratamentul medical e te indicat numai )n cazul tumorilor mici4 f3r3 emne clinice deo e"ite4 necomplicate 4 )n prea*ma menopauzei4 c7nd e1i t3 po i"ilitatea upraveg5erii "olnavei !i contraindicaii de ordin general au local pentru actul c5irurgical. Scopul terapeuticii medicale e te com"aterea 5emoragiei= e admini treaz3 ocitocice < Ergomet au +et5ergin D )n in*ecii i.m.4 o fiol3 la 12 ore. &7nd e1i t3 5emoragii mari4 e pot admini tra !i i.v. ;iolele de Ergomet e pot admini tra !i per o 4 o fiol3 la # ore. M1i tinul are efect rapid !i de curt3 durat3 D e poate admini tra i.v. diluat )n 20ml glucoz34 dar e poate admini tra !i i.m. +edicamente cu efect a upra coagul3rii < Kit. L1 > 3 fioleIzi4 dup3 me e?4 Keno tat >1 D 2 fioleIzi4 i.v. au .c.?4 Kit. & > 5 t". De 200mgIzi au 2t". de 500mgIzi?4 9redni on > 30 mgIzi?. Tratamentul cu proge tative de intez3 < e te un tratament de mare importan34 tre"uie )nl3turat cu proge tativ a ociat e trogenitiv4 datorit3 ri cului pu eului. Se folo e c < 10 mg de proge tativ )n zilele 204 23 !i 2# ale ciclului men trual4 pe cale oral3 au parenteral3. 9oate fi a ociat cu androgeni4 un ingur proge tativ doar. /a )ntreruperea tratamentului e1i t3 pericolul de noi !i a"undente 5emoragii. Tratamentul e te de lung3 durat3 !i nece it3 controlul permanent al uterului. ,ntagoni!tii de gm;F >-olade1? pot reduce mult volumul tumorilor i imptomatologiei. Chiuretajul uterin e te un procedeu igur de oprire a 5emoragiei !i are cop e1plorator !i "iop ic. Sunt foarte limitate indicaiile < c7nd "olnava refuz3 operaia4 c7nd tarea general3 a "olnavei nu permite intervenia c5irurgical3 !i ca terapie ad*uvant3 de 5emo taz3 temporar3 pentru refacerea "olnavei !i preg3tirea preoperatorie. Tratamentul chirurgical are indicaia atunci c7nd "olnava prezint3 un fi"rom cu dimen iuni mai mari ca ale unei arcini de 3 luni4 determin7nd o 7ngerare per i tent3 la tratamentul medicamento 4 cu dureri ecundare. Tratamentul c5irurgical e impune )n cazul < : fi"romului m3rit de volum= : miomul e te po terior !i antreneaz3 tul"ur3ri de compre ie= : fi"romul lateral cu ri cul de compre iune pe uretre= : polipi intracavitari cu ri c de infecie= : miomul compre iv au durero = : c7nd apare o cre!tere "ru c3 a unui fi"rom care era mic= : c7nd 5emoragia per i t3 pe te 3 luni= : c7nd apar tul"ur3ri a ociate ecundare= : )nainte de menopauz34 pentru a vindeca o terilitate4 a favoriza graviditatea !i a trata avorturile repetate= : conte1tul p i5ologic !i ocial.
11

Tratamentul c5irurgical e te cel mai eficient prin e1tirparea fi"romului. Se efectueaz3 prin < miomectomie4 miometrectomie !i 5i terectomie. Mperaiile ace tea e fac pe cale vaginal3 au a"dominal3. &alea de a"ordare e face )n funcie de volumul !i topografia fi"romului. +ai nou4 e recurge la te5nici operatorii con ervatoare D miomectomia4 miometrectomia 4 care 3 p3 treze intacte au 3 re taurezetoate funciile aparatului genital < ge tativ34 5ormonal3 !i men trual3. +iomectomia urm3re!te p3 trarea integrit3ii funciilor genitale !i tatica organelor pelvi ului4 e1tirparea tumorilor au a tumorilor fi"romatoa e cu p3 trarea uterului !i ane1elor ale. ,vanta*e < re pect3 endometrul4 care e te organ de recepie 5ormonal3 prin care e a igur3 funcionarea normal3 a ovarelor= p3 treaz3 funcia men trual3 !i de ge taie. E te indicat3 )n tratamentul c5irurgical al fi"romului uterin la femeile tinere. E te contraindicat3 )n cazurile de pree1i ten3 a fi"romului cu cancerul genital4 )n afeciuni acute !i u"acute pelvi:genitale4 )n t3ri precanceroa e ale colului4 la femei pe te 45 de ani !i )n cazul afeciunilor cardiace grave. +iometrectomia are ca cop principal con ervarea c7t mai mare a cavit3ii uterine. Se e1tirp3 nodulii tumorali !i e face rezecia unei poriuni largi de miometru cu de c5iderea o"ligatorie a cavit3ii uterine. E te indicat3 )n polifi"romatoza uterin3. Fi terectomia con t3 )n )ndep3rtarea uterului odat3 cu tumora fi"romatoa 3. ,vanta*ele unt < prevenirea apariiei cancerului genital4 pierderea de 7nge e te mic3 !i complicaiile unt rare. Indicaiile unt la femei pe te 45 de ani4 la femei tinere c7nd nu dore c arcin3 !i nici 3:!i p3 treze men truaia !i )n contraindicaiile interveniei con ervatoare. Fi terectomia e )mparte )n u"total3 > e p3 treaz3 colul !i e efectueaz3 la femeile tinere? !i total3 > e uprim3 uterul )n totalitate !i e evit3 per i tena unui pelvi durero !i ri cul degener3rii maligne?. Te5nicile operatorii con ervatoare prezint3 ca avanta*e < evitarea tul"ur3rilor ca tr3rii4 atenuarea ace tor tul"ur3ri la femei )n pre: au po tmenopauz3 !i con ervarea integrit3ii fiziologice a femeii. &ontraindicaiile ace tor te5nici !i limitele con erv3rii ovarelo unt < ovarele polic5i tice la femeile tinere4 nu e la 3 pe loc un ovar dup3 45 de ani4 e evit3 concentrarea ovarelor f3r3 trompe4 a ocierea unui cancer genital care pre upune l3rgirea 5i terectomiei cu ane1ectomie.

12

CAPITOLUL II NGIJIRILE POSTOPERATORII


.". ROLUL ASISTENTEI MEDICALE N NGRIJIRILE POSTOPERATORII N FIBROMUL UTERIN

, i tenta medical3 are un rol important )n )ngri*irea po toperatorie4 ea efectu7nd at7t )ngri*iri autonome4 c7t !i delegate. ,l3turi de a i tent3 particip3 o )ntreag3 ec5ip3. 9erioada po toperatorie e te intervalul dintre f7r!itul operaiei !i vindecarea complet3 a "olnavei. 8n timpul operaiei4 a i tenta preg3te!te alonul !i patul pentru primirea "olnavei4 )ntr:un alon cu paturi puine4 c7t mai izolat de zgomote= temperatura camerei 3 nu dep3!ea c3 20:22 &4 lumina 3 fie c7t mai redu 3= patul 3 fie cu len*erie curat34 prev3zut cu mu!ama !i alez3 !i acce i"il din trei p3ri. Tran portul "olnavei de la ala de operaii e face cu c3ruciorul. , i tenta medical3 preg3te!te la patul "olnavei ur a de o1igen4 eringi !i ace terile de unic3 folo in34 garou4 alcool4 t3vi3 renal34 onde vezicale4 plo c3 urinar34 medicamente > cardiotonice4 analeptice4 calmante? nece are )n urgen3. 8n perioada po tnarcotic34 p7n3 la revenirea total34 "olnava e va upraveg5ea foarte atent4 p7n3 la apariia refle1elor de deglutiie4 tu e. Bolnava e te tran portat3 din ala de operaie cu o perfuzie fi1at3 de a i tenta ane tezi t3. , i tenta de alon va verifica poziia acului !i ritmul perfuziei4 upraveg5ind:o cu atenie. Dup3 o irea "olnavei )n alon4 a i tenta va monitoriza permanent < T,4 pul ul4 re piraia !i facie ul pacientei4 va nota )n ;.M. calitatea lor !i va raporta medicului orice c5im"are urvenit3. +onitorizarea funciilor vitale e va face p7n3 la revenirea complet3 a con!tienei4 deoarece pot ap3rea complicaii ca < tul"ur3ri re piratorii4 circulatorii4 a fi1ie. 9oziia pacientei )n pat va fi )n decu"it dor al4 f3r3 pern34 cu capul )ntr:o parte4 pentru a e evita )necarea cu v3r 3turi !i a greurilor. De a emenea4 a i tenta va admini tra medicaia pre cri 3 po toperator !i4 de c7te ori e te nece ar4 medicaie calmant3 pre cri 3 de medic. , i tenta medical3 va upraveg5ea "olnava4 pe zile4 p7n3 la e1ternare. Imediat po toperator4 a i tenta va urm3ri < a pectul general >facie 4 tegumente?4 temperatura4 emnele vitale >re piraie4 pul 4 T,?4 reluarea tranzitului inte tinal4 diureza4 a pectul pan amentelor pe plag34 com"aterea durerilor4 re5idratarea !i reec5ili"rarea 5idroelectrolitic34 alimentaia.
13

8n prima zi po toperator e urm3re!te pul ul4 T,4 de"itul prin tu"ul de dren4 plaga !i e raporteaz3 medicului orice modificare )n tarea pacientei. &a tratament4 dac3 e te nece ar4 e admini treaz3 cardio:tonice4 tran fuzii de 7nge izo:grup4 izo: (54 3ruri clorate !i glucozate.Se continu3 o1igenoterapia cu intermiten3 !i e com"ate durerea admini tr7nd analgezice.,limentarea e face prin regim 5idric cu ceai amar )n cantit3i moderate !i fracionate4 dac3 :a reluat tranzitul inte tinal. 8n a doua zi4 a i tenta 5idrateaz3 pacienta per o !i va )ncepe mo"ilizarea ei4 pentru a produce o timulare a circulaiei de )ntoarcere la nivelul mem"relor inferioare. Se vor face mi!c3ri pa ive la )nceput !i apoi active ale mem"relor inferioare. 8n a treia zi alimentaia e )m"og3e!te treptat4 trec7ndu: e la up3 trecurat34 dup3 primul caun e introduce p7ine pr3*it34 "r7nz3 de vaci4 iaurt. Daca mai e te nevoie4 e vor com"ate durerile. Se coate tu"ul de dren4 dac3 nu e te productiv. 8n a patra zi4 daca tranzitul inte tinal :a reluat pontan4 la indicaia medicului4 e admini treaz3 o fiol3 de +io tin4 urmat3 la 30 minute de cli m3 evacuatorie. Se completeaz3 alimentaia cu carne la"3 !i piureuri de zarzavat. Se urm3re!te plaga operatorie !i e face mo"ilizarea mai inten 34 e permite depla area prin alon. 8n a cincea zi4 a i tenta a*ut3 pacienta 3 e plim"e dar 3 nu o"o ea c34 va a*uta medicul 3 coat3 o parte din fire. 8n a !a ea zi e trece la o alimentaie complet34 variat34 vitaminizant3. 8n a !aptea zi a i tenta va a*uta medicul la coaterea re tului firelor. . .METODE I MIJLOACE DE LUCRU 8n )ngri*irea pacientelor4 a i tenta medical3 are arcina 3 le upraveg5eze pentru a culege toate datele privind tarea general3 !i evoluia "olii ace tora4 comunic7nd medicului toate o" ervaiile. 8n acea t3 lucrare am prezentat 3 cazuri4 3 paciente internate )n &ompartimentul 6inecologie al Spitalului Mra ene c +oldova 2oua. 9entru )ntocmirea planului de )ngri*ire4 am folo it ca ur 3 de informare pacientele4 ec5ipa de )ngri*ire4 familiile !i foile de o" ervaie ale pacientelor. +etode de lucru < comunicarea prin conver aii4 pentru culegerea datelor nece are cunoa!terii pro"lemelor pacientelor4 a t3rii lor generale4 a po i"ilit3ilor !i impo i"ilit3ilor ati facerii nevoilor lor per onale. +:am folo it de anamnez34 de e1amenul fizic !i de datele de la"orator4 precum !i de diagno ticul medical. Dup3 ce am avut toate datele nece are4 le:am analizat !i am reu!it 3 ta"ile c pro"lemele de 3n3tate ale pacientelor4 at7t u" a pect fizic4 c7t !i p i5ic. ,cea ta mi:a permi ela"orarea unui plan de )ngri*ire care a a*utat pacientele 3 e adapteze c5im"3rilor ce au intervenit )n tarea lor. +i*loace de lucru < am recoltat pro"ele "iologice ale pacientelor pentru analizele de la"orator4 am )n oit pacientele la e1amin3rile paraclinice !i le:am
14

admini trat medicaia indicat3 de medic. 8n paralel4 le:am preg3tit p i5ic pentru operaie !i le:am u inut din punct de vedere moral pe tot parcur ul intern3rii. Toate ace te metode !i mi*loace de lucru e reflect3 )n capitolul urm3tor4 )n care am prezentat tudiul celor 3 cazuri. CAPITOLUL # PREZENTAREA CAZURILOR
#.". CAZUL I

2.+E/E < (. 9(E2.+E/E < D. KN(ST, < 3% de ani4 e1 feminin 2,OIM2,/IT,TE < rom7n3 (E/I6I, < ortodo13 M&.9,OI, < conta"il3 ST,(E &IKI/P < c3 3torit3 D,T, I2TE(2P(II < 12.01.2013 D,T, EQTE(2P(II < 1'.01.2013 +MTIKE/E I2TE(2P(II < menoragie4 metroragie DI,62MSTI& /, I2TE(2,(E < ;i"rom uterin cu 5emoragie ,2TE&EDE2TE FE(EDM D &M/,TE(,/E < : tata < FT, ,2TE&EDE2TE 9E(SM2,/E < : neag3 antecedente per onale patologice= : menar5a la 14 ani= : ciclu men trual la 2% de zile4 regulat4 durata 4:5 zile4 p7n3 )n urm3 cu # luni= : arcini R 24 na!teri R 24 avorturi R 0. &M2DIOII DE KI,OP SI +.2&P < : nu fumeaz3= : nu con um3 alcool= : tratament cu Mrgametril4 timp de 3 luni. &M+9M(T,(E ;,OP DE +EDI. < orientat3 temporo D paial. ISTM(I&./ BM/II < Boala actual3 a de"utat de apro1imativ # luni4 cu menoragie4 motiv pentru care pacienta olicit3 un con ult de pecialitate. Se efectueaz3 un c5iureta* uterin )n cop 5emo tatic4 iar e1amenul ecografic evideniaz3 un fi"rom uterin 5 cm I 5 cm. De apro1imativ 3 luni4 pacienta prezint3 metroragie. Tot de 3 luni4 e te u" tratament cu Mrgametril4 u" care imptomatologia nu remite. Se interneaz3 )n &ompartimentul 6inecologie pentru diagno tic !i tratament de pecialitate.
15

EQ,+E2 &/I2I& 6E2E(,/ < : 6 R 52Cg4 8 R 1#0cm= : tegumente !i mucoa e < normal colorate= : e ut celular u"cutanat < normal reprezentat= : i temul ganglionar uperficial < nu e palpeaz3= : i tem mu cular < normoton4 normoCinetic= : i temul o teo:articular < integru4 mo"il= : aparat re pirator < torace normal conformat4 onoritate pulmonar3= : aparat cardio:va cular<relaii normale=9 R %% "3t3iImin.= T, R 120I%0 mmFg= : aparat dige tiv < a"domen uplu4 ela tic4 particip3 la mi!c3rile re piratorii4 en i"il4 pontan la palpare= la nivelul 5ipoga trului e palpeaz3 o formaiune de dimen iuni p7n3 la 4I5 cm4 upra imfizar= : aparat renal < lo*i renale li"ere4 6iordano negativ. EQ,+E2 /M&,/ DE S9E&I,/IT,TE < : a"domen en i"il pontan !i la palpare4 )n 5ipoga tru e palpeaz3 o formaiune dur34 p7n3 la 4I5 cm4 upra imfizar= : vulva4 vaginul normal conformate4 cu 7nge fluid !i c5eaguri= : col de multipar3 )n a1ul vaginului4 f3r3 leziuni epiteliale4 cu orificiul e1tern )nc5i 4 prin care e e1teriorizeaz3 7nge= : uter m3rit de volum4 c7t o arcin3 de 12 3pt3m7ni4 dur4 en i"il4 cu dezvoltare predominant pre t7nga= : ane1ele nu e palpeaz3. EQ,+E2 (,DIM/M6I& < : uter de 1245 I ' cm4 cu un nodul intramural "ine individualizat4 de $4%I$45 cm4 cu dezvoltare pre t7nga4 ce deformeaz3 cavitatea uterin3.
E>AMENE DE LABORATOR Kalori normale

6lucoz3 .ree &reatinin3 T.6.M. T.6.9. ;i"rinogen ,9TT Femoglo"in3 Fematocrit /eucocite T

101 mg.Idl. 2#4# mgIdl. $ mg.Idl. 1' .I/. 31 .I/. 4'2mg. E 4041TT 134$ gE 4145 E #400ImmU 2V40W
1#

#5 D 120mgIdl 1540 D 4540mgIdl # D 143mgIdl 15 D 50.I/ 15 D #5.I/ 1%0 D 350 E 2# D 3# TT 1145 D 1$ gE 35 D $4 E 4000:100000ImmU

Tc SUMAR DE URIN ,cid a cor"ic Biliru"ina &orpi cetonici 6lucoza pF 9roteine .ro"ilinogen 2itrii Den itate urinar3 E>AMENUL SECREIEI VAGINALE

2V55W (E-./T,T 2egativ 2egativ 2egativ 2egativ # 2egativ 2egativ 2egativ 1010

CITOLOGIC

Tric5omona D micoz3 : Ba"e! 9apanicolau < frotiu de tip II D celule uperficiale4 intermediare4 rare celule metaplazice E>AMEN imature !i mature= : infiltrat inflamator redu X Tric5omona 4 &andida D negativ= : flora "acterian3 D coci.

I2TE(KE2OII &FI(.(6I&,/E < 12.01.2013 : e face c5iureta* uterin= : a i tenta preg3te!te medicaia pentru ane tezie4 i.v. cu < +ialgin Y f.4 ,lgocalmin Y f.4 Diazepam Y f.4 er fiziologic4 ane tezie local3 cu Qilin3 1 E= : intervenia a fo t "ine uportat3= : e practic3 5i terectomie u"total34 cu ane1ectomie t7ng3= : preoperator e indic3 +ialgin= : intraoperator e indic3 ;entomHl= : po toperator e indic3 < +ialgin 1f.4 6lucoz3 5E 3 1 500ml4 Ser fiziologic 500ml4 Diazepam 1f.= : la de c5idere e con tat3 uterul tran format4 fi"romato 4 c7t un cap de f3t4 ovarul t7ng c5i tic4 c7t o nuc3= : e decide !i 5i terecomie u"total3 cu ane1ectomie t7ng3= : utura "ontului cervical cu fire eparate de catgut= e face toaleta cavit3tii a"dominale !i controlul 5emo tazei.
1$

: +3 urarea funciilor vitale e te o"ligatorie zilnic4 urm3rindu: e )n timpul operaiei !i po toperator4 deoarece e dau date privind apariia eventualelor complicaii. 826(IZI(I 9MSTM9E(,TM(II <monitorizarea funciilor cardio D va cular3 > T,4 pul ?4 re piratorie >frecvena re piratorie4 capacitatea?4 temperatura4 diureza4 cantitatea de lic5id e1teriorizat pe tu"ul de dren= : e admini treaz3 < perfuzii cu 6lucoz3 10E 21500ml= er fiziologic 500ml= antialgice4 &le1ane pentru profila1ia trom"ozelor= : e )ncepe mo"ilizarea dup3 4% de ore= : dup3 4% de ore e rein taleaz3 tranzitul inte tinal= : e uprim3 tu"ul de dren4 e re)ncepe alimentaia > upe trecurate4 iaurt4 "r7nz3 de vaci?4 e uprim3 onda vezical3= : e continu3 urm3rirea funciilor vitale !i controlul pl3gii p7n3 c7nd pacienta va fi e1ternat3. :
CULEGEREA DATELOR PRIVIND CELE "$ NEVOI FUNDAMENTALE

".N18(%, 41 , '1-.%', ?% , ,81, ( &*3@ 0%'0*+,:%1 : frecvena re piratorie e te de 1# re piraii pe minut= : amplitudinea re piraiei e te uperficial34 cu pauze egale )ntre re piraii= : re piraia e te lini!tit34 zgomote normale= : am"ele 5emitorace prezint3 aceea!i mi!care )n timpul in piraiei !i e1piraiei= : tipul re pirator < co tal uperior4 datorit3 m3ririi diametrului antero:po terior )n timpul in piraiei= : mucoa a re piratorie e te umed34 de culoare roz= : pacienta are pul de $5 pul aii pe minut !i T, R 120I%0 mmFg= : tegumentele unt calde4 de culoare roz. .N18(%, 41 , &1, ?% , )A30, : cavitate "ucal3 integr34 mucoa 3 "ucal3 umed3 4 de culoare roz4 gingiile unt aderente la dini= : nu prezint3 protez3 dentar34 ma ticaia fiind u!oar3 !i eficace cu gura )nc5i 3= : refle1ul de deglutiie e te prezent4 dige tia e te lent3= : )i plac alimentele de origine animal34 "r7nzeturile4 fructele= : con um3 2500 ml de lic5ide pe zi= : are "ogate cuno!tine culinare4 de aceea )i place mult 3 g3tea c3 pentru familie !i 3 ervea c3 ma a )mpreun3 cu ei= : pacienta are o greutate de 52Cg4 la 1#0cm )n3lime= : dup3 intervenia c5irurgical34 "olnava a fo t 5idratat3 prin perfuzie p7n3 :a reluat tranzitul inte tinal4 apoi a avut regim 5idric4 zeam3 de compot4 ucuri de fructe4 )n cantit3i uficiente4 f3r3 a dep3!i 1500ml )n 245= alimentaia e
1%

)m"og3e!te treptat cu up3 de zarzavaturi4 iar dup3 primul caun e introduce p7ine pr3*it34 "r7nz3 de vaci4 iaurt4 carne fiart3= : alimentaia devine apoi variat3 !i vitaminizant3. #.N18(%, 41 , 1+%)%3, : pacienta prezint3 miciuni pontane4 nedureroa e4 cu o frecven3 de 5 D # miciuni pe zi4 de culoare gal"en34 cu a pect clar4 tran parent= : pacienta avea o diurez3 de 1#00 D 1%00 mlI245= : la internare4 prezenta miciuni frecvente4 cu cantit3i mici de urin34 datorit3 compre iunii fi"romului pe vezica urinar3= : dup3 intervenie4 num3rul miciunilor cade la 3Izi= : eliminarea fecalelor e te normal34 un caun pe zi4 de o"icei dimineaa imediat dup3 trezire4 )n cantitate de 100 D 150 g4 cu o con i ten3 p3 toa 34 omogen3 !i o culoare de o"icei "run3. $.N18(%, 41 , -1 )%?0, ?% , ,81, ( &*3@ .(-/*'@ : aparat locomotor integru !i mo"il4 ceea ce )i permite pacientei o independen3 total3 )n mi!care4 at7t ca amplitudine4 c7t !i ca mo"ilitate articular3= : din cauza pierderii de 7nge4 pacienta :a imit do"or7t3= : po toperator capacitatea de efort e te redu 34 pacienta prezent7nd o"o eal3= nu are for3 fizic34 prezint3 ameeli= : dup3 intervenia c5irurgical3 :a mo"ilizat cu a*utor4 apoi ingur34 motiv pentru care a prezentat un mer )nc7lcit4 dar ec5ili"rat= : accept3 o poziie de decu"it dor al cu capul )ntr:o parte4 t3 mai mult )n pat= : po toperator e indic3 mi!c3ri pa ive !i active. 5. N18(%, 41 , 4(')% ?% , -1 (4%B3% : )nainte de internare durata omnului erade #:$ ore pe noapte= : pacienta adoarme cu u!urin34 omnul era f3r3 )ntreruperi4 f3r3 co!maruri4 odi5nitor !i regenerator= : deprinderi )nainte de culcare < lectura= : acum4 datorit3 pitaliz3rii4 durata omnului :a redu la 4 ore pe noapte4 adoarme greu4 iar omnul )i e te )ntrerupt de dureri datorate pl3gii operatorii. 6. N18(%, 41 , -1 C)&'@0, ?% 417&'@0, : )i place 3 e )m"race modern4 poart3 ve timentaie core punz3toare temperaturii4 mediului )ncon*ur3tor4 activit3ii pe care o depune= : acum nu are nevoiede a*utor4 pentru c3 e te ta"il3 dup3 actul operator. ;.N18(%, 41 , )13:%31 /1).1',/*', 0('.*+*% C3 +%)%/1 3('),+1 : "olnava a fo t afe"ril3= : dup3 intervenia c5irurgical3 a prezentat u"fe"rilitate > 3$4$ [& ?4 iar dup3 trei zile revine la 3#45 D 3$ [&. <.N18(%, 41 , 9% 0*',/, C32'%D%/, ,E?% .'(/1D, /12*)13/1+1 ?% )*0(,-1+1 : pacienta prezint3 tegumente curate4 netede4 ela tice4 normal pigmentate=
1'

: mucoa a "ucal3 e te integr34 fo ele nazale li"ere= : pacienta e te foarte intere at3 de a fi curat3 !i )ngri*it34 de o"icei )!i efectueaz3 toaleta ingur3= : dup3 intervenia c5irurgical34 "olnava nece it3 pan ament teril 4 zile4 c5im"at zilnic= : dup3 5 zile plaga e te curat34 iar tegumentele normal colorate= : )n fo a iliac3 dreapt3 are un tu" de dren4 care :a meninut 4 zile. =. N18(%, 41 , 18%/, .1'%0(+1+1 : pacienta e te o per oan3 prudent34 !tie pe c7t po i"il 3 evite pericolele= : acum per i t3 o team3 )n ceea ce prive!te intervenia c5irurgical34 uneori pl7nge !i atunci devine pe imi t3. "!. N18(%, 41 , 0()*3%0, : )i place 3 conver eze cu cei din *ur4 a"ord7nd di cuii pe teme diferite= : acum vor"e!te uneori cu )ntreruperi4 e "7l"7ie4 devine timid3 !i c5iar pl7nge= : din partea familiei are mult3 )nelegere. "".N18(%, 41 ,E?% .',0/%0, '1+%2%, : pacienta e te de relifie ortodo13= : frecventeaz3 de lu*"ele religioa e= : eara cite!te dintr:o carte de rug3ciuni. " .N18(%, 41 , 9% */%+, , -1 '1,+%7, :pacienta e te mulumit3 de realiz3rile o"inute p7n3 acum= : acum e nelini!te!te pentru cei doi copii4 )n ceea ce prive!te alimentaia lor !i mena*ul= : e imte inutil3 !i e te comple1at3 de faptul c3 nu poate fi al3turi de familie. "#.N18(%, 41 , -1 '10'11, : pacienta o"i!nuia 3 vizioneze anumite programe TK= : )i place mult 3 citea c3 romane de aciune= : acum4 datorit3 condiiilor pitalice!ti4 nu e te capa"il3 3:!i )ndeplinea c3 o"iceiurile recreative. "$.N18(%, 41 , C38@:, 0*) -@E:% .'(/1D17% -@3@/,/1, : nu are cuno!tine )n ceea ce prive!te aotu:)ngti*irea dup3 e1ternare= : dore!te 3 afle c7t mai multe informaii de pre evoluia po toperatorie4 de aceea pune multe )ntre"3ri. 8n urma culegerii datelor pe cele 14 nevoi fundamentale4 am ta"ilit urm3toarele nevoi alterate< : nevoia de odi5n3= : nevoia de a evita pericolele= : nevoia de a comunica= : nevoia de a fi curat !i de a p3 tra tegumentele integre= : nevoia de a e mi!ca=
20

: nevoia de a )nv3a.

21

PLANUL DE NGRIJIRE AL PACIENTEI R.D.

9ro"lema ,lterarea t3rii de con: fort4 prin durere. Se manife t3 prin fa D cie palid4 oc5i )ncer: c3nai !i diaforez3.

M"iective 9acienta va avea dure: re ameliorat3 pe te 15. 9acienta nu va mai avea dureri pe te 2 zile.

Intervenii autonome I:am e1plicat pacientei 3:!i caute poziia cea mai "un34 )n care 3 nu prezin: te durere. I:am recomandat pacientei dac3 poate 3 fac3 plim D "3ri )n timpul zilei. ,m a igurat condiii opti: me de microclimat. ,m e1plicat pacientei im: portana p3 tr3rii tegu: mentului curat la nivelul pl3gii !i prote*area ei.

Intervenii delegate ,m adm. pacientei cal: mante ale durerii< ,lgocalmin 1f. de 2ml i.m. 4 1 D 0 D 1 . I:am adm. Diazepam 1 t"Izi4 de 10mg eara4 ;eno"ar"ital 1f.Izi de 15 mg eara. ,m f3cut toaleta pl3gii cu tinct. de iod !i cu "enzin3 iodat3. ,m tamponat plaga cu ap3 o1igenat34 tampoane u cate4apoi am pan at plaga. Dup3 4 zile am co tu"ul de dren. ,m a*utat medicul la coa: terea firelor.

Evaluare

Dificult3i )n a e odi5: Sra"ilirea unui orar de ni4 e manife t3 prin omn < pacienta 3 in omnie. doarm3 $5 pe noapte4 f3r3 treziri noaptea !i f3r3 edative. ,lterarea tegumentului 9acienta nu va prezenta prin prezena pl3gii complicaii la nivelul operatorii. pl3gii operatorii.

9e te 1 54 pacienta nu a mai prezentat dureri de inten itate mare la nive lul pl3gii4 iar dup3 2 zile nu a mai prezentat deloc. 9acienta e odi5ne!te noaptea !i are un omn lini!tit.

Dup3 4 zile po topera: tor4 pacienta prezint3 te gumente integre4 curate !i f3r3 complicaii.

Diminuarea mo"ilit3:

9acienta 3 ai"3 tonu ul

,m planificat un program

9acienta prezint3 un to

ii4 manife tata prin di: mu cular normal !i for: ficultatea c5im"3rii a mu cular3 p3 trat3. de poziie.

de e1erciii4 )n funcie de capacitatea paciantei. ,m participat zilnic la mo"ili: zarea pacientei po tope: rator4 prin mi!c3ri pa ive !i apoi active. 9ertur"area imaginii e 9acienta nu va mai fi I:am e1plicat pacientei ne: manife t3 prin an1ie: an1ioa 3 pe te 3 zile. ce itatea interveniei c5i: tate4 pierderea imaginii 9acienta va avea o ima: rurgicale !i eficacitatea ei4 de ine. gine de ine pozitiv34 )n am )ncura*at:o cu privire decur de 3 zile. la actul operator. ,m di cutat cu pacienta pentru )nl3turarea ideii mutilante. ,m rugat:o 3 evite frigul !i efortul. Deficit de cunoa!tere 9acienta va )nelege toa: I:am e1plicat pacientei ne: ,uto:admini trarea de de pre auto:)ngri*ire. te re triciile privitoare ce itatea re pect3rii unor calmante pentru con: la diet34 controlul durerii re tricii4cum ar fi< regim trolul durerii. !i a efortului fizic4 c7t alimentar "ogat )n protei: !i la limitarea activit3ii ne4 limitarea efortului fi D e1uale. zic la munci grele )n go pod3rie timp de 1 lun3 !i interdicia raportului e1ual timp de 2 luni.

nu mu cular normal !i fora mu cular3 e te p3 trat3.

9acienta !i:a rec3p3tat ec5ili"rul p i5ic dup3 3 zile. 9acienta :a adaptat tra mei c5irurgicale.

9acienta a luat la cuno! tin3 de pre auto:)ngri* rea la domiciliu.

23

24

3.2. CAZUL II 2.+E/E < I. 9(E2.+E/E < ,. KN(ST, < 53 de ani4 e1 feminin 2,OIM2,/IT,TE < rom7n3 (E/I6I, < ortodo13 M&.9,OI, < muncitoare ST,(E &IKI/P < c3 3torit34 mam3 a doi copii D,T, I2TE(2P(II < 0'.02.2013 D,T, EQTE(2P(II < 1#.02.2013 +MTIKE/E I2TE(2P(II < menoragie de 5 D # luni= apariia formaiunilor tumorale 5ipoga trice. DI,62MSTI& /, I2TE(2,(E < 9olifi"romatoz3 uterin34 complicat3 cu 5emoragie. ,2TE&EDE2TE FE(EDM:&M/,TE(,/E < neag3. ,2TE&EDE2TE 9E(SM2,/E < apendicectomie la 1# ani= FT, form3 medie= in uficien3 cardiac3 D de la 43 de ani4 tratat3 cu ,tenolol4 Digo1in4 &aptopril= menar5a la 1% ani= ciclu men trual regulat la 2% de zile4 cu durat3 de 3 D 4 zile4 dar cu flu1 cre cut de 5 D # luni= arcini R 24 na!teri R 24 avorturi R 0. &M2DIOII DE KI,OP SI +.2&P < core punz3toare. &M+9M(T,(E ;,OP DE +EDI. < orientat3 temporo: paial. ISTM(I&./ BM/II "oala a de"utat in idio 4 de circa 5 luni4 prin menoragie din ce )n ce mai a"undent3 !i apariia unei formaiuni tumorale 5ipoga trice= e prezint3 la &linica 6inecologie I pentru diagno tic !i tratament de pecialitate. EQ,+E2 &/I2I& 6E2E(,/ 6 R $% Cg= I R 1#5 cm= tegumente !i mucoa e < normal colorate= e ut celular u"cutanat < normal reprezentat= i temul ganglionar uperficial < nu e palpeaz3= i tem mu cular < normoton4 normoCinetic= i temul o teo:articular < integru4 mo"il= aparat re pirator < torace normal conformat4 onoritate pulmonar3= aparat cardio:va cular < relaii normale= 9 R %% "3t3iImin.= T, R 120I%0 mmFg=
22

: :

: : : : : :

: : : : : : : : : :

: aparat renal < lo*i renale li"ere4 6iordano negativ. EQ,+E2 /M&,/ DE S9E&I,/IT,TE : a"domen uplu4 ela tic4 particip3 la mi!c3rile re piratorii4 nedurero = : organe genitale e1terne de multipar3= : la e1amenul cu valve < vagin cu perei upli4 col de multipar34 pe "aza po terioar3 o zon3 eroziv3 emilunar34 nu pierde 7nge )n timpul e1amin3rii= : la tu!eu vaginal < vulv34 vagin D uple4 ela tice= col )n "utoia!4 orientat pre dreapta4 formaiune tumoral3 c7t un grapefruit4 ce face corp comun cu uterul4 contur policiclic4con i ten3 ferm34 mo"il34 nedureroa 3= : ,ne1ele nu e palpeaz3. : E>AMENE DE LABORATOR Kalori normale 6lucoz3 .ree &reatinin3 T.6.M. T.6.9. ;i"rinogen ,9TT Femoglo"in3 Fematocrit /eucocite T Tc SUMAR DE URIN ,cid a cor"ic Biliru"ina &orpi cetonici 6lucoza pF 9roteine .ro"ilinogen 2itrii
23

%0 mg.Idl. 2# mgIdl. $45 mg.Idl. 1$ .I/. 33 .I/. 4%5mg. E 4041TT '4$ gE 314$ E #300Imm 240W 133W

#5 D 120mgIdl 1540 D 4540mgIdl # D 143mgIdl 15 D 50.I/ 15 D #5.I/ 1%0 D 350 E 2# D 3# TT 1145 D 1$ gE 35 D $4 E 4000:100000Imm

(E-./T,T 2egativ 2egativ 2egativ 2egativ # 2egativ 2egativ 2egativ

Den itate urinar3 E>AMENUL SECREIEI VAGINALE E>AMEN CITOLOGIC

1015 2egativ : Ba"e! 9apanicolau < frotiu de tip II D unt prezente celule pavimentoa e uperficiale4 intermediare4 rare celule de tip ganglionar= :flora "acterian3 D coci redu!i.

: : : : : : :

I2TE(KE2OII &FI(.(6I&,/E < 10.02.2013 e face c5iureta* uterin= e practic3 ane tezie i.v. cu +ialgin Y f.4 ,lgocalmin Y f.4 Diazepam Y f. !i ane tezie local3 cu Qilin3 1 E= intervenie "ine uportat3= )n urma diagno ticului de polifi"romatoz3 uterin3 complicat3 cu 5emoragie4 e practic3 5i terectomie u"total34 cu ene1ectomie "ilateral3= po toperator e indic3 +ialgin fiole= intraoperator e indic3 ;entomHl fiole= : utura "ontului cervical cu fire eparate de catgut= e face toaleta cavit3tii a"dominale !i controlul 5emo tazei. ,m urm3rit funciile vitale ale pacientei )n timpul operaiei4 c7t !i po toperator4 deoarece dau date privind apariia unor complicaii. 826(IZI(I 9MSTM9E(,TM(IIpacienta a fo t inut3 u" o" ervatie re tul zilelor4 p7n3 la e1ternare= pacienta prezint3 o tare "un3= pacienta :a dega*at a doua zi po toperator= tot atunci a )nceput alimentaia per o cu lic5ide4 upe trecurate4 "r7nz3 de vaci4 carne fiart3= a treia zi po toperator am a*utat pacienta 3 e ridice din pat !i 3 fac3 mi!c3ri treptate4 f3r3 3 o"o ea c3= )n urma interveniei c5irurgicale4 pacienta prezint3 o tare general3 "un3= po toperator e admini treaz3 < 6lucoz3 5 E4 2 1 500 ml= Ser fiziologic 2 1 500 ml= +ialgin 1 fiol3= Diazepam 1 fiol3= ,lgocalmin 1 fiol3.
CULEGEREA DATELOR PRIVIND CELE "$ NEVOI FUNDAMENTALE 24

: : : : :

".N18(%, 41 , '1-.%', ?% , ,81, ( &*3@ 0%'0*+,:%1 : pacienta prezint3 torace normal conformat4 care particip3 imetric la mi!c3rile re piratorii= : frecvena re piratorie4 datorit3 t3rii po tnarcotice4 e te de 23 re piraiiImin.= : ritmul re pirator e te regulat= : amplitudinea re piraiei e te uperficial3= : pul ul R %0 pul aiiImin.4 T, R 120 I %0 mmFg= : tegumente palide. .N18(%, 41 , &1, ?% , )A30, : pacienta are o greutate de $% Cg4 la o )n3lime de 1#5 cm4 !tie c3 e te upraponderal34 dar nu o deran*eaz3= : cavitate "ucal3 integr34 nu prezint3 edentaie= : orarul me elor era de 3 me e principale !i 2 gu t3ri4 de preferin3 pa te f3inoa e4 fripturi de carne de porc4 legume4 fructe= : dup3 intervenia c5irurgical3 prezint3 dificult3i )n a e alimenta din cauza t3rii po toperatorii4 p7n3 la reluarea tranzitului inte tinal > care :a reluat )n a treia zi po toperator?= : etea e te prezent34 av7nd un grad u!or de de 5idratare4 datorit3 pierderii de 7nge= : dup3 intervenia c5irurgical34 pacienta a fo t alimentat3 parenteral trei zile4 prin perfuzii de 6lucoz3 5 E= : )n acea t3 perioad34 pacienta a avut un regim 5idric cu ceai amar= : )n a patra zi 4 i e admini treaz3 ucuri naturale de fructe4 zeam3 de compot )n cantit3i uficiente4 f3r3 a dep3!i 1000 D 1500 mlIzi= : alimentaia e )m"og3e!te treptat cu cior"e au upe de zarzavat4 iar dup3 primul caun :a introdu p7ine pr3*it34 "r7nz3 de vaci4 m7nt7n34 iaurt4 carne fiart3= : alimentaia devine "ogat3 !i vitaminizant3. #.N18(%, 41 , 1+%)%3, : eliminarea urinei e face pontan4 nedurero 4 cu o frecven3 de # miciuni pe zi4 de culoare gal"en34 cu a pect clar= : diureza e te cuprin 3 )ntre 1%00 D 1'00 ml I 245= : pacienta a prezentat metroragie )n cantitate de 100 ml4 din cauza c3reia :a manife tat prin ete4 tegumente !i mucoa e u cate4 pliu cutanat per i tent. $.N18(%, 41 , -1 )%?0, ?% , ,81, ( &*3@ .(-/*'@ : aparat locomotor integru !i mo"il= : )i permite pacientei o independen3 total3 )n ceea ce prive!te mi!carea4 ca amplitudine !i mo"ilitate articular3= : acum capacitatea de mi!care e te redu 3 !i prezint3 o"o eal34 l3"iciune fizic3=
25

: po toperator4 pacienta adopt3 o po tur3 de decu"it dor al cu capul )ntor )ntr:o parte= )!i c5im"3 ingur3 poziia )n pat. 5.N18(%, 41 , 4(')% ?% , -1 (4%B3% : )nainte de internare4 pacienta avea un omn lini!tit4 adormea u!or4 durata omnului era de $ D % ore pe noapte4 o"i!nuia 3 doarm3 !i )n timpul zilei 1: 2 ore4 dup3 orele de program de la erviciu= : cu ocazia intern3rii4 durata omnului :a redu la 4 ore pe noapte4 eara adoarme greu4 omnul )i e te agitat !i e g7nde!te mereu la con ecinele actului operator. 6.N18(%, 41 , -1 C)&'@0, ?% 417&'@0, : pacienta e )m"rac3 adecvat cerinelor !i circum tanelor= : acum nece it3 a*utor4 deoarece e te l3"it3 dup3 pierderile de 7nge prin metroragie !i actul operator< ;.N18(%, 41 , )13:%31 /1).1',/*', 0('.*+*% C3 +%)%/1 3('),+1 : pacienta e te afe"ril3= : dup3 intervenia c5irurgical3 prezint3 u"fe"rilitate4 dar dup3 dou3 zile temperatura revine la limitele fiziologice. <.N18(%, 41 , 9% 0*',/, C32'%D%/, 41 ,E?% .'(/1D, /12*)13/1+1 ?% )*0(,-1+1 : pacientei )i place 3 fie tot timpul curat3= : acum prezint3 dificult3i )n a:!i efectua ingur3 igiena4 nece it7nd a*utor= : tegumentele unt palide datorit3 metroragiei )ndelungate= : dup3 actul c5irurgical4 pacienta prezint3 o plag3 operatorie )n regiunea a"dominal3= : pacienta nece it3 pan ament teril timp de 3 zile4 c5im"at zilnic= : )n primele dou3 zile po toperator4 nece it3 toaleta organelor genitale e1terne la pat= : a treia zi4 pacienta e te capa"il3 3:!i realizeze ingur3 )ngri*irile igienice= : )n fo a iliac3 dreapt3 prezint3 un tu" de dren adaptat la o pung3 colectoare. =.N18(%, 41 , 18%/, .1'%0(+1+1 : pacienta e te prudent34 nu )i place 3 ri!te prea mult4 !tie 3 evite pe c7t po i"il pericolele= : e te an1ioa 34 )i e te team3 de complicaii !i neopla m. "!. N18(%, 41 , 0()*3%0, : pacienta are o fire ocia"il3= : )i place 3 dicute cu celelate paciente din alon= : )ntreine "une relaii cu oul= : !i:a e1primat entimentele )n leg3tur3 cu pro"lema a. "". N18(%, 41 ,E?% .',0/%0, '1+%2%, : pacienta e te de religie ortodo13= : acord3 o importan3 deo e"it3 re pect3rii intimit3ii !i politeii= : e roag3 )n fiecare ear3 pentru familie=
2#

: " : :

c7nd are timp4 merge la "i eric3. .N18(%, 41 , 9% */%+ pacienta e te mulumit3 de realiz3rile ale4 at7t profe ionale4 c7t !i familiale= dore!te 3 e )n 3n3to!ea c3 repede4 pentru a e ocupa de )ngri*irea oului !i a copiilor= "#.N18(%, 41 , -1 '10'11, : )i place 3 e plim"e4 3 tricoteze4 cite!te !i e te vizitat3 de prieteni4 colegi !i rude. "$.N18(%, 41 , C38@:, 0*) -@E?% .@-/'171 -@3@/,/1, : pacienta e te intere at3 3 afle c7t mai multe de pre evoluia po toperatorie !i de pre ce ar putea !i ce nu ar putea 3 fac3 dup3 e1ternare. 8n urma tudierii datelor4 am ta"ilit nivelul de independen3 D dependen3 cu remarcarea urm3toarelor nevoi alterate < : nevoia de a re pira !i a avea o "un3 circulaie= : nevoia de a "ea= : nevoia de a fi curat !i de a p3 tra tegumentele integre.

2$

PLANUL DE NGRIJIRE AL PACIENTEI I.A.

9ro"lema Durere po toperatorie manife tat3 prin facie palid4 diaforez34 tare general3 alterat3.

Intervenii autonome 9acinta va avea durerile I:am a igurat pacientei o ameliorate pe te 15. poziie "un34 )n care nu 9acienta nu va mai pre D va mai prezenta durere. zenta dureri pe te 2 zile.

M"iective

Intervenii delegate ,m adm. pacientei ,l: gocalmin 1f. de 2ml 4 i.m. 1:0:1. /a indicaia medicului am adm. !i ;ortral 1f. i.m.

Evaluare

(i c de apariie a com: 9acienta nu va prezenta plicaiilor la nivelul complicaii la nivelul pl3gii operatorii. pl3gii.

,m e1plicat pacientei c7t e te de important3 p3 tra: rea tegumentelor curate la nivelul pl3gii. &7t timp pacienta a fo t )n narcoz34 am meninut o igien3 riguroa 3 la nivelul pl3gii !i )n *urul ei.

De 5idratare >alterarea 9acienta va avea tegu D ,m f3cut "ilanul lic5ide: t3rii generale prin mente !i mucoa e curate lor intrate !i eliminate= am de 5idratare? !i pertur: )n decur de #5. monitorizat funciile vitale

9e te 15 pacienta nu mai prezint3 dureri la nivelul pl3gii. 8n 245 durerea a ce D dat )n inten itate. Dup3 2 zile pacienta nu mai prezint3 du D rere. ,m f3cut toaleta pl3gii Dup3 operaie pacien: cu tinc.de iod !i "enzi: ta va prezenta tegu D n3 iodat34de 2 oriIzi4 mente integre !i cu D dup3 care am pan at:o rate4 f3r3 3 apar3 cu pan ament u cat complicaii. protector. Dup3 4 zile4 i:am co tu"ul de dren !i am izo: lat "ine plaga. ,m a*utat medicul 3 coat3 firele. /a indicaia medicului Dup3 125 pacienta am montat perfuzie cu e te 5idratat3 core : 6lucoz3 5E4 1500 ml4 punz3tor= va avea te:

"area ec5ili"rului 5i D dro:electrolitic. ,limentaie inadecvat3 prin deficit4 datorit3 in: terveniei c5irurgicale4 manife tat3 prin grea3 !i v3r 3turi4 datorit3 ane teziei.

9acienta va fi ec5ili"rat3 5idro:electrolitic. /a 4 zile de la operaie /a ie!irea din narcoz3 am pacienta e va putea ali: upraveg5eat v3r 3turile4 menta !i 5idrata normal. am o" .a pectul4 miro ul !i cantitatea. ,m a!ezat pacienta cu ca: pul )ntr:o parte4 f3r3 pern3 pentru a )mpiedica a pira: rea v3r 3turilor.

#0 pic.Imin.

gumentele !i mucoa: ele curate. 97n3 la ie irea din nar: Dup3 25 pacienta nu coz3 i:am umezit "uze: mai are v3r 3turi. le cu ceai amar4 apoi Dup3 245 :a 5idratat am 5idratat:o conform !i alimentat normal4 indicaiilor medicului4 f3r3 3 prezinte em: iar dup3 3 zile pacienta ne de de 5idratare. a reluat treptat alimen: taia diver ificat3.

2'

CAZUL III

: :

: : : : :

: : : : : : : : : :

2.+E/E < B. 9(E2.+E/E < +. KN(ST, < 50 de ani4 e1 feminin 2,OIM2,/IT,TE < rom7n3 (E/I6I, < ortodo13 M&.9,OI, < ca nic3 ST,(E &IKI/P < c3 3torit34 mam3 a doi copii D,T, I2TE(2P(II < 10.03.2013 D,T, EQTE(2P(II < 1$.03.2013 +MTIKE/E I2TE(2P(II < menoragie de 5 D # luni= apariia formaiunilor tumorale 5ipoga trice. DI,62MSTI& /, I2TE(2,(E < 9olifi"romatoz3 uterin34 complicat3 cu 5emoragie. ,2TE&EDE2TE FE(EDM:&M/,TE(,/E < mama dia"et za5arat tipII. ,2TE&EDE2TE 9E(SM2,/E < FT, form3 medie= in uficien3 cardiac3 D de la 45 de ani4 tratat3 cu ,tenolol4 Digo1in= menar5a la 1# ani= ciclu men trual regulat la 2% de zile4 cu durat3 de 3 D 4 zile4 dar cu flu1 cre cut de 5 D # luni= arcini R 44 na!teri R 24 avorturi R 2. &M2DIOII DE KI,OP SI +.2&P < core punz3toare. &M+9M(T,(E ;,OP DE +EDI. < orientat3 temporo: paial. ISTM(I&./ BM/II "oala a de"utat in idio 4 de circa # luni4 prin menoragie din ce )n ce mai a"undent3 !i apariia unei formaiuni tumorale 5ipoga trice= e interneaz3 in ecia de 6inecologie pentru diagno tic !i tratament de pecialitate. EQ,+E2 &/I2I& 6E2E(,/ 6 R $# Cg= I R 1#4 cm= tegumente !i mucoa e < normal colorate= e ut celular u"cutanat < normal reprezentat= i temul ganglionar uperficial < nu e palpeaz3= i tem mu cular < normoton4 normoCinetic= i temul o teo:articular < integru4 mo"il= aparat re pirator < torace normal conformat4 onoritate pulmonar3= aparat cardio:va cular < relaii normale= 9 R %0 "3t3iImin.= T, R 140I%0 mmFg=
30

: aparat renal < lo*i renale li"ere4 6iordano negativ. EQ,+E2 /M&,/ DE S9E&I,/IT,TE : a"domen uplu4 ela tic4 particip3 la mi!c3rile re piratorii4 nedurero = : organe genitale e1terne de multipar3= : la e1amenul cu valve < vagin cu perei upli4 col de multipar34 pe "aza po terioar3 o zon3 eroziv3 emilunar34 nu pierde 7nge )n timpul e1amin3rii= : la tu!eu vaginal < vulv34 vagin D uple4 ela tice= col )n "utoia!4 orientat pre dreapta4 formaiune tumoral3 c7t un grapefruit4 ce face corp comun cu uterul4 contur policiclic4con i ten3 ferm34 mo"il34 nedureroa 3= : ,ne1ele nu e palpeaz3. :
E>AMENE DE LABORATOR Kalori normale

6lucoz3 .ree &reatinin3 T.6.M. T.6.9. ;i"rinogen ,9TT Femoglo"in3 Fematocrit /eucocite T Tc SUMAR DE URIN ,cid a cor"ic Biliru"ina &orpi cetonici 6lucoza pF 9roteine .ro"ilinogen 2itrii

%$ mg.Idl. 23mgIdl. $42 mg.Idl. 1' .I/. 31 .I/. 4%5mg. E 4041TT '45 gE 314% E ##00ImmU 2V40W 3V33W

#5 D 120mgIdl 1540 D 4540mgIdl # D 143mgIdl 15 D 50.I/ 15 D #5.I/ 1%0 D 350 E 2# D 3# TT 1145 D 1$ gE 35 D $4 E 4000:100000ImmU

(E-./T,T 2egativ 2egativ 2egativ 2egativ # 2egativ 2egativ 2egativ


31

Den itate urinar3 E>AMENUL SECREIEI VAGINALE E>AMEN CITOLOGIC

1013 2egativ : Ba"e! 9apanicolau < frotiu de tip II D unt prezente celule pavimentoa e uperficiale4 intermediare4 rare celule de tip ganglionar= :flora "acterian3 D coci redu!i.

I2TE(KE2OII &FI(.(6I&,/E < 11.03.2013

: : : : : : :

e face c5iureta* uterin= e practic3 ane tezie i.v. cu +ialgin Y f.4 ,lgocalmin Y f.4 Diazepam Y f !i ane tezie local3 cu Qilin3 1 E= intervenie "ine uportat3= )n urma diagno ticului de polifi"romatoz3 uterin3 complicat3 cu 5emoragie4 e practic3 5i terectomie u"total34 cu ene1ectomie "ilateral3= po toperator e indic3 +ialgin fiole= intraoperator e indic3 ;entomHl fiole= : utura "ontului cervical cu fire eparate de catgut= e face toaleta cavit3tii a"dominale !i controlul 5emo tazei. ,m urm3rit funciile vitale ale pacientei )n timpul operaiei4 c7t !i po toperator4 deoarece dau date privind apariia unor complicaii.
826(IZI(I 9MSTM9E(,TM(II

: pacienta a fo t inut3 u" o" ervatie re tul zilelor4 p7n3 la e1ternare= : pacienta prezint3 o tare "un3= : pacienta :a dega*at a doua zi po toperator= tot atunci a )nceput alimentaia per o cu lic5ide4 upe trecurate4 "r7nz3 de vaci4 carne fiart3= : a treia zi po toperator am a*utat pacienta 3 e ridice din pat !i 3 fac3 mi!c3ri treptate4 f3r3 3 o"o ea c3= : )n urma interveniei c5irurgicale4 pacienta prezint3 o tare general3 "un3= : po toperator e admini treaz3 < 6lucoz3 5 E4 2 1 500 ml= Ser fiziologic 2 1 500 ml= +ialgin 1 fiol3= Diazepam 1 fiol3= ,lgocalmin 1 fiol3.

CULEGEREA DATELOR PRIVIND CELE "$ NEVOI FUNDAMENTALE 32

".N18(%, 41 , '1-.%', ?% , ,81, ( &*3@ 0%'0*+,:%1 : pacienta prezint3 torace normal conformat4 care particip3 imetric la mi!c3rile re piratorii= : frecvena re piratorie4 datorit3 t3rii po tnarcotice4 e te de 23 re piraiiImin.= : ritmul re pirator e te regulat= : amplitudinea re piraiei e te uperficial3= : pul ul R %0 pul aiiImin.4 T, R 120 I %0 mmFg= : tegumente palide. .N18(%, 41 , &1, ?% , )A30, : pacienta are o greutate de $# Cg4 la o )n3lime de 1#4 cm4 !tie c3 e te upraponderal34 dar nu o deran*eaz3= : cavitate "ucal3 integr34 nu prezint3 edentaie= : orarul me elor era de 3 me e principale !i 2 gu t3ri4 de preferin3 pa te f3inoa e4 fripturi de carne de porc4 legume4 fructe= : dup3 intervenia c5irurgical3 prezint3 dificult3i )n a e alimenta din cauza t3rii po toperatorii4 p7n3 la reluarea tranzitului inte tinal > care :a reluat )n a treia zi po toperator?= : etea e te prezent34 av7nd un grad u!or de de 5idratare4 datorit3 pierderii de 7nge= : dup3 intervenia c5irurgical34 pacienta a fo t alimentat3 parenteral trei zile4 prin perfuzii de 6lucoz3 5 E= : )n acea t3 perioad34 pacienta a avut un regim 5idric cu ceai amar= : )n a patra zi 4 i e admini treaz3 ucuri naturale de fructe4 zeam3 de compot )n cantit3i uficiente4 f3r3 a dep3!i 1000 D 1500 mlIzi= : alimentaia e )m"og3e!te treptat cu cior"e au upe de zarzavat4 iar dup3 primul caun :a introdu p7ine pr3*it34 "r7nz3 de vaci4 m7nt7n34 iaurt4 carne fiart3= : alimentaia devine "ogat3 !i vitaminizant3. #.N18(%, 41 , 1+%)%3, : eliminarea urinei e face pontan4 nedurero 4 cu o frecven3 de 5 miciuni pe zi4 de culoare gal"en34 cu a pect clar= : diureza e te cuprin 3 )ntre 1'00 D 2000 ml I 245= : pacienta a prezentat metroragie )n cantitate de 100 ml4 $.N18(%, 41 , -1 )%?0, ?% , ,81, ( &*3@ .(-/*'@ : aparat locomotor integru !i mo"il= : )i permite pacientei o independen3 total3 )n ceea ce prive!te mi!carea4 ca amplitudine !i mo"ilitate articular3= : acum capacitatea de mi!care e te redu 3 !i prezint3 o"o eal34 l3"iciune fizic3=
33

: po toperator4 pacienta adopt3 o po tur3 de decu"it dor al cu capul )ntor )ntr:o parte= )!i c5im"3 ingur3 poziia )n pat. 5.N18(%, 41 , 4(')% ?% , -1 (4%B3% : )nainte de internare4 pacienta avea un omn lini!tit4 adormea u!or4 durata omnului era de $ D % ore pe noapte4 o"i!nuia 3 doarm3 !i )n timpul zilei 1: 2 ore4 dup3 orele de program de la erviciu= : cu ocazia intern3rii4 durata omnului :a redu la 4 ore pe noapte4 eara adoarme greu4 omnul )i e te agitat !i e g7nde!te mereu la con ecinele actului operator. 6.N18(%, 41 , -1 C)&'@0, ?% 417&'@0, : pacienta e )m"rac3 adecvat cerinelor !i circum tanelor= : acum nece it3 a*utor4 deoarece e te l3"it3 dup3 pierderile de 7nge prin metroragie !i actul operator< ;.N18(%, 41 , )13:%31 /1).1',/*', 0('.*+*% C3 +%)%/1 3('),+1 : pacienta e te afe"ril3= : dup3 intervenia c5irurgical3 prezint3 u"fe"rilitate4 dar dup3 dou3 zile temperatura revine la limitele fiziologice. <.N18(%, 41 , 9% 0*',/, C32'%D%/, 41 ,E?% .'(/1D, /12*)13/1+1 ?% )*0(,-1+1 : pacientei )i place 3 fie tot timpul curat3= : acum prezint3 dificult3i )n a:!i efectua ingur3 igiena4 nece it7nd a*utor= : tegumentele unt palide datorit3 metroragiei )ndelungate= : dup3 actul c5irurgical4 pacienta prezint3 o plag3 operatorie )n regiunea a"dominal3= : pacienta nece it3 pan ament teril timp de 3 zile4 c5im"at zilnic= : )n primele dou3 zile po toperator4 nece it3 toaleta organelor genitale e1terne la pat= : a treia zi4 pacienta e te capa"il3 3:!i realizeze ingur3 )ngri*irile igienice= : )n fo a iliac3 dreapt3 prezint3 un tu" de dren adaptat la o pung3 colectoare. =.N18(%, 41 , 18%/, .1'%0(+1+1 : pacienta e te prudent34 nu )i place 3 ri!te prea mult4 !tie 3 evite pe c7t po i"il pericolele= : e te an1ioa 34 )i e te team3 de complicaii !i neopla m. "! N18(%, 41 , 0()*3%0, : pacienta are o fire ocia"il3= : )i place 3 dicute cu celelate paciente din alon= : )ntreine "une relaii cu oul= : !i:a e1primat entimentele )n leg3tur3 cu pro"lema a. ""N18(%, 41 ,E?% .',0/%0, '1+%2%, : pacienta e te de religie ortodo13= : acord3 o importan3 deo e"it3 re pect3rii intimit3ii !i politeii=
34

" .N18(%, 41 , 9% */%+ : pacienta e te mulumit3 de realiz3rile ale4 at7t profe ionale4 c7t !i familiale= : dore!te 3 e )n 3n3to!ea c3 repede4 pentru a e ocupa de )ngri*irea oului !i a copiilor= "#. N18(%, 41 , -1 '10'11, : )i place 3 e plim"e4 3 tricoteze4 cite!te !i e te vizitat3 de prieteni4 colegi !i rude. "$.N18(%, 41 , C38@:, 0*) -@E?% .@-/'171 -@3@/,/1, : pacienta e te intere at3 3 afle c7t mai multe de pre evoluia po toperatorie !i de pre ce ar putea !i ce nu ar putea 3 fac3 dup3 e1ternare. 8n urma tudierii datelor4 am ta"ilit nivelul de independen3 D dependen3 cu remarcarea urm3toarelor nevoi alterate < : nevoia de a re pira !i a avea o "un3 circulaie= : nevoia de a "ea= : nevoia de a fi curat !i de a p3 tra tegumentele integre. : nevoia de a )nv3a

35

PLAN DE NGRIJIRE AL PACIENTEI B.M.

9ro"lema Durere po toperatorie manife tat3 prin facie palid4 diaforez34 tare general3 alterat3.

Intervenii autonome 9acinta va avea durerile I:am a igurat pacientei o ameliorate pe te 15. poziie "un34 )n care nu 9acienta nu va mai pre D va mai prezenta durere. zenta dureri pe te 2 zile.

M"iective

Intervenii delegate ,m adm. pacientei ,l: gocalmin 1f. de 2ml 4 i.m. 1:0:1. /a indicaia medicului am adm. !i ;ortral 1f. i.m.

Evaluare

(i c de apariie a com: 9acienta nu va prezenta plicaiilor la nivelul complicaii la nivelul pl3gii operatorii. pl3gii.

,m e1plicat pacientei c7t e te de important3 p3 tra: rea tegumentelor curate la nivelul pl3gii. 9acienta va avea tegu D &7t timp pacienta a fo t )n mente !i mucoa e curate narcoz34 am meninut o )n decur de #5. igien3 riguroa 3 la nivelul pl3gii !i )n *urul ei.

De 5idratare >alterarea 9acienta va fi ec5ili"rat3 ,m f3cut "ilanul lic5ide: t3rii generale prin 5idro:electrolitic. lor intrate !i eliminate= am de 5idratare? !i pertur: monitorizat funciile vitale

9e te 15 pacienta nu mai prezint3 dureri la nivelul pl3gii. 8n 245 durerea a ce D dat )n inten itate. Dup3 2 zile pacienta nu mai prezint3 du D rere. ,m f3cut toaleta pl3gii Dup3 operaie pacien: cu tinc.de iod !i "enzi: ta va prezenta tegu D n3 iodat34de 2 oriIzi4 mente integre !i cu D dup3 care am pan at:o rate4 f3r3 3 apar3 cu pan ament u cat complicaii. protector. Dup3 4 zile4 i:am co tu"ul de dren !i am izo: lat "ine plaga. ,m a*utat medicul 3 coat3 firele. /a indicaia medicului Dup3 125 pacienta am montat perfuzie cu e te 5idratat3 core : 6lucoz3 5E4 1500 ml4 punz3tor=

"area ec5ili"rului 5i D dro:electrolitic. ,limentaie inadecvat3 /a 4 zile de la operaie prin deficit4 datorit3 in: pacienta e va putea ali: terveniei c5irurgicale4 menta !i 5idrata normal. manife tat3 prin grea3 !i v3r 3turi4 datorit3 ane teziei.

#0 pic.Imin. 97n3 la ie irea din nar: coz3 i:am umezit "uze: le cu ceai amar4 apoi am 5idratat:o conform indicaiilor medicului4 iar dup3 3 zile pacienta a reluat treptat alimen: taia diver ificat3. ,uto:admini trarea de calmante pentru con: trolul durerii. Dup3 25 pacienta nu mai are v3r 3turi. Dup3 245 :a 5idratat !i alimentat normal4 f3r3 3 prezinte em: ne de de 5idratare.

Deficit de cunoa!tere de pre auto:)ngri*ire.

/a ie!irea din narcoz3 am upraveg5eat v3r 3turile4 am o" ervat a pectul 4 miro ul !i cantitatea. ,m a!ezat pacienta cu ca: pul )ntr:o parte4 f3r3 pern3 pentru a )mpiedica a pira: rea v3r 3turilor. 9acienta va )nelege toa: I:am e1plicat pacientei ne: te re triciile privitoare ce itatea re pect3rii unor la diet34 controlul durerii re tricii4cum ar fi< regim !i a efortului fizic4 c7t alimentar "ogat )n protei: !i la limitarea activit3ii ne4 limitarea efortului fi D e1uale. zic la munci grele )n go pod3rie timp de 1 lun3 !i interdicia raportului e1ual timp de 2 luni.

9acienta a luat la cuno! tin3 de pre auto:)ngri* rea la domiciliu.

3$

3%

CAPITOLUL $ T1B3%0% ,.+%0,/1 C3 .'(01-*+ 41 C32%D%'1 $.".EF10*/,'1, %3D10%1% %3/',)*-0*+,'1 ".D19%3%%1:Introducerea de u" tane medicamentoa e: oluii izotone cri taline4uleioa e au a unei u" tane coloidale )n tratul mu cular4prin intermediul unui ac ataat la o ering3. .S0(.:terapeutic #.L(0 41 1F10*%1: :(egiunea upero:e1tern3 fe ier34dea upra marelui troc5anter:>p3tratul upero: e1tern fe ier?. :+uc5ii e1terni i anteriori ai coap ei:1I3 mi*locie. :+uc5iul deltoid. :/a ugari:regiunea mi*locie a coap ei. $.M,/1'%,+1 3101-,'1: :Sering3 cu ac adaptate in*eciei. :Soluie de in*ectat verificat3. :Tampoane cu alcool4eter au "enzin3\pentru dezinfecia tegumentelor. :6arou au "and3 ela tic3 >pentru injecia intravenoas?. :/eucopla t. :+3nui de protecie. :T3vi3 renal3. 5.P'12@/%'1, .-%B%0@ ESe anun3 "olnava :Se informeaz3 privind copul i locul in*eciei i eventualele reacii pe care le va prezenta )n timpul in*eciei. 6.P'12@/%'1, 9%7%0@ :Se aeaz3 "olnava )n repau :)n decu"it ventral4lateral4ez7nd au )n picioare. :Se dezvelete locul ale . ;.EF10*%1 :Se pal3 i e dezinfecteaz3 m7inile i e )m"rac3 m3nui de protecie. :M"inuit e in*ecteaz3 la nivelul .@/',/*+*% -*.1'(E1F/1'3 91-%1'. ESe dezinfecteaz3 locul in*eciei cu alcool. :Se cere "olnavului 3:i menin3 mu culatura c7t mai rela1at3:muchiul s fie moale. :Se puncioneaz3 perpendicular pielea p3trunz7nd 4:$ cm cu rapiditate i iguran3.
3%

:Se verific3 poziia acului prin a pirare )n ering3 i e in*ecteaz3 lent. :Se aplic3 o compre 3 i e retrage acul "ru c4ma 7nd uor zona pentru accelerarea re or"iei. <.32'%D%'1 4*.@ /1B3%0@: :Se aeaz3 "olnavul comod4)n repau 45:10 minute. :Se ordoneaz3 materialele folo ite. =.I30%413/1 % ,00%413/1: :Durere violent:prin atingerea nervului ciatic au a unei terminaii nervoa e: e retrage acul i e c5im"3 locul in*eciei. :Paralizie >total3 au parial3?:prin lezarea nervului ciatic. :Ruperea acului:e1tragerea e va face manual au c5irurgical. :Necroza esuturilor prin greirea c3ii de admini trare. :Hematom. :Supuraie septic,abces,infecie grav. : legmon: upuraie eptic3 prin nere pectarea normelor de a ep ie i anti ep ie. :!mbolie uleioas:introducerea accidental a u pen iei uleioa e )ntr:un va de 7nge. :"ritaie periostal:in*ectarea medicamentului )n apropierea o ului. :Transmiterea de boli infecto#contagioase sau infecii generale:prin refolo irea eringilor i acelor. "!.O&-1'8,%%: E2u e in*ecteaz3 )n regiuni infiltrate,zone cu abcese tegumentare,acne, foliculit,furuncule,etc$ :Se evit3 in*ectarea repetat3 )n acelai loc: e c5im"3 periodic locul. :Kerificarea poziiei acului pentru oluiile colorate e face prin detaarea eringii. :&antitatea ma1im3 de medicament in*ectat e te de 5 ml\ pentru a nu se mri riscul de infecii#abces postinjectabil$

$. .I3-/,+,'1, % C3/'1%31'1, *3*% 0,/1/1' 813(- .1'%91'%0 ".D19%3%%1: &ateterul intraveno periferic >"ranul3?:canul fle%ibil:e te prev3zut cu mandrin i di pozitiv tran lucid pentru o" ervarea pic3turilor de 7nge. .S0(.: :.n cateter periferic permite admini trarea de oluii lic5ide4 7nge i derivate din 7nge. :,dmini trarea tratamentului prin "ranule cutete pacientul de multiple )nep3turi. :Se permite meninerea unei linii venoa e continue i admini trarea de "olu uri etc.
3'

#.L(0*+ %3-1'%1% 0,/1/1'*+*% 813(- .1'%91'%0: EKena cefalic3 au "azilic3 a "raului. :Kenele de partea dor al3 a m7inii.:Kenele de la nivelul piciorului >cu ri c cre cut de trom"ofle"it3?.:Se va )ncepe cu venele din poriunea di tal3 pentru a c5im"a4cu timpul4locul puncion3rii din ce )n ce mai pro1imal. :Dac3 e admini treaz3 o u" tan3 iritant3 au un volum mare de lic5ide e alege o ven3 mare. $.M,/1'%,+1 % %3-/'*)13/1 3101-,'1: :Tipuri de catetere< &ateter i.v. cu canul3= &ateter i.v. cu canul3 i valv3. :Soluia de in*ectatIperfuzat. :Sering3 cu capacitate adaptat3 cantit3ii de oluie de in*ectat. :Sering3 cu oluie normal alin3 au cu oluie diluat3 de 5eparin3 >diluia de 5eparin3 e preg3tete cu 10 p7n3 la 100 de unit3i pe ml din care e trage )n ering3 de 3 ml?. :6arou. :Tampoane cu alcool4eter au "enzin3\pentru dezinfecie. :/eucopla t au fi1ator tran parent pentru cateter. :+3nui de protecie. :T3vi3 renal3. 5.P'12@/%'1, &(+3,8*+*%: :Se confirm3 identitatea pacientului. :Se anun3 "olnavul i e e1plic3 te5nica i nece itatea ei. :Se aeaz3 "olnavul )n repau comod D cu "raul dezvelit4 pri*init i poziionat )n *o pentru a permite umplerea venelor "raului i m7inii. 6.M(3/,'1, G%3-1'%,H 0,/1/1'*+*% 813(-: ESe pal3 i e dezinfecteaz3 m7inile i e )m"rac3 m3nui de protecie. :Se aplic3 garoul cu cca.15 cm. mai u de locul in eriei.6aroul nu e menine mai mult de 3 minute4iar dac3 nu :a reuit in erarea cateterului e va de face garoul pentru c)teva minute i e reia te5nica.Se verific3 pul ul radial i dac3 nu e te palpa"il e va l3rgi puin garoul pentru a nu face ocluzie arterial3. :Se verific3 integritatea am"ala*ului i termenul de vala"ilitate. :Se de face am"ala*ul de u )n *o . :Se )ndep3rteaz3 protecia acului. :Se dezinfecteaz3 locul punciei cu alcool i e ateapt3 evaporarea. :Se )ntinde i e imo"ilizeaz3 pielea ante"raului. :Se e1ecut3 puncia venoa 3 cu "ranula inut3 )ntre degete au de@aripioare

40

:Se introduce cateterul cu am"oul acului )n u 4 u" un ung5i de apro1imativ 15 grade4direct prin piele p7n3 )n ven3 printr:o ingur3 micare\dac3 apare 7nge )n cap3tul cateterului e confirm3 prezena )n ven3. :&7nd apare 7ngele e1i t3 mai multe metode de a introduce cateterul )n ven3< Se de face garoul i se continu &mpingerea cu grij a cateterului p'n la jumtatea sa4apoi e coate acul )n acelai timp cu )mpingerea total3 a canulei de pla tic4ata7nd imediat fie perfuzorul fie eringa= e pre eaz3 uor vena pentru a )mpiedica 7ngerarea. ;ie se scoate acul imediat dup puncionarea venei i apariia 7ngelui i e ataeaz3 rapid i teril perfuzorul oluiei de admini trat.Se pornete perfuzia )n timp ce cu o m7n3 e fi1eaz3 vena i cu cealalt3 se &mpinge canula de plastic. :2u e retrage mandrinul dec7t )n momentul c7nd apare 7ngele la cap3tul cateterului. ;.I3/1'813%% 4*.@ )(3/,'1, 0,/1/1'*+*%: :Dup3 introducerea cateterului e cur33 locul cu tampon alcoolizat. :,cul cateterului e arunc3 )n recipientul de )nep3toare. :Se regleaz3 ritmul de admini trare i e fi1eaz3 cateterul cu un fi1ator tran parent i emipermea"il dup3 ce e u uc3 dezinfectantul de pe piele. :;i1atorul e de face )n mod teril i e aplic 3 pe locul de in erie lipind "ine marginile pentru a preveni ieirea accidental3 a cateterului. <.3/'1%31'1, *3*% 0,/1/1' 813(-: ESe dezinfecteaz3 cap3tul "ranulei unde e va ataa eringa au perfuzorul. :Se a pir3 )nt7i cu eringa pentru a verifica dac3 apare 7nge \dac3 "ranula e te corect poziionat3 i e te permea"il3. :Dac3 nu apare 7nge la a pirare4 e aplic3 un garou nu foarte tr7n dea upra locului unde e te "ranula i e menine apro1imativ un minut4apoi e a pir3 )nc3 o dat3. :Dac3 7ngele tot nu apare4 e de face garoul i e in*ecteaz3 f3r3 a fora4 c7iva ml de oluie normal alin3 au 5eparin3 diluat3. :Dac3 nu e )nt7mpin3 rezi ten3 e va admini tra apoi oluie normal alin3 >pentru a p3la eventualele urme de 5eparin3 care pot fi incompati"ile cu unele medicamente? o" erv7nd cu atenie dac3 apare durere au emne de infiltrare a tegumentelor. ATENIEID,0@ ,.,'1 4*'1'1,,-1)31 41 '17%-/13@ +, %3D10/,'1 % -1 (&-1'8@ %39%+/',%1,-1 8, -0(,/1 &',3*+, % -1 8, )(3/, *3, 3(*@I EDup3 admini trarea medicaiei cu eringa e va p3la "ranula cu olu ie normal alin3 i apoi cu 5eparin3 diluat3 pentru a nu e forma trom"i.
41

=.I30%413/1 % ,00%413/1: #Flebite >roea3 de:a lungul venei4durere4edem4 cleroza venei4uneori fe"r3?. :Extravazarea soluiilor >apare o tumefacie la locul de in erie?. # Impermeabilitatea cateterului datorit3 ne5apariniz3rii periodice a cateterului dup3 fiecare admini trare4nefolo irii )ndelungate au form3rii de c5eaguri de 7nge atunci c7nd 7ngele umple cateterul i taioneaz3 acolo. #Hematom datorit3 perfor3rii peretelui opu )n timpul in er3rii cateterului. :S10%(3,'1, 0,/1/1'*+*% introdu )n ven3 prin rein eria acului de:a lungul tecii de pla tic. #Reacii vaso-vaginale >colap "ru c al venei )n timpul puncion3rii4 paloare4ameeal34grea34tran piraii45ipoten iune? prin producerea pa mului veno )n an1ietate i durere. #Tromboze >durere4roea34umfl3tur34impermea"ilitatea cateterului?. #Infecii sistemice ca epticemia au "acteriemia >fe"r34fri oane4indi poziie f3r3 motiv aparent? datorit3 unei te5nici ne terile4apariiei fle"itelor4fi1are in uficient3 a "ranulei4meninerea )ndelungat3 a cateterului4imunitate c3zut34 oluii perfuza"ile contaminate. :Reacii alergice >prurit4"ron5o pa me4urticarie4edem la locul de in erie a cateterului?. #Embolie pulmonar >dificultate re piratorie4pul la" "3tut4creterea pre iunii venoa e centrale45ipoten iune4pierderea contienei? datorit3 )mpingerii aerului )n ven3 prin c5im"area flacoanelor de oluie i )mpingerea aerului )n ven3. "!.O&-1'8,%%: E2u e utilizeaz3 la pacieni cu 5iper en i"ilitate la materiale pla tice. :Dac3 e pal3 cu oluie diluat3 de 5eparin3 au e admini treaz3 5eparina ca tratament4)naintea fiec3rei admini tr3ri de alt medicament e va p3la )nt7i cu oluie normal alin3. :B',3*+, c5iar funcional3 e c5im"3 la $<E; ('14 c5im"7nd i locul in eriei.

42

CONCLUZII 8n urma ela"or3rii lucr3rii de fa34 reie e c3 fi"romul uterin e te o "oal3 ce pune pro"leme ma*ore organi mului uman4 de aceea4 )n activitatea noa tr34 noi4 a i tentele medicale4 tre"uie 3 d3m dovad3 de o conduit3 corect3 )n )ngri*irea !i educaia "olnavelor. , tfel4 re pon a"ilit3ile e eniale ale a i tentei medicale unt de a promova p3 trarea 3n3t3ii !i )nl3turarea uferinei. (e pectul de via34 de demnitatea uman3 !i fa3 de drepturile omului4 fac parte din )ngri*irea medical34 iar acea ta nu tre"uie 3 fie influenat3 de con iderente privind naionalitatea4 religia4 culoarea4 v7r ta4 e1ul4 opiniile politice au tatutul ocial. , i tenta medical3 acord3 )ngri*iri pentru 3n3tatea individului4 familiei !i colectivit3ii4 coordon7ndu:!i activitatea )mpreun3 cu alte per oane ce munce c )n alte di cipline din domeniul 3n3t3ii. , i tenta medical3 are rolul de a o" erva modific3rile urvenite pacientului4 modific3ri care tre"uie raportate medicului4 notarea zilnic3 )n foaia de o" ervaie a parametrilor fiziologici4 recoltarea de produ e "iologice !i patologice4 aplicarea m3 urilor de tratament igieno D dietetic. , i tentei medicale )i revine datoria de a a igura condiii favora"ile4 aeri irea zilnic3 a alonului4 c5im"area len*eriei de pat !i de corp4 de c7te ori e te nece ar4 )ntocmirea unui plan de )ngri*ire4 admini trarea tratamentului indicat de medic. 8n tudierea cazurilor de pre fi"romul uterin4 m:am folo it de noiunile teoretice de pecialitate4 a planurilor de nur ing.

43

BIBLIOGRAFIE 1.9rof. Dr. 2. ,ngele cu D @ 9ropedentica medico D c5irurgical3A4 Ed. +edical34 Bucure!ti4 1''5 2.Dr. 6. Balt3 D @ Te5nici generale de )ngri*irea "olnavilorA4 vol.I4 Ed. Didactic3 !i 9edagogic34 Bucure!ti4 1'%% 3.I. 2egruiu !i cola". D @ M" tetric3 D 6inecologieA4 Ed. Didactic3 !i 9edagogic34 Bucure!ti4 1'%1 4.E. 9roca D @ Tratat de patologie c5irurgical3A4 vol.KII4 Ed. +edical34 Bucure!ti4 1'%# 5.&. (3dule cu D @ 6inecologieA4 vol. II4 Ed. +edical34 Bucure!ti4 1''5 #.K.I. Surcel D @ ;i"romul uterinA4 Ed. Dacia4 &lu*:2apoca41''0 $./.Titirc3 D @ 65id de nur ingA4 Ed. Kiaa +edical3 (om7nea c34 Bucure!ti4 1''5

44