Sunteți pe pagina 1din 14

U.S.A.M.

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

OFERTA DE FINANARE
1. Denumire i tip solicitant:
Denumire solicitant: Intreprindere Familiala Costache Liviu Sediu social: Comuna Gradistea, Judetul Calarasi Cod unic de inregistrare: 13080320 Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013

2. Identificare nevoi, definire obiectiv, linia de finanare identificat:


Intreprinderea Familiala I.F. Costache Liviu a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri. Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146 Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu. Investitia consta in: construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent. Cladirea va include spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal; dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure conditii bune de furajare, adapare, microclimat si evacuarea dejectiilor; asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica;
1

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide. Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de crestere a animalelor, respectiv cresterea si ingrasarea porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:
Obiectiv general:
Cresterea competitivitatii I.F Costache Liviu printr-o utilizare mai buna a resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii.De asemenea, proiectul propus de I.F Costache Liviu va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei: Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea microclimatului din hale. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential de productie marit, favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national, comparativ cu necesarul de consum al populatiei, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive. Asigurarea de catre I.F Costache Liviu a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie. Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare. Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv: - Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor; - Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor. Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
3

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor in viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de carne. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative.In plus, profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia.Dupa implementarea investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. Obiective operationale

Obiective de ordin tehnic:


Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Gradistea permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel:
5

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

o hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare termica; o hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe tot parcursul anului; o echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si biologice; o accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru; o dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare inclusiv statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii. o accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor. Productia obtinuta de I.F. Costache Liviu, in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.

Obiective de ordin economico-financiar


Principala preocupare a Intreprinderii Familiale Costache Liviu va fi mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. De asemenea, prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje; o optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);
6

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

o controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate; o efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor, instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.

Obiective de mediu
Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei din comuna Gradistea va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , comuna Gradistea, judetul Calarasi are potential ridicat pentru cresterea porcilor. Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

3. Criterii de eligibilitate
a.) Pentru Solicitant Solicitantul I.F. Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 si este asociat unic al societatii cu rspundere limitat SC-ANIPOR-SRL nfiinat n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare si are exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica, devenind solicitant eligibil; b.) Pentru Proiect

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Conform masurii de guvern nr.
121 Cheltuieli eligibile EUR 0 0 0 0 6,850 5,050 250 900 1,900 Cheltuieli Total neeligibile EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,850 5,050 250 900 1,900

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie
8

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap. 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
9

0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6% 72,000 2,997 74,997 72,000 46,900 1,000 21,000 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 700 700 0 400 0 0 2,997 0 0 0 0 2,997 0 0 0 0 0 0 0 7,880 0 0 0 7,880 0 0 74,997 46,900 1,000 21,000 3,100 2,997 0 0 0 0 0 0 0 8,980 700 700 0 8,280 0 0

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA Total general inclusiv TVA VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA Plan financiar Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) Cofinantare privata, din care:

0 0 0 0 0 0 85,000 10,877 95,877 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0 85,000 10,877 95,877 20,807 20,807 116,684 Data intocmirii 17.05.20 Studiului de 13 Fezabilitate/Memoriul ui Justificativ Curs EUR 4.3370 LEI EUR 506,058 116,684 368,645 85,000 137,413 31,684 Cheltuieli Cheltuieli Total eligibile neeligibile 34,000 34,000 51,000 31,684 82,684

- autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
10

31,684 51,000 85,000 17,000 50% 31,684 40%

31,684 51,000 116,684

Suma avans mai mica de 50% din aj. public

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

4.) Documente necesare depunerii dosarului de finantare (anex la cererea de finanare)


Studiul de fezabilitate Declaratie speciala Declaratia de inactivitate Actul de proprietate asupra cldirii sau terenului pe care se va construi; Document pentru efectivul de animale detinut Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii (noi, extinderi sau modernizri) Acord de mediu nsoit de studiu de impact Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP) Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social si puncte de lucru; Cazierul fiscal eliberat de Direcia General a Finanelor Publice n conformitate cu legislaia naional n vigoare Graficul de rambursare a datoriilor ctre bnci nsoit obligatoriu de document de la banc pentru certificarea respectrii graficului de rambursare Notificare care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor; Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public Autorizaie sanitara Autorizatie sanitar veterinara
11

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

Copia actului de identitate Copie a certificatul de nregistrare Expertiza tehnic

5.)Grila de selecie/ de evaluare tehnico-financiar (calculare punctaj proiect)


Prin proiect se realizeaz investiii privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse n conformitate cu Anexa 1 Descrierea standardelor comunitare n vigoare din fia tehnic a Msurii ,,121'' conform studiului de fezabilitate anexat. o 10 puncte I.F Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 si este asociat unic al societatii cu rspundere limitat SC-ANIPOR-SRL nfiinat n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare si are exploataia nregistrat n sistemul de producie ecologica. o 5 puncte IF Costache Liviu face parte din categoria ''Exploatatii din sectoare prioritare'' in ''sectorul de cretere a animalelor'', categoria Cresterea porcinelor cod CAEN 0146. o 31 puncte I.F Costache Liviu este o intreprindere familiala constituita conform OG nr.44/2008 ''Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului.'' o 15 puncte

Punctaj minim: 15 puncte

Punctaj obtinut: 61 puncte

Proiectul indeplineste conditia minima de 15 puncte.


Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctaj la selecie, devin condiii obligatorii. n caz c, la verificarea cererilor de plat sau n perioada de monitorizare, se constat c
12

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

aceste condiii nu se respect, plile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

6.) Alocarea financiar (val.minim, maxim, procent cofinanare)


Valoarea maxima a cofinanrii publice este de 117.000 Euro, iar ponderea sprijinului rambursabil este de 5% iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 95%, din care : 5% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori13 sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rural, Seciunea II: Dispoziii speciale privind sprijinul pentru investiii); 40% din ajutor public 50% din cofinantare 7.)Activiti eligibile Constructii si lucrari de interventii Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Asistenta tehnica Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Organizare de santier Comisioane, taxe Lucrari de constructii si instalaii aferente organizrii de santier

13

U.S.A.M.V

COSTACHE LIVIU-NICOLAE

M.I.E.A.D.R

8.)Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- 0 euro


Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 6.850 euro Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 5.550 euro Cheltuieli pentru investitia de baza - 72.000 euro Alte cheltuieli - 1.100 euro Cheltuieli pentru darea in exploatare - 0 Total cheltuieli eligibile - 85.000 Euro
1.Pentru prevenirea potentialelor accidente se vor instala placute avertizoare in locurile expuse pericolelor; 2.Se va intocmi un plan de masuri tehnico-organizatorice de prevenire si stingere a incendiilor cu responsabilitati; 3.Ferma va fi prevazuta cu echipamente de protectie pentru stingerea incendiilor, conform prevederilor legale; 4.Ferma se va dota cu echipamente si mijloace de stopare a poluarilor accidentale provenite de la depozitele de dejectii de pe amplasament; 5.In timpul lucrului, personalul de deservire trebuie sa poarte echipament de protectie pus la dispozitie de conducerea statiei. Periodic se fac instructaje pentru utilizarea corecta a acestuia; 6.In zona fermei se va organiza un punct sanitar cu inventar minim legal. Se vor face instructaje periodice pentru acordarea primului ajutor in caz de electrocutare, arsuri, loviri, etc 7.Proiectul va fi finalizat la data mentionata; 8.Studiul de fezabilitate este conform cu realitatea;

9.)Indicatori de monitorizare - evaluare

10.)Perioada de implementare

18.07.2014 -

18.07.2015

14