Sunteți pe pagina 1din 14

ECONOMIE RURALA

NUME/PRENUME

DATA PREDARII APLICATIEI

A
GRUPA

APLICATIE 1
RENTA SI ARENDA
Date de intrare:
1

Productie medie grau - Qm (kg/ha)


Valoare hantru - VHAN (lei)
Coeficient de echivalare in hectare conventionale - Cf

2000
250
6

2
3000

Variante
3
3500

250

250

6.2

6.7

Valoare

Valoare

Date de introdus:

Pretul de vanzare - Pv (lei/kg) (intre 0.8 si 1.6)


Procent arenda - Ra (%) (intre 15-30%)
Calculati:

Indicator
Costul lucrarilor mecanice - Cm (lei)

Cheltuieli totale de productie - CT (lei)


Venituri totale brute - Vtb (lei)
Arenda - A (lei)
Venituri totale nete - VTn (lei)
Profitul - Pr (lei)
Rata profitului - Rpr (%)
Profit normal - Prn (lei)
Renta absoluta - Rab (lei)
Comentarii

Formula

Valoare

APLICATIE 1
NTA SI ARENDA
Variante
4
4000

5
4500

6
5000

250

250

250

7.1

7.6

Valoare

Valoare

Valoare

APLICATIE 2
RENTABILITATEA PRODUCTIEI DE OUA
Date de introdus:

Capacitatea fermei - capete ( Varianta 1 intre 10000-50000 de capete - Varianta


2 intre 50-1000 capete)
Investitia totala - It (lei)
Cheltuieli totale - CT (lei)
Pret de vanzare - Pv (lei/buc)
Pret de vanzare productie secundara - Pvs (lei/to)
Numar salariati - Ns
Calculati:

Indicator
Mortalitate (capete)
Efectivul de gaini - Ef (capete)
Productia totala anuala - Q (mii buc)
Productia medie - Qm (buc/cap)
Numar UVM (Coef UVM k = 0.004)
Productia secundara - Qs (to)
Valoarea productiei secundare - VQs (lei)
Cost complet unitar - Ccu(lei/buc)
Venituri totale - VT (lei)
Profit - Pr (lei)
Profit per cap - Prg (lei/cap)
Profit unitar - Pru (lei/buc)
Rata profitului - Rpr (%)
Productivitatea muncii - W (lei/salariat)
Investitia specifica - Is (lei/buc)
Termen de recuperare a investitiei - Tr (zile)
Coeficientul de eficienta economica a investitiei - Cef
Comentarii:

Formula

APLICATIE 2
ATEA PRODUCTIEI DE OUA
V1
30000
150000
3800000

Valoare

V2
800
60000
160000

Valoare

APLICATIE 3
RENTABILITATEA PRODUCTIEI DE LAPTE
Date de intrare:

Efectivul mediu anual de vaci de lapte (Ef) - capete


Productia anuala de lapte - Q (hl)
Pret productie secundara - Pvs (lei/to)
Cantitate totala de furaje - Qf (UN)
Timpul de munca consumat - T (zo - zile-om)

V1
20
700
150
37492
288
V1

Date de introdus:

Pretul de vanzare - Pv (lei/l)


Productie secundara medie - gunoi de grajd - Qsm (to) (alegeti intre 9.5 i
10 to /cap/an)
Calculati:

Indicator
Productia medie de lapte pe vac furajat - Qm (l/cap)
Venituri totale - VT (mii lei)
Venituri pe vac furajat - Venituri medii - Vm (lei/cap)
Productia secundara totala - Qs (to)
Valoarea productiei secundare - VQs (mii lei)
Cheltuieli totale - CT (mii lei) (reprezinta 70% din venituri
pentru Varianta 1 si 80% din venituri pentru Varianta 2)
Productia marfa de lapte - Qmf (l) (reprezinta 90% din
productie pentru Varianta 1 si 80% din productiepentru
Varianta 2)
Costul complet unitar de desfacere - Ccu (lei/l)
Profitul - Pr (mii lei)
Profitul per cap (pe vac furajat ) - Prv (mii lei/cap)
Profit unitar - Pru (lei/l)
Rata profitului - Rpr (%)
Valoarea productiei marf - VQmf (mii lei)
Cheltuieli la 1000 lei productie marfa - CT/1000 lei Qmf
(lei)
Consum specific furaje - Csf (UN/l)
Productivitatea muncii in expresie fizica - WL (l/zo)
Valoarea productiei - VQ (lei)
Productivitatea muncii in expresie valorica - WL (lei/zo)
Comentarii:

Formula

Valoare

LICATIE 3
A PRODUCTIEI DE LAPTE
V2
600
36000
150

1928160
8640
V2

Valoare

APLICATIE 4
RENTABILITATEA PRODUCTIEI IN CULTURA VEGETALA - CULTU
Date de introdus:

Grau
Productia medie - Qm (kg/ha)
Suprafata - S (ha)
Pret de vanzare - Pv (lei/kg)
Subventia pe hectar - Sbv (euro/ha)
Cursul de schimb - Cs (lei)

160.0

4.4382

Calculati:

Indicator
Productia totala - Q (kg)
Valoarea productiei - VQ (lei)
Valoarea subventiei - VSbv (lei)
Produsul brut - Pb (lei)
Costuri totale - CT (lei)

Costuri fixe - CF (lei)


Costuri variabile - CV (lei)
Marja bruta standard - MBS (lei)
Rata MBS - Rmbs (%)

Dimensiune economica - UDE (euro)


Marja asupra cheltuielilor variabile - MCV (lei)
Pragul de rentabilitate - Prg (lei)
Comentarii:

Formula

Valoare

LICATIE 4
N CULTURA VEGETALA - CULTURA MARE

Porumb

Floarea soarelui

160.0

160.0

4.4382

4.4382

Valoare

Valoare

APLICATIE 5
RENTABILITATEA PRODUCTIEI IN CULTURA VEGETALA - LEGUM
Date de introdus:

Rosii
Productia medie - Qm (kg/ha)
Suprafata - S (ha)
Pret de vanzare - Pv (lei/kg)
Subventia pe hectar - Sbv (euro/ha)
Cursul de schimb - Cs (lei)

160.0

4.4382

Calculati:

Indicator
Productia totala - Q (kg)
Valoarea productiei - VQ (lei)
Valoarea subventiei - VSbv (lei)
Produsul brut - Pb (lei)
Costuri totale - CT (lei)

Costuri fixe - CF (lei)


Costuri variabile - CV (lei)
Marja bruta standard - MBS (lei)
Rata MBS - Rmbs (%)

Dimensiune economica - UDE (euro)


Marja asupra cheltuielilor variabile - MCV (lei)
Pragul de rentabilitate - Prg (lei)
Comentarii:

Formula

Valoare

LICATIE 5
N CULTURA VEGETALA - LEGUMINOASE
Castraveti

Ardei gras

160.0

160.0

4.4382

4.4382

Valoare

Valoare

S-ar putea să vă placă și