Sunteți pe pagina 1din 14

Mod.

RPM/ RAM 416/ versiunea 02 - 1 iunie 2012


"Medic Gold
CONDI|II DE ASIGURARE
de Rspundere Civil Profesional a
Cadrelor Medicale i a Farmaci
www.generaIi.ro
Cuprins
Condi(ii de asigurare de Rspundere
Pagina
Defini[ii..................................................................................................................................................................................3
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
A. Condi[ii de preluare n asigurare.....................................................................................................................................4
B. Condi[ii de acordare a despgubirilor .............................................................................................................................4
C. Obiectul asigurrii. Acoperirea riscului de baz ..............................................................................................................6
D. Excluderi .........................................................................................................................................................................6
E. Constatarea, evaluarea i acordarea despgubirilor ......................................................................................................8
F. ntindere teritorial ..........................................................................................................................................................8
G. Jurisdic[ie ........................................................................................................................................................................8
H. Clauze de extindere a acoperirii de baz........................................................................................................................8
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
Articolul 1 - Contractul de Asigurare...................................................................................................................................11
Articolul 2 - Forma Contractului..........................................................................................................................................11
Articolul 3 - mprejurrile esen[iale referitoare la risc.........................................................................................................11
Articolul 4 - ncheierea contractului i plata primei .............................................................................................................11
Articolul 5 - Neplata ratelor de prim..................................................................................................................................11
Articolul 6 - Regularizarea primei minime i de depozit .....................................................................................................11
Articolul 7 - Obliga[ia de prevenire a producerii evenimentului asigurat ............................................................................12
Articolul 8 - nspec[ia de risc ..............................................................................................................................................12
Articolul 9 - Obliga[iile Asiguratului .....................................................................................................................................12
Articolul 10 - Simularea sau exagerarea cu inten[ie a prejudiciului cauzat ........................................................................13
Articolul 11 - Obliga[iile Societ[ii. Stabilirea despgubirii..................................................................................................13
Articolul 12 - Plata despgubirii..........................................................................................................................................13
Articolul 13 - Asigurarea la diveri asigurtori ....................................................................................................................14
Articolul 14 - Coasigurarea.................................................................................................................................................14
Articolul 15 - Schimbarea profesiei Asiguratului .................................................................................................................14
Articolul 16 - Denun[area Contractului de Asigurare..........................................................................................................14
Articolul 17 - Comunicrile .................................................................................................................................................14
Articolul 18 - mpozitele......................................................................................................................................................14
Articolul 19 - Alte reglementri ...........................................................................................................................................14
CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe
i a FarmacitiIor
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 179.100.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Pia[a Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, 7 i 8
PrezenteIe condi(ii de asigurare sunt condi(ii de asigurare de tip revendicare (,cIaims made") n baza crora se
acord despgubiri pentru cereriIe de despgubire notificate Ia Societate n perioada de vaIabiIitate a poIi(ei i care
au Ia baz prejudicii, urmare a unor acte de maIpraxis svrite n perioada de vaIabiIitate a poIi(ei sau n perioada
anterioar de acoperire nentrerupt, dac sunt ntrunite condi(iiIe de acordare a anteriorit(ii n baza prezenteIor
condi(ii.
La producerea evenimentuIui asigurat, i anume notificarea unei cereri de despgubire Ia Societate n perioada de
vaIabiIitate a poIi(ei, Societatea se obIig s achite despgubiri n IimiteIe de rspundere stabiIite n poIi(, cu
condi(ia achitrii primei de asigurare n cuantumuI i Ia scaden(eIe prevzute n poIi( i sub rezerva respectrii
ntocmai a prezenteIor condi(ii de asigurare i a cIauzeIor de extindere a riscuriIor pentru care a optat supIimentar
AsiguratuI.
Acest produs de asigurare este un produs moduIar, acoperirea fiind mpr(it n risc de baz i cIauze de extindere a
riscuIui, astfeI nct AsiguratuI s poat opta, prin pIata unei prime de asigurare supIimentare, pentru extinderea
acoperirii prin asigurare, n func(ie de graduI de acoperire pe care I consider necesar i raportat Ia speciaIitatea
medicaI i func(ia de(inut.
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Societate Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
Contract de asigurare act juridic bilateral prin care Asiguratul se oblig s plteasc prima de asigurare Societ[ii n
schimbul prelurii de ctre aceasta a riscului asigurat. Fac parte integrant din Contractul de
asigurare: condi[iile de asigurare generale i particulare, clauzele suplimentare, cererea chestionar
sau orice alte informa[ii furnizate n scris Societ[ii, poli[a, anexele, precum i toate actele
declarative/adi[ionale la poli[;
Asigurat persoana care are un contract de asigurare ncheiat cu Societatea i care este titulara interesului
asigurabil: medici (specialit[i chirurgicale, medicale i paraclinice, medicin de familie i medicin
general, dentiti), biochimiti, biologi, farmaciti, asisten[i medicali, asisten[i de farmacie i
tehnicieni dentari denumite n continuare cadre medicale;
Contractant persoana cu care Societatea ncheie contractul de asigurare, dac aceasta este diferit de Asigurat i
care este obligat s plteasc prima de asigurare;
PoIi( documentul semnat de pr[i care dovedete ncheierea contractului de asigurare;
Franiz suma fix sau procentul din dauna lichidabil care rmne n sarcina exclusiv a Asiguratului, fr ca
el s poat, cu riscul decderii din dreptul la despgubire, s o asigure la alte societ[i;
Prim de asigurare suma datorat de Asigurat/Contractant n schimbul asumrii riscului de ctre Societate (pre[ul
asigurrii);
Despgubire suma pe care o achit Societatea n cazul producerii evenimentului asigurat, potrivit condi[iilor
contractului de asigurare;
Limit de despgubiresuma maxim pe care Societatea o va plti n caz de producere a evenimentului asigurat dac sunt
ndeplinite condi[iile de despgubire din prezentul contract de asigurare;
Risc asigurat eveniment viitor, posibil dar incert, ce implic rspunderea civil profesional a cadrelor medicale
(malpraxis) pentru ale crui urmri / consecin[e se ncheie contractul de asigurare;
Eveniment asigurat introducerea unei cereri de despgubire n perioada de asigurare pentru prejudicii cauzate prin acte
de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada anterioar de
acoperire nentrerupt;
Act de maIpraxis eroarea profesional svrit n exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare
de prejudicii asupra pacientului, implicnd rspunderea civil a cadrelor medicale;
Eroare profesionaI neglijen[, impruden[ sau cunotin[e medicale insuficiente n exercitarea profesiunii de ctre
cadrele medicale, prin acte individuale n cadrul procedurilor de preven[ie, diagnostic sau tratament;
NegIijen( form a erorii profesionale prin care persoana care svrete actul de malpraxis nu prevede
consecin[ele acestuia, dei trebuia i putea , n circumstan[ele date, s le prevad;
Impruden( form a erorii profesionale prin care persoana care svrete actul de malpraxis prevede
consecin[ele ei, pe care nu le accept, spernd c ele nu se vor produce;
Prejudicii materiaIe Prejudicii cu caracter patrimonial care au con[inut economic, pot fi evaluate pecuniar i sunt rezultatul
direct al unei:
- vtmri corporaIe constnd n cheltuieli necesare restabilirii/ameliorrii strii de sntate a
persoanei prejudiciate, i cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite de persoana
prejudiciat, cheltuielile de transport i de nmormntare a persoanei decedate, veniturile nete
nerealizate i eventuale alte cheltuieli fcute pn la data decesului, dac acestea au fost consecin[a
faptei ilicite; sume periodice (pensii de ntre[inere) datorate persoanelor prevzute de lege (conform
art. 11.8 din Conditiile Generale de Asigurare), inclusiv cheltuieli cu procurarea de proteze, orteze,
crucioare (fotolii rulante), dispozitive de mers, bare de sprijin.
- daune materiaIe constnd n cheltuielile ocazionate de repara[ia, refacerea sau restaurarea
bunurilor avariate sau cheltuielile de achizi[ie a unor bunuri asemntoare ca parametri tehnici celor
avariate sau distruse (conform art. 11.5 din Conditiile Generale de Asigurare);
Dauna materiaI distrugerea, avarierea sau degradarea unui bun mobil sau imobil sau omorrea sau rnirea unui
animal;
Vtmare corporaI incapacitate temporar de munc, mbolnvire (inclusiv psihic), invaliditate permanent sau deces;
3
Cuprins
Condi(ii de asigurare de Rspundere
Pagina
Defini[ii..................................................................................................................................................................................3
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
A. Condi[ii de preluare n asigurare.....................................................................................................................................4
B. Condi[ii de acordare a despgubirilor .............................................................................................................................4
C. Obiectul asigurrii. Acoperirea riscului de baz ..............................................................................................................6
D. Excluderi .........................................................................................................................................................................6
E. Constatarea, evaluarea i acordarea despgubirilor ......................................................................................................8
F. ntindere teritorial ..........................................................................................................................................................8
G. Jurisdic[ie ........................................................................................................................................................................8
H. Clauze de extindere a acoperirii de baz........................................................................................................................8
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
Articolul 1 - Contractul de Asigurare...................................................................................................................................11
Articolul 2 - Forma Contractului..........................................................................................................................................11
Articolul 3 - mprejurrile esen[iale referitoare la risc.........................................................................................................11
Articolul 4 - ncheierea contractului i plata primei .............................................................................................................11
Articolul 5 - Neplata ratelor de prim..................................................................................................................................11
Articolul 6 - Regularizarea primei minime i de depozit .....................................................................................................11
Articolul 7 - Obliga[ia de prevenire a producerii evenimentului asigurat ............................................................................12
Articolul 8 - nspec[ia de risc ..............................................................................................................................................12
Articolul 9 - Obliga[iile Asiguratului .....................................................................................................................................12
Articolul 10 - Simularea sau exagerarea cu inten[ie a prejudiciului cauzat ........................................................................13
Articolul 11 - Obliga[iile Societ[ii. Stabilirea despgubirii..................................................................................................13
Articolul 12 - Plata despgubirii..........................................................................................................................................13
Articolul 13 - Asigurarea la diveri asigurtori ....................................................................................................................14
Articolul 14 - Coasigurarea.................................................................................................................................................14
Articolul 15 - Schimbarea profesiei Asiguratului .................................................................................................................14
Articolul 16 - Denun[area Contractului de Asigurare..........................................................................................................14
Articolul 17 - Comunicrile .................................................................................................................................................14
Articolul 18 - mpozitele......................................................................................................................................................14
Articolul 19 - Alte reglementri ...........................................................................................................................................14
CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe
i a FarmacitiIor
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 179.100.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Pia[a Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, 7 i 8
PrezenteIe condi(ii de asigurare sunt condi(ii de asigurare de tip revendicare (,cIaims made") n baza crora se
acord despgubiri pentru cereriIe de despgubire notificate Ia Societate n perioada de vaIabiIitate a poIi(ei i care
au Ia baz prejudicii, urmare a unor acte de maIpraxis svrite n perioada de vaIabiIitate a poIi(ei sau n perioada
anterioar de acoperire nentrerupt, dac sunt ntrunite condi(iiIe de acordare a anteriorit(ii n baza prezenteIor
condi(ii.
La producerea evenimentuIui asigurat, i anume notificarea unei cereri de despgubire Ia Societate n perioada de
vaIabiIitate a poIi(ei, Societatea se obIig s achite despgubiri n IimiteIe de rspundere stabiIite n poIi(, cu
condi(ia achitrii primei de asigurare n cuantumuI i Ia scaden(eIe prevzute n poIi( i sub rezerva respectrii
ntocmai a prezenteIor condi(ii de asigurare i a cIauzeIor de extindere a riscuriIor pentru care a optat supIimentar
AsiguratuI.
Acest produs de asigurare este un produs moduIar, acoperirea fiind mpr(it n risc de baz i cIauze de extindere a
riscuIui, astfeI nct AsiguratuI s poat opta, prin pIata unei prime de asigurare supIimentare, pentru extinderea
acoperirii prin asigurare, n func(ie de graduI de acoperire pe care I consider necesar i raportat Ia speciaIitatea
medicaI i func(ia de(inut.
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Societate Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
Contract de asigurare act juridic bilateral prin care Asiguratul se oblig s plteasc prima de asigurare Societ[ii n
schimbul prelurii de ctre aceasta a riscului asigurat. Fac parte integrant din Contractul de
asigurare: condi[iile de asigurare generale i particulare, clauzele suplimentare, cererea chestionar
sau orice alte informa[ii furnizate n scris Societ[ii, poli[a, anexele, precum i toate actele
declarative/adi[ionale la poli[;
Asigurat persoana care are un contract de asigurare ncheiat cu Societatea i care este titulara interesului
asigurabil: medici (specialit[i chirurgicale, medicale i paraclinice, medicin de familie i medicin
general, dentiti), biochimiti, biologi, farmaciti, asisten[i medicali, asisten[i de farmacie i
tehnicieni dentari denumite n continuare cadre medicale;
Contractant persoana cu care Societatea ncheie contractul de asigurare, dac aceasta este diferit de Asigurat i
care este obligat s plteasc prima de asigurare;
PoIi( documentul semnat de pr[i care dovedete ncheierea contractului de asigurare;
Franiz suma fix sau procentul din dauna lichidabil care rmne n sarcina exclusiv a Asiguratului, fr ca
el s poat, cu riscul decderii din dreptul la despgubire, s o asigure la alte societ[i;
Prim de asigurare suma datorat de Asigurat/Contractant n schimbul asumrii riscului de ctre Societate (pre[ul
asigurrii);
Despgubire suma pe care o achit Societatea n cazul producerii evenimentului asigurat, potrivit condi[iilor
contractului de asigurare;
Limit de despgubiresuma maxim pe care Societatea o va plti n caz de producere a evenimentului asigurat dac sunt
ndeplinite condi[iile de despgubire din prezentul contract de asigurare;
Risc asigurat eveniment viitor, posibil dar incert, ce implic rspunderea civil profesional a cadrelor medicale
(malpraxis) pentru ale crui urmri / consecin[e se ncheie contractul de asigurare;
Eveniment asigurat introducerea unei cereri de despgubire n perioada de asigurare pentru prejudicii cauzate prin acte
de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada anterioar de
acoperire nentrerupt;
Act de maIpraxis eroarea profesional svrit n exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare
de prejudicii asupra pacientului, implicnd rspunderea civil a cadrelor medicale;
Eroare profesionaI neglijen[, impruden[ sau cunotin[e medicale insuficiente n exercitarea profesiunii de ctre
cadrele medicale, prin acte individuale n cadrul procedurilor de preven[ie, diagnostic sau tratament;
NegIijen( form a erorii profesionale prin care persoana care svrete actul de malpraxis nu prevede
consecin[ele acestuia, dei trebuia i putea , n circumstan[ele date, s le prevad;
Impruden( form a erorii profesionale prin care persoana care svrete actul de malpraxis prevede
consecin[ele ei, pe care nu le accept, spernd c ele nu se vor produce;
Prejudicii materiaIe Prejudicii cu caracter patrimonial care au con[inut economic, pot fi evaluate pecuniar i sunt rezultatul
direct al unei:
- vtmri corporaIe constnd n cheltuieli necesare restabilirii/ameliorrii strii de sntate a
persoanei prejudiciate, i cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite de persoana
prejudiciat, cheltuielile de transport i de nmormntare a persoanei decedate, veniturile nete
nerealizate i eventuale alte cheltuieli fcute pn la data decesului, dac acestea au fost consecin[a
faptei ilicite; sume periodice (pensii de ntre[inere) datorate persoanelor prevzute de lege (conform
art. 11.8 din Conditiile Generale de Asigurare), inclusiv cheltuieli cu procurarea de proteze, orteze,
crucioare (fotolii rulante), dispozitive de mers, bare de sprijin.
- daune materiaIe constnd n cheltuielile ocazionate de repara[ia, refacerea sau restaurarea
bunurilor avariate sau cheltuielile de achizi[ie a unor bunuri asemntoare ca parametri tehnici celor
avariate sau distruse (conform art. 11.5 din Conditiile Generale de Asigurare);
Dauna materiaI distrugerea, avarierea sau degradarea unui bun mobil sau imobil sau omorrea sau rnirea unui
animal;
Vtmare corporaI incapacitate temporar de munc, mbolnvire (inclusiv psihic), invaliditate permanent sau deces;
3
Daune moraIe Prejudicii fr caracter patrimonial, constnd n atingeri aduse personalit[ii fizice, psihice, afective
i sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecin[e fr con[inut economic, care
nu au valoare pecuniar;
Pierderi financiare pure
(,Pure financiaI Iosses") pierderi pecuniare care nu sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei daune materiale;
Pierderi financiare de consecin( (indirecte)
(,ConsequentiaI Iosses") pierderi pecuniare care sunt urmare indirect a unei vtmri corporale sau a unei daune
materiale constnd n beneficii sau ctiguri nerealizate, pierderea capacit[ii de utilizare, reducerea
valorii dup repara[ie/renovare, pierderea folosin[ei bunurilor, cheltuieli de renovare a spa[iului
locativ i/sau de adaptare a vehiculului pentru a corespunde necesit[ilor persoanei prejudiciate n
cazul n care aceasta a suferit o invaliditate permanent;
Despgubiri cu caracter punitiv
(,Punitive damage") despgubiri acordate n anumite jurisdic[ii care nu au caracter de compensare a pacientului
prejudiciat, ci au caracter de sanc[iune a Asiguratului. Acestea se acord n plus fa[ de
despgubirile cu caracter compensator (patrimoniale sau nepatrimoniale) n acele cazuri n care
instan[ele de judecat consider c n raport cu gravitatea faptei svrite de Asigurat,
despgubirile compensatorii acordate pacientului prejudiciat de ctre Asigurat nu ar fi suficiente
pentru a sanc[iona fapta ilicit a Asiguratului, fiind nevoie de o sanc[iune suplimentar.
Condi(ii particuIare de asigurare
A. Condi(ii de preIuare n asigurare
1. Poli[a poate fi ncheiat:
a) individual, de ctre fiecare cadru medical;
b) de ctre orice cabinete medicale, spitale, policlinici, centre de diagnostic i tratament, alte unit[i medicale sau de
servicii farmaceutice n calitate de contractant al asigurrii, n numele i pentru fiecare cadru medical pe baz de
tabel anex la poli[. n tabelul anex se va preciza limita maxim de despgubire i prima aferent pentru fiecare
cadru medical n parte, n func[ie de acoperirea de baz i clauze de extindere a acoperirii pentru care a optat
individual fiecare cadru medical.
2. Pentru a putea fi cuprinse n asigurare, cadrele medicale trebuie s aib certificat de liber practic anual valabil,
eliberat de ctre autorit[ile mputernicite, conform reglementrilor legale n viguoare, pentru tipul de specializare
medical pe care o practic i s i exercite profesia n cabinete medicale, policlinici, spitale, centre de diagnostic i
tratament, alte unit[i medicale sau de servicii farmaceutice care sunt autorizate s desfoare activit[i medicale i
farmaceutice n condi[iile legii.
B. Condi(ii de acordare a despgubiriIor
1. Eveniment asigurat
1.1 Societatea pltete despgubiri numai pentru evenimente asigurate produse n perioada de valabilitate a poli[ei
cu respectarea prezentelor condi[ii de asigurare.
1.2 Se consider eveniment asigurat introducerea n perioada de asigurare a unei cereri sau serii de cereri de
despgubire mpotriva Asiguratului dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi[ii:
cererea sau seria de cereri de despgubire au fost formulate mpotriva Asiguratului pentru prima dat n
perioada de valabilitate a poli[ei de ctre persoana pgubit printr-un act sau serie de acte de malpraxis
svrite de Asigurat;
cererea de despgubire primit de Asigurat de la persoana pgubit a fost notificat n scris de ctre Asigurat la
Societate n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada extins de notificare, stabilit conform prezentelor
condi[ii de asigurare;
cererea de despgubire are la baz un act de malpraxis svrit de Asigurat n perioada de valabilitate a
poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt care se consider a fi toat perioada n care
Asiguratul a avut la Societate ncheiat o poli[ pentru aceleai riscuri pe care a rennoit-o fr perioade
de ntrerupere n acoperire i pentru care a achitat primele de asigurare corespunztoare;
actul de malpraxis a avut ca urmare un prejudiciu produs pacientului care a apelat la serviciile medico-
farmaceutice oferite de Asigurat, prejudiciu de care Asiguratul rspunde n baza legii;
prejudiciul s fie cert n ceea ce privete existen[a sa, cuantificabil la data formulrii cererii de despgubire,
nereparat, personal i direct;
ntre actul de malpraxis i prejudiciul produs persoanei pgubite s existe un raport de cauzalitate.
1.3 Seria cereriIor de despgubire: Se consider o serie de cereri de despgubire toate cererile de despgubire:
pentru prejudicii multiple sau succesive produse ca urmare a unui singur act de malpraxis svrit din eroare
profesional;
pentru acelai prejudiciu produs ca urmare a unei serii de acte de malpraxis svrit din eroare profesional;
1.4 Data seriei cereriIor de despgubire se consider data la care a fost formulat prima cerere de despgubire din
seria de cereri de despgubire. Data seriei de cereri de despgubire trebuie s fie n perioada de asigurare.
1.5 Seria acteIor de maIpraxis (eroriIor profesionaIe): se consider o serie de acte de malpraxis toate acele erori
profesionale care au concurat la producerea unui singur prejudiciu.
1.6 Data seriei eroriIor profesionaIe: n cazul unei serii de acte de malpraxis se consider ca dat a seriei, ziua n
care a fost svrit primul act de malpraxis (prima eroare profesional) din seria de acte de malpraxis sau ziua n care
4
se mai puteau lua msuri pentru a prentmpina prejudiciul, n cazul producerii prejudiciului prin omisiune. Data seriei de erori
profesionale trebuie s fie n perioada de asigurare sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
2. ntinderea temporaI
2.1. Perioada extins de notificare
a) ReziIierea, Denun(area sau Nerennoirea poIi(ei:
n cazul rezilierii contractului de asigurare de ctre Societate, precum i n cazul nerennoirii asigurrii sau a
denun[rii de ctre Asigurat a contractului de asigurare, Societatea va acorda asigura[ilor o perioad extins
de notificare a cererilor de despgubire de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului, data
denun[rii sau data expirrii contractului nerennoit, cu condi[ia ca cererile de despgubire respective s aib
la baza erori profesionale/ acte de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n
perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
b) ncetarea contractuIui de asigurare prin Pensionare sau Retragerea din profesie (renun(area):
n cazul ncetrii contractului de asigurare ca urmare a pensionrii Asiguratului sau a retragerii din profesie
(renun[are) Asiguratul va putea negocia cu Societatea n schimbul pl[ii unei prime suplimentare, o Clauz de
extindere a perioadei de notificare a cererilor de despgubire de pan la 3 ani de la data ncetrii ultimei poli[e
ncheiate la Societate, pentru acte de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n
perioada anterioar de acoperire nentrerupt, cu condi[ia ca ter[ul pgubit s fi introdus cererea de despgubire
mpotriva Asiguratului n termenul legal de prescrip[ie.
2.2 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt (perioad acoperit retroactiv)
2.2.1 Se consider perioad anterioar de acoperire nentrerupt perioada n care Asiguratul a avut ncheiat o asigurare
pentru aceleai riscuri, iar aceast asigurare a fost rennoit la Societate an de an fr a exista perioade de timp
neacoperite prin asigurare.
2.2.2 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt (perioada acoperit retroactiv) va fi de maxim 5 ani naintea intrrii n
vigoare a ultimei poli[e ncheiat la Societate, cu condi[ia ca Asiguratul sa mai fi avut ncheiat la Societate o
asigurare pentru aceleai riscuri, iar aceast asigurare s fi fost rennoit la Societate an de an fr a exista
perioade de timp neacoperite prin asigurare. Dac Asiguratul a avut ncheiat o asigurare pentru aceleai riscuri, iar
aceast asigurare a fost rennoit la Societate an de an fr a exista perioade de timp neacoperite prin asigurare,
Societatea extinde acoperirea la toate cererile de despgubire notificate Societ[ii, conform prezentelor condi[ii care
au la baz erori profesionale svrite att n perioada anterioar de acoperire nentrerupt de maxim 5 ani, ct i n
perioada de valabilitate a ultimei poli[e in vigoare, cu condi[ia pl[ii primei de asigurare corespunztoare clauzei de
extindere pentru numrul de ani anteriori cuprini n asigurare.
2.2.3 n cazul producerii evenimentului asigurat, i anume introducerea unei cereri de despgubire n perioada de
valabilitate a poli[ei, se vor acorda despgubiri pentru actele de malpraxis svrite de Asigurat oricnd n perioada
anterioar de acoperire nentrerupt sau n perioada de valabilitate a poli[ei, cu respectarea prezentelor condi[ii de
asigurare.
2.2.4 Despgubirile se vor acorda la valoarea limitelor de despgubire aferente poli[ei n vigoare la data producerii riscului
asigurat (a introducerii cererii de despgubire) indiferent dac actul de malpraxis a fost svrit n perioada de
valabilitate a acestei poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
2.2.5 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt i prima de asigurare aferent numrului de ani cuprini n asigurare
vor fi specificate n poli[.
2.2.6 Dac n poli[ nu se specific nici o perioad anterioar de acoperire nentrerupt, Asiguratul nu beneficiaz de o
perioad anterioar de acoperire. n aceste cazuri data de nceput a perioadei anterioare de acoperire nentrerupt
va fi aceeai cu data intrrii n vigoare a prezentului contract de asigurare.
2.2.7 Obliga[ia de men[inere a acoperirii continue prin asigurare revine Asiguratului.
2.2.8 Asiguratul nu beneficiaz de perioad anterioar de acoperire, iar Societatea nu va extinde acoperirea i pentru
erorile profesionale svrite nainte de intrarea n vigoare a poli[ei, dac Asiguratul se afl n unul din urmtoarele
cazuri:
1. Asiguratul nu a mai avut anterior o poli[ ncheiat la Societate pentru aceleai riscuri pe care s o fi rennoit
an de an fr perioade de ntrerupere a acoperirii prin asigurare. Este cazul cadrelor medicale care ncheie
pentru prima dat poli[a la Societate i care nu beneficiaz de perioad anterioar de acoperire nentrerupt
(retroactiv), Societatea prelund n asigurare doar erori profesionale viitoare, svrite dup intrarea n vigoare
a primei poli[e ncheiate la Societate i pentru care se vor notifica cereri de despgubire n condi[iile prezentului
contract de asigurare.
2. Asiguratul a mai avut poli[/poli[e pentru aceleai riscuri ncheiat/e la Societate n trecut, dar acesta nu a
rennoit poli[a an de an fr ntrerupere, avnd perioade neacoperite prin asigurare, motiv pentru care Asiguratul
nu beneficiaz de extinderea acoperirii i la erori profesionale svrite anterior intrrii n vigoare a prezentului
contract de asigurare.
3. Asiguratul, dei a avut o poli[ pentru aceleai riscuri rennoit an de an la Societate, fr perioade nentrerupte
de acoperire prin asigurare, i beneficiaz de dreptul de a opta pentru pstrarea continuit[ii acoperirii prin
achitarea primei de asigurare corespunztoare numrului de ani ce urmeaz s fie cuprini n asigurare,
acesta nu a optat pentru men[inerea continuit[ii acoperirii prin asigurare i pentru perioada anterioar de
acoperire nentrerupt, neachitnd prima de asigurare aferent numrului de ani anteriori prelua[i n acoperire.
n acest caz, dac Asiguratul opteaz pentru plata unei prime de asigurare mai mici renun[nd astfel la beneficiul
continuit[ii, Societatea va prelua n asigurare doar actele de malpraxis svrite n perioada de valabilitate a
ultimei poli[e ncheiate la Societate.
2.2.9 Dac Asiguratul nu i rennoiete poli[a sau denun[ poli[a, Societatea va despgubi doar cererile de despgubire
introduse i notificate la Societate n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada de notificare extins pentru acte
de malpraxis svrite n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada de acoperire continu prin asigurare.
5
Daune moraIe Prejudicii fr caracter patrimonial, constnd n atingeri aduse personalit[ii fizice, psihice, afective
i sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecin[e fr con[inut economic, care
nu au valoare pecuniar;
Pierderi financiare pure
(,Pure financiaI Iosses") pierderi pecuniare care nu sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei daune materiale;
Pierderi financiare de consecin( (indirecte)
(,ConsequentiaI Iosses") pierderi pecuniare care sunt urmare indirect a unei vtmri corporale sau a unei daune
materiale constnd n beneficii sau ctiguri nerealizate, pierderea capacit[ii de utilizare, reducerea
valorii dup repara[ie/renovare, pierderea folosin[ei bunurilor, cheltuieli de renovare a spa[iului
locativ i/sau de adaptare a vehiculului pentru a corespunde necesit[ilor persoanei prejudiciate n
cazul n care aceasta a suferit o invaliditate permanent;
Despgubiri cu caracter punitiv
(,Punitive damage") despgubiri acordate n anumite jurisdic[ii care nu au caracter de compensare a pacientului
prejudiciat, ci au caracter de sanc[iune a Asiguratului. Acestea se acord n plus fa[ de
despgubirile cu caracter compensator (patrimoniale sau nepatrimoniale) n acele cazuri n care
instan[ele de judecat consider c n raport cu gravitatea faptei svrite de Asigurat,
despgubirile compensatorii acordate pacientului prejudiciat de ctre Asigurat nu ar fi suficiente
pentru a sanc[iona fapta ilicit a Asiguratului, fiind nevoie de o sanc[iune suplimentar.
Condi(ii particuIare de asigurare
A. Condi(ii de preIuare n asigurare
1. Poli[a poate fi ncheiat:
a) individual, de ctre fiecare cadru medical;
b) de ctre orice cabinete medicale, spitale, policlinici, centre de diagnostic i tratament, alte unit[i medicale sau de
servicii farmaceutice n calitate de contractant al asigurrii, n numele i pentru fiecare cadru medical pe baz de
tabel anex la poli[. n tabelul anex se va preciza limita maxim de despgubire i prima aferent pentru fiecare
cadru medical n parte, n func[ie de acoperirea de baz i clauze de extindere a acoperirii pentru care a optat
individual fiecare cadru medical.
2. Pentru a putea fi cuprinse n asigurare, cadrele medicale trebuie s aib certificat de liber practic anual valabil,
eliberat de ctre autorit[ile mputernicite, conform reglementrilor legale n viguoare, pentru tipul de specializare
medical pe care o practic i s i exercite profesia n cabinete medicale, policlinici, spitale, centre de diagnostic i
tratament, alte unit[i medicale sau de servicii farmaceutice care sunt autorizate s desfoare activit[i medicale i
farmaceutice n condi[iile legii.
B. Condi(ii de acordare a despgubiriIor
1. Eveniment asigurat
1.1 Societatea pltete despgubiri numai pentru evenimente asigurate produse n perioada de valabilitate a poli[ei
cu respectarea prezentelor condi[ii de asigurare.
1.2 Se consider eveniment asigurat introducerea n perioada de asigurare a unei cereri sau serii de cereri de
despgubire mpotriva Asiguratului dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi[ii:
cererea sau seria de cereri de despgubire au fost formulate mpotriva Asiguratului pentru prima dat n
perioada de valabilitate a poli[ei de ctre persoana pgubit printr-un act sau serie de acte de malpraxis
svrite de Asigurat;
cererea de despgubire primit de Asigurat de la persoana pgubit a fost notificat n scris de ctre Asigurat la
Societate n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada extins de notificare, stabilit conform prezentelor
condi[ii de asigurare;
cererea de despgubire are la baz un act de malpraxis svrit de Asigurat n perioada de valabilitate a
poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt care se consider a fi toat perioada n care
Asiguratul a avut la Societate ncheiat o poli[ pentru aceleai riscuri pe care a rennoit-o fr perioade
de ntrerupere n acoperire i pentru care a achitat primele de asigurare corespunztoare;
actul de malpraxis a avut ca urmare un prejudiciu produs pacientului care a apelat la serviciile medico-
farmaceutice oferite de Asigurat, prejudiciu de care Asiguratul rspunde n baza legii;
prejudiciul s fie cert n ceea ce privete existen[a sa, cuantificabil la data formulrii cererii de despgubire,
nereparat, personal i direct;
ntre actul de malpraxis i prejudiciul produs persoanei pgubite s existe un raport de cauzalitate.
1.3 Seria cereriIor de despgubire: Se consider o serie de cereri de despgubire toate cererile de despgubire:
pentru prejudicii multiple sau succesive produse ca urmare a unui singur act de malpraxis svrit din eroare
profesional;
pentru acelai prejudiciu produs ca urmare a unei serii de acte de malpraxis svrit din eroare profesional;
1.4 Data seriei cereriIor de despgubire se consider data la care a fost formulat prima cerere de despgubire din
seria de cereri de despgubire. Data seriei de cereri de despgubire trebuie s fie n perioada de asigurare.
1.5 Seria acteIor de maIpraxis (eroriIor profesionaIe): se consider o serie de acte de malpraxis toate acele erori
profesionale care au concurat la producerea unui singur prejudiciu.
1.6 Data seriei eroriIor profesionaIe: n cazul unei serii de acte de malpraxis se consider ca dat a seriei, ziua n
care a fost svrit primul act de malpraxis (prima eroare profesional) din seria de acte de malpraxis sau ziua n care
4
se mai puteau lua msuri pentru a prentmpina prejudiciul, n cazul producerii prejudiciului prin omisiune. Data seriei de erori
profesionale trebuie s fie n perioada de asigurare sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
2. ntinderea temporaI
2.1. Perioada extins de notificare
a) ReziIierea, Denun(area sau Nerennoirea poIi(ei:
n cazul rezilierii contractului de asigurare de ctre Societate, precum i n cazul nerennoirii asigurrii sau a
denun[rii de ctre Asigurat a contractului de asigurare, Societatea va acorda asigura[ilor o perioad extins
de notificare a cererilor de despgubire de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului, data
denun[rii sau data expirrii contractului nerennoit, cu condi[ia ca cererile de despgubire respective s aib
la baza erori profesionale/ acte de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n
perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
b) ncetarea contractuIui de asigurare prin Pensionare sau Retragerea din profesie (renun(area):
n cazul ncetrii contractului de asigurare ca urmare a pensionrii Asiguratului sau a retragerii din profesie
(renun[are) Asiguratul va putea negocia cu Societatea n schimbul pl[ii unei prime suplimentare, o Clauz de
extindere a perioadei de notificare a cererilor de despgubire de pan la 3 ani de la data ncetrii ultimei poli[e
ncheiate la Societate, pentru acte de malpraxis svrite de Asigurat n perioada de valabilitate a poli[ei sau n
perioada anterioar de acoperire nentrerupt, cu condi[ia ca ter[ul pgubit s fi introdus cererea de despgubire
mpotriva Asiguratului n termenul legal de prescrip[ie.
2.2 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt (perioad acoperit retroactiv)
2.2.1 Se consider perioad anterioar de acoperire nentrerupt perioada n care Asiguratul a avut ncheiat o asigurare
pentru aceleai riscuri, iar aceast asigurare a fost rennoit la Societate an de an fr a exista perioade de timp
neacoperite prin asigurare.
2.2.2 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt (perioada acoperit retroactiv) va fi de maxim 5 ani naintea intrrii n
vigoare a ultimei poli[e ncheiat la Societate, cu condi[ia ca Asiguratul sa mai fi avut ncheiat la Societate o
asigurare pentru aceleai riscuri, iar aceast asigurare s fi fost rennoit la Societate an de an fr a exista
perioade de timp neacoperite prin asigurare. Dac Asiguratul a avut ncheiat o asigurare pentru aceleai riscuri, iar
aceast asigurare a fost rennoit la Societate an de an fr a exista perioade de timp neacoperite prin asigurare,
Societatea extinde acoperirea la toate cererile de despgubire notificate Societ[ii, conform prezentelor condi[ii care
au la baz erori profesionale svrite att n perioada anterioar de acoperire nentrerupt de maxim 5 ani, ct i n
perioada de valabilitate a ultimei poli[e in vigoare, cu condi[ia pl[ii primei de asigurare corespunztoare clauzei de
extindere pentru numrul de ani anteriori cuprini n asigurare.
2.2.3 n cazul producerii evenimentului asigurat, i anume introducerea unei cereri de despgubire n perioada de
valabilitate a poli[ei, se vor acorda despgubiri pentru actele de malpraxis svrite de Asigurat oricnd n perioada
anterioar de acoperire nentrerupt sau n perioada de valabilitate a poli[ei, cu respectarea prezentelor condi[ii de
asigurare.
2.2.4 Despgubirile se vor acorda la valoarea limitelor de despgubire aferente poli[ei n vigoare la data producerii riscului
asigurat (a introducerii cererii de despgubire) indiferent dac actul de malpraxis a fost svrit n perioada de
valabilitate a acestei poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt.
2.2.5 Perioada anterioar de acoperire nentrerupt i prima de asigurare aferent numrului de ani cuprini n asigurare
vor fi specificate n poli[.
2.2.6 Dac n poli[ nu se specific nici o perioad anterioar de acoperire nentrerupt, Asiguratul nu beneficiaz de o
perioad anterioar de acoperire. n aceste cazuri data de nceput a perioadei anterioare de acoperire nentrerupt
va fi aceeai cu data intrrii n vigoare a prezentului contract de asigurare.
2.2.7 Obliga[ia de men[inere a acoperirii continue prin asigurare revine Asiguratului.
2.2.8 Asiguratul nu beneficiaz de perioad anterioar de acoperire, iar Societatea nu va extinde acoperirea i pentru
erorile profesionale svrite nainte de intrarea n vigoare a poli[ei, dac Asiguratul se afl n unul din urmtoarele
cazuri:
1. Asiguratul nu a mai avut anterior o poli[ ncheiat la Societate pentru aceleai riscuri pe care s o fi rennoit
an de an fr perioade de ntrerupere a acoperirii prin asigurare. Este cazul cadrelor medicale care ncheie
pentru prima dat poli[a la Societate i care nu beneficiaz de perioad anterioar de acoperire nentrerupt
(retroactiv), Societatea prelund n asigurare doar erori profesionale viitoare, svrite dup intrarea n vigoare
a primei poli[e ncheiate la Societate i pentru care se vor notifica cereri de despgubire n condi[iile prezentului
contract de asigurare.
2. Asiguratul a mai avut poli[/poli[e pentru aceleai riscuri ncheiat/e la Societate n trecut, dar acesta nu a
rennoit poli[a an de an fr ntrerupere, avnd perioade neacoperite prin asigurare, motiv pentru care Asiguratul
nu beneficiaz de extinderea acoperirii i la erori profesionale svrite anterior intrrii n vigoare a prezentului
contract de asigurare.
3. Asiguratul, dei a avut o poli[ pentru aceleai riscuri rennoit an de an la Societate, fr perioade nentrerupte
de acoperire prin asigurare, i beneficiaz de dreptul de a opta pentru pstrarea continuit[ii acoperirii prin
achitarea primei de asigurare corespunztoare numrului de ani ce urmeaz s fie cuprini n asigurare,
acesta nu a optat pentru men[inerea continuit[ii acoperirii prin asigurare i pentru perioada anterioar de
acoperire nentrerupt, neachitnd prima de asigurare aferent numrului de ani anteriori prelua[i n acoperire.
n acest caz, dac Asiguratul opteaz pentru plata unei prime de asigurare mai mici renun[nd astfel la beneficiul
continuit[ii, Societatea va prelua n asigurare doar actele de malpraxis svrite n perioada de valabilitate a
ultimei poli[e ncheiate la Societate.
2.2.9 Dac Asiguratul nu i rennoiete poli[a sau denun[ poli[a, Societatea va despgubi doar cererile de despgubire
introduse i notificate la Societate n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada de notificare extins pentru acte
de malpraxis svrite n perioada de valabilitate a poli[ei sau n perioada de acoperire continu prin asigurare.
5
3. Condi(ii de Iimitare a rspunderii societa(ii. Limita de despgubire.
3.1 Rspunderea Societ(ii este limitat astfel:
- Pe eveniment: Despgubirile acordate n baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despgubire
nregistrate la Societate pentru prejudiciul material constnd n vtmri corporale sau deces produs ca
urmare a unei erori profesionale sau a unei serii de erori profesionale svrite n perioada de valabilitate a
poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt, nu vor depi, n total, limita de despgubire pe
eveniment prevzut n poli[.
- Pe perioada asigurat: Despgubirile acordate de Societate n legtur cu toate cererile sau seriile de cereri
de despgubire nregistrate n perioada asigurat, dac au fost notificate n scris la Societate respectnd
prezentele condi[ii de asigurare , nu vor depi n total limita de despgubire pe perioada asigurat prevzut n
poli[.
3.2 n limita de despgubire sunt incluse i sumele ce urmeaz s fie pltite cu titlu de despgubiri aferente cheltuielilor
de judecat acoperite n baza prezentelor condi[ii de asigurare.
3.3 Dac Asiguratul opteaz pentru clauze de extindere a riscului i n clauzele de extindere a riscului sunt precizate
sublimite de asigurare pe un eveniment sau pe ntreaga perioad asigurat, aceste sublimite nu se vor cumula cu
limitele de despgubire pentru riscul de baz, ci vor fi incluse n limitele de rspundere stabilite n poli[a pentru riscul
de baz.
3.4 Dup fiecare despgubire achitat de Societate, limita de despgubire se reduce de la data producerii evenimentului
asigurat cu suma achitat drept despgubire, asigurarea rmnnd valabil pentru limita de despgubire rmas.
3.5 Limita de despgubire se poate stabili n lei sau n alt valut.
C. ObiectuI asigurrii. Acoperirea riscuIui de baz
La producerea evenimentului asigurat, Societatea acord despgubiri n limitele de despgubire precizate n poli[ i n
condi[iile prevzute n prezentele Condi[ii Particulare de Asigurare, pentru sumele pe care Asiguratul este obligat s le
plteasc cu titlu de despgubire pentru:
a) prejudiciile materiale de care Asiguratul rspunde n baza legii i care sunt o consecin[ direct a vtmrii corporale
sau decesului pacientului produse ca urmare a unor erori profesionale (acte de malpraxis) svrite de ctre Asigurat
n cadrul exercitrii legale a profesiei n specializarea pentru care a ob[inut autoriza[ie de liber practic;
b) costul suportat de ctre pacientul vtmat n cazul repetrii unor proceduri sau investiga[ii medicale, dac acestea
sunt consecin[e ale unor erori profesionale svrite de Asigurat n cadrul exercitrii legale a profesiei n specializare
pentru care a ob[inut autoriza[ie de liber practic;
c) cheltuielile de judecat rezonabile fcute de Asigurat n procesul civil, dac a fost obligat la desdunare;
d) cheltuielile de judecat fcute de reclamant n vederea obligrii Asiguratului la plata despgubirii, dac Asiguratul a
fost obligat prin hotrre judectoreasc la plata acestora.
D. ExcIuderi
1. Societatea nu acord despgubiri pentru:
a) prejudicii constnd n daune morale. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii constnd n
daune morale prin alegerea ,CIauzei Daune MoraIe" i plata primei aferente acestei clauze de extindere;
b) prejudicii decurgnd din rspunderea Asiguratului pentru personalul din subordinea sa. Asiguratul poate opta
pentru extinderea acoperirii i la prejudicii produse de cadrele medicale aflate n subordinea sa pentru care
Asiguratul rspunde n baza legii prin alegerea ,CIauzei speciaIe privind extinderea acoperirii de baz i
pentru rspunderea AsiguratuIui pentru personaIuI din subordinea sa" i plata primei aferente acestei
clauze de extindere;
c) prejudiciile materiale constnd n vtmri corporale produse pacien[ilor n legtur cu acordarea primului ajutor.
Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii materiale ca urmare a vtmrilor corporale produse
pacien[ilor n timpul manevrelor de acordare a primului ajutor prin alegerea ,CIauzei privind acoperirea
prejudiciiIor materiaIe produse pacien(iIor n Iegtur cu acordarea primuIui ajutor" i plata primei aferente
acestei clauze de extindere;
d) prejudicii decurgnd din opera[ii plastice/estetice, cu excep[ia opera[iilor de microchirurgie plastic sau reparatorie
pentru recuperare sau refacere n urma unui accident i/sau a unei deformri congenitale sau pentru redarea
func[ionalit[ii unui organ, care rmn acoperite. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii
materiale produse ca urmare direct a opera[iilor plastice/estetice prin alegerea ,CIauzei Daune estetice" i plata
primei aferente acestei clauze de extindere. Vor rmne ns excluse prejudiciile de natur estetic-fizionomic
produse n urma unei interven[ii plastice/estetice, n care acestea nu sunt vtmri corporale de natur medical
urmare a unei erori medicale ci sunt prejudicii referitoare la neob[inerea rezultatului estetic scontat;
e) prejudiciile materiale la bunurile personale ale pacien[ilor. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la
prejudicii materiale produse la bunurile pacien[ilor, prin alegerea ,CIauza privind acoperirea dauneIor materiaIe Ia
bunuriIe personaIe aIe pacien(iIor" i plata primei aferente acestei clauze de extindere;
f) prejudicii de natur estetic decurgnd din interven[ii chirurgicale. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii
i la prejudicii de natur estetic produse ca urmare a unor interven[ii chirurgicale, altele decat cele inerente unei
astfel de interven[ii i care necesit interven[ii ulterioare de chirurgie plastic n vederea ameliorrii aspectului fizic,
prin alegerea CIauzei "Activit(i de ameIiorare a aspectuIui estetico-fizionomic aI organismuIui uman" i
plata primei aferente acestei clauze de extindere;
g) prejudicii rezultate din efectuarea de studii clinice, proceduri terapeutice sau de diagnosticare experimentale sau
neomologate, activit[i de inginerie genetic, din activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente,
echipamente, produse destinate utilizrii medicale sau cosmetice precum i toate experimentrile i testele
asociate;
6
h) prejudicii produse ca urmare a prescrierii de re[ete sau folosirii de medicamente pentru scdere n greutate;
i) prejudicii consecin[e ale transfuziilor de snge, manipularea sngelui n centrele de hematologie sau bncile de
snge;
j) prejudicii cauzate sau care au o legtur cu contaminarea cu virusul HV, hepatit sau cu al[i virui indetectabili la
nivelul actual al medicinii;
k) prejudicii ca urmare a efecturii de ctre stomatologi a anesteziei generale ori a interven[iilor sub anestezie
general, n afara cazurilor n care acestea se efectueaz n spitale specializate i cu asisten[ de specialitate;
l) costul de nlocuire a protezelor dentare, ca urmare a proastei realizri a acestora;
m) prejudicii produse ca urmare a efecturii unor tratamente i proceduri sau interven[ii medicale i chirurgicale
asupra crora pacien[ii sau apar[intorii acestora nu au fost informa[i sau nu i-au dat n mod expres acordul
pentru interven[ii chirurgicale, manopere chirurgicale, tehnici de diagnostic cu substan[e de contrast; schimbare
de sex; tratamentul infertilit[ii i sterilit[ii; anestezie general sau local; studii clinice; tratamente experimentale;
centre de plasam;
n) prejudicii produse de contaminri radioactive sau de radia[ii ionizante sau de orice fel produse de aparatura
medical, folosit n investiga[ii sau tratamente medicale precum i prejudicii produse de cmpuri magnetice sau
electromagnetice;
o) prejudicii care sunt consecin[e ale activit[ii de organizare, conducere sau administrare a unit[ilor medicale sau
de servicii farmaceutice i alte riscuri de natur administrativ sau managerial precum: prejudicii datorate unor
deficien[e, condi[ii de lucru necorespunztoare, dotrii insuficiente cu echipamente de diagnostic i tratament, cu
medicamente i consumabile medicale, infec[ii nosocomiale, vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor
i dispozitivelor medicale, substan[elor medicale i sanitare utilizate n unitatea respectiv;
p) prejudicii ca urmare a unor efecte adverse, complica[ii i riscuri n general acceptate i care sunt inerente
metodelor de investiga[ie i tratament;
q) prejudicii produse sau agravate din cauza necomunicrii de ctre pacient a anumitor aspecte referitoare la starea
sa de sntate, aspecte care au avut un efect negativ asupra actului medical sau au fcut imposibil prestarea
actului medical;
r) prejudicii ca urmare a unui eveniment cauzat sau provocat n mod inten[ionat de pacient, de exemplu prin autornire,
sinucidere, tentativ de sinucidere;
s) prejudicii produse pacien[ilor care sunt cet[eni SUAsau Canada sau produse so[iei/so[ului, rudelor sau afinilor pan
n gradul 3 sau persoanelor care locuiesc sau gospodresc mpreun cu Asiguratul;
t) preten[iile de despgubiri solicitate n baza unei hotrri judectoreti sau decizii arbitrale pronun[ate n strintate.
2. Nu se acord despgubiri pentru orice tip de prejudicii n urmtoarele cazuri:
a) cazurile de nerspundere prevzute de lege;
b) prejudicii produse cu inten[ie de ctre Asigurat sau prejudicii ce au la baz cereri de despgubire frauduloase sau cu
rea credin[ formulate de pacient;
c) prejudicii produse prin acte profesionale considerate prohibite n conformitate cu dispozi[iile legale sau reglementare
n vigoare sau ca urmare a furnizrii serviciilor medicale n alte scopuri dect pentru diagnostic sau tratament;
d) n condi[iile practicrii profesiunii medicale de ctre Asigurat cu depirea limitelor de competen[ pentru care acesta
este autorizat, ca urmare a prestrii unor servicii medicale pentru care Asiguratul nu a fost autorizat/acreditat sau
pentru prejudicii produse ca urmare a unor erori profesionale svrite n perioada n care cadrul medical a fost
suspendat din profesie;
e) care rezult din de[inerea i folosirea de produse/substan[e nocive, periculoase, toxice sau din folosirea, fabricarea
sau vnzarea de substan[e farmaceutice i din alte produse medicamentoase fr autoriza[ie de desfacere pe pia[
eliberat de ctre Agen[ia Na[ional a Medicamentului sau din utilizarea unor dispozitive medicale sau accesorii ale
acestora nenregistrate conform dispozi[iilor legale n vigoare;
f) dac Asiguratul se afl sub influen[a buturilor alcoolice, drogurilor/narcoticelor sau substan[elor halucinogene
interzise de lege, ingerate n mod voluntar;
g) pierderi financiare de consecin[ (indirecte) (,ConsequentiaI Losses), pierderi financiare pure (,Pure FinanciaI
Losses"), amenzi i/sau penalit[i de orice tip, inclusiv despgubiri cu caracter punitiv (,Punitive Damage"),
precum i orice fel de sanc[iuni pentru orice fel de acte de discriminare;
h) cererile de despgubire au fost introduse dup expirarea perioadei extinse de notificare sau cererile de despgubire
au la baz erori profesionale svrite de Asigurat nainte de nceperea perioadei anterioare de acoperire
nentrerupt.
i) prejudicii cauzate de terorism, de rzboi sau opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, invazie, ocupa[ie militar, rzboi
civil, insurec[ie,tulburri civile, revolte, greve, acte de vandalism, acte de sabotaj (inclusiv contaminrile biologice
i/sau chimice);
j) prejudicii ce deriv din riscuri nucleare sau cauzate de poluare din orice cauz, inclusiv contaminare, infiltra[ii,
deversri sau degajri gazoase sau de fumigene sau cauzate de azbest, inclusiv de substan[e sau produse ce con[in
azbest, cauzate de silica sau bioxid de siliciu;
k) prejudicii ca urmare a suplinirii omisiunilor medicului sau absen[ei dozajelor n cazul unor medicamente considerate
periculoase, sau a eliberarii efective a acestui tip de medicamente dei nu au fost prescrise printr-o reteta de un medic
specialist;
l) prejudicii ca urmare a nerespectrii de ctre client a instruc[iunilor de pstrare sau a posologiei medicamentelor sau a
preparrii unor medicamente n condi[ii improprii, fr a respecta dozajele prescrise de farmacolog sau prin nlocuirea
neautorizat a unor substan[e componente.
7
3. Condi(ii de Iimitare a rspunderii societa(ii. Limita de despgubire.
3.1 Rspunderea Societ(ii este limitat astfel:
- Pe eveniment: Despgubirile acordate n baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despgubire
nregistrate la Societate pentru prejudiciul material constnd n vtmri corporale sau deces produs ca
urmare a unei erori profesionale sau a unei serii de erori profesionale svrite n perioada de valabilitate a
poli[ei sau n perioada anterioar de acoperire nentrerupt, nu vor depi, n total, limita de despgubire pe
eveniment prevzut n poli[.
- Pe perioada asigurat: Despgubirile acordate de Societate n legtur cu toate cererile sau seriile de cereri
de despgubire nregistrate n perioada asigurat, dac au fost notificate n scris la Societate respectnd
prezentele condi[ii de asigurare , nu vor depi n total limita de despgubire pe perioada asigurat prevzut n
poli[.
3.2 n limita de despgubire sunt incluse i sumele ce urmeaz s fie pltite cu titlu de despgubiri aferente cheltuielilor
de judecat acoperite n baza prezentelor condi[ii de asigurare.
3.3 Dac Asiguratul opteaz pentru clauze de extindere a riscului i n clauzele de extindere a riscului sunt precizate
sublimite de asigurare pe un eveniment sau pe ntreaga perioad asigurat, aceste sublimite nu se vor cumula cu
limitele de despgubire pentru riscul de baz, ci vor fi incluse n limitele de rspundere stabilite n poli[a pentru riscul
de baz.
3.4 Dup fiecare despgubire achitat de Societate, limita de despgubire se reduce de la data producerii evenimentului
asigurat cu suma achitat drept despgubire, asigurarea rmnnd valabil pentru limita de despgubire rmas.
3.5 Limita de despgubire se poate stabili n lei sau n alt valut.
C. ObiectuI asigurrii. Acoperirea riscuIui de baz
La producerea evenimentului asigurat, Societatea acord despgubiri n limitele de despgubire precizate n poli[ i n
condi[iile prevzute n prezentele Condi[ii Particulare de Asigurare, pentru sumele pe care Asiguratul este obligat s le
plteasc cu titlu de despgubire pentru:
a) prejudiciile materiale de care Asiguratul rspunde n baza legii i care sunt o consecin[ direct a vtmrii corporale
sau decesului pacientului produse ca urmare a unor erori profesionale (acte de malpraxis) svrite de ctre Asigurat
n cadrul exercitrii legale a profesiei n specializarea pentru care a ob[inut autoriza[ie de liber practic;
b) costul suportat de ctre pacientul vtmat n cazul repetrii unor proceduri sau investiga[ii medicale, dac acestea
sunt consecin[e ale unor erori profesionale svrite de Asigurat n cadrul exercitrii legale a profesiei n specializare
pentru care a ob[inut autoriza[ie de liber practic;
c) cheltuielile de judecat rezonabile fcute de Asigurat n procesul civil, dac a fost obligat la desdunare;
d) cheltuielile de judecat fcute de reclamant n vederea obligrii Asiguratului la plata despgubirii, dac Asiguratul a
fost obligat prin hotrre judectoreasc la plata acestora.
D. ExcIuderi
1. Societatea nu acord despgubiri pentru:
a) prejudicii constnd n daune morale. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii constnd n
daune morale prin alegerea ,CIauzei Daune MoraIe" i plata primei aferente acestei clauze de extindere;
b) prejudicii decurgnd din rspunderea Asiguratului pentru personalul din subordinea sa. Asiguratul poate opta
pentru extinderea acoperirii i la prejudicii produse de cadrele medicale aflate n subordinea sa pentru care
Asiguratul rspunde n baza legii prin alegerea ,CIauzei speciaIe privind extinderea acoperirii de baz i
pentru rspunderea AsiguratuIui pentru personaIuI din subordinea sa" i plata primei aferente acestei
clauze de extindere;
c) prejudiciile materiale constnd n vtmri corporale produse pacien[ilor n legtur cu acordarea primului ajutor.
Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii materiale ca urmare a vtmrilor corporale produse
pacien[ilor n timpul manevrelor de acordare a primului ajutor prin alegerea ,CIauzei privind acoperirea
prejudiciiIor materiaIe produse pacien(iIor n Iegtur cu acordarea primuIui ajutor" i plata primei aferente
acestei clauze de extindere;
d) prejudicii decurgnd din opera[ii plastice/estetice, cu excep[ia opera[iilor de microchirurgie plastic sau reparatorie
pentru recuperare sau refacere n urma unui accident i/sau a unei deformri congenitale sau pentru redarea
func[ionalit[ii unui organ, care rmn acoperite. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la prejudicii
materiale produse ca urmare direct a opera[iilor plastice/estetice prin alegerea ,CIauzei Daune estetice" i plata
primei aferente acestei clauze de extindere. Vor rmne ns excluse prejudiciile de natur estetic-fizionomic
produse n urma unei interven[ii plastice/estetice, n care acestea nu sunt vtmri corporale de natur medical
urmare a unei erori medicale ci sunt prejudicii referitoare la neob[inerea rezultatului estetic scontat;
e) prejudiciile materiale la bunurile personale ale pacien[ilor. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii i la
prejudicii materiale produse la bunurile pacien[ilor, prin alegerea ,CIauza privind acoperirea dauneIor materiaIe Ia
bunuriIe personaIe aIe pacien(iIor" i plata primei aferente acestei clauze de extindere;
f) prejudicii de natur estetic decurgnd din interven[ii chirurgicale. Asiguratul poate opta pentru extinderea acoperirii
i la prejudicii de natur estetic produse ca urmare a unor interven[ii chirurgicale, altele decat cele inerente unei
astfel de interven[ii i care necesit interven[ii ulterioare de chirurgie plastic n vederea ameliorrii aspectului fizic,
prin alegerea CIauzei "Activit(i de ameIiorare a aspectuIui estetico-fizionomic aI organismuIui uman" i
plata primei aferente acestei clauze de extindere;
g) prejudicii rezultate din efectuarea de studii clinice, proceduri terapeutice sau de diagnosticare experimentale sau
neomologate, activit[i de inginerie genetic, din activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente,
echipamente, produse destinate utilizrii medicale sau cosmetice precum i toate experimentrile i testele
asociate;
6
h) prejudicii produse ca urmare a prescrierii de re[ete sau folosirii de medicamente pentru scdere n greutate;
i) prejudicii consecin[e ale transfuziilor de snge, manipularea sngelui n centrele de hematologie sau bncile de
snge;
j) prejudicii cauzate sau care au o legtur cu contaminarea cu virusul HV, hepatit sau cu al[i virui indetectabili la
nivelul actual al medicinii;
k) prejudicii ca urmare a efecturii de ctre stomatologi a anesteziei generale ori a interven[iilor sub anestezie
general, n afara cazurilor n care acestea se efectueaz n spitale specializate i cu asisten[ de specialitate;
l) costul de nlocuire a protezelor dentare, ca urmare a proastei realizri a acestora;
m) prejudicii produse ca urmare a efecturii unor tratamente i proceduri sau interven[ii medicale i chirurgicale
asupra crora pacien[ii sau apar[intorii acestora nu au fost informa[i sau nu i-au dat n mod expres acordul
pentru interven[ii chirurgicale, manopere chirurgicale, tehnici de diagnostic cu substan[e de contrast; schimbare
de sex; tratamentul infertilit[ii i sterilit[ii; anestezie general sau local; studii clinice; tratamente experimentale;
centre de plasam;
n) prejudicii produse de contaminri radioactive sau de radia[ii ionizante sau de orice fel produse de aparatura
medical, folosit n investiga[ii sau tratamente medicale precum i prejudicii produse de cmpuri magnetice sau
electromagnetice;
o) prejudicii care sunt consecin[e ale activit[ii de organizare, conducere sau administrare a unit[ilor medicale sau
de servicii farmaceutice i alte riscuri de natur administrativ sau managerial precum: prejudicii datorate unor
deficien[e, condi[ii de lucru necorespunztoare, dotrii insuficiente cu echipamente de diagnostic i tratament, cu
medicamente i consumabile medicale, infec[ii nosocomiale, vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor
i dispozitivelor medicale, substan[elor medicale i sanitare utilizate n unitatea respectiv;
p) prejudicii ca urmare a unor efecte adverse, complica[ii i riscuri n general acceptate i care sunt inerente
metodelor de investiga[ie i tratament;
q) prejudicii produse sau agravate din cauza necomunicrii de ctre pacient a anumitor aspecte referitoare la starea
sa de sntate, aspecte care au avut un efect negativ asupra actului medical sau au fcut imposibil prestarea
actului medical;
r) prejudicii ca urmare a unui eveniment cauzat sau provocat n mod inten[ionat de pacient, de exemplu prin autornire,
sinucidere, tentativ de sinucidere;
s) prejudicii produse pacien[ilor care sunt cet[eni SUAsau Canada sau produse so[iei/so[ului, rudelor sau afinilor pan
n gradul 3 sau persoanelor care locuiesc sau gospodresc mpreun cu Asiguratul;
t) preten[iile de despgubiri solicitate n baza unei hotrri judectoreti sau decizii arbitrale pronun[ate n strintate.
2. Nu se acord despgubiri pentru orice tip de prejudicii n urmtoarele cazuri:
a) cazurile de nerspundere prevzute de lege;
b) prejudicii produse cu inten[ie de ctre Asigurat sau prejudicii ce au la baz cereri de despgubire frauduloase sau cu
rea credin[ formulate de pacient;
c) prejudicii produse prin acte profesionale considerate prohibite n conformitate cu dispozi[iile legale sau reglementare
n vigoare sau ca urmare a furnizrii serviciilor medicale n alte scopuri dect pentru diagnostic sau tratament;
d) n condi[iile practicrii profesiunii medicale de ctre Asigurat cu depirea limitelor de competen[ pentru care acesta
este autorizat, ca urmare a prestrii unor servicii medicale pentru care Asiguratul nu a fost autorizat/acreditat sau
pentru prejudicii produse ca urmare a unor erori profesionale svrite n perioada n care cadrul medical a fost
suspendat din profesie;
e) care rezult din de[inerea i folosirea de produse/substan[e nocive, periculoase, toxice sau din folosirea, fabricarea
sau vnzarea de substan[e farmaceutice i din alte produse medicamentoase fr autoriza[ie de desfacere pe pia[
eliberat de ctre Agen[ia Na[ional a Medicamentului sau din utilizarea unor dispozitive medicale sau accesorii ale
acestora nenregistrate conform dispozi[iilor legale n vigoare;
f) dac Asiguratul se afl sub influen[a buturilor alcoolice, drogurilor/narcoticelor sau substan[elor halucinogene
interzise de lege, ingerate n mod voluntar;
g) pierderi financiare de consecin[ (indirecte) (,ConsequentiaI Losses), pierderi financiare pure (,Pure FinanciaI
Losses"), amenzi i/sau penalit[i de orice tip, inclusiv despgubiri cu caracter punitiv (,Punitive Damage"),
precum i orice fel de sanc[iuni pentru orice fel de acte de discriminare;
h) cererile de despgubire au fost introduse dup expirarea perioadei extinse de notificare sau cererile de despgubire
au la baz erori profesionale svrite de Asigurat nainte de nceperea perioadei anterioare de acoperire
nentrerupt.
i) prejudicii cauzate de terorism, de rzboi sau opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, invazie, ocupa[ie militar, rzboi
civil, insurec[ie,tulburri civile, revolte, greve, acte de vandalism, acte de sabotaj (inclusiv contaminrile biologice
i/sau chimice);
j) prejudicii ce deriv din riscuri nucleare sau cauzate de poluare din orice cauz, inclusiv contaminare, infiltra[ii,
deversri sau degajri gazoase sau de fumigene sau cauzate de azbest, inclusiv de substan[e sau produse ce con[in
azbest, cauzate de silica sau bioxid de siliciu;
k) prejudicii ca urmare a suplinirii omisiunilor medicului sau absen[ei dozajelor n cazul unor medicamente considerate
periculoase, sau a eliberarii efective a acestui tip de medicamente dei nu au fost prescrise printr-o reteta de un medic
specialist;
l) prejudicii ca urmare a nerespectrii de ctre client a instruc[iunilor de pstrare sau a posologiei medicamentelor sau a
preparrii unor medicamente n condi[ii improprii, fr a respecta dozajele prescrise de farmacolog sau prin nlocuirea
neautorizat a unor substan[e componente.
7
E. Constatarea, evaIuarea i acordarea despgubiriIor
1. Stabilirea cuantumului despgubirilor se poate face prin acord amiabil n procedur de mediere sau n baza unei
hotrri judectoreti definitive i irevocabile.
2. Societatea, Asiguratul i pacientul vtmat pot opta pentru stabilirea despgubirilor n cadrul procedurii de mediere n
condi[iile legii. Pentru a apela la procedura de mediere n vederea stabilirii unui acord amiabil cu privire la
cuantumul despgubirilor trebuie s existe o decize a Comisiei de stabilire a cazurilor de malpraxis n condi[iile
legii 95/2006 cu completrile i modificrile ulterioare, Comisie care n baza documenta[iei complete referitoare la
cauzele i mprejurrile producerii prejudiciului, se pronun[ cu privire la culpa Asiguratului i existen[a actului de
malpraxis.
3. Dac se constat existen[a cazului de malpraxis, n baza deciziei dat de Comisia de stabilire a cazurilor de
malpraxis, Societatea mpreun cu Asiguratul i persoana prejudiciat vor stabili cuantumul prejudiciului. n caz
de nen[elegere asupra cuantumului prejudiciului sau a contestrii deciziei Comisiei de evaluare a cazurilor de
malpraxis, despgubirile se vor acorda n baza unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile.
4. Despgubirile se pltesc n lei, n termen de maxim 30 de zile de la stabilirea unui acord amiabil sau de la
rmnerea definitiv a unei hotrri judectoreti.
5. Dac limita de despgubire a poli[ei a fost stabilit n valut, despgubirea va fi achitat n lei la cursul BNR din
data efecturii pl[ii.
6. Despgubirea achitat nu va putea depi limitele de despgubire stabilite n poli[.
F. ntindere teritoriaI
Asigurarea este valabil pentru acte de malpraxis svrite n desfurarea activit[ii profesionale pe teritoriul Romniei.
G. Jurisdic(ie
Se acord despgubiri n baza acordului amiabil ncheiat ntre Societate, Asigurat i persoana pgubit n conformitate cu
prezentele condi[ii sau n baza unor hotrri definitive i irevocabile pronun[ate de instan[ele de judecat din Romnia.
Orice nen[elegere cu privire la prezentele condi[ii va fi solu[ionat n acord de mediere sau de ctre instan[ele de judecat din
Romnia.
H. CIauze de extindere a acoperirii de baz
Clauzele de extindere a acoperirii de baz sunt valabile numai dac Asiguratul a optat pentru ele i s-a achitat prima de
asigurare suplimentar aferent extinderii de acoperire pentru fiecare clauz n parte.

Clauzele de extindere a riscurilor pentru care a optat Asiguratul vor fi men[ionate n poli[, cu specificarea primei de asigurare
achitate de Asigurat pentru fiecare clauz de extindere a riscului pentru care a optat.
Clauzele de extindere a riscurilor se acord n limitele de rspundere prevzute n poli[ pentru riscul de baz, indiferent de
numrul clauzelor pentru care s-a optat i a sublimitelor prevzute de aceste clauze, care nu se vor aduna ci se vor include n
limita de rspundere a poli[ei.
H1. CIauza privind acoperirea dauneIor materiaIe Ia bunuriIe personaIe aIe pacien(iIor (MOD.DMAT 01/
Septembrie 2010)
n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit. e), din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru daunele materiale rezultate ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri
proprietatea pacien[ilor consecin[e ale unor fapte produse din culpa Asiguratului n legtur cu desfurarea activit[ii
profesionale i n incinta unit[ii medicale sau farmaceutice n care i desfoar activitatea profesional.
H2. CIauza privind acoperirea prejudiciiIor materiaIe produse pacien(iIor n Iegatur cu acordarea primuIui
ajutor (MOD.PAJ 01/ Septembrie 2010)
1. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1 Iit. c) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru prejudiciile materiale urmare a unei vtmri corporale sau deces cauzate
de acordarea primului ajutor ntr-un caz de urgen[ medical att la locul de munc de ctre personalul medical care
nu i desfoar activitatea n sec[iile de primire urgen[e ct i n afara acestuia pentru cazurile n care nu se mai
putea atepta sosirea ambulan[ei sau nu exist posibilitatea transportrii de urgen[ la prima unitate medical
disponibil.
2. n aceste cazuri, se vor acorda despgubiri doar dac se constat ca Asiguratul a svrit o eroare profesional
prin care a agravat starea pacientului dei, chiar i n circumstan[ele date, ar fi putut lua msuri n limita posibilit[ilor
pe care le avea la dispozi[ie n ceea ce privete dotrile medicale necesare interven[iei, care s amelioreze sau s
conserve starea pacientului pn la predarea acestuia ctre cei autoriza[i s acorde interven[ie de specialitate.
3. Nu se acord despgubiri dac nu au existat echipamente i substan[e medicale necesare interven[iei medicale
de urgen[ fcnd astfel improprie sau chiar imposibil interven[ia sau dac, datorit condi[iilor n care s-a efectuat
interven[ia, echipamentele medicale utilizate sau chiar i cele improvizate, nu au putut fi sterilizate cauznd infec[ii si
complica[ii ulterioare.
8
H3. CIauza privind extinderea acoperirii de baz i pentru rspunderea AsiguratuIui pentru personaIuI din
subordinea sa (MOD.PS01/ Septembrie 2010)
n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit. b) din Condi(iiIe particuIare de asigurare din
cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru prejudiciile materiale rezultate ca urmare a unor erori profesionale svrite
de ctre cadre medicale aflate n subordinea Asiguratului pentru care acesta rspunde potrivit legii, avnd prin func[ia
de[inut n cadrul unit[ii medicale obliga[ia de ndrumare, supraveghere i control al acestora.
H4. CIauza Activit(i de ameIiorare a aspectuIui estetico-fizionomic aI organismuIui uman (MOD.AA-EF 02/
Septembrie 2010)
1. Aceast clauz se adreseaz doar cadrelor medicale care au ob[inut specializare n efectuarea interven[iilor sau
procedurilor chirurgicale , altele dect cele de natur plastic sau estetic.
2. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit.f), din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
vor fi cuprinse n asigurare i erorile profesionale prin care s-au cauzat pacien[ilor prejudicii de natur estetic,
fizionomic i func[ional ca urmare a interven[iilor chirurgicale la care a fost supus pacientul, altele dect daunele
estetice, fizionomice sau func[ionale normale, inerente tipului de interven[ie chirurgical la care este supus
pacientul i care au fost tacit acceptate de pacient cnd i-a dat consim[mntul pentru procedura chirurgical.
3. n aceste cazuri, n care apar efecte agravate de natur estetic, fizionomic sau func[ional care nu sunt specifice
sau nu sunt consecin[e normale care apar n urma unor interven[ii sau proceduri chirurgicale i se constat eroarea
profesional a cadrului medical, se vor acorda despgubiri pentru costurile ce vor fi suportate de pacient pentru a
apela la o nou interven[ie chirurgical de natur plastic/estetic care s amelioreze rezultatul negativ al interven[iei
chirurgicale sau procedurii medicale ini[iale.
H5. CIauza Daune estetice (MOD.DE02/ Septembrie 2010)
1. Aceasta clauz se adreseaz cadrelor medicale care sunt autorizate s efectueze interven[ii chirurgicale de natur
estetic/plastic n vederea ameliorrii aspectului estetico fizionomic al organismului uman.
2. n baza prezentei clauze i prin derogare par[iala de la PunctuI D.1, Iit. d) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
vor fi cuprinse n asigurare i erorile profesionale prin care s-au cauzat pacien[ilor prejudicii constnd n vtmri
corporale sau deces sau alte complica[ii medicale ca urmare a efecturii unor interven[ii sau proceduri chirurgicale de
natur plastic/estetic cu scopul de a corecta aspectul estetic sau fizionomic al pacientului.
3. Se au n vedere doar interven[iile i procedurile chirurgicale efectuate n vederea corectrii sau nfrumuse[rii
estetice nu i cele de microchirurgie plastic sau reparatorie efectuate pentru recuperare sau refacere n urma
unui accident i/sau a unei deformri congenitale sau pentru redarea func[ionalit[ii unui organ care sunt acoperite
n riscul de baz.
4. Se acoper doar prejudiciile urmare a complica[iilor de natur medical constnd n vtmri corporale, inclusiv
infec[ii, paralizii sau deces produse n urma unei interven[ii plastice/estetice care a avut ca scop nfrumuse[area
fizic. Nu se vor acorda despgubiri pentru prejudicii de natur estetic-fizionomic (agravarea aspectului estetic/
fizionomic anterioar a pacientului) produse n urma unei astfel de interven[ii i nici pentru prejudiciile constnd n
neob[inerea rezultatului estetic scontat/ateptat.
5. Rmn excluse orice fel de prejudicii, indiferent dac este vorba de neob[inerea rezultatului scontat sau de
complica[ii medicale constnd n vtmri corporale, inclusiv infec[ii, paralizii sau deces dac:
interven[iile sau procedurile chirurgicale estetice/plastice nu sunt efectuate de medici specializa[i pentru
acest tip sau dac se efectueaz n unit[i medicale neautorizate sau dac procedurile se efectueaz n
centre de nfrumuse[are/SPAchiar dac acestea sunt autorizate.
procedurile estetice/plastice nu sunt de natur chirurgical, ci sunt proceduri estetice anti-aging cum ar fi peeling
ecanic (microdermabraziunea), peeling chimic superficial, mediu sau profund, injectarea cu toxina botulimic
etc.
H6. CIauza Daune MoraIe (MOD.DM 03/ Septembrie 2010)
1. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit.a) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea despgubete prejudiciile fr caracter patrimonial (daune morale).
2. n sensul prezentei clauze se consider daune morale consecin[ele de natur nepatrimonial cauzate ter[elor
persoane prin fapte ilicite culpabile, constnd n atingeri aduse personalit[ii fizice sau psihice, prin lezarea unui
drept sau interes nepatrimonial, consecin[e fr con[inut economic, care nu pot fi evaluate n bani.
3. Societatea despgubete daunele morale ca urmare a:
atingerii grave adus snt[ii i integrit[ii corporale a pacientului prejudiciat, constnd n dureri fizice i psihice
(,pretium doloris);
pierderii sau restrngerii posibilit[ii pacientului prejudiciat de a se bucura de via[, de a avea parte de satisfac[ii
materiale i spirituale ca urmare a vtmrii corporale constnd n invaliditate permanent/handicap
(,prejudiciul de agrement). Daunele morale ca urmare a invalidit[ii temporare nu se despgubesc;
atingerii provocate armoniei fizice i nf[irii pacientului prejudiciat urmare a unei vtmri corporale constnd
n invaliditate permanenta /handicap (,prejudiciul estetic/prix de la beaute);
decesului, mutilrii, desfigurrii unei persoane iubite sau a unei rude apropiate (Prejudicii afective/,pretium
affectionis). Pentru a putea fi despgubite persoanele care solicit despgubiri trebuie s fac dovada legturii
afective cu persoana decedat/mutilat/desfigurat ca urmare a actului ilicit svrit de Asigurat (prejudicii prin
ricoeu);
9
E. Constatarea, evaIuarea i acordarea despgubiriIor
1. Stabilirea cuantumului despgubirilor se poate face prin acord amiabil n procedur de mediere sau n baza unei
hotrri judectoreti definitive i irevocabile.
2. Societatea, Asiguratul i pacientul vtmat pot opta pentru stabilirea despgubirilor n cadrul procedurii de mediere n
condi[iile legii. Pentru a apela la procedura de mediere n vederea stabilirii unui acord amiabil cu privire la
cuantumul despgubirilor trebuie s existe o decize a Comisiei de stabilire a cazurilor de malpraxis n condi[iile
legii 95/2006 cu completrile i modificrile ulterioare, Comisie care n baza documenta[iei complete referitoare la
cauzele i mprejurrile producerii prejudiciului, se pronun[ cu privire la culpa Asiguratului i existen[a actului de
malpraxis.
3. Dac se constat existen[a cazului de malpraxis, n baza deciziei dat de Comisia de stabilire a cazurilor de
malpraxis, Societatea mpreun cu Asiguratul i persoana prejudiciat vor stabili cuantumul prejudiciului. n caz
de nen[elegere asupra cuantumului prejudiciului sau a contestrii deciziei Comisiei de evaluare a cazurilor de
malpraxis, despgubirile se vor acorda n baza unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile.
4. Despgubirile se pltesc n lei, n termen de maxim 30 de zile de la stabilirea unui acord amiabil sau de la
rmnerea definitiv a unei hotrri judectoreti.
5. Dac limita de despgubire a poli[ei a fost stabilit n valut, despgubirea va fi achitat n lei la cursul BNR din
data efecturii pl[ii.
6. Despgubirea achitat nu va putea depi limitele de despgubire stabilite n poli[.
F. ntindere teritoriaI
Asigurarea este valabil pentru acte de malpraxis svrite n desfurarea activit[ii profesionale pe teritoriul Romniei.
G. Jurisdic(ie
Se acord despgubiri n baza acordului amiabil ncheiat ntre Societate, Asigurat i persoana pgubit n conformitate cu
prezentele condi[ii sau n baza unor hotrri definitive i irevocabile pronun[ate de instan[ele de judecat din Romnia.
Orice nen[elegere cu privire la prezentele condi[ii va fi solu[ionat n acord de mediere sau de ctre instan[ele de judecat din
Romnia.
H. CIauze de extindere a acoperirii de baz
Clauzele de extindere a acoperirii de baz sunt valabile numai dac Asiguratul a optat pentru ele i s-a achitat prima de
asigurare suplimentar aferent extinderii de acoperire pentru fiecare clauz n parte.

Clauzele de extindere a riscurilor pentru care a optat Asiguratul vor fi men[ionate n poli[, cu specificarea primei de asigurare
achitate de Asigurat pentru fiecare clauz de extindere a riscului pentru care a optat.
Clauzele de extindere a riscurilor se acord n limitele de rspundere prevzute n poli[ pentru riscul de baz, indiferent de
numrul clauzelor pentru care s-a optat i a sublimitelor prevzute de aceste clauze, care nu se vor aduna ci se vor include n
limita de rspundere a poli[ei.
H1. CIauza privind acoperirea dauneIor materiaIe Ia bunuriIe personaIe aIe pacien(iIor (MOD.DMAT 01/
Septembrie 2010)
n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit. e), din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru daunele materiale rezultate ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri
proprietatea pacien[ilor consecin[e ale unor fapte produse din culpa Asiguratului n legtur cu desfurarea activit[ii
profesionale i n incinta unit[ii medicale sau farmaceutice n care i desfoar activitatea profesional.
H2. CIauza privind acoperirea prejudiciiIor materiaIe produse pacien(iIor n Iegatur cu acordarea primuIui
ajutor (MOD.PAJ 01/ Septembrie 2010)
1. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1 Iit. c) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru prejudiciile materiale urmare a unei vtmri corporale sau deces cauzate
de acordarea primului ajutor ntr-un caz de urgen[ medical att la locul de munc de ctre personalul medical care
nu i desfoar activitatea n sec[iile de primire urgen[e ct i n afara acestuia pentru cazurile n care nu se mai
putea atepta sosirea ambulan[ei sau nu exist posibilitatea transportrii de urgen[ la prima unitate medical
disponibil.
2. n aceste cazuri, se vor acorda despgubiri doar dac se constat ca Asiguratul a svrit o eroare profesional
prin care a agravat starea pacientului dei, chiar i n circumstan[ele date, ar fi putut lua msuri n limita posibilit[ilor
pe care le avea la dispozi[ie n ceea ce privete dotrile medicale necesare interven[iei, care s amelioreze sau s
conserve starea pacientului pn la predarea acestuia ctre cei autoriza[i s acorde interven[ie de specialitate.
3. Nu se acord despgubiri dac nu au existat echipamente i substan[e medicale necesare interven[iei medicale
de urgen[ fcnd astfel improprie sau chiar imposibil interven[ia sau dac, datorit condi[iilor n care s-a efectuat
interven[ia, echipamentele medicale utilizate sau chiar i cele improvizate, nu au putut fi sterilizate cauznd infec[ii si
complica[ii ulterioare.
8
H3. CIauza privind extinderea acoperirii de baz i pentru rspunderea AsiguratuIui pentru personaIuI din
subordinea sa (MOD.PS01/ Septembrie 2010)
n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit. b) din Condi(iiIe particuIare de asigurare din
cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea acord despgubiri i pentru prejudiciile materiale rezultate ca urmare a unor erori profesionale svrite
de ctre cadre medicale aflate n subordinea Asiguratului pentru care acesta rspunde potrivit legii, avnd prin func[ia
de[inut n cadrul unit[ii medicale obliga[ia de ndrumare, supraveghere i control al acestora.
H4. CIauza Activit(i de ameIiorare a aspectuIui estetico-fizionomic aI organismuIui uman (MOD.AA-EF 02/
Septembrie 2010)
1. Aceast clauz se adreseaz doar cadrelor medicale care au ob[inut specializare n efectuarea interven[iilor sau
procedurilor chirurgicale , altele dect cele de natur plastic sau estetic.
2. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit.f), din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
vor fi cuprinse n asigurare i erorile profesionale prin care s-au cauzat pacien[ilor prejudicii de natur estetic,
fizionomic i func[ional ca urmare a interven[iilor chirurgicale la care a fost supus pacientul, altele dect daunele
estetice, fizionomice sau func[ionale normale, inerente tipului de interven[ie chirurgical la care este supus
pacientul i care au fost tacit acceptate de pacient cnd i-a dat consim[mntul pentru procedura chirurgical.
3. n aceste cazuri, n care apar efecte agravate de natur estetic, fizionomic sau func[ional care nu sunt specifice
sau nu sunt consecin[e normale care apar n urma unor interven[ii sau proceduri chirurgicale i se constat eroarea
profesional a cadrului medical, se vor acorda despgubiri pentru costurile ce vor fi suportate de pacient pentru a
apela la o nou interven[ie chirurgical de natur plastic/estetic care s amelioreze rezultatul negativ al interven[iei
chirurgicale sau procedurii medicale ini[iale.
H5. CIauza Daune estetice (MOD.DE02/ Septembrie 2010)
1. Aceasta clauz se adreseaz cadrelor medicale care sunt autorizate s efectueze interven[ii chirurgicale de natur
estetic/plastic n vederea ameliorrii aspectului estetico fizionomic al organismului uman.
2. n baza prezentei clauze i prin derogare par[iala de la PunctuI D.1, Iit. d) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
vor fi cuprinse n asigurare i erorile profesionale prin care s-au cauzat pacien[ilor prejudicii constnd n vtmri
corporale sau deces sau alte complica[ii medicale ca urmare a efecturii unor interven[ii sau proceduri chirurgicale de
natur plastic/estetic cu scopul de a corecta aspectul estetic sau fizionomic al pacientului.
3. Se au n vedere doar interven[iile i procedurile chirurgicale efectuate n vederea corectrii sau nfrumuse[rii
estetice nu i cele de microchirurgie plastic sau reparatorie efectuate pentru recuperare sau refacere n urma
unui accident i/sau a unei deformri congenitale sau pentru redarea func[ionalit[ii unui organ care sunt acoperite
n riscul de baz.
4. Se acoper doar prejudiciile urmare a complica[iilor de natur medical constnd n vtmri corporale, inclusiv
infec[ii, paralizii sau deces produse n urma unei interven[ii plastice/estetice care a avut ca scop nfrumuse[area
fizic. Nu se vor acorda despgubiri pentru prejudicii de natur estetic-fizionomic (agravarea aspectului estetic/
fizionomic anterioar a pacientului) produse n urma unei astfel de interven[ii i nici pentru prejudiciile constnd n
neob[inerea rezultatului estetic scontat/ateptat.
5. Rmn excluse orice fel de prejudicii, indiferent dac este vorba de neob[inerea rezultatului scontat sau de
complica[ii medicale constnd n vtmri corporale, inclusiv infec[ii, paralizii sau deces dac:
interven[iile sau procedurile chirurgicale estetice/plastice nu sunt efectuate de medici specializa[i pentru
acest tip sau dac se efectueaz n unit[i medicale neautorizate sau dac procedurile se efectueaz n
centre de nfrumuse[are/SPAchiar dac acestea sunt autorizate.
procedurile estetice/plastice nu sunt de natur chirurgical, ci sunt proceduri estetice anti-aging cum ar fi peeling
ecanic (microdermabraziunea), peeling chimic superficial, mediu sau profund, injectarea cu toxina botulimic
etc.
H6. CIauza Daune MoraIe (MOD.DM 03/ Septembrie 2010)
1. n baza prezentei clauze i prin derogare par[ial de la PunctuI D.1, Iit.a) din Condi(iiIe particuIare de asigurare
din cadruI condi(iiIor de asigurare de Rspundere CiviI ProfesionaI a CadreIor MedicaIe i a FarmacitiIor,
Societatea despgubete prejudiciile fr caracter patrimonial (daune morale).
2. n sensul prezentei clauze se consider daune morale consecin[ele de natur nepatrimonial cauzate ter[elor
persoane prin fapte ilicite culpabile, constnd n atingeri aduse personalit[ii fizice sau psihice, prin lezarea unui
drept sau interes nepatrimonial, consecin[e fr con[inut economic, care nu pot fi evaluate n bani.
3. Societatea despgubete daunele morale ca urmare a:
atingerii grave adus snt[ii i integrit[ii corporale a pacientului prejudiciat, constnd n dureri fizice i psihice
(,pretium doloris);
pierderii sau restrngerii posibilit[ii pacientului prejudiciat de a se bucura de via[, de a avea parte de satisfac[ii
materiale i spirituale ca urmare a vtmrii corporale constnd n invaliditate permanent/handicap
(,prejudiciul de agrement). Daunele morale ca urmare a invalidit[ii temporare nu se despgubesc;
atingerii provocate armoniei fizice i nf[irii pacientului prejudiciat urmare a unei vtmri corporale constnd
n invaliditate permanenta /handicap (,prejudiciul estetic/prix de la beaute);
decesului, mutilrii, desfigurrii unei persoane iubite sau a unei rude apropiate (Prejudicii afective/,pretium
affectionis). Pentru a putea fi despgubite persoanele care solicit despgubiri trebuie s fac dovada legturii
afective cu persoana decedat/mutilat/desfigurat ca urmare a actului ilicit svrit de Asigurat (prejudicii prin
ricoeu);
9
4. Daunele morale se acord n limita prevzut de poli[ pentru aceast acoperire suplimentar, fr a depi
limita maxima de despgubire per eveniment i pentru ntreaga perioad asigurat stabilit n poli[ pentru toate
riscurile asigurate.
5. Dac Asiguratul opteaz pentru extinderea acoperirii si pentru daune morale, aceast clauz se va extinde att n
completarea riscului de baz, ct i n completarea urmtoarelor clauze de extindere a acoperirii n msura n care
s-a optat i pentru acestea:
Clauza privind acoperirea prejudiciilor materiale produse pacien[ilor n legtura cu acordarea primului ajutor;
Clauza privind extinderea acoperirii de baz i pentru rspunderea Asiguratului pentru personalul din
subordinea sa;
Clauza Activit[i de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman;
Clauza Daune estetice;
Clauza privind acoperirea daunelor materiale la bunurile personale ale pacien[ilor.
Extinderea acoperii daunelor morale nu va opera pentru clauza Deces sau invaliditate permanent din boli
profesionale ale medicilor i a personalului medical.
6. Excluderi: Societatea nu acord despgubiri pentru daune morale:
ca urmare a lezrii unor drepturi personale nepatrimoniale cum ar fi onoarea, demnitatea, reputa[ia, numele,
firma comercial prin svrirea de ctre Asigurat a unor fapte ncadrate ca insult, denun[are calomnioas,
defimare n mass-media; lipsirea de libertate n mod ilegal, violarea secretului coresponden[ei, divulgarea
secretului profesional;
daune morale cauzate de moartea sau rnirea unui animal, avarierea, distrugerea sau deteriorarea unui bun
mobil sau imobil.
H7. CIauza Deces sau invaIiditate permanent din boIi profesionaIe aIe mediciIor i a personaIuIui medicaI
(MOD.DI-BF 02/ Septembrie 2010)
Defini(ii:
BoaI profesionaI: afec[iunea ce se produce ca urmare a exercitrii activit[ii de acordare de asisten[ medical
(meseriei sau profesiei), cauzat de agen[i nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul
de munc;
InvaIiditate permanent:invaliditatea ce cauzeaz pierderea capacit[ii de munc ce nu permite Asiguratului s exercite
n mod corespunztor profesia sa i care, conform documentelor emise de comisiile abilitate de
lege, va continua pe ntregul parcurs al vie[ii Asiguratului, fiind ireversibil.
1. Riscuri asigurate: Societatea acord despgubiri pentru deces sau invaliditate permanent a Asiguratului ca
urmare a unor boli profesionale produse n timpul acordrii asisten[ei medicale pentru care acesta este autorizat i n
perioada de valabilitate a asigurrii, boli profesionale declarate i confirmate ca atare, conform prevederilor legale n
vigoare.
2. ExcIuderi: Din asigurare sunt excluse:
a) evenimentele cauzate de orice defect sau infirmitate fizic sau mental a Asiguratului existente nainte de
ncheierea asigurrii, cu excep[ia situa[iilor n care acestea au fost declarate n scris i acceptate de ctre
Societate;
b) evenimentele cauzate de neglijen[a Asiguratului privind propria sa protec[ie, de efectuarea unui act medical care
depete limitele competen[ei sale sau de folosirea de proceduri medicale sau aparatur neomologate; fac
excep[ie situa[iile n care se ncearc salvarea vie[ii unui pacient n regim de urgen[;
c) orice accident datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare care produce vtmri corporale ce pot fi stabilite
n mod obiectiv care are ca rezultat invaliditatea permanent sau decesul Asiguratului;
d) evenimentele produse ca urmare a bolilor genetice, congenitale, psihice, cancerului, diabetului sau a altor boli
existente nainte de ncheierea poli[ei sau ingestiei voluntare ori folosirii unor substan[e narcotice, toxice
(droguri, alcool), nicotin.
3. Suma asigurat
3.1 Suma asigurat pentru invaIiditate permanent este egal cu o zecime din limita de despagubire pentru ntreaga
perioad de asigurare, pentru rspunderea profesional a medicilor i a personalului medical.
3.2 Suma asigurat pentru deces este egal cu dou zecimi din limita de despgubire pentru ntreaga perioad de
asigurare, pentru rspunderea profesional a medicilor i a personalului medical.
4. Indemniza(ia de asigurare
4.1 n baza prezentei clauze, Societatea acord indemniza(ia de asigurare pentru consecin[ele definitive ale bolilor
profesionale, dac acestea conduc la invaliditatea permanent ori la decesul Asiguratului.
4.2 n cazuI invaIidit(ii permanente indemniza[ia se pltete ca procent din suma asigurat n func[ie de gradul de
invaliditate determinat conform prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
100% pentru gradul de invaliditate,
70% pentru gradul de invaliditate,
50% pentru gradul de invaliditate,
4.3 n cazuI decesuIui indemniza[ia ce se pltete este egal cu suma asigurat pentru acest risc. Aceasta se pltete
beneficiarilor desemna[i de ctre Asigurat, iar dac nu au fost desemna[i beneficiari motenitorilor legali ai
Asiguratului, conform prevederilor legale n vigoare.
10
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
ArticoIuI 1 - ContractuI de Asigurare
Contractul de asigurare este reglementat de Condi[iile Generale de Asigurare, de Condi[iile Particulare de Asigurare ale
fiecrei poli[e, de Clauzele Speciale, n cazul n care sunt men[ionate n mod expres n poli[, de Actele Declarative/ Adi[ionale
i de alte n[elegeri scrise, semnate de pr[i, toate fcnd parte integrant din contract.
ArticoIuI 2 - Forma ContractuIui
2.1 Contractul de asigurare se ncheie n scris, sub sanc[iunea nulit[ii i nu se poate dovedi prin martori, chiar dac exist
un nceput de dovad scris.
2.2 Dispozi[iile aliniatului precedent se aplic i tuturor modificrilor ulterioare ale contractului de asigurare.
ArticoIuI 3 - mprejurriIe esen(iaIe referitoare Ia risc
3.1 Persoana cu care urmeaz s se ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile formulate de
Societate, cu privire la mprejurrile esen[iale referitoare la risc pe care le cunoate.
3.2 n toate cazurile n care mprejurrile esen[iale privind riscul, la care face referire alineatul precedent, se schimb n
cursul executrii contractului, Asiguratul este obligat s comunice Societ[ii schimbarea, imediat ce a cunoscut-o.
3.3 Dac Asiguratul a dat rspunsuri inexacte sau incomplete ori dac nu a fcut imediat Societ[ii comunicarea cu privire
la schimbarea mprejurrilor esen[iale privind riscul, Societatea are dreptul:
a) nainte de producerea evenimentului asigurat:
- s propun Asiguratului modificarea contractului, cu ajustarea corespunztoare a primelor;
- s denun[e contractul, cu returnarea integral a primelor ncasate, n cazul n care, cunoscnd exact
mprejurrile, acesta nu s-ar fi ncheiat, exceptnd cazul n care se dovedete c mprejurrile trecute sub
tcere, respectiv nedeclarate, au fost cunoscute de ctre Societate sau nu au contribuit la apari[ia evenimentului
asigurat.
b) dup producerea evenimentului asigurat, Societatea are dreptul s reduc indemniza[ia cuvenit,
corespunztor raportului dintre prima de asigurare stabilit i cea care, cunoscndu-se exact mprejurrile, ar fi
cuvenit, sau s refuze plata indemniza[iei dac, fa[ de acele mprejurri, contractul nu s-ar fi ncheiat,
restituind integral prima de asigurare ncasat.
3.4 n cazurile prevzute la art.3.3 dac Asiguratul a fost de rea credin[, nainte de producerea evenimentului asigurat,
Societatea va denun[a contractul, iar dup producerea acelui eveniment va refuza plata indemniza[iei i va denun[a
contractul, fr restituirea primelor de asigurare.
ArticoIuI 4 - ncheierea contractuIui i pIata primei
4.1 Asigurarea este ncheiat prin emiterea poli[ei de ctre Societate, aceasta prelund riscul producerii evenimentului
asigurat ncepnd de la data fixat n poli[, dar n nici un caz nainte de ora 24 a zilei n care s-a ncasat prima de
asigurare, perioada prevzut n contract rmnnd neschimbat.
4.2 n cazul n care poli[a a fost emis dar nu a fost ncasat prima de asigurare sau cea dinti rat a primei, asigurarea se
consider suspendat pn la ora 24 a zilei n care s-a efectuat plata.
4.3 La expirarea unui termen de 3 luni de la data de nceput a asigurrii prevzut n poli[, dac prima de asigurare sau
cea dinti rat a primei nu a fost pltit, asigurarea se reziliaz n mod automat de ctre Societate, Asiguratul avnd
obliga[ia de a restitui exemplarul original al poli[ei aflat n posesia sa.
ArticoIuI 5 - NepIata rateIor de prim
5.1 Pentru ratele ulterioare de prim, Societatea acord un termen de gra[ie de 15 zile, la expirarea cruia, dac rata nu a
fost achitat asigurarea se suspend retroactiv, ncepnd cu ora 24.00 a datei scadente a ratei restante, fr ca o
notificare, punere n ntrziere sau alt formalitate prealabil s mai fie necesar i va reintra n vigoare la ora 24.00 a
zilei pl[ii, rmnnd neschimbate scaden[ele stabilite n contract.
Daunele produse n perioada de gra[ie vor fi suportate de ctre Societate doar dac rata de prim este achitat pn la
data expirrii perioadei de gra[ie, n caz contrar poli[a fiind suspendat de la data men[ionat n alineatul precedent.
5.2 Asiguratul are obliga[ia de a plti integral prima de asigurare, respectiv ratele de prim convenite de comun acord, sub
sanc[iunea aplicrii de ctre Societate a regulii ,pro rata temporis la stabilirea perioadei asigurate, fr acordarea
unui termen de gra[ie. La expirarea perioadei asigurate calculate ,pro rata temporis, asigurarea se suspend i
reintr n vigoare de la ora 24 a zilei n care s-a pltit prima sau diferen[a de prim scadent i restant. Scaden[ele
stabilite la ncheierea asigurrii rmn neschimbate.
5.3 n cazurile prevzute la 5.1 i 5.2 ncepnd cu a 30-a zi de suspendare a asigurrii, Societatea i rezerv dreptul s
rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
5.4 Pentru daunele produse n perioada de suspendare Societatea nu pltete despgubiri, perioada de asigurare
prevzut n contract nefiind prelungit cu durata suspendrii.
ArticoIuI 6 - ReguIarizarea primei minime i de depozit
6.1 Prima de asigurare datorat de Asiguratul persoan juridic este convenit pe baza elementelor de risc variabile i se
regularizeaz la sfritul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, rmnnd definitiv pltit Societ[ii
prima minim stabilit n poli[.
11
4. Daunele morale se acord n limita prevzut de poli[ pentru aceast acoperire suplimentar, fr a depi
limita maxima de despgubire per eveniment i pentru ntreaga perioad asigurat stabilit n poli[ pentru toate
riscurile asigurate.
5. Dac Asiguratul opteaz pentru extinderea acoperirii si pentru daune morale, aceast clauz se va extinde att n
completarea riscului de baz, ct i n completarea urmtoarelor clauze de extindere a acoperirii n msura n care
s-a optat i pentru acestea:
Clauza privind acoperirea prejudiciilor materiale produse pacien[ilor n legtura cu acordarea primului ajutor;
Clauza privind extinderea acoperirii de baz i pentru rspunderea Asiguratului pentru personalul din
subordinea sa;
Clauza Activit[i de ameliorare a aspectului estetico-fizionomic al organismului uman;
Clauza Daune estetice;
Clauza privind acoperirea daunelor materiale la bunurile personale ale pacien[ilor.
Extinderea acoperii daunelor morale nu va opera pentru clauza Deces sau invaliditate permanent din boli
profesionale ale medicilor i a personalului medical.
6. Excluderi: Societatea nu acord despgubiri pentru daune morale:
ca urmare a lezrii unor drepturi personale nepatrimoniale cum ar fi onoarea, demnitatea, reputa[ia, numele,
firma comercial prin svrirea de ctre Asigurat a unor fapte ncadrate ca insult, denun[are calomnioas,
defimare n mass-media; lipsirea de libertate n mod ilegal, violarea secretului coresponden[ei, divulgarea
secretului profesional;
daune morale cauzate de moartea sau rnirea unui animal, avarierea, distrugerea sau deteriorarea unui bun
mobil sau imobil.
H7. CIauza Deces sau invaIiditate permanent din boIi profesionaIe aIe mediciIor i a personaIuIui medicaI
(MOD.DI-BF 02/ Septembrie 2010)
Defini(ii:
BoaI profesionaI: afec[iunea ce se produce ca urmare a exercitrii activit[ii de acordare de asisten[ medical
(meseriei sau profesiei), cauzat de agen[i nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul
de munc;
InvaIiditate permanent:invaliditatea ce cauzeaz pierderea capacit[ii de munc ce nu permite Asiguratului s exercite
n mod corespunztor profesia sa i care, conform documentelor emise de comisiile abilitate de
lege, va continua pe ntregul parcurs al vie[ii Asiguratului, fiind ireversibil.
1. Riscuri asigurate: Societatea acord despgubiri pentru deces sau invaliditate permanent a Asiguratului ca
urmare a unor boli profesionale produse n timpul acordrii asisten[ei medicale pentru care acesta este autorizat i n
perioada de valabilitate a asigurrii, boli profesionale declarate i confirmate ca atare, conform prevederilor legale n
vigoare.
2. ExcIuderi: Din asigurare sunt excluse:
a) evenimentele cauzate de orice defect sau infirmitate fizic sau mental a Asiguratului existente nainte de
ncheierea asigurrii, cu excep[ia situa[iilor n care acestea au fost declarate n scris i acceptate de ctre
Societate;
b) evenimentele cauzate de neglijen[a Asiguratului privind propria sa protec[ie, de efectuarea unui act medical care
depete limitele competen[ei sale sau de folosirea de proceduri medicale sau aparatur neomologate; fac
excep[ie situa[iile n care se ncearc salvarea vie[ii unui pacient n regim de urgen[;
c) orice accident datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare care produce vtmri corporale ce pot fi stabilite
n mod obiectiv care are ca rezultat invaliditatea permanent sau decesul Asiguratului;
d) evenimentele produse ca urmare a bolilor genetice, congenitale, psihice, cancerului, diabetului sau a altor boli
existente nainte de ncheierea poli[ei sau ingestiei voluntare ori folosirii unor substan[e narcotice, toxice
(droguri, alcool), nicotin.
3. Suma asigurat
3.1 Suma asigurat pentru invaIiditate permanent este egal cu o zecime din limita de despagubire pentru ntreaga
perioad de asigurare, pentru rspunderea profesional a medicilor i a personalului medical.
3.2 Suma asigurat pentru deces este egal cu dou zecimi din limita de despgubire pentru ntreaga perioad de
asigurare, pentru rspunderea profesional a medicilor i a personalului medical.
4. Indemniza(ia de asigurare
4.1 n baza prezentei clauze, Societatea acord indemniza(ia de asigurare pentru consecin[ele definitive ale bolilor
profesionale, dac acestea conduc la invaliditatea permanent ori la decesul Asiguratului.
4.2 n cazuI invaIidit(ii permanente indemniza[ia se pltete ca procent din suma asigurat n func[ie de gradul de
invaliditate determinat conform prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
100% pentru gradul de invaliditate,
70% pentru gradul de invaliditate,
50% pentru gradul de invaliditate,
4.3 n cazuI decesuIui indemniza[ia ce se pltete este egal cu suma asigurat pentru acest risc. Aceasta se pltete
beneficiarilor desemna[i de ctre Asigurat, iar dac nu au fost desemna[i beneficiari motenitorilor legali ai
Asiguratului, conform prevederilor legale n vigoare.
10
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
ArticoIuI 1 - ContractuI de Asigurare
Contractul de asigurare este reglementat de Condi[iile Generale de Asigurare, de Condi[iile Particulare de Asigurare ale
fiecrei poli[e, de Clauzele Speciale, n cazul n care sunt men[ionate n mod expres n poli[, de Actele Declarative/ Adi[ionale
i de alte n[elegeri scrise, semnate de pr[i, toate fcnd parte integrant din contract.
ArticoIuI 2 - Forma ContractuIui
2.1 Contractul de asigurare se ncheie n scris, sub sanc[iunea nulit[ii i nu se poate dovedi prin martori, chiar dac exist
un nceput de dovad scris.
2.2 Dispozi[iile aliniatului precedent se aplic i tuturor modificrilor ulterioare ale contractului de asigurare.
ArticoIuI 3 - mprejurriIe esen(iaIe referitoare Ia risc
3.1 Persoana cu care urmeaz s se ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile formulate de
Societate, cu privire la mprejurrile esen[iale referitoare la risc pe care le cunoate.
3.2 n toate cazurile n care mprejurrile esen[iale privind riscul, la care face referire alineatul precedent, se schimb n
cursul executrii contractului, Asiguratul este obligat s comunice Societ[ii schimbarea, imediat ce a cunoscut-o.
3.3 Dac Asiguratul a dat rspunsuri inexacte sau incomplete ori dac nu a fcut imediat Societ[ii comunicarea cu privire
la schimbarea mprejurrilor esen[iale privind riscul, Societatea are dreptul:
a) nainte de producerea evenimentului asigurat:
- s propun Asiguratului modificarea contractului, cu ajustarea corespunztoare a primelor;
- s denun[e contractul, cu returnarea integral a primelor ncasate, n cazul n care, cunoscnd exact
mprejurrile, acesta nu s-ar fi ncheiat, exceptnd cazul n care se dovedete c mprejurrile trecute sub
tcere, respectiv nedeclarate, au fost cunoscute de ctre Societate sau nu au contribuit la apari[ia evenimentului
asigurat.
b) dup producerea evenimentului asigurat, Societatea are dreptul s reduc indemniza[ia cuvenit,
corespunztor raportului dintre prima de asigurare stabilit i cea care, cunoscndu-se exact mprejurrile, ar fi
cuvenit, sau s refuze plata indemniza[iei dac, fa[ de acele mprejurri, contractul nu s-ar fi ncheiat,
restituind integral prima de asigurare ncasat.
3.4 n cazurile prevzute la art.3.3 dac Asiguratul a fost de rea credin[, nainte de producerea evenimentului asigurat,
Societatea va denun[a contractul, iar dup producerea acelui eveniment va refuza plata indemniza[iei i va denun[a
contractul, fr restituirea primelor de asigurare.
ArticoIuI 4 - ncheierea contractuIui i pIata primei
4.1 Asigurarea este ncheiat prin emiterea poli[ei de ctre Societate, aceasta prelund riscul producerii evenimentului
asigurat ncepnd de la data fixat n poli[, dar n nici un caz nainte de ora 24 a zilei n care s-a ncasat prima de
asigurare, perioada prevzut n contract rmnnd neschimbat.
4.2 n cazul n care poli[a a fost emis dar nu a fost ncasat prima de asigurare sau cea dinti rat a primei, asigurarea se
consider suspendat pn la ora 24 a zilei n care s-a efectuat plata.
4.3 La expirarea unui termen de 3 luni de la data de nceput a asigurrii prevzut n poli[, dac prima de asigurare sau
cea dinti rat a primei nu a fost pltit, asigurarea se reziliaz n mod automat de ctre Societate, Asiguratul avnd
obliga[ia de a restitui exemplarul original al poli[ei aflat n posesia sa.
ArticoIuI 5 - NepIata rateIor de prim
5.1 Pentru ratele ulterioare de prim, Societatea acord un termen de gra[ie de 15 zile, la expirarea cruia, dac rata nu a
fost achitat asigurarea se suspend retroactiv, ncepnd cu ora 24.00 a datei scadente a ratei restante, fr ca o
notificare, punere n ntrziere sau alt formalitate prealabil s mai fie necesar i va reintra n vigoare la ora 24.00 a
zilei pl[ii, rmnnd neschimbate scaden[ele stabilite n contract.
Daunele produse n perioada de gra[ie vor fi suportate de ctre Societate doar dac rata de prim este achitat pn la
data expirrii perioadei de gra[ie, n caz contrar poli[a fiind suspendat de la data men[ionat n alineatul precedent.
5.2 Asiguratul are obliga[ia de a plti integral prima de asigurare, respectiv ratele de prim convenite de comun acord, sub
sanc[iunea aplicrii de ctre Societate a regulii ,pro rata temporis la stabilirea perioadei asigurate, fr acordarea
unui termen de gra[ie. La expirarea perioadei asigurate calculate ,pro rata temporis, asigurarea se suspend i
reintr n vigoare de la ora 24 a zilei n care s-a pltit prima sau diferen[a de prim scadent i restant. Scaden[ele
stabilite la ncheierea asigurrii rmn neschimbate.
5.3 n cazurile prevzute la 5.1 i 5.2 ncepnd cu a 30-a zi de suspendare a asigurrii, Societatea i rezerv dreptul s
rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
5.4 Pentru daunele produse n perioada de suspendare Societatea nu pltete despgubiri, perioada de asigurare
prevzut n contract nefiind prelungit cu durata suspendrii.
ArticoIuI 6 - ReguIarizarea primei minime i de depozit
6.1 Prima de asigurare datorat de Asiguratul persoan juridic este convenit pe baza elementelor de risc variabile i se
regularizeaz la sfritul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, rmnnd definitiv pltit Societ[ii
prima minim stabilit n poli[.
11
6.2 n scopul stabilirii primei de asigurare finale, n termen de 30 de zile de la sfritul perioadei de valabilitate a
contractului de asigurare, Asiguratul trebuie s comunice Societ[ii valorile elementelor de risc care corespund
situa[iei de fapt i, la cerere, trebuie s fac dovada acestora.
Neefectuarea comunicrii datelor necesare pentru regularizare constituie prezum[ia unei diferen[e active n favoarea
Societ[ii.
6.3 Diferen[ele de prim n favoarea Societ[ii trebuie pltite n termen de 15 zile de la data la care Asiguratul primete
calculul primei de asigurare finale.
6.4 n cazul n care Asiguratul nu i ndeplinete obliga[iile n legtur cu regularizarea primei, Societatea pltete
despgubirea, calculat conform condi[iilor contractuale, diminuat propor[ional cu raportul dintre prima minim de
depozit i prima de asigurare final. n cazul n care despgubirea a fost deja pltit Asiguratului, Societatea poate
ac[iona pe cale judectoreasc pentru recuperarea procentului din despgubire ncasat necuvenit.
6.5 Defini[ii
,Fondul de salarii cuprinde toate remunera[iile, primele i sporurile (de exemplu spor pentru condi[ii grele de munc,
cheltuieli de transport etc.), pentru toate persoanele angajate conform legii. Nu sunt luate n calcul contribu[iile
angajatorului la fondurile de asigurri sociale; suplimente de buget i aloca[iile pentru copii; primele cu ocazia
diferitelor evenimente (cstorie, naterea unui copil, cazuri de boal, accident sau de deces , srbtori i aniversri
ale societ[ii etc.); compensri; ajutoare din partea statului pentru familie i locuin[.
,Cifra de afaceri anual include suma veniturilor din activit[ile realizate de societate, excluznd beneficiile din
licen[e, din vnzrile unei societ[i sau a unei pr[i a acesteia precum i ca urmare a nstrinrii bunurilor care
constituie capitalul fix al societ[ii i fr a se lua n calcul taxa pe valoarea adugat.
ArticoIuI 7 - ObIiga(ia de prevenire a producerii evenimentuIui asigurat
Asiguratul este obligat s depun toate diligen[ele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, lund n acest scop
toate msurile necesare, ca i cnd nu ar fi asigurat.
ArticoIuI 8 - Inspec(ia de risc
8.1 Societatea are ntotdeauna dreptul de a efectua inspec[ii de risc pentru stabilirea mprejurrilor esen[iale care pot
conduce la producerea evenimentului asigurat.
8.2 Contractantul sau Asiguratul au obliga[ia de a furniza toate informa[iile i datele necesare cu privire la poten[ialele
elemente cauzatoare de prejudicii, att la momentul ncheierii poli[ei, ct i n cursul derulrii contractului.
8.3 Exercitarea de ctre Societate a dreptului de a inspecta nu-l scutete pe Asigurat sau Contractant de nici una din
obliga[iile lui.
ArticoIuI 9 - ObIiga(iiIe AsiguratuIui
9.1 Asiguratul este obligat la plata primei de asigurare conform prevederilor art. 4 din prezentele condi[ii de asigurare.
n toate cazurile dovada pl[ii primelor de asigurare revine Asiguratului, nscrisul constatator fiind chitan[a, dispozi[ia
de plat sau alt document probator al pl[ii.
9.2 La producerea evenimentului, Asiguratul este obligat:
- s depun diligen[ele necesare i s ia toate msurile, potrivit cu mprejurrile, pentru limitarea pagubelor,
- s comunice Societ[ii producerea acestuia n termen de 3 zile de la data la care a luat cunotin[. n acest
sens, va formula o cerere de despgubire n forma scris, care va trebui s cuprind:
a) data, cauzele i natura evenimentului;
b) specificarea consecin[elor, numele i adresele clien[ilor prejudicia[i care pot formula preten[ii de despgubire;
c) maniera n care Asiguratul a luat cunotin[ de producerea evenimentului;
Cererile de despgubire ulterioare legate de unul i acelai eveniment asigurat vor fi despgubite pn la concuren[a
sumei reprezentnd limita maxim de despgubire pe eveniment prevzut n poli[.
9.3 n cazul n care Asiguratul i Societatea sunt n imposibilitatea de a stabili data la care s-a produs evenimentul
asigurat, acesta se va considera a fi avut loc la data la care clien[ii prejudicia[i au formulat pentru prima oar n scris o
preten[ie de despgubire relativ la un act sau fapt svrit de Asigurat i acoperit de prezenta asigurare.
9.4 Cererii de despgubire prevzute la pct. 9.2 trebuie s-i urmeze n cel mai scurt timp posibil informa[iile referitoare la
orice procedur de urmrire n justi[ie, anchet sau cercetare a evenimentului. n acest sens, Asiguratul este obligat:
- s trimit imediat Societ[ii o copie a oricrei scrisori, cereri de chemare n judecat, cita[ii, hotrri judectoreti
sau document juridic primit n legtur cu preten[iile de despgubire;
- s pstreze starea de fapt existent n momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Societ[ii
s determine cauzele acestuia i ntinderea prejudiciului.
- s pstreze nemodificate orice documente, nregistrri sau bunuri care au cauzat, au nlesnit sau care sunt n
orice fel n legtur cu evenimentul asigurat.
9.5 De asemenea, Asiguratul este obligat:
- s sprijine Societatea n ob[inerea de la organele abilitate a oricror documente sau informa[ii necesare
solu[ionrii daunei;
- s coopereze cu Societatea n investigarea, reprezentarea intereselor comune i aprarea n procesul civil;
- s conserve dreptul de regres al Societ[ii mpotriva oricrei persoane rspunztoare fa[ de Asigurat pentru
prejudiciile produse clien[ilor si. Societatea renun[ la dreptul de regres mpotriva persoanelor pentru care
Asiguratul rspunde potrivit legii (inclusiv prepuii si), cu condi[ia ca actele care au produs prejudiciul s nu fie
svrite cu inten[ie sau culp grav.
9.6 Asiguratul nu va face nici o promisiune, ofert sau plat n mod voluntar i nu-i va asuma nici o obliga[ie fr a avea
acordul scris al Societ[ii, dect pe propria sa cheltuial.
12
9.7 Nendeplinirea obliga[iilor prevzute la art.9 atrage pierderea par[ial sau total a dreptului la despgubire n msura
n care, din aceast cauz nu se poate stabili realitatea sau mrimea prejudiciului, ori Societatea nu va putea exercita
dreptul la regres prevzut de lege.
ArticoIuI 10 - SimuIarea sau exagerarea cu inten(ie a prejudiciuIui cauzat
Dac Asiguratul simuleaz producerea evenimentului asigurat, exagereaz cu inten[ie cuantumul prejudiciului cauzat ter[ilor,
folosete spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, i asum rspunderea pentru prejudicii
pentru care nu este [inut rspunztor conform legii, modific sau altereaz cu inten[ie urmele i rmi[ele evenimentului
asigurat sau faciliteaz agravarea pagubei, ntreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea n eroare a Societ[ii cu
privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despgubire. n oricare
din situa[iile enumerate mai sus Societatea poate rezilia contractul fr restituirea propor[ional a primei de asigurare.
ArticoIuI 11 - ObIiga(iiIe Societ(ii. StabiIirea despgubirii
11.1 Constatarea producerii evenimentului asigurat, stabilirea rspunderii Asiguratului i evaluarea prejudiciilor se face de
reprezentan[ii Societ[ii sau prin mputernici[ii acesteia mpreun cu Asiguratul, n conformitate cu prezentele condi[ii
de asigurare.
11.2 Stabilirea despgubirii se face pe baza conven[iei dintre Asigurat, persoana pgubit i Societate conform condi[iilor
contractuale.
n cazul n care nu se realizeaz conven[ia sus-men[ionat, pr[ile se vor adresa pentru stabilirea rspunderii
Asiguratului i/sau cuantificarea prejudiciului produs, instan[elor de judecat romne de drept comun.
11.3 Societatea are dreptul de a prelua n numele Asiguratului aprarea n procesul civil sau solu[ionarea oricrei cereri de
despgubire i va avea puteri depline n rezolvarea amiabil a oricrui litigiu sau ncheierea unei tranzac[ii privind
despgubirea.
11.4 Sumele reprezentnd despgubiri pentru daunele ce cad sub inciden[a prezentului contract de asigurare vor fi pltite
de ctre Societate n ordinea formulrii cererilor de despgubire i a stabilirii cuantumului despgubirii conform
pct.11.2 din prezentele condi[ii.
11.5 n cazul daunelor produse la bunuri, la stabilirea indemniza[iei se ia n calcul valoarea pe care o au bunurile n
momentul producerii evenimentului asigurat, [innd seama i de natur, calitate, vechime, depreciere, folosin[. n
acest sens, Societatea despgubete cheltuielile ocazionate de repara[ia, refacerea sau restaurarea bunurilor
avariate sau cheltuielile de achizi[ie a unor bunuri asemntoare ca parametri tehnici celor avariate sau distruse, din
care se scade, dup caz uzura, valoarea recuperrilor care se pot valorifica i franiza.
11.6 Dac despgubirea, calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare, este mai mic dect franiza, Societatea nu
pltete despgubirea; dac despgubirea astfel calculat depete franiza, aceasta se scade din despgubire.
11.7 Despgubirea pltit de Societate nu poate depi limitele maxime ale rspunderii stabilite prin contractul de
asigurare, nici cuantumul prejudiciului i nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
11.8 n ceea ce privete daunele reprezentnd vtmri corporale Societatea acord despgubiri pentru acoperirea
cheltuielilor necesare restabilirii/ameliorrii strii de sntate a persoanei prejudiciate, probate cu documente i care
nu sunt acoperite de sistemele de asigurare social, precum i cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite
de persoana prejudiciat, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. n cazul decesului Societatea acord
despgubiri pentru:
a) cheltuielile de transport i de nmormntare a persoanei decedate, pe baza de documente justificative;
b) veniturile nete nerealizate i eventuale alte cheltuieli fcute n perioada de la data producerii evenimentului i pn la
data decesului, dac acestea au fost consecin[a evenimentului, probate cu documente;
c) sume periodice (pensii de ntre[inere) datorate persoanelor prevzute de lege.
11.9 Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt n sarcina Societ[ii numai n msura n care acestea se dovedesc a fi
justificate, pentru limitarea i diminuarea efectelor evenimentului asigurat i nu pot depi, singure sau mpreun cu
despgubirea i eventuale cheltuieli de judecat, limitele de despgubire stabilite prin contractul de asigurare.
ArticoIuI 12 - PIata despgubirii
12.1 Plata despgubirii va fi efectuat de Societate numai dup ce Asiguratul:
- va face dovada rspunderii sale i a obliga[iei de despgubire a prejudiciului produs persoanelor pgubite;
- va declara dac i ce asigurri a mai ncheiat pentru acelai risc;
- va preda toat documenta[ia cerut de Societate, inclusiv cea necesar pentru a exercita ac[iunea de regres.
12.2 Societatea pltete despgubirea nemijlocit persoanei pgubite, n msura n care aceasta nu a fost deja
despgubit de Asigurat; despgubirea se pltete Asiguratului n cazul n care acesta dovedete c a despgubit
persoana pgubit.
12.3 Limitele asigurate se reduc cu sumele pltite cu titlu de despgubire, de la data efecturii acestor pl[i, asigurarea
continund pentru suma rmas. Aceast limit poate fi rentregit la solicitarea Asiguratului, prin plata unei prime
suplimentare i emiterea unui act adi[ional.
12.4 Prin efectul pl[ii despgubirii, Societatea se subrog n limita acestei sume, n drepturile Asiguratului mpotriva
persoanelor rspunztoare de producerea evenimentului asigurat.
12.5 nceputul procedurii de stabilire a despgubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o
recunoatere a obliga[iei Societ[ii de a despgubi; ca urmare, Societatea i pstreaz dreptul de a opune noi
excep[ii care pot conduce la o cuantificare diferit a despgubirii sau chiar la negarea dreptului la despgubire, caz n
care se vor recupera sumele deja pltite Asiguratului.
12.6 Plata despgubirii se face n termen de maximum 30 de zile de la data completrii documenta[iei dosarului de daun,
lund n considerare prevederile art. 12.1.
13
6.2 n scopul stabilirii primei de asigurare finale, n termen de 30 de zile de la sfritul perioadei de valabilitate a
contractului de asigurare, Asiguratul trebuie s comunice Societ[ii valorile elementelor de risc care corespund
situa[iei de fapt i, la cerere, trebuie s fac dovada acestora.
Neefectuarea comunicrii datelor necesare pentru regularizare constituie prezum[ia unei diferen[e active n favoarea
Societ[ii.
6.3 Diferen[ele de prim n favoarea Societ[ii trebuie pltite n termen de 15 zile de la data la care Asiguratul primete
calculul primei de asigurare finale.
6.4 n cazul n care Asiguratul nu i ndeplinete obliga[iile n legtur cu regularizarea primei, Societatea pltete
despgubirea, calculat conform condi[iilor contractuale, diminuat propor[ional cu raportul dintre prima minim de
depozit i prima de asigurare final. n cazul n care despgubirea a fost deja pltit Asiguratului, Societatea poate
ac[iona pe cale judectoreasc pentru recuperarea procentului din despgubire ncasat necuvenit.
6.5 Defini[ii
,Fondul de salarii cuprinde toate remunera[iile, primele i sporurile (de exemplu spor pentru condi[ii grele de munc,
cheltuieli de transport etc.), pentru toate persoanele angajate conform legii. Nu sunt luate n calcul contribu[iile
angajatorului la fondurile de asigurri sociale; suplimente de buget i aloca[iile pentru copii; primele cu ocazia
diferitelor evenimente (cstorie, naterea unui copil, cazuri de boal, accident sau de deces , srbtori i aniversri
ale societ[ii etc.); compensri; ajutoare din partea statului pentru familie i locuin[.
,Cifra de afaceri anual include suma veniturilor din activit[ile realizate de societate, excluznd beneficiile din
licen[e, din vnzrile unei societ[i sau a unei pr[i a acesteia precum i ca urmare a nstrinrii bunurilor care
constituie capitalul fix al societ[ii i fr a se lua n calcul taxa pe valoarea adugat.
ArticoIuI 7 - ObIiga(ia de prevenire a producerii evenimentuIui asigurat
Asiguratul este obligat s depun toate diligen[ele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, lund n acest scop
toate msurile necesare, ca i cnd nu ar fi asigurat.
ArticoIuI 8 - Inspec(ia de risc
8.1 Societatea are ntotdeauna dreptul de a efectua inspec[ii de risc pentru stabilirea mprejurrilor esen[iale care pot
conduce la producerea evenimentului asigurat.
8.2 Contractantul sau Asiguratul au obliga[ia de a furniza toate informa[iile i datele necesare cu privire la poten[ialele
elemente cauzatoare de prejudicii, att la momentul ncheierii poli[ei, ct i n cursul derulrii contractului.
8.3 Exercitarea de ctre Societate a dreptului de a inspecta nu-l scutete pe Asigurat sau Contractant de nici una din
obliga[iile lui.
ArticoIuI 9 - ObIiga(iiIe AsiguratuIui
9.1 Asiguratul este obligat la plata primei de asigurare conform prevederilor art. 4 din prezentele condi[ii de asigurare.
n toate cazurile dovada pl[ii primelor de asigurare revine Asiguratului, nscrisul constatator fiind chitan[a, dispozi[ia
de plat sau alt document probator al pl[ii.
9.2 La producerea evenimentului, Asiguratul este obligat:
- s depun diligen[ele necesare i s ia toate msurile, potrivit cu mprejurrile, pentru limitarea pagubelor,
- s comunice Societ[ii producerea acestuia n termen de 3 zile de la data la care a luat cunotin[. n acest
sens, va formula o cerere de despgubire n forma scris, care va trebui s cuprind:
a) data, cauzele i natura evenimentului;
b) specificarea consecin[elor, numele i adresele clien[ilor prejudicia[i care pot formula preten[ii de despgubire;
c) maniera n care Asiguratul a luat cunotin[ de producerea evenimentului;
Cererile de despgubire ulterioare legate de unul i acelai eveniment asigurat vor fi despgubite pn la concuren[a
sumei reprezentnd limita maxim de despgubire pe eveniment prevzut n poli[.
9.3 n cazul n care Asiguratul i Societatea sunt n imposibilitatea de a stabili data la care s-a produs evenimentul
asigurat, acesta se va considera a fi avut loc la data la care clien[ii prejudicia[i au formulat pentru prima oar n scris o
preten[ie de despgubire relativ la un act sau fapt svrit de Asigurat i acoperit de prezenta asigurare.
9.4 Cererii de despgubire prevzute la pct. 9.2 trebuie s-i urmeze n cel mai scurt timp posibil informa[iile referitoare la
orice procedur de urmrire n justi[ie, anchet sau cercetare a evenimentului. n acest sens, Asiguratul este obligat:
- s trimit imediat Societ[ii o copie a oricrei scrisori, cereri de chemare n judecat, cita[ii, hotrri judectoreti
sau document juridic primit n legtur cu preten[iile de despgubire;
- s pstreze starea de fapt existent n momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Societ[ii
s determine cauzele acestuia i ntinderea prejudiciului.
- s pstreze nemodificate orice documente, nregistrri sau bunuri care au cauzat, au nlesnit sau care sunt n
orice fel n legtur cu evenimentul asigurat.
9.5 De asemenea, Asiguratul este obligat:
- s sprijine Societatea n ob[inerea de la organele abilitate a oricror documente sau informa[ii necesare
solu[ionrii daunei;
- s coopereze cu Societatea n investigarea, reprezentarea intereselor comune i aprarea n procesul civil;
- s conserve dreptul de regres al Societ[ii mpotriva oricrei persoane rspunztoare fa[ de Asigurat pentru
prejudiciile produse clien[ilor si. Societatea renun[ la dreptul de regres mpotriva persoanelor pentru care
Asiguratul rspunde potrivit legii (inclusiv prepuii si), cu condi[ia ca actele care au produs prejudiciul s nu fie
svrite cu inten[ie sau culp grav.
9.6 Asiguratul nu va face nici o promisiune, ofert sau plat n mod voluntar i nu-i va asuma nici o obliga[ie fr a avea
acordul scris al Societ[ii, dect pe propria sa cheltuial.
12
9.7 Nendeplinirea obliga[iilor prevzute la art.9 atrage pierderea par[ial sau total a dreptului la despgubire n msura
n care, din aceast cauz nu se poate stabili realitatea sau mrimea prejudiciului, ori Societatea nu va putea exercita
dreptul la regres prevzut de lege.
ArticoIuI 10 - SimuIarea sau exagerarea cu inten(ie a prejudiciuIui cauzat
Dac Asiguratul simuleaz producerea evenimentului asigurat, exagereaz cu inten[ie cuantumul prejudiciului cauzat ter[ilor,
folosete spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, i asum rspunderea pentru prejudicii
pentru care nu este [inut rspunztor conform legii, modific sau altereaz cu inten[ie urmele i rmi[ele evenimentului
asigurat sau faciliteaz agravarea pagubei, ntreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea n eroare a Societ[ii cu
privire la valoarea prejudiciului sau producerea evenimentului asigurat, acesta decade din dreptul la despgubire. n oricare
din situa[iile enumerate mai sus Societatea poate rezilia contractul fr restituirea propor[ional a primei de asigurare.
ArticoIuI 11 - ObIiga(iiIe Societ(ii. StabiIirea despgubirii
11.1 Constatarea producerii evenimentului asigurat, stabilirea rspunderii Asiguratului i evaluarea prejudiciilor se face de
reprezentan[ii Societ[ii sau prin mputernici[ii acesteia mpreun cu Asiguratul, n conformitate cu prezentele condi[ii
de asigurare.
11.2 Stabilirea despgubirii se face pe baza conven[iei dintre Asigurat, persoana pgubit i Societate conform condi[iilor
contractuale.
n cazul n care nu se realizeaz conven[ia sus-men[ionat, pr[ile se vor adresa pentru stabilirea rspunderii
Asiguratului i/sau cuantificarea prejudiciului produs, instan[elor de judecat romne de drept comun.
11.3 Societatea are dreptul de a prelua n numele Asiguratului aprarea n procesul civil sau solu[ionarea oricrei cereri de
despgubire i va avea puteri depline n rezolvarea amiabil a oricrui litigiu sau ncheierea unei tranzac[ii privind
despgubirea.
11.4 Sumele reprezentnd despgubiri pentru daunele ce cad sub inciden[a prezentului contract de asigurare vor fi pltite
de ctre Societate n ordinea formulrii cererilor de despgubire i a stabilirii cuantumului despgubirii conform
pct.11.2 din prezentele condi[ii.
11.5 n cazul daunelor produse la bunuri, la stabilirea indemniza[iei se ia n calcul valoarea pe care o au bunurile n
momentul producerii evenimentului asigurat, [innd seama i de natur, calitate, vechime, depreciere, folosin[. n
acest sens, Societatea despgubete cheltuielile ocazionate de repara[ia, refacerea sau restaurarea bunurilor
avariate sau cheltuielile de achizi[ie a unor bunuri asemntoare ca parametri tehnici celor avariate sau distruse, din
care se scade, dup caz uzura, valoarea recuperrilor care se pot valorifica i franiza.
11.6 Dac despgubirea, calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare, este mai mic dect franiza, Societatea nu
pltete despgubirea; dac despgubirea astfel calculat depete franiza, aceasta se scade din despgubire.
11.7 Despgubirea pltit de Societate nu poate depi limitele maxime ale rspunderii stabilite prin contractul de
asigurare, nici cuantumul prejudiciului i nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
11.8 n ceea ce privete daunele reprezentnd vtmri corporale Societatea acord despgubiri pentru acoperirea
cheltuielilor necesare restabilirii/ameliorrii strii de sntate a persoanei prejudiciate, probate cu documente i care
nu sunt acoperite de sistemele de asigurare social, precum i cele necesare acoperirii pierderilor de venit net suferite
de persoana prejudiciat, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. n cazul decesului Societatea acord
despgubiri pentru:
a) cheltuielile de transport i de nmormntare a persoanei decedate, pe baza de documente justificative;
b) veniturile nete nerealizate i eventuale alte cheltuieli fcute n perioada de la data producerii evenimentului i pn la
data decesului, dac acestea au fost consecin[a evenimentului, probate cu documente;
c) sume periodice (pensii de ntre[inere) datorate persoanelor prevzute de lege.
11.9 Cheltuielile de limitare a pagubelor sunt n sarcina Societ[ii numai n msura n care acestea se dovedesc a fi
justificate, pentru limitarea i diminuarea efectelor evenimentului asigurat i nu pot depi, singure sau mpreun cu
despgubirea i eventuale cheltuieli de judecat, limitele de despgubire stabilite prin contractul de asigurare.
ArticoIuI 12 - PIata despgubirii
12.1 Plata despgubirii va fi efectuat de Societate numai dup ce Asiguratul:
- va face dovada rspunderii sale i a obliga[iei de despgubire a prejudiciului produs persoanelor pgubite;
- va declara dac i ce asigurri a mai ncheiat pentru acelai risc;
- va preda toat documenta[ia cerut de Societate, inclusiv cea necesar pentru a exercita ac[iunea de regres.
12.2 Societatea pltete despgubirea nemijlocit persoanei pgubite, n msura n care aceasta nu a fost deja
despgubit de Asigurat; despgubirea se pltete Asiguratului n cazul n care acesta dovedete c a despgubit
persoana pgubit.
12.3 Limitele asigurate se reduc cu sumele pltite cu titlu de despgubire, de la data efecturii acestor pl[i, asigurarea
continund pentru suma rmas. Aceast limit poate fi rentregit la solicitarea Asiguratului, prin plata unei prime
suplimentare i emiterea unui act adi[ional.
12.4 Prin efectul pl[ii despgubirii, Societatea se subrog n limita acestei sume, n drepturile Asiguratului mpotriva
persoanelor rspunztoare de producerea evenimentului asigurat.
12.5 nceputul procedurii de stabilire a despgubirii, cuantificarea sau plata unor sume cu titlu de avans nu constituie o
recunoatere a obliga[iei Societ[ii de a despgubi; ca urmare, Societatea i pstreaz dreptul de a opune noi
excep[ii care pot conduce la o cuantificare diferit a despgubirii sau chiar la negarea dreptului la despgubire, caz n
care se vor recupera sumele deja pltite Asiguratului.
12.6 Plata despgubirii se face n termen de maximum 30 de zile de la data completrii documenta[iei dosarului de daun,
lund n considerare prevederile art. 12.1.
13
ArticoIuI 13 - Asigurarea Ia diveri Asigurtori
13.1 Asiguratul are obliga[ia s comunice n scris dac a ncheiat alte asigurri cu al[i Asigurtori pentru aceleai riscuri pe
care le acoper prezentele condi[ii de asigurare, caz n care Societatea poate rezilia contractul n termen de 30 de zile
de la data comunicrii, cu un preaviz de 15 zile.
13.2 Dac rezilierea nu are loc i contractul rmne n vigoare, n cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul
trebuie s comunice Societ[ii numele tuturor celorlal[i Asigurtori.
13.3 n cazul existen[ei mai multor Asigurtori, Societatea are obliga[ia s plteasc numai o parte a despgubirii care
rezult din repartizarea propor[ional a despgubirilor datorate de ctre to[i Asigurtorii, fiind exclus orice
rspundere solidar, astfel nct, conform legii, despgubirea total s nu depeasc valoarea pagubei.
13.4 n cazul n care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaz despgubiri, au fost asigurate separat de
proprietar (ter[ul pgubit), Societatea va acorda despgubiri n limita diferen[ei dintre cuantumul pagubei i
despgubirile acordate conform asigurrilor ncheiate (dac aceste despgubiri au fost ncasate).
ArticoIuI 14 - Coasigurarea
n cazul n care asigurarea aceluiai risc este repartizat ntre mai multe societ[i de asigurare n cote determinate, Societatea
rspunde numai propor[ional cu cota sa de participare, chiar dac poli[a este unic i este semnat de mai multe societ[i de
asigurare.
ArticoIuI 15 - Schimbarea profesiei AsiguratuIui
Schimbarea profesiei sau a activit[ii Asiguratului este o mprejurare esen[ial pentru evaluarea riscului, ca urmare, se aplic
dispozi[iile art. 3.
ArticoIuI 16 - ncetarea ContractuIui de Asigurare
16.1 n situa[ia n care Asiguratul a furnizat declara[ii/informa[ii false i/sau incomplete, n msura n care acestea sunt
esen[iale pentru ncheierea/derularea contractului de asigurare, Societatea are dreptul de a rezilia unilateral
contractul, printr-o scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunei alte formalit[i, soma[ii sau proceduri i fr
interven[ia instan[ei judectoreti. Contractul de asigurare va nceta de plin drept la ora 0:00 a zilei calendaristice
imediat urmtoare datei expedierii de ctre Societate a scrisorii mai sus men[ionate.
16.2 Contractul de asigurare poate nceta prin denun[area unilateral de ctre una dintre pr[ile contractante, cu
notificarea prealabil a celeilalte pr[i, care trebuie fcut cu cel pu[in 20 de zile calendaristice nainte de denun[are.
16.3 n situa[iile prevzute la art.16.1 i art.16.2 Societatea va restitui Contractantului partea de prim corespunztoare
perioadei pentru care i-a exercitat dreptul de denun[are.
ArticoIuI 17 - ComunicriIe
Toate comunicrile cu privire la prezentul contract trebuie s fie efectuate n scris, prin scrisoare recomandat cu confirmare
de primire, dup cum urmeaz:
- cele destinate Societ[ii, la sediul legal al acesteia, aa cum rezult din poli[ sau din modificrile succesive nscrise,
conform legii, n Registrul Comer[ului;
- cele adresate Asiguratului, la adresa indicat n poli[ sau la aceea care a fost men[ionat expres de ctre acesta
pentru trimiterea comunicrilor.
ArticoIuI 18 - ImpoziteIe
Toate impozitele i taxele prezente i viitoare referitoare la prima de asigurare, la poli[ i alte acte care depind de aceasta,
sunt n sarcina Asiguratului, chiar dac plata a fost fcut anticipat de Societate.
ArticoIuI 19 - AIte regIementri
19.1 Prevederile prezentelor Condi[ii Generale se completeaz cu cele ale Condi[iilor Particulare de asigurare i fac parte
integrant din contractul de asigurare / poli[a de asigurare ncheiat.
19.2 Contractul de asigurare / poli[a de asigurare se ncheie n Romnia fiind supus legisla[iei n materie din Romnia,
respectiv dispozi[iilor Legii nr.136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia, cu modificrile i completrile
ulterioare i cu cele ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile
i completrile ulterioare.
19.3 Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu contractul de asigurare / poli[a de asigurare va fi solu[ionat de ctre
instan[ele judectoreti n a cror competen[ teritorial se afl sediul social al Societ[ii.
14
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 179.100.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Pia[a Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, 7 i 8