Sunteți pe pagina 1din 14

CAP. X MONITORIZAREA POLUANILOR ATMOSFERICI N ROMNIA Reeaua Naional de Moni o!i"a!e a Cali ii Ae!

ului (RNMCA): n conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanei de rgen! nr."#5/2005 privind protecia mediului re$pon$abilitatea privind monitori%area calit!ii aerului ncon&ur!tor n 'om(nia revine autorit!ilor pentru protecia mediului. )arametrii de calitate a aerului $unt monitori%ai n pe$te "*0 $taii de pe toat! $uprafaa 'om(niei care alc!tuie$c 'eeaua +aional! de ,onitori%are a -alit!ii .erului. /in ace$t punct de vedere teritoriul 'om(niei e$te mp!rit n 0 regiuni admini$trative:
Nu#e !e$iune 'egiunea +ord12$t (+r ") A%!e& Nu#e in' i uie .genia 'egional! de )rotecia ,ediului 3ac!u .genia 'egional! de )rotecia ,ediului :alai .genia 'egionala de )rotecia ,ediului )ite;ti .genia 'egional! de )rotecia ,ediului -raiova .genia 'egional! de )rotecia ,ediului >imi;oara .genia 'egional! de )rotecia ,ediului -lu&1+apoca Ad!e'a in' i uiei 31dul 4oni! 5andu 5tur%a6 +r.706 3ac!u Tele(on Fa) Ad!e'a de e*#ail

'+"

028*.5"2.700

028*.57".056

office9arpmbc.ro

'egiunea 5ud12$t (+r 2)

'+2

5trada 'egiment "" 5iret nr.26 -od 0008226 :alai

0286.*60.0*#

0286.*7".00#

office9arpmgl.ro

'egiunea 5ud 1 ,untenia (+r 8)

'+8

5trada 2galit!ii nr. 50 08*0.*0".##2 .6 )ite;ti6 <udeul .rge;

02*0.2"8.0##

office9arpm$m8.ro

'egiunea 5ud1=e$t (+r *)

'+*

5tr. 3re$tei nr.86 -raiova

025".*"2.#08

025".*"2.#08

office9arpm$v*.ro

'egiunea =e$t (+r 5)

'+5

5tr. .murgului nr. "6 0256.*#".7#5 >imi;oara -alea /orobanilor6 +r.##6 3loc #36 -od *0060#6 -lu&1+apoca

0256.200.526

office9arpmv5.ro

'egiunea +ord1=e$t (+r 6)

'+6

026*.*"0.722

026*.*"2.#"*

office9arpmnv6.ro

2 Nu#e !e$iune 'egiunea -entru (+r 7) Nu#e in' i uie .genia 'egional! de )rotecia ,ediului 5ibiu .genia 'egional! de )rotecia ,ediului 3ucure;ti Ad!e'a in' i uiei 5tr. ?ipodromului +r. 2.6 5508606 5ibiu

A%!e&

Tele(on

Fa)

Ad!e'a de e*#ail

'+7

026#.282.006

026#.***."*5

office9arpm7c.ro

'egiunea 3ucure;ti1 4lfov (+r 0)

'+0

.leea Lacul ,orii6 +r. "6 3ucure;ti

02"*.#06."77

02"*.#06."75

office9arpmb.ro

)oluanii monitori%ai6 metodele de m!$urare6 valorile limit!6 pragurile de alert! ;i de informare ;i criteriile de ampla$are a punctelor de monitori%are $unt $tabilite de legi$laia naional! privind protecia atmo$ferei ;i $unt conforme cerinelor prev!%ute de reglement!rile europene. X.+.+ POLUANII ATMOSFERICI MONITORIZAI )rincipalii poluani atmo$ferici monitori%ai de '+,-. $unt: X.+.+.+ ,IOXI,UL ,E SULF -SO./ X.+.+.+.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. /io@idul de $ulf e$te un ga% incolor6 am!rui6 neinflamabil6 cu un miro$ p!trun%!tor care irit! ocAii ;i c!ile re$piratorii. Su!'e na u!ale: erupiile vulcanice6 fitoplanctonul marin6 fermentaia bacterian! n %onele ml!;tinoa$e6 o@idarea ga%ului cu coninut de $ulf re%ultat din de$compunerea bioma$ei. Su!'e an !o1i0e: (datorate activit!ilor umane): $i$temele de nc!l%ire a populaiei care nu utili%ea%! ga% metan6 centralele termoelectrice6 proce$ele indu$triale ($iderurgie6 rafin!rie6 producerea acidului $ulfuric)6 indu$tria celulo%ei ;i A(rtiei ;i6 n m!$ur! mai mic!6 emi$iile provenite de la motoarele die$el. E(e0 e a'u1!a 'n ii 1o1ulaiei: n funcie de concentraie ;i perioada de e@punere dio@idul de $ulf are diferite efecte a$upra $!n!t!ii umane. 2@punerea la o concentraie mare de dio@id de $ulf6 pe o perioad! $curt! de timp6 poate provoca dificult!i re$piratorii $evere. 5unt afectate n $pecial per$oanele cu a$tm6 copiii6 v(r$tnicii ;i per$oanele cu boli cronice ale c!ilor re$piratorii. 2@punerea la o concentraie redu$! de dio@id de $ulf6 pe termen lung poate avea ca efect infecii ale tractului re$pirator. /io@idul de $ulf poate potena efectele periculoa$e ale o%onului. E(e0 e a'u1!a 1lan elo!: dio@idul de $ulf afectea%! vi%ibil multe $pecii de plante6 efectul negativ a$upra $tructurii ;i e$uturilor ace$tora fiind $e$i%abil cu ocAiul liber. nele dintre cele mai $en$ibile plante $unt: pinul6 legumele6 gAindele ro;ii ;i negre6 fra$inul alb6 lucerna6 murele. E(e0 e a'u1!a #ediului: n atmo$fer!6 contribuie la acidifierea precipitaiilor6 cu efecte to@ice a$upra vegetaiei ;i $olului. -re;terea concentraiei de dio@id de $ulf accelerea%! coro%iunea metalelor6 din cau%a form!rii aci%ilor. O@i%ii de $ulf pot eroda: piatra6 %id!ria6 vop$elurile6 fibrele6 A(rtia6 pielea ;i componentele electrice. X.+.+.+.. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru anali%a dio@idului de $ulf e$te cea prev!%ut! n 45O/B/45 "0*#0 (proiect de $tandard) C.er ncon&ur!tor 1 determinarea dio@idului de $ulfC 1 #e oda (luo!e'0enei 2n ul !a&iole .

X.+.+.+.3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) P!a$ul de ale! 4 500 Dg/m8 1 m!$urat timp de 8 ore con$ecutive n puncte repre%entative pentru calitatea aerului6 pe o $uprafa! de cel puin "00 Em 2 $au pentru o ntreag! %on! $au aglomerare.

5alo!i li#i : a) 850 Dg/m8 1 valoarea limit! orar! pentru protecia $!n!t!ii umaneF b) "25 Dg/m8 1 valoarea limit! %ilnic! pentru protecia $!n!t!ii umaneF c) 20 Dg/m8 1 valoarea limit! pentru protecia eco$i$temelor (an calendari$tic ;i iarna " octombrie 1 8" martie) X.+.+.. OXIZII ,E AZOT NO) -NO6 NO./ X.+.+...+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. O@i%ii de a%ot $unt un grup de ga%e foarte reactive6 care conin a%ot ;i o@igen n cantit!i variabile. ,a&oritatea o@i%ilor de a%ot $unt ga%e f!r! culoare $au miro$. )rincipalii o@i%i de a%ot $unt: 1 mono@idul de a%ot (+O) care e$te un ga% e$te incolor ;i inodorF 1 dio@idul de a%ot (+O2) care e$te un ga% de culoare brun1ro;cat cu un miro$ puternic6 nec!cio$. /io@idul de a%ot n combinaie cu particule din aer poate forma un $trat brun1ro;cat. Gn pre%ena luminii $olare6 o@i%ii de a%ot pot reaciona ;i cu Aidrocarburile form(nd o@idani fotocAimici. O@i%ii de a%ot $unt re$pon$abili pentru ploile acide care afectea%! at(t $uprafaa tere$tr! c(t ;i eco$i$temul acvatic. Su!'e an !o1i0e4 o@i%ii de a%ot $e formea%! n proce$ul de combu$tie atunci c(nd combu$tibilii $unt ar;i la temperaturi nalte6 dar cel mai ade$ea ei $unt re%ultatul traficului rutier6 activit!ilor indu$triale6 producerii energiei electrice. O@i%ii de a%ot $unt re$pon$abili pentru formarea $mogului6 a ploilor acide6 deteriorarea calit!ii apei6 efectului de $er!6 reducerea vi%ibilit!ii n %onele urbane. E(e0 e a'u1!a 'n ii 1o1ulaiei4 dio@idul de a%ot e$te cuno$cut ca fiind un ga% foarte to@ic at(t pentru oameni c(t ;i pentru animale (gradul de to@icitate al dio@idului de a%ot e$te de * ori mai mare dec(t cel al mono@idului de a%ot). 2@punerea la concentraii ridicate poate fi fatal!6 iar la concentraii redu$e afectea%! e$utul pulmonar. )opulaia e@pu$! la ace$t tip de poluani poate avea dificult!i re$piratorii6 iritaii ale c!ilor re$piratorii6 di$funcii ale pl!m(nilor. 2@punerea pe termen lung la o concentraie redu$! poate di$truge e$uturile pulmonare duc(nd la emfi%em pulmonar. )er$oanele cele mai afectate de e@punerea la ace$t poluant $unt copiii. E(e0 e a'u1!a 1lan elo! 7i ani#alelo!4 e@punerea la ace$t poluant produce v!t!marea $erioa$! a vegetaiei prin albirea $au moartea e$uturilor plantelor6 reducerea ritmului de cre;tere a ace$tora. 2@punerea la o@i%ii de a%ot poate provoca boli pulmonare animalelor6 care $eam!n! cu emfi%emul pulmonar6 iar e@punerea la dio@idul de a%ot poate reduce imunitatea animalelor provoc(nd boli precum pneumonia ;i gripa. Al e e(e0 e4 o@i%ii de a%ot contribuie la formarea ploilor acide ;i favori%ea%! acumularea nitrailor la nivelul $olului care pot provoca alterarea ecAilibrului ecologic ambiental. /e a$emenea6 poate provoca deteriorarea e$!turilor ;i decolorarea vop$elurilor6 degradarea metalelor. X.+.+.... Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru anali%a dio@idului de a%ot ;i a o@i%ilor de a%ot e$te cea prev!%ut! n 45O 7##6/"#05 C.er ncon&ur!tor 1 determinarea concentraiei ma$ive de o@i%i de a%otC 1 #e oda 1!in 08e#ilu#ini'0en. X.+.+...3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) P!a$ de ale! : *00 Dg/m8 1 m!$urat timp de 8 ore con$ecutive n puncte repre%entative pentru calitatea aerului6 pe o $uprafa! de cel puin "00 Em 2 $au pentru o ntreag! %on! $au aglomerare.

5alo!i li#i 4 a) 200 Dg/m8 +O2 1 valoarea limit! orar! pentru protecia $!n!t!ii umaneF b) *0 Dg/m8 +O2 1 valoarea limit! anual! pentru protecia $!n!t!ii umaneF c) 80 Dg/m8 +O@ 1 valoarea limit! anual! pentru protecia vegetaiei. X.+.+.3 OZONUL -O3/ X.+.+.3.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. :a% foarte o@idant6 foarte reactiv6 cu miro$ nec!cio$. 5e concentrea%! n $trato$fer! ;i a$igur! protecia mpotriva radiaiei = d!un!toare vieii. O%onul pre%ent la nivelul $olului $e comport! ca o component! a C$mogului fotocAimicC. 5e formea%! prin intermediul unei reacii care implic! n particular o@i%i de a%ot ;i compu;i organici volatili. E(e0 e a'u1!a 'n ii4 concentraia de o%on la nivelul $olului provoac! iritarea traiectului re$pirator ;i iritarea ocAilor. -oncentraii mari de o%on pot provoca reducerea funciei re$piratorii. E(e0 e a'u1!a #ediului4 e$te re$pon$abil de daune produ$e vegetaiei prin atrofierea unor $pecii de arbori din %onele urbane. X.+.+.3.. Me ode de #'u!a!e. ,etode de referin! pentru anali%a o%onului ;i de calibrare a in$trumentelor pentru o%on: 1 metod! de anali%!: #e oda (o o#e !i0 2n U5 (45O "8#6*)F 1 metod! de calibrare: (o o#e !u de !e(e!in 2n U5 (45O "8#6*6 =/4 2*606 3".6). X.+.+.3.3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) P!a$ de ale! 4 2*0 Dg/m8 1 media pe " A. 5alo!i in 4 a) "20 Dg/m8 1 valoare int! pentru protecia $!n!t!ii umaneF b) "0.000 Dg/m8 @ A 1 valoare int! pentru protecia vegetaiei. O%ie0 i& 1e e!#en lun$4 a) "20 Dg/m8 1 obiectivul pe termen lung pentru protecia $!n!t!ii umaneF b) 6000 Dg/m8 1 obiectivul pe termen lung pentru protecia vegetaiei. X.+.+.9 MONOXI,UL ,E CAR:ON -CO/ X.+.+.9 .+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. La temperatura mediului ambiental6 mono@idul de carbon e$te un ga% incolor6 inodor6 in$ipid6 de origine at(t natural! c(t ;i antropic!. ,ono@idul de carbon $e formea%! n principal prin arderea incomplet! a combu$tibililor fo$ili. Su!'e na u!ale4 arderea p!durilor6 emi$iile vulcanice ;i de$c!rc!rile electrice. Su!'e an !o1i0e4 $e formea%! n principal prin arderea incomplet! a combu$tibililor fo$ili. .lte $ur$e antropice: producerea oelului ;i a fontei6 rafinarea petrolului6 traficul rutier6 aerian ;i feroviar. ,ono@idul de carbon $e poate acumula la un nivel periculo$ n $pecial n perioada de calm atmo$feric din timpul iernii ;i prim!verii (ace$ta fiind mult mai $tabil din punct de vedere cAimic la temperaturi $c!%ute)6 c(nd arderea combu$tibililor fo$ili atinge un ma@im. ,ono@idul de carbon produ$ din $ur$e naturale e$te foarte repede di$per$at pe o $uprafa! ntin$!6 nepun(nd n pericol $!n!tatea uman!. E(e0 e a'u1!a 'n ii 1o1ulaiei: e$te un ga% to@ic6 n concentraii mari fiind letal (la concentraii de apro@imativ "00 mg/m 8) prin reducerea capacit!ii de tran$port a o@igenului n $(nge6 cu con$ecine a$upra $i$temului re$pirator ;i a $i$temului cardiova$cular. La concentraii relativ $c!%ute: 1 afectea%! $i$temul nervo$ centralF

$l!be;te pul$ul inimii6 mic;or(nd a$tfel volumul de $(nge di$tribuit n organi$mF reduce acuitatea vi%ual! ;i capacitatea fi%ic!F e@punerea pe o perioad! $curt! poate cau%a obo$eal! acut!F poate cau%a dificult!i re$piratorii ;i dureri n piept per$oanelor cu boli cardiova$culareF determin! iritabilitate6 migrene6 re$piraie rapid!6 lip$! de coordonare6 grea!6 ameeal!6 confu%ie6 reduce capacitatea de concentrare. 5egmentul de populaie cea mai afectat! de e@punerea la mono@id de carbon o repre%int!: copiii6 v(r$tnicii6 per$oanele cu boli re$piratorii ;i cardiova$culare6 per$oanele anemice6 fum!torii. E(e0 e a'u1!a 1lan elo!: la concentraii monitori%ate n mod obi;nuit n atmo$fer! nu are efecte a$upra plantelor6 animalelor $au mediului. X.+.+.9 .. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru m!$urarea mono@idului de carbon e$te metoda $pectrometric! n infraro;u nedi$per$iv (+/4'): 45O *22* X.+.+.9 .3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) 5aloa!e li#i 4 "0 Dg/m8 1 valoare limit! pentru protecia $!n!t!ii umane. X.+.+.; :ENZENUL -C<=</ X.+.+.;.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. -ompu$ aromatic foarte u;or6 volatil ;i $olubil n ap!. #0H din cantitatea de ben%en n aerul ambiental provine din traficul rutier. 'e$tul de "0H provine din evaporarea combu$tibilului la $tocarea ;i di$tribuia ace$tuia. E(e0 e a'u1!a 'n ii: $ub$tan! cancerigen!6 ncadrat! n cla$a ." de to@icitate6 cuno$cut! drept cancerigen! pentru om. )roduce efecte d!un!toare a$upra $i$temului nervo$ central. X.+.+.;.. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru m!$urarea ben%enului e$te metoda de prelevare prin a$pirare printr1un cartu; ab$orbant6 urmat! de determinare ga%1 cromatografic!6 $tandardi%at! n pre%ent de c!tre -omitetul 2uropean pentru 5tandardi%are (-2+). X.+.+.;.3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) 5aloa!e li#i 4 5 Dg/m8 1 valoarea limit! pentru protecia $!n!t!ii umane. X.+.+.< PUL:ERILE N SUSPENSIE -PM+> 7i PM.6;/ X.+.+.<.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. )ulberile n $u$pen$ie repre%int! un ame$tec comple@ de particule foarte mici ;i pic!turi de licAid. Su!'e na u!ale: erupii vulcanice6 ero%iunea rocilor furtuni de ni$ip ;i di$per$ia polenului. Su!'e an !o1i0e: activitatea indu$trial!6 $i$temul de nc!l%ire a populaiei6 centralele termoelectrice. >raficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produ$! de pneurile ma;inilor at(t la oprirea ace$tora c(t ;i datorit! arderilor incomplete. E(e0 e a'u1!a 'n ii 1o1ulaiei: dimen$iunea particulelor e$te direct legat! de potenialul de a cau%a efecte. O problem! important! o repre%int! particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de "0 Dm6 care trec prin na$ ;i g(t ;i p!trund n alveolele pulmonare provoc(nd inflamaii ;i into@ic!ri. 5unt afectate n $pecial per$oanele cu boli cardiova$culare ;i re$piratorii6 copiii6 v(r$tnicii ;i a$tmaticii. -opiii cu v(r$ta mai mic! de "5 ani inAalea%! mai mult aer6 ;i n con$ecin! mai muli poluani. 2i re$pir! mai repede dec(t adulii ;i tind $! re$pire mai mult pe gur!6 ocolind practic filtrul natural din na$. 5unt n mod $pecial

1 1 1 1 1

vulnerabili6 deoarece pl!m(nii lor nu $unt de%voltai6 iar e$utul pulmonar care $e de%volt! n copil!rie e$te mai $en$ibil. )oluarea cu pulberi nr!ut!e;te $imptoamele a$tmului6 re$pectiv tu$e6 dureri n piept ;i dificult!i re$piratorii. 2@punerea pe termen lung la o concentraie $c!%ut! de pulberi poate cau%a cancer ;i moartea prematur!. X.+.+.<.. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru prelevarea ;i m!$urarea ),"0 e$te cea de$cri$! n 2+ "28*" C-alitatea aerului 1 procedura de te$tare pe teren pentru a demon$tra ecAivalena de referin! a metodelor de prelevare a fraciunii ),"0 din pulberile n $u$pen$ieC. )rincipiul de m!$urare $e ba%ea%! pe colectarea pe filtre a fraciunii ),"0 a pulberilor n $u$pen$ie ;i determinarea ma$ei ace$tora cu a&utorul metodei gravimetrice. ,etoda de referin! pentru prelevarea ;i m!$urarea ),265 va fi $tabilit! potrivit art. *7 din normativ. X.+.+.<.3 No!#e (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) 5alo!i li#i 4 * 50 Dg/m8 ),"0 1 valoarea limit! %ilnic! pentru protecia $!n!t!iiF 1 20 Dg/m8 ),"0 1 valoarea limit! anual! pentru protecia $!n!t!ii umane. X.+.+.? PLUM:UL @I ALTE METALE TOXICE -P%6 Cd6 A' 7i =$/ X.+.+.?.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. ,etalele to@ice provin din combu$tia c!rbunilor6 carburanilor6 de;eurilor mena&ere etc. ;i din anumite procedee indu$triale. 5e g!$e$c n general $ub form! de particule (cu e@cepia mercurului care e$te ;i ga%o$). ,etalele $e acumulea%! n organi$m ;i provoac! efecte to@ice de $curt! ;i/$au lung! durat!. Gn ca%ul e@punerii la concentraii ridicate ele pot afecta $i$temul nervo$6 funciile renale6 Aepatice6 re$piratorii. X.+.+.?.. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru prelevarea plumbului e$te aceea;i cu metoda de prelevare pentru ),"0. ,etoda de referin! pentru anali%a plumbului e$te cea prev!%uta n 45O #055/"##8 C.er ncon&ur!tor 1 determinarea coninutului de plumb din aero$olii colectai pe filtreC6 #e oda '1e0 !o'0o1ie 0u a%'o!%ie a o#i0. ,etoda de referin! pentru m!$urarea concentraiilor de ar$en6 cadmiu ;i nicAel n aerul ncon&ur!tor e$te n cur$ de $tandardi%are de c!tre -omitetul 2uropean pentru 5tandardi%are (-2+) ;i are la ba%! prelevarea manual! a ),"06 a;a cum e$te ea de$cri$! n $tandardul 2+ "28*". 'einerea pe filtru a probelor e$te urmat! de minerali%are ;i de anali%! prin $pectrometrie cu ab$orbie atomic! (..5) $au $pectrometrie de emi$ie cu pla$m! cuplat! inductiv ;i $pectrometrie de ma$! (4-)1,5). Gn ab$ena metodelor $tandard -2+ $e pot folo$i $tandarde naionale $au $tandarde 45O. 5e pot utili%a6 de a$emenea6 orice alte metode care au demon$trat c! dau re%ultate ecAivalente cu cele obinute prin metodele de referin!. ,etoda de referin! pentru m!$urarea concentraiei de mercur ga%o$ total n aerul ncon&ur!tor e$te n cur$ de $tandardi%are ;i con$t! n anali%a automat! a mercurului folo$ind $pectrometria de ab$orbie atomic! $au $pectrometrie de fluore$cen! atomic!. Gn ab$ena metodelor $tandard -2+ $e pot folo$i $tandarde naionale $au $tandarde 45O. 5e pot utili%a6 de a$emenea6 orice alte metode care au demon$trat c! dau re%ultate ecAivalente cu cele obinute prin metodele de referin!. X.+.+.?.3 No!#e * pentru P% (O'/4+ nr. 5#2 din 25 iunie 2002) : 065 Dg/m8 ), "0 1 valoarea limit! anual! pentru protecia $!n!t!ii. 1 pentru A'6 Cd6 =$ ;i Ni -O'/4+ nr. **0 din 2" martie 2007). A'4 6 Dg/m8 ), "0 1 valoarea int! pentru coninutul total din fracia ),"06 mediat! pentru un an calendari$tic. Cd: 5 Dg/m8 ), "0 1 valoarea int! pentru coninutul total din fracia

),"06 mediat! pentru un an calendari$tic. Ni4 20 Dg/m8 ), "0 1 valoarea int! pentru coninutul total din fracia ),"06 mediat! pentru un an calendari$tic. X.+.+.A =I,ROCAR:URI AROMATICE POLICICLICE -=AP/ X.+.+.A.+ Ca!a0 e!i' i0i $ene!ale. ?idrocarburile aromatice polinucleare ?.) $unt compu;i formai din * p(n! la 7 nuclee ben%enice. .ce;ti compu;i re%ult! din combu$tia materiilor fo$ile (motoarele die$el) $ub forma ga%oa$a $au de particule. -ea mai $tudiat! e$te ben%o(a)pirenul. ?idrocarburile aromatice polinucleare $unt cuno$cute drept cancerigene pentru om. X.+.+.A.. Me ode de #'u!a!e. ,etoda de referin! pentru m!$urarea concentraiilor de ben%o(a)piren n aerul ncon&ur!tor e$te n cur$ de $tandardi%are de c!tre -omitetul 2uropean pentru 5tandardi%are (-2+) ;i are la ba%a prelevarea manual! a ),"06 a;a cum e$te ea de$cri$a n $tandardul 2+ "28*". Gn ab$ena $tandardelor -2+6 pentru ben%o(a)piren $au alt compu$ policiclic aromatic prev!%ut n pre%entul ordin $e pot utili%a $tandarde naionale $au $tandardul 45O "200*. X.+.+.A.3 No!#e (O'/4+ nr. **0 din 2" martie 2007): " Dg/m 8 ), "0 1 valoarea int! pentru coninutul total din fracia ),"06 mediat! pentru un an calendari$tic. X.+.. IN,ICII ,E CALITATE Indi0ele '1e0i(i0 de calitatea aerului6 pe $curt Cindice $pecificC6 repre%int! un $i$tem de codificare a concentraiilor nregi$trate pentru fiecare dintre urm!torii poluani monitori%ai: ". dio@id de $ulf (5O2)F 2. dio@id de a%ot (+O2)F 8. o%on (O8)F *. mono@id de carbon (-O)F 5. pulberi in $u$pen$ie (),"0). Indi0ele $ene!al $e $tabile;te pentru fiecare dintre $taiile automate din cadrul 'eelei +aionale de ,onitori%are a -alit!ii .erului6 ca fiind cel mai mare dintre indicii $pecifici core$pun%!tori poluanilor monitori%ai. )entru a $e putea calcula indicele general trebuie $! fie di$ponibili cel puin 8 indici $pecifici core$pun%!tori poluanilor monitori%ai. 4ndicii $pecifici $unt repre%entai prin numere ntregi cuprin$e ntre " ;i 66 fiecare num!r core$pun%(nd unei culori6 Big. 44.". Gn figur! $unt repre%entate at(t culorile c(t ;i numerele a$ociate ace$tora.

Big. 44." 'epre%entarea indicilor $pecifici prin numere ntregi cuprin$e ntre " ;i 66 fiecare num!r core$pun%(nd unei culori

"0

X.+...+ Indi0ele '1e0i(i0 0o!e'1un" o! dio)idului de 'ul( $e $tabile;te prin ncadrarea valorii medii orare a concentraiilor n unul dintre domeniile de concentraii n$cri$e n tabelul urm!tor: /omeniu de concentraii pentru dio@id de $ulf 4ndice (Dg/m8) $pecific 0 1 *#6(#) " 50 1 7*6(#) 2 75 1 "2*6(#) 8 "25 1 8*#6(#) * 850 1 *##6(#) 5 I500 6 X.+.... Indi0ele '1e0i(i0 0o!e'1un" o! dio)idului de a"o $e $tabile;te prin ncadrarea valorii medii orare a concentraiilor n unul dintre domeniile de concentraii n$cri$e in tabelul urm!tor: /omeniu de concentraii pentru dio@id de a%ot (Dg/m8) 0 1 *#6(#) 50 1 ##6(#) "00 1 "8#6(#) "*0 1 "##6(#) 200 1 8##6(#) I*00 4ndice $pecific " 2 8 * 5 6

X.+...3 Indi0ele '1e0i(i0 0o!e'1un" o! o"onului $e $tabile;te prin ncadrarea valorii medii orare a concentraiilor n unul dintre domeniile de concentraii n$cri$e n tabelul urm!tor: /omeniu de concentraii pentru o%on 4ndice (Dg/m8) $pecific 0 1 8#6(#) " *0 1 7#6(#) 2 00 1 ""#6(#) 8 "20 1 "7#6(#) * "00 1 28#6(#) 5 I2*0 6

""

X.+...9 Indi0ele '1e0i(i0 0o!e'1un" o! #ono)idului de 0a!%on $e $tabile;te prin ncadrarea mediei aritmetice a valorilor orare6 nregi$trate n ultimele 0 de ore6 n unul dintre domeniile de concentraii n$cri$e n tabelul urm!tor: /omeniu de concentraii pentru mono@id de carbon 4ndice (Dg/m8) $pecific 0 1 26(#) " 8 1 *6(#) 2 5 1 66(#) 8 7 1 #6(#) * "0 1 "*6(#) 5 I"5 6 X.+...; Indi0ele '1e0i(i0 0o!e'1un" o! 1ul%e!ilo! 2n 'u'1en'ie $e $tabile;te prin ncadrarea mediei aritmetice a valorilor orare6 nregi$trate n ultimele 2* de ore6 n unul dintre domeniile de concentraii n$cri$e n tabelul urm!tor: /omeniu de concentraii pentru pulberi in $u$pen$ie 4ndice (Dg/m8) $pecific 0 1 "#6(#) " 20 1 2#6(#) 2 80 1 *#6(#) 8 50 1 7#6(#) * 00 1 ##6(#) 5 I"00 6 4ndicii $pecifici ;i indicele general al $taiei $unt afi;ai din or! n or!. X.+.3 STAIILE ,E MONITORIZARE Gn pre%ent Reeaua Naional de Moni o!i"a!e a 0ali ii Ae!ului ('+,-.) efectuea%! m!$ur!tori 0on inue de dio@id de $ulf (5O2)6 o@i%i de a%ot (+O@)6 mono@id de carbon (-O)F o%on (O8)F pulberi n $u$pen$ie (),"0 ;i ),2.5)F ben%en (- 6?6)F plumb ()b). -alitatea aerului n fiecare $taie e$te repre%entat! prin indici de calitate $uge$tivi6 $tabilii pe ba%a valorilor concentraiilor principalilor poluani atmo$ferici m!$urai. Gn 'om(nia $unt ampla$ate "*2 $taii de monitori%are continu! a calit!ii aerului ;i "7 $taii mobile6 dotate cu ecAipamente automate pentru m!$urarea concentraiilor principalilor poluani atmo$ferici6 adic!: 1 2* $taii de tip traficF 1 57 $taii de tip indu$trialF 1 87 $taii de tip fond urbanF 1 "5 $taii de tip fond $uburbanF 1 6 $taii de tip fond regionalF 1 8 $taii de tip 2,2). '+,-. cuprinde *" de centre locale6 care colectea%! ;i tran$mit panourilor de informare a publicului datele furni%ate de $taii6 iar dup! validarea primar! le tran$mit $pre certificare La%o!a o!ului Naional de Re(e!in din 3ucure;ti (LNR).

"2

O $taie de monitori%are furni%ea%! date referitoare la calitatea aerului care $unt repre%entative pentru o anumit! arie n &urul $taiei. .ria n care concentraia nu difer! de concentraia m!$urat! la $taie mai mult dec(t cu o Ccantitate $pecificaC (J/1 20H) $e nume;te a!ie de !e1!e"en a i&i a e. X.+.3.+ S aia de i1 u!%an6 Big. K.2: 1 evaluea%! influena Ca;e%!rilor urbaneC a$upra calit!ii aeruluiF 1 ra%a ariei de repre%entativitate e$te de " 1 5 EmF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 o%onul (O8)6 compu;ii organici Big. K.2 5taia de tip urban volatili (-O=)6 pulberile n $u$pen$ie (),"0 ;i ),265) ;i parametrii meteo (direcia ;i vite%a v(ntului6 pre$iunea6 temperatura6 radiaia $olar!6 umiditatea relativ!6 precipitaiile). X.+.3.. S aia de i1 indu' !ial6 Big. K.8: 1 evaluea%! influena traficului a$upra calit!ii aeruluiF 1 ra%a ariei de repre%entativitate e$te de "00 m 1 " Big. K.8 5taia de tip indu$trial EmF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 o%onul (O8)6 compu;ii organici volatili (-O=)6 pulberile n $u$pen$ie (),"0 ;i ),265) ;i parametrii meteo (direcia ;i vite%a v(ntului6 pre$iunea6 temperatura6 radiaia $olar!6 umiditatea relativ!6 precipitaiile)F X.+.3.3 S aia de i1 !a(i06 Big. K.*: 1 evaluea%! influena traficului a$upra calit!ii aeruluiF 1 ra%a ariei de repre%entativitate e$te de "0 L "00 mF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 Big. K.* 5taia de tip trafic o%onul (O8)6 compu;ii organici volatili (-O=)6 pulberile n $u$pen$ie (),"0 ;i ),265). X.+.3.9 S aia de i1 'u%u!%an6 Big. K.5: 1 evaluea%! influena Ca;e%!rilor urbaneC a$upra calit!ii aeruluiF 1 ra%a ariei de repre%entativitate e$te de " 1 5 EmF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de Big. K.5 5taia de tip $uburban $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 o%onul (O8)6 compu;ii organici volatili (-O=)6 pulberile n

"8

$u$pen$ie (),"0 $i ),265) ;i parametrii meteo (direcia ;i vite%a v(ntului6 pre$iunea6 temperatura6 radiaia $olar!6 umiditatea relativ!6 precipitaiile). X.+.3.; S aia de i1 !e$ional6 Big. K.6: 1 e$te $taie de referin! pentru evaluarea calit!ii aeruluiF 1 ra%a ariei de repre%entativitate e$te de 200 L 500 EmF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 o%onul (O8)6 compu;ii organici volatili (-O=)6 pulberile n $u$pen$ie (),"0 $i ),265) ;i parametrii meteo (direcia ;i vite%a v(ntului6 pre$iunea6 temperatura6 radiaia Big. K.6 5taia de tip regional $olar!6 umiditatea relativ!6 precipitaiile). X.+.3.< S aia de i1 EMEP6 Big. K.74 1 monitori%ea%! ;i evaluea%! poluarea aerului n conte@t tran$frontier la lung! di$tan!F 1 $unt ampla$ate n %ona montan! la medie altitudine: Bundata6 5emenic ;i )oiana 5tampeiF 1 poluanii monitori%ai $unt dio@idul de $ulf (5O2)6 o@i%ii de a%ot (+O@)6 mono@idul de carbon (-O)6 o%onul (O8)6 compu;ii organici volatili (-O=)6 pulberile n $u$pen$ie (),"0 ;i ),265) ;i parametrii meteo (direcia ;i vite%a v(ntului6 pre$iunea6 temperatura6 radiaia $olar!6 umiditatea relativ!6 Big. K.7 5taie de tip 2,2) precipitaiile). X.+.9 CIRCUITUL ,ATELOR 5i$temul de monitori%are permite autorit!ilor locale pentru protecia mediului: 1 $! evalue%e6 $! cunoa$c! ;i $! informe%e n permanen! publicul6 alte autorit!i ;i in$tituii intere$ate6 de$pre nivelul calit!ii aeruluiF 1 $! ia6 n timp util6 m!$uri prompte pentru diminuarea ;i/$au eliminarea epi$oadelor de poluare $au n ca%ul unor $ituaii de urgen!F 1 $! previn! polu!rile accidentaleF 1 $! averti%e%e $i $a prote&e%e populaia n ca% de urgen!. 4nformaiile privind calitatea aerului ;i datele meteorologice6 provenite de la cele "*2 de $taii de Big. K.0 )anou e@terior monitori%are $unt tran$mi$e la -entrele locale de la cele *2 .genii &udeene pentru )rotecia ,ediului.

"*

/atele de$pre calitatea aerului6 provenite de la $taii6 $unt pre%entate publicului cu a&utorul unor 1anou!i e) e!ioa!e ampla$ate in mod convenional n %one den$ populate ale ora;elor6 Big. K.06 ;i cu a&utorul unor 1anou!i de in e!io! ampla$ate la )rim!rii6 Big. K.#. La nivel naional e@i$ta 00 de puncte de informare a publiculuiF *0 de panouri e@terioare ;i *0 de panouri interioare. 'eeaua naional! de monitori%are a calit!ii aerului centrali%ea%! datele din cele "*2 $taii r!$p(ndite pe tot teritoriul 'om(niei. 5taiile $unt arondate la cele *2 de -entre locale6 $ituate Gn .geniile <udeene de )rotecia ,ediului. =alorile m!$urate on1line de $en%orii anali%oarelor in$talate n $taii6 $unt tran$mi$e prin :)'5 la centrele locale. .ce$tea $unt inter1conectate form(nd o reea ce cuprinde ;i $erverele centrale6 unde a&ung toate datele ;i de unde $unt adu$e n timp real la cuno;tina publicului prin intermediul ace$tui $ite6 al panourilor publice de afi;are $ituate n marile ora;e precum ;i prin punctele de informare $ituate in prim!rii. /in dorina de a informa c(t mai prompt publicul6 datele pre%entate $unt cele tran$mi$e on1line de c!tre $en%orii Big. K.# )anou de interior anali%oarelor din $taii (datele brute). .;adar6 valorile trebuie privite $ub re%erva c! ace$tea $unt practic validate numai automat (de c!tre $oftMare)6 urm(nd ca la centrele locale $peciali;tii $! valide%e manual toate ace$te date6 iar ulterior central $! $e certifice. 3a%a de date central! $tocAea%! ;i arAivea%! at(t datele brute6 c(t ;i cele valide ;i certificate. 5peciali;tii acce$ea%! ace$te date6 at(t pentru diferite $tudii6 c(t ;i pentru tran$miterea raport!rilor 'om(niei c!tre forurile europene. 5cAema L cadru a reelei de monitori%are a calit!ii aerului e$te pre%entat! n Big. K."0

Big. K."0 5cAema L cadru a reelei de monitori%are a calit!ii aerului