Sunteți pe pagina 1din 6

TEST nr.

1
SUBIECTUL I : Examinarea si solutionarea litigiilor ecologice.
A)Definiti notiunea si particularitatile litigiilor ecologice Obiect al relaiilor reglementate de legislaia ecologic snt resursele naturale: solul, subsolul, apele, flora, fauna, aflate pe teritoriul republicii, precum i aerul din spaiul de deasupra acestui teritoriu, care, conform art. 4 alin. (1) din Legea cu pri ire la protecia mediului ncon!urtor nr.1"1"#$%% din 1&.'&.1((), constituie patrimoniul naional al *epublicii +oldo a. %n literatura !uridica de specialitate se considera ca litigiul ecologic repre,inta un conflict de interese intre beneficiarii de resurse naturale care are ca obiect apararea unui drept sau interes ocrotit de legislatia ecologica. -upa obiect, litigiile ecologice se clasifica dupa cum urmea,a: a)litigii funciare. b)litigii sil ice. c)litigii ce tin de protectia aerului atmosferic. d)litigii ce tin de protectia si folosirea ,acamintelor minerale utile. e)litigii ce tin de protectia si folosirea obiecti elor ac atice si resurselor ac atice. -upa continut a em litigii ecologice patrimoniale si litigii ecologice nepatrimoniale. /oate litigiile patrimoniale se solutionea,a in e0clusi itate de catre instantele de !udecata. litigiile nepatrimoniale se solutionea,a de organele de protectie a mediului, deci,iile carora pot fi atacate in instanta de contencios administrati . -upa subiecti litigiile se clasifica in litigii dintre persoane fi,ice si litigii dintre persoane !uridice. Litigiile de recunoastere a dreptului de proprietate se solutionea,a in instanta de !udecata (in procedura speciala). B) eterminate organelle competente in omeniul solutionarii litigiilor ecologice. 1e atenionea, instanele !udectoreti c soluionarea incorect a litigiilor ecologice poate aduce atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor fi,ice i !uridice, prote!ate de art. 2 al 3on eniei 4uropene pentru 5prarea -repturilor Omului i a Libertilor 6undamentale 7 dreptul la ia, care presupune respectarea ieii i integritii fi,ice i dreptul la un mediu sntos 7, art. 8 al 3on eniei 4uropene 7 respectarea ieii pri ate. 9n acest conte0t, este rele ant :otrrea Guerra i alii contra Italiei. %nstanele !udectoreti, la e0aminarea pricinilor ci ile pri ind nclcarea legislaiei ecologice, snt n drept s aplice direct !urisprudena 34-O 3onform art. (4 alin. (1) din Legea cu pri ire la protecia mediului ncon!urtor nr. 1"1"#$%%, litigiile n domeniul proteciei mediului, care nu pot fi re,ol ate n condiiile unei concilieri amiabile ntre prile interesate, snt supuse spre soluionare instanelor de !udecat. Litigiile pri ind problemele folosirii subsolului se soluionea, de autoritile administraiei publice n domeniul folosirii i proteciei subsolului n conformitate cu competena acestora, pre ,ut de art. (, 1', 11, 12 din 3odul subsolului, i de instanele de !udecat, n modul stabilit de legislaie. (art. 81 3odul subsolului) 5ctele cu caracter normati sau indi idual emise de organele administraiei publice n ederea e0ercitrii legii, pri ind naterea, modificarea sau stingerea unor raporturi !uridice de drept administrati n domeniul i,at, or fi contestate n instan de contencios administrati . Litigiile patrimoniale legate de folosirea i protecia subsolului se soluionea, de instana de drept comun sau, dup ca,, de !udectoria economic competent.

Se atenioneaz c, potrivit art. 80 din Codul subsolului, tragerea persoanei vinovate de nclcarea legislaiei cu privire la subsol la rspundere contravenional sau penal nu o elibereaz de obligaia de a nltura nclcrile comise de ea i de a compensa prejudiciul cauzat.

5utoritatea competent pentru producia agroalimentar ecologic este +inisterul 5griculturii i %ndustriei 5limentare. 1e atenionea, c cererile de c:emare n !udecat pri ind contestarea actelor administrati e, n domeniul i,at, emise de organul competent pentru producia agroalimentar ecologic or fi depuse i e0aminate n instan de contencios administrati . Litigiile pri ind problemele folosirii subsolului se soluionea, de autoritile administraiei publice n domeniul folosirii i proteciei subsolului n conformitate cu competena acestora, pre ,ut de art. (, 1', 11, 12 din 3odul subsolului, i de instanele de !udecat, n modul stabilit de legislaie. (art. 81 3odul subsolului) 5ctele administrati e emise de autoritatea abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu protecia mediului ncon!urtor prin care se le,ea, drepturile sau interesele legitime pre ,ute de legislaia n domeniul proteciei mediului pot fi contestate n instana de contencios administrati potri it Legii contenciosului administrati . (art. (4 alin. (2) din Legea cu pri ire la protecia mediului ncon!urtor nr. 1"1"#$%% din 1&.'&.1(()) C) e!"oltati principiul Accesul la #ustitie in omeniul protectiei me iului. 3onform art. 4 alin. (1) pct. &) din Legea ta0ei de stat nr.121&#$%% din ').12.1((2, reclamanii snt scutii de plata ta0ei de stat n cau,ele de ncasare a pagubei pricinuite prin poluarea mediului ncon!urtor i folosirea iraional a resurselor naturale. 9n sensul art. (8 alin. (1) 3;3, ta0a de stat, de a crei plat reclamantul a fost scutit, se ncasea, la buget de la prt proporional prii admise din aciune dac prtul nu este scutit de plata acesteia. 1e menionea, c, conform pre ederilor 3on eniei de la 5ar:us din 2" iunie 1((8 pri ind accesul la informaie, !ustiie i participarea publicului la adoptarea deci,iilor n domeniul mediului, statul a garanta accesul tuturor persoanelor la informaie. 1e atenionea, instanele de !udecat c informaia legat de ecologie se atribuie la informaia cu caracter public, iar refu,ul ne!ustificat de a furni,a informaie cu caracter ecologic poate fi contestat n instan de !udecat, fiind obiect al aciunii n contenciosul administrati . SUBIECTUL II: $otiunea % &'iectul si Sistemul Dr. (unciar ) *egimul +uri ic al Terenurilor cu Destinatie Agricola. A) efinite o'iectul e reglementare a reptului funciar. 1e considera ca dreptul funciar are obiect propriu de studiu si acest obiect il formea,a totalitatea relatiilor ce apar in procesul de folosire a terenurilor denumite in literatura de specialitate relatii funciare care sunt reglementate de normele !uridice funciare. %n cadrul dreptului funciar se studia,a urmatoarele categorii de relatii funciare, care repre,inta obiectul de studiu: relatii cu pri ire la atribuirea terenului art.11, 12, 1), 1". relatii cu pri ire la retragerea terenurilor din folosinta art. 2". relatii cu pri ire la protectia terenurilor art.". relatii cu pri ire la ameliorarea terenurilor. relatii cu pri ire la sc:imbarea destinatiei terenurilor art.<1. relatii cu pri ire la

sc:imbarea modului de folosinta a terenurilor art.<). relatii ce reies din e0ercitarea dreptului de proprietate funciara. relatii ce reies din administrarea si gestionarea terenurilor. relatii ce reiese din incalcarea legislatiei funciare. relatii agrare. Obiectul de reglementare#repre,inta relatiile sociale care apar in timpul folosirii pamintului . specificul acestor raporturi este legat de functiile pe care le indeplineste pamintul pentru diferite ramuri ale economiei nationale. %n agricultura si sil icultura pamintul este mi!locul principal de productie , unde stratul fertile al solului are o insemnatate :otaritoare . cu totul alte functii indeplineste pamintul inrestul sferelor de acti itate economica . pentru industrie , transporturi , constructii . localitati , pamintul ser este drept spatiu , suprafta, teren de amplasare a cladirilor , utila!elor,cailor de comunicatie etc. %ndeplinirea acestor functii economice generea,a aparitia si e0istenta unor raporturi funciare e0primate in relatii sociale ce apar in procesul de atribuire , folosire, retragere si protectie a terenurilor de pamint. B)Delimitati o'iectul raporturilor #uri ice funciare e o'iectele relatiilor funciare. &'iecte ale rela,iilor funciare s-nt: sectoarele e teren% cotele e teren .i repturile asupra lor. A ica sunt anumite 'unuri eterminate ex/austi" e lege. 0ariatii la acest su'iect nu pot exista. 1ectoarele de teren se caracteri,ea, prin suprafa, amplasament, :otare, au statut !uridic i alte caracteristici, specificate n documentaia nregistrrii de stat a dreptului asupra pmntului. 1ectoarele de teren i obiectele aferente acestora (solul, ba,inele de ap nc:ise, pdurile, plantaiile multianuale, cldirile, construciile, edificiile etc.), strmutarea crora este imposibil fr a cau,a pierderi directe destinaiei lor, constituie bunuri imobile. 1ectoarele de teren pot fi di i,ibile i indi i,ibile. 1e consider di i,ibile sectoarele de teren care pot fi mprite n poriuni fr a le sc:imba destinaia, fr a nclca normele antiincendiare, sanitare, ecologice, agrote:nice i urbanistice, fiecare poriune formnd dup di i,are un teren de sine stttor. 9n ca,urile pre ,ute de lege sectorul de teren poate fi considerat indi i,ibil. 3otele de teren ale sectorului de teren aflat n folosin comun de asemenea constituie obiecte ale relaiilor funciare. 3otele de teren au e0presie cantitati i descriere, cuprin,nd indicaii pri ind destinaia i categoria de folosin. 3otele de teren n natur nu se delimitea,. 1e considera ca dreptul funciar are obiect propriu de studiu si acest obiect il formea,a totalitatea relatiilor ce apar in procesul de folosire a terenurilor denumite in literatura de specialitate relatii funciare care sunt reglementate de normele !uridice funciare. %n cadrul dreptului funciar se studia,a urmatoarele categorii de relatii funciare, care repre,inta obiectul de studiu: relatii cu pri ire la atribuirea terenului art.11, 12, 1), 1". relatii cu pri ire la retragerea terenurilor din folosinta art. 2". relatii cu pri ire la protectia terenurilor art.". relatii cu pri ire la ameliorarea terenurilor. relatii cu pri ire la sc:imbarea destinatiei terenurilor art.<1. relatii cu pri ire la sc:imbarea modului de folosinta a terenurilor art.<). relatii ce reies din e0ercitarea dreptului de proprietate funciara. relatii ce reies din administrarea si gestionarea terenurilor. relatii ce reiese din incalcarea legislatiei funciare. relatii agrare. 5ici este orba despre anumite interactiuni sociale care sunt legate de folosirea obiectelor relatiilor funciare. Obiectul relatiilor funciare este
doar o parte componenta a obiectului raportului uridic funciar. Obiectul !" #unciar cuprinde multe ale relatii sociale. $e e% & gestiuneal, administrarea, instrainarea terenurilor s.a.m.d

C)(ormulati ca!urile pentru care pot fi aplicate sanctiui a ministrati"e in legatura cu

incalcarea legislatiei agrare. #in ca,ul incalcarii dr. de proprietate, posesiune si beneficiere funciara. #in ca,ul incalcarii recomandarilor agrot:nice , conditiile de e0ploatare a terenurilor, structura asolamentelor, folosirii abusi e a ingrasamintelor c:imice si preparatoarelor de fitosanitarie. #in ca,ul neac:itarii impo,itului funciar si alte plati pentru folosirea terenurilor. # in ca,ul neintreprinderii unor masuri de pre enire si combatere a ero,iunilor, a compactarii solului, a alunecarilor de teren, a salini,arii sau imlastinirii secundare, sa asigure atit obtinerea unei productii calitati e, cit si protectia solului si sporirea fertilitatii lui. #in ca,ul nerespectarii drepturilor altor detinatori de terenuri . # in ca,ul nepastrarii bornelor de :otar si punctele retelei geode,ice de stat din teren. #in ca, de nerespectare a a proiectului de organi,are a teritoriului.
CONTRAVEN II N DOMENIUL AGRICOL I SANITAR-VETERINAR

Articolul 112. -aunele pro ocate semnturilor, plantaiilor sau recoltei de culturi agricole -aunele pro ocate semnturilor, plantaiilor sau recoltei strnse de culturi agricole ce se afl n cmp se sancionea, cu amend de 1' uniti con enionale aplicat proprietarului de ite sau de psri ori persoanei responsabile de ele. Articolul 113. 9nclcarea normelor te:nice pri ind producerea, prelucrarea, pstrarea i comerciali,area seminelor ;roducerea, prelucrarea, pstrarea i comerciali,area seminelor neconforme dup calitate standardelor n igoare sau fr actele de confirmare a calitii de soi i a calitii culturale se sancionea, cu amend de 2"' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 2'' la )'' de uniti con enionale aplicat persoanei !uridice cu sau fr pri area, n ambele ca,uri, de dreptul de a desfura o anumit acti itate pe un termen de la ) luni la un an. Articolul 114. ;roducerea i=sau comerciali,area neautori,at sau fr documentele respecti e a materialului de nmulire i sditor pomicol, iticol i bacifer, falsificarea lui ;roducerea i=sau comerciali,area neautori,at sau fr documentele respecti e a materialului de nmulire i sditor pomicol, iticol i bacifer, falsificarea documentelor de nsoire, falsificarea denumirii soiurilor i a categoriilor biologice, a calitii de soi i a calitii culturale a materialului de nmulire i sditor pomicol, iticol i bacifer se sancionea, cu amend de 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de <' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 115. 9nfiinarea de plantaii cu suprafa de peste '," :ectare fr proiect, cu material sditor necertificat sau de soiuri i tipuri de portaltoi neraionate 9nfiinarea de plantaii cu suprafa de peste '," :ectare fr proiect, cu material sditor necertificat sau cu soiuri i tipuri de portaltoi neraionate se sancionea, cu amend de 2' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de <' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 116. -efriarea neautori,at a plantaiilor pomicole i bacifere -efriarea neautori,at a plantaiilor pomicole i bacifere cu suprafa de peste '," :ectare se sancionea, cu amend de 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de 1"' de uniti con enionale aplicat persoanei !uridice cu sau fr pri area, n ambele ca,uri,

de dreptul de a desfura o anumit acti itate pe un termen de la ) luni la un an. Articolul 111. >erespectarea regimului fitosanitar i de carantin, nclcarea te:nologiei de culti are a plantaiilor pomicole i bacifere >erespectarea regimului fitosanitar i de carantin, nclcarea te:nologiei de culti are a plantaiilor pomicole i bacifere, soldat cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantaiilor, se sancionea, cu amend de 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de <" de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 117. >ee0ecutarea msurilor obligatorii de combatere a organismelor duntoare sau nclcarea regulilor de efectuare a unor astfel de msuri (1) >ee0ecutarea msurilor obligatorii de combatere a organismelor duntoare sau nclcarea regulilor de efectuare a unor astfel de msuri, fapt ce a condiionat apariia i rspndirea n mas a bolilor, tmtorilor i buruienilor, se sancionea, cu amend de 4" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de 2"' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. (2) ?tili,area, n conformitate cu normele n igoare, a c:imicalelor la protecia culturilor agricole i celor sil ice fr a erti,area e,in8torilor e al'ine se sancionea, cu amend de 2' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de )' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 179. 1coaterea materialelor din punctele de frontier fr control de carantin i fr tratare 1coaterea materialelor aduse din strintate din porturile flu iale (debarcadere) de frontier, din staiile de cale ferat, din gri (staii) auto, din aeroporturi i din alte puncte de frontier fr control de carantin i fr tratare n ca,ul cnd un astfel de control i o astfel de tratare snt obligatorii conform legislaiei se sancionea, cu amend de la "' la <' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de la <' la 1'' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere cu sau fr pri area, nan. Articolul 171. 9mpiedicarea specialitilor din 5genia 6itosanitar de a e0ercita supra eg:erea i controlul fitosanitar 9mpiedicarea n orice mod a specialitilor din 5genia 6itosanitar de a#i e0ercita funciile de supra eg:ere i control fitosanitar se sancionea, cu amend de "' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de 1"' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 17:. 9nclcarea modului stabilit de ncercare i raionare a soiurilor de i#de# ie 9nclcarea modului stabilit de ncercare i raionare a soiurilor de i#de# ie se sancionea, cu amend de 1' uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 172. ;roducerea i=sau comerciali,area materialului de nmulire i sditor iticol necorespun,tor normelor te:nice ;roducerea i=sau comerciali,area materialului de nmulire i sditor iticol necorespun,tor normelor te:nice se sancionea, cu amend de pn la 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de pn la <" de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 173. 9nclcarea modului stabilit de nfiinare a plantaiilor iticole 9nfiinarea de plantaii iticole pe o suprafa de peste '," :ectare cu soiuri neraionate sau cu material sditor iticol necorespun,tor normelor te:nice ori fr proiect sau autori,aie, sdirea de noi plantaii iticole n locul celor defriate pn la e0pirarea a ) ani de la defriare

se sancionea, cu amend de pn la 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de pn la <" de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 174. 9nclcarea modului stabilit de trecere la pierderi i de defriare a plantaiilor iticole 9nclcarea modului stabilit de trecere la pierderi i de defriare a plantaiilor iticole se sancionea, cu amend de 2" de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de <" de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. Articolul 175. 9nclcarea regulilor i normelor sanitar# eterinare (1) 9nclcarea regulilor i normelor sanitar# eterinare, a msurilor sanitar# eterinare i a indicaiilor legale ale specialitilor eterinari pri ind asigurarea ocrotirii sntii animalelor, folosirea i ntreinerea lor corect, ocrotirea sntii omului i profila0ia antropo,oono,elor, nclcarea altor e0igene reglementate prin normele sanitar# eterinare i a actelor normati e n domeniul medicinei eterinare se sancionea, cu amend de la 1' la 2' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de la 1" la "' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. (2) >erespectarea msurilor de profila0ie general pri ind mpre!muirea, amena!area, ntreinerea i funcionarea de,infectoarelor, estiarelor i filtrelor# estiar n e0ploataii ,oote:nice, n locurile de aglomerare a animalelor i n unitile care produc, prelucrea,, depo,itea, i alorific produse de origine animal, precum i de,infecia, de,insecia i derati,area cu substane inter,ise, efectuarea acestor lucrri n alt mod dect cel stabilit de autoritatea eterinar competent se sancionea, cu amend de pn la 1' uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de pn la )' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. ()) >eamena!area cimitirelor de animale, a gropilor Be;ari% a crematoriilor sau a altor locuri de distrugere a cada relor de animale, a deeurilor de origine animal sau nerespectarea condiiilor de ntreinere i de folosire a lor se sancionea, cu amend de pn la "' de uniti con enionale aplicat persoanei cu func,ie e r8spun ere. (4) >erespectarea msurilor de carantin n ce pri ete termenele i condiiile pre ,ute de normele sanitar# eterinare, precum i n ca,ul bolilor epi,ootice declarate oficial, incluse n lista publicat de +inisterul 5griculturii i %ndustriei 5limentare, se sancionea, cu amend de pn la )' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de pn la "' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. (") 1coaterea sau introducerea, fr acordul autoritilor sanitar# eterinare competente, a unor animale, a unor produse i materiale de orice fel, care pot fi contagioase, din sau n ,onele ori obiecti ele aflate n carantin se sancionea, cu amend de la )' la "' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de la "' la 1'' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. (&) /ierea pentru consumul public a animalelor bolna e, suspectate de boli infectocontagioase sau para,itare, comerciali,area crnii i a subproduselor obinute n alte condiii dect cele stabilite n actele normati e ce reglementea, normele sanitar# eterinare se sancionea, cu amend de la 2' la 4' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de la "' la 1'' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere. (<) >eanunarea autoritii sanitar# eterinare teritoriale de ctre deintorii de animale a suspiciunii ori a apariiei unei boli la animale sau a ,oono,elor, precum i a ca,urilor de tieri de necesitate sau de pieire a animalelor, se sancionea, cu amend de la 1' la )' de uniti con enionale aplicat persoanei fi,ice, cu amend de la 4' la &' de uniti con enionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere.

S-ar putea să vă placă și