Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BUCURETI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX JUSTINIAN PATRIARHUL

LUCRARE DE SEMINAR LA DISCIPLINA - MISIOLOGIE BISERICA ORTODOX ROMNA-ANUL 1967

Profesor coordonator : Pr. Prof. Dr. David Pestroiu

Student: Cojocaru Victor-Georgian An III, Grupa a-3-a

Bucure ti !"##

B !"# $% O#&'(')* R'+,-* B./"& -./ O0 $ %/ %/ P%&# %#1 " R'+%-"2 %-./ 1967 E( &.#% I-!& &.&./. B 3/ $ 4 (" M ! .-" %/ B !"# $ O#&'(')" R'+,-"2 B.$.#"4& 1967 N.+"#"/" 1 5 162 -&#"7 %-./ Numrul 1 2, ianuarie februarie: Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustinian Patriar$u' A'e+ei a' ,oscovei i a toat- .usia. /pagina 012 Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustinian i Prea )ericitu' Patriar$ C$iri' a' Bu'gariei. /pagina 3"2 i Sanctitatea Sa,

Numrul 3 4, martie aprilie: Consf-tuirea Conduc-tori'or Cu'te'or .e'igioase din .epu&'ica Socia'ist- .o%4nia. 5C$e%area c-tre conduc-torii, s'ujitorii i credincio ii Cu'te'or .e'igioase i c-tre to6i oa%enii de &un--credin6- din 'u%e7. /pagina 3"32 Sesiunea de 'a Bucure ti a Pre8idiu'ui si Co%itetu'ui Consu'tativ a' Coferin6ei Biserici'or 9uropene. /pagina 3#!2

Numrul 5 6, mai iunie: :e'egra%a Do%nu'ui 9ugen Carson B'a;e, Secretaru' Genera' a' Consi'iu'ui 9cu%enic a' Biserici'or. /pagina 3"32 Scrisoarea D-'ui *.<.=ndra, Secretaru' Genera' a' Conferin6ei Cre tine pentru Pace. /pagina 3"3 > 3"?2 :e'egra%e i scrisori de fe'icitare din partea ce'or'a'te cu'te re'igioase din .epu&'ica Socia'ist- .o%4n-: /pagina 3"?2 9%inen6a Sa, @iss A'e+a, 9piscopu' Bisericii AnitarieneB 9%inen6a Sa, G$eorg$e Arga8, 9piscopu' Bisericii 9vang$e'ice CuteraneB 9%inen6a Sa, Iu'iu <agD, 9piscopu' Bisericii .efor%ateB Prea Sfin6itu' DiraDr ,ardic$ian, 9piscopu' 9par$iei Ar%eano-GregorieneB ,gr ,arton Aron, 9piscopu' ro%ano-cato'ic de A'&a-Iu'iaB ,o8es .o8en, Eef-ra&inu' cu'tu'ui %o8aic din .epu&'ica Socia'ista .o%4niaB

,uftiu' Iacu& F. ,e$%et, Eefu' Cu'tu'ui ,usu'%an. A'egerea i (nscaunarea nou'ui episcop refor%at de =radea, pri'ej cu care au avut 'oc %ai %u'te sc$i%&uri de te'egra%e (ntre Patriar$u' *ustinian i nou' episcop a'es, D' Cadis'au Papp. /pagina 3??2 Sesiunea de 'a Var ovia a Secretariatu'ui Interna6iona' a' Conferin6ei Cre tine pentru Pace, organi8at de Consi'iu' 9cu%enic din Po'onia i desf- urat (ntre 1 i ## %ai #1?G. /pagina 3G12 An artico' despre raporturi'e prietene ti .o%4no-Ar%ene (n trecut i ast-8i, ap-rut (n cotidianu' ar%enesc 5Bai;ar7 din A%erica, recen8ie scrisa de P.I David. /pagina ?3H2 Numrul 7 8,iulie august, nu conine niciun articol legat e tema noastr! Numrul " 1# , septembrie $ octombrie : Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustinian i Prea )ericitu' Ieroni%, Ar$iepiscopu' Atenei i pri%at a toat- Grecia. /pagina H032 Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustininan i Prea )ericitu' Patriar$ a' Ser&iei, G$er%an. /pagina H0?2 Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustininan i Sanctitatea Sa Papa Pau' a' VI-'ea. /pagina H0G2 Vi8itarea Bisericii =rtodo+e .o%4ne de c-tre Sanctitatea Sa Patriar$u' 9cu%enic Atenagora a' Constantinopo'u'ui Activitatea Bisericii =rtodo+e .o%4ne (n cadru' (ntruniri'or intercre tine: /pagina 1!32 Studiu' diaconu'ui Ioan Bria, asupra sesiunii anua'e a Co%itetu'ui Centra' a' Consi'iu'ui 9cu%enic a' Biserici'or 6inut- 'a Ferac'ion > Creta (n acest an, care a avut ca te%- principa'- 59vang$e'i8area7 (n conditii'e actua'e, respectiv din acea perioad-. /pagina 1!32 5Consu'ta6ia7 Conferin6ei Cre tine pentru Pace 6inuta 'a Bucure ti, studiu (ntoc%it de Preotu' Profesor Ioan Co%an. /pagina 1!H2 Pre8entarea (n 'inii %ari a Adun-rii Genera'e 5<D&org V7 6inut- 'a Portsc$ac$, de c-tre Preotu' Profesor Ioan Co%an, i care a avut ca %esaj genera', g4ndirea

ec$i'i&rat- i aspira6ii'e actua'e a'e Biserici'or i popoare'or europene si anu%e, (nnoirea continu- a vie6ii, devota%entu' pentru pace, dreptate i nevoi'e urgente a'e societa6ii. /pagina 1332 Preotu' I'ie Ioan Georgescu ne pre8int- artico'u' nu%it 5S-r&-torirea a 03" de ani de 'a (nceputu' .efor%ei 'a Iitten&urg7, (n care ne arat- at4t cu% s-au desf- urat festivit-6i'e, te%e'e pre8entate, dar i re%arca i%portan6ei ac6iunii (ntreprinse de ,artin Cut$er i ad4nci'e ei i%p'ica6ii socia'e pentru (nfaptuirea n-8uin6ei de cooperare a tuturor cre tini'or (n re8o'varea just- a pro&'e%e'or actua'e socia'e. /pagina 1312 Vi8ita unor oaspe6i de peste $otare: 9piscopu' ang'ican Victor S$ear&urn, De'ega6ia Bisericii Vec$i =rienta'e din India, 9piscopu' 9'eD Stan'eD de Gi&ra'tat, Profesoru' Fenr8 C$adJic;. /pagina 1002

Numrul 11 12, noiembrie ecembrie: Sc$i%& de te'egra%e (ntre Prea )ericitu' Patriar$ *ustinian Patriar$u' A'e+ei a' ,oscovei i a toat- .usia. /pagina #"1"2 Vi8ita 9%inen6ei Sa'e Cardina'u' )rancisc @onig, Ar$iepiscop a' Vienei i Pri%at a' Bisericii .o%ano > Cato'ice din Austria, in ti%pu' c-reia a vi8tat deferite o&iective de interes &isericesc, %4n-stiri i &iserici, dar si orase a'te o&iective tursitice. De %e6ionat este faptu' c- Prea )ericitu' Patriar$ *ustinian a 6inut sa (-' (nso6easc- peste tot (n ti%pu' vi8itei. /pagina ##!12 Vi8ita 'a Patriar$ia .o%4n- a .everendu'ui Bernard *. :id&a'', secretar pentru 9uropa i A%erica Catin- a' Societ-6ii Bi&'ice Britanice, oca8ie cu care a donat Bisericii noastre #0" de tone de $artie specia'- si eventua' cernea'- pentru pu&'icarea Bi&'iei .o%4ne ti. /pagina ##032 Activitatea Bisericii =rtodo+e .o%4ne (n cadru' (ntruniri'or intercre tine, Biserica =rtodo+- .o%4n- i preocup-ri'e ei ecu%eniste actua'e, conferin6- sus6inut- de P. C. Diacon Prof. <. I. <ico'aescu in Au'a %ic- a Aniversita6ii din Viena./pagina ##0G2 Co'ocviu' Interna6iona' de 'a Base'B i Sanctitatea Sa

Consu'tarea privind Securitatea 9uropeanaB