Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

STUDENT: Voicu Andreea Iulia MENTOR: Inv. Cotofana COORDONATOR :Prof. CLASA: a IV-a D COALA: Nr.12, B.P.Hasdeu Constanta ARIA CURRICULAR: ! "i societate DISCIPLINA: Istorie UNITATEA DE NVARE: #a$te istorice "i $ersonalit%&i 'n ($oca )edieval% TEMA: Dece*al si +raian TIPUL LECIEI: $redare SCOPUL: de,voltarea s$iritului de o*serva&ie, a -.ndirii lo-ice "i a li!*a/ului istoric0 de,voltarea senti!entelor $atriotice.

OBIECTIVE OPERAIONALE: 1- s% descrie 'ntr-o !anier% si!$l% "i clar% un fa$t istoric, folosind surse istorice indicate0 2- s% for!ule,e 'ntre*%ri "i r%s$unsuri 'n le-%tur% cu su*iectul dat0 1- s% sta*ileasc% ase!%n%ri "i deose*iri 'ntre datele, fa$tele "i eveni!ente istorice $re,entate0 2- s% locali,e,e corect $e 3art% ele!ente ale s$a&iului -eo-rafic "i istoric0 4- s% co!$lete,e te5te lacunare "i re*usuri cu con&inut istoric0 6- s% foloseasc% 'n enun&uri adecvate ter!enii istorici !en&iona&i0 7- s%-"i de,volte senti!ente de !.ndrie "i ad!ira&ie fa&% de 'nainta"i. STRATEGII DIDACTICE: a) Metode !"o#edee d da#t #e: - conversa&ia, e5$lica&ia,de!onstra&ia, $ro*le!ati,area, lectura e5$licativ%, $ovestirea, e5erci&iul, !unca inde$endent%, /ocul didactic0 $) M %&oa#e de '()*+*,-(t: - fi"e de lucru, 3arta istoric%, 3arta !ut%, $lan"e, ilustra&ii, re*us istoric0 #) .o",e de o"/a( 0a"e: frontal, individual, 'n $erec3i. MATERIAL BIBLIOGRA.IC: - 8iur%scu C., Panaitescu P.- Istoria 9o!.nilor, !anual, (.D.P.,Bucure"ti, 1::;0 - Istoria 9o!.nilor, Cule-ere de ter!eni, (d. Car!inis, 2;;;0 - Caiet de istorie, (d. Ara!is, 2;;40 - Al!a" D.- Povestiri istorice0 - Vla3u&% Al.- 9o!.nia $itoreasc%,(d. (5i-ent, 2;;60 - 8orovei <t., Ilisei 8r.-#%lticeni, !ic 'ndre$tar turistic, (d. =$ort-+uris!, Bucure"ti, 1:>7.

N"1 Mo,e(te&e #"t &e#+ e 1. )o!ent or-ani,atoric

A#t ) tatea '()*+*to"2&2

A#t ) tatea e&e) &o"

St"ate/ d da#t #e

E)a&2a"e oral%

Verific% dac% elevii au !aterialele ?"i $re-%tesc conversa&ia necesare lec&iei. Distri*uie fi"ele de !aterialele !unc% inde$endent%. necesare lec&iei. 9ecit% un fra-!ent din =crisoarea Ascult% "i re$et% de!onstra&ia III , de )i3ai (!inescu@ versurile $re,entate. ,,9%!.ne&i 'n u!*r% sf.nt%, Basara*i "i voi )u"atini, Desc%lec%tori de &ar%, d%t%tori de le-i "i datini, Ce cu $lu-ul "i cu s$ada a&i 'ntins !o"ia voastr% De la !unte $.nA la !are "i la Partici$% activ la Dun%rea al*astr%. discu&ia ini&iat% $e !ar-inea versurilor Va $urta o discu&ie $e !ar-inea !en&ionate.(5$lic% versurilor $re,entate,cer.nd elevilor cuv.ntul "i cine au s% e5$lice cuv.ntul,, fost Basara*ii "i desc%lec%tori"i $reci,.nd cine au )u"atiniiCfa!ilii fost Basara*ii "i )u"atinii. =e vor do!nitoare 'n Bara a!inti "i alte le-ende des$re 9o!.neasc% "i ,,desc%lec%torii din Bara )oldovaD. 9o!.neasc% "i )oldova. Pre,int%, Povestesc le-enda $e scurt, c.teva idei din le-enda lui lui Dra-o". Dra-o", le-.nd datele !en&ionate de istoria local%., din ,ona #%lticeni. e5erci&iul conversa&ia $ro*le!ati,a rea frontal fi"e lectur% e5$lica&ia

2.

Ca$tarea aten&iei

Prin co!unicare oral%, de,*atere $e !ar-inea unor de versuri $re,entate.

$ovestirea individual

1.

Anun&area te!ei

Anun&% te!a "i sco$ul lec&iei. Preci,ea,% fa$tul c% este o lec&ie de reca$itulare "i siste!ati,are a cuno"tin&elor 'nsu"ite, des$re 'nte!eierea statelor ro!.ne"ti, 'n e$oca !edieval%.

9e$et% te!a . e5$lica&ia, =criu 'n caiete titlul e5erci&iul lec&iei "i $lanul de reca$itulare dat la ta*l%.

oral% "i scris%

2.

Diri/area 'nv%&%rii

Pre,int% $lanul de reca$itulare al 9e$et% $lanul lec&iei@ reca$itulare.

de e5erci&iul frontal Prin co!unicare oral% "i scris%, or-ani,.nd datele $ro*le!ei 'ntr-o for!% accesi*il% 'nv%&%rii con"tiente.

De la cne,ate "i voievodate la state 1.#or!area statelor !edievale ro!.ne"ti@ Bara 9o!.neasc% "i )oldova 2.Basara*ii "i )u"atinii 1.Cet%&i !edievale-Baia Partici$% la lec&ie, r%s$un,.nd 9eca$itulea,%, cu a/utorul 'ntre*%rilor adresate. 'ntre*%rilor adresate elevilor, ?ncadrea,% cuno"tin&ele 'nsu"ite des$re cronolo-ic corect 'nte!eierea statelor ro!.ne"ti. datele sinteti,ate. =inteti,ea,% datele istorice =ta*ilesc ase!%n%ri !en&ionate, care sunt 'ncadrate "i deose*iri, not.nd cronolo-ic 'n sec. EIV. =e sta*ilesc 'n caiete o*serva&iile ase!%n%ri "i deose*iri 'ntre !odul f%cute . cu! s-au for!at cele dou% state !edievale.=e $reci,ea,% cet%&ile de scaun "i voievo,ii care au contri*uit la for!area "i consolidarea acestor state. Pornind de la e5$resiile,,d%t%tori de le-i "i datini folosite de (!inescu (5$lic% 'n&elesul 'n =crisoarea III, $re,int% cuvintelor ,,le-i i!$ortan&a fa!iliilor do!nitoare 'n "i ,,datini. Nu!esc de,voltarea B%rilor 9o!.ne 'n ur!a"iii lui Basara* e$oca !edieval%. Discu&ia ini&iat% "i Bo-dan "i va avea ca sco$ siste!ati,area $re,int% c.teva din cuno"tin&elor des$re ur!a"ii lui fa$tele celor !ai Basara* "i Bo-dan la scaunul cunoscu&i voievo,i do!nesc din Bara 9o!.neasc% "i "i do!ni a$ar&in.nd )oldova, des$re fa$tele lor, acestor fa!ilii !en&ion.nd cet%&ile de scaun din do!nitoare@ )ircea acest% $erioad%. cel B%tr.n "i Vlad Cite"te de $e o $lan"% ur!%torul Be$e",'n Bara enun&@ ,, ?n evul !ediu, do!nul &%rii 9o!.neasc%, era conduc%tor su$re!, deoarece era Ale5andru cel Bun st%$.n asu$ra 'ntre-ului $%!.nt "i a "i <tefan cel )are, su$u"ilor s%i. =u*linia,% atri*u&iile 'n )oldova. do!ne"ti "i rolul cur&ii 'n conducerea statului !edieval. Cere elevilor s% identifice $e 3art% statele ro!.ne"ti !en&ionate, a$oi s% a"e,e cores$un,%tor, $e 3arta !ut%, afi"at% la ta*l%, datele *serv%, identific% $re,entate@ nu!ele statelor, vecinii "i a"ea,% "i cet%&ile de scaun . cores$un,%tor

conversa&ia, e5$lica&ia, e5erci&iul, $ro*le!ati,a rea

frontal "i individual

=e verific% cuno"tin&ele elevilor des$re fa$tele unor voievo,i "i do!ni ro!.ni din e$oca !edieval%.

e5$lica&ia, de!onstra&ia e5erci&iul lectura e5$licativ% =e verific% !odul de lucru cu 3arta.

(valuare $rin diverse $rocedee didactice e5erci&iul, de!onstra&ia

Fr!%re"te $arcur-erea fiec%rui $unct din $lanul de reca$itulare dat, !arc.nd trecerea de la un $unct la altul $rin distri*uirea de sarcini diferite elevilor. Cite"te un fra-!ent din ca$itolul ,, ?n !un&ii =uceviie5tras din cartea ,, 9o!.nia $itoreasc% a lui Ale5andru Vla3u&%, referitoare la localitatea Baia "i lu$ta care s-a $urtat $e aceste locuri, 'n ti!$ul do!niei lui <tefan cel )are. )en&ionea,% i!$ortan&a acestei localit%&i $entru istoria local%, ca fiind $ri!a cetate !edieval% a )oldovei. Pre,int% elevilor infor!a&ii inedite des$re istoria acestei localit%&i, e5trase din -3idurile turistice ale ,onei #%lticeni. 4. #i5area cuno"tin&elor Pre,int% 'nse!n%tatea $e care a avut-o 'nte!eierea statelor !edievale ro!.ne"ti "i contri*u&ia celor dou% fa!ilii do!nitoare la 'nt%rirea "i de,voltarea acestor state. Discut% cu elevii con&inutul unei fi"e de evaluare. fer% solu&iile corecte, du$% ce au fost adunate fi"ele de evaluare.

/etoanele cu datele $reci,ate, $e 3arta !ut%.

individual (valuare oral%, $e *a,a unor infor!a&ii o*&inute din cercetarea altor surse istorice

(levii vor ur!%ri conversa&ia $arcur-erea $lanului dat, not.nd 'n caiete ele!entele lectura esen&iale, su* for!% e5$licativ% de noti&e. fi"a de Co!$letea,% lectur% infor!a&iile $ri!ite, cu o*serva&iile f%cute de ei $e !ar-inea celor ascultate "i frontal cunoscute ,din alte surse cercetate, $ovestirea des$re istoria localit%&ii Baia. conversa&ia

(valuare scris%, $e *a,a unor fi"e de evaluare (valuare $rin /oc didactic

6.

?nc3eierea activit%&ii

Partici$% la discu&ia -enerali,atoare, not.nd ideile $rinci$ale 'n caiete. Hucrea,% inde$endent, ?nc3eie activitatea $rintr-un /oc co!$let.nd fi"ele de didactic,desf%"urat 'n $erec3i@ lucru $ri!ite. =$une tot ce "tii des$re...G C$ersonalitate istoric% !edieval% Partici$% activ la studiat%, cetatea !edieval%,etc.D /ocul didactic A$recia,% cu calificative activitatea desf%"urat. elevilor.

conversa&ia, $ro*le!ati,a rea lucrul individual /ocul didactic, 'n $erec3i conversa&ia