Sunteți pe pagina 1din 27

Dreptul afacerilor 1. .

Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane juridice c) raporturi mixte intre persoane fizice si persoane juridice a. 1,2 b. 1,2,3 c. 2,3 ANS: B 2. Capacitatea de exercitiu restrnsa a unei persoane incepe la vrsta de : a. 14 ani b. 16 ani c. 18 ani ANS: A 3. Nu au capacitatea de exercitiu: a) minori b) persoanele puse sub interdictie judecatoreasca c) persoanele internate intr-un spital de boli neuro-psihice a. 1,2 b. 1,3 c. 2,3 ANS: A 4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt: a. principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata legii, principiul ocrotirii drepturilor civile b. principiul acordului de vointa, principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata legii c. principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii private, egalitatii in fata legii ANS: C 5. Dintre izvoarele specifice ale dreptului civil amintim: a. Decretul nr.31/1954, Legea nr.319/1944, Legea nr.603/1943, Legea 105/1992 b. Legea nr.16/1994, Legea nr.167/1958, Legea nr.31/1990 c. Legea 112/1995, Legea nr.16/1994, Legea 319/1944 ANS: C 6. Minori cu vrsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte juridice: a. cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui b. reprezentarea lor legala este facuta de parinti c. numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui ANS: A 7. Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice: a. generalitatea, legalitatea, impersonalitatea, egalitatea capacitatii civile de folosinta, universalitatea b. inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea c. egalitatea capacitatii civile de folosinta , intangibilitatea, generalitatea, suveranitatea ANS: B 8. Capacitatea civila de exercitiu caracteristici a. legalitatea, generalitatea, imprescriptibilitatea, intangibilitatea, obligativitatea b. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, imprescriptibilitatea c. egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice, legalitatea, generalitatea ANS: C 9. Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele elemente: a. subiectele raportului juridic, obiectul raportului juridic, partile raportului juridic b. subiectele raportului juridic, continutul, obiectul raportului juridic c. obiectul raportului juridic, continutul raportului juridic, drepturile si obligatiile partilor

ANS: B 10. Caracterele raportului juridic civil sunt: a. caracterul social, legal, dublu volitional, egalitatea juridica a partilor b. caracterul dublu volitional, egalitatea juridica a partilor, volitional c. caracterul dublu volitional, social, egalitatea juridica a partilor ANS: C 11. Actul juridic este: a. o fapta care se produce independent de vointa omului prin care se nasc efecte juridice b. este o actiune umana prin care nu s-a urmarit producerea unor efecte juridice dar care totusi genereaza prin consecintele ei, astfel de efecte sau un eveniment ori stare de fapt de care legea leaga anumite efecte juridice c. este o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice ANS: C 12. n functie de ramura de drept careia ii apartin normele juridice, raporturile juridice pot fi de : a. de drept constitutional, de drept administrativ, penal, civil, international b. administrativ, civil, penal, constitutional, international, comercial, financiar c. administrativ, penal, civil, s.a.m.d ANS: C 13. Capacitatea de folosinta incepe: a. la implinirea vrstei de 14 ani b. la implinirea vrstei de 18 ani c. de la nastere ANS: C 14. Regula prin care o persoana de sex feminin dobndeste deplina capacitate de exercitiu o intlnim la implinirea vrstei de : a. 15 ani b. 16 ani c. 18 ani ANS: C 15. Persoana de sex feminin prin casatorie dobndeste in situatii exceptionale deplina capacitate de exercitiu la implinirea vrstei de: a. 18 ani b. 16 ani c. 15 ani ANS: C 16. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfrsit : a. atunci cnd s-a implinit termenul pentru care a fost constituita b. indeplinirea scopului sau constatarea imposibilitatii indeplinirii scopului c. in momentul incetarii persoanei juridice insasi ANS: C 17. n functie de nationalitatea persoanei juridice acestea pot fi: a. persoane juridice straine, persoane juridice romne, persoane juridice cu sediul in strainatate b. persoane juridice romne, persoane juridice straine, persoane juridice multinationale c. persoane juridice romne, persoane juridice straine, persoane juridice multinationale, persoane juridice cu sediul att in tara ct si in strainatate ANS: B 18. Drepturile patrimoniale a. sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste si au un continut economic b. sunt acele drepturi ce nu au un continut evaluabil in bani si nici natura economica c. sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste in functie de continut fiind reale si de creanta

ANS: C 19. n functie de criteriul opozabilitatii lor, obligatiile pot fi: a. obligatiile obisnuite, obligatiile opozabile si tertilor, obligatiile reale b. obligatii opozabile tertilor ,obligatii reale, obligatii pozitive si negative c. obligatii obisnuite, obligatii complexe, obligatii afectate de modalitati ANS: A 20. n functie de structura lor obligatiile sunt: a. obligatii complexe , obligatii pure si simple, obligatii afectate de modalitati b. obligatii pure si simple, obligatii afectate de modalitati , obligatii de mijloace c. obligatii complexe, obligatii pure si simple, obligatii obisnuite ANS: A 21. n raport cu natura lor si clasificarea data de lege bunurile imobile sunt: a. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin obiectul la care se aplica b. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin anticipatie c. imobile prin natura lor ; imobile prin destinatia lor; imobile dobndite prin uzucapiune ANS: A 22. Bunurile mobile potrivit clasificarii facute de Codul Civil sunt: a. mobile prin natura lor; mobile prin determinarea legii ; mobile prin anticipatie b. mobile prin anticipatie ; mobile prin determinarea legii; mobile prin efectele posesiunii c. mobile prin natura lor; mobile prin anticipatie; mobile prin obiectul la care se aplica ANS: A 23. Bunurile fungibile sunt acele bunuri: a. nu pot fi inlocuite cu altele b. care in executarea unei obligatii pot fi inlocuite cu altele c. sunt bunuri care produc periodic fructe ANS: B 24. Bunurile frugifere sunt: a. bunuri ce produc periodic fructe civile b. bunuri ce nu produc fructe civile c. bunuri care, in executarea unei obligatii nu pot fi inlocuite unele cu altele ANS: A 25. Bunurile determinate generic sunt acele bunuri care : a. sunt indicate numai anumite insusiri si caracteristici ale speciei sau categoriei din care fac parte b. sunt bunuri in care particularizarea sau individualizarea lor se face prin numarare, cntarire, masurare c. sunt bunuri ce pot fi inlocuite in executarea obligatiilor ANS: B 26. Titlurile de valoare sunt : a. bonuri de tezaur, cambia, CEC-ul b. girul, andosamentul, biletul la ordin c. biletul la ordin, cambia, CEC-ul, bonuri de tezaur ANS: C 27. Trasaturile (elementele definitorii) actului juridic civil sunt: a. existenta unei manifestari de vointa b. intentia manifestarii de vointa de a produce efecte juridice si sa fie in conformitate cu legea, manifestarea sa se faca in conformitate cu legea, efectele urmarite fiind de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic concret c. ambele variante ANS: C 28. n functie de efecte actele juridice se clasifica in: a. acte juridice consensuale; acte juridice solemne; acte juridice constitutive b. constitutive, translative, declarative c. constitutive, consensuale, translative ANS: B

29. n functie de scopul urmarit, actele juridice se clasifica in: a. acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit b. acte solemne, acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit c. acte cu titlu gratuit, cu titlu oneros, solemne, declarative ANS: A 30. n functie de momentul producerii efectelor avem: a. acte juridice incheiate intre vii (inter vivos), acte pentru cauza de moarte (mortis cauza) b. acte intre vii, acte solemne, acte pentru cauza de moarte c. acte intre vii, pentru cauza de moarte, afectate de modalitati, pure si simple ANS: A 31. . n functie de modul de executare actele juridice se impart in : a. acte cu executare dintr-o data, cu executare succesiva, cu continut predeterminat b. acte cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva, cu continut predeterminat si fara un continut predeterminat c. cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva ANS: C 32. . Conditiile esentiale ale unei conventii prevazute de art.948 C.Civ. sunt urmatoarele: a. capacitatea de a contracta, consimtamntul volabil al partilor care se obliga, un obiect determinat b. capacitatea de a contracta, vointa partilor, un obiect determinat, un termen prevazut de lege c. capacitatea de a contracta, consimtamntul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat o cauza licita ANS: C 33. Conditiile consimtamntului sunt a. sa fie dat de o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamnt b. sa fie dat in conformitate cu legea, sa fie exteriorizat, sa produca efecte juridice, sa nu fie lovit de nulitate c. sa fie dat de o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de nulitate, eroare, dol ANS: A 34. Viciile de consimtamnt sunt: a. eroarea, dolul, violenta, leziunea b. eroarea, dolul, violenta, leziunea, nulitatea c. eroarea, dolul, violenta, leziunea, precaritatea, clandestinitatea ANS: A 35. Eroarea viciu de consimtamnt imbraca cele doua forme enuntate in art.954 cod civil si anume: a. eroarea asupra substantei obiectului si asupra persoanei b. eroarea indiferenta si eroarea obstacol c. eroarea de fapt, de drept, eroarea inexpresiva ANS: A 36. Dolul ca viciu de consimtamnt se clasifica astfel: a. dol principal, incident, dolus malus b. dol principal, incident, dolus bonus, dolus malus c. dol principal, dol secundar, dolul malus, dolul bonus, dol sub forma captatiei sau a sugestiei ANS: C 37. Conditiile dolului sunt: a. sa fie determinant pentru incheierea actului b. sa fie determinant pentru incheierea actului, sa provina de la cealalta parte c. sa fie determinant pentru incheierea actului, sa provina de la cealalta parte, sa produca un prejudiciu ANS: B 38. Violenta se clasifica in functie de persoana asupra careia se indreapta amenintarea astfel:

a. asupra persoanei care urmeaza sa contracteze b. asupra persoanei care urmeaza sa contracteze asupra sotului, sotiei c. asupra persoanei care urmeaza sa contacteze asupra sotului, sotiei, descendentilor, ascendentilor ANS: C 39. Actele juridice care pot fi anulate pentru leziune trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte: a. sa fie acte civile de administrare b. sa fie incheiate de minorul intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal, sa fie lezionare pentru minor c. sa fie acte civile de conservare, sa fie incheiate de minorul intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal, sa fie lezionare pentru minor ANS: B 40. Obiectul actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil b. sa fie licit, sa fie moral, sa fie posibil, sa fie determinat sau determinabil, sa existe, sa fie in circuitul civil c. sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie licit, moral posibil, sa existe, sa fie un bun mobil ANS: B 41. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de valabilitate: a. cauza sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala b. cauza sa existe, sa fie reala, sa nu fie falsa, sa fie licita, o cauza comuna c. cauza sa existe, sa fie reala, sa nu fie falsa, cauza sa reprezinte vointa partilor ANS: A 42. n sens larg cerintele de forma ale actului juridic privesc : a. forma ceruta pentru a proba b. forma ceruta pentru validitatea actului juridic, pentru a proba, pentru opozabilitate fata de terti c. forma ad validitatem ceruta pentru validitatea actului, ad probationem pentru a putea proba ANS: B 43. Termenul in functie de beneficiar poate fi : a. in favoarea debitorului b. in favoarea creditorului c. in favoarea att a debitorului ct si a creditorului ANS: C 44. Regula in functie de beneficiarul termenului o constituie: a. termenul in favoarea debitorului b. termenul in favoarea creditorului c. termenul att in favoarea creditorului ct si a debitorului ANS: A 45. n functie de izvor termenele pot fi (voluntar): a. voluntar b. judiciar c. voluntar, legal, judiciar ANS: C 46. Conditia este : a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta actului juridic b. un eveniment viitor ca realizare de care depinde insasi existenta drepturilor subiective civile si a obligatiei civile corelative c. este evenimentul viitor si sigur ca realizare, pna la care se amna fie inceperea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv si respectiv de a cere executarea obligatiei civile corelative ANS: A 47. Termenul suspensiv este: a. acela care, pna la implinirea lui, amna inceputul exercitiului dreptului subiectiv si al indeplinirii obligatiei

b. amna stingerea exercitiului dreptului subiectiv si indeplinirea obligatiei civile corelative, pna la implinirea lui c. este instituit fie prin conventia partilor, fie de acte normative ANS: A 48. Conditia cauzala depinde de: a. hazard si nu este nici in puterea creditorului si nici a debitorului b. este cea care depinde exclusiv de vointa unei parti c. este cea care depinde de vointa uneia din parti si de un fapt exterior ANS: A 49. Conditia rezolutorie este acea conditie a carei realizare depinde de: a. de un eveniment viitor si incert b. desfiintarea obligatiilor si drepturilor subiective civile c. depinde exclusiv de vointa unei parti ANS: B 50. n functie de beneficiarul obligatiei, sarcina poate fi : a. in favoarea dispunatorului, a gratificatului, a creditorului b. in favoarea dispunatorului, a gratificatului, a debitorului c. in favoarea dispunatorului, gratificatului, a unui tert ANS: C 51. Efectele actului juridic sunt guvernate de trei principii: a. principiul fortei obligatorii, al irevocabilitatii, al relativitatii b. principiul fortei obligatorii; principiul pacta sunt servanda; principiul relativitatii c. principiul fortei obligatorii, relativitatii, legalitatii ANS: A 52. Conform principiului fortei obligatorii: a. actul juridic incheiat se impune intre parti intocmai ca legea b. conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante c. conventiile se pot revoca prin consimtamntul mutual sau din cauze autorizate de lege ANS: A 53. Conform principiului relativitatii actelor juridice persoanele pot avea una din urmatoarele pozitii: a. parte a actului juridic civil tert (cel de-al treilea) debitor b. parte a actului juridic civil avnd cauza, creditor c. parte a actului juridic, tert, avnd cauza ANS: C 54. Tertii (penitus extranei) sunt persoane: a. straine actului juridic ce nu au participat in nici un fel la incheierea lui b. straine actului juridic care nu au participat la incheierea actului juridic dar pot profita sau pot avea obligatii ca urmare a legaturii lor juridice cu una dintre partile actului juridic c. persoane ce nu sunt straine actului juridic si care au profitat de pe urma actului juridic civil ANS: A 55. Avnzii cauza (habentes causam) sunt: a. succesorii universali; succesorii cu titlu particular; creditorii chirografari b. succesorii cu titlu universal, creditorii chirografari, debitorii c. succesorii universali, succesorii cu titlu universal, creditorii chirografari ANS: A 56. Succesorul universal este acela care : a. dobndeste o fractiune dintr-un patrimoniu b. dobndeste un patrimoniu c. dobndeste un drept individual ANS: B 57. Actiunea revocatorie sau pauliana este actiunea civila prin care : a. o persoana interesata parte sau tert, poate sa ceara instantei de judecata sa stabileasca existenta si intinderea actului real si sa inlature actul simulat prin care este ascunsa adevarata manifestare de vointa a partilor

b. creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda drepturilor sale c. creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau, subrogndu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale, a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o respinge ANS: B 58. Actiunea in declararea simulatiei este o actiune prin care: a. creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda drepturilor sale b. creditorul chirograf exercita in numele debitorului sau, subrogndu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale, a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o respinge c. persoana interesata poate cere instantei de judecata sa stabileasca existenta si intinderea actului real si sa ceara inlaturarea actului simulat ANS: C 59. Actiunea oblica este: a. actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau, subrogndu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale b. creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda drepturilor sale c. persoana interesata poate cere instantei sa stabileasca intinderea actului real si sa inlature actul simulat ANS: A 60. Nulitatea actului juridic este: a. o sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrare legii b. o sanctiune de drept civil prin care se descurajeaza incercarile de a infrnge vointa legii c. o sanctiune de drept civil ce are ca efecte repunerea in situatia anterioara (restitutio in integrum) ANS: A 61. Functiile nulitatii sunt: a. sanctionatorie, preventiva, executorie b. sanctionatorie, preventiva, mijloc de garantare a principiului legalitatii c. preventiva, reparatorie, sanctionatorie, compensatorie ANS: B 62. Nulitatea absoluta este sanctiunea care se aplica: a. cnd normele legale nerespectate ocrotesc un interes general sau obstesc b. atunci cnd nu sunt respectate normele juridice care ocrotesc un interes particular c. cnd nu sunt respectate normele ce privesc att interesul general, obstesc ct si pe cel particular ANS: A 63. Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri: a. lipsa totala a consimtamntului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa cauzei, cauza ilicita sau imorala b. incalcarea ordinii publice, frauda legii c. in ambele situatii ANS: C 64. Nulitatea relativa poate fi operanta in urmatoarele cazuri: a. atunci cnd exista vicii de consimtamnt b. lipsa discernamntului in momentul incheierii actului c. in ambele situatii ANS: C 65. Nulitatea absoluta a. poate fi invocata de orice persoana care justifica interes b. este imprescriptibila c. este imprescriptibila, poate fi invocata de orice persoana care justifica interes, nu poate fi acoperita prin confirmare ANS: C 66. Nulitatea relativa a. nu poate fi acoperita prin confirmare b. este imprescriptibila c. este prescriptibila

ANS: C 67. Nulitatea se clasifica in: a. nulitatea totala si partiala, absoluta si relativa, de fond, de forma b. expresa, virtuala c. ambele variante ANS: C 68. Prescriptia extinctiva este: a. o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avnd un obiect patrimonial, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege b. un mijloc de a dobndi proprietatea sau de a stinge dreptul subiectiv civil si obligatia civila corelativa c. este o institutie de drept civil prin care se stinge un drept, subiectul de drept nemaiavnd posibilitatea exercitarii drepturilor si obligatiilor sale civile ANS: A 69. Prescriptia extinctiva se deosebeste de: a. prescriptia achizitiva b. decaderea, termenul extinctiv c. ambele variante ANS: C 70. Prescriptia este reglementata: a. de Decretul nr.167/1958 b. Codul Civil, Codul familiei, Legea societatilor comerciale, s.a.m.d. c. Ambele variante ANS: C 71. Actiuni reale prescriptibile sunt: a. actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata, actiunea in revendicare imobiliara pentru cazurile de avulsiune, actiunea posesorie b. actiunea confesorie, actiunea de revendicare, imobiliara, actiunea in revendicare mobiliara, actiunea revocatorie c. actiunea oblica, actiunea pauliana, actiunea in declararea simulatiei, actiunea in revendicare mobiliara, actiunea in revendicare imobiliara, actiunea posesorie ANS: A 72. Cererile privitoare la posesiune vor fi admise daca: a. nu au trecut 2 ani de la tulburare sau deposedare b. nu au trecut 3 ani de la tulburare sau deposedare c. nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare ANS: C 73. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca posesia sunt: a. sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar b. sa fie continua, neintrerupta, netulburata, sub nume de proprietar c. sa fie continua, neintrerupta, neviciata, netulburata, publica si sub nume de proprietar, sa fie intemeiata pe dreptul de uzufruct ANS: A 74. Sunt actiuni nepatrimoniale care sunt prescriptibile extinctiv: a. actiunea in anulabilitate a unui act juridic b. pretentiile patrimoniale ce insotesc actiunile nepatrimoniale c. ambele variante ANS: C 75. Termenul general de prescriptie extinctiva este de: a. 3 ani b. 1 an c. 5 ani ANS: A 76. n functie de durata lor termenele se impart in:

a. termene generale si termene speciale b. termen mai mare dect termenul general, termen mai mic dect termenul general c. termenul general, termene mai mari dect termenul general, termene mai mici dect termenul general ANS: C 77. Termene speciale prevazute in Decretul nr.167/1958: pentru viciile ascunse fara viclenie ale unui lucru transmis sau unei lucrari executate, termenul este de: a. 6 luni b. 1 an c. 3 ani ANS: A 78. Dreptul la actiune pentru restituirea pretului biletelor pentru spectacolele care nu au mai avut loc se prescrie in: a. 3 luni de la data cnd urma sa aiba loc spectacolul b. 60 de zile c. 30 de zile ANS: B 79. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama se prescrie: a. intr-un an de la nasterea copilului b. in 6 luni de la nasterea copilului c. nu se prescrie in timpul vietii copilului ANS: C 80. Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de : a. 1 an de cnd tatal a cunoscut despre nasterea copilului b. 6 luni c. 3 ani ANS: B 81. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita in termen de: a. 6 luni de la nasterea copilului b. 1 an c. oricnd ANS: B 82. Dreptul de optiune succesorala are termen de prescriptie de: a. 1 an b. 6 luni c. este imprescriptibil ANS: B 83. Pentru viciile unor constructii prescriptia curge de la data descoperirii lor, insa cel mai trziu de la implinirea termenului de ani de la predarea lucrarii: a. 1 an b. 6 luni c. 3 ani ANS: C 84. Pentru anularea unui act juridic pe motive de violenta prescriptia incepe sa curga: a. de la momentul incetarii violentei b. de la 6 luni de cnd a incetat violenta c. in termen de 1 an de cnd a incetat violenta ANS: A 85. Pentru dreptul la repararea pagubei produse prin fapta ilicita prescriptia curge: a. de la data cnd pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca att paguba ct si pe cel ce raspunde de ea b. la 1 an de cnd s-a comis paguba c. la 6 luni ANS: A

86. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive sunt: a. recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia b. printr-un act incepator de executare, introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca ori la un organ de arbitraj necompetent c. situatiile prevazute la punctele a si b ANS: C 87. Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive: a. ct timp cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere b. pe timpul ct creditorul face parte din Fortele Armate ale Romniei si acestea sunt puse pe picior de razboi, pna la rezolvarea reclamatiei administrative in situatia unui contract de transport, prestari servicii, posta, telecomunicatii dar cel mai trziu pna la expirarea termenului de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei c. in situatiile prevazute la pct .a si b ANS: C 88. Nu pot face obiectul probei : a. norma juridica, faptele negative nedefinite, faptele notorii b. norma juridica, faptele notorii c. faptele notorii, faptele ilicite, norma juridica, faptele negative, nedefinite ANS: A 89. Conditii generale ale admisibilitatii probelor: a. sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila b. sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta, sa nu fie oprita de lege c. sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta ANS: C 90. Mijloacele de proba prevazute de Codul Civil sunt: a. inscrisurile, marturia, prezumtiile, marturisirea b. inscrisurile, marturia, mijloacele tehnice audio-video, inregistrarile, expertiza, marturisirea, prezumtiile c. marturia, prezumtiile, marturisirea ANS: A 91. Contractele solemne sunt acele contracte pentru care legea: a. prevede conditii de valabilitate, forma autentica b. se incheie prin simplu acord de vointa c. fiecare parte urmareste obtinerea unui profit ANS: A 92. Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt: a. capacitatea de a contracta, consimtamntul valabil al partii care se obliga b. un obiect determinat, o cauza licita c. conditiile reunite de la punctele a si b ANS: C 93. Sunt cvasicontracte: a. gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat b. plata lucrului nedatorat, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara just temei c. gestiunea de afaceri, raspunderea civila delictuala, imbogatirea fara just temei, plata lucrului nedatorat ANS: B 94. Gestiunea de afaceri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. cel ce savrseste actele de gestiune sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de ceea ce face gerantul b. amestecul in treburile geratului sa fie constient, cel ce savrseste actele de gestiune sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de ceea ce face gerantul c. amestecul in treburile geratului sa fie facut ca urmare a unei confuzii, cel ce savrseste actele de

gestiune sa o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul, geratul sa aiba cunostinta de ceea ce face gerantul ANS: B 95. Pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala se cer indeplinite urmatoarele conditii: a. existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei b. existenta unei plngeri, existenta unui prejudiciu, existenta unei actiuni sau inactiuni prin care s-a creat un prejudiciu material sau moral, existenta unei vinovatii c. existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existenta vinovatiei ANS: A 96. Conditiile novatiei sunt: a. existenta unei obligatii valabile, nasterea unei obligatii valabile, noua obligatie sa aiba un element nou fie in ce priveste obiectul fie partile sa existe intentia partilor de a transforma vechea obligatie intr-una noua b. sa existe intentia de a nova; existenta unei obligatii valabile; sa existe un prejudiciu; sa se nasca o obligatie noua; noua obligatie sa aiba un element nou, fie in ce priveste obiectul ; novatia obiectiva, fie in ce priveste partile (debitorul sau creditorul) c. existenta unei obligatii valabile nasterea unei noi obligatii valabile ANS: A 97. Compensatia poate fi: a. legala, conventionala b. judecatoreasca c. ambele variante ANS: C 98. Contractul de vnzare-cumparare are urmatoarele caractere juridice: a. este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate b. bilateral, comutativ, consensual c. sinalogmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate ANS: A 99. n cadrul contractului de vnzare-cumparare pretul trebuie sa fie : a. stabilit in bani, determinat sau determinabil, cinstit si serios b. sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit in bani sau produse c. sa fie stabilit in bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare a bunului ANS: A 100. Mandatul inceteaza: a. prin revocarea mandatarului b. prin renuntare, prin moartea, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a mandatarului ori a mandantului c. ambele variante ANS: C 101. Codul comercial a fost adoptat la: a. 10 mai 1887 b. 20 aprilie 1882 c. 1 mai 1865 ANS: A 102. Dreptul afacerilor se coreleaza cu alte ramuri de drept cum ar fi : a. Dreptul comertului international, Dreptul civil, procesual civil b. Dreptul proprietatii comerciale, criminologia si penologia, Dreptul roman c. Dreptul Administrativ, financiar public, penal, executional penal, consular si diplomatic ANS: A 103. Izvoarele dreptului comercial sunt: a. Constitutia, legile comerciale speciale, Codul comercial, uzurile comerciale b. Codul comercial, civil, legi civile si comerciale speciale, Constitutia, uzuri comerciale c. Constitutia, legi comerciale si civile speciale, uzurile comerciale, doctrina, jurisprudenta, constitutia

ANS: C 104. Sunt fapte de comert: a. faptele prin care se comercializeaza bunuri mobile si imobile, intreprinderi de furnituri, de constructii, agentii si oficii de afaceri b. operatiuni de banca si schimb, cambiile si ordinele in producte sau marfuri, asigurarile, depozitele pentru cauza de comert, intreprinderile de spectacole publice, furnituri, constructii c. cumpararea oricaror producte sau marfuri spre a se revinde, operatiuni de banca si schimb, intreprinderi de persoane att pe apa ct si pe uscat, asigurarile, depozitele pentru cauza de comert ANS: B 105. Fapte de comert obiective sunt acele fapte care: a. sunt incluse actele juridice si operatiunile determinate de lege si producatoare de efecte juridice in temeiul legii, indiferent de calitatea autorului lor b. actele si faptele savrsite de un comerciant respectiv contracte si obligatiuni daca nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi actul c. a si b ANS: A 106. Definirea actelor de comert are la baza urmatoarele teorii: a. teoria valorii, teoria speculatiei, teoria circulatiei, teoria mixta b. teoria speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta c. teoria profilului net, speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta ANS: B 107. Constituie monopol de stat urmatoarele domenii si activitati: a. fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, stupefiantelor, medicamentelor, extractia, producerea si prelucrarea in scopuri industriale a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase b. fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, producerea si emisiunea de marci postale si timbre fiscale, producerea si comercializarea stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante stupefiante c. ambele variante ANS: B 108. Pot avea calitatea de comerciant: a. persoane fizice, persoane juridice b. persoane fizice, persoane juridice, organizatiile cooperatiste c. persoane juridice, micii meseriasi, organizatiile cooperatiste, persoane fizice independente ce desfasoara activitate comerciala ANS: C 109. Dobndirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica conditii prevazute de codul comercial: a. sa savrseasca acte de comert obiectiv, acestea sa fie savrsite ca profesie obisnuita b. pe lnga cele de la punctul a se mai cere ca faptele de comert sa fie savrsite in nume propriu, existenta autorizatiei administrative c. a si b ANS: A 110. ncetarea calitatii de comerciant persoana juridica poate avea loc prin: a. implinirea termenului pentru care a fost constituita b. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, prin Hotarrea adunarii generale c. ambele variante ANS: C 111. Auxiliari dependenti sunt: a. prepusii b. mijlocitorii si agentii comerciali c. comisii pentru negot, prepusii ANS: C 112. Auxiliari independenti sunt:

a. prepusii b. mijlocitorii si comisii pentru negot c. mijlocitorii si agentii comerciali ANS: C 113. Reprezentarea poate fi: a. legala b. legala, conventionala c. legala, conventionala, judiciara ANS: B 114. Conditiile reprezentarii sunt: a. existenta imputernicirii (generala, speciala) b. intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului c. a si b ANS: C 115. ncetarea reprezentarii poate avea loc prin: a. revocarea imputernicirii b. renuntarea la insarcinarea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea sau lichidarea c. a si b ANS: C 116. Puterile agentului de comert sunt urmatoarele: a. indeplinirea obligatiilor care decurg din imputernicirea ce i-a fost data, personal sau prin prepusii sai, sa actioneze de buna credinta b. sa dovedeasca diligenta unui bun profesionist sa execute imputernicirea prin substituirea sa, in tot sau in parte cu subagenti in conditiile prevazute de Codul Civil c. ambele variante ANS: C 117. Obligatiile agentului conform Legii nr.509/2002 : a. sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a primit mandatul, sa actioneze cu toata diligenta pentru incheierea afacerilor cu care este imputernicit in conditii ct mai bune pentru comitent b. sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent imperative, indicative sau facultative, sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile si esantioanele acestora c. a si b ANS: C 118. Fondul de comert este un ansamblu : a. de bunuri mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit b. fondul de comert este un ansamblu de bunuri corporale si necorporale, mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale in scopul obtinerii de profit c. un ansamblu de bunuri necesare unui comerciant in scopul obtinerii de profit din activitatea comerciala ANS: B 119. Fondul de comert este alcatuit din : a. bunuri mobile, imobile, corporale si necorporale b. patrimoniul c. a si b ANS: A 120. Elementele necorporale ale fondului de comert: a. firma, emblema, clientela si vadul comercial b. brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si comert c. a si b ANS: C 121. Emblema este obligatorie :

a. Nu b. Da c. Nu se distinge in lege ANS: A 122. Factori prin care se atrage clientela sunt de : a. natura obiectiva b. natura subiectiva c. a si b ANS: C 123. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori : a. locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului b. ambient, publicitate, notorietate c. a si b ANS: C 124. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din : a. drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta b. know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele de inventii c. a si b ANS: B 125. n ce priveste marca aceasta poate fi: a. marca anterioara, marca colectiva b. marca notorie, marca de certificare c. a si b ANS: C 126. Potrivit Legii nr.26/1990 (Registrul Comertului) fondul de comert: a. poate sa fie vndut, transmis ca aport intr-o societate comerciala, sau sa faca obiectul unui contract de locatiune b. sa fie gajat c. a si b ANS: C 127. n functie de tipul de contract si prevederea lui in lege avem doua tipuri: a. contracte sinalagmatice, contracte unilaterale b. contracte numite si contracte nenumite c. contracte solemne si consensuale ANS: B 128. Dupa cunoasterea intinderii prestatiilor la momentul incheierii lor contractele oneroase se impart in: a. contracte comutative si contracte aleatorii b. contracte reale consensuale c. solemne bilaterale ANS: A 129. n functie de numarul partilor obligate contractele se clasifica: a. contracte sinalagmatice si unilaterale b. numite si nenumite c. solemne si consensuale ANS: A 130. Dupa scopul urmarit contractele se clasifica: a. contracte cu titlu oneros, contracte cu titlu gratuit b. comutative si aleatorii c. bilaterale si unilaterale ANS: A 131. Contractele aleatorii sunt acelea care :

a. in momentul incheierii nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei b. urmaresc intotdeauna obtinerea unui profit c. au loc intre doua parti ANS: A 132. Contractele comutative sunt acelea in care: a. partile cunosc de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor b. fiecare parte urmareste obtinerea unui folos in schimbul folosului procurat celeilalte parti c. legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica ANS: A 133. Contractele solemne sunt cele pentru care: a. legea prevede conditii de valabilitate forma autentica b. este obligatoriu sa se incheie intre doua parti c. intinderea obligatiilor si a drepturilor a prestatiilor este cunoscuta de catre parti inca de la inceputul tranzactiei ANS: A 134. Conditii esentiale pentru formarea contractelor comerciale sunt: a. capacitatea de a contracta, consimtamntul valabil, un obiect determinat b. o cauza licita c. a si b ANS: C 135. Oferta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. sa fie ferma, precisa si completa, neechivoca b. sa fie ferma, precisa si completa neechivoca, avantajoasa c. a si b ANS: A 136. Codul comercial prevede ca probe in materie comerciala urmatoarele : a. acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, corespondenta, telegrame b. registrele partilor, proba cu martori, orice alt mijloc de proba admis de legea civila c. a si b ANS: C 137. Sunt probe specifice dreptului comercial : a. factura acceptata, corespondenta comerciala, telegramele b. registrele comerciale, factura acceptata, corespondenta comerciala, proba cu martorii, marturisirea c. a si b ANS: A 138. Corespondenta comerciala poate sa imbrace variate forme : a. scrisori, adrese, telegrame, faxuri b. documente transmise pe suport electronic c. a si b ANS: C 139. Codul Comercial art.22 prevede ca registrele obligatorii ale comerciantilor sunt: a. Registrul Jurnal, registrul inventar b. Registrul copier c. Ambele variante ANS: C 140. Trasatura care particularizeaza contractul de vnzare comerciala fata de contractul civil de cumparare consta in : a. cumpararea este facuta cu scop de revnzare sau de inchiriere b. vnzarea este precedata de o cumparare facuta cu scop de revnzare c. ambele variante ANS: C 141. Pentru ca un act sa capete valoare comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa existe in momentul cumpararii, sa fie cunoscut de catre co-contractant b. sa priveasca, in principal, bunul cumparat c. a si b ANS: C 142. Trasaturile contractului de vnzare-cumparare comerciala: a. bilateral, comutativ, translativ de proprietate, consensual b. bilateral, cu titlu gratuit, translativ de proprietate, comutativ, consensual c. a si b ANS: A 143. Incapacitati speciale privind vnzarea a. interdictia vnzarii-cumpararii intre soti, interdictia intre tutore si minorul aflat sub tutela sa, cumpararea de catre mandatar a bunurilor pe care a fost imputernicit sa le vnda b. interdictii pentru persoanele care indeplinesc anumite functii publice (judecatori, procurori), interdictia de a cumpara a celor ce administreaza bunurile statului sau de catre functionarii publici a bunurilor pe care le administreaza sau pe care sunt insarcinati sa le vnda c. a si b ANS: C 144. Obiectul contractului priveste: a. lucrul vndut si pretul corect b. categoria de bunuri ce urmeaza a fi vndute c. a si b ANS: A 145. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vndut: a. sa fie in comert, sa existe in momentul vnzarii-cumpararii, sa poata exista in viitor, sa fie determinat sau determinabil b. sa fie proprietatea vnzatorului c. a si b ANS: C 146. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca pretul: a. sa fie ct mai accesibil, sa fie stabilit in bani, sa fie real, sa fie determinat sau determinabil b. sa fie real, determinat sau determinabil stabilit in bani c. a si b ANS: B 147. Obligatiile vnzatorului principale : a. sa predea lucrul sa raspunda pentru garantie b. sa predea lucrul, sa asigure transportul, obligatia de garantie impotriva evictiunii si pentru viciile lucrului c. a si b ANS: A 148. Obligatiile cumparatorului a. sa plateasca pretul lucrului, sa ia in primire lucrul cumparat b. sa suporte cheltuielile vnzarii c. a si b ANS: C 149. ntlnim urmatoarele varietati de vnzare-cumparare comerciala: a. vnzarea cu gramada, vnzarea pe gustate b. vnzarea pe incercate, vnzarea cu plata pretului in rate c. ambele variante ANS: C 150. Contractul de mandat comercial are urmatoarele trasaturi : a. sinolagmatic, cu titlu gratuit, consensual, comutativ b. sinolagmatic, oneros, consensual, comutativ c. ambele variante ANS: B

151. Contractul de mandat poate fi: a. cu reprezentare, fara reprezentare b. cu titlu oneros si cu titlu gratuit c. ambele variante a si b ANS: A 152. Conditii de valabilitate a mandatului comercial: a. consimtamntul partilor, capacitatea partilor, obiectul contractului, cauza contractului b. consimtamntul, capacitatea, obiectul, caracterul oneros, cauza contractului c. ambele variante ANS: A 153. Obligatiile mandantului: a. sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului b. sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare inclusiv informatiile si documentatiile de care dispune si sumele de bani necesare, sa-i restituie cheltuielile facute din banii proprii pentru realizarea mandatului, inclusiv pagubele c. pe lnga toate aceste conditii mai este obligat si la plata cheltuielilor voluptuarii facute de mandatar ANS: B 154. ncetarea mandatului : a. la implinirea termenului sau la indeplinirea lui prin acordul partilor, revocare b. moartea sau interdictia uneia din parti; la dizolvarea si lichidarea oricarui caz de insolvabilitate si faliment c. in ambele variante ANS: C 155. Deosebirile intre contractul de comision si cel de mandat constau in urmatoarele: a. la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama mandantului iar, la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume propriu, dar pe seama comitentului contractul de mandat este un mandat fara reprezentare b. la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama mandantului, iar la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume propriu, dar pe seama comitentului contractul de mandat este un mandat cu reprezentare, iar contractul de comision este un mandat fara reprezentare c. in ambele variante ANS: B 156. Obligatiile comitentului fata de comisionar sunt: a. de a plati comisionarului cheltuielile facute in indeplinirea contractului, de a plati comisionul cuvenit comisionarului b. sa execute mandatul convenit si sa se conformeze instructiunilor c. a si b ANS: A 157. Obligatiile comisionarului fata de comitent sunt: a. sa execute mandatul convenit, daca a vndut la un pret mai mic dect hotart , trebuie sa suporte diferenta cu exceptia in care nu s-a putut efectiv face la pretul stabilit b. comitentul poate refuza operatiunea, daca s-a facut la un pret mai mare dect cel convenit si daca nu se plateste diferenta de pret, comisionarul este raspunzator daca vinde fara autorizatia comitentului c. in ambele situatii a si b ANS: C 158. ncetarea contractului de comision: a. ajungerea la termen, prin revocarea de catre comitent renuntarea de catre comisionar, moartea sau interdictia comitentului sau comisionarului cnd una din parti este persoana fizica b. dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii, persoana juridica c. in ambele variante ANS: C 159. Caracterele juridice ale contractului de consignatie sunt:

a. bilateral, consensual, cu titlu gratuit b. sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual c. a si b ANS: B 160. Obligatiile consignantului sunt: a. sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vndute, sa plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite b. sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite, sa plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia c. a si b ANS: A 161. Obligatiile consignatarului : a. sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre vnzare; sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului despre indeplinirea mandatului, sa restituie cheltuielile facute cu indeplinirea insarcinarii primite b. sa ia masuri necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre vnzare, sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului despre indeplinirea mandatului c. ambele variante ANS: B 162. ncetarea contractului de consignatie: a. prin ajungerea la termenul convenit de parti, prin acordul partilor sau la initiativa uneia din parti in speta consignant b. moartea, dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea sau falimentul oricareia dintre parti c. ambele variante ANS: C 163. Contractul de report caractere juridice a. bilateral, oneros, translativ de proprietate, real, comutativ b. sinalagmatic, comutativ, oneros, real c. ambele variante ANS: A 164. ncetarea contractului de report are loc: a. ca urmare a producerii efectelor sale b. prin vointa partilor c. in ambele variante ANS: C 165. Caractere juridice ale contractului de cont curent a. este bilateral, consensual, oneros, este cu executare succesiva b. sinalagmatic, este un contract intuitiv personal, caracter consensual, oneros c. a si b ANS: C 166. ncetarea contractului de cont curent: a. scadenta termenului convenit, in lipsa conventiei prin retragerea uneia din parti, falimentul uneia din parti b. scadenta termenului convenit, retragerea uneia din parti, insolvabilitatea c. in ambele variante ANS: A 167. Contractul de leasing obiectul contractului consta in: a. bunuri imobile sau mobile b. inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor c. in ambele variante ANS: A 168. Elementele contractului de leasing trebuie sa cuprinda:

a. partile, descrierea bunului ce face obiectul contractului , valoarea totala a contractului, valoarea ratelor si termenul de plata b. perioada de utilizare in leasing, clauza privind obligatia asigurarii bunului, valoarea initiala a bunului, clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si conditiile in care acesta poate fi exercitat c. ambele variante ANS: C 169. Caractere juridice ale contractului de leasing a. bilateral, oneros, cu executarea succesiva, consensual b. sinalagmatic, cu titlu gratuit, cu executarea succesiva, consensual c. ambele variante ANS: A 170. Caracterele juridice ale contractului de franciza: a. cu executarea succesiva, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros b. bilateral, consensual, cu titlu oneros c. ambele variante ANS: B 171. Elementele contractului de franciza sunt: a. conditiile financiare, durata, conditii de modificare, prelungire, reziliere b. partile, obiectul, drepturile si obligatiile c. ambele variante ANS: C 172. Caracterele juridice ale contractului de gaj comercial : a. unilateral, accesoriu, real b. sinalagmatic, cu executarea succesiva, accesoriu, real c. ambele variante ANS: A 173. Conditiile de constituire a gajului comercial se refera la : a. obiectul gajului, drepturile si obligatiile partilor, persoana debitorului, forma si publicitatea contractului b. persoana debitorului, forma si publicitatea contractului, obiectul gajului c. in ambele variante ANS: B 174. titlul comercial de valoare are urmatoarele caracteristici : a. are un caracter constitutiv, formal b. are un caracter literal, confera un drept autonom c. a si b ANS: C 175. Clasificarea titlurilor comerciale in functie de continutul lor a. efecte de comert b. valori mobiliare, titluri de reprezentare a marfurilor c. ambele variante ANS: C 176. Clasificarea titlurilor de valoare dupa modul in care circula: a. titluri nominative b. titluri la ordin, la purtator c. ambele variante ANS: C 177. Caracterele combiei : a. este un titlu de credit, are ca obiect plata unei sume de bani, este un titlu complet b. este un titlu la ordin, este un titlu abstract, creeaza obligatii autonome, creeaza obligatii neconditionale c. ambele variante ANS: C

178. Conditiile de fond ale combiei sunt: a. consimtamntul, capacitatea, obiectul, cauza b. consimtamntul, capacitatea, obiectul determinat sau determinabil, cauza ilicita si posibila c. ambele variante ANS: A 179. Mentiunile obligatorii ale combiei sunt: a. denumirea de combie, ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani determinate, numele trasului b. indicarea scadentei, indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele la ordinul caruia se face plata, data si locul emiterii, semnatura tragatorului c. ambele variante ANS: C 180. Biletul la ordin are urmatoarele caractere juridice: a. este un titlu de credit la ordin, formal si complet b. consensual, oneros, formal si complet, cu executare succesiva c. ambele variante ANS: A 181. Mentiuni obligatorii ale biletului la ordin : a. denumirea de bilet la ordin, promisiunea neconditionata de plata a unei sume determinate, indicarea scadentei b. locul platii, numele celui caruia trebuie sa i se faca plata sau la ordinul caruia se face plata data si locul emiterii, semnatura emitentului c. ambele variante ANS: C 182. CEC-ul formal trebuie sa cuprinda: a. denumirea de CEC, ordinul neconditionat de a plati o suma de bani numele trasului b. locul platii, data si locul emiterii, semnatura emitentului c. ambele variante ANS: C 183. Formele CEC-ului sunt: a. cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul platibil in cont b. cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul platibil in cont, cecul la purtator c. ambele variante ANS: A 184. Mentiunile conosamentului sunt: a. persoana incarcatorului , calitatea si cantitatea lucrurilor incarcate, destinatarul incarcaturii, resedinta sa, numele capitanului sau patronului, numele, nationalitatea si capacitatea vasului, locul plecarii si destinatia navei (chiria) b. chiria, destinatarul incarcaturii, resedinta sa, persoana incarcatorului si resedinta sa, numele capitanului sau patronului c. ambele variante ANS: A 185. Felurile conosamentului: a. la ordin, la purtator b. la ordin, la purtator, la destinatar c. ambele variante ANS: A 186. Conosamentul se intocmeste in 4 exemplare ce sunt destinate: a. capitanului, proprietarului sau armatorului vasului, incarcatorului, destinatarului b. capitanului, proprietarului, chiriasului navei, armatorului, unitatii bancare, incarcatorului, destinatarului c. ambele variante ANS: A

187. Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se clasifica in: a. societati de persoane, societati de capitaluri b. unipersonale, pluripersonale c. ambele variante ANS: B 188. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt: a. sediul si nationalitatea, firma b. firma si capitalul social c. ambele variante ANS: A 189. Organele societatii comerciale se impart in: a. organe de administrare, organe de conducere b. organe de control c. ambele variante ANS: C 190. La societatea in nume colectiv actul constitutiv trebuie sa contina : a. datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul emblema b. obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in natura c. ambele variante ANS: C 191. Adunarea generala ordinara se intruneste : a. de 2 ori pe an b. trimestrial c. cel putin odata pe an ANS: C 192. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii : a. discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividentului, alegerea administratorilor si cenzorilor stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli fixarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor b. mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, prelungirea duratei, majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, fuziunea cu alte societati sau divizarea, etc. c. ambele variante ANS: A 193. Capitalul social este divizat : a. actiuni b. ambele variante c. parti de interes, parti sociale ANS: B 194. Organele de control ale societatii sunt: a. asociatii, cenzorii b. auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control financiar preventiv c. a+b ANS: C 195. Dizolvarea societatii se produce prin: a. trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate, declararea nulitatii societatii b. falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv c. a+b ANS: C 196. Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni: a. lichidarea activului si pasivului, predarea gestiunii societatii, inlocuirea organelor de administrare cu lichidatorii b. intocmirea si prezentarea bilantului final; intocmirea bilantului contabil atunci cnd durata lichidarii se prelungeste dincolo de exercitiul financiar c. ambele variante

ANS: C 197. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial: a. raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere b. in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza circulatia c. in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit ANS: B 198. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului neputnd fi mai mare de: a. 3 ani b. 4 ani c. 5 ani ANS: B 199. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta detinatorilor a. 1 / 2 din capitalul social b. 3 / 4 din capitalul social c. 1/3 din capitalul social ANS: B 200. La convocarile adunarii generale extraordinare altele dect prima trebuie sa participe detinatorii : a. 1 / 4 din capitalul social b. 1/3 din capitalul social c. 1 / 2 din capitalul social ANS: C 201. Clasificarea contractelor dupa modul in care se exprima vointa partilor a. contracte de adeziune b. contracte de scurta durata c. ambele variante ANS: A 202. Prin prejudiciile cauzate prin fapte de concurenta neloiala, termenul de prescriptie pentru actiunea in daune este de : a. 6 luni b. 1 an c. 2 ani ANS: B 203. n obligatiile comerciale acordarea termenului de gratie se face: a. in maximum 6 luni de la neexecutarea la termen a obligatiei b. in maximum 1 an c. este interzisa ANS: C 204. Contractul de leasing imbina elemente juridice ce apartin: a. contractului de vnzare-cumparare, mandat, asigurare b. locatiunii, imprumutului de consumatie c. ambele variante ANS: A 205. Operatiunile de leasing pot avea ca obiect: a. bunuri imobile, bunuri mobile b. inregistrarile pe banda audio si video c. piese de teatru, manuscrise etc. ANS: A 206. Statele europene au constituit Federatia europeana a societatilor de leasing in anul: a. 1982 b. 1972 c. 1992 ANS: B 207. La noi in tara leasingul a fost reglementat pentru prima oara prin:

a. Legea nr.90/1998 b. Ordonanta guvernului nr.51/1997 c. Legea nr.99/1999 ANS: B 208. Leasingul a aparut initial in: a. Anglia b. Franta c. SUA ANS: C 209. Leasingul a aparut pentru prima data in: a. Franta 1912 b. Anglia 1887 c. SUA 1877 ANS: C 210. n cadrul contractului de leasing utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului iar pretul de cumparare va reprezenta cel putin: a. 2/3 din intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata b. cel putin 50% c. cel putin 75% ANS: B 211. n cadrul contractului de leasing utilizatorul are: a. dreptul de proprietate b. folosinta si posesia c. dreptul de dispozitie ANS: B 212. Contractele de finantare a operatiunilor comerciale sunt: a. contractul de credit, contractul de factoring b. contractul de leasing c. ambele variante ANS: C 213. Operatiunile de intermediere pe care le realizeaza agentiile sau oficiile de afaceri sunt : a. mijlocirea incheierii contractelor de vnzare-cumparare b. obtinerea de informatii, procurarea de clienti c. ambele variante ANS: C 214. Factoring-ul asigura: a. incasarea creantelor la scadenta b. nu isi asuma riscul insolvabilitatii debitorului c. ambele variante ANS: A 215. Operatiunile de factoring pot desfasura activitati conform: a. Legii nr.92/1992 b. Legii 8/1996 c. n cadrul unor departamente specializate ANS: C 216. Desfiintarea contului curent: a. pe cale conventionala, de drept b. moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti c. ambele variante ANS: C 217. Operatiunea specifica contractului de factoring consta in: a. plata unor comisioane b. transferul creantelor c. ambele variante

ANS: C 218. n ce consta diferentele dintre contractul de forfetaj si contractul de factoring, acestea constau in principal in: a. in situatia forfetajului se cumpara creante fara drept de regres b. in cazul forfetajului se limiteaza riscul finantarii si gestiunea creantelor care i-au fost cedate c. ambele variante ANS: A 219. Contractul de forfetaj opereaza cu creante: a. cu o scadenta relativ apropiata b. scadenta este intre 3 luni si 6 ani c. scadenta este intre 6 luni si 6 ani ANS: C 220. Clauzele de modificare a raspunderii contractuale sunt: a. clauze de agravare a raspunderii b. clauze de exonerare a debitorului de orice raspundere c. ambele variante ANS: A 221. Clauzele obligatorii ale contractelor privesc : a. data si locul incheierii contractului, identificarea partilor, obiectul contractului, obligatiile si drepturile partilor, durata, numarul exemplarelor intocmite b. clauze specifice c. ambele variante ANS: A 222. Clauzele abuzive cuprinse in contracte produc efecte: a. numai in anumite situatii exceptionale b. nu produc efecte c. depinde de natura contractului ANS: B 223. n ce priveste antecontractul: a. acesta nu se deosebeste de acordul de principiu b. in parte produce efectele unui contract de vnzare-cumparare c. se deosebeste de acordul de principiu ANS: C 224. n ce priveste consecintele juridice ale antecontractului acestea sunt: a. el poate fi revocat de promitent b. el nu devine caduc prin decesul promitentului c. ambele variante ANS: B 225. Datorita rapiditatii desfasurarii activitatilor comerciale, actele juridice ce se pot incheia prin manifestarea unei vointe unice sunt: a. retragerea depozitului din banca, subscriptia unei actiuni b. ordinul la bursa, retragerea depozitului din banca c. ambele variante ANS: C 226. n ce priveste diferentierea dintre contractele comerciale si cele civile, particularitatile primelor constau in: a. contractele comerciale intotdeauna sunt numai oneroase b. termenul este intotdeauna un element esential c. ambele variante ANS: B 227. n ce priveste emblema: a. aceasta nu poate fi cedata separat de fondul de comert b. uneori poate fi cedata si separat c. aceasta are intotdeauna caracter obligatoriu

ANS: B 228. Clientela atasata unui fond de comert: a. in functie de numarul si diversitatea ei poate reprezenta o valoare cu caracter economic b. aceasta reprezinta pentru fondul de comert o valoare cu caracter economic c. numai clientela stabila ANS: B 229. Brevetul de inventie are o durata de valabilitate: a. 10 ani b. 50 ani c. 20 ani ANS: C 230. Valorificarea drepturilor patrimoniale de autor este prevazuta in Legea : a. Legea nr.29/1990 b. Legea 8/1998 c. Legea 8/1996 ANS: C 231. Ipoteca: a. se inscrie intr-un registru special aflat la judecatoria de pe raza localitatii unde se afla imobilul ipotecat b. se inscrie intr-un registru special aflat la Tribunalul de pe raza localitatii unde se afla imobilul ipotecat c. in functia de natura bunurilor ipotecate aceasta se inscrie ori pe raza judecatoriei ori a Tribunalului unde se afla imobilul ipotecat ANS: A 232. Dreptul de ipoteca dureaza: a. 5 ani b. 25 ani c. 15 ani ANS: C 233. Dreptul de retentie: a. se invoca pe cale de exceptie b. el nu constituie o expresie a exceptiei de neindeplinire a contractului c. dreptul de retentie poate fi aplicat in toate situatiile ANS: A 234. Conform Codului civil privilegiile pot fi clasificate in: a. privilegii generale b. privilegii generale asupra bunurilor mobile, imobile c. ambele variante ANS: C 235. Cautiunea poate fi: a. civila b. comerciala c. ambele variante ANS: C 236. Contractul de fidejusiune poate fi: a. un contract expres b. un contract tacit c. ambele forme ANS: A 237. Conventia de la Haga referitoare la vnzarea internationala de bunuri mobile corporale a avut loc in anul: a. 1045 b. 1975 c. 1955

ANS: C 238. n ce priveste transformarea unor unitati de stat in regii autonome aceasta s-a facut prin Legea nr.: a. Legea 16/1994 b. Legea 92/1992 c. Legea 15/1990 ANS: C 239. Conform Legii nr.82/1991, registrele de contabilitate, actele si documentele care au stat la baza inregistrarilor se pastreaza: a. 5 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar, in cursul caruia au fost intocmite b. 10 ani c. 15 ani ANS: B 240. Conform art.44 C. Com. in obligatiile comerciale: a. judecatorul acorda termenul de gratie b. judecatorul nu poate acorda termenul de gratie c. in situatii exceptionale poate acorda termenul de gratie ANS: B 241. Compensatia nu poate avea loc : a. atunci cnd o persoana reclama ca s-ar fi luat un lucru pe nedrept b. contribuabilul nu poate opune statului in compensatie creantele pe care le are contra lui, pentru a nu mai plati impozite si taxe c. ambele variante ANS: C 242. Darea in plata are ca efect: a. stinge datoria b. daca noua prestatia consta intr-un bun individual determinat , cel ce face darea in plata trebuie sa fie proprietarul lucrului care inlocuieste vechea prestatie c. ambele variante ANS: C 243. Remiterea de datorie poate fi in relatiile comerciale: a. expresa, tacita b. expresa c. ambele variante ANS: B 244. Remiterea datoriei se va putea dovedi: a. cu titlu original b. copie legalizata c. ambele variante ANS: C 245. Forta majora: a. poate exclude angajarea raspunderii debitorului b. exclude raspunderea debitorului c. depinde de prejudiciul cauzat ANS: B 246. Forta majora: a. stinge obligatia impreuna cu garantiile si accesoriile sale b. aceasta stinge obligatia si atunci cnd debitorul si-a asumat expres raspunderea c. ambele variante ANS: A 247. Garantiile particulare pot fi : a. garantii reale b. garantii personale c. ambele variante

ANS: C 248. Reglementarea juridica a garantiilor mobiliare o gasim in: a. Legea 31/1990 b. Legea 112/1995 c. Legea nr.99/1999 ANS: C 249. Garantia reala mobiliara se constituie: a. pe baza unui contract de garantie b. se poate constitui si pe baza unei ipoteci c. in ambele variante ANS: A 250. Contractul de garantie se incheie: a. in forma autentica b. prin inscris sub semnatura privata c. in ambele forme ANS: C