Sunteți pe pagina 1din 160
EDITURA RECUNOSCUTA. DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETARIL STINTIFICE OIN INVATANANTUL SUPERIOR (C1.CS.1S,) MANOELA POPESCU DIANA COCONOIU bocembse ed ECONOMIA SI GESTIUNE INTREPRINDERII APLICATI PRACTICE Copyright © 2008, Editura Pro Universitaria ‘Toate drepturileasupraprezente eit apartin Ealiturii Pro Universitaria [Nici o parte din acest volum nu poate fi copiti fra acordul sers al aiturli Pro Universitaria ‘esererea CIP a Biblotci Najionale» Romine POPESCU, MANOELA economia gestieatntrepriaderit: plea practice/ Manoel Popesc, Diana Coca ~ Bucwes: ro Universitari, 2008 blog ISBN 978-973129-2564, 1. Coon, Dian 638 8061 543347 CUPRINS (CAPITOLUL 1. CREAREA NOILOR INTREPRINDERI ° 1. Pro intrepatorua ’ 12. Metodeloga atin ar 13 Legtae 5 1. Fai acwedatestadepor ™ ‘CAPITOLUL 2. RELATULE INTREPRINDERII CU MEDIUL AMBIANT, IN CADRUL ECONOMIEI CUNOASTERI 3 i Remomiacameapr 22, Ama micromoles 23, Anan macromedia "1 24, lai npr ce mei 1s (CAPITOLUL 3. RESURSELE INTREPRINDERI 8 3. ote 32, Sout deo o 3.3. Probleme rzaat an (CAPITOLUL 4.FUNCTHILE INTREPRINDERIL IN CONTEXTUL DINAMICU SISTEMULUI ECONOMIC GLOBAL m1 {1 Contato ntraprndr a 42 taerdpendens fio intspadei 3s 43 Sint decan ” CCAPITOLUL &. GESTIUNEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, 4A, Teme de desbatere 13 MATERIALE SEMARFURE 183 1, Abr se mini de soe i CAPITOLUL 5. ACTIVITATEA DE MARKETING 1s 2 deetnatermad eel 136 ‘5.1 Lmportanga activiiii de marketing in ea intrprinderit 6 ‘22 Eillcienfa wiMietril stecurfor 0a ‘5.2. Prineipateleatribugil ale aciviagil de marketing. ay M4 Seedindee Sa.Teme de dete a 246 Prolene deren ri {7 Temede daar. — an CCAPITOLUL 6, GESTIUNEA INVESTITIILOR_ eat CCAPITOLULS. GESTIUNEA RESURSELOR UMANE___a3 eee eco : 1. peas perma 2s (9. Crert earn prot h 92 Ant yearn prey 2s 6.4, Indicator! utiizati in evalnarea prolectelor de investi 130 ee 65. Probleme rezolvate_ a7 orton seni a ‘a taken de reat te ins ecompmt 1 rc 952Poica dreamy ‘CAPITOLUL 7. PROCESUL APROVIZIONARII $I VANZARM__141 96 Uieaearsunlr oman 11. Melee geist ns 262. ti rie 7.2. Aetivitutea de vaweare. Lis probleme recov 73. Studi de cae, 12 99. Problemederendivat 00 ||| (- aE 9 Tome de debater a (CAPITOLUL 10, BCH IBRUL FINANCIAR AL INTRE 10. tnleatr de trocar patito 2. Slab leu de alien a cnr a 1021 Ami state isle sent pez ban pion! 238 1022, Atlin ni ical deinen 2 5. eu eo a 104. Teme de debater, 250 CCAPITOLUL 11. INDICATORI DE REZULTATE $1 PERFORMANTE, ATINTREPRINDERIT 251 11. Amat sevturaléyezutator dup utara entrorebeelor Ee 113. Anion star rentable, 28, 113. Stain de exe at 114 Probie re 29) 115 Probleme de rea 26 116 Teme de desiatere a ‘CAPITOLUL 12. PLANUL DE AFACERI 1s a 122. Neoetatspana efor detain eesti, 2 et m 2. Ehmentele eomponent sl ws pan de crite, 23 a0 ANEXE, __ ss Lista abeleor sigur a 37 Itrepinestral ee wn reliant, iva, ca dips Sarre consenpoei, Un scenes eg Ware wu proce wc appa 6 aca, itrerinastral repaint 0 func ‘cnatid apart. Jou Als Sehr, {in lt odin de ii, tpn vpesith pein cre iii, sing sa in asc, © fcere,asumfndsi real de ive capita scents si esponsibiliatea de conduc i ini” rice inepinzitrtebuie # dosti de camoytine de specitate, gi anume: eustnte CREAREANOMOR (ehnice in sera sce sles, care serif INTREPRINDERI spines tenologit de objnese a predusli sas de presare a servis in condi elitatve gi de ficient’ corespanzitoar;eunostine manageriae care condiineaat eapacies de tndeplinre orespuzitore a fineilor conductor prin folsives jn carol scesor, a cel ani be eto, this nsramente de ners: eunogtinte de marketing, care se refer Ia capaciaten de dentca opauistilor pe ere le resin pia ir nije wor afc, de legere a elo ai convenbill len gi fumizo, de vine a unui ‘vou dt ma mae de bun serve; eumogtinte ontabi- caprrowun. cnt, ci prvesc sursele TS GS: No Neen 6 at gin tbls destin! aces, madi de obiere a capitaluit neces pines aficeri atl net 8 se asgue chia fancier 5 obiees prof Prine earacteristelle intreprinaKoraul de suces' rete pe bara or ere fen fete hi, emis img dezioltt l indpendene, avo nts de « wf sub ender onl alto eraane cre pot nr iniias + dsponiiaten penta asusatea responsi a8 dein famizo sievetil, at de ell panes Simul putemie al inepindri, imagioat dept cde care permite Insetiaree idler, sunifearen apinilr 5 velar asiail propris + capita de renjions-de a gindl apd, de w decide prompt asupra _oblemelr gi sitvailor pte; Goins de 8 btne rapid reratate coerce, ceea ce determin angina preferenls a faerie eu pees de profit xbstaale; conser neg ene, 2 expt a tinpul prop tepid + fneoderen profil fa sucesl personal, capactates de redesnre psi spi dp eects + jreoepares permanent pea vitoral epider Rewia activi unei Tatopindes, capacaea de a fees fit conjunc, meant peo tiestoreascendenil sunt varie deteminste, fn mare misud, de caltatenfrppinztiorli Sansele de supraviice std lerotiae ale oe inepriner depind de personalise ntreinattora cae 8 ini, de competent sa afin pe frit plan ale atti neni, fe voefa pe care oe pent fee w Inne note pein pn om dace: ga pow ea Pl ri ea et tore ev 0 cee be th eI ab se ‘hte pny dns otro Tac Se preps poe ere aerate (open sno 9 prs) he ol dl ng ee print Napone Hc peat el sme doe at Tehsil aod sere nl ep pa ae caleee entra meni pin a) ee cif cen enh ce pee plc cer ‘sete icc mp arene Figura ne. 1. Naylrenidei!™ DNA, aa San eae ie a Er Ft, Pa tons a etm cep, fateprsoml af peoepat de gsten me dei, No wba neoprene pat nt, atl et iis ih once tam pret ais. In Sa sess, aeptrlrbi h prseden a vee ‘rac resis posi Aces ebuie st fe coment de dull ‘oir stu Ite de compete tip dspnibi,milae francine, eile pi orn jeri a Hpnd, exigent poll sau servic vn “Tone aes lance tebe aalizate,sem alan pemijind creer st {jude corct core peel ia Ja sta wi gpas poz, reach pret exe esse pot gece ust sia, ‘Figure nr 2, Edaboraren project” 2 laboraren proectulat capris « 1k de presente geen, st meri, stl uri studi. ‘tai comercial va eupinde defniea produst (sau servic) ew octal sbi cacao enio-ssonomice gt elaborren um stain de ii. Sul jure ae menitea de @ reat dosul de conse sci comercial, pe bra eisai in vio, studio nance expen tn terme financier clement pe cae Ie eee prec (ita de ace pe cae go propine ca obits, ioc ene, comercial, ume gi Fania, pal de Shana, ian, plan rezone) tps de pei eproesli de eae cps evra neces de loc: reuse, mlece de anspor, rests meri esas ane, <> Sone ry ‘Procesl propria de ereare a une inepriades’pesupne in pins redline atl opera: tore formaliilo nocesre nine, punten tm preted a resurelor miele i mene, precum si organizarea itera 3 ‘npn tomes female neces ani sunt de nt juridit social fal Praia ems in rman py ce tue uomalin vedere Heng uel soci ¥ Pasa ‘Sie formel urea soe aura de sci sd soci soci, obietl su dup ez, bio de atv, persoael npencit rnondst administrator, cota de parcipare Ia benefit spies, valores capitals, ofa privind vesaral seal occa, plata impel clr ecu date despre TVA. ‘Acte neesare: copie Cl. asoisi (2 exemplar), copie dove propricte (contmet de vineare- cumple, ceria de mogtentr, conte! de como circ Sahrere) pen seal seca gl tel variants de denumis pena + Pas I: Ccpcnde depnerea cairo fae, rezervren denim soci In ‘OREM redaesreaaetull constitu. + Pasa Prenipne tse doar Aetele mecesare: chiandS degoere capital soca, adevernh de Is Asociia e Lost, specnen serge (dela notri), cazierele sas, cal consi, ps contac pecs sel, 2 Hinbre jadelae de 03 lei, Une complete eri degre, pecan ga delrje pe propia ispumdene sanexa fsa 4 Potvic milo element, inrerndsile mic mols elsif doar nee de mda mei de sari to fei de cia de afc ml nti sau atv total eens le df, in ustoarl step 2) mctawepinds - pnt 9 slr relent ci de acer amu nei sau en tive tote dep la 2 loan eo, ehivalen ei neste nic - au tne 10 49 de salar eliza ci de fai anual nett sau dyin ative tale de pi a 10 milion er, schvalen in hes Inzeprinde mili - aw ine 305249 de salariieaizerso cs de fcr anal net de pl a SO siisne eu, ecivlent ini, sau fn csv ale cre plese echivalentl a ea 43 milion ero, 3a |. Legs 26 in 5 nie 990 avid septal oma, MLOE m9 in ‘Rani 1998, mee compri lei: {Lago 34 in 6 200 pon rofewea Lagi m: 281880 pid gic om MOF 38 2201 = UG. a. 129 dia 10 sexe 200 per maf Lei 261980 vind ‘eps comma ix Onan de ge» Gavema T6200 prvi inp wor ical minis pest iaegtc pi tzwen Antinori (LOE a. 46 1 eee 202) (4G 13 in 30 amar 20 per compres Le 2190 pind ei come MOE 6 in i203 Lege 161 in 9 ape 00 piv elm pu sg angen veri devi pi, nar pubic iia ai de fe preven ssmeres con MOF 219 in ae 203) = Urge 505 din 26 woke 205 ein srtices Onan de 8 Gover a. 1292002 pent modes Lagi ar 201950 pind rel cemaru # Ono de ge Guerih 762001 pid snieen 1s moe fost sinieie pet regia steianen fue ‘coma (4.OF 857 in 3 dea 2005) Legs 183 da 17 rn 204 pein pres Oxon Gaver 302003 pet wolfe 26 din Logs 11996 pind ie popl ae de Hens a 321 13 2005 (06. 72 in 3 gut 204 pent min a 39 Lege 261990 pnd epi cnr (MOF 31 in 27 sags 209; Tags a. 519 i 23 mint 2004 prises Oba Gueni : 72004 pet aie 29 nL 261896 pein etl oer (Of 109i 2aienei 2001, Lega in 2 eave 208 pnd giana cians cope (MOE se 12a 28 oma 05; ‘OUG. 17 dn 9 wt 25 penn sires or arc itl siti pace cnn (M OL 29 in 8a 2005, eps. in oei2006 psec jones Leg 31990, vid soe concil, pbld, gi x Leg me 201090 pein eis ‘ome epi (M.OE 955 28 one 200, (UG. me 19 in 21 sent 206 pind ude msn pei pir ‘morgane coms ea dt i Rar a Uns Eneoent (MO 1 1%6 din 2 entre 2006) 2 tegen 3 din 16 ve 190 piv iti cammrae, pin (MOE 1017 1-20 aie coeeteleis: Legs 20 i 2 stori205 pnt modifica compre Le. 31990 vin sexi come (04.0 5 7 ecm 2) ey. in i206 pnd complre Lele. 31990, vind ssi cori, rbd, gi» Lega 26980 pein eit ‘su epi (0 855 in oleae 2055, eyes a, S6 in 29 dsr 20 ein emp Leg 302205 pve inde compres Lei e380 prvi sci comers (OC unre 2007, 3. Vege 35 dn sere 2004, pin sia maine pts In spl oer panel fk, scaler fil peso jis, Tesi fil eso, rsa in uric fone peso jie (S40¢ 811308200 eu miele oti soe: (0116, 75 in 30 sei 208 ps mire compe Lap SVN piv sophie foes rep a ricer 2 escansla i,cinr fini psomelr jie, epoca Hl & ‘scion, proc sib aoirea Reefinii pemmncer fides (LOL am sxan2.02000, (0.6 28 sn 26 rie 2006 piv reemsnares hr mat ani fe (0¢0 994 31 ante 200) (0.635 da 25a 206 yet mati 9 comptes Ono Gre 1 922103 pivind Cd rei al (M0 m7 ins 208) Lega 360 21 spent 2005 penn mine at. 31 in Leen 3592004 ve! singe fai a asta orp comer» peso oie ascinlerii § psuea ue are fl acer presen sila unsntproelr ice (MOF 79 in 2 sep 206), (OU mr 119 in 21 deceive 206 pind ue min ees pails mar ramet coeur de dt a Rms I Unhns Etopes (MO nt 106 in 28 decee 205), Lega 300 in 28 nl 208 poids ere silo Fain cue esi avi sensi nme ine (OE Sin 29 ‘ae 2009, cu moa conpletrie weet: Lega, 378 in 1 decmive 208 pent odie at1in Lep 302004 vind sire pasar rc cnr nl ca eon vi ‘common mad independ (MOE te, 138 i 15 etre 05), (OG. m0 din 3 a 2006 pre lien samples Lei: 2092004 vind ua parler ea scar ine eer i onanism inept (OF m4 i 7 2005) NGG. a, 1766 din 21 ccamie 2004 peas apis None malloc de splice a Lai. 307208 pvnd sais pasanler Sieg» assiilar iilecare estou wi conan aa ndpendet (MOE 108i 2 oie 2000, Lege 19 ape 208 vind we ms es swan pe ‘sro dems publi, tlre pineal de aie, peveis ‘anja com -Cane Till V-Card rs eons. 279, in21 ate 200) cu multe complete rns Lage mI in 21 nai rbd occa inion npn (LOE 1722825, n 1 tepen S6004» cooperate MLOF mr 1236 a 2 desire 200, 4 mie completi uso + Lega 134 in 2206 pen lie ln.) lan eg expr se 5660004 MOF 429 8200), Legs 36 in 1 ie 2006 pe ois 9 omer Le 5712003 revi Cot il MOF 62 gt 208% [eyes 32 15 amare 207 py ewe cee Lei compens asa 5652004 M04 dina te 2007), 9. UG. 19 dn 6 cre 206 piv sgl et acre eps (0.08 1027 in27 cee 200), 10 Legea or 32 do 3c 200 pin ode sigue w supavenes igtiee (MOF a 18 da 10 gyi 200), modi 9 cnmletie nr: = UG. me 51 din 29 mae 201 pny maine mt 4 dn Leg. 220000 vn ssid sia prayer iui SLOT 175 dn Gap 200 eyes 76 in 2 mate 203 pene ios carpe Lg 322000 vse ease spraveghs agin (MLOF 193 in 26 ie 2003) Leger dn 1 ci 2004 persica amples Leg 222000 vind soxetle de gwar si speen agar (MO, a9 din 25 selon 208); tages 503 din 17 oiontse 2006 pad wees Sms lien scar gute (LOE 1193 iy dso 20 (OU. 6 din 23 ine 205 per fins apes Leg a: 13895 vn springen Rois 00 6 0 ine 205) + OUG. mr 20 dn 2 deme 2008 pit aes completes Let m zo pein ec sare gene agi (OF 191 2 decebie 205), Lege 13 in 206 piv pie Onde ae 9 Gate 2v2oe pe meds $i camples Lap. 32000 pind sce de ‘gue ssgemeshow asipsor (9101 42 cn 60200); = 0UG W787 in ssonee 206 pr nl fcompete Leg 322000 vind alvin de ge 9 sprain einer (MOE at 916 in 10 ‘wien 2005, 1 Leen. 297 in 28 ine 208 vind pi capil (OF 57 29h 2008, uma conpleare soa = 0G a4 din i 2005 iid element war Gare MLO 7 in 24 2005), = Lege 9 din 2 apie 206 penta sobs Oo Cavers 1205 ved element oe wn (MLOF 55 in 200 12.066 mw. 75 din 30 gst 2001 pind arian nn aif, repbi(MOF a 66 in ae 2000 mode competes 0.6m 102 iani2005 prin relents nr asin (MOF 928 ima 2008, 15 ren Germ 913 10 sane 208 pind spb cr ilo eu opened ale eis comer de pe gl bae (ofa. 389d ike 2000) 1G. mw. U2 din 11 econvc 206 pn modifica i conpleues Ho Gaver mr 9152008 pve sober ule tier pny epeainle fees eof psa crm dep nes tale (MOC 857 in 21 sets 206, 14, Onin Minin iS a 9 kmbre 200 vind sabre fl essa servele do ast ree de file rei comer > pe ings hse MOE 1105 dn 26 ere 208) 15 Oxon! Mins Jsijet 27296 dn 31 ocoatie 2007 psy apts ede cri deep real cme ial ell pops spud rind rine fens MOF 76a 1S noire 207), 16, Cuil Mik Juste a, 27S in 25 sete 200 pnd apcbrse ‘lr pny seven esate eee egal soe de Ofc ‘Natal a Regiou Coney LOC 691d 20cm 00) 17, Hm. 166i 13 fei 003 vind acne nor it ae ail ‘ardor nine ote propi(OE nr. 114 24 euaie208) 18. Oxdaaa 27 da 2601206 pea alee ples Lei 5462008 vn sale i erties mi milo 19. CAEN Ciena dn econo, CAEN Re. event CAEN Rev 2 = sie ee a ae. tov judi dein i debra judo. Pre a benefice aceste Fil, stent cre iinet o acre propre tebe nepineage mone codifi st umece curse uel frme de vt spr a nse de Inv area sie el pin nan de stati 8 promovat tate obligate revizae de snarl uveitis Sh dept rsa de 30a, Indepintes acesor condi legals tebe 8 le ates print-an ct over emis de insu devine superior area alee sent ete solic Aces fiscal se acordosingur ets peer consinices wei Singur firme, invdulsa imprecise care ndeplines cone Jegalemngjonate ma ss. rin ume, felipe sale de msi sue se acon mun penta ontizea une Sime, nu sia eral doi seein prin esse prior soci de no a pera. Inout dipontile HO. yr. 16/2008 se refer mais instinile de nvm super aceite, raat et de prevedese aces et norma pot eects dur sadn instar de oven superior acres, de tt sau Pica, indent ics unneas specie aredite sau storie, de ung ‘su de eur rat, dat seal I studi aprofndste gi de master ndifret fora de nvindt pe ear wanes, Avind th vedere 8 Leges ne31/1990, republic ma condiinenzt calisten de adminisator de djnrea cai de atocincinsr, © sos comercial cae a benefit ins de fli sale menionat a us, se nun administer: pesos ene mt indeplinese come revit de Gor. 1662003 pons seordaea aos fii Student cetifesi sini care wmenzt crsurile une iawn de Invmnia superior pe terri Rominiet nu beneficirt de prevederile HG 6520 Ded, fn trmen de 3 ani de in inmacures soceti iaervine csionrea parla su toll a por sociale sau afr, soitaten exe ligt este integral sumele pent cares acrdat satire path n 42 =r] ‘TEST nr 1. (pentru msurarea reste condi de eer stresans) Tastrufinl: Tes se rezov sub pesianea tinpull si in condi de _2gomot informational Data: Sse act itera Z pare neva nntn acs vig, ogo cre = dacd sain aesteuvit: 200. Acuna afr de ez in cae ceva at ope Jn aint zones ne onda si... dc desenezto ese aOR ct A este mami i altel care este sum IJ gM Dae dl vine isis pisilevineaza source pune cae nue par Frpat ént-0 singueefa.devine par de est tt cu cal In js... ach mu, senna 0 rcs. No sere DISCURSIV ae... acs euvnal ma comin tae vosaele, sere, in sehimb,pimele pata voeae ae alabtlu,Acam ttoarce-te lt rim ‘ope i ners eavital 200 in afr cul in caze un cere nu pute repre ois lfabetui. Cm alt despre allt, nce fatale a a de cal in are C ete tei liters, dsona un ptt in aes spp esencaz in shi, o och de apne tn pata de joe pain in afr de cal ncare D nu este a donner, state incre deseneaz oc de om, In afar de cru in eare ou pot deena wee de om, Duck URECHE sine co MUCHIE dssonese eric o wee, Pot uae apo de In 10 a 5? Fa scat un sens inves sind ume ae... cum, dac LILIA poste ‘pare su un anal wy desena 0 bil Ia stng ses rnd ci sic acolo lies cae por cel mi pn des fn ABRACADABRA nse, pentru a da seas, pnsuaispropaziiei CEEA CE E. Dock espunsl rei le Hnmetrea Cave et el ling fin din Roi este ,Dunie sere PRUT ac ‘miner in sels spi webuie suse ZOWIE nama de a wn eb, “rage 0 line deasupra cea deat doites evn al ast propo sab al len cuvint apropos uitass. Sveti cwite cre ems in X pe *Fesle a ei Com, VP My Tama ML noni Pie viet Ce Aen Bae 98, pp 11-37 margins desu 8 ses pag, Serie XYZ In stngn pein oma ck me Inuimpl ca un ceve st fe mai mate ded un pita. DA tn eoatiuse, sme iret a negativalintebir: CATH ANI A... Acum, dal te de aun seve LUNCH ia tri acest propo, dct mu sere UNCHTL ‘THST nv. 2. (pentru determinarea sitll des raion ‘Acest et se ref aun complex de tstur eae defen sil de 2 rion: prudent, recs, trun, etn I prejeest fa reaalarea tes se recomands si se observe is anne inst informs frites 6 sesizzze indie importante care pots pr, la prima vedere, esenaifiative, Trebuie «se find cote fatal 8 et pematizat cu 2 puncte pent feare spn ret, dec nu hic, raion, Instrutiuni: Marca spans corect aca nchae. Nu iascnai ne un spun covet rata: nia 1, eet ylosea buna sev pads in sl recat insina dine file indusiale denote este de S00 de milan de dol, cre va fi ‘aloaes lunar sercilor prods fn ra espetivapste omic de ani - rempunind cu oi temoneear nav disage oni pin tne? 4) peste 1600 de itn 2B) peste 1500 de ior © mi pin de 1500 de made ) proba! 1900 mide (actu ps rspunde, fun smn ae.) 2 Considering progresle fut fn cecetre stor, cit ani rede et vor al reve plo cl spciitivor rus dezinoyeze tol de ar? 4) oni 2B) 20am ©) aprximatv 20 nt D) peste 20 de ai 2B) cam 50. an F) 100 dean 2 4 nici. (Dae. pop spud, on sem aici.) 0 perso adn colons lng de cite de 5 ois obi unital seme: 2) 32,501; b) 32,508) 32,501; d 31408; 0) 32,503. Cardin sume stem verosimi, cometh? A) ms clor Sel: 2B) 32301 932505; ) 32,501 200 32303, (aes ou ti on semi.) Prot oll snus de louis url fri fost de 16000.00 de bac. Luginensioartr a fst cuprins ine 79 1S em, mi mult de 60% dine tle Gnd de aroma 12cm. Dac, ate silo i puso cap le cap ce inane scopes? 4) 1500 ba 2B) cam din troersven Pacific (inte 150 1786 ) ie 180 2400, (Datu st un smn ae.) (Ce est defect ascuns in ogca urnatoari argument: Ana ar 36 de rile. X doarme 8 ore pe 2, repety 122 de le, nindind 243 de ie EL poteos ne et pe 2 depasind-se peg dnspre seri iT oe pe 2 cu svt gosodire ide rcreare, Adve, sea inseam Ink 122 de ile, Sndund 121. Set $2 de dain, rin 69. Din oor gi 20 de tite pe per ren mes se mi ag 20d zie, vinind 49, Diack scot eel benefit de 2 ile ier pe lun de 9 zl sor legle Insert i X ma ret mange A argent meine cx se plese spr cpr servic 20 efseonnd cd mes conrar clr ssn ecncce; 1 in argent nt alee we ore de mal mate crt De exempla sant sete rele de som (chiral @ 122 del) dar mt seve #152 de mine fra se tin sama core de som cupric cet il a fost deja state; ©) raionamentl exe core penne nt woo a mci ptece 7 ore pest eu activ case 9 de rereere. Dac X ar consume aces sc mi ptine or, 0 a fi neo cltreast att de dates er indie inp de mane (Bact mu po rise, unser sich.) 6, Trouser de curse de es los ei site dri de pai 4) Jol, care obit planere, parla 10 la praca, 1108 Inadowa, 1203 in area, aang 108 la fare pri: 2B) deans, jeter ml rade, part fd weiter: 108 ta pine cewsd 15 $a doa, 308 fa ea tam, stad I conse aria de core datos ego ta elit pa amc pe $$ () Ben. fot joc, procedect asl: 108 npn ews, 203i a dows, 40'S in rei ag mal depart met Ia flecae pas el sume help rece pid end eg Cre dite sistere are expt inal inion tn vedere jor ort fie igure poate prepa ante popram de curs, (Doc mu poi sspunde, fun sema sich.) ‘TEST ar. 3. (pent stares capaci dela det rapes misuraren fermi preczelnestora) Prolemale din eae este compas ts sifesa situa cae obligh a ei rapide preside amir eine rein ase, ‘Tes presi wei pa Parca I: Instruunl: Sabi are sunt cle 3 radu de ee care aunate du sue cele a mariner litre corespaztoare: peta ‘perajia peu fecare dine cle3 probleme [Neste inp set penn all sume pens taste nce, aga va tebuifie Geet adie per eft mal multe nda fn spre 8 ste ve gs citeva solu caret, Res nea st phic Pr Darata: 2 inte PROBLEMAT [PROBLEMA? [PROBLEMA ‘An1a34567 [AWTITISSS [AW 1ST9RS2 B.1123438 [B.1515151 [B.9036721 CaTSSATI1 [C.1GAESTS |C.REDSIOT D.2375686 [D.5646011 [DAS 64339 E.2545667 [E.6115540_[E.6932199 [Ralll7771_[F.1205681 [F541 2838 G.2834568 [GA 1SIOTST [Gn 19RRTSON W2113438 [R733 165 [H. SOTOSET Pen I: ttre nai mace nimi deters incre uel de orn ale azesto, Nu se ‘inp penn a mands efetiv toute lire, a8 ch va tb apreia m Sailnet cele 3 nda ear coin sh ier Dorata30 sean PROBLEMA 1. BBB B5BGE BEBBBE | 2 BWRWAWE BWaWBWS | Eaaennnir wim] "00000 050000 0600 5 ET TT 6 VOVOVOVOVOVO VOVOVOVO, 7 TTT TTT [WoW WWW WT VAT WV VT VOT Pea a struction: Fer dnt cre de et on este ‘pit a mite regi, nia cae dos err eat comin cele ma me epi, Nu ste timp pent « numa efeiv cone suile deli prin ies nile, a vatrebu sh apreia gosie Data: 30 sscunde ‘TeSTULm 2 x 4 5. 6 8 PROBLEMA 'S 2S O® QOH RASPUNSURT “ito in puma propose mebuie fi tint cw occ, Pe prima tne neat ube put crue; ‘Numeul 23" webu 8 apr pe a dou ine pnctat, amir" rebut apart pe tei ine punctat AE 0" teu a apr pes ences Ine punta ‘Tiebuies fe desea un cern jul l,Z200” in pri proprii Un ptt pea use linie puns 2 6ssP 88, 9 O° fbi apart pe a gpten line punts n 9, 0 bil ebuie si fe desea a stings rindi care come stings set eins 10, Treble st eto o igus: ,CEEA CE EE; 11, ZOWIE" eebuie tf seis pen ta ine porta 12, Treble ie doses nie deasupes ul oda Trae olin 13, Treble ti desea li sub tre di Serie ue eave 1H, Acari te 1 pot penta Fcaecuvin chef eink x” pe care assis pe margnes de 8 agi 18 Aco ete 1 pet pe Fare cuvén cies eink x” Fe cae a crt pe marine de sus papi 16, Acad cite 1 pone pent eae euvn cues tema In x” pe care ti ars pe magna desu agin, Daca sis mit de 3 eavite gi mal acrda nc un punt; 17. X,Y, 2" tule Fe seis pe arsine din sigs «pani: 18 Pe whims tne pune trebvie «8 apr srs vein eck care 8 eps 19, ,UNCH™ ebuie st pert dps tina vn ext “Acris te I pune pris Feare ispuns core. Co excep slr prevzate carl espunsulor 1,15 g 16. Suma panielorreprezin sol Aunncavost Interpretare: PUNCTAT —[INTERPRETARE Te puete panic Superior ia pnete [Bon 12-1 pmew | Sosteion [atria de 2 [Sab ‘TESTUL w-2 1. Nu ptt spun 2.- Nu pot spun 3.-Dy 4 DSB -A, cordate 2 puncte penta Fear rsp 73500 om, 8 ‘PUNCTAT | INTERPRETARE 7 ‘Superior 7=6__[ Bow = | Saistietor TESTUL a3 PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA cords cits 3 puncte peau Fcewe sispuns gre, resoativ 10 mete pena fleeae problem petra care mu ai esi sda muni de "Aspunsrstcia, Interpretare PUNCTAT [INTERPRETARIE 022 | Siperor [Ban Sat | Sattar faa [Sib —— ‘Comex prinipalle tp de aire seul nteprnds entific idee pen cere ns no aren. Alege forma jure consti si frmul acl consis, Realy un ale stint pena tnines uni afer » carrronut, AMBIANT, IN cADRUL, ECONOMTEE ‘CUNOASTERIT rpc ict ot a Seg mia ap maja eco cme ft wa eso Seca fw mf Dac ema fal yo aang? Cr et section? a perioada de duph 1994, creteren oduct in Stele Unie 9 taegsiat stm ‘ns mar chiar doe a psiadsle din wee de te vind cooomi, cera ce a ut a mali specialist fine cS no eco ete eal in importants ca sevoluia industri su, chiar mal sul, siniart 0 cea co dows revolieindustist pei 1860-1900, paid remarabilt din punetl de ‘vedere al implica asupra decor omni. fn sees proud peeduetvinen iregiat siti seamiiatve, iar economia a inmt tnt-o zon de inj nis, ‘emienul de nous economic (new economy) spare peta prima dt fo SUA in 1995, To atc = 1 inert i definite nul teen, Desi la fncept ru a exist o definite uaaim’ accept de ete conaigi,liind-se mai mul Yemeni ents demu nou tp de economie:eeonomin digital sau compute, economia informational, economia leevores, economia global, acon rellor <1 comtncafilr ee, fn preent a gouralnt 8H priate lereticeal eft i prine practices terme de economia baz pe envoasere sou economia ennoasert. a "Nous econmne este denis ceonomia nfrmaonal sa a noes oi ou acest factor de prod fn rere opti factor de pode ult mi moran dec tesursele materi sa de ap Prine carateristlleeconomiicuoastei se nana tieraizarea Shinui interationsle; = lobar cree important’ timp ber, = namics mat rapids» peer Gaaaciantancare dake accen a ser produeti = extindera liza computer 52 milocelor thn de comanicare ‘ii actvtata felon gospodtrile pope ete. Pilot economiei barte pe cuneagere find infomata, coneinen informatio comaniares Elemente fundamental ale vei coon eonomiel cuneate “Table 2. aa nome 7 coro] ccunoasren ‘Caractere generale al conan aa Sale Dinas Stars competi Nationa ‘Gob Foor de sane Boeri Anegreer Mobilis ace Reduse Tose potent eowatie Compati ae e Sea That Trdstria =| ganna proc Produie Je nasi —[ Pra feb Faso celal produgier_| —_Capittinanet | Tnovailanoyine Tehnologis conduetoae Mecsas Digilewe Sur avant compeiiv | _Sesdwrea prin | Tnowal, cata, oslecononia desc | _repae spat point Moser Tost ceeeisinovii Rela ev le me Sabie diet [A = 7 Papers My canna oe ln Mav inking! pe sto Bran 208 2 a Seopa pincpalalpolie | Oewpure de Sala ve resrslor umane sa Cline alee speiien | Caliar issie mle dace noosa Desire Rela de mance ‘Adverse candice Natur capi Sabi ise apart Fell unt Ratios Sshumbiloure ‘Comporiamentorganalional Model de mcees ‘Despirir concueli | Conse, coopers concen Granta mani Conia Descentalizre eri Rigi Flebie Model de compan ‘Conigani-sraca’ —} Companil-promet Sirefele de Inepeinde Vines Sree eo path soba sat agmenie ale Scr Topesa NO Ecomc pat ca Tos Mae an gn Ba 3s Schinbarea paradigms (proceso 2 produce, oganinct i ‘managemectuu tureprndoilo) gonaeux gi nai reguli pets economia sleet cere dela Jeeur la spui. fn economia eunossei entiile sant came abet, agen, nods + concctareoalts + reyes ptr reer, ptere arene dat cami; + membre prope cid eeu prosper Economia cunospel ese o economie a aficerlor inclzind tite Spurl de aficer eons in jl Inert i conexione x ae poses de snare ampoare impact um sunt nova, lobalizare 9 deoolines dais, a noes See Finnle ip dsfjoar8etviates sub paca condtilorconercte le ‘medi sanbian. Medio! ambiant repens un ansaid fstori tegen de tt conomicS, cal, poled, tchnic, tehtcogih, jure, denorraies, eogrlcd ete, acfonszh pe dire planuri (local, regional main intraiona, mondi) as niente relied pag Acasa Inseam ef media mbiaot al finns poate suture ta facie de ave Ia aces manifest inna iris fico endoge in: + micromeda (fusizi, presto de servi, rizr de for de mane, lie, concen, organise public, + mecomsdia (omits isle, care prin acnle ql deze lor infeed insependei, + cromediv (med! gprs, demoga, econo, ehnolgi,eulaal politic, tua, stingy + snongonatie (permite clariferes paipat taepriaderii le produce won). I Micromet inceprindeifeude at i fre ex sstime medias supa inepindsi, cate infcnenzh det sucesul acti desig 5 ups teprindses exerts coool nto su ma mis ab ra ar: ferizort cde fr, reno de serif oil de ‘ms let eoncwentt i orgonemee plc. Css evluons, fms cjiomeazh in destguaen activi sale concomitent pe doul pis: pists instr spit ipo. Pe prim ip de pia, firma apare telat de amptitors sable lpi fn speciale fumizni de mit, fons de rue postr de servic. e pai iii, fnma re caitats de inex si Is valoiek produ i servile rine, stubilind leptin principal ea len Evauara compervitmicromedutinreprinderi so operator in acest eins ears rin ‘analiza poi coneureniale; * analonstretorall a med concur ‘Anallza poate concurenale ~ apeciatl pe baza cael de pit 2 Inprindei alt pe baz umitarlr formule Cla de ia absolut i= 100 yew ved: (CAi= volumal viii intepinders Few c4 0h ‘Acs indicator repecins pondrca vizalor Invenda cll vate eit de sectoral de asia din cae face pte, volta coh pede pists absolute est, pe do 0 pt, rezlants mismull loprodei, iar pe de ait pare, a gradu de susie = lil Aesa pote expr cu jutoral a i incor: rata de tio si roa de trace, clout infxmailoe Frio de stile de pat. Rata de stat erent proven de consort ere a8 umpires x" des Inagul paroadelorprecsdewe gi cae contin si eunpere $i ta pions actual dea neprindrea "Rata de amc corespunde propor de cmptitorere, in peroaele precedente, st camptat prods x" del cwocuend scare cumin pezet dele Intepinerea i". Cunoyerea scestor instr ese Hh operational neue pamie mses piri de Piaf, a dinasmuluteoneureni a atoprinder si indamentaea voll ciel de foe, in tar wma” a Cay Pa 198,10 as Phy +B-A1~Ph) sande «= reprein ts de idle (0b fr de coins dc proce ‘B—reprecin ta. fidltate eu ford occa su indice proce eat pat lobl a inepinderi apron cnet crept Cota de inh rlasivs nde! CA) volar vir inmepsndi (CA = vou vizio eli mai important concent (Coa de pay catia reper © exes «rapa de foe dite fea spas anal ie ai imporant concrete pe respetiva pias. ack erupt tind spe 100% auc es aia deine pai ede spit T cz in ae nator cael tnd sce OY, atc fms ae 0 poze neserifcatvs pe psa pe care scion. Un rport de 60% een fap ea reine 6% dincife de face concent sy principal nr el ecto ‘Atl i, acest indicator of imagines dan st nreprindre nia In procicl, deoawc> fimele scone pe annie sepmente ale nei ce Gn ata uo media specifi) elevates caleulrn cael prt de pat spell, cores clelez prin raportrea vino nepeinde a vlnaile egret de pit espetiv. Tn analin pont concureaile a wei fie rebuie sf lst fa onideice 1 evenimentele din cao pii cae au ear cu gsinea Inrerndeiespective,presum pitunderes unde wife pe pss, evenimente polite, rere econo, stati conjnctuae ct. ‘Anallzastructurald'a medias coneureial Srctura concwenial a sector se preci dp il fst in et pct de veers se eis 3) mame de concurent pe pi ‘monopolar ~ in cite exist © singu fin Frizoae 2 unl peodus nessa (aa de egul ca unre suaor deci police; fel fate a occas siti bilese dicretonar portal caltat pr) lgopoar — paren cae pe pi exists aa civ producto marie prods sa Secvci simiare; In eonijle in care operat au convent aspee rior, singrarezee de maximiar a profil const fn redosres stu; oligopalul~ diferent - in car exist diferente de cals, sign, serie pos - winrar, fcaeintepinere unin exponen acestr fet de sco eoneurenfa menopelist ~ eu paiciares mai ‘multor copeuen foute mari a chor ofetl poue i dierent semmifati, consid factor de sees; conearenfa pur tn care exist mul concur de poduseervii niente, rela Ia acai re fc de suces pot feast, modul de promovare 5 pablcate, servooal ae 2) gradul de concent indie Hef ~ inca, idee Hall ~ Tiernan oe iin Gin Sk 1. Indieele partial de concentare Inc = Sep ~are ses se determing muna penta cane cing pe @ meus pe bara incl pail de concen, nip sar fa cel pon, 8 sau 12 concur 2 Inde Herfindhall~ irsetmaa (J) tau SP Indie Hall ~Tideman 1 ‘nde: n= nomial defies i= coma de pi deja de care concuren, expiant sub form coins loc dei dei pe pat ” Indic Fa $F Site in li in nse degrade oneentae 4 sector. Aproperen dein relewi reparitie relay ex 8 ‘sla, in timp ce apropierea de I viens un parca! de ence 4. Coetiental Gini~ Struck (6) CCoefccnul valor situate interval (0, 1) Jnterpretarea este denis ou nde La iii prezentaanteir,ae,apeopivea de D elev 0 repatiie ‘eat eal vino, ntimp ce aproperen de | edema ga iia casts analiza, euprinde foqnle exteme cae acineaz3sspea Inceprindei, stimuli’ sat nnd activites despre de ake 0 Inzeprindere: Ace fo exci in pemsaneat infu mai ich sav ma mire supa activi nepindesi, lind ft-9 pemanents sche. ‘Toate mel sunt ones de aces er dru toaesut a fl de fete monitrizaea mu ester, a teninfler factor de media a dep svi desfgrate i contin, Elemente macromedia sunt classe in ose mai catego: medi demografe, medial economic, medial tenoloi, media rly cel palteo-loltath Problems final a analie! medinlu nconjrtr este dea neege mot a cir cet infec organi i, herw midil, maul a cre 0 va fice in vito. Mul demoseafic te veyezeviat de populaie si stncturle le, perwonel ce fie parte din 20nd activites Figura nr 4 lementle medio demografie Prin analiza modeler gi tender nstrctre popula este posibila amisipurea comport coasunatrlr de peo nari pa toms In eae mfr mare de nevoi i dorine ale acest sunt exprimate de tit emogratceprecu: vrs, sexu, trea cil, ocupatis. © sare de modifi senviicstive In diale demogaice (acentuares Proceilut de imbstnie = popula, polferrea fini: nacional, Selden matali) se elect nan mod serif asupracomportmentli de cumpirare al popula, supra dimensuilor gf stu cre. Aceste iba sunt ulate de incerindere jn detemninares dimesivior lee poten in elabraea de esti privnd evolu ere de prduse si servic, ‘in sable clu mal pov enix pom psa respect, Aibutle demowrtie ot frien indi clare sup sctui gan! de produ, asupeapretaior pe care consumo sunt disp st fe please penta ace prodse,asupra ‘modalisilor optine do distibuie 4 lor gi elor mai potivte acum promotions Kats Pago unt, Buen Edi To, 1997 _Medll economic caprinde tliatea fctorilor din economic care inlenene caactsteatnrepinori dea concua tn domes sou de activi, ue 3 posite i dspoibistenconsumatrior de #eunpa diverse bun Figura ne. Elemente medial economle Tie fctort cae fflsrened puterea do cumplrwe se num ria infliji, evalua pojurilor, model de consu ale pop, ata somal ‘votre res, struct comes eet, expr portal de buna Aces aspects lepte Je siusiaeeonomieh a zone tn care fcere fi yt esigoar activites, se reflect, ect sau inet, gf determina. volun 5 sci ofr} de mf, nel venturl, mirimea cee de mfr igcarea pro nivel eoncret Md shnaosc care perez fra este alt dn numero factor = concurs It realizes produsslor gi srvicilor,prsum: aivlultchaic al ‘ilgjlor si acipamentlr,caliates thnologilr, sivittea de crete. avo, lcete i bevete ines, capsciatea de cafe ~ inovaie inven. ‘igura nr 6 lemenisle meta hologe ‘Acct component a macomliuliinplict fima at ea bene, ct sic fami, principal prin intermodal piel Considers, de ep, foal ca el mai puteic impact asupa setivitiflr uae, canara medi tehoologie penis © imperana deoseitt penta fii, deoaece erect ‘modal no de satsfiete a neve consume, pate entificarea uni ‘cei Inet, aut Is descoparies unr noi segment de constr, modifcd ‘modelee cert sail de val, ponte modifica natura’ concuea Ino indstrie fi ampliien efcinp aciviilor do marketing, utliind tent CCupinnd ensmbi elemenslor cu carter thn i teologic, cx npc asp re, aceasta de fcr i pune amprents, apical pe gradul de tazestare ihn gi pe simul modems producer si Iehnologie. Gada avant eur a endif itl et de innate 7 Nena, .-Fadawols momen err, Ein Tum, enh, a 1 produielor gi tehnolgilorreclans impusionarea acivitit de crear Aeevolae gi conceperea unr profuse gt tehnolog x parameti caltativ conomsisipei, coacomiten cu reshnoogizacs uno amar deactivate. Tn genera, ebnoogi pein ,cunseea modal cum s realizes sarin i bictivle™, iar adese,aceasthcunayee este legal de cectarea tins, vole medina teboologic dando o exprimare eoneet pin ined unor element specifics: ven si inovai, misiea. gi orenavea fondrior destinate core, “explora” oduselor noi, peresonarea protlor tational, element ce vaez cliinareaehnologilrpoliane ‘Medel. ater, Resusele wy uma oh nv mai suctpeivte flat de elle fenomane economize wi soil, la cep se ate fn considera aise lor rake i intaprae n-un sistem imprean cu ate subse, ca popu, invests de epital, poles, produ de ainent, alia vii tose find privite in evolia Tor pe ten lang gin inereononaren for Figura nr 7. lemenele media natural Ml ature defiae un rl din cen 20a important fn period actuals in proiccrea gi desturarea activiailor economies. Conte. mituake teint dul de localiza, de dsc 5a spate 2 activiilor ani Alaa, Ws Dims marke Hanson i 96S, p17 Nie tence mmr ane Bw 0, Ba, a sconomice,infuenfnd in med neni obicetivul stv. In ena ‘wo natal s inrgiear 0 serie de tnd, pase In evident pin ia ‘maailor prime, cesrea costal energies implcile legate de influent relief, aclina Medulcutral,Ansmbllelereneor care prives simul de valor bisa, tale crediee i nome care gwvenez sal eameior socitte conse mei ull, Acest clement forneaza comporanentul de cumpirae cons, dtimitear sepmentele de it i delimiter tipolgile spaciiescuniorilor. Meal cola contribu In expimsre exigefel une nuit pile, coin si eal produce gi manic dsb for, 9 oti forma cortuncailr Femi cu pia. Tepactl medial euturl supra activi imei ete conditions de © sere de carters valor eulurale fundamental rexist In timp, fecae cults ext compost din clr! seeumdar, voile euwale secure so earn a ig Panicle pie! devs din mentite unor grr de pasoae, cae contiueo part implant popula. Tiel de compotament lasso ar Vine rng” es Uns Bee 2009.72 da Pa Mann eg Es Tr, ar 57 ites prin cultura propie,stlul devia si exigent speifise popultis fgermine-conseraea prope cola: caltateaprdustor, usr tn ‘chiaonarsn prodseor sau servcilor, spear tir i bic, Taste aseteelementecontibuie le defines prototiplst de consunatr, ia fiona, pens ave 0 activate ein, abu sia ln eonidrae gi ase ‘aratrisi ale gropuilor tice Media police lesa Mecialpolte est format de stil soise ale societi, fle ple ce acjaneazs si de aperture sbi fie aes, ‘Toate ase deter un sin poli abit su al pin stabil eu inuene iste aupra madi de after dino regime, cas gral de intervene w ‘aul in conomieatudines general admins ving econo sci Figura nr 9 Elementele medinsi polite -lelslaiv Mediel legisla coprinde sasunblel oormelor juice 5 accor ‘onmative eae reglemeniszi desGiurarea_activiilor comerciale le Inrerindero, Medi juries insttional aa cuprinde door esta comercial intemd, ci reglementie stable de rganismele itemayonale shite. Fis ineprindreaetvess nan media spose determina cde ~ produsclaervcile po carl fe pic = awu/loclinte in cre pteazt pen conducre afer Jn pein, Semele sant intrested anunte component ale msds ‘car aciveat, anne: niveonsurtori concur (et nee Famizoni; pa fore de mua; gentile guvernmentale (comisde zona, gc scale, doparamente public te) os Relile pe care inteprindrle le geneezi in conta esonomisi amour fue de interesle lar, pot grup ne eaepoi + rele sch (ce elie de eure este pei arenes ‘de schimb ore devinzar, + rela de coneuroapi: det, indice, peat pete: + rea de conplementrtate. fn general, ieprindreconcueat ule cu tele pert: sure de sprovainare concur pe pas fre de munca capita, unio gi servile, mont; picele de descr; segmented cnsutor Relate de complemenartepcrins dos fore: > complenentartate fclor pe linia oproiioati > cooperarea fe inreprinde ix dameniel protic (le uae $5 ser derbi, ear oe orzo inepins de acl el, cv acl obec sedate su fire din acess amir deste, + versed (awe tazprnde’ fate n poz sucesive ale Sxl bunrir gis servcian + emorgnicd (ize inepeode al teste ca obit de ative ‘scp dea gral de aoperie a il, dea redce cot deri). in coil economitinforntionsle, elaile de coopera snt fate importante dears tering ees ate si ating obisive important din umtosrledomeni de stv: ‘+ aprovidondeit (conrla asypeasurlor de sprovizonre, pox important in apr cu puters fumizvlr te) + produetel (Saniariareaproduschrservicilr, relies unor ‘rograme de erate explosten uni Hcene ee), + Ananirt (spriren xe Ta Fnanatortr exten, seoperine ma un isc piel ete), deface (cee we stet rope de stb, impaners noe retried destacere) + import aerifearen war 2000 a Fscale) a= 1. Cunsscind-se urmiterle informaii legmte de © tanepinder, si se lean oa de pin epost cerinde voli ifr de lacri gh ratelr de delat de atractie, {in perinnn 2005-2007 ‘Taber. 2.2. TNDICATORI 2005] 2006 [2007 wa | ov | o Gia deafcen (id tay| $00 | 70 | 0 Rata fle OO) E wo | Ra dear 0) 7 é oan dt) F 7 “ ‘Cou do iat ponaw anal 2006 ese: Phys =P + BAP = 08-0.27+004(1~0.27)= 0216 00292 02452 sou 245% ial!) 10-02452 + 0.601 ~0.2452) = 0864 + 0.0453 = 0.2317 san 231% Dinan cif de face nu elec num foal me, i ge datos 5 unr cont generale fvoabil al piel, pecum gi impact ina, n sion nearer selena eu peep compu. Poni inteprindt pe Piaf urmeazh «se Hnbunit, ca umore x rtelaractveeelrat fn rnd umpire (Cua de pit pent anl 2007 et: Phgg = Pag + BO Pa) 2 Cunoscind-se ciel de acer pnt 5 firme, c-i bpatpist uni prods, determine grad concen ce carscarien pi Struturn pee TRA] a CALEY | 200 2400 2-20 1092 25%, Ma 132 00.0 “9597 Geto) Posrivtcleullr se observ cp pits prods exist un Hier, ‘anaes de 01432 coetcenl lectin orepaizare sprospe eel a coho epi. Demin ine coneren se pot fee odin cusdesreelemente rec amplomes reel comer, naman de salar i aie oy, profil, valares milencelor ive clistesprodus servic, are 3. Caleula pe baza tele umitor, cocina de concentra Gini ‘oectat expat portale Romie ca papal ri partner ‘in periods 0101-2007 ~ 31.12.2007, ull exportarlor sl importuritr romineyicw price S ie eurapene (il EURO) Struetura peel abel a. 25 TTP Eye p [i [rota] re [oi [is fio] fe fe [5 fs ]2 | Soon Lei = 1p? =(030) + (015) +(035)' + (0107 +(007) + Tabet 24 NR] TARA | VOLUMUL |g] ]VOLUMUL + (0,06) +(0,06}* + (0,03) + (0,04Y' + (0,02) = 0,1616 sau 16.16% cx, row EXPORTULUL hot L 1 c Germania WEST 5 | Be WHS “Ts “iz 2(1-0,30+ 2-015 +3-D15+ ye) ae ps i 3 [game aan [oe Pour | Tae : ra Peden TSS Os | Oma cory 4-010 5-007 + 6-0,06 +7: 0,064+8-0.05 +9-0,08+10-0,02)—1 at 3 [mao oar | aes = 0645 em 16.45% a ssinay [roof aar] Tae ee! 1_ 021 4, | e[ta]se| La] ona] 0161s 0, GAT game Lruclurs|2t]>e| Ka] [old] 01615-701, seams ob pe 7 Pah exis ux gad ree concent, cet ce samad cl pit es aE via in ese _ fa Ss = 0318 ‘eprint elt nd este acta, oe lord pia ind pops. a hewn eg page ‘loa coeicenuli de 02236 rele o ditibue spl reat ea, Desi, in Germania export a 2007 maim deck in ela fri europene (4930, rica), oi, coetsentl de oncenare al exprtur romney ari tt © reparizae slaty unitoems 9 exporuler én varii de 03162 osu export 4. Cunascindu-se usar eprint nl svi tse determines inert ni i BT “6 so NG) CCunossndu-se unsouce informafit legate de o Inveprindere, si se eerie cos de pat eprint per an 206g 2007 Evo ifs de afacet sha rtelor de ietate de atraci ‘in perloada 2008-2007 “Teal. 2.6. NR] INDICATORI—[ 008] 006] 2007 cer a» | a | o T_[Ciiade teen wit tey | 400 | 620 | 87S 72 [ Rata de Rie (7 5 can 3 [Rata doavase > 5 7 Fos de pa a 7 7 CConosndiecifele de afacertpenru 5 fie, cei gat pias uni wos se dtemine pal de concentaec earctizenz pi. Structara pete Tabla 22 ia [AT ® Te] >] © [Torr] CH avy | SOU | 3570 | BT | BaHO | TOO Cale pe taza bell ums, owfienul de concentsee Gini corcat al exprturilor si impor Romie principle partner in pron O11 2007 31.12.2007, ‘Structra volume exportarilorsimportaror romney (nil: EURO) Tabane 28. [Se Tiaea 7 vorumur vor unrur. Rt. impoRTULUL | EXPORTULUL T [Tac WBS 207i [has ToT BES [Olds 1352 06. '&—[Potonis T7304 50 5. [Republica Cat | 1238.6 a6 Toul In tata uritor ete rd tact a te pee (A,B, C) evant ex sSuorl coli de pit pobald. Sts cleleze gis se iter adi rest ly Structor picear A, Bai Taba n.29 RANGUL PATA ixTREPRINDERI a ow 15 |. Kenic si coments componenicle medi specific usin die Inrprindeile prevent msi os, i inte de produsele wisn service cre aceasta fe oft i jini eont de zona, localities undo ea estos sein, st amu. ‘SC. Farm SA, cums cu acest rae din 199, nt ings oa 195, sb deruiea de Cnala Zooveinad SC. Fura S.A este psa jut renal fan de soca p ai. Sel sii etn Caen Gi 53, setr 6, Burt In 1988 pact jr d cual ssi st pet de compania A & § ntravonl 2000 SRL, cvesiment ae in uml 3 ani as roe cif do afer de 5 of. Din punct de vedo Kp, SC. Fam S.A ‘gone nepind din anal 198, eit HG 1234190, CObietl principal de activist ee reprezett sit de aproviionare sf ‘vinaare direct sau in regim de consiguate «producer biologie, medicament, ectivilor hii, deaiectailor,mterilelorigesicosanitare, cbipementlut de produse, instrumental de uz veterinr, mara de laborer, premiurorvtamino-minerale, advo furs, prove din a impor, et i de asigurare a acti de servict~ tchirirt st astents sata -yterinar. Gama sertimenalscomersalizat caprinde peste 2000 de peodus, din ‘an 85 Ye sunt produc ta Roma g 15 % provn din impor. Acestn scoped ‘in dversate i complestate nevi pste acu eis S00 lari nal alin, dine care pst 150 de msc etrinicu © exclen pre si experen sgu desires ane sci profound abe tea de pei cel matali SC, Farm S.A. it designed etiviatea prin intermedia! une rele comecidle complete repariathesilibat pe Invegsl triton al Romi socal tern eu depot centle dott cu spat de gs supatee de deporte; 23 de deporte judne: 350 de farmacit gi punet Grmaceaie eterna 1980 disbuito Asad, S.C, Farm S.A, ese strats Bn 16 suc tet, exe inc dist toate cele 41 de jude gf Mancpil Bucuresti; evening Tn mei, 2~3 jude pe sucusla 1a nda sty, fccresucusat are un sist de dsb lettin epee zoale, puncte farmaceutce veterrae conesomite st agent moi Aria de eprndere gi vrstates structural une sucarsle sunt dimension, 2 od priority, de gama de prods fete consumo, de gral de deol sect Zotac, principal wilrar al seatorprodse. Se remain sccath priv suculle din zona ontan — colin, unde creyteren snimalelor, eu tot declinal genesiat gi persistent al anzicii, contins repreine 0 setvite etonomicd importa, neesitind in contimare © Aistribupe so comerilzare de produ sanitar-vtrnaecorespuzaare [Unaspoct cu ttl purl ste oprezr de sucusla Buewesi cre ae in componente pee frmacestceveternare p deparit conta cae pe ingh aves debs prislr dew vetrnr,desfgor gio aii Ae distibue a roduslor deifetuate cite principale pte dn capi. Soca dispune, 6 asemenea, de peste 160 de miloae de ranspon spevniznt,ir sista infornaonl inpleenttasgn pease si lasarea omenzile pen 0 aoviinae dsb api ecient poder Miunea Farm S.A. dri din sloganal ase “Lider fn sbi proule farmneutie vternare!” Mision fist pone, adr, esr jel de lor e pas produslor de uz vai, pin sigur seviior de ‘liste auroras corazon dn pct de valerie Obie dpa ale compa SC. Farm S.A a si cu sata po ore Inrerindses sie sbiito ttm. Actes presupun spies umsiear drs divertor coma a gamed poise 9 sone ofits: ges seen ocupat pie a prose veteran calii sevcloe est apovioae I sandal intemal in Uniuea Epes pit «eifeare 180 90012000 tinea Cif de Bn Disb, Benefsi pradseor comeciaizate de fm (rose sterte) sit nial saniarvetrinare, mide veterinatconcsionai si ber profesenis Srcunseripile sania veermre jude, until de cere explore a animale, gospodi popula, ins de nvm cera in cal prodstlor defen beneficiaries sopeezas de sone juice: pia, elise mea privat desu, gall, ride, hte tte. Pe ings aceinexst 5 consumatoi poe errata de Ferme pivae srl. are pate de preter podussar aioe de medial rsa: suite inti public ligt oases acs pods, x de exempl penitence, ‘Sovsttca Nona «Clr Fete Romine pene devinfosteavagoatle). Fld compan ces cup cu ditt prodseorvterina, in spi, Fm aig § 0 sei deserve: espa spacial ates beef: connate enc de spilt in domes vein ins anit eu petcinare pret profesional, sunt especial cake didactic Din pnt de vedo a mamgerenu, comania previo srucurt centile rive org Bucuresti care comic in permanence 16 secure da jt: Alexanda, Buia Mare, Bat, Brasov, Cova, Corsa Chi, Iai, Go, Oradea, Pies, Phi, Suc, Soboia Téuu-Murs, Tinian lua infrmsional se eliza ast a nivel vertical Goat il ine sual) ct anil orzo infra pest dela enrl Fam dn Bucur spre ifr sued ‘Suet gaia intel a SC, Farm S.A se desig pe ie do condo Alexi nivel sper d eonducr, format din AGA, Consul de Administ, diwtr general ive fea tdi distele dparamese, onsite dp pip! finer indeplinte (German came partment fnnciar ~ conabil, detent de marketing, depatarent scare, conte fe 2) cazuL2. ‘METRO Cash & Cary Ronis — se met 2 Pe exempll econ ineprindeiidenifca relajile pe care aceasta le grvereact in procesul desir activi, pe deri pe. Propane Aire forme de cooperre in vederea dervoltt acti sme fini acest 3 Subii, pe cxemplal nei fine, componente micromedul, ‘mezomediul si mseromotih aces erneeaoR fn gnarl, iopenderile ebuie st disp ‘vedere faeioni, de un capital: cana, thn, sid, soc chi 9 conabil == ‘Captaris asa miloncelr de produc (ca ator producti), ltr de resuscle ‘ure gi mune cameaiar, implicate i prodsia debon [Resursele ftrepradert sunt premise cvistenfe sale, milscele susceptible deaf Yalociete Ia un moment dat pes dessa nel avi gi obtiners unat profit. fn general rail ress ale Feiner de daneial de active, sunt gra in esse mane, rere Anciare, rere materiale resirse nformatonal tur orgntaionla ls, in ante de specie viii time, esuscle secre fanaa inte precints anumiteparelri. Spe exer resus in cod une firme de comer ‘is sun grate ate + resurse material: chipament instal comerciales mloace informatie (le decaleltoue, ti htt, estan cote, rt) mei prime (air oe, cao, sae: lehnoogi al iment publie, leh comer sit terse. Kens ss resus innciare capita ros, nul Fiance, capita iki + resurse informational: date operon, date statitie, informa confi, Sisocae eps te + resurse arse nature; fre elie, neil, conde de elim, fore faa, coi de pt. © enropic:vesigi s omichiti, cet medieval, monument isterice ‘side a mada, ier, esle, ple, bie ete, 94 organzationa © simbolurt (ouviot, pt, ua endive apa unel anit eu eo (persone eae srvse dept adele de omportamen; + ruaur (de exempa, stem rligicase si scile, gedimele i Intl de fio) lor (seg eal cae ceca nome); nae. congertonete perspec arms ale anit ee ui obese eu semnicale Simpsih LPOTENTIAT UHAN sures mand, ca Principal ress» une intrepeadert const facior principal a valorfiesea tutor resuselor-macrometihii sia inceprndec i tn acl tip, ea pinipls problems i restucturares si eevolineatntreprinderi, Avind ta vedere natura acess reuse, analiza st presupanereargrea la eva pibosacale gl cull, prec io ordre tazté pe un insrmenar specifi. Aces demersinplich pe lingh variable cunts i varie necuantifebile, cae pt genera eft majoreasop performance, la wana naan dmenisuni potent ‘Numi de personal ttt (PT) al wa Intepeindttpeoitespreceen (lick 5a pitei sale etonoicosnaneir. a rural tial de personal se 56 include personal eu comet de munch pe perasds detent indents, cu po nteap sau eu inp paral de mine, inser fn regia gene de vider salar. ‘Nurntrat de personal dspouibi (PD) seri dena inte nil e personal ols bse de Inga du, ea conte individu de manch suspendat de deep (aia tmen, eet care exit 0 faneie fn cada autocitit exeotve, legiitive sau jueorey, sunt algo organise rofesioallindaleretrbite,benefcians de conceit mst) sa a cererea tslminuhi (cncedt perl), care om anteneaza costs a nivell Sneed ‘Numiral de personal present (22) cupcinde personal dispoaibi msi in absent pe peioade rela reuse (concei medial ~ CM, concedi fet Pit ~ CFP, conceit de studi, conceit igrre cop boloy, absege nomotivats),prccun ei lez ona nv unc 9 fs euspendst in ination angjaroruu (oceteressesine dips, plingee penal) co excep interuperiloremporae dspse de aes. ‘Nana de personal preen te munck (PM) este consider personal prezent din cae dedocs personal afa In grea 5 eel aft i ner ‘emporare dispuse de ansstor dn mtv eonomic, nie de sez [Nunaral de personal wtitzar (PU) ete constiut din personal este aint efetv a proses de prod ind ealult rin dees din sala prezen Ia mune 8 pesos ast fs forme profesional din initia gp cht angsstorli 1 Struturn personal Petro af priest apresiwes esupra mii, puters povfonmanet Inreprindei i aport cu personal sh, acs leet abu complet cx sulza set frei de mes Teoria economic identified © mulinaine ect de stmerware, cle ma nora id: = Snwera pe wire ~ 0 wire cocseeveati a persist pe vist, ‘meyjinrea unui echibra tae experiens si cenivitt, igen promoviri nt-n proces natura erage gromovare, va asigua colboraea s ss si erdees in ses ce se ume, de aie, ,oe core vice dezeciors cenit jn piamida vistlor persona va festa eciloa psihososilogie, idcind probleme sansgenentui in cees ce privet reerares i promovares personals. O angajre msi aun moment dt, tins a cre dieu fn promovar, pits port dezavanajos ine nuda spiral gps esti; Sirctora iA vchine ~ analiza etuctai dp vechime i feeder fuinsa infomntit sypimentre,srnalind alte densi cu cosacnge nitive. Existngn unc} poner semen personal eo vechime marin nveprindere poste apres endictriv: pe de- parte ea ssigu Iimagins neprnderi, concurind In formas cli sale ar pe deal pare, goteres: chet de personal suplmentare afreatespoeriloe de vechime, inter fe ineodaceres nowtior thaoogie sisau cost supimenae de formar, raison ne struct sadcsle stile face, ar cave a insist mi mul per deptar proporonae eu vecines yma atin pe nova gets ete; Sacra pe sexe fn mol atl repute sex a personal ar tcbu refleste sructra tional, eiiv conan, si natura active. tn reaiat politica ieprnderi a ong, are in vedere ante cute 20 considerent, inclu lgte de cult orgaizaonal: angajre isteach 1 Temelr poste aves cajun praccarea user lari inferior, reducerea ‘ctvitior sine i jn contaponders, abn legate de eoncedile de Insti, in snp ce anges sistematics © bituior ao in vedoe iepoibiitsten mai are a aesiora de a se deca profes, mobiiats, Araliea aru aeivisior wel ineprindes, eave diversslor postu, company ex siuctua person pe sexe, pot sleva cae ale unor lsfnctionality, co evens practi patialrecontaprodstve penta Inepsndee; Setura profsonolé ~ soe anal faze informatii asupra technic, pefomnanglr gi perspesivelr une intepinderi In genera n «oda fe sunt prezete unto ctegori personal ‘+ munetr: nscale, elias (eu deine twin: i, sud, busta “+ petooa le poate cu studi medi ex dele adage spel Inreprinderi cu stu superior, cu dealer pe profes economin inginei mereologi te) apa specifica teri + personal ec adminsvaiv: eu studi medi (nomuto, agai peas; eu sli supecone (jai, economi referent + pesonal de conde Aceast strc permite incadrrea personal in operat, de administrare si conducere, dt necesae anal fief iii aces, Niall de formare yi adaptare a angajaor [Nivea de fore » peso ete un era primal de aprecire a pact inkeprindri de a bjnepesfrmane ale, Cum apres nivelli de fommare & peso exe Sash desta d dich, nivel de femare a penal tebuie judecat tn colic ev eapciten dc adepabiiatea ta voli tnologic, sociale, esnomice. Apresiwen nivel de fare a psi spies persnalla se fice finind-s coat nu numa de diploma defn, cs de expevionapesonau, compete dfn apie acest. Fomares pessonalfi est bout necesa dae dors cretereacompetvtai mei Inteun contest concurs ince oe mi acer, Evident, forte fe cea fori i pefcionti angsafior webue 2 Ge eoelate ew pros. atv, sea stategin fii sees eprezentind de fp invest in eves fsme + Mobiitaten personal ‘Avaaa nandilut gf scutiposomluhi, weuie complet x ania ie asia pe tial pe de sauce pen a sei tnd cvljl see fctor de produ. Ta diagnostics mobili persona, fant de cause geertoare efi disninte cirusMotai Ciclagia fo do mune ae bat came noma in imp oe Moti ese consent & or emze anormale(Gsicerea conraci dé mine ea uma & inlets revedeslor sale, denis torte nemo et) » oa Un indiatorsintetc de aprecee global a mist pesoalu contin tata dere a aces Rata decree personal =H mir dia de persona ‘Namrl mei de persona 10 lnzegitarea wou ez nga al acest difrenje revo economic reltivs «sua de personal ex uae crepes prods mone, 5 Amliza varie personal pat fi aprofundal I nivel eilar5 incor de personal, couzeor care le-au generat ‘Analizn cauzelr egiilor de personal ese complest vicind asec enemle lege de sittin inprinderi (reduces sci, ameliorra Productivti mncl, shimbic tebrologice) sau sia individual (aval de renner, or de mane, posi de promovars, condi de iacadear, se cuz epofesionsle— best, acide) neato wilzat nani ese: ater de pesnal (Re) = Nom isi de pero Ren garter Oe il media de personal. ‘Asmian incor de personal se reieark pe barn indeatorl ras init, cael Norlin de peony Rata initio de persona Personal ii ‘Numtutinslor de personal oq ‘Numa mst ds personal Apes mobili ttle a prsnaull se determin prin raporares| intitle de personal ls numtrl medina aestun: Rata mobili (Rn) = ‘Numa: de personal + Nunes prion . ‘Num mei cde personal Rata intr de personal (8) = Efcienszares aviv presupuneesguare unui gro de sabia @ pessoal et mai iicat.Aeest grads determing al Grad de stabi Gs) = 100% - Rata mobi ‘Aceastt cern prespune identifica ‘Mucwafei potentiate si a componenclor sale in vedere limit sia prentimpnaritefectlor negative supra ctimatlipsosocil al nseprindri implicit asyprapefoemaysor sectors ta cade 1. Analizn revurslor umane si efcentet SCVEXPORT S.A SC. Verport S.A, ining in an 1994 are ex obist de ctviate ‘lap “bricarea va Sociatea comercial este peroan juridic romfn, ait sb form esocicte comercial pact st pesoan juriictcu capital pivat 100% {in priooda recut dela ninjas socei pntInprezentsoicaten ‘mya conceputo polit definitive de personal Specific! zoel ext cartesian de dervolares unor soe private peri, cae abso fons de mane calif, anja aor nsprinder de Hat. Somujul generat de disponibile de plat acum, da i aponibitaie revonizate pent anil 2007 fn dsr omneses va aven ex fet errs fete de foe de mune cali, mai les de facta thls, Maile seit ln onda pten consti osu de personal eal CConitile saan se vor mena, iar prin efcemizaea sei se lumarep © motvare mai pues din pnct de vedere nani lrg. ‘vind fn vedere ran somal Invegistat fn zon, cit si specful secviissietti, motive personal va plese de a preise fon ai Personal cre pice obictivee pe termes hing le soci Obiectivul principal al deparament de resuse umane din cadul Inneprinderi (comparinental Persons Salazae) este een de a psa a solv ft rn mult sip fn nuepindere gi de ale sts tebuinlescestors tel Init inveprindres 4 fia maxicum de efcen, Aste, manage in resus umane de acs couprtinent se cup de dou spt: + ayagees, objineea gi renee fore de mune in ineprndere Ae de: reduerenabsentcsmului gl 8 Macmated de pearl, eretre sigur mani, + efiaciten persoallui dn sobordine (elizrea cn suces a ture srr abit dete Riecae ania) Scat are 50 de angi ca cre de mune i 3 calibortor inte cic cre de med, din fet curs auplimente (pede Fi) —avind fn prezat fc de supravephere si con! It nivel de sete Fins ai aes ‘ei cobras aname: un expert onl ua avoet jr, eons In probleme dosh un ini ToumnexcEmmarts IACTHONARILON q v TARKGER | —WaNAGER | — MANAGE eonitnetst. | peowonne Tene Comp Tee a ar Come oy Ta Tongs | — Comp Bat | tao Nei Fede Sian Tae on. bron sg Comp ane Figura ar. 10, Organigrams frmet ‘ies medic persocaui ese de 28 de ani, scene matic ofet Aexbiate tn cea ce piv seunlaves de nok mtode geil de ert — fro Jouve | sau Figuia wr 15. Evluin strata personae dup veshime Ponds sn mi mae ov salar care uo vchime euprins ne 1 angi San, mati de ei ome 4 i 5 a Jasean 500 Figura nr 16. Evoluia strctrt personal dup virtt Majors sais tneadresz tn propa de vr 26-35 ai Structura personal dup pregtires profesional “Tabet w.3. Progra profesional Sia superiors Sind medi Alte stud (profesional), [TOTAL o ‘woes se Figura nr 17 Strturapersoaluul in fanetiede preg profesional in nul 2006, (Ce si ou sali an studi medi, wma dex cu sti supvioare (19% i pe inl aes a x eu stu profesional 1. Figele de post valaree posturilor repreins © dserminae sistematich a var respectv rolls inportanel etm post apot ea elas posi din Interne Procesu de vale sti ta poeta unui ston de rete chiral $i a8 are on seopevahsres perfonraorcelor ce eeu posuile respective [vauarea postal pe baza fie de post 3C. Vesper SX Conamnniamany [Peroni | | 1. Desereren post ‘Denumlcea pasta Eeonomist ‘Obictival posta: Resiaren ative prvi poltiea de meting SiC. expos S.A. Sncarara lerarhed postu: De excoue Generale 2) Respect prevedeile proved de itn gi le stim de era ia baz clrora yi desfigoart atv, samme: analiza contac, contol Acumentelor ia dtr, ise, acini cretve si preventive, autri inere ale caliti, manipula, deporte, alae, conservare rae Proictenz gi fandamenteazt pla demarkting nal de makeing » a Anlies concur produsele aes ‘Analizeackcanlle de dsttie prop, Heniick noi dsibutr sini firme de dsb, umivind prodisle po tot prcrs canat de sisi, laboresc propane de fimbuniire 2 societi apelad Ia prmovare prin inured catlsgear comer, panour publics, banners tes 1) Menjne legit ex apenile de publica; prea ofle agenilr de publictat retertoare I canal de promevare oft gi le enlzeat ta ‘eden nor eventual colar 8) Oxganienz i desparate acving pects de marketing; 1) litecmesesipeina situa statistic a iri eva tcurilor, Pari a activi de insure, pefeionre,ongaizare in sacicate, ait In domes specifi profesional cts n dome aig alii; 4). Bxecu rice aca su eine dps de Mangerl Comer 1 Ori de eit or este detest de re conducees Fume, participa trig ‘expo tm scopl prevent produslor prop g Inches contractor ‘omer preca pea pospetren pes; 1) Respect eroele Reglamentl de Ondine Ineroart ile Regulameatal 4 Ongnizare Funetinae; 1) Respecth nomele de prtea musil si Pocedui de Sistem specifier stv dsfgurte; 1) Respoct declaraia Managenfui Genel at .C, Vexport SRL. pivind politica in domenin! cai. Respects si api prevedeile Manali Cali ss procedulor gi insructivnilor sistema sigur cal specie activist compartinena o Speco: Ese rsponabil ou asigurarea cai ‘umtoarle suc + Eldboreazd gi actualized instucjimile de Iver neceste desfigurtii sctvt compartment * Difuzeazt si gestoneazi compatinent + Panicpt in paren compariments mde interne tn cada compartment, aviod Inactive de Were elaborate de Be lai ierarhe: 1 Estesubordonat: Manage Comercial 1+ Arein subordine diccetis nu ae sbordouat Rela faneionale de colaborare: + Colebreal ex compartment Tec Prodtie pnt peloarea date nae pivnd produc reais + Colaboreast cu conpartinentsl formic pony pretwren dato Sptininale prved live, pecum sore alte date necesae reali veslor anal i sia + Colebreat eu conpatnentele Desiee s Export pet orgaizaren pipe gu expe + Colsboreaet cu competinenul Organzaea si Nonnares Manca etaboraeinodicare Regulament de Organiza Functions; “+ Primejte de fs Compartimeatal Orgniare si Nonnaven Mune copie Faria in Regulamentul de Orgnizae gi Fanstionare i fel depos probate: ‘+ Primate de a comparitnentl Peso! lvttimintSelrzre, Contract ‘Colecv de Munct 5 Reglanenl de Orne Inteiar dps probare, “+ Primete ome speiice de prtetia minci si Peveues gi stings incendilor de Is compartments! Administ de revue gi stngeen incendilor— Poteet Mune - + Cu conparinenulAsiguarea Catt, claret pe probleme lege sistema sigue cali a vel de comparien: + Colaboreaa cu age publica. Limite de competent De reprezenate: epreinth societal ca apes de pablisiae pears de delegate sera de condscerea sac, Speciticati posta 1 Stud tui superior economic = Veekime: nie ani + Aptitudin: 1 xperenp: minimum 2 en tn ieprndre sa in wnt sire ca of asolvites un ears de peice in doen marketing su cell comanicaic promotions; ‘2 Cunostne ina eles, ilar cleuator Inf, dinamism | ‘Abii de comunieare resurtlorumane a cadre iret INV Socitatan comercial av este organiza conform cerinlr obec de sevice, tm concordant cu prevederile legle si avind unnoarele ‘conpatiente:comparieanlfasniar— conti, eomprtinestal insta Asis jure a seit este asigurat de um jarit care repens insets soit in raport ow pesoaele ie jc, prcum gn fta Insel jadeetoet a notilorde tt ‘Soviets exe administra deci 1 manage ar ndeplinet funtia de decor general al soe. coordoneant aciviats depuramenelor fonocia 5 sdinisati. Comparten anciar - conta este cond de conta ff, compartment admisisuativ exe condus do un gaf de cnnprinent, contol sete reali dec soa acs, n Jn endl emei est neni cleo fg a postu pen fecae angst, respect fcaeaagajt a soma fade prota unc PST poi cerinelor egal Ania vieaok personal neces, diamica gi stucuraaestuia, Pen reectarea cantimtva a asiguaii x persoral se wilzeart indicator 1 Numaraseripte de salar ra conti i caltativ a ned ineprinderi ex - + Structues personal Invesigarea compl sigue poten unannecesis mplcarea {in alia air sitri de stow name: > suctua sesuselor umane pe ele dout mari catego: pexsonal operat 9 pesonl de admins de conde Structuraresurslor uname la S.Cay SRL. “Tabet. 39. Dinamie fondulu de personal fn prlonda 2001-2006 ea Ronee Ponderer% da total 7 Persona apoB 7 Ne | Reparizare or | 208 es | 2006 Manager T ee Direcios deparae z 18% [Toa penal | 1638} 3e_[ aoe Finer -Conubi x 2 Ponder asd] ste | 72% | Tose Tose | 103% | TooR | Buca et L 2000, fat ar ‘Sim: Susp SC er SRE Personal produc 31 Valores defer este cca xsi 2003 donarece acest exte aml in Aprovizinre i sociiten cower inseputs-gi desgone activates a capaci Buell 6 oe ee i Aluor bur a mm rmaximt prin dschidees Ia ell uaa nih al resturant ew specific Auer ee : Fanos. [Burman 4 1 tectivalserpepreent a srt oni rs “ Pe Eectivl septic prezent Ia Ibe tn zilele normale de mune este de el - im penimatv 23 de pera aman: PERSONAL NEPRODUCTIN | 7 PERSONAL PRODUCTIV | 16 1 Numaral maxim de slain [Nom msm de salar ar putes fe proxinativ 49 de pesoane cone ie care gral deta al capacitor exisente ar atage cove Suse Dp amcaroombTa SC SRL. Pen pviondaimediatunntoae se prevede 6 reGucere a puna de salvia tort modeminiilor ce urmennt nf eae prin seinen acs poral a cegteri grub de tehnicinta uss, > suc slariaor in faced mara contact de munca si de rata met (germane, easier. In proponte de 90% exis cone de mea po perioas nedeteinats Aire de 10% ind octet de mane pe pron determin de ns ‘Stu pesexe in peronda 000-2005, ete prez bea uma. n Structara pe sexe a resurselor umane In eadrul Inv SL Strutura resurslor umane pe nivel de pregatire “abel ne 3.10. Tabet ne. 3.12. ‘Anal_| Barbatl_[% | Fema [ % [| Toul_] ‘Sieat_—[ — 2005 [2008] 2008 T2006 ma00 [6 se [6 athe TT Sopeione | — 3 7 3 ¢ 200i | —9 —[ sea | 7 Tas | 1. % s3_| ws | 3s | 57 2002 | oa | ae | ae Wea —[— 15 16 16 ic 3003 | 14 [9m | 29 Te | — 36 | as | 2 | o2 | ot aan | 11 P| 96 70% ar Cr 16 i zoos 0 Pae —50 Le [a7 % so_| 9 | 2 | ai 2s —9 5 | 29 [76% | 38 a BY 3 Su: icone ARTE SRE % | sono | 1000 | soo | 1000 Dea lngul peroade de analiza, sructra de personal s-1 modicat, sermiticatv personal fein dyin ponderea mri in ttl person > reparijia persona pe ite de vig evoluin Sct pe nivel de pregitite 2 pastat rai coustan in prions analiza. Cea mai mare pondere este definate personal cu studi peinare Total 36 a a 38 efacert nett 1 ‘Se obser ponders cen ms asa persona ce. %) et etna de angst ew vrs eprint 20g de ni ces ce aah ok Fa de munet ete in dpi espace, ‘Visse medic personal exe de 31 de an in sider fit Ge nit eed > volta sacri persona in fn de vl de pope: “ ‘Se poste obser creer ponder fonda de ssn if de fe ea 139% nal 200 pin 122638 % nn 2006. sais lal mei se itene sb ivea ela din alte a, Conform dtl Insitute National de Stasi, in nomic 2001 salsa medi et in ama hoe i restaurantes fs de 215i. ei inte cele mn cet lard indus enter pile. Saari medi net pe economieeta de 3,3 mie, 8 + Comportamental personal Jn anazrea component ptsnallui se umeste grad de use al tnpuls de anes disponbi, mobiles pesolulu i conicele risen esl lair de met folosnd-se wir indicator Grad de silo al tints maxi dispnil se exsaleszn ca spot net efectv era inp maxim dsponii: Ting wort _ ec «og Tinp max daponil’ Datos uct clear cial une le se creed aan “mpi moi arsed timp efi de mance apraiti 20 9%, «, Valores dt de Gain cara S.C: lv ete: Gu = F100 75% tno coats stati personal sou aa obi Coeficiente perocalu ecleuleazs ex apr ine mica inure de personal i mmiral medi de person: (ey ~ Niue dpsouas Numi de een ‘Nl medi pn Petr peronds 2000 2005, rata mobs petsonllu ae valour: M45 aT Se poste obser valores fouie mic ipl de personal ep de ute inesilor de persons, nind conte nual medi de personal este de 237 pesome + Componenta echipei de conducere st evaluarencompetenelor managerial. Sil de management Aconai soci comercae lav SRL, sunt tn muir de sei ew Rm si pati pale capital societi ® Condocerc soceti eomrcae et asgnati de manage general de cle consol de administra al soccti format din drestorl Rasaciar - onal directo eds Cele dows compuriente sunt imo rele de eooperre find soluinarea unor probleme cae apar period, prin eviarea floss linie fear, ena es eflet in eet opera In ott ce privet activate de codons, in el SC. Inv S RL, 62 reso pe pln vertical ‘Managerl gent conduc i ispunde nemiloct de fareaga activate & societal cate El rspunde de Inéplinies bottler soca soci comercale Contbiul fet orgnicaat gi caniuce activites compares: ‘inacisr~ conti, umrind fnoemies evden sonable, «bilan si @ cont de rots pies n eondtile leg. Conaillget se suboxdnenas Airector gener ‘ef de compartment sministiv organizes condos etivitates de provisions a us eu mae pine 9 mts, evils comercial in oon nz spun de eis ef deaf. Butta get De serene. bordonea dell gene Component chi de conducere a mas acide I descr re ‘in anal 1997 pnt in pezent, prin acessaasigundsecotinutt fa polica conic i fimciar a treprinderi 1. Resurse materiale SCT Inv SRL ‘Tel proto - wn medi, un infometician sn inginer constr = a levee soca gf au deschis tm ana 1997 o unitate de slimesaie publish pe strada T dia Pit, un lea cre ga atas fn Sur tip 0 cletls Fidel, at aor ambian rafoate gi prmitoae, et gi mtumitt menial vara, eu ‘feta gustoase, fare bine prepara. Modaiaen Tn eae a fest siacurats lies pen a servi ct mai bine sop pet cae a fst const, dezorl plcut si solute ingeicase alee pent ai asigura conforul interior gi n Simei repent atten sugesti pen esi interest do ase de a + Amplasamentl unit ‘Conan pln de static prezentat fn cara dagponca ju, soca conti I te eal estrada T 28, eu tren de 279 mp sia esa do aonpe do ceobu, pe © anert earch. In primi ani de a besbidrea ui, poionaea cesta fn zona sence a mun a ent fre, dat ods cu apaitia conte’ localzate males paren ental ora, aca soviet maize deve © 20 slab din net de ‘esse coneri fet contrast dor de fle soit et nc de Ia ust i esze an mame pine serine teste de prolate plete acest hn contre forte mal. (file de secs ln sedi socieati sunt desl de defers, accel senda doe pe o sing fad a cnr, de pe sada T, cu insane dees in sa, po tras oosi vr de eae nite apo nei. Exist doar dou intr dir, abel pe fa engl, una penta econ svn roll de intrarenal cal penta le [Nexis sealzare nar slit notin penta arage stain oop ld st penta fice ela + Organiarea spaqitor Salaasle sant dinensionat corepuntr, lo sd intizse de sypraf 1.5 mpc mast fey de oui de Crap snare cu sp cues caldaece, sont soar, pe sexe, © olin a de oe Cele dout butt se S.C. Iv, sunt echipate $ comparimenate tx fos de specifica prpartclor realize si stil maerilor prime ex repecarea noel str - eterna + twa In spite de servire gi de produc exist venlaie mecaied iar fetes cna se fee prin intermedi nel cenale ate la parte * soci. Pe proeds de va, nslonl destin pizai se floseseaprstele due condition + Deseriere lin pia saloanclr de servire consumatorlor ties impresionsz din star prin aitectre moder, cu mi per ‘ia ofrind interior lumineziate excelent. Clie din eiinida BCA po fandae de beton, ete suctarath pe par nivel a fot fnalzat a ncepua acu 197 Firma soe ete laminas si este amplasni In intaree Sn stat estan exit uo sistem de cliatizare Aces consumo in sled serie a mes efce din oll de prime a ela 1. Phzeria Pater li, destin plzz, se emare prin designal apart, pia ‘afc eat. de fase, mail i decorate ere combina cel, ia sega 2. Restoron! Desehis a toanta anuli 2000, sonal destint resturant (cu upside 120 mp a fos fist on materle mae, de fare bun clit, sles eet legate de durable ett n zona ini, ye in lem de tg Inpdobite cu vrai usrate i tle ui att platic sant prevents eos ade um psd afimamen Per ommameraieu get fornt de arcade gi Sis! cu apt din Intase so pouivse fou bie cu prdseala Trica cu parcbet sient eat wai intens (aon. Plena fils, care maschexetinsalatin de ce onda, este vopsc in lb iacalat mit cn spot, ea oe spore anion inesor 3. Boral {Laut etase af burl cu spat de Sp gc eras de 110 mp. Prominence frac pei pnt Is junta cu Lamb de ico bit ojeat, cia fst asad pardossa cranict In seas aoa Sti de ersten relay in Beton, fs Fins cu fait de sear, Solu mult ai simp ea manoperd dest arf fost bisa lor. “ont mobile ot eliza in ema musi de fag 4, Cltul La bl se af hb, Avcasa impale une ola fie specie prin tapers peor plfonli eu och. Palos a fst la ‘indul ei, moet in aes considerate, inguaexcepie ind eprezetats oringl de dns, cre ot lsat eu resi math Newnan 4. Returse materiale S.C. O1L S.A. Resusle materiale le mel sunt unatoale: + Terenuet SC-OIL S.A. —Rannicu Stat deinen propiteexcusi 0 supa de tren de 130719 mp orgnizats tn 4 incine perry cae sau obfimat cesta de stestare a dep de propriate in conforma eu preveddie HG. 34/1981 “incins. -RAMPA CF-—4 848 mp inci n.2~DORMITOARE - 1149 mp ini n3 ~ SEDIU ~61 821 mp; incns ne BATAL REZIDURI-62 901 9; ‘Toate cole pt incite sun srpatt fo municipal Rimuica Sorat + coset SC. OIL SA.~ Rin Sha defn in peopristate umitearete ci: lire fare wl elie parink, magarie mater, ede compeesne, lire cazae shu, air meeane, Bonus inehilace Soceates comercial OIL S.A, ~ Rimi Sat aa are anus date ca lite lor soci snc mu acvezt pe sp st ens chr del se scit Prezentareaprinepalelorincnte ae firme Sovietten comecialt OIL SA are in patrimona op ince penspale. Datel etic sun prezenate nile 1-8. ian 1, Ramps CF “Tabet wr. 3.14, [DENONIRE NGLOCHR [apt ADRES Seat Coa = SE DESTINATIA ACTUAL | ste [NUNC RRVENTARE Tar 6 SUPRAFATE Tae 7. ROWAR NIVEL E DESCRIEREA CONSTRUCT | SSS ss aOR [ie umuarktr [Tins oe po cere TL ORSERVATIT ase ae Fane 2, Chr anita Tabla. 315, TDERINIREMITOCH | Gilat EDESTINATIA ACTUALA | Dorie ns -¢NUNRINVERTAR [er SURIAFRTE Tae DESCRIEREA Zaiie pra We SA, pie WRIGHT] ‘construcTnt eu owe in a, sat eva, tmp TANT Fan ae aR a TT Un Tin i an aa eee TL OBSERVATI Cid a ae 2 lg a. 3. Chee admit ‘Tabla 3.16 ign nr §, Cire deporte TENURE NTTLOC HRC | Ci a ‘Tb ADRES Sra Cvi 106 al ERENT LOCH Ca ape DESTINATIA ACTUALA | Sa nor ZT ADRESA Tek Covi 10 TROMARTAVENTAR [1076 = | Spe KERALA |e em 5 ANU CONSTRUD Tr -: NUMERCINVENTAR 10 SURRAPATA eg —— | -ANUL CONSTRUTRT Ta 7. NURIAR RIVELE ar Fae | SUPAFRTE aa T DESCRIEREA ibe cae pgs Fano ta ie 7 NUMARNIVELE Te CONSTRUCTIEN tial, 2 ste de wc, spi metios | 'E_DESCRIEREA CONSTRUCTIET_| Sucina boo arm tingle mech TNSATE Tob ice ocr od oe AINSATE el pve pe, nt re peice | Te UTA Tesi Tecra Tei sre on ee oi | TE OSERVATTT Tas TH OBSERVATIT Clic wa ee nes | Tiga nr 6 Cire sae regenerare ga. Chive pnt eve —Intrtinere | oe ‘Tabetul nr. 3.17, T-DENUMIRE MULOC FEC "Clie ae repemeare TERRE RCA —— [CR -EADRERA Sr Cas EADS a Coa STRAT ETTATA—[ ae ‘XDESTINATIA ACTUALA ‘Aisi arsine was | -CNUMARINVENTAR To -ERUMARINVENTAR ww -EANUL CONSTRUIRI er ANU CONSTRUIRT i [esurmararx Ta fesumarare a -TRONARRIVEDE a TRON ae TE DESCRIEREA CONSTRUCT | Sa on a RT DESCRIEREA ONGTRUCTI | oe aa oa SCHNITE Fa STAINS Tar TEU Tao aT TUTE Tea ST TOBSERVAT Sapa TORSERVAT Ta Figanr. 7. Cliireprodustie TERRA LOCH [Cae pee ADRESS. Sea Cota TE DESTIRATINNCTONK [Pie -¢NOWARTNVENTAR 13 EARUL CONSTRUE Ter [ESUPRAFATA Ta -rRORARRIVELE a= TE DESCRIEREA CONSTRUCTION | Siow ter arn pln polo eu reid isbide a nino 1, 5, 6,798 ‘rocent de oexpare aterm icin Bb 100%, Soci este dota x utiaje tenolgice gi istaeit specifice procs teeloge cor incare din psa materi prime, nu depp 30s Milloaele fie din grape“? 3° ae reprint cia 88% dn ttl moose Hine, au drt vehi neti lor la capt, our fii vant apeca n meio la ie 65% - 69% {in grupa "2", © pondereimporani o dain isle thnoogie de secese circ lo wilitiile de back (ap, canals, energie elected, telefni) pot cine 12.34.5675 SINISE Face i mar satura conducteor diverse cu vehi mare, ind pute a Fncione fn ani 1928 — TT Tea ee eo | 1929, shor wrt a fot pest cia 90% - 95% TH OBSERYAT st Pen wtijle gine rian pron alr 70, gradu de wu fst pecan ciea 75% 85%, pelle een Milosele fixe din supa °3" repezeite in principal de atinjele ae speeiceinsalailr de afin, sciztonste in mare parte in petoads anilor EDaRURGRE MLC Fee Paes eta "30, prezint ours etal In 65% Sa Ure mate exhipameneor si inslailr din dowrea S.C. OIL se TRIMARIRVENTAR a htoeszt tit vechinit maria acstrs (20 - 30 ai), ft si condi de ANU CONSTRUTRI a funciona is repair nie erent. SUPRAFAT Cont Structura milaseelor xe pe prupe I 30.10.2008 Pe Es ‘Tabla wr. 3.22 RE REEA CORT INC | vee one [Re] Grapede | Vatarede | Vaioare mane | Ponder valorich SESE Se iene Rae deel ert mibacetie | ntrare “imoreat | (lars de TO OTLATATT Tae cla een cas) aire es TL OBSERVATIT Sib ee z n 2 z i 1_[GRUPAT OT aioe 7 2[GRUPA? 3a a0 21s 304 7 lente ce prculaizest rene sci pot snatite a: 2 GRUPAL fae a z mplasanent a zona medina municipal peat ncn 1234565 4 | aura 136058 96214 2 7 stn afra local -incin 5_[GRUPAS ST 766 3] acces iret narra rte i cale frat potatos eee opt ince; [5 | GRUPAT 535 S22, 1 TOTAL Sars 938 F616 358 io} Din dale prezentate mai sus se observ pondees cea mal mare 0 jin espana elope (37) gi apart de msuare gt eonrl (51%). ste nomal ca. aes catego de mince fixe i dein ponder cea mai mare vad i vedere specifica sce de egenrare a ueulorminerale urate ga sor prods parler. Ponders apie, wel gi miloselor de tarsport fn ctl mloaeor fixe sez, acum ees din unit abel Ponderen masini iar pi milonclor de transport ‘Tabeol a. 3.25, 2 === + Conoscind-s uses infos, st 50 determine ran de org & ‘eronalui, rls itor si ilor de personal st tn mobil personal pe priad clr ei ‘aria personal inte aa 2005-20 Tate 828, Fost Ea EL EL | Wren | tndiator os | 306 | 2007 Magn, je 9 miaoe de wanaport| 3 TBWSTT]| 308636 | 290 GT 1 [Reasirwmata depenoml [50 | ss [a i) 2 [ed post a auaaans Toa ins aie Tew | SATS | SOTA 3 nt de posal The ps Ponder otal wince Tce Haim | S%| SE pentru 2005 ‘a nivel expat de products, iste, etpamentl tenologice an ind pany air de). 2- oye snares in regim de ti seb / 2, pe toa data ai a pin Nard med de eo siondel de revise fess ie 2 proses wel = Naina Ge e000 yyy va res fc tn insao 6pcna wwo-ten in prem, datos poner eduse de asigurare cx mtr print, recites leea sub 18% din capacities de pelcae ule wat numa prosesulaitehiolgic reals diver point evacuate ta mos (gaze ase, sal) dt gi ta aple wate (pose peti, ulin ier, subse auorinie 9 atu dios). De asemenca, remit gi oly sai, ear sunt deez atl intreprinder (gudosne aide, tte ep dcoloral, ei cautcd wm, nor de decane dup cougar). In conte Fnciotris normals, feo de medi nu sunt aes de oan: genemti de actvitile thnolopice peice sociei, concenain omponeiorgzoy i ich ind nite ces Soll net afetatdeosrece tliat dyer solide sunt nels fn mone auto, wanspate 9 deporte in bata amplst i afr peinetu nope ‘Nini de peor en) Nii pd en PH p27 Grad de saint (Gs) 100- Rata mobi = 10% 18% = 82% = pentru 2006 Nasal i 6 pen Nori de pene ‘Nora depen 1° nti deperalsNasatiner depen ‘Graal de stabiate (Gs) = 100- Rata mobili ~ 100% 23,647 = 76.36% am estar de eran) Ra tarde pasa aa am! 221 sere c " pentru 2007 raise de psoas te) = Nels dpe ep. 5109 s09m, es 80 Nene ds psn at inl ee ny = emi PERE! 09- 3.109 = 40 ‘a mat ea feted (radu de stabi (Gs}= 100- Rata mobi = 100% — 12.90% = 87.10% \ EEE 1. Cunoscindseurnitoaele informa, ss determine: rata de eetere a n= Tabelo 3.25, Neer] Todieatrt 07 | 300 | a6 T_ | Ramirmedivde paso [120 |_105 | 135 [ei de pesoal | a [tide personal SEInEnIEE 2. fn cone ee se eanoate vasa personal fa cdl une fine, so detanine rata mobi pasonallu garda de sabia al sonal dus an 2004-2006 ‘Tabet a. 326 0s | Shoe | 207 T_ [Rr mediudeperoml | S00 | 2 | 320 Tei de pesonal caro a 3 [wade prsonat 7 Le [3 ed ral de siti uni feme ete de 96%, ir pe period 1 de ile au fst condi salvia angaa 8, se determine ats mobili proms ncaa acess mei ef numsral mein de personal esp an fost de de peroane. 1. Anal compara sesuslespcfcefrmelr productos ey ele le fel din sectoral] ecnomi ainale. 2 Comenta roll gi impotans resusclor unane te cad nel reprinderi de seve (comer, turism ete) sau tn cadral uti ‘erinderipogucioare. 3. Sebi si coment cen mai important resus irene a Fanci de prof nc desPpuate 4. Pe baz studio de exz recente coment inplcafile resuseor (patra uname supra iin fm, 5. Pomind de la stile de cazpivnd resus mand ose preine ei de forme pesecionae persons i ver rete Fin re analiza “4 NCTE invrmeranneait i Un tl desebit de important tn fancionrea lunsi feme Hare oranzsren deans a rooeslor de mune sik gi imelsnals, lementelor componeue, analiza acestor. In estes repel lor ta fine de ives hecveloe, de omogeniuten sau somplemenariats or, de nivel de price al sonal cae le ralizsnt 9h de special mctodelo, tenors iasrmentlr felste fn vedeea relist ciectvlor in condi de ficient Tinind con de fp cd organizaren constiie oul pia eae se eazeza bietvle Simei, confit gi modal sia de manifsire sont ‘nine de sist de abiectve al re Fecare prion de fnjionare «uel Fe ste corti pra anumit obiecive fondamenale opot i evan dn pune de vedere econ. Ast fmcfameaInreprinderl se poate deat er ansembl ectviitor omogene sian complamontre deyfqurte de wn personal cx ne spelt prin folesvea vor mete! etnick specifi cu sepa realist obectvlor serve de grade oil nepinder wind un saab de concopte, cust, teil, meade din acl omer, din deni nite, complementae sa iter 1 © = neil (Fane) nreprindes sun ayia de cerceme-fzvliae: fain de produce, faneia de maetngs fwoia de pasonl faneia comercial; neta Gnaeisecomail ===] Funetin de cercetare-devoltre a itrepriaderll de comer turism reprise acti spect, care se desffor in vedere: 1 descoperii de noi ide 1 descoperii de no tetnologi perfcfonti er existent; spl in proticl » calor tai noi canoe 4 «tailor de vir din omen one stv de coma turism; rei de noi apace redo, vnzare czars; 1+ modem, deel, reno, econ copactlr (8 producti, laure, czas) existe: inwoduerit de nei mstode, tehnici gi insrumente de oganizae 5 management a activi ineindei “Aces Finsi npn, a principal, rmstoarele et > cect fenomenelor economics, seis, polite cei pun amprenta asopre leetor thnologilor comercial; > dimensiones, profile arplsire rele comeril rite tabiliveauecsaa de uj comer; > cerectareamodalitilor de extindre spf de vnzre cara; 2 > adaptare sortie de produse servic a cvine consumo > ocasizaen ronal» procescor de unc in magazine, deport, nit de > anal oposite inroducer nor nl meade de vnzae es Active specie ince de ceretare-devolare se interferer, in stipe crzr cu ni ce fb biel de manifesta slr fini aneia de prodaetc in comert sf turism repeznt un snsambl de ctv spectice mente asigue servict aia prodvestnsrviilor indie cle Ineprindeti gi anunite produ de slimenie publi gi manuf oft ellenior or ‘in rncpal, fantia de producti inlode umatarele stv > prestarea de sev > prodoees de bun > proc uit > njnere repre ijl, installa 5 ecipanentlr, > normarea controll alii produslo servicio te, FFunela de marketing rprecinth un ansible de activi cu vloae| steel ce vzea prospectaea pie, precam sideniena,dleminarea gi wien milaclor gf» twaror efarrior imei disci onsite prof ‘maxi In cod de satitaearea cere, Cele malian evi ale sess} ‘uni in ede nreprindesor de ome tris st 2 labors desi de pi; > ceceareneoila dolor elionor, > promovare produslr, > ideaiicara¢aplesrea unr stag fine: > > > eteminrea unui sistem optin de provision etrminrea ui sistem opin de ities ‘deoticaren ele mai bn fiz et Functla de personal repreznt on ansambl de ast asigue, dministare 5 gesonare a reswsei umave din eal ieepinr, Aces wet cupriadeurntesee atv > planters reruares pasoalor, 8 > deserea posto; D> seletars i ncadarea persons Brel > mosivareaspromovares personal ia; > evaluren activi desturate de personal fem ‘unciacomerlatcuprinde stv (cin) cae viens rele cv msl (opovirioates gi desfeereavinzaree), precited studi pil claborava polit de dsb de pret. Aceasisfectie cumulsz3 dou sabe subjanctia de aprostionare, care ‘nce aii Neate de procures mati, maerilor pine, matralelor de care Inprinderen are neve pests despues sctiitiilor se a oni se mai bune de ait, pt emene i seeuste - subjuneia de sdxcare, cave elude activi de ideniare 3 evil consunatanr gi & sepmentelor de plat irene, fomarea sotimenuu comercial, desfiewe mira ee. ‘Funclafnanclar-contabll repens ansabll de ec mente asigre, pe de 0 pt, bfinees si foosirn milocelor fauna neces firme, lar po de al pane at tgisnee gist cvdonoze in expresie valid Fenomcele eonomice din earl fie, Aceas fanctie cuprnde utoarcle snc snbfunc nanciara, core isa asi legate de abyineren, Folostes aaa flo reel ance; = subfuncia comabil, cote inclade sev de fregisrre $1 viens fenamenlor sonomioe: conrolal fnanclar de gestiane, cae include acids de orgnizaren execs contol finaeie opera, pecum g cela de fond asopra modu in care rossle mae bine ost gestions * ar Intenependen diate ative componente ale fienior denna impli ierdependena dine feta. Dec, un atunit mod de manifsre tne! font goneeans aclag ip de manfesare & clolite fine) ale Ineprnderi. Ase, ac in aru fincii comercial se va predoceo ais lege, atnct va apitea wn eft nefivorbil oe se va mile In cada fimcii de rodent, Suc fsosi- conti, fine de maesing fi, Chia, m eadul funeei de peal, Spre exempla, dich acivittea de _sprviionare nteprindri au se elizezi It sn cu mui mteile rime adevae tue se vor produce deg n proces de produit, legis cae genres, ls tnd lor, probleme fn proses comercial nfs eae fe obec de stv linens az, (raf, acest er de interdependent reds aste™ ==© Fenner wetcte Figura ne. 18 Inerdependenj date fase fntreprinderis erat De. Na. Mahon Gms eidt Destguare sctiviiilor din ear funjmilor ste Toe ev inten ifr de lao capt la alts, cea ce demonsteai o dnanich fnjnior ‘nuepinderi ‘pre exempl, in cazul nei areprinderi nol de comes, tnt cu mobile, le chiatente comercial modem cre pezn o orgaizare superions a spall comers, rental manifest eu neste rides a Fanti de cretre deol, 5 va iret: ps deo parte, ntersitate main in maifesrea fine comers, fi, Be de a pare 0 refucoe a intensified secetae- deol, Desir in inp intensified manifesta ae clr dout fei se vor ‘versa pe mst efireprinderes va ess Ino nou ep de declan Evolufaintensitiita maniestare unefilr atreprindet (cetcetaredervoltare comercial) Figura a. De regu, funeile se maniesth ov intense difeite tu fie de posible inepringei. Aste dae fina dspune de resus ani ae fn obietv extn stv, aul intnsten de manifest a fine de ceretaredezvliae ar teu hfe are, La ave nteprindr se umes covelaren infest filor ea nivel ventaeor obit. Acasa decaeee renulacle manifest ns funetit samt vizibiledupto anumit pio de famcionre, timp tn care firma tnepisteazd cheltiel. Spre exer, Snreprinderss consumtresuse Ink taints de ncepe si funeioneze ca devia, fneis de marketing manifestindase tnt din primele moments ale cristal ime Ineprineren tebe st cordoneze maser fneilr se a por ‘exscimbarle ce iain a medial aint. fn cet sens, stan ifrmainal al inreprindeijosel un ol inpotant. == |. Prezetare functor iatreprindri SRAP.M CCuoseuth ea tider in domesinl wansporui pe vericals, pe pias romdneasl, SR.A.FM. are pte 40 de ani de expen in dome preci, Fabric, monje, modernise ascensorelor lecie_ dea. Cu cea S00 de aga ew pet 4.000 de ascensatre mont in Rowan site, R.A FM, sucusalel ale Te rico cern, fern un pet pti clit verinderea 2 fost infints fa anul 1961, ex socieute desi speci a produc de itr. sepfnd ox 1996 SRAM, 9 prvatint levenindoscittepivath ‘SRAM, produce o gat lag de if (dea cle mai spe ps a cele a sfstica)eloies, hidrauee, de mart fe persane, panoramic, ins medi normale sexs dela SO 8.00 kg, Acsste iar sunt datas ca omponet, apart de comand i eleeonct de tin senza, propia imporate de la produce de sbsasanblereewossueinernional pe pila ‘mondial itr, cum a: NUOVA - Iai, Ferman ~ Spain ete, Prarie rodussor sunt tractive pe segment de pi pe care Fimo atone. Obietal de setae al soit emereale este: + producer, estes, monte, eomercalinres,Intretinered, evie- ‘iy asistena tee, consulting experize penile its ” trasporat pesonne i mf, vind cn obiect_repreentnv scans, + cerca tin, nine toogic, piece tn omen 4 prodcia de buna de larg consun i profuse ale indistii leewotevice la cere; exer i elas de inslaii de nrement sf maynteectce sped, se rule, cv de experi; cone nei 9 pubis, cvs scale nvr clarinets sponsor, romovarn nee in aplicarea inatvelr in domes fia ‘nstalatilrde ct psa min ‘Sweura organizer a fimei ete de tip iricfineiomal, pe ms ° * renee ec, Exist ei cote de geste esr fet ul rive compari de prior decyl, al die ave eompsrimeni de rods ce dea ies eve casi a nivel compartment de monts- Se vemaeh fp i exist in cada Gel unites stuct compuimetal > compartimenta proecare-dervoltarecs arin sborine dud bir (bron prietare montane bro prolectare mecanct do compares (comparinenta procure elects compart proletare tenes, ‘compartmetal esuse umane; ‘canpartimental asigurare al eontol iron marketing uric, ‘managemeatu sstemutu informational rout ance lout administra; Dios ogi producti, co ae tn subrtine Bion! de aproviinare, aera ‘mecano- emerge vei irl fabio. Aces dn warn ‘uborine unite cre alle: debit, SDV, mse place, Pole pein cio; apart elect Panda; , spmtt mec ops; abn, jug: > monta}serves, Aco deputament ete orpinizat pe steuse: Bucueyi, Bibr, Bela, Brapw, Consus, Chiov, Gor, Mires, Moldova, Rom, Sb, Timi Four dn acest ssc pints de mons service. La Sucuala Beste exist doo sei sein onsen seve, Hear presnnd dou sexi mont respect pu sci service (I IV). Director genera, uit do Adare Geert Acionarae a roa dex ‘onde gi cordon seine fe, de eee sce in apart ei, des mimi personne pe os drt subondonte Director eomerial exe siboroot Directors gee g soon etvittes rasta opine: + sevcialsprovironr serv deste ange sens adinsrtv eine media; buf pnet timo. Atle Diretoralulcomercat % oguizezi, drut gh commolean sctviatea de sprovirione, esters not adie unit spunde de aprovconre dn ar i in impor cu at ime, matrile, necese destin bune condi @ ati rode, ¥ urmarete modal de realiare a popunetiloe do deste pam produscle reaimte in rls, repectarestenmendlor onmetuue,asiguid pezsuarea In bu endian produ, ‘alate amtlyjlr peat wanspot defers; gna adnan stvitn de above de nore d too pins mate, combusii ia sr pen oearre in noel sbi; 9 aaa ce erected renee EEE 1 cooronezi seinen de transport infer si wanmpart eu mone bie confor ccna; ~ tpunde de wizrea rina | mene stare de fanetonre 2 lol de transport ine: untet rsp de sigue cu comer iconic fia ere rite smite coef nes de apoio, st Inet cesta sb asigte apovronnre a tin wil eu materi prime tr, combs: 7 ia mist pentu desBgurrea In bane conti a sprovixont, pri scones entenelor gt mater prime de bs uaa; a mis por prsnnpinarea fori soar suranomative de ‘nse prime, serie, re reg eaduees aston cei + unateste gi rignde de tires La temen a produslor, conf onractelor neti ea benoficii, ¥ condoacast si indus avin refeeore x poble Mhninsratv, prota, retard ogi pi 1 coononezh si rspnde de csv desu a Cabinet mec, le Pnet nena, ¥ de In fadeplinie tone scale rete de Aduraren Osnelt 2 ‘Asolo Cons d Adina; © iadelinege ote sui ast de Dieta Genera Documentele de formaliare ale strstr organzatorie & fimo sot Regulunentl de Organizare si Funaionare (RO), Reguamenul de Ordine Interior (0.15 Fig posta, ‘Un exenplu de fi & postu pera manager de zon se prezn strstr pe wrtowele puncte: > pol anage 2008; > ume premume:. Vi > compartment iron keting ia 100 corte posts scuis supaioare ~ ASE, Facukatn de Comer, profil tebico-economic; expricnft minim 3 ani de vite de makeing viii cern spe: Lindi sttne (enelezt,cunoingeopsare PC, tenis, cooomice, bite fn rel itrumane, presan perseveren spirit de iniiativ; asament fa desociett et; > elas ierorice: se subordoneaet conducst soe; de calaorae:ca tate compartment soit et ni > iba: ‘eicareacienior sprospectaea pices ‘ongaiara den cu pte clini, ‘eralvarea ernie leo eit prin lefon, Intacmie de fete ieea de conc; Incase svansus meineea ear lenis ssfigure de activi de makeing (calegerea de informa despre ijn asceasoalr, pstiparen a pomovarn produslor i secvcilr conform plant de marking, ines si dervoltrea de no stag de marketing peu prods, Planters acviior, fandamentae i elaborate sree fms cv adninoraives reduces si mansnitrce enespondenei necesae poten cen, Taemiea capt haar prvi ssiviaaa comercial saci > inte de competent: watexh i napaciass ont clementsle ‘ence 5 comercial dn of g contacts eu bneic, nt-0 linia de 3% fe apobarescondicersocieti > responsabitiis "spun derealizarea bug de vz anual aprobat si repaiat decondacerea occ; exalts mene eailecn lei reais pln de keting pba pe ond 101 lspunde de: ficients gt calisten Ierellor execute respetret termencor privind ntoemines qt proinren lueinilor, respectrea spoiler lel fn vigor, de decile indeaile endear seciti; meineres smn presi IFMA S.A. stn inttor cit in exterior pistrarea secret de fare comercial se de remarat fp e8 organzarea stra a frei este efiient reali, slcinda-se un sts de management pin cbiectve In condcees Fimei, Orestigrma finn, scheme de funclonare 2 soci est relsetat conform reali Fim espectiv «acivtiilordesigurte #8 resuetor xine SRAFM. Active defuse Ya ead Snel stmt grapate pe funtunle Intreprinderit:producle (Iabrieare de mirfurl sprestarea de serviid, ‘Anancar-contabil, de personal, de marketing, comercial 9 de ceretare ervetare Cei peste 500 de speci ni ie sigur il integ de product a om al ne Actvitetea de productos realize eu jutra nor le elope (apna de suri, masini de hurt ee) de ukim geneaie gi se refer a faces scensoucor, a componeneor de ascensne sa pista de shad pentru ascensoare ‘Activia de service postiazare se eflrt puneea Jn fietine 2 sscearoarlr ls ert de modemizare a scensoucar, a ilocuies unr pies Ge schinb, a eri de reparre rede a propiilrabensoruuy Ia erie 4s cmsare pein fare alisierlr, stale let, ranula uso psanentlr dn undtura pau, De temeen, resin servicio restpane si exec Inert de eprai niaje tenci,ugrveli, pars ete Imp pale camera main, Tn coon ce privet repararea, moderarca si freinerea escensoarlor, err presonzae sunt Tnlocut su repert oil Fy = inuodus panow cu miropocesor sau repant pan de comand, vet, elt isa limitatoal de vite; + np: Incr a ule de pai: brea, amortinare, pirghit de bleu, cat comands, cut de semaine: vwerifeat si tnlocuit eaburile de arjune si cele ale initrd ites ‘vectra uadsctorle de poze; + beat Talat plcare pre lou plato i pardseass ~ aout eta de comand, Inout eta de fnare; ~ nla untae plane, + terri fnae: ~ probe, ele ols = con al cali, susie SCI. In veers desir picipae activi farcnres de scnsoas, fia se aprovzioeaz cu materi pine, sterile, combust, subansable nit din 8 gn stints Cei al important fuzori exter fine sunt ‘+ NUOVA-Lia pent tol aseentare de psoas gf ‘+ FERMATOR ~ Spania pei convertor ui automate de cabin pent ‘+ LOGIC ali pen tbl dei nx Hating, Siver Mine, Gold Minor ‘+ GRAMA Blend pent resi pce ferent cbinlor de asensore; ‘+ ABB - Germmia pen contactor si relee paoari de comand ale sseenoatlr. ‘Vinzarenprodusclorfaticte de cite Fit se resis ait pe pa inert gp ping enters In far, pigs de desicere ee asigurat de 3 soci prin sacar se ce fnsioneit in tote znelegeomrafie ae sural ce efectuez + stv de vinare de pie de ein pent aspensoae; + netvit de reviai, repaint y moder de ascensoare; 5st de monte seensoar ‘Cometlalizaren ascensoarelr se realzeazh print ref proprie de gett comercial erent i soci penn tra pei aj’ de via 4 acensoasor firme. Aces prevelant sunt angi pe baza wor contrat presi servici Al, pent tceseare oi dtribu pent nes, terete orgsizat a sel sole din Bucur de Se 3 persone din cad Atl Face, a urfloase abu = specs sibaanble sense, = ealectaesuhansamble aces embalare sutensmbl specie de sens, = expeitiecu miloace auto. Pete noir i reparai ascensar, dsb se elie prin cele 12 Serle de Mona Serie ale soi ‘Caulle de distribu ale imei sn: ‘seule diese: SRAEM. ~ beneficin, ce eprorina 95% din tou avi scale sete: SRAM, - intro (anroeenor general) ene, © repent doo 5% dn volun vizir fei Activities sunt profile, venti rms confined acest sre De asemonen, src organiztred afm nu exe sone, find ptt la profil ire gl exigent pce eee rn actions, 2. Funeinileintreprinderii MRA ‘Sociien comercial SIMR.A.a fat infin in 1999, Esto sciate x eapita 100% privat, Sind oneaiza pe pracipa une soe cu rspundere itt Cbiecl de asvitste al ssi exe previa in Acal Const soci, atoll §, CAEN $22 — comerfu eu amiauntu sl produselor Pr limentare,biuturior sal produsslor din (tun in magannespectalizate (Object principal de ative coespende CAEN 5222 — comer cata sl cag produto di eae 'SMRLA ii desfgon etivite sx comercial indo mar magazine + Supemarke 1, cu 0 suprfat comercial tu de 1400 mp dia eae ‘pai eomecial de 1070 mp, Acest magszn pane de un ume de 50 e loca de pact gi eI ese de mata, ines 0 as specials, De asrmene, in incina magazin est arene wn le de joset pouty on + Sopenrtet 2, cu 0 supra tots de 2700 mp, din care supa comer deine 1980 mp. Nun lacwilor do parar ese de 170, sr casele de marca st num de 11, chs cas de marca special, The ene dou magavne exh legit direct de cooper eno 1 ovniztoviet. Sistema! infemaional este asiguat de che o rfea ‘compaterzas la_cae int conetale ambele suyemmriatart i tate department sci fn cada secicti comercile SMRA, exit 4 mai deparamene subordonate ditt dietolut general in eae se eepisese (Ginga de peor, finca de marketing, fnsisFnaeiconabils cin mee): ¥ departamental suse umane; % departamental marketing; ¥ departamental Gaanciar-contabl, % departamental comercial te ims epartamentul resurse umane ate pa abisctive principale + imbunitiion cal viet pet & rspande nevilor sslrisiloe gi pent a asta compile fy misnea si responsabiliiie lor scile; ‘+ creerea bunt personae peur sau ssi 58 ing esha ne vii peoisonalt ving personals, ‘inuntnds ast productiviatea muni 10s + aceeleravea crete prformantlr salriaftor pests 8 ‘moto gi fidelizn sali, colnboratori i ein tn veveret indeplinii obser eeanamice si exe de ezvoare ale fei, + asigarea stsfactel si stabil! personal _voderencetri peformansor eestor, Promovarsslariar repress wn pane fora poli de personal a five Dero profesional se banat pe motvar, stimula g neurajrea salasigjilae fn aivtaple pe care acne desjoar. Reertares personal comercial se fice pba anor et de spt, ste pie, este de ineligen decal generali. Personal tehco-adinisa ete erat in font ‘ana vont pent comer, de modu! de sipnize a metodo tinted salzh§ prognor, de pregaize ste 2 decal, de clea ceaomie s3 ‘model ecooomich. Invik din cada fel sun recompenai conan perfomneor lor profesor Departmental de marketing [near aces department iin se manifee8 finfia de murkting, active importante desfgurte consaw in promovaren produsclor sia imaginit fre. n cei ase ai de funciona a imei au fst reaizate clea studi de pial care au atest ch SMR A. ese cn ma important fin de comercial a produseor limeatare «ep pas vrnoean.Promovaresprouselorfinsel se fce fi prin items! revel frm, dari prin vere eamanit promise i acordrea de prem ear ni del ne in Departamentul fnanciar-contabil Pinspulcle tit ale oes be nivett epee st: ‘+ coordonesz i conduc in nod dite i operat ineag activin «| secvca de coma; ‘+ presi pou ere conducres excavator ania ‘aula din evident cons “+ comunilhaiiile egiative outing or in deni; + propane mis pera bun desfiguare a activ me 106 Departmental comercial. Dito comercial eoordonesz i condoce tn mod dirt operatv activites de aprovisionae gi dsfcere a miei a ada mpszinula ia srt spun de irr comes. {in cad fie exist un clinatfavorabil mune jn echip, © bund ranizare con necesae ert pefoemanjclor firme Suparmasketrle set organiat tp gi, mobile ind adevet uni sce de cenit ineriare. tales mituilor este realiath ate oot 8 sigue wn slog mat” cit mai efcent fore mirfurle fete 9 visitors supemnteuli De ase fia pune u accent deosbit pe mobili itll comercial flo n supra de vinzae, Desig, ear fice atl ict so evidenize bunden do produ, fk ish #8 da seman de dezntine SMRA. preznd 0 organize a suprateei de vine adecvat geil stimentl oft efcen, 53 Fumeinileintreprinderii LMLILR, Scotateacomrcali LMR, cu sd in lcaints Mere Clue sada Harpite 38, jude rg fst nina 1993. Esto socctate sae unig ae oda de etvit eli Sociatea comercial L.MELR. are personaliat jus rom iar ia pine de vere jai ete gia cso scene cu rspndsre iia, Soviet if dsfgortstivite in coforntte legit roe a views gi in fone de reverie Contact de sacicate a ale Saul soci, Ineprnieen 2 fost infin a o socitat eu sispundere fmt th la Lain. 31/190 prvi saietsile comer. Obiecul de ative a MH... conf saul soe nese incadal umstoalor enter de atv * explonares, in conde Il, prelucrares lero, faricaea $i omercializarea chest, uproduslor Sn senifabrictlr din lem; + produeeren de ctu de camping, mba, element de constuci ‘ne mili, land, bale alte stole din em; wi { schitionsre i camacalizaen materi eos; fn sca ce prveycorganzarenprocesual a frmel se remared fap & pret de servi a domenia plurals ‘cd sunt presente principale tune, respect cen de products comercial, tsnspor inter iitemafonl de mati, financier conti de personal de ceretare-dervoiars 4 comercilzrea Is intern gta export a produslor realize in soci prot sau achisionte de Ia rei autonome, scien comercial, persone fie; | & operant de port expat Inst, domeial principal de stiviste exe exponen 9 prices | material ems Predrde ofite de ce firm pu nares Garman cate | “din eplotare forested lem de fo mn penta cell I ae] PS © dln prelcrares primari a lemaula: gama de produseInbrach Ecenowe | | cowmea. | | ‘Sxruonvane format uns pr comps din gace lini stimentale principale - slid dap, spike, rine prduse abnor aii ~ esa wicrar teats ind segment tno ltaie de stint - | conn caliaiv-dinesonle ene = copie sf sch | — scoperitorcerifle de liza ale clenlor, Ace prose sunt vate ce mateo prim pen peer supeioare itso, semiavicate gi sseesorit penis lr de constr sau pot 1 rode vindute ca stare; “& din prelucrareasaperioar »lemsla cements penta consti, Tambriy,dopumes, ele elsue de lem, cisue i mobile de rind si vaca, prtocur pent oy, diverse semifibricate i cessor wir, destinte simpli, dulgbeii, consuetilor ta Figura ar. 20, Organigrtma L-MILR Funeia de product cosine uratowele et pene np iber, cu dvese grade de relucrate. + explataen frst Socitaes are © struct orgnizsorie lerhicfuncfionl. Aces + prelurne ennai strucurs are in vedere asiguazea faneinllr de bard ale Ttreprinder + bricarea cheese, prduselor Se gi semificatlr da produce, comercial, cercetare-dezvoltare,fnanla-contabii gi personal, Jenn; Inder nivel ethics + produerea de cise de camping; + ile de ambalje; + ivicare de mobile de mii dimesionis 108 10 + icare de ambi, bine ale ation ern; + conolol cali materallut lemmas, semicon, fubenaamblelor pe inbegul ux de fein, procum st = rodselor semifinie gi Gite conform document ties tn vigoare; + rinse 5 rpaaes ulaeor, laste, spartlor ete in ‘ederee menfineri arin sae de focyonre, pecan vedere vit pe eft psibil «efector unui fice sf ehiar morale & «+ scvii de produc sui prin care sunt esigurste condi per buna desfquare a fibriai deba din cdr fei fn vedere cestgurt activities, fima dspane de resune wmsns, once ee, bist denver, sista ee. ‘atl, pen desfguraren ctiviailor de produce x a clr sninisratv nepinderea este dota x: > Hela gatere, conse pate cu subs}, fda de beton sketurh i, sup din bton ent nchier’pesimerale din re, aepers eu ern eae, avin 0 supra up de 685 mp, Hala ext dot cu 3 gare Ince sistm de exbmusre; > Alera de mplare, costs pare, funtie in belo, zd portant in cid, cope ea fee metalic, ocupind o spat d 695 mp [cli est dot e 3 circu, 3 masini de indi, 4 mini de lf 2 nin de seobit gi iui, 1 magn de soos nod, 1 maid do ert ‘rz, | main de cept preva aertenne pein inte sister de exe 1 Sec atare tric 0 pra oupat de 40m: > Grapul de wscitoare xe frat din dvd eamere de wseare cu Fai in ‘ton, peet din eri, avd o supa ocupal de 26 mp si dood tee de usar eo supaii cewpata de 32 mp; > Atcleral mecanic, consrugie parr, fanaie din teton, rush in Clr, soperiy spate, oapind 376 mp. Atta ete dotat cu wn 0 ‘trang pr, 2 pli, 2 main do fem, mosin de gr, eeseau slerati, Iara, 2rleeso, 1 dispeitv de indo > Sopron pet “eval dt rtezo, consti pater, fanaa beton, strtré mini din slp din bron arma gids, cop in Jena, ccupdad o supa de 46 mp, find dota cu un circular er bla tear; + eegrontr, conseucic pair, finde din bon, srt orant din iri, soopery dit len, cep o apa de (20 taps st dott x un gute orzotal, + rinegug,constutie pater, fandie din bern eu seuctra din spi meaize eu Inchider peimetale gi acopergl din spent, dnd o spf de 117 9 + erate, costo pa, finde din been, sit din een de bon aap in rn avindo suai de 2x a= tat > Magecie marie, construc pater, fund din baton, stctud mist coer supa ata spat de 6 mp; > Clare adninisratvd,ccostacje Pt, fiéstic din baton, pre din clei, scopes, octps © spats de 751 mp, eu bio, maguz ‘esta, gop santare Sopot tl inint vil este de 24988 mp. LMLECR est dott cu use, moe fixe modeme performace cect ce a cons In brzaes de prodise cal supeioare,calitte eb este seumoset pe pele p eae fra ane, Proselelmnone fabricate de fm sun dette tt pie exter ct pit interme FFancie comercial capi oct de oprvicionare gt desfcere 2 rode realate de cite fr, respect arovzionarencebnico-naterals, ‘erecta pielor de provisions, infrmarea espn potemlor cia si = cxgenelor acest, ciees de contrite de vnza-impiare gi derlrea sce, transport ives produslor Finite « mater pine a In vedere desfguiti principals actvt Abiaren cherele, 2 ‘oduslor fie gi semifibricate din len, fms sprovrioned ew marti ‘rine, aerials combusts, subsnsumbl att in din sunt, Vancareaproduelr fabricate de ire fd se realieac8 ot pe pie Intern tp pga extern. Aprxinatv 95% din produc este dexinat expo Tail ev ponder xa mri moral sun Ete Arab ‘Unite, Kua, Tunis, ordain, Astia Funetia fnanciorcomebilé vzew oct legate de wiiren milossor naire nosusae fe, orepitara s eviderea In expesie ‘alorck & fenomenelor economice dia cada Gino, acoperiea sutor hetaior prin comersiaiaca ecient a produslor elit. uncle de personal cptnde seve co se destgors in cdl ompatinentalvi de perioral, compartment fat fn sorties drccrlu conomie. Comparinesr de personal desiaa aivinhi te legit ea reorumes,seesures, Inaaea si promovarea reson cu pregties 9 sfeqonaren profsonl a acetic izes; eu expaninra producti sa ‘ene; eu esl. fn cadl acest campariment se desfgoars unital ctv + asiguaiss noses de personal pe merit i fina conorm emaivl arab, + inocmizen atelor lege de readies persons sf feces sonar de mune ‘+ rediibiren personal in ead Girne fa fj de prepte gi ces conform dspaitior conde sce: ‘= cxgnizuea csp pstulor prin eoncus fa fantie de compet oven “+ ofcmaoa dees de evden igen porsonall completes i estonarsciilor de muoct si dosrele de enor, eniterea de lena, ever ast de acest la solicits slaiatr, ‘+ coorerre i caboraes modifier contac clei mun; igure api sitar do slr conform reed legle Invigoare ga conraca oles de mune, + clare fd desi gestions flor posto; + icrines ROL. sia ROF. labore organize sci ee. ‘Strctur rganiztcc a fmel nu este resi, Find adapt a poi ‘inet gta exigent itp eae fa setonuzs. 1. Anaizal inteseinessubfnaii de aproviionare cu essa functi sleinteprndri 2 Comets roll lou! inte de mareting in cada ne tepid rele 4. Sui cea mal important fant neal ue! me de comers de 4. Comentai, copul fei de cerete-drvltare tm cade uni ‘ieprinderi income econo! Brae pe cuore 5. Stbilit ponderen fecte funni tn car unortnepinder in litt domeni de tivated, conse serve de easport, comer, usm te). {6 Subic fn de pode neal ne inrepridr iice. 1 Maskeiagal nu este doar 0 fine, un compartment, un grup de atv, i repent © levi losofie do afar Filson de arketing se fundamentezt pe nevole i dainjle onesie. Aspecteprivind evolia, marketing in dal fet career pri jonas ase. XX - avis de sarklng er 0 component! a fwetai de marketing 4 2 jmme ascot XX apne fincjunea de marketing cue aduce odie in sisteml organizaoric al scan roi ¥ coneptl de marketing nega cont in folul iterator confit fata de soaking Jn aos sadn de evolaie« mahaingu, se ema dou cateori de proses fai: “pes lai deat nivel neg fine generate prin ncorparrea marketing cs Hloofe reflect in toate ative, Y wooese gi relat dete la nveal fanciaide atketing, Marksngl ofa suport tine, tort gt ratio care si sigue 0 ficient ideas a settler destgurate de ae inne us Inte, firme avea score prin police agresive de vn gi de iblctate a produslor fof, Problems exe cf gi asiei unele ime gi Ineprinztor re ef marketing presopane activist de vnuse de ctuare de oi debug. Evident ins eh actviaten de sketing a canosut 0 crete fh ‘iporanf dart fpr Fmele se coafunt cu dificult fn gis gi sateen exigenelor clini Finale performante desig o activate de rmketingeficne si novo. O abode reals a fmei ce active tn cada cononist cmosserii prempine considera tur acivitilor fine, repetiv de produc, syoviziore, ceceure-dezvolare, de contabiliat, ‘inact, de personal dep acide sine neprindr pe pla, acd de suyinre « cividit de mareing”, Acasa gi poira ck maretingul reprints aa dea crea alo eae, suparioae peat cient fn acest fel se proectaren cers, culseren informatie, stocare infermailo,prelucratea date, analiza, Proectaren une eretri de marketing include umole sara ‘enema probleme dire seapu ¥ labrarn obictivlersipoealr, % estimarea presi a informa c= va fi; bjimut pin alegre surseor de informa ¥ selecare modalitlr de cole sstemstiae; recor informer; ¥ procrta dato, alin intepreten Programarea de marketing are tibut ‘+ stlia mein item exter ire ‘+ sabia obieciveor pif a statepiorcrespunatore; iste actvieon, + coordnsrea i stbilies drum cre, ry 1 sabiien bag + conroal monitrzare progr Active de marketing vor dsfguste de special partinind ma rutor posi: economiti, infomatice,sacnlog, agin, avocai Asc, foc dent de personal ce sive la nivel comparimentui de ‘marketing por Ti cerettor de pins, ali pis, opertor teri, operat baz de dat, spilt pomovae, reli pubis, speci ee, speciaist istribute, responsbilprofunarch et CComunicare st promovarea rerzint activi dé marketing fate ‘porate fn cada ual firme, Spreexenpl,vestinentafia fae de vinzare, cataloagelecu prods, mad In cae st etalate iii fn sla de vlrzare cons furte mule despre fmt i despre penalise acestea, Fora de ‘incre, cmos l comune, site informai clefilor despre prodsele, servile hi despre nreprindee Promovare reprezints 0 components comunicrit uner mej despre produsle si sevice imei destinte crete interesuat clefiloe fh de aces stimuli dei de eamplrae. nHierata de specilitatepomovars «ste dfn ea indo procticamaeingul ce contin ada tempor 2 une vlor supimentre produslu sau servic fend un avant speitic campiritanlr viz in ste dea abiztv press masa”. Dealt, ds ramovarea este opt comic fine x poate fredus doa a acest rol atl ci termenu! de promovare ete definitca sum de tec, eine de marketing, peactcs marketing et. In sens larg, promoveres cupid Publicist, acines espe de vin ec. Is Sens rests, promovarea face pate din comuncaea tnueprindré eu medial I flea publics sav rela en publ Rol eseaial al publici in strategie comunicare a nrepinder ‘te dat de impos chelucor publi, Publican reprevennd nul din nifloacele de expresi ale fete fioe,Speciaiit estineaa ea publics este «form de comunicare adap peta confiennnoareatea uni produ 2 us une mire, penta aul uni produsanunitedimeniuni fie sau psboogioe su penta consi imagine de marc, ross sa nsttional, {a ead! compartment do markoing s pune un accent deosbit pe fnires. prodesesi rin intermedi caractersiilor acstia ta raport ov peep, tne ¢ comportamentl consumo. De atl exaterisisile produits infivenfenzt deteminares prea Marca produ, alegrea !molaju gi a moduli de condor, peeum si a server reprint nib al activi de mavAesing Ia stbien pel prods sent te onside morte element: poztinprodus ara din cit de vig ak produ, costal produ gimetodcle sl de seu, pate Is o anu ‘ata prdoscor,sensibitae pc fit de pret eascitate eer prods fn raport cu peu, concurene, repent legislative, dete eoasuages provenite da mea In col ctv de making dete nse opesiar pin care un produs eat pus la dspiia consmatoilor sau tian, adi sctvtaten de Ustrbute, Des legecea carla ge fonulel de dsb (ansamblul de caracterisiei Fie gi operatonale ale uni ponet de vinare) repent lemeate ese ale poi camercae. Alegre unl sate de site vizez8 iv done alegetes wi can de dsc wa ma to male de disibui, os les i eoasidete 9 ansambluuitesfeilor ire decile privnd dseba siansambialdeiilorsraegice ale fee ‘Asie fatorit determinant in alegeres unei sutegit de distbuic east craters preduscor fie (de produc, de servic, satu iaepinderi, retursele fil (Hoan, ume, infomation, materiale, pwede len, carztrisicile apart de dtu existe, varie ale medi (polite, juice, tence, sociale, culrale ec), mating mix al mel. Evident, Hin cont de obievole fii, do poteulul acess, prim gi de acest medi in care ip destgou activites alegerea une stag de sible webu sta coat de umole cree sletvitte, puss, contol circuit, ples si comverbilite, competes intermedi, Spa A NA Mein To a, es ei Baar 9 clegeret fusilor,rpaicrea minor, compatiiiter cu alle femme de dsb. Comparimentl su department de marketing ee reunete ansible etvitiior de marketing repreins departameatl de producti 2 cliente" ‘esi mivetingl ny et ne bine ines in ante cere de afer, tot mine cel care pin nee active se (me, relai eu cen, reaile ‘angi reli cu inno, canal dsb ee) sigur pesformanie une npn qa 1. uo rela foarte bine realizatssucesul e previ In Creative Marating& fot publics fn data de 29 marie 2008 usta tol, subi Reclama Mg, jit cx Mirai MeCan, «combina de sce Ua dnc unui wor ln xt tpi itt din vial, an “oe com” is evident un med comic, $8 shores o ches pe eae toa fame te, mms pint scum na pre a fst conten deen Pe acca ie a alzt McCann Erikson scl elera prjtra Magura, De ce ne place at de ml rectama Mgr? la pein rnd fore bine sedis, Algeren actor (ingrid Die Bb Pere) gi modal de pune {nscend acum pls de savoare dialog dice fee. Age ate imedia prin sts une But gen Moby Dick, aca Bsa Perfect ‘Ag or ca abit mew si fe eras, dar i ib simp moral. SO ‘fie perc der sensi. Sa ec lt fi fpr insinent oan de In sil dialogs i feat pe mul si exclame: Ags e! Exact a 5 fitnplt Tar dap vine anu: Magura, eliturice prjureleor ‘ev de maui. 7 Rn Ph cng le 2: 0d comp cee ec ere ssnager Eo Cols Bou 04 no Magura ese foarte apraps, prin notorcate (92%) de ual dine acele sion beans. Cot eps de pest SO% in segment de pase inser tordace cretvior de la MeCann teins ib grit en in prin ad ms uneze si shia api si aducd rem, Si aga niseuto reclami deta ‘Sings, pon out posvi pen" 2. Orientare etre client? Sub till .Oumenl! de marketing midleg pe een” apa in ican Centive Marketing estas umitoare informa: Steen pe 45D de area inten Ime de ite The New York-based CMO Cou inpreu cu Computer Scenes Corp, IBM Software i Dun & Brads aac dar 16 dnt compan se consider efit ind vine vba de managemean reli cn cient (CRM), Markee se ideapt reads spre mij enor noi fs capitalinabaza existent Se tic este ult ma poe vinci una int extn dst ania nou gin ase mtv fos invent 5 pertefont sistemee de ret, Cu toate acest dou tin lie cat chestionai a declart et ua ose ens clini pied su iontv. Forte pi nec care au paris asin (6) canse foarte bin ini 4 Strategie de PR in dam de 23 iamuaie 2008, conform pablicajei online Creative Marketing repezeatani postu AXN din Lona yi dn Budapest au dat cus invite CNA, aon ofl soateen din program a cipuior cu veverele Snicgnge. Acepia gm cen siz, fn miele compan, dk reunmioe a ‘law lipuile “nevimiate’ gi au reeunoseutexstena aor dows epzoade de esene animate ifizate pe AXN, a ore de maint audit dia show “Superhero Reon". AXN ese silat de HBO. Romina, deorese reprezentantl AXN cel mui propia le Budapest progamul se sible I Lond. m 4. Abordare de marketing? In evista Business Poin nr, 22-23 opi wontorl ext (smmat Daniel Neg ‘SDEVELOR este una dine cele si mari companit de tining si de consult in Ewopa Cental de Ext eae a fost ina ln Budepes, in nl 199, in 2005, deve compania est eropeant eu volun et ma mare de nari din egune, dapt cum au artat statis de specilitate, Cu seal eal fn eapitala Ung, DEVELOR operear in mle alte state ale fst Bloc comunist eopean (Cohi, Bulgari, Polonia, Romina, Slovaci, Stover) ar exist olsbort cx compan loa ta Elva gin Germania, ar seam se Incere pruners te de pro DDEVELOR oft servict de tng, pe doit prcum: dervolarea fine manages, prone 8 abil: profesional, progratespcisle le deovlare side schinbore a atiudini, azar eit, B2B, distor, FMCG. De asrnencs, ofeh program de consults, de evaluare, 6 coaching ‘invidel si de ecips, slug complexe gi Insights Persons! Development Sysem, Den de eat xe pt, 2 2006, compan vat spreape 53000 de vile de ining Cu 0 echips rma din peste 70 de tines si ‘imultan, compan re un portaflx de pete 60 de concept in mum an 4300 de cle activ i regime Biro in Roa a fst inaguratin n dace aan 200, ir lunar oii, eu festive de deschidere, 0 peut Ia nepal anu 2006, Flas de Ix Bare se cen cu programe destnte dezvlisit wor big profesional gi de comanicas, in cdl eonpanilor dn far noes, abordnd toate omen de activate, de indus servic, p la sectoral near Struct progrmelor de naning ete 70% pach si 30% tansfer de too. lina desparate at vel eoal ft I nivel oe dapténd programa genera, copra, la speica eur neste nationale, Ceca ce instamia ch anumite conepe, bate pe sud generac, si {indie fn conformist ex staple Scr cist. Doar dup acoen se oe spun cf exist un program pent fina X sau Y. Dap Hare, ace levine progr uc” gi pate aplcar in lt cuz, la veo ak fir m prezent DEVELOR Rominia fine dervolaea o2ea ce se numoys sot Sis, ade sale sbi cae aj realeares i panera in prt, a Joo de mun, apindinior do ben (,ard-il), eareau persis anges peoaelor fh cauzl, Piya sev repreentnd na imei, dere In Romania moulin cae sunt vind servile, pecum si molten crest rena prestate ls de dart." 1, Comes mporinta makeing near unl eeprnde. 2 Prema sdvtle de mavkting dsfguate is cakal uni firme de tars sou de comer, 13. Pe bezn still de caz or | sf se stabileach dhe relana exe Posrv segment i al firme ded in relia reclamel 0 Fut con de proces decsonale de ample le cienor via gi eblectve de perfrmants.Orce pict tebuie resin ew sespectarea ‘or specifi thrice cu prvi I exccfa i finconsre ss: > obiestive de timp. Ternensle de implemeae a prieetle consiie pour td priciest pinta ce webu igus reget; > obese de est. Se refer nade in tereni rain a neces fine preci pentru agent dclangor,caustiundorefetare moduli cum sunt respecte exlelae dou ategori de bietive ‘values proateor de investi presugune parcargeren ial tae: lentes cota protec revisinsres /avarlor de mumerar eins af pence de explores investi, precum gd valor reziualt a acesin, teria rel de etalzareafucurior de numerar, ctatcren flastlr de mamerar etn stl valance obimth de nein ea wmarareaizti und invest = compares aor generate de inestifecu costal sees In evauaeapoicsor de inves se va ie cont de wrmitoael rte cos procul, Axe de rama, aa de acai Maxie de mer side valores genera de espesiva investi. Cox! proivrlud reprints mines capital alocat in vedeea scbicie aetivelor mobile, ital acento, perfection persons, retritnevoi 6 fond de sulmeatafretd noi capaci. Velen acestc oii rebule covet eu eventual sume obit din dexinvestren vehi capa, dat ete cz Prolema-chele 4 proceuli de slocae « capullui 0 repezint cetimarea fucurlior de nunerar (PN) co unmexzi af generate de noua ‘investi. Lames onside fn etinarenpoictor de investi a Musee de numer gina a vitor depute de explora investi ar 1 baed reaiates econcmico-finmniats a nteprindeior 51 comstrngeile rmgerosconomice. in estimren fxr de mimerar se vane coat de plitien ‘comercial intepradei gi de ase element do venturi cell care ma ‘rere tn mod direct intuene supra treorre. [neal Roxio de vesorerie trai lust i conserve gi valomes rezidl, cae repeal ‘oars posi de eliza ehsees date de via a invest. rece pe ae valosca reel le inde in wrecive investi sunt co ta mai cw ct moment dezinvestii stm apaape de el al invesi. ata de acuateare a flecurior de mumerar se siete In sivell costa capitli,pemiad apecereaefiefel investi! tn raprt eu alte por. In canal selec preter de invest, managsrl bu fn con le umorle aspect seule: investi aba probabil silat een ce privye reilinten fuxatilr de teres, sf fe supine acl tent fiscal revit scl rs ihe ‘ROWeuLON DE INVEST, “GE INDICATORI LIZA IN EVATARER [cena economics a obictvelor de invest se camcteiesas cu sjutorl un item de nem, ne ear se deter net ein retbiti Ast, sstemul de incaor tian evlunreaproecteor de invest legen celui mai ficient roet, determin prin compares diet vale scnerate de inves cu cost acest, cuprnde: + terme dereuperarea neti; + vloare actalct nts ran tern de rents + indeed prefab. 130 fe = Termenal de recuperare repent poroaa de ting, tui x ‘momenta peril fae a eapacuilr, ntltir¢ echpamentelor de producie ete, pe parcirsn!civio sma cumnltd a ovonaelor economice mae epolead votunal inestiilr prentute fn pret. Exide, condita rina de acceptare a unui pret de inves et ea tenmenal de recuperae st fo ini dtl de wlizae a aves, Act indientor pcs a neans eoaese nu tine cont de Mhxwile de nanerar gevete duphperoada de recuperate 3 investi, dfavrizind anil aeleproiete de investi «irr reeaperae se objet in tin, ar eae otf ai rnb. Ca etre, tema de ecuperare mu pst ft n considera ncaa de precisa contribu picid inves a craves de valor Jin sbordrea said, ermenul de recupe esi eli: 2 investor se h, = 1-4 (an, we, = pa), wd Fh unde: I~ vale investi (fra investor); EX, ~ valoorea cic anual a avaniajuhi economic; Fh = oloarea svat conte alk; ‘De = duata devi eonomict sau dura de Fantionre capacitor ée pret. ‘Un pois de investi exe aceptbil din put de vedere economic st saistcte sultan urmitoaree coi: 1 Treas De, > 7, $(,3Ts3T as), tne: T, = 7 Sain, Fine, Dy Samy, M, Dina MWe cis eid ‘er Ean Die Regi Base, 9S.» a ry rts de retbiltae eft reali native agent economic, =u de emailer sectoral de cae apartine prec de renabiltat considera de ce investor 0 iit minis seco sa dvs Mai mul dou ait tren de recuperate a iavestitelignos valore in timp a bani rise! asunat,neauliaiad valearea oxo de ezorerie legate dite atin in conexin, nelund tn consider cost capita mpi. Ins nest nicaor ete wor de cleats de aosn ete sit analiza flint uni post de investi. De asemenes, eeperare apd a investi ‘ioe posibil obinere de rezlaten impsi sea, reducing atl rice de reaapeares bailar inves “Temieoul de reeuperere reprezinth am indieaor flost lepers proietlor de investi in cara a ete valor ctizte mete ale poieeor de investi cares exc circ sant eae Valoaren actoaizaté meré (VAN) sa valoaea acta a profit Prin scmalizara fuxule ale de numerar (EN) yi fsumaea lor se poate dein valoarso pe core roi 0 gversd penta teprndere, Acwata lose ete nth deouece in consider ait fxunle de ee de numer Merente cheluillor acaionte de cealzaren investi (ehiifa aciveor, instsate i panetea i netine a echipamensor et) ct hue de ini suns bot din explastaes invest aS aloaren stalin pofia ‘Vn= vent tol frgistnt nal ea mate los bic de investi n= valores investi efeenate tn aul Cpe = cost terete pred byinute(exchsiv mortars 1 eu ajtralinvestie pus usin, hell totale (investi de produ) alana ,n cn 1 Tip tortie = numa de ani (= 1,2,3, 18 sau rata de acne, Prioipalle regu le accept roztlor de investi pe bara acest ‘nist sunt ute ~ se ac poate care ssgu vl acttite net postive, select se Jn cal proecor care se exh recpoe po ae care a cle ma i VAN; Tn carl proctor iavesiinle eu ese ao, se seleteah elec valor state nate speiere; smi, capita cu ales aetinte se eles adie ee ce pres ele mai ee it ‘nex n care proce de inves a cles isc val scant ts, v2 pala infaunal de operate ine epost; In cal exxns woor comings capt, cigar v8 aia complement itil acl ntl de profits. Factor de actnlizare sau disconareexpcind et valrers sh Jeu cégignt stu cel ao dat iter Sunt neces ele pes ~ actualzue ve pote fie I orice moments ‘nee de moment ati, indestonde een cconomict (andamentl conan al invesitilor sau temenal de reeuperae & investor an aoe rine tchnca ati pat inbrice dite modu de ese Compares venitrilor ami objet de investi cu cosulle tule k, VAN > D, Cele owt enter pot f considerate exhivaente fm exzalprictlor de investi lndependet,amtidus vind masinizarea vali bog proprio, SM PH em) + RIRY ade spire vaN=o Iniecte de proftabittate por dive vein est se detain a riprt ne valosren neti a flaailor de tezoeiedepsate de invest g ‘ol afeet reali ines yt Tie ym faen Indisle de profitabilitate selects raportl inte venture ale scutes cost ene stale, Ace nator se liza tn selecarea ‘aint corespunztoare unui ant pois de ines. Acceparenproiceor de investi resupne un indice de profitable sprout (mal re 2 1). Indice de profibiliate deinde yi de mires rte de setulae lute tn caleu. Acasa Inseam cf, eu et ata de actuizare este mai mae eu att Indole de profits vf mii Prin actuate Muxwilor do were ian carat e cine ‘cost capt acest incr ia ta cnserare ait valores tn tinp 2 bao, spect importa! penta investi, eit gi Hse! afeent pois de saves “Totodth aces citer evidential contrib rears vali. AS, elt aloes sete maida eu alt vlonen ecu nei ee mai mare (wie ctniznte de ezreri nd es mari nore cost avs), In practi se wien tact instr, de lizaren cu precidere a moto emenlu de recuperate este usa In cal nepindesae me loi e refering acestor penta lich, de eretare cu presidre spre termenul scut ex © conde a supeaviusi, peau estimarea tnonent recipe investi gia aspanei de ress pentru ranbursrea evetalelor npr la ear sual canal in cae zerindoren tb leg ite ai alle poise de iawetiise vor tli in mod complement t indcato de nai. a eens proietor de investi, fetnduse o chsifene « scese duph indstoct respects fn consecing va als pric de investi care maximizes loses actuaiat apf 16 |. SC.ENERGO S.A. realiza unto] poet de investi tn dou variant, cosurle de investi, producti vente tole find eae. Pe bata datelor rezeuat mal joss abies care dnt cele dot variant de realzne ‘project ese ma avetsjons”, Varianta A” a proicetla de invest ‘Tabla a. 6. tent | poate ait | oe | anne | z [oS Varlanta Ba proletlal dines ‘Tabla ne. 62. vent | proce || air | ase | ml a5] ear ae a a Fae] [a] ae 15 Care Ie pores ae NT ea TT 7 Noone we ds pies, D, Ness, M, Rab, Voge som far Cone Node TcEs Rom Da, 1S pS 8 1 = Pe toza efter vlorii sewalizte april emul ci mi vanes ete vrata 8" de vealizare procul deve Pe buza datelor presente anterior RIR. pe esl dou variate eter ae variant A= penmui=20% VAN 68m Penmui= 26% VANS. a8 Rin =20+ 26-20) 988-9516 aes eT) arian peamui=20% VAN=RS wl Penmwin27%—VAN=- 023 asi 220+27-20) 85-204 681=2681 ut=20+0@7-29 851-2006 Seber pe ben eter tl inaoe deren variants B ste a avaigjons dest vaianla A. Rata intern de rentable reflects caps investii de eea profit pe nega dal de unions a aes. Footsie de profibiiate cone ieraiares veut tn ua fas primelor dwt ert variant A~ INE 196 264.99 In col incre intprinderen tei st alg ne mal mute proiectede ‘investi va ba facto elsif or dps eniteile VAN, RI ndcle profile, Casamentl proctor de ves poste fei dup rte fost VAN sau BIR Diferesle care apr pot aven dept cauze diferente fal de profit inte sau ce pies sume invest Tuco asemenes site teboie ales poictl de investi eae rmoximizas lores acuta roi Pou caleulelorefectute, variants ma avantjns ete variant B, ne 2 Un role de investi pou achicjoomes nul milbe fix, resupune om fort investijnal de 43 mil. lei. Durata de excel (8) ete de 2 an jonas inventor ee programas pativt ella de mi jos. Data ‘rviiont de Fnesinae ecient (De) ete de 10a n cone in cae ra de etait efestv reali in aesvitaten age economic (n) ete de 05, rat de renaiitate efi celia In secon de care apacine proictl de investi (a) exe de 0.55 i rt de renabiltste considera do ‘re investor cx limi inns aceplabi sau doi (nn) et de 06, st se determine tmenul de recuperae al invested si st se fa reviarn dc cet este soepnbil™, Ejslonarea inves pentru milocal fx achsitonat ‘Tabet ar 63. 7 FURNES KARA RSAC Er asp spa] Spa a |e] as | outing) | eeemie 2 ja Bi M0 A525 AD 89850 9 ag De 0 My __ AS milled __ th. a=qho=utont 7 Bh M03 mitlettan ~U986 Un pois do investi este acepail din pune: de vedere economic da sunt satisfeuesimaltan urns conti De, >, STi sate) Dat fi) = 05:4 055 nna = 06 8 Tywch wei Ty = cb 182 00; Tage 160 at a5 5 a6 Din cee tess oil acts pin T= 12 an sate resriileebsolur necesare mente, Find considera atl scopa et pron Sain, FP. Sit, M, Dini, Vase Le coal oul” ieee RA Bae yp. Sk 19 VEE Un pois investi pent achitontes i bun necesar dessus stv fei S.C. EPAIMPORT S.A, presupune un fort ivettional 8 50 tle. Darata de execu (2) ese mai mics de Ion. Ejlonare inves st Popranatt povivitelulat de mai jos. Duala pevzinaa de finefonare ficients (De) este de 7 ani. fn conde In eae ees de rentable efeiv realzatt tn activin agent economic (a) este de 05, rat de retbiiae fet reaizatl estou de cate sptne procul de investi (3) et de 0,6 fi mia de retbiliae considers dele investor ca lini minis secopaill sau doit ain i) ee de 07,58 se determine temenul de seuper al investi 5 se fat peeciarendac cet este accep Ugslonarea investi pont buna aeiztonat ‘abel m.6. W TPT yey]? Exton) [50] a5 | 50 50 pas [ ao LO 1. Anaizai importa invsiiler tn cadul Gmelor in context conan canoer 2 Comet ifertele deni dane investi (in pct de vedere econo, din unc de vedere conti et) 3. Staci invesiile daps mai multe eiterit ganz coca ding sezten 4 Kenttea gi explicit indinori usizgl tonal fini proletlor de investi. 5, Tn inj de sic intepindear ds mania pile iit efecto losin ewluse prio de investi 6, Comentarelia dinrevnlorea ata nets (VAN) srl inter erent IR), uo -Apnovrzionit zs, * Asvitata de sprovniooae, eich ansible e opemin’ care en ex ober panera le spo tread produselor $i seriitor ecar aceasta are neve spe care le procaré dn fara iireprnderi exe ote ipo, Aeeasta eouece sprovicionarea ca misfui = univer opantive (comercial, arises, de produc) este tun proces cu lag implica aupra soir 5 Mlarsit mirfilr ga efcen lor economies Mai mult dec at, in proces defini politi de proviionae exe concept mia de markting at promo acest activi, respec politics de ‘produ, de pret, de soiment, de comusiatis oe ia. In ese, activites de arovizonare poate 1 defini x ind actviaten prin cere se esis Jenencie mates gf tehnke necare produce, volunal i sruetra car permits alcreaobietiveor generale ale fpeprinderl, in conte vor costs mnie ale uni profit ott mai mars, In Weratus de specinlitae sant iat eu preetdere tzmeni ca: echisonars apvoviionre, compara, elimentre ateel ln se foe refeie In complrarea tesuslor materiale (cert prime, mateo, maf, combust, neg, Actvinen de aprovzionare are drept obec esguaren comple complex #anitit economic cu esse mata gthnice corespunaoare cali Is leu! temenee solicit, en un east mini, fn vedeea ating acest oicctv se ina si se detour acti specifice cu grad de complete i ificuiatediferis © idenisiarce si stabilien volumului qi stcturi materiale i snergetice necrare desprrit sci de ansamu 2 ws © fundamentrea tenico-economics « plaouui si progrmelor de provisions; © dimensionaea_pe buok de docunentic tehico-ceonomict a ‘onsumurilor materiale energies lahore de bla materiale eerie; imeasonaen pe cvteritecanomice a stocurlor sia lotilor de resis matrle pent comand i prviionte, prowpectare pil inte exe de esse mati; legs esr materiale i echipamentlor thie; slegre fiero, laboraeaststeilor de cumpirare a resurslor neces; tesa ere amcor, nepoierc i canereizares reli ea fiz leis unmade conratlo, sngjrea ui personel de speci fn genera proviionarea se 2 in dou pose: de proces menit sigue ber material « consi secur de rate prims, maerile, produce faite gi deli vin nfrlorisericior, find determina de sce; eprces intr de activi, caz ta care detent stocate,vinarea celle conte destigurii activi economies. Indiereat de ipostazs in care se a8, apovnionmes iafenjenas estiurrea Insel civitt)economice gi anvencar casi cre greven sopra sini inane 2 tteprinderi, De aces, impunerelizanea nei oe a oeeeces 1 - optimist 2 sestei inportante activi, dei, in conte noi econo, rospertate fmelordecurge di novatie erates nw dn opine De regi ptmizareasroviniont vine, nina, opimiaren cote de apoviiona, spac + east leer jnizorir,incandse ac cee de cecetare a Picflr de apeovizionre sub aspeca cali ofete:, prep oir divas, provi pi cele rived negocesn ey inn + cosaile de aproviionare proprisive: chet osxionate de Inregul ici pe care parcurg msrfrile in mort iri lr de ave Frszo 9 omental oats ca tocar a Benet, In fnetic de mame, mrinen s! amplasare testi» fuizositor ‘nteprinerie optez pen nuit circuit de sproviionares “Aproviionreareprein o component lanl de atv din cdl stibuje pdselor, Spre exemply, pene comerciant aprovizinana se sealizaa nscopal exec de ete e actelorcomercele de itemnediee & sehimbulu dine proctor dime producto i comer cownereani deli consumatr ai recuse 71. Metode de alegre a frnzoelior Inger, im frmiorilor w ae itceprindere ae lest depinde 6 natra mrfriortservicior ite fe biel ceil proces de _oduete ncaa nepindrilor reduettoare forma de comers comet rica, core ev animal oie agente de tris, tropratori inca Inveprinderor din sector tear ale ecnamiei Astfl, pentru bunurile de ons termed bonnie de esha, nude famiznr este ess, ‘n sehimb, pena produ agicle cele de larg eonsum numa unizotilor cst feat mine, fsaedsingindt-e prin specific sient fet nese coprivete mirimea irri, este eunosct fap et mse Inuepsnder’ oft uneleavanje fp de mii union ub aspect reli, tori eect de scar, cence, evident, Le lapune en prefaraf pony Taeprinderle ca se cactias2t peint-an volun mare de_sctivite 1 stg su ere 8 arovizionear clots mari de prods, niferent de ‘volume “dnplasarea frnizoior de wits infect nod hotitor Iungines crite de dsbueaprodusr. De regu, alegeresfurmbollar se poste face dup exit ini cos deaproirionae per ener, Metodee de opine sun metoda proganti liner (probleme tip tans toda grafiilor (sua rear este ini); ntodacombindsicicuieor de debi (Ch < Aaa * ax + + ase), nde: Ch = cht totale de aproizonnte sl wai agent econo, A = vol tal al apoviiont ~ propre divertor site tll aprovizionti a, cofcle de sos comarca perepute le vane poslor fin cae ire. In pct in nalin Friovlr eva ine con de anu exter ce: 4 prves rouse ile alta, pe seri; 4 ofes informait despre sinaia genera» frizaaa (presi Fuizorilor, pote Sani, sabiliaten faa, gradu de oop): 4 cammtrzesh medio fa cae fetonezt fimizo eevents _geveor, vel de alfa a personal, sbitata poe te), Aces dosarece prin alegre funiznir se ree asiguraea wi benefit, dbindrea uni prestigin diimure sero. In aolza furizilor nei fre se sizer meta eubet ABC Tn ‘vee stabil teri de negcire ine tn oor fair si 11.2. Opsiminate lode aprovialonae Volumalaproviond n comer epi de capital ines (opal irl ate voll sprovisiondi i ncesarl de capital bnese existnd © Feljiede dis proprionaliate. De asemenes, neces de cpt biese este cu aut ai mi eu ct mmfrl de rai mpl dine ments comps ‘moment vizio) este ma me 6 ‘Situs tocar tn eade “Taba. 7 TRDICATORT PERIOADA 7 T Valaal apron Q wie e000 [18.000 Dara we roan () Ey 7 Null de oa amale (Vi= = 380%) 1 26 Recor de capil (C= Ql To00 | 2 Ta ae vlur a provisioned 18.000 le neces Ge pial sea nana Th dT, eb 1000 i ea 692,31 ile ‘Accasi Incama e n capital de 1000 milli va algun wn vlan provision de 18000 mie dae eva reali 18 oie 26.00 il. te dc ev eliza 25 de rota ‘=m deh ae Caltatexsproviioait conve Ia formarenstructurit de sortineat & star, np pin cert de deen vlna, paces care are implica su saisfceri eer de marr cai seve clear. In exer dea jo tbe cae ete variants opin a ou de provision, tn sian da Ms Indiator nceesr| stabi atl optim de aprovilonare “Tae ne 72. INDICATORT ‘VARIANTA | VARIANTA | 1 2 esto aval (una Tay Toned | Ton esto ainice (@= D360) 3 Te Termeni de aprovienare- Ale aevenn =] 7 w a Ltd aprovioare ioe = Pa) 16 a Petr sige acl! volun al wlnilor de 100080 uit. ic, loa de apovainare i stocul contin prin acets va do 1946 wnt daca aproviionarea sev face I lege 4170 uni, dats wa fel 5a ‘Apoviaionaeagenecat cle specifics gapate a: + chai de anspor 1+ cil de depots, chet de asguare: + chlu u daha bana; + chlte great de perder natal de mf o =a Suede owsnne ‘cme despite) 6 (Ceti de aprovcinae cu un ot de marl (Cap) capi: + chetue ce acbizonmres misfirir des fie Cap 7 chet ast coment ctu cu anspor mirfirioe; ¥ shell cn reine operator ¥ celui de asigurare a marr hell cn eeei i depose miter celia cu deposiaren si pstaea micusilr Cap (cele de | _stocare): | hele cn smortiaendopzivlr: cell cu plata mune personal fost deporitaren rnifrion lee aural in ting depo Cantatas opting de aprovinoet(g) va cca pen eare sons clor lout catego dechelnlest ining Capfa)= Capa) > Capa) = mini Conta) =e (De. unde: Q~ canta otal de proizonat penta beeflar = cates cae fice objet coment (Qf¢= feeveaa apovizionai clue ex efestuarencomenzit (92 = socal modi valorie consti prin epovizionare; P= pre de aprovizionae = celuil de pstre pont un eu toc (Celie minime de aproviionare sites a nivel a care Yo gat fn deren process de sprovicionare, ws le deteminant 1 are stubilven nocesrulul de aprovizinare, desint scopeit cu miu a Aesserilor etn volun su stocrilr ive noma fe de 1“ ener a proce de crete # activi esonamize fl pia ered svi de aprviionre fn primal az, niveul sproviionarit eau din echilibral blame eal mit: ee ‘BERETINGTT Stctuntes sprovironrit se face prin cereearen contaad a exert consomatoriorfatiizatorile $a peognozal peivad voli seesti,precum sia feel funizasilor prez a expat, treu, prin publi, prin mas wo prin eprevetntsfnselo prodedtoaze COplunea firmei pony © anumitt sictrd a epoviciniet se couse tn contracts economics cu frizor a eaeauile cae preced ‘conracelesucie 5 nlocmess in proces de deruae cue a aprovizioni Acta de vinzae repens activates pin eres sigur ina rerukaclor produc su valorfiaen reolatlor avi fame. Acuna imple sabre llr, fanmelor si adaliiar prin care rene 2 6 vind podustle fbrieate gi a peor cae pot coi fee de desfice Pen Aestieres prodselor (viata lor) se ines, pacts, cea economic al Inpend.Desficerea produseor se realiza prin some de dsribape, espn sable orgaizilar $i pesscanelor care intvin Im woes produslor de Ia prodcitor la eonsumatr, cu ‘eae lorie i economice; us * canale de dsb, + forme de vicar, ach ssa de coi tenis, connie, jue ‘organiztonie care concur In vineres produelr ‘Vinzarea curinde write stivi principale: ~ nego ecariont defceieres aor devia; ~ nchieren uaz; ~ pretucrrea comes transmitral propre, ~ veiiareaadeptin obligor, = fecarea lifer ~ guamle daugle Principal nrmemteu care opereza vnzre su: + merchandising deserne ans de meede thc de reentare 1 de punee fn ylose # mics Ia ocala, Mescending suplinese bsena vinitorilor in mapazinele cu sviservce. Prin acest Instrument de viazare, produto i distributor nceare ies prod ‘na tretiv pin opsiizarea ges inl sorientlor. Teh de ‘merchandising yi au icepunile ta Intle despre compares consumatoriler, © promevaren vircilor repens ansanblal tehiilor deste st stimlez ss felitezecunaen uni produs (au distibui dash romovaa se adeist distibutorlor seu repreenanlr gm consumatariln,Promovares ete wt evans tempore contest prods (fap cae 0 stings de plitia de pre), eblinut dtr tener de reduce a perio derbi, laze pinup oneusr, Incarceration, & morkaingl direct presipine ansible tebiclor de comunicare gi de ‘vlnzare cae permit sbilies ne lab comercial diets ca eli sual si poengil. Minketngl ret se bazeazt pe lite nominative, pe por inteme eu Uber aces (ual telefonie) sau inpraaate de bk corgnismespeciaiate sau de lle ineprndr Se pot inl ecgfle conindnd eapoane ~ epuns, vzaren dct prin exalog, Una dine Ww rmaile avanaje ale marketiguli dest exe psibilitata de a miss ‘nga pe cre are nip rs. Din acess eau i pet ck permit ure "pe vu lel, ting det ete din ce tac mai lt conde opie care guvemeaz tte de matting. Forfa de vine ese compass din uma say mai mule percane insrcnt eu vine uu detennints vari rodeo teprinder prin cna eu letla actuals pote. Ex presopuae att vino fi de ‘nz, "omen eh", periane eae furzcara aisenh die i, merehandis,demenstta, niin Fissae organize in foci de propre obisive, va sabi, organiza, control i eval fora de wnzae In gener atv cetla se egupeazs, din pone de vedere drectorl comers ntl ma cater acti de prospectae: viele ls eles poten (spect, ee tebuise math identifica poi conta = oct de vistarea clone: vite devant deste conlit ane execu cmenzlr el ebuies se axigure in epald misua Inova ‘rie schimbare tn stain intl 5 aice nout neve va 6 stfu, rel ind de a 6 dea de un vine one - ects de rams « inforayilor: raoante Tnoemite ‘nz, care conte 0 srs bogat de elements refrtae a lis medi, concur, pein prvi aun nou peed au ‘ecibare de pre Difco n gestion ore de vnzare su bine cose mains ton este gridit de prsjudeei i stereotpu cae conuibie la ovarian uel pofsion ae ct ta acs, cre dnc nce ma tn profesional, Instrumente vincirit sent sci promotional, pin intemnedia iro i poate pitunde sa meine pe pial a wor, Formdad inpreuns enfin si politctpromofionale uta, acee avis promofonale z an BY Me or Roce His ey ae FE 150 eosebese prin mod pancuar tn care pap la anges ebiectvlor tae le veri. Analiznefcenst vinzritse resizeah pe bam a fcer sf pe bara analzlelenflor.Stracusa vnzsilor fmei (a cite de fier) pate fi investiga eu autorl metodei conse sub denumiea de cuba ABC sau eurba Pareto (egea 2080). Analca curbei torice permite idenifarea nol produselaeconarialime «ti sabgrupe ca casts specitice. Atl, coordonatele cure eric sunt: ‘+ 1015% din naman de rode sau mari reprezint 65.90% dn eit e sfice (som A). Acensi2on8 euprinde fare pufine prodise snd mf, dar cr teaiza o mare parte dn cia de afc a Fm ‘+ 25.30% din muir de pods sav mit vndte repens 25-30% in cif de afer a ire (za 8) + 65-70% in sud de prods sau mf nda dau 10-15% din fa defer Fine zona), nt iat de Metods ABC este feveat wiz gi pent invesignca seta ef te focert pe otro de cient. Clases lien dp enti orb reliant de face permite Meticaen a dou nut eategad: > oclicatlé omegea, dat ind ponderea loin ia de afer are este sprsinatv aca > clint eteogent, unde contibua la ealizaron ci de fei st diferent in len pute, int med cin mt Aplisaren metodeé ABC Ia getone cine une fe condace a toate ear apinal grape A: 10% din muna de cle cone x 6% a realize ciel afer ein in ans 20, dei asigu On ees mai mare parte renablitea Ieprinde, pent el ma iia ise. Astle rice problems fisocart a aes, cae le afetezl apie dep, ve ves fete nsemnaeasupea sul Snanciare a nepineri analiza 181 Pures de negociere cu clini sito aceas grup este reds, enables objnnde-sprin voll maze de desficere; grape B: 40% dia muna de in conte cu 30% la ealzre ite de afer. Aces grap copie lini imei ce aig sabia ‘in pct de vedere rentable; grape C. 50% dia nua iconic 10% la ealzarea cite afer, Clini din aensth zon preci ws se sean dn pct de vedere final, genrind, is, pen nivel vdicat al chehuiior frente fatwa gett comenilr, 0 etait res Ptres de negocio cv cin stat in acne vont ete mare, dr retbiiaten reds minuets firms fd ace. Clini repens crea trend, rate din een de bun, prestares de servic, exeeures de lac, In funie de moines de nasre se delniteat: clinica incase Ia vedere, imedins s client co Tnessare Ia ” Sy 1. Fumio de nf a firmed MFO CC sigue rosslornecosare destgurtri activi e comes; «fm [MTO CAC depinde de aide de vinzarecunpire eu Faiz de mis cesta repezns veriga central fei fae a fie, iar de mod ta cre tsigurstemenele gf conde de lvare pine frog circuit ite al mira cara again “Tipul i uml firizvilr fret se xcnzh in principal pe dou catego lrgi de prague: slimentare si enlimentse, fn general, fmele fumizoare dein un enue epi, ar produce sunt mare eannsute de cli, att I nivel lea, et gi interoaional. fa cata sletit sau eolsbortt cu fumizoi, Sma lien o seri de aspect legate de ‘+ respecare tenner codiilr dear; “ive do implica fnslor in tabies si nepoieea prerilor de inate propilrprodese; 12 ¥ | | ‘+ discoue-uile gale pur de reduces ofiteFmei a cunparte, ‘cot dept dei imagine fame pe pst, modal de promovare a prodsslor (publics ls local vénzii, mechenising,promavare iets le ptr de sti ce promoveazs prodsley + contribs proces a roi propi rm © ast de ana a fuvizorilorrerecins © mst pio ear fens stbileste inporanf roll Sei claborater, in neces ati in etapa de ‘pent relevare porte’ crete, et in Sables nor ela itor, ‘eren ug Pater furnizorilr ssypre Simei se poste mnifes prin majrres rorilor su prin dminuaren cali peodusolr live. De asemone, ses tp e infer peclng peo pevoedé Indelungat, poate modifica ata rofitabilitit fime,n msn in are emizoloeu ule nortan fs Relaie eu fiz po 6 avery In cazul In care fn decide et acta defn nun prea mae fn sbi nepoierea condor de pls livre. Colaboraea cu furnizoi de proses bazzua In pica pe avant rape al pire al fn ae in pepe can ear ma corgpind ot cle ale fie, sesat sess coma i nerype scien cu Fira Aspect lint de ints prvi sub forma ib em: ra Is [a lala i fe IU J oJ 8 |e [a fe | [ls ee A vi |] Te aM mee 1s 2. eta de aprovsionare in cad Smet S.C. GRCONF S.RL. In gener, tone actviile componente ale maaagenennl proviiotii an morta seis economic specif pent atviates sone nteprinderi, pentru elizarea bicetvelr silt in cada sates de dezvolace x aeeti, ‘Avovisionare direct prove a toate cleo atv si serelizeze ‘in cain direc fre unitate coosunstoare gi sen productare frigate; acest fom ete ficient in cal resursclor materiale, produslor cae fee biel vinti-cmptrist tn canta mari fate mart (vagonsil) ~ eum ce cara! msleialelor de nasi sau a produslor de sere mar, In asemenen situa se pot obtine presi avanajoase la ebsites pot acon abot comerciales bonifcafi iar chet de eansport sunt mai mii Frecvena liver (@poviriontior) de fs funizosi webie subi inde cont de onde dear” ale funizorli ct ide cele de prime ale eonsumatorali. Con e refed tn pina amature, momentle le consum, nate resuselr, ciliates produc si eves suprastoci justia economic ee ( importants dese oar gi mod in ear farizora orgnizenst Uvrsiteelre clini sti, an azul avai eu caracte contin, it gia ee pei. Pentru furnlzorit din Bucuret,aprovironren se relzeri prin omen trimise pin fox pot elf, De abc’ ile se fs asd fei deci fizoeal spect ent cei oe trea mars Ex Works se trimitdelepai penity & riicat, Recepfafce la depcit de cite gestion fe Pentru comenzile lansate in arS, wile se fe prin itemnediu finnslor de area ew care ira are conte: Priorpst, Cars Pentru comenzielansae fn afara fr, comenzile se lense de tre media minis prin eztiaea eee de et (oan comer Vancareaproprinic x eater tpn metoda case ct prin ier services Magazin ee srefete, in ele ms mi etali,detitea ai pe ‘eae ocomecnlizet, Cid a GRCONF a nee fare ine aes leu Peat ml comercaniroméni, visual mercundsng, de exemphy © oar un termen de eve a zit, dar a sit prea alt 3 ae ace ame fet aes importat inset de viz Un Bran Identity Book conine toate element specifies ns tei = logo, pions logo-ui, cular species, dar sl clmencle de omecaizae ale el ~ sgn interior, mdi de minare, de xpunee 2 rosso, de daervie a cing alle Pin urmare, sunt aalizate wate modal rin aes poste rea imagine stint so de reenact 2 uel is BIT are un Brad Identity Book bine defini, i eae sunt specifinte nie eal fone care de sal merctaadsng. Acest Band Identity Book est are rigors itm conn clement care na cr ck vor fi schimbate wads, cum arf logo. Alle, pe de si pt, sua periodic adapt, fn fete de shimele ted tenant din domesia ‘Concept de magazin exe uml le, De fp, ma exact ten spune i edapeazd concept intrsionsleconepli BIT dj existent, solo unde ote gi o alicia natral, pent of mt ce enous pores ist cada fine, un doparanent de titers, care se oc de = Tuer. De ai ml ani deja i designl de inevor al magazin, dorind minimalism, us einai reinvent, Ca element de bez, pea Iungh 1 ¥- period de tmp fost fen msi now, sein wor birt desi apeciate axrnayonl cum ar feat CaudoSlves,- ndepst ete pnt ‘a foloit pit la magazin dn Otopen, dar nua iateonesz inc extndrea acest concep a tat rejenua de magazine ‘Maganal ste un istranes: foe important de pononare a mac pe i, Felon are prevn prods conte devs Ie ign mit a influenare dese decunpzae a pte cin Varedtorele angaate In coral magazinlo fino, sits pemanent clint exis in toute magacinele mese speciale penis asortares pda, chiar decd exist o pease. Lina este ina fe gic init spond tn valoore prods La noi sunt int multe magaine care flosese luminol repirivite tp de prods pe cae Hl vd. Pent vine gf per inion magazin, floss diferite uni. [Le Mall, de exempla, folosim Hani’ ret pent vtne, gi asi cade urs inti. Se creat anil un couzas cae lavish ellen & inte fo Imogazi, Sent mule elemente sle visual mercandsing-lii cae pot fh xpos Magazine BIT se tnprt nai mle ctegar ‘log Ship Store st mgazince de agin i prestan fn cz acestr snapanine, su se umdret enabiisea pe metry pat, fetal pe cae pot ves In a promova mare. AIT are do asemene magazine, woul pe Cas Vitra alt, rea deschis, in Aeoportl Otopes ‘Clea Visto eteconsidertto ont erbint, din pnt de vedere al ‘di comerei, fst oi, artes priniae leas mv snt fart lar sedimentate ca zoe comer, xin ale org mar. Aces een ocd. tum cenr de vnzars poi pomite magazine "de imagine dar in moment ‘are all ere vind Tart bie, i BIT ae “Magazine care a cea ma mae poodeeT vin ee cu rua mae, se fi in ene emai ‘Magecnele BIT din Mal! ! Marto Placa din Bucuresti, af ca Tei in Constant cele mai mai vine i sunt cle msi profitable. Cele sei us magazine sunt do tpn self standing store, ind delinate de est cen comercial rezentarea magazinelor MASS din Constanta si Ch Napoca Magazinul MASS ~ Tomis Constana. SC. S.C. GRCONF SRL. a ich on Spat aol Magazin Tomis Mall Const, nuptials de 200% sit a pare. Lucrtle de amenajae st modemizare ai fost efetate ct scot aber pri, pecholiala prope, pin slice in seis cv cel pin § zie Insite de incepere eestor. Au drat 20 dei, pio penta ere mu «8 peep plata chet Contrast de inher fst eit ge dats do 10082003, pets 9 tion de Sai ira Ina ind de 60 Sin’, a cares dag TVA. cate se chit Ia curl BNR din zis efi li. eligi chire GRCONF se bligh ‘5 mpl io sumdrepreznting heli eae ae fos clelte Proportional ea supra spa ini Su elt de sco supa fp ct promovarescentuli Tris Mall ste In ineresul ambolor pr, motiv pent care 2 conven pticnaen CGRCONE la cheluilile genre de marketing Magnan MASS ~ Central Cluj-Napoca. SC. GRCONF a inhi un satin adrul mgacil Cental din hj Napoca fa supra 18m st I. Tn spi chirit fn se obligk st 4 facia magazin Ia tao comrcializeze numa prouse mara MASS. Pe igh cir, Sina mal plate @ cota porte din hte de nnepiere Activiilde vinzare pra atrmedlcomertui co aménuntal. Fist ispune gf deo ea de faci de cnc lea: Eve Bucur, Rom Sibi Bega Timigsa, Belle. Enzi bun sunt negisats ila acest magarinle de ‘il shop in shop, sau brand comer. jn del uno exe comes din, 166 BIT are tert spa care au sunt delimit de esl lcailr. ndferet de locate, peri profuslor BIT sunt acsles, peste a in MASS este mare dient magazinelrspecilizat oftind wn sistem de omercalizae pe ie nivee tp tani, tp band core-us (shop in shop, Hp ‘wand comer (un mi isply), Prin ssteoal de comerilizire ofr 0 feiilate care este adi specie ctr etal ia pre, Pracipalele uni da rea de comet cu ams ae contibue ‘el mi ma etizarea cif de afer ie sunt nee: Meo, Eva Inge ———o |. SCC. STMD S.A. wo novoe penta umtrido ni de maercle volume 4s apoviionare. Cuossndueedussle de rte se determine neces de capi voluiaVolumela aprovilonrl sa dura de otic S.C. STMDSA. Dina TNDICATORT PERIOADA 09 2010 ‘Vata provision Q wail ow | 54500 Data mei rom inal) Ta 15 ‘or cata, pent tact, irl dei dp reais r= 2. 2360 2009; 1=2 = 383 roan 230 2010; =2 20, 160 1 Necesrul de capital eva calla dp relia: NC 25000 oom: no~ 2 Trl sore: ne= 2 54500, ani n= 2 SHS 8.39538 Ie 27250 mil. Ie {Lun volum bls al apovizioniri, necesarl de capt eete fal 2010 fg de 2009, de a 8.38.3 aie 427280. Ie 2 Cumosendu-se umstoarle date lege de vteza de rte (oir de rt) 15 de capital ison al wei firme pena omloarespexon, ste termine eae va volumalapovizionsi Evolua nul rot capital Tabelal r.75, TNDICATORT PERIOADA a _| 2000 mir dota annie (Vi= = 38a [20 0 Capita (NC = QV) wil Tet Tae _[ 5300 ‘Nese de capil determing dap relia: C= 2 => = NC-r 2009: Q=NC-¥i=48.000 mile 2010: Q=NC- Vi =159.0 al, ei Acasa Ise un capital mal are eu 120% dec ce dn 2008, va ssgura un volum al aprovcionii cu 281% mai mare det! col din 2008, in ond etn care vor calr 30 eta 5. Pen asiguarea sel volun al vinzilor & 14.500 bu, cunscinda se temencle posible de npoviionare, cre ete variant optim low de provision, n saa dat ‘Desacrleanulesermenele de nprovzionare “Tabelat nt. 78, TNDICATORT "YARIANTA | VARIANTA Dest aa ona Fae) 3300] 300 Tenner de proviso (ranea=| 30 @ ee ‘Vor clus, pet nee, esi slice dps eli: d= =P _p 1450 360 360 Lott de aprovzionare se a clcla dup ela: Varin : $= f-d-=30-40=1.200 boc avin 2: $= f-d = 60-40=2.400 boca Ptr asigures acu volun al vénztlr de 14500 uni fice, lsal de sprovizionre soc constiut pin ses va fi de 1.200 uni, dea spoviionne ev fae I 30 dl gde 2.40, dls va fae I 60 de zie arian 192: 0 rosin 4 Cunoscndo-se umole dst pivind desticerile g secur une fe se dtemine volun ovina pe cele dvs paioade. Evoluiadestaerlr anal sl stocurtor ‘Tabla m7: INDICATOR 70s [2007 sti anole ie ws | 5 Soca inale= ie e_ | @ Sto fnew Te Ca Nivel provision emt in eciibel balance mfr 1 Sis/=D+ Sf, de unde ret: =D +(S~SI) 06: 1 = D+ (Sf ~ 5) =465 +6045 ~480 mi eh 2007: 1= D+ (Sf —S))=569 412-60 501 mile Potrivit ala ciclai martir, ivellaproviioni in cele dot psionea fos de 480 mil. icespedv $21 mil. ‘Principal uizori de este pny cin ai fmel S.C. CNFCS.A. suse recent fn urmtorl abel. eenlizez activin de aprovizionarea ca esis pete ins ie, flosnd metods ABC Furnizrl de estue al S.C. CNFCS.A. Tabla 78, TR | FURNZOR TERRTTRA | —VATOAREA—] cur. cimist srocuLns) [irene 157 7 [Seer 1a 37 [on Tea 7 [resar a 5] Game ras [essa 37 7 fain 30 3 [es Tee Tans 2660 9 [pate 500 io [eke TABI TT [ae a [Gent 1205 [Ted Tass | Rent Vale rata =i 5c a Teal 738 10 [Metads ABC are Is baz tera Ii V. Pareto si pesupune wnstoarle nora craic: 10-15 ¥¢ din um de ie 25-30% din nna de fio 25-30%CA (zona B) (65-70% in numa de friar 10-15% CA (zon) Se vr ager valoile nonin descrescStnre a valor socio, api se ‘vor cumuls este valor ajezate tonne eserescitoare Peed de le rporurle eoretceprezeiate mai sts 5 vor determina 5 inte nee AB, C (en mum de frie), a ul rite €0-70%CA ona A) 10 7 vot =!” 1501502 fui Zona A: 14 favo = 16s 25 iB: 25% fusion = 25.45=375 64 fiz Zana 8:2 3 6s oa C: 656 farsa = $.1529:75=10 famizos io ‘up ce fe elena mfr de fio in ad Saczel zone sa termina et onrbueferae 2d a alata soc fie, prea: 2b 210, sectmuptueon xs 5, =e tc hor Zona A % s38091 10: ton BEE 100 800% 2an.0ss Zo . oa=3507 Zone BY: 6 rogseg 10 aaa =P 104384—S85.146 yg 119238 | 7 = 119238 109 169596 Zona: gon AEE 9 = Oy 100-165 m _Analzn pater de nogocire eu piviee a frnior de estar chm (Curbs ABC are ait o valoue statistic et si una indicat, tn xz ost cha ral se fs, fn mare pat, deasypa cube eoeice, seam fuizodi grupei A sunt proponderete, gama sortimentls «propel Hind “Tabla m7 We Valoaea | Vato [Valo | Zone es soars | nes [femme ineuticent de divensiicts, “ Tae a SST Oe ZONA A cuprnde produse earceriate printso roa rapid, cae r ara eae | asroar| sneer tebuic st fe permanent Ie vinare, si dept uma, tebuie sigur 0 a a | provision so gestiune efcet a tcl. Renata produselor acest 2 aa oo aoe se cur de mai comercial eds. St a ee see ZONA este alt din anicole standard, a ror rte i art oa a eRe meres sunt apropat de mda pe nepindre. —= = ZONA C este alti din article cu o rosie slau, are au in o 4 ete nasi comeei et superoar, putrid. Zon iis probleme deosebitevizind — ee nt Iansren comewzilr, apovaionsven ca i gestiunes sical. Cotul de a ee sprovisonare i stocare ete mi ridet compara ooo A iB, cz) Tras 3000] — aa 1 [Ges a5 aa 6, Principal lie i imei S.C. CNFC S.A. sunt prezenai ta wrnttonl abel 3 [rear rd Sts analizeze pteres de negaceres finn folosind metods ABC, 72 Manna Valle Sie] rato] Tos 15 Cntr Ssmos[ 10st] 7043 Toad oases | Tose] m mm (Clea firme S.C. CNFCS.A, ‘Tabeala.7.10, Nears Glient Firwet Vaoarea Destaerlor (Ca) ee SO 2205.57.00 | BINASTY Pata Nea SaH7 aH 06T 3 [EVA PEN SRL a SISZOR0 2 HETROU Cobian Basse 7656 932.382 35 [PHILIF MORRIS Open Toe. 76] Ce T3107 7 [STARCON aor TSO 7 [Se BORAT Bea TTA 3 [TINA RSA Dame TAB S303 10 [UNIVER Se 70 215.576 Near Cnt iret Vaiarea Destaerilor (C0) Ti [SRT oe 29.70.000 Ta [RONARTA Fac SITAR OS T3_[RONANTA HYPERWARCHESA Bewewi [9917-774 TE] HODINEX RON Tings sy TTD 15 | HUCEAFRRUL Basie "ps S200 Te [INTACT ADVERTISING Dass Sora 99 17] CONTROCL BUSINESS Bowes ISS RDO Te [ COMAUTOSPORT ara Nasi Tesora 19 [BRUTOS Basu DIS SRR TOO rt [BRAICONF Bais ISAS a1 [BEOACON Traore S18 T6LOTT [2___[GLAD- COMMERCE Bearcat aaa 100 [23 [ DANI COMPANY Bucur ELT m4 [aE ee TaavE Ny 3 __ [SCALA Ae TiS aRAET To___ | CORRADO TRADING Bacwe a7. 10 B__| DARIUS ELEGANT Oj 255:277800 Ti CRISUL SUPERMARKET Omen BSD [29 [ FABERRON Hoan TEMEDTS [a0 ACHR BIBT IO TOTAL SSS ITATS Metads ABC ae a bra teri ut V. Parco gi presapune umatoncle spor 1O%ctea aca 40% clea areca 50% cia 10%CA ‘Se vu proce lf ea I analiza famizolor Se vor ages vloie dina desresctoare a desfacsir, apse vor cums aces valor seat dine desea Pleen dela raporriletoriceprezentate mai su se vor determina tint nee A,B, C(en mde de len lal utr: 10 Zona A: 194 tien = 1230-3 ele i. Hi “0 840% tint = 212 ein Zona B: 40% cant = 2-12 ie 50 C2 50% tint = 52. 30-15 tien 00 ent = i 15 ‘Se vx determine ume de cle din cdr Heese zone si cu ct enti ini Gael zoe a aloaren ttt a destceir, prea ca, 2% 4-100, waded g,= rete dc ee sme | Seu states ic | vaodeasnass : 2a 5 6,9 BOSE. 09— sa | i 31.071.239.548 - 14.066 480.443 i Zan 4 hm LOT ZIOSHE AOE AOA ey gs, i 3655577565 : za 0 poe MSSSIISST-3LOM23951 p95 | i 365857 z | z : EF : 16 ” 18 19 | : : | ZONA: ae i i + exe ingua zn care sgt god ol ma a stabi, pte de : i i eos ating pnt de cel act at de lene 9d frm. FEREEERREET| & | Cl de tics retin din ote rev He, Pode zoe a EER ERE EERE i al ese et de 45,52%, ESBS LEE EE| | & st bea) FEBERE RR) | & 9 #2 + za nie numa er ee fare mare, zee! one ind prop & 2 a8 luli de explore foarte mai deparece vlsrea mtr a comenior REEREREREEL| ¢ 2 <3 ceria lek PREEEEREERR) ¢ 2 By ‘+ coreind ponderesazestei zone ht enlizarea CA ou tndins de eretere a BR EER Rel 3 € 3e chelicilord explore, pot wage enchizac 20n C devant E a 8 fa a cna, dn pct de veda vom de activate area, HT vq ete tee ERE a4 «G8 Firma dispune de client putemici ne client mili dein © pondere RERL i ag important (46,52) del de eit. r i ai Actin sce be eorex ts vito, pe zona Bx | fe car, pet exit svn fms ona i pope eizeze pees 2 a ‘mai bunt » servicilor comeriale, adapate necesiiilar ree ale acest tip de ae ‘ait comercile avin dept sep, o ire tal oe determin A sextrde pr yoluaal comer : i i Cece fpr nnn Ceti i de te Gs, | i ui ecpunren mor re ml arc enor serv de lib vane, ly af cares spine ni devo wii, asinind en cet 0 peneare Elst} /E] q ig ‘one. Bie) lls aepade incon ce privet avinten fe, cen ete porn. Vinee aREER| Bea) || 282832 {ec lanl, at pesoane face ct tees eee || e22ide EBRE ares’ e EE seed Ese EHeeeee cies i BSREREERRMES ¢32¢ 25 BRRBaR AAR] | sfeu 86 E \ ===] In conden cae, SC. MBX S.A. are neva de urmatoare volume de proviioare, in inervtle pein, determina necesarl de xp volutia volumela aprevisionri i durate de rotate a S.C. MBX S.A. Tabu n.7.12, TNDICATORT PERIOADA 7 7 ValunaTapvioaini— Quai [3000176000 Dai ne om in ae () @ w ‘Cunoscndu-se wnatoarele date lege de vteza do roi (um de roi) 5 de copitlldisponiit determine eae va fi volun spoons, os finaci penny mites pion, sb = ‘volun mama de ota eapltallut Tabelal INDICATORT PERIOADA. Tr 7 Nani devs anale Vi = 23a) | __S T al (NC= WV) le ao [30 Capi RE= OVD Tas Pen sures aching! volum al vnzhr de 21640 bus, canon se temenele posible de aproviionre, care ete vrata opting a lei de _sproviconr, siti dat, ‘Tabla 7.4, INDICATOR VARIANTA | VARIANTA, 1 2 se ane a ae) aw | aaa Teme éervienore- nie GED) S w ¥ 4. Cunoscindu-se wmtoucle dae privnd descr stcurle uni fame st se determine volumul provision pe cele dos pecan. ‘volun desfacerlor sf stocurllor une me abel we 7.15 INDICATORT TT D ‘Destin anale ie se_ | are Sieur nile aie B B Stour ale ale 7 5 Pracplifumizort de material peat costume ai fimel S.C. CONFECTIL SA. sunt pezeni fn mara abel. Si se analieze activist de spovisionze x materi finn flsind metoda ABC. ‘Furnaort de estar al rmel S.C. Conte S.A. ‘Tabetl ne 76. NR. |FURNIZOR MATERIAL] VALOAREA xr. | Costus STOCULUI(S) T_[ Caro Bonomi e205 [2 [Vite Barre O65 3 [Marine Ta, 7 | Ge TSH 3 [Line Tea Tas Tsai | Marzo ST 7 [ans 73000 © [Rete 5765.56 9 [ania TTS Toul Tana ss in ‘bili importants actvsi e proviionre a eadeul nei aeprinder 4 svi (rim sau comer). Comentyi imporanje alegert famizorior tn ead proses de sprviionare. ‘Aliza terme liza Keratura de spcilitate pent a desea setiviaan do cunpirate a esuseor meal (rate pine, materiale, nif combust, eer, ‘Soil reli dine vinzarea gi disebia produssler. Costa salina funizoilor im din sti de cz reeatat CComentaativiaca de aprovironarevinzare a S.C, GRCONF SRL. enti i naling sstrl de distrib al SC. GRCONF SRL ccarrrou. CGesrIONEA srocuRILOR daTEMALn soneun Stocurile pot defaie ca ttaliaten ounusilor dei i ptimoniy, desaae fe 8 inden aoa stare sau dup prelate lon proces de producti, fe af easunate la pine lores (Ca proces economle comples, sexi Stocurlor ae o sft lag de cupid, aces iniwcind tit problene de conduc, de imensonae, de optimiza a unplasii socuor In teri, de reprizae a Tor pe dentin, de faoare seven acess, et probleme de oop, de deporte i pls, de une gi nto de redstrbie yi mod de tizare Obiciviatea formirt de stcmri este jusicat de acjinea mai mito factor cae le condionezl existe i niveul de formar, te stabilzeaa fone si scopul const lave scegtin aint * conuaiicia dine spciaianca produ gt caracteral especial ceri = ifr papi ne producti consum: crate sezonier- al produgiei sau al onsumulu petra majoiatesprodslor oducis es conn, a timp ce consunl ‘ste sexo; a product agricole siti ste + pesiodiiaten product si consumuhi, a ‘rapt; + secsiaten condiontsiimatvselor tien ‘nna lara consm; + panerea I post de dregs fn proces de aprovizionareranspert ‘su fhe factor de fos major (eure de necesita, calamiiinatuale, seisme caitera defiir lesion, necesita exert nor opera speciice pen a inlesat proces de livrare say consum sl mterinleor (rece, sorte, mareate,ambalare — erambalre, fomnarea lousiloe de Hvar, pegitven matrilelor penta const gam; necesita fone proces de ranspr ee, Managemen socio ese dete de inportan por agave vii @ inailor x evitareaseadert vnsrlor $1 ear @ led need cumprtoritor; + agrares cu meter prime 9 motrae produce evareo goo de produce: + meninere capac de plat inepindilor, 1m management defcns pind anc flan reprinder 1 pla crct creche frente cro profi iteprindr imple espe ciel de converse a umeraru,cnversia sca hid fin o componontainpartana a acest cil "ements prinorl in stbilies socal cmatine mle preston cancelled, cx expresie x. eahii oor evi soca, justia ice sctvate inp, frome stocrilor pcr susjnerea ssi. Voki vi detent se nd dct mira tcl, rime lawl dedesoere (pz stocule de prose faite, maf), ct inet, rin vee prod (toni de mati prin prose ite, Volumul si sacar prod, site in fee de ive gf secure Provisonit 4 vinzilr, consmiie specifi, dunia opera, determin ‘olumn sista oslo de materi pine, oer de pode eterna - due fine asya clon vor infueo, I rnd lor, logs ipilr 9 anette distil (umd de aml, gin, nce a). oo == ‘bord al noni de toe: dupa face celal aprovdonare~ produce yinzare: > sions de materi prime materiale, > tocar ale produc nteminate curs de eset > stocurl de produse te mara. bn facie de momenta in care sunt evaluate > stewie; > stor fae: > toc madi. © inte de dstinaie > stun de tora: > stocart de sigaranp 4 In fn de fale ilu de existent aun toe: > socar: masine—sivlul nasal socal, tno peso at > stocart de comand ~ nivel socosi dint ananit ance inne cont de consdngole srovionit(Guaa, low, wanspot, depoaitre ee): > stocut de sguranyé — sivelal soul wnat smut ance cae mite inreprindari sb fac fa distinctions gente de reteren cee sa ire in Hvatea burr, ce pot genera pt dete > ston minine - iv Is crests se poate der ick In coe normale, in absenis mani ericrorfeomene alatd perurbatoae ogee cin rb ist 0 nos cman 15 Decini asipa nivel tour, cantats ce tebule comand Io un moment dt, feevenia inuee, moment comena wniteare intr ~ sun ei deosehit de importante pet satan uel inteprinds “Teoria soci 8 apo din oecesinien sigur une aproviionr since i chet minime a staculr de mater prime si matri proces de produ, su oer de pode fit i bund arg consum insets de desfacee a mifilr In demlaren proces de stocre, este neces pies de mode ‘monde in veetea format unr stocur, ct prin vou struct, sb aire estigucarea normal © stv desfigute de cine fering, dr Ia endiile nor toc minim neces ga unoe cell ct ma mi aluaea factorilor eae detemnin psfomanfele wei interne permit entifeae prncplelor probleme vine de analiza acu sive media astra nivel soc designs fica ial toca. os ‘Stocul medi se pat eaeul pe baza eile esr oseeaea se S~se pel SE+Sf wnt si=wwclia, oe stent Se Rol determinant al socrilor est evident de fp cet sg cerituine,siguan si gue In stimentaren continat produces tice desfacei reuatclor cet. All pus, proces de stocareapare ‘sr regulto ol ital provisions ew ce al produ, oc ebuie sire sincronzaren cere pen consum cu momen de fntsare a ‘resrslor materiale fina gestiniéstocrlor se coneciex fn profit, gener, in pina, de: + cigignile din vinci suplientae ca umae = satsfuei)exigeneloe taliaive gd temen acai + ccanomi cost e umare a vit repre de soe; + economil de cost ea umare 2 uni dimesiodsi opine a soc gi a a DERETNOT! Prinipall distor de areciee aul secur erent vita de roatie, Acestindstor se pate expo ume de rotti (9) r urasin st 02: 0, =8-Z, nde: T= eval de in, Apofundaten analizi vitae de rouie « socrlr impune deateen ‘fonamentli la nivel fein element, prin rporirea soldi mein al feck element analiza Ia Muxal aspiat scsi, pe un anu tral analiza om: > penta sour de mtr rime stra: ve sbe mada mater prime stmatrile ‘aloes materlor primes! materiel conse > pour prods ites semifbiat: size med de produse inte semifebricee ‘rodeo vind la eat prods > aro mae oe medi de maint ‘ont decors a afrlor 2 = Analiza soca neal firmel GRCONF S.R Fina S.C. GRCONF SL. procs matevile prime necesre, tt prin ovina tet de a producto’ a unizor, ft prin aproviaionarea pia ‘tiie spite omecialiaren deat prods In sistem e-g05; ‘Stove costume pests clea PV 2005 corns multe mode, up cum urs ‘Stuala toca de costume pentru cae PIV 2008 Tabla... TERT] Secale | Saree | Sorenis | Forse | For co | ecge | simat | mae | Sem FRonca, pry 188 = FUN . sat eteaR cur ATSB 7B | oes || Ta ATSUY a Foren CaS 3] ae aa [7 aE ost ANDROS ‘sre_| ar procent in aloe 100 1 1020 3040 5060708090 100 prcent in nur "Figura ne 22. Reprezetarea grafic a situa ntreprinder analiza Se const 0 poijonare m carbeireale sub curb tort siti ce rele ise redus. Se obser ipl 8 grypa A, cae repent 24.5% din 19 vslstesstaeulul medi, deine 10% din nmi de aioe Grupa B eae epreins 20% dn nmi de article, repevn 32.01% da valoarea scocuilr, jae grip C die rest de 3.5% din mumarl de ancl, deni’ 70% din ‘lars scl. Doe i md norma tea era at sper pimele du erp ‘AB aces fed eee cae dein sport mare Tn cara toc, phse ef petra assum colic fia Greer aordS © imports dose, taser moder de este, Ania scald sigurants—Sa pentru Cstumele 100'S ‘Taber. 82 “inter | Abner | Vina | Abatre | Aware ‘mee | ete ‘mee paratics | prec ataih z op ssf a ae sof a 5 soon |e [ome a ae | ao] 6 | | 35] tose | sno | 3] as Eso} 0 ae 5 aoe] an au, 350 BET 1 xl acest tip de costa, repezentaren gai pion inurl ued a vinzrr ere fev, nino deste stand aes, ath cg tm se pen iia la 3544 (2° 32), 190 all Reault ase, oon de orev: 1=2 “Tenmenal de reaproviionre ented 7 ie Cale socuror de sium Spy sto 33 come 5 fp 2238 ye anf Constr uni soe de sigan de 13 costume, superior cel efesiv Sec some neces ev nua | prods implica! serie de cost suplientare peat cet ‘model de costun, Vor veda in cele ce umea itstia elorne don modele Ae costae Stoul medi opin efi al acest model de costum et: Bea l2+San1/24 12/ 2122180)= 5 le 5 = 5 2122/80 =59 costume 11 Analzn soul desiguranf~Su pentra Costume 100%W ‘Tabell a. 83, Ta] ERT ae Mae] a | A | A] ‘programnal ] edie | ofective ‘edie ot aa | goth soa se} | ar a a gsi} tao] —se[ — 36] fas] — 11] — ie 2ai| ae] — thse —za0] —ar| Tr Tee[ ase] | oe] — aus] ar i — reget — 210] 3] are — tm 3 —“t fear | ins war| — iow at mea} — ia (Caleuelabaleritor standard fn coz acest ip de costume represen pai poo nr ‘media ylation fective, unfede abiterile tandad sete, aah cao ses ren se sess ita ut 178 (2 4), i eau stl, coeficeal de cree: t= 2 ‘Tenmenl dereaprovisionare ete de ie Cale storia de sigurant Seon PF oe is Consituitea uni le de signa de 18 de costume, superior i efi neces eu ua | cost, a inp o sei de costs suplientre pens scest mde! de cost. ‘Stoel medi opi ef a eestu model de cost ese: A/2+ 84=7/2+ 17 (107080) = 6zile = 6 1070180 =36 costume Set Analizatocl de sigaranf~ Se pentru Costumeleamestee fat] Vinal] Abatere | Abwtors | Vina eogramate ‘wet | fete “el ates | (perc Wii Bopp 0 Apa nas] of 130 Ma pp asec |e gs femen 7 1a0] 525 | 109 Tae 135{—— alien ovo | sa050 | NSO] HAS Semis [1s] an sreo| 350 525 e088 [TOTAL 256775 [328550 |” 328550 | 440265 Biota! Format de nel = Ss calles sacl me pe setae pet pci a 5.55, | BA +6950+ 4200-75504 80% rm eae Sam Formal de caea 5 = = volta toca me al soit S.C. CROS S.A (RON) s200 030 S200 sso 7504+ 75004 2 ‘Tabelal ar 87. i 2 1825 _ 981,25 Tears Soca (8) a 205 2005 Dine soa medio: Sree ses ca = 7981,25~7615 = 366,25 = nealimentar 285460 3748675 Acarnas = 7981.25 — ade > ane Temas 205 enon = 7281 048 su 1048 TOTAL 292787 38440775 | oe 196 ro 3. Penn ani 2005 gi 2006s Test uemitoarcledstepriving socurile de mir als SC. PRINTS RC. _Ecolufastocurlbr suet $C. PRINT SRL. (RON) = 4 Pe boon tmmilonsor dates se calulne steal medi gt wie medie de rotates tocar. Structua vinzitilor pe seetoare 600,33 ‘eee “ST33,08 |S] sau 115%. 198 Sse eaculeze socal mai pe estou: pe ttl pe ei dia oy ae os = = meee a = oe ea | mala me e —_ i) [Alimentar 321425 ‘892,84 19,47 | 17386 Seal a, | Aa fos folost urmatoaree form Form decals S=—2 22 9, eM Ee chsh oi So 100 5 reer ren, ar \ =z] BEANIE, Gag HAE , ss. 38 aon 2 1, Societatea comercial S.C. AFIS S.A., a inregistrat in anii 2006 si 2007, = 360 ‘Sectoare ‘Stoe initial (31) ‘Stoc final (Sf) Anse = 660,33 ~ $733,08 = 867,25 tei TOTAL 2 Pent ani 2006 2007 sa inept unntlonele date prvnd sical de mfr SC DONASSRLL. ‘volula stocur soca S.C. DONAS SLL. (RON) 5 Pe bara urmstoarelor date sce eaeulezestocul medi gi viteza medie de rotate a stool “Tabla 8.12. ‘Vanna stocule medi pesectoare RON) Periada Te 7007 Tiare 00 1680. Sector Vina a0. 150. @san ca) a T0200, 12350 Aimar 30001 emi 12550 13500 Neder A568 ‘She cules noe melio 9 amin see, Alimeniaie pales “2987 Preis 3. Penta anil 2004 i 2005 a registra dat privind stosuile de nif ale SC. DONASSRL. _Bvolafa stocurilor soit S.C, DONAS SLL. (RON) ‘Taba wr. 8.1. Feria anne as ‘amare e300 T1007 0 bre oe 520 Tous. TST 72087 Zeca 3960 7880 3 decenba aso 0s Ss aelene Was malin W nana Se 4 Pe bara unatiaelr date st se calle steal mai sviteza made de rote a stort. Vinrievitern de circle asocurilor pe sectore (RON) ‘abel ar. 8.14, Bator Vinart @saucay_| Circulate Alar 450200 Nein BASSO Aliment NTS 987 Tost 20 1. Coment important gest tocurila fn cade naepindesior. 2. latins fort de ued asp fori tocar ‘aul fimlor de comer, 1. Stabile de ocr tizate i carat unor ined din iteite omen deactivate (industri, constuci, servi de anspor, come turism te), 4 Comen ola socuat de siguané in cade une fnepindr de comet .Anuliza seta dine stocu de sigan ceca tp de soe tn aul uel ntreprinder de eomeryturism. a0 ‘Resursa nant reprecintt cen mal Inportanat resus inteprindet. fn voterea stu mor peformane nt, ncaa rete imet, plat de resurse umane est creat In sor eu pana strategic al organize, Pe risa ce organiza identified oportniiile de dezvolse oferite de matol stu de acne, devine nessart cores sestra cu abil de cre va fi nevoie ru fctifenea lr, Astfel cl, rerutres, incrotea programe de reemnpensne st create fn voles anger, dezvolirit si psu ‘eaneilr cu able neesare In timp se lose devolaren resurslor mane, fpt oe inplich un proces de ince a ‘smile vedere inden senor neceste stingri obzetivelor individusle ta exdel ‘xgnii. Gees suelo umane pesopane {evalaren porormanieoe angie. In proces valundi perfomanflor resuselor umane ste finponant) at esluwea comparameneler considerate adeevate, cit gi celor nadecate, precum sacordaren chibi a ecompenslor. {i GESTION REWIZIONATA GGosiunes previ zou plantearea res ‘ira de spziltate msi lt defi. Dine scsten se etgeazt etna care relevt fig ct lance retrslor uname ext um proces prin ‘eo firs vgn va ea amr gh cotegorile necesare de personal ir loc earesnadior $1 La Amp doit ln vederea reali! actviilorplenicte eu scopal de a oie wn Benfica pent firms pore membri orgoniatonl ‘Cul cavine, gestunes prevciorlé a prsonal contin proeetarea pe temen medi gong neelor sresuslor de personal ale unl firme In ces proces over ianepindre uebuie 8 fink coat de 0 sie de fic: ‘ehaoogia iat de personal frme,peodutviatea mull nivel eter, resrsel de cae dispune finns, espectivele de devo ale firme, necesita reorginizatmelf vedere fc anor openi e pi, nivell calficare gi frmare profesional indivi, nivel ofr gener dep aka fore de uns ee. ln mod sites acet Feori sunt pez nigra dea i. > ences oferietinere de mame (efectva isponibi > dentficrea coer ier de mune; > necro dtr erro ofera iteral de mune Eta ee ‘Soar El can spn Figura nr. 24 Sucefanea pallor in eadral tapi de entire ‘frit nterne de mach [Estmares cee tere de me ate ea eft silva posturilor care ‘orf desinjte ex uate a ere prodotti su « modifi surat i=) sie Same LS] ce Fa cnesunseue [©] Nevome Reorgonlmre Figura nr. 25, Suecesiunen pasitor in eadrul etapei de estimare a | Bhs Seana =. mck oe ‘in ultima etapa a gestiunii previzionae a personalului, echilibrarea eererii jo mak ‘ev oferta de smnc8 se realizeazi, in principal, prin actiuni asupra: sistemului me FH ee leet oa oe ee ‘perso Sat Comletinoce O. Ture, C. Nira. Meghna Aatlc, gestunes previsioalt a personal prenpune designe, ino succsine lope, a complex de activi gi actin lapele alin prviionale sun urnatoaele: > eulogeea 51 sistemrzarco ijormalor neceare caaoyai bictiveor $i statgilor fine, profirlr postr, crctristiile angynlor existe ees ronal, anf fn ale nit si promovie, jster extere (angi pewsoni, coneei) La baz tutor settle de resuse mane se siueaa analiza posturilor De exer, prosealderestre mete posible ase ‘ominic ernele postu. De asemene, este inposiil de poietat un sistem derecompent fica post hi malzt evaluat fn mod ear. ‘Anaiza postal coast In steres Reeu post din pct de vedere a futovilo de inca al scnlr oe eva a condor necesare Indep corespunitoare 2 obligor 9 asumiitresponsbliior, al nivlulut de 20s rephie cetecapantul iu, al conor ocupirsle (cei inlet aie program de very, salara et), Neestotea coi posal pot pare fn umitorete siti defines nevitor de personal al ateprindr, dtr, fe implant une! noi unitifi (de produc, de omercialzre, de cereetre ee), fe modi bjectivelrieprndai sau stati’ ae, coe ce implied oredstibireamijloaclor existe; + cstorrea plnuilor de fomare gi promovare a smemibilee inveprindei, Gin necesré evans spur inivialor9 evsuteacompeteaflr cee pir posture existent; + reasezaen pili de slaizare Aalizapostullprosupane desrcres post spss post In coca ce priveyedeserlren postulal analiza resypue ofsiea de infomatit privied denumies,leaizarn postal i store inteprinderi, Induces responsable ferent, conde generale de nuns. Informatie objinte din desriees postu sit sintiate tn Mga posta care include: > identficarea pos (Gemunica, gripe de ecviti de eae apaine, celta, > posta iervies > erie procedrile posi (ssn ce trie nein, moter uae Floste, merci’ formal cua ngs): > rete de snbordonors: > mari de anova, > condiile de mcd si medul fle tm cae s€ destgoat scents (emperatr, imi, nivelal zgomotli, sain! mani Gnchis 90 keschi) localiza gcogais, oshilistes mafediacesar anti > cond de angajre (rete ala, mead de plata sai, ae benefit posi! de obit, porta pevind pomovuea sau tetera ‘Specticatia postu refer a craters cert oevantli petra ‘pita objnepetfaomantpe postal respec, Ceri sunt leat de eden, experions, perfection, abiish fice sau intlectul,Indemdnar, sbi specifce ert de munca respect, puter de deze ‘Ania posturlor poste f efectad de 0 Fema speciaiat, de un compatinet di cau fie et de retin postu respective. LEvalares postrilor se rfeck Ia determites sistemates » valor, olutni sau inportaneh flecirai post tn report cu cella postart din nope. In con oe privetemetoele tliat pen evausen postr, dq in trata de specialist se eps a-un au desta de mre, tau oem reprezentative sunt ‘> mote rangi (erties), ce cansts compares posta ine ee fi leianres ssomstict a acesora in finotie de imparana lor a resiarenabeetiveor interne > moods claifcii este silt co cea & rangulor ea deoscies <& lerthiraren ete relnatt prin ieniferes unui nama de fear de value comin, nmi facts compensator (aifcar, idemsnare gi emote, fort Fie, responsi, cond de mone, ea seap fia ‘de astabil mama declas say pad dsiace de post definite pe baa ‘ieee ator de evan consider > metoda factritor de compari ete 0 tod cnt de ierchizare postunlor ete prespane sletren postr cele dito tnwependore Folsind o salt a punctlr. In genera, fico de evahre, care devin sandarde pet ercare alt post permit comparaea postu cheie ex toate cele posi, sun efor intlecual (sige mental), nivel califcare profesional, fra Gi, emponsbiates i conditle de mans; > mots panctlor pesupane exiseaja unit mamar de fatori a cor resanl sabe datrmintvalosre mai are sa msi mich une Activ dita familie de ctv. Priate aces fate se numa educa, depindile de aa sv ines, caliees, exeren, efor fie gi intelectual (ment, resposabiiaes, condiile de met si ambi uni (ctr ei sci), Poces de evalare a porilor ese necesar pois sem de recompense echt i mi are hep sep evahsrea pefomanjelorcelor ce Activists de sngaire & personal contiie uns daze cle mai Imports lat le gen resuseor sae dior feu o8 reps condita esnflt ifin orci npn, find toa 0 stviate permanent Angajreapresopane fn med coneret rrr seleta de personal co opal de gis yom pov alc pov” eerutarea de personal presupune elutes si glsten une candi pent posuile vacate ale frei pin sletrea elor mai potivite personne vient, efoto po linia erat de personal elu dezvolae omind dela ssstunea pevzionalé& personae. Succesulrerwi depinde de cit de bine ‘ste defn postal vaca. Rete dine plonifars necesrlsi de persons, nai postu, recrlar Seleia esol sunt rede in fg wna I Tl oO 26 Rela dnt analiza pestlu planiiareanecesaru de personal, recratare 9 seleetie Figura Recrutare personalise face dn dou eategori de suse: aterm ens extern n cou rerutvl Interne, aepindre ae fn vedere osapas ni ost fend ape! Is proprilstu persona. fn timp cei eral reer extern, Inrepindrea face apela its mune, drec sa rn tered, Selecta personal umseas fzei de rere fi repaint alegees, confonm anunitor iter, a eeu mai puivt endidat peta ocuparea ni ‘smut post in ead nteprinder. Ace ete un prose complex de determine 1 sri n a, elite uni candidat cos ceiflor uu arumit pst Soles se poate fee pe beck empiriks recomend, impresi, mod de rena I intervi, aspect fic su pe cae nite: testle,ehesionrle, probele practice neen ce rivet teste, cele ma des fol sunt + tse deitligen, care evalua apitaine nei personne dea desire gum Ir de activi to diversitt de snati teste de obit specie satiate peru masuarea alo apt, amar f eele oie, serzovala, muscle ete. necesaref destguiren wnat sii ame; + testle de ennai sn folosite nn ind exe necesito ere masv’ a andar, ia informatie eupinse ta eueulam vt no sunt scene entra deartjare cestrs; texte de personae a1 dept sop sbi tite care sunt dist legate de see nto anu activate, leis tei esi, ind sibilists angst exprine o pirere dese o anus sie sau ple cum ar reaeiona nif simatis estan comportanontl de grap sx dscfile de grup (assessment) sont uilzatepeorua evalua compertmenal individu ncaa wor ged de ‘zp, modal de comnicae si de anaint si contibuin o-generrea comportanenta de grup; + teste dict, Un proces pi de slic presume parcurgeren snumitor fiz, fare ice le idenifiesnds cao anu tod de sel 09 ‘Seis de ne grin vine Compare Finer een ‘amin ale, wold Reese ro ral Das al Figura ne. 27 Farce procesulul de slecie In pina fe » proces de sles einint 60% pnt a 80% noe candida pinto ana gio tire a CV-arilr ga srisoilor de neni, "port cu exigenele pos expercnl,pregte profesional, visa ct). (Cao alematve la serioaes de ineyic gt curiclam vise sau chiar Impreot co aces fone intoomires nor ohewtonare de ce ean Aceste chestonare su situa pe mai mule gupe de infomati, co de ‘exompi: date personal, pregire profesional, ti, peste complement, no experiens profesional, divert (psi, oe de mune dri, alain os solicit ete) Tnepindrea ese datos sf ofere wn rapane ttiror candidat, ingfrent este posit sau neat, fazan Hinp ct mai set e a primi soli lr, Interval de angajare este wad ce mai fost fore de eet (© met universal floss in selecin personal este veriGcarea eferinlor despre cana, car se lies ie concomitent, fe dup eplicarca Celatate mete de slete. ‘Responsailiata Iii dei finale de selel pat inp ine personal de canduere dep eifetenivetrt ferric. ns, de cele mi me tr, fa cade fmelor prosesul de selacc exe cands de onpinentudepartanenal de sesurse umane, en excep dss Hina ln Inreprindrile mii, actvnte de select, ea ids final revine manager sau pout, (0 dats tnceintprocesl de sleepin lanes deci finale, se va ‘rood Ia ntoeniteafomalitir de ange a persoans select. Angjres se va fe respeténd legs vigor ide regu const in incheierea un contact de mines, pe dra deers suv nedeerniass,resectindse cone stb fn tnpol intr, I eel ting, elunee contracts individual de mune vor tebui sl epee prevedeile contact colestiy do cs nbeiat a vel iepradei ss Inve de ramus de civ) ale legisla a dome mana possi soil Inepindeste bole sh asigure toate cone sist cre medi secs ezvolticarerproprilar nga CCariera personal reprint 0 sucessune de incu ale sailor pe frie postu tm aceeay trends. a Gstunea caierlrpespne ces 9 nconreswn sten de rele pron cr apr coir de ei 8 prope ‘lariat so pln de cre avid -Apeceren pron via o eve angst, dn pnct de Vetere nv etal gi mails, de pepe al perma peu 2 rmite deceit in esi ct ai abiove exe ox privet ‘Peonpesres, poqovre sari apt Atel species pesonl mpi, i gnarl 0 disse mula fave ct apecint(aaraa colee poi (geri ite. Sap sce dsc ete stile prin dog aun il profesional Ape ‘sl, in pri, hs penoalitate, compte, avi irae, Ace ies ail dearer amit spel rae ropa > vl sarin > seta’ de fare profi > oschimbare de nas > opanovar Genin provision crete se constr in plana decal impo at pena adi, pent pin. Devaar nu plan decried in carl intend pesupune pacurgra usar tape: evan deci nd roi ieee cape ste cai + agecices de cite oepizie bile spot ropa slag + cami opr deca cram + size angsaor pene sic mores pena plaice cavern sop neplii csr sop Tnvepindten ate sspusitonte, t primal ind de devalues comurzasopnior aiers angsao. In genera deparamenl de resus unaie ese responsibil de camuicues aor malieler ie stra postr, cum s modern od in ae condtson i olaboos or pare ince dine dine pele cat. a oprtuitilor In cada r | | Promovaren reprezinit precesul de mecee a persona pe pot suse a niveareratice superior, prin: > schinbare inte saved incre, > eveterea nel responsailiilor > sporvea nivel slot asus morale Inert daed se realizeant tn med omganiat sav cote accion promovarea rebule lobe i cht © component imporant a gestini caries angaaitor o conte Drepitrea yi dezvliare profesional. regtnea profesional ind an proces eos, prin cae sari dobndese canon cose si pst, no abit sau telnii cares le fs actola ued mi eft, Aoest proces jincudedout componente rv dice: fannarea profesional i prfecinarea profesional Prin formare se uma dezvlises nor api oi tp ce rin pefcionere se ae in vedere Imbuntiea sbiliiior exists. In contextl economicieunontert a ficut remarctd guilt acopianes de formare conti sav Invajare de-a lang viel. Spre denser de peste, esvoltarea profsiona¥3 ete un proces mai complex, de prgitie onder sua alto pei pes su espns reset, ostrleprezete si vitoae. Accas activist tebuie 3 ibs spr total a conducei supesioe a tnkeprindr, sf fe price, cond evaluat fn funcie de obicctveletoteprinderi, de nelle indvidae de perfeconar & conduc, de miei revi n set cope de conde In tera de spite pregdtnee gf decvlarea proeslonal su abordte Ge inground, sib denies de activities de ting Aezvotiae"(TAD), fe nod sepa Indiferent de marines Inteprindei, foster gi pereonarea sunt perepute tot mai mull ca o necesite, I fel ca cxreimen fined sav inves, deoarce cle sunt determinate pen eestrea competi firm as Recompensare erent taalisten venture France pi materiale pe ane primeste un angi 95.1. Conia sirctrerecompenselor pee =) Se Ce ‘wate | L_Papee mae igara nr. 28, Strctra sistema de recompensare Recompensle ret incl sumo debi su oem slr spear si alt stmt, pe care fe rimeseangjtit pentru presi lor sti pena renee ovine Salar, cea mai importntd component a reeompensiit dict, reprzints sums pio de un anajt pent runes desiguatd sa pent realstele obj tno unitate de tmp (or, 2, spin, tu, an. Acssa pote ua ona sari de baz sa tri, sarin, sla el ne ¥¢ sau 4 slau minim. Dinensinea slut este in oewat de esi nu factor + politic slat a orgaiat “+ icaistes sax complexities srciailor afereme nei ost din erie + pete economic orsnizal, + constrngrile legiative; cost foe de mun formate pe pias man + conjunc econo te Stimulentele talizazi 0 corclaie pocitvd tare reompenst productive a roll dea impuliona entre purformansor,Stimuletle ot indviduae, de grup gi ba nivel de tareprindere. Stimuli individale sigur o legit direc fe pefoonanfle feral angst eompensle pe are le bie, Se eanose mai multe forme de sinus, si anume: prem, comisoanete parpare prof. Recompentle indirect vizea Fils oferie penomls, sit pe pevionds angari, ot i dup acesn. le deriv din ait de ang, tu de fest angi 95.2 Police de recompensare Politica de recompensare cupinde, in ese, evantsiul sla, stabiltesiorsbii salar gi prcizsea stmlui evolu lo. Plies de ecompenste fundamental Snreprindei are dep sop motivarea§ ‘moblrare pron intrepid. O plies de ecompensare tebe + echt, seopul dea mu crea setinente de nade de 8 nuproveca dems sa bsetes dicts compe, in rapt cu pss mull, pears 9 a 6 pre cstsitoare «nu ict salar a deisions tn seopul psi ‘aise de mune mi burs enim; pens eetseneforurlor personal in dee ort de neprindee sbi, al oe 8 yout adapt I variate sci Inependeri © teprindre ponte aeona in urmstorele edict In voerea undamenti i elaborri ne polic do ecompeasare ficient: 1 stebiliea una alr paste sas nivel lee! mune 1 legerea tare un eval lrg san evant resins de salar Acest evan const in diferent dine nivel el mai iat nivel ol ma sezzut a slain, + efaborren san na unl pln salar, Recompensaen personal dnssinepindr ete unul din ele ma inmpocant obietive specifi ges resuslor umaze,deoarece, pe d © pa, are 0 conibaie major arips rer, moti, efiienfel sian ermal, ia, pe do al pate, sli repent cheat considera en neprinee. Aliza uli resuselor unane vizeara pe de- parte lara extesiv amit, espectiv tore negro. nnn de oe, ap deal parte Iau intnsivd - cali, respetv economize impulal de mned necesar reali prods, pestis, execu wei fei 9.61 Vitara rnp de muni Peru apreierea wiz timpului de munct este neces wien ‘vol structs fondle de inp sam pon a vedeen sbi aces india devine necesartpezeaarca unto indicator: inplealendrisc, ‘ipl ison ea, inp de mans legal inpl spon pe nein Tinpud colendarie se dowion co prods al mumarlai de le calendars, mamSrlai de personal din regirl general de evitenth a ‘slr nut de oe de ac Tinpat de mca tegal (i) ese prevaza de legs nail. fn Ronni, tn prezet, Cad Mui sabiet ef inpul de munca nom ese de 40. or spinal ic imp maxi spinal de anc ete de 48 de oe, previzinduse obligavittea cane d odtnsamsle de ini 202 ‘Stptimins de er de 40 deo este arctic instil bagetae pect ¥ uniiiloreconomice in cae saul define majorities capital gf constiaie termenul de fern pene mpl de mune ea. Jn nec de cele precise, mpl legal de mune se poate clela 11 = 52 spit x 5 zlelsp. x Bhai ~ (20 le CO + 8 le sata egal) Sh = 2060 on = 52 sein x Giles. x Beh — (20 le CO + 8 rile sta legal )x vet 2272 olan Timp dspoibllgat (TDL) a0 ealelsza ea prod amp de se Jegal (oad dtp calendars din ces sca ee bee, sibtoie legal, ilele de cone de ons) cx nimrul de pertonal din regia de vont sau eu muna de persons spoil, nance de biel nai, Tina Tingle I goa oe ‘meta pea Rene x Tinpul dsponibit pe inreprndere (TD) s¢ deteraind pod de Ie ‘ipl de mine lel corset inp pial, pea. Trl de mine este stabil, de regal, tn fecarefavepindre prin contac coletiv de mine cu Prrilrzare prin coptacsle indvdonle de mins. Timpal disponibile refrins fr otmpaldsponibiliaopriadr din umatarle motive > lnchsioreaunor contract individual de munca tng pail de muck 614/208; > cordon nor zie de conc su str splimenae, > reduceea orm de produ (rd reducerea cil de pul: 4 ile lucite! sip, vin seu de ed ar ‘sel cin racic inl pon pe nerindere esos at: +701, Te Tn Tes “Ten Tow 1D nde ‘Top unde saan care lorena Gil pe spin x namie espn vertex 8 re “Tox = mun slr disponibile tore aorta plus 82 “Tes muna ile concedi supine In fnete de vce Ince “Ton ~ austin c np paral x carers dn ran de mnes “Tax ting afrent allo aber dea il previa pin oe. Timpal de presen in tuneprindere (TP) este un element chic al specie isfenfonlisilae. De obi, file de porn i stele de saat seflet cu exact prezenta la or, a nami ore preiate Pe baza pul depres spose clu inp mein de pezet pe sara p= TP/PD Tip de precen a mac (1), Orle de peze i nepinere nt sn, de regal egal eu orl de reso lane dtr = Inerpeir dispose de angantor em urmare anor problems economce, Iebnise sou legate de sezoaliate prespan plat nor indemaizai liana slrisjilor das rez a seri Is exer acest = greveer ns = absetesma celor pre, fie manifsat ca exprimae « cefzul condi de mune, edt acpi a desta scivitilr din aul ime pe aseuns care ste fate wv de evaluat Adiugarea num de re suplimentare efectute (TS), remunerte de Invepsndare, la TM permite dstnninarestimpalal total de muned real pe Intreprindere ‘in practic, re de preven mune consider. TM= "PTT +18 nde TET = Oe. alain interpre cept de ngantor xa. oe faterpare semporars) + (Negrovg x ove de gzev8) + tinpul de integer din sie ebza TM secaleleck > inp medi de ne pe sai: m= TM RD. >> gral de utizar atnolu legal GTL=TMTDLx 100 > sacri sum abso A =TOL-T™ > bare elativ: = a/ TDL 100 Anaticasbseteomalepresipane cmparzeatngul de ree 6 ‘inp dspanibi sau timpul de mune pe neering. (Co=1—(1D/TP) sau Ca=1—(TP/'TM) sau Ca=1-(TDPTM) Reta bscteismuli et un dicta social cre fice obit a mamerose nalze dtr implicsilr sal econonco-fnancire. Tinp ica (TU). in coir trends mw este vtlizat te mod productiviauepultinpul de prez la nunc, doarcee © pare ee aera elo demas, inp de foomare in nerds sn afr, far pen informe, anal, snae consider parcipae inet a proces de producti. Ce ate, inpal de mune prodactivt brut (Tub) se exelent prin Sedoceen seston inne prea la nck Tu= TPM (inp deforma, specialize + tn de eine + paz de asd) a9 Reporl UTM poste eleva modul de organize labia rin deducees din snp de munes producti bet ipilr neces provisos si presi loci de muss, + tingle perdu tn car eter de vce asta, se one vil de muact product net (TUR) ata TUn/TUb pote releve mada de organiza aproceslr ces desu a Ineprindere 96.2 Eline li resuselorumane Principal ndctor de presi a fei resus ane tates none, cre exprind insugies resus mane de 2 reprints prod ‘soa velo n-ne de tin, oS Produtvistes musts determin fie vloa cent de un mancior Tauro unitate de timp, fe ea tinp de manet neces pet realizar unui rodulervicit, cee oe tlevé fp eb produtivistea muni este diet Hoporionlt cu volumulpeodui gives proportional cu tinpl de mun w-oT Productivitatea muni poate eprint a unit vlrce, catered siti by nivel foteprindr, Iv fo considers 9 iedicatot do eft: product ivieat,valaweaadsigad cia deaf, recum sia unit ce, esmind earceizarea ficient consumull esse uane pe prods Principals inicio’ uit im apeceren simple generale a producti manel su: rouctvistes et snult a mani (Way Wa= produ fbi desinws lv, valosre adage itt de afer / Ns, unde: Ne= numa meds de sla = produtivittea mode 2nich(W2) ‘2 prod fet eto vival aug cif de fer de T= otal om erate; rotten edi or (Wh) no \Wh= produtia via, vloaren ada if de fer Ta ‘nde: Th= fot nore ot Creare vtmuilordifrite de cree le productvishi paiale & mune, clout pe bon aceusl indicator valor de ef, relevt ml de zara timp de mune, Prodaetvitnten marginal erent un indicator de evahave seine viii resus mane ce se deteint carport inte spoal de producti (29) 5 caniateasuplimentr de mancd (AT) neces obfnei acesia tn conti ‘mariner constant caps inteprinder. War= agar Un iastumentcomplementar de preci eins uli ess tumae, repens elaniclatea product ancl de ara efor nan implicet, cre evideinea ereerea relaivs activi In exer eu 1%6 a ‘actor unen const B= (a9) (car Difcenjle dine rita de este a pod mun trite pe bar diver indica valor de eft evden aspecte ale gesiuni resurel uname au incidenle asim socanlor de productie nedteminat, stoculr de produse Fi, consumo colo ese ale freprndei, Deterninares produit La nivel ines personal et fn vel personal diet producti evident aspecte prvind moifictie souctri personal ioeprnde @==) 4. Analicaprodutiviiii mane aC. V.CP-S.RL- Obiecivl principal al date de reuse mane din cada Inmeprindeti SC. V|CP. SRL, (cmparinenl Peon Salazar) ee sca de pi Sli cit ma mult pin ftmpinde st de le since webuinge cesta sf int intepinee eit maximum de fin. As, menage ‘nese uae dea cs compatimen se cep edo ast: + tageren, obtener fore de mune oInteprindere date de: redvceren absentismul i « Mstuaet de personal, cree sigur facies persons dia subortne (eizrea eu sicces a tutor sailor abit de ce Sere angst). ‘Soci are SO de nga co crt de met i 3colboratr. inte ‘ei cu carte de muned, dia ficat cuss suplimenare plait de firma) ~avind in pent fei de supavephre 5 cool nivel dese. Fima mal are gi ti claborstor i snume: un expert consis aves uri, consi probleme deoschit fun ing. Vee edie a peronallui ewe de 28 de ani, aceastt medi oft Aelia in cea ce piveteacunulares de noi metede gi etic de Ina — iversifewen producti, ‘Organigana ete adeevat cu neces ree ale fine anaizt ‘Sil copdnee ada ete de ounce ne ote rivell avind ‘car 0 je a ae pp un erent in ena compare le fie’ nde sds tot probleme cts sli vail {natn © aitwine de rulumie in ef personal, tm cen ce rive at salar abu lt 5 cane de mane; de asomene fra are it aoe ehetselilesplimenae fe decom a inp in Hoare un Dimensiunespotntalall aman ete datd de urmtorlindiextor {) numdra med fe satarig (conrac mn) Nar mei de salar ‘Tabet ne. 9 Runrmca deaanag Tio [005 [2006 ie 2 _ |= m Figura a. 29, Bvolaia mumrull medi de salar Se observ fia of namaral personal a recat pe peioad celor 3 1) mama medi de personel cota de wun cu convent cvs): ‘Nami total de slant “Tabeal . 92. ‘Nama mcd de personal ‘oer [3008 [206 ‘mir de salar Bis [Ww ‘Nani de colaborator aaa a 7 Apa ne aie zr [pon Besa [PeovssoRaros Tanna +n ‘Figura nr 30, Evolaja numirat de slat Ave sseesi evolu in exzal mundi ol de personal, Numrl oaboratorilor resend x persoan ne 2005 2006, pe cin alsa eu ae de mmc a erect eS a as Pouivt alloy, fia ar webu dspund de un mum mai mare de personal pest f efit. Diferea af de 11 sla sicele aca Se ate In vodere un sim de indesta cae graven jurl roduetviti mn Inca wiizai sun 8) produtviatea anal (Wa): Wa CAD 2004 Wa 1922097729 = 87368 mile 2005: Wa © 2638,01002 » 105320 mile, 2006: Wa=3.783 $520 = 126.118 mile, 1b) productive zitid(W2): We= CA/Tinpifom) ugk: We 18220977209 9.197 mi esl 2005: We=2¢33 0107215 = 12.267 mite sl 2005: We = 3.783 882/21 ~ 17.120 mi ei sa €)-prodciviaten err (Wh): Wh = CA/Tinptorfon) 2008: Wh 1922.097/1672 = 1.150 mile sal ‘200$: Wh 2.633.0101720= $31 miler. 2008: Wh= 3.785 5921768 =2. 120 miler Indicator feel forfel de mane Tabeta ar. 93. Tndiestor’ [2008 [2005 | Z00e | 3008008 [ znoez00s Wa [arse frossa0 [zeae [i2r [ian we fsasT [raze [raze [asa we frase [ast [awa [ssa cep indicator eof intense, mara productive au sett eu 19 fe ni 20042006, mm ‘Figura nt 31. Evoutiaprnepellr pur de producti sle muse Din eaeual wor iadiatlor de efcens a resuelor mane, se serv a prodactviaten munca erxet in anal 2006 fh de ai stro, eon ea ds to reer comsiderabi a itt de afer, Conduct firms formes cchipa managerial Conducre fins» ps acon pe bus fancionsr a atlas inwtlaioe care paces la procesl de produc. fn acest seus, socicatea Aehiaonat main gi wae pesformante, necesre produ, Aa, ma ‘oats noi i aml 2006 in valoare de 49.189 mi Ie. Toate aceste chic perfomante eu ds ao rete vino de Is 2633010 mi Ii 2.783552 mie 2. values performanfelor personal in eadeal.C.V.CP. SRL. Peronaal avepindr a benefit de pete supimentart [a local de unc, ei eu ean ogi ind imu pre a saa De serene, finn achizjinat mas wile peroemane, ncesre produc Tnst tote acete eran pot 6 relote doar prin capaci si rmotvares persona In cdr! inepiner S.C. V.CP. SRL, mativaea rina se fae pr + slarzaren corepumitoare monet dese, + scoraren de bonusar (exemplar: penrw nga care vin Ix mone sit sau dina, se acrd pe Lng rial de ba go remunerte Penire ore suplinent, cot une ore de monet suplinentar find ns blr fy de celina; ttoda, de sibs angaatior I se acon rime) + promovares angjatior: + motivareneslariala (eats inpoants pens ans nein S.C. V.CP. SILL. exe erearen unor conti optime de ere: programa de Tuer lexi, condiile de manes , signs i sissies angsalor, ‘oteia In Teel de mun, precum f elaborarea contract colectiy de nue; fn Tnepinderes SC. V.CP. SRL. se lucrea2h fox rt in ship atl ier dine ang rebut ta vedere tinal eclre compartment de resuse una), + exaluarenpostror. Insist de tat cesta, un urs del coststr dr, tote, exrem de important penta S.C. VCP. SRL. consi palit de rerataregselete 4 personal. Af, compartment de resuseunane se eeu de cues fi Ae pices eandidailor penta postal vacant le inteprinderi, ast net sca st pot select cole ma potvite persone, Se ine cont de cence eee respectval post ise cath personel aficate pentru aes. in endl nese pind eerutare se face al ml in atrior, decane nepindre tbzaz fart malt pe experefn doinit in tinp de angji si pe vechime ‘cesta ete i un mod de promovare «proprio angxa. Nu se exlade fst roca in exterior apelin Ia instil de avant, agile deft esses, i in lial ad la refering oferite de anajti iateprineri Recrutues este feu de ctr es del compatinentl Personal Salazar. Dups cr $4 Glut seca again, wmenzhintegrarenacestrs pe nol post gi srl pe cae tepid fe pen a se putea adept mal wr sai repede ‘3. Remaneraren mancitin adr SC. V.CP. SRL Evldenia prezentel personal se face ct ajuoral unor cartle rmagnetice de poss. Fccre muncitor ae ub wun €e anne gi stl exe Iegiatsalt ora sos cts on pletrt de In intepindre. La fri Scie ise comic tote aceste ove de ues is ales aa ne ‘cir angjo. Parle! cu sisal de evident prezenfl angjlor pene a sus, care mist in intreprndre fine o fonie de pons} din are reise numa re de med efsivaintprins de Beare din vbr Activia efetivt a munctlor din endl SC. VCP, SRL. se nisar in aural de prodse realize, area document prima ge flses in special ga de atibue,pecum fs epost. Incadrl $C. V.CP. SRL. exists dou steme de salatareslarzares ‘n azord diet (individual su colety i slarizarea in seo indies. Salarizaren in acord dieet se fice In uma esi muir de produse frit, pete de nome gif (consum de manopert pe rods) i Salarzarea in acord indirect se face in fietie de relizhiepincpalon indicator ict valor. ‘Mode de cae al saarull Num edn de salar: 33 Voluu de munct aor $0000 miei =n fee: 325.000 i te, an 4 Selariar: vel min: 8.235 Je ox 170 oe = 140.000 et vel mein: 15.04 Ii ot x 170 en = 2.555.780 ei ive maxi: 2.000 eof 170 oan = 3910000 Balan input de macs 365 le (52 smb + 52 mii +6 stron) 85 ile eteae/an 285 le lucrtore an 8 0 21 = 2040 o/s pean sari x 2040 ore~ 3.366.000 oe an (ri conodi e oain) Concdiu eins = 8 2le-77 le eatoure~ in medi 5s erate 285 le 28 sle~ 292 ile nerione an 222 il lertoare an x8 18 /2= 1856 one saat pe an 39 sora x 856 fe ~ 61.248 ore an mm — Prodncvitten manct repens efeacater cu care este consist munca omenessc8 pent area 0 anu ena de bunur materiale «cantata de prods pe salariat, 305 000i bc. 33-9848 rl bes pean 1 vaoors proc pe slat 50,000 mi 3315151 miei sai pe a cenit ete cn eadeul orice organiza evalarea sh surpinds ti specie cat cf gel caltative ce pun In evido felts srciilor ezotvateprecum modalistea de ndeplnr a sriilor de eeu ive, san cares elit acini stb posta, 1. $5 se deernine prodtivitea muncit in ead! fimei SC. STIL S.A, ‘euoscndu-se producti anual a fel utd medi de personal pe 0 prion dee a ‘yoluiaproducti ta numruui de salarai i firme S.C. STIL S.A. “Tabla. 94 indo EE ELL Prods anil wil Ter | S067] aSRATE| 78508 ‘Rani mein de alia To us] 230 w=. 40.560, i. eariat 20; w = 2 = 8038 4504.75 mea ons; W =-2. = 952.574 _ 5,128.79 mil teslariat hen 145 2705.98 «145.65 mi ttt 20s; w = 2 = S908 .143.69 mi e 2. Cunseind-se uitsrle valor se dtrine indo producti un aa i ns olula iel de acer a muna de salvia ga nuit de le ore erate edrul une firme ‘Tabla wr. 95 Testor 0s] 3006 ide ter (CA) Te Fass OTO = Nitra de salra ) 2 70 Nami old ile Tip alloy 7s| ar Nal ode oe Tip oreo) Tao] 7 evar vena vedere writ dia 1. produit russ (Wa: Wa= CAIN 2.633. 01028~ 105.320 mi ee 178338280 126118 le 2 productiviatea iis (W2): We = CATinpClletom) 200s: W2=2.63.0100215= 12247 mi lei a 2006: We 3.783 552021 = 17.120 mi lea, 5. productive oar (Wh): Wh = CATimporefom) 200s: Wh = 2.633.010/1720= 1.331 miler a 2005: Wh = 378555211766 ~ 2140 mi leo. Tndlestor ficient fore de mane Tabelulw.9.6 Tndieatori [3004 [THIS] S006 | SooRTNaT | DoNaTROOS Wa [ase [ios ieee rar [a0 We vivT_ fier _frraze [13 [10 Weise [ras [ado fn [10 EEE (Cunoscnd-e wmatoara evolu a produ x uma sari 8 se determine producivitats snl» me ined fei no Evotuia produit [Timer rodents | wes 75) 9) Numi medi dealer wpe) 2, Cunosindu se uate valor ab se étrmine instr producivitii noc in ada ie voli fe de afacer, a uonSru de aasiaifamumdrull de les ‘Tabelal ar. 9., [indicators as T2008] i deafcen (CA) mal ea 300 | 125070 Ndr mein de lin (NS) w 7 Num toa dee (Tinp 270m) po [Naniroal de re (inp — oa 3250] 5760 |. Idea gi coment toi de faftoens ai gest previionale personal 2 Analizi tape gestion previcionale 2 resus mane 3. Preczatl aspect pivnd impocaya aalizi pesurilr tn cada ans Inteprindr 4. Relea aspect porate ale process de angjate a perso ‘5. Analiz pata existe’ zest creo supra prob firme. 6 Propune un plan de caret In sad firmed unde 98 desta 17. Analiztefcienp tliat resus umaten cad SC. V.CP. SRL. . Comentsiplitca de reconpentare a SC-V.CP. SRL. ALINTREPRINDERI ‘Avalin faneaes i cara Sima ideas sarea de eciliru faancar tic dna, 93 slarea de profiabilise (de reabilia) le Tnvepinderi, tue seesen penta 2 meu ‘rea valor capital scesea gi pets 8 lanes stviile vitor de exlota, investi finaste. Anala satis si dinamicd 0 oir fmancor se fce pe Baa bilan de 1 bepucl 9 de aftr exec rnc, -precum ge retitlor net din conta de profit pert cae contibuie Ie soins eet vinoaiuai Tnwepinderi, amp exte reflesare, Is vlosea conti, resunelor scamulat gi conolate de inteprinre, porate & avanaje economioe vitae (in acti) gf a sbligilor tanepaderi, scum i tin, pera procure activelor i pas. ‘Analia chiral nancy (ehiiate- exgitat) se ealzears per» evden ssa e insolvabitate (napacatea inteprnderi be i oor angjamentle fi de te, anindse sradul de exgibltate al clementlor de pasiv fn corel ck gradual de bitte sl eltsnteor de CCopacinten de plat a intern, proprestca mstrls a capitaluat de a se trnsfonna Tn ba este reprezetats deh 4 sobvabliten seston, Licht ein eapucistea uni erganizai de a foe figs dtr ‘pe termen cut in active cent a “Metods ratclor constiuie un inament operajonal si in analiza Sane Rall de strstr acne tabies cx apt nen pos (au trap de post) din atv sau psi tll bial, recum ca apr ite 03, Desi erst, © rh ica indict ofc, reaped o solabiite rion e poe ven alte seracaa une uti mai pu performante 2 resuselor dispontbile 6 1022. Anal functional a riscuat de falloent Instrumente principale al analizeifncionale sul de alien une reprezenate de fond de ule final, nevoia de fond de rule rele de teroreri Fandul de rulment funcional repreznt difenis dnte resale cilice sails active eile sil, Rind dosnt seopri nei pi din neva denne ya eeu deexplontare. FRF=AAS-RAS unde 45a ct Asma eee Nevain de fond de rulment recent paves din activo sie ce tobi finat dn resis eile ie clenlat al NFR=AC-RC nde: 4C= Sei + Onan cin +A rane as RC Fron + Ae dari de oar Marre posit a NFR poate feel pont al ue rea economie sinitsse, da fetal ns neti a rota tocusilo i erent fn age x cilia vines. Marien neat a NFR pote evident fe un supls de ‘se emporare ct umes seelerti evidente arti! actvelor erent, fe ofarerpere tempor a aproizontor Dire dine fondl de rulmoat neon s evade fond de rumen rerio de treraeve ‘T= FRF-NFR Relale de tezoree pun In evident modal de relive 9 citite Sinanciare al tanepsinderi In opica fmctonala, ebiitwal Seanciar este cespecat dicks FRP > NFR; cesta ini on ol port de terre: T>0. In acst caz fonda de rulment ese suisient nu nna pens fines neva de fond de rulment din expose, ci i pent aigues ne eaoeri coe si permit efeenaren de plasamente si deinen imoe dspoibiit m Cepia il srsanbll mobil, neve de fond de meat pen expose ged excedemare, acs FRI < NFR, insspindre ate un so neat de tear T= In ses cz, novia de fond de rulment na poste Haasan tagegine din resuse pormanents, ineprinderes find obligath sh apeleze x resrse de trezoei males eredite bance penta acoper, al nevis de fname ever de itl de explore. acl FRF = NFR, sll de tame exe mls T=, acean palit xe msi weorsis, in activiten pach putind aves doar earacter pag. Metjoees use reorr ca tind ttre zo ape atrerndeea pots risourilor pe cae Ie prein sit dfneren anor sophia (loses ‘neice result go wezoreie nega (pend kde), 4) 1. Amalia valor pateimoniae a une itreprinderit Jn cdr snlize valor patron a ftrrinde, in rezentl saa ca fa efi as Bla combi, x bz informaionls anasto ene ~ Annlizn srt ptrimoniale «facepinri pe bara ban pation Call i anaiza valor omeprindri CCarateriaren general x patrimonitai pe baz banal conta Bla patrinonil a nneprinder saat, ino orm seit, e rind xin unnitorabel permanent sigur inane 28 ‘Tabeol ne 10. Refer Is sinajia meron activa pasivul, se remarel poderencovirjitoare a activelrcitcuane,respctiv dtdlor pe ennen Set. n cal actvela crus, stain ete ii ocd ani Astin anal 2005 ponderen cen mai portant 0 dein ereanele,unrte de soe si spoil fn np cof anl 2006 cel mai portant element sunt toca, ‘urate decrease dsp Bitanl patrimonilregrapat dups uteri stabi componentelor| ‘abel ne.102 cca aes [as Yo Take 19 STAY cant 0 eS a Ee Fea RCT | SRR [ ETE] Toa rns [NTT | RDA 9 Capital permanent & fot format exclasv din capitalurle prope, Iimependreanedispunind de capital t ‘Se rach pondrle majorite ale actvlor cclane si doriloe pe ‘Marini eslor dou lemnte sunt fate apron, cee oe seta un ehlivy faunciar tai. fo anal 2006 e exist chiar un uyor dees Sinanciae genet de isin stvlor cicuane ia acoperien daterilor pe in pion novilorinteprndei a mdi de nate a acest, se sib elites iil: elude investi sin corespunde atv aii sail 4 ic deexplontare, cua erespunde stv cee de exploatare 5 Sanne se de eplotres ila eins, ai i orespundeFnnarea Sabi. Bilan funn, x suc bjt prin clasiicarea elemento de sv spas dupa sparen la un cic sw ala, este przentat tn bela ome ‘Tabelalnr. 103. {hn aly ses se remarch ponder similar a atvelor ascice stabil in oa etivelr, speci 0.060% a aml 005g .685% in nul 2006, ‘Sure ice, tn cara pasvalu, active cite in cada eta, ein pondericovirsitore, Ca tending ote eementle de stv gi de pasv au ‘gist o crete sou ca ett al extn activi economie 2. Analizastractri patrimonale a tatrepradert pe bara baud patrimoalal {mn aliza src primonile s va oper pe hea etlor de sot pation > Anatca rater de sacar a activa + Rate getvelor tmobile [Ru Active fmebiat/ Activ otal 100 Pena an 2005, alba rt est 03% ar pens nl 2006 valores rae ete L.60% Se rears poten etrem de reds a setvlor inobilizte in total acter Rezultaele investi analice, conerezte tn mle clementslr sinc care compen aetivele inobizte, sunt enaizatfn abea Sala rater de trutur a activearimoblizate A FE Tabla Cr INDICATOR THs [2006 ie oni ssi Ta atvlor inobiaate | 003 | La Trees STMT TE Se SST [SAT ee oa Temcinde [ra LC Teme | 7 R mebiinlercoponle | 000-137 Rats nobior fence [000 [ Da Frac [Se [AEDT | aa T_T AITETT) Se remare ponders fours sob a finan abil, formats exclusiv in saree pop (epituile propi: capital soil, rezerve, amorisnente, eal nxcpartza), jin wl 2005, pondre sear aitice sie atta pasivol a fost (0.078 arn anu 2006 ponders fs 1.176% 20 ‘Se emer fp spre deoebire de sivas ali 2005 nd active imobilnte a sat n componen namo nccorperale (celts de onstinie), fm ant 2006 compa mahi sa dversificat prin spar ‘molto corporate a celor ancire, {In ead nit compcii,imobiliie corporal, l nd or slctite exh in miloace 6x, au consti cl ma tnportant clement, wae de cele Fnancinre sd oe nacorporae + Roa aciselor circulate Ru= Active elreulante 7 Aetv total 100 entry nl 200, vanes tel ete 99:75 % arn anu 2006 valores rie 98.3594, ‘Shvatiaratolor de structar a astivelorereuante ‘Tabelal 05. INDICATOR [3005 [2006 Rata atveor circulate [9.78 | 98.33 [Ratesocunlor [2478 [602] as eenflar 6 [2675 aa diponbinaior [O31 [LTS ‘Seconst importante schinbie struct activelor cela, oeuile tnd cet asi mare pondere in anal 2006 fn tn ce fn aml peesedent 0 slut pe lol sand a um creansor A avut lac un schimb de lear oie ele dou elemete, ukimul loc find ocapat fn ambi ani de disponibile net (eengéconrilebancre). Aces tansformae a aut loc pe Fondo crests volumul deactivate, tn ely inp vitzn de tai soe Hind ‘csi, dinamia tocuriordovansind namics tsar > Analierateor de sructar e pasivalel + Raw sabiliifnanare = Capital permanent Pasy total: 100, Jn ambi ai, capita permanent a fost eons exclu da eapituile propria nein de capitalstin bl {ant 2005, ria stabi Financia a aot valores 0.04% ar an 2006 vores 1.09% [ive extrem de set al ati, condi beng finn xtrne tbl, indi fp 8 poder esrcor se tebule esti pe termenscurt ee foae cat, reprezenting o siti nfavrabi penta nein. an ‘Se preci pot creseen rae sili Finance, He ato ich 1 Rate antonomiei franciaregobale Rug,= Capital propria Pas total 100 Dato fp inex do ani fmm ma a isp de capital sin dub, vloare ae sutowomsifaagcaeglobale este acess cen x mi stabiliti fanciare,calelatenterir. Aste, eile rat autlonomisi anit lable, ferent clo ai de ctv, se smear dopane do vloares¥,repreaeund rai de refein ir echlibal ian, fpt pent care stare cares af neprindre se sprecan nega ‘+ Rata indatorri lobte a= ator otal Pay atl 100 ‘Valorie rate sn 9.96%, peta anu 2005 98.91% penis an 2006, inditnd wn grad de tndtorae fone sida in abla evden, stn refvorabil (+ Rata Dati le eren fost a tn anil ani ste dori abel Foaniiexteme pe een medi lane ‘Situatiaratelor de srt ale patra Tabelal nr 106, INDICATOR [RECATIA DE CALCUL | 2005 | 2006 | ae sabia anche Rpm 00 oa [a Ra atone inane able [Ke PC TOD Ta [a a Tatra globule iP To0 9896 [DEST Raa Tatler DIMET Rp 100 09 [0.00 Nivel extem de seaut al tei stabil Haale, in eoniile stsenei Hari enters, ide fap c8poaderearesuslor ce uebie reste pe ennan Ser este fost dats, rprezannd 0 Stic nfm per iaeprindere. Pa ‘Seapets toupee atl sail finance, e into tot fp ek fn ex dot ani fia nu a dispus de capital strain orb vaouen rate atom Gnanciare globe exe acceagt cu ces ete stbiiti fioaeiare ‘Valorie tl dso lobe nde un gad de indore feat iict {in ambi ani, evident, o stati nefavrail firme prin pest dependent nance ff ete ala fnduoci) teen @ fost nul fn ambi ani, sitaie datas stsoufe nar exer pe termes mec one ‘3. Analza seul de nslvaitiate Tn context cre in medi in care active Inteprindren exist © ruling de fare caro constrng, apis finder de a slvai g de ovings ric de aliment ap un leet in cara preoeuptir sale 1. Ania scl de flinent pe baz bilan patrimonia! Principle instrament operation Ia cze feu In ania ft pen investiga scald flee sun: fond de rulentpatimonal 5 rele de solvabiltate 1. Alice fda de rao parol Privnd site patimonil taeprinder rin prisms sbi sax mobili maelor care compan atv i pss fonda duet se detent a ierent nue capital pennanet gi ectveleiobiizate sau ine stvle iran dtr pe tren cut ‘Sinaia capital permanent sa actvelor mobilize ‘Taba ar... ons [a6 INDICATOR Capita permanent [200 | 129538 ‘ative mobilize | 1609 [1511707 Fond deraiment —[791_[ 481909 ] _- {in anu 2005, susle stable alte la dspositninprindes au fost ‘oft penta a fina atvle cela, degaind ser minim de 791 nl lei mit fice fs uel foteprobebileasmeui din put de ede «igi re activelorciclante, eats de fond, i ator pe teen Seu, ca igi de fond, Sitaja sa schimtat in ans 2005, actvele mobile nepsnds scope alt ceil permanent. Care, fond de ramen iret © Yalome nega, indiind fap & fragt eit finance din anal precedent apt. Pe baa diferente activle circulate si dntosile pe tesmen sou, nul de ulment este presenti bell uo: Situaiawtvlor elrealante sa datorior euente ‘Tabu. 108, INDICATOR [305 ]an06 Acie drealante [553,103 | 92,785206 ator pe termen seurt | 5.352351 | 85,265,135 Fond de nen aI 4900 Se obs In Fineleexercijull 2005 marion setivelr relate x ‘os supeiartdatrilr po temen set, permiind crete nei maje mii et il in amortiaea deaaolor dine tcase gl. La aft anu 2006 Adoile pe temen seu a devanstacivele circulant, generiad o stare de eves Fnac (Cu toate acese, in cz analiza, decals dine Incas pla sun favorable neprindsi,peritiad acetic prin rare apd socio, morizarea miloaeelor fixe profit sf fice i) fal de pi his im undile unui fd de ume negas 12 Anan atl d soaiite Rata solvable generale sc Active cirelant /Datorl pe termenscur in ar 2005, Rye = $38,122 / 5,332,881 ~ 1.0001, as Valoaren supose a ctl slvabilitisencrle indi existent uni surplasalactivelor circulate fi de dato pe termen seu i, ri ure, ilizaes une pi din capital permanent pent Gasnurs expoaii. Se ‘sigur afl © mar care al pea decaljle nefwvorabile dink ieiile incite de roses, der mirimea aceseia fice 4 echilibal fraclar corespinetor stall uma Reig 1 nul 200, Rag= 9,983,226 98,268,185 = 0.948 ‘alesis subunit, dar foarte spropits de untte, rae nadcaa un jor dezechlbrafioaaciar pet anul 2007, generat de invests sscant in ilose fee 4 Rata fonda de ruaent jn=Capitl permanent Active mobilize Fn aut 2005, Rom = 2,101,609 = 149 In anol 2006, Reg 1029838 181,747 = 68 Rate fondlsi de ramet ete sila eb solabit genre sesiind acl fnomen da losin alt meted de mse Valorie tei fondlul de rumen, supezunitd in 2005, respetiv sunita in 2006. een serif ca ncaa att slab generale sanume s existe un ord de rue poet 205 9 megan 2006 fn cazl de ft, ierena fas de cata sovaitai generale const tn epsearea mai mare de nt, svape data pode a mie jn de clemenfle dead dep care, pin apart, da ata fondull de rulment, incon acelin ittene absolut ine asst lemene Rata solvabiiag partite Roy (Active evealante Stour) Dato pe fermen eurt In al 2005, Ror 8a valosren 75, alae cae expr neapacaten Intrprindri dea oboe daar pe een scart i rent disponibii {nam 200, Rey a vet valores 0.29, valor sensibilinfrioar cele in nl precedent. voluja descendent dort crest ponder sacar is tesvle culate, ntepindere aval dispeji mal pune active eu grad de 6 = Tibia iia pent ace ft Fold pli generat de nerves triton pe termen cur aed fn anul 2005 valouren subunit rte solabili parle ma India toi sai ca un grad le ise fate mate, vale sclu atelin mul 2006 exprind an rie considera, datrstpondei ridcme a seurilar, ‘aratriute pin ca ma are incre in eae ativslor circulant io ceea ce privet valor ichiditaten lor + Rata solvabietimediae a= Dispnibiii/ Dato pe termen seurt In anu 2005, Ra aot valores 0.00, indie slaba espace ame den onora datorilecarente pe bazaeamenteler ese mu ichide ale atv, anu 2006, fy at vanes 0.018, repreczntind o cetere fas de valour inegisrat oun eu a ica uve, un aspect port, rminind Ine dopare de valores torte de refering (0.3) care repent din pect de ‘vedere al solvabilti, mires minis = dipoiblisio imei espn la toile pe termen set, 2. Anaie faneionla asa de falinent Riso de iaglvbiiate se apcial gi pe baz blu funn, in varia fond de rent fino, «neve de fond de rlmeat gi sold de reser 24, Amaia font de rae felon ‘Sltuatafondlu de rulment funcional, ‘Tabet nr.109., INDICATOR Tans [2006 Resurseaceee stale 5008 T08s Sure prope de ogi em oa [oT Tee Tae ar attr Ta [Toe Saar ‘Sue papi de igs oae 0 Resurse ee Sa [ws lo m2 Fut SOR [HIKES Obie o_o essa de od de net 1530 _[ 2151 38 ative acetic sae S218 | 159287 s Tastee aaa Volorite negative ale necesanui dt fod de rument 5 datoriea a ee Sart esau Tae momen ss caer si omen pl funiziar, Se he dain de cher eer Suan sitsnduse fn acest ime end et eno = a _ Situata solu de ezrerle sae ‘abel ne 10.11 etna the iy et 25 wie fen ie OKOR aT ae foe aati een ee Fond aimee nein rat [aa fn aml 200, fn rumen ntona rei vlare negtvs Tessar de foe de lent 15560 3151395 ‘includ rep statin, prin tres propia, se densi de ee ae tol precedent, prota st rm la dispocitiafepinderi, find inert fn Solel de eso 3 : «apitlal prota ‘Valosreaneztva «fondu de rlment a fst determina de denn de investi tn ile ise, sursele stile, desi supevione fs de awl precedent, find insite peneu a fangs aceash ives, Co urmare 8 apelat sel exile pe teen sour pind gil eh fins sigur a cepa anu in ansabi, devia de Fnanjare a fst pect, mania de wa 2 resrslonorespectlad caine eer fiancia. 22. Anais necearni de fond de alent soldat de recreie Suaia necesara de fond de rlment ‘Taba a. INDICATOR 2005 | 2006 | ‘Ave ie aie [TAT Show Taig | aT a8 ‘Trezoreia confers, po trmen foarte seu, capoiaten de fice fh xa de pli ia oll poi al ezreiepemiteefeuarendeplsumente deiner nor dsp, piu acura de valorea ul a tezreie de psi “Toi ete ecesr x evel plasmenteefctunte i umdtoru an st fe realatepe trmen Toate seut, de maxim 0 lund dp czast pao torte ite fuizoriaungng, una cle ua, la Sead, Valones fare mae ‘scstor dntori neces prensa iavestiea pe emen sur a sponte. ‘Situs fd de umes mci,» navi de fond de rumen suid rezorerie ene rerezenaSchemati nigra urmitoare; pet ase pute evidena eleinetele esi, 8 respect! propor componente tii pasa ww as |. Comenandcatoi ce strstr trina! fie, ‘Araliz chill nana a nteprinde. Conentaceufa de exhilirap czas ne. denifca gi comet istrumentl principale ale analiza funetonale a 2 a 4 250 scl de iment ‘Comet stayin Financia a fmel sup analize npr sty de x prez ‘Avulizaisiscu de insobvabiiste prevent, fina din peal studiu de car caPrrowuL INDIGATORIDE. REZULTATE $1 PERFORMANTE AT Iv REPRINDERIE Aculiznperormasteloe interior ca bic stbilrea consbui dfrlo pur de relace la vasa told = remlacb br, ovum si evidenisen diac lr in curs prsiods stfinte Anal srucrals aezttelor fe poate elian Ta ou modu ance: dap {estan cellar de explotr pe fei ale Interne) i dypt natura cheer de expla ga vile. sizuLaiion Dora Navona LVENITURILDR ${CHELTUIELEOR entry caracterizarearenblai, in sccepfunes sa de expasi snatch eins fos esuseor unanc, marie sraise le oost fims, ese neces profindarea umstoarlor problame + Anaiza prof, sespectiv analiza rents evercied sin reonanlat cxploais + Anliza rtl, respect feos meta atlas entbiii Indicatctoperioali ai renabilig sunt exprinay at a drab crete 21 oo = Profil, en indisnor de renabiltste in mikine absolut, prezind umstor indctor tndadse com de scar ventrilo ga cher in coal de profits perder + exeedaund brut dhe explotore ~ este un indicator cae repens contrib opti la rear bog fem [EBE = VA -(inpsite indecent celui cu persona + reuhl explatrs RE veniiledin expo recall art al eer [RC vata cunt ~ ecu cute unde: ‘eur crete vent in explostare + vent nneiane ~chlucle aferene expose heli caente = chic din expla + chet faire recital exception a= Veit exeeinae—chluiel excepfonale 1 recula xereis nae ip REH=RC + Rae + prof fcal + relat erin (poste prot et au peers) Profit et= REI Inpezial pe profit May, concep, seein 0 diferenta fate CA si costar pe diverse ‘wpe de canst a lor, tnd masuan cae CA ocoper fei ost In eral taceprindailor comer eave destigoartexclusi active de ‘lnzare-cunpirare,scbema anlize’stuetwalea reat exec confor neo ele est uaa a FRA DE AFNCERT Cried deena SS | neces leas Naga col dupe lsutaie | aetauetlr desiree imp22 | — poten peat Pigura nr. 32 Determinarea profit prin metoda marjelor Prin itemesial mario eave se exminsz sti de eh ale Aexelii unel fe gis speavegheaa prameti de fneocae a sistant esc caret ima Rats de reniabiiate reprezot un rapr inte un indator de rez (croft sau pert) gi un indetor cre sft um fx de activate (ita de face net, resus consumats et) sau un soc” (pital pop, ative ttle ‘e),Pinipalele ate de rentable operational in stalin fnacic «fms suse rot nab comer, rata rentbitit reset consume, rai renal economic grt rentable oo = ‘itn de rate ae profit este frat cin: 1 Ra enable cia de aficer (ta retail comercial): R=P/CA-100 ude: Psa profit ference de fcr 4=cie de ofecr. a3 2, Rate enti ap de resusele consume: R=P/Zqv-e ude: Psu prota ferent cf de fe y= vind orl complet tar 4, Rata relbilieconamice Aces nctr ae o accep mi larg viet sen efcienn lia scivlor (ll san a une pa acestors) 5.1 Rata enmbilii eivao R= Rezulttl exert insite impo / Activ toa - 100, 512, Rata embiii economize aexpleti R= Reruttl expat Active de explore 100 4. Rtn renabiitiGaaiae 4.1, Rata enabiltiiSinancoe a capital pena R= Rental eet Capital priancat 100 42. Rata venbiliai fmeare a capital popsa [R= Reval exer / Capital pop 100 2 == Analcaprincpaeor categorie venta lceltel le ntreprndert SC.RCOS.A. SC. ECO S.A. se fnste prints lide pit rominet In domeiat rosea de onsraci~ an atte co tai - mini fn cotnuae wo tepals’ de profi. Print-o een de dtribue propre cu peste 150 de rene - distibuito,podusele me sunt reesei ate eile Cel ‘mai inporant objet al firmed exe de = gener cet soe, x © susjnt stabi fnancicu un ie coo. Cette soe trebui st conde a objineren uni profiailiaiiiae, pe temen lng. Uaa din sau vzsanhsniliten um program complex de slice ¢niveu de pregtie profesional a aoguli personal angjt. [nace ses, des ngul ipu su 256 = fos rgaizate cuss de pop personal ar a partici pee 600 epersoane. De asemenea, 2 sala dn conducr din cadrulpersoall ca stu supetiar au patcpat a madule CODECS pe probleme de managements ‘inane, iar dout persoate sunt Inscrie Ia programa EMBA, contibuind, ste la imbue aii de conducere I vl de tp-anageret. solu pentru ereyerea. perfmanflor fem eon fa exer cai roduselor gi sevir oft de fit pee constutilor pin pereoarea ‘Sistem Calitii conform standard 80 9001, Avia seta rez rt lexi aren obetv saben combustor pur de sezte la varia ttala 2 cezaalu beat, procum 9 eidenleren dina lor im cusul pevondei state, Anlizn struct a remit se post relza in deat modu, st anume: dopa compu venturi dn expose su atu itn de rete anu 2006 inferior sui din 205; ‘2 chetwelle de exploatare au cesut fe 2005/2004 eu 57.1%, ie Ize 2006/2005 ou 35.26%. Obsrvim areas site ca la venir, ew ee excep, ele mal important component al chair de explotre a svat un an deeetre mai meatal 20672005, de ni 20082004; 1 weniturle Baaiare au ceca eu 97.96 tne ait 200572006 gi co 172213% tate ani 20062005, tn schinb,chltiele naneare ay seam ine ‘nit 20052004 ex o=n 71%, dap care ay reseatSnreani 20062005 ox 283,30%, dein eu 30 mi valores din 2004, 12 fra ava in acti ani venturi hele extraordinare 5 a7 sozsnact | ronzsovcr_|soec_|svaz | roee rrovyoran | a rm Toms mpaioe eR aay [oT ro ryotyorant | ¥sooa) Amps 2p eID) ysafe a 256 E By] £2 a PFET | & | @ e a3 32 1, Pe bmn dic imine de S.C. SOFA SRL. of se deine ia zs BREET] 2 PPR: eee ie FER) | $e Indes mcs in anal tel enable omercae E ag | Tabet A aa 7 Trae Tae [Era F) ee | a nie er [ans 280 iz el £& Ci etn are isa [er a Bal 2 | | ria ops ata] UT | 957 Tor Ee ste) iz gl 32 FT Rs manera Ge vai | Toms] MOS | aT] R EB) 38 (tant comersial) eg VY] T | a3 Fens des Roe= 22100 ae a8 387 = 1a 3552. 100= 409 a 2o0e: Ron = 387-100 =an93% || az 5837 || @ Row 222100 438%, | 23 a 13552, vi ak 8108 A on = 81% 00 = 448% ly 1B ge ae 18219, 7 lel Ie Rat renabilisilcomerciale exprims ficient acivttitcomerciale Elsie nent asian igh dite profil if ef eh. B EEE] FF Ta rb eamerle 4 S.C. SGA SRL. da 2004 arch IS EMRE] 2% 409% in prot i fot sg vz eat ef in ERIE) 2 = decursl anului 2008, Pex anit unaitri se obser fiptl eX ponderea Eee) 32 nao tn elie pro leet 438% bal 205 ga eErFFP P| &e "HA 206 -. 8 29 A 2, Pe baea dale urmaoure st se dtemine at renal ecomomice, a fame’ especie Indicatrineesarianalizet rte remabiiiieeanomice ‘Taba ar 113. x Tadeo Timbo” | Frere ancar en, mit ior] 00s] 2006 T [rate | so | 57 Tait ade | ar | 3a | thee FPR oa Te) Sa | aa | samecile Pr inde clea: Re= 5-100 Forma de cle: Re =F nw 227 199 = 3835% ame 2S 5990 “ 3653, Re = 2553.99 =, 2005: Re= 3100 = 48.82% 02 Ro= 322 109 = 48.86% 2o06: Re= 86% Ras renal cconomice, pane fn evens perormanale wit etva co a une nein, espocieapialula invest pen objneea sees perforant Rat rena economic a ant 200 inh pale tia otal at Sei participa obinrea 2 385% din profil eesti. in aml 2005 se remo o esters & mol in care a fst te acvee nel ASL tn 2005 i 2006, sctivele fn contribulc eu aprximatv 50% (8.82% in 205 g 48.86% in 2006 a objneea profit fmae, ce eset fp Gm fest poveupat de noi insti, pecun si de alizareaefcen « acivelor 260 ol 3, Th cone a care SC. INOSS SRL. a tuegiseat umnttoarce val ale lust si profil afzente elf de afacei si se determine rata rent resuslrconsumate (dei zat embiii osturn) Indicator necesr nace! atl resursclr consumate Te] near] Siar Taare fama et | -miz- nes _to0s [a0 T | Cita aan] — Chey [eT | BRO cil de ae 7 [Profi — afew] Pr | — 3057 |r sie de eat 3 [Rare] — we [RST | SORE reslo Pr oral de cael: Ree = Fra dco: Rre= 5-100 2297 Rre= =3551% a: Ree Fieyag 100-38 3653 os: Ree= 100 = 36.90% | os 9¢99,10 3302 2006; Ree = 3882199 =22,13% 2006: BE Teor Acca at indo efcin celnielarefeciuate de fi in vetoes ins un nami profi. Amlizind evalua acest indicator fn pevonda analiza, s observ apc le nivel al 2006, efclans chelililor firme asta. 261 s | 4. Ireaniten cae soit sta snl sle opin pop profi net se rn al eb Ean (ee ere neato nee in naira renal fanciare 1. Pe baza dhtlor firnizte de SC. FADA SRL. sh se detennine sats i ‘rentabilitpii comercisle gi rata rentabilitigii economice a acestcia. Indicator neces in anata comercial economize | Te] Taio] — Siar Ta aac ae a outa |e Trt Ta aa sa Ts 6 Tact ar [Barat tac | anal apts | Ker Set | ant B73 ew nile ar [awe 20 eda era | aes oa ap [THR PTS | TT Teta opmaonl GEA] — | OO] —aa50 | Te embiii lens CA) tener 3 [Aire A [oo m [ee cara wieet [| re [7] om de ale: RF =P? 100 i Kor * aos 2 Incanto cae SC, CLIMA S.A «inet unsoale yl! ale 2004; RF = 2818. 199 =13,6454 indstorilr de perfurmanf fn pevondn 2005 - 2007, s8 se determine rata | EA eva euler const aa eb facie nos: Re = 13547, Indicator necesae anlizel rte resurseor consumate st ‘7201 “rata rentabilitigi financiare 1700.85 | a “Tabet 1 ! 873 ato rei Sencar resin nal inte instr jx Taser Sino a mide investor gi de management. Cu jor acest ae, investi pot ani es | ae | sora = sur iovestitia or exe el sat. xl cae eta | SRE sires eg [1 enabilig fnsnciae exe mai mae det costl capt props ann side et | isp b a copa rom ei % | Profil —aferent | Pr Te 7550 00 | seta desta, Sma cent alot epinenat pn scons a | ‘npr nat, facie eps cee, de [aie Re] | [136 nm a 19.1 amt 206, xs ce ena pra | carps | Ke] 00 ae Aes ft bint ven mone creer copia nent. aia 22. 26 264 Comenta analiza profile min absolute Comenia dierenja diate ria reabitiaiy comerciale grata renabiliti economic. Prevantatimportanga sf nscesate deteminii tel reba ance Comeattiezutele SC. ECO S.A Avaliza peforanycle S.C. ECO S.A. pe baa ror. Un plan de afte poate desea un hcument care sinftizeah confit gi carictristiile um piet de sfacer, Plnal de fice poste fi saat tie pests a desoie project care impich contre nei noi Ineprnde fer, et pent a desi procte versie in cada oteprindeor deja vstet, fn ale caziri acest ierament poste f stilt peir a dese activists gi pespectivle deze ale fer niin dn, ‘Se afimat door potivit carla 0 Inprindee poate factions doar dich are un ate de conbeere care defineac orient, Aircile tn cae seinen active fm, fn adiul reailer ce se stabilese ne misanen Ineprinde $ mevole soit, manifesta prin cevinle pol. Valrifiren—expeinit “nrerinderi, precun i rela din wecat In ‘eskren pois vitor prin cole mai fone viable mode de estinre si prevciune se realizes prin ted plana de afaeer. Ace flee ciossue resunele cisene 9 erspestivele de dezvoliae ale uns soit ese, jn acs fl, spinal gi coopeaea unor poeta sist: sneprenei, cre avestitor. De cess, cel ma eoscut mod de sia un pln de Mier et cel de credits 265 De asmence, planal de afaer este un Isirument de Iucrn ce se folate pontr a icope gi dru oafacere care neces, evden, resurse ‘umane, materiale gf Gnaneare. Acosta insu c3planl de after ete fost cx un inetrument fcace de pacar aun loc de loca contol slresuelr, ‘Conceal de plan de ascot (bsins plan este iia x prods de ‘nay i investor, a i de eprint Peni acetadin um plan de ict cone ws estrumen! inispensbl asap acre i comsrise 0 Mscte st I aut partees, De asmene, concep de plan de afc mu est stn nist managerir e propenproeete nol aloe ptsoane sau insti de Sinn, gestonror de pois fn eadl,ieubatoarcor de after” ic ‘nsttuilorce eesionca fondu penta posse de aes itera de special precise multe Inert de deinen a Panu deter, ‘All plana de afacr ete wn instrument al prezentsti borat prin aprosimatt suecesv, wild experienta sl reliziile in treat ale Simei pont a prec ‘nt aves i elit compris nose ce dare i cence pote 8 fick fina especin™ (Oden desesipivapanul de fel rein pe cet ind ws Aocament ser care deere natura afer, pala (al, avantaele sf decavantajle pe care afacera le va ave asapea cllsilor,precum si resursele st aptitudiile de cate dlspun propristri face, pentru fnocmireaclruia este necesaranalizn prodaseloriserviellor oferlte ples, ‘competi, resursele faancare necesare, precum sl preentarea alr dealt in mo reais ala spre vitor. El are dept soap ce, operationale Din punt de vedere managerial pln de sfacer este xm Instrum ‘eciaional dam, destiat, pe deo parte mamagrilo din cadrul em a veserea cretrl efleenel ads acestra si, pe deat pave, investor, "Wn A Pl of Te, a2. 17 16 = uncer, gener eres pene posi indi, comercial, social ror le permite i eunoptiot de perspoctiveleacescla™ Totdin pespectva managerial plan deface repre instrament clonal ananic eferior la obiectvlebreprnderl, perpectvl far gi riloacele de ealeare a acestor,prezentnd interes ttl nivel em, pena feentizarca act, ob extern, por dverminarca posit deri artnet rpor conten considera ‘Sepa spune dec ct plana deaficer este mod prefer de comunicare ‘oe inspite poten investor edit, pin item erase poate aie @ igine pertinent supra dna gi compeitivia pee pe in acl tmp, puncte sense gi cme octioensd fia, ideticndo-se, opomuntse acesein "2a, NECESTTATEA HNOLUIDEAFACERIBT DDESTINATIA ACESTULA In econorni elajonali se ear tml exponential in cae apa idl de oi faces Dar sete noi aficer prez cbtacole run print car lps rransporeng, Prezenaen uni protesters unor pene comercial Sinai, indus de reac etm depinde succes demesslaagewulu coun const in elznres uni pln de sic. Alc, un pn de alee cst lor tliat urndtoale cop: meatnere interes panel, indamentrea decizior, organizrea stg firme; comunicre mesa laut sr retrial compan, spe fanz piel investor, pecan fi spre hice! Gaanpioue; Faaren obiectvelor imei si a scopurlr sale incite; motvares again deschidere ne acer rope te In vedeea inert scope sale, paral de aficert va presupune esata ineilor Se! pent vitor apopit si imal tndelogst, Nga, O Some wee moni le re Es Enc "Sec, Cine arilr”—cos Mise Ani ean crane”, 1G, ASE. Pa videnieren scoparilor 5 cerita Indep lor, precum gi demonstra apie rears planus va sastae atte elr interes. Plamal de fice esto oresat enor foanatorinvesttorifpnener exten informaia afi pezett n-an sien 5 ‘ibs aecesibie ror prorat au vit. Plana de afer apopie idea de afer de reat, fp ce preci svantajpibologie face mare pent tot porte ipa. fn acest sens, lanl de fer ae ptr fants sop: de crisalizate de dezvolar a ideo eestor acum ar tb cond afc, de retizae a une evalu seuospecive «performance le uni afi dea lungu tinpul de cvatat awne no ii de ace dea objne fran Ih cal th cae 4 De requ, plana de afncert se adeeseans personelor (ace is Juri) avate respec anspor dn adolf, aconalvasosaor Snel, bancherilo, ivesttolr, partenerilor de afte, akorpesoae: cia, umizr, concur presi ee, Stra uiiatnlorinfomafilor asigumte pia plmul de aiees ese ‘xt de larg. Pot manifest interes ations su soe Sinancari, fezort sali eretet comercial, clini, personal angus, investor aetna, govemal instil sale manager creditor Pa eaion ‘Aca pea eon Torrens Gaasaray Dre suerte he ‘agin | Ta ae ™ eT [Oar r=] Figura ne 38. Funfile planulel de facet * Towph CRB, Shake, A, a! hr Sire for Mer ant Grog Camp De esa M89 92 268 ‘Res pa ios ‘emp ah Figura nr 34. Principe catego de Wzator pamaal de wae ‘Sir Pls Meta IM case Ani aie 1G, ASE ae 2007 Iunsprne tor proprietor sunt trea de resusle pees a falocte ‘in vederea objet pot conta, de abizajl etabitaeise impli de aficre.Totdat, ej sunt ines de infornpilepivnd evel vitae & 20 usu busi al acini, de abies de design atv retbile, de smdeua gi madliates fn cae profile sunt repaizate ea dividend, de capaciatn dea Manogerit su inter de elaborres wi plan de acest reais $i inamic, x principal miloe de condvere si coml al sfc, in vederea ie im condi de efeaciate 2 bietvlor subi, ex 0 confimare x sbi lore jstifcare a ener pretins Potent ivettrd sue interes deeenblintea scott 2 afer, ‘Gein nite ie acasa rentable altor operant invesioae Coors fei st interes de ric fcr, de informatie pind perforant ipa Sinn crea le pert determina capaci de ranbursare a antl seadere, respect de cetiinea recuperate invest de bares wor cig sb ors dil. Cle sont ners de sabitiaten afer, de contimara dsfgurai etvti in condi orale de modal de slujonste deiner ape, de tiliaten de adapt oeprindeti, decane deceit, de xiii ia stabilirea perio Pricri nniits interes fd sabiltates afer, de politica de credi-comeril 8 de informal refetoare a eiditates yi sovbiiaten tice Persona angst te interest de sre de sabia gi profiabiliate a fice, de infomapile pevid cepacitaen dea plat emer, pena le vant, recum de porns profesional Plana de aficer pein nrebiiePundancatalevizdnd vitor is a i apn I aes tet, materi ind in eile i viene vitae de bee ale ime I nat sens, 5 poate afta et plana de afer este neces fret in rela pe care aceasta le gener ait cw mil extern, et eu el een. Ast, que nil cerlo fear de nanare sau alo tpr e supredin afr fimei se extnde, pla de afacrd devine © uneatt Indspensabit cesta per epueabenefii de ace suport extern fre m0 4 Papal de afer india tn wotoaree stu clad se dovete Gaantarea frmel Binet aces inpramat pe a unor pani de afer. Asase contin © anus stir specitcs fice bine In pare, dar gin fncie de creda solicit, Bincile sunt intrest de asiguarea ranbursrit tre de grand gradu delhi de slab Fim nd se dove ralzaren uae! invest Investor pica ecapital ale fre similar vor acorda spin Ss unt fiome cae ma pecan un plan de afaer reibitprin care si emonsivene ists pro itabliate a proieulid investi props Investor vor f inteesagidecaltaten camenier eae conde iowa, de recorduile Ineystate de firmt, de caltaea rmanagementl de unica produsluiservciaa te ind se dre incelerea de allan statele, Ast de alone pot viza dezvolures unor servic, rezavaren user probleme rivnddezvluea marketing et: cid se drei reaiznren nti faiondt, Finite de mite rmodic cats fiioneee In vedere relist ane expunson cconoice remurcabile sau dorese angjameste dia prea unr sribitor imporan. In ambele expla de fer exe indispensabl.puting tna dub nencedrea, Ii cadrlfrmel,panal de afecer exe wn insirament tmportan pntra management, dds posibiiaee acest plaice devotes fel st 8 tiipeze schinblrile ci strate, In acest ez proces psp Bs GD lle, Rims P,P for ah co 8 etc) pn oer tag eB 199 91 280 4 Inconiti un plan de afar penis obgneea ui crit de fo bach ‘conform rut prezetatein Anexe '. Realizas confor une srcturitadeevte un plan de afcei pet “infin ne firme de servi ome sa aris) 6 Pe bazn datcler Iegute de SC. BRAICONF S.A, atte I wool sree: wnt bain i yo, au pba informatio compan penta care se dspune de dale neesare, se relizeze un ln de afer pen investi 0 sovetate comercial a lnvepsteatinperoada 1.01 ~ 31.12, armitonrele antl de stocu: 110, 920, 250, 1880, 880 Duct tind ci periondele de aprovsionare au fost egal, steal medial pevioadel fost: 3) 1400 usb) 1453 bc; 15205 bu) 1240.5 uc Sad eh vtera medi de rtaie»sacuelor in seta Ae 104 se in eon frestrllunor vinairi mol allnice de 22 450 ll, toc mea nregistrt in sectoral limentar a fost de) 233 480 mie) 200020 il.) 252480 ail 152480 il. ‘tind profiel net une soe fost de 4 976 mil far era de acer de 449934 wil ratte rentabill comerlale a fst de) 85, sb) 10940) 2 4; 18%, nal 2004 stocul media uel seit fost de 623 860 far soe ‘inal de 789 S20 le. Stca nit din 2004 a fost de: a 652589 Ie b) 458, 200) 45820 i ) 79520 I ‘al veitrie din explotae ale wl soclt au fost de 301 743 310 mil es iar Celle de exploatare a fst de 261 59 650 mie, rena Ain exploatae a fost dsm) 40653680 I; b) 30734210 ie) 30 278 922 miei) 75 49 934 ie ‘Sto iia lune soci anol 200 fst de 458 200 lt a toe final do 789 520 tei, Stcal medi in 2004 a fost de: a) 652589 lei 6) (603860 le) 485200 ) 79520 be ‘ta et socal medio aeyistra in setorlalimenara ast de 860390 ‘mi Ii in condi uel vite med de rotate a stoceriler de 9 ie, estacerea media lila sector alinentara fost de: 0480 mil ei, 1) 58020 il) 42.48 ed) 62 32 i eh ‘Sin! 8 profiel brut fost de 32 126 mil, far ative totale de 199 198 me rata rentaiti economic a ost de: 2) 16 13% 8) 209%: 6) 25 6) 15% alimentar a fast = 9 Sind ek socal media inregitat i sectoral lientar fost de 233480, sa el in condi arose wnor viz meine de 22 450 mi es vite medic de rotate stocurlor a fost de) 102) 7) 13 ail a) 15 i 10. Dacd venture otal ale une sce a fost de 302224233 alk ‘lls totale au fost de 270 097 91S mallet, rezultatul brut al exec fst de: 2) 40 653660 eb) 50734210 a) 30278 922ml) 32 126318 aie 11.0 soletate comercial inrgitrat in perioada 1.01 — 3112. urmitoaree ‘ani de stcur: 1100, 920, 2050, 1850, 440 bac. tind et perianele de aproviionare a fost egal, stocul med periondl a fost: a) 1598 ‘nue b) 1452.5 bu; 15205 bus 1240, bee 12, inde vtezn medic de rota stoeurlrin setorul nealimentara fst de 205 sie sf tn conde inregtrhrit wor vinaist medi ince de 0950 mi socal media Tnroitat in sectoral nealimentar a fost de 8) 857425 il lesb) 250 045 mi. Ie) 250 458 mie) 850 520 i.e, 1. Sind ch profil nt a nel socket fst de 44976 ef eaptaa ropa de 239 88 mili rat rental inanciare a ert de: 8) 202 by ISB) 9.5% ) 623% sna! 200, stocl medi al une sult a fast de $638 mill, ar toc "al de $570 mill Steal aii in 2006 fost de: ) 5200 mil ei) 6238 ek 452 me) 7895 mk 1. acd veniturile din explaaare nl une soca au fst de 473 681 590 mil |e nr celui de exploatare au fost de 412009813 ml leat da expoatre a fos de: 2) 4 653660 mi ek) 50 74 210 mi ei «) 30 278972 mile) 61671 777 mi 16. ana 2004, soca nil al we soleil a fost de S400 ale fastest Final de S870 ent ek Stocul media in 2004 a fst de: a) 5835 mi i: b) 5238 ee) A882 mie) 7895 eh 17 Sind ef steal meu, inregstent in ecto (652 il iin conti uel exe medi de rotate a stacale de 11 4 nealimentar a fost de 785 die desfaceren med tk a sectoral nealinentar a fost de: ) 70.05 ri eb) 5 85 mi lie) 8-488 mi lei) 71423 eile 18 Sind ek profit net al unl sociti Fst de 24003 mil el ar ls de ‘ceri de 289 709 al lata rental comercial a fst de ) 829, 4) 13.25% 0) 25%: 15806 19, Stine tocol medina fost de RFT 425 mil ein conte fregistelt ‘nor vinaiet medi nice de 40850 al ll viteza medic de rotaie stocurlr in sectoral ncaimenta a fst de: 2) 212; 25 ie) 4) 302i 20, Dac veniturle totale ale unt Solel au fost de 474637 798 ul le ar twee totale ay fost de 416 634 BKB mille, cezaatul brat al exerci fost de 3) 40653 660 mie; b 0 02 910i ee) 30.278 922 mi ei) 32126318 ae 21.0 socetate comercial a areisrat fn periaada 1.0 ~ 3.12. armaloarele anit stocuris 1600, 520, 1050, 85,1000 ud Sind ca periodele de aprovllonae a fst gale steal mela al peloadl x fst de: 3) 1400 ue b) 1452. be; ) 18205 tue) 980 be 2. Sind et vteza mee de rtatie a socurilr fn sectoral aimentar 1 fest ‘de 10 sie sin condi rghit wnorvinze mdi aie de 25450 rile socal media iresteat i sectoral allmenta a fest de: 2) 233480 il ei) 25450 ile) 252480 i.e) 152480 ml. es 23, Stind profil rata fst de 60 002 mil lel lar actvle totale de 278 922 ml el, rata rentable economle a fost de: 2) 15.7% 8) 2.8%: 2) 9%) 18,20%, 24m anol 2005, stoeul media a uel occa a fost de 6838 mi, ar stoe fina de 780 mi le toca nia in 2005 fst de: 2 5635 ail ei 8) 6238 snk 4582 mii) $870 miei, 25, Dac ventric din exploatare ale une oie ns fst de 623844 369 mi le far cette de explntare a fst de 47 847265 ml le, rezutatul in explatae a fest de: 2) 40683 660 ai i: b) $0 734210 mi les) 75 997108 mie €) 6 671777 i as == 26. [a anul 2005 socal nial a nel oer fst de $570 mil lar socal final de 7800 mle. Stal media in 2005 a fst de: a) S635 mi eb) (6238 mi ec) 482 rie €) 6535 i 27. Stind cf stocul medi, nreistrat in sectoral alimentar a fest de $60 300 ‘ill fn conde une vteze medi de rota a stacurlr de 10 seloraui limentar fest de: 2) 0 480 i ei Aesfacorea mete 2) 86080 mil.) 42480 mil.) 62221 wie 2% Sind ef profi net al une! sci fost de 24 003 mill lar capt Droprie de 175 980 mil i, rata rent nance a fst de: 13,64% 6) 2038%; € 25%) 15.85%. 28 Sind c4stacul medi inveyseat ia sectoral limenta 2 fost de 254500 ‘ili condi nrgitririiunor viz medi nice de 25 480, ‘ml el, viteza medie de rtale a stocurlo in sectorulalimentarafost de 2) 102) 18 ilo) 2: 12 ilo 30, acd venture oa le une socett u fst de 632 042 366 mie iar lltlelle totale au fost de $57 738 522 mil Ie romlttul brut xerehul a fst de: a) 40683660 ri ei: b 60 002910 mil ee) 30278, m2 mis) 74.305 84 aie 31. Care dintre urmitoaele nu este funetie @ frmet: 3) comercial: 6) Sania conta) de negosir; de personel 32 Prine sei speeticeaprovziondri nu se sere )fundsmenisres tehnico-eononic plan i programelor de apovizioae; 8 elabreea fo blunpr materia gi energie: e) legen fusion) pole omen [34 Care dintre urmitoarsle nu este criteria de elasicare a formelor de ‘vinzare? a) natura produselorvindute; b) mod sf omental stabil rele) ata soll intrmaiilo; d)conil de cumpiare ‘84 Dervoltreaintreprindert din pnt ce vedere al potnia intern se ‘a concretiza in: strtegi de dezvltare: b) sti planar de ptenare ‘8 anailor props; «) plane de dervltre de ansomblu, d) identities peruiilr de pe pi. 35. Identical aflrmatiaadevrat: 5) dp ata ctv, con de pots perder, compan din renal in explotare rez excepina; 6) ecesaril de fnajre a suki de expasare pou fi seopert din suse opr fonda de ue), srse trae (sve sail) suse prune (cette pe teen svt) ema din explostare = veins in explotre hells explore; ) rer but al exert = comin finance +ezla extraorsiae 36, Analza intreprineri a alvel mezoeconomic i propane 3} determine ‘to post maxi ventana cada une indus, ne ein su a imi grup de fnceprindei: 6) clrifie in ce miswa pci Tnreprindese la prods ional e) clarfee cam poate popricara Tnxepindert si muximizeze vent obfiot din vzaren prodsclorserviilor se; d) cance participa interinder fprodueti ond [37.Caredintre armtonrele mu este estar defsitorie a inreprind ‘context globalize? califcre ag nse ant apessoallu 1) asumae de rise 4 frctiemtea opal, c} descenalizare to orgmiraren mune) seldoenimportane eeetiinovsi 38, AbordatS tar concopie. sited tnreprinderea mu previ turmtoareletrisstari 2) sistem comple; ) sen tehicommteia «) sinem nei) sist orgnizatorenadminisvativ. 39, Mleromedia xe ales Font de mance, cavemen, orgaisne publics; 8) medi geopratic, emnograe, economic, tebnlogs, ctu, polic, juridc, matwa inning; «) preston de servi, foi de fof de munca, eit, redial desnognafc; 6) conor, medial demograf, orgaisme public, fumizr defer be med 40, Reale pe care nteepradetle le genereaz8 in contextal nll economia Fanti de interesle lor sunt: 2) ai de vnzarecurpare, relat de transite, ela de coeur i ea de coplementartate;b) rea de sehimb, sli de concen, relat de complementarate si reat de ineterens cela de infrmare, raid schinb, rela de concurs in: fair presto de servi, aia de a7 reli de cooperate; ) sla de cooper, ela eu beneia,relai eu insti i onemisme est i rela de shin 4. Care dintre srmtourele Sinancae a Inteeprinderit: 3) Tunurle materi; b) capital propia c) capital Vici) bile Sinai 42, Resurele informatonae ale intreprinderiindplines 0 serie de fant ‘Care dintre urmitoarse se iscrle In acest categorie? a) func de cunonter;b) fica decieionalsc fanfare; ) fini social 4 Prine pardeuarsiie ae de ceretare-deavotare nu se mum: 4) intents factor soci, b)probsbiliaten resi ezltlor fae; 6) fete oats mains dest eae stabi inal) crete mo sun earacter rep 4H. Activitaten de marketing: ») ma este stain eal setivtlorfemei ‘odeme; b) pune existent uel lpi de crite fate fm, fiz let) me presapne fone ers cu pects nd cw aefune;d) const in anal ocaile vte pe pia 45.Jn comers si turin, products aurilrs si de serire mu vias lurmiloarle sei 2) activites de nine 6 eparare 1 wijelor, ‘uaginilor gi chipamentlor de prods, pcan gi 8 instlailornecesare esprit bune condi atv fei b ansformarea materi ie a mateileornproduse Site; ) asigurareaproceslo de mune din acral fre ew obiete de invent, seule g ispetive;d)ecivinten de ‘easprt itera cael fi 46. Caredintreurmitoarele nu ese components logistic? 2) wanspecl 1) deportes) mbar ) ease de dsb 47. Adenia afrmagia adevarats a) gesien previionald a resuslo ‘aranereprevint un paces prin creo fine aged va avea numa gi cetegile nese de personal fn oe eorespnetr gi mpl dot cu seopul de a ealza sei panies dea objne un beetcn penta fina si pens Sndvia din cae ese conpust; 6) angsoes preopane ures sf gsen unor candidat pentru posture vaeante ale firme pia seleearea cslor mai poivie pesoae; ) reruures presupune alegre, ste res 258 = | conform anumitr ert, a celui ma pvt cenit pent ocuprea ums ‘mut post in cal finns; selec presupane recratces gi selon de personal eu sopal de gsi “anal pvt a loeul pti” 3. Anazn efcene stracturll organzatoriee nu presapune:e) naliaeick ‘1 posibilisilor de relate a obisivelorofrie de seta orgniatres exten) elborvea ar progrme de ene prin a stor alice patck se asigrtredresarea sav anelorarea peformnslar,c naliza concordant ine erie de fneonaeexpuinate de principle genes ale ruc modu lor de apie in carat Fens; 4) analiza docunentlr de famnlizare a siti rgaiterice: rpulenl de oranizare = ‘union, Fi postu yi rzaigram. 49 Adenia airmafia fast 2) descoperva define proces pin cae = const eistnja una eh sti sa naman necinaseute pate, ale lumii matte, abies exisene; 6) invenia presupone vezolacs Ishnict a une probleme din rie ramurd a ceonomii, elt, eta sacialo sau apart fe, cae preznit nowt gf progres ft de staal eunoscot al tect din ard ssn; ©) inovaia este proce! de D) ere pe si Ras et eine RI, (Ace aa de sei ie VA rods fhm ese fie Feepen 0 RI> ds) ame epee se adie Ped de epee esi (Pron espn cl et ee = eae pei resis peas epi {hte ol cuter inl ccc ye exit elma 3. ANALIZA INDUSTRIE er se i) {ANALIZA PETE “+r dene (Acs vt ve eins ent pe ssi apne scour ee ew Ca ale pg eens roa cen scr nie pi) ernst [n-PROGRAMAREA ACTIVITATILOR SA DECYAILOR spe setter den es "hers ow fl fit plan eae ssn xf ‘5. PLANULSISTRATEGIA DEMARKETING: cote pit dri pny re prvi, ‘agile poi crane its de ning ‘ube ea rig peer sien os roped tne a onpraint Pll ev PLANUL OPERATIONAL, 1. SISTEMUL INFORMATIONAL ALMANAGEMENTULU, D MANAGEMENTUL S1ORGANIZAREA, 1 Rite: mage, pode, ming Ru eer: ano, lg, elves. + Tale Penile bra. hase pe crn dei pai vin est at de nie, al as Lista tabelelor si figurilor che nite 6 7 a e « abel 93. eso i 8 « lor mane a CIS a i 3a fi ™ 128 sselorumane pe ave 7s 1 20h ns st Table 3.19. Fa ae on Tell 3.2 is. 7, Cli reduc, “ “obell 3.21 Fi 8 aa 7 o arts eon nr nl 20 a 25. Va at : * ‘Taba 3.26, Varistl peronaaa a 8 ‘abel 6 saloon invest ears bane ahi 10 L carat as cae st sii sia deraed a sum a os aaa 168 pm Desacericanle lene, 1 ‘abla, 77 veut dears stew 1 ‘Tabla 75, Parnizol de stu lS, CNFCS. 10 1 a ln ca frac ne sis “Tabla. 716. Furnor de testurd AS.C.Confch 8. “TaboloLn. 8, Shuala soul de cssume pets soletin UV 2005 188 “ator naa sc sleuth pentru Cstemele 19S 198 “aba 83 Anica de sigur i “oben 8 Anacapa Contec nee 93 uta saad cv w 9s tal si. 96 “ana ss cemeene [atl 88 Seracers vase peste 1» “Tal. voller sc 3.6 AFIS. » ta isc. 200 “Taba 81, Bolin sce act. DONASS 200 “elie RL, Vine ies deities 200 [aia 91. Nair mein desl jase Tal 9.2. mdr ta ri om eee ‘Bele gers ocrat cael une mt 2 29 abel ar 104 Siva rateor destruc a etl iene a a ‘Tbe 18.8 Sua aso estructura. actor namie _242 “abel ay 106, Sata rae strstr le piu 26 ‘abl. 10.9, Sea fonda de rulmsnfunston__247 ‘abel 10.10 Sina ncn fd de raent —___ 2s abel or 18.1, Sit oldu de rezoraie wy “abel ar 11.2. Innirnecenarin anal etal omercine 250 “aol ar 1.3 Indian necearin anal rt etait economics 260 “Tolar. 14 tnd esc anni ate ruslrcensumate—_264 ‘Bena r. 6, Heese mediull enol a Figura. lense dil at 2 ‘leur. f.Qlemeaslemediol nina as lean. 0 rganigrama frm iguanas mana mea desi Higuran. 12, Eva amir de nari Flnuran.H,Srtrapersonlle dont ricinalele caer de asranal Figura. S Evolais scsi esol dud sh a0 Reatrar a