Sunteți pe pagina 1din 14

1. Sa se citeasca doua numere.Sa se calculeze suma acestora si sa se afiseze rezultatul.

( START

read a,b

I
(
\,

write S

STOP

* )
Var.2

2. Sa se citeasca doua numere a si b si daca primul este mai mare ca 0 (a>O) ,sa se calculeze suma
lor ,iar daca nu sa se calculeze diferenta intre primul si al doilea.

Var.1

(
" I ,

<,
I

START

)
!
I

(
;

-;
I

START

) I
DA

l
read a,b

read a,b

NU

DA

NU
a>

D = a-b

S = a+b

NU

write D

write S

STOP

( -,

+
STOP

-,

_)

Page 1

3. Sa se citeasca doua numere a si b,si sa se calculeze produsul lor daca ambele sunt diferite de zero. ( START )

I
/ read a,b

NU

DA

write Unul

4. Sa se citeasca un numar a pana cand se introduce 0 valoare mai mare ca 0 .si apoi sa se calculeze radacina lui patrata.(Solutie cu iteratie cu test initial si test final) Var.1 Repetitiv cu test initial

Var.2

START

-)

a <= 0

NU

a <= 0

DA

read a

'-.._--_/

STOP

C,-_S_TO_P__

Page 2

5. Se citesc doua numere s si d.Daca primul numar este divizibil cu doi,sa se calculeze catul si restul impartirii numarului mai mare la numarul mai mic.

!!! Notatii: alb inseamna a divide pe b a div b inseamna catul impartirii intregi a lui a la b ( 5 div 2 = 2; 7 div 4 = 1) a mod b inseamna restul impartirii intregi a lui a la b ( 5 mod 2 1; 4 mod 4 3)

C
l
I

START

)
/
I

I
read c.d
/

J
........

........ /

......

sau c mod 2 ==0 si se inverseaza DAsi NU

NU 21c

DA

!write c nu se
divide cu 2

l
f

DA

c>d

NU

read R,P

read R,P

6. Se citeste un numar care reprezinta un an.Sa se verifice daca anul este bisect sau nu.

,--)
START

(
l
NU

)
I

== comparare

I
read an an mod 4

.I
DA

f-....__S_T_O_P_)

Page 3

7. Sa se elaboreze schema logica pentru rezolvarea unui sistem de ecuatii de gradull de forma: mx+ny=r { px+qy=s

!: m.n.r, .Q.s

"

read

I'

DA

det 'f 0

NU

write x,y

!nedeterminat
I
(

i write sistem

i
i

STOP

)
-'

8. Sa se determinevaloareafunctiei:
f()={e1,x<=a x e2,x>a

9. Sa se determinevaloareafunctiei:
f(x) =
~

e1, x<=a e2, a<x<=b, a<b { .o...._ e3, x>b "'"".

(_

r:

START

.)

START

I
DA

t
read x

/
NU NU

x<=a

y = e1

y = e2

y = e1

DA

x<=b

NU

I
STOP ~

"

write y

i:
STOP

Page 4

10. Sa se determine valoarea functiei: 2x3 x<=O f(x) = xA2, O<x<=3 { __----~. xA3+2x+1, X>3

11. Sa se determine valoarea functiei:

<,

r:
I
read x

')
!
/

f(x) = (

_1_ x'

x<1 , x>=1

START

(', __ S_T,:R_T~~ ! '-----r----'

1l x10 1

/ ,
DA

read x

I ;

x<=O

NU

DA

x<1

NU

y = 2x3

DA

x<=3

NU

DA

NU

DA

x;110

NU

j nu

iwrite Functia
S8 peate calcula

,l ;,-_ _;.__-;
f!
I

write

write

j__-;-----'

j nu se poate
calcula

1write Functia /

! y ,I + /1 ( STOP /
write " 12. Sa se determine valoarea functiei: .._----e1,x<=a (START f(x) = e2, a<x<=b, a<b "-..__ -._~. { e3, x>b

'/)

STOP

).

'-.._~---

, pentru un x definit in intervalul [m,nj parcurs cu pasul p.

x<=n

DA

NU DA

STOP

write x,y

./
Page 5

13. Sa se determine valoarea functiei:

xA2+7 x+11 I(x) =

x<=6

START

xA2-12x+1 -6<x<=.1 ~x+5 x(x-1) x>1

~A2

DA

DA

DA

NU

DA

write i,x,!

/1

write i,x

write i.x

DA

i<=np

NU

STOP

./

Page 6

START

SIRURI 1. Sa se citeasca si sa se afiseze un sir

DA

read e(i) '--_-r-___JI

i<=n

NU
STOP )

2. Sa se calculeze suma elementelor unui sir

START

DA
write c(i)

write S

Page 7

3. Sa se ealeuleze produsul elementelor unui sir START ')

4. Sa se ealeuleze suma elementelor pozitive dintr-un sir

\
I

START

')
/
;

read n

read n

DA
read eli)

i<=n

l
" !

write P

i
-,

I
\
~

STOP

t
STOP ~
/

S=S+e(i)

Page 8

5. Sa se determine elementul minim dintr-un sir si pozitia aeestuia

G. Sa se ordoneze ereseator elementele unui sir

(
/

<, START

/" START <, '-----.-~

read n

i<=n DA read eli)

i=1

i<n

>
U

DA

l
e(ie(i+ 1) U aux=e(i) e(i)=e(i+1) e(i+1)=aux verif=1

i<=n

DA

verif==O
(

, write min.a

r: [

t
STOP

)
i<=n DA

NU
write eli)
I

STOP

Page 9

7. Sa se determine nr. de elemente pozitive.negative si nule dintr-un sir

START

+
read n

.I

i<=n

DA

i<=n

DA

NU
write ! np.nn.nnul /

NU

c(iO

DA

NU

c(i)<O

DA

STOP

Page 10

\
I

START

)
/

MATRICI 1. Sa se cileasca
0

malrice A de dimensiuni rn'x

read m,n

* /

i<=m

S=S+A(i,j)

penlru suma

( srI' :
I
,
{

2. Sa se calculeze suma elemenlelor care au suma indicilor mai mare decal 4

read m,n

i<=m

DA

DA

DA

j<=n

.I

write S

NU

STOP

Page 11

START

')

3. Sa se determine nr. de elemente nule.negative si pozitive dintr-o matrice

i<=m

DA

j<=n

DA
read A(i.il

0=m

DA

j<=n

DA

NU
i=i+1

DA

A(i.jO

NU

NU

A(i.j)<O

DA

STOP

_)

Page 12

4. Sa se calculeze suma si produsul elementelor de pe 0 linie k care se citeste.

(
/
L1 __

START

read m,n
;-_-,

,/

DA

j<=n

i<=n

DA
S=S+A(k,j) P=P'A(k,j)

NU

STOP

')

Page 13

5. Determinati elementul maxim si pozitia lui in mat rice.

i<=m

DA

NU
max=A(1,1) i poz=1 j poz=1

i=1

i<=m

NU

'~'r' ~ (
,
write . max,i

! ,

DA

'-

STOP)

i poz=i j poz=j

j=j+1

Page 14