Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

Exemplu de algoritm – Daca ”l ”este latura unui pătrat scrieți un algoritm care calculează
perimetrul pătratului
TEME !

1. Scrieți un algoritm în pseudocod care calculează perimetrul unui dreptunghi, apoi


implementați-l în Scratch .
INDICAȚII
1. Vom avea doua date cunoscute(de intrare) : L(lungimea ) , l( lățimea
dreptunghiului)
2. Perimetrul= 2*L+2*l

- Creez variabilele L, l și P in secțiunea de variabile


- Citesc lungimea și lățimea
- Calculez perimetrul
- Il afisez

2. Se citesc 2 valori întregi a si b de la tastatura. Sa se afișeze pe ecran diferența


acestora
INDICAȚII
- Creez variabilele a, b și D in secțiunea de variabile
- Citesc a și b
- Calculez diferența
- O afișez

3. Se citesc 2 valori întregi a si b de la tastatura. Sa se afișeze pe ecran produsul


acestora
INDICAȚII : Seamănă cu cele de sus doar că avem produs

4. Se citesc 2 numere. Sa se afișeze care este numărul cel mai mic.


Verifică datele obținute în Scratch!
INDICAȚII :

- Voi folosi o structura decizională


5. Se citește de la tastatură un număr a. Sa se verifice și să se afișeze pe ecran
daca numărul citit este pozitiv ( a > = 0).
Verifică datele obținute în Scratch!
INDICAȚII :
Condiția se creează astfel

Evident înainte va trebui să creez variabila a si sa o citesc

6. Se citește de la tastatură un număr a. Sa se verifice și să se afișeze


pe ecran daca numărul citit este un număr de doua cifre ( a >=10 and a <=
99). Verifică datele obținute în Scratch!

Indicatii –condiția se creează astfel

Evident înainte va trebui să creez variabila a si sa o citesc

7. . Mihai participa la un joc . El poate promova la un alt nivel doar daca obține un
scor mai mare decât 100. Vom nota cu x scorul lui Mihai si il vom citi de la tastatura .
Scrieți un algoritm care afișează în funcție de valoarea lui x dacă Mihai va promova
sau nu la alt nivel

Indicatii –condiția se creează astfel

Evident înainte va trebui să creez variabila Punctaj si sa o citesc

S-ar putea să vă placă și