Sunteți pe pagina 1din 6

Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Calea Moților nr.

11
Cluj-Napoca, RO-400084 Cluj-Napoca, RO-400029
Tel: 0264-40.53.00 Tel./Fax: 0264-59.70.00
Fax: 0264-59.19.06 http://dppd.ubbcluj.ro
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII COLOCVIULUI DE


ADMITERE LA GRAD DIDACTIC I
SERIA 2020-2022

Nr. Locul desfășurării


Specializarea Data și ora
crt. colocviului
8.02.2020 Facultatea de Litere,
1. Limba și literatura română Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, cabinet 142
8.02.2020 Facultatea de Litere,
2. Limba și literatura maghiară Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, cabinet 102
8.02.2020 Facultatea de Litere,
3. Limba și literatura engleză Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, sala 303
8.02.2020 Facultatea de Litere,
4. Limba și literatura franceză Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, sala Auger
8.02.2020 Facultatea de Litere,
5. Limba și literatura germană Ora 9,00 Str. Horea nr. 7, sala 118
8.02.2020 Facultatea de Litere,
6. Limba și literatura italiană Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, cabinet 212
8.02.2020 Facultatea de Litere,
7. Limba și literatura spaniolă Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, cabinet 212
8.02.2020 Facultatea de Litere,
8. Limba și literatura ucraineană Ora 9,00 Str. Horea nr. 31, cabinet 1
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020
9. Matematică - Linia română Ora 11,00
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Et. I, sala D. V. Ionescu (7/I)
8.02.2020 Clădirea Mathematicum
10. Matematică - Linia maghiară Ora 11,00 Str. Ploiești nr. 23-25, sala Pi
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020
11. Informatică/TIC - Linia română Ora 10,00
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Et. I, sala D. V. Ionescu (7/I)
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020
12. Fizică - Linia română Ora 9,00
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
etaj II, sala 224 (3/II)
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020
13. Fizică - Linia maghiară Ora 9,00
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
etaj II, sala 224 (3/II)
Facultatea de Chimie și
8.02.2020
14. Chimie - Linia română Ora 9,00
Inginerie Chimică, Str. Arany
Janos nr. 11, et. II, sala 129
Facultatea de Chimie și
8.02.2020
15. Chimie - Linia maghiară Ora 9,00
Inginerie Chimică, Str. Arany
Janos nr. 11, et. II, sala 147
Clădirea Centrală a UBB
Biologie/Ecologie și protecția 8.02.2020
16. Str. M. Kogălniceanu nr. 1
mediului - Linia română Ora 9,00 Parter, sala 64 (Emil Pop)
Clădirea Centrală a UBB
Biologie/Ecologie și protecția 8.02.2020 Str. M. Kogălniceanu nr. 1
17. (parter) Laborator de
mediului - Linia maghiară Ora 9,00
Morfologia Plantelor
Facultatea de Geografie
8.02.2020
18. Geografie - Linia română Ora 9,00
Str. Clinicilor nr. 5-7,
et. I, sala 52
Facultatea de Geografie
8.02.2020
19. Geografie - Linia maghiară Ora 9,00
Str. Clinicilor nr. 5-7,
parter Sud, sala 27
Istorie/Profesor documentarist - 8.02.2020 Institutul de Istorie,
20. Str. Napoca nr. 11, sala S2
Linia română Ora 9,00
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020
21. Istorie - Linia maghiară Ora 9,00
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I
sala 141
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020 Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I
22. Filosofie - Linia română Ora 9,00 Dep. de Filosofie Premodernă și
Românească, sala 139
Clădirea Centrală a UBB
8.02.2020 Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I
23. Filosofie - Linia maghiară Ora 9,00 Dep. de Filosofie Premodernă și
Românească, sala 139
Facultatea de Științe Economice
8.02.2020 și Gestiunea Afacerilor
24. Sociologie - Linia română Ora 9,00 Str. Teodor Mihali nr. 58-60,
sala 118
Facultatea de Științe Economice
8.02.2020 și Gestiunea Afacerilor
25. Sociologie - Linia maghiară Ora 9,00 Str. Teodor Mihali nr. 58-60,
sala 118
Facultatea de Științe Economice
8.02.2020 și Gestiunea Afacerilor
26. Administrație publică Ora 9,00 Str. Teodor Mihali nr. 58-60,
sala 118
Facultatea de Științe Economice
8.02.2020 și Gestiunea Afacerilor
27. Științe economice - Linia română Ora 9,00 Str. Teodor Mihali nr. 58-60,
sala 118
Facultatea de Științe Economice
8.02.2020 și Gestiunea Afacerilor
28. Științe economice - Linia maghiară Ora 9,00 Str. Teodor Mihali nr. 58-60,
sala 118
8.02.2020 Clădirea IP
29. Psihologie - Linia română Ora 9,00 Strada Republicii nr. 37, sala IP1
Facultatea de Psihologie și
8.02.2020 Științe ale Educației - l. maghiară
30. Psihologie - Linia maghiară Ora 9,00 B-dul 21 Decembrie 1989
nr. 128, sala 104
Facultatea de Psihologie și
Pedagogie/ Pedagogie socială - Linia 8.02.2020 Științe ale Educației
31. (Clădirea Pedagogica)
română Ora 9,00
Str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Facultatea de Psihologie și
8.02.2020 Științe ale Educației - l. maghiară
32. Pedagogie - Linia maghiară Ora 9,00 B-dul 21 Decembrie 1989
nr. 128, sala 104
Facultatea de Psihologie și
Psihopedagogie specială 8.02.2020 Științe ale Educației (Clădirea
33. Pedagogica) Str. Sindicatelor,
Linia română Ora 8,00
nr. 7, et. III, sala 22
Facultatea de Psihologie și
Psihopedagogie specială 8.02.2020 Științe ale Educației - l. maghiară
34. B-dul 21 Decembrie 1989
Linia maghiară Ora 9,00
nr. 128, sala 104
Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Str. Nicolae Ivan fn - lângă
8.02.2020
35. Teologie Ortodoxă Ora 9,00
Consiliu Județean, acces de pe
Calea Dorobanților,
sala Ioan Bunea (105)
8.02.2020 Calea Moților nr. 11, et. III,
36. Teologie Greco-Catolică Ora 9,00 sala 303
Facultatea de Teologie
8.02.2020 Romano-Catolică
37. Teologie Romano-Catolică Ora 9,00 Str. Iuliu Maniu nr. 5 et. II,
sala Márton Áron
8.02.2020 Facultatea de Teologie Reformată
38. Teologie Reformată Ora 9,00 Str. Horea nr. 7, et. I, sala 219
Facultatea de Educație Fizică și
Sport, Str. Pandurilor nr. 7 (parcul
Educație fizică și sport/ 8.02.2020
39. Iuliu Hațeganu),
Kinetoterapie - Linia română Ora 9,00 clădirea principală, et. I,
Sala Amfiteatru
Facultatea de Educație Fizică și
Sport, Str. Pandurilor nr. 7 (parcul
Educație fizică și sport/ 8.02.2020
40. Iuliu Hațeganu),
Kinetoterapie - Linia maghiară Ora 9,00 clădirea principală, et. I,
Sala 104
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR - CLUJ
Facultatea de Psihologie și
Profesori înv. primar, institutori, 8.02.2020 Științe ale Educației
1. (Clădirea Pedagogica)
învățători - Linia română Ora 9,00
Str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Facultatea de Psihologie și
Profesori înv. preșcolar, institutori, 8.02.2020 Științe ale Educației
2. (Clădirea Pedagogica)
educatoare - Linia română Ora 9,00
Str. Sindicatelor, nr. 7, sala 18
Facultatea de Psihologie și
Învățători - Educatoare 8.02.2020 Științe ale Educației (Clădirea
3. Pedagogica) Str. Sindicatelor,
învățământul special Ora 8,00
nr. 7, et. III, sala 22
Profesori înv. primar, institutori, 8.02.2020
4. Str. Moților nr. 11, et. I, sala 104
învățători - Linia maghiară Ora 9,00
Profesori înv. preșcolar, institutori, 8.02.2020
5. Str. Moților nr. 11, et. I, sala 104
educatoare - Linia maghiară Ora 9,00
Profesori înv. primar, institutori, 8.02.2020 Str. Kogălniceanu, nr. 4, et. I, sala
6. 32
învățători - Linia germană Ora 9,00
Profesori înv. preșcolar, institutori, 8.02.2020 Str. Kogălniceanu, nr. 4, et. I, sala
7. 32
educatoare - Linia germană Ora 9,00
Candidații se vor prezenta la colocviu cu o propunere a unui posibil titlu de lucrare și o minimă
bibliografie.
Taxa de procesare pentru colocviul de admitere la grad didactic I, seria 2020-2022 este de 350 lei/
candidat. Taxa se poate achita la sediul DPPD, de luni până vineri între orele 9-12, sau la orice oficiu poștal,
prin mandat poștal în contul RO 35 TREZ 21620F330500XXXX, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod
fiscal 4305849. La destinatar se va menționa „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PERSONAL DIDACTIC”.
Candidații vor prezenta copia după chitanță comisiei de la colocviu.

S-ar putea să vă placă și