Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza costurilor i rezultatelor unei ntreprinderi

Proiect de disciplin la Bazele economiei ntreprinderii Anul universitar 2012-2013 Student: Nume Prenume rupa "eria

Dragomir-Vioiu Ramona-Milena 30! A

Denumirea #ntreprinderii $orma %uridic "ocietate cu raspundere limitata "tr* +*'* ,ratianu Nr*10'( -topeni( 0.!100( %ud* +l&ov / Rom0nia eode4ie 5opogra&ie 'adastru +n&rastructura aeroportuara Proiectare parcuri eoliene )ucrari de proiectare pentu aeroporturi si 6elioporturi

S.C GeoArc. S.R.L


Anul #n&iinrii 'apital social 'apital propriu Numr de uniti 'i&r de a&aceri 2002 100(!00 )ei 100(!00 )ei

Adresa sediului

3(21!(1.3 )ei / pentru anul 2012 Activitati de inginerie si consultanta te6nica Activitatea principala repre4inta 80 9 din totalul ci&rei de a&aceri

'od 'A7N 2activ* principal3

Activitatea principal 2descriere generic3

Ponderea activitii principale #n total ci&r de a&aceri

"tructura capitalului social Numr de personal

'apitalul social este impartit in parti egale intre cei trei asociati ai &irmei 1! anga%ati

Scurt istoric i descriere narativ a activitii ntreprinderii

"' 7- AR' "R) a &ost in&intata in anul 2002 si e:ecut lucrri #n domenii de v0r&; proiectare privind construirea de o<iective noi pentru in&rastructura avia=iei civile( inginerie i consultant te6nic #n domeniul geode4iei destinate in&rastructurilor aeroportuare( proiectare parcuri eoliene( studii i proiecte tiin=i&ice #n domeniul geode4iei( teledetectiei( &otogrammetriei i cartogra&iei* 5otodat( &irma noastr de=ine e:perti4a reali4rii unor "isteme +n&orma=ionale eogra&ice 2 +"3 necesare optimi4rii diverselor activit=i pentru autorit=i centrale( locale i agen=i economici* $irma dispune de specialiti #nalt cali&ica=i( #ntreg personalul av0nd studii superioare( o parte din acesta cu grade tiinti&ice i universitare* Pentru des&aurarea activit=ilor speci&ice #n cele mai <une condi=ii( "' 7- AR' "R) dispune de aparatur i so&t>are de ultima genera=ie*

1. Sinteza rezultatelor analizei i concluziilor; comentarii personale. ?nul dintre atuurile organi4a=iei noastre este vasta e:perien= #n domeniul topogra&iei care conduce la ela<orarea de 6r=i cu preci4ie ridicat 2orogra&ie( studiu o<stacolare( delimitare 4one cu interdic=ie( acoperirea terenului etc*3 utili4ate #n cadrul simulrilor i optimi4rii po4i=iilor centralelor eoliene* "' 7- AR' "R) a e&ectuat studii de specialitate pentru ma%oritatea parcurilor eoliene proiectate i de4voltate #n Rom0nia 2peste 1093* +n domeniul in&rastructurii aeroportuare( &irma a reali4at; masterplan pentru aeroporturi( constructii de supra&ete de miscare noi( e:tinderea pistelor e:istente( marcare si inscriptionari piste( cai de rulare plat&orme( consultan= pentru proiectare privind amplasarea de o<ictive noi pentru in&rastructura avia=iei civile* Printre <ene&iciarii de lucrari in domeniul in&rastructurii se numara; Aeroportul Arad( Aeroportul 'lu%-Napoca( Aeroportul @5raian VuiaA- 5imisoara( Aeroportul @Aurel VlaicuA / ,ucuresti ,aneasa( Aeroportul 'raiova( Aeroportul Adunatii 'opaceni / ,ucuresti* $ig*1 @Aeroportul international Adunatii 'opaceni( ,ucurestiA 2&a4a de proiectare3

"ursa; "*'* 7- AR' "*R*)* Bncep0nd cu anul 2010( "' 7- AR' "R) a devenit din ce #n ce mai activ #n domeniul energiei regenera<ile* Dintre energiile regenera<ile compania s-a a:at pe energia eolian( #n primul r0nd datorit &aptului c Rom0nia are un mare poten=ial energetic #n ceea ce privete acest energie alternativ* Pentru a estima produc=ia net

anual de energie electric simul0nd condi=iile meteo dintr-o anumit regiune( specialitii "' 7- AR' "R) &olosesc so&turile speciali4ate CAsP 10 i Cind$armer D*1* +n acest domeniu( &ima reali4ea4a lucrari precum; anali4a si &iltrarea datelor <rute de v0nt provenite de la turnul de msuratori 2indi&erent de &ormatul generat de acesta *nd&( *r>d( *t:t etc*3E &urni4area unui atlas al v0nturilor pentru anumite regiuni #n vederea ela<orri unor studii preliminareE +n conclu4ie( activitatea des&asurata de &irma( indi&erent de domeniul de activitate( tre<uie sa raspunda unor multiple cerinte; dinamism( capacitate de inovare( de adaptare( &le:i<ilitate( vi4iune( etc** 'ompania 7- AR' isi des&asoara activitatea intr-un mediu @agitatA si dinamic( re4ultand ast&el necesitatea unei adaptari permanente a activitatii &irmei la cerintele mediului sau e:tern* De asemenea tre<uie sa &aca &ata concurentei accer<e din domeniul topogra&iei si geode4iei si sa pre4inte mereu noi o&erte prin care sa atraga clientii* 2. Analiza indicatorilor privind activitatea ntreprinderii

5a<el nr*1 / Principalii indicatori economici ai companiei 7- AR'


'i&ra de &aceri; !21"!#$ Lei Pro&itul net; 1!"11! &' Lei Pierdere net; ( Lei Pro&it <rut; 1!&(%!# # Lei Pierdere <rut; ( Lei "alariati; 1" an)a*ati 'apitaluri; 2!%%2!#%# Lei '6eltuieli in avans "!%(& Lei 'apital social su<scris si varsat; 1((!"(( Lei 5ipul de activitate( con&orm clasi&icarii 'A7N din ; Activitati de in)inerie si consultanta te+nica Datorii 5otal; %"$!"1% Lei '6eltuieli totale; 1!"1&!11" Lei Venituri totale; ! 22!$"1 Lei Active imo<ili4ate 5-5A); 1!"'$!1 & Lei Active circulante 5-5A); 1!2'$!#1% Lei "tocuri; 22$!1"$ Lei 'reante; #(#!'#( Lei Provi4ioane pentru riscuri si c6eltuieli; ( Lei

Fig. 2Evolutia profitabilitatii pentru S.C. GEO ARC S.R.L.

"tudierea concuren=ei urmrete identi&icarea competitorilor direc=i( indirec=i i FlateraliA( starea curent i intensitatea concuren=ei( dinamica intrrilor i a ieirilor de pe pia=( dinamica &u4iunilor i ac6i4i=iilor de pe pia=( aspectele de competi=ie neloial* 'ompania este a:ata pe patru domenii de activitate; Aeroporturi si 6eliporturi( topogra&ie( parcuri eoliene si cadastru* Pe piata proiectari de aeroporturi si 6eliporturi( datorita &aptului ca &irma este singura companie privata de proiectare a pistelor de decolare-ateri4are( 6eliporturi si aerodromuri din Romania( detine monopolul pe acest segment de piata* 7:ista si o companie de stat +P5ANA "*A* 2+nstitutul de Proiectari 5ransporturi Auto( Navale si Aeriene3( companie de stat a&lata in su<ordinea Ministerului 5ransporturilor* Pe piata topogra&iei si cadastrului competitia este destul de acer<a de aceea compania s-a a:at mai mult pe sa&tis&acerea clientiilor locali 2%udetul +l&ov3( clienti &oarte eterogeni din puct de vedere demogra&ic si comportamental* ?ltima piata pe care compania a patruns este cea a parcurilor eoliene* 'ompania a e:ecutat studii de specialitate pentru peste 109 din totalul parcurilor de centrale eoliene* . Analiza costurilor ntreprinderii Pentru a discuta despre costurile intreprinderii am stat de vor<a cu Directorul te6nic( Dragomir Narcis- Raoul( a<solvent al Academiei 5e6nice Militare( in anul 1GG8* Acesta ne-a pre4entat principalele investitii ale &irmei de-a lungul timpului* +ntreprinderea a investit de-a lungul timuplui in terenuri* Aceasta detine in proprietate mai multe terenuri; un teren cu supra&ata de 1!00 mp in localitatea -topeni( teren pe care este construit sediul companiei( si mai multe tere<uri in 4ona Do<rogea( terenuri pe care s-au proiectat po4itii de centrale eoliene* "ingura resursa de care compania <ene&icia4a este resura eoliana din 4ona Do<rogea* $irma detine in proprietate o singura cladire si anume sediul din orasul -topeni* 'ladirea este construita in anul 2001 avand o supra&ata totala de 3!0 mp* 7ste &ormata din 8 <irouri( o sala de sedinte( 3 toalete( o <ucatarie( o camera te6nica si 1 6oluri* Valoarea de piata a cladirii a &ost de 130*000 euro*

?nul dintre cele mai importante aspecte este cel legat de nivelul de ec6ipare al companiei* 'ompania dispune de te6nologie de ultima generatie in domeniu masuratorilor pro&esionale si anume; 1 receptoare P" 5rim<le pe doua &recvente( 1 trepie4i pro&esionali )eica( 2 statii totale )eica si un teodolit 5rim<le( nivela digitala )eica( 2 receptoare P" 5rim<le pe o &recventa( D <ipo4i de sustinere pentru antenele P"( calculatoare de ultima generatie ec6ipate cu so&turi speciali4ate* Acestea au &ost ac6i4itionate in rate si au costat 18*000 de euro* Pe langa aceste ec6ipamente compania dispune si de ! automo<ile pentru deplasarile in teren( statii emisie receptive( ec6ipamente protectia muncii etc* Automo<ilele detinute sunt ; 3 Range Rover( ac6i4itionate in anul 200G( un autoturism "Hoda -ctavia 5our( ac6i4itionat in anul 2011 si un autoturism Dacia )ogan( ac6i4itionat tot in anul 2011* - parte semni&icativa din c6eltuili le repre4inta c6eltuilelile cu personalul* Personalul e:prima resursele umane ale intreprinderii si repre4inta( in ultima instanta( &actorul activ si determinant al potentialului &irmei $irma dispune de specialiti #nalt cali&ica=i( #ntreg personalul av0nd studii superioare( o parte din acesta cu grade tiinti&ice i universitare* - parte dintre anga%ati au avut parte de traininguri in strainate pentru a se cali&ica in domenii in care in tara noastra sunt &oarte putini specialist( de e:emplu simularea conditiilor meteo pentru un anumit area( ela<orarea laIout-ului pentru parcurile eoliene si norme internationale cu privire la structurile aeroportuale* 'ei 1! anga4ati ai companiei detin urmatoarele &unctii; secretara( conta<ila( director general( trainer( ar6itect se&( director te6nic( se& atelier( geote6nist( inginer constructor( designer parcuri eoliene( ar6itect( doi opeatori topogra&i( un operator cadastru si un inginer cadastru* '6eltuielile salariale ale personalului a%ung annual la 130*000 de euro* Alte categorii de c6eltuieli le repre4inta c6eltuielile cu &urni4orii* 'ola<orarea cu &urni4orii de produse se <a4ea4 #n principal pe avanta%ul reciproc al pr=ilor( #ns #n ca4ul #n care &irma impune pre=uri i cantit=i care nu corespund cu celeale &irmei( aceasta sistea4 comen4ile i #ntrerupe activitatea cu &urni4orul*
5a<elul nr* 2 - Principalii &urni4ori ai &irmei "*'* 7- AR' "*R*)* pe categorii de produse
Nivel Denumire &urni4or de Discount-uri o&erite

negociere al preturilor

+mportanta

5ip produs

eosIstems Romania "*R*)* 5-P "*R*)* "impo 5rans "ervice "*R*)* AutoDesH *+N' 7-'AR5

Mic Mic

Rar Nu

Mare Mare cone:e

7c6ipamente pro&esionale 5rim<le "tatii totale )eica si instrumente

Mediu

Da

Medie

Autoturisme si service parc auto

Mediu

Da

Mare

"o&turi speciali4ate de topogra&ie si proiectare

"onic "*R*)* $lorilena "*R*)*

'omputers

Mare

Da

Mica

7c6ipamente P' 6ard>are si so&t>are J service

+mpe:

Mare

Da

Mica

Produse de papetarie si <irotica

A*M* *'-M"7RV+ '7 "R)

Mediu

Da

Medie

+mprimante si plottere pro&esionale

"ursa; "*'* 7- AR' "*R*)*

+n a&ara de &urni4orii enumerati in ta<elul de mai sus( e:ista si &urni4orii de utilitati 2apa( ga4e( energie electrica( salu<ri4are( canali4are( etc*3 ale caror preturi nu sunt negocia<ile si a le caror servicii sunt indispensa<ile oricarei companii*

Ci de ra,ionalizare a costurilor ?na dintre cele mai importante condi=ii pe care tre<uie s le #ndeplineasc msurile de reducere a costurilor este s nu a&ecte4e #n mod negativ calitatea produselor( sau( #n general( valoarea pe care o repre4int acesea pentru clien=i* Bn acelai timp( solu=iile nu tre<uie s ai< e&ecte negative asupra indicatorilor de re4ultate a #ntreprinderii de natura volumului de activitate*Aceasta #nseamn c solu=iile de optimi4are a nivelului costurilor tre<uie s &ie dura<ile* 'onsider ca posi<ilele cai de rationali4are a costurilor pot &i urmatoarele; Cumpararea de factori de productie, pe cat posibil, la preturile cele mai mici, fara a neglija insa calitatea si sa reduca costurile de &unctionare a lor; spre e:emplu intreprinderea ar putea ac6i4itiona terenuri( atunci cand gaseste o&erte pentru cumparare* De asemenea ar putea &ace o ampla anali4a pe piata producatorilor de autoturisme atunci cand doreste ac6i4itonarea unui autoturism de teren* Asigurarea reducerii costurilor n toate fazele muncii ( nu numai #n producerea nemi%locit de <unuri economice( ci i #n &a4ele de cercetare i proiectare( #n domeniul gestiunii si conduceriiE "' 7- AR' "R) va tre<ui sa ai<a in vedere reali4area conditiilor optime atat pentru sustinerea o<iectivelor de cercetare cat si pentru de4voltarea <a4ei materiale si promovarea personalului angrenat #n acest tip de activitati* Dimensionarea optima a cheltuielilor cu reclama; $irma 7- AR' "R) tre<uie sa ai<a un caracter rational privind promovarea sa* $ie ca se promovea4a prin pliante( 4iare sau internet( aceasta tre<uie sa nu investeasca sume mari de <ani in reclame( tinand cont ca in momentul actual este una dintrele cele mai importante companii de

proiectare din tara si nu are concurenta indirecta deoarece serviciile sale nu pot &i su<stituite* Realizarea obiectivelor stabilite( =in0nd seama de resursele disponi<ile( de condi=iile de produc=ie e:istente( #n conte:tul restric=iilor de ordin economic* Micorarea costurilor necesit ridicarea nivelului de cali&icare a lucrtorilor( per&ec=ionarea ec6ipamentelor te6nice de produc=ie( a te6nologiilor de &a<rica=ie( a activit=ii de administrare( de gestiune i conducere( stimulare material( creterea productivit=ii* De aceea( &irma 7-AR' "R) detine ec6ipamente &oarte per&ormante si de utima generatie( iar anga%atii au urmat cursuri de pregatire postuniversitara in domenii de cercetare( geode4ie sau topogra&ie*

Bi-lio)ra.ie Manual de marHeting strategic i opera=ional( 7d*5eora( ,ucureti Dimensiunile culturale ale managementului( 7d* 7conomic( ,ucureti( 1GG1 "eria Ktiine 7conomice Anul 21L2011 Partea a ++-a 2013 2012 2012

Amerein P*( ,arc4IH D*( 7vrard R* +onescu 6* 6*

"a<in +liei >>>*geoarc*ro >>>*ins*ro 6ttp;LL>>>*pro%ectmanagement-romania*ro

ANEXA 1

Sector Majoritar PRIVAT Actviti de peisagistica si servicii pentru cladiri


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI I FINANCIARI, PE CLASE DE MARIME I PE FORME DE PROPRIETATE A NTREPRINDERILOR, N ANUL 2010

+ndicatori Numr #ntreprinderi 'apital social la 31*N++*2010 O in medie pe 0 #ntreprindere 7&ectiv de personal la 31*N++*2010 Numr mediu de salariai 'i&ra de a&aceri -5-5A) O in medie pe 0 #ntreprindere O in medie pe un salariat din total cifr de afaceri - Venituri din v0n4ri de mr&uri O in medie pe 0 #ntreprindere O in medie pe un salariat O Venituri din v0n4area de lucrri e:ecutate i servicii prestate O in medie pe 0 #ntreprindere O in medie pe un salariat Producia e:erciiului -5-5A) O in medie pe un salariat 7:porturi directe - 5-5A) O la 1000 lei ci&ra de a&aceri O in medie pe un salariat Valoarea adugat <rut la costul &actorilor - 5-5A) O la 1000 lei ci&ra de a&aceri O la 1000 lei producia e:erciiului O in medie pe un salariaP* '6eltuieli cu personalul - 5-5A) O in medie pe un salariat 7:cedent <rut de e:ploatare O la 1000 lei producia e:erciiului O la 1000 lei valoare adugat Re4ultatul <rut al e:erciiului O in medie pe 0 #ntreprindere O in medie pe un salariaP +nvestiii reali4ate - 5-5A) O la 1000 lei valoare adugat O in medie pe un salariat O la 1000 lei producia e:erciiului

- mii lei - lei - mil lei . lei - mil lei - lei - mii lei . .lei - mil lei !"ei#pers. - mil lei - lei - mil lei - lei - lei - mil lei - mil lei - lei - lei - mii lei - lei - mil lei - lei lei#pers. - lei

5-5A) Bntreprinderi din clasa de mrime M 3010 D!DG1 1D811 32!!0 32110 1D23802 38!D0 DD2.2 11.G31 38!D0 311. 12G1811 D221.8 D01.0 130.D.. D01!D 2G10 2 D01!D 1!0301 D!. DG. 20221 38880D 120G0 211DG8 200 D02 12GG21 D2D10 D0D0 G0112 13G 2802 1G

Bntreprinderea S.C GeoARC S.R.L 10!00 10!00 1! 321!1. 321!1. .8.2. 0 0 0 18.1D2 1321!0 18GG1 1.G!11 1!0 1D. 1 .D3.8 1123D 30G 32. 13G!! 3!38D 1D0D1 2!8!0 138 D22 G201 D8D28 31!1 1!D1. 1G! !0.G !!