Sunteți pe pagina 1din 4

COALA GIMNAZIAL KLL MIKLS CIUMANI

Nr/..

FIA IDIVIDUAL A POSTULUI NGRIJITOR n temeiul Legii educaiei naionale (Legea nr. 1/ 2011), cu modificrile i completrile ulterioare i al contractului individual de munc, nregi trat n !egi trul general de eviden a alariailor cu nr. """", e nc#eie a t$i """"/""""/"""""" pre$enta fi a po tului. %o tul &"""""""""""""""" 'umele i prenumele & """""""""""""""""""""""" (ompartimentul &""""""""""""""""""""""" CERINTE a) )tudii& """""""""""""""""""""""""""""" *) +ec#ime& """"""""""""""

RELATII

a) de u*ordonare , fata de directorul unitatii *) de cola*orare , toate compartimentele din unitate

D!"#$" /%!#$&' (((((((((((((((((((() *!+,+!r "' -!$.r"-.&'&/ /$%/0/%&"' %, #&$-1) 2$r,3/+.r". +&4. Nr.(((((((((( %/$(((((((((((((((((() 2$ r,3/+.r&' 3,$,r"' %, ,0/%,$51 "' +"'"r/"5/'!r) $,3!-/"61 2$ -!$%/5//', "r..(((((((%/$ -!$.r"-.&' -!',-./0 %, #&$-1) &r#1.!"r,', +"r-/$/ 7/ ".r/4&5//) +.r&-.&r"., *, &r#1.!"r,', -"*/.!',

I. S"r-/$/', %, +,r0/-/& !4'/3".!r//) r,*r,6,$.8$% (((((((((($!r#" %, 4"61 -!r,+*&$61.!"r, &$,/ *1r5/ %, ((((((((((((((%/$ +"'"r/&' %, 4"61) +."4/'/., '" %"." %, (((((((((((((( a) -e tionea$ *unurile& preia u* inventar de la directorul colii *unurile din cla e, #oluri, paii anitare i r punde de p trarea i folo irea lor n condiii normale.

preia materialele pentru curenie.

*) r punde de *unurile per onale ale elevilor aflate n lile de cla pe perioada c/t acetia unt la alte activiti.0fectuea$ lucrri de ngri1ire a ectorului reparti$at pentru de fa urarea activitatii& tergerea prafului, mturat, plat. cuturarea preurilor (unde e te ca$ul). platul uilor, geamurilor, c#iuvetelor, faianei, mo$aicurilor. palarea perdelelor, covoarelor, fetelor de ma a. curatenie la *ucatarie ori de cate ori e te nevoie. p trarea in talaiilor anitare n condiii normale de funcionare. folo irea in talatiei termice, centrala termica in conditii optime curatarea centralei termice, precum i pa trarea in ordine a patiului unde e te ampla ata centrala termica. e2ecut lucrri de vop ire, vop irea copacilor, a cla elor (c/nd e te ca$ul). pregatirea lemnelor pentru perioada rece( taierea lemnelor, a e$area in maga$ia colii) curenia lilor de cla ($ilnic). curatenia curtilor interioare, co irea ier*ii din curte, amena1area patiilor ver$i( plantarea de flori) a nu con ume *auturi alcoolice in timpul programului de lucru. a e comporte civili$at fata de cadrele de conducere i colegii de munca.

c) (on erv *unurile& (ontrolea$ $ilnic uile, geamurile, mo*ilierul, ro*inetele i emnalea$ defeciunile con tatate profe orului de erviciu 3ilnic profe orul de erviciu va con emna tadiu in care ,a efectuat curatenia i e te mentionat intr,un caiet intitulat (aiet de erviciu.

'econ emnarea $ilnica in caietul de erviciu de catre profe orul de erviciu a tarii de curatenie ga ita atrage dupa ine nepontarea $ilei re pective. 4n caietul de erviciu a ingri1itorului va fi con emnata $iua, profe orul de erviciu, precum i curatenia pentru $iua re pective. 4n ca$ul con tatarii unor nereguli e va con emna neregula. !epetarea con tanta a aceleia i nereguli atrage dupa ine con tituirea unei comi ii de anali$area a motivelor pentru care ,a facut aceea neregula i ulterior, daca e repeta e vor aplica anctiuni preva$ute in pre$enta fi a a po tului 5in comi ie va face parte mem*rii ai (on iliului de 6dmini tartie.

%rogramul $ilnic (orientativ)& %rogamul $ilnic e te de 7 ore re pective 8ore in functie de norma de lucru a fiecarui ingri1itor. 4n funcie de nevoile pecifice ale unitii, alariatul e o*lig ndeplinea c i alte arcini reparti$ate de conducerea unitii n condiiile legii. 'endeplinirea au ndeplinirea necore pun$toare a arcinilor de erviciu, ta*ilite prin fia po tului, atrage dup ine ancionarea legal.

d) S"$-./&$/ *,$.r& $,r,+*,-."r," 9/+,/ *!+.&'&/ +"& " "$,:,'!r "-,+.!r" . R,%&-,r," -& ;<= a alariului net lunar in conditiile avar irii urmatoarelor a*ateri& 4ntar$ieri repetate la program. %lecari in timpul programului de lucru in intere per onal fara apro*area per onalului de conducere. (omportare necuviincioa a fata de conducere au colegi. 4n cur ul unei luni, pentru o a* enta nemotivata. 'ee2ecutarea intocmai i la timp a arcinilor primite. 'epurtarea ec#ipamentului de lucru i de protectie. 2. !educerea cu 209 a alariului net lunar, in conditiile urmatoarelor a*ateri& %entru doua a* ente nemotivate din cadrul unei luni. %entre refu$ul de a e2ecuta arcinile primite de la conducerea colii. :. 5e facerea contractului de munca e face, in conditiile avar irii urmatoarelor a*ateri& %entru u tragerea de *unuri din cadrul unitatii. %entru pagu*e materiale adu e ocietati (in ace te ca$uri apelandu, e la ;rganele de %olitie), au pre1udicii morale. Lip a de intere fata de *unul mer al colii <ai mult de : a* ente nemotivate in timpul unei luni.

=olo irea fara apro*area conducerii a *unurilor colii in alte copuri (on umul de *auturi alcoolice in timpul programului de lucru. >. (ontravaloarea reparatiilor generate de e2ploatarea proa ta i de avarii provocate de anga1ati, e vor uporta de catre vinovat prin retinerea din alariu. ?oate o*ligatiile, drepturile i anctiunile ce decurg din acea ta fi a a po tului unt vala*ile pentru intreaga perioada in care per oana e te anga1ata. %re$enta fi a a po tului va fi comunicata i inmanata de catre ecretarul colii anga1atului pe data de 1 eptem*rie 2011, fiind adaugata la mapa per onala.

S,#$".&r/

D/r,-.!r)

S"'"r/".)

(((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((