Sunteți pe pagina 1din 2

Statiunea Sovata este un ora din judeul Mure, Transilvania, Romnia. Sovata este cunoscut n maghiar: Szov ta !

rasul Sovata este situat "e cursul su"erior al rului Trnava Mic, la con#luena cu rul Sovata. Staiune Sovata este o statiune cu sezon "ermanent, a #ost menionat "entru "rima data ca loc tmduitor ntr$un document din %&'(, dar a)ia n %*&+ devine staiune )alnear. ,ste nconjurat de dealurile -ireelu .'%/ m0, -a"ela .(/+ m0, 1echi .%.+(' m0, 2ealul Mic i Muntele de Sare, #iind aco"erit cu "duri de #agi, stejari, car"eni, ulmi, castani, )razi i mesteceni. Staiunea are o clima su)al"in, cu veri rcoroase .tem"eratura medie n iulie este de %*,&3-0 i ierni )lnde .tem"eratura medie n ianuarie este de $4,&3-0. Tem"eratura medie anual este de (,53-, iar media anual a "reci"itaiilor este de (&+ mm. Renumele Sovatei se datoreaza lacurilor 6rsu .75.+++ m/0, 8luni .'.+++ m/0, 9erde .&.+++m/0, :egru, Rou, Mierlei i ;er"ilor, cu a"e clorurate .cu concentraie mare $ de la 7+ la /&+ gr<litru0 i sodice, "rezentnd #enomenul de heliotermie .vara, tem"eratura a"ei variaz n #uncie de acumularea cldurii solare n a"a srat, a"a cald #iind "rotejat de un strat de a" "roas"at "rovenit din rulee, care nu se amestec cu a" sarat, ci se menine la su"ra#at, acionnd ca un izolator termic0. 8cest lucru #ace ca vara tem"eratura =acului 6rsu .%*,7 m adncime0, cel mai mare lac heliotermal, s varieze ntre %+$/+3- la su"ra#a, 4+$7+3- la adncimea de % m i 7+$5+3- la adncimea de %,& m. Staiunea este indicat "entru tratamentul )olilor ginecologice .insu#icien ovarian, cervicit cronic, metrosal"ingit cronic, sterilitate0 dar i "entru a#ectiuni degenerative, in#lamatorii i reumatismale .s"ondiloz cervical, dorsal i lom)ar, artroz, "oliartroz, dureri articulare, tendinite, tendimiozit, "oliartrit sca"ulohumeral0, stri "osttraumatismale .du"a o"eraii vindecate la articulaii, muchi, oase, du"a lu>aii i entorse0, "entru )oli ale sistemului nervos "eri#eric ."areze uoare, sechele ale "oliomielitei, "olinevrite0, tul)urari endocrine .hi"otiroidie, urmare unui tratament endocrinologic0, )oli cardiovasculare .ulceratii, acrocianoz0. Staiunea )ene#iciaz de dotari multi"le ."entru )ai calde, n cad sau )azin,cu a"a mineral srat "relevat din lacuri? "entru tratamente ginecologice i m"achetri cu namol cald? )azine "entru @inetotera"ie, instalaii "entru electrotera"ie i hidrotera"ie? saune? sali de gimnastica medical? "laje "e malul =acului 6rsu i =acului 8luni etc.0? condiiile de cazare sunt )une .hoteluri, cum ar #i ASovataA, A1rdetA, A8luniA, ABgetA, A-"rioaraA, )ene#iciind n unele cazuri de )az de tratament "ro"rie, vile, hanuri, moteluri i ca)ane0. Cosi)ilitile de recreere i de "racticare a s"ortului sunt de asemenea numeroase .un clu) cu sala "entru jocuri mecanice, sala de lectura, cinematogra#, )azine aco"erite, discoteci, "o"icarie, e>cursii la 2ealul Saca si la 9ar#ul -ireelu etc.0.

Sovata Obiective turistice


Sovata (n , n ) este un ora din judeul Mure, Transilvania, Romnia. Este situat pe cursul superior al rului Trnava Mic, la con luena cu rul Sovata. !testare documentar a oraului cu denumirea de Sovata este din anul "#$%. &ra a lat pe cursul superior al rului Trnava Mic, n 'epresiunea (raid)Sovata, la poalele dinspre sud)vest ale Munilor *ur+,iu (Carpaii Orientali), altitudine -./)/0$ m, #$ 1m est de municipiul Tr+u Mure (reedina 2udeului Mure). Se poate ajun+e cu maina pe '3"0! 4lueri)Sovata iar cu trenul prin linia de cale erat 0$. Blaj)Trnveni)(raid. Se nvecinea5 la nord cu dealul 6ireelu de 7"% m, la est cu dealul Stejaru de #-7 m, la nord)est cu dealul 4ec,eci sau 4ic,e de "$8$ m, iar la nord)est cu Masivul *ur+,iu, vr ul Saca de "...m.

Staiunea
Staiune cu se5on permanent, Sovata a ost menionat pentru prima data ca loc tmduitor ntr)un document din "/7., dar a9ia n "8/$ devine staiune 9alnear. Este nconjurat de dealurile 6ireelu (7"% m), 6apela (.%$ m), 4ec,i (".$.7 m), 'ealul Mic i Muntele de Sare, iind acoperit cu pduri de a+i, stejari, carpeni, ulmi, castani, 9ra5i i mesteceni. Staiunea are o clima su9alpin, cu veri rcoroase (temperatura medie n iulie este de "8,/:6) i ierni 9lnde (temperatura medie n ianuarie este de )0,/:6). Temperatura medie anual este de .,#:6, iar media anual a precipitaiilor este de ./$ mm. Renumele Sovatei se datorea5a lacurilor ;rsu (-#.$$$ m%), !luni (7.$$$ m%), <erde (/.$$$m%), 3e+ru, Rou, Mierlei i =erpilor, cu ape clorurate (cu concentraie mare ) de la -$ la %/$ +r>litru) i sodice, pre5entnd enomenul de ,eliotermie (vara, temperatura apei varia5 n uncie de acumularea cldurii solare n apa srat, apa cald iind protejat de un strat de ap proaspat provenit din rulee, care nu se amestec cu ap sarat, ci se menine la supra at, acionnd ca un i5olator termic). !cest lucru ace ca vara temperatura ?acului ;rsu ("8,- m adncime), cel mai mare lac ,eliotermal, s varie5e ntre "$)%$:6 la supra a, 0$)-$:6 la adncimea de " m i -$)#$:6 la adncimea de ",/ m. Staiunea este indicat pentru tratamentul 9olilor +inecolo+ice (insu icien ovarian, cervicit cronic, metrosalpin+it cronic, sterilitate) dar i pentru a ectiuni de+enerative, in lamatorii i reumatismale (spondilo5 cervical, dorsal i lom9ar, artro5, poliartro5, dureri articulare, tendinite, tendimio5it, poliartrit scapulo,umeral), stri posttraumatismale (dupa operaii vindecate la articulaii, muc,i, oase, dupa lu@aii i entorse), pentru 9oli ale sistemului nervos peri eric (pare5e uoare, sec,ele ale poliomielitei, polinevrite), tul9urari endocrine (,ipotiroidie, urmare unui tratament endocrinolo+ic), 9oli cardiovasculare (ulceratii, acrociano5).

Staiunea 9ene icia5 de dotari multiple (pentru 9ai calde, n cad sau 9a5in,cu apa mineral srat prelevat din lacuriA pentru tratamente +inecolo+ice i mpac,etri cu namol caldA 9a5ine pentru 1inetoterapie, instalaii pentru electroterapie i ,idroterapieA sauneA sali de +imnastica medicalA plaje pe malul ?acului ;rsu i ?acului !luni etc.)A condiiile de ca5are sunt 9une (,oteluri, cum ar i BSovataB, B4rdetB, B!luniB, BC+etB, B6prioaraB, 9ene iciind n unele ca5uri de 9a5 de tratament proprie, vile, ,anuri, moteluri i ca9ane). (osi9ilitile de recreere i de practicare a sportului sunt de asemenea numeroase (un clu9 cu sala pentru jocuri mecanice, sala de lectura, cinemato+ra , 9a5ine acoperite, discoteci, popicarie, e@cursii la 'ealul Saca si la <ar ul 6ireelu etc.