Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE LITERE MASTER STUDII DE ROMNISTIC ANUL I, SEM.

CONSTANTIN NOICA
Pluralitatea u ei !ii te u i"e i tr#u $%atiu li&itat

E de-ajuns sa ne gandim la fiinta omului. Fiecare dintre noi este determinat, ca om, de o natura individuala, in care se simte ingradit, dar prin care, tocmai, este dator sa se deschida catre omenesc.

Cre' "( )&ul ar tr(i *ia+a 'e%li ,i t)tal, 'a"( ar 'a !)r&( !ie"(rui $e ti&e t, e-%re$ie !ie"(rui ./ ', realitate !ie"(rui *i$.0O$"ar 1il'e # Portretul lui Dorian Gray 2

Pe tru C) $ta ti N)i"a e )3li.at)riu "a )&ul 'e "ultur( $( %u ( %e lu&e ) i'ee, $( *i ( "u "e*a )u. Fii ta $u!letea$"a $i $%irituala a )&ului u $e %)ate "u )a$te !ara 'e i&%)$i3ilitatile 'e "are $#a l)*it0 !entimentul romanesc al fiintei, %. 456. Creatiile )&ului u au $e $ !ara $u3te-tul 'e i te tii $i 'e&er$uri %)7iti*e, alt!el *)r3i& 'e$%re ) !ii ta ei&%li ita. I Di"ti) arul 'e !il)$)!ie $i l).i"a A t) 8 Fle9 'e!i ea "reatia "a a"tiu e e"e$ara atat %e tru %r)'u"erea U i*er$ului 'i i&i". Pe$te <555 'e titluri 'e "(r+i au !)$t i ter7i$e i %eri)a'a re.i&ului ")&u i$t 'i R)&a ia. Aut)ri r)&/ i, *ii $au &)r+i, au !)$t %u,i la i 'e-= Mi:ai E&i e$"u, Lu"ia >la.a, C) $ta ti N)i"a, Petre u+ea, Ni":i!)r Crai i" ,i al+ii. Fil)$)!, e$ei$t, eru'it %)li.l)t 'e3utea7( ? re*i$ta Vlstarul (1927). C) $ta ti N)i"a a %u3li"at &ult i ti&%ul re.i&ului lui Ceau$e$"u, 'ar !ara $a $e re$i&ta i !lue te 'e re.i&. N#a 3e e!i"iat 'e !a*)ruri 'e la ") 'u"at)rii *re&ii, i"i u le#a a'u$ )&).ii a"e$t)ra. S#a re$tra$ la Palti i$ !ara a a*ea *reu %r)!it &aterial. Lu"r(rile $ale i&%)rta te $u t= "athesis sau #ucuriile simple 02@4A6, $oncepte deschise %n istoria filo&ofiei la Descartes, 'ei#ni& si (ant 02@4B6, !chit) pentru istoria lui cum e cu putint) ceva nou 02@A56, Dou) introduceri si o trecere spre idealism 02@A46, Dou)&eci si sapte trepte ale realului 02@B@6, *ostirea filo&ofic) rom+neasc) 02@C56, $reatie si frumos %n rostirea rom+neasc) 02@C46, Eminescu sau g%nduri despre omul deplin al culturii rom+nesti 02@CD6, Desp)rtirea de Goethe 02@CB6, !entimentul rom+nesc al fiintei 02@C<6, !ase maladii ale spiritului contemporan 02@C<6, Povestiri despre om 02@<56, Devenirea %ntru fiint) 02@<26, !crisori despre logica lui ,ermes 02@<B6. A 'rei C)r ea a!ir&a "a EPalti i$ul lui N)i"a a %arut "a ) ut)%ie, u 'e a %retuit $%itul %ur, "e ti e 'e ')&e iul e!ii tei. A$t!el Palti i$ul a%are "a ) "etate i'eala, i "are C) $ta ti N)i"a a .a$it %uterea 'e a re7i$ta %ri i ter&e'iul "ulturii, i ") te-tul u ei R)&a ii "eau$i$te. A"ea "etate e$te a$e&e i u ui l)" )"r)tit)r i "are u $e re$i&t *ra;3ele *re&ii. N)i"a u i#a i 'e& at $a re7i$te re.i&ului, 'ar $a#$i ia "u ei "arti a$t!el tre"a ' %e$te Eli&itele 'i"taturii. Palti i$ul a%are a$e&e i u ui te&%lu .re", i&a.i at 'e Marti Fei'e..er#-riginea operei de arta, u 'e*el)%at)r 'e !ii ta al !ii taril)r "are, i ai te "a a"e$ta $a !ii e-i$tat, Eerau $a !ie. Se $ul l)r 'e a !i, !ii ta l)r, a%are a3ia 'i "li%a i "are te&%lul $e i alta %e $ta "a. Ri'i"area $e&eata a te&%lului !a"e *i7i3il i *i7i3ilul *a7'u:ului. Ne"li tirea )%erei $!i'ea7a a.itatia &arii$i !a"e $a %ara, %ri "al&ul ei, 73u"iu&ul *aluril)r. ea t, "at $i i ":i% 'e "au7a $u$ti at)are i 'i$%e $a3ila a lui. Fie"are u i*er$ are u Creat)r, u Du& e7eu "are a;uta sa fie "e*a 'i

C)%a"ul $i iar3a, *ulturul $i taurul, $ar%ele $i .reierele i$i ')3a 'e$" a$t!el ":i%ul l)r 'i$ti "t $i a%ar a"u& 're%t "eea "e $u t. El a !)$t "el "are a ')rit re") $tru"tia $i $i&%li!i"are E)&ului atural= ETre3uie $a ai "ura;ul $i &)'e$tia 'e a te re$tra.e la lu"rurile u 'e a"u&ularea iti e %)$i3ila. Fie"aruia ii e 'ata ) $i .ura *i a a i ter&i a3ilului, ) $i .ura !)r&a 'e i !i itate. Nu ;i 'ui i !i itatea alt)ra, u le !ura 'elirul l)r $a"ru. Traie$te, a'a "e$te#te $i rata"e$te i al tau0EHur al 'e i'ei, %. 2<6. Fil)7)!ul a i "er"at $a traia$"a a"ea$ta !il)7)!ie. U alt "riti", Eu.e Si&i) , $u$ti ea "a N)i"a a ri'i"at Eut)%ia "ulturii, a %er!e"tiu ii $i "auta $a !a3ri"e &ereu %r)ie"te "are $a $")ata %e ti eri 'i 'i$")te"i $i $a#i 'u"a i 3i3li)te"i0%.4G46. N)i"a a*ea $e ti&e tul "a ra$%u 'e %e tru ti eri. A 'rei Ple$u *e'e i a"ea$ta i "er"are ) &)'alitate %ri "are %e'a.).ul tra $&ite ele*ului $au $tii ta 'e a i'e ti!i"a, 'i ")l) 'e re.i$trul e&%iri" al lu&ii, le.ea ei i a%are ta. Mae$trul $%iritual $tie $a ") !ere !lui'itati a$"u $e u ei lu&i )i, a u ei e$e te a$e7ata i $u3$ta tialitate. Ser3a Ci)"ule$"u a%re"ia !a%tul "a C) $ta ti N)i"a 'e$!a$ura "u ) li i$te $ar3at)rea$"a II3u"uriile $i&%leJJ. Ni&i" u era uitat, t)tul era %u$ i lu&i a, la l)"ul lui. Fil)7)!ul %u e i !ata ta arului %)et r)&a *al)rile u ei ") $tii te i tele"tuale= ENu e-i$ta %)et &are "are $a u !ie $i u &are )& 'e "ultura, u ul al i *re' i"irii. N)i"a u a re u tat la et i"i$&, ati) ali$&, ")le"ti*i$&, a tili3erali$&, a ti)""i'e tali$& $au a ti'e&)"rati$&. De a"eea, A'ria Mari ) i ED)$arul C) $ta ti N)i"a 0II6 $u$ti ea "a N)i"a e$te re%re7e ta tul u ui a ti)""i'e tali$& $tri 'e t $i, i $)lutiile %ra"ti"e, 'e#a 're%tul ut)%i", :i&eri". D)*a'a $ta ? "e%utul $"rierii K "odelul cultural european L ) $"ri$)area a're$at( i tele"tualil)r )""i'e tali. M eur)%e e. E$e +a $"ri$)rii ") $t( ? $( ? e-%ri&area "re'i +ei ? a"ea$t( $"ri$)are !il)$)!ul r)&/ i,i a$u&( r)lul 'e "ritit" "e a u +( 'ra&ati" &)artea i&i e t( a "ulturii e-i$te +a u ei "ulturi eur)%ea (, ? +elea$"( "a $%a+iu %ri*ile.iat al "rea+iei= De ')ua .e eratii, ti eretul *)$tru, 'i "are $#ar !i %utut re"ruta e*e tual, "ate*a .e ii, e$te aru "at 'e *)i %e $tra7i $i i$teri7at. V)i u ati $tiut $a $")ateti la lu&i a ") tra%artea 'e .l)rie a "ulturii )a$tre. I A alele Terrei#"e $e *)r %a$tra, %)ate, %e tru ) u&a itate *iit)are "e*a &ai i telea%ta#*)r !i.ura ')ua *ea"uri tre"ute, 're%t u i"e, u ')ar %ri .e iile l)r ra7lete, 'ar $i %ri ")&u itatea "reata 'e a"e$te .e ii "are $i *)r3eau 'e la %i$" la %i$", "u& $%u ea Niet7$":e= *e7ul %re$)"rati"il)r#$i "el al !i7i"ie il)r, i "e%a ' %e la 2<D5, "u Fara'a8, $i ti a ' %a a 'u%a $")ala 'e la C)%e :a.a0!crisoare catre un intelectual din -ccident6. Na3riiel Lii"ea u ") $i'era "a %ri i$t)rie $e i tele.e $uita e*e i&e tel)r "are $e %etre" "u )i, 'ar !ara )i $i 'i ")l) 'e )i, a"ea$ta %e tru N)i"a i $e&a ' ) retra.ere 'i 4

i$t)rie. I $a 'a"a "ultura $i $%iritul i $u$i re%re7e ta i $u$i &e'iul atural 'e e-i$te ta al )&ului, a$a "u& e$te a%a %e tru %e$ti $i aerul %e tru %a$ari, a trai i "ultura i $ea& a 'e !a%t a i tra i i$t)ria a'e*arata $i e$e tiala a )&ului. N)i"a 'eter&i at 'e ") 'u"erea *re&ii ii i 'ea& a %e t)ti $a .a$ea$"a u e":ili3ru i $i e, ) li3ertate i tr#u $%atiu li&itat. Nri;a a"ea$ta 'e $i e %)ate !i la i*el $u!lete$", ra%)rta 'u#te la lu&ea i teri)ara $au %)ate !i la i*elul ")&u itatii 3a7ate %e a'e*ar $i ;u$titie. I tele"tualul u tre3uie $a %a"ti7e7e "u *re&ea $a, "a"i e-i$ta ") tra'i"tii. Fel*etiu$ "re'ea "a )&ul e$te li3er 'i &)&e t "e u e ti ut i la turi, u e i te& itat $i i"i ter)ri7at, a$e&e i u ui $"la* 'e tea&a %e'e%$ei. I $a ") $tra .erile ")&u i$&ului u le %er&itea )a&e il)r 'e "ultura 'e"at ) li3ertate a $%iritului. Pe tru N. Stei :ar't, C) $ta ti N)i"a e E"atar, a'i"a %ur 'e a&e$te"urile lu&e$ti $i i&%li"it &a i:ei$t, %ri e!)rtul $e%ararii 'e ) #!il)7)!i". A"e$ta a *a7ut $i a*a ta;ele re.i&ului, %e tru "a li%$urile &ateriale te i "ura;au i "autarea lui Ea !i, $%iritul r)&a e$" $e %utea &a i!e$ta %ri "ultura, arta= ENu a& 3i).ra!ie. A& u&ai "arti... A& trait i re"lu7ie 'eli3erata0N. Lii"ea u, .urnalul de Paltinis, %. 2A6. Pe tru N)i"a, a'e*(rul e$te re7ultatul %r)"e$ului 'iale"ti" "e %)r e,te 'e la ) te&( 'at(. A'e*(rul u e-i$t( u 'e*a, ? &a ier( ) t)l).i"(, %re"u& ? a ti":itate ,i e*ul &e'iu, ur&/ ' a !i ati $, 'ar i"i ? $itua+ia u ui i'eal al "u )a,terii, %re"u& ? !il)$)!ia ") te&%)ra (. Cea &ai .e eral( te&a a $a e$te fiin/a. Ter&e ul E!ii ta e$te ) %r)%rietate .e erala a realitatii, a"ea$ta !ii ' )3ie"tul i *e$ti.atiei &eta!i7i"e. O t)l).ia i$i %r)%u e ) a$t!el 'e "er"etare %re)"u%ata 'e $tu'iul e-i$te tei "a atare. A"ea$ta !a"e ) 'e)$e3ire i tre e-i$te ta reala $i %are ta. N)i"a i$i ") $tru$e $u%)7itii %ri*it)are la e-i$te ta $u3ia"e ta a u ei $":e&e ") "e%tuale, a u ei te)rii $au a u ui $i$te& 'e i'ei. Fil)7)!ul $tie "a "u*a tul E!ii ta %r)*i e 'e la E!ieri# a 'e*e i, 'ar e$te i !a*)area a"e$tui ter&e i, 'e)are"e !irea 'e"ur.e 'i !ii ta, !irea e-%ri&a !ii ta i a"tul ei 'e !ii tare, 'e a$e&e ea e$te ) $tare 'e 're%t a lu&ii. Firea e$te )ri.i e, e-%ri&a %arti"ularul, %e "a ' !ii ta e$te e-%re$ia .e eralului, !ii ta ra&a e u i"a. Fii ta e$te i lu"ruri a$e&e i u ui $u!let. Pe tru N)i"a, ? $(, &)'elul !ii +ei u e$te u&ai !u "+i) al la i*el tra $"e 'e tal, %re"u& ? $i$te&ul "ate.)rial Oa tia , "i ,i !u "+i) al ? realitate. El e$te ) %r)%u ere a &i +ii "are $tru"turea7( ? trea.ul %ar"ur$ al i *e$ti.a+iei realit(+ii. Cu )a,terea u&a ( %)r e,te 'e la &)'el ,i 'e la *ariate i%)te7e 'e %le"are "are $e a;u$tea7( %e %ar"ur$ul "er"et(rii, 'ar "are $u t re#? t/l ite %e ? tre. %ar"ur$ul "er"et(rii %e tru "( &)'elul ,i alte te&e ale ./ 'irii re%re7i t( 'e !a%t &i"r)$")%ul %ri "are )i *e'e& lu&ea. Maria a S)ra ") $i'era "a E!ii ta %e tru N)i"a e$te ) a3$tra"tie. Pri&a 'e!i itie a !ii tei ) re%era "a )ri.i e= ETre3uie $a u&i& !ii ta t)"&ai "eea "e !a"e "a lu"rurile $a !ie, iar &ai a%)i ENu&i& !ii ta %ri "i%iul lau tri" al )ri"arui lu"ru "are#l A

!a"e $a $e 'e$":i'a $i $a ra&a a, ":iar ei&%li it $i %u$ i r)$t 'u%a !elul lui, i &ai 'e%arte 'e$":i'ere... Fii ta $a i*e$te "a 'e$":i'erea0 Devenirea intru fiinta, %. 2@G6. Mi:ail Nra'i aru re&ar"a !ii ta "a ie$ire i *i7i3il, %ri $%ati)#te&%)rali7are, "a !e )&e , a i ":i'erii tai uite 'i ar:eul a'i&e $i) al $au a*a ' u&ai 'i&e $iu ile u ei te-turi %arti"i%iale. N)i"a u e-"lu'e %)$i3ilitatea u ei i ":i'eri li%$ita 'e 'e$":i'ere $i a u ei 'e$":i'eri "are $a !ie u&ai 'e$":i'ere= ECeea "e u $e 'e$":i'e %ier'e $)rtii 'e a !i0 Devenirea intru fiinta, %. 2@D6. A$a "a ) 'e$":i'ere "e $e i ":i'e e *a7uta "a ) a ti#!ii ta. Plat) $%u ea "a i ;urul )ri"arei !ii te e$te ) i&e $itate 'e e!ii ta, el 'a e-%re$ia .a 'ului "a !ii ta are aura, iar altele au ra&a$ i u&3ra= ECeea "e #a !)$t $a !ie a i "er"at $a !ieP a 3atut la %)arta realitatii $%re a !i, 'ar #a !)$t 0 !entimentul romanesc al fiintei, %. C@6. Marti Fei'e..er 'e!i ea $tarea 'e 'e$":i'ere ")&%ara ' i i&a, !ii ta i ti&a a "ui*a "u u ti ut 'e$":i$ %e tru turi$&. Ver3ul Ea 'e$":i'e tri&ite la ) )%eratie "are $e reali7ea7a "u u a u&it .ra' 'e 'i!i"ultate $au 'e e!)rt, "are $e la$a *a7ut 'u%a "e a $tra3atut la lu&i a. Parti"i%iul tre"ut %re$u%u e "a%atul a"e$tui %r)"e$, i $talarea i 'e7*aluire, $%e"ta")lul %e "are il )!era u lu"ru ) 'ata "e $#a 'e$":i$. N)i"a e$te u !il)$)! 'e tra'i+ie .er&a (, ? t)ar"e, re)rie tea7( $au r($t)ar ( i *e$ti.a+ia !il)$)!i"(, 'e la a ali7a !elului ? "are &i tea )a$tr( $tru"turea7( e-%erie +a %ri&it( 'i realitatea e-ter (, ? a%)i la realitatea e-ter (. E-%erie +( &i$ti"( a lui Par&e i'e 'e7*aluie le.(tura 'i tre ") 'i+ia 'e %)$i3ilitate, 0")a%arte e +a )&ului ,i a Fii +ei6 ,i i tui+ia i tele"tual( 0a ./ 'i e$te t)t u a "u a !i 6 %re7e ta ' ) le.(tura 'i tre !)r&( ,i ") +i ut. F)r&a e$te a$i.urat( 'e ./ 'ire 0%u$( ? i'e titate "u a !i %e "alea ") *i .erii6, iar ") +i utul e$te 'at %ri a&i tita. Calea ") *i .erii 0A'e*(rului6, 'u%( ra+iu e ,i a'e*(r QRS, %e tru a 7i"e a$t!el 'u%( Ari$t)tel e$te t)t u a "u i $tituirea ) t)l).i"(. A,a'ar, "ele ')u( ") 'i+ii 'e %)$i3ilitate "are au !)$t e-%li"itate %? ( a"u& $e $%ri;i ( re"i%r)" ,i $e aut)le.iti&ea7( re"i%r)", iar luate ?&%reu ( a$i.ur( !u 'a&e tul ) t)l).iei ? $e,i. 0 Pr)3le&a a"ea$ta a i'e tit(+ii 'i tre a ./ 'i ,i a !i e$te 'e 'e$")%erire T i $tituirea !ii +ei. i e, a,a'ar 'e 'ru&ul ? $u,i QRS ,i "u 'ru&ul e$te ) ") ti u( 'e%(rtare 'e %re$u%)7i+ia "). i+i) i$t(. Nu&ai %re$u%u$(, Ka;u .ereaL, %u erea ? i'e titate a "el)r ')i ter&e i, %utea 'u"e la i'eea 'e u i"itate, "ea 'i t/i ? i tui+ia !ii +ei ,i a$t!el, la ./ 'irea ,i u&irea $a "u 'e%li te&ei. Mi tea, ? e-er"itarea $a ) t)#l).i"( a*ea "a $")% K$( %ri '( a3$)lutulL 'ar ,i $(#,i le.iti&e7e %uterea 'e a 'a a'e*(r a3$)lutului K") $truit ? ") ,tii +(L. 0Fe.el, U Deose#irea dintre sistemul lui Fichte 0i cel al lui !chellingU, ? !tudii filosofice, %a.. 2A26. N)i"a a ali7a ? tele$urile !irii= atura 0"a t)talitate6, lu&e, %a&/ t, !a%turaP atura 0"a %utere "reat)are6 &a i!e$tat ? )ri"e "reatura $au !ii taP atura 0"a e$e ta6, %r)%rietate %re7e t D

)ri"e !a%turaP

atura )&e ea$"a 0? "li are $u!letea$"V6 "e e-%ri&a !elul 'e a !i,

te&%era&e t, "ara"terP %re'i$%)7itie i tele"tuala, &i te, %ri"e%ere, "u.et, "u&%at. S":e&a .e eral( a ) t)l).iei, e$e +ial( %e tru ? +ele.erea $i$te&ului )i"ia = fiin/1 2ordine 3 devenire 2de&ordine 3 devenire %ntru fiin/1 2ordine local1 3 fiin/1 instan/iat1 %n real 2ordine %n real . O ") ti uare a !entimentului romanesc al fiintei e$te Devenirea intru fiinta, "e "u%ri 'e 4ratatul de -ntologie. A"e$ta %lea"a 'e la realitati i 'i*i'uale, iar &)'elul ) t)l).i" "a%ata e-i$te ta i $i e $i u %ri lu"ruri. C) "lu7ia $a !i ala e$te "a $u t trei i*eluri 'e !ii ta= !ii ta lu"ruril)r, 'e*e irea, !ii ta ele&e tel)r, 'e*e i ta $i !ii ta "a !ii ta. A al).ia 'i tre a"e$tea "u $%irit, $u!let, tru%, %re7i ta ") "lu7iile lui N)i"a "a !ii ta "a !ii ta e$te "a $i $%iritul !ii tei, i ti&% "e 'e*e i ta e a%area 're%t $u!letul !ii tei $i 'e*e irea tru%ului. N)i"a i'e ti!i"( ? +ele$urile &ai a'/ "i, ale "u*/ tului E? tru ,i arat( "( a"ea$t( %re%)7i+ie u#,i .($e,te %rea u,)r u e":i*ale t ? &arile li&3i eur)%e e. M li&3a r)&/ (, a"e$t "u*/ t are $e $ul !il)7)!i" 'e a !i E? tr#u )ri7) t, ? tr#u $i$te& ,i 'e a ti 'e "(tre "e*a. A$t!el, %ri 'eter&i (rile %r)%riei $ale i$t)rii # a!ir&( !il)7)!ul r)&/ # E"i*ili7a+ia )a$tr( a !)$t ? tru u $%a+iu 'at. A !)$t ? tru $%a+iu 'i ;urul Car%a+il)r. A !)$t ,i e$te ? )ri7) tul Car%a+il)r ,i ti 'e $%re a"e$t )ri7) t. Ci*ili7a+ia )a$tr( u a !)$t i"i &i.rat)are, i"i e-%a $i) i$t( ,i ")l) i7at)are "a a alt)r %)%)are eur)%e e. Pri a"e$t $%a+iu r)&/ e$" au tre"ut ,i alte ea&uri ,i au ie,it 'i el "e*a &ai u&a i7ate. M a"ela,i ti&%, "i*ili7a+ia r)&/ ( $#a 'e7*)ltat E? tru ) li&3( # "ea lati ( ,i a a3$)r3it ,i "u*i te 'e alte )ri.i i, %e "are ? $( le# a a'a%tat la $i$te&ul ei !) eti", le-i"al ,i .ra&ati"al. Ci*ili7a+ia )a$tr( $#a 'e7*)ltat ,i E? tru ) tra'i+ie, "eea "e ? $ea& ( %($trarea ? tru $%irit a "eea "e a !)$t 3u ? tre"ut. I tr#u arti")l 'i 2@4A 0EM *ierea r)&/ ea$"(6, C. N)i"a a!ir&a= E "e*a *iu ai"i, ? ara R)&/ ea$"(= u $%irit, ) li&3(, "/+i*a )a&e i re%re7e tati*i, "/te*a !a%te, "/te*a "rea+ii. La "e 3u $( %(r($i& $i .ura realitate ? &i;l)"ul "(reia e $i&+i& 3i e, la )i a"a$(W. Priete ul $au, Mir"ea Elia'e, ii $"ria "a !entimentul romanesc al fiintei... e$te "artea "are &i#a %la"ut $i &#a tul3urat &ai &ult 'i t)t "e#a& "itit i ulti&ii a i0 !crisoare inedita, GC )ie&3rie 2@C<6. Mi:ail Nra'i aru a%re"ia "a C) $ta ti N)i"a e$te u ul 'i tre %r)ta.) i$tii !a"at)ri 'e i$t)rie, &art)ri a u )r 'e7*aluiri 'e$ti ale, %a a la ur&a u .a 'it)r e$e tial= UDa"a $%iritul are realitate, atu "i el tre3uie re"u )$"ut "a atare ? )ri"e ? tru":i%are a lu&ii= ? %)&ul a"e$ta, ? "ur3a a"e$tui 'eal, ? !)r&a )ril)r. E ? $a i $u!i"ie t a *)r3i T ? a"e$te "a7uri T 'e u II $%irit JJ.e eri", %re7e t T "a u te&ei a3$tra"t T ? t)ate. Pe tru a !i e!i"a"e, el tre3uie B

$a lu"re7e 'i!ere tiat 'e la u lu"ru la altul, $a !ie ? a'e"*are "u !ie"are )3ie"t $au !ii ta a *i7i3ilului. Tre3uie, "u alte "u*i te, $a e re%re7e ta& $%iritul "a %e "e*a $%e"i!i", iar u .e eri". E u !el 'e a ? tele.e &ai 3i e %r)3le&a u ui Du& e7eu %er$) a0 5ndrei Plesu 3 .urnalul de la 4escani, Ed.,umanitas, 6778, pg.89-8:6.