Sunteți pe pagina 1din 131

Abstract

ra explica nun Unele exemple sunt fa tii ama tite, care au fost date la curs sau seminar.

- 1-

Curs scurt de Matematici Speciale


u O. M. Gurza

1Ecua tii diferen tiale


1.1 Introducere
Denitia 1.1 Se nume ste ecua tie diferen tiala ordinara de ordin 1: (EDO) y 0 (x) = f (x, y (x)) tia necunoscuta , iar f este o func tie de doua variabile denita ntr-un unde y este func domeniu plan D.

Remarca 1.1 Ecua tia (EDO) este sub forma normala .

Remarca 1.2 O ecua tie diferen tiala de ordin 1 se poate da s i sub forma: (1.1.1) P (x, y ) dx + Q (x, y ) dy = 0 sau implicit: F (x, y, y 0) = 0.

Remarca 1.3 Daca se tine cont de interpretarea geometrica a derivatei, ecua tia (EDO)
- 3-

se poate interpreta astfel: sa se determine func tiile y = y (x) a ca ror grac n punctul (x, y (x)) are panta tangentei f (x, y (x)) .

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Denitia 1.2 Se nume ste solu tie pentru ecua tia (EDO) orice func tie : I R derivabila care verica ecua tia, adica : 0 (x) = f (x, (x)) , x I Denitia 1.3 Se nume ste solu tie generala tia (EDO) o mul time de solu tii pentru ecua tie particulara ale ecua tiei care depinde de o constanta arbitrara ; se nume ste solu a ecua tiei (EDO) o solu tie care se ob tine din solu tia generala pentru o anumita valoare a constantei; se nume ste solu tie singulara tiei (EDO) o solu tie care nu se poate a ecua ob tine din solu tia generala pentru nici o valoare a constantei.
- 4-

Exemplul 1.1 Fie ecua tia:

y 0 (x) = 2x
Solu tia generala este

y (x) = x2 + C
iar o solu tie particulara este:

y = x2 + 5.
Denitia 1.4 A integra o ecua tie diferen tiala a aa solu tia generala , even nseamna tual solu tiile singulare. A integra o ecua tie diferen tiala a prin cuadraturi nseamna aa solu tiile ei folosind calculul integral. este Problema Cauchy: Una din problemele care apar legate de ecua tia diferen tiala se ae solu condi Sa tia ecua tiei diferen tiale (EDO) care verica tia Cauchy (numita ): s i condi tie ini tiala y (x0) = y0 (Cauchy) pentru (x0, y0) D. de: Existen ta s i unicitatea solu tiei problemei Cauchy este data
1 par tiala continua f Teorema 1.1 Daca func tia f are derivata y pe domeniu D atunci pentru orice punct (x0, y0) D exista un interval (x0 , x0 + ) cu centrul n punc-

este o mul (adica odata cu un punct con D este domeniu daca time deschisa tine s i un disc cu centrul n punctul respectiv) (oricare doua puncte din mul inclusa n mul s i conexa time pot unite cu o linie poligonala time).

- 5-

tul x0 s i o unica func tie : (x0 , x0 + ) R care verica : 1. (x0) = y0 2. pentru orice x (x0 , x0 + ) (x, (x)) D, 3. este solu tie pentru ecua tia diferen tiala (EDO): 0 (x) = f (x, (x)) , x (x0 , x0 + ) .

existen Demonstra tia acestei teoreme (care asigura ta s i unicitatea problemei Cauchy) nu o reproducem aci.

1.2 Ecua tii dif. ordinare de ordin I integrabile prin cuadraturi


1.2.1 Ecua tie dif. exacta (1.2.1) (1.2.2)

P (x, y ) dx + Q (x, y ) dy = 0 Q P = y x dU = P (x, y ) dx + Q (x, y ) dy U U = P (x, y ) , = Q (x, y ) x y

- 6-

: Sol. generala

U (x, y ) = Z C Z y x U (x, y ) U (x0, y0) = P (t, y ) dt + Q (x0, t) dt


x0 y0

Teorema 2.1 Daca (1.2.2) nu este vericata atunci exista asfel nct : (x, y ) P (x, y ) dx + (x, y ) Q (x, y ) dy = 0 sa e ecua tie exacta .

ste factor integrant. Remarca 2.1 se nume

: Remarca 2.2 se determina

(P ) (Q) = y x P Q P + = Q+ y y x x 1.2.2 Cazuri particulare cnd se poate determina


(1.2.3)
- 7-

1. = (x) :

2. = (y ) :

P Q d Q = dx y x Z Q P d y x dx = = f 1 (x) , Q Z P Q y x ln () = dx Q ln () = Z P + Q y x P dy

Exemplul 2.1
- 8-

2y dx + xdy = 0

U (x, y ) U (0.0) =

P = 2y Q = x Q P = 2= 6 =1 y x Q P 1 y x = Q x Z 1 dx = ln (x) + ln C ln = x = x1 2yxdx + x2dy = 0 Z Z


x y

2ytdt +

02dt = x2y

x2y = C

1.2.3 Ecua tii cu variabile separate

P (x) dx + Q (y ) dy = 0 Q P = =0 y x

- 9-

: Sol. generala

U (x, y ) = C, unde U (x, y ) =


1.2.4 Ecua tii cu variabile separabile

P (t) dt +

x0

Q (t) dt

y0

a1 (x) b1 (y ) dx + a2 (x) b2 (y ) dy = 0 admite factor integrant: 1 = b1 (y ) a2 (x) ecua tia devine: b2 (y ) a1 (x) dx + dy = 0 a2 (x) b1 (y ) care este cu var. separate.
1.2.5 Ecua tii diferen tiale de ordin I omogene (1.2.4)

y0 = f

y x

Teorema 2.2 Ecua tia (1.2.4) se reduce la o ecua tie cu variabile separabile prin schimbarea de func tie: y u = , y = ux, u = u (x) x
- 10-

Demonstra tie:

du xu + u = f (u) , u = dx dx du = f (u) u x
0 0

Remarca 2.3 Sol. gen. :Z pot exista sol. singulare:

du y = ln x + ln C, u := f (u) u x

y = u0x unde u0 este sol. f (u) u = 0


Exemplul 2.2

y =
cu y = xu :

xu0 + u = u2 dx du = 2u u x Z Z du dx = u2 u x

y 2 x

- 11-

ln |(u 1)| ln |u| = ln |x| + ln C

u1 = Cx u yx = Cx y sol. singulara : y=0

Remarca 2.4 Tot ecua tii diferen tiale omogene sunt s i de forma: P (x, y ) dx + Q (x, y ) dy = 0 unde P, Q sunt func tii omogene de acela si grad r (adica P (tx, ty ) = tr P (x, y ) ), substitu tia ind aceea si dar dy = udx + xdu. Exemplul 2.3 Sa se integreze ecua tia diferen tiala : 2 x + xy y 2 dx x2dy = 0 Avem r = 2. Schimbarea de func tie y = xu, dy = udx + xdu ob tinem: 2 x + x2u x2u2 dx x2 (udx + xdu) = 0| : x2 2 1 + u u dx udx xdu = 0 2 1 u dx = xdu Z Z dx du = x 1 u2
- 12-

Ob tinem:

1 u + 1 ;u = y ln x + ln C = ln 2 u 1 x y + x 1 ln (Cx) = ln 2 y x s y + x Cx = y x C 2x2 y+x = 1 yx Cx2 + 1 2y Cx2 + 1 y=x = 2 1 + Cx 2x = 1 + Cx2 Sol. singulare posibile : y = x, y = x nu sunt singulare C = 0 sau C .
1.2.6 Ecua tii reductibile la omogene (1.2.5)

y0 = f

a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2

Teorema 2.3 Ecua tia (1.2.5) se reduce la o ecua tie omogena daca a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0

- 13-

are solu tie unica (x0, y0) s i la o ecua tie cu variabile separabile daca sist. n-are solu tii. sist. are sol. unica atunci se face schimbarea de variabila s Demonstra tie: daca i de func tie x x0 = u, y y0 = v, v = v (u) y0 (x) : = v 0 (u) lat caz schimbarea de func iar n cela tie v = a1x + b1y + c1. liniara de ordin I 1.2.7 Ecua tia diferen tiala (1.2.6)

y 0 (x) + p (x) y (x) = q (x)

tia se nume ste Ecua tie diferen tiala liniara Remarca 2.5 daca q (x) == 0 atunci ecua de ordin I, omogena , s i neomogena n caz contrar.

Teorema 2.4 (1.2.6) admite factor integrant func tie de x. Demonstra tie:

- 14-

dy y 0 (x) = dx (p (x) y q (x)) dx + dy = 0

P (x, y ) = p (x) y q (x) Q (x, y ) = 1 Q P p (x) y x = Q 1

Corolarul 2.1 Solu tia generala a ecua t iei tiale (1.2.6) este: Z diferen

y (x) = e

R p(x)dx

(x) q (x) dx + C

Demonstra tie: Ecua tia :

y 0 + p (x) y = q (x) R se nmul teste cu factorul integrant (x) = e p(x)dx s i deoarece 0 (x) = p (x) (x) : rezulta (y (x))0 = (x) q (x) cu solu tia: Z y (x) (x) = (x) q (x) dx
: adica

y (x) = e

p(x)dx

p(x)dx

q (x) dx + C .
- 15-

Exemplul 2.4

a y = ex (1 + x)a , a R x+1 a R dx x + 1 Factorul integrant: (x) = e = ea ln(x+1) = (x + 1)a prin nmul tire cu ecua tia devine: a 0 (x + 1) y = ex integrnd: (x + 1)a y = ex + C deci sol. generala va : y (x) = (x + 1)a ex + C (x + 1)a . y0

Remarca 2.6 Solu tia generala a ec. dif. liniare este de forma: y (x) = yo (x) + yp (x) unde yo (x) este sol. gen. a ec. liniare omogene, iar yp (x) o sol. particulara a ec. neomogene: Z

yo (x) = Ce

R p(x)dx

, yp (x) = e

R p(x)dx

p(x)dx

q (x) dx

- 16-

Bernoulli 1.2.8 Ecua tia diferen tiala (1.2.7)

y 0 + p (x) y = q (x) y , 6= 0, 1

tia dif. liniara cu schimbarea de func tie Teorema 2.5 Ecua tia (1.2.7) se reduce la ecua z (x) = y (x)1 . r cu y s Demonstra tie: mpa tim ecua tia data i ob tinem: y y 0 + p (x) y 1 = q (x) 10 ca y Se observa = (1 ) y y 0, notnd z = y 1 ecua tia devine: z0 + p (x) z = q (x) 1 n z. care este ec. dif. liniara Remarca 2.7 Dupa rezolvarea ec. n z se revine la func tia ini tiala prin schimbarea de func tie z = y 1. Exemplul 2.5

y 0 + 2xy = 2x3y 3 = 3. Se mparte ec. cu y 3 s i rezulta : y 3y 0 + 2xy 2 = 2x3

- 17-

z = y 2, z 0 = 2y 3y 0.

z0 + 2xz = 2x3 2 0 3 z 4 xz = 4 x R 2 factor integrant: = e 4xdx = e2x ; Prin nmul tire cu f.i. rezulta : 0 2 2x2 = 4x3e2x ze de unde: Z 2 2 ze2x = 4x3e2x dx ze
2x2

Revenind la func tia ini tiala :

1 2x2 2 2x2 = e +x e +C 2 1 2 z = + x2 + Ce2x 2

1 1 2 2x2 = + Ce + x y2 2 1 q y = 1 2 + Ce2x2 + x 2

- 18-

Riccati 1.2.9 Ecua tia diferen tiala (1.2.8)

y 0 + p (x) y = a (x) + b(x)y 2

Teorema 2.6 Ecua tia (1.2.8) se reduce la ec. dif. Bernoulli daca se cunoa ste o solu tie tie z = y y1. a ei y1 prin schimbarea de func Demonstra tie:

y 0 + p (x) y = a (x) + b(x)y 2 0 2 y1 + p (x) y1 = a (x) + b(x)y1


znd ec. rezulta : Sca

2 2 (y y1) + p (x) (y y1) = b (x) y y1 : nlucuind z = y y1, y = z + y1 rezulta z 0 + p (x) z = b (x) z (z + 2y1) z 0 + (p (x) 2y1b (x)) z = b (x) z 2.
0

Remarca 2.8 Daca se face schimbarea de func tie u = liniara n u.

1 yy1

se ob tine direct o ec. dif.

- 19-

Remarca 2.9 Daca nu se cunoa ste o solu tie particulara a ec. Riccati s-a dem. ca ecua tia nu se poate integra prin cuadraturi. De ex.: y 0 = x2 + y 2.

Remarca 2.10 Solu tia p.C. y 0 = x2 + y 2, y (0) = 1 are as. vereticala la x0 2.07. 1.2.10 Ecua tii diferen tiale neexplicitate n raport cu y 0 Clairaut 2.10.1 Ecua tia diferen tiala (1.2.9) y = xy 0 + (y 0) m y 0 = p (x) s m ecua . Ecua Metoda de integrare: nota i deriva tia data tia devine: 0 dy 0 0 0 0 0 dy y =y +x + (y ) dx dx 0 : tinnd cont de y = p rezulta dp 0 x + (p) =0 dx : rezulta dp p = C (constant) s : = 0 adica i ob tinem solu tia generala 1. dx y = Cx + (C ) .
- 20-

, : 2. x + 0 (p) = 0 adica tinnd cont de ec. data x = 0 (p) y = 0 (p) p + (p) o solu data parametric. care reprezinta tie singulara Exemplul 2.6

y = xy 0 + y 02
( (y 0) = y 02 ) : Solu tia generala

y = Cx + C 2
: Solu tia singulara

2 x p = x Adica 2, y = 4 . Lagrange 2.10.2 Ecua tia diferen tiala

x = 2p y = 2p2 + p2

(1.2.10) unde (y 0) 6= y 0. : i rezulta y0 = p s (1.2.11)

y = x (y 0) + (y 0)

y = x (p) + (p)

- 21-

: Derivnd rezulta

p = (p) + x0 (p)
: Rezulta

dp dp + 0 (p) dx dx

dx ( (p) p) + x0 (p) = 0 (p) dp de ordin 1, cu x func s . care este o ecua tie dif. liniara tie necunoscuta i p variabila Rezolvnd ecua tia ob tinem: x = f (p, C ) y = f (p, C ) (p) + (p) solu data parametric. care reprezinta tia generala p1 este solu daca tie pentru ecua tia: (p) p = 0 ) pentru ecua . atunci y = p1x + (p1) este o solu tie (singulara tia data
Exemplul 2.7 y = xy 0 + y 02.Notnd y 0 = p rezulta y = xp + p2 Derivnd: dp dp p = p x + 2p dx dx de unde: dx 2p + x = 2p dp sau dx x + =1 dp 2p
- 22-

Conform schemei de la ecua tia liniara calcula m (p) = e nmul tim ecua tia cu avem: (x p)0p = p rezulta : Z Z p3/2 1/2 x p= pdp = p dp = +C 3/2 adica solu tia generala : 2 x = p + Cp1/2 3 2 y = p p + Cp1/2 + p2 3 Solu tie singulara : 2p = 0 p1 = 0 deci y = 0 (axa Ox ). Gracul ctorva solu tii particulare este:
3 2

dp 2p = e 1 2 ln p = ps i

1.5

2.0

2.5

3.0

- 23-

1.2.11 Ecua tii diferen tiale ordinare de ordin superior Denitia 2.1 Se nume ste ecua tie diferen tiala ordinara de ordin n sub forma normala o ecua tie de forma:

y (n) (x) = f x, y (x) , y 0 (x) , ..., y (n1) (x) unde f este o func tie data de n + 1 variabile.
(1.2.12)

Exemplul 2.8 La mi scarea rectilinie daca nota m spa tiul parcurs cu s legea lui Newton este: 2 ds ds m 2 = F t, s, dt dt unde F este for ta care ac tioneaza asupra corpului de masa m. Caz particular ca derea libera : d2s m 2 = mg dt rezulta Z 2 ds = g 2 dt Z ds = gt + C1 dt t2 s = g + C1t + C2 2 - 24-

Denitia 2.2 Se nume ste problema Cauchy pt. ec. dif. (1.2.12) aarea unei solu tii a ecua tiei dif. care verica condi tiile ini tiale: y (x0) = y0, y 0 (x0) = y1, ..., y (n1) (x0) = yn1. Denitia 2.3 Se nume ste solu tie generala pentru ecua tia (1.2.12) o mul time de solu tii ale ec. care depinde de n constante arbitrare: (1.2.13) y (x) = F (x, C1, ..., Cn) . Remarca 2.11 Daca avem solu tia generala problema Cauchy se reduce la determinarea constantelor din sol. gen. prin rezolvarea unui sistem: F (x0, C1, ..., Cn) = y0 F (x0, C1, ..., Cn) = y1 x ... n1 F (x0, C1, ..., Cn) = yn1 n 1 x Remarca 2.12 Aarea sol. gen. a ec.(1.2.12) este o problema dicila , rezolvata teoretic doar pentru anumite tipuri de ecua tii diferen tiale, ca de exemplu pentru ecua tia dif. liniara de ordin n cu coef. constan ti: y (n) + an1y (n1) + .. + a1y 0 + a0 = f (x)
- 25-

unde a0, ..., an1 R . Exemplul 2.9 Ecua tia oscilatorului armonic: y 00 (t) + 2y (t) = 0 solu tia generala este: y (t) = C1 cos (t) + C2 sin (t) sau y (t) = A sin (t + ) unde: q 2 + C 2, sin = C1 , cos = C2 A = C2 1 A A Exemplul 2.10 Ecua tia Bessel: x2y 00 (x) + xy 0 (x) + (x2 2)y (x) = 0 daca / N atunci sol. generala : y = C1J (x) + C2J (x) unde: n x 2n+ X (1) 2 J (x) = n! (n + + 1) n=0 unde: Z () = exx1dx
0

- 26-

1.3 Sisteme de ecua tii diferen tiale ordinare


Denitia 3.1 Se nume ste sistem de ecua tii diferen tiale ordinare sub forma normala sistemul: 0 y1 = f1 (x, y1, ..., yn) . . (SFN) 0 yn = fn (x, y1, ..., yn) tii. unde func tiile necunoscute sunt y1, ..., yn iar x este variabila acestor func Remarca 3.1 Orice ecua tie diferen tiala de ordin superior sau un sistem n care apar derivate de ordin superior sunt echivalente cu un sistem sub forma normala , prin introducerea unor noi func tii (derivatele de ordine mai mici ca cel maxim ale func tiilor necunoscute), ca n urma torul exemplu : Exemplul 3.1 Ecua tia y 00 + 2y = 0 este echivalenta cu sistemul (notnd y1 = y, y2 = y 0 ) 0 y1 = y2 0 y2 = 2y1 Remarca 3.2 Un sistem sub forma normala este echivalent cu o ecua tie diferen tiala de ordin superior, ob tinuta prin deriva ri succesive ale unei ecua tii , nlocuirea derivatelor
- 27-

func tiilor care apar n partea dreapta cu expresia lor din celelalte ecua tii s i eliminarea celorlalte func tii din expresiile ob tinute pentru derivatele func tiei alese. Exemplul 3.2
0 y1 = y2 0 y2 = 2y1 00 0 y1 = y2 = 2y1 00 y1 = 2y1

Derivnd prima ec. avem: adica :

Exemplul 3.3

0 y1 = y2 2y1 0 y2 = 3y2 4y1

Denitia 3.2 Se nume ste problema Cauchy pentru sistemul (SF N ) aarea func tiilor y1, ..., yn (denite pe un interval care con tine punctul x0 ) care verica sistemul s i condi tiile ini tiale: y1 (x0) = y10, ..., yn (x0) = yn0. (CI) tii Denitia 3.3 Se nume ste solu tia generala a sistemului (SFN) o mul time de n func

- 28-

0 y1 = y2 solu tia generala : Exemplul 3.1 0 y2 = 2y1 y1 = C1 cos (x) + C2 sin (x) y2 = C1 sin (x) + C2 cos (x) Daca vrem sa rezolva m p.C. y1 (0) = 1, y2 (0) = 0 din s. gen. punnd x = 0 rezulta : 1 = C1 0 = C2 deci sol. va y1 (x) = cos (x) y2 (x) = sin (x)

(y1, ..., yn) care este solu tie pentru i depinde de n constante arbitrare: sistem s y1 = 1 (x, C1, ..., Cn) ... yn = n (x, C1, ..., Cn)

(SG)

1.3.1 Sisteme simetrice


0 n (SFN) y1 Daca = dy1 0 , ..., y n dx
n = dy dx obtinem: dyn dy1 = f1, ..., = fn dx dx

- 29-

dyn dx dy1 = ... = = f1 fn 1 : notnd y1 cu x1, ..., yn cu xn s i x cu xn+1 s i numitorii cu X1, .., Xn, Xn+1 rezulta dxn+1 dx1 = ... = (SFM) X1 Xn+1 simetrica . (n ecua care se nume ste sistem de ec. dif. sub forma tii).
Exemplul 3.4

echivalent cu:

dy dz dx = = 2 2xz 2yz x y 2 care este echivalent cu sist. sub forma normala : dy 2yz y0 = = dx 2xz dz x2 y 2 0 z = = dx 2xz
(1.3.1) Denitia 3.4 Se nume ste integrala tie F de vari prima pentru sistemul(SF M ) o func , dar are o valoare constanta daca (x1, ..., xn+1) abilele (x1, ..., xn+1) care nu e constanta e solu tie pentru sistem. Exemplul 3.5 Pt (1.3.1) o integrala prima este y F (x, y, z ) = x - 30-

F (x, y, z ) y x dy dx 2xz

= C = C, y = Cx = Cdx Cdx = 2Cxz

Teorema 3.1 Daca exista func tiile 1, ..., n+1 s i o func tie F astfel nct dF = 1dx1 + ... + n+1dxn+1 1X1 + ... + n+1Xn+1 = 0 atunci F este o integrala prima pentru sistemul (SFM). Demonstra tie: dxn+1 1dx1 + ... + n+1dxn+1 dF dx1 = ... = = = X1 Xn+1 1X1 + ... + n+1Xn+1 0 : rezulta dF = 0 F = C. Exemplul 3.6

dy dz dx = = 2xz 2yz x2 y 2

- 31-

sau

1 1 1 = , 2 = , 3 = 0 x y dy dx + dy dz dx x y + 0 SOC d (ln y ln x) = = = = 2 2 2xz 2yz x y 2z + 2z + 0 0 y F (x, y, z ) = ln x y F (x, y, z ) = x

Teorema 3.2 Exista n integrale prime func tional independente.(Daca avem n + 1 integrale prime F1, .., Fn+1 atunci exista o func tie astfel nct (F1, .., Fn+1) == 0

Teorema 3.3 Daca F este integrala prima atunci pentru orice func tie , (F ) este integrala prima .

Exemplul 3.7
- 32-

dy dz dx . = = 2xz 2yz x2 y 2

y O integrala prima este F1 (x, y, z ) = x . xdx + ydy + 2zdz dy dz dx SOC = = = = 2 2 2 2 2 2 2xz 2yz x y 2x z + 2y z + 2x z 2y z

0 a doua int. prima va F2 (x, y, z ) = 2z 2 x2 + y 2. Solu tia generala y = C1 x 2 2 2z x + y 2 = C2 y = C1x 2 2 x 2z 2 = C2 + x2 C1

x2 2

y2 2

+ z2

Exemplul 3.8 Legea ca derii liberii n cmp gravita tional: mx00 (t) = mg nmul tind ambii membri cu x0 rezulta : Z

mx00x0 = mgx0

dt

integrnd:

x02 m mgx = C 2

- 33-

sau cu nota tiile uzuale din zica :

v2 E = m mgh = C 2 E = Ec + Ep
(E este o int. prima ).

1.4 Ecua tii cu derivate par tiale de ordin I liniare s i cvasiliniare


Denitia 4.1 Se nume ste ecua tie cu derivate par tiale de ordin I, liniara : u u X1 + ... + Xn =0 (EDPL) x1 xn unde Xi = Xi (x1, ..., xn) , iar u este func tia necunoscuta cu variabilele (x1, ..., xn) . Denitia 4.2 Se nume ste sistem caracteristic ata sat (EDPL) sistemul: dxn dx1 = ... = X1 Xn

(SC)

pt. (SC) atunci u este solu tie pt. (EDPL) s i Teorema 4.1 Daca u este int. prima reciproc.
- 34-

u u 2 2 u 2xz + 2yz + x y = 0 x y z dy dz dx = = 2 2xz 2yz x y 2 y Int. prime pt. sist.: F1 (x, y, z ) = x , F2 (x, y, z ) = 2z 2 x2 + y 2.u = F1 ,u = F2 sunt sol. pt. ec. cu der. partiale. Sol. generala va u = (F1, F2) , unde este o func tie de 2 var. arbitrara . F1 F2 y u . . + (2x) |2xz = + = 2 x F1 x F2 x x F1 F2 u F1 F2 1 . . + (2y ) |2yz = + = y F1 y F2 y x F1 F2 u F1 F2 x2 y 2 . . + (4z ) = + = 0. z F1 z F2 z F1 F2 u 2yz 2yz u u = + + 2xz + 2yz + x2 y 2 x y z F1 x x 2 2 2 2 4x z + 4y z + 4zx 4zy = 0 + F2
Corolarul 4.1 Daca F1, ..., Fn1 sunt integrale prime independente pentru sistemul
- 35-

Exemplul 4.1

caracteritic atunci solu tia generala a EDPL este: u = (F1, ..., Fn1) unde este o func tie arbitrara de n 1 variabile. Remarca 4.1 Solu tia generala a sist. simetric (sc) este (F1, ..., Fn1 sunt integrale prime independente): F1 = C1 ... Fn1 = Cn1 unde C1, ...Cn1 sunt constante arbitrare, iar solu tia solu tia generala a EDPL este: u = (F1, ..., Fn1) unde este o func tie arbitrara de n 1 variabile. Denitia 4.3 Se nume ste problema Cauchy pt EDPL determinarea solu tiei care verica : u (x10) = (x2, .., xn) unde este data . Remarca 4.2 Determinarea func tiei din sol. gen. pt pC se face ca la genera ri de
- 36-

suprafe te:

F1 = C1 ... Fn1 = Cn1 u = (x2, .., xn) x1 = x10 eliminina m x1, ..., xn s i ob tinem o rela tie de forma H (F1, ..., Fn1, u) = 0 sau u = (F1, ..., Fn1) .

Exemplul 4.2

2xz u x

2yz u y

2 2 u + x y z = 0, x = 1, u = y + z 2. y = C1 x 2 2 2z x + y 2 = C2 x = 1 u = y + z2

- 37-

x = 1 y = C1 2 C2 + 1 C1 2 z = 2 2 C2 + 1 C1 u = C1 + = 2 y 2 2 2 2 y 2z x + y + 1 x = + x 2
Denitia 4.4 Se nume ste ecua tie cu derivate par tiale de ordin I cvasiliniara : u u X1 + ... + Xn = Xn+1 (EDPcL) x1 xn unde Xi = Xi (x1, ..., xn, u) , iar u este func tia nec. Denitia 4.5 Se nume ste sistem caracteristic ata sat (EDPcL) sistemul: dxn du dx1 = ... = = X1 Xn Xn+1

(SCq)

Teorema 4.2 Daca u este int. prima pt. (SCq) atunci u este solu tie pt. (EDPcL) s i reciproc.
- 38-

Teorema 4.3 Solu tia generala a (EDPcL) este data implicit sub forma: (F1, ..., Fn) = 0 unde este o func tie de n var. arbitrara , iar F1, ..., Fn sunt integrale prime independente pentru sist. caracteristic..

Exemplul 4.3 Sist. car.:

z z = x2 y 2 2xz + 2yz x y

dy dz dx = = 2xz 2yz x2 y 2 y care are int. prime F1 (x, y, z ) = x , F2 (x, y, z ) = 2z 2 x2 + y 2. Solu tia generala : y , 2z 2 x2 + y 2 = 0 x y 2 2 2 2z x + y = x y 2 2 x y z2 = + 2 x - 39-

probl. Cauchy: x = 1, z = y.

y = C1 x 2 2 2z x + y 2 = C2 x = 1 z = y x = 1, y = C1, z = C1 2 2 2C1 1 + C1 = C2 y 2 3 1 = 2z 2 x2 + y 2 x

Exemplul 4.4 Sa se rezolve sistemul: dy dz dx = = xy 2 x2y z (x2 + y 2)


- 40-

dx xy 2

dy x2 y

2xdx 2y dy = 0 x2 y 2 = C1.
dx x

dy dx dz = = = 2 2 2 2 2 xy x y z (x + y ) y + x2 (x2 + y 2) ln x + ln y ln z = ln C2 xy = C2 z solu tia gen. a sistemului: xy 2 2 x y = C1, = C2 z


Exemplul 4.5 Sa se rezolve ecua tia: 2 2 u 2 u 2 u xy +x y +z x +y =0 x y z sist. caract.: dy dz dx = = . xy 2 x2y z (x2 + y 2) sol. gen. 2 2 xy , u= x y , z unde este o func tie arbitrara .
- 41-

+ dyy dz z

Exemplul 4.6 Sa se rezolve ecua tia: 2 2 z 2 z 2 xy +x y =z x +y x y sist. caract.: dy dz dx = = . xy 2 x2y z (x2 + y 2) sol. gen. xy = 0 x2 y 2, z 2 2 z = xy x y p.C.: x = 1 z = y 1 y 2 , z = xy x2 y 2

- 42-

complexa 2Teoria func tiilor de o variabila


s a numerelor complexe 2.1 Structura algebrica i topologica
recapitula m cuno La nceput sa stiin tele despre numerele complexe. Vom nota mul timea nu se numerelor complexe cu C, iar numerele complexe cu literele z, u, v, w (daca altfel). Sub forma algebrica 2 numerele complexe sunt date de: specica 2 (2.1.1) C = z = x + iy | x, y R, i = 1 . a numa rului complex z , iar y coecientul n formula (2.1.1) x se nume ste partea reala r a numa rului complex z , iar i se pa tii imaginare (iy se nume ste partea imaginara ), s nume ste unitatea imaginara i vom utiliza nota tiile: (2.1.2) x = Rez, y = Imz.
iy

y=Im z

M de afix z=x+iy
|Z |

arg(z) O x=Re z x

forma apare n mod natural la rezolvarea ecua aceasta tiei ax2 + bx + c = 0, cu a, b, c R, s i = b2 4ac < 0.

- 43-

z1 = x1 + iy1, z2 = x2 + iy2 z1 + z2 = (x1 + x2) + i (y1 + y2) z1 z2 = (x1x2 y1y2) + i (x1y2 + x2y1) z = x + iy z = x iy p 2 2 |z | = x + y = z z unde z se nume ste conjugatul nr. complex z.
2.1.1 Forma trigonometrica

- 44-

z = x + iy z = r (cos t + i sin t) p r = |z | = x2 + y 2 cos t = x r t = arg z : y t [0, 2 ) sin t = r Argz = {arg z + 2k, k Z} x = r cos t, y = r sin t Excep tie: z = 0 + i0, |z | = 0, arg z nedeterminat.

z1 = r1 (cos t1 + i sin t1) z2 = r2 (cos t2 + i sin t2) z1 = z2 r1 = r2, t1 = t2 + 2k, k Z z1 z2 = r1r2 (cos (t1 + t2) + i sin (t1 + t2)) r1 z1 = (cos (t1 t2) + i sin (t1 t2)) z2 r2 Formula lui Moivre: (cos t + i sin t)n = cos (nt) + i sin (nt) Aplica tie: cos (3t) = Re (cos t + i sin t)3 = cos3 t 3 cos t sin2 t 1, n = 4k i, n = 4k + 1 in = 1, n = 4k + 2 i, n = 4k + 3 i = cos + i sin 2 2 n n n + i sin i = cos 2 2

- 45-

iy z1 i z0
2p/5

z2

p/5

O z4 z3

1 : Ecua tie binoma zn = a = R (cos + i sin ) + 2k + 2k n + i sin , k = 0, n 1 zk = R cos n n +2k 5 +2k 5 ,k = Exemplu: z = 1 = 1 (cos + i sin ) , zk = 1 cos 5 + i sin 5 0, 4. Distan ta dintre 2 nr. complexe: |z1 z2| . : (zn = xn + iyn)nN : Limita
n n

a = u + iv lim xn = u, lim yn = v
n

lim zn = a lim |zn a| = 0


n

def

- 46-

2.1.2 Punctul de la innit uga la planul complex un singur punct la "innit", punnd Ideea lui Gauss a fost de a ada bijectiva punctele din planul complex s 1 n corespoden ta i punctele unei sfere de raza la plan n origine (a ): tangenta sa numita proiec tie stereograca
N

ob la orice punct z din planul complex i corespunde un unic punct M pe sfera tinut diametral opus prin intersec tia dreptei Nz cu sfera (unde N este punctul de pe sfera nu i corespunde nici un punct. Pentru a punctului O ). La punctul N de pe sfera un punct n plan se adauga la C un singur corespunde la ecare punct de pe sfera ruia i va corespunde la punctul N. Vom punct, punctul de la innit, notat cu , ca cu C = C {} . nota n cele ce urmeaza Denitia 1.1 s irul (zn)nN are limita daca s i numai daca limn |zn| = +. Denitia 1.2 func tia f : D C este continua n punctul a D daca s i numai daca limn zn = a limn f (zn) = f (a) .
- 47-

Denitia 1.3 D C se nume ste domeniu daca este o mul time deschisa s i conexa . daca odata cu un punct con tine s i un disc cu Denitia 1.4 D C este deschisa centrul n punctul respectiv.

daca odata cu 2 puncte con tine s i o linie poligonala Denitia 1.5 D C este conexa care une ste cele 2 puncte.

2.2 Func tii elementare


2.2.1 Func tia polinomiala de: p : C C denita (2.2.1)

p (z ) =

unde ak C ,k = 0, n. Putem prelungi p pe C punnd p () = . 2.2.2 Func tia ra tionala


- 48-

n X k =0

ak z k

func Fie p1, p2 doua tii polinomiale; func tia q : C\{z C|p2 (z ) = 0} C denita

prin:

p1 (z ) q (z ) = p2 (z ) . Putem se nume ste func tie ra tionala prelungi q pe C : q (z ) , p2(z ) 6= 0 , p2 (z ) = 0 q e (z ) = lim q ( ) , z = pe C. func tia q e ind continua
2.2.3 Func tia exponen tiala

f :CC

z n f (z ) = e = lim 1 + n n
z def

Teorema 2.1 Daca z = x + iy atunci (2.2.2) ez = ex (cos y + i sin y ) . Demonstra tie:

ez = ex (cos y + i sin y ) |ez | = ex, arg (ez ) = y

- 49-

lim 1 +

r !n z n y 2 x 2 + = 1+ = lim n n n n n/2 2x x2 y 2 = lim 1 + = + 2+ 2 n n n n n 2x x2 y 2 ! 12 2 2 n + n2 + n2 2 2 2x + x + y 2x x y n n2 n2 1+ = + 2+ 2 = lim n n n n = e


limn n 2
2x x2 y 2 n + n2 + n2

= ex

Corolarul 2.1

ei = 1
Teorema 2.2 Func tia exponen tiala este periodica de perioada 2i. Demonstra tie: ez+2i = ex+iy+2i = = ex (cos (y + 2 ) + i sin (y + 2 )) = = ex (cos y + i sin y ) = ez
- 50-

Corolarul 2.2 Nu exista limz ez . Remarca 2.1 Toate formulele de la exponen tiala reala ra mn valabile: ez1 ez2 = ez1+z2 , .... 2.2.4 Func tiile trigonometrice

, csc=cosecanta . sec=secanta

eiz eiz sin z = 2i iz iz def e + e cos z = 2 def sin z tan z = cos z cos z def cot z = sin z 1 def sec z = cos z 1 def csc z = sin z
def

Remarca 2.2 Toate formulele de trigonometrie ra mn valabile, de ex.: sin2 z + cos2 z = 1, z C

- 51-

(dar de aici nu rezulta ca |sin z | 1 ) 2.2.5 Func tiile hiperbolice

ez ez sinh z = 2 z z def e + e cosh z = 2 def sinh z tanh z = cosh z def cosh z coth z = sinh z
def

Remarca 2.3 Formula de baza pentru func tiile hiperbolice: cosh2 z sinh2 z = 1 Remarca 2.4 Se mai folosesc nota tiile sh, ch, th, cth n loc de sinh, cosh, tanh, coth .

Exemplul 2.1 Sa se demonstreze:Re sin z = sin x cosh y, Im sin z = cos x sinh y ;


- 52-

ez = ex+iy = ex (cos y + i sin y ) Ln z = ln |z | + i arg z + 2ki, k Z eiz + eiz eiz eiz ; cos z = sin z = 2i 2 z z z e + ez e e ; cosh z = sinh z = 2 2 2 2 cosh z sinh z = 1 eiy = cos y + i sin y, y R Euler sin z = = = =
: rezulta

ei(x+iy) ei(x+iy) = 2i eixey eixey (cos x + i sin x) ey (cos x i sin x) ey = = 2i 2i y y y i cos xe sin xe i cos xe sin xey = 2 y y sin x (e + e ) cos x (ey ey ) +i = sin x cosh y + i cos x sinh y 2 2

p Re sin z = sin x cosh y ; Im sin z = cos x sinh y |sin z | = cosh2 y cos2 x??

- 53-

Avem:

q |sin z | = (sin x cosh y )2 + (cos x sinh y )2 = q 2 2 2 2 = (1 cos x) cosh y + cos x cosh x 1 = q cosh2 y cos2 x.
y 1.12
1.10 1.08 1.06 1.04 1.02

Remarca 2.1 gracul y = cosh(x/10)

-5

-4

-3

-2

-1

se nume ste la n ti sorul.

Exemplul 2.2 Re tg z = sin(2x) /(cos(2x)+cosh(2y)) , Im tg z = sinh(2y)/(


- 54-

cos(2x)+cosh(2y)) ;

tan z =

e2i(x+iy) 1 1e 1 = i 2i(x+iy) = = 2 iz ie +1 e +1 2ix 2y (cos (2x) + i sin (2x)) e2y 1 e e 1 = i = = i 2ix 2y 2y + 1 e e + 1 (cos (2 x ) + i sin (2 x )) e 2y 2y (cos (2x) + i sin (2x)) e 1 (cos (2x) i sin (2x)) e + 1 = i = 2y + 1) ((cos (2x) i sin (2x)) e2y + 1) ((cos (2 x ) + i sin (2 x )) e 2 2y 2y 4y cos (2x) e 1 cos (2x) e + 1 + sin (2x) e = i 2y + 1)2 + (sin (2x) e2y )2 (cos (2 x ) e 2y 2y 2y 2y + cos (2x) e + 1 sin (2x) e i cos (2x) e 1 sin (2x) e + (cos (2x) e2y + 1)2 + (sin (2x) e2y )2 e4y + 2ie2y sin 2x 1 = i 4y e + 2 (cos 2x) e2y + 1 2 sin(2x)e2y sin (2x) sin (2x) Re tan z = 4y = = +e2y e + 2 (cos 2x) e2y + 1 cos (2x) + e2y2 cos (2x) + cosh (2y ) se rezolve cosh z = 0. Sa
- 55-

eiz eiz 2i iz e +eiz 2 2iz

ez + ez 2 z e 2 t +1 2t t2 t ez z

= 0 = t = 0 = = = = 1 i i Ln (i)= ln |i| + i (arg (i) + 2k )= = ln 1 + i + 2k = i + 2k , k Z. 2 2

- 56-

Exemplul 2.3 Sa se rezolve ecua tia sin z = 5 3. 5 eiz eiz = 2i 3 iz e = t t2 1 5 = 2it 3 5 t2 2i t 1 = 0 3 r 5 4 5 25 t1,2 = i + + 1 = i i 3 9 3 3 1 t1 = 3i, t2 = i 3 iz = Ln (3i) = ln |3i| + i (arg (3i) + 2k ) = = ln 3 + i + 2k 2 deci z = i ln 3 + + 2k, k Z 2 1 analog din iz = i rezulta z = i ln 3 + + 2k, k Z 3 2

- 57-

i2i = ? z a = eaLnz i2i = e2i Ln i = = e2i(ln|i|+i arg i+2ki) = = e2i(i 2 +2ki) = e+4k , k Z.
2.2.6 Func tia logaritmica Denitia 2.1 Pentru z 6= 0, :

Ln z = w ew = z

Teorema 2.3

Ln z = ln |z | + i (arg z + 2k ) , k Z.
Demonstra tie:

ew eu (cos v + i sin v ) eu u
- 58-

= = = =

z, w = u + iv, z = r (cos t + i sin t) r (cos t + i sin t) r, v = t + 2k ln r = ln |z | , v = arg z + 2k

Remarca 2.5 Ln z se nume ste func tie multiforma . Pt. un k xat Lnk z = ln |z | + i (arg z + 2k ) se nume ste o ramura a func tiei logaritm natural. Pt. k = 0 avem "determinarea principala " a func tiei logaritmice, notata ln . : Exemplu: Ln (1) = ln |1| + i (arg (1) + 2k ) , k Z. adica Ln (1) = i ( + 2k ) , k Z 2.2.7 Func tia putere

/Z: Denitia 2.2 Pentru z 6= 0, , z = w e Ln z = w def z = e Ln z


Remarca 2.6 =
m n

atunci z = z n are n valori: m m Ln z Ln z n e = e = e n (ln|z|+i(arg z+2k)) = m ln|z | m i arg z m n n e e n 2ki, k = 0, n 1. = e

In cazul particular = 1 2 avem: 1 1 2 z = z = e 2 (ln|z|+i arg z)eki, k = 0, 1.

- 59-

Se observa ca cele doua determina ri ale z difera ntre ele prin factorul ei = 1, de aceea la formula de rezolvare a ecua tiei de gradul doi n C nu se mai pune n fa ta radicalului.
Exemplul 2.4

1 ln | 2 | 1 e2 = 2, k = 0 (ln|2|+i arg 2) ki 2 2=e e = 1 e 2 ln|2|ei = 2, k = 1. unde la ultimele egalita ti 2 1.414 este numa rul real s i pozitiv care ridicat la pa trat da 2.
2.2.8 Func tiile trigonometrice inverse

Arcsin z = w sin w = z Arccos z = w cos w = z Arctan z = w tan w = z Arccot z = w cot w = z calcula m acum expresia lui Arcsin z : Sa eiw eiw sin w = z =z 2i

- 60-

m nota

deci:

1 t = 2iz t t2 2izt 1 = 0 q p 2 t = iz + (iz ) + 1 = iz + 1 z 2 p 2 e = iz + 1 z p iw = Ln iz + 1 z 2 p w = Arcsin z = i Ln iz + 1 z 2


iw

eiw = t

analog:

p Arccos z = i Ln z + z 2 1

- 61-

Arctan z eiw eiw eiw + eiw t2 1 t2 + 1 2t2 2

= w = iz

ca : Analog se arata

iz = 1 iz + 1 = 1 iz iz zi 2 t = = i z i + z iz 2iw = e i+z 1 iz w = Arctan z = Ln 2i i+z 1 z+i Arccot z = Ln 2i zi

Remarca 2.7 Domeniul de deni tie al func tiilor trigonometrice inverse este format din C mai pu tin punctele n care se anuleaza sau devine innita expresia de sub radical sau de sub logaritm (de exemplul la Arcsin domeniul de deni tie este C \{1, 1} , la Arctan este C \{i, i} ).
- 62-

2.2.9 Func tiile hiperbolice inverse

Arcsinh z Arccosh z Arctanh z Arccoth z

= = = =

wz wz wz wz

= sinh w = cosh w = tanh w = coth w

m nota

ew ew =z sinh w = z 2 1 t = 2z t t2 2zt 1 = 0 2 t = z + z + 1 = z + 1 + z2 ew = t

deci:

e = z + 1 + z 2 w = Ln z + 1 + z 2 w = Arcsinh z = Ln z + 1 + z 2
w

- 63-

Analog:

p Arccosh z = Ln z + 1 + z 2 1+z Arctanh z = Ln 1 z z+1 Arccoth z = Ln z1

Remarca 2.8 Se mai folosesc s i nota tiile Argsh, Argch, Argth, Argcth n loc de Arcsinh, Arccosh, Arctanh, respectiv Arccoth s i n acest caz se citesc "argument sinus hiperbolic",.... Remarca 2.9 Domeniul de deni tie al func tiilor hiperbolice inverse este format din C mai pu tin punctele n care se anuleaza sau devine innita expresia de sub radical sau de sub logaritm (de exemplul la Arcsinh domeniul de deni tie este C \{i, i} , la Arctanh este C \{1, 1} ).

2.3 Continuitatea s i derivabilitatea func tiilor complexe de o complexa variabila


vom considera func In cele ce urmeaza tii f : D C , unde D este un domeniu din
- 64-

ntre punctele C. Putem interpreta geometric o func tie de acest fel ca o corespunden ta plane. Mai exact, daca nota m z = x + iy s a doua i f (z ) = u + iv = w atunci f ntre punctele planelor (xOiy ) s stabile ste o corespoden ta i (uOiv ) :
iy iv

f
w=u+iv

z=x+iy

D
O x O u

Remarca 3.1 A deni o func tie complexa de o variabila complexa f : D C este echivalent cu a deni doua func tii reale de doua variabile reale, u, v : D R2, legate de f prin: (2.3.1) f (z ) = f (x + iy ) = u (x, y ) + iv (x, y ) 2.3.1 Continuitate n punctul a D daca s i numai daca pentru Denitia 3.1 Func tia f este continua orice s ir (zn)nN care are limita a s irul valorilor func tiei (f (zn))nN are limita f (a) .
- 65-

n punctul z D daca s pentru orice "Grac" func tia f este continua i numai daca un disc cu centrul n z astfel inct orice disc cu centrul n w = u + iv = f (z ) exista punct din discul cu centrul n z este "dus" de func tia f ntr-un punct din discul cu centrul n w :
iy iv

f
w=u+iv

z=x+iy

D
O x O u

toate func Se poate demonstra ca tiile elementare sunt continue pe domeniul lor de deni tie. De asemenea sunt valabile teoremele referitoare la opera tii cu func tii continue s i compuneri de func tii continue cunoscute de la studiul func tiilor reale. tura dintre continuitatea func Lega tiei f s i func tiile u, v denite de (2.3.1) este data de: Teorema 3.1 Func tia f este continua n punctul a = + i daca s i numai daca func tiile u, v sunt continue n (, ) .
- 66-

2.3.2 Derivabilitate Fie f : D C , z D. Deni tia derivatei func tiei f n z este ca pentru func tii reale: ) n z daca (monogena exista limita nita : Denitia 3.2 f este derivabila f (z + z ) f (z ) (2.3.2) lim = f 0 (z ) . z 0 z pe mul Denitia 3.3 Func tia f : D C este olomorfa timea D daca este derivabila n ecare punct din D. a derivatei: Fie o curba din domeniul D, care trece Interpretarea geometrica tre z, iar curba care se prin punctul z, punctul z + z punct pe care tinde ca tor lui z pe , iar ob tine din prin f n planul (uOiv ) , w = f (z ) punctul corespunza f 0 (z ) 6= 0. Notnd cu ds elementul de arc pe curba calculat n z, cu dS elementul de cut de tangenta la n z cu axa Ox, cu unghiul fa cut de arc la n w, cu unghiul fa din scrierea ctului din membrul tangenta la n w cu Ou avem (formule care rezulta trigonometrica s , calcul care nu mai l reproducem stng sub forma i trecerea la limita aici): dS 0 = | f (z )| ds (2.3.3) = arg (f 0 (z ))
- 67-

iy

iv

f
g a z=x+iy b w=u+iv G

D
O x O u

ca |f 0 (z )| reprezinta coecientul de "alunFormulele (2.3.3) transpuse n cuvinte arata unghiul cu care se rote gire" a curbei iar arg (f 0 (z )) reprezinta ste prin transfor de func marea denita tia f.(totul local, n z, s i nedepinznd de curba ) tura dintre derivata func Lega tiei f s i derivatele par tiale ale func tiilor u, v este data de: Teorema 3.2 f este momogena n punctul z = x + iy daca s i numai daca func tiile u, v sunt diferen tiabile n (x, y ) s i derivatele lor par tiale verica condi tiile CauchyRieman: u v (x, y ) = (x, y ) x y (C-R) . u v (x, y ) = (x, y ) x y
- 68-

m doar o parte din teorema , s daca f este Demonstra tie: Demonstra i anume ca n punctul z = x + iy atunci u, v au derivate par monogena tiale s i sunt vericate

m ca z = x + i0 s : condi tiile (C-R). Pentru aceasta considera i din (2.3.2) rezulta f (x + iy + x) f (x + iy ) = f 0 (z ) = lim x0 x u (x + x, y ) u (x, y ) v (x + x, y ) v (x, y ) = lim + i lim = x0 x0 x x v u (x, y ) + i (x, y ) = x x z = 0 + iy : analog, daca f (x + iy + iy ) f (x + iy ) = f 0 (z ) = lim y 0 iy u (x, y + y ) u (x, y ) v (x, y + y ) v (x, y ) + lim = = lim y 0 x0 iy y u v = i (x, y ) + (x, y ) y y r expresii ale lui f 0 (z ) rezulta Egalnd pa tile reale s i imaginare din ultimele doua condi tiile Cauchy-Riemann. Remarca 3.2 Din demonstra tia de mai sus rezulta s i formule de calcul pentru derivata unei func tii complexe folosind derivatele par tiale ale func tiilor u, v : v v u u f 0 (z ) = (x, y ) + i (x, y ) = (x, y ) i (x, y ) . x x y y De exemplu pentru f (z ) = ez = ex+iy = ex (cos y + i sin y ) avem u (x, y ) = ex cos y,
- 69-

v (x, y ) = ex sin y, condi tiile Cauchy-Riemann sunt vericate: v u (x, y ) = = ex cos y x y v u (x, y ) = (x, y ) = ex sin y x y s i deci f 0 (z ) = ex cos y + iex sin y = ez .
Remarca 3.3 Se demonstreaza ca toate formulele de derivare valabile pentru func tii reale de variabila reala sunt adeva rate s i pentru func tii complexe de o variabila complexa . Corolarul 3.1 Daca func tia f : D C este olomorfa pe D s i func tiile u, v au derivate par tiale de ordin 2 continue pe D atunci func tiile u, v verica ecua tia lui Laplace: 2u 2u + 2 = 0 2 x y 2v 2v + 2 = 0. 2 x y
- 70-

Corolarul 3.2 Daca f : D C este olomorfa pe domeniul D simplu conex atunci daca se cunoa ste func tia u (v ) func tia v (u )este unic determinata abstrac tie fa cnd de o constanta reala .

: Demonstra tie: Din condi tiile Cauchy-Riemann rezulta v v dv = dx + dy = x y u u = dx + dy y x s i deci: Z x Z y u u v (x, y ) v (x0, y0) = (t, y ) dt + (x0, t) dt. y x0 y0 x

Exemplul 3.1 Sa se det. func tia olomorfa f (z ) = f (x + iy ) = u (x, y ) + iv (x, y ) x s tiind ca u (x, y ) = x2+ y2 .

2yx u x2 + y 2 2x2 u = 2 , y = 2 2 2 x (x + y ) (x + y 2)2

- 71-

atunci:

y 2ty t2 x2 0 v (x, y ) v (x0, y0) = dt + 2 2 dt = 2 2 2 2 x0 (x + t ) y0 (x0 + t ) y y0 = ... = 2 + 2 2 2 x +y x0 + y0 y y x v (x, y ) = x2+ adica + c deci f ( z ) = f ( x + iy ) = i 2 2 2 2 y x +y x +y 2 + ci = 1 z + ci.

z zz

+ ci =

Remarca 3.4 n formulele ob tinute mai sus se tine cont de : z+z zz x= ,y = 2 2i

de o variabila complexa 2.4 Integrarea func tiilor complexa


neteda , orientata , inclusa n D. Fie f : D C , o curba
g

Denitia 4.1 Se nume ste integrala func tiei f de curba numa rul complex notat cu
- 72-

unde integralele din partea dreapta a egalita tii sunt integrale curbilinii reale de spe ta a doua. Remarca 4.1

f (z ) dz denit de : Z Z Z def (2.4.1) f (z ) dz = u (x, y ) dx v (x, y ) dy + i v (x, y ) dx + u (x, y ) dy


f (z ) dz =

(u + iv ) (dx + idy ) =

udx + iv dy + iv dx + i2v dy.

Remarca 4.2 Parametriza ri n C : cercul de centru a s i raza R : z = a + R eit, t [0, 2 ] , dz = Rieitdt; segmentul [z0, z1] : z = tz0 + (1 t) z1, t [0, 1] ; dz = (z0 z1) dt. Exemplul 4.1

C (a,R)

dz z a

= 2i :

C (a,R)

dz z a

R 2 Rieitdt
0 R eit

=i

R 2
0

dt = 2i.

Teorema 4.1 (Cauchy) Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , s i D este o curba nchisa cu int ( ) D I atunci are loc egalitatea:

f (z ) dz = 0.

- 73-

pe condi Demonstra tie: Se bazeaza tiile Cauchy-Rieman (C-R) s i formula lui Green. 2.4.1 Formulele lui Cauchy Teorema 4.2 Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , a D s i C (a, r) D are loc egalitatea: I 1 f (z ) (2.4.2) f (a) = dz. 2i za
C (a,r)

Remarca 4.3 Formula 2.4.2 este cunoscuta sub numele de formula lui Cauchy pentru func tii olomorfe. toare ??: Demonstra tie. Fie gura urma

r
a D

- 74-

Figura urmatoare

toare Are loc urma I egalitate (pentru I orice r astfel nct C (a, I r) D ): f (z ) f (z ) f (a) f (a) (2.4.3) dz. = dz + dz. za za za Dar: (2.4.4)
C (a,r)

n punctul un R astfel nct daca r<R iar f ind olomorfa a pentru orice > 0 exist a f (z ) f (a) 0 < f (a) za ca pentru r < de unde rezulta R f (z ) f (a) < |f 0 (a)| + (2.4.5) za s i deci: I f (z ) f (a) (2.4.6) dz < (|f 0 (a)| + ) 2r za C (a,r) : cnd n 2.4.6 pe r 0 ob tinem Fa I ca f (z ) f (a) dz = 0 (2.4.7) lim r0 za
C (a,r)

C (a,r)

C (a,r)

f (a) dz = f (a) za

C (a,r)

C (a,r)

1 dz = 2if (a) za

- 75-

a egalDar, din proprieta tile integralelor func tiilor olomorfe integrala din partea stnga ita tii 2.4.7 nu depinde de r deci: I f (z ) f (a) dz = 0 (2.4.8) za formula lui Cauchy 2.4.2. nlocuind 2.4.8 s i 2.4.4 n 2.4.3 rezulta Teorema 4.3 Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , a D s i C (a, r) D atunci f are derivate de orice i au loc egalita tile: I ordin n a s n! f (z ) (n) (2.4.9) f (a) = n+1 dz. 2i (z a)
C (a,r) C (a,r)

Remarca 4.4 Formulele 2.4.9 sunt formulele lui Cauchy pentru derivatele unei func tii olomorfe s i se ob tin derivnd formal integrala din membrul drept al egalita tii 2.4.2 n raport cu parametrul a . Demonstra tia teoremei de mai sus consta n a ara ta ca aceasta opera tie de derivare sub semnul integrala este permisa , folosind induc tia n raport cu n. 2.4.2 Serii Taylor vom stabili lega tura dintre func n cele ce urmeaza tiile olomorfe s i seriile de puteri.
- 76-

) ca o serie de puteri se dene Amintim (vezi cursul de analiza ste astfel: Denitia 4.2 Se nume ste serie de puteri n jurul punctului a seria: X (2.4.10) S (z ) = an (z a)n .
n=0

unde an se numesc coecien tii seriei ( an C ).

tura cu seriile de puteri amintim teorema lui Abel: n lega ta a seriei 2.4.10 ) astTeorema 4.4 Exista un numa r R (numit raza de convergen fel nct seria 2.4.10 este convergenta pentru orice z C care verica inegalitatea |z a| < R s i este divergenta pentru orice z C care verica inegalitatea |z a| > R. Remarca 4.5 Numa rul R se poate calcula folosind formula Cauchy-Hadamard: 1 p (2.4.11) R= . n lim sup |an|
n

Remarca 4.6 Daca exista limita lim

|an | n |an+1 |

= l, atunci R = l.
- 77-

atunci:

, adica daca : Opera tiile cu serii de puteri (suma, produsul) sunt ca la analiza reala X S1(z ) = bn (z a)n ,
n=0

S (z ) + S1(z ) = S (z ) S1 (z ) =

X n=0 X n=0

(an + bn) (z a)n , cn (z a)n , unde cn =


n X k=0

ak bnk .

ra demonstra rata urma toarea teorema : De asemenea (admitem fa tie) este adeva tie olomorfa n inteTeorema 4.5 Suma seriei de puteri S (z ) din 2.4.10 este o func riorul cerclui C (a, R) s i derivata ei se ob tine derivnd seria din dreapta termen cu termen, adica : X X (2.4.12) S 0 (z ) = nan (z a)n1 = (n + 1) an+1 (z a) ,n
n=1 n=0

s i n plus S (z ) se poate integra termen cu termen, adica : Z z X an n+1 n+1 . (2.4.13) S (u) du = (z0 a) (z a) n + 1 z0 n=0 (integrala ind considerata pe o curba arbitrara cu originea z0 s i extremitatea z , in- 78-

clusa in interiorul cercului C (a, R) . ) tura dintre func de: Lega tiile olomorfe s i seriile de puteri de tip 2.4.10 este data Teorema 4.1 Daca f : D C este o func tie olomorfa pe domeniul conex D atunci pentru orice punct a D exista un R > 0 astfel nct pentru orice z cu proprietatea |z a| < R este adeva rata egalitatea: (n) X (a) nf (2.4.14) f (z ) = (z a) . n ! n=0 Demonstra tie. Ideea demonstra tiei este folosirea formulei lui Cauchy s i a dez rii n serie a progresiei geometrice. volta

D
Figura de mai sus
- 79-

Fie a D, discul D (a, r) D s i un punct z D (a, r) (vezi gura de mai sus). Conform formulei lui Cauchy: I 1 f (u) (2.4.15) f (z ) = du. 2j C (a,r) u z Dar: 1 1 1 1 (2.4.16) = = z a = uz (u a) (z a) u a 1 ua N za N +1 ! n X za 1 = + ua za . ua ua 1 ua n=0 PN n qN +1 1 din identitatea: 1q = Ultima egalitate din egalita tile 2.4.16 rezulta n=0 q + 1q z a pentru q = u a . nlocuind 2.4.16 n 2.4.15 rezulta: n I X za f (u) 1 f (z ) = 2i du = (u a) n=0 u a C (a,r) (2.4.17) I N X f (u) du 1 n = + RN (z ), ( z a ) n +1 2i (u a) n=0
C (a,r)

- 80-

unde:

1 . ua za f (u) du (2.4.18) u a 1 ua C (a,r) H f (u) du f (n)(a) 1 Conform formulelor lui Cauchy pentru derivate, 2i C (a,r) (ua)n+1 = n! , ceea ce nlocuit n 2.4.17 ne conduce la: N X f (n) (a) f (z ) = (z a)n + RN (z ) n! n=0 n formula de mai sus facem ca N sa tinda la innit s ta m ca : Daca i ara (2.4.19) lim RN (z ) = 0 n va rezulta egalitatea 2.4.14. Pentru a demonstra 2.4.19 vom majora integrala din 2.4.18.

1 RN (z ) = 2i

za N +1

- 81-

Mr N +1 M (2r) = = 2 r r r (pentru inegalitatea |u z | > r vezi gura de mai sus) Deoarece r < 1 rezulta N +1 rata . Sa remarca m ca dezvoltarea 2.4.14 limN r =0s i deci 2.4.19 este adeva n cercul de centru a s R egala cu distan este valabila i raza ta de la punctul a la frontiera domeniului D
Remarca 4.7 Pentru determinarea razei de convergen ta a seriei de puteri a unei func tii olomorfe nu e necesar sa aplica m formula lui Hadamard 2.4.11, ci putem sa aplica m este egala cu distan regula: raza de convergen ta ta de la punctul a la cel mai nu este denita . apropiat punct n care func tia olomorfa
- 82-

H H g (u) du |g (u)| ds avem: Notnd M = maxuC (a,r) |f (u)| tinnd cont ca za N +1 I 1 1 |RN (z )| . ua za f (u) ds u a 1 ua 2 C (a,r) za N +1 I I N +1 1 1 ua r M ds = M ds 2 uz 2 r
C (a,r) N +1 1 r C (a,r)

Exemplul 4.2 Dezvoltarea n serie Taylor n jurul originii a func tiei exponen tiale: X zn z e = (exp) , |z | < . n! n=0

Exemplul 4.3 Dezvoltarea n serie Taylor n jurul originii a func tiei putere (1 + z ) (seria binomiala ): X ( 1) ( n + 1) n (1 + z ) = 1 + (binomiala) z , |z | < 1. n ! n=1

- 83-

Exemplul 4.4 Seria Taylor n jurul originii ( a = 0 ) a func tiei arctan z. 1 0 (arctan z ) = = 1 + z2 X (1) (2) (n) 2n = 1+ z = n! n=1

z 2n+1 arctan z = (1) , |z | < 1. 2n + 1 n=0 X 1 (1)n = 4 2n + 1 n=0


n

X n=0 X

(1)n z 2n

Remarca 4.8 Exemplele precedente sunt cele mai utile, deoarece majoritatea dezvolta rilor n serie n jurul originii se reduc la acestea, folosind s i teorema 4.5.

Remarca 4.9 Egalitatea 2.4.14 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Taylor n jurul punctului a. Pentru cazul a = 0 aceasta egalitate se nume ste dezvoltarea n serie MacLaurin.
- 84-

rii serie Taylor a unei func ra Din consecin tele dezvolta tii olomorfe amintim (fa toarele doua rezultate: demonstra tie) urma

tie olomorfa s i Corolarul 4.1 (Teorema lui Liouville) Daca f : C C este o func (z ) exista un numa r k N astfel nct limz f z k+1 = 0 atunci f este este un polinom de grad cel mult k .

Corolarul 4.2 (Teorema fundamentala a algebrei DAlembert-Gauss) Orice polinom de grad mai mare sau egal cu unu are cel pu tin o ra da cina complexa .

2.4.3

Serii Laurent

pe domeniul D multiplu conex, astfel nct Fie acum f : D C o func tie olomorfa coroana circulara (2.4.20) {z C |r < |z a| < R } D (vezi gura de mai jos). este inclusa
- 85-

z
r

u
R

D
Figura de mai jos rata urma toarea teorema : Atunci este adeva Teorema 4.6 Pentru orice punct z {z C |r < |z a| < R } avem egalitatea: n = X (2.4.21) f (z ) = cn (z a)n .
n=

Demonstra tie. Demonstra tia formulei de mai sus nu o facem, ideea ei ind aplicarea formulei lui Cauchy pentru I domeniu multiplu conex I care n acest caz devine: 1 1 f (u) f (u) f (z ) = du du 2i C (a,R) u z 2i C (a,r) u z integrale (luate sens trigonometric) se aplica un ra s i la ecare din cele doua tionament analog celui din demonstra tia teoremei 4.1, ob tinndu-se coecien tii cn astfel: pentru H H f (u) f (u) 1 n 0, cn = 21 du iar pentru n < 0 c = n +1 n i C (a,R) (ua) 2i C (a,r) (ua)n+1 du. Sa
- 86-

m ca coecien remarca ti cn pentru n 0 nu sunt egali cu

f (n) (a) n!

deoarece s-ar putea ca

nu e denita punctul a. func tia f sa Remarca 4.10 Formula 2.4.21 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Laurent n coroana circulara 2.4.20, seria Laurent ind membrul drept al egalita tii 2.4.21.. Remarca 4.11 Daca r = 0 (adica func tia f este olomorfa n interiorul cercului C (a, R) , mai pu tin n punctul a atunci formula 2.4.21 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Laurent n jurul punctului a. Exemplul 4.5 f (z ) =
1 z 1

este serie Laurent n jurul punctului a = 1.

Remarca 4.12 ntr-o serie Laurent partea din suma care corespunde la indici pozitivi se nume ste partea Tayloriana , iar cea care corespunde la indici strict negativi se nuP1 n n=k me s te partea principal a a seriei Laurent (adic a partea principal a este c ( z a ) = n= n P ck k =1 (z a)k ) m [1],[3]. Pentru bibliograe recomanda

- 87-

3Reziduuri s i aplica tii


n acest curs vom prezenta no tiunea de reziduu, modul de calcul al reziduurilor, teorema reziduurilor s i cteva aplica tii ale teoremei reziduurilor, n special la calculul unor tipuri de integrale denite de func tii reale.

3.1 Reziduu: deni tie, calcul, teorema reziduurilor


considera m n cele ce urmeaza o func f : D C (D C , D Sa tie olomorfa domeniu).Fie acum a C astfel nct f admite dezvolare n serie Laurent: X (3.1.1) f (z ) = an (z a)n : n coroana circulara (3.1.2)
n=

0 < |z a| < R

Denitia 1.1 Punctul a se nume ste punct ordinar daca seria Laurent 3.1.1 este serie Taylor (nu are termeni cu puteri negative ale lui (z a) ) , punct singular es partea principala are un numa r innit de termeni s i pol de ordin k en tial izolat daca daca partea principal are un numa r nit de termeni, primul coecient nenul ind ak P a (adica f (z ) = n=k an (z a)n , ak 6= 0 ).
- 88-

tial izolat sau un pol se nume ste Denitia 1.2 Daca a este un punct singular esen

reziduul func tiei f n punctul a ctul dintre valoarea integralei func tiei f pe o curba nchisa simpla situata n coroana circulara 3.1.2 ( curba care sa nconjoare punctul a s i sa e parcursa n sens direct) s i 2i: I 1 (3.1.3) Rez(f, a) = f (z ) dz, 2i conform gurii urma toare:
C a D

Denitia 1.3 Se nume ste reziduul func tiei f n punctul de la innit ctul dintre valoarea integralei func tiei pe o curba simpla nchisa parcursa n sens invers, (n exteriorul curbei func tia neavnd alt punct singular dect (eventual) punctul de la innit) s i 2i. tura dintre seria Laurent 3.1.1 s de: Lega i reziduul func tiei f n punctul a este data Teorema 1.1 Reziduul func tiei f n punctul a este egal cu coecientul lui
1 z a

din
- 89-

dezvoltarea n serie Laurent ( 3.1.1): Rez(f, a) = a1 iar reziduul punctului de la innit este egal cu acela si coecient nmul tit cu 1: Rez(f, a) = a1 din dezvoltarea n serie Laurent n exteriorul unei coroane circulare: X f (z ) = anz n, |z | > R.
n=

pe posibilitatea integra rii termen cu termen a Demonstra tia teoremei se bazeaza seriei Laurent s i pe egalita tile: I 0, n 6= 1 (z a)n dz = 2i, n = 1 rii seriei Laurent a unei func un Deoarece calculul dezvolta tii olomorfe necesita reziduul este pol, volum mare de calcul n cazul n care punctul n care se calculeaza se pot folosi: Teorema 1.2 Daca a este pol de ordin k pentru func tia f atunci (k1) 1 lim (z a)k f (z ) (3.1.4) Rez(f, a) = . z a (k 1)!
- 90C

Teorema 1.3 Daca f (z ) = simplu) atunci: (3.1.5)

g(z ) h(z ) ,

cu g (a) 6= 0, h (a) = 0, h0 (a) 6= 0 (adica a este pol

g (a) Rez(f, a) = 0 . h (a)

n aplica Teorema cea mai utila tii este teorema reziduurilor. Pentru aceasta sa s nchisa simpla , care are n interiorul ei m o func i o curba considera tie f olomorfa punctele singulare de tip poli sau puncte singulare esen tiale izolate notate a1, a2, ..., an, conform gurii de mai jos:
G T1 a1 T2 a2 C1 Tn an C2 Cn

Teorema 1.4 (teorema reziduurilor) Integrala functiei f pe curba este egala cu suma reziduurilor func tiei f pe punctele a1, a2, ..., an nmul tita cu 2i : I n X f (z ) dz = 2i Rez(f, ak ).
k =1

- 91-

a teoremei reziduurilor s O consecin ta i a deni tiei reziduului punctului de la innit este: Corolarul 1.1 Daca f este o func tiei care este olomorfa n tot planul complex, mai tiale izolate, atunci pu tin punctele a1, a2, ..., an care sunt poli sau puncte singulare esen suma tuturor reziduurilor func tiei f (inclusiv n punctul de la innit) este nula : n X Rez(f, ak ) + Rez(f, ) = 0.
k=1

Remarca 1.1 Rez(f (z ) , ) =

Rez( z12 f

1
z

, 0).

z Exemplul 1.1 Sa se calculeze Rez (f, a) unde f (z ) = cos m formula z , a = 0. Aplica (3.1.5) pentru g (z ) = cos z, h (z ) = z, a = 0 : cos z cos 0 cos 0 = Rez ,0 = 0 = 1. z z |z=1 1

Exemplul 1.2 Sa se calculeze Rez (f, a) unde f (z ) =


- 92-

cos z z3 ,

a = 0. Aplica m formula

(3.1.4) pentru a = 0, k = 3 : cos z cos z (31) 1 3 Rez lim , 0 = = z 3 3 z 0 z (3 1)! z 1 1 00 = = lim (cos z ) = lim cos z + 2 2 z0 2 z0 2 1 1 = (cos ) = . 2 2 Altfel: z2 z4 z6 cos z = 1 + + 2! 4! 6! 1 1 cos z z z3 = 3 + + 3 z z 2! z 4! 6! cos z 1 1 coef. lui z = 2! = Rez z 3 , 0 Exemplul 1.3 Sa se calculeze Rez (f, a) unde f (z ) = e1/z , a = 0 : n X (1 /z ) e1/z = , |z | > 0 n ! n=0 1 Rez e1/z , 0 = . 1!

3.2 Aplica tii


- 93-

3.2.1 Calculul integralelor de forma 0 R (sin x, cos x) dx, unde R (sin x, cos x) n sin x s este o func tie ra tionala i cos x. z = eix s Pentru calculul acestor integrale facem schimbarea de variabila i conform formulelor lui Euler: 1 1 eix eix z z eix + eix z + z (3.2.1) sin x = = , cos x = = , iar dz = ieixdx, 2i 2i 2 2 de unde dx = dz iz . Cu aceasta schimbare de variabila integrala va deveni o integrala pe 1s : cercul de raza i centrul O, adica ! I Z 2 I 1 1 z z z + z dz (3.2.2) R (sin x, cos x) dx = R R1(z )dz. , = 2 i 2 iz 0 m teorema reziduurilor Pentru calculul ultimei integrale din formula 3.2.2 aplica pentru func tia R1(z ) pe cercul C (O, 1) (vezi gura de mai jos).
jy

R 2

C (O,1)

C (O,1)

z1
-1
O

z0
1 x

z2

zn

- 94-

Conform acestei teoreme Z (3.2.3)


C (O,1)

R1(z )dz = 2i

se considera reziduurile func (n suma tiei R1 (z ) n toate punctele singulare, care vor turata cu z0,z1, z2, zn ) poli, din interiorul cercului C (O, 1), notate n gura ala
dx 3.2.1 inteExemplul 2.1 Fie de calculat 0 13+5 cos x . Cu schimbarea de variabila grala devine: I I dz 2 dz iz (3.2.4) = 1 2 + 26z + 5 z+ z i 5 z 13 + 5 2

|zk |<1,k=0,n

Rez (R1 (z ) , zk )

R 2

da cina Ra da cinile numitorului din ultima inegrala sunt z1 = 5, z2 = 1 5 . A doua ra 1 1 = este situat a n interiorul cercului unitate s i reziduul corespunz a tor este Rez , 2 5z +26z +5 5 1 1 = 10z +26 z =1/5 24 . Aplicnd formula 3.2.3 avem: Z 2 1 2 dz = 2 i = i C (O,1) 5z 2 + 26z + 5 i 24 6 R 2 dx De unde rezulta ca 0 13+5 cos x = observa m ca folosind teorema reziduurilor 6 . (Sa calculul acestei integrale se reduce la o schimbare de variabila s i la calculul derivatei unui polinom de gradul doi ntr-un punct).
- 95-

C (O,1)

C (O,1)

cos(nx) Exemplul 2.2 Sa se calculeze 0 12 m integrala cu In s i a cos x+a2 dx, |a| < 1. Nota R 2 sin(nx) considera m Jn = 0 12a cos x+a2 dx. Atunci : Z 2 einx In + iJn = dx. 2 1 2a cos x + a 0 ix Cu schimbarea de var. z = e avem: I z n dz iz In + iJn = = z +1/z 2 1 2a 2 + a C (0,1) I 1 z ndz = = 2 2 i az a + (1 + a ) z C (0,1)

R 2

- 96-

z ndz = 2 z (a + 1/a) z + 1 C (0,1) 2i zn = Rez 2 ,a = ai z (a + 1/a) z + 1 2 zn an 2 |z=a = = = a 2z (a + 1/a) a 2a a 1/a 2an = 1 a2 1 = ai

De unde In =

2an 1a2 , Jn

= 0. R
P (x) Q(x) dx,

3.2.2 Calculul integralelor de forma polinoame.

unde P (x) s i Q (x) sunt

aiba gradul cu cel pu Pentru convergen ta integralei de mai sus e necesar ca P sa tin unita doua ti mai mic dect gradul lui Q. Pentru a putea aplica teorema reziduurilor la toarea lema : calculul acestor integrale avem nevoie de urma Lemma 2.1 (lema 1 Jordan) Daca R este un arc de cerc cu centrul n origine s i de raza R , f : D C o func tie olomorfa cu R D pentru R sucient de mare s i lim|z| zf (z ) = 0 atunci Z (3.2.5) lim f (z ) dz = 0.
R R

ca pentru orice > 0 exista un Demonstra tie: Din limR zf (z ) = 0 rezulta M > 0 astfel z| > M z )| < . Atunci: avem |zf ( Z nct pentru RZ= | Z zf (z ) f (z ) dz ds 2R = 2 z |dz | R R
R R R

3.2.5. pentru R > M de unde rezulta R P (x) revenim acum la calculul integralelor de forma Q(x) dx, unde Q n-are Sa da cini reale s unita si formula ra i are gradul mai mare cu cel pu tin doua ti ca P. Pentu a ga
- 97-

P (z ) m func considera tia f (z ) = Q i integrala ei pe conturul format din [R, R] R (z ) s parcurs n sensul trigonometric (vezi gura de mai jos)
jy

GR z0 zn
-R
O

R x

da cinile lui Q cu partea imaginara pozitiva R ind sucient de mare astfel nct toate ra e n interiorul acestui sa contur (punctele z0, . . . zn ). Conform teoremei reziduurilor I X (3.2.6) f (z ) dz = 2i Rez (f (z ) , zk ) Dar (3.2.7)
[R,R]R zk ,Q(zk )=0,Im zk >0

(z ) iar din cauza gradelor lim|z| zf (z ) = lim|z | zP tia f Q(z ) = 0 prin urmare func condi n (3.2.7) pentru R verica tiile din lema 1 Jordan. Trecnd la limita va tinde la 0 . Tinnd (pe (, ) f (z ) = a doua integrala cont de 3.2.6 rezulta

[R,R]R

f (z ) dz =

f (z ) dz +

[R,R]

f (z ) dz

- 98-

f (x) =
(3.2.8)

P (x) Q(x) ):

P (x) dx = 2i Q ( x )

zk ,Q(zk )=0,Im zk >0

P (z ) Rez , zk Q (z )

dx 4 Avem n formula 3.2.8 P ( x ) = 1 , Q ( x ) = x + 1. Exemplul 2.3 Calculul x4 +1 Rezolvnd ecua tia Q (z ) = 0 avem: z 4 = 1 = cos + i sin de unde solu tiile k +2k zk = cos +2 + i sin da cinile lui Q cu partea imaginara pozitiva 4 4 . k = 0, 3. Ra sunt cele care au argumentul ntre 0 s i deci z0 s i z1. Conform formulei 3.2.8: Z 1 1 dx + Rez = = 2 i Rez , z , z1 0 4 4 4 z + 1 z + 1 x + 1 1 z1 z0 1 = 2i = = 2i 3 + 4z 3 4 + 4z 4 4 z 4 z 0 1 1 0 i 3 3 z0 + z1 = cos + i sin + cos + i sin = = 2i 4 2 4 4 4 4 i 2 2 = 2i = 2 2 2

- 99-

Exemplul 2.4

1 x4 +x2 +1

solu tiile:

dx. A am ra da cinile numitorului: 2 4 2 z + z + 1 = 0| z 1 z 6 1 = 0, z 6= 1

2k 2k 2k zk = cos + i sin = e 6 i, k = 0, 5. 6 6 Cele cu partea imaginar a pozitiv a sunt z , z 1 2 . Deci: Z 1 1 1 dx = 2i Rez 4 ; z + Rez 4 ;z = 4 + x2 + 1 2+1 1 2+1 2 x z + z z + z 1 1 + = = 2i 3 3 4z1 + 2z1 4z2 + 2z2 1 1 + 2i = = 2i 2 i + 2e 3i 3i 4 e 4 e + 2 e ! 1 1 + = = 2i 4 + 2 1/2 + i 3/2 4 + 2 1/2 + i 3/2 1 1 + = 2i = 3 +i 3 3 +i 3 3+i 33+i 3 2i 3 3 = 2i = 2i = 3 9 12 3

- 100-

toarelor tipuri de integrale avem nevoie de urma toarea lema : Pentru calculul urma i de Lemma 2.2 (lema 2 Jordan) Daca r este un arc de cerc cu centrul n origine s raza r , f : D C o func tie olomorfa cu r D pentru r sucient de mic s i lim|z|0 zf (z ) = 0 atunci Z (3.2.9)
r0

lim

f (z ) dz = 0.

cu cea a lemei 1 Jordan. Demonstra tia este analoaga i r este un arc de cerc cu Remarca 2.1 Daca lim|z |0 zf (z ) = l s R centrul n origine de raza rs i unghi constant atunci se poate demonstra ca limr0 f (z ) dz = li.
r

3.2.3 Calculul integralelor de forma polinoame.

Q n-are ra da cini reale s n acest caz se presupune ca i pozitive s i are gradul mai mare unita integrala se considera func cu cel pu tin doua ti ca P. Pentru a calcula aceasta tia P (z ) f (z ) = Q i integrala ei pe conturul (r ind sucient de mic s i R sucient de (z ) ln z s da cinile lui Q sa e n interiorul conturului): mare astfel nct toate ra
- 101-

R P (x)
0

Q(x) dx,

unde P (x) s i Q (x) sunt

jy

gr

-r

r x

Avem:

[A,B ]R [B ,A ] r R R R R P (z) P (z ) P (z ) P (z ) = [A,B ] Q(z) ln z dz + R Q(z) ln z dz + [B 0,A0] Q(z) ln z dz + Q(z) ln z dz = (3.2.10) r P P (z ) Rez Q(z) ln z, zk = 2i zk ,Q(zk )=0

P (z ) Q(z )

ln z dz =

Dar

P (z ) P (x) P (x) ln z dz = ln x dx ln x dx r Q (x) 0 Q (x) [A,B ] Q (z ) cnd r 0 s i R , Z R Z Z Z P (z ) P (x) P (x) P (x) ln z dz = (ln x+2i) dx ln x dx2i dx Q ( z ) Q ( x ) Q ( x ) Q ( x ) 0 0 r 0 0 [B ,A ] prin trecerea de la B la B 0 se face o rota (am tinut cont ca tie de 2 n jurul originii, re deci ln si ma ste valoarea cu 2i ) cnd r 0 s i R . De asemenea se constata R

- 102-

func ipotezele din lemele ca tia f verica 1s i 2 Jordan, deci: Z P (z ) lim ln z dz = 0 r0 Q (z ) Z r P (z ) lim ln z dz = 0 R Q (z ) R n 3.2.10 cnd r 0 s Trecnd la limita i R . s i tinnd cont de limitele de mai sus ob tinem: Z X P (z ) P (x) 2i Rez dx = 2i ln z, zk Q (z ) 0 Q (x) zk ,Q(zk )=0 sau: Z X P (z ) P (x) (3.2.11) Rez dx = ln z, zk Q ( x ) Q ( z ) 0
zk ,Q(zk )=0

dx 3 . Aplic a m formula 3.2.11 pentru P ( x ) = 1 , Q ( x ) = x + 1. Exemplul 2.5 0 x3 +1 i i+2i Ra da cinile lui Q sunt (folosind nota tia exponen tiala ) z0 = e 3 , z1 = e 3 = 1,

- 103-

z2 = e

i+4i 3

zk zk ln zk 3 . Atunci Rez ln z, zk = ln = i deci: 2 3 . (zk = 1 ) s 3zk Z 1 P (x) dx = (z0 ln z0 + z1 ln z1 + z2 ln z2) = Q ( x ) 3 0 5i 5 i 1 i i e 3 + iei + e3 = = 3 3 3 5 5 i cos + i sin 3 + 5 cos + 5i sin = = 9 3 3 3 3 !! i 1 1 3 3 = +i 3 + 5 + 5i = 9 2 2 2 2 ! i 2 3 3 = 4i = . 9 2 9 1 3 z +1

3.2.4 Calculul integralelor de forma polinoame, iar (0, 1) .


- 104-

R
0

P (x) x Q i Q (x) sunt (x) dx, unde P (x) s

Pentru calculul acestor integrale se face acela si ra tionament ca la cazul precedent, penP (z ) aiba tru f (z ) = z Q si condi ti asupra gradelor polinoamelor, iar Q poate sa (z ) , (acelea

da cina reala (simpla ) doar pe 0). Avem: ca ra Z Z Z R P ( z ) P ( x ) 2i 2i P (x) z x e x dz = dx e dx Q ( z ) Q ( x ) Q ( x ) 0 0 r 0 [B ,A ] ob tinem: Z X P ( x ) P ( z ) 1 e2i dx = 2i , zk (3.2.12) x Rez z Q ( x ) Q ( z ) 0
zk ,Q(zk )=0

n acest caz n formula 3.2.12 avem = 2 Exemplul 2.6 0 3 , P (x) = 1, da cinile lui Q sunt i! iar reziduurile corespunza toare sunt: Q (x) = x2 + 1. Ra

3 2 x 2 x +1 dx.

s i deci:

z3 i3 e 2 3 Rez ,i = = z2 + 1 2i 2i 2 ! 2 3i 2 3 3 z i e 2 3 Rez 2 , i = = z +1 2i 2i

i 2

Z 4i 1e 3

i 2 ! 3i 2 3 e2 3 e 2 3 x2 = 2i + = 2 x +1 2i 2i i = e 3 ei

- 105-

De unde rezulta :

i Z 3 2 e 3 ei x = . dx = 2+1 4i x 0 1e3

- 106-

4 Transformata Laplace
4.1 No tiuni introductive
vom studia transformata Laplace, care din punct de vedere matemn cele ce urmeaza improrie s atic nu este dect o integrala i cu parametru (vezi formula 4.1.1), dar are care studiaza proprieta numeroase aplica tii. Capitolul din matematica tile transformatei Laplace se nume ste Calculul operatorial. 4.1.1 Deni tii Denitia 1.1 Se nume ste func tie original func tia f : R C care satisface condi tiile: 1. f (t) = 0, t < 0. pe por 2. f este derivabila tiuni. i 0 0 astfel nct: |f (t)| < Me0t. ( 0 se nume ste indice de cre stere 3. M > 0 s a func tiei f ). tia: Denitia 1.1 Transformata Laplace a func Z tiei original f : [0, ) C este func

(4.1.1)

F (s) :=

estf (t) dt.

- 107-

Teorema 1.1 Integrala care dene ste func tia de variabila complexa F este convergenta n semiplanul {s C | Re s > 0} s i uniform convergenta pe mul timea {s C |Re s > 0 + , arg(s 0) [/2 + , /2 a] } pentru orice s i pozitivi. Remarca 1.1 Vom nota L {f (t)} (s) := F (s) . t 4.1.2 Proprieta i tie olomorfa pe domeniul sa u de deni tie s i derivata sa se Teorema 1.2 F este o func calculeaza : Z

F (s) =

est (tf (t)) dt.

- 108-

1. L {f (t) + g (t)} (s) = F (s) + G (s) . (liniaritate) s 1 s 1 ). 2. L {f (at)} (s) = a L {f (t)} a = a F a (schimbarea de scara tia n complex) 3. L {eatf (t)} (s) = F (s a) (transla tia la dreapta n real) 4. L {f (t a) u (t a)} (s) = esaF (s) (transla R a st sa tia la stnga n real) 5. L {f (t + a) u(t)} (s) = e F (s) 0 e f (t) dt (transla 6. L {f 0 (t)} (s) = sF (s) f (0+)

(n) 7. L f (t) (s) = snF (s) sn1f (0+) sn2f 0 (0+) ... f (n1) (0+) (n) 8. L n {(t)n f (t)} ( s ) = F (s) o Rt (s) 9. L 0 f (u) du (s) = F s . n o R f (t) 10. L t (s) = s F (u) du.
11. lim sF (s) = f (0+) = limt0 f (t) (teorema valorii ini tiale) 12. lim sF (s) = limt f (t)(teorema valorii nale). 13. L {(f g ) (t)} (s) = F (s) G (s) , unde (f g ) (t) := convolu tia func tiilor f s i g. torul tabel de transformate: Se deduce u sor urma
s0 s t>0

Rt
0

f ( ) g (t ) d este
.

f (t) F (s) 1 u (t) 3 s (r+1) r t , r > 1 sr+1 sin t u (t) s2+ 2 s cos t 2 s + 2 eat sin t (sa)2 + 2 1 eat sa

u(t) =

1, t > 0 a lui Heaviside. , func tia treapta 0, t < 0

- 109-

se calculeze transforExemplul 1.1 Folosind acest tabel s i formulele 1-12 sa mata Laplace a urmatoarelor func tii : 1. f (t) = (t a)2 u (t a) . 2. f (t) = t2u (t a) . 3. f (t) = t cos t. 4. f (t) = tn sin t, g (t) = tn cos t. ebt eat 5. f (t) = t . 6. f (t) = 2(cos attcos bt) . t 7. f(t) = sin t . 8. f (t) = 9. f (t) =
e2t 1 sin 3t. t ebt eat . 2t t 2 00

1 1 st t= L {u (t)} (s) = 0 estdt = 1 e | = (0 1) = t =0 s s s 1 at L {e u (t)} (s) = sa n (am folosit formula 3 pentru f (t) = u (t) ). o it it eit eit 1 (s) = 2i L e (s) L e (s) = = L {sin (t)} (s) = L 2i 1 1 1 = 2 2i si s+i s +2 .

: t f (t) + tf 0 (t) + t2f (t) = 0, f (0) = 1, f 0 (0) = 0. 10. f (t) verica


- 110-

Solu tii: 1: Aplicnd formula 4 s i transformata Laplace a lui t2 (vezi tabelul, linia 3, pentru

(s+i )n+1 n (1)n n! reala , rezulta ca L {g (t)} (s) = (1) (si)n+1 = n! (s2+2)n+1 . Privind s ca o variabila 2 n1 2 4 n3 4 sn+1 Cn +Cn ... Re(s+i )n+1 Im(s+i )n+1 +1 s +1 s L {g (t)} (s) = n! n! (s2+2)n+1 , L {f (t)} (s) = n! (s2+2)n+1 (Adica n +1 (s2 +2 ) 1 n 3 n2 3 Cn +... +1 s Cn+1 s proprieta s i analog L {f (t)} (s) = n! , formule care, datorita tilor n +1 (s2 +2 )

2! 2e eas s 3 = s3 . 2: Deoarece t2 = (t a)2 + 2a (t a) + a2, aplicnd acelea n si formule ca la exer2 : L t u (t a) (s) = L (t a)2 + 2a (t a) + a2 u ci tiul precedent s i formula 1 rezulta 2 2 1 a as + 2 a + . e 3 2 s s s m formula 8 pentru n = 1 s 3 Aplica i transformata Laplace a func tiei cos t: 2 2 s 2 (s + )s2s d d 2 L {t cos t} (s) = ds (L {cos t} (s)) = ds s2+2 = (s2+2)2 = (ss2+ . 2 )2 m transformata 4 Pentru a calcula mai rapid, folosim formulele lui Euler s i calcula Laplace a func tiei h (t) = g (t) + if (t) . Avem h (t) = tn cos t + itn sin t = tneit. n 1 (n) Atunci conform formulei 8 s i liniei 7 din tabel: L {h (t)} (s) = (1) si =

n o 2 (3) 2 as r = 2) avem succesiv: L (t a) u (t a) (s) = e L t (s) = eas s = 3


as

func tiilor olomorfe, sunt valabile pentru orice s cu Re s > 0.). m integrala care apare: m nti formula 10 apoi linia 7 din tabel s i calcula Aplic a n5 o R R ebt eat 1 1 ub bt at L (s) = s L e e (u) du = s ub ua du = ln ua s = t
a ub . (am t inut cont c a lim ln ln s u sb ua = ln 1 = 0).

- 111-

: L 6 Aplicnd acelea si formule s i linia 5 din tabel rezulta (s) = R 2u 2u u2 +a2 s2 +b2 du = ln = ln s u2 +a2 u2 +b2 u2 +b2 s s2 +a2 . sin t R 1 7 L t (s) = s u2+1 du = arctg u|s = arctg s = arctg 1 s. 2 n 2t o n 2t o R 3 e 1 e sin 3tsin 3t 3 8L sin 3t (s) = L (s) = s (u+2)2+32 u2+32 du = t t s s+2 u+2 u s s+2 6 3 3 = arctg 3 arctg 3 s = arctg 3 arctg 3 = arctg 1+ s s+2 = arctg s2+2 s+9 . 3 3 n bt at o R n ebteat o R 1 (1/2) (1 / 2) e e du = 9 L 2t t (s) = s L 2t (u) du = s 2 1/2 1/2 ( u b ) ( u a ) u b u a s = s a s b (am aplicat i linia formulele 10, 3, s (1/2) = ). 3 din tabel pentru r = 1/2, s i am tinut cont ca 10 t1f 00 (t) + f 0 (t) + tf (t) = 0, f (0) = 1, f 0 (0) = 0. m tr. Laplace la ec. de mai sus, notez L {f (t)} (s) = F (s) Aplica . Atunci d s2F (s) s 1 L {tf (t)} (s) = F 0 (s) ; L {f 0 (t)} (s) = sF (s)1, L {tf 00 (t)} (s) = ds 2sF (s) s2F 0 (s) + 1. : Rezulta 2sF (s) s2F 0 (s) + 1 + (sF (s) 1) F 0 (s) = 0

2(cos atcos bt) t

- 112-

2sF (s) s2F 0 (s) + sF (s) F 0 (s) = 0 0 2 1 + s F (s) = sF (s) Z 0 F (s) 1 2s = 2 F (s) 2s + 1 1 2 ln F (s) = ln s + 1 + ln C 2 C F (s) = s2 + 1 C = 1 deci F (s) = Din teorema valorii ini tiale lims sF (s) = f (0+) = 1 rezulta 1 . s2 +1
se deduca formula pentru transformata Laplace a func Exemplul 1.2 Sa tiilor T s se calculeze transformata Laplace a urperiodice de perioada i apoi sa matoarelor func tii (desennd s i gracul func tiilor original), avnd perioada indi cata:
. 1. f (t) = |sin t| , T = 2. f (t) = t, t [0, 1) , T = 1. 2t, 0 < t < 1 3. f (t) = ,T = 2 4 2t, 1 < t < 2 4. f (t) = sign (sin (t)) , T = 2.

- 113-

Solu tii: f are perioada T atunci scriem integrala din deni Daca tia transformatei Laplace de integrale pe intervale de lungime egala cu perioada s ca suma i facem n ecare schimbare de variabila astfel nct intervalul de integrare sa e [0, T ] : integrala Z Z (n+1)T X st L {f (t)} (s) = e f (t) dt = estf (t) dt =

f (nT + ) d = e es f ( ) d = 0 n=0 0 n=0 ! R T s X Z T f ( ) d s snT 0 e = e f ( ) d e . = sT 1 e 0 n=0 a fost t = nT + , am daca f este (Shimbarea de variabila tinut cont de faptul ca de perioada atunci f (nT + ) = f ( ) pentru orice numa r n P periodica Ns i pentru n i formula pentru suma unei progresii geometrice q = orice R. Am folosit s n=0 1 st .). 1q , cu q = e = e
1 Deoarece T =

0 Z T X

n=0

nT

s(nT + )

snT

formula de mai sus devine: L {f (t)} (s) =

R /
0

est sin t dt . 1es/

- 114-

ra tor folosim formulele lui Euler s Pentru a calcula integrala de la numa i ob tinem: t(is) Z / Z / t(i +s) / 1 e 1 e est+it estit dt = est sin t dt = = 2i 0 2i i s s i t=0 0 is/ is/ e 1 1 1 1 e + + = = 2i i s i + s 2i i s s + i s/ e 1 1 1 + es/ 1 . = + = 2 2 2i i s s + i s + es/ s nlocuind ob tinem: L {|sin t|} (s) = 1+ = cth 2 2 2 2 s/ s + 1e s + 2 .
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1 2 3 4 5

Grac pentru |sin (t)| R st 1 e ( st +1) st |1 2 L {f (t)} (s) = 11 dt = 11es s12 t=0 = es 0 te s2
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 2 4 6 8

s+1es s2 (1es )

Grac pentru 2
- 115-

2 s2

cth s.

3 L {f (t)} (s) =

1 1e2s

R 1
0

2te

st

dt

R2
1

(2t 4) estdt = ... =

2 1+e2s s2 1e2s

2.0 1.5 1.0 0.5 2 4 6 8 10

Grac pentru 3 R R 1 2 st st 4 L {f (t)} (s) = 11 e dt e = 2 s 0 1 e


1.0 0.5 0.5 1.0 2 4 6 8

(1es )2 s(1e2s )
10

1es s(1+es )

s =1 th s 2.

Grac pentru 4 m urma toarea teorema : ***Pentru inversarea trasformatei Laplace men tiona Teorema 1.3 Daca F este o func tie complexa de variabila complexa care satisface condi tiile: n semiplanul Re s > 0, 1. este olomorfa 2. lims F (s) = 0, uniform n raport cu arg s pentru orice s cu Re s a > 0,

- 116-

, F (s) ds este absolut convergenta atunci func tia f denita de formula (Mellin - Fourier): Z a+i 1 f (t) = F (s) estds 2i ai este o func tie original s i L {f (t)} (s) = F (s) . toarele doua teoreme a lui O. HeaviPentru determinarea inversei sunt utile urma side: 3. integrala
ai

R a+i

tie ra tionala cu gradul numa ra torului mai mic dect Teorema 1.4 Daca F este o func gradul numitorului: P (s) F (s) = Q (s) s i Q are ra da cinile s1,s2, ..., sn cu ordinele de multiplicitate 1, ..., n atunci func tia original f este data de: n X 1 k st (k 1) lim (s sk ) F (s) e f (t) = . s s (k 1)! k
k =1

Remarca 1.1 De fapt se descompune F (s) n frac tii simple s i se cauta din tabel func tiile corespunza toare eca rei frac tii.
- 117-

P ak P ak k1 Teorema 1.5 Daca F (s) = k=1 k (pentru |s| > R) atunci f (t) = k=1 (k1)! t s (seria ind absolut s i uniform convergenta ).
4.1.3 Aplica tii 1.3.1 Integrarea unor ecua tii diferen tiale cu coecien ti constan ti liniara neomogena ,cu coecien Fie ecua tia diferen tiala ti constan ti: (4.1.2) anx(n) (t) + an1x(n1) (t) + + a1x0 (t) + a0x (t) = f (t) determina m solu condi Ne propunem sa tia x : [0, ) R care verica tiile ini tiale: (4.1.3) x (0) = x0, x0 (0) = x1, . . . , x(n1) (0) = xn1 m la ecua transformata Laplace, s m L {f (t)} (s) = Pentru aceasta aplica tia data i nota ecua tile (1,6) rezulta tia operatoriala F (s) , L {x (t)} (s) = X (s) . Aplicnd proprieta ecua asociata tiei diferen tiale (4.1.2) s i condi tiilor ini tiale (4.1.3): ! ! n n 1 n k 1 X X X k (4.1.4) ak s X (s) xk anisnki1 = F (s)
k =0 k =0 i=0

ecua Din aceasta tie rezulta Pn1

X (s) =

k =0

xk

Aplicnd la prima frac tie teorema 1.4 a lui Heaviside iar la a doua frac tie aceea si
- 118-

P nk1

anisnki1 i=0 Pn k k =0 ak s

+ Pn

1 sk

k =0 ak

F (s)

s teorema i formula convolu tiei (13) ob tinem solu tia x (t) .

Exemplul 1.1 Fie ecua tia oscilatorului liniar: (4.1.5) x00 (t) + 2x (t) = f (t) cu condi tiile in tiale: (4.1.6) x (0) = x0, x0 (0) = x1 Aplicnd metoda de mai sus ob tinem ecua tia operatoriala : (s2 + 2)X (s) sx0 x1 = F (s) de unde: sx0 + x1 F (s) X (s) = 2 + s + 2 s2 + 2 Din tabelul de transformate rezulta : x1 1 x (t) = x0 cos t + sin t + f (t) sin t = Z x1 1 t f ( ) sin ( (t )) d = x0 cos t + sin t + 0 1.3.2 Integrarea unor sisteme de ecua tii diferen tiale liniare de ordin nti cu coecien ti constan ti Fie un sistem de ecua tii diferen tiale liniare cu coecien ti constan ti scris sub forma
- 119-

: matriciala

x0 (t) = A x (t) + b (t) trata de ordin n, x (t) este o matrice coloana formata din unde A este o matrice pa formata din n func func tiile necunoscute xi, i = 1, n, b (t) o matrice coloana tii date a condi bi, i = 1, n. Ne propunem sa am solu tia sistemului care verica tiile ini tiale a condi m s xi(0) = xi0, i = 1, n.( x0 va matricea coloana tiilor ini tiale). Aplica i aci transformata Laplace, s i notnd matricea unitate de ordin n cu In, transformata : Laplace a lui x (t) cu X (s), transformata Laplace a lui b cu B rezulta sInX (s) + x0 = A X (s) + B (s) de unde X (s) = (A sIn)1x0 (A sIn)1B (s) m transformata Laplace inversa s Pentru a aa solu tia aplica i tinem cont de tabelul de transformate, proprieta tile (1-13) s i teoremele lui Heaviside. 1.3.3 Integrarea unor ecua tii diferen tiale cu coecien ti variabili
metoda daca ecua pentru transformata e mai simpla dect cea Se aplica tia diferen tiala . Exemplu (vezi [1], pag. 183): Sa se ae solu ini tiala tia ecua tiei tx (t) + 2x0 (t) = i notnd L {x (t)} (s) = X (s) , pe t 1, x (0) = 0. Aplicnd transformata Laplace s ecua baza formulelor de derivare a transformatei s i originalului rezulta tia : 1 1 s2X 0 (s) = 2 + . s s
- 120-

1 ecua X (s) = 31 Integrnd aceasta tie rezulta 3 s 2s2 + C. Dar din teorema 1.3 rezulta 1 2 C = 0, de unde aplicnd teorema I a lui Heaviside, x(t) = 1 ca t 6 2 t.

1.3.4 Rezolvarea unor ecua tii integrale s i integro-diferen tiale 1. Ecua tii de forma:

Ax (t) + B

unde A, B sunt constante iar f, g sunt func tii cunoscute. La ecua tia de mai sus m transformata Laplace s ecua aplica i rezulta tia AX (s) + BX (s) G (s) = F (s) de unde obtinem transformata X (s) , s i aplicnd teoremele lui Heaviside ob tinem x (t) . func tia necunoscuta 2. Ecua tii de forma: Z t Ax0 (t) + B x (t ) g ( ) d = f (t) transformata este: pentru care ecua tia care determina A (sX (s) x (0+)) + BX (s) G (s) = F (s) .
0

x (t ) g ( ) d = f (t)

1.3.5 Ecua tii s i ecua tii diferen tiale cu argument decalat 1. Ecua tii de forma y (t) + Ay (t 1) u(t 1) + By (t 2) u (t 2) = f (t) .

- 121-

: Aplcnd transformata Laplace s i tinnd cont de transla tiile n complex rezulta (4.1.7) Y (s) + AesY (s) + Be2sY (s) = F (s) formula rezulta : Din aceasta b a (4.1.8) Y (s) = F (s) 1 ces 1 des prin identicare4. Dezvoltnd frac tiile n serie, privite unde a, b, c, d se determina : ca suma unor progresii geometrice, rezulta ! X X n ns Y (s) = F (s) a c e b dnens .
n=1 n=1

2. Ecua tii de forma

rezulta : Din formula precedenta ([t]) X y (t) = (acn bdn) f (t n) u (t n) .


n=1

y 0 (t) + Ay (t 1) u(t 1) = f (t) . n acest caz ra tionamentul este analog cu cel de mai sus, ecua tia 4.1.7 devenind: sY (s) + AesY (s) = F (s) (s) 1 Y (s) = F s ca o progresie geometde unde rezulta tie se dezvolta s . A doua frac 1a e
s 4

- 122-

a, b, c, d se ob tin din egalitatea

1 1+Az +Bz 2

a 1cz

b 1 dz .

, prima dupa puterile lui s Y (s) = rica i rezulta i transla tia n complex. se poate ob tine y (t) aplicnd teorema II Heaviside s

1 s

1 b n n=1 sn

n ens n=1 a sn

, de unde

Exemplul 1.2

1.3.6 Calculul unor integrale R f (t) R n R 1. Integrale de forma 0 f (t) dt, 0 t dt, 0 t f (t) dt, n N. La aceste integrale formulele: Z se aplic Za Z f (t) n+1 (n) n dt = F (s) ds, t f (t) dt = (1) F (s) . 0 t 0 0 0 2. La alte tipuri de integrale se poate aplica transformata Laplace introducnd un parametru t s i calculnd transformata Laplace a func tiei astfel ob tinute, inversnd or func dinea de integrare. Apoi se determina tia original s i dnd lui t o valoare con se ob venabila tine valoarea integralei.

R sin t
0 t

dt =

R
0

s2 +1

ds = arctan s| 0 = 2.

Remarca 1.2 Transformata Laplace se poate folosi s i la aarea solu tiei unor ecua tii cu derivate par tiale, vezi de exemplu [2] pag.656, exemplul 3.4) Exemplul 1.3 x00 + 4x =
1 4+cos(2t) , x (0)

= 1, x0 (0) = 0.
- 123-

m L {x (t)} (s) = X (s) . Avem: L {x00 (t)} (s) = s2X (s) . Rezolvare: Nota Aplicnd tr. Laplace la ambii membrii ai ecua tiei avem: 1 s2X (s) + 4X (s) = L (s) = F (s) 4 + cos (2t) : rezulta F (s) X (s) = 2 s +4 2 De unde, folosind formula pentru produsul de convolu tie s i L {sin (2t)} (s) = s2+2 2 : rezulta 1 1 x (t) = sin (2t) = 2 4 + cos (2t) Z t 1 sin (2t 2 ) = d = 2 0 4 + cos (2 ) Z 1 t sin (2t) cos (2 ) sin (2 ) cos (2t) = d = 2 0 4 + cos (2 ) Z t Z t 1 cos (2t) cos (2 ) 2 sin (2 ) = sin (2t) d + d = 2 2 0 4 + cos (2 ) 0 4 + cos (2 ) Z t cos (2 ) 1 cos (2t) =t + sin (2 t ) ln 4 + cos (2 ) | d = = =0 2 2 04 + cos (2 ) 4 + cos (2t) 1 cos (2t) ln + sin (2t) I = 2 2 5
- 124-

cos (2 ) d 0 4 + cos (2 ) : = 2 arctan Se face schimbarea de variabila u sau tan = u. Avem: Z tan t 1u2 2du 1+u2 I = = 1u2 1 + u2 4 + 1+u2 0 Z tan t 1 u2 = 2 du 2 2 (5 + 3u ) (1 + u ) 0 desc. n frac tii simple: b a 1 u2 + = (5 + 3u2) (1 + u2) 5 + 3u2 1 + u2 1 u2 b = |u2=1 = 1 2 5 + 3u 1+5 1 u2 3 2 =5/3 = | = 4 a = u 5 2 1+u 13 I=

unde

- 125-

deci:

Z tan t 1 du I = du 4 = 2 2 1 + u 5 + 3 u 0 0 Z tan t 4 1 u u=tan t 4 du q q = t arctan |u=0 = = t 5 2 3 0 3 5 5 3+u


tan t 3 3

nlocuind:

4 tan t = t arctan q 5 15
3

1 cos (2t) tan t 4 + cos (2t) 4 x (t) = ln + sin (2t) t arctan q 2 2 5 5 15


3

Exemplul 1.4

x0 = 4x + y 36t , x (0) = 0, y (0) = 1 y 0 = 2x + y 2et

- 126-

m L {x (t)} (s) = X (s) , L {y (t)} (s) = Y (s) . Aplica m tr. Rezolvare: Nota 1 1 t L {t} (s) = s Laplace la sistem, tinem cont ca 2 , L {e } (s) = s1 . sX (s) = 4X (s) + Y (s) 36 s2 2 sY (s) 1 = 2X (s) + Y (s) s 1

: adica

(s 4) X (s) Y (s) = 36 s2 2 2X (s) + (s 1) Y (s) = 1 s 1 m cu Cramer: Rezolva 36 2 1 s 1 2 s1 s3 + 39s2 72s + 36 s 1 = 2 X (s) = 2 5s + 6) s 4 1 s ( s 1) ( s 2 s1 s 4 36 s2 2 1 2 s4 7s3 + 12s2 + 72s 72 s1 Y (s) = s 4 1 = s2 (s 1) (s2 5s + 6) 2 s1 Descompunnd n frac tii simple: 10 1 8 1 6 X (s) = + s 2 s 1 s 3 s s2 3 20 8 10 12 Y (s) = + + + 2 s1 s2 s3 s s De unde: x (t) = 10e2t et 8e3t 1 + 6t y (t) = 3et 20e2t + 8e3t + 10 + 12t.
Exemplul 1.5 x (t) + x (t 1) u (t 1) 2x (t 2) u (t 2) = sin t, x (0) = 0.
- 127-

m L {x (t)} (s) = X (s) . Aplicnd tr. Laplace la ecua Rezolvare: Nota tie, s i : tinnd cont de L {x (t a) u (t a)} (s) = esaX (s) rezulta 1 s 2s X (s) + e X (s) 2e X (s) = 2 s +1 1 1 X (s) = 1 + es 2es s2 + 1 m es = z : nota a b 1 = + 1 + z 2z 2 1 z 1 + 2z 1 = a (1 + 2z ) + b (1 z ) 3 1 = 3a, 1 = b 2 1 2 a = ,b = 3 3 deci: 1 1 2 1 1 = + = s s s 2 s 1 + e 2e 31 e 3 1 + 2e 1 X ns 2 X e + (2)n e2ns = 3 n=0 3 n=0

- 128-

Atunci:

1 X ens 2 X (2)n e2ns X (s) = + 2 3 n=0 1 + s 3 n=0 s2 + 1 2X 1X sin (t n) u (t n) + (2)n sin (t 2n) u (t 2n) = x (t) = 3 n=0 3 n=0

2X 1X sin (t n) u (t n) + (2)n sin (t 2n) u (t 2n) = 3 n=0 3 n=0

[t]

[t/2]

- 129-

5Aplica tii ale transformatei Laplace (exerci tii)

5.1 Integrarea ecua tiilor diferen tiale s i sistemelor de ecua tii diferen tiare liniare cu coecien ti constan ti
se integreze urma toarele ecua 1. Sa tii diferen tiale: a. x000 (t) + 2x00 (t) + 2x0 (t) + x (t) = 1, x (0) = x0 (0) = x00 (0) = 0; c. x00 2x0 + 5x = et cos (2t) , x (0) = x0 (0) = 1; 3t t 00 d. x + 4x = sin 2 sin 2 , x (0) = 1, x0 (0) = 0; e. x00 + 2x0 + x = f. x00 + 4x =
et t+1 , x (0)

b. x000 2x00 x0 + 2x = 5 sin (2x) , x (0) = x0 (0) = 1, x00 (0) = 1;

= x0 (0) = 0;

1 4+cos(2t) , x (0)

= 1, x0 (0) = 0.

- 130-

se 2. Sa sistemele: integreze 0 x = 4x + y 36t , x (0) = 0, y (0) = 1 a. y 0 = 2x + y 2et x0 = x 2y , x (0) = 0, x0 (0) = 2, y (0) = 1 b. 00 0 x + 2y = 2t + cos (2t)

c.

x0 + 5x 2y = et , x (0) = 1, y (0) = 2 y 0 x + 6y = e2t

5.2 Ecua tii s i ecua tii diferen tiale cu argument decalat


se ae func : 1. Sa tia x (t) s tiind ca a. x00 (t) + 2x0 (t 2) + x (t 4) = t, x (0) = x0 (0) = 0; b. x00 (t) 2x0 (t 1) = t, x (0) = x0 (0) = 0; c. x (t) + x (t 1) u (t 1) 2x (t 2) u (t 2) = sin t, x (0) = 0.

Bibliograe
[1] Borislav Crstici and All. Matematici Speciale. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981. [2] Ion Gh. Sabac. Matematici Speciale, volume I. Editura Didacica si Pedagogica Bucuresti, 1981. [3] Caius (Acad.) Iacob, Dorel Homencovschi, Nicolae Marcov, and Alexandru Nico Bucure lau. Matematici Clasice S i Moderne, volume II. Editura Tehnica sti, 1983.

- 131-