Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL Anul II, Semestrul II

CAIET DE PRACTIC ECONOMIC


Agentia de turism Open Travel

Bucureti,

2 !!

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

Cun(asterea agentiei#

!"# $#2 !! %&iua I%

Cun(asterea pers(nalului din cadrul agentiei#

!! %!'

O)servarea m(dului de lucru in agentie#

Agentia Open Travel este un tur(perat(r r(man ce (*era servicii de cea mai inalta calitate in d(meniul transp(rtului aerian si al calat(riil(r, atat pentru turisti individuali sau grupuri, cat si pentru (ameni de a*aceri sau c(rp(ratii# Aceasta a luat *iinta in anul +#

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii
Pr(grame de turism intern. lit(ralul r(manesc statiunile m(ntane statiunile )alne(% climaterice % agr(turism % turism de vanat(are, pescuit % etc# Pr(grame de turism e/tern. % % % destinatii de vacanta din intreaga lume turism de a*aceri etc# % % %

-amiliari&area cu serviciile (*erite de catre agentie.

!,# $#2 !! %&iua II%

%!"

re&ervari )ilete de avi(n, re&ervari ca&ari, pr(grame de turism intern, pr(grame de turism e/tern, team)uilding, inc0irieri de masini, asigurari medicale# 1erviciile au ca piata principala de des*acere R(mania.

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

Cuvinte c0eie.

E/plicarea si *amiliari&area cu di*erite n(tiuni a*erente mediului turistic# !2# $#2 !! %&iua III% ! %!"

% % %
%

Al*a)etul in aviatie, Categ(riile de pasageri, C(ds0are, B((3ing, re)((3ing, ne4 )((3ing, Amadeus#

Mi%a *(st pre&entat pe scurt s(*tul utili&at in agentie#

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii
% Amadeus

Apr(*undarea cun(stintel(r re*erit(are la s(*tul utili&at# !5# $#2 !! %&iua I6% !! %!,

8sistem de re&ervari si emitere a )iletel(r de avi(n7,

9(rldspan, :(telc(n#net 8sistem de re&ervari 0(teliere7,


%

Asistarea la utili&area acest(ra in di*erite situatii. re&ervari, *acturare7#

1mart Bill *acturare7#

8pr(gram

de

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

O)servarea int(cmirii unei vacante la cerere in.

2 # $#2 !! %&iua 6%

% -ranta % Paris, in peri(ada !%5 iulie 2 !!, !! %!, % Ce0ia ; Praga, in peri(ada 2$%< septem)rie 2 !!8 cu escala la Munc0en, Duesseld(r*7

Re&ervare )ilet de avi(n Air -rance, =u*t0ansa#


%

Re&ervare 0(tel Iliade !2, Adria#


%

Asigurari medicale#
%

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

Intampinarea clientil(r la s(sirea in agentie,

% Am intampinat clientii, le%am (*erit rac(rit(are, % Am raspuns la tele*(nul *i/ al agentiei, n(tand datele si destinatiile la care clientii vr(iau sa a*le preturile#

2<# $#2 !! %&iua 6I%

Pr(cedurile de preluare a apeluril(r tele*(nice,

!! %!,

O*erirea de sup(rt tele*(nic turistil(r, Pr(m(varea activa a serviciil(r agentiei de turism#

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii
% O)iectul c(ntractului l%a c(nstituit van&area de catre agentie a unui c0arter in Turcia % Clientului i%au *(st e/plicate drepturile si ()ligatiile acestuia, precum si c(nditiile de c(n*irmare>anulare# C(ntractul *(st semnat in e/emplare, v(uc0erul emis in e/emplare#
%

1tudierea unui c(ntract ; cadru de c(merciali&are

a pac0etel(r de servicii turistice#


Asistarea la discutia a*erenta semnarii c(ntractului

2'# $#2 !! %&iua 6II%

!! %!,

dintre client si direct(area agentiei#

a 2 iar <

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

2$# $#2 !! %&iua 6III%

Preluarea apeluril(r tele*(nice in vederea in*(rmarii clientil(r cu privire la aspectele necun(scute>neclare ale acest(ra# !! %!,

% Tari*>calat(rie % Cel mai mic tari* pe ( anumita ruta % -elul e*ectuarii platii unui serviciu turistic

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii
% Pr(gramul intitulat @Capitalele Rusiei ; M(sc(va si 1an3t Peters)urgA este un pr(gram de , &ile cu pretul de ,5$eur( l(c>camera du)la# % Agentii partenere. Paralela '$, Rina T(urs, C0ristian T(ur, etc#

Am asistat la reali&area unui pr(gram turistic de

vara in Rusia# 2"# $#2 !! %&iua I?% !! %!,


Am upl(adat pe site%ul agentiei pr(gramele de vara

ale agentiil(r partenere#

10

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

Am invatat cum se *(l(seste sistemul de *acturare

1mart Bill# 2,# $#2 !! %&iua ?% !! %!,


Am invatat pr(cedurile de st(rnare>anulare ale

unei *acturi *iscale#

11

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

Am participat activ la int(cmirea )ilantului

c(nta)il pe luna mai. prelucrarea *acturil(r de la *urni&(ri in evidentele c(nta)ile


%

< # $#2 !! %&iua ?I%

!! %!,

inregistrarea (peratiunil(r ec(n(mice in )ilantul c(nta)il


% %

veri*icarea e/actitatii inregistraril(r *acute in c(nta)ilitate, cat si a calculel(r e*ectuate cu (ca&ia determinarii rulaBel(r, sumel(r t(tale si a s(lduril(r c(nturil(r#

Data

Ora

Activitatea desfurat
12

Observaii

Am c(ntinuat (peratia de inregistrare a platil(r in

)ilantul c(nta)il# <!# $#2 !! %&iua ?II% !! %!,

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

13

!# "#2 !! %&iua ?III%

Am impartit *acturile agentiei pe luni pentru a putea *i inregistrare in Registrul%Burnal de Incasari si Plati# !! %!,

% Am impartit *acturile pe lunile martie, aprilie si mai in (rdine crescat(are, in *unctie de numarul *acturii#

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

14

Am inregistrat *acturile agentiei in Registrul%Burnal de Incasari si Plati# 2# "#2 !! %&iua ?I6% !! %!,

Am inregistrat *acturile in Registru, menti(nand numarul *acturii, data, )ene*iciarul, serviciul, suma si tipul platii#

Data

Ora

Activitatea desfurat

Observaii

15

Am participat activ la actiuni ce se des*asurau in cadrul agentiei pe )a&a cel(r invatate pe durata peri(adei de practica dupa cum urmea&a.
% % %

<# "#2 !! %&iua ?6%

!! %!,

am recapitulat cele invatate cu privire la pr(gramele de re&ervari, am recapitulat n(tiunile invatate in cadrul agentiei cu privire la *acturi, am recapitulat cun(stintele d()andite in activitatea de c(nta)ilitate #

Am ()tinut adeverinta de practica#

16