Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR .......................................................................................................................

INVESTITOR / BENEFICIAR ....................................................................................................


OBIECTUL .................................................................................................................................
ADRESA ...................................................................................................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. ........... Data .....................
Cu ocazia verificarii efectuate la:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Din verificarile efetuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Mentiuni speciale:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

Numele

..................................

..............................

..............................

Prenumele

..................................

..............................

..............................

Semnatura

..................................

..............................

..............................