Sunteți pe pagina 1din 21

Anexa 2

PLAN DE AFACERI
A
1
.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solii!an!ului/ Da!e "e i"en!i#iare ale aes!uia
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA
CI.seria %S nr.&'()&& eli*era! "e SPCLEP Caranse*es la "a!a "e '+.12.')
CNP 2,)')1+&-.(+2
Domiiliul/Com.Cons!an!in0Daio1ii nr.(.2 3u".Caras0Se1erin
O*ie!ul "e a!i1i!a!e

Co" CAEN /Cul!i1area erealelor '111
A!i1i!a!ea PFA ISFAN DANIELA $ARINELA2se "es#asoara "u4a um urmea5a6
Cul!ura 1e7e!ala u "oua a!e7ori "e #olosin!a a !erenuluil 8ara*il si #ane!e92 se "es#asoara in su4ra#a!a a7riola
ex!ra1ilana a loali!a!ii Ca1aran in 4arelele in"ia!e in TP anexa! la "osar2 asi7uran"u0se !e:nolo7iile s4ei#ie
ul!urilor87rau24orum*2ar!o# si le7ume92 iar #ane!ele sun! u!ili5a!e 4rin a4liarea 4ra!iilor a7riole !ra"i!ionale.

Forma 3uri"ia a solii!an!ului
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA2 Co" uni "e inre7is!rare 2-'&..&2 "in "a!a "e &'.'1.2''+2
Nr.or"ine in Re7is!rul omer!ului F 11/2-/2+.'2.2''+ "in $un.Resi!a 3u".CARAS SEVERIN.
Ela*ora!or 4lan "e a#aeri / Is#an Daniela $arinela2 PFA2 3u". Caras Se1erin.
1
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 141, n situaia n care
solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Moderniarea e!ploataiilor a"ricole#
1
ELA;ORAT DE:
...............................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnturi,
tampil)
II. DESCRIEREA ACTIVIT<=II C>RENTE
Is!oriul a!i1i!?@ii
A"minis!ra!orul PFA ISFAN DANIELA $ARINELA 2isi "es#asoara a!i1i!a!ea in ex4loa!a!ia a7riola ine4an" u
anul 2'''2 an" se mu!a "in loali!a!ea Timisoara la Ca1aran 4en!ru a lura !erenul "in 7os4o"aria so!ului
mos!eni!a "e la 4arin!i.In anul 2''& o*!ine a!es!a!ul "e a7riul!or "e la DGAIA Resi!a.Pro"u!ile a7riole o*!inu!e
sun! onsuma!e in 7os4o"aria 4ro4rie iar un sur4lus "e a4roxima!i1 .'A "in 1olumul aes!ora es!e 1an"u! 4e
4ia!a li*era.
In anul 2''- um4ara 22,1 :a "e !eren ara*il in 4ro4rie!a!e si aren"ea5a an "e an o su4ra#a!a !o! mai mare "e
!eren ara*il a3un7an" in anul 2'') la o su4ra#a!a !o!ala "e 1,2'- :a !eren ara*il aren"a!.In ex4loa!a!ie isi mai
a"u ra4or!ul so!ul Is#an A"rian2 #iul Is#an ;o7"an ele1 si umna!ul Is#an Cris!ian.
;a5ele "e 4ro"u@ie ale solii!an!ului
Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Cr!.
Loali!a!e/
Bu"e@
Su4ra#a@a a7riol? !o!al? Din are/
Cn #olosin@? 4ro4rie!a!e Ara*il P?Duni FEne@e Pomi Vii Al!e
a!e7orii
1. Com.CAVARAN
Bu".CARAS
SEVERIN

1,2'- 22'& 1,2)+ 121+
2.
.....
TOTAL 1,2'- 22'& 1,2)+ 121+
Do!?rile #ermei Cn anul '
2
Nr
Cr!
De!aliere
(denumire, caracteristici tehnice, nr.)
Valoare
lei
I. Cl?"iri 4en!ru 4ro"u@ia 1e7e!al?
1. $a7a5ie ereale 2-''
2. Remi5? u!ila3e 1-''
.....
To!al
II. Cl?"iri 4en!ru 4ro"u@ia 5oo!e:ni?
1. Gra3"uri
2. Sai1ane
3. Pa"ouri
.....
To!al
III. Al!e l?"iri 8u exe4@ia elor "e loui!9
1. Pensiune a7ro!uris!i?
.....
To!al
IV. $aDini Di u!ila3e a7riole
1. Tra!or 2-'''
2. Plu7 ,'''
3. Remora 1-''
. Semana!oare .'''
To!al .'-''
III. O;IECTIVELE RESTR>CT>R<RII FI DETALIEREA INVESTI=IILOR PROP>SE PENTR> ATINGEREA ACESTORA
3
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA 21i5ea5a s:im*area in s!ru!ura ul!urilor "in !erenul ara*il 4en!ru a0si mari
a4ai!a!ea #ermei u o su4ra#a!a mai mare "e !eren u le7ume
In!ro"uerea unei su4ra#e!e "e 2 :a "e le7ume in am4.
In#in!area unei su4ra#e!e "e '2&' :a "e a4suni.
$arirea su4ra#e!ei ul!i1a!e u ar!o#i 121, :a 8an '9 la &2'' :a 8an &9.
Aeas!a orien!are es!e neesara a1an" in 1e"ere 4on"erea le7umelor si a4sunilor in 3u"e!ul Caras0Se1erin.
To!o"a!a se 1or s:im*a !e:nolo7iilor a4lia!e 4en!ru ul!urile "e ereale ramase in ul!ura 4rin a:i5i!ionarea "e
semin!e u 4o!en!ial ri"ia! "e 4ro"u!ie2 in7rasamin!e :imie
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA 4reoni5ea5a a in anul 2 sa a:5i!ione5e si o ins!ala!ie "e iri7a!2 neesara 4an!ru
le7umiul!ura in am4.
Pla!ile "ire!e la :e!ar si su*1en!iile "e are PFA ISFAN DANIELA $ARINELA 1a *ene#iia in on#ormi!a!e u
le7isla!ia na!ionala in 1i7oare 1or #i u!ili5a!e "e asemenea in 1e"erea res!erii om4e!i!i1i!a!ii #ermei "e
semisu*5is!en!a.
1. Pen!ru #ermele "e semi0su*5is!en@? a7riole 1e7e!ale
!lanul de cultur
Denumire
ul!ur?
An ' An 1 An 2 An & An . An -
Su4ra#a@?G
8:a9
Pro"u@ie
8!one9GG
Su4ra#a@?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
Su4ra#a@?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
Su4ra#a@?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
Su4ra#a@?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
Su4ra#a@?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
R
e
a
l
i
5
a
!
a
C
o
m
e
r

i
a
l
i
5
a
!
?
R
e
a
l
i
5
a
!
a
C
o
m
e
r

i
a
l
i
5
a
!
?
Porum* 1'2,+ &' 2) 1'2'1 2) )2.+ &, ,2-- .+2- .- ,2-- ,2--
Car!o#H. 121, 2. 2' 121, 2. 2 &- & .' &) & &
GrauH. -2'' 1- 12 - 1- - 1) - 2- 2. - -
Ca4suni ' ' ' '21' '2- '.2' 1 '.& 12- 12. '& '2&
Le7ume '2 ' ' '22+ '2- '2-) 122 12'' & 22) 12'' 12''
Iar5a1a! '2 ' ' '22+ 12'' '2-) & 12'' ( ,2) 12'' 12''
4
TOTAL 1,2)- ,+ ,' 1,2)- ,+ 1,2)- +.22 1,2)- 12, 11) 1,2)- 1,.)-
G In anul ' 1or #i 4re5en!a!e su4ra#e!ele ul!i1a!e in anul "e4unerii ererii "e #inan!are 2urman" a in 4erioa"a anilor 10- sa #ie
4re5en!a!e su4raa#e!ele "e ul!ura 4re1i5iona!a.
G Se 1a men!iona 4ro"u!ia !o!ala o*!inu!a 4en!ru #ieare ul!ura2 4reum si 4ro"u!ia omeriali5a!a.
!lanul de cultur pentru suprafe"e culti#ate cu furaje
Denumire
ul!ur?
An ' An 1 An 2 An & An . An -
Su4ra#a@
?G
8:a9
Pro"u@i
e
8!one9
Su4ra#a@
?
8:a9
Pro"u@i
e
8!one9
Su4ra#a@
?
8:a9
Pro"u@i
e
8!one9
Su4ra#a@
?
8:a9
Pro"u@i
e
8!one9
Su4ra#a@
?
8:a9
Pro"u@i
e
8!one9
Su4ra#a@
?
8:a9
Pro"u@ie
8!one9
Fane!e
4ermanen!a
121+ 22- 121+ 22- 121+ 22- 121+ 22- 121+ 121+
.
.
TOTAL 22-' +' &2-' 1.- -2'' 2&' ,2-' ,2-'
G In anul ' 1or #i 4re5en!a!e su4ra#e!ele ul!i1a!e in anul "e4unerii ererii "e #inan!are urman" a un 4erioa"a anilor 10- sa #ie
4re5en!a!e su4ra#e!ele "e ul!ura 4re1i5iona!e
IV. $ANAGE$ENT FI PREG<TIREA PROFESIONAL< VIIAT<.
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA2 1i5ea5a im*una!a!irea a*ili!a!ilor or7ani5a!orie 4rin 4lani#iarea si res4e!area
a!i1i!a!ilor "es#asura!e in in!eriorul #ermei 24reum si im*una!a!irea sis!emului on!a*il si IT
Pre7a!irea 4ro#esionala 1i5ea5a /
0 urmarea ursurilor la #aul!a!ea "e a7ronomie 4ro#il mana7emen! on!a*il a7riol.
0 urmarea unui urs "e 4re7a!ire re#eri!or la *unele 4ra!ii a7ronome 2urs e 1a #i urma! 4rin aesarea $asurii
111 Formare 4ro#esionala2in#ormare si "i#u5are "e unos!iin!e.
V. DE$ONSTRAREA VIITOAREI VIA;ILIT<=II
5
Fa@? "e num?rul !o!al "e >DE s!a*ili! Cn anul ' 8si!ua@ia ini@ial? la momen!ul "e4unerii Cererii "e #inan@are92 se
4re1i5ionea5? o reD!ere u el 4u@in & >DE a "imensiunii ex4loa!a@iei a7riole Di se 1a "emons!ra reD!erea u el
4u@in 2'A a 4ro"u@iei "es!ina!e omeriali5?rii.
Calulul >ni!?@ii "e Dimensiune Eonomi? 8>DE9
$nitatea de %imensiune &conomic '$%&( repreint unitatea prin care se e!prim dimensiunea economic a unei e!ploataii
a"ricole determinat pe baa marjei brute standard a e!ploataiei '%eciia )omisiei nr* +,-.//-)&&(* 0aloarea unei uniti de
dimensiune economic este de 1*211 &uro*
Se va calcula totalul $%& din producia ve"etal 2i-sau oote3nic pentru anul 1 2i respectiv pentru anul ., conform seciunii
specifice din )ererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei#*

De asemenea2asa um re5ul!a "in se!iunea !rei a 4lanului "e a#aeri21olumul 4ro"u!iei "es!ina! omeriali5arii
1a inre7is!ra o res!ere u 4es!e &'Ain anul !rei om4ara!i1 u anul '.
VI. EVAL>AREA PRINCIPALELOR RISC>RI/
00 Proesul "e a4ro1i5ionare sum4irea in4u!urilor.
00 Pia!a "e "es#aere /in!eres si 4re!uri sa5u!e 4e 4ia!a 4en!ru anumi!e 4ro"use o*!inu!e in #erma.
00 Cali!a!ea mana7emen!ului6nea"a4!area mana7emen!ului la erin!ele si o4or!uni!a!ile "e 4e 4ia!a
A!i1i!a!e
>ni!a!ea "e
"imensiune
eonomi? a #ermei
Cn anul '
>ni!a!ea "e
"imensiune
eonomi? a #ermei
Cn anul &
Cul!uri 1e7e!ale -2'+) )2,.2
Ioo!e:nie ' '
TOTAL -2'+) )2,.2
6
VII. ;>GET>L DE VENIT>RI FI CJELT>IELI 8se c$mpletea% numai de !&'9
INDICATORI AN 'G AN &G
Veni!uri
Se!orul 1e7e!al &&''' -..-'
Se!orul 5oo!e:ni ' '
TOTAL VENIT>RI &&''' -..-'
C:el!uieli
Se!orul 1e7e!al 2)''' &+2''
Se!orul 5oo!e:ni ' '
TOTAL CJELT>IELI 2)''' &+2''
REI>LTAT ;R>T -''' 1-2-'
() !entru anul * datele se preiau din Registrul de #enituri i cheltuieli, e+istent la s$licitant (!&'), iar pentru anul 3, indicat$rii se #$r estima.
7
OPIS
NR.
Crt.
Titlul documentului
NR.
Pagina
1. Cerere de finantare 1-6
2. Certificatul de inregistrat eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului 7-9
. Ca!ier "udiciar fara inscrieri care ii privesc sanctiuni economico-financiare ale
solicitantului
1#
$. Ca!ier fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice 11
%. &ocument de la societate 'ancara cu datele de indentificare ale bancii, unde
solicitantul are descis contul pentru primirea spri!inului nerambursabil in cadrul
F"#D$ (adresa 'ancii codul I)*N al contului in care se derulea!a o+eratiunile
cu *P&RP,
12
6. Planul de afaceri 1-19
7. Co+ie du+a actul de +ro+rietate al terenului 2#-26
-. ./tras din Registrul 0ermelor 27-29
9. ./tras din Registrul *gricol #
1#. ./tras din Registrul *nimalelor -
11. Certificat de +roducator 1
12. &ocument care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociati1a -
1. Co+ia actului de indentitate al solicitantului 2
1$. &eclaratia +e +ro+ria ras+undere a solicitantului din care acesta se an%a!ea&a ca
toate activitatile preva&ut in Planul de afaceri sa fie reali&ate cu respectarea le%islatiei
nationale in vi%oare si dupa ca&, sa obtina #utori&atia de functionare in acord cu
aceasta, pana la prima verificare a comformitatii cu Planul de afaceri

1%. &eclaratia +e +ri+riea ras+undere a solicitantului prin care acesta se obli%a sa


urme&e, in primi 3 ani de la primirea spri!inului un curs de formare profesionala prin
masura 111'Formare profesional , informare si difu&re de cunostinte' in cel putin
unul din domeniile(mana%ementul e)ploatatiei a%ricole, contabilitatea fermei,
protectia mediului, a%ricultura ecolo%ica etc*
$
+
!r$iect pentru accesarea masuri 11,
sprijinirea fermel$r de semi,su-%istenta

Ori7inal
TITL> PROIECT
DIVERSIFICAREA PROD>CTIEI LEG>$E2 FR>CTE SI
CEREALE DESTINATE CO$ERCIALIIARII

Cons!an!in Daio1ii nr (.
Bu" Caras0Se1erin
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA
,
!r$iect pentru accesarea masuri 11,
sprijinirea fermel$r de semi,su-%istenta

Co4ie
TITL> PROIECT
DIVERSIFICAREA PROD>CTIEI LEG>$E2 FR>CTE SI
CEREALE DESTINATE CO$ERCIALIIARII

Cons!an!in Daio1ii nr (.
Bu" Caras0Se1erin
PFA ISFAN DANIELA $ARINELA
1-
;
2
VIII. DESCRIEREA PROIECT>L>I DE INVESTI=II
1. Denumirea in1es!i@iei2 u "esrierea o*ie!i1elor 4ro4use2 #un"amen!area
neesi!?@ii Di o4or!uni!?@ii aes!eia.
.e #a descrie c$nf$rmitatea $-iecti#el$r in#esti"iei urmrite prin pr$iect cu
$-iecti#ele /surii 121 i se #a preci%a capacitatea pr$pus a se reali%a la
finali%area in#esti"iei. .e #a descrie m$dul 0n care in#esti"iile pr$puse prin pr$iect
sunt 0n ac$rd cu p$ten"ialul agric$l al %$nei. Dup ca%, se #a men"i$na l$curile de
munc n$u create.
2. Desrierea in1es!i@iilor e urmea5? a #i exeu!a!e Cn 1e"erea a"a4!?rii uni!?@ii
la s!an"ar"ele "e me"iu2 sani!ar01e!erinare2 sani!are2 #i!osani!are ale >niunii
Euro4ene, cu preci%area standardului)standardel$r la care se adaptea% (pentru
pr$iectele care #i%ea% adaptarea unit"ii la standardele specifice).
&. Pia!a "e a4ro1i5ionare/"es#aere2 onuren@a Di s!ra!e7ia "e 4ia@? e 1a #i
a4lia!? 4en!ru 1alori#iarea 4ro"uselor/ser1iiilor o*@inu!e 4rin
im4lemen!area 4roie!ului.
POTEN=IALII F>RNIIORI AI SOLICITANT>L>I
Denumire furni%$r de 'dresa !r$dus 1al$are 2 din t$tal
2
.ec"iunea 3 a planului de afaceri 0mpreun cu sec"iunea ', se #a c$mpleta de ctre s$licitant
pentru pr$iectul de in#esti"ii care pre#ede achi%i"ii de utilaje i maini agric$le, alte d$tri din surse
pr$prii i)sau prin msura 121 4/$derni%area e+pl$ata"iil$r agric$le5
11
materii prime)materiale
au+iliare)pr$duse)ser#ici
i
furni%at i
cantitate
apr$+imati#
apr$+imati#
(6ei)
achi%i"ii
POTEN=IALII CLIEN=I AI SOLICITANT>L>I
7r.crt 8lient (Denumire i
adresa)
1al$are
(6ei)
2 din #9n%ri
1
2
3
.. Res4onsa*il le7al (nume, prenume, func"ie 0n cadrul $rgani%a"iei, studii i
e+perien" pr$fesi$nal), rele#ante pentru pr$iect
-. Desrierea a:i5i@iilor 4ro4use a se reali5a 4rin 4roie!2 re4e!i1 "enumirea2
num?rul2 1aloarea Di ara!eris!iile !e:nie Di #un@ionale ale
u!ila3elor/e:i4amen!elor !e:nolo7ie/e:i4amen!elor "e !rans4or!/"o!?rilor e
urmea5? a #i a:i5i@iona!e 4rin $?sura 121 (achi%i"iile tre-uie s fie fundamentate
0n func"ie de capacitatea de pr$duc"ie e+istent i)sau pr$gn$%at).
Nr.
r!.
Denumire/Ti4
u!ila3/e:i4amen!
Num?r
*u?@i
Valoare
#?r? TVA
8Lei9
TVA
8Lei9
To!al u
TVA
8Lei9
1
2
3 TOTAL
.e #a descrie flu+ul tehn$l$gic, acti#itatea i tehn$l$gia aplicat 0n cadrul pr$iectului (plan
de cultur pe peri$ada de cinci ani, plan de pr$duc"ie pe peri$ada de cinci ani pentru ferma
%$$tehnic i altele).
,. Dura!a "e reali5are 8luni9 Di e!a4e 4rini4ale
:rafic de eal$nare a in#esti"iei e+primat #al$ric pe luni i acti#it"i. .e #$r e#ide"ia
in#esti"iile referit$are la adaptarea la standardele c$munitare care tre-uie s se 0ncadre%e
0n peri$ada de gra"ie.
(. De1i5ul in1es!i@iei2 u "e!alierea 4e s!ru!ura "e1i5ului 7eneral2 Cnso@i! "e
"e1i5ele 4e o*ie!e2 on#orm le7isla@iei Cn 1i7oare 8JG nr.2)/'+.'1.2'')9.
8Detalia"i cheltuielile eligi-ile i neeligi-ile pe elemente).
;n estimarea c$sturil$r in#es"iei prin 0nt$cmirea -ugetului estimati# se #a #erifica 0n 3a%a de
date de pre"uri pe de site,ul '!DR! i se #$r printa i ataa la cererea de finan"are
paginile referit$are la -unurile i ser#iciile incluse 0n pr$iect, identificate 0n -a%.
12
;n situa"ia 0n care #al$rile -unuril$r)ser#ciil$r nu se 0ncadrea% 0n limitele din 3a%a de date
de pre"uri, se #$r atasa trei $ferte pentru categ$riile de -unuri)ser#icii care depesc
#al$area de <*.*** =>R i $ $fert pentru categ$riile de -unuri)ser#icii care se 0ncadrea%
0ntre 1*.*** =>R i <*.*** =>R. 6a $fertele de ser#icii, se #$r men"i$na i tarifele
c$respun%t$are. A!en@ie/ la "osarul ererii "e #inan@are 1or #i a!aDa!e numai 4a7inile
rele1an!e "in o#er!ele res4e!i1e2 u4rin5Cn" 4re@ul2 #urni5orul Di ara!eris!iile
!e:nie ale *unului2 "e!alia!e la 4un!ul - "e mai sus 8maxim 2 4a7ini/o#er!?9.
ATEN=IEK In1es@iile "e Cnlouire nu sun! eli7i*ile.
?re-uie a#ute 0n #edere urmt$arele:
8heltuielile aferente 0nl$cuirii unei)unui maini)utilaj)echipament sunt eligi-ile N>$AI c9nd
prin in#esti"ie se reali%ea% cel pu"in:
8rete capacitatea de pr$duc"ie cu cel pu"in 2<2 fa" de cea ini"ial (fr pr$iect)@
.'>
.e m$dific tehn$l$gia aplicat ini"ial@
.'>
.e m$dific natura pr$duc"iei.
). Finan@area in1es!i@iei
Din #al$area t$tal a in#esti"iei de ....6=A ajut$rul pu-lic neram-ursa-il
este de 6=A:
Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finanare public .!

C:el!uieli
eli7i*ile
C:el!uieli
neeli7i*ile
To!al
8Lei9 Euro 8Lei9 Euro 8Lei9 Euro
A3u!or 4u*li neram*ursa*il
Sursele "e #inan@are 4en!ru
om4le!area neesarului "e
#inan@are "in are/
, aut$finan"are
, 0mprumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru ncadrarea c3eltuielilor eli"ibile din bu"et n limitele prevute n fi2a te3nic a msurii 121 se va
utilia cursul de sc3imb &uro-4ei publicat pe pa"ina 5eb a 6ncii )entral &uropene 555*ecb*int-inde!*3tml
de la data ntocmirii memoriului justificativ*
!r$centul de finan"are pu-lic se #a sta-ili 0n func"ie de c$ndi"iile impuse de fia
tehnic a msurii aferente pr$iectului 0nt$cmit de s$licitant@
!entru pr$iectele cu finan"are pu-lic mai mare de <*2 din #al$area eligi-il, se #a
m$ti#a s$licitarea pr$centului.
+. Prini4alii in"ia!ori !e:nio0eonomii ai in1es!i@iei
13
1al$area t$tal (6=A), 1al$are eligi-il (6=A)@
Durata de reali%are (luni) 0ns$tit de graficul de eal$nare a in#esti"iei e+primat #al$ric
pe luni i acti#it"i@
8apacit"i de pr$duc"ie re%ultate ca urmare a in#esti"iei (0n unit"i fi%ice).
ATEN=IEK Da? solii!an!ul CDi 4ro4une 4rin reali5area in1es!i@iei cre"terea #iabiliii
econo$ice a o*ie!i1 4en!ru Cm*un?!?@irea 4er#oman@ei 7enerale a ex4loa!a@iei
a7riole2 1a om4le!a Anexele C.
1'. Proie@ii #inaniare Di in"ia!ori #inaniari 8Anexele C9 4en!ru Cn"e4linirea
o*ie!i1ului "e cre"tere a #iabilitii econo$ice.
Proie@ii #inaniare 8Anexe C9/
Progno%a ncasrilor "i plilor pentru anii &' ( "i ) de i$ple$entare*
Progno%a ncasrilor "i plilor anii &+, de pre#i%iune*
-ndicatori financiari.
1'.1. Pro7no5a Cnasarilor Di 4l?@ilor 4en!ru anii 12 2 Di & "e im4lemen!are
Se vor completa ane!ele )1, )2 2i ).'vei atenionarea de mai jos( cu datele privind
flu!urile de numerar 'ncasri-pli( aferente activitii a"ricole- productive -prestri
servicii, precum 2i cu cele aferente activitii de investiii 2i finanare* %etalierea se face
pe luni de implementare*
Atenie la r7ndul 8 %isponibil de numerar la sf7r2itul perioadei 9 acesta nu poate fi
ne"ativ n nici una din lunile de implementare:
ATEN=IEK Dura!a maxim? "e exeu@ie a in1es!i@iei o#inan@a!? "in FEADR es!e "e 2
ani "e la "a!a Cn:eierii on!ra!ului "e #inan@are 4en!ru in1es!i@iile Cn a:i5i@iile
sim4le "e u!ila3e2 ins!ala@ii2 e:i4amen!e Di "o!?ri noi2 "e mi3loae "e !rans4or!
s4eiali5a!e2 4reum Di a al!or mi3loae "e !rans4or! s!a*ili!e 4rin #iDa m?surii.
1'.2. Pro7no5a Cnasarilor Di 4l?@ilor anii 10 - "e 4re1i5iune
Se va completa ane!a )4 cu datele privind flu!urile de numerar 'ncasri-pli( aferente
activitii a"ricole- productive -prestri servicii, precum 2i cu cele aferente activitii de
investiii 2i finanare* %etalierea se face pe fiecare an de previiune*
Atenie la r7ndul 8 %isponibil de numerar la sf7r2itul perioadei 9 acesta nu poate fi
ne"ativ n nici unul din anii de previiune:
1'.&. In"ia!ori #inaniari
ATEN=IEK .n aceast seciune a Planului de afaceri' se #or prelua indicatorii' n
li$itele stabilite de /P01P n cadrul 2e$oriului 3ustificati# pentru accesarea
$surii &(&. 4e #a e#alua pentru anii (' )' 5 "i , de la data finali%rii in#estiiei "i
respecti# pentru anii &+, pentru proiectele aferente 2surii &(&. .n ca%ul in#estiiilor
14
pri#ind nfiinarea de plantaii' proieciile se #or efectua din anul n care se obine
producie/#enituri confor$ tehnologiilor de producie "i a specificului proiectului).
;ndicatorii se calculea n mod automat, cu e!cetia 0alorii investiiei care se preia din
6u"etul ;ndicativ*
Limi!ele in"ia!orilor are !re*uie res4e!a!e sun! urm?!oarele/
1. Valoarea in1es!i@iei 8VI9 L valoarea total a proiectului fr <0A, se preia din bu"etul
proiectului@
2. Dura!a "e reu4erare a in1es!i@iei 8Dr9 B tre-uie s fie ma+im 12 ani. &ste un
indicator ce e!prim durata de recuperare a investiiei 'e!primat n ani(=
3. Ra!a ao4eririi 4rin #luxul "e numerar 8RAFN9 M !re*uie s? #ie N122, pentru anii
e#alua"i@
. Valoarea a!uali5a!? ne!? 8VAN9 M tre-uie sa fie p$%iti#. %isponibilul de numerar la
sf7r2itul perioadei 'r7ndul >1 din ane!a )4 8 ?lu! de numerar 9 trebuie s fie poitiv n
anii de previionare evaluai*
ATEN=IEK La Planul "e a#aeri se 1or a!aDa !a*elele "in se@iunea eonomi? a
ererii "e #inan@are 4en!ru $?sura 121 0 Anexa C1 la Anexa C- 0 Cn!omi!e 4en!ru
Cn!rea7a a!i1i!a!e a solii!an!ului 8a!i1i!a!ea uren!? Di a!i1i!a!ea 1ii!oare2 inlusi1
4roie!ul9.
15
C
&
VII. DESCRIEREA PROIECT>L>I DE INVESTI=II
1. Denumirea in1es!i@iei2 u "esrierea o*ie!i1elor 4ro4use2 #un"amen!area
neesi!?@ii Di o4or!uni!?@ii aes!eia.
.e #a descrie c$nf$rmitatea $-iecti#el$r in#esti"iei urmrite prin pr$iect cu
$-iecti#ele /surii 121 i se #a preci%a capacitatea pr$pus a se reali%a la
finali%area in#esti"iei. .e #a descrie m$dul 0n care in#esti"iile pr$puse prin pr$iect
sunt 0n ac$rd cu p$ten"ialul agric$l al %$nei.
1. Desrierea in1es!i@iilor e urmea5? a #i exeu!a!e Cn 1e"erea a"a4!?rii uni!?@ii
la s!an"ar"ele "e me"iu2 sani!ar01e!erinare2 sani!are2 #i!osani!are ale >niunii
Euro4ene, cu preci%area standardului)standardel$r la care se adaptea% (pentru
pr$iectele care #i%ea% adaptarea unit"ii la standardele specifice).
2. Pia@a "e a4ro1i5ionare/"es#aere2 onuren@a Di s!ra!e7ia "e 4ia@? e 1a #i
a4lia!? 4en!ru 1alori#iarea 4ro"uselor/ser1iiilor o*@inu!e 4rin
im4lemen!area 4roie!ului.
POTEN=IALII F>RNIIORI AI SOLICITANT>L>I
Denumire furni%$r de materii
prime)materiale
au+iliare)pr$duse)ser#icii
'dresa !r$dus
furni%at i
cantitate
apr$+imati#
1al$are
apr$+imati#
(6ei)
2 din
t$tal
achi%i"ii
POTEN=IALII CLIEN=I AI SOLICITANT>L>I
7r.crt 8lient (Denumire i
adresa)
1al$are
(6ei)
2 din #9n%ri
1
2
3
.. Da!e !e:nie ale in1es!i@iei
..1. Da!e 7enerale
C$na i amplasamentul (regiunea, jude"ul, l$calitatea) in#esti"iei, suprafa"a i situa"ia
juridic ale terenului care urmea% s fie $cupat (definiti#e i)sau temp$rar) de
lucrare@
3
Sec2iunea C a +lanului de afaceri 3m+reun4 cu sec2iunea *5 se 1a com+leta de c4tre solicitant +entru
+roiect care +re1ede lucr4ri de construc2ii monta" reali!ate +rin m4sura 121 Modernizarea
exploataiilor agricole
16
8aracteristicile ge$fi%ice ale terenului din amplasament (studiu ge$tehnic, studii
t$p$grafice, ni#elul ma+im al apel$r freatice, date climatice) B dac in#esti"ia $
impune.
..2. Cara!eris!iile 4rini4ale ale ons!ru@iilor
!entru cldiri: deschideri, tra#ei, aria c$nstruit, aria desfurat, numrul de
ni#eluri i 0nl"imea acest$ra, #$lumul c$nstruit@
!entru re"ele: lungimi, l"imi, diametre, materiale, c$ndi"ii de p$%are etc.
..&. S!ru!ura ons!ru!i1?
!entru cldiri i re"ele se #a face $ descriere a s$lu"iil$r tehnice a#ute 0n #edere, cu
rec$mandri pri#ind tehn$l$gia de reali%are i c$ndi"iile de e+pl$atare ale fiecrui $-iect.
.... Prini4alele u!ila3e "e "o!are ale ons!ru@iilor (centrale termice, hidr$f$are,
ascens$are etc.)
Si!ua@ia exis!en!? a u!ili!?@ilor Di anali5a aes!ora
Se vor descrie modul de asi"urare a acestora 2i soluiile te3nice adoptate*
Ins!ala@ii a#eren!e ons!ru@iilor
Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap,
canaliare etc*
-. A1i5e Di aor"uri
'#i%ele i ac$rdurile emise de $rganele 0n drept, p$tri#it legisla"iei 0n #ig$are, pri#ind:
certificatul de ur-anism, cu 0ncadrarea amplasamentului 0n planul ur-anistic,
a#i%at i apr$-at p$tri#it legii@
alte a#i%e de specialitate, sta-ilite p$tri#it disp$%i"iil$r legale.
,. Cara!eris!ii !e:nie Di #un@ionale ale u!ila3elor/e:i4amen!elor
!e:nolo7ie/e:i4amen!elor "e !rans4or!/ "o!?rilor e urmea5? a #i a:i5i@iona!e 4rin
4roie! Di 4re5en!area !e:ni? a ons!ru@iilor Cn are urmea5? a #i am4lasa!e
u!ila3ele/"o!?rile 8inlusi1 u!ili!?@i9. Se 1or 4rei5a "e asemenea "enumirea2 num?rul
Di 1aloarea u!ila3elor/ e:i4amen!elor !e:nolo7ie/e:i4amen!elor "e !rans4or!/
"o!?rilor are 1or #i a:i5i@iona!e2 u #un"amen!area neesi!?@ii aes!ora 8u!ili5a@i
#orma!ul !a*elar 4re5en!a! mai 3os9.
Nr
r!
Denumire/Ti4
u!ila3/e:i4amen!
Num?r
*u?@i
Valoare #?r?
TVA
8Lei9
TVA
8Lei9
To!al u TVA
8Lei9
1
2
3
.e #a descrie flu+ul tehn$l$gic, acti#itatea i tehn$l$gia aplicat 0n cadrul pr$iectului (plan
de cultur pe $ peri$ad de cinci ani, plan de pr$duc"ie pe $ peri$ad de cinci ani pentru
ferma %$$tehnic i altele).
17
(. Dura!a "e reali5are 8luni9 Di e!a4e 4rini4ale
:rafic de eal$nare a in#esti"iei e+primat #al$ric pe luni i acti#it"i.
@n procesul de estimare a duratei de e!ecuie a obiectivelor de construcii 2i a planificrii
activitilor, ncep7nd cu data semnrii contractului de finanare cu A"enia de Pli pentru
%evoltare Aural 2i Pescuit, proiectantul va lua n calcul 2i perioadele de timp nefavorabil
realirii investiiilor*
Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie
s se ncadree n perioada de "raie*
). De1i5ul in1es!i@iei2 u "e!alierea 4e s!ru!ura "e1i5ului 7eneral2 Cnso@i! "e "e1i5ele
4e o*ie!e2 on#orm le7isla@iei Cn 1i7oare 8JG nr. 2)/'+.'1.2'')9.
1al$area t$tal a in#esti"iei cu detalierea pe structura de#i%ului general, 0ns$"it de de#i%ele
pe $-iecte, c$nf$rm legisla"iei 0n #ig$are (D: 2E)*F.*1.2**E). ;n ca%ul 0n care apar
cheltuieli eligi-ile i neeligi-ile, se #$r pre%enta de#i%e pe $-iect separate, (pe categ$rii de
cheltuieli, eligi-ile si neeligi-ile).
7u sunt permise at9t cheltuieli eligi-ile c9t i neeligi-ile 0n cadrul cap. .1. B 8$nstruc"ii i
instala"ii fr a se detalia pe de#i%e pe $-iect lucrrile c$respun%t$are
spa"iil$r)instala"iil$r ce se #$r e+ecuta. !entru restul su-capit$lel$r aferente cap. se #$r
preci%a care sunt echipamentele, utilajele)m$ntajul care sunt neeligi-ile.
;n estimarea c$sturil$r in#es"iei prin 0nt$cmirea -ugetului estimati# se #a #erifica 0n 3a%a de
date de pre"uri pe de site,ul '!DR! i se #$r printa i ataa la cererea de finan"are
paginile referit$are la -unurile i ser#iciile incluse 0n pr$iect, identificate 0n -a%.
;n situa"ia 0n care #al$rile -unuril$r)ser#ciil$r nu se 0ncadrea% 0n limitele din 3a%a de date
de pre"uri, se #$r ataa trei $ferte pentru categ$riile de -unuri)ser#icii care depesc
#al$area de <*.*** =>R i $ $fert pentru categ$riile de -unuri)ser#icii care se 0ncadrea%
0ntre 1*.*** =>R i <*.*** =>R. 6a $fertele de ser#icii, se #$r men"i$na i tarifele
c$respun%t$are.
ATEN=IEK La "osarul ererii "e #inan@are 1or #i a!aDa!e numai 4a7inile rele1an!e "in
o#er!ele res4e!i1e2 u4rin5En" 4re@ul2 #urni5orul Di ara!eris!iile !e:nie ale
*unului2 "e!alia!e la 4un!ul &.) "e mai sus 8maxim 20& 4a7ini/o#er!?9.
!entru lucrri, pr$iectantul #a declara sursa de pre"uri f$l$sit.
ATEN=IEK In1es@iile "e Cnlouire nu sun! eli7i*ile. In1es!i@iile "e Cnlouire sun!
"e#ini!e "u4a um urmea5?/
OIn1es!i@ie "e CnlouireP nseamn o investiie care nlocuie2te pur 2i simplu o cldire sau
o ma2in e!istent, sau pri din aceasta, cu o nou cldire sau ma2in modern, fr a
cre2te capacitatea de producie cu cel puin 2,B sau fr a modifica n mod fundamental
natura produciei sau te3nolo"ia utiliat* %emolarea complet a unei cldiri a"ricole vec3i
de cel puin treieci de ani 2i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a
unei cldiri a"ricole nu sunt considerate investiii de nlocuire* Aenovarea este considerat
substanial atunci c7nd costurile sale repreint cel puin ,1B din valoarea noii cldiri.
1+
?re-uie a#ute 0n #edere urmt$arele men"iuni:
8heltuielile aferente c$nstruirii unei cldiri n$i, care 0nl$cuiete una e+istent a#9nd
$ #echime mai mare de 3* (trei%eci de ani) .>7? eligi-ile@ Daca cldirea e+istent
pr$pus pentru 0nl$cuire are $ #echime mai mic de 3* ani, cheltuielile 7> sunt
eligi-ile. Qn aes! a52 se 1a "e4une "oumen!ul are s? er!i#ie 1e:imea
l?"irii6
8heltuielile aferente 0nl$cuirii unei)unui maini)utilaj)echipament sunt eligi-ile 7>/'A
c9nd prin in#esti"ie se reali%ea% cel pu"in:
, 8rete capacitatea de pr$duc"ie cu cel pu"in 2<2 fa" de cea ini"ial (fr pr$iect)@
.'>
, .e m$dific tehn$l$gia aplicat ini"ial@
.'>
, .e m$dific natura pr$duc"iei.
8heltuielile aferente ren$#rii unei cldiri sunt eligi-ile N>$AI dac acestea
repre%int cel pu"in <*2 din #al$area n$ii cldiri.
+. Finan@area in1es!i@iei
Din #al$area t$tal a in#esti"iei de ....6=A, ajut$rul pu-lic neram-ursa-il este
de .. 6=A.

Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finanare public .!

C:el!uieli
eli7i*ile
C:el!uieli
neeli7i*ile
To!al
8Lei9 Euro 8Lei9 Euro 8Lei9 Euro
A3u!or 4u*li neram*ursa*il
Sursele "e #inan@are 4en!ru
om4le!area neesarului "e
#inan@are "in are/
, aut$finan"are
, 0mprumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru ncadrarea c3eltuielilor eli"ibile din bu"et n limitele prevute n fi2a te3nic a msurii 121 se va
utilia cursul de sc3imb &uro-4ei publicat pe pa"ina 5eb a 6ncii )entral &uropene 555*ecb*int-inde!*3tml
de la data ntocmirii memoriului justificativ*
!r$centul de finan"are pu-lic se #a sta-ili 0n func"ie de c$ndi"iile impuse de fia
tehnic a msurii aferente pr$iectului 0nt$cmit de s$licitant@
!entru pr$iectele cu finan"are pu-lic mai mare de <*2 din #al$area eligi-il, se #a
m$ti#a s$licitarea pr$centului.
1'. Da!e 4ri1in" #or@a "e mun? Di mana7emen!ul 4roie!ului 8se #$r pre%enta
elemente 0n plus fa" de cele pre%entate 0n cadrul sec"iunii ' a planului de afaceri 92
re#eri!oare la/
a. 6ora de $unc
1,
?$tal pers$nal e+istent ..
din care personal de e!ecuie CCCCCCCCC**
=stimri pri#ind f$r"a de munc $cupat prin reali%area
in#esti"iei
6$curi de munc n$u,create. ..
b. 2anage$ent
Resp$nsa-il legal (nume, prenume, func"ie 0n cadrul $rgani%a"iei, studii i e+perien"a
pr$fesi$nal), rele#ante pentru pr$iect.
Da? solii!an!ul CDi 4ro4une 4rin reali5area in1es!i@iei cre"terea #iabilitiii
econo$ice a o*ie!i1 4en!ru Cm*un?!?@irea 4er#oman@ei 7enerale a ex4loa!a@iilor
a7riole2 1a om4le!a Anexele C.
11. Proie@ii #inaniare Di in"ia!ori #inaniari 8Anexele C9 4en!ru Cn"e4linirea
o*ie!i1ului "e cre"tere a #iabilitii econo$ice
!r$gn$%a 0ncasril$r i pl"il$r pentru anii 1, 2 i 3 de implementare@
!r$gn$%a 0ncasril$r i pl"il$r anii 1,< de pre#i%iune@
Andicat$ri financiari.
11.1. Pro7no5a Cnas?rilor Di 4l?@ilor 4en!ru anii 12 2 Di & "e im4lemen!are
Se vor completa ane!ele )1, )2 si ). 'vei atenionarea de mai jos( cu datele privind
flu!urile de numerar 'ncasri-plii( aferente activitii a"ricole- productive -prestri
servicii, precum 2i cu cele aferente activitii de investiii 2i finanare* %etalierea se face
pe luni de implementare*
ATEN=IEK 4a r7ndul 8 %isponibil de numerar la sf7r2itul perioadei 9 acesta nu poate fi
ne"ativ n nici una din lunile de implementare:
ATEN=IEK Dura!a maxim? "e exeu@ie a in1es!i@iei o#inan@a!? "in FEADR es!e "e &
ani "e la "a!a Cn:eierii on!ra!ului "e #inan@are si 4rin exe4@ie2 4en!ru in1es!i@iile
Cn a:i5i@iile sim4le #?r? leasin7 #inaniar "e u!ila3e2 ins!ala@ii2 e:i4amen!e Di "o!?ri
noi2 "e mi3loae "e !rans4or! s4eiali5a!e2 4reum Di a al!or mi3loae "e !rans4or!
s!a*ili!e 4rin #iDa m?surii "ura!a maxim? "e exeu@ie es!e "e 2 ani.
11.2. Pro7no5a Cnas?rilor Di 4l?@ilor / anii 10 - "e 4re1i5iune
Se va completa ane!a )4 cu datele privind flu!urile de numerar 'ncasri-pli( aferente
activitii a"ricole- productive -prestri servicii, precum 2i cu cele aferente activitii de
investiii 2i finanare* %etalierea se face pe fiecare an de previiune*
ATEN=IEK 4a r7ndul 8 %isponibil de numerar la sf7r2itul perioadei 9 acesta nu poate fi
ne"ativ n nici unul din anii de previiune:
11.&. In"ia!ori #inaniari
ATEN=IEK .n aceast seciune a Planului de afaceri' se #or prelua indicatorii' n
li$itele stabilite de /P01P n cadrul 4tudiului de 6e%abilitate pentru accesarea
2surii &(&. 4e #a e#alua pentru anii (' )' 5 si , de la data finali%rii in#estiiei "i
2-
respecti# pentru anii &+, pentru proiectele aferente $surii &(&. (n ca%ul in#estiiilor
pri#ind nfiinarea de plantaii' proieciile se #or face din anul n care se obine
producie/#enituri confor$ tehnologiilor de producie "i a specificului proiectului).
;ndicatorii se calculea n mod automat, cu e!cepia 0alorii investiiei care se preia din
6u"etul ;ndicativ*
Limi!ele in"ia!orilor are !re*uie res4e!a!e sun! urm?!oarele/
Valoarea in1es!i@iei 8VI9 G valoarea total a proiectului fr <0A, se preia din
bu"etul proiectului@
Dura!a "e reu4erare a in1es!i@iei 8Dr9 B tre-uie s fie ma+im 12 ani. &ste un
indicator ce e!prim durata de recuperare a investiiei 'e!primat n ani(=
Ra!a ao4eririi 4rin #luxul "e numerar 8RAFN9 M tre-uie s fie H1, 2, pentru anii
e#alua"i@
Valoarea a!uali5a!? ne!? 8VAN9 M tre-uie s fie p$%iti#* %isponibilul de numerar la
sf7r2itul perioadei 'r7ndul >1 din ane!a )4 8 ?lu! de numerar 9 trebuie s fie poitiv
n anii de previionare evaluai*
12. P?r@ile "esena!e
!lan de amplasare 0n %$n (1:2<.***,1:<.***)@
!lan general (1:<.***,1:<**)@
!lan de situa"ie cu amplasarea re"elel$r de utilit"i, surse de ap i recept$ri ape
u%ate (1:1.***,1:<**)@
!lanuri de arhitectur , planurile ni#eluril$r, sec"iuni pentru principalele $-iecte de
c$nstruc"ii@
!lanul de amplasare a utilajel$r pe flu+ul tehn$l$gic.
ATEN=IEK 6a !lanul de afaceri se #$r ataa ta-elele din sec"iunea ec$n$mic a 8ererii de
finan"are pentru /sura 121 , 'ne+a 81 la 'ne+a 8< , 0nt$cmite pentru 0ntreaga acti#itate
a s$licitantului (acti#itatea curent i acti#itatea #iit$are, inclusi# pr$iectul).
21