Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu
DECIZIA EAPEI DE INCAD!A!E
proiect
Ca urmare a solicitrii de emitere a acordului de mediu adresate de SC "ID" DISC#$N
S!" prin arh% Muraru Corneliu din &udeul Mure ' localitatea Iernut' str% C(mpului' nr% )'
nregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu cu nr. ***+, din *-%*+%,+*), n baza
Hotrrii Guernului nr. !!"#$%%& priind ealuarea impactului anumitor proiecte publice i priate
asupra mediului i a '.(.G. nr. ")#$%%) priind regimul ariilor naturale prote*ate, conserarea
+abitatelor naturale, a ,lorei i ,aunei slbatice, cu modi,icrile i completrile ulterioare,
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultrilor des,-urate n
cadrul -edinei Comisiei de Analiz .e+nic din data de %!./$.$%/0, c proiectul .E/tindere
supermar0et SC "idl Discount S!" cu spa ii de re1rigerare i coacere' modi1icare 1a ad'
modi1icare 2ind1ang cu copertin' 3nlocuire i amplasare mi&loace publicitare iluminate i
neluminate' suplimentare st(lpi de iluminat e/terior4 propus a ,i amplasat n &udeul Sibiu'
&udeul Sibiu' municipiul Sibiu' os% Alba5Iulia' nr% 6-A' nu se supune e7alurii impactului
asupra mediului i nu se supune e7alurii adec7ate.
1usti,icarea prezentei decizii2
I% Moti7ele care au stat la ba8a lurii deci8iei etapei de 3ncadrare 3n procedura de e7aluare a
impactului asupra mediului sunt urmtoarele9
3 proiectul se ncadreaz in preederile Hotrrii Guernului nr. !!"#$%%&, ane4a nr. $, pct. /%, lit. b5
proiecte de dezoltare urban, inclusi construcia centrelor comerciale -i a parcrilor auto -i pct. /0,
lit. a5 orice modi,icri sau e4tinderi, altele dect cele prezute la pct. $$ din ane4a nr. /, ale
proiectelor prezute n ane4a nr. / sau n prezenta ane4, de*a autorizate, e4ecutate sau n curs de a
,i e4ecutate, care pot aea e,ecte semni,icatie negatie asupra mediului6
*% Caracteristicile proiectului
a: mrimea proiectului
Proiectul propune e4tinderea magazinului cu un corp ce a con ine buctria#camera ,rigori,ic.
Alctuirea constructi a corpului propus2
3 nc+iderile e4terioare sunt e4ecutate din panouri tip 7sand8ic+96
3 structura de rezisten att n planul transersal ct i n plan longitudinal al brutriei este
constituit din cadre cu stlpi i grinzi metalice6
3 arpanta este alctuit din pane realizate din elemente de tabl
3 nelitoarea este e4ecutat din panouri tip 7sand8ic+96
3 compartimentarea interioar se a e4ecuta cu pere i u ori din gips3carton.
Se or realiza $ spa ii2 camera ,rigori,ic pentru pinea precoapt congelat i spa iu pentru coacere
pine.
Alte lucrri propuse2
3 nc+ideri i ,inisa*e e4terioare :reopsirea supra,e elor tencuite, montarea pe ,a ad a unor
panouri cu reclame dotate cu corpuri de iluminat, nlocuirea casetelor luminate, nc+iderea
rampei de lirare cu panouri tip sand8ic+56
3 ,inisa*e i lucrri la interior6
3 mobil e4terioar, amena*ri e4terioare :nlocuirea totemului, sc+imbarea g+ida*ului de
crucioare, nlocuirea itrinei non3,ood, amena*area unei plat,orme pentru de euri5.
A;EN<IA PEN!$ P!#EC<IA MEDI$"$I SI=I$
Adresa2 str. Hipodromului nr. $A6 .el 2 %$;&.$0$<%;, %$;&.!$$;"06 =a4 2 %$;&.!!!/!"
e3mail 2 o,,ice>apmsb.anpm.ro6 +ttp2##apmsb.anpm.ro
?ilan teritorial comparati2
Supra,e e @4istent Propus
Supra,a a construit /"/<,<% mp /"/<,/% mp
Supra,a a des, urat /"/<,<% mp /;00,<% mp
Supra,a a terenului &%00,%% mp
b: cumularea cu alte proiecte A con,orm Certi,icatului de (rbanism emis de Primria Municipiului
Sibiu nr. ;)< din /0.%!.$%/0 A ,olosina actual este de cur i construcii administratie i social
culturale, iar destinaia este de Bs zon de institu ii i sericii. Pe parcel sunt prezente dou centre
comerciale -i o parcare auto comun. Prin proiect se a intereni doar asupra cldirii Cidl6
c: utili8area resurselor naturale A nu este cazul6
d: producia de deeuri A A di,eritele categorii de de-euri generate n timpul realizrii inestiiilor
or ,i eliminate#alori,icate prin ,irme autorizate6
e: emisiile poluante' inclusi7 8gomotul i alte surse de discon1ort A and n edere zona de
amplasare a comple4ului -i distanele ,a de cea mai apropiat locuin, actiitatea nu a,ecteaz
ecintile prin emisii de poluani, zgomot -i ibraii, a-adar impactul a ,i nesemni,icati asupra
populaiei -i asupra mediului6
1: riscul de accident' in(ndu5se seama 3n special de substanele si de tehnologiile utili8ate A nu
este cazul, se or respecta normele de protecia muncii.
,% "ocali8area proiectului
,%* utili8area e/istent a terenului A amplasamentul proiectului este n intrailanul municipiului
Sibiu, n zona comercial de*a dezoltat -i ,uncional, cu in,rastructur e4istent6 proiectul
respect dispoziiile art. )/ din '.(.G. nr. /&"#$%%" priind protecia mediului, cu modi,icrile -i
completrile ulterioare, con,orm Certi,icatului de urbanism nr. ;)< din /0.%!.$%/0 emis de Primria
municipiului Sibiu -i a eri,icrii documentaiei de ctre ecol. Dicoleta Cristea.
,%, relati7a abunden a resurselor naturale din 8ona' calitatea i capacitatea regenerati7a a
acestora A nu este cazul6
,%) capacitatea de absorbie a mediului' cu atenie deosebit pentru9
a: 8one umede9 nu este cazul6
b: 8one costiere9 nu este cazul6
c: 8onele montane i cele 3mpdurite9 nu este cazul6
d: parcuri i re8er7aii naturale9 nu este cazul6
e: ariile clasi1icate sau 8onele prote&ate prin legislaia 3n 7igoare9 nu este cazul6
1: 8one de protecie special9 nu este cazul6
g: ariile 3n care standardele de calitate a mediului au 1ost de&a depite9 nu este cazul6
h: ariile dens populate9 nu este cazul6
i: peisa&e cu semni1icaie istoric' cultural i arheologic9 nu este cazul.
)% Caracteristicile impactului potenial
a: e/tinderea impactului9 impact nesemni,icati n condi iile respectrii msurilor de reducere a
impactului propuse prin proiect6
b: natura trans1rontalier a impactului9 nu este cazul6
c: mrimea i comple/itatea impactului9 nu este cazul6
d: probabilitatea impactului9 redus pe perioada de e4ecuie ct i pe perioada de ,uncionare6
e: durata' 1rec7en a i re7ersibilitatea impactului9 impact redus pe perioada de realizare,
deoarece proiectul preede msuri de reducere a impactului poten ial generat de e4ecuia inestiiei.
II% Moti7ele care au stat la ba8a lurii deci8iei etapei de 3ncadrare 3n procedura de e7aluare
adec7ata sunt urmtoarele9
Amplasamentul nu se a,l n sit DA.(EA $%%%.
A;EN<IA PEN!$ P!#EC<IA MEDI$"$I SI=I$
Adresa2 str. Hipodromului nr. $A6 .el2 %$;& $0$<%;, %$;&.!$$;"06 =a42 %$;& !!!/!"
e3mail2 o,,ice>apmsb.anpm.ro6 +ttp2##apmsb.anpm.ro
$
Condiiile de reali8are a proiectului9
3 respectarea legislaiei n igoare n domeniul proteciei mediului6
3 inestiia se a realiza cu respectarea memoriului te+nic ntocmit con,orm preederilor
'rdinului nr. /0"#$%/%, a legislaiei de mediu n igoare -i a meniunilor din Certi,icatul de
(rbanism nr. ;)< din /0.%!.$%/0 emis de Primria municipiului Sibiu6
3 se or asigura condiii de colectare selecti a de-eurilor rezultate6
3 amena*area locurilor pentru colectarea selecti, n condiii de siguran pentru mediu -i
sntatea uman, a de-eurilor ce or rezulta din actiitate -i gestionarea corespunztoare a
acestora n con,ormitate cu preederile legale n igoare6
3 nu se or eacua nici un ,el de de-euri n alte locuri, dect n spaiile special amena*ate6
3 nu se a degrada mediul natural sau amena*at, prin depozitari necontrolate de de-euri de orice
,el6
3 eliminarea de-eurilor periculoase se a realiza prin ,irme specializate, autorizate, pe baz de
contract6
3 nu se or deteriora zonele necinate perimetrului de des,-urare a lucrrilor6
3 se or lua msuri pentru eitarea polurii accidentale a ,actorilor de mediu pe toat durata
e4ecuiei lucrrilor -i implementrii proiectului6
3 se a respecta nielul de zgomot con,orm S.AS /%%%&#/&<< priind Acustica urban6
3 managementul de-eurilor generate de lucrri a ,i n con,ormitate cu legislaia speci,ic de
mediu -i a ,i n responsabilitatea titularului de proiect ct -i a operatorului care realizeaz
lucrrile6 la e4ecutarea lucrrilor, se or respecta normele legale n igoare2 sanitare, de
preenire i stingere a incendiilor i de protecia muncii6
3 utila*ele utilizate pe durata de realizare a lucrrilor, precum -i mi*loacele de transport, or aea
o stare te+nic corespunztoare, ast,el nct sa ,ie e4clus orice posibilitate de poluare a
mediului ncon*urtor cu combustibil ori material lubri,iant direct sau indirect.
Con,orm art. $$, alin. :/5 din H.G. nr. !!"#$%%&, titularului proiectului are obligaia, de a noti,ica n
scris Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu despre orice modi,icare a datelor#in,ormaiilor care au
stat la baza lurii deciziei etapei de ncadrare6
Con,orm art. !&, alin. :05 si :!5 din 'rdinul MMP nr. /0"#$%/% priind aprobarea Metodologiei de
aplicare a ealurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice -i priate, la ,inalizarea
lucrrilor, ei noti,ica Agen ia pentru Protec ia Mediului Sibiu n ederea e,ecturii unui control de
specialitate pentru eri,icarea respectrii preederilor prezentei decizii. Procesul3erbal ntocmit n
urma controlului se a ane4a i a ,ace parte integrant din procesul3erbal de recepie la terminarea
lucrrilor.
Proiectul propus nu necesit parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de e7aluare a
impactului asupra mediului i nu se supune e7alurii adec7ate%
Prezenta decizie poate ,i contestata n con,ormitate cu preederile Hotrrii Guernului nr. !!"#$%%&
i ale Cegii contenciosului administrati nr. ""!#$%%!, cu modi,icrile -i completrile ulterioare -i
reprezint actul administrati necesar i suficient din punct de edere al proteciei mediului pentru
obinerea aprobrii de dezoltare pentru acest proiect.
A;EN<IA PEN!$ P!#EC<IA MEDI$"$I SI=I$
Adresa2 str. Hipodromului nr. $A6 .el2 %$;& $0$<%;, %$;&.!$$;"06 =a42 %$;& !!!/!"
e3mail2 o,,ice>apmsb.anpm.ro6 +ttp2##apmsb.anpm.ro
0

S-ar putea să vă placă și